中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "中 波 关 系. Dossier. Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości"

Transkrypt

1 Dossier THINKTANK DOSSIER NA TEMAT STRATEGII ROZWOJU CHIN I WSPÓŁPRACY POLSKA CHINY 中 波 关 系 POLSKA chiny Globalna rola Chin wzrasta jakie będą tego konsekwencje? Nowa chińska strategia rozwoju szanse i możliwości Partner merytoryczny: egzemplarz bezpłatny Polska strategia gospodarcza wobec Chin: jakie priorytety? 1

2 机 会 szanse 发 展 rozwój 繁 荣 pomyślność 2

3 REKOMENDACJE THINKTANK Polska Chiny Postrzeganie świata przez chińskie elity się zmienia są one świadome własnej roli oraz związanego z tym ryzyka. Przekształceniom ulega też sposób, w jaki Europa patrzy na Chiny. Zachód stara się prowadzić z Chinami strategiczny dialog o kształcie przyszłego światowego ładu i podkreślać ich współodpowiedzialność za globalną stabilizację. Zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy kluczowe znaczenie ma wypracowanie jednolitej, spójnej strategii wobec Chin. Bilateralne, krótkoterminowe działania będą skutkować rozgrywaniem Europy przez Chiny. Polska musi jednak budować w Chinach własną pozycję, podążając drogą podobną do tej, którą poszli Francuzi czy Niemcy, i podkreślając silną asocjację z UE. Okres przewodnictwa Polski w Radzie UE jest do tego dobrą okazją. W niniejszej publikacji, która jest wynikiem wizyty studyjnej w Chinach oraz rozmów z przedstawicielami polskiego i chińskiego biznesu, administracji, dyplomacji oraz środowisk akademickich, THINKTANK rekomenduje oparcie relacji Polski z Chinami na dwóch filarach: spójnym przekazie polityczno-dyplomatycznym oraz na pragmatycznym, skoordynowanym działaniu firm, samorządów oraz instytucji akademickich: 1] Pierwszy filar: stworzenie przez polską administrację spójnej długoterminowej strategii określającej ramy i modele chińskich inwestycji w Polsce, a także wypracowanie 点 narzędzi wsparcia dla firm mających w Chinach największe szanse ( porcelanowi czempioni ) i wchodzących w nowe nisze (dobra luksusowe, produkty niskoemisyjne, usługi dla starszych) oraz działań informacyjno-promocyjnych, budujących w Chinach skojarzenia z Polską poprzez jasny przekaz, wybrane produkty i marki. 2] Drugi filar: zmiana opinii polskich przedsiębiorców, samorządowców i naukowców o Chinach. Chiny to bowiem nie miejsce taniej siły roboczej i kiepskich jakościowo 点 produktów, lecz rosnący rynek konsumpcyjny oraz aktywny inwestor zagraniczny. Chińczycy nie potrzebują Polski jako kolejnej bramy do Europy, chętnie natomiast ocenią jakość polskich produktów i usług, ponieważ ich rynek wciąż jest daleki od nasycenia. Ściślejsza współpraca dostarczyłaby wartości dodanej obu stronom. Doprowadzenie do niej wymaga jednak połączenia zabiegów polskiej administracji oraz pragmatycznych, pozbawionych nadmiernej ostrożności czy fascynacji działań samorządów i firm. 3

4 spis treści Misją THINKTANK jest dostarczanie polskim liderom w biznesie i administracji publicznej inspiracji i narzędzi do podejmowania lepszych decyzji. THINKTANK prowadzi projekty dotyczące polityk publicznych oraz skutecznego zarządzania, przywództwa oraz innowacji w firmach i instytucjach publicznych; publikuje raporty oraz kwartalnik THINKTANK. 4

5 机 会 Na chińskim rynku liczą się relacje Dlatego jesteśmy dobrze ustosunkowani THINKTANK łączy liderów biznesu i administracji publicznej, by wspólnie wypracowywać nowe idee i strategiczne rozwiązania 5

6 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami Puzzle jeszcze nie zostały ułożone autorzy: MAŁGORZATA BONIKOWSKA, PaweŁ rabiej Przykładanie do Chin zachodnich miar nie prowadzi do ich lepszego poznania. Bez tego z kolei nie jest możliwe zrozumienie, do jakiej roli w świecie może aspirować ten kraj. Chiny budują wyjątkowy model polityczno- -gospodarczo-społeczny. Podobnie jak Unia Europejska jest on swoistym eksperymentem. Model ten zakłada możliwość funkcjonowania kapitalizmu bez demokracji, pogodzenie swobód wolnego rynku z autorytarnym zarządzaniem państwem przy jednoczesnym formowaniu nowego społeczeństwa w oparciu o zmieszanie lokalnych tradycji z zachodnimi wzorcami. Świat obawia się wzrostu roli Chin oraz ich dominacji ale nie jest to jedyny możliwy scenariusz. w z r o s t 增 长 Rosnące zainteresowanie Europejczyków Chinami wynika z tego, iż coraz wyraźniej dostrzegają oni zasadnicze zmiany w światowym układzie sił. Zachód traci dominację na rzecz nowego ładu, w którym pierwsze skrzypce grać będą wschodzące potęgi niezachodnie, z Chinami na czele. Jeśli Państwo Środka utrzyma swoje tempo rozwoju, to do 2050 r. Chiny staną się pierwszą potęgą świata prześcigną gospodarczo USA. Na trzecim miejscu znajdą się Indie, na czwartym Brazylia, potem kolejno Meksyk, Rosja, Indonezja i Japonia. Jedynymi państwami zachodnimi w pierwszej dziesiątce będą Wielka Brytania i Niemcy. Według części prognoz dominacja Chin nastąpi szybciej i będzie większa. Wielkość i złożoność Chin sprawia, że niemal wszystko, co napisano na ich temat, może być w równym stopniu prawdziwe, jak i nieprawdziwe. Współczesne Chiny są wielkim eksperymentem. Od końca lat 70. chiński rząd świadomie i konsekwentnie tworzy państwo o cechach nieznanych w historii zachodniego świata, ale nietypowych także dla Azji. Do rozwiązań i rezultatów dochodzi zaś metodą prób i błędów. Wbrew zachodniemu przekonaniu, że socjalizm i kapitalizm są sprzeczne, Chiny starają się połączyć najlepsze elementy pierwszego ustroju (egalitarne społeczeństwo, powszechna edukacja i praca dla wszystkich, ale także silna obecność państwa w życiu obywateli) z najlepszymi cechami drugiego ustroju (wolny rynek, przedsiębiorczość, swobody gospodarcze, dobrobyt). Wybierając jednak dobre cechy obu systemów, Państwo Środka poszło odwrotną drogą, niż sąsiednie Indie za rządów Jawaharlala Nehru, które postawiły na demokrację przy znacjonalizowanej, regulowanej gospodarce. Po ponad trzech dekadach Chiny udowodniły, że funkcjonowanie kapitalizmu bez demokracji jest możliwe. Ostatecznie jak mawiał Deng Xiaoping, 6

7 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami 35 lat po śmierci Wielkiego Sternika i 14 lat po odejściu Deng Xiaopinga Chiny są zupełnie inne, niż wyobrażali sobie ich liderzy. Mogliby jednak być zadowoleni z ich pozycji w świecie. Olbrzymi portret Mao Zedonga na placu Tiananmen w Pekinie przypomina o drodze Chin do niepodległości. twórca potęgi dzisiejszych Chin nieważne, jakiego koloru jest kot, ważne, by łapał myszy. Analityczne podejście chińskich elit i chęć bycia dobrze poinformowanym w połączeniu z dorobkiem naukowym chińskich think tanków (analizowaniem samej Europy zajmuje się kilkaset podmiotów) powoduje, że Chiny mają całkiem dobry obraz świata. Tymczasem same jak cesarzowa Cixi w czasach regencji ukrywają swoją twarz za jedwabnym parawanem, korzystając z tego, że model ich rozwoju jest mało znany, a wniknięcie w niego nastręcza trudności. O eksperymencie, który prowadzą Chiny, świat nie może wiele wiedzieć nie ma podobnych doświadczeń. Aby zrozumieć Państwo Środka, Zachód powinien zatem spojrzeć na nie z chińskiego punktu widzenia. Na kształt współczesnych Chin wpływają cztery zasadnicze czynniki determinujące politykę tego kraju: 1. Przeszłość lekcje, jakie z niej płyną dla zarządzania państwem 2. Racja stanu dążenie do wewnętrznego spokoju i samowystarczalności 3. Sposób myślenia strategiczne, długofalowe w połączeniu z eksperymentowaniem 4. Wizja polityczna konkretne wyobrażenie o miejscu Chin w globalnym świecie. Zdeterminowani przez przeszłość Przeszłość Chin determinuje ich teraźniejszość to pozwala zrozumieć, dlaczego nie pociąga ich demokracja. Historia starożytnych Chin to ciąg wojen i nieustanne próby scalania olbrzymiego terytorium. Zjednoczone w III stuleciu p.n.e. państwo wielokrotnie odebrało lekcję mówiącą, że to właśnie w jedności siła i klucz do dobrobytu. Doświadczenie kilkudziesięciu wieków nauczyło Chińczyków, że gdy każdy forsuje inne zdanie, autorytet władcy się zmniejsza, a państwo rozpada, co przynosi nieszczęścia. Chaos nie leży w interesie obywateli, a jeśli władza temu nie przeciwdziała, nie działa na rzecz społeczeństwa, traci więc mandat nieba. Panując nad dużym krajem (dziś trzykrotnie większym od Europy i od Indii, a dwa razy od Brazylii), chińscy władcy realizowali to zadanie poprzez zapewnienie sobie posłuchu, dobrą organizację i wykorzystanie poczucia nadrzędnego celu, 7

8 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami Chiny są najszybciej rozwijającą się gospodarką PKB w stałych cenach z 1995 r. (1995 = 100) Chiny Indie Świat Stany Zjednoczone UE-27 Japonia Źródło: System Rachunków Narodowych ONZ; Departament Statystyki Narodów Zjednoczonych; Eurostat. jakim jest dobro wspólnoty. W Chinach interes jednostki ustępuje miejsca interesowi zbiorowemu; nadrzędne są harmonia i trwałość 1. Silna pozycja cesarza spoiwo kraju ma dziś odpowiednik w postaci przywództwa politycznego wykorzystującego legitymizację socjalistyczną. Faktyczną władzę sprawuje sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej. Od 1989 r. te dwa stanowiska piastuje jedna osoba (Jiang Zemin oraz jego następcy), co pozwala jej wykorzystać pełnię uprawnień głowy państwa. Dzisiejszy kształt partii, która nie opiera się już na kulcie jednostki i jest operatywna, pragmatyczna oraz zdolna do dokonywania sprawnych pokoleniowych sukcesji, to dziedzictwo Deng Xiaopinga, przywódcy Chin w latach Pomimo autorytetu, jakim się cieszył, Deng pomniejszał swoją indywidualną rolę, a siłę opierał na rozgrywaniu i godzeniu partyjnych frakcji 2. Jego następcy robią to samo, dzięki czemu partia Kluczem do zrozumienia Chin są i przeszłość, i dzisiejsze sukcesy. katalizuje w swym wnętrzu ostre polityczne spory. Napięcia między frakcjami są silne, na zewnątrz jednak ten wielogłowy smok jest jednomyślny, co umożliwia sprawne działanie i realizowanie wytyczonych celów. Dogmat supremacji partii wyznacza przestrzeń debaty publicznej. Można dyskutować, krytykować działania rządu czy potępiać korupcję urzędników, pod warunkiem jednak, że nie podważa to podstaw ustroju, jakimi są m.in. przywództwo partii komunistycznej, jedność terytorium państwa (co przekłada się np. na politykę Chin wobec Tajwanu) i chińska racja stanu. Nowoczesne Chiny myślą elastycznie, a nie doktrynalnie, jak w czasach Mao. Kreują ustrój, w którym odgórne polecenia rządzących napotykają na ruchy oddolne i opinie wyrażane przeze rządzonych 3. System polityczny współczesnych Chin można określić jako promodernizacyjny, pragmatycznie autorytarny. W interesie władzy jest podejmowanie decyzji, które zwiększają dobrobyt obywateli, bo to zapobiega destabilizacji. W interesie obywateli spokój w kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz korzystanie z owoców wzrostu gospodarczego. Duża część chińskich przywódców ma wykształcenie inżynierskie, co sprzyja systemowemu podejściu do rządzenia i uporządkowaniu politycznych koncepcji. Niedemokratyczny system zarządzania politycznego pozwala na w miarę szybkie podejmowanie decyzji. Partia nie jest jednak wszechwładna, raczej pełni funkcję spoiwa niż dawcy dokładnych instrukcji, tym bardziej że 33 chińskie prowincje i regiony to ogromne terytoria (rozmiarów europejskich państw), w dużej mierze zarządzane lokalnie. Implementacja wytycznych centrali, podobnie jak niegdyś w Chinach cesarskich, napotyka trudności, a władze prowincji realizują własne wizje w nakreślonych przez centrum ramach. 1. Por. Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi (Modern China), więcej: Richard Evans, Deng Xioaping and the Making of Modern China, Por. John i Doris Naisbitt, China s Megatrends. The 8 pillars of New Society, THINKTANK DOSSIER Chiny_EU_Polska 2011

9 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami Racja stanu społeczny spokój i zasoby Najważniejsze na mapie mentalnej chińskich elit są same Chiny. Chińską rację stanu określają cele pragmatyczne: zapewnienie samowystarczalności i spokoju społecznego. Priorytetem jest bezpieczeństwo finansowe, surowcowe i militarne. Chiny dbają zarówno o swoją miękką, jak i twardą siłę: rozbudowują armię i flotę, mają broń atomową, kupują najnowsze uzbrojenie, a jednocześnie promują chińskie wartości, m.in. poprzez instytuty Konfucjusza, oraz rozwijają rodzime marki. Jednak wszystko, co dziś robi Państwo Środka, jest podporządkowane gospodarce. Przez ostatnie dwa stulecia Chiny borykały się z problemami wewnętrznymi, doświadczyły również upokorzeń dyplomatycznych. W XIX w. nie dały się formalnie podbić, jednak gospodarczo były całkowicie podporządkowane światowym potęgom zachodnim. W XX stuleciu przeżyły przyspieszony kurs historii przeszły z głębokiego feudalizmu do radykalnego komunizmu. Dziś celem władz w Pekinie jest wykorzystanie gospodarczego sukcesu, rosnącej prosperity i stabilnego wzrostu kraju, by przywrócić mu należne miejsce na arenie międzynarodowej. Globalizacja skłoniła Chiny do ponownego otwarcia się na świat, nie jest to jednak cel sam w sobie. W dłuższej perspektywie chodzi o zapewnienie krajowi bezpieczeństwa w czterech newralgicznych obszarach: żywność, surowce, kapitał finansowy i kapitał ludzki. Optymalny model organizacji chińskiego państwa bazuje na nieformalnej umowie rządzonych z rządzącymi: spokój wewnętrzny w zamian za dobrobyt, a wszystko w uporządkowanej przestrzeni polityczno-społecznej, bliższej chińskiej mentalności niż zachodni, demokratyczny chaos. Mają to umożliwić dobrze zorganizowana przedsiębiorczość i wolny rynek. Aby jednak taka umowa spełniła swoje zadanie, skutki gospodarczego wzrostu muszą objąć wszystkich obywateli, a nie tylko elitę, co oznacza, że państwo musi zadbać o inclusive growth. Chińskie władze zdają sobie z tego sprawę dlatego czynią wysiłki, aby wyrównać poziom życia mieszkańców największych miast tzw. pierwszego rzędu z pozostałą częścią kraju. Temu służy m.in. intensywna budowa dróg i szybkich linii kolejowych łączących wybrzeże z interiorem. Rząd w Pekinie jest niezwykle wyczulony na każdy element mogący prowadzić do destabilizacji społecznej i stara się niwelować potencjalne zagrożenia. Dlatego jednym z celów obecnego planu pięcioletniego jest opanowanie rosnącej 73 mln osób odwiedziło w 2010 r. EXPO w Szanghaju, jedną z manifestacji strategicznej pozycji Chin. Charakterystyczny czerwony chiński pawilon i jego centralne usytuowanie mówiły wiele o tym, jak Chiny widzą swoje miejsce w międzynarodowej społeczności. 9

10 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami Szybki wzrost doprowadził do zwiększenia społecznych różnic. Część Chińczyków hołduje tradycjonalistycznemu nastawieniu i wartościom, podczas gdy młode pokolenie w szybkim tempie przejmuje zewnętrzne atrybuty i zachowania zachodniego świata. inflacji (w lipcu 2011 r. wynosiła 6,5 proc., przewidywania na wrzesień 2012 r. to 5 proc.), która oznacza wzrost cen, także artykułów spożywczych. Rząd stara się również zapewnić każdemu Chińczykowi pracę (bezrobocie w 2010 r. wynosiło oficjalnie 4 proc., ale w miastach, w całym kraju może sięgać ok. 9 proc.) oraz wydał walkę korupcji w administracji. Samowystarczalność surowcowa oraz żywieniowa są swoistą obsesją władz (zamieszki w Chinach najczęściej były wywoływane przez klęski głodu) i wyznaczają strategiczne cele dyplomacji ekonomicznej w różnych częściach świata. Będące w dużym stopniu efektem niedoszacowania juana zasoby walutowe pozwalają Chinom na kupowanie dziś strategicznych zasobów za granicą komfort, na jaki w pokryzysowym świecie niewielu może sobie pozwolić. W krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej chińska ekspansja bazuje na modelu udzielania preferencyjnych kredytów na realizację strategicznych projektów (porty morskie i lotnicze, infrastruktura drogowa), logistykę, dystrybucję i zamówienia publiczne w zamian za wieloletnie i korzystne cenowo umowy na wydobycie złóż. Celem jest zarówno uzupełnienie po korzystnych cenach braków surowcowych, jak i siła polityczna pozyskanie sprzymierzeńców wspierających Chiny w głosowaniach na forach ONZ czy WTO. Dla partnerów Chin z kolei niezmiernie cenna jest elastyczność w osiąganiu celów: Pekin podczas zawierania nowych umów z partnerami afrykańskimi stawia dużo mniejsze wymagania niż Bruksela [ ], nie chcąc»ingerować w wewnętrzne sprawy suwerennych państw afrykańskich«4. Podobną strategię Chiny zaczęły prowadzić również wobec Europy, choć tu cennym zasobem są głównie nowe technologie 5. Po kryzysie Chiny zainteresowały się w Europie krajami w gorszej kondycji (30 proc. ich zaangażowania finansowego w Europie przypada na Portugalię, Włochy, Grecję i Hiszpanię). W 2010 r. Chińczycy kupili greckie 4. Por. EU, Africa and China: Towards trilateral dialogue and cooperation dokument Komisji Europejskiej z 2009 r. 5. Por. François Godement, Jonas Parello-Plensner, The Scramble for Europe, European Council on Foreign Relations, lipiec

11 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami obligacje w zamian za 35-letnią dzierżawę portu Pireus i kontrakt na zakup chińskich statków; zainwestowały również w hiszpańskie obligacje o wartości 1 mld euro, co wystarczyło, by poprawić sytuację na rynku finansowym eurolandu 6. Skala zaangażowania chińskiego kapitału w europejskie firmy i obligacje jest dość trudna do uchwycenia ze względu na różne formy inwestycji zaczynają jednak pojawiać się głosy, że może być zbyt duża. Zarazem Chiny odmówiły udziału w Europejskim Funduszu Stabilizacji Finansowej i wezwały Europę do uporządkowania swoich spraw do samodzielnego zadbania o stabilizację. Między strategią a eksperymentem Władza nieograniczona przez wybory i wstrząsy ma swoje zalety może planować w dłuższej perspektywie. Długofalowe myślenie jest istotną cechą mentalną Chin, a kultura strategii i analizowanie geopolitycznych zmian jedną z chińskich pasji 7. W czasach, kiedy jedyną pewną rzeczą są permanentne zmiany, klarowna wizja jest niewątpliwie jednym z najważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej Państwa Środka. Chińczycy dobrze wiedzą, co ich interesuje, dlaczego i jak do tego dojść, a planowanie na lata do przodu zapobiega rozproszeniu energii i środków. Tymczasem adwersarzami Chin są najczęściej kraje gorzej zorganizowane, mniej zdyscyplinowane, słabiej przygotowane analitycznie, których elity polityczne działają w krótszej perspektywie, co przesądza o przewadze Państwa Środka. Unia Europejska nadal nie ma jasnej strategii wobec Chin i Azji, a wizja obecnej administracji USA jest niekonsekwentna. Henry Kissinger porównuje chińską strategię polityczną do wei-qi, gry, której celem 6. Ibidem. 7. Por. Geopolitics On Chinese Terms, European Council on Foreign Relations, Powrót do globalnej gry Udział PKB Chin w światowym PKB (w procentach) Na razie drugie miejsce, ale jak długo? Pięć krajów z największym PKB w 2010 r. (w miliardach dolarów) Źródło: Maddison, OECD. 0 Stany Chiny Japonia Niemcy Francja Zjednoczone Polski kapitał odpływa do Chin Deficyt handlu zagranicznego Polski z Chinami (w milionach euro) Źródło: Bank Światowy Źródło: Eurostat. 11

12 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami Zadyszka po rekordowej zwyżce Bilans handlu zagranicznego Chin, (w miliardach dolarów) Źródło: National Bureau of Statistics of China. jest okrążenie pionków przeciwnika i zyskanie przewagi raczej poprzez starannie przemyślane ruchy niż jak to ma miejsce w szachach ostateczne pokonanie 8. Ze Sztuki wojny Sunzi wynika z kolei unikanie przez Chińczyków bezpośredniego starcia. Dlatego dyplomacja chińska według Kissingera polega na subtelności, cierpliwości i niebezpośredniości, które dają Chinom długofalowe przewagi w relacjach z niecierpliwymi i poszukującymi szybkich zwycięstw ludźmi Zachodu. Jedną z cech, którą rozwija wei-qi, jest także elastyczność. Strategicznemu podejściu towarzyszy więc chęć do eksperymentowania i podpatrywania, poszukiwania innych rozwiązań, demonstrowana również przez Denga. To właśnie od niewielkich, ale szybko powielanych w przypadku powodzenia eksperymentów zaczął się chiński rozwój gospodarczy, w którym strefy ekonomiczne spełniły funkcję laboratorium. Swój sukces współczesne Chiny w dużej mierze zawdzięczają łączeniu umiejętności jasnego określania strategicznych celów z elastycznością w fazie ich wdrażania. Chińczycy obserwują działania innych krajów i wyciągają wnioski z ich doświadczeń w kontekście własnych uwarunkowań. Z polskiej historii Chiny przyswoiły lekcję, że lepiej nie dopuszczać do bliskiego sojuszu przywódców duchowych i opozycji politycznej oraz że puste półki w sklepach i chude portfele obywateli prowadzą do politycznych przewrotów. Strategiczno-eksperymentalne podejście pozwoliło Chinom na przyswojenie najlepszych rozwiązań z całego świata na potrzeby własnego rozwoju. Dziś w coraz większym stopniu inspiracją są własne doświadczenia oraz kreatywność i przedsiębiorczość obywateli. Chiński rząd wprowadza nowe rozwiązania w obszarach takich jak polityka społeczna czy finansowa, a jednocześnie nowych benchmarków dostarczają dość samodzielne regiony. Miejsce Chin w globalnym świecie Chiny były przez wieki dość zamknięte. Wielki mur odgradzał je od zagrożeń z północy, Himalaje od Indii. Uznawszy, że są centrum świata, świadomie odrzuciły dialog z innymi cywilizacjami. W strategii władców Państwa Środka nie było myślenia o podbojach, ponieważ własny świat był wystarczająco wielki, co sprzyjało splendid isolation. Chińskie elity nie inicjowały kontaktu z cudzoziemcami, ponieważ wyrastały w przekonaniu, że ich kraj jest wyjątkowy, że są nie tyle jedną z cywilizacji, ile Cywilizacją. Ten, kto chciał tu robić interesy, musiał nauczyć się języka i przyjąć miejscowe reguły gry. To podejście się nie zmieniło, jednak globalizacja przyniosła świat do Chin po kablach telewizyjnych i internetowych. Znalezienie balansu między postępującą westernizacją społeczeństwa a tradycyjnymi wartościami i sposobem myślenia jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań rządu. Drugim jest określenie roli Chin w tworzącym się nowym ładzie międzynarodowym. Mapa świata, którą Chińczycy poznają w szkołach, nie przypomina tej, którą posługują się Europejczycy. W środku są Chiny i Pacyfik (centrum cywilizacyjno-gospodarcze). Znajdujące się po drugiej stronie oceanu Stany Zjednoczone są ważnym punktem odniesienia, ale już rola Europy położonej daleko na lewym skraju Azji jest znacznie mniejsza. Na mapie zachodniego świata Europa i USA są w centrum, ale odległe Chiny znaczą coraz więcej. Pytanie, jak będą chciały to wykorzystać. Pierwszy scenariusz zakłada, że w 2020 r. świat stanie się znów unipolarny zdominowany przez Chiny. Państwo Środka będzie wytwarzało znaczną część światowego PKB (20 proc. lub więcej) i kontrolowało 15 proc. handlu, co da mu możliwość kształtowania globalnej polityki i dominowania w większym stopniu niż do niedawna USA 9. Oznacza 8. Henry Kissinger, On China, Arvind Subramanian, The Inevitable Superpower, Foreign Affairs, wrzesień/październik

13 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami to model, w którym za chwilę znajdą się Chiny: jeden dorosły Chińczyk będzie musiał utrzymywać dwójkę rodziców i czwórkę dziadków. to również przyszły wzrost znaczenia wartości konfucjańskich i chińskiego sposobu postrzegania świata. Część ekonomistów podpisujących się pod tym scenariuszem zauważa, że Chiny są wierzycielem coraz większej liczby zachodnich rządów, co jest możliwe dzięki rezerwom kapitałowym uzyskiwanym przez agresywny merkantylizm gospodarczy. Polega on na stałym i konsekwentnym osiąganiu nadwyżek w handlu zagranicznym, których źródłem jest wyjątkowo tania siła robocza w Chinach i niedoszacowanie chińskiego pieniądza wobec dolara czy euro 10. Inni politolodzy zakładają scenariusz, w którym Chiny nie sięgną bezpośrednio po supremację globalną wskazują na multipolarność światowego ładu i radzą traktować Chiny jako duże, ale nie dominujące Świat obawia się dominacji Chin, ale nie jest ona oczywista. państwo, które przez dwa ostatnie stulecia przechodziło przez trudne doświadczenia, a teraz wraca do normalności. Ich zdaniem w najbliższych latach Państwo Środka będzie skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb 1,3 mld swoich obywateli i budowaniu wewnętrznej równowagi, a nie na poszukiwaniu roli globalnego hegemona 11. Bez względu na scenariusze (wśród których są i takie, że Chinom grozi chaos i rozpad) obserwatorzy Chin dostrzegają, że konsekwentna polityka władz w ostatnich 30 latach doprowadziła do wzrostu znaczenia tego kraju. Trudno winić Chiny za to, że grają na siebie. Narzekanie rozleniwionego wieloletnim dobrobytem i przyzwyczajonego do przewodzenia zachodniego świata przypomina lament starców, że młodzi nie chcą pójść ich drogą. W warunkach 10. Por. Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny państwa środka, Salvatore Babone, The Middling Kingdom, Foreign Affairs, wrzesień/październik

14 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami tabloidopolityki, która zdominowała USA i Europę, trudno formułować i realizować strategiczne cele rozwojowe. Chiny mają z tym znacznie mniejszy problem. Współtworzenie światowej harmonii Przez większość swojej historii Chiny były samodzielne i samowystarczalne. W 1820 r. wytwarzały 30 proc. światowego PKB, więcej niż USA i Europa. Wróciwszy na drogę wzrostu, zyskały szacunek społeczności międzynarodowej, ale jednocześnie weszły w obieg wyzwań globalnego świata. Ceną jest konieczność współodpowiedzialności za innych, co ma także swoje koszty (doświadcza tego Ameryka i Europa). Chiny porównuje się do drzewa, które jeszcze rośnie, ale jest już narażone na wiatr. W XXI stuleciu ich sytuacja będzie w dużo większym stopniu zależeć od sytuacji świata, który współtworzą. Henry Kissinger dowodzi, że skoro do 2050 r. ponad połowa Chińczyków będzie miała więcej niż 45 lat, utrudni to budowanie przewag w oparciu o armię, polem rywalizacji stanie się zaś głównie obszar społeczno-gospodarczy. Dlatego drogą zwiększania globalnej roli Chin może być koewolucja w stronę nie tyle dominowania nad światem, ile współtworzenia go (co-prosperity) 12. Usiłując znaleźć adekwatne do wielkości Chin oraz ich podejścia określenie na formułę udziału w światowej grze, elity posługują się terminem zdrowa mentalność wielkiej potęgi (health great power mentality). Puzzle świat współdominowany przez Chiny dopiero się układa. Trudno dziś powiedzieć, jaki wyłoni się z niego obraz. Realistyczne spojrzenie każe widzieć w Chinach pragmatyczny, analitycznie myślący, strategicznie zarządzany kraj, który będzie odgrywał coraz większą rolę. Do rozmowy o stojących przed nim wyzwaniach, takich jak międzynarodowe bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, migracje, urbanizacja, zagrożenia klimatyczne i środowiskowe, Chiny potrzebują jednak równych sobie partnerów. Tymczasem Ameryka słabnie, a Europa jest wciąż podzielona. Bilateralne relacje i rozgrywki obliczone na krótkoterminowe korzyści poszczególnych krajów UE stwarzają dla Chin idealne pole do wygrywania własnych interesów i wzmacniania swojej roli. Podejście Unii Europejskiej do Chin to połączenie strachu przed supremacją i pożądania chińskich pieniędzy. Ta fatalna mieszanka może stać się przyczyną strategicznych błędów. 12. Por. Geopolitics On Chinese Terms, European Council on Foreign Relations, REKOMENDACJE THINKTANK: 1. Postrzeganie świata przez chińskie elity się zmienia: są one świadome wzrostu własnej roli oraz związanych z tym ryzyk, a także rosnącego znaczenia przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zachód (w tym Europa) musi więc aktywniej prowadzić z Chinami strategiczny dialog o kształcie przyszłego światowego ładu i podkreślać ich współodpowiedzialność za globalną stabilizację. 2. europa powinna prezentować wobec Chin jednolitą strategię. Bilateralne, nakierowane na krótkoterminowy zysk działania będą skutkować rozgrywaniem przez Chiny zarówno Europy jako całości, jak i jej poszczególnych krajów. 14

15 Strategia jednolitości: optymalny model organizacji relacji z Chinami 6chińskich prowincji ma gospodarkę kwalifikującą je do G-20. Nowe Chiny są dynamiczne i pozbawione doktrynalnego podejścia. Wiele zawdzięczają cierpliwości, długotrwałym eksperymentom i wytrwałości. Na zdjęciach: deskorolkarz pod centrum handlowym w Kunmingu, walka z cieniem i malowanie wodą znaków chińskiego alfabetu w parku Beihai w Pekinie. 15

16 PRIORYTETY GOSPODARCZE CHIN: plany, strategie, cele, możliwości Wielka reorganizacja: dokąd zmierza rozwój Chin? autorzy: PaweŁ rabiej, MAŁGORZATA BONIKOWSKA Po trzech dekadach reform gospodarczych i dekadzie obecności w WTO Chiny stanęły przed koniecznością zmiany swojego modelu rozwoju. Napędzany dotąd przez eksport oraz inwestycje wielki marsz gospodarczy mogą utrzymać dodatkowe, nowe bodźce. Otwiera to interesujące perspektywy dla firm. Dotychczasowy model rozwojowy się wyczerpuje. Chiny poszukują nowych motorów wzrostu zarówno na rynku krajowym (większa konsumpcja, inwestycje w innowacyjne branże), jak i zagranicznym (fuzje i przejęcia). Zmiana strategicznego paradygmatu rozwoju otwiera nowe możliwości dla państw, firm oraz instytucji zainteresowanych bliższą kooperacją. r o z w ó j 发 展 Pierwsza fala chińskiego wzrostu, rozpoczęta reformami Deng Xiaopinga, udrożniła gospodarkę i nadała jej dynamikę. Chiny stały się dzięki niej warsztatem świata. Druga fala nastąpiła po wejściu do WTO władze postawiły na tworzenie kapitalizmu politycznego i silnych firm, zdolnych do globalnej konkurencji, bazujących na rodzimych zdolnościach wytwórczych przy wykorzystaniu zagranicznych technologii, surowców i kapitału. Niemożliwy do pobicia chiński model wzrostu był efektem pięciu czynników: niekończących się zasobów taniej siły roboczej, łatwych i tanich kredytów, dotowanej energii, taniej ziemi oraz utrzymywanego sztucznie niskiego kursu juana. Dziś jednak te przewagi się wyczerpują. Wenzhou na wschodzie kraju, gdzie produkuje się najwięcej zapalniczek i okularów słonecznych na świecie, stało się ostatnio spektakularnym przykładem kłopotów chińskich tanich centrów produkcji. Jest kilka powodów tej sytuacji. Po pierwsze, tania siła robocza przestała być tania, a koszty działalności gospodarczej rosną. Wzrastają ceny ziemi (której zresztą nie można kupić na własność), produktów żywnościowych i towarów przemysłowych, opłaty za energię etc. Jednocześnie rząd ogranicza tanie kredytowanie. Chiny wpadły także w pułapkę polepszających się płac: koszty specjalistów (np. informatyków) wzrastają o proc. rocznie, a rotacja kadr przekracza 50 proc. Np. Arkus & Romet Group odnotował zwiększenie kosztów pracy o 15 proc. w stosunku do poprzedniego roku) Por. raport HSBC Inside Track: China. Insight From European Corporates, 2011, zawierający interesujące przykłady i wypowiedzi doświadczeń europejskich (w tym polskich) firm obecnych na chińskim rynku. 16

17 PRIORYTETY GOSPODARCZE CHIN: plany, strategie, cele, możliwości Pensja minimalna to obecnie 1,2 tys. RMB, czyli 600 zł, a średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosi ok. 3 tys. RMB, czyli ok. 1,5 tys. zł. W opinii władz chińscy pracownicy byli za tani, dlatego wzrost płac nie budził obaw. Teraz widać również negatywne skutki tego zjawiska. Inwestorzy zagraniczni coraz częściej rozważają przeniesienie produkcji do tańszych krajów (np. Meksyk czy nawet Europa Środkowa), a w dużych miastach zaczyna powoli brakować wykwalifikowanych pracowników. Zmniejsza się też zasób chętnych do pracy na każdych warunkach. Po drugie, ok r. Chiny przestaną być beneficjentem dywidendy demograficznej. Oblicza się, że nawet 30 proc. poziomu wzrostu w latach Azja zawdzięczała małej liczbie starszych osób, a dużej grupie aktywnych dorosłych 2. Chiny, zagrożone gwałtownym powiększaniem się populacji, rygorystycznie przestrzegały polityki jednego dziecka, co sprzyjało rozwojowi, ale dziś jest obciążeniem, bo społeczeństwo zaczyna się starzeć. Podobnie jak w Europie liczba urodzeń spadła już poniżej poziomu naturalnego odnawiania się społeczeństwa. W 1980 r. mediana wieku (punkt, w którym populacja dzieli się na równe połowy starszą i młodszą) wyniosła 22 lata. W 2030 r. Chiny będą starsze od Europy. Po trzecie, światowy kryzys zmniejszył popyt na tanie chińskie towary. Bogate kraje ograniczają konsumpcję, co wpływa na poziom eksportu. Kryzys spowodował w 2008 r. jego spadek aż o 25 proc. (luty 2009, w ujęciu rok do roku). W 2011 r. po raz pierwszy od 1993 r. Chiny mogą osiągnąć deficyt w handlu z UE. Odpowiedzią rządu był olbrzymi pakiet finansowy, który zapewnił 2. The Economist, 19 października Chiny były warsztatem świata teraz ich model rozwoju się zmienia. gospodarce płynność, inwestycje i miejsca pracy. Uruchomił on m.in. boom budowlany oraz duże inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Po czwarte, towarzysząca rozwojowi gospodarczemu urbanizacja przyniosła ogromne problemy środowiskowe. Dziś w miastach mieszka już ok. połowy ludności Chin. Chińczycy przesiedli się z rowerów na samochody: 100 mln osób ma auto, a prawie 220 mln motocykl lub inny pojazd silnikowy. W Pekinie, w którym przygotowywaliśmy raport, smog w październiku z trudem pozwalał oddychać. Rozwój przemysłu spowodował zniszczenia w strefach ekonomicznych i poza nimi. Nowy model wzrostu ale jaki? Władze są świadome, że dotychczasowy wzrost nie jest zrównoważony i stworzył wiele napięć. Rozwój zależał w zbyt dużym stopniu od inwestycji i pochłaniania zasobów, za mało zaś od wydatków konsumenckich. Migracja ze wsi do miast symbol sukcesu czy zagrożenie? Przyczyny wzrostu liczby ludności miejskiej. Ustalenia dla okresu Powstawanie nowych miast Nieoficjalna zmiana zamieszkania 28% Zmiany rolnicze i pozarolnicze 12% 7% 19% 34% Wzrost naturalny Oficjalna zmiana zamieszkania Źródło: OECD; The Telegraph, people.com.cn. 17

18 PRIORYTETY GOSPODARCZE CHIN: plany, strategie, cele, możliwości Przychody są dzielone nierówno, a dysproporcje między prowincjami nadmorskimi, które pierwsze obłowiły się na wzroście, a zachodem kraju są duże. Część ambitnych planów się nie powiodła; nie udało się zwiększyć udziału usług w PKB (43 proc. i 35 proc. w zatrudnieniu, w krajach rozwijających się to ok. 60 proc. PKB). Inwestycje przestają zaś już pobudzać wzrost. Kiedy 30 lat temu zaczynały się reformy, wynosiły one 25 proc. PKB, co przekładało się na 10-procentowy wzrost PKB. Dziś wydatki na innowacje to ponad 50 proc. PKB, a jest on na takim samym poziomie. W nowych planach rozwojowych kluczowe znaczenie ma konsumpcja. Spadła ona z 45 proc. PKB w późnych latach 90. do 33 proc. w ubiegłym roku (por. wykres). Zaciskaniu pasa sprzyjał model społeczny (niemal całkowity demontaż świadczeń socjalnych przez państwo, odejście od zasady żelaznej miski ryżu ). Chińczycy są zapobiegliwi oszczędzają na starość i na gorsze czasy. Przez ostatnią dekadę głównym tematem dyskutowanym w Chinach była więc konieczność ożywienia konsumpcji, zwiększenia inwestycji w usługi oraz liberalizacji sektora finansowego. Ogłoszony wiosną 12. plan pięcioletni zakłada nacisk na kreatywność i ducha innowacyjności. Jak to ujął premier Wen Jiabao, celem jest zmiana Chin w xiaokang society dobrze prosperujące społeczeństwo, które zaczyna korzystać z owoców swojej pracy. Oznacza to mniejszy cel wzrostowy (7 proc., w poprzednim planie 7,5; co jednak nie przeszkodziło rosnąć gospodarce o ponad 11 proc. rocznie). Od wielu lat rząd utrzymuje sztucznie zaniżany według ekonomistów kurs juana, co jest jednym z powodów silnego wzrostu, ale i źródłem kłopotów. Najprawdopodobniej rząd będzie więc eksperymentował z poluzowaniem kursu takie eksperymenty już się zaczęły. Może to pociągnąć zmiany w niezwykle restrykcyjnym sektorze finansowym. Inny obszar to większa elastyczność w kształtowaniu przez rynek stóp procentowanych tu również dokonują się już eksperymenty, np. w sektorze health management. Ponadto konsumpcję mogą pobudzić inwestycje w bezpieczeństwo socjalne zdrowie, edukację i dobrobyt. Większość ekonomistów zgadza się, że chińska gospodarka jest w gorszej kondycji niż przed kryzysem. Nie należy jednak spodziewać się wstrząsów ani gwałtownych załamań. Poziom kontroli nad gospodarką oraz wielkość rezerw dają duże pole manewru. Mniejszy wzrost i większa inflacja wydają się jednak nieuchronne. Bank HSBC przewiduje, że inflacja będzie w najbliższej pięciolatce sięgać 5 proc., podczas gdy w okresie wynosiła ok. 2 proc. 3. Ceny odczuwalnie rosną: życie w największych chińskich miastach nie jest już tanie. Najbliższe pół dekady będzie dla Chin okresem współistnienia starego modelu rozwojowego opartego na tanim eksporcie i modelu poszukiwania nowych przewag związanych z innowacyjnością oraz chińskimi inwestycjami w świecie. Ta strategiczna zmiana oznacza nowe szanse 3. Więcej: raport HSBC Inside Track: China. Insight From European Corporates, Główny kierunek chińskich inwestycji Azja Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Konsumpcja spada wbrew planom Inwestycje i konsumpcja wewnętrzna w Chinach (jako procent PKB). 55 Ameryka 2,7% Północna Ameryka 13% Łacińska Europa 5,9% Afryka 2,6% Azja 71,4% Oceania 4,4% Konsumpcja prywatna Inwestycje Źródło: China Daily, Ministerstwo Handlu. Źródło: Haver Analitycs; Financial Times. 18

19 PRIORYTETY GOSPODARCZE CHIN: plany, strategie, cele, możliwości Konsumpcja w Chinach ma zaledwie 33 % udziału w PKB. Mimo zachęt i starań rządu od wielu lat spada. Sprzyja jej jednak rozrost miast, zwiększanie się liczby osób zamożnych i zamiłowanie Chińczyków do luksusowych, podkreślających status marek. dla firm, a w szerszym kontekście także dla państw. Są one związane głównie z trzema obszarami: rynkiem wewnętrznym, współpracą w zakresie innowacyjności oraz chińskimi inwestycjami w świecie. Nadzieja na wieki rynek wewnętrzny Dostęp do dużego chińskiego rynku był zawsze marchewką dla inwestorów. Większa siła nabywcza społeczeństwa byłaby dobrą wiadomością sama w sobie, kilka obszarów otwiera jednak szczególnie interesujące możliwości. Przede wszystkim rynek konsumentów zamożnych. Chińscy milionerzy to dziś spora grupa osób (dolarowych miliarderów jest dziś 271), a klasa średnia liczy ponad 200 mln 4. Mall Guomao przy World Trade Center w Pekinie to parada najlepszych globalnych marek, a zamożni klienci traktują je jako niezbędny element społecznego prestiżu. Klasa średnia jest mocno zwesternizowana, a szybka urbanizacja powoduje, że będzie jej więcej. PKB per capita w Pekinie przekroczył w 2008 r. 8 tys. dol., a średnie zarobki ponad 600 dol. miesięcznie. 93 chińskie miasta mają ponad 1 mln mieszkańców, wkrótce zamieszka w nich dalsze 350 mln osób, co będzie wymagać zbudowania ok. 50 tys. wieżowców siedem razy tyle co w Nowym Jorku. Rynek dwóch największych miast Pekinu i Szanghaju to aż 40 mln osób; to tyle, ile liczy Polska czy Hiszpania. 4. Więcej: Eurobiz, Journal of European Chamber of Commerce in China, lipiec sierpień

20 PRIORYTETY GOSPODARCZE CHIN: plany, strategie, cele, możliwości 8 mln obywateli, którzy skończyli 80 lat, przybywa co roku w Chinach. Gospodarka przestaje korzystać z dywidendy demograficznej. Rosnącą grupą konsumentów są także ludzie starsi. W 2020 r. ich liczba sięgnie 248 mln. Co roku przybywa 8 mln obywateli, którzy skończyli 60 lat. To szansa na inwestycje i produkty adresowane do seniorów, np. domy opieki na wysokim poziomie. Zagraniczne firmy nie mają jednak dostępu do wszystkich segmentów rynku B2C (Business to Consumer). Chiny narzucają swoje zasady: uzależniają wpuszczenie na swój rynek od transferu technologii, ograniczają także branże, w które może inwestować zagraniczny kapitał, albo częściowo (licencje, standardy, konieczność rejestrowania spółek z chińskimi partnerami), albo całkowicie 5. Np. w sektorze telekomunikacyjnym od 2001 r. na 22 tys. wydanych licencji zaledwie 23 to zagraniczne. Poza zasięgiem firm innych niż chińskie jest także rynek zamówień publicznych (20 proc. całej gospodarki, w tym duże przedsięwzięcia infrastrukturalne). 43 proc. firm pytanych przez Europejską Izbę Handlu w 2011 r. było zdania, że polityka rządu wobec zagranicznych przedsiębiorstw stała się bardziej dyskryminacyjna. Aż 46 proc. uważa, że ten trend będzie się pogłębiał mimo zapowiedzi premiera Wena Jiabao, że wszystkie firmy zarejestrowane w Chinach są chińskie. W praktyce wzrost konsumpcji może zwiększać szanse firm na chińskim rynku wewnętrznym, ale wiele będzie zależeć od barier wejścia. Do najważniejszych problemów należy prawo określane decyzjami partyjnych urzędników oraz kwestia ochrony własności intelektualnej. Naruszenia IP (intellectual property) doświadczyło w Chinach 70 proc. europejskich podmiotów 6. O ile kwestia ta poprawiła się na poziomie dużych firm (choć nadal chińscy partnerzy potrafią przejąć technologię i biznes), o tyle prawdziwą zmorą małych i średnich przedsiębiorców są masowe pirackie podróbki. Firmy o znanych brandach (jak Louis Vuitton) mogą je traktować jako darmową promocję napędzającą koniunkturę na oryginały, lecz dla większości marek spoza segmentu luksusowego podróbki niszczą biznes. Zagranicznym produktom utrudni też ekspansję stopniowa poprawa jakości produktów chińskich, a co za tym idzie, lepsza opinia na ich temat wśród lokalnych konsumentów. Współczynnik błędów w produkcji AGD wynosi w Chinach 0,5 proc. (w Europie 2 proc.): jakość i dokładność chińskich towarów rośnie. Rząd przywiązuje ogromną wagę do wypromowania rodzimych towarów nie tylko w kraju, ale 5. Por. Raport European Business in China, Position Paper 2011/2012, European Chamber of Commerce in China. 6. Ibidem. 20

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXVII) 2010 Bogusława Skulska * PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN UWAGI WSTĘPNE Z obserwacji współczesnego świata wynika, iż znaleźliśmy się

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY

POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY POMYSŁ NA EUROPĘ. PERSPEKTYWA BIZNESU PRZEWODNIK PROGRAMOWY Europa nie jest nam dana. Europa jest zadana. Musimy pozostawić przyszłym pokoleniom taką Europę, w której sami chcielibyśmy żyć. prof. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Jaka będzie Polska za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Przygotujmy się do dekady wielkich zmian Jak za 10 lat zmieni się państwo,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo