entra KATALOG PRODUKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "entra KATALOG PRODUKTÓW"

Transkrypt

1 KATALOG PRODUKTÓW

2 Czym są dla nas drzwi? Drzwi tworzą granicę między dwoma p o m i e s z c z e n i a m i. O t w a r t e - z a p r a s z a j ą g o ś c i d o środka, zamknięte - skrywają tajemnice d o m o w n i k ó w i c h r o n i ą i c h p r y w a t n o ś ć. Z a m y k a n i e m a b y ć ł a t w e i b e z s z e l e s t n e, o t w i e r a n i e d e l i k a t n e i wygodne. D r z w i s t a n o w i ą s t a ł y e l e m e n t w y p o s a ż e n i a w y b i e r a n e d o k ł a d n i e, z w i e l k ą p r e c y z j ą, t a k, b y s ł u ż y ł y p r z e z l a t a. D l a t e g o s t a r a n n i e s e l e k c j o n u j e m y w y p o s a ż e n i e n a s z y c h d r z w i, a b y k a ż d y e l e m e n t w s p ó ł g r a ł z p o z o s t a ł y m i tworząc harmonijną i solidną konstrukcję. D r z w i s ą t a k ż e w a ż n y m e l e m e n t e m w y s t r o j u. P o s t r z e g a m y d r z w i j a k m e b l e - m a j ą b y ć n i e tylko funkcjonalne, muszą mieć także wysoką w a r t o ś ć e s t e t y c z n ą. W a ż n e a b y b y ł y u n i k a t o w e, dlatego do pracy nad ostatecznym rysem k o l e k c j i z a p r o s i l i ś m y d o ś w i a d c z o n y c h a r c h i t e k t ó w w n ę t r z. P r o s i l i ś m y i c h, a b y n a r y s o w a l i n a m s w o j e p o m y s ł y w y k o ń c z e ń d r z w i, a j a k o i n s p i r a c j ę d o p r a c y p r z y j ę l i m o ż l i w o ś ć d o w o l n e g o u ł o ż e n i a w z o r u d r e w n a. N o w a k o l e k c j a t o p o ł ą c z e n i e z w a r t e j i s o l i d n e j b u d o w y z n i e s p o t y k a n y m d o t ą d g e o m e t r y c z n y m u ł o ż e n i e m f o r n i r u. To s y m b i o z a l e k k i e g o, d y n a m i c z n e g o w z o r u o n i e p o w t a r z a l n y m e f e k c i e w i z u a l n y m, z doświadczeniem i ciągłym dążeniem do k o n s t r u k c y j n e j p e r f e k c j i. O t w i e r a m y p r z e d P a ń s t w e m d r z w i d o n o w e j kolekcji Entra.

3 PI TREŚCI KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE WEJŚCIOWE DO MIEZKAŃ CAŁOZKLANE YTEMY PRZEUWNE AKCEORIA WYKOŃCZENIA

4 0 02 4

5 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

6

7 09 7 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

8 0 2 8

9 3 9 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

10 4 5 0

11 6 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

12

13 20 3 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

14 WEWNĘTRZNE WING CENNIK Drzwi wewnętrzne pełne, z płyty o wysokich właściwościach izolacji termicznej oraz akustycznej. Wzmocnione ramiakiem z MDF. Wykończone naturalnym fornirem lub malowane na kolor biały oraz ecru. standardowa szerokość: 60/70/80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła: 39 mm drzwi z przeszkleniem: szyba bezpieczna mleczna, 8 mm WYKOŃCZENIE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE NIETANDARDOWE CENY KRZYDEŁ KRZYDŁA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 780,00 780,00 080,00 030,00 030,00 080,00 030,00 080,00 030,00 030,00 030,00 030,00 20,00 030,00 030,00 80,00 80,00 230,00 80,00 80,00 brutto 959,40 959,40 328,40 266,90 266,90 328,40 266,90 328,40 266,90 266,90 266,90 266,90 488,30 266,90 266,90 45,40 45,40 52,90 45,40 45,40 netto 04,00 04,00 404,00 339,00 339,00 404,00 339,00 404,00 339,00 339,00 339,00 339,00 573,00 339,00 339,00 534,00 534,00 599,00 534,00 534,00 brutto 247,22 247,22 726,92 646,97 646,97 726,92 646,97 726,92 646,97 646,97 646,97 646,97 934,79 646,97 646,97 886,82 886,82 966,77 886,82 886,82 netto 897,00 242,00 85,00 85,00 242,00 242,00 85,00 85,00 85,00 brutto 03,3 527,66 457,55 457,55 527,66 527,66 457,55 457,55 457,55 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ ZEROKOŚĆ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 05, 0 +20% WYOKOŚĆ WENTYLACJA skrócenie skrzydła 2 (o max 00 mm) netto 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 brutto 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 84, mm +20% podfrezowanie netto 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 wentylacyjne 3 brutto 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 kratka wentylacyjna netto 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 metalowa brutto 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 tuleje wentylacyjne netto 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 kwadratowe ( szt.) brutto 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 44,28 Wymagana jest również zmiana rozmiaru ościeżnicy. W modelach 08,09,0 i min. szerokość skrzydła wynosi 40. W przypadku zmiany szerokości i wysokości opłata naliczana jest tylko raz. 2 krócenie skrzydła od dolnej krawędzi. Zawiasy i klamka pozostają na tej samej wysokości, co w drzwiach standardowych. Ościeżnica pozostaje w standardowym rozmiarze mm od dolnej krawędzi, 75 mm od bocznych krawędzi skrzydła. 4

15 GRUBOŚĆ MURU FORNIR I GRUPA CENY OŚCIEŻNIC OŚCIEŻNICA MDF DO PRZYLGOWYCH I BEZPRZYLGOWYCH W TANDARDOWYM ROZMIARZE REGULOWANA TAŁA TAŁA 2/3 2 TUNEL FORNIR II GRUPA MALOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANA CENY WYPOAŻENIA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA netto 554,00 720,00 637,00 462,00 60,00 53,00 480,00 624,00 552,00 426,00 554,00 490,00 brutto 68,42 885,60 783,5 568,26 739,23 653,3 590,40 767,52 678,96 523,98 68,42 602,70 netto 58,00 755,00 668,00 490,00 637,00 564,00 5,00 665,00 588,00 447,00 58,00 54,00 brutto 74,63 928,65 82,64 602,70 783,5 693,72 628,53 87,95 723,24 549,8 74,63 632,22 netto 608,00 790,00 699,00 58,00 674,00 596,00 542,00 705,00 624,00 468,00 609,00 538,00 brutto 747,84 97,70 859,77 637,4 829,02 733,08 666,66 867,5 767,52 575,64 749,07 66,74 netto 635,00 826,00 730,00 546,00 70,00 628,00 573,00 745,00 659,00 489,00 636,00 562,00 brutto 78,05 05,98 897,90 67,58 873,30 772,44 704,79 96,35 80,57 60,47 782,28 69,26 netto 662,00 86,00 76,00 574,00 747,00 660,00 604,00 785,00 695,00 50,00 663,00 587,00 brutto 84,26 059,03 936,03 706,02 98,8 8,80 742,92 965,55 854,85 627,30 85,49 722,0 netto 689,00 896,00 792,00 602,00 783,00 692,00 635,00 826,00 730,00 53,00 690,00 6,00 brutto 847,47 02,08 974,6 740,46 963,09 85,6 78,05 05,98 897,90 653,3 848,70 75,53 netto 76,00 93,00 823,00 630,00 89,00 725,00 666,00 866,00 766,00 552,00 78,00 635,00 brutto 880,68 45,3 02,29 774,90 007,37 89,75 89,8 065,8 942,8 678,96 883,4 78,05 netto 743,00 966,00 854,00 658,00 856,00 757,00 697,00 907,00 802,00 573,00 745,00 659,00 brutto 93,89 88,8 050,42 809,34 052,88 93, 857,3 5,6 986,46 704,79 96,35 80,57 netto 770,00 00,00 886,00 689,00 896,00 792,00 728,00 947,00 838,00 594,00 772,00 683,00 brutto 947,0 23,23 089,78 847,47 02,08 974,6 895,44 64,8 030,74 730,62 949,56 840,09 netto 797,00 036,00 97,00 720,00 936,00 828,00 759,00 987,00 873,00 65,00 800,00 707,00 brutto 980,3 274,28 27,9 885,60 5,28 08,44 933,57 24,0 073,79 756,45 984,00 869,6 netto 824,00 07,00 948,00 75,00 977,00 864,00 790,00 027,00 909,00 636,00 827,00 73,00 brutto 03,52 37,33 66,04 923,73 20,7 062,72 97,70 263,2 8,07 782,28 07,2 899,3 netto 85,00 06,00 979,00 782,00 07,00 900,00 82,00 068,00 944,00 657,00 854,00 756,00 brutto 046,73 360,38 204,7 96,86 250,9 07,00 009,83 33,64 6,2 808, 050,42 929,88 netto 878,00 4,00 00,00 83,00 057,00 935,00 852,00 08,00 980,00 678,00 88,00 780,00 brutto 079,94 403,43 242,30 999,99 300, 50,05 047,96 362,84 205,40 833,94 083,63 959,40 netto 905,00 77,00 04,00 844,00 098,00 97,00 883,00 48,00 05,00 699,00 909,00 804,00 brutto 3,5 447,7 280,43 038,2 350,54 94,33 086,09 42,04 248,45 859,77 8,07 988,92 netto 932,00 22,00 072,00 875,00 38,00 006,00 94,00 88,00 05,00 720,00 936,00 828,00 MALOWANA brutto 46,36 490,76 38,56 076,25 399,74 237,38 24,22 46,24 292,73 885,60 5,28 08,44 DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW OŚCIEŻNIC OŚCIEŻNICA DO DWUKRZYDŁOWCYH +50% OŚCIEŻNICA DO O NIETANDARDOWYCH WYMIARACH 20 GRUBOŚĆ MURU OŚCIEŻNICA DO DWUKRZYDŁOWCYH OŚCIEŻNICA DO O NIETANDARDOWYCH WYMIARACH zapadkowy, rozstaw 72 mm magnetyczny, rozstaw 90 mm do drzwi przylgowych 36/26, klucz-klucz, klucz-gałka, szt. do drzwi bezprzylgowych 30/30, klucz-klucz, klucz-gałka, szt. ZAMEK WKŁADKA ZAWIAY widoczne do drzwi przylgowych, 3 szt. widoczne do drzwi bezprzylgowych, 3 szt. ukryte do drzwi bezprzylgowych, 2 szt. +20% OŚCIEŻNICA TALOWA TAŁA DO PRZYLGOWYCH I BEZPRZYLGOWYCH KOLOR BIAŁY LUB BRĄZOWY DOWOLNY RAL netto 340,00 540,00 brutto 48,20 664,20 TD netto 30,00 brutto 36,90 netto 25,00 brutto 30,75 netto 25,00 brutto 30,75 TD TD netto 260,00 brutto 39,80 DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW OŚCIEŻNIC +50% +20% uszczelka w ościeżnicy uszczelka opadająca (próg opadający) bulaj płaski Ø323 szlifowany, stal nierdzewna szkło matowe lub przeźroczyste UZCZELKA INNE sztywny łańcuch (tylko do drzwi bezprzylgowych) łańcuszek Ościeżnica stała zamawiana na konkretną grubość muru w typoszeregu co 0 mm. 2 Ościeżnica z opaskami stałymi, bez rowka na opaski regulowane. TD netto 50,00 brutto 84,50 netto 350,00 brutto 430,50 netto 45,00 brutto 55,35 netto 35,00 brutto 43,05 5 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

16 WEWNĘTRZNE WING WYMIARY ROZMIAR WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+8 z-5 0x+79 z+5 0x+99 z+25 0x+202 z+77 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) ROZMIAR WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho max Hmax "60"+"60" "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+69 z-5 0(x+x )+30 z+5 0(x+x )+50 z+25 0(x+x )+253 z+77 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) G 22 JEDNOKRZYDŁOWE o z G 22 s max Ho Hz H Hs Hmax o z 5-7 DWUKRZYDŁOWE G s'' max s' 6

17 ROZMIAR ROZMIAR Ho Hz H WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy G Hs 80 Hmax o z s max o z s'' s' 80 max optymalny wymiar otworu w murze 80 G 22 G wymiary max s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho max Hmax "60"+"60" WYMIARY JEDNOKRZYDOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 292 "80"+"80" optymalny wymiar otworu w murze "70"+"70" "90"+"90" "00"+"00" wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+42 z-2 0x+03 z+28 0x+23 z+38 0x+226 z+90 niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+92 z-2 0(x+x )+53 z+28 0(x+x )+76 z+38 0(x+x )+279 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła (od , co 20 mm) aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła (od , co 20 mm) JEDNOKRZYDŁOWE DWUKRZYDŁOWE WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

18 WEWNĘTRZNE WING WYMIARY ROZMIAR WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+60 z 0x+7 z-5 0x+03 z+28 0x+23 z+38 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) ROZMIAR WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "60"+"60" "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+69 z-5 0(x+x )+55 z+28 0(x+x )+75 z+38 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) G JEDNOKRZYDŁOWE o z Ho Hz H Hs s o z 5-7 G G DWUKRZYDŁOWE s'' s' 8

19 ROZMIAR Ho Hz H WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho G 5-7 Hs niestandardowy 0x+60 z 0x+42 z-2 0x+27 z+40 0x+47 z+50 ROZMIAR WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ MDF wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny optymalny wymiar ościeżnicy otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "60"+"60" JEDNOKRZYDŁOWE s'' o z s DWUKRZYDŁOWE o z 727 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+92 z-2 0(x+x )+77 z+40 0(x+x )+97 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) s' G G WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

20 WEWNĘTRZNE WING WYMIARY ROZMIAR WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ TALOWĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+8 z-20 0x+68 z+0 0x+90 z+20 0x+32 z+42 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) ROZMIAR WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ TALOWĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho max Hmax "60"+"60" "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+59 z-20 0(x+x )+9 z+0 0(x+x )+39 z+20 0(x+x )+83 z+42 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) JEDNOKRZYDŁOWE o z DWUKRZYDŁOWE o z Hs Hmax s 2 max Ho Hz H s' s'' 2 max 20

21 ROZMIAR Ho Hz H WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ TALOWĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 6 Hs Hmax JEDNOKRZYDŁOWE o 39 DWUKRZYDŁOWE o 39 s' z s max z max s'' optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+32 z-7 0x+92 z+23 0x+5 z+33 0x+58 z+55 ROZMIAR WYMIARY DWUKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ TALOWĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze 758 wymiary max s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho max Hmax "60"+"60" aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+60 0x +47 z 0(x+x )+82 z-7 0(x+x )+42 z+23 0(x+x )+62 z+33 0(x+x )+206 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

22 AKUTYCZNE RUMBA CENNIK Drzwi wewnętrzne o wysokiej izolacyjności akustycznej Rw=4dB. Wyposażone są w uszczelki ościeżnicy i skrzydła oraz próg opadający. Innowacyjna konstrukcja skrzydła daje rekordowe na rynku parametry akustyczności. Drzwi RUMBA zapewnią ciszę, spokój i komfort, których potrzebujesz. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła: 50 mm WYKOŃCZENIE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE CENY KRZYDEŁ CENA KRZYDŁA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 80,00 80,00 370,00 320,00 320,00 370,00 320,00 320,00 50,00 320,00 320,00 470,00 470,00 540,00 470,00 470,00 brutto 45,40 45,40 685,0 623,60 623,60 685,0 623,60 623,60 857,30 623,60 623,60 808,0 808,0 894,20 808,0 808,0 netto 534,00 534,00 78,00 76,00 76,00 78,00 76,00 76,00 963,00 76,00 76,00 9,00 9, ,00 9,00 9,00 brutto 886,82 886,82 290,63 20,68 20,68 290,63 20,68 20,68 244,49 20,68 20, , , , , ,53 netto 357,00 575,50 58,00 58,00 575,50 brutto 669, 937,87 867,4 867,4 937,87 NIETANDARDOWE Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ ZEROKOŚĆ 75, 85, 95, 05, 0 netto brutto +20% WYOKOŚĆ netto brutto +20% W przypadku zmiany wysokości i szerokości dopłata naliczana jest tylko raz. 2 Zmiana wysokości drzwi. Wymagana również zmiana wysokości ościeżnicy. CENY OŚCIEŻNICY Patrz cena ościeżnicy do drzwi WING (s. 5). Drzwi akustyczne występują tylko w wersji przylgowej jednoskrzydłowej. CENY WYPOAŻENIA ZAMEK UZCZELKA zapadkowy, rozstaw 72 mm TD uszczelka w skrzydle i ościeżnicy TD WKŁADKA uszczelka opadająca (próg opadający) TD do drzwi przylgowych 30/35, klucz-klucz, klucz-gałka, szt. netto 25,00 brutto 30,75 ZAWIAY widoczne do drzwi przylgowych (3 szt.) TD 22

23 AKUTYCZNE RUMBA WYMIARY ROZMIAR ROZMIAR Ho Ho Hz Hz H H WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ DREWNIANĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy G G 6 6 Hs Hs WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ DREWNIANĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy Hmax 50 o z o z s s max G G optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+60 z 0x+8 z-5 0x+79 z+5 0x+00 z optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+60 z 0x+7 z-5 0x+03 z+28 0x+23 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

24 PRZECIWPOŻAROWE WEWNĘTRZNE WING ALA i FLAMENCO CENNIK Drzwi alsa o odporności ogniowej 30 minut oraz drzwi Flamenco o odporności ogniowej 60 minut, mogą być stosowane zarówno w inwestycjach prywatnych, apartamentowcach mieszkalnych, biurowcach oraz budynkach użyteczności publicznej. Drzwi posiadają wysoką izolacyjność akustyczną Rw=32dB. Występują również jako drzwi dymoszczelne. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła ALA: 50 mm grubość skrzydła FLAMENCO: 60 mm WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE NIETANDARDOWE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE NIETANDARDOWE CENY KRZYDEŁ CENA KRZYDŁA PPOŻ EI30 ALA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 560,00 560,00 770,00 740,00 740,00 770,00 740,00 740,00 860,00 740,00 740,00 820,00 820,00 880,00 820,00 820,00 brutto 98,80 98,80 277,0 240,20 240,20 277,0 240,20 240, ,80 240,20 240, , ,60 232, , ,60 netto 2028, ,00 230, , ,00 230, , ,00 248, , , , , , , ,00 brutto 2494, , , , , , , , ,4 2782, ,26 290,8 290,8 3006,2 290,8 290,8 netto 794, ,50 200,00 200, ,50 brutto 2206, ,67 246,23 246, ,67 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: CENA KRZYDŁA PPOŻ EI60 FLAMENCO W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 820,00 820, ,00 200,00 200, ,00 200,00 200,00 230,00 200,00 200,00 200,00 200,00 250,00 200,00 200,00 brutto 2238, , , , , , , ,30 269, , , , , , , ,00 netto 2366, , ,00 263,00 263, ,00 263,00 263, ,00 263,00 263, , , , , ,00 brutto 290,8 290,8 326,96 323,99 323,99 326,96 323,99 323, ,87 323,99 323, , , , , ,90 netto 2093, ,00 23,50 23, ,00 brutto 2574, , ,5 2843,5 2885,58 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ ZEROKOŚĆ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 05, 0 +20% WYOKOŚĆ mm 2 +20% Wymagana jest również zmiana rozmiaru ościeżnicy. W przypadku zmiany szerokości i wysokości opłata naliczana jest tylko raz. 2 Zmiana wysokości drzwi. Wymagana również zmiana wysokości ościeżnicy. WENTYLACJA kratka wentylacyjna PPOŻ netto 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 brutto 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 24

25 EI30 ALA EI60 FLAMENCO EI30 ALA EI60 FLAMENCO GRUBOŚĆ MURU OŚCIEŻNICA DO DWUKRZYDŁOWCYH OŚCIEŻNICA DO O NIETANDARDOWYCH WYMIARACH zaczepowy do drzwi alsa zaczepowy do drzwi Flamenco do drzwi alsa do drzwi Flamenco do drzwi przylgowych (4 szt.) do drzwi bezprzylgowych (4 szt.) ukryte do drzwi bezprzylgowych (3 szt.) kratka wentylacyjna PPOŻ (76x450mm) uszczelka w ościeżnicy uszczelka pęczniejąca uszczelka opadająca (próg opadający) ZAMEK WKŁADKI ZAWIAY WENTYLACJA UZCZELKA CENY OŚCIEŻNIC OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO PRZYLGOWYCH I BEZPRZYLGOWYCH TD TD netto 25,00 brutto 30,75 netto 25,00 brutto 30,75 TD TD netto 400,00 brutto 492,00 netto 700,00 brutto 86,00 TD TD TD DOPŁATA ZA PRZEZKLENIE netto 200,00/m 2 brutto 476,00/m 2 netto 2200,00/m 2 brutto 2706,00/m 2 CENY WYPOAŻENIA bulaj PPOŻ kolor: stal nierdzewna wizjer PPOŻ kolor: stal nierdzewna dźwignia antypaniczna nawierzchniowa crossbar kolor: stal nierdzewna INNE dźwignia antypaniczna nawierzchniowa pushbar kolor: stal nierdzewna ELEKTROZACZEP PPOŻ 2 V/24 V/zwykły zyba przeźroczysta. Maksymalne wymiary przeszkleń na stronach technicznych. Minimalna szerokość skrzydła z przeszkleniem wynosi 40. Minimalna wartość obliczeniowa pola powierzchni szyby wynosi 0,4 m 2. DOPŁATA ZA DYMOZCZELNE netto 200,00 brutto 246,00 netto 200,00 brutto 246,00 TAŁA PPOŻ z dodatkowym zaczepem 2 V/24 V/rewersyjny JEDNOTRONNIE REGULOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE netto 495,00 645,00 560,00 570,00 740,00 655,00 brutto 608,85 793,35 688,80 70,0 90,20 805,65 netto 670,00 870,00 770,00 760,00 990,00 875,00 brutto 824,0 070,0 947,0 934,80 27,70 076,25 DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW OŚCIEŻNIC +50% +20% netto 3000,00 brutto 3690,00 netto 50,00 brutto 6,50 netto 375,00 brutto 46,25 netto 540,00 brutto 664,20 netto 250,00 brutto 307,50 netto 450,00 brutto 553,50 25 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

26 PRZECIWPOŻAROWE WEWNĘTRZNE WING ALA WYMIARY ROZMIAR WYMIARY EI30 JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+70 z 0x+28 z-5 0x+36 z+39 0x+56 z+49 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) ROZMIAR WYMIARY EI30 DWUKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "60"+"60" "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+70 0x +57 z 0(x+x )+89 z-5 0(x+x )+97 z+39 0(x+x )+27 z+49 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) 00 JEDNOKRZYDŁOWE o z MAKYMALNE PRZEZKLENIE 00 s o z 00 Hs 6 Ho Hz H DWUKRZYDŁOWE 38 s'' s' 26

27 Ho Ho Hz Hz H H ROZMIAR Hs Hs 6 6 WYMIARY EI30 JEDNOKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 50 JEDNOKRZYDŁOWE s'' s'' o o z z s s DWUKRZYDŁOWE o o z z s' s' optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+70 z 0x+54 z-2 0x+62 z+52 0x+82 z+62 ROZMIAR "60"+"60" aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYMIARY EI30 DWUKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 782 MAKYMALNE PRZEZKLENIE optymalny wymiar otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+70 0x +57 z 0(x+x )+5 z-2 0(x+x )+223 z+52 0(x+x )+243 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

28 PRZECIWPOŻAROWE WEWNĘTRZNE WING FLAMENCO WYMIARY ROZMIAR WYMIARY EI60 JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+70 z 0x+28 z-5 0x+36 z+39 0x+56 z+49 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) ROZMIAR WYMIARY EI60 DWUKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "60"+"60" "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+70 0x +57 z 0(x+x )+89 z-5 0(x+x )+97 z+39 0(x+x )+27 z+49 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) 00 JEDNOKRZYDŁOWE MAKYMALNE PRZEZKLENIE o z s o z Ho Hz H Hs DWUKRZYDŁOWE 896 s'' s' 28

29 Ho Ho Hz Hz H H ROZMIAR Hs Hs WYMIARY EI60 JEDNOKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 60 o o z z s s DWUKRZYDŁOWE o o z z 60 s'' s'' s' s' optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho niestandardowy 0x+70 z 0x+54 z-2 0x+62 z+52 0x+82 z+62 ROZMIAR "60"+"60" aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYMIARY EI60 DWUKRZYDŁOWYCH BEZPRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s (czynne) s (bierne) Hs H z Hz o Ho "70"+"70" "80"+"80" "90"+"90" "00"+"00" niestandardowy 0x+70 0x +57 z 0(x+x )+5 z-2 0(x+x )+223 z+52 0(x+x )+243 z aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x i x wstawić jedną z dostępnych szerokości (30,35,40,45,50,55,65,75,85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) JEDNOKRZYDŁOWE MAKYMALNE PRZEZKLENIE 29 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

30 WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING TANGO ANTYWŁAMANIOWE I KLAY wizjer zamek górny ryglowy zamek główny ryglowy 3 zawiasy czopowe 3 bolce antywyważeniowe uszczelka w ościeżnicy próg aluminiowy Drzwi antywłamaniowe TANGO I klasy odporności na włamanie, wyposażone są w dwa zamki ryglowe, 3 bolce antywyważeniowe i zawiasy czopowe. Przeznaczone są do wejść do mieszkań z klatki schodowej. Wykazują dużą odporność na różnice temperatur i wilgotności powietrza. Występują z ościeżnicą MDF stałą i jednostronnie regulowaną oraz stalową stałą i regulowaną. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła: 40 mm 30

31 WYKOŃCZENIE ZEROKOŚĆ WYOKOŚĆ FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE niestandardowe 85, 95, 05, CENA KRZYDŁA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 080,00 080,00 290,00 240,00 240,00 290,00 240,00 240,00 40,00 240,00 240,00 380,00 380,00 430,00 380,00 380,00 brutto 328,40 328,40 586,70 525,20 525,20 586,70 525,20 525,20 734,30 525,20 525,20 697,40 697,40 758,90 697,40 697,40 netto 404,00 404,00 677,00 62,00 62,00 677,00 62,00 62,00 833,00 62,00 62,00 794,00 794,00 859,00 794,00 794,00 brutto 726,92 726, ,7 982,76 982, ,7 982,76 982, ,59 982,76 982, , , , , ,62 netto 242,00 483,50 426,00 426,00 483,50 brutto 527,66 824,7 753,98 753,98 824,7 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ +20% % GRUBOŚĆ MURU FORNIR I GRUPA OŚCIEŻNICA MDF DO TANGO TAŁA JEDNOTRONNIE REGULOWANA FORNIR II GRUPA MALOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANA netto 472,00 64,00 542,80 542,00 705,00 623,00 brutto 580,56 755,22 667,64 666,66 867,5 766,29 netto 499,00 649,00 574,00 573,00 745,00 659,00 brutto 63,77 798,27 706,02 704,79 96,35 80,57 netto 526,00 684,00 605,00 604,00 785,00 695,00 brutto 646,98 84,32 744,5 742,92 965,55 854,85 netto 553,00 79,00 636,00 635,00 826,00 730,00 brutto 680,9 884,37 782,28 78,05 05,98 897,90 netto 580,00 754,00 667,00 666,00 866,00 766,00 brutto 73,40 927,42 820,4 89,8 065,8 942,8 netto 607,00 789,00 698,00 697,00 906,00 802,00 brutto 746,6 970,47 858,54 857,3 4,38 986,46 netto 634,00 824,00 729,00 728,00 946,00 837,00 brutto 779,82 03,52 896,67 895,44 63,58 029,5 netto 66,00 859,00 760,00 759,00 987,00 873,00 brutto 83,03 056,57 934,80 933,57 24,0 073,79 netto 692,00 899,00 796,00 794,00 032,00 93,00 brutto 85,6 05,77 979,08 976,62 269,36 22,99 netto 723,00 940,00 83,00 829,00 078,00 953,00 brutto 889,29 56,20 022,3 09,67 325,94 72,9 netto 754,00 980,00 867,00 864,00 23,00 994,00 brutto 927,42 205,40 066,4 062,72 38,29 222,62 netto 785,00 02,00 903,00 899,00 69,00 034,00 brutto 965,55 255,83 0,69 05,77 437,87 27,82 netto 86,00 06,00 938,00 934,00 24,00 074,00 brutto 003,68 305,03 53,74 48,82 493,22 32,02 netto 847,00 0,00 974,00 969,00 260,00 4,00 brutto 04,8 354,23 98,02 9,87 549,80 370,22 netto 878,00 4,00 00,00 004,00 305,00 55,00 brutto 079,94 403,43 242,00 234,92 605,5 420,65 OŚCIEŻNICA DO O NIETANDARDOWYCH WYMIARACH główny ryglowy górny ryglowy widoczne (3 szt.) uszczelka w ościeżnicy uszczelka opadająca (próg opadający) próg aluminiowy ZAMKI ZAWIAY UZCZELKA PRÓG TD TD TD TD netto 50,00 brutto 84,50 TD CENY OŚCIEŻNIC CENY KRZYDEŁ Ościeżnica stała i jednostronnie regulowana występuje w rozmiarach co 0 mm GRUBOŚĆ MURU DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW OŚCIEŻNIC W przypadku zmiany wysokości i szerokości dopłata naliczana jest tylko raz. UWAGA! Wymagana jest również zmiana rozmiaru ościeżnicy. +20% OŚCIEŻNICA TALOWA DO TANGO KOLOR BIAŁY LUB BRĄZOWY TAŁA REGULO- WANA DOWOLNY RAL TAŁA REGULO- WANA netto 360,00 560,00 brutto 442,80 688,80 netto 650,00 850,00 brutto 799,50 045,50 netto 70,00 90,00 brutto 873,30 9,30 netto 80,00 00,00 brutto 996,30 242,30 CENY WYPOAŻENIA ZABEZPIECZENIA bolce antywyważeniowe (3 szt.) TD wizjer TD wkładki antywłamaniowe II KLAY netto 50,00 system jednego klucza, 26/45, komplet brutto 84,50 KLAMKA Klamka nie wchodzi w skład zestawu. Dostępne klamki i ceny na str WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

32 WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING MAMBO ANTYWŁAMANIOWE II KLAY wizjer zamek górny ryglowy zamek główny ryglowy 3 zawiasy czopowe 3 bolce antywyważeniowe uszczelka w ościeżnicy uszczelka w skrzydle próg aluminiowy Drzwi antywłamaniowe MAMBO II klasy odporności na włamanie posiadają izolacyjność akustyczną Rw=4 db. Wyposażone są w dwa zamki ryglowe, 3 bolce antywyważeniowe i zawiasy czopowe. Zbudowane dwóch warstw płyt przedzielonych panelem korkowym oraz wzmocnione obustronnie blachą stalową. Przeznaczone są do wejść do mieszkań z klatki schodowej. Wykazują wysoką odporność na różnice temperatur i wilgotności powietrza. Występują z ościeżnicą MDF stałą i jednostronnie regulowaną oraz stalową stałą i regulowaną. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła: 50 mm 32

33 WYKOŃCZENIE ZEROKOŚĆ WYOKOŚĆ FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE niestandardowe główny ryglowy górny ryglowy widoczny (3 szt.) uszczelka w skrzydle i ościeżnicy uszczelka opadająca (próg opadający) próg aluminiowy WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING MAMBO CENNIK 85, 95, 05, CENA KRZYDŁA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 370,00 370,00 580,00 540,00 540,00 580,00 540,00 540,00 670,00 540,00 540,00 630,00 630,00 680,00 630,00 630,00 brutto 685,0 685,0 943,40 894,20 894,20 943,40 894,20 894, ,0 894,20 894, , , , , ,90 netto 78,00 78, , , , , , ,00 27, , ,00 29,00 29,00 284,00 29,00 29,00 brutto 290,63 290, , , , , , , , , , , , , , ,37 netto 575,50 87,00 77,00 77,00 87,00 brutto 937, ,9 278,33 278, ,9 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: ZAMKI ZAWIAY UZCZELKA PRÓG DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ CENY WYPOAŻENIA ZABEZPIECZENIA TD bolce antywyważeniowe (3 szt.) TD TD wizjer TD wkładki antywłamaniowe II KLAY netto 50,00 TD system jednego klucza, 26/45, komplet brutto 84,50 KLAMKA TD Klamka nie wchodzi w skład zestawu. Dostępne klamki i ceny na str. 5. netto 50,00 brutto 84,50 TD +20% % GRUBOŚĆ MURU FORNIR I GRUPA OŚCIEŻNICA MDF DO MAMBO CENY OŚCIEŻNIC TAŁA JEDNOTRONNIE REGULOWANA FORNIR II GRUPA MALOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA CENY KRZYDEŁ MALOWANA netto 472,00 64,00 542,80 542,00 705,00 623,00 brutto 580,56 755,22 667,64 666,66 867,5 766,29 netto 499,00 649,00 574,00 573,00 745,00 659,00 brutto 63,77 798,27 706,02 704,79 96,35 80,57 netto 526,00 684,00 605,00 604,00 785,00 695,00 brutto 646,98 84,32 744,5 742,92 965,55 854,85 netto 553,00 79,00 636,00 635,00 826,00 730,00 brutto 680,9 884,37 782,28 78,05 05,98 897,90 netto 580,00 754,00 667,00 666,00 866,00 766,00 brutto 73,40 927,42 820,4 89,8 065,8 942,8 netto 607,00 789,00 698,00 697,00 906,00 802,00 brutto 746,6 970,47 858,54 857,3 4,38 986,46 netto 634,00 824,00 729,00 728,00 946,00 837,00 brutto 779,82 03,52 896,67 895,44 63,58 029,5 netto 66,00 859,00 760,00 759,00 987,00 873,00 brutto 83,03 056,57 934,80 933,57 24,0 073,79 netto 692,00 899,00 796,00 794,00 032,00 93,00 brutto 85,6 05,77 979,08 976,62 269,36 22,99 netto 723,00 940,00 83,00 829,00 078,00 953,00 brutto 889,29 56,20 022,3 09,67 325,94 72,9 netto 754,00 980,00 867,00 864,00 23,00 994,00 brutto 927,42 205,40 066,4 062,72 38,29 222,62 netto 785,00 02,00 903,00 899,00 69,00 034,00 brutto 965,55 255,83 0,69 05,77 437,87 27,82 netto 86,00 06,00 938,00 934,00 24,00 074,00 brutto 003,68 305,03 53,74 48,82 493,22 32,02 netto 847,00 0,00 974,00 969,00 260,00 4,00 brutto 04,8 354,23 98,02 9,87 549,80 370,22 netto 878,00 4,00 00,00 004,00 305,00 55,00 brutto 079,94 403,43 242,30 234,92 605,5 420,65 Ościeżnica stała i jednostronnie regulowana występuje w rozmiarach co 0 mm. W przypadku zmiany wysokości i szerokości dopłata naliczana jest tylko raz GRUBOŚĆ MURU OŚCIEŻNICA TALOWA DO MAMBO KOLOR BIAŁY LUB BRĄZOWY TAŁA REGULO- WANA DOWOLNY RAL TAŁA REGULO- WANA netto 360,00 560,00 brutto 442,80 688,80 netto 650,00 850,00 brutto 799,50 045,50 netto 70,00 90,00 brutto 873,30 9,30 netto 80,00 00,00 brutto 996,30 242,30 33 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

34 WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING TANGO+ i MAMBO+ ANTYWŁAMANIOWE I i II KLAY Z WYMIENNYM PANELEM NOWOŚĆ! Drzwi wewnętrzne w wymiennym panelem to propozycja dla inwestorów i deweloperów, którzy liczą się ze zdaniem przyszłych nabywców mieszkań. Drzwi od strony klatki schodowej zachowają spójny wygląd. Wewnątrz mieszkańcy mogą dopasować je do swojego wnętrza. Przy zakupie drzwi wewnętrznych z naszej kolekcji, biały panel zostanie bezpłatnie wymieniony na panel w dowolnym oferowanym wykończeniu, tak by drzwi pasowały do wystroju wnętrza. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła Tango+: +50 mm grubość skrzydła Mambo+: +60 mm DOPŁATA ZA Z WYMIENNYM PANELEM netto 200,00 brutto 246,00 34

35 WEJŚCIOWE WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING TANGO I MAMBO DANE TECHNICZNE ROZMIAR Ho Hz H Ho H WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TAŁĄ DREWNIANĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze s Hs H z Hz o Ho G 6 Hs 6 Hs Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+7 z-5 0x+03 z+28 0x+23 z+38 ROZMIAR aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) 40/50 40/50 o z s o s max 903 aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TALOWĄ REGULOWANĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy 2 G optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+8 z-20 0x+68 z+0 0x+00 z+20 0x+32 z WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

36 WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING WALC ANTYWŁAMANIOWE III KLAY wizjer 3 zawiasy czopowe 5 bolców antywyważeniowych zamek listwowy uszczelka w ościeżnicy próg aluminiowy Drzwi antywłamaniowe WALC III klasy odporności na włamanie posiadają izolacyjność akustyczną Rw=35 db. Wyposażone są w trzypunktowy zamek listwowy, 5 bolców antywyważeniowych i zawiasy czopowe. Zbudowane z ramiaków ze specjalnie klejonego drewna. Wypełnione podwójną warstwą płyt przedzielonych panelem korkowym oraz wzmocnione obustronnie blachą stalową. Przeznaczone są do wejść do mieszkań z klatki schodowej. Wykazują wysoką odporność na różnice temperatur i wilgotności powietrza. Występują z ościeżnicą stalową stałą. standardowa szerokość: 80/90/00 standardowa wysokość: 2040 mm grubość skrzydła: 50 mm WYKOŃCZENIE FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA MALOWANE niestandardowe CENA KRZYDŁA W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 965,00 965, , , , , , , , , , , , , , ,00 brutto 246,95 246, , , , , , ,60 295,0 2730, , , , , , ,90 netto 2554, , , , , , , ,00 308, , , , ,00 307, , ,00 brutto 342,04 342,04 363, , ,78 363, , , , , , , ,67 382,6 3725, ,67 netto 2259, , , , ,00 brutto 2779,49 396,77 340,9 340,9 396,77 Wykonujemy drzwi w innych wykończeniach. Prosimy kierować indywidualne zapytania na adres: DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW KRZYDEŁ ZEROKOŚĆ 85, 95, 05, 0 netto brutto +20% WYOKOŚĆ netto brutto +20% W przypadku zmiany wysokości i szerokości dopłata naliczana jest tylko raz. 36

37 00 listwowy GRUBOŚĆ MURU widoczne (3 szt.) uszczelka w ościeżnicy uszczelka opadająca (próg opadający) próg aluminiowy WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING WALC CENNIK ROZMIAR OŚCIEŻNICA TALOWA DO WALC KOLOR BIAŁY LUB BRĄZOWY ZAMKI ZAWIAY UZCZELKA PRÓG DANE TECHNICZNE TD TD TD netto 50,00 brutto 84,50 TD CENY WYPOAŻENIA bolce antywyważeniowe (5 szt.) wizjer wkładka patentowa III klasy (klucz/gałka) ZABEZPIECZENIA KLAMKA TD TD netto 60,00 brutto 96,80 Klamka nie wchodzi w skład zestawu. Dostępne klamki i ceny na str. 5. WYMIARY JEDNOKRZYDŁOWYCH PRZYLGOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ TALOWĄ TAŁĄ wymiar skrzydła wymiar w świetle przejścia wymiar zewnętrzny ościeżnicy optymalny wymiar otworu w murze wymiary max s Hs H z Hz o Ho max Hmax niestandardowy 0x+60 z 0x+8 z-20 0x+68 z+0 0x+00 z+20 0x+32 z+42 Ho Hz H 6 Hs DOWOLNY RAL TAŁA REGULOWANA TAŁA REGULOWANA netto 380,00 580,00 brutto 467,40 73,40 WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO MIEZKAŃ WING WALC Hmax aby samodzielnie wyliczyć rozmiary niestandardowych drzwi, należy za x wstawić jedną z dostępnych szerokości (85,95,05,0) a za z wstawić pożądaną wysokość skrzydła ( , co 20 mm) 50 o z s max WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

38 WEWNĘTRZNE CAŁOZKLANE WING TWIT WZORY TAFLI Drzwi całoszklane idealnie pasują do przestrzeni biurowych, doświetlając pomieszczenie, jednocześnie zachowują prywatność we wnętrzu. Wzory matowania odpowiadają poszczególnym modelom drzwi pełnych, dzięki czemu współgrają stylistycznie z całą kolekcją. Zatopienie w tafli szklanej dowolnej grafiki, zdjęcia lub logo firmy daje nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza. standardowa szerokość: 60/70/80/90/00 standardowa wysokość: 2027 mm tafla: 8 mm, hartowana Dowolna grafika 38

39 TAFLA ZKLANA ZEROKOŚĆ WYOKOŚĆ WENTYLACJA , 70 80, CAŁOZKLANE TWIT CENNIK 65, 75, 85, 95, 05, mm CENA TAFLI W TANDARDOWYM ROZMIARZE netto 435,00 485,00 635,00 635,00 635,00 635,00 WYCENA brutto 535,05 596,55 78,05 78,05 78,05 78,05 INDYWIDUALNA netto 530,00 580,00 730,00 730,00 730,00 730,00 WYCENA brutto 65,90 73,40 897,90 897,90 897,90 897,90 INDYWIDUALNA netto 560,00 60,00 760,00 760,00 760,00 760,00 WYCENA brutto 688,80 750,30 934,80 934,80 934,80 934,80 INDYWIDUALNA DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW TAFLI netto brutto netto brutto podfrezowanie wentylacyjne 2 netto 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 GRUBOŚĆ MURU Aby obliczyć cenę drzwi całoszklanych jednoskrzydłowych należy zsumować: - cenę tafli szklanej - cenę ościeżnicy - cenę wybranych okuć (s. 55) Aby wyliczyć cenę drzwi całoszklanych dwuskrzydłowych, należy koszt szerszego kompletu (tafla+ościeżnica+okucia) pomnożyć razy dwa. FORNIR I GRUPA brutto 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 +20% +20% Wymagana jest również zmiana rozmiaru ościeżnicy. W przypadku zmiany szerokości i wysokości opłata naliczana jest tylko raz mm od dolnej krawędzi, 75 mm od bocznych krawędzi skrzydła. CENY OŚCIEŻNIC OŚCIEŻNICA MDF DO CAŁOZKLANYCH W TANDARDOWYM ROZMIARZE REGULOWANA TAŁA TAŁA 2/3 2 FORNIR II GRUPA MALOWANA FORNIR I GRUPA OKUCIA FORNIR II GRUPA patrz ceny akcesoriów do drzwi całoszklanych (s. 57). MALOWANA FORNIR I GRUPA FORNIR II GRUPA netto 554,00 720,00 637,00 462,00 60,00 53,00 480,00 624,00 552,00 brutto 68,42 885,60 783,5 568,26 739,23 653,3 590,40 767,52 678,96 netto 58,00 755,00 668,00 490,00 637,00 564,00 5,00 665,00 588,00 brutto 74,63 928,65 82,64 602,70 783,5 693,72 628,53 87,95 723,24 netto 608,00 790,00 699,00 58,00 674,00 596,00 542,00 705,00 624,00 brutto 747,84 97,70 859,77 637,4 829,02 733,08 666,66 867,5 767,52 netto 635,00 826,00 730,00 546,00 70,00 628,00 573,00 745,00 659,00 brutto 78,05 05,98 897,90 67,58 873,30 772,44 704,79 96,35 80,57 netto 662,00 86,00 76,00 574,00 747,00 660,00 604,00 785,00 695,00 brutto 84,26 059,03 936,03 706,02 98,8 8,80 742,92 965,55 854,85 netto 689,00 896,00 792,00 602,00 783,00 692,00 635,00 826,00 730,00 brutto 847,47 02,08 974,6 740,46 963,09 85,6 78,05 05,98 897,90 netto 76,00 93,00 823,00 630,00 89,00 725,00 666,00 866,00 766,00 brutto 880,68 45,3 02,29 774,90 007,37 89,75 89,8 065,8 942,8 netto 743,00 966,00 854,00 658,00 856,00 757,00 697,00 907,00 802,00 brutto 93,89 88,8 050,42 809,34 052,88 93, 857,3 5,6 986,46 netto 770,00 00,00 886,00 689,00 896,00 792,00 728,00 947,00 838,00 MALOWANA brutto 947,0 23,23 089,78 847,47 02,08 974,6 895,44 64,8 030,74 netto 797,00 036,00 97,00 720,00 936,00 828,00 759,00 987,00 873,00 brutto 980,3 274,28 27,9 885,60 5,28 08,44 933,57 24,0 073,79 netto 824,00 07,00 948,00 75,00 977,00 864,00 790,00 027,00 909,00 brutto 03,52 37,33 66,04 923,73 20,7 062,72 97,70 263,2 8,07 netto 85,00 06,00 979,00 782,00 07,00 900,00 82,00 068,00 944,00 brutto 046,73 360,38 204,7 96,86 250,9 07,00 009,83 33,64 6,2 netto 878,00 4,00 00,00 83,00 057,00 935,00 852,00 08,00 980,00 brutto 079,94 403,43 242,30 999,99 300, 50,05 047,96 362,84 205,40 netto 905,00 77,00 04,00 844,00 098,00 97,00 883,00 48,00 05,00 brutto 3,5 447,7 280,43 038,2 350,54 94,33 086,09 42,04 248,45 netto 932,00 22,00 072,00 875,00 38,00 006,00 94,00 88,00 05,00 brutto 46,36 490,76 38,56 076,25 399,74 237,38 24,22 46,24 292,73 OŚCIEŻNICA DO O NIETANDARDOWYCH WYMIARACH CENY TAFLI DO CAŁOZKLANYCH DOPŁATY DO NIETANDARDOWYCH ROZMIARÓW OŚCIEŻNIC +20% Ościeżnica stała zamawiana na konkretną grubość muru w typoszeregu co 0 mm. 2 Ościeżnica tylko z opaskami stałymi. Brak frezu na opaski regulowane. 39 WYKOŃCZENIA KOLEKCJA WEWNĘTRZNE AKUTYCNZE PPOŻ WEJŚCIOWE CAŁOZKLANE PRZEUWNE AKCEORIA

entra KATALOG PRODUKTÓW

entra KATALOG PRODUKTÓW KATALO PRODUKTÓW PI TREŚCI Czym są dla nas drzwi? Drzwi tworzą granicę między dwoma p o m i e s z c z e n i a m i. O t w a r t e - z a p r a s z a j ą g o ś c i d o środka, zamknięte - skrywają tajemnice

Bardziej szczegółowo

DREWLUX. PRODUCENT DREWNIANYCH DRZWI, OKIEN, PARAPETÓW ORAZ SCHODÓW

DREWLUX.  PRODUCENT DREWNIANYCH DRZWI, OKIEN, PARAPETÓW ORAZ SCHODÓW DREWLUX PRODUCENT DREWNIANYCH DRZWI, OKIEN, PARAPETÓW ORAZ SCHODÓW DREWLUX s.c. UPH 16-411 Szypliszki ul. 4-go Sierpnia 4b Kontakt tel/fax: +48 87 568 10 11 info@drewluxsj.pl www.drewluxsj.pl www.drewluxsj.pl

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) DRZWI

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE Oferta drzwi technicznych to solidne i bezpieczne kolekcje: Triton, Neptun, Orion, Presa, Saturn i WM, które ze względu na bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej,

Bardziej szczegółowo

MAGNOLIA 1. / zamek klucz / brutto. netto. Zmiana zamka na inny niż w standardzie / klucz, wkładka, WC / - 18,45 brutto / 15,00 netto

MAGNOLIA 1. / zamek klucz / brutto. netto. Zmiana zamka na inny niż w standardzie / klucz, wkładka, WC / - 18,45 brutto / 15,00 netto MAGNOLIA MAGNOLIA 1 516, 420,00 ERKADO ramiaki z płyty MDF pokryte okleiną GREKO, trzy zawiasy 2-czopowe Kolor dostępny również z tulejami wentylacyjnymi MAGNOLIA 4 541,20 440,00 MAGNOLIA 8 516, Zmiana

Bardziej szczegółowo

Katalog drzwi 2014/2015

Katalog drzwi 2014/2015 Katalog drzwi 2014/2015 Nasza OFERTA Drzwi ŚRÓDLOKALOWE od strony 2 Drzwi STALOWE od strony 8 Drzwi STALOWE, antywłamaniowe od strony 10 Drzwi PRZECIWPOŻAROWE i DYMOSZCZELNE od strony 18 Poland Door Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Tam gdzie zaczyna się dom. Cennik drzwi

Tam gdzie zaczyna się dom. Cennik drzwi Tam gdzie zaczyna się dom Cennik drzwi edycja 1/2009 O b o w i ą z u j e o d 1 6 l u t e g o 2 0 0 9 Cennik kolekcje skrzydeł Kolekcja SILVER białe kolor malowane białe RAL 9016 foliowane Lamilux BASIC*

Bardziej szczegółowo

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE EDYCJA I / 2015 WAŻNE OD 18.05.2015 Cenowe hity sezonu TITANIUM T9 RAAELLO UNO grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE STALOWE

DRZWI TECHNICZNE STALOWE 10 DRZWI TECHNICZNE STALOWE Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych Metal SOLID Metalowe EI 30 Metalowe EI 60, 37 db Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w KATALOGU DRZWI STALOWYCH porta.com.pl/do-pobrania

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 15.10.2012 r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 15.10.2012 r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 15.10.2012 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 15.10.2012 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011

FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011 FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011 drzwi wewnątrzlokalowe klasyczne Konstrukcja: Rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną, z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl

Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI. www.jakra.pl Drzwi antywłamaniowe firmy Jakra Corporation Sp. z o.o. PRODUKT POLSKI www.jakra.pl WYMIARY MONTAŻOWE Standardowy wymiary drzwi So = 900mm, Ho = 2020mm wysokość światło przejścia Ho otworu montażowego

Bardziej szczegółowo

Komplet już od: 1537 zł netto. Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone. Zastosowanie. Zalety. Parametry techniczne

Komplet już od: 1537 zł netto. Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone. Zastosowanie. Zalety. Parametry techniczne Zastosowanie Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz system wielopunktowych

Bardziej szczegółowo

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki już od 106 PLN patrz strona 4 model pełne SUPER CENY! KOLEKCJE 2013 Kolekcje drzwi do mieszkań marki nowość VERTE BASIC PLUS MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3 PEŁNE MAŁA RAMKA DUŻA RAMKA TRIO 122 150,06

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie wypełnienie stabilizujące plaster miodu

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie wypełnienie stabilizujące plaster miodu DRZWI LEWE DRZWI PRAWE KONSTRUKCJA SKRZYDŁA podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie wypełnienie stabilizujące plaster miodu WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE dwa zawiasy

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi techniczne typu DT60... 5 3. Drzwi

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE WNĘTRZE

W TROSCE O TWOJE WNĘTRZE W TROSCE O TWOJE WNĘTRZE KATALOG DRZWI EDYCJA 2013 KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH kolekcja PRESTO złoty dąb rustical nussbaum kolekcja LENTO - dopłata 100 PLN biały afromosia mahoń anthracyt ciemny orzech

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Cennik stolarki drzwiowej

Cennik stolarki drzwiowej Cennik stolarki drzwiowej Ceny w PLN, obowiązują od 01.02.2013r. Tosca skrzydła drzwiowe ramowe Lukka skrzydła drzwiowe ramowe Natura HR model 4 model 5 Classen Primo: akacja ST 1 2 3 4 5 Cena netto 410,00

Bardziej szczegółowo

Modena 4. pełne 1/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby. Model Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 3/4 szyby 4/4 szyby

Modena 4. pełne 1/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby. Model Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 3/4 szyby 4/4 szyby Malaga Modena 4 Natura ze szprosem pełne 1/4 szyby 2/4 szyby 3/4 szyby 4/4 szyby Dostępne dekory: akacja ST, biały, calvados, dąb polski, klon, orzech, wenge, wiśnia; Pełne 1/4 szyby 1/4 szyby+t.w. 2/4

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012 DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LISTOPAD 2012 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH

CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH CENNIK STANDARDOWYCH DRZWI STALOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 2 30 Drzwi rewersyjne (P/L) jednoskrzydłowe - skrzydło drzwiowe o gr 53mm 70" 800 2060 922,00 80" 890 2060 922,00

Bardziej szczegółowo

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi stalowe DRZWI (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi występują tylko w wersji Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie: Ościeżnica Ościeżnica 9 lub 11 laminowana 3 bolce antywyważeniowe Skrzydło

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT DOKUMENTACJA HANDLOWA Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60 opracował: Tomasz Hinc Dokumentacja handlowa liczy 17 stron. Gdańsk 11.10.2013 SPIS TREŚCI 1. Opis wyrobu... 3 2. Montaż

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi przeciwpożarowe (normatywne)...

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA THERMIKA - TERMOIZOLACYJNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE KLASY 2 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,0 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Głęboko tłoczone skrzydło o grubości 57 mm wypełnione

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA 2014. DRZWI WEWNĘTRZNE i WEWNĄTRZLOKALOWE

KOLEKCJA 2014. DRZWI WEWNĘTRZNE i WEWNĄTRZLOKALOWE KOLEKCJA 2014 DRZWI WEWNĘTRZNE i WEWNĄTRZLOKALOWE i n s p i r a c j a d l a d o m u 4 REDAN 12 LIBRA 18 TESALIA 24 AVILLA 32 ARIANA 38 OLIMPIA 46 VARADERO 8 IKARIA 14 ALMERIA 20 LEANDRA 26 ARKADIA 34 MORA

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

PERSECTO. Katalog 2015 PERSECTO DRZWI WEWNĘTRZNE. Drzwi na co dzień

PERSECTO. Katalog 2015 PERSECTO DRZWI WEWNĘTRZNE. Drzwi na co dzień Katalog 2015 DRZWI WEWNĘTRZNE Drzwi na co dzień 1 Persecto drzwi dla Ciebie Persecto to nowa marka drzwi, które doskonale sprawdzą się w każdym domu, mieszkaniu i firmie. Dzięki innowacyjnej technologii

Bardziej szczegółowo

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto JUWENT Sp. z o.o. 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3, tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922, +48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666, e-mail: info@juwent.pl www.juwent.pl C e n n i k ko m p l e t U (nie dot.

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykończenia drzwi x x x 2060

Sposoby wykończenia drzwi x x x 2060 DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ wymiary zewnętrzne drzwi Sposoby wykończenia drzwi 80-880 x 2060 90-980 x 2060 100-1080 x 2060 Wykończenie standardowe wzorek Wykończenie listewką ozdobną prostą

Bardziej szczegółowo

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi polska firma Kwiecień 2015 polski Produkt skrzydło drzwi o gr. mm skrzydło drzwi o gr. mm Nowa linia drzwi Juwent skrzydło drzwi o gr. mm L skrzydło drzwi o gr. mm TIzolacyjność ermiczna =1,6 W m 2 K ermiczna

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.10.2017 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.10.2017 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) DRZWI

Bardziej szczegółowo

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K]

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Fabryka drzwi SPECYFIKACJA DRZWI TECHNICZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową powlekane farbą

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE 1 SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE MAGNOLIA 1 MAGNOLIA 4 MAGNOLIA 8 435,00 netto / 535,05 brutto orzech szerokość 60, 70, 80cm 420,00 netto / 516,60 brutto orzech szerokość 60, 70, 80, 90cm ościeżnice

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca  GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 SKRZYDŁA GALER 2 JASNA AKACJA AKACJA ORZECH GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 GALER 2 WC 60, 70, 80 GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90 netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł OŚCIEŻNICA

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH. Obowiązuje od 01/07/2014. ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska Mrozy tel./fax: (25) (25)

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH. Obowiązuje od 01/07/2014. ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska Mrozy tel./fax: (25) (25) CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH Obowiązuje od 01/07/2014 ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska 05-320 Mrozy tel./fax: (25) 759 39 24 (25) 759 30 23 drzwi@decoplast.pl ewa.slawinska@decoplast.pl S t r o n a 2 Cennik

Bardziej szczegółowo

Otwórz swoje marzenia... OFERUJEMY

Otwórz swoje marzenia... OFERUJEMY Otwórz swoje marzenia... OFERUJEMY drzwi zewnętrzne ocieplone drzwi wewnętrzne klasyczne i nowoczesne drzwi wewnętrzne przesuwane i wahadłowe ościeżnice stałe i regulowane usługi stolarskie Więcej modeli

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane

Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane Ulotka ważna od 23 maja 2016. Wszystkie dotychczasowe tracą ważność Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 7 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĘTRZNE 2017/2018.

DRZWI WEWNĘTRZNE 2017/2018. DRZWI WEWNĘTRZNE 2017/2018 www.dallas-drzwi.pl O FIRMIE Firma DALLAS powstała w 1991 roku. Posiadamy własny tartak do przerobu drewna, które jest suszone w suszarniach sterowanych komputerowo, co pozwala

Bardziej szczegółowo

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów

jakość, styl i bezpieczeństwo Cennik produktów jakość, styl i Cennik bezpieczeństwo produktów GKstolarka Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej i Przeciwpożarowej Wieloletnie doświadczenie Doskonała jakość GKstolarka - Śląskie Centrum Stolarki Antywłamaniowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI białych 2014/15 TK BL GA

KATALOG DRZWI białych 2014/15 TK BL GA KATALOG DRZWI białych 2014/15 FZ FZ PP PP KR KR EL EL LU LU SK SK RT RT CT CT DW DW WE WE TK BL GA Firma Stolarska KOZŁOWSKI Antoni Kozłowski PRODUCENT DRZWI od 1985 r. Wieloletnie doświadczenie i tradycje

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY 2012 Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi.

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi. Twój komfort Twoje bezpieczeństwo 1 Katalog drzwi 2017 o firmie Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy

Bardziej szczegółowo

drzwi ukryte minimalizm w każdym calu

drzwi ukryte minimalizm w każdym calu drzwi ukryte minimalizm w każdym calu 7 linate zero JEDNOSKRZYDŁOWE DWUSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO LINATE ZERO 590 / 725,70 1180 / 1451,40 WYPOSAŻENIE ZAMEK MAGNETYCZNY W STANDARDZIE UKRYTE ZAWIASY W STANDARDZIE

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od do

KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od do KATALOG NOWOŚCI 2017 Obowiązuje od 01.10.2017 do 31.03.2018 DRZWI I OKNA bez NORTE od 326/400,98 60-90 001 biały (RAL 9003) OPCJONALNA kolory palet RAL i NCS ( oprócz metalicznych ) Drzwi zbudowane są

Bardziej szczegółowo

WENUS. głębokie tłoczenie. 48Wenus. 48Wenus Roco 1-2 Łezki. 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł skrzydło, ościeżnica laminowana /cena netto+23%vat/

WENUS. głębokie tłoczenie. 48Wenus. 48Wenus Roco 1-2 Łezki. 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł skrzydło, ościeżnica laminowana /cena netto+23%vat/ 48Wenus 759 zł 48Wenus Roco 1-2 Łezki 989 zł 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł WENUS głębokie tłoczenie 48 WENUS 48Wenus Roco 2-2 Łezki 1054 zł 48Wenus Roco 2 - Megres 1054 zł 48Wenus Roco - Czarny

Bardziej szczegółowo

24 MIESIĄCE GERDA AP 30 EI 2. drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP 30. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic OSZYLDOWANIE ROZMIARY DRZWI WZORY DRZWI

24 MIESIĄCE GERDA AP 30 EI 2. drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP 30. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic OSZYLDOWANIE ROZMIARY DRZWI WZORY DRZWI db 33 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP AP (widok od zewnątrz mieszkania) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE W stosunku do drzwi przeciwpożarowych serii CP (S) zamek główny wyposażony

Bardziej szczegółowo

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KATALOG 2017 na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA I łezka łezka KROKUS MAŁY PŁOMYK diament 1 PŁOMYK diament 1 cena: 929 zł * / 1142,67 zł ** 1 do wyboru

Bardziej szczegółowo

PREMIUM W STANDARDZIE

PREMIUM W STANDARDZIE PREMIUM W STANDARDZIE Kolekcja FRAX drzwi drewniane zewnętrzne Frax 00A Frax 01A Frax 01B Frax 01C Frax 02A Frax 02B Frax 02C Frax 03A Frax 03B Frax 03C Frax 04A Frax 05A Frax 06A Frax 06B Frax 06C dostępna

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012. Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012. Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012 Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH Aktualne od: 20/01/2015 ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska 05-320 Mrozy tel./fax: (25) 759 39 24 (25) 759 30 23 drzwi@decoplast.pl ewa.slawinska@decoplast.pl Cennik skrzydeł (Grubość

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów. db 32 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE C, CT CT (widok od zewnątrz mieszkania) PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014 POLSKIE DRZWI Kolekcja 1/2014 drzwi głęboko tłoczone Krokus 899 zł* / 1105,77 zł** Łezka Mały Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Łezka na lustrze Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Andromeda 2199 zł* / 2704,77

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dekory Classen Iridium: wenge Dekory Classen Primo: akacja ST

Dekory Classen Iridium: wenge Dekory Classen Primo: akacja ST Drzwi Jesteśmy otwarci na Twoje wnętrze Cennik stolarki drzwiowej Ceny w PLN, obowiązują od 15.02.2012r. Tosca skrzydła drzwiowe ramowe Lukka skrzydła drzwiowe ramowe Natura HR model 4 model 5 Dekory Classen

Bardziej szczegółowo

KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH. PASKI ALU o szerokości 8mm SATINATO. dostępna kolorystyka:

KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH. PASKI ALU o szerokości 8mm SATINATO. dostępna kolorystyka: 2 WZÓR dostępna kolorystyka: KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH PASKI ALU o szerokości 8mm dostępna kolorystyka: KLON, BUK, DĄB, OLCHA, WIŚNIA, ORZECH dostępne szkło: SATINATO 3 4 WZÓR 5 6 7 satinato

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH. Obowiązuje od 01/07/2014. ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska Mrozy tel./fax: (25) (25)

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH. Obowiązuje od 01/07/2014. ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska Mrozy tel./fax: (25) (25) CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH Obowiązuje od 01/07/2014 ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska 05-320 Mrozy tel./fax: (25) 759 39 24 (25) 759 30 23 drzwi@decoplast.pl decoplast@decoplast.pl S t r o n a 2 Cennik skrzydeł

Bardziej szczegółowo

NA MAGAZYNIE. 1

NA MAGAZYNIE.   1 1 MAGNOLIA 1 MAGNOLIA 4 MAGNOLIA 8 435,00 netto / 535,05 brutto orzech greko szerokość 60, 70, 80cm 420,00 netto / 516,60 brutto orzech greko szerokość 60, 70, 80, 90cm 420,00 netto / 516,60 brutto orzech

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC 2011 Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych

Bardziej szczegółowo

PROMSTOL Materiał: sosna, meranti Konstrukcja: grubość skrzydła 68 mm drzwi w systemie przylgowym dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym

PROMSTOL Materiał: sosna, meranti Konstrukcja: grubość skrzydła 68 mm drzwi w systemie przylgowym dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym PROMSTOL grubość skrzydła 68 mm drzwi w systemie przylgowym dwie uszczelki w skrzydle drzwiowym rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, obłogowane, sosna wypełnienie ramy w zależności od modelu

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 6/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy

Bardziej szczegółowo

24 MIESIĄCE GERDA WD GERDA WDT > drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic. *dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

24 MIESIĄCE GERDA WD GERDA WDT > drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic. *dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados db 31 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT WDT (widok od zewnątrz mieszkania) DRZWI W NAJNIŻSZEJ CENIE Polecamy klientom, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia, niezależnie od istniejących systemów

Bardziej szczegółowo

Drzwi zewnętrzne, stalowe. 24 Drzwi zewnętrzne, stalowe Dobre otwarcie na świat

Drzwi zewnętrzne, stalowe. 24 Drzwi zewnętrzne, stalowe Dobre otwarcie na świat rzwi zewnętrzne, stalowe 24 rzwi zewnętrzne, stalowe obre otwarcie na świat rzwi stalowe wyróżniają się lekkością i cichą pracą, a przy tym są wytrzymałe. Nasza oferta w ich zakresie jest tak różnorodna,

Bardziej szczegółowo

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi.

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi. Twój komfort Twoje bezpieczeństwo 1 Katalog drzwi 2017 o firmie Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy

Bardziej szczegółowo

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej Rw= 38 db Drzwi do Twojego mieszkania 20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SMART WZMOCNIONE, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA I PPOŻ

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SMART WZMOCNIONE, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA I PPOŻ 54 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SMART WZMOCNIONE, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA I PPOŻ 2 www.baranskidrzwi.pl Barański - drzwi, które otwierają nowe możliwości Jesteśmy firmą rodzinną

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ 2015 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUCENT. Drzwi stalowe 68 mm. z zamkiem listwowym w standardzie 2015 / 1

NOWOŚĆ 2015 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUCENT. Drzwi stalowe 68 mm. z zamkiem listwowym w standardzie 2015 / 1 NOWOŚĆ 05 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUENT Drzwi stalowe 68 mm z zamkiem listwowym w standardzie 05 / Przekrój drzwi stalowych Tytan (gr. 68 mm) Postawiliśmy na wysoką termoizolacyjność oraz wzmocnioną

Bardziej szczegółowo

JAKRA СORPORATION SP. Z O.O. JAKRA SYSTEM.

JAKRA СORPORATION SP. Z O.O. JAKRA SYSTEM. JEDY N PROF Y POLSK ILI ST I SYS ALOW TEM YCH СORPORATION SP. Z O.O. SYSTEM www.jakra.pl PROFILE PROFIL ŚCIANKI LUB COKÓŁ SKRZYDŁA DRZWI PROFILE PROFILE.W PROFIL NA SZPROS PROFILE J.50.02 PROFILE J.50.02.W

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

drzwi fornirowane Katalog 2014

drzwi fornirowane Katalog 2014 drzwi fornirowane Katalog 2014 Bellagio Bellagio Bellagio 1 Bellagio 2 Bellagio 3 2 skrzydło model fornir lakier * Bellagio 1 700 800 Bellagio 2 700 800 Bellagio 3 750 850 Wyposażenie standardowe - zawiasy

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE 02 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE Porta CLASSIC MALAGA MADRYT, CORDOBA TOLEDO, SEVILLA Nova NATURA Natura FAVORITE Natura LINE Natura SPACE Natura TREND Natura KONCEPT Natura IMPRESS Okleiny

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL

DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE. Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL 04 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE Porta ALFA, BETA OMEGA System przesuwny PORTA, ALU System przesuwny KOMPAKT, METAL Drzwi łamane od 688,- 846,24 cena za komplet netto brutto (PLN) BETA ALFA Gdy liczy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011

FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011 FABRYKA DRZWI KATALOG PRODUKTÓW EDYCJA 2011 Drzwi zewnętrzne: frezja Konstrukcja: Skrzydło o grubości 72 mm wykonane z drewna klejonego, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z m termoizolacyjnym

Bardziej szczegółowo

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej 39 drzwi stalowe typu mcr ALPE - BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) typu mcr ALPE produkowane

Bardziej szczegółowo

2/2012. PROMOCJA 1399,74 zł

2/2012. PROMOCJA 1399,74 zł 2/2012 PROMOCJA 1399,74 zł SKRZYDŁA GALER 2 ORZECH GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90 GALER 2 WC 60, 70, 80 GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH

CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH CENNIK DRZWI WEWNĘTRZNYCH Aktualny od: 21/03/2016 ul. Tartaczna 25 Wola Rafałowska 05-320 Mrozy tel./fax: (25) 759 39 24 (25) 759 30 23 drzwi@decoplast.pl ewa.slawinska@decoplast.pl . MODEL SKRZYDŁA DRZWIOWE

Bardziej szczegółowo

Cennik Drzwi Wewnątrzlokalowych

Cennik Drzwi Wewnątrzlokalowych Data: 15-03-2014 Cennik Drzwi Wewnątrzlokalowych Oferta katalogowa 2014 CENNIK Model drzwi Wersja/rozmiar kolekcja GRANDE kolekcja PRESTIGE VILLA PIANO TASSO FINE DECO ALBA DOMNU przylgowe/ 70, 80, 90

Bardziej szczegółowo

Zamek z trzema trzpieniami. wręg antywłamaniowy. dwie uszczelki. grubość 75 mm. ocieplenie pianką poliuretanową. sklejka wodoodporna dębowa

Zamek z trzema trzpieniami. wręg antywłamaniowy. dwie uszczelki. grubość 75 mm. ocieplenie pianką poliuretanową. sklejka wodoodporna dębowa www.pinusdrzwi.pl DRZWI ZEWNĘTRZNE GR. 75MM, OBŁOGOWANE DĘBEM wymiary zewnętrzne drzwi 100-1095 x 2100 90-995 x 2100 80-895 x 2100 wyposażenie standardowe : ościeżnica o szerokości 90 mm z progiem aluminiowym

Bardziej szczegółowo

38 db. Katalog 2016 / 2017 Ciche drzwi wejściowe do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacyjności akustycznej

38 db. Katalog 2016 / 2017 Ciche drzwi wejściowe do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacyjności akustycznej 38 db udokumentowany współczynnik izolacyjności akustycznej Rw= Katalog 2016 / 2017 Ciche drzwi wejściowe do Twojego mieszkania 20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają,

Bardziej szczegółowo

PRIMA PRIMA 2 PRIMA 1 PRIMA 3 PRIMA 5 PRIMA 4 PRIMA 6 PRIMA 2 PRIMA 3 PRIMA 1 PRIMA 4 PRIMA 5 PRIMA ,00 zł netto 476,01 zł brutto

PRIMA PRIMA 2 PRIMA 1 PRIMA 3 PRIMA 5 PRIMA 4 PRIMA 6 PRIMA 2 PRIMA 3 PRIMA 1 PRIMA 4 PRIMA 5 PRIMA ,00 zł netto 476,01 zł brutto WWW.EGODRZWI.PL PRIMA PRIMA 1 PRIMA 2 PRIMA 3 PRIMA 4 PRIMA 5 PRIMA 6 2 PRIMA 1 PRIMA 2 PRIMA 3 PRIMA 4 PRIMA 5 PRIMA 6 SECUNDA 1 SECUNDA 2 SECUNDA 3 SECUNDA 1 SECUNDA 2 SECUNDA 3 SECUNDA KOLORYSTYKA ORZECH

Bardziej szczegółowo

drzwi zewnętrzne grubość 58 mm grubość 68 mm parametry techniczne uszczelka ramiak z drewna klejonego warstwowo uszczelka zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach ościeżnica 105x60 mm panel termoizolacyjny

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH 2 Zastosowanie: Drzwi Fort One mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym (wielorodzinnym) i użyteczności publicznej. Konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu Katalog 1/2015 * jeżeli nie określono inaczej w katalogu DRZWI GŁĘBOKO TŁOCZONE Krokus 899 zł* / 1105,77 zł** Mały Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Łezka na lustrze Łezka Lyra

Bardziej szczegółowo

DRZWI XTREME MATT DRZWI POŁYSKOWE KOLEKCJA

DRZWI XTREME MATT DRZWI POŁYSKOWE KOLEKCJA DRZWI DRZWI POŁYSKOWE KOLEKCJA 2017 model bianco, magnolia, moro, notte, vino cubanit, gabbiano, biały, antracyt ILIS 1-4 955 zł 1 174,65 zł 1045 zł 1285,35 zł 1285 zł 1580,55 zł ILIS 5 1255 zł 1543,65

Bardziej szczegółowo

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2 IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 55 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi POLSKA FIRMA POLSKI PRODUKT skrzydło drzwi o gr. mm LUTY 2016 skrzydło drzwi o gr. mm Nowa linia drzwi Juwent skrzydło drzwi o gr. mm L skrzydło drzwi o gr. mm TIZOLACYJNOŚĆ ERMICZNA =1,6 W m 2 K TIZOLACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Grupa 1: elementy i wykończenie drzwi i ścianek sanitarnych z drzwiami do kabin WC Podgrupa 11: ościeŝnice D1, D2 D3, D4 D4a, D5 D5a, D5b D1, D2

Grupa 1: elementy i wykończenie drzwi i ścianek sanitarnych z drzwiami do kabin WC Podgrupa 11: ościeŝnice D1, D2 D3, D4 D4a, D5 D5a, D5b D1, D2 Grupa 1: elementy i wykończenie drzwi i ścianek sanitarnych z drzwiami do kabin WC Podgrupa 11: ościeŝnice D1, D2 D3, D4 D4a, D5 D5b D1, D2 OŚCIEśNICA DREWNIANA BLOKOWA OBEJMUJĄCA, DREWNIANE OPASKI MASKUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Drzwi stalowe. Szanowni klienci

Drzwi stalowe. Szanowni klienci Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii

Bardziej szczegółowo