Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce"

Transkrypt

1 Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

2 Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach w grudniu 2011 roku podniosła relacje dwóch krajów do poziomu strategicznego partnerstwa. Podczas wizyty Premiera Wen Jiabao w Polsce w kwietniu tego roku, przedstawiono "dwanaście punktów określających nowe strategie promowania przyjaznej współpracy między Chinami a Europą Środkowo- Wschodnią, dając polsko-chińskim stosunkom kolejny impuls do działania. Chiny i Polska to dwa rozwijające się państwa. W okresie kryzysu ekonomicznego, gospodarki Polski i Chin utrzymały wzrost i stabilny rozwój gospodarczy. W rezultacie intensywnego rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i handlowej, Polska, jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej przekroczyła kwotę dziesięciu miliardów dolarów w obrotach handlowych z Chinami, od siedmiu lat będąc największym partnerem handlowym Chin w regionie. Chiny są jednym z najważniejszych partnerów Polski w regionie Azji i Pacyfiku. Jednocześnie, pojawiają się szerokie perspektywy dla budowania silnych relacji inwestorskich pomiędzy dwoma krajami. Począwszy od tego roku, Grupa Liugong zakupiła oddział maszyn inżynieryjnych w Hucie Stalowa Wola, co było pierwszym przypadkiem udanego udziału chińskiej firmy w procesie prywatyzacji polskiego przedsiębiorstwa. W czerwcu tego roku swoją działalność rozpoczął warszawski oddział Bank of China, a Industrial and Commercial Bank of China jest w trakcie intensywnych przygotowań do otwarcia pierwszego oddziału w Polsce. Polskie delegacje przedstawicieli rządowych i misje gospodarcze wielokrotnie odwiedziły Chiny w celu promocji handlu, rozwoju nowych rynków i kształtowaniu relacji partnerskich pomiędzy dwoma państwami. Wierzymy, że Polska wykorzysta swoją doskonałą lokalizację i zasoby ludzkie do utrzymania wszechstronnych korzyści płynących ze stabilnego wzrostu ekonomicznego i dogodnych warunków środowiska biznesowego, a przyjazne, szczere i otwarte nastawienie względem chińskich firm z pewnością przyciągnie do Polski jeszcze więcej tamtejszych inwestorów. Obecny intensywny rozwój współpracy polsko-chińskiej sprawia, że jest to właściwy moment na publikację niniejszej broszury przygotowanej przez Deloitte Chinese Services Group. Wyrażamy serdeczne gratulacje i nadzieję, że opisane tutaj przypadki udanych inwestycji chińskich w Polsce będą dla chińskich inwestorów dużą inspiracją i wsparciem w przyszłości. Biuro Radcy Handlowego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce 2

3 Od PAIiIZ Tak dobrego klimatu w stosunkach polsko-chińskich nie było od dziesięcioleci. Ważne wizyty polityczne: Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach i Premiera Wen Jiabao w Polsce zapaliły zielone światło dla przedsiębiorstw obu krajów. Rozpoczął się proces ponownego odkrywania Polski przez Chiny i Chin przez Polskę. Cieszę się, że istotną rolę odgrywa w tym procesie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Zbliżeniu polsko-chińskiemu służą Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny, Oddział PAIiIZ w Szanghaju oraz współudział w programie Go China. Uparcie powtarzamy chińskim partnerom trzy prawdy o Polsce. Po pierwsze, Polska jest dużym, ważnym krajem w Europie. Po drugie, Polska jest, zwłaszcza w ostatnich latach, krajem sukcesu gospodarczego i tak pożądanej przez inwestorów stabilizacji. Po trzecie, Polska prowadzi konsekwentną politykę otwartych drzwi wobec chińskiego kapitału. Nie chcemy rywalizować w Chinach z Niemcami czy Stanami Zjednoczonymi, ale mamy pełne prawo aspirować do pozycji najpoważniejszego partnera Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszą przykłady sukcesów w Polsce chińskich korporacji produkcyjnych i banków, tym bardziej, że w tych sukcesach PAIiIZ miała swój udział. Chiny są blisko, Polska jest bliżej niż się Chińczykom dzisiaj wydaje. Sławomir Majman, Prezes Zarządu Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Od Deloitte Na początek, w imieniu Chinese Services Group działającej w Polsce i Europie Środkowej, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dla naszych chińskich klientów, którzy zgodzili się udzielić nam wywiadu, tym samym przyczyniając się do publikacji niniejszej broszury, pierwszej tego rodzaju w Polsce. To dla nas ogromny zaszczyt móc wspierać naszych chińskich klientów Polsce. Specjalne podziękowania kieruję również do Pana Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej, Pana Sun Yuxi oraz Pana Prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, Pana Sławomira Majmana za ogromny wkład w niniejszy projekt. Głównym celem tej broszury jest wymiana najlepszych praktyk biznesowych wykorzystywanych przez chińskich inwestorów, którzy odnieśli sukces na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że ich spostrzeżenia przyniosą wiele korzyści dla dwustronnych stosunków handlowych między Polską i Chinami. Aby jeszcze lepiej wspierać naszych chińskich klientów, Chinese Services Group w Deloitte Polska zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić istniejące stosunki polsko-chińskie, odnaleźć i pokonać każdą przepaść kulturową oraz zapewnić naszym klientom doskonałą obsługę. Marek Metrycki Partner Zarządzający, Polska Chinese Services Group Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 3

4 Polsko-chińskie stosunki handlowe Relacje Polski i Chin zostały formalnie określone w deklaracji o współpracy handlowej z dnia 8 czerwca 2004 roku podpisanej podczas wizyty Przewodniczącego Hu Jintao w Polsce. Obydwa kraje zobowiązały się do umocnienia bilateralnych stosunków gospodarczych poprzez wykorzystanie potencjału gospodarczego państwa partnerskiego. W 2006 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Chińska Agencja Promocji Inwestycji Międzynarodowych podpisały memorandum dotyczące promowania wzajemnych projektów inwestycyjnych. Wynikiem tego, powstały dwa zespoły odpowiedzialne za koordynowanie inwestycji zagranicznych w Polsce i Chinach. Począwszy od 2004 roku, znacznie wzrosła aktywność chińskich inwestorów w Polsce. Premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Chinach w 2008 roku, oświadczył, że Polska i Chiny powinny poszerzyć dwustronną współpracę polityczną i gospodarczą. Jako najbardziej obiecujące dziedziny współpracy, ówczesny wiceminister gospodarki wymienił m.in. ochronę środowiska, oczyszczanie ścieków, górnictwo, turystykę i przemysł papierniczy. W grudniu 2011, Prezydent Bronisław Komorowski odbył 4-dniową wizytę w Chinach, podczas której promował Polskę i zachęcał tamtejszych przedsiębiorców do inwestowania na polskim rynku. Była to pierwsza od 14 lat wizyta polskiej głowy państwa w Chinach. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem Chin, a Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką pośród 27 państw członkowskich. - powiedział Prezydent Komorowski na forum inwestycyjnym w Szanghaju współorganizowanym przez PAIiIZ i CCPIT (China Council for Promotion of International Trade). Prezydent podkreślił liczne zalety Polski jako miejsca inwestycji, tj. duży rynek krajowy, silną pozycję polityczną i gospodarczą i co najważniejsze, korzystny klimat inwestycyjny kraju oraz pozycję europejskiego lidera we wzroście gospodarczym utrzymującym się od 20 lat. W kwietniu 2012 roku premier Wen Jiabao jako pierwszy od 25 lat premier Chin przybył z wizytą do Polski, podczas której spotkał się w Warszawie z liderami 11 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Premier przedstawił program 12 punktów promowania przyjaznej współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. przyznanie specjalnej linii kredytowej dla chińskich inwestorów o wartości 10 miliardów USD oraz fundusz współpracy inwestycyjnej Chin i Europy Środkowej i Wschodniej, który w początkowej fazie wyniesie 500 milionów USD. Jednocześnie, dwa chińskie banki, Bank of China i Industrial and Commercial Bank of China otworzyły swoje polskie filie, aby wspierać chińskich przedsiębiorców szukających inwestycji w Polsce oraz służyć pomocą polskim firmom zainteresowanym rozwijaniem działalności w Chinach. Spotkania członków najwyższych władz Chin i Polski sprawiły, że relacje polsko-chińskie osiągnęły ważny i szczytowy moment dla rozwoju współpracy handlowej i gospodarczej między dwoma krajami. 4

5 Program promowania przyjacielskiej współpracy Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej 1. Utworzenie sekretariatu do spraw współpracy między Chinami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej z siedzibą w Chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Sekretariat będzie odpowiedzialny za komunikację i koordynowanie spraw związanych ze współpracą, przygotowywaniem spotkań i forów biznesowych oraz wdrażaniem postanowień podjętych podczas tych spotkań. 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej, na zasadzie dobrowolności, powoła odpowiedni departament i koordynatora, który będzie brać udział w pracach Sekretariatu. 2. Utworzenie specjalnej linii kredytowej o wartości 10 miliardów USD, z której część zostanie przeznaczona na pożyczki na warunkach preferencyjnych, z przeznaczeniem na wspólne projekty w takich obszarach jak infrastruktura, nowoczesne technologie i gospodarka ekologiczna. 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej może składać wnioski o dofinansowanie w National Development Bank of China, Export and Import Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Construction Bank of China, Bank of China lub China Citic Bank. 3. Utworzenie funduszu współpracy inwestycyjnej między Chinami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej, który w pierwszej fazie swego działania dysponować będzie środkami w wysokości 500 milionów USD. 4. W celu promowania handlu i inwestycji, Chiny zorganizują misje gospodarcze do krajów Europy Środkowej i Wschodniej i podejmą konkretne kroki w celu poprawy bilateralnych umów dotyczących współpracy ekonomicznej i handlu. Poprzez współpracę z 16 krajami Europy Środkowej i Wschodniej, Chiny dołożą starań, aby dwustronna wymiana handlowa w 2015 roku osiągnęła wartość 100 miliardów USD. 5. Na podstawie obserwacji obecnej sytuacji gospodarczej i zapotrzebowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Chiny będą mobilizować chińskich przedsiębiorców do współpracy z państwami europejskimi nad stworzeniem co najmniej jednej strefy ekonomicznej i technologicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu najbliższych pięciu lat. Rząd będzie zachęcać i wspierać chińskie przedsiębiorstwa do udziału w rozwoju już istniejących specjalnych regionów ekonomicznych Europy. 6. Gotowość do aktywnej współpracy z 16 państwami Europy Środkowej i Wschodniej w sferze finansowej, jak wymiana walutowa czy lokalne umowy walutowe dla handlu międzynarodowego. Chiny ulokują w każdym kraju oddziały chińskich banków, których celem będzie dodatkowe wsparcie w postaci usług finansowych dla udanej współpracy pomiędzy Chinami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej. 7. Ustanowienie komitetu doradczego ekspertów do spraw budowy infrastruktury sieci transportowej między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Wraz z Chińskim Ministerstwem Handlu w roli koordynatora oraz dobrowolnym udziałem 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Chiny i kraje europejskie przystąpią do prac nad projektem budowy przyszłych sieci autostrad i połączeń kolejowych poprzez tworzenie spółek joint venture, wspólne kontraktowanie, lub inne metody współpracy. 8. Chiny proponują zorganizowanie w Chinach w 2013 roku forum dotyczącego współpracy kulturalnej pomiędzy Chinami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej i zobowiązują się również do organizowania regularnych spotkań organów wysokiego szczebla i ekspertów, gdzie omawiane będą kwestie dotyczące kultury, festiwali kulturalnych i związanych z nimi wydarzeń. 9. Chiny zaoferują 5000 stypendiów dla 16 krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu następnych pięciu lat. Wspierane będą Instytuty i Klasy Konfucjusza w 16 krajach Europy i 1000 studentów z tych krajów zostanie zaproszonych do studiowania języka chińskiego w Chinach w ciągu najbliższych pięciu lat. Wzmocniona zostanie wymiana międzyuczelniana i realizowane będą wspólne projekty i badania naukowe, ponadto Chiny wyślą 1000 studentów i pracowników naukowych do 16 krajów europejskich w ciągu następnych pięciu lat. W przyszłym roku Ministerstwo Edukacji w Chinach planuje nawiązanie z 16 krajami Europy Środkowej i Wschodniej dialogu w kwestii polityki edukacyjnej. 10. Chiny proponują zawarcie porozumienia na rzecz promocji turystyki między Chinami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Działania promocyjne będą koordynowane przez organy Chińskiej Administracji Turystycznej i otwarte na współpracę z organizacjami lotnictwa cywilnego, biurami podróży i liniami lotniczymi z 16 państw europejskich. Celem tego porozumienia będzie wzmocnienie wzajemnej promocji turystyki i regionalnych atrakcji, oraz zbadanie możliwości uruchomienia większej ilości bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy Chinami i 16 krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Organy Chińskiej Administracji Turystycznej planują współorganizację promocji usług turystycznych dla obywateli Chin i krajów Europy Środkowej i Wschodniej podczas Chińskich Międzynarodowych Targów Turystycznych, które odbędą się tego roku w Szanghaju. 11. Ustanowienie funduszu przeznaczonego na badania nad relacjami Chin i państw Europy Środkowej i Wschodniej. Chiny przeznaczą 2 miliony yuanów rocznie na wsparcie wymiany akademickiej z ośrodkami badawczymi państw europejskich. 12. W celu rozwijania wzajemnego zrozumienia i przyjaźni między Chinami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Chiny planują zorganizowanie w 2013 roku pierwszego forum młodych liderów politycznych Chin i państw europejskich. (ogłoszone przez Premiera Wen Jiabao na Forum Ekonomicznym i Handlowym w dniu 26 kwietnia 2012) Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 5

6 Liugong Machinery Polska O firmie Liugong Machinery Company Limited z siedzibą w Liuzhou w prowincji Guangxi, posiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji sprzętu i maszyn inżynieryjnych wysokiej jakości. Za sprawą udanych strategii handlowych firma stała się liderem chińskiego przemysłu ciężkiego, z 232 mln USD sprzedaży w 2010 roku. Co więcej, Liugong zajęła 60. miejsce wśród 100 najlepszych przedsiębiorstw w Chinach i 17. miejsce w rankingu 20 największych światowych producentów maszyn budowlanych. 31 stycznia 2012, po prawie dwóch latach intensywnych analiz, planowania i konsultacji, Liugong Machinery (Polska) Spółka z o.o. zakończyła proces przejęcia oddziału maszyn budowlanych Huty Stalowa Wola (HSW), jednego z czołowych państwowych producentów przemysłu ciężkiego. Założona w 1937 roku Grupa HSW jest jednym z największych producentów maszyn budowlanych w Europie Środkowej, który specjalizuje się w maszynach ciężkich i urządzeniach budowlanych (m.in. spychacze rur, żurawie, ładowarki kołowe, spycharki gąsienicowe, itp.) Zgodnie z treścią umowy o akwizycji podpisanej przez obie strony, Liugong Polska przejęła od HSW jednostkę produkcyjną maszyn inżynieryjnych oraz 100% kapitału własnego i całości aktywów spółki zależnej "Dressta". Liugong jest pierwszą chińską firmą zaangażowaną w proces prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych, który był największą transgraniczną akwizycją firmy w Polsce i jedną z największych inwestycji w Europie Środkowej. Szanse i wyzwania Odmienne języki i kultura, tradycje, historia i struktury wiedzy niewątpliwie mają wpływ na jakość komunikacji między ludźmi. W procesie rozwiązywania zaistniałych problemów, odmienne sposoby myślenia Chińczyków i Polaków mogą utrudniać jednomyślne decyzje. W Liugong, dzięki dokładnej analizie sytuacji i zaangażowaniu firmy w usuwanie barier komunikacyjnych zawsze udaje się znaleźć najlepsze rozwiązanie w problemowych sytuacjach. Kierownictwo Liugong zna polsko-chińskie podobieństwa w zarządzaniu biznesem. Dzięki pracowitości i zdyscyplinowaniu lokalnych pracowników firmy nigdy nie zdarzyły się przypadki niezadowolenia z ich strony. W relacjach pozabiznesowych Polaków wyróżnia uczciwość, ciepło i gościnność. Ceniony przez chińskie firmy pragmatyzm polskich przedsiębiorców oraz solidność polskiego personelu mobilizują Liugong do dalszego odkrywania podobieństw między Chinami i Polską, które jeszcze bardziej usprawnią funkcjonowanie firmy. 6

7 Rozmowa z Yubo Hou, Zastępcą Dyrektora Liugong Machinery Polska Jak długo pracuje Pan w Polsce? Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce? Jak przedstawiłby Pan ten kraj swoim znajomym? Minęło półtora roku od momentu zakończenia negocjacji w sprawie mojego przeniesienia do polskiego oddziału firmy. Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Polacy są entuzjastyczni, gościnni, ekspresyjni, a w kontaktach handlowych pragmatyczni. Polska ma piękną przyrodę oraz unikalne, bardzo dobrze zachowane zabytki. Ponadto, osobiście potrafię mówić po polsku, co jest zaletą w pracy i życiu w Polsce. Jeśli cudzoziemiec mówi po polsku, jednocześnie szanuje polską kulturę i tradycję, to może zbudować bliską wieź z Polakami. Posługując się językiem polskim możesz łatwiej zdobyć ich zaufanie. Język polski jest trudny, ale jeśli włożysz w to serce, szybko się nauczysz. Dlaczego Liugong wybrał polską HSW jako cel biznesowy? HSW ma długą historię działalności, tym samym koresponduje ze strategiami zagranicznego rozwoju firmy Liugong. Dodatkowo, Polska ze względu na unikalne położenie geograficzne i dobry klimat jest strategicznym punktem łączącym Europę Środkową z Europą Wschodnią. Wreszcie, koszty utrzymania pracowników w Polsce są stosunkowo niskie. Jest wielu chińskich biznesmenów i przedsiębiorców w Polsce, niektórzy z nich nawet osiedlili się tutaj na stałe. Jakie sugestie lub porady miałby Pan dla swoich rodaków, którzy pracują w Polsce? Liugong zawsze stosował podejście zorientowane na ludzi i swoje wartości budował na współdziałaniu. Polacy i Chińczycy są podobni, oba narody mają stosunkowo silne poczucie własnej wartości i dumy narodowej. Polskie społeczeństwo ma wysoką świadomość prawną, co sprawia, że od zagranicznych inwestorów wymaga się tutaj poznania, zrozumienia i stosowania lokalnych przepisów. W tym celu komunikujemy się z lokalnymi pracownikami, staramy się dowiedzieć więcej na ten temat od polskich menedżerów, którzy służą w Liugong za wzór postępowania dla kadry kierowniczej wydelegowanej z Chin. Mając do czynienia z różnego rodzaju relacjami społecznymi w kontaktach z korporacjami i agencjami rządowymi, partnerami, pracownikami, związkami zawodowymi i mediami, firma powinna dysponować wszechstronną, skoordynowaną strategią rozwoju. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? W procesie nabywania oddziału maszyn inżynieryjnych polskiej HSW, Liugong współpracował z Deloitte i innymi firmami konsultingowymi. Współpraca z lokalną firmą doradczą jest niezbędna dla każdego chińskiego przedsiębiorstwa planującego wejść na polski rynek, gdyż konsultanci pracujący lokalnie mogą bardziej kompleksowo i dogłębnie dokonać analizy lokalnego rynku. Znają oni polskie przepisy i regulacje, system polityczny i gospodarczy, standardy rachunkowości, a także znają tutejszą kulturę i sposoby myślenia. Dodatkowo mają rozbudowane relacje społeczne, które są bardzo istotnym źródłem informacji dla inwestorów zagranicznych wchodzących w nowe środowisko biznesowe. Jakie są najbliższe plany rozwoju firmy Liugong w Polsce? Nasza inwestycja i rozwój w Polsce jest procesem stopniowym i długotrwałym. Wstępem do naszych planów inwestycyjnych w Polsce był szereg ścisłych i szczegółowych badań "due dilligence". Dzięki ich wynikom mamy pewność, że w ciągu najbliższych kilku lat nasze inwestycje w R&D, produkcję, zasoby ludzkie i ochronę środowiska będą pomyślnie rozwijać się w Polsce. Opierając się na doświadczeniu lokalnego zespołu R&D z HSW planujemy zbudowanie światowej klasy europejskiego Centrum Badań i Rozwoju w Stalowej Woli. Wizją naszej korporacji jest stworzenie w Europie doskonałego, pierwszej klasy centrum rozwoju maszyn inżynieryjnych i jednocześnie zyskanie pozycji światowego lidera w produkcji maszyn budowlanych. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 7

8 Huawei Polska O firmie Huawei jest wiodącym dostawcą globalnych rozwiązań ICT. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie innowacji zaspokajających potrzeby klientów oraz ścisłej współpracy z partnerami handlowymi, firmie udało się stworzyć szeroki wachlarz technologii end-to-end dla operatorów sieci, różnorodny wybór usług dla klientów korporacyjnych, indywidualnych i cloud computingu. Mając na celu zadowolenie klientów i gwarancję najwyższej jakości usług Huawei oferuje konkurencyjne rozwiązania ICT oraz usługi dla operatorów telefonii, firm i klientów indywidualnych. Technologie i produkty Huawei są obecne w 140 krajach i są użytkowane przez jedną trzecią populacji na świecie. Huawei Technologies Co. Ltd powstała w Shenzhen w 1987 roku. W 2011 roku firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu China 500 Top Enterprises; wg notowania World Top 500, Huawei jest szóstym co do wielkości producentem telefonii komórkowej na świecie. W 2011 roku, firma osiągnęła sprzedaż równą 203,9 mld RMB, z czego zysk netto wyniósł 11,6 mld RMB. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, Huawei dostosowuje swoją strategię handlową do częstych zmian zachodzących w branży informatycznej. Firma zwiększyła zasięg swojej innowacyjnej oferty od operatorów sieci telekomunikacyjnych po klientów korporacyjnych i klientów indywidualnych, m.in. koordynowała rozwój strategii cloud-pipe-device i zaangażowała znaczne środki we wprowadzenie do swojej oferty wielkopojemnościowych inteligentnych sieci informacyjnych, różnorodnych urządzeń, platform i aplikacji biznesowych nowej generacji. Huawei planuje nadal koncentrować się na potrzebach klientów poprzez innowacyjność oraz otwartą współpracę z partnerami biznesowymi, pogłębiając tym samym swoje zaangażowanie w dostarczanie zintegrowanych rozwiązań dla telefonii, firm i klientów indywidualnych. Firma będzie w dalszym ciągu dbać o to, aby zapewnić klientom jak najlepszy standard usług i wzbogacać ich życie poprzez efektywną komunikację, która poprowadzi do poprawy wydajności ich pracy. W 2000 roku, Huawei Technologies Co.Ltd. otworzyła ośrodek R&D w Sztokholmie, co symbolizowało początek działalności firmy w Europie. W 2008, w Warszawie powstała firma-córka, pełniąca rolę centrum zarządzającego regionami Europy Wschodniej i Środkowej, Europy Południowej i krajów skandynawskich. Ośrodek został zarejestrowany zgodnie z regionalnym podziałem i znajduje się pod jurysdykcją dwudziestu czterech krajów. W 2011 roku, oddział obsługujący Północną i Wschodnią Europę zatrudniał 1900 osób, z czego 1200 to pracownicy lokalni. Szanse i wyzwania Zarząd Huawei realizuje obecnie strategię globalnego rozwoju firmy. Wynikiem tego handel międzynarodowy stał się głównym źródłem dochodów firmy, a jej produkty są używane w ponad 140 krajach na świecie. Po 10 latach intensywnego wzrostu sprzedaży, Huawei udało się osiągnąć status globalnej firmy, która posiada 14 oddziałów zagranicznych i ponad 100 biur regionalnych. Dzięki temu w skuteczny sposób może bezpośrednio i błyskawicznie kontaktować się z klientem. Huawei stawia czoło wyzwaniom, jakie niesie rynek Europy Środkowowschodniej. Z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, przedłużający się europejski kryzys finansowy i ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze przysporzyły wielu trudności inwestorom zagranicznym. Huawei wspiera swoich klientów innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji i sprostać wymaganiom stawianym przez trudny polski rynek. Od strony otoczenia wewnętrznego, aby dostosować się do warunków na polskim rynku, Huawei prowadzi praktykę asymilacji działalności do warunków lokalnych, takich jak polskie prawo, finanse, zatrudnianie lokalnego personelu i załogi technicznej oraz przestrzega regionalnych przepisów i regulacji. Wszystko po to, aby sprostać potrzebom swoich klientów. 8

9 Rozmowa z Jianhua Gan, Zastępcą Dyrektora Huawei Polska Jak długo pracuje Pan w Polsce i jakie są Pana wrażenia z pobytu w tym kraju? Przyjechałem do Polski w 2009 roku, mieszkam w Warszawie od trzech lat. Polska jest wspaniałym krajem; piękne środowisko naturalne, szczerzy i przyjaźni ludzie. 60 procent pracowników naszej firmy do Polacy; podczas pracy z nimi doświadczamy polskiej pracowitości i poważnego podejścia do własnej kariery zawodowej. Co uważa Pan za najmocniejsze strony firmy Huawei? W 2003 roku Huawei wkroczyła ze swoimi produktami na polski rynek. W listopadzie 2004 swoją działalność rozpoczął oddział Huawei Polska. Po latach ciężkiej pracy i wytężonych wysiłków naszego personelu, połączonych z niezrównaną siłą technologii i znanej na całym świecie marki oraz pełną gamą produktów w ofercie, Huawei osiągnęła duży sukces na polskim rynku. Obecnie staje się partnerem strategicznym TP S.A., Polkomtel, T-mobile, P4 oraz innych wiodących lokalnych operatorów. Wraz z gwałtownym wzrostem znaczenia sieci i Internetu, produkty Huawei, m.in. sieci mobilne GSM/UMTS/LTE, stało-dostępowe, rdzeniowe, światłowodowe sieci nowej generacji oraz terminale, podobnie jak wysoki poziom naszych usług zyskały uznanie wśród polskich klientów. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? Polski system prawny, finansowy i podatkowy, które są ściśle związane z zarządzaniem firmą, różnią się znacznie od norm chińskich. Z tego powodu firma konsultingowa ma w tym zakresie szerokie pole do działania. Opinia profesjonalnych doradców pomoże inwestorom uniknąć okrężnej drogi i niepotrzebnych strat oraz będzie wsparciem w prowadzeniu działalności za granicą. Co jest najważniejszą wartością firmy Huawei w handlu międzynarodowym? Przede wszystkim sukces naszych klientów, a co za tym idzie koncentracja wysiłków na spełnianiu ich potrzeb to kluczowe wartości firmy Huawei. Wspieranie kolejnych innowacji firmy, jej rozwój poprzez poszerzanie wachlarza usług oraz szczerość - te cechy nakreślają kierunek naszych przyszłych działań oraz gwarantują konsekwencję w dostarczaniu skutecznych rozwiązań i nasze pełne zaangażowanie w ulepszanie ludzkiego życia dzięki komunikacji. Jakie są plany rozwoju firmy Huawei w Polsce? Huawei będzie nadal dostarczać innowacyjne rozwiązania i profesjonalne usługi dla swoich klientów. Skoncentrujemy się na dziedzinach infrastruktury ICT i będziemy poszukiwać nowych rozwiązań spełniających potrzeby instytucji rządowych i publicznych oraz branży finansowej, energetycznej i transportu. Huawei będzie oferować swoim partnerom biznesowym zintegrowane produkty ICT, pomagając tym samym przedsiębiorstwom podnieść efektywność komunikacji wewnętrznej, systemów biurowych i produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. W zakresie usług terminalowych, Huawei poprzez operatorów, dystrybutorów, e-commerce i inne kanały sprzedaży, zbuduje najbardziej wpływową na świecie markę terminali, oferującą klientom swobodę korzystania z mobilnego Internetu. Jednocześnie Huawei będzie wspierać indywidualne potrzeby operatorów telefonii i terminali produkcyjnych przyczyniając się do rozwoju ich działalności i dalszych sukcesów. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 9

10 Bank of China O firmie Bank of China (BOC) jest najbardziej zinternacjonalizowanym bankiem w Chinach, zapewniającym szeroki zakres usług finansowych dla klientów w ponad 34 krajach, m.in. Chinach, Hong Kongu, Makao, Tajwanie. Główny zakres usług to bankowość komercyjna, jak obsługa finansów klientów korporacyjnych i indywidualnych oraz usługi w zakresie rynków finansowych. BOC International Holdings Group (spółka zależna) świadczy usługi bankowości inwestycyjnej, spółka zależna Bank of China Insurance Group Co. Ltd, ich współpracownicy oraz joint ventures działają w zakresie usług ubezpieczeniowych; BOC Holdings Ltd jest zaangażowana w usługi w zakresie zarządzania funduszami; BOC Investment Ltd prowadzi inwestycje bezpośrednie i operacje zarządzania inwestycjami, a BOC Aviation Leasing Services zapewnia leasing samolotów. Oficjalne otwarcie warszawskiego oddziału Bank of China, pierwszego działającego chińskiego banku w Polsce, miało miejsce 6 czerwca 2012 roku. W oddziale Bank of China Polska pracuje jedenaście osób - trzy z nich wydelegowano tutaj z Chin, a pozostałe osiem osób zostało zatrudnionych lokalnie. Pięcioro z nich to Polacy a pozostali troje to Chińczycy mieszkający na stałe w Polsce. Warszawski oddział zamierza w pełni wykorzystać zalety zintegrowanej globalnej sieci banku, aby zapewnić pełną gamę usług bankowych dla działań handlowych i inwestycyjnych chińskich i polskich przedsiębiorstw, tj. kredyty konsorcjalne i finansowanie projektów, finansowanie handlu, rozrachunki międzynarodowe, transakcje wymiany walut i międzynarodowych inwestycji oraz doradztwo finansowe. Na bazie tych usług, aktywnie i systematycznie rozwijane będą nowe projekty, jak zagraniczne fundusze RMB, fundusze, powiernictwa, zarządzanie majątkiem i inne. Szanse i wyzwania Bank of China posiada największy zakres działalności międzynarodowej pośród chińskich banków komercyjnych. Po tym, jak Bank of China otworzył pierwszą zagraniczną filię chińskiego banku w Londynie w 1929 roku, kolejne oddziały sukcesywnie pojawiały się w największych centrach finansowych świata. W 2008 roku Bank of China uplasował się na 10. pozycji wśród "Top World 1000 Banks" opublikowanych przez brytyjski "The Banker". Inspirowany intensywnym rozwojem gospodarczym w Chinach, Bank of China bazuje na modelu marketyzacji usług i w ostatnich latach poczynił znaczne postępy w zakresie usług kredytowych oraz poprawie jakości aktywów. Szybki wzrost gospodarczy Chin, jak i siła Bank of China są dla wielu polskich i europejskich przedsiębiorców zachętą do współpracy z bankiem, co również daje wiele możliwości rozwoju Bank of China. Obecnie najważniejszym wyzwaniem polskiego oddziału jest intensywne rozbudowanie obecnej bazy klientów. Wenbo Hou, prezes Bank of China Oddział w Warszawie zapewnia, że dzięki uczciwości i wysokiej jakości ich usług, bank stopniowo ugruntuje swoją pozycję na polskim rynku. Działalność Bank of China ma charakter globalny, dlatego pomiędzy personelem o zróżnicowanym pochodzeniu mogą pojawiać się różnice na tle kulturowym i na szczeblu zawodowym. Wenbo Hou zapewnia, że różnice te można przezwyciężyć sprawną komunikacją i odpowiednimi szkoleniami. Innym sposobem na radzenie sobie z chińsko-polskimi różnicami kulturowymi jest wzmocnienie spójności organizacyjnej przedsiębiorstwa i zadbanie o to, aby pracownicy lubili swoją pracę. 10

11 Rozmowa z Wenbo Hou, Prezesem Bank of China Polska Czy to Pana pierwsza wizyta w Polsce? Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce? Jak przedstawiłby Pan ten kraj swoim znajomym w Chinach? Po raz pierwszy przyjechałem tutaj, aby rozpocząć przygotowania do otwarcia polskiego oddziału naszego banku. Polacy sprawiają wrażenie uczciwych i gościnnych, są ludźmi z pasją. Polska gospodarka ma spory potencjał, zarówno pod względem infrastruktury, jak innych aspektów gospodarki, a lokalny rynek jest duży. Warto wspomnieć polską zimę, która jest naprawdę mroźna. Dlaczego Bank of China wybrał Polskę jako miejsce inwestycji? Wybraliśmy Polskę głównie ze względu na bardzo duży potencjał gospodarczy tego kraju. Polska infrastruktura, zwłaszcza drogi i kolej, posiada szerokie perspektywy rozwoju. Nie tylko Bank of China, także inne chińskie firmy znajdą tutaj wiele możliwości na poszerzenie działalności, dlatego coraz więcej inwestorów z naszego kraju odwiedza Polskę. Oba państwa łączy również udana współpraca polityczna. Wymiany delegacji urzędników wysokiego szczebla stały się częste jak nigdy dotąd. Bank of China zawsze przykładał wielką wagę do strategii dotyczących globalizacji usług bankowych, a usługi świadczone za granicą zawsze były naszą mocną stroną. Chcemy podążać za trendami światowej gospodarki i wspierać rozwój naszych zagranicznych instytucji. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? Współpracując z firmą konsultingową, przede wszystkim możemy otrzymać od nich rzetelne i przydatne informacje, które będą pomocne w początkowym etapie przygotowań projektu. Ważne jest również staranne zorganizowanie przez konsultantów spotkań matchmakingowych, które pomagają chińskim firmom znaleźć właściwy kierunek działań na polskim rynku i ułatwiają poznanie innych klientów w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych. Czy są jakieś kulturowe podobieństwa w biznesie czy sferze kulturalnej między Polską a Chinami? Myślę, że znajdziemy więcej podobieństw między Chinami i Polską niż między Chinami i krajami Europy Zachodniej - łatwiej jest nam się komunikować i zrozumieć wzajemne zachowania. Niemniej jednak, jest kilka zauważalnych różnic: tradycja, kultura i inne aspekty życia są w naszych krajach nieco odmienne. Jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do Polski pracować, powinien to dobrze zaplanować i działać z dużą pewnością siebie, jednocześnie starając się zrozumieć tutejszy rynek, typowe zachowania i panujące zwyczaje. Należy poznać i przystosować się do lokalnych warunków, w przeciwnym razie, pracując w Polsce zgodnie ze standardami obowiązującymi w innym kraju, np. Chinach, trudno będzie osiągnąć sukces. Jest wielu chińskich biznesmenów i przedsiębiorców w Polsce, niektórzy z nich nawet osiedlili się tutaj na stałe. Jakie sugestie lub porady miałby Pan dla swoich rodaków, którzy pracują w Polsce? Myślę, że jestem jedną z osób, które potrzebują takiej porady, ponieważ mój pobyt w Polsce jest dość krótki. Jednak na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia pracy w Europie, stwierdzam, że przede wszystkim należy szanować miejscowe zwyczaje i tradycje. Po drugie, nie możemy wywyższać się z powodu sukcesów rozwoju chińskiej gospodarki Chiny mają jeszcze wiele do nauczenia się od świata zachodniego. Nieważne jest, gdzie pracujesz- musisz poznać lokalne przepisy i postępować zgodnie z nimi. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 11

12 Industrial and Commercial Bank of China O firmie Powstały w 1984 roku Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) to największy bank komercyjny i lider wśród największych banków w Chinach. ICBC znajduje się na liście 500 największych światowych firm Top 500 i zatrudnia na całym świecie 409 tys. osób. ICBC ma największą w Chinach bazę klientów, która do końca 2011 roku osiągnęła 4,12 mln klientów korporacyjnych i 282 mln klientów indywidualnych. Po 28 latach reform i realizowania strategii rozwoju banku, Industrial and Commercial Bank of China stał się organizacją dochodową, oferującą wysokiej jakości usługi. Do końca 2011 r. łączna wartość aktywów ICBC osiągnęła ,7 mld RMB, a zysk netto wyniósł mld RMB. Z bieżącą całkowitą kapitalizacją rynku ,7 mld RMB, ICBC pojawił się w rankingu światowych banków notowanych na giełdzie. ICBC oferuje szeroki zakres usług bankowych, jednocześnie wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie w Chinach. W ramach projektu centralizacji danych, w 2003 roku bank z powodzeniem wdrożył zintegrowany system bankowy (NOVA) oraz technologię hurtowni danych, wykorzystywaną do personalizacji usług banku. Razem tworzą one zaawansowaną bankową platformę informatyczną o zasięgu globalnym i zapewniają silny bodziec dla rozwoju biznesu i metod zarządzania bankiem. Dzięki silnemu wsparciu technologii, usługi ICBC ciągle podlegają innowacyjnym zmianom, a przekrojowy, elektroniczny system bankowy, w tym bankowość samoobsługowa, bankowość telefoniczna, bankowość mobilna oraz internetowe usługi bankowe, jest bezustannie doskonalony. Szanse i wyzwania Industrial and Commercial Bank of China pojawił się na polskim rynku jako pierwszy chiński bank. W procesie przygotowań polskiego oddziału, kierownictwo banku stanęło w obliczu wielu wyzwań, takich jak na przykład obowiązek dostosowania się do wymagań regulacji finansowych w Polsce i działanie zgodnie z lokalnym systemem norm finansowych. Dzięki temu bank stopniowo poszerzył wiedzę na temat polskiej finansowej polityki regulacyjnej i procesów adaptacyjnych zagranicznych przedsiębiorstw. Podobnie jak inni zagraniczni inwestorzy, ICBC przeszedł przez proces poznawania specyfiki operacji gospodarczych oraz warunków rynku finansowego w Polsce i stara się rozwijać swoje usługi zgodnie z lokalną praktyką biznesową. Dzięki częstej komunikacji z państwowymi organami regulacyjnymi, współpracy z innymi bankami i pośrednikami oraz gromadzonemu doświadczeniu, Industrial and Commercial Bank of China może kontynuować sprawne adaptowanie się do nowego otoczenia rynkowego. 12

13 Rozmowa z Xiaobo Li, Prezesem ICBC Polska Jak długo pracuje Pan w Polsce i jakie są Pana wrażenia z pobytu w tym kraju? Jak przedstawiłby Pan Polskę swoim znajomym? Pracuję w Polsce od ponad sześciu miesięcy. Moje wrażenia można wyrazić w jednym zdaniu: "Im dłużej jesteś w Polsce, tym bardziej podoba Ci się ten kraj!" Przede wszystkim, Polska jest krajem o przyspieszonym rozwoju gospodarczym oraz posiada ogromny atut w postaci specjalnych stref ekonomicznych. Widzę tu wiele możliwości dla zagranicznych inwestycji. Po drugie, Polskę charakteryzuje społeczna i polityczna stabilność kraju, bogate zasoby naturalne, ciepli i przyjaźni ludzie. Polska jest dobrym miejscem do pracy i życia. Różnym osobom przedstawiłbym różne walory tego miejsca. Jeśli byliby to przedsiębiorcy, powiedziałbym im, że Polska jest pełna możliwości dla zagranicznych inwestorów; gdyby to byli moi przyjaciele i koledzy, to powiedziałbym im, że Polska jest świetnym celem wycieczek. Kiedy planowane jest oficjalne otwarcie Industrial and Commercial Bank of China w Polsce? Co jest główną siłą ICBC w Polsce? Przygotowania rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, 20 marca tego roku otrzymaliśmy od Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozwolenie na otwarcie działalności, a w kwietniu oficjalne dokumenty licencyjne. Oczekujemy, że oficjalne otwarcie odbędzie się we wrześniu. Siła ICBC ma swoje odzwierciedlenie w kilku aspektach naszej działalności. Pierwszy z nich to nasza stabilna zdolność finansowa; według aktywów i wartości rynkowej, ICBC jest obecnie największym na świecie bankiem komercyjnym. W zakresie rozwoju i globalizacji usług ogromną przewagę daje nam wsparcie technologii w postaci wiodących systemów komputerowych, dzięki którym internacjonalizacja ICBC w ostatnich latach nabrała niezwykle szybkiego tempa. Bank cieszy się dużą popularnością na całym świecie, a świadczy o tym ponad 240 oddziałów w ponad 34 krajach. Rozbudowana sieć naszych usług pozwala zapewnić większą wygodę działań chińskim przedsiębiorstwom inwestującym za granicą oraz zagranicznym przedsiębiorstwom wchodzącym na rynek chiński. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? Nie tylko w Polsce, ale również w innych regionach Europy i świata, ICBC ma długą historię współpracy z firmami konsultingowymi, w tym z Deloitte. W procesie przygotowań warszawskiego oddziału ICBC, otrzymaliśmy od firm konsultingowych wiele wsparcia w kwestiach takich, jak składanie wniosku o wydanie pozwolenia na działalność gospodarczą, rejestracja oraz zgromadzenie rzetelnej informacji o pomieszczeniach biurowych DAAD, rynku i klientach. Jestem przekonany, że współpraca z firmą konsultingową pozostanie stałą praktyką w naszej firmie. Jakie plany rozwoju w Polsce ma ICBC? Jesteśmy bardzo zadowoleni widząc coraz częstszą wymianę handlową między Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej; rośnie liczba chińskich firm zainteresowanych współpracą ze wschodnioeuropejskimi partnerami handlowymi. Dla większości chińskich biznesmenów inwestycje w Polsce mają być drzwiami do podboju rynków całego regionu. Industrial and Commercial Bank of China podjął bardzo ważne kroki decydując się na utworzenie oddziału w Warszawie, jest to też pozytywna odpowiedź na wezwanie władz do wzmocnienia stosunków politycznych, gospodarczych i więzi kulturowych między Chinami a krajami Europy Wschodniej. Aby wspierać handel dwustronny i inwestycje Chin i Polski, ICBC odgrywa rolę pomostu poprzez świadczenie różnorodnych usług finansowych dla Chin i krajów zainteresowanych współpracą z nimi. ICBC to pierwszy chiński bank, który wszedł na polski rynek, a naszym celem na przyszłość jest stać się najpopularniejszym zagranicznym bankiem w Polsce. W Pana opinii, co jest najważniejsze dla firmy w handlu i kontaktach międzynarodowych? Uczciwość jest najważniejsza. Jest ona fundamentem wszystkich działań biznesowych; tylko z nią możemy budować długoterminowe relacje partnerskie. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 13

14 Victory Technology Polska O firmie Suzhou Victory Tech Company Limited (zwanej dalej Victory Tech) została założona w 2003 roku, z główną siedzibą w parku technologicznym miasta Suzhou w prowincji Jiangsu. Od czerwca 2012 roku, spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. Victory Tech jest jednym z największych producentów profesjonalnych precyzyjnych modułów mechanicznych w Chinach, które posiada silne zaplecze R&D. Firma specjalizuje się w pełnym procesie technologicznym (badania i rozwój, projektowanie, produkcja, i obsługa posprzedażowa) precyzyjnych elementów stosowanych w artykułach gospodarstwa domowego, motoryzacji i sprzęcie medycznym. 70% całej produkcji jest eksportowane do Japonii, Europy, Ameryki Północnej i Południowej i innych regionów świata. Do głównej oferty firmy należą formy precyzyjne, precyzyjne metalowe elementy konstrukcyjne, elementy plastikowe, duże odlewy ze stopów aluminium, zintegrowane moduły matryc LCD, podzespoły samochodowe, dekoracje zewnętrzne (przy użyciu technologii utleniania anodowego, tłoczenia na gorąco i drukowania powierzchni przyciemnionych i atramentowych) oraz próżniowo napylane szkło antyrefleksyjne. Victory Tech ma silne zaplecze badawczo-rozwojowe. Oprócz głównego centrum R&D znajdującego się w chińskim Suzhou, Victory Tech ulokowała kolejne centra w Europie. Była to odpowiedź firmy na reakcje klientów dotyczące potrzeby bliskiej współpracy z zespołem R&D w fazie projektowania i testów oraz wsparcia specjalistów podczas masowej produkcji. W celu utrzymania najwyższego poziomu usług oraz ustabilizowania pozycji na europejskim rynku, w 2007 roku w Łodzi, Victory Tech rozpoczęła inwestycję Victory Technology Polska, czyli pierwszego oddziału firmy w Europie. Victory Tech wybrała Polskę głównie ze względu na wysoki standard jakości pracy oraz strategiczne położenie dla dalszej ekspansji rynków europejskich. Szanse i wyzwania Victory Tech Polska przetrwała globalny kryzys finansowy w 2008 roku i w ostatnich latach zanotowała stabilne tempo rozwoju (w 2011 roku sprzedaż osiągnęła 30 milionów euro). Aby przyspieszyć ekspansję na rynku regionalnym, firma w 2012 roku zarejestrowała drugi oddział w Gorzowie, a następnie, 7 czerwca 2012 spółka podpisała umowę joint-venture na Białorusi. W odróżnieniu od innych spółek zależnych, Victory Tech Polska posiada przewagę związaną z jej położeniem geograficznym, będąc strategicznym punktem do rozszerzenia europejskiej działalności firmy-matki. 70% transakcji handlowych w Victory Tech wykonywanych jest poza granicami Chin, dlatego fabryka w Polsce jest ważna z punktu widzenia rozwoju działalności firmy zagranicą. Podobnie jak w przypadku wielu innych chińskich przedsiębiorstw, pierwsze kroki Victory Tech zagranicą nie były łatwe. Z jednej strony bariera językowa, trudności w komunikacji oraz różnice kulturowe. Dodatkowo wyzwania związane z integracją kadry kierowniczej w Chinach z lokalnym zespołem menedżerów, a także proces przystosowania się chińskiej części personelu do pracy i życia w Polsce. W swoich zagranicznych oddziałach Victory Tech wymaga obecności kierownictwa i głównego personelu technicznego z Chin; wiele z tych osób napotyka trudności w procesie adaptacji do życia zagranicą. Ta sprawa została dostrzeżona i będzie rozwiązywana w perspektywie planów na długoterminowy rozwój na rynku polskim. 14

15 Rozmowa z Hailong Zhang, Prezydentem Victory Tech Polska Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce? Jak przedstawiłby Pan ten kraj swoim znajomym? Mam pozytywny stosunek do Polski. Po raz pierwszy przyjechałem tutaj służbowo 10 lat temu; Polacy są przyjaźni, Polska ma piękne środowisko naturalne. Infrastruktura, np. transport ma duże możliwości na dalszy rozwój. Polskie przedsiębiorstwa charakteryzują wysokie standardy zarządzania firmą i zdyscyplinowany personel. Kierownictwo Victory Tech Poland to głównie Polacy czy Chińczycy? Dlaczego? Głównie Polacy. Jest takie powiedzenie "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one" - gdy pracujesz w innym kraju, powinieneś dostosować się do lokalnych zasad, odruchowe stosowanie w Polsce chińskiego modelu zarządzania firmą nie jest najlepszym pomysłem. W Polsce prowadzenie działalności jest ściśle powiązane z lokalną kulturą pracy, dlatego w Victory Tech Polska staramy się promować jedynie wybrane chińskie strategie handlowe, które są dopasowane do polskich standardów i jednocześnie korzystne dla firmy i lokalnego personelu. Liczymy, że pracownicy będą aktywnie wspierać realizację tych strategii, dzięki temu uda nam się stopniowo lokalizować kadrę menedżerską i personel techniczny z Chin. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? Wejście na rynek zagraniczny jest trudnym przedsięwzięciem dla chińskich firm. Jeśli znajdzie się z firmą doradczą wspólny język komunikacji, wtedy wsparcie związane z działaniami na rzecz planowanej inwestycji odniesie dużo lepsze rezultaty. Ogromnie pomocne jest również, gdy na wstępnym etapie aplikacji i rejestracji zagranicznej działalności, firma doradcza oferuje usługi 'matchmakingowe'. Jakie są plany rozwoju Victory Technology Polska? W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, mamy nadzieję na wzrost zagranicznej sprzedaży z 30 mln do 50 mln Euro. Jest wielu chińskich biznesmenów i przedsiębiorców w Polsce, niektórzy z nich nawet osiedlili się tutaj na stałe. Jakie sugestie lub porady miałby Pan dla swoich rodaków pracujących w Polsce? Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkie osoby zainteresowane pracą w Polsce. Powodzenie produktów i sukcesy działalności Victory Tech Polska pozwoliły naszemu kierownictwu z Chin dostrzec ogromne możliwości wzrostu firmy w Polsce. Doskonała praca kadry menedżerskiej dodatkowo stymuluje rozwój firmy. Oprócz tego wspieramy pracowników posiadających kompetencje do pracy zagranicą i potrafiących dostosować się do panujących tam warunków. Dzięki temu w sprzyjającym im otoczeniu, wykonują satysfakcjonującą pracę, dobrze żyją i mają bogate perspektywy na przyszłość. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 15

16 Beijing West Industry Group O firmie Grupa Beijing West Industry (BWI) jest wiodącym dostawcą najwyższej klasy systemów podwozia, projektuje i produkuje systemy hamulcowe i zawieszenia dla światowego rynku motoryzacyjnego. BWI to joint-venture trzech firm: Shougang Corp., Bao an Investment Corp. i Fangshan State-Owned Asset Management Corp. 1 listopada 2009 roku nowo powstała BWI Co. Ltd. wraz z podległymi filiami zakończyła przejęcie sekcji produkcji podwozia dawnej amerykańskiej korporacji Delphi Chassis. Powstanie grupy BWI jest nowym rozdziałem w długiej historii znanego producenta branży motoryzacyjnej z Dayton w stanie Ohio. Po przejęciu BWI nadal oferuje dotychczasowe usługi producenta markowych samochodów i motocykli, a jednocześnie dąży do zbudowania nowej bazy klientów. BWI zatrudnia wykwalifikowany personel, posiada też zaawansowane centrum R&D, zaplecze produkcyjne oraz zbiór własności intelektualnych. BWI ma 80 lat doświadczenia w zakresie projektowania i produkcji komponentów, modułów oraz systemów zawieszeń i hamulców dla klientów na całym świecie. To skłania firmę do skupienia dużej uwagi na dostosowaniu swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnej marki i funkcjonalności każdego pojazdu, takie jak np. różnice faktycznych i oczekiwanych warunków jazdy pomiędzy użytkownikami, regionami czy krajami. BWI wie o tym, że nawet pojazdy przeznaczone na rynek światowy muszą posiadać zawieszenie i hamulce przystosowane do wymogów konkretnego regionu. W procesie produkcji części motoryzacyjnych, BWI dostarcza kompleksowe rozwiązania projektowe oraz system zamówień i kontroli lub zgodnie z życzeniem klienta wykonuje jedynie wybrane usługi, aby perfekcyjnie zrealizować dane zamówienie lub projekt. Rozbudowana struktura techniczna i produkcyjna firmy pozwala na udaną współpracę z producentami branży motoryzacyjnej na całym świecie. Szanse i wyzwania BWI ma przed sobą dwa ważne wyzwania: pierwsze z nich to centrum R&D w Krakowie. Powstała 10 lat temu jednostka wspiera fabryki: w Krośnie, w Indiach, brytyjskim Luton i nowo otwartą w chińskim Fangshan. Krakowskie centrum badawczo-rozwojowe jest odpowiedzialne za utrzymanie standardów technologii i projektowania oraz wsparcie techniczne dla fabryk. Taka działalność wiąże się z częstymi delegacjami inżynierów z Krakowa, w celu zapewnienia doraźnej pomocy przy nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie produkcji lub przy problemach związanych ze sprzętem. Zespół z Krakowa ma także za zadanie kontrolowanie jakości komponentów podczas masowej produkcji. Centrum R&D w Krakowie jest również odpowiedzialne za budowę podobnej jednostki w Chinach. Drugim wyzwaniem dla firmy jest poprawa wydajności fabryki w Krośnie. Dzięki nieustannemu rozwojowi firmy w ostatnich latach rzeczywista produkcja osiągnęła rocznie ponad 9 mln sztuk amortyzatorów przy planowanych 10 mln sztuk. Kolejne kroki, które firma podejmie w najbliższych latach, to, po pierwsze, dalszy rozwój oparty o posiadane zaplecze sprzętowe i skuteczne strategie działania. Po drugie, wzrost produktywności poprzez udoskonalenie linii produkcyjnych i obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym wykorzystaniu obecnej przestrzeni fabrycznej. 16

17 Rozmowa z Zhong Wang, Prezesem Beijing West Industry Group Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce? Jak przedstawiłby Pan Polskę swoim znajomym? Byłem w Polsce czterokrotnie, jest to miejsce z pięknymi krajobrazami. Co więcej, Polska to świetne miejsce na inwestycje, ponieważ w odróżnieniu od innych krajów europejskich, jest wciąż w fazie rozwoju. Nie ma tutaj zbyt wielu chińskich inwestorów, dlatego Polska stoi dla nas otworem. Uważam też, że rząd polski powinien włożyć więcej starań w budowanie relacji z Chińskim Ministerstwem Handlu lub Chińską Radą Inwestycji i Promocji, a także starać się wzmocnić działalność promocyjną dotyczącą możliwości inwestycyjnych w Polsce. To znacznie pomogłoby chińskim przedsiębiorcom zainteresowanym handlem z Polską. Jakie są zalety i wady prowadzenia działalności w Polsce? Po pierwsze, koszty zatrudnienia w Polsce są dużo niższe w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i są zbliżone do tych w Czechach i na Węgrzech. Po drugie, Polacy to świetnie wykształceni i dobrze wykwalifikowani pracownicy. W naszej firmie większość personelu posiada wyższe wykształcenie oraz wykazuje się płynną znajomością języków obcych. Pojawia się natomiast problem wynagrodzenia pracowników; w związku z projektami polskiego rządu, dotyczącymi promocji inwestycji w ostatnich latach, można zauważyć wzrost kosztów wynagrodzenia i pojawienie się silnej konkurencji na rynku pracy. Pojawia się również kwestia związków zawodowych, które nie troszcząc się o efektywność pracy domagają się podwyżek wynagrodzenia corocznie zmieniając stawki, o jakie mają wzrosnąć zarobki. W Chinach wynagrodzenie i rozwój firmy są powiązane ze sobą gdy firma odnosi sukces, pracownicy otrzymują bonusy. Personel żądając podwyżek od firmy, która jest wciąż na etapie rozwoju, wywiera na nią dodatkową presję. Decyzje o uznaniu podwyżek, wysokości stawek, i czasie ich uznawania są podejmowane przez związki zawodowe, które opierają się na indywidualnej sytuacji poszczególnych branż. Ten problem jest również obecny w innych krajach Europy. Co jest siłą firmy BWI w Polsce? Przede wszystkim BWI to firma o światowym zasięgu. Poza centrum R&D w Polsce, mamy kolejne centrum w Paryżu, fabrykę w Anglii i kilka oddziałów obsługi klienta w Niemczech, Włoszech i Luksemburgu. Siedziba naszego centrum zarządzania i głównego centrum badawczo-rozwojowego znajduje się w USA, a w regionie Azji mamy fabryki w Chinach (Szanghaj i Fangshan) i w Indiach. Powyższe placówki tworzą globalną sieć usług firmy BWI. Dodatkowo, BWI jest liderem w technologii motoryzacyjnej. Nasze amortyzatory i hamulce są sprzedawane na całym świecie. Oprócz najwyższej klasy technologii oferujemy kompleksową obsługę klienta. W latach poprzedzających przejęcie, dochody fabryki w Krośnie wyniosły 100 mln USD, a w ciągu ostatnich trzech lat odnotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży z planowanymi 190 mln USD w 2012 roku. To tylko kilka z przykładów. Jaką wartość dla chińskich inwestorów wchodzących na polski rynek ma współpraca z firmą konsultingową? BWI współpracował z Deloitte China i Deloitte HK, które zapewniły nam profesjonalne usługi przy okazji przejęcia amerykańskiego Delphi Chassis Systems Inc. Uważam, że firma Deloitte posiada wysokie kompetencje w zakresie usług doradztwa podatkowego, analiz inwestycyjnych czy konsultingu dla firm zainteresowanych wejściem na polski rynek. Jakie są plany rozwoju BWI? Obecnie planujemy dokończyć przystosowywanie krakowskiego centrum R&D do obsługi klientów na całym świecie. Fabryka w Krośnie będzie odpowiedzialna za planową realizację zamówień. Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 17

18 O Deloitte Usługi Audyt Konsulting Zarządzanie ryzykiem Doradztwo finansowe Doradztwo podatkowe Doradztwo prawne sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej US GAAS, US GAAP, Sarbanes Oxley raportowanie finansowe finansowe badanie due diligence rozwiązania organizacyjne i strategiczne doradztwo informatyczne i integracja systemów restrukturyzacja przedsiębiorstw optymalizacja kosztów rozwiązania finansowe centra usług wspólnych i outsourcing zarządzanie wartością firmy zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym we wszystkich sektorach Bazylea II audyt wewnętrzny oraz wdrażanie dobrych praktyk i tworzenie systemów ładu korporacyjnego bezpieczeństwo informatyczne i doradztwo w zakresie ryzyka technologicznego wykrywanie, badanie i zapobieganie nadużyciom gospodarczym doradztwo z zakresu finansów przedsiębiorstw, strategii fuzji i przejęć, prywatyzacji, poszukiwania inwestorów i pozyskiwania kapitału przedinwestycyjne badania due diligence strukturyzacja transakcji, wsparcie w negocjacjach wycena przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych modelowanie finansowe oraz ocena projektów inwestycyjnych CIT, PIT, VAT, akcyza, cło międzynarodowe prawo podatkowe postępowania podatkowe i sądowe (reprezentacja przed NSA) ceny transferowe podatkowe aspekty fuzji i przejęć zarządzanie ryzykiem podatkowym podatek odroczony podatki w systemach IT sprawy korporacyjne oraz transakcje przejęć i połączeń spółek prawo pracy prawo gospodarcze prawo nieruchomości prawo karne skarbowe Branże Branża chemiczna Branża farmaceutyczna Małe i średnie przedsiębiorstwa Motoryzacja Sektor paliwowo-energetyczny Nieruchomości Produkty konsumenckie Sektor publiczny Sektor instytucji finansowych Sport i rozrywka Technologie, media i telekomunikacja Sektor hotelarski 18

19 Chinese Services Group Oddziały w Polsce, Chinach, Hong Kongu, Macau, Tajwanie Deloitte jest jedną z czterech największych firm doradczych na świecie. W ponad 150 krajach zatrudnia ponad 180 tys. osób. W Chinach posiada 21 oddziałów, zatrudniających ponad 10 tys. pracowników. W dziewięciu oddziałach w Polsce pracuje około tysiąca osób. Deloitte Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 19 Tel.:+48 (22) Katowice ul. Uniwersytecka 13 Tel.:+48 (32) Rzeszów ul. Rejtana 20 Tel.:+48 (17) Łódź al. Józefa Piłsudskiego 76 Tel.:+48 (42) Wrocław Plac Grunwaldzki 23 Tel.:+48 (71) Gdańsk ul. Arkońska 6 Tel.:+48 (58) Kraków Al. Armii Krajowej 16 Tel.:+48 (12) Szczecin Plac Rodła 8, 8 Fl Tel.:+48 (91) Poznań ul. Ułańska 7 Tel.:+48 (61) Deloitte Chiny Shanghai 30/FL The Bund Center 222 Yan'an East Road,Shanghai tel: +86 (21) Wuhan 38/FL,Blg 2, New World Trade Tower 568 Jianshe Avenue, Wuhan tel: +86 (27) Dalian 1503 Senmao Blg 147 Zhongshan Rd, Dalian tel: +86 (411) Shenzhen 13/FL Huarun Blg 5001 Shennan East Rd,Shenzhen tel: +86 (755) Nanjing Unit B,11/FL Golden Eagle International Plaza 89 Hanzhong Road, Nanjing tel: +86 (25) Jinan 1018,10/FL,Blg A, Jinan Zhongxin Square 150 Luoyuan St.,Jinan tel: +86 (531) Tianjin 30/FL Office Blg,Jinhui Square 189 Nanjing Rd, Heping District,Tianjin tel: +86 (22) Guangzhou 26/FL TEEM Tower 208 Tianhe Rd, Guangzhou tel: +86 (20) Xiamen Unit E,26/FL International Bank Plaza 8 Yingjiang St.,Simeng,Xiamen tel: +86 (592) Suzhou 23/FL Building 1,Fortune Plaza Square 8 Suhui Rd, Suzhou Industrial Park tel: +86 (512) Chongqing Unit 10-12,Blg 13,Chongqing World Trade Center 38 Qingnian Rd,Yuzhong District, Chongqing tel: +86 (23) Beijing 8/FL Deloitte Blg,Tower Offices, Oriental Plaza 1 Dong Chang'an St,Beijing tel: +86 (10) Hangzhou Room 605,Part A,Euro-American Int'l Business Center 18 Jiaogong Rd, Hangzhou tel: +86 (571) Deloitte HK 35/FL,One Pacific Place 88 Jinzhong Avenue,Honk Kong tel: Deloitte Macau H-N Blg,19/FL Macau Square 43-53A Avenida do Infante D. Henrique tel: Deloitte Tajwan Taipei Minsheng East Rd, Sec.3 No.156,12Fl tel: +886 (2) Hsinchu 6/FL,2 Zhanye Rd,Hsinchu Technology Park tel: +886 (3) Tainan Taichung Zhonghua East Rd Sec.2 No.77,13Fl Gang Rd, Sec.1 No.160,27Fl tel: +886 (6) tel: +886 (4) Kaohsiung 20/FL,2 Zhongzheng 3 Rd tel: +886 (7) Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce 19

20 Chinese Services Group Polska Bezpośredni kontakt Bezpośredni kontakt Bezpośredni kontakt Darren Chong CSG Project Manager tel: +48 (22) mob: Tomasz Konik CSG Polska Partner Prowadzący tel: +48 (32) Małgorzata Dudzisz CSG Coordinator tel: +48(22) Marek Metrycki Partner Zarządzający tel: +48 (22) Halina Frańczak Dyrektor Clients and Markets tel: +48 (22) Prawo Robert Pasternak Partner tel: +48 (22) Doradztwo Finansowe Gavin Hill Partner tel: +48 (22) Konsulting Dariusz Kraszewski Partner tel: +48 (22) R&D and Government Incentives Magdalena Burnat-Mikosz Partner tel: +48 (22) Audyt Radosław Kuboszek Partner tel: +48 (22) Podatki Krzysztof Moczulski Partner tel: +48 (22) Zarządzanie Ryzykiem Zbigniew Szczerbetka Partner tel: +48 (22) Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo