Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec"

Transkrypt

1 Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.) Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec Zespół techniczny: Mgr Sławomir Goliszek Mgr Ewa Jankowska

2 Cel badania Celem badania było przeprowadzenie analizy inwestycji i działań horyzontalnych zaplanowanych w Polsce do realizacji w latach pod kątem efektywności funkcjonowania korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk. Cel badania został zrealizowany z wykorzystaniem pięciu celów szczegółowych. Do celów szczegółowych należały: 1. Charakterystyka potoków ruchu oraz delimitacja korytarza transportowego TEN-T Bałtyk-Adriatyk w jego części przez terytorium Polski 2. Identyfikacja niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych w transporcie drogowym, kolejowym i intermodalnym w perspektywie finansowej Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych zlokalizowanych w korytarzu TEN-T 4. Identyfikacja działań o charakterze horyzontalnym, w tym działań o charakterze administracyjnym i organizacyjnych 5. Propozycje realizacji innych inwestycji i działań kompleksowych w perspektywie finansowej i do roku 2030

3 Struktura opracowań 2 raporty o podobnej strukturze: 1. Korytarz TEN-T Bałtyk-Adriatyk 2. Korytarz TEN-T Morze Północne-Bałtyk 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Morze Północne-Bałtyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Morze Północne-Bałtyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

4 Wprowadzenie Cel badania Struktura opracowania Delimitacja korytarzy 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

5 Delimitacja korytarzy TEN-T Korytarz Bałtyk-Adriatyk Korytarz Morze Północne-Bałtyk

6 Potoki ruchu Poziom krajowy: Natężenie ruchu drogowego Natężenie ruchu pociągów (ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pociągów intermodalnych) Ruch w portach morskich 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

7 Ruch pojazdów osobowych i ciężarowych (2010) oraz zmiany Diagnoza 2010 Zmiany Pojazdy osobowe Pojazdy ciężarowe

8 Liczba obiektów magazynowych (parków magazynowych oraz BTS) względem korytarza Bałtyk-Adriatyk

9 Ruch pociągów pasażerskich i towarowych (2010) oraz zmiany Diagnoza 2010 Zmiany Pociągi pasażerskie Pociągi towarowe

10 Ruch pociągów intermodalnych Komunikacja międzynarodowa - tranzyt Komunikacja międzynarodowa - import Komunikacja międzynarodowa - eksport Komunikacja wewnętrzna Przewozy kontenerów wielkich transportem kolejowym normalnotorowym z ładunkami (tys. TEU) Liczba pociągów intermodalnych według relacji na tle funkcjonujących w korytarzach TEN-T terminali drogowo-kolejowych Natężenie ruchu pociągów intermodalnych na sieci zarządzanej przez PKP PLK w 2012 r. na tle funkcjonujących w korytarzach TEN-T terminali drogowo-kolejowych

11 Ruch w portach morskich Porty morskie Trójmiasta - coraz większe znaczenie w przeładunkach kontenerowych. Port w Gdańsku zaczyna dominować zarówno w przeładunkach kontenerowych, jak i obrotach ładunkowych ogółem. Układ portów Szczecin- Świnoujście ma jak dotąd marginalne znaczenie w obrotach kontenerowych Udział portu w Szczecinie spada również w obrotach ładunkowych ogółem Szczecin-Świnoujście Gdynia Gdańsk Kontenery w obrotach ładunkowych portów morskich Polski w latach z ładunkiem (tys. TEU) Świnoujście Szczecin Gdynia Gdańsk Obroty ładunkowe w czterech najważniejszych portach morskich Polski w latach (tys. ton)

12 Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Identyfikacja inwestycji Natężenie ruchu w ujęciu segmentowym Identyfikacja inwestycji Identyfikacja wąskich gardeł dziś oraz pod koniec perspektywy finansowania 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

13 Przykład - część północna segmentu zachodniego korytarza Bałtyk- Adriatyk Inwestycje drogowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu drogowego Inwestycje drogowe w okresie programowania Nr drogi Nazwa inwestycji Rok ukończenia Długość (km) Koszt inwestycji (mln zł) S3 Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp , ,6 S3 Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów , ,7 Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski-Sulechów* S3 Budowa obwodnicy Gorzowa Wlkp. na ,47 200,9 drodze S-3 (II etap) S3 Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i ,13 132,2 Ostromice na dr. S-3 A6 Przebudowa autostrady A-6 Klucz-Kijewo ,67 128,5 S3 Budowa obwodnicy Międzyrzecza na ,55 93,4 drodze S-3 S3 Budowa obwodnicy Międzyzdroje na ,96 78,0 drodze S-3 S3 Budowa obwodnicy Miękowa na dr S ,82 65,4

14 Przykład - część północna segmentu zachodniego korytarza Bałtyk- Adriatyk Inwestycje drogowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu drogowego Inwestycje drogowe w okresie programowania Nr drogi DK3 Odcinek Świnoujście- Międzyzdroje Standard drogi (koniec 2014) DK jednojezdniowa DK3 obwodnica Międzyzdrojów DK jednojezdniowa w parametrach S2x1 DK3 Międzyzdroje-Wolin DK jednojezdniowa DK3 Obwodnica Wolina DK jednojezdniowa w parametrach S2x1 DK3 obwodnica Wolina - DK obwodnica Troszyna jednojezdniowa S3 DK3 obwodnica Troszyna, Parłówka i Ostromic Obwodnica Ostromicobwodnica Brzozowa S2x2 (w tym ok. 2 km S2x1) DK jednojezdniowa Długość (km) Potrzebne Oficjalne plany inwestycyjne inwestycje (GDDKiA) Do S2x2 Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) 2,96 Druga jezdnia do S2x2 Do S2x2 Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) 2,56 Do S2x2 Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) Do S2x2 Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) 6,1 Do S2x2 na odcinku 1,9 km Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) 4,8 Do S2x2 W przygotowaniu; Projekt budowlany (2010); ponowna decyzja środowiskowa ( ) 23,0 Do S2x2 Decyzja środowiskowa ( ) DK3 Brzozowo-Rurka DK jednojezdniowa S3 obwodnica Miękowa S2x2 4,8 - - (w ramach Brzozowo- Rurka) DK6;S3 Rurka-Rzęśnica S2x2 z 13,3 Modernizacja Decyzja środowiskowa ( ) kolizyjnymi do S2x3 skrzyżowaniami i zjazdami A6; S3 Rzęśnica-Szczecin Kijewo A6; S3 Szczecin Kijewo- Szczecin Klucz S3 Szczecin Klucz- Gorzów Wlkp. Północ DK3 Obwodnica Gorzowa Wlkp. S3 Gorzów Wlkp. Południe-Międzyrzecz Północ DK3 obwodnica Międzyrzecza S3 Międzyrzeczautostrada A2 (węzeł Jordanowo) A 7,5 Modernizacja (bez I etapu ,8 km i budowa węzła Tczewska) A 7,7 - - S2x2 81,6 - - S2x1 11,8 Druga jezdnia do S2x2 S2x2 37,6 - - Świnoujście-Szczecin (w przygotowaniu) (realizacja do 2020) Złożenie wniosku o ZRID ; ogłoszenie przetargu ( ); planowana realizacja ( ) S2x1 6,5 Druga jezdnia Złożenie wniosku o ZRID ; do S2x2 planowana realizacja ( ) S2x2 17,0 - -

15 Przykład - część północna segmentu zachodniego korytarza Bałtyk- Adriatyk Nr linii Nazwa inwestycji Rok ukończenia Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin- Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii) Modernizacja nawierzchni na linii 401 Szczecin Dąbie - Świnoujście (etap II) Modernizacja linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny w torze nr 1 na odcinku Stargard Szczeciński - Regalica Długość (km) Koszt inwestycji (mln zł) Prędkość max przed inwestycją Prędkość max po inwestycji ,2 105, ,4 77, ,3 15,5 Inwestycje kolejowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu pociągów Inwestycje kolejowe w okresie programowania

16 Przykład - część północna segmentu zachodniego korytarza Bałtyk- Adriatyk Inwestycje kolejowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu pociągów Inwestycje kolejowe w okresie programowania Nr linii Nazwa inwestycji Rok ukoń czeni a Długość (km) Planow ane źródło finanso wania Prędkość max przed inwestycją Prędkość max po inwestycji Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,155 CEF bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,077 CEF bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,082 CEF 50 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,878 CEF 50 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,617 CEF bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,151 CEF bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,874 CEF 40 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,01 CEF 40 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,907 CEF 20 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,565 CEF 20 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,464 CEF 30 bd Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu ,067 CEF 20 bd Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie ,758 CEF

17 Przykład - segment północnowschodni korytarza Morze Północne-Bałtyk Inwestycje drogowe w okresie programowania (2016) Natężenie ruchu drogowego Inwestycje drogowe w okresie programowania Nr drogi Nazwa inwestycji Rok ukończenia Długość (km) Koszt inwestycji (mln zł) S8 Budowa drogi ekspresowej S-8 odcinek , ,4 węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska S8 Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek , ,3 węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) S8 Budowa drogi S-8 Radzymin - Wyszków z ,92 849,4 obwodnicą Wyszkowa S61 Budowa obwodnicy Augustowa ,75 798,0 DK 61 Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr ,01 231,2 DK 61 Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr ,76 213,3 S61 Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S ,49 151,8 S61 Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S ,01 177,7 DK 61 Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr ,25 114,2 DK 61 Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock ,74 65,8 DK 61 Przebudowa drogi Nr 61 Barszcze - Netta ,63 29,6 DK 61 Przebudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku Pułtusk-Laski ,93 7,5 DK 61 Przebudowa dr. nr 61 Grabowo - Szczuczyn ,00 3,4

18 Przykład - segment północnowschodni korytarza Morze Północne-Bałtyk Inwestycje drogowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu drogowego Inwestycje drogowe w okresie programowania Nr drogi DW67 7 DK61/ DK63 Odcinek Ostrów Mazowiecka-Łomża Obwodnica Łomży Standard drogi Droga wojewódzka Droga krajowa jednojezdnio wa DK61 Łomża-Stawiski Droga krajowa jednojezdnio wa Długość (km)* Potrzebne inwestycje Plany inwestycyjne 38,0 S2x2 Decyzja środowiskowa ( ). Planowane oddanie do 2020 r. 20,0 S2x2 Prace projektowe. Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej. Planowane oddanie do 2020 r. 12,0 S2x2 Decyzja środowiskowa ( ). Planowane oddanie do 2020 r. S61 Obwodnica Stawisk - 6, DK61 Stawiski-Szczuczyn Droga krajowa jednojezdnio wa 16,5 S2x2 Decyzja środowiskowa ( ). Planowane oddanie do 2020 r. S61 Obwodnica Szczuczyna Droga krajowa jednojezdnio wa DK61 Szczuczyn-Ełk Droga krajowa jednojezdnio wa DK16 (części owo) S61 DK8/S 61 DK8/S 61 Ełk-Raczki Obwodnica Augustowa (fragment jest częścią S61) Obwodnica Suwałk Suwałki-Budzisko Droga krajowa jednojezdnio wa Droga wojewódzka Droga krajowa jednojezdnio wa Droga krajowa jednojezdnio wa 8,01 - W budowie. Planowane oddanie w 2016 r. S2x2 Prace projektowe. Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej. Planowane oddanie do 2020 r. S2x2 Prace projektowe. Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej. Planowane oddanie do 2020 r. 12,8 S2x2 Oddano do użytkowania w listopadzie 2014 r. 12,8 S2x2 Możliwe ogłoszenie przetargu na przełomie 2014/2015. Planowana realizacja w latach ,0 S2x2 Prace projektowe. Na etapie konsultacji społecznych. Planowany przetarg w 2015 r. Planowane oddanie do 2020 r.

19 Przykład - segment północnowschodni korytarza Morze Północne-Bałtyk Nr linii Nazwa inwestycji Rok ukończenia 6 Modernizacja linii E 75 Raill Baltica Warszawa-Białystokgranica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów- Zielonka-Tłuszcz (Sadowne) POIiŚ Długość (km) Koszt inwestycji (mln zł) Prędkość max przed inwestycją Prędkość max po inwestycji ,6 1607, Inwestycje kolejowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu pociągów Inwestycje kolejowe w okresie programowania

20 Przykład - segment północnowschodni korytarza Morze Północne-Bałtyk Inwestycje kolejowe w okresie programowania (2015) Natężenie ruchu pociągów Inwestycje kolejowe w okresie programowania Nr linii Nazwa inwestycji Rok ukończ enia Długość (km) Planowane źródło finansowania Prędkość max przed inwestycją Prędkość max po inwestycji Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne ,7 CEF Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok Sokółka Kuźnica Białostocka (granica państwa) ,074 FS Prace na linii kolejowej E 75na odcinku Białystok Suwałki Trakiszki (granica państwa) ,5 CEF Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk Korsze wraz z elektryfikacją ,75 FS Prace na linii kolejowej E 75na odcinku Białystok Suwałki Trakiszki (granica państwa) ,279 CEF Prace na linii kolejowej E 75na odcinku Białystok Suwałki Trakiszki (granica państwa) CEF Prace na linii kolejowej E 75na odcinku Białystok Suwałki Trakiszki (granica państwa) ,62 CEF

21 Identyfikacja terminali i ich dostępność Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale w wojewódzkich dokumentach strategicznych 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

22 Delimitacja terminali drogowokolejowych Łączna kwota wydatków inwestycyjnych z listy projektów finansowanych POIiŚ (I i II runda; ) (mln zł) Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa terminali drogowo-kolejowych w 2014 r. (tys. TEU)

23 Dostępność terminali drogowokolejowych Dostępność lokalna drogowa Dostępność lokalna kolejowa Dostępność krajowa drogowa Dostępność międzynarodowa drogowa Przykład terminale w Trójmieście DCT - Deepwater Container Terminal Gdańsk BTC - Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o. Gdynia Container Terminal S.A. Gdański Terminal Kontenerowy S.A

24 Dostępność terminali drogowokolejowych Dostępność lokalna drogowa Dostępność lokalna kolejowa Dostępność krajowa drogowa Dostępność międzynarodow a drogowa Przykład terminale w aglomeracji warszawskiej POLZUG Terminal Kontenerowy Pruszków SPEDCONT Terminal Kontenerowy Warszawa Główna Towarowa Cargosped Terminal Kontenerowy Warszawa

25 Dostępność terminali w kontekście sieci drogowej i kolejowej oraz dostępności krajowej i międzynarodowej Drogowa dostępność krajowa gmin w Polsce (średnia krajowa = 100) Drogowa dostępność międzynarodowa gmin w Polsce (średnia krajowa = 100)

26 Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Ocena stopnia uwzględnienia inwestycji w rozwój terminali intermodalnych i centrów logistycznych na wybranych odcinkach drogowo-kolejowych korytarza transportowego sieci TEN-T Bałtyk-Adriatyk w wojewódzkich dokumentach strategicznych* L.p. Województwo Strategia rozwoju województwa Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Projekt regionalnego programu operacyjnego 1 dolnośląskie 2013/wysoki 2014/wysoki 2014/średnio-wysoki 2 kujawsko-pomorskie 2013/średnio-wysoki 2003/niski 2014/średnio-wysoki 3 lubuskie 2012/wysoki 2012/wysoki 2014/wysoki 4 łódzkie 2013/wysoki 2010/wysoki 2014/wysoki 5 mazowieckie 2013/średnio-wysoki 2014/wysoki 2014/średnio-wysoki 6 opolskie 2012/średnio-wysoki 2010/wysoki 2014/średnio-wysoki 7 pomorskie 2012/wysoki 2009/wysoki 2014/średnio-niski 8 śląskie 2013/wysoki 2004 z późn. zm./wysoki 2014/średnio-wysoki 9 warmińsko-mazurskie 2013/niski 2002/średnio-niski 2014/niski 10 wielkopolskie 2012/średnio-wysoki 2010/wysoki 2014/średnio-niski 11 zachodniopomorskie 2010/wysoki 2010/wysoki 2014/średnio-wysoki

27 Inwestycje i działania komplementarne Powiązania funkcjonalne Etapowanie inwestycji 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

28 Powiązania funkcjonalne Powiązania migracyjne pomiędzy miastami Polski ( ) Źródło: Komornicki i in. (2013b) Układ powiązań funkcjonalnych w roku 2030 Źródło: KPZK 2030

29 Inwestycje komplementarne względem korytarzy Korytarz Bałtyk-Adriatyk Korytarz Morze Północne-Bałtyk

30 Etapowanie inwestycji komplementarnych korytarz Bałtyk-Adriatyk Etap 1 A (realizowane w całości lub częściowo przed 2023 r.) droga ekspresowa S5 na odcinku Nowe Marzy-Gniezno oraz Poznań-Wrocław; droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa-Grójec; droga ekspresowa S7 na odcinku Radom-Kraków i Lubień-Rabka; droga ekspresowa S3 na odcinku Legnica-Lubawka; rewitalizacja linii kolejowej nr 273 (magistrali nadodrzańskiej) na odcinku Wrocław - Szczecin; łącznica kolejowa Łąg - Łąg Południowy pomiędzy liniami nr 201 i 203. Etap 1B (możliwe rozpoczęcie przed 2023 r.) drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-autostrada A4; drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice; drogi ekspresowej S7 na odcinku Rabka - Chyżne (wymieniona tylko w KPZK 2030); budowy dodatkowego toru szlakowego na linii kolejowej nr 201, na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna - Gdańsk Osowa oraz elektryfikacji linii między Maksymilianowem a Gdynią Główną; elektryfikacji linii nr 203 na odcinku Łąg - Tczew. Etap 2 (po 2023 r): droga ekspresowa Wrocław Kłodzko Brno; droga ekspresowa Wrocław-Wałbrzych-Bolków; zewnętrzna obwodnica Warszawy na odcinku Mszczonów-Płońsk (standard drogi ekspresowej).

31 Etapowanie inwestycji komplementarnych korytarz Morze Północne-Bałtyk Etap 1 A (realizowane w całości lub częściowo przed 2023 r.) brakujące elementy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka Białystok; obwodnica Góra Kalwarii, m.in. w ciągu drogi DK50. Etap 1B (możliwe rozpoczęcie przed 2023 r.) obwodnice w ciągach dróg krajowych DK50 i DK62 ( duża obwodnica Warszawy ) likwidujące wąskie gardła i pozwalające na późniejszą rozbudowę do standardu co najmniej drogi ekspresowej. Etap 2 (po 2023 r): droga ekspresowa S10 w nowym przebiegu Modlin Płock Toruń Bydgoszcz; zewnętrzna obwodnica Warszawy (standard na niektórych odcinkach, w tym zwłaszcza na odcinku północnym co najmniej drogi ekspresowej); droga rozprowadzająca ruch w kierunku regionu turystycznego Mazur (od S61 w stronę Pisza); droga ekspresowa Białystok-Kuźnica Białostocka; linia Kolei Dużych Prędkości, uwzględniająca południowe odgałęzienie Kalisz - Wrocław.

32 Inwestycje i działania komplementarne Bariery i działania infrastrukturalne Bariery i działania operacyjne i administracyjne 1. Wprowadzenie. Cel badania wraz z uzasadnieniem. Struktura opracowania. Delimitacja korytarza 9 2. Charakterystyka natężenia ruchu na sieci drogowej, kolejowej oraz w portach morskich na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu drogowego na poziomie krajowym Analiza natężenia ruchu pociągów na poziomie krajowym Analiza ruchu w portach morskich Charakterystyka korytarza transportowego w ujęciu segmentowym Bałtyk- Adriatyk wraz z identyfikacją inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej Część północna segmentu zachodniego Część środkowa segmentu zachodniego Część północna segmentu centralnego i wschodniego Część środkowa segmentu centralnego i wschodniego Część południowa segmentu zachodniego, centralnego i wschodniego Identyfikacja inwestycji koniecznych do połączenia transportem drogowym i kolejowym istniejących i planowanych terminali drogowo-kolejowych Delimitacja terminali Dostępność terminali Terminale i centra logistyczne w wojewódzkich dokumentach strategicznych Propozycje realizacji innych inwestycji i działań komplementarnych w perspektywie finansowej i do roku Inwestycje komplementarne założenia analizy Powiązania funkcjonalne Inwestycje komplementarne w korytarzu TEN-T Bałtyk-Ariatyk Identyfikacja barier infrastrukturalnych, operacyjnych i administracyjnych oraz działań o charakterze horyzontalnym Bariery i działania założenia analizy Identyfikacja barier i działań infrastrukturalnych Identyfikacja barier i działań operacyjnych i administracyjnych Najważniejsze wnioski i rekomendacje Literatura 144 Aneks statystyczny 150

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Zachodnia granica województw

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 1 Gęstość sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan.

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan. Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich) Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 ;

1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 ; UZASADNIENIE Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zwany dalej Programem, jest dokumentem określającym cele w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo