Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce"

Transkrypt

1 Polska 2025: Wyzwania wzrostu gospodarczego w energetyce Forum gospodarcze Nauka i Gospodarka 70-cio lecie Politechniki Krakowskiej Kraków, 14 maja 2015 roku POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody McKinsey & Company zabronione

2 Kluczową dźwignią do zamknięcia różnicy w przychodzie krajowym na mieszkańca jest zniwelowanie luki produktywności polskiej gospodarki PKB per capita, 2013, według siły nabywczej, w tysiącach USD Polska 23,3 Składowa produktywności 1 11,4 Składowa wykorzystania siły roboczej 1 3,4 UE-15 38,1 1 Różnicę w produktywności siły roboczej pomiędzy poszczególnymi krajami można tłumaczyć bądź poprzez różnicę w produktywności siły roboczej w przeliczeniu na jednego pracownika (składowa produktywności), bądź poprzez różne wartości współczynnika aktywności zawodowej w danej populacji (składowa wykorzystania siły roboczej) ŹRÓDŁO: Eurostat; Międzynarodowy Fundusz Walutowy McKinsey & Company 1

3 Cztery sektory gospodarki odpowiadają za 60% różnicy w produktywności względem krajów UE-15, w tym obszar energetyki z luką w wysokości 48% Wartość dodana 2011, w miliardach USD Różnica w stosunku do UE , w procentach Teoretyczny wzrost wartości dodanej w przypadku osiągnięcia poziomu produktywności w UE-15 2 W miliardach USD Rolnictwo Produkcja Górnictwo % Energetyka Budownictwo Transport Telekomunikacja i poczta % 1 Usługi dla biznesu Handel detaliczny Razem Z uwzględnieniem sektora publicznego oraz instytucji finansowych 2 Dodatkowa wartość dodana w sektorze, przy założeniu poziomu zatrudnienia występującego w Polsce i produktywności dorównującej krajom UE-15 ŹRÓDŁO: Eurostat; analiza McKinsey McKinsey & Company 2

4 Sektor energetyczny stoi przed szeregiem wyzwań wokół fundamentalnych celów, które powinien realizować A Bezpieczeństwo dostaw energii Odtworzenie starzejących aktywów wytwórczych (średni wiek >30 lat) Stabilne warunki inwestycyjne dla optymalnego mixu energetycznego Rozwój infrastruktury przesyłowej dla nowych technologii (OZE 1, redukcja SAIDI 2 ) Realizacja celów polityki klimatycznej UE (pakiet 20/20/20 4 ) oraz oczekiwań społecznych Efektywny model wsparcia OZE 1 Wybór technologii OZE 1 o najniższych kosztach w cyklu życia 1 Odnawialne Źródła Energii 2 System Average Interruption Duration Index średni czas trwania przerw w dostawach odbiorcy końcowego 3 Odnotowane w 2015 roku cena hurtowa energii elektrycznej blisko 30% powyżej ceny rynku niemieckiego 4 Pakiet redukcji emisyjności o 20%, udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie min. 20% do roku 2020 ŹRÓDŁO: Departament Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego McKinsey C Ochrona środowiska Fundamentalne cele B Konkurencyjność cen energii Konkurencyjne ceny energii dla polskiej gospodarki (20-30% powyżej rynku Niemieckiego 3 ) Wybór najtańszych technologii w długim horyzoncie Ograniczenie ryzyka wzrostu cen i zależności od kosztu surowców oraz uprawnień CO 2 McKinsey & Company 3

5 BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW A Do 2020 r. nie ma zagrożenia, by planowane zamknięcia i otwarcia nowych bloków doprowadziły do spadku mocy lub przerw w dostawach Mniej prawdopodobne, projekty Wariant podstawowy Skumulowana dynamika PKB i popytu na energię elektryczną W procentach, rok 2000 = 100% PKB Dostępne zainstalowane moce 1 W gigawatach Zużycie energii netto , % % Maksymalne zapotrzebowanie zaobserwowane w roku Wzrost efektywności energetycznej i mniejsza dynamika przyrostu PKB skutecznie wyhamowały wzrost popytu na energię elektryczną Zainstalowana moc 2013 Bloki planowane do zamknięcia do roku Nowe instalacje 3 Zainstalowana moc Energia konwencjonalna (z uwzględnieniem biomasy) 2 Stan aktualny, z wyłączeniem zamknięcia Elektrowni Rybnik 3 Obejmuje nowe bloki w elektrowniach Opole, Kozienice, Jaworzno, Turów, nowe elektrociepłownie, modernizację bloków w Elektrowni Bełchatów ŹRÓDŁO: GUS, PSE; informacje prasowe; opracowany przez McKinsey model europejskiego rynku energii (Plexos) McKinsey & Company 4

6 KONKURENCYJNOŚĆ CEN ENERGII B Ceny hurtwoe energii elektrycznej w Niemczech znacząco spadły poniżej cen TGE głównie w wyniku wzrostu udziału OZE Cena hurtowa spot dla giełd Polski i Niemiec 1 EUR/MWh Polska Niemcy -26% 0 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/ Poland spot price - IRDN base (TGE), Germany - EEX Base Load Phelix Electricity Spot Price Electricity price every week, presented in EUR/MWh, based on average exchange rate on day of transaction ŹRÓDŁO: TGE; EEX, oanda.com McKinsey & Company 5

7 KONKURENCYJNOŚĆ CEN ENERGII B Koszty energii elektrycznej dużych klientów przemysłowych w Polsce przewyższają koszty ich konkurentów w Niemczech Podatki i opłaty Całkowita cena energii, w EUR/MWh, 2013/2014 Opłata sieciowa Wytwarzanie i sprzedaż Polska Niemcy Gospodarstwa domowe 1 MŚP Przemysł 3 Przemysł energochłonny 4 Większość segmentów konsumenckich w Polsce płaci niższą cenę za energię niż w Niemczech Wyższe koszty ponoszą klienci przemysłowi w Polsce niż w Niemczech W Polsce, ceny energii nie są zróżnicowane dla poszczególnych segmentów, podczas gdy energochłonni klienci w Niemczech czerpią korzyści z Niskich opłat sieciowych Zwolnień podatkowych i ograniczeń 1 Gospodarstwa domowe, niskie napięcie 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, niskie napięcie 3 Klienci industrialni, średnie napięcie 4 Estymacja oparta na możliwych obniżkach podatkowych, obniżkach bądź też zwolnień z opłat; Energochłonni klienci przemysłowi, głównie wysokie napięcie ŹRÓDŁO: Energy Market Agency (ARE); Towarowa Giełda Energii; prasa; Bundesnetzagentur. Monitoringbericht 2013/14 McKinsey & Company 6

8 KONKURENCYJNOŚĆ CEN ENERGII B Obecne mechanizmy rynkowe nie gwarantują dostatecznego wsparcia dla większości decyzji inwestycyjnych w moce bazowe LCOE , ceny/koszty na MWh energii Hurtowa cena energii Koszt kapitału koszt CO 2 Nawet najtańsze technologie bazowe nie gwarantują pokrycia całkowitych kosztów w cyklu życia inwestycji (LCOE) przy prognozowanych cenach rynkowych Koszt eksploat.2 Koszt paliwa Scenariusz 1: kryzys Symulowana cena 1 Scenariusz 2: powolny wzrost lub stagnacja Symulowana cena 2 Scenariusz 3: powrót do wzrostu i polityki klimatycznej Symulowana cena 3 Węgiel brunatny Węgiel kamienny 1Jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia inwestycji 2 Eksploatacja i utrzymanie 3 Elektrownie z turbiną gazową o cyklu łączonym. Gaz CCGT 3 En. jądrowatania (3 750 / kilowat) En. jądrowa - droga (5 000 /kilowat) ŹRÓDŁO: Model LCOE dla polskiego rynku energii opracowany przez McKinsey McKinsey & Company 7

9 KONKURENCYJNOŚC CEN ENERGII B Jednocześnie węgiel kamienny pozostaje nadal mniej konkurencyjny kosztowo niż węgiel brunatny 2020, porównanie LCOE 1,2 Elektrownia nuklearna przy zmianie założenia wielkości CAPEX z 5 na 3,8 k EUR/kW Cena węgla kamiennego EUR/MWh CAPEX na elektrownię atomową: EUR/kW CAPEX na elektrownię atomową: EUR/kW 25,0 22,5 20,0 Węgiel brunatny Gaz Nuklearna 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 Węgiel kamienny 2,5 0 Drugie dno kryzysu Długotrwała stagnacja Wzrost i kontynuacja polityki klimatycznej 1 Na wykresie wskazano technologię charakteryzującą się najniższym LCOE przy danym poziomie cen 2 Cena gazu: 27,5 EUR/MWh Ceny CO 2 EUR/tona ŹRÓDŁO: Analiza McKinsey McKinsey & Company 8

10 OCHRONA ŚRODOWISKA C Wzrastają oczekiwanie społeczne, w tym w szczególności w odniesieniu do opieki zdrowotnej, edukacji, środowiska i bezpieczeństwa Aspiracje Polaków 1 Odpowiedzi na kwestionariusz conjoint, próba = 2,000 Opieka zdrowotna Edukacja 9 16 Przewidywana zmiana w wydatkach W miliardach EUR 2 Środowisko miejsca zamieszkania Bezpieczeństwo Siła nabywcza Opieka społeczna Work-life balance Zwiększa całkowite zasoby do wydania na inne priorytety społeczne Zdecydowanie mniej Mniej Tyle samo Więcej Zdecydowanie więcej 1 Optymalne poziomy dla każdego respondenta, średnio ważone na podstawie PKB i demografii 2 Obliczone na podstawie danych pobranych z EU PKB 2013 oraz PKB-ważonych wyników conjoint w 8 krajach uwzględnionych w kwestionariuszu 3 Obliczone jako średnia ilości godzin przepracowanych oraz wyników produktywności w kwestionariuszu conjoint ŹRÓDŁO: Kwestionariusz McKinsey, Sierpień 2014 (N = 2,000); analiza McKinsey Global Institute McKinsey & Company 9

11 OCHRONA ŚRODOWISKA C Aby zrealizować cel dla udziału OZE w zużyciu finalnym energii elektrycznej na poziomie 19% do roku 2020 konieczne jest wytworzenie dodatkowych ~11 TWh energii OZE 1 Rozwój segmentu OZE TWh 2 Współspalanie biomasy Pozostałe OZE Udział w zużyciu finalnym W procentach Cel Realizacja W 2012 po raz pierwszy od 2005 produkcja OZE przewyższyła cel zakładany przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki 19,8 26,0 +6,2 DANE Z 2014 Dodatkowa moc ekwiwalent mocy w lądowych farmach wiatrowych GW +10,5 3,7 13,5 13,5 13,1 16,1 13,6 17,1 15,5 3,9 15,5 4,2 6,9 6,0 5,4 2,1 3,3 9,1 6,6 3,0 3,6 10,8 8,7 4,7 4,0 10,9 5,6 5,3 6,4 6,7 7,9 8,2 13,2 15, P 2020P 4,8 4,4 7,0 5,1 8,7 7,0 10,4 8,4 10,4 10,1 10,4 12,2 12,0 13,2 12,0 14,0 19,0 1 Założenie braku wsparcia współspalania biomasy 2 Założono średnioroczny wzrost zużycia finalnego na poziomie 0,5% w latach ŹRÓDŁO: ARE; GUS; URE McKinsey & Company 10

12 Dziękujemy za uwagę McKinsey & Company 11

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy

Niskoemisyjne dylematy Instytut Badań Strukturalnych WWF Polska Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koalicja Klimatyczna Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Konferencja p.t. Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa organizowana przez Komisję Środowiska Senatu R.P. i Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Jak żyć z deficytem mocy?

Jak żyć z deficytem mocy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Jak żyć z deficytem mocy? dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od redakcji

Bardziej szczegółowo