Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalna grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE"

Transkrypt

1 Specjal grupa robocza (Państwa Członkowskie, Komisja, EBI) w zakresie inwestycji w UE ZAŁĄCZNIK 2 - listy projektów z Państw Członkowskich i Komisji CZĘŚĆ 2 OŚWIADCZENIE: Wzmianka o EBI lub Komisji Europejskiej w którymkolwiek z list projektów przedstawionych przez Państwa Członkowskie i lub Komisję nie musi koniecznie ozczać wcześniejszego kontaktów z EBI lub Komisją Europejską w sprawie przedmiotowego projektu, ani też, że stanie się projektem finsowanym z EBI lub Komisji Europejskiej w przyszłości. Wszystkie projekty finsowania złożone do EBI będą rozpatrywane wedle normalnych procedur z leżytą starannością, zgodnie z istniejącymi procedurami i wytycznymi EBI i lub prawa Unii Europejskiej powinny zostać uzne za finse. Współfinsowanie z funduszy ESI lub innych programów UE każdego projektu podlega odniesieniu do wszystkich obowiązujących przepisów Unii Europejskiej i krajowych.

2 Sektor Podsektor Prywatnwe 1 Publiczne 1 obejmuje inwestycje państwowe Budowa linii szybkiej kolei Warszawa Łódź PozńWrocław Agencja wdrażająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opis Budowa linii szybkiej kolei Warszawa Łódź PozńWrocław Zawarte w krajowym planie inwestycyjny m (Tak ) Tak Studium wykolności budowy linii szybkiej kolei Warszawa - Łódź - Pozń Wrocław jest gotowe. Całkowity koszt inwestowaniania Inwestycje w 2015 Barrierssolutions Brak środków finsowych Modernizacja Odry Śródlądowej (OW) co jmniej do 4. klasy wigacji KZGW (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) i właściwy RZGW (Regiolny Zarząd Gospodarki Wodnej). Aktualizacja OW do parametrów co jmniej drogi wodnej klasy 4, stając się tym samym częścią TEN-T (Międzyeuropejska Sieć owa). Tak TDS (Strategia u) Brak środków finsowych Program modernizacji granic Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kompleksowy program modernizacji infrastruktury granicznej (w tym kolejowych przejść granicznych) oraz wymaganych korytarzy transportowych, w celu zwiększenia dostępu i efektywności funkcjonowania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. W fazie koncepcyjnej Brak środków finsowych nie pozwala kompleksowe rozwinięcie infrastruktury przygranicznej i korytarzy transportowych łączących międzyrodowe przejścia graniczne zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Potrzeba, aby umożliwić realizację wybranych inwestycji również terenie krajów trzecich (RU, BY, UA) S19 Białystok Lublin Ministerstwo budowa 238,6 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T jeden odcinek w pobliżu Lubli - w oczekiwaniu zatwierdzenie - będzie liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S19 Rzeszów granica państwowa Ministerstwo budowa 85.4 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T jed sekcja w Rzeszowie - czekająca zatwierdzenie - będzie liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S6 Słupsk - Gdańsk Ministerstwo budowa km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczo liście priorytetów (realizacja) TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Budowa Kału Śląskiego KZGW i właściwy RZGW Budowa wschód-zachód między skalizowa droga wod Górnej Wisły i Odry Śródlądowej Tak TDS Brak środków finsowych S74 Kielce Nisko Ministerstwo budowa 127,3 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S17 Lublin Hrebenne Ministerstwo budowa 113.3km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Budowa linii kolejowych Podłęże Szczyrzyc TymbarkMsza Dol oraz modernizacja istniejących linii kolejowych nr 104 Chabówka Nowy Sącz jako część projektu Budowa linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc TymbarkMsza Dol oraz modernizacja części granicy państwowej Nowy Sącz Muszy oraz linii kolejowej Chabówka Nowy Sącz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyj) Projekt przyczyni się do poprawy kolejowego między Polską a Słowacją. Nowa linia Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark jest częścią kompleksowej sieci TEN-T. Tak Studium wykolności i oceny wpływu środowisko - sprawozdanie w toku Brak środków finsowych. Seite 1 von 52

3 Sector Subsector Private 1 Public Project me S61 Ostrów Mazowiecka Obwodnica Augustowa Implementing agency Ministerstwo S11 Kępno Katowice Ministerstwo Description budowa 153 km korytarza ekspresowego w ramach podstawowej sieci TEN-T - Korytarz Bałtyk-Adriatyk budowa 165,8 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T Included in tiol investment plan (YesNo) oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów (do realizacji) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Projektu włączone do ID liście CEF. Połączenie jest konkurencyjne, pozyskanie środków finsowych nie jest pewne TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S7 Gdańsk Warszawa, Płońsk odcinek w Warszawie Ministerstwo budowa go odcinka korytarza ekspresowego długości 238,2 km. Sam odcinek mierzy 57 km. Jest to część podstawowej sieci TEN-T - c oczekuje zatwierdzenie - będzie umieszczony liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S2A2 Siedlce granica państwowa Ministerstwo budowa 86,7 km korytarza ekspresowego w ramach podstawowej sieci TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S10 Płońsk Toruń Ministerstwo S11 Pozń Kępno Ministerstwo budowa km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T budowa 109km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieci TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; Brak zaufania w sektorze m, nie jest gotowy do podejmowania ryzyka; brak środków finsowych TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. 1szy stopień budowy śródlądowej Duj-Odra-Łaba: odcinek graniczny-koźle-ostrawa z sąsiadującymi Budowa linii szybkich koleji - dokumentacja projektu i zakup ziemi KZGW i właściwy RZGW PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa drogi wodnej o zczeniu międzyrodowym (co jmniej klasa 4) z Kędzierzy-Koźla do Ostrawy, z pominięciem meandry Odry, która obecnie nie może być wykorzysta do celów transportowych. Brakujący odcinek podstawowej sieci pasażerskiej TEN-T, leżący do sieci TEN-T korytarza sieci bazowej Morze Północne- Bałtyk. Tak TDS brak środków finsowych Tak Studium wykolności i oce wpływu środowisko gotowe; Harmonogram uzgodniony brak środków finsowych Publiczny A1 Tuszyn - Pyrzowice, Odcinek Tuszyn- Częstochowa Ministerstwo budowa 81,6 km autostrady (północ część) w ramach części podstawowej sieci TEN-T - Korytarz Bałtyk-Adriatyk oczekuje zatwierdzenie - będzie liście rezerwowej (południowa część) TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; Brak zaufania w sektorze m, nie jest gotowy do podejmowania ryzyka; brak środków finsowych Projekt liście ID w Programie Operacyjnym Środowiska (POIiŚ). Zawarty w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych (NRCP) lata oraz w latach projektu NRCP W związku z tym, projekt powinien być przede wszystkim złożone w POIG. Seite 2 von 52

4 Sector Subsector Private 1 Public Project me Rozbudowa portu Infrastruktury w Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim Implementing agency Description Zarząd Morskich Projekt obejmuje rozwój ziemi w obszarze Międzyodrza i Portów Szczecin i dostosowanie jej do portu i przemysłowych funkcji w Porcie Morskim Świnoujście S.A w Szczecinie poprzez: zwiększenie jego rzędnej do 2,5 m d (Szczecin and poziomem morza, pogłębienie przyległych basenów portowych do Świnujście Seaports 12,5 m, palowanie, budowa i rozbudowa infrastruktury portowej (w Authority) tym: brzeża z torami, przechowalnie, jak również stocznie manewrowe; lądowe zasilanie statków i promów, budowa torów kolejowych i torów bocznych w środkowej części obszaru; budowa dróg umożliwiających transport drogowy, budowa dwóch skrzyżowań (grobla lub most) w poprzek rzeki Duńczycy, podłączenie Ostrów Grabowski z wyspą Ostrów Mieleński i całej rzeki Parnica do ulicy Górnośląskiej wraz z zamontowaniem podstaw sieci energetycznej, sieci grzewczej, zaopatrzenia technicznego wody przeciwpożarowego kalizacji i odwodnienia. Obszar Ostrowa Grabowskiego zostanie dostosowany do wykonywania usług przeładunku i składowania ładunków dla masowych w jednostek, w tym intermodalnych (czep, kontenerów, wagonów kolejowych) oraz ładunków projektowych. Central część Ostrowa Grabowskiego będzie strefą wsparcia logistycznego w przerwach dostawczych. Obszar Ostrowa Mieleńskiego zostanie zaprojektowany do obsługi ładunków masowych, budowy obiektów przemysłowych wraz z ich zapleczem wsparcia technicznego (np. potrzeby sektora energetycznego). Inwestycja jest możliwa do realizacji we współpracy z inwestorem zewnętrznym. W zakresie wyżej wymienionych inwestycji istnieją dwa zadania inwestycyjne, których warunki zostały przedstawione w nowym planie finsowym UE lata : - Poprawa dostępu do portu wodnego w okolicy Kału Dębickiego w porcie Szczecin. Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions W fazie koncepcyjnej Brak funduszy w dłuższej perspektywie czasowej S11 Piła Pozń Ministerstwo budowa 94,3 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S12 Lublin Dorohusk Ministerstwo budowa 75.3 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S1 Pyrzowice Bielsko Biała Ministerstwo budowa 56.1 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T Korytarz Baltic-Adriatic oczekuje zatwierdzenie - będzie umieszczony liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Corridors and missing links S12 Piotrków Tryb. Radom Ministerstwo budowa 91.5 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S74 Sulejów Kielce Ministerstwo budowa 72,3 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T No TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S7 Warsaw Kraków. the Kraków (Igołomska) część przejścia granicznego Ministerstwo budowa go odcinka korytarza ekspresowego Sam odcinek ma 55 km długości i jest częścią kompleksowej sieci TEN-T oczekuje zatwierdzenie - będzie umieszczony liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S3 Legnica Lubawka, część Bolków-Lubawka Ministerstwo Konstrukcja j sekcji korytarza długości 67,2 km, sam korytarz ma 31,4 km długości, jest częścią podstawowej sieci TEN-T; Projekt międzyrodowy, ma być realizowany z Czechami oczekuje zatwierdzenie - będzie umieszczony liście rezerwowej TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Projektu włączone do ID liście CEF. Połączenie jest konkurencyjne, pozyskanie środków finsowych nie jest pewne. Seite 3 von 52

5 Sector Subsector Private 1 Public Project me S19 granica państwowa Białystok (S8) Implementing agency Ministerstwo Description budowa 83.7 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S10 Piła Szczecin Ministerstwo budowa km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S10 Bydgoszcz - Piła Ministerstwo budowa 71.8 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S11 Koszalin - Piła Ministerstwo budowa 80.5 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S12 Radom Lublin Ministerstwo budowa 75 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Prace obejmujące Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa) odcinek linii kolejowej E 75 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. S3 Świnoujście - Szczecin Ministerstwo Sekcja międzyrodowej linii kolejowej leżącej do podstawowej sieci TEN-, łącząca Polskę i Litwę. Element korytarza Kolei Baltica i Morze Północne - Bałtyk (NSB) budowa 53.3 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T Korytarz Baltic-Adriatic Tak Procedura wyboru wykowcy do przygotowania studium wykolności (FS) Projekt zawarty w dokumencie realizacji (ID) liście Możliwości Łączenia Europy (Connecting Europe Facility).Połączenie jest konkurencyjne i pozyskiwania środków finsowych nie jest pewne. inwestycji; brak środków finsowych TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone S10 Toruń - Bydgoszcz Ministerstwo budowa 50.4 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S6 Słupsk Koszalin Ministerstwo budowa 66.1 km korytarza ekspresowego w ramach kompleksowej sieć TEN-T oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów (do realizacji) TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S2A2Warszawa Siedlce, odcinek Mińsk Mazowiecki-Siedlce S17 Warszawa Lublin, odcinek Warszawa - Wschodnia Warszawa, odcinek Drewnica-Zakręt Ministerstwo Ministerstwo Budowa j odcinka korytarza długości 79.4 km. Długość samego odcinka to 31.9 km, jest częścią sieci podstawowej TEN-T Budowa j odcinka korytarza długości km. Długość samego odcinka to 15 km, jest częścią sieci podstawowej TEN-T oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów (do realizacji) TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brakuje zaufania w sektorze m, brak gotowosci do podejmowania ryzyka; brak środków finsowych TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S69 Bielsko - Biała - granica państwowa Ministerstwo Budowa go odcinka o długości 8,5 km (tunele) constructionof a missing section measuring8.5 km (tunnels) as part of the TEN-T core network Baltic-Adriatic Corridor Lista rezerwowa TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. Projektu włączone do ID liście CEF. Połączenie jest konkurencyjne, pozyskanie środków finsowych nie jest pewne. S7 Warszawa Kraków. odcinek Warszawa - Grójec Ministerstwo budowa go odcinka korytarza ekspresowego, sam odcinek ma 29,1 km długości i jest częścią sieci kompleksowej TEN-T oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów (do realizacji) TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brak środków finsowych. S14 zachodnia obwodnica Łódź (A2-S8) Prace obejmujące Pozń Główny Szczecin Dąbie odcinek linii kolejowej E 59 STAGE 2 Ministerstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa 29 km korytarza ekspresowego jako część miejskiego węzła podstawowej sieci TEN-T Odcinek linii kolejowej, leżącej do sieci podstawowej TEN-T, zapewnienie dostępu do zespołu portów Szczecin-Świnoujście, który leży również do sieci TEN-T, z Polski i Czech. Część sieci podstawowej korytarza Bałtyk - Adriatyk TBD warunki instytucjolne i prawne nie określone inwestycji; brakuje zaufania w sektorze m, brak gotowosci do podejmowania ryzyka; brak środków finsowych Tak Gotowe sprawozdanie studium wykolności i oce wpływu Brak funduszy. środowisko; Przygotowanie do ogłoszenia przetargu dokumentację projektową. Seite 4 von 52

6 Sector Subsector Private 1 Public Project me Budowa Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiasta Implementing agency Description Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Gmi Miasta Gdynia Tak TDS TBD Brak funduszy. Barrierssolutions A18 Olszy - Golnice Ministerstwo Odnowa połączeń PKP Intercity SA między aglomeracjami Łodzi i Warszawy. PKP Intercity S.A. budowa 70,9 km autostrady w ramach sieci kompleksowej TEN-T Odnowienie połączeń PKP Intercity SA między Łódźią i Warszawą. oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście rezerwowej Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów finsowych przewidzianych do realizacji Ogłoszenie przetargu w dniu TBD nie określone warunki instytucjolne i prawne inwestycji; brakuje zaufania w sektorze m, nie jest gotowy do podejmowania ryzyka; brak środków finsowych TBD Brak finsowania. Prace obejmujące podstawowe trasy transportu pasażerskiego (E 30 i E 65) Śląsku, etap 3: Linia E 30 odcinku S2A2 Chorzów Warszawa Batory - Gliwice Siedlce, odcinek Łabędy Warszawa - Mińsk Mazowiecki Modernizacja drogi śródlądowej Wisły od km do i poprawa bezpieczeństwa hydrotechnicznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ministerstwo KZGW i RZGW w Krakowie Połączenie jest ważnym elementem korytarza Bałtyk - Adriatyk i jest częścią podstawowej sieci TEN-T. Budowa j części o długości 79,4 km, sam odcinek ma 14,6 km długości i jest częścią podstawowej sieci TEN-T Tak Jeśli chodzi o węzeł Katowice: studium wykolności (gotowe) i decyzja w sprawie wymagań środowiskowych (prawdopodobnie w grudniu 2014) oczekuje zatwierdzenie - zostanie umieszczone liście priorytetów (do realizacji) TBD Projekt zawarty w dokumencie realizacji (ID) liście Możliwości Łączenia Europy (Connecting Europe Facility).Połączenie jest konkurencyjne i pozyskiwania środków finsowych nie jest pewne TBD nie określone warunki instytucjolne i prawne inwestycji; brakuje zaufania w sektorze m, nie jest gotowy do podejmowania ryzyka; brak środków możliwe, aby finsowych odbudować strukturę hydrotechniczną niezbędną do utrzymania żeglugi śródlądowej Tak TDS TBD ze względu brak środków finsowych nie jest Prace obejmujące linie kolejową nr 204 między Malborkiem Elblągiem Bogaczewem Braniewem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja transgranicznej linii kolejowej leżącej do sieci TEN- T, łączącej Polskę i Rosję, oraz zapewnienie dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni, również leżących do sieci TEN- T, z Rosji. (Obwód Kaliningradzki) Projekt obejmuje elektryfikację. Początkowe prace koncepcyjne Brak finsowania. Prace obejmujące część linii kolejowej nr 401 między Szczecin Dąbie Świnoujście PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odcinek linii kolejowej, leżącej do sieci TEN-T oraz zapewnienie dostępu do portu w Świnoujściu, części zespołu portów Szczecin- Świnoujście, która również leży do sieci TEN-T, z Polski, miec i Czech. Odcinek korytarza sieci podstawowej i korytarza kolejowego transportu towarowego (Rail Freight Corridor) Bałtyk - Adriatyk. Dostosowanie do spełnienia wymagań sieci podstawowej TEN-T, w szczególności do obsługi 750-metrowych pociągów. Początkowe prace koncepcyjne Brak finsowania. Prace obejmujące część linii kolejowej nr 201 Kościerzy Gdynia Głów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odcinek linii kolejowej leżącej do sieci TEN-T oraz zapewnienie dostępu do zespołu portów Gdyni, która jest częścią sieci TEN-T, z Polski, Czech i Słowacji. Część korytarza kolejowego transportu towarowego Bałtyk - Adriatyk. projekt obejmuje budowę dwóch ścieżek i elektryfikacji. Tak Zaawansowane prace d studium wykolności Brak finsowania. Prace obejmujące część linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, dostosowanie konieczne do obsługi pociągów podróżujących 200 km h. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odcinek sieci pasażerskiej TEN-T, leżący do Korytarza Bałtyk - Adriatyk. Stanowi połączenie między Warszawą, stolicą Polski, a GOP (Górnośląski Okręg Przemysłowy), jwiększej aglomeracji w kraju, jak i Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce. Jest to kluczowy element sieci kolejowej łączącej Warszawę z południem Polski i obsługującej ruch do Wiednia, Pragi, Bratysławy, i Budapesztu. Tak W toku realizacji, praca d dostosowaniem wybranych odcinków do obsługi pociągów podróżujących z prędkością 200 kmh Brak finsowania. Budowa obwodnicy kolejowej Zbąszynek jako część E20 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Brakujący odcinek sieci TEN-T, który umożliwia pominięcie stacji Zbąszynek i części sieci korytarza kolejowego transportu towarowego Morze Północne - Bałtyk. Sprawozdanie ze studium wykolności i oce wpływu środowiska gotowe; Harmonogram ustalony Brak finsowania. Seite 5 von 52

7 Sector Subsector Private 1 Public Project me Prace obejmujące Bydgoszcz Główną - Piła Głów - odcinek Krzyż linii kolejowych nr 18 i 203; etap 2: prace obejmujące Piłę Główną - odcinek w Krzyżu, w tym elektryfikacja Prace obejmujące odcinek Skawi Sucha Beskidzka Chabówka Zakopane linii kolejowych nr 97, 98 i 99, włączając budowę linii łączących Suchą Beskidzką i Chabówkę Budowa zapory połomice górnej Wiśle Implementing agency PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KZGW i RZGW w Kraków Description Included in tiol investment plan (YesNo) Tak Tak Przetarg studium wykolności ma być ogłoszony w pierwszej połowie 2015 roku. Procedura wyboru wykowcy do przygotowania studium wykolności (FS - feasibility study). Total invest-ment cost Investment in TBD Brak finsowania TBD Brak finsowania. Barrierssolutions Tak TDS TBD z powodu braku środków, nie jest możliwe zbudowanie zapory śródlądowej górnej Wisły, polepszenie istniejącej do klasy 4. Prace obejmujące odcinek Oleśnica Łukanów Krotoszyn Jarocin Września Gniezno linii kolejowej nr 281 and 766 Prace obejmujące odcinek Czechowice Dziedzice Bielsko Biała Zwardoń (granica państwowa) linii kolejowej nr 139 Prace obejmujące odcinek Bydgoszcz Głów - Piła Głów - Krzyż ) linii kolejowej nr 18 and 203; Etap 1: prace obejmujące Bydgoszcz Główną - sekcja w Pile Prace obejmujące odcinek Stalowa Wola Rozwadów - Przeworsk linii kolejowej nr 68 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Linia jest częścią sieci podstawowej i elementem Korytarza Adriatyk - Bałtyk Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Brak finsowania. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Projekt zawarty w dokumencie realizacji (ID) liście Możliwości Łączenia Europy (Connecting Europe Facility).Połączenie jest konkurencyjne i pozyskiwania środków finsowych nie jest pewne. Tak Przetarg studium wykolności ma być TBD Brak finsowania. ogłoszony w pierwszej połowie 2015 roku. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Projekt wpisany listę ID do Operacyjnego Programu Polski Wschodniej (PO RPW). Uzyskanie finsowania nie jest pewne. Jedk projekt powinien przede wszystkim być finsowane z PO RPW. Prace obejmujące odcinek Kamieniec Ząbkowicki Międzylesie linii kolejowej C-E 59 Budowa głębinowych brzeży w porcie zewnętrznym w Świnoujściu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szczecin i Urząd Portu Morskiego w Świnoujściu S.A. Sekcja transgranicznej linii kolejowej leżącej do kompleksowej sieci TEN-T, łączącej Polskę i Republike Czeską Tak Przetarg studium wykolności ma być ogłoszony w pierwszej połowie 2015 roku TBD Brak finsowania. Tak TDS TBD Brak funduszy. Seite 6 von 52

8 Sector Subsector Private 1 Public Project me Modernizacja hydrotechnicz dolnej skalizowanej Noteci od kilometr 38,9 do 176,2 Prace obejmujące odcinek linii kolejowej nr 94, Kraków Płaszów - Skawi - Oświęcim Prace obejmujące Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce - PL DE odcinek granicy linii kolejowych nr 408 i 409 Implementing agency KZGW i RZGW w Pozń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Description Lepsza infrastruktura pozwoli ograniczenie ruchu linii E30 (między Kraków i Katowice), który jest teraz głównym połączeniem z Ukrainą Sekcja transgranicznej linii kolejowej leżącej do sieci TEN-T, łączącej Polskę i mcy, zapewnia dostęp do zespołu portów Szczecin-Świnoujście, również leżące do sieci TEN-T, z miec. Projekt obejmuje elektryfikację: Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions Tak TDS TBD ze względu brak środków finsowych nie jest możliwe, aby odbudować strukturę hydrotechniczną niezbędną do utrzymania tej drogi wodnej. Cytat z POIiŚ: "Jeśli chodzi o działania dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń wodnych możliwe są tylko projekty wymienione w załącznikach do Głównych Planów dorzecza Odry i Wisły, które nie mają negatywnego wpływu osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód (uwaga: Projekty wskazane Listach 1 - Inwestycje, które nie mają negatywnego wpływu osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogorszają stanu wód), współfinsowanie projektów określonych w załącznikach do planów zagospodarowania, może spowodować pogorszenie stanu potencjału wód (przypis: Projekty wskazane Listach nr 2 - Inwestycje, które mogą prowadzić do awarii w celu osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału i pogorszenie które leży rozważyć w przypadku zwolnienia) nie będą miały do chwili obecnej wystarczających dowodów, aby spełnić warunki określone w art. 4.7 ramowa dyrektywa wod w plach aktualizacji odpadów do rzeki. Realizacja będzie zależeć od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności przygotowanych aktualizacji planów gospodarki wodnej w dorzeczu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W wyborze projektów brane pod uwagę będą poprawa bezpieczeństwa powodziowego, a także planów zarządzania ryzykiem powodziowym. " Tak Procedura wyboru wykowcy do TBD Brak finsowania. przygotowania studium wykolności (FS). Planowanie początkowe. Międzyrodowa porozumienie zostało podpisane między Polską a Federalną Republiką miec w sprawie przygotowania i realizacji projektu Brak finsowania. Prace obejmujące odcinek linii kolejowej nr 30, Parczew - Łuków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Projekt zawarty liście w ID w Operacyjnym Programie Polski Wschodniej (PO RPW). Uzyskanie finsowania nie jest pewne. Jedk projekt powinien przede wszystkim być finsowany z PO RPW. Prace obejmujące odcinek linii kolejowej nr 33, Kutno - Płock PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Brak finsowania. Prace obejmujące odcinek linii kolejowych nr 61 i 567, Kielce - Żelisławice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Linia jest częścią kompleksowej sieci TEN-T. Altertywne połączenie między Katowicami (ważny węzeł Bałtyk - Adriatyk) i Warszawą (węzeł Korytarza Morze Północne - Bałtyk) Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Brak finsowania. Prace obejmujące odcinek (granica państwa) linii kolejowej nr 358 Czerwieńsk - Gubin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Połączenie odcinków kolejowych PL i DE. ulepszenie infrastruktury pozwoli przejazd pociągów wzdłuż wariantu trasy do Korytarza Morze Północne - Bałtyk. Co więcej, linia kolejowa jest wykorzystywa do celów przepływu transgranicznego między Cottbus (mcy) i sieci linii CE- 59 i E-20. Byłaby to altertyw trasa dla korytarza towarowego nr. 8. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Brak finsowania. Seite 7 von 52

9 Sector Subsector Private 1 Public Project me Prace obejmujące linię kolejową nr 25, Końskie - Skarżysko Modernizacja Kału Bydgoskiego i skalizowane linii żeglugowej mniejsza Noteć (od 14,8 do 176,2 km) do parametrów klasy 2 śródlądowej Implementing agency PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KZGW i RZGW w Pozń Description Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Projekt zawarty liście ID w Operacyjnym Programie Polski Wschodniej (PO RPW). Uzyskanie finsowania nie jest pewne. Jedk projekt powinien przede wszystkim być finsowane z PO RPW. Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędne do utrzymania tej drogi wodnej Budowa zapory Wiśle poniżej Włocławka, blokada KZGW i RZGW w Gdańsk Tak TDS TBD Brak finsowania. Prace obejmujące część linii kolejowej Krusze Tłuszcz- Pilawa nr 13 i 513 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obwodnica warszawska. Altertywa wobec pierwotnego korytarza towarowego nr 8. Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Brak finsowania. Przebudowa KZGW i RZGW w struktury i prace Pozń regulujące d Wartą od km 0.0 (miasto Kostrzyn d Odrą) do 68,2 (miasteczko Santok) i niższej Noteci (od km 176,2 do 226,1), aby przywrócić parametry drogi wodnej klasy 2. Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej Prace obejmujące część linii kolejowej nr 25, Padew - Mielec - Dębica Lepszy dostęp do portu Kołobrzeg od ziemi. etap 3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gmi miasat Kołobrzeg Tak Początkowe prace koncepcyjne TBD Projekt zawarty liście ID w Operacyjnym Programie Polski Wschodniej (PO RPW). Uzyskanie finsowania nie jest pewne. Jedk projekt powinien przede wszystkim być finsowane z PO RPW. Tak TDS TBD Brak finsowania. Przebudowa regulacji struktury Dolnej Wiśle, pomiędzy km 847 i 772 KZGW i RZGW w Gdańsk Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej Przebudowa regulacji struktury Dolnej Wiśle, pomiędzy km 772 i 718 KZGW i RZGW w Gdańsk Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędne do utrzymania tej drogi wodnej Przebudowa regulacji struktury Dolnej Wiśle, pomiędzy km 933 i 847 KZGW i RZGW w Gdańsk Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej Modernizacja hydrotechnicz KZGW i RZGW w Kale Bydgoskim pomiędzy Pozń km 14,8 do 38.9, w tym zamków Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki, Nakło Wschód i Józefinki Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej Seite 8 von 52

10 Sector Subsector Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Private 1 Public Project me Budowa infrastruktury portu do zbierania ścieków sanitarnych i dostarczanie energii elektrycznej statkom. Rewitalizacja kalizacji Brda i przebudowa infrastruktury węzła wodnego w Bydgoszczy Modernizacja śluz Nogat, Szkarpawa oraz Drogi wodnej Martwa Wisła Układanie kabli światłowodowych trasie Warszawa i Kraków (310 km) ROSCO (Rolling Stock Company) Implementing agency Zarząd Portu w Gdyni S.A. KZGW i RZGW w Gdańsk KZGW i RZGW w Gdańsk Description TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest powiększenie włókien kabli optycznych aby poprawić pozycję konkurencyjną rynku i zwiększyć potencjał sprzedaży Ministerstwo Zakup nowych pojazdów pasażerskich i modernizacja starych, długoterminowe dzierżawy przewoźników. Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Tak TDS Brak fundu szy Brak funduszy Barrierssolutions Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej Tak TDS TBD z powodu braku wystarczających funduszy jest niemożliwe odbudować regulację struktury niezbędnej do utrzymania tej drogi wodnej i poprawy żeglugi śródlądowej Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Tak Projekt przewidziany Obniżenie kosztów dla przewoźników, w wyniku czego wyższa zdolność pozyskiwania nowych samochodów. Bardziej elastyczne i większe możliwości pozyskania taboru przez przewoźników. Konsolidacja zakupów - efekt skali. Unifikacja akcji przewoźnika - niższe koszty utrzymania. Wyższa jakość i wydajność dzięki specjalizacji w zarządzaniu taboru. Wysokie koszty zakupu i lub modernizacji akcji i trud sytuacja finsowa przewoźników zmusza ich do poszukiwania altertywnych źródeł finsowania inwestycji. Przewoźnicy nie tylko obniżą koszty zakupu nowych pojazdów, ale także z powodu użycia dzierżawy będzie możliwe rozłożenie kosztów w czasie. Wsparcie bisnesowe Układanie kabli światłowodowych trasie Warszawa i Łowicz (80 km), oraz między Kutnem i Koninem (80 km) TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest powiększenie włókien kabli optycznych aby poprawić pozycję konkurencyjną rynku i zwiększyć potencjał sprzedaży Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Modernizacja światłowodu trasie Tczew, Bydgoszczy i Inowrocław (140 km) TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest powiększenie włókien kabli optycznych aby poprawić pozycję konkurencyjną rynku i zwiększyć potencjał sprzedaży Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Układanie kabli światłowodowych trasie Częstochowa - Katowice (90 km) Układanie kabli światłowodowych trasie Piotrków, Radomsk i Częstochowa (85 km) TK Telekom Sp. z o.o. TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest powiększenie włókien kabli optycznych aby poprawić pozycję konkurencyjną rynku i zwiększyć potencjał sprzedaży Celem projektu jest zakończenie budowy pierścienia światłowodowego i sieci mesh. W rezultacie zostanie utworzone altertywne połączenie między Warszawą i Krakowem, a potencjał sprzedaży zostanie zwiększony. Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Układanie kabli światłowodowych trasie Gdynia - Hel (77 km) TK Telekom Sp. z o.o. Celem jest zwiększenie potencjału sprzedaży. Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Układanie kabli światłowodowych trasie Katowice i Kraków (80 km) TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest powiększenie włókien kabli optycznych aby poprawić pozycję konkurencyjną rynku i zwiększyć potencjał sprzedaży. Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy Seite 9 von 52

11 Sector Subsector Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Private 1 Public Project me Układanie kabli światłowodowych trasie Legnica i Wrocław (60 km) Układanie kabli światłowodowych trasie Wałbrzychu i Świdnicy (47 km) Zakup 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi pociągów TLK MUZa II (Modernizacja Systemu Energetycznego) Implementing agency Description TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest zakończenie budowy pierścienia światłowodowego i sieci mesh. W wyniku sprzedaży potencjał i jakość usług zostanie zwiększony Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy TK Telekom Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie potencjału sprzedaży. Ma zostać rozpoczęty Brak funduszy PKP Intercity S.A. Zakup 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi pociągów TLK PKP Energetyka S.A. Budowa lub wymia linii wysokiego pięcia (WN) i średniego pięcia (SN); Modernizacja lub budowa rozdzielnic wysokiego i średniego pięcia dla prądu zmiennego i 3 kv; Budowa lub wymia prostowników, urządzeń sterowania i automatyki ochrony i integracji z podstacji trakcyjnych i podział systemu zdalnego sterowania. Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finsowej TBD Brak funduszy Projekt zaplanowany Brak funduszy Barrierssolutions Wsparcie bisnesowe Rozwój Systemu S-Bahn Inwestycja jest zaleca do ścisłej współpracy (partnerstwo) z PKP (poprawa przepustowości PKP SKM w PLK SA. Ze względu przygotowania krajowych zarządców odcinku Rumia - Wejherowo) Trójmieście Sp. z o. o. infrastruktury kolejowej do projektu inwestycyjnego "Modernizacja Rozbudowa systemu kolei linii kolejowej nr 202 odcinku Gdynia Chylonia - Słupska" aglomeracji Gdańsk-Gdynia- (studium wykolności w przygotowaniu), istnieje silny powiązanie Sopot w kierunku Wejherowa między projektami. Projekt zakłada likwidację wąskich gardeł w korytarzu linii kolejowej nr 202 (oddzielenie ruchu aglomeracyjnego dla S-Bahn w Trójmieście i rozbudowy linii kolejowej nr 250 do Wejherowa). Wariant Ozczony w badaniu wstępnym, zalecany do realizacji, przewiduje rozszerzenie linii kolejowej nr 250 Rumi, przez Rede, Wejherowo, jako dwutorowej zelektryfikowanej linii z rozdzieleniem dwóch torów do obsługi ruchu miejskiego, również stacjach. Na podstawie alizy przepustowości jest oczywiste, że takie rozwiązanie charakteryzuje się podobną zdolnością do istniejącej linii kolejowej nr 250, a tym samym przestaje być wąskim gardłem w systemie S-Bahn. Rozwiązania techniczne proponowane w projekcie są oparte sprawdzonych technologiach w Polsce i Europie. Przewiduje się użycie konstrukcji nośnej, która ma korzystny współczynnik stabilności i jego ceny. ma żadnych przesłanek do zastosowania innego rodzaju niekonwencjolnych powierzchni. Pod względem podłoża, proponowane rozwiązania obejmują budowę wałów i pogłębianie stoków niewzmocnionych. Zaplanowane prędkości linii nr 250 zwiększono do 120 km h przebudowanej linii kolejowej nr 202, docelowo 160 km h. W 2014 etappie przedstudium wykolności. Przewidywany okres realizacji TBD Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Modernizacja 250 wagonów pasażerskich dla pociągi TLK PKP IntercityS.A. Modernizacja 250 wagonów pasażerskich dla pociągów TLK Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finsowej TBD Brak funduszy Seite 10 von 52

12 Sector Subsector Wsparcie bisnesowe Private 1 Public Project me Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi transportu aglomeracyjnego i przebudowy stacji Gdynia Cisowa, w kierunku modernizacji i rozbudowy torów, sieci trakcyjnej, energetycznych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i modernizację utrzymania taboru kolejowego i budowę wyjazdu północ (Rumia) Implementing agency Description Projekt zakłada: PKP SKM w Zakup 10 zupełnie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do Trójmieście Sp. z o. o. obsługi transportu w regionie, w szczególności zorganizowania obsługi ruchu aglomeracyjnego korytarza kolejowego Pruszcz Gdański - Lębork. Ze względu specyficzne wymagania ruchu obszarów miejskich zakłada się do bywania pojazdów, które spełniają stępujące wymagania minimalne: - minimum pięć wagonów - podzielone wnętrze, - Układ wewnętrzny, ilość i szerokość drzwi wejściowych pozwalający szybkie przemieszczanie się pasażerów stacjach i przystankach, - Przyspieszanie początku co jmniej poziomie 1 m s2, - Maksymal prędkość min. 130 kilometrów godzinę, - Klimatyzacja w kabinie kierowcy i przedziału pasażerskiego, - Podłoga poziomie 960 mm z przesuwną z krokiem wysokości 760 mm d główką szyny. Included in tiol investment plan (YesNo) W 2015 postepuje studium wykolności, przewiduje się wdrożenie Total invest-ment cost Investment in TBD Brak funduszy Barrierssolutions Projekt w ramach infrastruktury obejmuje przygotowanie dokumentacji i realizacji zadań projektu: - Rehabilitacja i modernizacja podbudowy i dbudowy (w tym toru i rozjazdów), infrastruktury energetycznej ruchu (moc, konstrukcje wsporcze, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania); - Modernizacja obiektów (budynków i budowli), urządzeń i instalacji do wykonia konserwacji taboru poziomach utrzymania P1 - P4 i innych działań związanych z usługą (myjni, tokarek, sprzęt specjalistyczny warsztat); - Budowa zjazdu z północnej ze Stacji Gdynia Cisowa w kierunku Rumi z podłączeniem do Wsparcie bisnesowe Modernizacja technicz infrastruktury dla taboru (wyposażenie warsztatowe oraz parking), w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska i nowego taboru. PKP Intercity S.A. Modernizacja infrastruktury technicznej dla taboru (wyposażenie warsztatowe oraz parking taboru), w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska i nowego taboru. Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finsowej TBD Brak funduszy Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe Zakup 10 elektrycznych lokomotyw podwójnego systemu Modernizacja 30 diesel lokomotyw manewrowych, w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska PKP IntercityS.A. Zakup 10 lokomotyw elektrycznych podwójnego systemu. Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finsowej 2014 PKP IntercityS.A. Modernizacja 30 diesel lokomotyw manewrowych, w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska Etap przygotowawczy. W piśmie z dnia r. PKP Intercity SA przedstawił listę projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finsowej TBD Brak funduszy TBD Brak funduszy Seite 11 von 52

13 Sector Subsector Wsparcie bisnesowe Private 1 Public private Project me Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją linii kolejowej nr 250 terenie aglomeracji Gdańsk-Gdynia-Sopot, wraz z modernizacją budynku stacji podmiejskiej w Gdyni i platform głównego dworca kolejowego linii kolejowej nr 250 Implementing agency PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. Description Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury linii kolejowej linii nr 250 obsługiwanej przez PKP SKM w aglomeracji Gdańsk Gdynia Sopot. W ramach projektu planowane jest opracowanie dokumentacji i realizacji zadań a) Adaptacja platformy SKM w Gdyni Głównej do odprawy podróżujących o ograniczonej sprawności ruchowej i modernizacji podmiejskiej stacji Gdynia Głów, c) Utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz utworzenie Centrum Monitorowania w budynku dworca w podmiejskiej stacji Gdynia Głów, d) Modernizacja infrastruktury platformy zjdującej się linii kolejowej nr 250: Stoczni Gdańskiej (przystanek pasażerski), Gdynia Orłowo (stacja) Redłowo Gdynia, Stocznia Gdynia (przystanek pasażerski), Gdynia Grabówek (przystanek pasażerski), Gdynia Leszczynki (przystanek pasażerski) Gdynia Chylonia, Rumia Janowo (przystanek pasażerski).powierzchnia prac obejmują między innymi: - Modernizacja toru, wraz z modernizacją wierzchni kolejowej i innej infrastruktury, - Modernizacja platformy (elementy konstrukcji wierzchni) - Budowa nowych ulepszenie istniejące schronów z oświetleniem, - Modernizacja infrastruktury wejść platformy, - Stosowanie rozwiązań wymaganych dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej, aby miały dostęp do platformy (budowa wyciągów, ścieżki prowadzące dla niewidomych i niedowidzących oraz ozczenia dla niewidomych i niedowidzących) - Montaż systemu informacji pasażerskiej, Included in tiol investment plan (YesNo) NO W 2015 roku zaplanowano przygotowanie projektu Dokumentacja dla lokalizacji: Gdynia Chylonia Rumia Janowo W 2015 planowane jest przygotowanie projektu Dokumentacja dostosowania platformy do głównego dworca kolejowego w Gdyni, modernizacja stacji podmiejskiej, przestrzeni w przedniej części stacji i stworzenie ZSI Przewidywany okres realizacji Total invest-ment cost Investment in TBD Brak finsowania Barrierssolutions Wsparcie bisnesowe Wsparcie bisnesowe private Nabycie lokomotyw PKP Linia Hutnicza Nabycie lokomotyw spalinowych o pojemności powyżej hp, Szerekotorowa Sp. z które spełniają wymagania dotyczące emisji do środowiska. o.o. private Rozbudowa i zarządzanie od stacji LHS Hrubieszów (metalurgiczne-siarkowy Linia kolejowa) PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Realizacja zadania obejmuje: 1) budowa dwóch dodatkowych głównych torów o minimalnej długości 792 mb do 111 mb 1, 2) budowa dwóch bocznic o minimalnej długości od 504 MB do budowy 592m, zjduje się rampie fitosanitarnej 3) budowa dwóch bocznic o minimalnej długości od 692 do 792 mb, niezbędne do wycofania wagonów, 4) budowa pochylni dwustronnej fitosanitarnej o długości 383 m, ze schroniskiem dla wewnętrznego toru nr 21 i nr 23 oraz z odwodnieniem, 5) rozwój ogrzewania elektrycznego do 16 szt. Nowo wybudowanych rozjazdów, 6) włączenie nowo budowanych rozjazdów w kontroli systemowej komputera 950 EBILOCK, 7) budowa toru oświetlenia, 8) budowa drogi dojazdowej do fitosanitarnych ramp. NO Rozpatrzenie altertywnych opcji Lokomotywy acquisitionm Brak finsowania NO Wstępne prace koncepcyjne Brak finsowania Wsparcie bisnesowe private Instalacja systemu ERTMS w 45 Ep09 lokomotywy, liniach modernizowanych i wyposażone w ERTMS PKP Intercity S.A. Instalacja systemu ERTMS w lokomotywach 45 ep09, do działania linii zmodernizowanej i wyposażonej w ERTMS NO Preparatory stage. In the letter dated r. PKP Intercity SA presented a list of projects planned for implementation in the fincial perspective TBD Brak finsowania Seite 12 von 52

14 Sector Subsector Wsparcie bisnesowe Private 1 Public private Project me Instalacja sprzętu komputerowego stacji Sławków LHS SRK (metalurgiczno- siarkowy Linia kolejowa) Implementing agency PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Description Realizacja zadania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji przebudowę urządzeń syglizacyjnych, 2) rozwój urządzeń komputerowych sterowania ruchem, 3) budowa piętrowego budynku zaopatrzone w sterownie, 4) budowa systemu CCTV, 5) budowa oświetlenia stacji, 6) budowa kabla światłowodowego łączącego budowę nowej stawni budynku administracji. Included in tiol investment plan (YesNo) NO Opracowanie dokumentacji projektowej. Total invest-ment cost Investment in Brak funduszy Barrierssolutions Wsparcie bisnesowe private Rozbudowa LCS stacji Zamość Bortatycze LHS ze ścieżką rozwoju dla wycofania awaryjnego uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Realizacja zadania obejmuje: 1) budowa toru do wycofania awaryjnego uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne, 2) rozwój urządzeń komputerowego sterowania ruchem w stacji Zamość Bortatycze i szlak LHS - Szczebrzeszyn LHS 3) budowa systemu CCTV do monitorowania mijania i w 58,950 km i obu siedzib stacji 4) budowa piętrowego budynku stawni potrzeby lokalne Centrum sterowania stacji Zamość Bortatycze LHS 5) budowa nowego oświetlenia stacji. NO Opracowanie dokumentacji projektowej Brak funduszy Wsparcie bisnesowe private Budowa odcinka kabla światłowodu w Zamościu Bortatycze LHS - Zwierzyniec LHS i miejsce przecięcia w Zwierzyńcu LHS - Wola Baranowska LHS (Linia kolejowa siarkowo metalurgicz) PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Realizacja zadania obejmuje: 1) Budowa złącza kabla światłowodowego AYT sekcji Siedziba LHS w Zamościu - Zamość Bortatycze z pokoju kontrolnego - frekwencja Zwierzyniec LHS - Will Baranowska LHS 2) Aliza występowania "wąskich gardeł" w komunikacji w Spółce, ostatecznie do Sławkowa NO Kontynuacja inwestycji Brak funduszy Wsparcie bisnesowe private Opracowanie dokumentacji budowla i urządzenia SRK przecieciu miejsca Raczyce LHS i Drozdów Łączyn LHS (Linia kolejowa siarkowo- metalurgicz) PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Realizacja zadania obejmuje: 1) budowę przekaźnikowych urządzeń srk wraz z systemem monitorowym mijance, 2) zabudowę urządzeń zasilających oraz stacyjnych, 3) budowę systemu liczników osi, 4) zabudowępółsamoczynnej blokadyliniowej Eap, 5) budowę instalacji elektrycznejw kontenerzeoraz w stawni, 6) zabudowę oświetlenia zewnętrznego terenu, 7) instalację urządzeńelektrycznego ogrzewaniarozjazdów EOR, 8) budowę urządzeń TVU do Skp, urządzeńtvu w kontenerze, 9) zabudowę innej infrastruktury towarzyszącej, 10) dostarczenie i montaż kontenerów pod potrzeby oferowanych urządzeń NO Koncepcja wstęp realizowa Brak funduszy Wsparcie bisnesowe private rozwój dokumentacji i budowa bazy przeładunkowej stacji Zamość Bortatycze LHS PKP Linia Hutnicza Szerekotorowa Sp. z o.o. Realizacja zadania obejmuje: 1) odwodnienie i utwardzenie terenu i dróg wewnętrznych, 2) wyposażenie terenu w urządzenia energetyczne, wodne i odprowadzania ścieków, 3) budowa zwrotnicy w torze nr 4 z budową ścieżki do powierzchni jmu około 450,00 m 4) budowa wysokiej rampy torze wewnętrznym 5) oświetlenie i monitoring terenu 6) budowa biurowca - społecznego, 7) budowa magazynu o wymiarach 90,00 x 12,00 m, 8) budowa pochylni bocznej planowane ścieżki o wymiarach 80,00 x 6,00 m. NO Plan Brak funduszy Seite 13 von 52

15 Sector Subsector Private 1 Public Project me Implementing agency private Elektrownia jądrowa N A - odpowiedzialny organ: Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa. private Kopalnia węgla brutnego Gubin i elektrownie PGE Polska Grupa Energetycz S.A. Description Rozpoczyjąc nowy sektor polskiej gospodarki - energetyki jądrowej. Inwestycja: Budowa elektrowni jądrowej o pojemność ok. 3000MWe. Projekt wpisuje się w stępujących strategii krajowych: Polityka energetycz Polski do 2030 roku, Strategia rozwoju krótkoterminowego: Polska 2020, Strategia rozwoju Długoterminowa: Polska 2030, Bezpieczeństwo energetyczne i Strategia Środowiskowa, Program Moc Jądrowa Polski, projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Projekt ma celu stworzenie nowej kopalni węgla brutnego (w oparciu o strategiczne depozyt Gubin) i nowa elektrownia minemouth power. Included in tiol investment plan (YesNo) No Projekt wpisuje się w dalsze krajowe strategie: Polityka energetycz Polski do 2030 roku, Strategia rozwoju krotkoterminowa: Polska 2020, Strategia rozwoju Długoterminowa: Polska 2030, Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko strategia, Program Moc Jądrowa Polski, projektu Polityki energetycznej Polski do Planowany termin rozpoczęcia robót TBD. Planowanie i wydawanie pozwoleń wczesnym etapie mające celu uzyskanie licencji górniczej. Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions Realizacja projektu jest utrudnio przez szereg barier i porażek, w tym: - Brak zachęt rynkowych dla realizacji inwestycji (wspólnej dla wszystkich nowych inwestycji w sektorze energetycznym). Potrzeba mechanizmu wsparcia. - prawidłowości w funkcjonowaniu rynku związane z brakiem przewidywalności długoterminowej ekonomicznej inwestycji w nowe możliwości, wpływając w szczególności intensywne inwestycje kapitałowe charakteryzujące się długim cyklem inwestycyjnym, - Bariery regulacyjne związane z bardzo restrykcyjnymi wymogami licencyjnymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, które wydłużały proces inwestycyjny w porówniu z Inwestycjami w energię konwencjolną. Szczegółowy opis, koszty i harmonogram inwestycji moż zleźć w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej Biorąc pod uwagę duże kłady inwestycyjne, długi czas realizacji projektu i niedoskołości rynku energii elektrycznej (tzw "zawodność rynku"), istnieje duże ryzyko, że bez odpowiednich mechanizmów wsparcia, zamknięcia finsowego i realizacji inwestycji może nie być możliwe. Wiele zainteresowanych podmiotów (zwłaszcza organizacje ekologiczne) do zarządzania. private private Program rozwoju Morskich farm wiatrowych Budowa jednostki zasilającej o mocy około 1000 MW w Łaziskach. PGE Polska Grupa Energetycz S.A. TAURON Polska S.A. Program zapewnienia projekt inwestycji morskiej wczesnym etapie rozwoju zjduje się w trzech częściach Gospodarczej Strefy Bałtyku (3 lokalizacje o łącznej mocy MW) Nadkrytyczne, zasilanie węglem, zasilacz zastępuje wyeliminowane 4 bloki 200 MW klasy każdy No Planowanie i wydawanie pozwoleń wczesnych etapach. No Koncepcja jest obecnie przygotowywa. Uruchomienie Istotne bariery regulacyjne. niezbędne jest wsparcie rządu dla wdrożenia odwialnych źródeł energii Barierą jest wskaźnik długu EBITDA Grupa TAURON, który nie pozwala zwiększenie zadłużenia. Rozwiązaniem jest zaangażowanie się partnera (partnerów) w celu tworzenia podmiotów, które nie są objęte konsolidacją w bilansie TAURON i nie wpływają stosunek zadłużenia EBITDA. private Budowa jednostki zasilania Nr MWe w Kozienice ENEA Wytwarzanie Elektrownia zostanie zaprojektowa i zbudowany z bardzo wydajnym kotłem pyłowym spełniającym parametry dkrytyczne, jnowsze wymagania BAT, o sprawności 45,6%. Elektrownia zostanie wyposażo w system chłodzenia z wieżą chłodniczą. Nowy blok jest zaprojektowany jako instalacja "przechwytywania" i gotowa do przyjęcia dla przyszłej współpracy z instalacją wychwytywania CO2. Głównym celem i spodziewaną korzyścią - zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy oraz poprawa pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej ENEA. Obecnie Grupa Kapitałowa ENEA ma pozycję "short" rynku sprzedaży rynku energii elektrycznej. No Realizacja w toku - termin realizacji projektu 21 lipca Ograniczenia prawne ( szczeblu lokalnym) i finsowe (surowce i obligacje wewnętrzne emisja włas) private Budowa jednostki zasilającej o pojemności 850 MW w Blachowni. TAURON Polska S.A. Zasilacz gazu 850 MW. No Koncepcja jest obecnie przygotowywa. Uruchomienie może mieć miejsce w Barierą jest wskaźnik długu EBITDA Grupa TAURON, który nie pozwala zwiększenie zadłużenia. Kolejną barierą jest niepewność w zakresie dostępu i cen gazu oraz ryzyko cen energii rynku. Ryzyko to wynika z trudności w uzyskaniu finsowania. private Budowa elektrowni wiatrowej TAURON Polska S.A. Kupno i realizacja inwestycji w farmy wiatrowe o łącznej mocy około 500 MW w różnych miejscach w Polsce. No Do końca 2015 roku realizacja pierwszego 200 MW. Obecnie oce ewentualnego projektu jest dokonywa. Następnie wykonie innego 300 MW do Barierą jest wskaźnik długu EBITDA Grupa TAURON, który nie pozwala zwiększenie zadłużenia. Rozwiązaniem jest zaangażowanie się partnera (partnerów) w celu tworzenia podmiotów, które nie są objęte konsolidacją w bilansie TAURON i nie wpływają stosunek zadłużenia EBITDA. Seite 14 von 52

16 Sector Subsector Private 1 Public Project me Program rozwoju farm wiatrowych lądzie Rozwój infrastruktury rurociągu trasie Gdańsk-Płock Implementing agency PGE Polska Grupa Energetycz S.A. PERN «Przyjaźń» S.A. Description Program zawiera kilkaście lądowych projektów inwestycyjnych różnym etapie rozwoju, zlokalizowane w różnych częściach Polski (12 lokalizacji, całkowita pojemność 993 MW) Projekt ważny dla bezpiecznego funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej. Infastruktura obejmują zarówno crude- ropociągu i rurociągu produktowego. Rurociąg ropy ftowej będzie transportował około 30 mln tony rocznie, jego długość km, średnica mm. Rurociąg produktowy o łącznej pojemności 4,3 mln ton rocznie połączy Naftoport and PERN w Gdańsku magazyn z baz w centralnej części Polski. Podstawową zaletą jest zapewnienie głównym rafineriom (Lotos, BP, Shell, etc.) bardziej efektywną dystrybucję paliw do innych części Polski. Inwestycja jest strategicznym projektem w PERN. Included in tiol investment plan (YesNo) No No Planowanie i zezwolenia w środkowym etapie. Projekt i przygotowanie pracy będzie trwał do Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions Istotne bariery regulacyjne, brak (rząd) wsparcie, niepewność ostatecznych decyzji inwestycyjnych i prowadzących do możliwych opóźnień Wysokie ryzyko inwestycji w porówniu do kosztów. Bariery prawne - obszar głównie bez regulacji prawnej prowadzący do trudności w przygotowaniu inwestycji. Rozwiązanie mogą przyspieszyć prace legislacyjne. CCGT Płock inwestor PKN Wdrożenie jbardziej efektywnej technologii gazowej ORLEN wykorzystanie w produkcji energii elektrycznej i ciepła - turbiny gazowej o mocy netto do 600 MW Coogeneration elektrownia o mocy 135 MWe i 180 MWt w Katowicach. Spalarnia w Pojemność około 300 tysięcy ton rok w Katowicach. TAURON Polska S.A. TAURON Polska S.A. Jednostka kogeneracji z wykorzystaniem węgla lub gazu niezbędnego do pokrycia zapotrzebowania ciepło. Zwiększone zapotrzebowanie ciepło z realizowanych działań w zakresie likwidacji tzw. niskiej emisji (piece domowe i małe lokalne ciepłownie). No No Koniec alizy ewentualności biznesowych i proces zamówienia. Koncepcja jest obecnie przygotowywa. Uruchomienie Spalarnia produkcji energii i ciepła. No Koncepcja jest obecnie przygotowywa. Uruchomienie Brak (rządowego) wsparcia dla paliwa gazowego kogeneracji. Wprowadzenie "żółtych certyfikatów" jest konieczne Barierą jest wskaźnik długu EBITDA Grupa TAURON, który nie pozwala zwiększenie zadłużenia. Rozwiązaniem jest zaangażowanie się partnera (partnerów) w celu tworzenia podmiotów, które nie są objęte konsolidacją w bilansie TAURON i nie wpływają stosunek zadłużenia EBITDA Barierą jest wskaźnik długu EBITDA Grupa TAURON, który nie pozwala zwiększenie zadłużenia. Rozwiązaniem jest zaangażowanie się partnera (partnerów) w celu tworzenia podmiotów, które nie są objęte konsolidacją w bilansie TAURON i nie wpływają stosunek zadłużenia EBITDA. Komentarz: W ramach POIG możliwe jest wsparcie takich urządzeń, jeżeli zostaną one uwzględnione w plach inwestycyjnych, które mogą być tworzone tylko w 2016 roku taki projekt ma być realizowany w ramach odpowiedzialności samorządów lokalnych jednostek. Crude Termil in Gdańsk PERN «Przyjaźń» S.A. Budowa kogeneracji w Radomiu 39MWt, 33 MWe ENEA Wytwarzanie Termil ropy jest ogniwem w systemie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, stworzenie możliwości składowania produktów raficji. Termil, jako nowoczesny HUB, zapewnia szeroki zakres usług w ramach logistyki ropy ftowej i produktów ropopochodnych, w tym: przechowywania, składu, mieszania, wzbogacania. W przypadku ropy ftowej termil pozwoli wykonywanie obsługi morskiej (import i eksport) poprzez Naftoport, jak również za pośrednictwem rurociągu lądowego obsługi Przyjaźń do rafinerii w Płocku, Gdańsku i do niemieckich rafinerii PCK Schwedt i Leu. W przypadku paliw, będzie możliwe ładowanie tankowce, transport kolejowy i drogowy. Technologicznie, termil zostanie zintegrowany z brzeża Naftoportu, pozwalając obsługę statków o wyporności do 300 tys. DWT. W trakcie realizacji projektu zostanie wybudowane 20 zbiorników do magazynowania ropy ftowej i innych produktów (6 z nich dla ropy ftowej). Łącz pojemność zbiorników m3. Inwestycja jest strategicznym projektem w PERN, zostanie zrealizowany w dwóch częściach (pierwsza dotyczy ropy ftowej, druga - produktów bazie oleju). Realizacja strategii GK ENEA związane z rozwojem kogeneracja Yes Dokumentacja pierwszej części inwestycji jest wyko; Prace już się rozpoczął i będą kontynuowane do 2015 roku; Druga część inwestycji będzie trwała do roku 2018, obecnie jest w fazie planowania Brak długoterminowego finsowania dla drugiej części projektu. No Koncepcja Prawne i administracyjne bariery. Brak (rząd) wsparcia dla połączonych elektrociepłowni. Elektrownia wiatrowa Taczalin 45 MW ENEA Wytwarzanie Zakup 100% akcji spółki. realizacja Strategii Grupy ENEA. No Planowane podpisanie zakupów Umowa w grudniu TBD Prawne i administracyjne bariery. Seite 15 von 52

17 Sector Subsector Private 1 Public private Project me Elektrownia wiatrowa Skoczykłody 36 MW Odsiarczanie gazu System 800MW nie. IV w Kozienice Elektrownia wiatrowa Wróblew 36 MW Modernizacja jednostki energetycznej No. 9 Przeróbka wysokociśnieniowej sieci gazowej w ramach "Łódź obwodnicy - Etap 1 "projekt (" Obwodnica Łodzi - Etap I ") odcinku 46 km w celu poprawy warunków dostaw dla aglomeracji łódzkiej Implementing agency ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie Description Zakup 100% akcji spółki. realizacja strategii Grupy ENEA. Dostosowanie kotłów do norm emisji SO2 określonych w dyrektywie IED Zakup 100% akcji spółki. realizacja strategii Grupy ENEA. Included in tiol investment plan (YesNo) No No No Planowane podpisania umowy wstepnej w marcu 2015 Spodziewane zakończenie budowy w Czerwcu 2015 Planowane podpisania umowy wstepnej w marcu 2015 Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions Bariery prawne i administracyjne Bariery administracyjne i regulacyjne Bariery prawne i administracyjne ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji No Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Inwestycja wspieranie celów energetyki krajowej polityka. Realizacja projektu pozwoli dostosować parametry systemu dystrybucyjnego do odbioru gazu z nowych źródeł dostaw z zachodu i termilu LNG. Głównym celem projektu jest usunięcie wąskich gardeł w infrastrukturze gazu ziemnego. Projekt pozytywnie wpłynie rozwój rynku gazu w regionie. Projekt przygotowywany do realizacji TBD - prawne - dostęp do terenu - Uzyskanie prawa do ziemi często wymaga negocjacji z samorządami i lub mi właścicielami nieruchomości. Negocjacje mogą powodować wzrost wartości inwestycji, przedłużyć czas jej przygotowania i realizacji; - Ekonomiczne - Zapewnienie wystarczająco dużego kapitału, gwarantując terminową realizację harmonogramu inwestycji. Bez wsparcia finsowego z funduszy UE, inwestycje nie mogą być realizowane lub będą realizowane w ograniczonym zakresie. - Prawne - usługi dystrybucji gazu podlegają taryfie, zmia taryfy w drodze decyzji administracyjnej może mieć wpływ opłacalność inwestycji i biznesu. Modernizacja jednostki energetycznej No. 10 HV_Power_Line_Morzyczyn - Drawski Młyn ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji No Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Operator Modernizacja linii energetycznej wysokiego pięcia Yes (trwa) Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. CCGT Trzebinia Private promoter PKN ORLEN Wdrożenie jbardziej efektywny technologii wykorzystania gazu w produkcji energii elektrycznej i ciepła - turbi gazowo o mocy netto do 12 MWe (i około 80 MWth) No Bieżąca aliza i proces zamówienia Brak wsparcie (rządowego) dla kogeneracji paliwa gazowego. Wprowadzenie "żółtych certyfikatów" jest konieczne. Odsiarczanie gazu System (IOS) dla kotłów i K8 K7 (w Białymstoku Zakładu) ENEA Wytwarzanie Dostosowanie kotłów do norm emisji SO2 określonych w dyrektywie IED No Rozpoczęcie projektu w Zakończenie prac przewidziano wrzesień Bariery administracyjne i regulacyjne Elektrownia wiatrowa Baczy 15 MW ENEA Wytwarzanie Budowa farmy wiatrowej 15 MW w Baczynie. Realizacja strategii Grupy ENEA. No Planowane zakończenie projektu Marzec bariery administracyjne, brak systemu rządowego wsparcia odwialnych źródeł energii poświęcony. Seite 16 von 52

18 Sector Subsector Private 1 Public Project me Modernizacja jednostki energetycznej No. 1 Instalacja DeNOx do kotła 9 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 10 W Elektrowni Kozienice Modernizacja jednostki No. 5 Modernizacja jednostki No. 2 Instalacja DeNOx do kotła 1 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 2 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 3 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 4 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 5 W Elektrowni Kozienice Instalacja DeNOx do kotła 7 W Elektrowni Kozienice Modernizacja jednostki energetycznej No. 4 Modernizacja jednostki energetycznej No. 6 HV_Power_Line_Kluczewo - Barlinek Implementing agency Description Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in 2015 Barrierssolutions ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED No Planowa realizacja Bariery administracyjne i regulacyjne No Planowa realizacja Bariery administracyjne i regulacyjne ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie ENEA Wytwarzanie Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED Dostosowanie kotła do norm emisji NOx określone w dyrektywie IED No No Spodziewane zakończenie budowy w czerwiec 2015 Spodziewane zakończenie budowy w czerwiec Bariery administracyjne i regulacyjne Bariery administracyjne i regulacyjne No Planowa realizacja Bariery administracyjne i regulacyjne No Planowa realizacja Bariery administracyjne i regulacyjne No No Spodziewane zakończenie budowy w sierpień 2016 Spodziewane zakończenie budowy w Styczniu Bariery administracyjne i regulacyjne Bariery administracyjne i regulacyjne ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ENEA Operator modernizacja linii energetycznych HV Yes (trwa) Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. Seite 17 von 52

19 Sector Subsector Private 1 Public Project me Główne podstacje _Pomorzany Implementing agency Description Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost Investment in Barrierssolutions (EUR ENEA Operator Budowa rozdzielnic Yes (trwa) bn) (EUR Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces bn) inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. Główne podstacje _Leszno Gronowo ENEA Operator Budowa rozdzielnic Yes (trwa) Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. Seite 18 von 52

20 Sector Subsector Private 1 Public Project me HV_Power_Line_Recław - Goleniów Implementing agency Description Included in tiol investment plan (YesNo) Total invest-ment cost (EUR bn) Investment in 2015 Barrierssolutions ENEA Operator modernizacja linii energetycznych HV Yes (trwa) Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. Modernizacja jednostki energetycznej ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu Modernizacja No. jednostki 3 energetycznej No. 8 Budowa elektrowni Wykorzystująca altertywne źródła energii ENEA Wytwarzanie Zwiększenie efektywności i przedłużenie okresu eksploatacji Yes Realizacja w Brak wsparcia regulacyjnego rządu ARP S.A., Cemex Budowa siłowni elektrycznej z wykorzystaniem ciepła Polska Sp. z o.o., odpadowego i odzysku cieplnego z paliw altertywnych. EURO-EKO Sp. z o.o. No Projekt zaplanowany lata nowe technologie pociągają za sobą wiele operacyjnego ryzyka. Termiczne przetwarzanie odpadów (RDF jako źródła energii) może okazać się drażliwym tematem wśród społeczeństwa - istnieje ryzyko potencjalnych protestów lokalnych mieszkańców. HV_Power_Line_Drawski Młyn - Wronki ENEA Operator modernizacja linii energetycznych HV Yes (trwa) T Istnieje wiele zagrożeń wpływających planowanie i proces inwestycyjny w sieciach dystrybucyjnych. Ryzyko wpływu terminy i koszty projektów. Najważniejszym problemem są skomplikowane procedury legislacyjne - w szczególności uzyskanie formalnych zgód i pozwoleń, które są niezbędne w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej i budownictwie. Istniejące przepisy prawne i brak zgody korzystanie z nieruchomości cele budowlane przedłuża czas realizacji projektów infrastruktury energetycznej. Podto koszt zgody używanie nieruchomości cele budowlane jest często zcznie większy niż ce rynkowa. Inwestycje są zablokowane i anulowane w skrajnych przypadkach. Innym problemem jest brak ustawy o korytarzach przesyłowych. Inwestycja linii zasilania musi spełniać kryteria środowiskowe. Udowodnienie, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska wymaga czasu i badań oraz specjalnych uprawnień. Seite 19 von 52

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 1 Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 2 WPROWADZENIE mgr inż. Aleksander Drzewiecki aleksander.drzewiecki@polsl.pl ul. Krasińskiego 13 p.003 tel. 32-603

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje morskie. 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III

Inwestycje morskie. 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III Numer DI Nazwa projektu Inwestycje morskie 1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap III 2 Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5m 3 Modernizacja układu falochronów

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Źródła finansowania projektów w infrastrukturę kolejową w latach 2014 2023 Unijne źródła finansowania Źródła

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013

Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Program polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 Priorytety w rozwoju transportu Wielkośćśrodków przeznaczonych na transport w PO Infrastruktura i Środowisko Wielkośćśrodków unijnych ok.

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 Załącznik do Uchwały nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM /16-00

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM /16-00 W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu: Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br.

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r.

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r. Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r. do stacji: Bydgoszcz Główna Bydgoszcz Główna Ceny biletów jednorazowych - pociągi EIC od

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej Tabela nr 1 Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków go w Załączni do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia Część A - Limit środków go przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015 Berlin Hbf Bielsko-Biała Główna Bytom Chełmża Chojnice Czechowice- Dziedzice Czersk Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Chylonia Gdynia Główna Gniezno Grudziądz Iława Główna IC-EIC 08:52 V 01:12 III 05:37

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1 od stacji: Bielsko Biała Główna Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań Główny, Nowy

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1 od stacji: Bielsko Biała Główna Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań Główny, Nowy

Bardziej szczegółowo

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017 Biała Podlaska Białogard Białystok Bielsko-Biała Główna Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Elbląg Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko 1) 19:03 I 10) 21:21

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Wrocław 28.04.2015 r. 1. Odrzańska Droga Wodna koordynacja:

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2013-02-20 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2014-04-01 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Korytarze TEN-T w Polsce

Korytarze TEN-T w Polsce Nowe ramy wsparcia transeuropejskiej infrastruktury transportowej Korytarze TEN-T w Polsce Pawel Stelmaszczyk Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Mobilność i 11 września br. KE ogłosiła I konkurs na

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Warszawa, 27. maja 2010 r. Korytarze ERTMS w Europie Korytarze ERTMS w Europie Korytarz F jasnoniebieski 2005 r. Memorandum of Understanding: Komisja Europ. + Europ.

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Projekty i zadania horyzontalne objęte wsparciem oraz wsparte przez Inicjatywę JASPERS po podpisaniu Planu Pracy na lata 2014-2020, tj. po 25 sierpnia 2014 roku stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 12.2 W YKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW 1 Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE. SEKTOR TRANSPORTU 2 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Pierwsze koncepcje budowy linii dużych prędkość w Polsce powstały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku i były związane z projektowaniem międzynarodowych korytarzy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo