Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje w kadry: jakich pracowników oczekuje polska gospodarka?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje w kadry: jakich pracowników oczekuje polska gospodarka?"

Transkrypt

1 2014 Rzeszów, 15 lipca 2014r. Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje w kadry: jakich pracowników oczekuje polska gospodarka? Konrad Turek Uniwersytet Jagielloński Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

2 PRELEGENCI PRELEGENT: Konrad Turek Uniwersytet Jagielloński, ekspert BKL MODERATOR: Monika Dawid-Sawicka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PANELIŚCI: Tomasz Bardzik Zastępca Dyrektora Operacyjnego / Dyrektor Techniczny Nowy Styl Group Małgorzata Majewska Ekspert rynku pracy Monster Polska Anna Walewicz-Styczeń Dyrektor Personalny ANKOL Sp. z o.o.

3 Plan prezentacji 1. Zmieniający się rynek pracy i ścieżki kariery 2. Uczenie się osób dorosłych w Polsce i w podkarpackim 3. Strategie rekrutacyjne 4. Inwestycje w kadry 5. Podsumowanie 3

4 Zmieniający się rynek pracy i ścieżki kariery Rynek Zmniejszenie się zasobów siły pracowniczej Starzenie się ludności Globalizacja i migracje Postęp technologiczny Wartość dyplomu zdewaluowana Zapotrzebowanie na wiedzę, umiejętności i kwalifikacje Wzrost znaczenia usług Organizacje przyjaznej pracownikom Kariera zawodowa Zmiana (destandaryzacja) ścieżek kariery zawodowej, częstsze zmiany pracy i zawodu Opóźnienie wejścia na rynek pracy Wydłużenie okresu aktywności zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Otwarty model kariery Od rynku pracodawcy do rynku pracownika Coraz szybsze zmiany Rosnąca rola uczenia się przez całe życie

5 Rozwój kapitału ludzkiego Kapitał ludzki nie jest zasobem stałym, może wzrastać i spadać Czynniki indywidualne Aktywność edukacyjna Środowisko pracy Uwarunkowania zewnętrzne Potencjał ludzki nie musi być w pełni wykorzystany

6 UCZENIE SIĘ OSÓB DOROSŁYCH W POLSCE

7 Uczestnictwo w kursach i szkoleniach w ostatnich 12 mies. Od lat bardzo niski jest udział Polaków w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, warsztatach i jakichkolwiek innych formach edukacji po zakończeniu kształcenia formalnego. Kiedy ostatnio? 14% 5% 19% w ostatnim roku 11% 1-4 lata temu 9% więcej niż 5 lat temu 81% nie uczestniczył tak - inne niż BHP, Ppoż tak - tylko BHP, Ppoż 23% nie potrafi określić 37% nigdy Źródło: BKL Badanie Ludności 2012.

8 r. Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji w ostatnich 12 miesiącach wśród osób w wieku 18-59/64 lata (w %) podkarpackie Polska W jakiejkolwiek formie Kursy/szkol Kursy/szkol. nieobow Samokształc. Eduk. formalna 35% dorosłych Polaków w jakikolwiek sposób podnosiło swoje kompetencje W nieobowiązkowych kursach i szkoleniach uczestniczyło 14% dorosłych Polaków, zaś 5% uczestniczyło w kursach obowiązkowych (łącznie 19%) Poprzez samokształcenie rozwijało swoje umiejętności 17% dorosłych Polaków 65% dorosłych Polaków w żaden sposób nie rozwijało swoich kompetencji 1/3 osób w wieku powyżej 30 lat nigdy nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach

9 Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym i samokształceniu w ostatnich 12 miesiącach wśród osób pracujących w wieku 25-59/64 ( )

10 Od czego zależy zaangażowanie w aktywność edukacyjną pracujących? (Kursy/szkol., samokształcenie) Wyższe wykształcenie Wykształcenie Płeć Małe znaczenie, w zależności od zawodu Aktywność edukacyjna pracujących Zawód Specjal., Kierownicy, Techn. i śred. personel Wiek/etap kariery Środkowy etap kariery zawodowej M. zamieszkania (wielkość, wojew.) Duże miasta Forma pracy, wielkość firmy Etat w dużej firmie

11 Od czego zależy zaangażowanie w aktywność edukacyjną pracujących? (Kursy/szkol., samokształcenie) Wyższe wykształcenie Wykształcenie Płeć Małe znaczenie, w zależności od zawodu Aktywność edukacyjna pracujących Zawód Specjal., Kierownicy, Techn. i śred. personel Wiek/etap kariery Środkowy etap kariery zawodowej M. zamieszkania (wielkość, wojew.) Duże miasta Forma pracy, wielkość firmy Etat w dużej firmie

12 Uczestnictwo osób pracujących w kursach i szkoleniach oraz w samokształceniu Wykształcenie i wiek 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wiek --- Samokształcenie Kursy i szkolenia Wyższe Średnie Zas. zawod. Niższe Uwagi: Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo dla poszczególnych jednostek na podstawie modelu regresji logistycznej Źródło: BKL Badanie Ludności

13 Uczestnictwo osób pracujących w kursach i szkoleniach Zawód i wiek 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% sred biur kier spec Wiek Uwagi: Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo dla poszczególnych jednostek na podstawie modelu regresji logistycznej Źródło: BKL Badanie Ludności

14 Stale aktywni i stale bierni edukacyjnie ze względu na zawód (wśród osób pracujących w wieku 25-59/64 lata) bierni 61 aktywni kier spec sred biur uslu roln rob-w oper rob-n Ogółem Uwagi: Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo dla poszczególnych jednostek na podstawie modelu wielomianowej regresji logistycznej Źródło: BKL Badanie Ludności

15 Od czego zależy zaangażowanie w aktywność edukacyjną pracujących? Czynniki indywidualne Płeć Wykształcenie Środowisko pracy Zawód Wiek/etap kariery Aktywność edukacyjna pracujących Forma pracy, wielkość firmy M. zamieszkania (wielkość, wojew.) Uwarunkowania zewnętrzne

16 Od czego zależy zaangażowanie w aktywność edukacyjną pracujących? Czynniki indywidualne Płeć Wykształcenie Środowisko pracy Umiejętność uczenia się Potencjał rozwojowy Plany, postawy Wiek/etap kariery Aktywność edukacyjna pracujących Zawód Forma pracy, wielkość firmy Wymagania/charakter pracy, możliwości M. zamieszkania (wielkość, wojew.) Podaż pracowników i kompetencji Uwarunkowania zewnętrzne System LLL Lokalny rynek pracy Prawo Sytuacja gospodarcza Zarządzanie, polityka firmy Umiejętności, postawy, know-how, zasoby Zapotrzebowanie na kompetencje, plany

17 Kto finansuje szkolenia? Pracodawcy finansują większość szkoleń Pracodawca Inna instytucja 14 Własne pieniądze podkarpackie Polska Polska-pracujący Urząd Pracy Finansowanie mieszane Rodzina, znajomi Źródło: BKL Badanie Ludności

18 STRATEGIE REKRUTACYJNE

19 Strategie rekrutacji kadry STRATEGIE REKRUTACJI % firm poszukiwało nowych pracowników w momencie realizacji badania SITA 72% INWESTYCJI 28% pełne przygotowanie niewielkie przeszkolenie większe doszkolenie pełne doszkolenie 34% 38% 11% 17% 72%firm poszukiwało pracownika w pełni lub niemal w pełni przygotowanego do wykonywania swoich obowiązków Źródło: BKL Badanie Pracodawców

20 Strategie rekrutacji kadry STRATEGIE REKRUTACJI SITA 72% INWESTYCJI 28% pełne przygotowanie niewielkie przeszkolenie większe doszkolenie pełne doszkolenie 34% 38% 11% 17% Podkarpackie: 34% 39% 11% 16% Źródło: BKL Badanie Pracodawców

21 Strategie rekrutacji kadry Strategia: Sita Inwestycji Wielkość firmy Ocena rozwoju przedsiębiorstwa Główna branża działalności Stagnacyjne Słabo rozwijające się Rozwijające się Silnie rozwijające się Przemysł i górnictwo Budownictwo i transport Handel, zakwaterowanie, gastronomia Usługi specjalistyczne Edukacja 91 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Źródło: BKL Badanie Pracodawców

22 INWESTYCJE W KADRY

23 Inwestowanie w rozwój kadr 69%pracodawców finansowało bądź współfinansowało jakiekolwiek działania mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności obecnych pracowników Źródło: BKL Badanie Pracodawców 2013

24 Inwestowanie w rozwój kadr - działania 69%pracodawców finansowało bądź współfinansowało jakiekolwiek działania mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności obecnych pracowników Polska Podkrpackie JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA Kursy i szkolenia Samokształcenie System oceny kompetencji Konferencje, seminaria, warsztaty Indywidualne plany rozwoju Dofinans. edukacji formalnej Źródło: BKL Badanie Pracodawców 2013

25 Wskaźnik dostępności szkoleń WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI SZKOLEŃ = Liczba pracowników przeszkolonychw ramach kursów i szkoleń Liczba pracowników zatrudnionychwe wszystkich podmiotach Polska = 26% Źródło: BKL Badanie Pracodawców 2013

26 Firmy inwestujące w kadry ( ) Rozwój firmy Wielkość Słabo Silnie Stagnacyjne Rozwijające się firmy rozwijające się rozwijające się Ogółem Ogółem Uwagi: N=26794 Źródło: Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo w oparciu o analizę regresji logistycznej Badanie Pracodawców

27 Firmy inwestujące w kadry ( ) 41% firm Rozwój firmy Wielkość Słabo Silnie Stagnacyjne Rozwijające się firmy rozwijające się rozwijające się Ogółem Ogółem Uwagi: N= % firm, ale pracuje w nich 45% pracowników Źródło: Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo w oparciu o analizę regresji logistycznej Badanie Pracodawców

28 Strategiczne lub długofalowe podejście do inwestycji w kadry 90% 80% 70% 60% 50% 40% 61% 72% 80% 82% 39% 53% 62% 62% 49% 45% 36% 47% 43% 35% 30% 20% 10% 25% 24% duże średnie małe mikro silnie rozwijające się rozwijające się słabo rozwijające się stagnacyjne System oceny kompetencji; Indywidualne plany rozwoju; Dofinansowywanie nauki pracowników (szkoły wyższe, średnie, zawodowe)

29 Ciągłość inwestycji w kadry Poprzedni rok Kolejny rok 25 stale inwestujący 5 46 nie kontynuuje nie dokształcał, ale planuje 24 bierność inwestycyjna Wielkość firmy Stagnacyjne Słabo rozwijające się Rozwój firmy Rozwijające się Silnie rozwijające się Ogółem Ogółem

30 Ciągłość inwestycji w kadry bierność inwestycyjna edukacja informacja i komunikacja opieka zdrowotna i pomoc społeczna finansowa i ubezpieczeniowa profesjonalna, naukowa i techniczna pozostała usługowa obsługa rynku nieruchomości kultura, rozrywka i rekreacja wytw. i zaop. w energię elektryczną, gaz, parę wodną, usługi administrowania i działalność wspierająca budownictwo zakwaterowanie i usługi gastr. dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów przetwórstwo przemysłowe transport i gospodarka magazynowa górnictwo i wydobywanie stała aktywność 66% 61% 61% 55% 54% 52% 52% 49% 43% 38% 37% 35% 33% 33% 33% 32% 25% 0% 20% 40% 60% 80% Źródło: Badanie Pracodawców

31 Inwestowanie w rozwój kadr Kursy wewnętrzne czy zewnętrzne? Słabe wykorzystywanie potencjału własnych zasobów. 44% pracodawców w przypadku kursów i szkoleń polegało na usługach firm zewnętrznych Dlaczego firmy nie inwestują w rozwój? tylko kursy wewnętrzne 40 tylko kursy zewnętrzne kursy wewnętrzne i zewnętrzne pracownicy mają odpowiednie umiejętności koszt szkoleń jest zbyt wysoki kluczowe są inne inwestycje pracownicy nie mają czasu na szkolenia trudne do określonia potrzeby szkoleniowe szkolili ostatnio i nie mają potrzeby brak odpowiedniej oferty szkoleniowej z innych powodów Źródło: BKL Badanie Pracodawców

32 PODSUMOWANIE

33 Inwestowanie w rozwój kadr Jakie firmy szkolą pracowników? duże rozwijające się stosujące inwestycyjną strategię rekrutacji branże nowej gospodarki

34 Polityka personalna i inwestowanie w kadry: Słabe wykorzystywanie potencjału własnych zasobów ludzkich przez polskie firmy do kształcenia pracowników Knowledge i podnoszenia EconomyIndex PROBLEMY ich kompetencji. (World Bank) Estonia Brak strategicznego (13) i długofalowego podejścia do Czechy zarządzania (17) rozwojem pracowników Węgry (18) Słabe poczucie odpowiedzialności pracodawców za Litwa (21) rozwój pracowników Słowacja (22) Łotwa Przekonanie (26) o wystarczających umiejętnościach Polska swoich (27) pracowników Rumunia (29) Dominacja polityki sita (rekrutowania w pełni lub niemal w pełni Bułgaria (30) przygotowanego pracownika) Strategii sita sprzyja rynek pracodawcy orazsłaba ochrona zatrudnienia (dylemat: ochrona vs elastyczność?) Powolny rozwój gospodarki opartej na wiedzy, małe zapotrzebowanie na rozwój kapitału ludzkiego

35 bkl.parp.gov.pl Dziękuję za uwagę Konrad Turek Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE W POLSCE.

KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE W POLSCE. KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE W POLSCE. Podnoszenie kompetencji przez Polaków. Opracowane na podstawie raportu Kształcenie przez całe życie zawierającego wyniki badao zrealizowanych w ramach III edycji

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży poligraficznej Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Umiejętność uczenia się jako kluczowa kompetencja adaptacyjna na zmieniającym się rynku pracy

Umiejętność uczenia się jako kluczowa kompetencja adaptacyjna na zmieniającym się rynku pracy Umiejętność uczenia się jako kluczowa kompetencja adaptacyjna na zmieniającym się rynku pracy Monika Domańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, ekspertka bolońska Zielona Góra 7 kwietnia 2011 Adaptacja przystosowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo