20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG"

Transkrypt

1 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

2 Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater Warszawa Tel. +48 (22) Faks +48 (22) Roman Rewald Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Warszawa ul. Chłodna Warszawa Tel. +48 (22) Faks +48 (22) Kraków al. Armii Krajowej Kraków Tel. +48 (12) Faks +48 (12) Poznań ul. Roosevelta Poznań Tel. +48 (61) Faks +48 (61) Wrocław ul. Bema Wrocław Tel. +48 (71) Faks +48 (71) Gdańsk ul. Piwna Gdańsk Tel. +48 (58) Faks +48 (58) Katowice ul. Powstańców Katowice Tel. +48 (32) Faks +48 (32) Tomasz Grunwald Partner Head of Markets Stacy Ligas Partner Departament Audytu Instytucji Finansowych Mariusz Strojny Menedżer Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe Magdalena Maruszczak Menedżer Marketing i Komunikacja Autorzy raportu Piotr Kuskowski, Jacek Sadowski, Mariusz Strojny Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z autorami raportu. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego Amerykańska Izba Handlowa w Polsce i KPMG Sp. z o.o. KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.

3 Wstęp Amerykańscy przedsiębiorcy przynieśli do Polski nie tylko kapitał, ale także najnowocześniejsze technologie, know-how i kulturę biznesową. Stały się one jednym z filarów nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Dziś, w XXI wieku, innowacyjne inwestycje firm amerykańskich w jednostki badawczo-rozwojowe oraz centra usługowe pomagają Polsce budować nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy. W tym roku mija dwadzieścia lat, od kiedy firmy amerykańskie zaczęły na wielką skalę inwestować w Polsce. Jednocześnie swoje dwudziestolecie obchodzi Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham), zrzeszająca przedsiębiorców amerykańskich działających na polskim rynku. Z tej okazji AmCham oraz KPMG przygotowały niniejszy raport podsumowujący dwadzieścia lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Celem raportu było z jednej strony przedstawienie znaczenia amerykańskich inwestycji dla polskiej gospodarki, a z drugiej pokazanie inwestorskich doświadczeń firm amerykańskich obecnych w naszym kraju. Jest to pierwszy tego typu raport szczegółowo opisujący inwestycje przedsiębiorców amerykańskich w Polsce. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do lepszego zrozumienia wagi amerykańskich inwestycji dla polskiej gospodarki oraz pokaże, co jeszcze możemy zrobić, aby skuteczniej przyciągać inwestycje amerykańskie do naszego kraju. Roman Rewald Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Andrzej Ścisłowski Dyrektor Generalny KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 3

4 Spis treści Wstęp Najważniejsze wnioski raportu C z ę ś ć I Inwestycje amerykańskie w Polsce Amerykańskie inwestycje bezpośrednie na świecie USA wśród globalnych inwestorów Wartość inwestycji Branże Kierunki inwestycji Amerykańskie inwestycje bezpośrednie w Polsce Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Wartość inwestycji amerykańskich w Polsce Inwestycje amerykańskie w Polsce na tle regionu Dochody z tytułu inwestycji w Polsce Przedsiębiorstwa amerykańskie w Polsce Zatrudnienie Wynagrodzenia Zyski Lokalizacja spółek największych firm amerykańskich w Polsce Największe inwestycje amerykańskie w ostatnich latach lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

5 C z ę ś ć I I Doświadczenia firm amerykańskich, które zainwestowały w Polsce Profil respondenta Branża Zatrudnienie Przychody Wejście na polski rynek Czynniki decydujące o lokalizacji inwestycji i ocena atrakcyjności inwestycyjnej Polski Instytucje publiczne Gospodarka Siła robocza, prawo pracy i koszty zatrudnienia System podatkowy Infrastruktura Otoczenie biznesowe Podsumowanie Efekty inwestycji Prognozy na przyszłość Zatrudnienie Przychody Nowe inwestycje Podsumowanie lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 5

6 Najważniejsze wnioski raportu Firmy amerykańskie są największym inwestorem zagranicznym na świecie. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm amerykańskich na świecie wyniosła na koniec 2008 roku mld dolarów i była ponad dwukrotnie większa niż wartość inwestycji firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Wartość amerykańskich inwestycji zrealizowanych za granicą w samym 2008 roku wyniosła 312 mld dolarów i była wyższa niż inwestycje jakiegokolwiek innego kraju. W Polsce firmy amerykańskie zainwestowały ponad 20 mld dolarów. Po dwudziestu latach niemal nieprzerwanego wzrostu skumulowana wartość amerykańskich inwestycji bezpośrednich w Polsce osiągnęła na koniec 2008 roku poziom mln dolarów. Duża część inwestycji amerykańskich w naszym kraju jest prowadzona jednak za pośrednictwem spółek zależnych i holdingów zarejestrowanych w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Niderlandach. Szacujemy, że po uwzględnieniu inwestycji zrealizowanych za pośrednictwem spółek zarejestrowanych poza USA, wartość amerykańskich inwestycji w Polsce może przekraczać 20 mld dolarów. Inwestycje amerykańskie odegrały niezwykle ważną rolę w początkowym okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Kapitał amerykański odegrał niezwykle ważną rolę w początkowym okresie transformacji gospodarczej, kiedy wkraczały do Polski największe, najbardziej znane koncerny z USA. W połowie lat dziewięćdziesiątych udział kapitału amerykańskiego w całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych sięgał prawie 14%. Obecnie, pomimo systematycznego wzrostu wartości amerykańskich inwestycji, ich udział w całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wynosi 6,1%. Amerykańskie firmy inwestują w Polsce chętniej niż w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z sumy mln dolarów zainwestowanych przez firmy z USA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej aż 57% trafiło do naszego kraju. Co więcej, przewaga Polski nad pozostałymi krajami regionu w przypadku amerykańskich inwestycji bezpośrednich jest znacznie większa niż w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych ogółem. Amerykańskie firmy zatrudniają w Polsce ponad 180 tys. osób. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach z bezpośrednim, większościowym udziałem kapitału amerykańskiego w Polsce wzrosło od roku 1999 ponad dwukrotnie i wyniosło w końcu 2007 roku 120,7 tys. osób. Liczba ta nie obejmuje banków oraz inwestycji realizowanych za pośrednictwem amerykańskich holdingów i spółek zależnych zarejestrowanych poza USA. Szacujemy, że liczba miejsc pracy we wszystkich firmach amerykańskich w Polsce, zarówno z bezpośrednim, jak i pośrednim udziałem kapitału amerykańskiego, przekracza 180 tys. osób. Co najmniej drugie tyle 6 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

7 miejsc pracy powstało w firmach kooperujących. Łącznie daje to ponad 360 tys. zatrudnionych dzięki inwestycjom amerykańskim. Najwięcej zatrudniają amerykańskie firmy motoryzacyjne. Trzech na czterech pracowników firm amerykańskich w Polsce (około 90 tys. w 2007 roku) zatrudnionych jest w sektorze produkcyjnym. Z tego ponad 30 tys. miejsc pracy powstało w firmach produkujących urządzenia transportowe, w większości motoryzacyjnych. Istotnym pracodawcą są również firmy amerykańskie działające w branży produkcji żywności, zatrudniające ponad 17 tys. osób. Wynagrodzenia w firmach amerykańskich w Polsce są wyższe niż przeciętne w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne roczne wynagrodzenie pracowników amerykańskich firm w Polsce w 2007 roku wyniosło 19,6 tys. dolarów, a w grupie pracowników wysoko wykwalifikowanych (managerów, specjalistów, kadry technicznej) aż 31,8 tys. dolarów. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosiło 12,5 tys. dolarów. Większość firm amerykańskich weszła na rynek polski w pierwszych latach transformacji gospodarczej. Ponad połowa (52%) amerykańskich firm obecnych w Polsce rozpoczęła inwestycje w naszym kraju już w latach , a więc w pierwszym okresie transformacji gospodarczej. Ponad 60% badanych firm amerykańskich dokonało w Polsce inwestycji typu greenfield, uruchamiając działalność gospodarczą od podstaw. Co piąta firma weszła na polski rynek, przejmując istniejące przedsiębiorstwo. Co piąta amerykańska firma w Polsce jest własnością holdingu lub spółki zależnej zarejestrowanej poza USA. Ponad połowę przebadanych firm (58%) stanowiły przedsiębiorstwa zależne od podmiotów amerykańskich, tj. posiadające całkowity lub większościowy udział kapitału amerykańskiego. Jedną piątą stanowiły przedsiębiorstwa, w których podmioty amerykańskie posiadają udziały za pośrednictwem spółek zależnych i holdingów zarejestrowanych poza USA. Dotyczy to przede wszystkim największych przedsiębiorstw wśród 50 największych firm amerykańskich w Polsce takich spółek jest aż 24, z czego 12 ma bezpośredniego właściciela w Niderlandach. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o lokalizacji inwestycji były kwalifikacje siły roboczej i potencjał gospodarczy kraju. Kluczowe znaczenie dla lokalizacji inwestycji przez przedsiębiorców amerykańskich miały czynniki związane z siłą roboczą. Trzy pierwsze miejsca wśród najważniejszych czynników zajęły umiejętności zawodowe pracowników (1 miejsce), jakość ich wykształcenia (2 miejsce) oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (3 miejsce). Każdy z tych czynników został określony przez ponad 60% firm jako bardzo istotny dla decyzji o lokalizacji inwestycji. Koszty zatrudnienia miały nieco mniejsze znaczenie i znalazły się na 7 miejscu. Duże znaczenie miał także potencjał wzrostu gospodarki (4 miejsce), stabilność gospodarcza (5 miejsce) i wielkość lokalnego rynku (6 miejsce). 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 7

8 Największe atuty Polski dla amerykańskich firm to położenie geograficzne kraju, kwalifikacje pracowników oraz wielkość lokalnego rynku. Największym atutem Polski w oczach amerykańskich inwestorów jest jej położenie geograficzne w samym środku Europy. Niemal 90% firm uznało je za atrakcyjne, z czego aż 48% za bardzo atrakcyjne. Kolejne atuty Polski to jakość wykształcenia pracowników (2 miejsce) i związane z nim umiejętności zawodowe (4 miejsce). Na piątym miejscu znalazła się dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Wysoko oceniono także wielkość lokalnego rynku (3 miejsce) oraz potencjał wzrostu gospodarki (6 miejsce). Niskie koszty pracy, tradycyjnie uznawane za jedną z głównych zalet Polski, przestały być postrzegane jako decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. Najniżej oceniany jest stan infrastruktury transportowej, poziom biurokracji i przejrzystość systemu podatkowego; korupcja nie jest poważnym problemem. Spośród elementów składających się na atrakcyjność inwestycyjną Polski najniżej oceniana jest jakość infrastruktury transportowej. Aż 85% respondentów oceniło jakość polskiej sieci drogowej jako niską lub bardzo niską, a w przypadku sieci kolejowej (2 miejsce od końca) odsetek ten wyniósł 49%. Przedsiębiorcy amerykańscy skrytykowali także wysoki poziom przeszkód administracyjnych i biurokracji (3 miejsce od końca). Jedynie 9% inwestorów amerykańskich uważa, że Polska pod tym względem jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia inwestycji. Czwarte miejsce wśród największych barier inwestycyjnych w Polsce zajmuje nieprzejrzysty system podatkowy. Co ciekawe, korupcja w instytucjach publicznych nie jest postrzegana przez firmy jako poważny problem. Jedynie 21% badanych przedsiębiorstw amerykańskich oceniło Polskę pod tym względem negatywnie. Firmy amerykańskie są bardzo zadowolone z efektów inwestycji w Polsce i zamierzają dalej inwestować w naszym kraju. Niemal wszyscy amerykańscy inwestorzy (98%) pozytywnie oceniają efekty poczynionych w Polsce inwestycji, a ponad połowa (51%) uważa je za bardzo pozytywne. Wszyscy ankietowani zadeklarowali, że wybraliby Polskę ponownie jako miejsce inwestycji. Ponad 2/3 (67%) firm planuje w przeciągu najbliższych trzech lat zwiększyć swoje zaangażowanie inwestycyjne w naszym kraju. Przedsiębiorstwa amerykańskie spodziewają się wzrostu przychodów i planują zwiększyć zatrudnienie. Ponad połowa firm amerykańskich w Polsce przewiduje, że w ciągu najbliższego roku zatrudni nowych pracowników. Największa grupa, bo aż 42%, prognozuje, że wzrost zatrudnienia w najbliższym roku wyniesie do 10%. Kolejne 12% przedsiębiorstw twierdzi, że wzrost będzie wyższy niż 10%. Co więcej, blisko sześć na dziesięć firm amerykańskich w Polsce przewiduje, że w ciągu najbliższego roku wzrosną ich przychody lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

9 c z ę ś ć I Inwestycje amerykańskie w Polsce Wpierwszej części badania staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie o skalę inwestycji firm amerykańskich w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat oraz ich znaczenie dla Polskiej gospodarki. Analiza została oparta w znacznej części o dane dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych publikowane przez UNCTAD, U.S. Bureau of Economic Analysis oraz Narodowy Bank Polski. Ponieważ częstą praktyką jest prowadzenie inwestycji przez firmy amerykańskie w Polsce za pośrednictwem holdingów i spółek zależnych zarejestrowanych w krajach Europy Zachodniej, statystyki dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie oddają skali inwestycji amerykańskich w naszym kraju. Dlatego też uzupełniliśmy je w wielu miejscach o szacunki dotyczące ogółu firm amerykańskich w Polsce, zarówno tych z bezpośrednim, jak i pośrednim udziałem kapitału amerykańskiego. 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 9

10 Amerykańskie inwestycje bezpośrednie na świecie USA wśród globalnych inwestorów Niezależnie od zawirowań rynkowych Stany Zjednoczone pozostają największą gospodarką na świecie. Znajduje to odbicie w wiodącej pozycji firm amerykańskich w dziedzinie inwestycji bezpośrednich ulokowanych za granicą. Najwięksi inwestorzy zagraniczni na świecie (skumulowana wartość BIZ), 2008, mln USD Stany Zjednoczone Wielka Brytania Niemcy Francja Niderlandy Hong Kong Szwajcaria Japonia Hiszpania Belgia Kanada Włochy Szwecja Federacja Rosyjska Australia Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji firm amerykańskich na świecie wyniosła w końcu 2008 roku mld dolarów i jest ponad dwa razy większa niż inwestycji firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Dania Odpływ inwestycji Napływ inwestycji Źródło: KPMG na podstawie danych UNCTAD lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

11 Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm amerykańskich wyniosła w końcu 2008 roku mld dolarów i była ponad dwukrotnie większa niż wartość inwestycji firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji, znajdujących się na kolejnych miejscach rankingu największych inwestorów zagranicznych. USA jest jednocześnie największym odbiorcą kapitału na świecie. Pod koniec 2008 roku skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych wyniosła mld dolarów. Przewaga wartości inwestycji amerykańskich za granicą nad napływem inwestycji do USA wyniosła aż 883 mld dolarów i była największa spośród czołowych inwestorów międzynarodowych. Najwięksi inwestorzy zagraniczni na świecie (roczny odpływ BIZ), mln USD Stany Zjednoczone Francja Niemcy Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Hiszpania Belgia Hong Kong Niderlandy Federacja Rosyjska Chiny W ostatnich latach firmy amerykańskie zainwestowały za granicą więcej niż przedsiębiorstwa z jakiegokolwiek innego kraju na świecie. Także w kryzysowym 2008 roku pozycja lidera zajmowana przez firmy z USA pozostała niezagrożona. Zainwestowały one w tym roku 312 mld dolarów, o 18% mniej niż w Włochy Źródło: KPMG na podstawie danych UNCTAD 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 11

12 Recesja w krajach wysoko rozwiniętych oraz utrudniony dostęp do kredytów i innych form finansowania sprawiły, że odpływ kapitału w roku 2008 był niższy niż w 2007 dla niemal wszystkich największych inwestorów, nie wyłączając Stanów Zjednoczonych. Suma inwestycji zrealizowanych za granicą w 2008 roku przez firmy z USA wyniosła 312 mld dolarów i była niższa o 18% w stosunku do ubiegłego roku. Wciąż jednak inwestycje przedsiębiorstw amerykańskich były większe niż w przypadku jakiegokolwiek innego kraju na świecie. Firmy brytyjskie, które w 2007 roku niemal dorównywały amerykańskim pod względem wartości wyeksportowanego kapitału, w 2008 zainwestowały tylko 111 mld dolarów, czyli aż o 60% mniej niż w roku ubiegłym i 200 mld dolarów mniej niż firmy z USA. W roku 2008 do poziomu inwestycji amerykańskich zbliżyła się za to Francja, względnie odporna na kryzys jako inwestor globalny. Inwestycje przedsiębiorstw francuskich były jednak wciąż o 92 mld dolarów mniejsze niż przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. W kilku krajach w 2008 roku nastąpił znaczny wzrost wartości zrealizowanych inwestycji zagranicznych. Wśród największych eksporterów kapitału sytuacja taka miała miejsce w Japonii, Szwajcarii, Niderlandach oraz Chinach. Warto zwrócić szczególną uwagę na dynamikę odpływu kapitału z Chin, które posiadają dobre perspektywy ekspansji zagranicznej ze względu na siłę i dynamikę wzrostu gospodarki krajowej. Na razie jednak nie wydają się zagrażać pozycji inwestycyjnej firm amerykańskich. Wartość inwestycji Amerykańskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne ,5% 22,1% 17,7% 20% % 12,8% 8,7% 14,1% 13,8% 12,4% 9,6% 8,6% 7,3% 14,8% 10,9% 10,7% 8,2% 9,5% 10,5% 8,4% 15% 10% 5% 3,7% % Wartość BIZ (mln USD) Stopa wzrostu r/r (%) Źródło: KPMG na podstawie danych U.S. Bureau of Economic Analysis Wartość skumulowanych inwestycji zagranicznych firm amerykańskich na świecie rosła nieustannie na przestrzeni ostatnich 20 lat, osiągając średnie roczne tempo wzrostu na poziomie 10,9% lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

13 Wartość skumulowanych inwestycji zagranicznych firm amerykańskich na świecie rosła nieustannie na przestrzeni ostatnich 20 lat, osiągając średnie roczne tempo wzrostu rzędu 10,9%. Okresem szczególnie szybkiego wzrostu wartości amerykańskich inwestycji za granicą była druga połowa lat dziewięćdziesiątych pomiędzy rokiem 1995 a 1999 wzrosła ona o 74%. W samym roku 1999 wzrost ten sięgnął 21,5%! Podobny skok (22,1%) miał miejsce w roku 2004, chociaż już w 2005 wzrost skumulowanej wartości amerykańskich BIZ wyniósł 3,7% najmniej w analizowanym okresie. Także w 2008 roku tempo wzrostu było niższe o 10 punktów procentowych niż w 2007 i wyniosło 8%. Przyczyniła się do tego aprecjacja Dolara Amerykańskiego względem walut takich jak Euro, Funt Brytyjski i Dolar Kanadyjski i związane z nią dostosowania w wycenie wartości inwestycji. Drugą przyczyną były niższe niż w rok wcześniej przepływy kapitałowe, związane ze zmniejszeniem liczby oraz wartości fuzji i przejęć dokonywanych za granicą a także rzadszym zakładaniem przez inwestorów amerykańskich nowych spółek zależnych za granicami USA. Były to skutki ograniczonej możliwości pozyskania kapitału i złego stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych w końcu 2008 roku. W obliczu spadku przepływów kapitałowych niemal całość (90%) wzrostu wartości skumulowanych inwestycji amerykańskich, jaki miał miejsce w 2008 roku, została wypracowana dzięki reinwestowanym zyskom, których wartość wzrosła w tym okresie o 6%. Branże Wartość amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych według branży podmiotów zależnych, ,7% 4,8% Górnictwo 35,7% 16,2% 5,6% 3,9% Przemysł Handel hurtowy Informacja Finanse i ubezpieczenia Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne Spółki holdingowe (niebankowe) 2,6% 24,5% Inne sektory Źródło: KPMG na podstawie danych U.S. Bureau of Economic Analysis Oprócz spółek holdingowych największa część amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych trafia do firm z sektora finansowego oraz produkcyjnego. 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 13

14 Amerykańscy inwestorzy kierują kapitał głównie do spółek holdingowych. Niestety, ze względu na ich specyfikę, nie jest możliwe określenie branży, w której działają należące do nich spółki zależne. Oprócz firm holdingowych największy odsetek amerykańskich inwestycji (niemal 25%) trafił do tej pory do instytucji finansowych, w nich także wzrost wartości inwestycji był najszybszy. Kolejne miejsce, z udziałem ponad 16%, zajmują firmy produkcyjne. Kierunki inwestycji Wartość amerykanskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych według regionów, stan na koniec 2008, mln USD Afryka Ameryka Łacińska Azja i Pacyfik Bliski Wschód Europa Kanada Źródło: KPMG na podstawie danych U.S. Bureau of Economic Analysis Głównym kierunkiem amerykańskich inwestycji zagranicznych są kraje europejskie, gdzie firmy amerykańskie skierowały 57,2% kapitału. Głównym kierunkiem amerykańskich inwestycji zagranicznych są kraje europejskie trafiło tu 57,2% inwestycji zrealizowanych do końca 2008 roku, co odpowiada sumie mld dolarów. Znaczące sumy zostały zainwestowane także w Ameryce Łacińskiej (564 mld dolarów, co stanowi 17,8% całości inwestycji amerykańskich za granicą) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (492 mld dolarów, co stanowi 15,6% całości inwestycji) lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

15 Wartość amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wg. regionów, mln USD W Europie wzrost amerykańskich inwestycji jest najszybszy i najbardziej stabilny Europa Ameryka Łacińska Azja i Pacyfik Kanada Afryka Bliski Wschód Źródło: KPMG na podstawie danych U.S. Bureau of Economic Analysis Średnie tempo wzrostu skumulowanych amerykańskich inwestycji bezpośrednich jest zbliżone we wszystkich regionach i wyniosło w ostatnich 20 latach około 12% rocznie. W Europie wzrost jest szybszy (12,61%) i bardziej stabilny niż w innych regionach. Stabilny wzrost wartości inwestycji w Europie oraz jej znaczna przewaga w zakresie skumulowanej wartości inwestycji amerykańskich dają podstawy by sądzić, że Europa jeszcze długo pozostanie liderem wśród odbiorców amerykańskiego kapitału. Dziesięciu największych odbiorców amerykańskich bezpośrednich inwestycji w Europie, koniec 2008 roku, mln USD Niderlandy Wielka Brytania Luksemburg Irlandia Szwajcaria Niemcy Francja Hiszpania Belgia Szwecja Szczególną pozycję na mapie amerykańskich inwestycji bezpośrednich zajmują Niderlandy. Do końca 2008 roku trafiło tu aż 14% światowych inwestycji amerykańskich, z czego 69% do spółek holdingowych. Duża część tego kapitału jest reinwestowana w innych krajach. Źródło: KPMG na podstawie danych U.S. Bureau of Economic Analysis 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 15

16 W Europie inwestorzy z USA wybierali dwa rodzaje kierunków inwestycji zagranicznych. Z jednej strony zainwestowali w silne gospodarczo kraje o dużym rynku lokalnym. Do tej grupy można zaliczyć Wielką Brytanię, Niemcy, Francję oraz Hiszpanię. Z drugiej strony inwestycje bezpośrednie trafiły do krajów mniejszych, ale oferujących szczególne udogodnienia dla inwestorów w postaci korzystnych przepisów podatkowych, dobrego położenia geograficznego, rozwiniętej infrastruktury etc. Do krajów tych można zaliczyć Niderlandy, Luksemburg, Irlandię, Szwajcarię oraz Belgię. Większość powstających tam przedsiębiorstw to firmy holdingowe, które często inwestują w spółki zależne w innych krajach. Największa część kapitału amerykańskiego została zainwestowana w Niderlandach i Wielkiej Brytanii. Na kraje te przypada połowa inwestycji zrealizowanych w Europie. Niderlandy zajmują szczególną pozycję na mapie amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do końca 2008 roku trafiło tu aż 14% światowych inwestycji amerykańskich, więcej niż do jakiegokolwiek innego kraju na świecie. Ze wszystkich inwestycji zrealizowanych do tej pory w Niderlandach aż 69% kapitału trafiło do firm holdingowych. Oznacza to, że jego część została zainwestowana następnie w spółkach zależnych zarejestrowanych w innych krajach, najprawdopodobniej w większości europejskich. W Wielkiej Brytanii, do której trafiło niewiele mniej, bo 13,3% światowych inwestycji amerykańskich, odsetek kapitału zainwestowanego w firmach holdingowych jest mniejszy i wynosi 24%. Tu z kolei największa część kapitału trafiła do firm z sektora finansowego. Wśród europejskich odbiorców kapitału amerykańskiego Polska zajmuje trzynaste miejsce z udziałem w całości amerykańskich inwestycji bezpośrednich w Europie sięgającym 1% lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

17 Józef Wancer Prezes Zarządu, Bank BPH SA Członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Polska radzi sobie ze światowym kryzysem stosunkowo dobrze i przewiduje się, że będzie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które odnotuje wzrost w 2009 roku. Prężność polskiej gospodarki związana jest z ograniczoną zależnością kraju od handlu międzynarodowego, deprecjacją złotego, poprawą konkurencyjności cen polskiego transportu oraz ograniczeniem importu, jak również napływem funduszy UE zasilających inwestycje infrastrukturalne, które złagodziły ostry spadek prywatnych inwestycji. Obecnie polska gospodarka wyraźnie różni się od stanu, w jakim znajdowała się podczas ostatniego spowolnienia w 2001 roku. Spółki wyciągnęły wnioski z tego okresu i są obecnie w stanie szybko przystosować się do zmieniającego się otoczenia. Polski system bankowy pozostaje mocny dzięki przewadze banków uniwersalnych oraz stosunkowo konserwatywnej polityce regulacyjnej. Pomimo to wzrastająca niechęć do ryzyka oraz pogorszenie portfela kredytów doprowadziły do zaostrzenia warunków udzielania kredytów przez banki. Rok 2010 powinien przynieść dalszy wzrost aktywności gospodarczej w Polsce. Jako że powolny wzrost wynagrodzeń oraz ograniczony zakres udzielania kredytów będą nadal obciążać prywatną konsumpcję, głównym napędem wzrostu nadal będą inwestycje infrastruktury zasilane transferami z UE. Obecnie to właśnie brak właściwej infrastruktury drogowej, poza biurokracją, stanowi jedną z kluczowych przeszkód dla zagranicznych inwestorów, dlatego też szybko wzrastające inwestycje współfinansowane z funduszy UE powinny pomóc stworzyć pętlę pozytywnej informacji zwrotnej, zasilającą wzrost gospodarczy poprzez uczynienie Polski jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. W przyszłym roku inwestycje zagraniczne mogą być również stymulowane ambitnymi planami prywatyzacji zakładającymi sprzedaż aktywów państwa o rekordowej wartości 25 miliardów złotych. Jeżeli poprawa sytuacji w strefie euro okaże się trwała, eksport może stanowić dodatkowy czynnik wspomagający wzrost gospodarczy w 2010 roku. W takim wypadku wzrost PKB w Polsce może osiągnąć w przyszłym roku nawet 3%. Głównym czynnikiem ryzyka w Polsce pozostaje stan finansów publicznych. Dług publiczny, jeżeli nie będzie odpowiednio zarządzany, może zmniejszyć wiarygodność państwa, niosąc za sobą negatywne konsekwencje dla napływu kapitału zagranicznego, stabilizacji złotego, kosztów zaciągania kredytów oraz siły wzrostu PKB. Prawdopodobne w 2010 roku przekroczenie poziomu 55% długu w stosunku do PKB określonego przez zasady rządzące finansami publicznymi wymagałoby zastosowania w kolejnych latach restrykcyjnej polityki fiskalnej, co pociąga za sobą ryzyko negatywnego wpływu na wzrost gospodarczy. 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 17

18 Amerykańskie inwestycje bezpośrednie w Polsce Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce W okresie światowego spowolnienia gospodarczego Polska okazała się najsilniejszą gospodarką w regionie, która jako jedyna utrzymała dodatni wzrost PKB w pierwszej połowie 2009 roku. Pomimo tego, ze względu na spowolnienie gospodarcze w krajach inwestujących w Polsce, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych uległ spowolnieniu, a ich wartość zmalała. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2008), mln USD Bułgaria Czechy Estonia Litwa Łotwa Polska Rumunia Słowacja Węgry Źródło: KPMG na podstawie danych UNCTAD, dla Polski NBP Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła w 2008 roku mln dolarów, czyli ponad czternaście razy więcej niż 12 lat wcześniej. Do Polski trafiła blisko jedna trzecia wszystkich BIZ zrealizowanych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej! Na koniec 2008 roku skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce osiągnęła poziom mln dolarów, była więc aż czternaście razy większa niż 12 lat wcześniej. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pozostaje znacząco wyższa niż w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Blisko jedna trzecia (29,9%) wszystkich inwestycji zagranicznych w regionie została zainwestowana w naszym kraju. Czechy, drugi kraj co do wartości przyciąganych inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, zgromadziły na swoim terytorium inwestycje o wartości dolarów, a więc o 30% mniej niż Polska lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

19 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, mln USD Polska Rumunia Czechy Węgry Słowacja Estonia Litwa Łotwa W ciągu ostatnich trzech lat napływ inwestycji zagranicznych do Polski był większy niż w jakimkolwiek innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2007, w którym inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły mln dolarów, był pod tym względem rekordowy. Bułgaria Źródło: KPMG na podstawie danych UNCTAD, dla Polski NBP W ostatnich latach Polska była największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych spośród krajów Europy Środkowej. Napływ ten wyniósł w kolejnych latach mln dolarów (2006), mln dolarów (2007) i mln dolarów (2008). Rok 2007 był dla Polski rekordowy po względem napływu inwestycji zagranicznych. Wiązało się to ze wzrostem gospodarek głównych inwestorów zagranicznych w Polsce. Znaczący spadek inwestycji w roku 2008 był wynikiem osłabienia tej korzystnej koniunktury, spowodowanego początkiem recesji gospodarczej w większości krajów świata oraz innymi negatywnymi zjawiskami, takimi jak trudności przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kapitału oraz duża zmienność kursów walut. 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 19

20 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, mln USD Wniesienie udziału Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Źródło: KPMG na podstawie danych NBP W okresie dobrej koniunktury inwestorzy zagraniczni reinwestują w Polsce coraz więcej zysków. Rośnie także znaczenie pożyczek udzielanych przez inwestorów spółkom zależnym w Polsce. W latach znakomita większość kapitału napływała do Polski w postaci udziałów wnoszonych do spółek. Sytuacja zaczęła zmieniać się w 2004 roku, w którym to niemal połowa strumienia inwestycji zagranicznych napływającego do Polski pochodziła z reinwestowanych zysków. Jednocześnie coroczna wartość wnoszonego kapitału nie zmieniła się istotnie względem poprzednich lat. Świadczy to o tym, że firmy zagraniczne osiągnęły znaczącą pozycję na rynku i są w stanie reinwestować osiągnięte w Polsce zyski. W trudnym 2008 roku wniesiono do Polski kapitał o wartości mln dolarów największej w ciągu ostatnich lat. Jednocześnie jednak tendencja do reinwestowania dużej części zysków odwróciła się. Z powodu trudności finansowych wielu zagranicznych spółek matek duża część zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania w Polsce trafiła za granicę. W miejsce reinwestycji zysków o wielkiej skali, jaka miała miejsce w roku 2007 (9 137 mln dolarów), w 2008 roku wartość reinwestowanych zysków była ujemna i wyniosła 645 mln dolarów lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce. Kluczowe wnioski. Październik KPMG.pl

Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce. Kluczowe wnioski. Październik KPMG.pl Apetyt na wzrost Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce Kluczowe wnioski Październik 2017 KPMG.pl 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

2016 Global CEO Outlook

2016 Global CEO Outlook 2016 Global CEO Outlook Podsumowanie KPMG International kpmg.com/pl/ceooutlook Podsumowanie Siła i prędkość, z jaką innowacje technologiczne oddziałują na gospodarkę, tworzą punkt zwrotny dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie Głównym celem badania Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 roku było zidentyfikowanie inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających

Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce Kluczowe wnioski Październik 2017 KPMG.pl Spis treści Wstęp 5 Kluczowe wnioski z badania 6 1 Uwarunkowania makroekonomiczne 8 i sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI DANE EKONOMICZNE O FRANCJI Stan obecny Francja to dziś piąta gospodarka świata. Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych. Francja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 14 grudnia 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl Badanie Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 19 czerwca 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl Badanie Barometr nastrojów managerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich przedsiębiorstw za granicą

Rozwój polskich przedsiębiorstw za granicą Rozwój polskich przedsiębiorstw za granicą Spis treści 1. TFI w Grupie PFR 2. Fundusz Ekspansji Zagranicznej 3. Globalna sytuacja zagraniczne inwestycje polskich przedsiębiorstw 4. Badanie cel i metodyka

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Wyniki badania realizowanego w latach 2010-2012 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Nr projektu: N N112

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo