Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa"

Transkrypt

1 Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną wielkość i i zagęszczenie. Większa odległość daje wrażenie koloru jaśniejszego. Obraz cyfrowy To obszar zbudowany z identycznych co do wielkości i kształtu pikseli. Całkowita liczba pikseli jest ich iloczynem wzdłuż i w szerz obrazu. Jeden piksel jest monobarwny. Kolorowy obraz cechuje skokowa zmiana barwy. W rezultacie kreska jest jakby poszarpana. Pojęcia: Parametrem charakteryzującym obraz cyfrowy jest głębia bitowa, mówiąca o liczbie barw możliwych do odwzorowania w obrazie. Jednostką jest bpp bits per pixels. Obraz w skali szarości ma głębię 8 bitową i zapisany jest w kanale Grayscale. Obraz kolorowy zapisany jest w trzech kanałach RGB, każdy 8-bitowy, razem 256 odcieni jasności każdego z kolorów. Rozdzielczość obrazu cyfrowego to liczba pikseli przypadającą na jednostkę długości obrazu -ppi pixels per inch. Rozdzielczości kolorów w opisie obrazu ogólnie dzieli się na następujące odmiany: Bitmapa Skala szarości Kolor indeksowany High Color Truecolor Hicolor Kanały kolorów Bitmapa: najprostszy sposób opisu obrazu, charakteryzuje się tym, że opisuje obrazy tylko czarnobiałe. Każdy punkt obrazu może mieć tylko dwa stany: jest kolor albo nie ma koloru. Jeden punkt obrazu jest opisany tylko jednym bitem "1" lub "0". Bitmapa jako termin jest też używany w sensie ogólnym, w rozumieniu punktu obrazu, wówczas należy zwracać uwagę na kontekst czego dotyczy ta nazwa.

2 Kolor indeksowany: opis punktu obrazu jest indeksem do palety kolorów. Ilość różnych kolorów jest równa ilości elementów w palecie. Maksimum może to być 256 różnych kolorów. To maksimum 256 różnych kolorów odpowiada 256-ciu wybranych trójek (R,G,B) do opisu punktów obrazu. High Color: opis punktu obrazu zawiera trójkę R,G,B. Każda liczba trójki może mieć wartość od 0 do 32 (25) (15bitów). Ilość kolorów jakie można opisać to wartość 32*32*32, co oznacza Rozszerzony format na 16 bitów przyporządkowuje niebieskiemu i zielonemu po 5 bitów a czerwonemu 6. Ilość kolorów możliwa do opisania dzięki temu Truecolor: opis punktu obrazu zawiera trójkę liczb R,G,B. Każda liczba tej trójki może mieć wartość od 0 do 255. Cała trójka zajmuje najwięcej 3 bajty, 24 bity. Ilość różnych kolorów, jakie można opisać za pomocą takich trójek to wartość: 256*256*256, co oznacza różnych kolorów. Hicolor: opis punktu obrazu zawiera trójkę liczb R,G,B. Każda liczba tej trójki może mieć wartość od 0 do 65535, może się mieścić na dwu bajtach, na 16 bitach. Czyli cała trójka zajmuje najwięcej 6 bajtów, 48 bitów. Hicolor jest to zwiększona dwa razy precyzja dla truecolor. Ilość różnych kolorów, jakie można opisać wynosi: 65536*65536* Kanały kolorów: Opis obrazu przy użyciu kolorów trucolor, hicolor niesie informację o opisie punktu przez trójkę (R,G,B). Są to kanały R,G,B. W sekcji o przezroczystości kolorów istnieje jeszcze jeden rodzaj kanału, tak zwany Alfa kanał. Dithering: Symulacja koloru poprzez kompozycję kilku zbliżonych do niego barw z dostępnej palety. Przy odpowiednio wysokiej rozdzielczości oko ludzkie oglądając taki obraz z pewnej odległości aproksymuje ich intensywność, gdyż nie ma możliwości percepcji poszczególnych punktów obrazu. Dithering polega na takim wyświetlaniu kolorów dostępnych na danym urządzeniu, aby dawały złudzenie innego koloru. Obraz cyfrowy zapisujemy najczęściej w formacie bezstratnym tiff lub stratnym jpg, gif. png Formaty grafiki rastrowej BMP - format BMP jest standardowym formatem bitmap w środowisku Windows i w systemie DOS. FILMSTRIP - jest używany w animacjach i plikach wideo utworzonych przez program Adobe Premiere. PCX - opracowany przez firmę Z-Soft dla programu PC Paintbrush.Początkowo ten format był przeznaczony dla programu PC Paintbrush. PCX to jednak również format bitmapowy używany przez program Corel Draw i Corel PhotoPaint. Jeśli więc zdarzy się sytuacja, w której nie będziemy mogli zaimportować do CorelDraw`a dużej grafiki zapisanej w skompresowanym formacie TIFF - najlepszym wyjściem będzie konwersja takiego obrazu do formatu PCX. Poza tym jednak format ten nie wyróżnia się specjalnie spośród innych i powoli wychodzi z użycia. PICT - szeroko używany przez aplikacje graficzne i do składu Macintosha jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków zawierających duże obszary jednolitego koloru. Zachowując obrazek RGB w formacie PICT, można zadeklarować rozdzielczość 16 bitów na piksel albo 32 bitów na piksel. Obrazki w skali szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel. PIXELPAINT - pozwala otwierać pliki w aplikacjach graficznych PixelPaint oraz PixelPaint Professional na Macintoshu. Format PixelPaint jest dostępny jedynie dla obrazków w kolorze indeksowanym i w skali szarości.

3 TGA (Targa) - został opracowany z myślą o systemach z kartą TrueVision, jest on powszechnie obsługiwany przez aplikacje graficzne systemu MS-DOS. Zachowując obrazek RGB w tym formacie, można wybrać głębię koloru. GIF (Graphics Interchange Format) dostarczenie obrazu na docelowe urządzenie wyjściowe. Nie ma on jednak możliwości wykrywania błędów. Format ten został opracowany dla wymiany danych między różnymi platformami roboczymi W formacie tym możemy zachować tylko pliki z grafiką 8 bitową (256 kolorów). Poprzez takie ograniczenie grafiki zapisane w tym formacie zajmują odpowiednio mniej miejsca niż pliki zapisane w formacie TIFF. Obok JPEG-a jest to jedyny format graficzny rozpoznawany przez wszystkie standardowe przeglądarki WWW. Dlatego jest on najczęściej używany przez projektantów stron internetowych. Cechą charakterystyczną jest możliwość stopniowego odtwarzania skompresowanej ilustracji. Już na samym początku procesu dekompresji na ekranie pojawia się zarys obrazu, którego jakość stanowi 1/8 ostatecznej rozdzielczości. Następnie wyświetlana kompozycja staje się stopniowo coraz bardziej dokładna, aż wreszcie na monitorze ujrzeć można ostateczną postać wczytywanego obrazu. Hitem ostatniego czasu jest możliwość tworzenia tzw. animowanych GIF-ów, które przy bardzo dobrej animacji zajmują mało miejsca na dysku, a co za tym idzie nadają się idealnie do wykorzystania na stronach WWW. PNG (Portable Network Graphics - "ping") - 24-bitowy format opracowany jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak ten ostatni, jest on używany do wyświetlania obrazków w sieci World Wide Web i w serwisach interaktywnych. Format PNG zachowuje całą informację o kolorze, w celu zmniejszenia rozmiaru plików posługuje się algorytmem kompresji bezstratnej. Oferuje większą możliwość kompresji od GIF'a. TIFF (Tagged Image File Format) - jest używany do wymieniania plików między aplikacjami i platformami komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW - algorytm kompresji bezstratnej, nie powodującej utraty szczegółów obrazka. JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia zarówno stratną jak i bezstratną kompresję danych, jednak ta pierwsza daje dużo lepsze rezultaty. Stopień straty danych jest kontrolowany poprzez ustawienie parametrów zdefiniowanych w specyfikacji JPEG. PDF- jest używany przez program Adobe Acrobat, oprogramowanie firmy Adobe służące do elektronicznego publikowania, które pracuje na Macintoshu, w środowisku Windows, w UNIX-ie i w DOS-ie. Pliki PDF można oglądać za pomocą oprogramowania Acrobat Reader, umieszczonego w pakiecie Adobe Photoshop. Format PDF, może reprezentować zarówno grafikę wektorową, jak i bitmapy. Pliki PDF mogą na przykład zawierać odnośniki hipertekstowe i elektroniczne spisy treści. Barwa i kolor W języku potocznym słowa kolor i barwa są synonimami, nie jest to poprawne Barwa jest to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu widzialnej części fal świetlnych. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się własnym organem wzroku. (Wikipedia) Powszechnie jest używany system uporządkowania barw Munsella. Zawiera on zbiory opublikowanych standardowych barw zorganizowanych w przestrzeni trzech parametrów: - odcienia barwy, - wartości (jasności), - chromy (nasycenia). Każda barwa ma nazwę. Artyści przy określaniu barw korzystają z pojęć: tinta powstaje w wyniku dodania białego barwnika do czystego pigmentu cień powstaje przez dodanie czarnego barwnika do czystego ton powstaje po dodaniu zarówno białego jak i czarnego

4 Wszystkie te operacje wpływają na jasność i nasycenie. Dobór barwy czystej to określenie odcienia. Mieszanie jedynie białego i czarnego koloru tworzy barwy szare. odcień (hue) Każdej barwie można przyporządkować pewną liczbę, która jednoznacznie określa jej kolor (najczęściej jest to długość odpowiadającej jej fali świetlnej, choć wbrew temu co podaje wiele źródeł nie zawsze tak jest). Pozycję wybranej barwy na tzw. kole barw określa się jako H (hue). Najlepsze polskie tłumaczenie tego słowa to odcień albo właśnie kolor. nasycenie (saturation) Każda barwa może posiadać różny stopień nasycenia. Od zera, dla którego odnosimy jedynie wrażenie jasności i nie potrafimy rozróżnić koloru do jeden, gdy barwa jest w pełni nasycona. Parametr ten nazywamy nasyceniem S (saturation). jasność (lightness) Gdy odrzucimy wrażenie koloru, punkty obrazu możemy rozróżnić jedynie według ich jasności L (lightness). jaskrawość (value, brightness) Stopień zawartości światła białego w danej barwie nazywamy jaskrawością i mierzymy przy użyciu jednego z dwóch rónoważnych parametrów V (value) lub B (brightness). model HSL W modelu HSL każdą barwę opisuje trójka liczb, z których pierwsza określa odcień odpowiadający danej barwie, druga jej nasycenie a trzecia jasność. model HSV W modelu HSV każdą barwę opisuje trójka liczb z których pierwsza określa odcień odpowiadający danej barwie, druga jej nasycenie a trzecia jaskrawość. Model HSV użyteczny jest na przykład przy rozjaśnianiu obrazów, które z natury są dość jasne (np. słoneczny dzień na plaży). Model HSL warto stosować przy ściemnianiu. Czułość oka ludzkiego na światło Za widzenie kolorowe odpowiedzialne są czopki i pręciki. Obiektywną metodą mierzenia zajmuje się tym dział fizyki kolorymetria. Pojęcia kolorymetrii zestawione z odpowiednikami określeń percepcyjnych: Odcień barwy -dominująca długość fali Nasycenie -czystość Jasność (obiekty refleksyjne) -luminancja Jaskrawość (obiekty świecące) - luminancja

5 Addytywny model barw Ukierunkowany na sprzęt wyświetlający. Model RGB: R = 1,0,0 G = 0,1,0 B = 0,0,1 C = 0,1,1 M = 1,0,1 Y = 1,1,0 CZARNA = 0,0,0 BIAŁA = 1,1,1 SZAROŚĆ = 0.5,0.5,0.5 Subtraktywny model barw Ukierunkowany na sprzęt drukujący.

6 Model CMY: C = 1,0,0 M = 0,1,0 Y = 0,0,1 R = 0,1,1 G = 1,0,1 B = 1,1,0 CZARNA = 1,1,1 BIAŁA = 0,0,0 SZAROŚĆ = 0.5,0.5,0.5 Model HSV (HSL): Hue barwa (dominująca długość fali) Saturation nasycenie (czystość pobudzenia) Value (Level) jasność (jaskrawość). Na przykład: RGB(1,0,0) oznacza kolor czerwony RGB(1,1,0) oznacza kolor żółty CMYK(1,0,1,0) oznacza kolor niebieski Aby zamienić reprezentację barwy z modelu RGB do CMY stosujemy wzory: RGB r, g, b =CMY 1 r,1 g,1 b Aby dokonać zamiany z CMY do RGB używamy: CMY c,m, y =RGB 1 c,1 m,1 y CMY na CMYK zamieniamy w poniższy sposób: k=min c,m, y CMYK c k,m k, y k, k =CMY c, m, y RGB bywa nazywany modelem mieszania świateł (fotografia, telewizja) CMYK bywa nazywany modelem mieszania farb (malarstwo, druk) Jednym z wygodniejszych sposobów reprezentacji przestrzeni kolorów jest tzw. sześciokąt kolorów. Nieco podobnie wygląda reprezentacja barw na kole kolorów. W tym przypadku barwa określana jest poprzez podanie współrzędnych (w układzie biegunowym) punktu wskazującego określoną barwę. Współrzędnymi są: kąt - określający właściwy odcień barwy (hue) oraz promień - określający nasycenie barwy (saturation). Kąt równy zero odpowiada kolorowi czerwonemu, kąt 120o to kolor zielony, a 240o to niebieski. Promień równy zero to zerowe nasycenie, a maksymalny promień odpowiada maksymalnemu nasyceniu. Jak łatwo zauważyć, zarówno na sześciokącie kolorów jak i na kole kolorów nie ma informacji o jasności danej barwy (lub o jej jaskrawości).

7 Model CIE La*b* Zawiera najszerszą zdefiniowaną matematycznie przestrzeń barw, która powstała w wyniku transformacji krzywoliniowego stożka CIE. Najważniejszy model grafiki komputerowej, wykorzystywany do obliczeń na barwach przez systemy zarządzania barwami CMS (Color Management Systems).

8 Formaty grafiki wektorowej Grafika wektorowa odwołuje się do opisu powstawania obrazka. W tej metodzie, każdy element obrazka opisany jest matematyczną formułą, a cały obrazek reprezentowany jest przez ciąg takich obiektów. Zalety: Mała zajętość pamięci Analityczny opis (wyodrębnione elementy składowe) Projektowanie grafiki wektorowej jest łatwe. Pliki graficzne zapisane wektorowo są dużo mniejsze od tradycyjnych. Obraz nie traci na jakości podczas zmniejszania, powiększania Rozmiar pliku bez względu na jego powiększenie jest zawsze taki sam. Łatwa obróbka i modyfikacja. Umożliwia animacje 2 i 3 wymiarową. EPS (Encapsulated PostScript) - są rozpoznawane przez większość programów ilustracyjnych; w większości przypadków jest to format preferowany aplikacji. Jest to format wektorowy, posiada on znaki sterujące dla urządzeń drukujących i programów edytujących i wyświetlających. WMF (Windows MetaFile), tworzony przez narzędzia do rysowania np. w MS-Office CDR (Corel Draw), CGM (Computer Graphics Metafile, czyli metaplik grafiki komputerowej), DRW (Micrografx Designer), PIC, PICT, DXF (głownie do CAD, rysunków technicznych), HPGL - do ploterów SVG (Scalable Vector Graphics) Format oparty na języku XML więc może być integrowany z innymi językami, jak na przykład XHTML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,nieobwarowany licencjami i patentami. Format SVG powstał z myślą o zastosowaniu na stronach WWW. Używany jest również jako niezależny od platformy systemowej format grafiki wektorowej. FLA, SWF (Adobe Flash) Prawdopodobnie najpopularniejszy format grafiki wektorowej (szczególnie popularny w internecie); umożliwia tworzenia animacji. W zamierzeniu miały być wystarczająco małe do publikacji w internecie. Pliki SWF mogą zawierać animacje lub aplety o różnym stopniu interaktywności i funkcjonalności. Pliki SWF są czasami używane do tworzenia animowanych grafiki i menu w filmach DVD, jak i stron internetowych. Pliki tego formatu są nazywane Shockwave Flash Object. SWF jest obecnie dominującym formatem animacji wektorowych w sieci, przewyższając otwarty standard W3C - SVG AI (Adobe Illustrator) Rozszerzenie wewnętrznego formatu plików programu grafiki wektorowej Adobe Illustrator. Programy do grafiki wektorowej Adobe Illustrator, Aldus Freehand, Canvas for Windows CorelDraw!, Corel Photo-Paint, refleksy świetlne (ray tracing), efekty fotorealistyczne - CorelDream 3D i CorelMotion 3D; Corel WebDesigner; Corel Trace - wektoryzacja grafiki rastrowej. Corel Xara - prostszy, łatwiejszy, darmowy, doskonałe możliwości, zoomowanie. Draw Perfect, Harvard Graphics, Fractal Design Painter (Fractal Design Corp.) Micrografx ABC Graphics Suite: Picture Publisher, Micrografx Designer, ABC Flowcharter, ABC Media Manager. Van Gogh for Windows, polska firma Vadim Biblioteka przestrzennych obiektów graficznych OpenGL

9 ChemWindows,edytor wzorów chemicznych Calisto 3.0 Designer 8.0 FreeHand Inkscape Programy grafiki rastrowej PC-Paintbrush; Fractal Designs Painter, PaintShopPro Obróbka kolorowych zdjęć: Photoshop, Picture Publisher i Photostyler. Gimp

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafik internetowych

Tworzenie grafik internetowych Tworzenie grafik internetowych - opracowanie: Beata Jurczak Przestrzeń robocza Web GIF tworzy obrazy o maksymalnie 256 kolorach (9 bitów na kanał) jest świetny do zapisywania obrazów zawierających wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

1 Komputer z zewnątrz: klawiatury, monitory i grafika.

1 Komputer z zewnątrz: klawiatury, monitory i grafika. 1 Komputer z zewnątrz: klawiatury, monitory i grafika. Dla przeciętnego użytkownika komputer to przede wszystkim te elementy całego systemu, z którymi styka się na codzień. Myśląc o komputerach zwracamy

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych

Robert Orziński, Marek Świątkiewicz. Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Robert Orziński, Marek Świątkiewicz Techniki multimedialne w dydaktyce przedmiotów zawodowych Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Skanery. Rodzaje skanerów

Skanery. Rodzaje skanerów Skanery Skaner (scanner) jest to optyczno-mechaniczne peryferyjne urządzenie komputera, służące do kopiowania grafiki i/lub tekstu ze skanowanej płaszczyzny do pamięci komputera i zamiany jej na postać

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004 Koncepcja cyklu wydawniczego zarządzanie informacją: Izabela Handel Projekt okładki i strony tytułowej: Agata Jaworska Zdjęcie na okładce: Jan Morek Projekt makiety: Ewa Marszał-Demianiuk Redaktor inicjujący:

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych Kolor taki, jaki być powinien ColorEdge doskonałe odwzorowanie koloru w cyfrowym procesie wydawniczym Wybór właściwego monitora do systemów

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Tabela uaktualnień. Funkcja. Dostęp do zasobów projektowych. Interfejs użytkownika NOWO ŚĆ! ULEPSZENIE!

Tabela uaktualnień. Funkcja. Dostęp do zasobów projektowych. Interfejs użytkownika NOWO ŚĆ! ULEPSZENIE! Dostęp do zasobów projektowych Wbudowany organizer zasobów Przyspieszenie pracy dzięki programowi Corel CONNECT, który błyskawicznie odszukuje grafikę, szablony, czcionki i obrazki na komputerze. Wzorce

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo