Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna Łódź ul. Senatorska 31 tel.: fax: Oferta na dzień :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015"

Transkrypt

1 VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna Łódź ul. Senatorska 31 tel.: fax: Oferta na dzień : Oprogramowanie dla celów edukacyjnych przeznaczone jest dla placówek prowadzą cych działalnoś ć oś wiatową lub zwią zanych z działalnoś cią oś wiatową. Programy te nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych zakładają cych na przykład wykonywanie odpłatnych projektów czy sporzą dzanie dokumentów nastę pnie kierowanych do okreś lonych instytucji. Tego typu działania moż na podejmować korzystają c jedynie z komercyjnych wersji programów. Prawo do nabycia edukacyjnych wersji oprogramowania posiadają : przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ś rednie, szkoły zawodowe, szkoły korespondencyjne, szkoły pomaturalne, uniwersytety i politechniki z oficjalnej listy Ministerstwa Edukacji, muzea, (wybrane pozycje). biblioteki publiczne i szkolne, (wybrane pozycje). przedsię biorstwa i stowarzyszenia o zarejestrowanej działalnoś ci zwią zanej z edukacją, (wybrane pozycje). studenci (wybrane pozycje). W celu złoż enia zamówienia prosimy o wypełnienie załą czonego formularza zamówienia i przesłanie do naszej firmy za poś rednictwem faksu na numer W przypadku zakupu programu w wersji pudełkowej firmy Corel lub Microsoft zamówienia moż na również składać poprzez . Prezentujemy Pań stwu ofertę na oprogramowanie dla celów edukacyjnych. Wszystkie ceny są cenami netto i należ y dodać do nich 23 % VAT. Adobe Adobe Creative Cloud jest członkostwem dają cym uż ytkownikom dostę p do wszystkich aplikacji pakietu Adobe Creative Suite 6, a takż e innych narzę dzi i usług, w tym Adobe Muse, Adobe Acrobat XI i Adobe Photoshop Lightroom 5, Adobe Edge Tools& Serwices, oraz wielu innych. 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Creative Cloud for teams PL Creative Cloud for teams ENG 1546 zł 1348 zł Pojedyń cze programy w formie usługi Creative Cloud z 12 miesię czną subskrypcją. Windows/Macintosh - polska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Dreamweaver CC PL Flash Professional CC PL Illustrator CC PL InCopy CC PL InDesign CC PL Photoshop CC PL Windows/Macintosh - angielska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Audition CC ENG After Effects CC ENG

2 Dreamweaver CC ENG Edge Animate CC ENG Edge Inspect CC ENG Flash Professional CC ENG Illustrator CC ENG InCopy CC ENG InDesign CC ENG Muse CC ENG Photoshop CC ENG Prelude CC ENG Premiere Pro CC ENG SpeedGrade CC ENG Oprogramowanie z licencjami wieczystymi Windows/Macintosh - polska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja (wieczysta). Acrobat DC Professional PL Photoshop Elements 13 PL (tylko Win) Premiere Elements 13 PL (tylko Win) Photoshop Elements & Premiere Elements 13 PL 737 zł 190 zł 190 zł 343 zł Windows/Macintosh - angielska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja. Acrobat DC Professional ENG Captivate 8 ENG Coldfusion Builder 2 ColdFusion Enterprise 11 ColdFusion Standard 10 Director 12 ENG elearning Suite 6.1 Flash Builder Premium 4.7 ENG FrameMaker 10 ENG Freehand 11 ENG Photoshop Elements & Premiere Elements 13 PageMaker ENG Photoshop Elements 13 ENG Premiere Elements 13 ENG Presenter Licensed 8 Technical Suite zł 1297 zł 570 zł zł 4161 zł 1320 zł 2483 zł 964 zł 1598 zł 482 zł 375 zł 1422 zł 208 zł 208 zł 1200 zł 3336 zł Corel Pakiety Classroom (16 licencji): oferta dla szkół szczebla podstawowego i ś redniego CorelDraw Graphics Suite X7 PL Classroom 15+1 Corel Paint Shop Pro X6 Classroom 15+1 Corel Video Studio+ Corel Painter X3 ENG Classroom zł 550 zł 589 zł 1083 zł

3 Corel CAD 2014 ENG Classroom 15+1 Corel Technical Suite X6 ENG Classroom 15+1 Corel Pinnacle Studio 17 Ultimate Classroom 15+1 Noś niki instalacyjne z programem do pakietów Classroom: 1417 zł 1439 zł 1031 zł 91 zł Licencje jednostanowiskowe: oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych nie prowadzą cych działalnoś ci komercyjnej. 1 stanowisko = 1 licencja. CorelDraw Graphics Suite X7 PL (1-4 lic.) CorelDraw Graphics Suite X7 PL (5-50 lic.) Corel Paint Shop Pro X6 Corel CAD 2014 ENG Corel Painter X3 ENG Pinnacle Studio 17 Ultimate (min. 2 licencje) Corel Video Studio Pro X7 Corel WinDVD 2010 Corel Designer Technical Suite X6 ENG Corel WordPerfect Office X7 Professional ENG PDF Fusion 316 zł 221 zł 121 zł 87 zł 165 zł 156 zł 121 zł 48 zł 290 zł 169 zł 69 zł Noś niki: Oprogramowanie moż na również pobrać ze strony Corel, po zalogowaniu się do portalu klienta. Loginem do konta jest adres podany podczas składania zamówienia na licencję. Hasło do konta uż ytkownik otrzymuje od firmy Corel w postaci mailowej. Istnieje również moż liwoś ć zamówienia noś nika fizycznego CD/DVD: Noś nik CD/DVD do każ dej z licencji: 91 zł Microsoft - Aplikacje Pakiety Office (licencje): oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych nie prowadzą cych działalnoś ci komercyjnej. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. Office 2010/2013 Standard PL Office 2010/2013 Professional Plus PL Office Mac 2011 Standard PL 245 zł 321 zł 245 zł Po złoż onym zamówieniu Pań stwa licencje oraz noś niki dostę pne bę dą pod podanym adresem https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter Licencje: oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. Access 2013 AutoRoute Euro 2010 Excel 2013 Excel Mac zł 57 zł 123 zł 123 zł

4 Expression Encoder Pro 4 Expression Studio Ultimate 4 Expression Studio Web Professional 4 InfoPath 2013 Map Point 2013 Math 3.0 Office Multi Language Pack OneNote 2013 Outlook 2011 Mac Outlook 2013 Outlook 2013 z Business Contact Manager PowePoint 2013 PowerPoint 2011 Mac Project 2010 Project Professional 2010 Publisher 2010 Word 2013 Word Mac 2011 Visio Professional 2013 Visio Standard 2013 Visual Fox Pro 9 Visual Studio Professional zł 316 zł 251 zł 118 zł 160 zł 24 zł 62 zł 47 zł 52 zł 52 zł 94 zł 122 zł 123 zł 355 zł 592 zł 87 zł 123 zł 123 zł 316 zł 165 zł 224 zł 335 zł Microsoft - Serwery Oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP lub pakietu składają cego się z 5, 10, 20 lub 50 licencji, bą dź z oznaczeniem 1 proc. W przypadku pierwszego zakupu wymagany jest noś nik instalacyjny z programem. Opisy: - "1 Proc" - licencja na 1 procesor. Bez limitu uż ytkowników/urzą dzeń. - "5Clt" - pakiet składają cy się z serwera oraz 5-licencji dostę powych. - "1 user/device" - rozszerzenie serwera o 1-uż ytkownika/urzą dzenie. - "5 user/device" - rozszerzenie serwera o 5-uż ytkowników/urzą dzeń. - "20 user/device" - rozszerzenie serwera o 20-uż ytkowników/urzą dzeń. - "50 user/device" - rozszerzenie serwera o 50 uż ytkowników/urzą dzeń. Windows Small Business Server Standard 2011: Small Business Server Standard Clt CAL - Small Business Server Standard user/device CAL - Small Business Server Standard user/device CAL - Small Business Server Standard user/device 1048 zł 71 zł 344 zł 1387 zł Windows Small Business Server Premium 2011: Small Business Server 2011 Premium + 5 Clt CAL - Small Business Server Premium user/device CAL - Small Business Server Premium user/device CAL - Small Business Server Standard user/device 1538 zł 85 zł 439 zł 1755 zł Windows Server 2008:

5 Windows Server Standard 2008 R2 Windows Server Enterprise 2008 R2 Windows Server Datacenter 2008 R2 1Proc Windows Server Itanium 2008 R2 1Proc Windows Server External Connector 2008 Windows Terminal Server External Connector zł 1562 zł 1590 zł 1590 zł 2227 zł 8878 zł Web Server 2008: Windows Web Server 2008 R2 293 zł SQL Server 2008 R2 : SQL Server 2008 R2 Standard Edition SQL Server 2008 R2 Standard Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Enterpirse Edition SQL Server 2008 R2 Enterpirse Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Web Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Developer Edition SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition + 5 Clt SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition 1Proc SQL Server for Small Business Server 2008 R2 CAL - SQL Server 2008 R2-1 user/device CAL - SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition - 1 user/device CAL - SQL Server for Small Business 2008 R2-1 user/device 991 zł 7918 zł 9490 zł zł 3865 zł 44 zł 802 zł 4134 zł 859 zł 196 zł 180 zł 160 zł Autodesk Przykład poprawnego zamówienia Aby zakupić oprogramowanie Autodesk Design Academy 2014 dla 16 stanowisk komputerowych należ y złoż yć zamówienie na : 1 x Design Academy podstawowa licencja 15 x Design Academy dodatkowe stanowiska 16 x Design Academy roczna subskrypcja (pozycja nieobowią zkowa) Oprogramowanie edukacyjne Autodesku w wersji 2013 moż na zakupić w kilku pakietach branż owych. Poszczególne zawartoś ci pakietów, zostały przedstawione w poniż szym cenniku : Autodesk Design Academy 2014 (pakiet dedykowany dla Liceów i Techników) Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Design Academy podstawowa licencja Design Academy dodatkowe stanowisko Design Academy roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 172 zł 64 zł 9 zł Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2014 (pakiet dedykowany dla Liceów i Techników) Programy wchodzą ce w skład pakietu:autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Softimage, Autodesk 3ds Max

6 Entertainment Creation Suite Ultimate podstawowa licencja Entertainment Creation Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Entertainment Creation Suite Ultimate roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 172 zł 64 zł 9 zł Autodesk Education Master Suite 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Utility Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Mudbox, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Showcase, Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate, Autodesk Simulation Multiphysics, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Education Master Suite podstawowa licencja Education Master Suite dodatkowe stanowisko Education Master Suite roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 772 zł 644 zł 64 zł Autodesk Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Raster Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk 3ds Max Design Design Suite Ultimate podstawowa licencja Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Design Suite Ultimate roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 300 zł 193 zł 39 zł Building Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu:autocad, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Structural Detailing, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Inventor, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk 3ds Max Design Building Design Suite Ultimate podstawowa licencja Building Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Building Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Infrastructure Design Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Utility Design, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Revit Structure, Autodesk 3ds Max Design Infrastructure Design Suite podstawowa licencja Infrastructure Design Suite dodatkowe stanowisko Infrastructure Design Suite roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Structural Detailing, Autodesk Inventor, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Revit Structure, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer

7 Plant Design Suite Ultimate podstawowa licencja Plant Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Plant Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 472 zł 365 zł 73 zł Autodesk Entertainment Creation Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: Autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Softimage, Autodesk 3ds Max Autodesk Entertainment Creation Suite podstawowa licencja Autodesk Entertainment Creation Suite dodatk. stanowiska (min 9) Autodesk Entertainment Creation Suite dodatk. stanowiska (min 24) Autodesk Entertainment Creation Suite dodatkowe stanowisko Autodesk Entertainment Creation Suite roczna subskrypcja / 1 stan zł 849 zł 678 zł 1695 zł 86 zł Autodesk Product Design Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu:autocad, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Autodesk Alias Design, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Mudbox, Autodesk Navisworks Simulate, Autodesk Showcase, Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate. Autodesk Simulation Multiphysics, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Product Design Suite podstawowa licencja Product Design Suite dodatkowe stanowisko Product Design Suite roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Showcase, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Factory Design Suite Ultimate podstawowa licencja Factory Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Factory Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Borland Licencja typu named jest imienną licencją przeznaczoną dla jednego, okreś lonego uż ytkownika (tylko wskazany uż ytkownik moż e korzystać z produktu). C++Builder XE Professional C++Builder XE Enterprise C++Builder XE Architect C++Builder 2010 Professional C++Builder 2010 Enterprise C++Builder 2010 Architect C++Builder 2009 Professional C++Builder 2009 Enterprise C++Builder 2009 Architect

8 C++Builder 2007 Professional R2 C++Builder 2007 Enterprise R2 C++Builder 6 Professional C++Builder 6 Enterprise Delphi XE Professional Delphi XE Enterprise Delphi XE Architect Delphi 2010 Professional Delphi 2010 Enterprise Delphi 2010 Architect Delphi 2009 Professional Delphi 2009 Enterprise Delphi 2009 Architect Delphi 2007 for Win32 Professional R2 Delphi 2007 for Win32 Enterprise R2 Delphi 7 Professional Delphi 7 Enterprise RAD Studio XE Professional RAD Studio XE Enterprise RAD Studio XE Architect RAD Studio 2010 Professional RAD Studio 2010 Enterprise RAD Studio 2010 Architect RAD Studio 2009 Professional RAD Studio 2009 Enterprise RAD Studio 2009 Architect RAD Studio 2007 Professional RAD Studio 2007 Architect Delphi for PHP 2.0 Academic ESD RadPHP XE J Optimizer 2009 JBuilder 2008 R2 Enterprise Academic JBuilder 2008 R2 Professional Academic Eset Licencje na 1 rok przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ś rednich. Nie obejmuje wyż szych uczelni. Ceny netto: Nod32 - Program antywirusowy i antyspyware dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz NT*). Smart Security -Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirusa, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7. ESET NOD32 Antivirus Business Edition Client. 1 rok. Program antywirusowy i antyspyware do ochrony stacji roboczych Windows 2000/XP/ Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz NT*). Zawiera centralną administrację (RA). 5 - stanowisk 224 zł 10 - stanowisk 359 zł 15 - stanowisk 474 zł 20 - stanowisk 588 zł 25 - stanowisk 694 zł 30 - stanowisk 793 zł 35 - stanowisk 926 zł 40 - stanowisk 1058 zł 45 - stanowisk 1161 zł

9 50 - stanowisk 1290 zł ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite. 1 rok. Program antywirusowy i antyspyware dla stacji roboczych Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7, stacji roboczych Windows NT*), serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 i Novell NetWare 5.x i 6.x. Zawiera centralną administrację (RA) stanowisk 604 zł 11- stanowisk 647 zł 15 - stanowisk 764 zł 16 - stanowisk 816 zł 20 - stanowisk 1012 zł 25 - stanowisk 1151 zł 30 - stanowisk 1367 zł 35 - stanowisk 1543 zł 40 - stanowisk 1764 zł 45 - stanowisk 1955 zł 50 - stanowisk 2172 zł ESET Smart Security Business Edition Client. 1 rok. Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirusa, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony stacji roboczych dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7. Zawiera centralną administrację (RA). 5 - stanowisk 366 zł 10 - stanowisk 539 zł 15 - stanowisk 712 zł 20 - stanowisk 882 zł 25 - stanowisk 1041 zł 30 - stanowisk 1191 zł 35 - stanowisk 1389 zł 40 - stanowisk 1588 zł 45 - stanowisk 1741 zł 50 - stanowisk 1935 zł ESET Smart Security Business Edition Suite. 1 rok. Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirus, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony stacji roboczych dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 i Novell NetWare 5.x i 6.x. Zawiera centralną administrację (RA) stanowisk 784 zł 11 - stanowisk 862 zł 15 - stanowisk 999 zł 16 - stanowisk 1068 zł 20 - stanowisk 1306 zł 25 - stanowisk 1499 zł 30 - stanowisk 1764 zł 35 - stanowisk 2006 zł 40 - stanowisk 2293 zł 45 - stanowisk 2536 zł 50 - stanowisk 2817 zł

10 f

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012 Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON Wrocław, czerwiec 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do usług Platona 2. Opis usługi U3 Opis funkcjonalności Zasoby sprzętowe i aplikacje 3. Dostęp do usługi U3

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 98/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 98/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 98/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 18.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r.

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Autodesk stopniowo zmienia opcje zakupu nowego oprogramowania. Niedługo będzie ono dostępne jedynie w subskrypcji. W pierwszej fazie, po 31 stycznia 2016 r., nowe stanowiska

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie graficzne, biurowe i antywirusowe dla Firm 2017.

Oprogramowanie graficzne, biurowe i antywirusowe dla Firm 2017. Witam Serdecznie, Oprogramowanie graficzne, biurowe i antywirusowe dla Firm 2017. Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi informacjami o produktach Adobe, Corel, Microsoft i ESET. Szczególnie na uwagę

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 13/2009 Nysa, 04.09.2009 r. Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2;

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; Wspierane systemy operacyjne System 64-bit: Microsoft Windows 7 Home

Bardziej szczegółowo

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014 Creation Poznaj pakiety & Creation Suites 2014 Pakiety & Creation Suites 2014 oferują jeszcze więcej narzędzi i usług w chmurze, zapewniając tym samym płynniejszy przepływ zadań, lepszy dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+

Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ Programy ESET licencje imienne Licencje na okres 1 roku, ceny netto w złotówkach. Liczba użytkowników 1 2-4 5-9 10-24 25-49 50-99 100+ ESET NOD32 Antivirus - 100,00 - - - - - ESET Cybersecurity dla Mac

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON

Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zasoby sprzętowe i aplikacje udostępniane w usłudze kampusowej U3 3. Dostęp do usługi U3 dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r.

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102551-2014 z dnia 2014-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Zamówienie jest podzielone na 5 części. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. Umorzenie łączne Wartość netto na 31.12.2012r. 1.01.2012 r.

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. Umorzenie łączne Wartość netto na 31.12.2012r. 1.01.2012 r. Załącznik Nr 2 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. L.p. Nazwa wartości niematerialnych i prawnych Wartość Dotychczasowe Stan na Umorzenie łączne Wartość netto na początkowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r.

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. L.p. Wartość Dotychczasowe Stan na Nazwa wartości niematerialnych i prawnych początkowa na Zwiększenia Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA ... ... ...

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA ... ... ... ZP.7..4.04 Załącznik nr do SIWZ Nazwa i adres wykonawcy: (zgodnie z danymi rejestrowymi) OFERTA............ Województwo:... NIP:... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy.

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na 30.09.2007r. (Załącznik Nr 2)

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na 30.09.2007r. (Załącznik Nr 2) Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na 30.09.2007r. (Załącznik Nr 2) L.p. Nazwa wartości niematerialnych i prawnych Wartość początkowa na 1.01.2007 r. Zwiększenia Zmniejszenia Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 1 czerwca 2015 r.

Aktualizacja: 1 czerwca 2015 r. Aktualizacja: 1 czerwca 2015 r. Wprowadzane zmiany Z dniem 31 stycznia 2016 r. sprzedaż nowych licencji wieczystych na wiele pojedynczych programów komputerowych zostanie zakończona. Klienci, którzy mają

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 121-214776

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 121-214776 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214776-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 121-214776 Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów Paragon-Software Poland Obowiązuje od dnia 4 marca 2013 roku

Cennik produktów Paragon-Software Poland Obowiązuje od dnia 4 marca 2013 roku Obowiązuje od dnia 4 marca 2013 roku Dom i małe Biuro (ESD) dnia 4 marca 2013 r. Nazwa produktu Kod produktu Licencjonowanie Wersja językowa Cena netto Cena brutto Backup & Recovery 12 Home NOWOŚĆ PSG-255-HEP-PL

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. Umorzenie łączne Wartość netto na 31.12.2011r. 1.01.2011 r.

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. Umorzenie łączne Wartość netto na 31.12.2011r. 1.01.2011 r. Załącznik Nr 2 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. L.p. Nazwa wartości niematerialnych i prawnych Wartość Dotychczasowe Stan na Umorzenie łączne Wartość netto na początkowa

Bardziej szczegółowo

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: Numer postępowania: ZEO/ZP/CKZ/20/17 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY W POSTĘPOWANIU NA: Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ

ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATEGIA S?OJNO,CI FUNDUSZ SPOtECZNY wsp61finansowany przez Uniy Europejsk1! w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012 Gliwice, 17.09.2012 Zapytanie ofertowe nr POIG-1.4-66/2012 Dotyczy zakupu: Zakup Oprogramowania Autocad w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_me14g 24/11/2011- ID:2011-163829 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100% Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zapytania: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010 r. Dotychczasowe Umorzenie łączne Wartość netto na 1.01.2010 r.

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010 r. Dotychczasowe Umorzenie łączne Wartość netto na 1.01.2010 r. Załącznik Nr 2 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2010 r. L.p. Nazwa wartości niematerialnych i prawnych Wartość Dotychczasowe Umorzenie łączne Wartość netto na początkowa na

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft

Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Katarzyna Pękala MSDN AA Program Manager Microsoft Bezpłatne oprogramowanie Microsoft; MSDN AA, wersje Express, Wyobraź sobie świat konkurs Imagine Cup; Inne inicjatywy; społeczności, certyfikacje, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NR

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NR Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NR 2,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZADNIA 2

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZADNIA 2 Załącznik nr 2 do specyfikacji: Szczegółowe określenie Zadania 2. 1 z MIASTO NOWY SĄCZ Partner projektu: POWIAT NOWOSĄDECKI SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZADNIA 2 I. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE OPROGRAMOWANIA na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007

Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007 Nowy Sącz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 110110-2007; data zamieszczenia: 02.07.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk Załącznik nr 4E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa sprzętu komputerowego Ilość Termin realizacji 1 Ploter styczeń 2 Drukarka A3 (kolor) styczeń 3 Aparat cyfrowy profesjonalny styczeń

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTY wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAKS,* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... * w przypadku

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Adobe Education Enterprise Agreement często zadawane pytania Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Co to jest Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)? EEA to roczny lub dwuletni program licencjonowania,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc w imieniu

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 11 Podstawowy 11/12 Średniozaawansowany 07.07 21.07 04.08 18.08 01.09 15.09 16 h 600 PLN 12 Zaawansowany 03.07 17.07

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30571025.aspx External tender id 5330-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Sage Symfonia ERP 2018

Wymagania techniczne Sage Symfonia ERP 2018 Wymagania techniczne Sage Symfonia ERP 2018 Wersja krótka Minimalne wymagania techniczne dla przykładowej instalacji jednostanowiskowej: 4GB RAM i 12GB miejsca na dysku MS SQL 2016 Express** dla 10/8.1/8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn. Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego

Zapytanie ofertowe. Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn. Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Zapytanie ofertowe Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. , zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, zwanym dalej Kupującym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze - WNP, stan na dzień 31.12.2012 r.

Zestawienie zbiorcze - WNP, stan na dzień 31.12.2012 r. Wydruk z bazy danych "Majątek PPPiA" Zestawienie zbiorcze - WNP, stan na dzień 31.12.2012 r. 04 03 2013 07:57:21 1 PPPiA 020 ST VIII 1 Program MAPINFO PROFFESIONAL v.7.0opl 2 PPPiA 020 ST VIII 2 Program

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 1 L.P. NUMER NAZWA OPIS KOMÓRKA WARTOŚĆ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 35 9-020/035 Program OFFis 2000 wersja OEM 7081 0,00

Załacznik Nr 1 L.P. NUMER NAZWA OPIS KOMÓRKA WARTOŚĆ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 35 9-020/035 Program OFFis 2000 wersja OEM 7081 0,00 Załacznik Nr 1 L.P. NUMER NAZWA OPIS KOMÓRKA WARTOŚĆ INWENTARZOWY AKTUALNA Wartość rynkowa Różnica Aport 1 9-020/001 Oprogramowanie 7011 0,00 - - 2 9-020/002 Oprogramowanie 7011 0,00 - - 3 9-020/003 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Nawiązując do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Krosno Odrzańskie, dnia 15.10.2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Tel 68383 5052, fax 68 383 5022 adres e-mail: sekretariatzsp@op.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia zmieniony dnia 28-07-2014 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia zmieniony dnia 28-07-2014 r. Załącznik nr 6 do SIWZ Sprawa numer: 29/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia zmieniony dnia 28-07-2014 r. Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTY wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAKS,* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... * w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Curriculum vitae vitae

Curriculum vitae vitae Curriculum vitae vitae Curriculum Tymków Marcin 1 Dane osobowe: Imię i Nazwisko: Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Adres: Telefon: Email: WWW: Marcin Tymków 9 kwietnia 1986 Brzeg ul. Nysańska 7d/28, 49-300

Bardziej szczegółowo

Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm.

Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm. Obowiązuje od 28 kwietnia 2008 na terytorium Polski. Spis treści Cennik Home+SOHO Produkty jednostanowiskowe oraz pakiety dla małych firm. Informacje dodatkowe SMB+Enterprise xsp Media Product Selector

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą DOSTĘPNE KURSY: BIZNES Własna firma Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat jak założyć i prowadzić własną firmę ze wszystkimi związanymi z tym formalnościami. Zarządzanie małą firmą Szkolenie pozwala

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5.

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Newsletter 4/2015 ZMIANY I AKTUALIZACJE W CENNIKU SPLA Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Mamy wrzesień więc jeśli będą jakieś zmiany cen w

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE 30/08/2012 S166 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Studio Grafiki 2D i 3D

Studio Grafiki 2D i 3D Studio Grafiki 2D i 3D Studio Grafiki 2D i 3D zostało zrealizowane w ramach Laboratorium Animacji i Efektów Specjalnych, jako część projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1645/2010 Kraków 2010.12.13 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1645/2010 Kraków 2010.12.13 OGŁOSZENIE L.dz. DZP-1645/010 Kraków 010.1.13 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja programów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks.

I. 1) NAZWA I ADRES: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 84740-2009 z dnia 2009-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie dla Biura Geodety Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

HOME2006. * wersje OEM mogą być sprzedawane TYLKO z nowym komputerem

HOME2006. * wersje OEM mogą być sprzedawane TYLKO z nowym komputerem HOME2006 NOWOŚĆ!!! Cennik obowiązujący od 01.02.2006 OpenOfficePL HOME 2006 BOX Cena resellera netto brutto netto 102,46 125,00 71,72 * wersje OEM mogą być sprzedawane TYLKO z nowym komputerem Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a

Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a Wymagania techniczne Sage Kadry i Płace 2018.a Wersja krótka Minimalne wymagania techniczne dla przykładowej instalacji jednostanowiskowej: 4GB RAM i 12GB miejsca na dysku MS SQL 2012 Express SP 3 dla

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwiń skrzydła po sądecku

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. Rozwiń skrzydła po sądecku Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) Załącznik nr BPM.ZZP.34-404/0 Załącznik nr 9 do umowy BPM.ZZP.342-404/0 OFERTA WYKONANIA DOSTAWY Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Załącznik nr do siwz FORMULARZ OFERTY wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAKS,* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... * w przypadku

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę

czas trwania (ilość semestrów/ dni oraz godzin) cena szkolenia/ os. lub grupę 2 semestry/ ok. 28 dni / razem 196 godzin 7000 PLN za osobę OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM OFERTA WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMTYKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Lp. 1. 2. nazwa kursu/ szkolenia lub studiów

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Marzec, 2012 2012 EMK Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera informacje, które są wyłączną własnością firmy EMK. Adresat dokumentu

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft

Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft ** 1 Spis treści Spis treści... 2 Wyszczególnienie zmian w prawach do używania produktów... 16 Zestawienie praw do używania produktów... 17

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Próbnik kolorów RAL K7 Określanie i standaryzacja kolorów farb ogólnego stosowania i wykończeń wnętrz

Próbnik kolorów RAL K7 Określanie i standaryzacja kolorów farb ogólnego stosowania i wykończeń wnętrz Próbnik kolorów RAL K7 Określanie i standaryzacja kolorów farb ogólnego stosowania i wykończeń wnętrz RAL K7 zawiera wszystkie z 213 kolorów biblioteki RAL CLASSIC. Próbnik przeznaczony do wygodnego i

Bardziej szczegółowo