Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna Łódź ul. Senatorska 31 tel.: fax: Oferta na dzień :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015"

Transkrypt

1 VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna Łódź ul. Senatorska 31 tel.: fax: Oferta na dzień : Oprogramowanie dla celów edukacyjnych przeznaczone jest dla placówek prowadzą cych działalnoś ć oś wiatową lub zwią zanych z działalnoś cią oś wiatową. Programy te nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych zakładają cych na przykład wykonywanie odpłatnych projektów czy sporzą dzanie dokumentów nastę pnie kierowanych do okreś lonych instytucji. Tego typu działania moż na podejmować korzystają c jedynie z komercyjnych wersji programów. Prawo do nabycia edukacyjnych wersji oprogramowania posiadają : przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ś rednie, szkoły zawodowe, szkoły korespondencyjne, szkoły pomaturalne, uniwersytety i politechniki z oficjalnej listy Ministerstwa Edukacji, muzea, (wybrane pozycje). biblioteki publiczne i szkolne, (wybrane pozycje). przedsię biorstwa i stowarzyszenia o zarejestrowanej działalnoś ci zwią zanej z edukacją, (wybrane pozycje). studenci (wybrane pozycje). W celu złoż enia zamówienia prosimy o wypełnienie załą czonego formularza zamówienia i przesłanie do naszej firmy za poś rednictwem faksu na numer W przypadku zakupu programu w wersji pudełkowej firmy Corel lub Microsoft zamówienia moż na również składać poprzez . Prezentujemy Pań stwu ofertę na oprogramowanie dla celów edukacyjnych. Wszystkie ceny są cenami netto i należ y dodać do nich 23 % VAT. Adobe Adobe Creative Cloud jest członkostwem dają cym uż ytkownikom dostę p do wszystkich aplikacji pakietu Adobe Creative Suite 6, a takż e innych narzę dzi i usług, w tym Adobe Muse, Adobe Acrobat XI i Adobe Photoshop Lightroom 5, Adobe Edge Tools& Serwices, oraz wielu innych. 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Creative Cloud for teams PL Creative Cloud for teams ENG 1546 zł 1348 zł Pojedyń cze programy w formie usługi Creative Cloud z 12 miesię czną subskrypcją. Windows/Macintosh - polska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Dreamweaver CC PL Flash Professional CC PL Illustrator CC PL InCopy CC PL InDesign CC PL Photoshop CC PL Windows/Macintosh - angielska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja - 12-miesię cy. Audition CC ENG After Effects CC ENG

2 Dreamweaver CC ENG Edge Animate CC ENG Edge Inspect CC ENG Flash Professional CC ENG Illustrator CC ENG InCopy CC ENG InDesign CC ENG Muse CC ENG Photoshop CC ENG Prelude CC ENG Premiere Pro CC ENG SpeedGrade CC ENG Oprogramowanie z licencjami wieczystymi Windows/Macintosh - polska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja (wieczysta). Acrobat DC Professional PL Photoshop Elements 13 PL (tylko Win) Premiere Elements 13 PL (tylko Win) Photoshop Elements & Premiere Elements 13 PL 737 zł 190 zł 190 zł 343 zł Windows/Macintosh - angielska wersja ję zykowa 1 stanowisko = 1 licencja. Acrobat DC Professional ENG Captivate 8 ENG Coldfusion Builder 2 ColdFusion Enterprise 11 ColdFusion Standard 10 Director 12 ENG elearning Suite 6.1 Flash Builder Premium 4.7 ENG FrameMaker 10 ENG Freehand 11 ENG Photoshop Elements & Premiere Elements 13 PageMaker ENG Photoshop Elements 13 ENG Premiere Elements 13 ENG Presenter Licensed 8 Technical Suite zł 1297 zł 570 zł zł 4161 zł 1320 zł 2483 zł 964 zł 1598 zł 482 zł 375 zł 1422 zł 208 zł 208 zł 1200 zł 3336 zł Corel Pakiety Classroom (16 licencji): oferta dla szkół szczebla podstawowego i ś redniego CorelDraw Graphics Suite X7 PL Classroom 15+1 Corel Paint Shop Pro X6 Classroom 15+1 Corel Video Studio+ Corel Painter X3 ENG Classroom zł 550 zł 589 zł 1083 zł

3 Corel CAD 2014 ENG Classroom 15+1 Corel Technical Suite X6 ENG Classroom 15+1 Corel Pinnacle Studio 17 Ultimate Classroom 15+1 Noś niki instalacyjne z programem do pakietów Classroom: 1417 zł 1439 zł 1031 zł 91 zł Licencje jednostanowiskowe: oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych nie prowadzą cych działalnoś ci komercyjnej. 1 stanowisko = 1 licencja. CorelDraw Graphics Suite X7 PL (1-4 lic.) CorelDraw Graphics Suite X7 PL (5-50 lic.) Corel Paint Shop Pro X6 Corel CAD 2014 ENG Corel Painter X3 ENG Pinnacle Studio 17 Ultimate (min. 2 licencje) Corel Video Studio Pro X7 Corel WinDVD 2010 Corel Designer Technical Suite X6 ENG Corel WordPerfect Office X7 Professional ENG PDF Fusion 316 zł 221 zł 121 zł 87 zł 165 zł 156 zł 121 zł 48 zł 290 zł 169 zł 69 zł Noś niki: Oprogramowanie moż na również pobrać ze strony Corel, po zalogowaniu się do portalu klienta. Loginem do konta jest adres podany podczas składania zamówienia na licencję. Hasło do konta uż ytkownik otrzymuje od firmy Corel w postaci mailowej. Istnieje również moż liwoś ć zamówienia noś nika fizycznego CD/DVD: Noś nik CD/DVD do każ dej z licencji: 91 zł Microsoft - Aplikacje Pakiety Office (licencje): oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych nie prowadzą cych działalnoś ci komercyjnej. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. Office 2010/2013 Standard PL Office 2010/2013 Professional Plus PL Office Mac 2011 Standard PL 245 zł 321 zł 245 zł Po złoż onym zamówieniu Pań stwa licencje oraz noś niki dostę pne bę dą pod podanym adresem https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter Licencje: oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP. 1 stanowisko = 1 licencja. Access 2013 AutoRoute Euro 2010 Excel 2013 Excel Mac zł 57 zł 123 zł 123 zł

4 Expression Encoder Pro 4 Expression Studio Ultimate 4 Expression Studio Web Professional 4 InfoPath 2013 Map Point 2013 Math 3.0 Office Multi Language Pack OneNote 2013 Outlook 2011 Mac Outlook 2013 Outlook 2013 z Business Contact Manager PowePoint 2013 PowerPoint 2011 Mac Project 2010 Project Professional 2010 Publisher 2010 Word 2013 Word Mac 2011 Visio Professional 2013 Visio Standard 2013 Visual Fox Pro 9 Visual Studio Professional zł 316 zł 251 zł 118 zł 160 zł 24 zł 62 zł 47 zł 52 zł 52 zł 94 zł 122 zł 123 zł 355 zł 592 zł 87 zł 123 zł 123 zł 316 zł 165 zł 224 zł 335 zł Microsoft - Serwery Oferta dla placówek edukacyjnych, szkół podstawowych, ś rednich i wyż szych. Pierwsze zamówienie na licencje firmy Microsoft wynosi minimum 5 sztuk. Zakup pojedynczej licencji moż liwy jest w przypadku posiadanego waż nego numeru poprzedniej "otwartej licencji" OLP lub pakietu składają cego się z 5, 10, 20 lub 50 licencji, bą dź z oznaczeniem 1 proc. W przypadku pierwszego zakupu wymagany jest noś nik instalacyjny z programem. Opisy: - "1 Proc" - licencja na 1 procesor. Bez limitu uż ytkowników/urzą dzeń. - "5Clt" - pakiet składają cy się z serwera oraz 5-licencji dostę powych. - "1 user/device" - rozszerzenie serwera o 1-uż ytkownika/urzą dzenie. - "5 user/device" - rozszerzenie serwera o 5-uż ytkowników/urzą dzeń. - "20 user/device" - rozszerzenie serwera o 20-uż ytkowników/urzą dzeń. - "50 user/device" - rozszerzenie serwera o 50 uż ytkowników/urzą dzeń. Windows Small Business Server Standard 2011: Small Business Server Standard Clt CAL - Small Business Server Standard user/device CAL - Small Business Server Standard user/device CAL - Small Business Server Standard user/device 1048 zł 71 zł 344 zł 1387 zł Windows Small Business Server Premium 2011: Small Business Server 2011 Premium + 5 Clt CAL - Small Business Server Premium user/device CAL - Small Business Server Premium user/device CAL - Small Business Server Standard user/device 1538 zł 85 zł 439 zł 1755 zł Windows Server 2008:

5 Windows Server Standard 2008 R2 Windows Server Enterprise 2008 R2 Windows Server Datacenter 2008 R2 1Proc Windows Server Itanium 2008 R2 1Proc Windows Server External Connector 2008 Windows Terminal Server External Connector zł 1562 zł 1590 zł 1590 zł 2227 zł 8878 zł Web Server 2008: Windows Web Server 2008 R2 293 zł SQL Server 2008 R2 : SQL Server 2008 R2 Standard Edition SQL Server 2008 R2 Standard Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Enterpirse Edition SQL Server 2008 R2 Enterpirse Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Web Edition 1Proc SQL Server 2008 R2 Developer Edition SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition + 5 Clt SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition 1Proc SQL Server for Small Business Server 2008 R2 CAL - SQL Server 2008 R2-1 user/device CAL - SQL Server 2008 R2 Workgroup Edition - 1 user/device CAL - SQL Server for Small Business 2008 R2-1 user/device 991 zł 7918 zł 9490 zł zł 3865 zł 44 zł 802 zł 4134 zł 859 zł 196 zł 180 zł 160 zł Autodesk Przykład poprawnego zamówienia Aby zakupić oprogramowanie Autodesk Design Academy 2014 dla 16 stanowisk komputerowych należ y złoż yć zamówienie na : 1 x Design Academy podstawowa licencja 15 x Design Academy dodatkowe stanowiska 16 x Design Academy roczna subskrypcja (pozycja nieobowią zkowa) Oprogramowanie edukacyjne Autodesku w wersji 2013 moż na zakupić w kilku pakietach branż owych. Poszczególne zawartoś ci pakietów, zostały przedstawione w poniż szym cenniku : Autodesk Design Academy 2014 (pakiet dedykowany dla Liceów i Techników) Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Design Academy podstawowa licencja Design Academy dodatkowe stanowisko Design Academy roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 172 zł 64 zł 9 zł Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2014 (pakiet dedykowany dla Liceów i Techników) Programy wchodzą ce w skład pakietu:autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Softimage, Autodesk 3ds Max

6 Entertainment Creation Suite Ultimate podstawowa licencja Entertainment Creation Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Entertainment Creation Suite Ultimate roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 172 zł 64 zł 9 zł Autodesk Education Master Suite 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Utility Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Mudbox, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Showcase, Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate, Autodesk Simulation Multiphysics, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Education Master Suite podstawowa licencja Education Master Suite dodatkowe stanowisko Education Master Suite roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 772 zł 644 zł 64 zł Autodesk Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Raster Design, Autodesk Alias Design, Autodesk Mudbox, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk 3ds Max Design Design Suite Ultimate podstawowa licencja Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Design Suite Ultimate roczna subskrypcja (cena za 1 stanowisko) 300 zł 193 zł 39 zł Building Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu:autocad, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Structural Detailing, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Inventor, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Quantity Takeoff, Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk 3ds Max Design Building Design Suite Ultimate podstawowa licencja Building Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Building Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Infrastructure Design Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Utility Design, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Revit Structure, Autodesk 3ds Max Design Infrastructure Design Suite podstawowa licencja Infrastructure Design Suite dodatkowe stanowisko Infrastructure Design Suite roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Structural Detailing, Autodesk Inventor, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Revit Structure, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer

7 Plant Design Suite Ultimate podstawowa licencja Plant Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Plant Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 472 zł 365 zł 73 zł Autodesk Entertainment Creation Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: Autodesk Maya, Autodesk MotionBuilder, Autodesk Mudbox, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Softimage, Autodesk 3ds Max Autodesk Entertainment Creation Suite podstawowa licencja Autodesk Entertainment Creation Suite dodatk. stanowiska (min 9) Autodesk Entertainment Creation Suite dodatk. stanowiska (min 24) Autodesk Entertainment Creation Suite dodatkowe stanowisko Autodesk Entertainment Creation Suite roczna subskrypcja / 1 stan zł 849 zł 678 zł 1695 zł 86 zł Autodesk Product Design Suite for Education 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu:autocad, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Autodesk Alias Design, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Mudbox, Autodesk Navisworks Simulate, Autodesk Showcase, Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate. Autodesk Simulation Multiphysics, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Product Design Suite podstawowa licencja Product Design Suite dodatkowe stanowisko Product Design Suite roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 Programy wchodzą ce w skład pakietu: AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Showcase, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design Factory Design Suite Ultimate podstawowa licencja Factory Design Suite Ultimate dodatkowe stanowisko Factory Design Suite Ultimate roczna subskrypcja / 1 stan. 386 zł 279 zł 56 zł Borland Licencja typu named jest imienną licencją przeznaczoną dla jednego, okreś lonego uż ytkownika (tylko wskazany uż ytkownik moż e korzystać z produktu). C++Builder XE Professional C++Builder XE Enterprise C++Builder XE Architect C++Builder 2010 Professional C++Builder 2010 Enterprise C++Builder 2010 Architect C++Builder 2009 Professional C++Builder 2009 Enterprise C++Builder 2009 Architect

8 C++Builder 2007 Professional R2 C++Builder 2007 Enterprise R2 C++Builder 6 Professional C++Builder 6 Enterprise Delphi XE Professional Delphi XE Enterprise Delphi XE Architect Delphi 2010 Professional Delphi 2010 Enterprise Delphi 2010 Architect Delphi 2009 Professional Delphi 2009 Enterprise Delphi 2009 Architect Delphi 2007 for Win32 Professional R2 Delphi 2007 for Win32 Enterprise R2 Delphi 7 Professional Delphi 7 Enterprise RAD Studio XE Professional RAD Studio XE Enterprise RAD Studio XE Architect RAD Studio 2010 Professional RAD Studio 2010 Enterprise RAD Studio 2010 Architect RAD Studio 2009 Professional RAD Studio 2009 Enterprise RAD Studio 2009 Architect RAD Studio 2007 Professional RAD Studio 2007 Architect Delphi for PHP 2.0 Academic ESD RadPHP XE J Optimizer 2009 JBuilder 2008 R2 Enterprise Academic JBuilder 2008 R2 Professional Academic Eset Licencje na 1 rok przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ś rednich. Nie obejmuje wyż szych uczelni. Ceny netto: Nod32 - Program antywirusowy i antyspyware dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz NT*). Smart Security -Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirusa, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7. ESET NOD32 Antivirus Business Edition Client. 1 rok. Program antywirusowy i antyspyware do ochrony stacji roboczych Windows 2000/XP/ Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz NT*). Zawiera centralną administrację (RA). 5 - stanowisk 224 zł 10 - stanowisk 359 zł 15 - stanowisk 474 zł 20 - stanowisk 588 zł 25 - stanowisk 694 zł 30 - stanowisk 793 zł 35 - stanowisk 926 zł 40 - stanowisk 1058 zł 45 - stanowisk 1161 zł

9 50 - stanowisk 1290 zł ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite. 1 rok. Program antywirusowy i antyspyware dla stacji roboczych Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7, stacji roboczych Windows NT*), serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 i Novell NetWare 5.x i 6.x. Zawiera centralną administrację (RA) stanowisk 604 zł 11- stanowisk 647 zł 15 - stanowisk 764 zł 16 - stanowisk 816 zł 20 - stanowisk 1012 zł 25 - stanowisk 1151 zł 30 - stanowisk 1367 zł 35 - stanowisk 1543 zł 40 - stanowisk 1764 zł 45 - stanowisk 1955 zł 50 - stanowisk 2172 zł ESET Smart Security Business Edition Client. 1 rok. Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirusa, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony stacji roboczych dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7. Zawiera centralną administrację (RA). 5 - stanowisk 366 zł 10 - stanowisk 539 zł 15 - stanowisk 712 zł 20 - stanowisk 882 zł 25 - stanowisk 1041 zł 30 - stanowisk 1191 zł 35 - stanowisk 1389 zł 40 - stanowisk 1588 zł 45 - stanowisk 1741 zł 50 - stanowisk 1935 zł ESET Smart Security Business Edition Suite. 1 rok. Pakiet bezpieczeń stwa obejmują cy antywirus, antyspyware, zaporę osobistą (personal firewall) i ochronę przed spamem. Przeznaczony do ochrony stacji roboczych dla Windows 2000/XP/Tablet PC/Vista/Windows 7 oraz serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 i Novell NetWare 5.x i 6.x. Zawiera centralną administrację (RA) stanowisk 784 zł 11 - stanowisk 862 zł 15 - stanowisk 999 zł 16 - stanowisk 1068 zł 20 - stanowisk 1306 zł 25 - stanowisk 1499 zł 30 - stanowisk 1764 zł 35 - stanowisk 2006 zł 40 - stanowisk 2293 zł 45 - stanowisk 2536 zł 50 - stanowisk 2817 zł

10 f

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę Zamawiający: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Nr sprawy: ZP.382-34/2011 Załącznik nr 1 Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

TU I OPROGRAMOWANIA OPISANEGO WE WSZYSTKICH CZ

TU I OPROGRAMOWANIA OPISANEGO WE WSZYSTKICH CZ Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy 08-2011 Katalog informacyjny dla szkół i uczelni Programy komputerowe i rozwiązania sprzętowe dla sektora edukacyjnego Eksperci firmy Cortland pomogą w wyborze kompleksowej oferty adekwatnej do Państwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI CZĘŚĆ C OPROGRAMOWANIE ESET * OPROGRAMOWANIE ESET Przedłużenie licencji Eset Nod32 Antivirus Business Edition na 3 lata. 336 użytkowników. Licencja wygasa 2013-08-30 Przedłużenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

AVG File Server. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.07 (03/12/2013)

AVG File Server. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.07 (03/12/2013) AVG File Server Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.07 (03/12/2013) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM

Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Dział Informatyki Oficyna Wydawnicza 178 Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Wydanie I Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2010 Witamy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100% Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zapytania: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo