Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015"

Transkrypt

1 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej I...17 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej II...19 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej III...23 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia multimedialna I...26 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia multimedialna II...29 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia projektowa I...32 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia projektowa II...37 Marketing sztuki z elementami prawa autorskiego...40 Praca dyplomowa...43 Pracownia działań graficznych...45 Proseminarium...49 Przedmiot do wyboru...52 Rysunek...54 Seminarium dyplomowe...58 Sztuka najnowsza...61 Technologie internetowe...64 Warsztaty interdyscyplinarne...69 Współczesna krytyka artystyczna...72 str. 1

2 OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa Formy przestrzenne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G09 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 2), Rok II (semestr 3), Imię i nazwisko koordynatora Jadwiga Sawicka Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Piotr Kisiel prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Przedmiot formy przestrzenne, poruszał będzie zagadnienia związane z tworzeniem zaawansowanych struktur w środowisku 3D oraz aspektami animacji przestrzennej i wizualizacji. W wyniku toku nauczania słuchacz zapozna się z aspektami tworzenia trójwymiarowej grafiki komputerowej 3D opartej na bazie oprogramowania Autodesk i Blender Podstawowa znajomość obsługi komputera, wiadomości z zakresu, rodzaju i przeznaczenia grafiki Wymagania wektorowej i rastrowej, znajomość zagadnień związanych z zasadami i technologią zapisu obrazu wstępne ruchomego. Podstawowe wiadomości z zakresu grafiki 3D. Efekty kształcenia Laboratoria - 60 godz. Na bazie wykonanych ćwiczeń słuchacz nabędzie umiejętności stawiane przed grafikiem 3D w pracowniach multimedialnych, biurach projektowych, studiach telewizyjnych, czy też firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych oraz serwisów WWW. - Modelowanie Obiektów 3D - Przygotowywanie UV map - Tworzenie tekstur diffuse, normal, specular - Umiejętność doboru światła, kompozycji, koloru i detalu, w grafice 3D. - Rozróżni możliwości wypowiedzi artystycznej przy udziale współczesnych narzędzi i programów - Efektywnie rozwija własny potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik warsztatowych, projektowych i multimedialnych. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Lp. Treści merytoryczne Liczba godzin Interfejs programu 1 Typy okien Sterowanie widokiem 2 Omówienie podstawowych typów brył i ich właściwości plane - płaszczyzna 2 cube - sześcian circle - koło 3 uv sphere - sfera icosphere - icosfera cylinder - walec str. 2

3 cone - stożek grid- płaszczyzna segmontowana monkey- głowa małpki Modelowanie brył. Tryb pracy edit. wierzchołki krawędzie płaszczyzny elementarne Narzędzie extrude - wytłaczanie. Skalowanie Dzielenie powierzchni - subdivide. Edycja proporcjonalna. Modelowanie za pomocą krzywych Krzywe beziera Krzywe NURBS. Figury obrotowe. tryb Edit Narzędzie spin. Narzędzie Spin Dup - kopiowanie wokół osi Materiały właściwości koloru i przezroczystości Nadawanie koloru obiektowi, Parametry diffuse, spectacular, shading Właściwość transparenty Teksturowanie Nakładanie tekstur w trybie uv. 4 Zarządzanie plikami Zapisywanie Publikacja Archiwizacja sceny 8 Dołączanie istniejącego obiektu do sceny funkcja Merge 2 Zastępowanie obiektu na scenie Import i export plików Konfiguracja ścieżki dostępu do pliku. Kopie zapasowe 9 Kompozycja sceny rozmieszczenie obiektów ustawienie kamery oświetlenie sceny 3 animacja za pomocą klatek kluczowych ruch obiektu po ścieżce 10 Paremetry renderingu Autodesk viz 2007 Parametryzacja renderingu w Mental 3 Ray 11 Modyfikowanie obiektów 3 str. 3

4 Listy modyfikatorów, bend, twist, taper Narzędzia listy modyfikatorów Zamiana kolejności modyfikatorów obiektu Usuwanie modyfikatora z obiektu Kopiowanie listy modyfikatorów i atrybutów obiektu Modyfikatory geometryczne Deformacje swobodne Modyfikatory podziału i renderowania Generowanie geometrii Głębokość oraz segmentacja wytłaczania, polecenie Extrude Tworzenie bryły obrotowej, polecenie lathe Wytłaczanie i fazowanie tekstu, modyfikator bevel Kamery Tworzenie kamer Kamera z celem, kamera swobodna Wyrównanie kamery do normalnej Dostosowywanie kamer, zmiana ogniskowej, kąt widzenia Środowisko kamery, głębia ostrości Nawigowanie kamerą Animowanie kamer Edytor materiałów Paleta próbek Nadanie obiektowi tekstury Pobieranie materiału ze sceny Biblioteki materiałów Funkcje krycia materiału Mapowanie powierzchni Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny wykład z prezentacją multimedialną, oglądowe (pokaz, prezentacja), ćwiczenia praktyczne. - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu aranżacji wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego, rekonstrukcja budynku sakralno-użytkowego charakterystycznego dla danego okresu historycznego, projekt użytkowego. - przegląd prac, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Poprawność budowy modelowanego obiektu, sumienność wykonywanych ćwiczeń, ilość i pietyzm zawartych detali w modelu, poziom artystyczny oraz oryginalność realizacji wykonanych w ramach. str. 4

5 Laboratoria - 60 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta - 90 godzin - analiza zawartych w Internecie przykładów 10h - analiza przykładów i realizacja zadań przekazanych w formie elektronicznej przez prowadzącego 20h - samodzielna praca nad doskonaleniem techniki modelowania brył 10h - przygotowanie się do zajęć 1h -udział w konsultacjach samodzielna lektura - 5h - przygotowanie projektów - 40h Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura Suma punktów ECTS - 6 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: Michael Tood Peterson: 3D Studio MAX3 dla każdego, Gliwice, Helion, 2000 Ton Roosendaal, Stefano Selleri Blender 2.3. Oficjalny podręcznik - Document Transcript Helion Gliwice,2009 Kelly L. Murdock: 3ds Max 8. Biblia, Helion, 1999 Joanna Pasek: 3ds max 9.Animacja 3D od podstaw, Helion, 2000 Literatura uzupełniająca: 3D FX magazyn Michele Bousquet: 3D Studio MAX R2, Mikom, Warszawa, 1999 J.D. Foley, A. Van Damm Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT Warszawa 1995 koordynatora kierownika jednostki str. 5

6 Nazwa Język obcy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G05 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk studia drugiego stopnia stacjonarne plastycznych Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (sem. 1,2 ) Imię i nazwisko koordynatora Mgr Agnieszka Nahurska Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Mgr Katarzyna Baradziej prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady. Potrafi zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Potrafi zrozumieć większość filmów, jeśli ich język jest standardowy. Potrafi zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafi zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą. Potrafi zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje związane ze swoją specjalizacją. Potrafi porozumieć się swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafi przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących swoich zainteresowań, potrafi przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Potrafi napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając swój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafi napisać listy, w którym wyrazi swój stosunek do wydarzeń i doświadczeń innych osób. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Efekty kształcenia Student - porozumiewa się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością. rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie języka obcego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła i możliwości. Ćwiczenia - 60 godz. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe str. 6

7 Semestr I Bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie - wymiana informacji, dyskusja 4 godz. Problemy współczesnego społeczeństwa demografia, zagrożenia i choroby cywilizacyjne prezentacje i dyskusje 4 godz. Gospodarka i rynek pracy w krajach angielskiego obszaru językowego porównanie, interpretacja grafik 4 godz. Udział studentów w życiu społecznym wolontariat informacje, analiza ofert 4 godz. Animacja graficzna opis, ocena i cel wybranej animacji, sposób jej tworzenia 8 godz. Reklama funkcje i zagrożenia, analiza rynku reklamy w Polsce i krajach anglojęzycznych, kampanie reklamowe, studia artystyczne a praca w agencji reklamowej 6 godz. Semestr II Bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie - wymiana informacji, prezentacje, dyskusje 8 godz. Międzynarodowy rynek pracy - różnice prawne i kulturowe analiza ofert, umów, ubezpieczeń itp. 4 godz. Standardy życia, konsumpcja, trendy w kraju i na świecie - porównania na podstawie prezentacji i grafik 4 godz. Praca magisterska - temat, treść, metodologia, wnioski prezentacje, pisanie streszczeń 4 godz. Upowszednienie sztuki i kultury przegląd aktualnych wystaw w galeriach i muzeach, instalacje artystyczne i ich przesłanie, sztuka a kampanie społeczne 6 godz. Pedagogika sztuki - edukacja artystyczna w szkołach, wychowanie przez sztukę, terapeutyczna funkcja sztuki 4 godz. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny Analiza i interpretacja tekstów popularno-naukowych i naukowych, projekt, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań i testów. Egzamin ustny prezentacja projektu i dyskusja na jego temat. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przewidzianych w danym semestrze prac pisemnych i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi ustnych, a także obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Do zaliczenia testów pisemnych potrzeba minimum 51% prawidłowych odpowiedzi. Na egzaminie student musi wykazać się spełnieniem minimum wymogów na poziomie b2+ według europejskiego systemu opisu umiejętności językowych. Całkowity nakład pracy Ćwiczenia - 60 godz. str. 7

8 studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta - 40 godzin przygotowanie się do zajęć 15 godz. samodzielna lektura 6 godz. przygotowanie projektu 10 godz. udział w konsultacjach w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu 2 godz. Przygotowanie do egzaminu 6 godz. Egzamin 1 godz. Razem - 40 godzin Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura koordynatora kierownika jednostki Suma punktów ECTS 4 Suma godzin Polski - Literatura podstawowa: Language Leader- Upper Intermediate David Cotton, David Falvey, Simon Kent Literatura uzupełniająca: Repetytorium Leksykalne Donata Olejnik English Vocabulary Organizer Chris Gough Aktualne materiały prasowe oraz informatory kulturalne Nazwa Komunikacja wizualna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (sem. 1,2) Imię i nazwisko koordynatora Jadwiga Sawicka Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Wiesław Grzegorczyk, Karolina Niwelińska, Aneta Bąk prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z str. 8

9 - projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu - związki i zależności pomiędzy przedmiotem, wizerunkiem, znakiem i graficzną metaforą w przedstawianiu idei i pojęć - pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu oraz zdolności doboru środków i materiałów na potrzeby wykonywanego projektu - doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści - umiejętność dokonywania skojarzeń, metaforyzowania i transformowania kreatywnego myślenia Wymagania wstępne Efekty kształcenia - ogólna wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych - chęć poszerzania wiedzy oraz otwartość na aktualne zjawiska i zagadnienia z dziedziny szeroko pojętej grafiki projektowej i multimediów - umiejętność twórczej obserwacji, nauki na przykładach, otwartość na inspirację - świadomość potrzeby nieustannej weryfikacji pomysłów oraz potrzeby poszukiwania indywidualnego języka wyrazu i formy przekazu - znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania Całościowo opanował warsztat techniczny w dziedzinie plastycznej, projektowej i multimedialnej. Tworzy warunki do kreatywnego realizowania współpracy w ramach zespołu autorskiego, poszerzając i wzbogacając obszar wartości podejmowanych działań o charakterze artystyczno naukowym. Efektywnie rozwija własny potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik warsztatowych, projektowych i multimedialnych. Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień, podczas których potrafi w postaci wypowiedzi ustnej lub prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych, przedstawić treści naukowe i artystyczne Laboratorium -60 godz. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Zadania zorientowane są na poszerzenie wiedzy z komunikacji wizualnej z ukierunkowaniem na formy reklamowe, zarówno w sferze warsztatu graficznego, jak i wiedzy teoretycznej. W projektach obejmujących kilka form istotna będzie spójność przekazu. Zadania praktyczne będą w szczególności dotyczyć zagadnień: - systemy identyfikacji wizualnej - warunkowanie zależności: analiza kreacja - wizualny kontekst przekazu - typografia jako element marki i źródło inspiracji w kształtowaniu przekazu o firmie - problematyka znaku jako zapisu graficznego i jego oddziaływanie w kreowaniu wizerunku firmy - istota procesu, wydarzenia lub zjawiska w formie infografiki Formą końcową prac są wydruki i pliki cyfrowe projektów graficznych. Istotna będzie jasność i czytelność zapisu, warstwa wizualna, odpowiedniość zastosowanych środków, wsparcie idei przekazu, techniczna biegłość. Metody dydaktyczne Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej. Tematy zadań są szczegółowo omawiane w kolejności ich wykonywania. Zajęcia poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym, który w zależności od potrzeb obejmuje dyskusję, pokaz przykładów i ich analizę oraz prezentacje multimedialne. W trakcie zajęć prowadzone są korekty indywidualne. str. 9

10 Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektów zgodnie z formalnymi wytycznymi i tematami zadań. Oceniane będą: kreatywność i zdolność metaforycznego myślenia, indywidualny język twórczy, różnorodność środków wyrazu, trafność doboru metody i ekspresji, sposób opracowania tematu, jakość warsztatu graficznego, kompozycja, przekaz wizualny. Ocenie podlegają również szkice koncepcyjne oraz materiały dokumentacyjne jako efekt zamierzonego ładu projektowego (w myśl zasady od pomysłu do ostatecznej realizacji). Udział w zajęciach jest obowiązkowy i będzie uwzględniony w ocenie zadań. Skala ocen: DO 50-2, , , , ,0 Punktacja: Obecność na zajęciach - max 10 punktów Kompozycja i jakość wizualna - max 25 punktów Jakość warsztatowa - max 25 punktów Kreatywność - max 40 punktów Laboratorium -60 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura pozostała ilość nakładu pracy studenta - 90 godzin przygotowanie się do zajęć - 5h samodzielna lektura i analiza przykładów 20h przygotowanie projektów 60h konsultacje podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu - 15h Suma punktów ECTS - 6 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: 1. Newark Q., Język wizualny w: Design i grafika dzisiaj: Podręcznik grafiki użytkowej, ABE Dom Wydawniczy Wheeler A., Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN A. Twemlow, Czemu służy grafika użytkowa, Podręcznik grafiki użytkowej, str. 10

11 Dom Wydawniczy ABE Bernstein D., Billboard: reklama otwartej przestrzeni, Warszawa PWN Bhaskaran L., Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Dom Wydawniczy, Czasopisma: Graphis, Novum, Print, Text, 2+3D, Media Polska, Computer Arts koordynatora kierownika jednostki Literatura uzupełniająca: 1. Młodkowski J., Kulturowe aspekty wizualizacji w: Aktywność wizualna człowieka, Warszawa, Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998 Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia druku cyfrowego Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G21 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4) Imię i nazwisko koordynatora Joanna Janowska Augustyn Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Joanna Janowska Augustyn, Marcin Dudek prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Studenci na zajęciach mają kontynuować i pogłębiać tworzenie grafik artystycznych (aż do osiągnięcia samodzielnej wypowiedzi w postaci zestawu prac dyplomowych) w technice druku cyfrowego, gdzie nadrzędną rolę odgrywa obróbka komputerowa (zarówno w sferze kreacyjnej, jak i czysto narzędziowej), a efekt finalny stanowi wydruk na różnego rodzaju podłożach, w szczególności na papierze. W wyniku realizacji programu pracowni student nabywa umiejętność samodzielnego i świadomego kreowania grafiki artystycznej w technice druku cyfrowego. Wymagania wstępne Studenci powinni w stopniu średnio zaawansowanym i biegłym posługiwać się programami graficznymi takimi jak m. in. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator / Corel Draw (opcjonalnie: znajomość innych programów ), tak aby przy pomocy narzędzia, jakim jest komputer potrafili swobodnie budować interesujące pod względem treści i formy kompozycje, odpowiadające tematyce realizowanych zadań, będące jednocześnie formą coraz bardziej samodzielnej wypowiedzi artystycznej (zwłaszcza na latach wyższych, gdzie efektem finalnym jest przygotowanie pracy dyplomowej). Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest pozytywne zaliczenie odpowiednich kursów (z wcześniejszych semestrów) dotyczących podstaw technik cyfrowych, w tym kursu: Podstawy grafiki warsztatowej. Druk cyfrowy. str. 11

12 Semestr 1 Student: - swobodnie identyfikuje druk cyfrowy, jako jedną z artystycznych technik graficznych; - rozróżnia w stopniu średnio zaawansowanym zagadnienia technologiczne związane z obsługą danych programów graficznych (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, itp. w zależności od preferencji); - swobodnie identyfikuje dzieła graficzne artystów tworzących w technice druku cyfrowego; - umiejętnie dobiera narzędzia programów graficznych (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, itp.) i stosuje adekwatne środki ekspresji plastycznej; - analizuje różne rozwiązania i wybiera najbardziej optymalne w procesie budowania grafiki cyfrowej (chodzi o umiejętność podejmowania decyzji i selektywność w obliczu pozornej łatwości kreowania przy pomocy mediów cyfrowych); - samodzielnie potrafi prawidłowo przygotować prace do publicznej prezentacji zarówno w formie wydruków (dobór papieru, zasady sygnowania i numeracji odbitki / wydruku, itp.) jak i w postaci cyfrowej (zapis prac w odpowiednim formacie: Tiff, Jpg, Pdf, itp.); - jest zorientowany na ciągłe samokształcenie, nie tylko w obszarze tzw. grafiki cyfrowej, ale w szerszym kontekście ogólnokulturowym, w powiązaniu z klasycznymi technikami grafiki oraz rysunkiem jako podstawą wszelkich działań twórczych; - jest zdolny do krytycznej samooceny oraz konfrontacji z postawami innych osób; - rozumie podstawowe zasady prawa autorskiego (chodzi np. o zwrócenie uwagi na to, aby w grafice cyfrowej pracować na materiałach własnego autorstwa; np. fotografii, itp.). Efekty kształcenia Semestr 2 Student: - identyfikuje w stopniu szczegółowym zasady budowania obrazu cyfrowego świadomie i swobodnie ilustrując przy tym gruntowne zasady kompozycji plastycznej; - swobodnie identyfikuje dzieła graficzne artystów tworzących w technice druku cyfrowego, jak i w klasycznych technikach graficznych oraz wyciąga na ich podstawie twórcze wnioski; - wyjaśnia relacje pomiędzy ogólnoplastycznymi zasadami budowania obrazu (wiedzą na temat kompozycji, formy, waloru/koloru, własną wrażliwością, klasycznymi umiejętnościami warsztatowymi itp.) a szeroko pojętym kreowaniem obrazu cyfrowego; - tworzy interesujące pod względem plastycznym kompozycje, adekwatnie wykorzystując zarówno elementy wprowadzane do komputera przy pomocy nośników zewnętrznych jak skaner, aparat cyfrowy oraz elementy bezpośrednio generowane w komputerze; - świadomie dobiera narzędzia (analizuje i wybiera możliwości oferowane przez konkretny program graficzny) i środki wyrazu w celu zrealizowania danego założenia (powstające prace nie są dziełem efektownego przypadku, o co w mediach cyfrowych nietrudno, lecz stanowią wynik świadomych i przemyślanych, popartych intuicją i wrażliwością decyzji); - interpretuje i rozwija przedstawiane mu do analizy zagadnienia, jest otwarty na dyskusję, w sposób twórczy (a nie odtwórczy) podchodzi do korekty prowadzącego; - w zależności od potrzeb - dobiera odpowiednie formy prezentacji własnych dzieł (prezentacja na nośnikach cyfrowych, artystyczne wydruki cyfrowe; wybór papieru, itp.); - jest zorientowany na ciągłe doskonalenie umiejętności technologicznych (z zakresu obsługi programów graficznych), warsztatowych (np. doskonalenie warsztatu rysunkowego sprawności manualno - percepcyjnych) jak i kształtowanie własnej wrażliwości artystycznej; - jest otwarty na dyskusję i konfrontację własnej twórczości z postawami innych; - rozumie i przestrzega zasady prawa autorskiego. Semestr 3 Student: - szczegółowo wyjaśnia oraz adekwatnie odnosi do przykładów odpowiednie zagadnienia z zakresu str. 12

13 Laboratoria 240 godz. technologii, reguł budowania obrazu w dyscyplinie druku cyfrowego; - identyfikuje wzorce artystyczne (zarówno historyczne jak i współczesne) swobodnie i twórczo je wykorzystując we własnych interpretacjach; - proponuje własne koncepcje artystyczne i dobiera odpowiednie technologie oraz środki formalne; - konstruuje własną koncepcję twórczą zachowując spójność i konsekwencję dokonywanych przez siebie wyborów; - proponuje własne rozwiązania formalne, technologiczne oraz interpretacyjne; - sprawnie i efektywnie posługuje się różnymi aplikacjami graficznymi oraz środkami wyrazu, dokonując interesujących wyborów w procesie kreacji; - swobodnie przekłada własną wrażliwość, wyobraźnię i ekspresję na język grafiki cyfrowej; - samodzielnie eksploruje różne obszary teorii i praktyki w poszukiwaniu kreatywnych bodźców do dalszej pracy twórczej; - wykazuje pogłębioną samoocenę własnej pracy artystycznej i konfrontuje jej efekty z postawami innych osób; - rozumie i przestrzega zasady prawa autorskiego. Semestr 4 Student: - swobodnie ilustruje na przykładach własnej twórczości zagadnienia z zakresu technologii, umiejętności artystycznej kreacji, reguł budowania obrazu w dyscyplinie druku cyfrowego; - identyfikuje zależności pomiędzy funkcją i miejscem klasycznej grafiki warsztatowej w sztuce dawnej i współczesnej, a obecną rolą grafiki cyfrowej; - potrafi efektywnie zintegrować nabyte umiejętności w akcie twórczym, wyrażając własne koncepcje artystyczne; - świadomie i odpowiedzialnie konstruuje własną koncepcję twórczą zachowując spójność oraz indywidualny charakter poszczególnych prac jak i całego zestawu; - łączy wrażliwość, ekspresję i intuicję oraz indywidualny charakter dzieła z optymalnym poziomem artystyczno - technologicznym tworzonych prac; - jest przygotowany do prezentacji własnych prac graficznych (oraz ich dokumentacji) na profesjonalnych wystawach; - dąży do niezależności postawy twórczej i wykazuje daleko posuniętą świadomość artystyczną; - jest otwarty na szeroko rozumianą konfrontację z innymi postawami twórczymi, konstruktywnie uzasadniając własne wybory artystyczne; - jest zorientowany nie tylko na estetyczny, ale i szerszy; społeczno-etyczny wydźwięk tworzonego przez siebie dzieła sztuki; - zna i przestrzega zasady prawa autorskiego. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe W pracowni dyplomowej student powinien dążyć do osiągnięcia jak największej samodzielności własnej wypowiedzi twórczej, której efektem finalnym jest realizacja dyplomu artystycznego. We wcześniejszych semestrach są realizowane zadania tematyczne o szerokim zakresie. W roku dyplomowym student jest zobowiązany do przedstawienia własnej propozycji cyklu prac, który ma w ostatecznym efekcie doprowadzić do powstania zestawu dyplomowego. W zależności od potrzeb studenci mogą realizować dodatkowe zadania odpowiednio ukierunkowujące ich sposób myślenia. Przykładowe tematy zadań: str. 13

14 1. Odniesienie się do podanych zagadnień i stworzenie cyklu min. 4 prac: a) z których każda odpowiada innemu zagadnieniu; b) z których wszystkie odpowiadają jednemu wybranemu zagadnieniu; c) z których każda odpowiada dowolnie wybranemu zagadnieniu. 1. Przestrzeń 2. Forma 3. Materia 4. Światło 2. Kompozycja zamknięta kompozycja otwarta. Cykl dwóch prac powiązanych ze sobą pod względem formalnym, z których każda odpowiada podanym założeniom. 3. Tożsamo i inne. Cykl dwóch prac stanowiących wizualizację zagadnienia. Każda z prac może się odnosić do jednego z członów, albo też obie mogą odnosić się do całego zagadnienia. 4. Zamiana ról. Cykl dwóch prac stanowiących wizualizację zagadnienia. Każda z prac może się odnosić do jednego z członów, albo też obie mogą odnosić się do całego zagadnienia. Tematyczne zestawy zadań są tak pomyślne, aby stanowiły cykle (co najmniej dwóch) prac, co ma szczególne znaczenie w przypadku bezpośredniego przygotowania do realizacji dyplomu, który powinien być pewną całością składającą się z powiązanych ze sobą części. Zadania zazwyczaj są realizowane równolegle, gdyż poruszane w nich zagadnienia przenikają się i uzupełniają nawzajem. Powstawanie prac powinno być poprzedzone przedstawieniem ich różnych wariantów, z których ostatecznie zostaną wybrane najlepsze. Kompozycje mogą mieć zarówno charakter abstrakcyjny, jak i przedstawiający. Ważne jest odpowiednie użycie środków do zamierzonego celu; tzw. adekwatność formy, jak i treści oraz zaproponowanego medium (w tym wypadku komputera, jako zasadniczego narzędzia i elementu kreacji). Podane powyżej zadania są tylko przykładami i w kolejnych latach mogą ulec zmianom. Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną (przypomnienie podstawowych funkcji wykorzystania programów graficznych, itp.); - analiza i omówienie przykładów prac innych artystów (pokaz multimedialny, przegląd katalogów, przegląd prac w internecie); - praca w laboratorium ćwiczenia przy stanowisku komputerowym połączone z indywidualną korektą (zarówno merytoryczną dotyczącą zagadnień czysto plastycznych, jak i techniczną) dla każdego studenta; - wycieczki dydaktyczne w zależności od bieżących wystaw wyjazdy grupowe np. na wystawy MTG w Krakowie, TGP w Katowicach, itp. w celu zaprezentowania studentom oryginałów prac graficznych w technice druku cyfrowego, funkcjonujących w profesjonalnym obiegu artystycznym i w kontekście klasycznych technik graficznych; - dyskusje wokół wybranych zagadnień kultury; - praca samodzielna studenta lektura literatury obowiązkowej i uzupełniającej, dyskusja na temat przeczytanych pozycji. str. 14

15 Zaliczenie semestrów odbywa się: - na podstawie przeglądu wykonanych ćwiczeń przedłożonych do oceny zarówno w formie cyfrowej jak i w postaci wydruku. Wymagana jest obecność na zajęciach oraz samodzielna praca studenta. Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Na całokształt oceny składają się: - obecności, - zrealizowane ćwiczenia, - sposób ich wykonania, - wynalazczość i twórcza interpretacja przy realizacji zadanych tematów, - aktywność, systematyczność pracy. Po 4 semestrze student jest zobowiązany do przedstawienia kompletnego materiału wchodzącego w skład pracy dyplomowej. Kurs kończy się egzaminem w postaci oceny, która jednocześnie stanowi podstawę dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej. Ocena niedostateczna: - niezrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dostatecznym; - nieobecność na ponad 3/5 ogólnego wymiaru zajęć. Ocena dostateczna: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dostatecznym; - obecność na co najmniej 3/5 ogólnego wymiaru zajęć. Ocena plus dostateczna: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu wyżej niż dostatecznym; - obecność na co najmniej 3/5 ogólnego wymiaru zajęć; - pewna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań. Metody i kryteria oceny Ocena dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - większa pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy. Ocena plus dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu wyżej niż dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - szczególna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy; - duża samodzielność przy wykonywaniu zadań; - przejawy pewnej dojrzałości twórczej i świadomości własnej postawy artystycznej. Ocena bardzo dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu bardzo dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - szczególna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy; - bardzo duża samodzielność przy wykonywaniu zadań; str. 15

16 - dojrzałość twórcza i świadomość własnej postawy artystycznej; Ze względu na szczególną niewymierność oceniania w dziedzinie sztuk pięknych, kryteria te w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianom. Laboratoria 240 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta godzin na przygotowanie do zajęć, w tym konsultacje przez internet, udział w wystawach; na indywidualną pracę nad zadaniami; na lekturę zalecanych pozycji. Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura Suma punktów ECTS - 25 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: 1. Katalogi cyklicznych wystaw graficznych (różne edycje); m. in. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia, Triennale Grafiki Polskiej Katowice, Międzynarodowe Triennale Sztuk graficznych IMPRINT Warszawa, Wirtualne Muzeum Grafiki Icon Data (na stronach www. MTG), itp.. 2. Katalogi indywidualnych wystaw artystów zajmujących się grafiką cyfrową oraz grafiką artystyczną w ogóle. 3. Czasopisma o sztuce (np. Format, Wiadomości ASP, Arteon, Art&Bussines, itp.). 4. Podręczniki do nauki programów graficznych, czasopisma poświęcone grafice komputerowej. Literatura uzupełniająca: str. 16

17 1. W. Kandinsky O duchowości w sztuce, tłum. S. Fijałkowski, Łódź W. Kandinsky Punkt i linia na płaszczyźnie. 3. W. Strzemiński Teoria widzenia, Kraków Leszek Brogowski Powidoki i po... Unizm i Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, słowo/obraz terytoria Ruolf Arnhein Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, słowo/obraz terytoria John Gage Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Universitas, Kraków David Hornung Kolor: kurs dla artystów i projektantów, Universitas, Kraków koordynatora kierownika jednostki Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia grafiki warsztatowej I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G18 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4), Imię i nazwisko koordynatora Marcin Jachym Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Krzysztof Skórczewski prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z - Aktywowanie twórczego rozwiązywania problemów dotyczących struktur kompozycyjnych i formalnej budowy tworzonego obrazu graficznego - Rozwijanie wrażliwości estetycznej - Zaliczenie zajęć Podstawy grafiki warsztatowej na poziomie licencjatu (odbycie 3 lat zajęć z grafiki warsztatowej) Wymagania - Właściwe posługiwanie się narzędziami graficznymi. Opanowanie druku przy pomocy prasy wstępne graficznej str. 17

18 Efekty kształcenia 1. Interpretuje właściwie podane informacje dotyczące realizacji projektów graficznych oraz grafik realizowanych na matrycach wypukłych 2. Posiada umiejętność samokrytyki artystycznej i analizy formalnej tworzonych grafik 3. Dobiera właściwe środki formalne jak przy realizacji projektów graficznych (struktury i faktury). 4. Realizuje zadania zgodnie z zasadami kompozycji klasycznych dwuwymiarowych i przestrzennych. 5. Dobiera właściwie narzędzia w celu uzyskania zamierzonego efektu i posiada biegłość manualna w pracy artystycznej 6. Uzyskuje zamierzone efekty w seriach prac graficznych 7. Ocenia właściwie różnice poziomów artystycznych poszczególnych prac graficznych powstałych w ciągu semestru. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Laboratoria 240 godz. Treści programowe Projekt i realizacja matrycy graficznej. Czas zależny jest od przyjętej konwencji i sposobu opracowania. Liczba zadań nie może być mniejsza niż trzy w ciągu semestru. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Korekta w pracowni, podczas której następuje analiza formalna oraz sprawdzenie zgodności pracy z wcześniej przedstawionym materiałem koncepcyjnym. Przegląd prac. Podsumowanie wyników jakościowych dotyczących każdej grafiki 5- spełnienie warunków zawartych w efektach kształcenia oraz aktywność i obecność na zajęciach. Wysoki poziom artystyczny i techniczny przedstawionych prac. Ilość prac znacznie przekracza wymogi standardowe 4,5 Spełnienie warunków zawartych w efektach kształcenia, obecność na zajęciach. Wysoki poziom Artystyczny i techniczny. Ilość prac przekracza wymogi standardowe. Metody i kryteria oceny 4 spełnienie znacznej części warunków zawartych w efektach kształcenia. Usprawiedliwiona Nieobecność na części zajęć. Wystarczający poziom prac. Ilość prac zgodna z wyznaczonymi Standardami 3,5 Spełnienie części warunków zawartych w efektach kształcenia. Słaby poziom prac. Usprawiedliwione Nieobecności 3 Spełnienie minimalnych wymagań zawartych w efektach kształcenia. Słaby poziom prac, braki Techniczne. Część nieobecności nieusprawiedliwiona. 2 Brak spełnienia minimum wymagań w efektach kształcenia. Prace nie spełniają podstawowych standardów, umiejętności wykonawczych. Duża ilość nieobecności nieusprawiedliwionych. str. 18

19 Laboratoria 240 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta godzin W tym miejscu należy przedstawić bilans nakładu pracy studenta w różnych formach (poza uczest przygotowanie projektu, samodzielne przygotowanie do egzaminu, przeglądu, wystawy, pokaz, egzamin, zaliczenie, przegląd, udział w konsultacjach w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu itd. Istotne jest aby w sylabusie nauczyciel prowadzący przedmiot rozpisał na poszczególne działania całą ilość godzin pracy studenta nie będących zajęciami dydaktycznymi ujętymi w planie studiów. W wypadku tego jest to godzin Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura koordynatora kierownika jednostki Suma punktów ECTS - 25 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: Katalogi grafiki dawnej i współczesnej. Literatura uzupełniająca: Biografie wybitnych mistrzów grafiki. [ np. A.Durer, Rembrandt, Max Klinger]. Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia grafiki warsztatowej II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G20 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4) Imię i nazwisko koordynatora Marek Olszyński Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z str. 19

20 Cele zajęć z Rozwijanie swojego potencjału kreacyjnego w zakresie grafiki warsztatowej poprzez indywidualne poszukiwania i cykl eksperymentów -warsztatowych i formalnych. Stymulowanie twórczej postawy badawczej oraz gotowości do podejmowania artystycznego ryzyka w tej dziedzinie sztuki. Podjęcie prób wypowiedzi artystycznej w nieznanej dotąd formie lub w nowatorskiej technice. Poszerzanie i wzbogacanie swojego warsztatu graficznego. Wykorzystanie i rozwijanie zdobytej dotychczas wiedzy przy realizacji zestawu grafik podczas dyplomu artystycznego w preferowanej technice druku. Szukanie własnego języka ekspresji w oparciu o wybrany wcześniej warsztat i wzbogacanie go o nowe rozwiązania formalne i warsztatowe oraz eksperymentowanie w zakresie ulubionych technik graficznych. Samodzielna realizacja prac graficznych na wysokim poziomie artystycznym i warsztatowym. Wymagania wstępne Ukończenie studiów licencjackich z zakresu grafiki warsztatowej z dobrym wynikiem i realizacja dyplomowej pracy licencjackiej. Dobre przygotowanie ogólnoplastyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu klasycznych i nowoczesnych technik grafiki warsztatowej /druk płaski, wklęsły i wypukły oraz druk cyfrowy i techniki unikatowe/, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy - teoretycznej i praktycznej - dotyczącej technik graficznych z wybranej wcześniej pracowni licencjackiej. Dobra umiejętność posługiwania się warsztatem graficznym- na przykład samodzielne przygotowanie matryc w preferowanej przez studenta technice oraz ich wydruk - realizacja odbitki lub całego nakładu, połączona z bezproblemową obsługą wybranych pras graficznych. Duża samodzielność w pracy nad matrycą i odbitką graficzną ; chęć dalszego poszukiwania innowacji /formalnych i warsztatowych/ przy tworzeniu swojej matrycy i samej odbitki w wybranej technice graficznej. Wiedza teoretyczna z historii grafiki warsztatowej i praktyczne umiejętności użycia ulubionych środków wyrazu artystycznego w swojej twórczości. Program tej pracowni adresowany jest przed wszystkim do studentów posiadających już trzyletnie doświadczenie warsztatowe w zakresie grafiki, rysunku oraz fotografii. Efekty kształcenia Prezentuje własne sposoby kreowania w oparciu o zdobytą wiedzę, definiuje własny język wypowiedzi artystycznej. Formułuje swoje koncepcje artystyczne zachowując spójny i indywidualny charakter tych realizacji, przy zachowaniu konsekwencji własnych wyborów. Weryfikuje i wykorzystuje zdobyte umiejętności oraz własny dorobek twórczy do określenia dalszych celów artystycznych w ramach wybranej specjalizacji. Efektywnie rozwija potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik z zakresu grafiki warsztatowej. Formułuje swoją swobodną wypowiedź plastyczną świadomie stosując ugruntowane wzorce kreacji artystycznej. Wykazuje (podczas autoanalizy formalnej i warsztatowej ) umiejętność pogłębionej samooceny własnej pracy twórczej, jest otwarty na konstruktywną krytykę. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Laboratoria 240 godz. Treści programowe W pracowni tej realizowana jest magisterska praca dyplomowa w oparciu o -jak najbardziej- samodzielną pracę studenta i jego twórczy potencjał. Preferowana jest tutaj otwartość na różnorodne przejawy poszukiwań artystycznych i warsztatowych, ze szczególnym wykorzystaniem środków wyrazu z obszaru grafiki warsztatowej. Główny nacisk w tej pracowni kładziony jest na dalsze doskonalenie umiejętności doboru i użycia środków plastycznych do jak najpełniejszego wyrażenia swoich artystycznych koncepcji, a także na poszerzenie znajomości preferowanego warsztatu graficznego i poznanie nowych możliwości kreacji artystycznej w celu znalezienia oryginalnego języka ekspresji własnej. str. 20

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo