Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015"

Transkrypt

1 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej I...17 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej II...19 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia grafiki warsztatowej III...23 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia multimedialna I...26 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia multimedialna II...29 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia projektowa I...32 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia projektowa II...37 Marketing sztuki z elementami prawa autorskiego...40 Praca dyplomowa...43 Pracownia działań graficznych...45 Proseminarium...49 Przedmiot do wyboru...52 Rysunek...54 Seminarium dyplomowe...58 Sztuka najnowsza...61 Technologie internetowe...64 Warsztaty interdyscyplinarne...69 Współczesna krytyka artystyczna...72 str. 1

2 OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa Formy przestrzenne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G09 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 2), Rok II (semestr 3), Imię i nazwisko koordynatora Jadwiga Sawicka Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Piotr Kisiel prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Przedmiot formy przestrzenne, poruszał będzie zagadnienia związane z tworzeniem zaawansowanych struktur w środowisku 3D oraz aspektami animacji przestrzennej i wizualizacji. W wyniku toku nauczania słuchacz zapozna się z aspektami tworzenia trójwymiarowej grafiki komputerowej 3D opartej na bazie oprogramowania Autodesk i Blender Podstawowa znajomość obsługi komputera, wiadomości z zakresu, rodzaju i przeznaczenia grafiki Wymagania wektorowej i rastrowej, znajomość zagadnień związanych z zasadami i technologią zapisu obrazu wstępne ruchomego. Podstawowe wiadomości z zakresu grafiki 3D. Efekty kształcenia Laboratoria - 60 godz. Na bazie wykonanych ćwiczeń słuchacz nabędzie umiejętności stawiane przed grafikiem 3D w pracowniach multimedialnych, biurach projektowych, studiach telewizyjnych, czy też firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych oraz serwisów WWW. - Modelowanie Obiektów 3D - Przygotowywanie UV map - Tworzenie tekstur diffuse, normal, specular - Umiejętność doboru światła, kompozycji, koloru i detalu, w grafice 3D. - Rozróżni możliwości wypowiedzi artystycznej przy udziale współczesnych narzędzi i programów - Efektywnie rozwija własny potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik warsztatowych, projektowych i multimedialnych. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Lp. Treści merytoryczne Liczba godzin Interfejs programu 1 Typy okien Sterowanie widokiem 2 Omówienie podstawowych typów brył i ich właściwości plane - płaszczyzna 2 cube - sześcian circle - koło 3 uv sphere - sfera icosphere - icosfera cylinder - walec str. 2

3 cone - stożek grid- płaszczyzna segmontowana monkey- głowa małpki Modelowanie brył. Tryb pracy edit. wierzchołki krawędzie płaszczyzny elementarne Narzędzie extrude - wytłaczanie. Skalowanie Dzielenie powierzchni - subdivide. Edycja proporcjonalna. Modelowanie za pomocą krzywych Krzywe beziera Krzywe NURBS. Figury obrotowe. tryb Edit Narzędzie spin. Narzędzie Spin Dup - kopiowanie wokół osi Materiały właściwości koloru i przezroczystości Nadawanie koloru obiektowi, Parametry diffuse, spectacular, shading Właściwość transparenty Teksturowanie Nakładanie tekstur w trybie uv. 4 Zarządzanie plikami Zapisywanie Publikacja Archiwizacja sceny 8 Dołączanie istniejącego obiektu do sceny funkcja Merge 2 Zastępowanie obiektu na scenie Import i export plików Konfiguracja ścieżki dostępu do pliku. Kopie zapasowe 9 Kompozycja sceny rozmieszczenie obiektów ustawienie kamery oświetlenie sceny 3 animacja za pomocą klatek kluczowych ruch obiektu po ścieżce 10 Paremetry renderingu Autodesk viz 2007 Parametryzacja renderingu w Mental 3 Ray 11 Modyfikowanie obiektów 3 str. 3

4 Listy modyfikatorów, bend, twist, taper Narzędzia listy modyfikatorów Zamiana kolejności modyfikatorów obiektu Usuwanie modyfikatora z obiektu Kopiowanie listy modyfikatorów i atrybutów obiektu Modyfikatory geometryczne Deformacje swobodne Modyfikatory podziału i renderowania Generowanie geometrii Głębokość oraz segmentacja wytłaczania, polecenie Extrude Tworzenie bryły obrotowej, polecenie lathe Wytłaczanie i fazowanie tekstu, modyfikator bevel Kamery Tworzenie kamer Kamera z celem, kamera swobodna Wyrównanie kamery do normalnej Dostosowywanie kamer, zmiana ogniskowej, kąt widzenia Środowisko kamery, głębia ostrości Nawigowanie kamerą Animowanie kamer Edytor materiałów Paleta próbek Nadanie obiektowi tekstury Pobieranie materiału ze sceny Biblioteki materiałów Funkcje krycia materiału Mapowanie powierzchni Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny wykład z prezentacją multimedialną, oglądowe (pokaz, prezentacja), ćwiczenia praktyczne. - wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu aranżacji wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego, rekonstrukcja budynku sakralno-użytkowego charakterystycznego dla danego okresu historycznego, projekt użytkowego. - przegląd prac, - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Poprawność budowy modelowanego obiektu, sumienność wykonywanych ćwiczeń, ilość i pietyzm zawartych detali w modelu, poziom artystyczny oraz oryginalność realizacji wykonanych w ramach. str. 4

5 Laboratoria - 60 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta - 90 godzin - analiza zawartych w Internecie przykładów 10h - analiza przykładów i realizacja zadań przekazanych w formie elektronicznej przez prowadzącego 20h - samodzielna praca nad doskonaleniem techniki modelowania brył 10h - przygotowanie się do zajęć 1h -udział w konsultacjach samodzielna lektura - 5h - przygotowanie projektów - 40h Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura Suma punktów ECTS - 6 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: Michael Tood Peterson: 3D Studio MAX3 dla każdego, Gliwice, Helion, 2000 Ton Roosendaal, Stefano Selleri Blender 2.3. Oficjalny podręcznik - Document Transcript Helion Gliwice,2009 Kelly L. Murdock: 3ds Max 8. Biblia, Helion, 1999 Joanna Pasek: 3ds max 9.Animacja 3D od podstaw, Helion, 2000 Literatura uzupełniająca: 3D FX magazyn Michele Bousquet: 3D Studio MAX R2, Mikom, Warszawa, 1999 J.D. Foley, A. Van Damm Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT Warszawa 1995 koordynatora kierownika jednostki str. 5

6 Nazwa Język obcy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G05 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk studia drugiego stopnia stacjonarne plastycznych Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (sem. 1,2 ) Imię i nazwisko koordynatora Mgr Agnieszka Nahurska Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Mgr Katarzyna Baradziej prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Celem kursu jest rozwijanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie rozumie stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady. Potrafi zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Potrafi zrozumieć większość filmów, jeśli ich język jest standardowy. Potrafi zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafi zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą. Potrafi zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje związane ze swoją specjalizacją. Potrafi porozumieć się swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafi przedstawiać swoje poglądy i ich bronić. Potrafi wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących swoich zainteresowań, potrafi przedstawić swój pogląd na aktualny temat oraz wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań. Potrafi napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając swój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafi napisać listy, w którym wyrazi swój stosunek do wydarzeń i doświadczeń innych osób. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Efekty kształcenia Student - porozumiewa się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością. rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie języka obcego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła i możliwości. Ćwiczenia - 60 godz. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe str. 6

7 Semestr I Bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie - wymiana informacji, dyskusja 4 godz. Problemy współczesnego społeczeństwa demografia, zagrożenia i choroby cywilizacyjne prezentacje i dyskusje 4 godz. Gospodarka i rynek pracy w krajach angielskiego obszaru językowego porównanie, interpretacja grafik 4 godz. Udział studentów w życiu społecznym wolontariat informacje, analiza ofert 4 godz. Animacja graficzna opis, ocena i cel wybranej animacji, sposób jej tworzenia 8 godz. Reklama funkcje i zagrożenia, analiza rynku reklamy w Polsce i krajach anglojęzycznych, kampanie reklamowe, studia artystyczne a praca w agencji reklamowej 6 godz. Semestr II Bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie - wymiana informacji, prezentacje, dyskusje 8 godz. Międzynarodowy rynek pracy - różnice prawne i kulturowe analiza ofert, umów, ubezpieczeń itp. 4 godz. Standardy życia, konsumpcja, trendy w kraju i na świecie - porównania na podstawie prezentacji i grafik 4 godz. Praca magisterska - temat, treść, metodologia, wnioski prezentacje, pisanie streszczeń 4 godz. Upowszednienie sztuki i kultury przegląd aktualnych wystaw w galeriach i muzeach, instalacje artystyczne i ich przesłanie, sztuka a kampanie społeczne 6 godz. Pedagogika sztuki - edukacja artystyczna w szkołach, wychowanie przez sztukę, terapeutyczna funkcja sztuki 4 godz. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny Analiza i interpretacja tekstów popularno-naukowych i naukowych, projekt, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań i testów. Egzamin ustny prezentacja projektu i dyskusja na jego temat. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przewidzianych w danym semestrze prac pisemnych i uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi ustnych, a także obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Do zaliczenia testów pisemnych potrzeba minimum 51% prawidłowych odpowiedzi. Na egzaminie student musi wykazać się spełnieniem minimum wymogów na poziomie b2+ według europejskiego systemu opisu umiejętności językowych. Całkowity nakład pracy Ćwiczenia - 60 godz. str. 7

8 studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta - 40 godzin przygotowanie się do zajęć 15 godz. samodzielna lektura 6 godz. przygotowanie projektu 10 godz. udział w konsultacjach w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu 2 godz. Przygotowanie do egzaminu 6 godz. Egzamin 1 godz. Razem - 40 godzin Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura koordynatora kierownika jednostki Suma punktów ECTS 4 Suma godzin Polski - Literatura podstawowa: Language Leader- Upper Intermediate David Cotton, David Falvey, Simon Kent Literatura uzupełniająca: Repetytorium Leksykalne Donata Olejnik English Vocabulary Organizer Chris Gough Aktualne materiały prasowe oraz informatory kulturalne Nazwa Komunikacja wizualna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (sem. 1,2) Imię i nazwisko koordynatora Jadwiga Sawicka Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Wiesław Grzegorczyk, Karolina Niwelińska, Aneta Bąk prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z str. 8

9 - projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu - związki i zależności pomiędzy przedmiotem, wizerunkiem, znakiem i graficzną metaforą w przedstawianiu idei i pojęć - pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu oraz zdolności doboru środków i materiałów na potrzeby wykonywanego projektu - doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści - umiejętność dokonywania skojarzeń, metaforyzowania i transformowania kreatywnego myślenia Wymagania wstępne Efekty kształcenia - ogólna wiedza z historii kultury i sztuki, w szczególności na temat współczesnych trendów projektowych i artystycznych - chęć poszerzania wiedzy oraz otwartość na aktualne zjawiska i zagadnienia z dziedziny szeroko pojętej grafiki projektowej i multimediów - umiejętność twórczej obserwacji, nauki na przykładach, otwartość na inspirację - świadomość potrzeby nieustannej weryfikacji pomysłów oraz potrzeby poszukiwania indywidualnego języka wyrazu i formy przekazu - znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania Całościowo opanował warsztat techniczny w dziedzinie plastycznej, projektowej i multimedialnej. Tworzy warunki do kreatywnego realizowania współpracy w ramach zespołu autorskiego, poszerzając i wzbogacając obszar wartości podejmowanych działań o charakterze artystyczno naukowym. Efektywnie rozwija własny potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik warsztatowych, projektowych i multimedialnych. Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień, podczas których potrafi w postaci wypowiedzi ustnej lub prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych, przedstawić treści naukowe i artystyczne Laboratorium -60 godz. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Zadania zorientowane są na poszerzenie wiedzy z komunikacji wizualnej z ukierunkowaniem na formy reklamowe, zarówno w sferze warsztatu graficznego, jak i wiedzy teoretycznej. W projektach obejmujących kilka form istotna będzie spójność przekazu. Zadania praktyczne będą w szczególności dotyczyć zagadnień: - systemy identyfikacji wizualnej - warunkowanie zależności: analiza kreacja - wizualny kontekst przekazu - typografia jako element marki i źródło inspiracji w kształtowaniu przekazu o firmie - problematyka znaku jako zapisu graficznego i jego oddziaływanie w kreowaniu wizerunku firmy - istota procesu, wydarzenia lub zjawiska w formie infografiki Formą końcową prac są wydruki i pliki cyfrowe projektów graficznych. Istotna będzie jasność i czytelność zapisu, warstwa wizualna, odpowiedniość zastosowanych środków, wsparcie idei przekazu, techniczna biegłość. Metody dydaktyczne Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej. Tematy zadań są szczegółowo omawiane w kolejności ich wykonywania. Zajęcia poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym, który w zależności od potrzeb obejmuje dyskusję, pokaz przykładów i ich analizę oraz prezentacje multimedialne. W trakcie zajęć prowadzone są korekty indywidualne. str. 9

10 Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektów zgodnie z formalnymi wytycznymi i tematami zadań. Oceniane będą: kreatywność i zdolność metaforycznego myślenia, indywidualny język twórczy, różnorodność środków wyrazu, trafność doboru metody i ekspresji, sposób opracowania tematu, jakość warsztatu graficznego, kompozycja, przekaz wizualny. Ocenie podlegają również szkice koncepcyjne oraz materiały dokumentacyjne jako efekt zamierzonego ładu projektowego (w myśl zasady od pomysłu do ostatecznej realizacji). Udział w zajęciach jest obowiązkowy i będzie uwzględniony w ocenie zadań. Skala ocen: DO 50-2, , , , ,0 Punktacja: Obecność na zajęciach - max 10 punktów Kompozycja i jakość wizualna - max 25 punktów Jakość warsztatowa - max 25 punktów Kreatywność - max 40 punktów Laboratorium -60 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura pozostała ilość nakładu pracy studenta - 90 godzin przygotowanie się do zajęć - 5h samodzielna lektura i analiza przykładów 20h przygotowanie projektów 60h konsultacje podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu - 15h Suma punktów ECTS - 6 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: 1. Newark Q., Język wizualny w: Design i grafika dzisiaj: Podręcznik grafiki użytkowej, ABE Dom Wydawniczy Wheeler A., Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN A. Twemlow, Czemu służy grafika użytkowa, Podręcznik grafiki użytkowej, str. 10

11 Dom Wydawniczy ABE Bernstein D., Billboard: reklama otwartej przestrzeni, Warszawa PWN Bhaskaran L., Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, ABE Dom Wydawniczy, Czasopisma: Graphis, Novum, Print, Text, 2+3D, Media Polska, Computer Arts koordynatora kierownika jednostki Literatura uzupełniająca: 1. Młodkowski J., Kulturowe aspekty wizualizacji w: Aktywność wizualna człowieka, Warszawa, Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998 Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia druku cyfrowego Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G21 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4) Imię i nazwisko koordynatora Joanna Janowska Augustyn Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Joanna Janowska Augustyn, Marcin Dudek prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z Studenci na zajęciach mają kontynuować i pogłębiać tworzenie grafik artystycznych (aż do osiągnięcia samodzielnej wypowiedzi w postaci zestawu prac dyplomowych) w technice druku cyfrowego, gdzie nadrzędną rolę odgrywa obróbka komputerowa (zarówno w sferze kreacyjnej, jak i czysto narzędziowej), a efekt finalny stanowi wydruk na różnego rodzaju podłożach, w szczególności na papierze. W wyniku realizacji programu pracowni student nabywa umiejętność samodzielnego i świadomego kreowania grafiki artystycznej w technice druku cyfrowego. Wymagania wstępne Studenci powinni w stopniu średnio zaawansowanym i biegłym posługiwać się programami graficznymi takimi jak m. in. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator / Corel Draw (opcjonalnie: znajomość innych programów ), tak aby przy pomocy narzędzia, jakim jest komputer potrafili swobodnie budować interesujące pod względem treści i formy kompozycje, odpowiadające tematyce realizowanych zadań, będące jednocześnie formą coraz bardziej samodzielnej wypowiedzi artystycznej (zwłaszcza na latach wyższych, gdzie efektem finalnym jest przygotowanie pracy dyplomowej). Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest pozytywne zaliczenie odpowiednich kursów (z wcześniejszych semestrów) dotyczących podstaw technik cyfrowych, w tym kursu: Podstawy grafiki warsztatowej. Druk cyfrowy. str. 11

12 Semestr 1 Student: - swobodnie identyfikuje druk cyfrowy, jako jedną z artystycznych technik graficznych; - rozróżnia w stopniu średnio zaawansowanym zagadnienia technologiczne związane z obsługą danych programów graficznych (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, itp. w zależności od preferencji); - swobodnie identyfikuje dzieła graficzne artystów tworzących w technice druku cyfrowego; - umiejętnie dobiera narzędzia programów graficznych (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, itp.) i stosuje adekwatne środki ekspresji plastycznej; - analizuje różne rozwiązania i wybiera najbardziej optymalne w procesie budowania grafiki cyfrowej (chodzi o umiejętność podejmowania decyzji i selektywność w obliczu pozornej łatwości kreowania przy pomocy mediów cyfrowych); - samodzielnie potrafi prawidłowo przygotować prace do publicznej prezentacji zarówno w formie wydruków (dobór papieru, zasady sygnowania i numeracji odbitki / wydruku, itp.) jak i w postaci cyfrowej (zapis prac w odpowiednim formacie: Tiff, Jpg, Pdf, itp.); - jest zorientowany na ciągłe samokształcenie, nie tylko w obszarze tzw. grafiki cyfrowej, ale w szerszym kontekście ogólnokulturowym, w powiązaniu z klasycznymi technikami grafiki oraz rysunkiem jako podstawą wszelkich działań twórczych; - jest zdolny do krytycznej samooceny oraz konfrontacji z postawami innych osób; - rozumie podstawowe zasady prawa autorskiego (chodzi np. o zwrócenie uwagi na to, aby w grafice cyfrowej pracować na materiałach własnego autorstwa; np. fotografii, itp.). Efekty kształcenia Semestr 2 Student: - identyfikuje w stopniu szczegółowym zasady budowania obrazu cyfrowego świadomie i swobodnie ilustrując przy tym gruntowne zasady kompozycji plastycznej; - swobodnie identyfikuje dzieła graficzne artystów tworzących w technice druku cyfrowego, jak i w klasycznych technikach graficznych oraz wyciąga na ich podstawie twórcze wnioski; - wyjaśnia relacje pomiędzy ogólnoplastycznymi zasadami budowania obrazu (wiedzą na temat kompozycji, formy, waloru/koloru, własną wrażliwością, klasycznymi umiejętnościami warsztatowymi itp.) a szeroko pojętym kreowaniem obrazu cyfrowego; - tworzy interesujące pod względem plastycznym kompozycje, adekwatnie wykorzystując zarówno elementy wprowadzane do komputera przy pomocy nośników zewnętrznych jak skaner, aparat cyfrowy oraz elementy bezpośrednio generowane w komputerze; - świadomie dobiera narzędzia (analizuje i wybiera możliwości oferowane przez konkretny program graficzny) i środki wyrazu w celu zrealizowania danego założenia (powstające prace nie są dziełem efektownego przypadku, o co w mediach cyfrowych nietrudno, lecz stanowią wynik świadomych i przemyślanych, popartych intuicją i wrażliwością decyzji); - interpretuje i rozwija przedstawiane mu do analizy zagadnienia, jest otwarty na dyskusję, w sposób twórczy (a nie odtwórczy) podchodzi do korekty prowadzącego; - w zależności od potrzeb - dobiera odpowiednie formy prezentacji własnych dzieł (prezentacja na nośnikach cyfrowych, artystyczne wydruki cyfrowe; wybór papieru, itp.); - jest zorientowany na ciągłe doskonalenie umiejętności technologicznych (z zakresu obsługi programów graficznych), warsztatowych (np. doskonalenie warsztatu rysunkowego sprawności manualno - percepcyjnych) jak i kształtowanie własnej wrażliwości artystycznej; - jest otwarty na dyskusję i konfrontację własnej twórczości z postawami innych; - rozumie i przestrzega zasady prawa autorskiego. Semestr 3 Student: - szczegółowo wyjaśnia oraz adekwatnie odnosi do przykładów odpowiednie zagadnienia z zakresu str. 12

13 Laboratoria 240 godz. technologii, reguł budowania obrazu w dyscyplinie druku cyfrowego; - identyfikuje wzorce artystyczne (zarówno historyczne jak i współczesne) swobodnie i twórczo je wykorzystując we własnych interpretacjach; - proponuje własne koncepcje artystyczne i dobiera odpowiednie technologie oraz środki formalne; - konstruuje własną koncepcję twórczą zachowując spójność i konsekwencję dokonywanych przez siebie wyborów; - proponuje własne rozwiązania formalne, technologiczne oraz interpretacyjne; - sprawnie i efektywnie posługuje się różnymi aplikacjami graficznymi oraz środkami wyrazu, dokonując interesujących wyborów w procesie kreacji; - swobodnie przekłada własną wrażliwość, wyobraźnię i ekspresję na język grafiki cyfrowej; - samodzielnie eksploruje różne obszary teorii i praktyki w poszukiwaniu kreatywnych bodźców do dalszej pracy twórczej; - wykazuje pogłębioną samoocenę własnej pracy artystycznej i konfrontuje jej efekty z postawami innych osób; - rozumie i przestrzega zasady prawa autorskiego. Semestr 4 Student: - swobodnie ilustruje na przykładach własnej twórczości zagadnienia z zakresu technologii, umiejętności artystycznej kreacji, reguł budowania obrazu w dyscyplinie druku cyfrowego; - identyfikuje zależności pomiędzy funkcją i miejscem klasycznej grafiki warsztatowej w sztuce dawnej i współczesnej, a obecną rolą grafiki cyfrowej; - potrafi efektywnie zintegrować nabyte umiejętności w akcie twórczym, wyrażając własne koncepcje artystyczne; - świadomie i odpowiedzialnie konstruuje własną koncepcję twórczą zachowując spójność oraz indywidualny charakter poszczególnych prac jak i całego zestawu; - łączy wrażliwość, ekspresję i intuicję oraz indywidualny charakter dzieła z optymalnym poziomem artystyczno - technologicznym tworzonych prac; - jest przygotowany do prezentacji własnych prac graficznych (oraz ich dokumentacji) na profesjonalnych wystawach; - dąży do niezależności postawy twórczej i wykazuje daleko posuniętą świadomość artystyczną; - jest otwarty na szeroko rozumianą konfrontację z innymi postawami twórczymi, konstruktywnie uzasadniając własne wybory artystyczne; - jest zorientowany nie tylko na estetyczny, ale i szerszy; społeczno-etyczny wydźwięk tworzonego przez siebie dzieła sztuki; - zna i przestrzega zasady prawa autorskiego. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe W pracowni dyplomowej student powinien dążyć do osiągnięcia jak największej samodzielności własnej wypowiedzi twórczej, której efektem finalnym jest realizacja dyplomu artystycznego. We wcześniejszych semestrach są realizowane zadania tematyczne o szerokim zakresie. W roku dyplomowym student jest zobowiązany do przedstawienia własnej propozycji cyklu prac, który ma w ostatecznym efekcie doprowadzić do powstania zestawu dyplomowego. W zależności od potrzeb studenci mogą realizować dodatkowe zadania odpowiednio ukierunkowujące ich sposób myślenia. Przykładowe tematy zadań: str. 13

14 1. Odniesienie się do podanych zagadnień i stworzenie cyklu min. 4 prac: a) z których każda odpowiada innemu zagadnieniu; b) z których wszystkie odpowiadają jednemu wybranemu zagadnieniu; c) z których każda odpowiada dowolnie wybranemu zagadnieniu. 1. Przestrzeń 2. Forma 3. Materia 4. Światło 2. Kompozycja zamknięta kompozycja otwarta. Cykl dwóch prac powiązanych ze sobą pod względem formalnym, z których każda odpowiada podanym założeniom. 3. Tożsamo i inne. Cykl dwóch prac stanowiących wizualizację zagadnienia. Każda z prac może się odnosić do jednego z członów, albo też obie mogą odnosić się do całego zagadnienia. 4. Zamiana ról. Cykl dwóch prac stanowiących wizualizację zagadnienia. Każda z prac może się odnosić do jednego z członów, albo też obie mogą odnosić się do całego zagadnienia. Tematyczne zestawy zadań są tak pomyślne, aby stanowiły cykle (co najmniej dwóch) prac, co ma szczególne znaczenie w przypadku bezpośredniego przygotowania do realizacji dyplomu, który powinien być pewną całością składającą się z powiązanych ze sobą części. Zadania zazwyczaj są realizowane równolegle, gdyż poruszane w nich zagadnienia przenikają się i uzupełniają nawzajem. Powstawanie prac powinno być poprzedzone przedstawieniem ich różnych wariantów, z których ostatecznie zostaną wybrane najlepsze. Kompozycje mogą mieć zarówno charakter abstrakcyjny, jak i przedstawiający. Ważne jest odpowiednie użycie środków do zamierzonego celu; tzw. adekwatność formy, jak i treści oraz zaproponowanego medium (w tym wypadku komputera, jako zasadniczego narzędzia i elementu kreacji). Podane powyżej zadania są tylko przykładami i w kolejnych latach mogą ulec zmianom. Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną (przypomnienie podstawowych funkcji wykorzystania programów graficznych, itp.); - analiza i omówienie przykładów prac innych artystów (pokaz multimedialny, przegląd katalogów, przegląd prac w internecie); - praca w laboratorium ćwiczenia przy stanowisku komputerowym połączone z indywidualną korektą (zarówno merytoryczną dotyczącą zagadnień czysto plastycznych, jak i techniczną) dla każdego studenta; - wycieczki dydaktyczne w zależności od bieżących wystaw wyjazdy grupowe np. na wystawy MTG w Krakowie, TGP w Katowicach, itp. w celu zaprezentowania studentom oryginałów prac graficznych w technice druku cyfrowego, funkcjonujących w profesjonalnym obiegu artystycznym i w kontekście klasycznych technik graficznych; - dyskusje wokół wybranych zagadnień kultury; - praca samodzielna studenta lektura literatury obowiązkowej i uzupełniającej, dyskusja na temat przeczytanych pozycji. str. 14

15 Zaliczenie semestrów odbywa się: - na podstawie przeglądu wykonanych ćwiczeń przedłożonych do oceny zarówno w formie cyfrowej jak i w postaci wydruku. Wymagana jest obecność na zajęciach oraz samodzielna praca studenta. Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Na całokształt oceny składają się: - obecności, - zrealizowane ćwiczenia, - sposób ich wykonania, - wynalazczość i twórcza interpretacja przy realizacji zadanych tematów, - aktywność, systematyczność pracy. Po 4 semestrze student jest zobowiązany do przedstawienia kompletnego materiału wchodzącego w skład pracy dyplomowej. Kurs kończy się egzaminem w postaci oceny, która jednocześnie stanowi podstawę dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej. Ocena niedostateczna: - niezrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dostatecznym; - nieobecność na ponad 3/5 ogólnego wymiaru zajęć. Ocena dostateczna: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dostatecznym; - obecność na co najmniej 3/5 ogólnego wymiaru zajęć. Ocena plus dostateczna: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu wyżej niż dostatecznym; - obecność na co najmniej 3/5 ogólnego wymiaru zajęć; - pewna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań. Metody i kryteria oceny Ocena dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - większa pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy. Ocena plus dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu wyżej niż dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - szczególna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy; - duża samodzielność przy wykonywaniu zadań; - przejawy pewnej dojrzałości twórczej i świadomości własnej postawy artystycznej. Ocena bardzo dobra: - zrealizowanie wymaganego minimum ćwiczeń w stopniu bardzo dobrym; - obecność na co najmniej 4/5 ogólnego wymiaru zajęć; - szczególna pomysłowość i wynalazczość przy realizacji zadań; - wprowadzanie do realizacji indywidualnych, kreatywnych metod pracy; - bardzo duża samodzielność przy wykonywaniu zadań; str. 15

16 - dojrzałość twórcza i świadomość własnej postawy artystycznej; Ze względu na szczególną niewymierność oceniania w dziedzinie sztuk pięknych, kryteria te w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianom. Laboratoria 240 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta godzin na przygotowanie do zajęć, w tym konsultacje przez internet, udział w wystawach; na indywidualną pracę nad zadaniami; na lekturę zalecanych pozycji. Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura Suma punktów ECTS - 25 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: 1. Katalogi cyklicznych wystaw graficznych (różne edycje); m. in. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia, Triennale Grafiki Polskiej Katowice, Międzynarodowe Triennale Sztuk graficznych IMPRINT Warszawa, Wirtualne Muzeum Grafiki Icon Data (na stronach www. MTG), itp.. 2. Katalogi indywidualnych wystaw artystów zajmujących się grafiką cyfrową oraz grafiką artystyczną w ogóle. 3. Czasopisma o sztuce (np. Format, Wiadomości ASP, Arteon, Art&Bussines, itp.). 4. Podręczniki do nauki programów graficznych, czasopisma poświęcone grafice komputerowej. Literatura uzupełniająca: str. 16

17 1. W. Kandinsky O duchowości w sztuce, tłum. S. Fijałkowski, Łódź W. Kandinsky Punkt i linia na płaszczyźnie. 3. W. Strzemiński Teoria widzenia, Kraków Leszek Brogowski Powidoki i po... Unizm i Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, słowo/obraz terytoria Ruolf Arnhein Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, słowo/obraz terytoria John Gage Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Universitas, Kraków David Hornung Kolor: kurs dla artystów i projektantów, Universitas, Kraków koordynatora kierownika jednostki Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia grafiki warsztatowej I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G18 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4), Imię i nazwisko koordynatora Marcin Jachym Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób Krzysztof Skórczewski prowadzących) zajęcia z Cele zajęć z - Aktywowanie twórczego rozwiązywania problemów dotyczących struktur kompozycyjnych i formalnej budowy tworzonego obrazu graficznego - Rozwijanie wrażliwości estetycznej - Zaliczenie zajęć Podstawy grafiki warsztatowej na poziomie licencjatu (odbycie 3 lat zajęć z grafiki warsztatowej) Wymagania - Właściwe posługiwanie się narzędziami graficznymi. Opanowanie druku przy pomocy prasy wstępne graficznej str. 17

18 Efekty kształcenia 1. Interpretuje właściwie podane informacje dotyczące realizacji projektów graficznych oraz grafik realizowanych na matrycach wypukłych 2. Posiada umiejętność samokrytyki artystycznej i analizy formalnej tworzonych grafik 3. Dobiera właściwe środki formalne jak przy realizacji projektów graficznych (struktury i faktury). 4. Realizuje zadania zgodnie z zasadami kompozycji klasycznych dwuwymiarowych i przestrzennych. 5. Dobiera właściwie narzędzia w celu uzyskania zamierzonego efektu i posiada biegłość manualna w pracy artystycznej 6. Uzyskuje zamierzone efekty w seriach prac graficznych 7. Ocenia właściwie różnice poziomów artystycznych poszczególnych prac graficznych powstałych w ciągu semestru. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Laboratoria 240 godz. Treści programowe Projekt i realizacja matrycy graficznej. Czas zależny jest od przyjętej konwencji i sposobu opracowania. Liczba zadań nie może być mniejsza niż trzy w ciągu semestru. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Korekta w pracowni, podczas której następuje analiza formalna oraz sprawdzenie zgodności pracy z wcześniej przedstawionym materiałem koncepcyjnym. Przegląd prac. Podsumowanie wyników jakościowych dotyczących każdej grafiki 5- spełnienie warunków zawartych w efektach kształcenia oraz aktywność i obecność na zajęciach. Wysoki poziom artystyczny i techniczny przedstawionych prac. Ilość prac znacznie przekracza wymogi standardowe 4,5 Spełnienie warunków zawartych w efektach kształcenia, obecność na zajęciach. Wysoki poziom Artystyczny i techniczny. Ilość prac przekracza wymogi standardowe. Metody i kryteria oceny 4 spełnienie znacznej części warunków zawartych w efektach kształcenia. Usprawiedliwiona Nieobecność na części zajęć. Wystarczający poziom prac. Ilość prac zgodna z wyznaczonymi Standardami 3,5 Spełnienie części warunków zawartych w efektach kształcenia. Słaby poziom prac. Usprawiedliwione Nieobecności 3 Spełnienie minimalnych wymagań zawartych w efektach kształcenia. Słaby poziom prac, braki Techniczne. Część nieobecności nieusprawiedliwiona. 2 Brak spełnienia minimum wymagań w efektach kształcenia. Prace nie spełniają podstawowych standardów, umiejętności wykonawczych. Duża ilość nieobecności nieusprawiedliwionych. str. 18

19 Laboratoria 240 godz. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS pozostała ilość nakładu pracy studenta godzin W tym miejscu należy przedstawić bilans nakładu pracy studenta w różnych formach (poza uczest przygotowanie projektu, samodzielne przygotowanie do egzaminu, przeglądu, wystawy, pokaz, egzamin, zaliczenie, przegląd, udział w konsultacjach w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podczas dyżuru lub za pośrednictwem Internetu itd. Istotne jest aby w sylabusie nauczyciel prowadzący przedmiot rozpisał na poszczególne działania całą ilość godzin pracy studenta nie będących zajęciami dydaktycznymi ujętymi w planie studiów. W wypadku tego jest to godzin Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach Literatura koordynatora kierownika jednostki Suma punktów ECTS - 25 Suma godzin polski - Literatura podstawowa: Katalogi grafiki dawnej i współczesnej. Literatura uzupełniająca: Biografie wybitnych mistrzów grafiki. [ np. A.Durer, Rembrandt, Max Klinger]. Nazwa Magisterska Pracownia Artystyczna: Pracownia grafiki warsztatowej II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SZTUKI Kod 2G20 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Grafika Studia II stopnia stacjonarne Rodzaj Z grupy przedmiotów Rok i semestr studiów Rok I (semestr 1,2), Rok II (semestr 3,4) Imię i nazwisko koordynatora Marek Olszyński Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z str. 19

20 Cele zajęć z Rozwijanie swojego potencjału kreacyjnego w zakresie grafiki warsztatowej poprzez indywidualne poszukiwania i cykl eksperymentów -warsztatowych i formalnych. Stymulowanie twórczej postawy badawczej oraz gotowości do podejmowania artystycznego ryzyka w tej dziedzinie sztuki. Podjęcie prób wypowiedzi artystycznej w nieznanej dotąd formie lub w nowatorskiej technice. Poszerzanie i wzbogacanie swojego warsztatu graficznego. Wykorzystanie i rozwijanie zdobytej dotychczas wiedzy przy realizacji zestawu grafik podczas dyplomu artystycznego w preferowanej technice druku. Szukanie własnego języka ekspresji w oparciu o wybrany wcześniej warsztat i wzbogacanie go o nowe rozwiązania formalne i warsztatowe oraz eksperymentowanie w zakresie ulubionych technik graficznych. Samodzielna realizacja prac graficznych na wysokim poziomie artystycznym i warsztatowym. Wymagania wstępne Ukończenie studiów licencjackich z zakresu grafiki warsztatowej z dobrym wynikiem i realizacja dyplomowej pracy licencjackiej. Dobre przygotowanie ogólnoplastyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu klasycznych i nowoczesnych technik grafiki warsztatowej /druk płaski, wklęsły i wypukły oraz druk cyfrowy i techniki unikatowe/, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy - teoretycznej i praktycznej - dotyczącej technik graficznych z wybranej wcześniej pracowni licencjackiej. Dobra umiejętność posługiwania się warsztatem graficznym- na przykład samodzielne przygotowanie matryc w preferowanej przez studenta technice oraz ich wydruk - realizacja odbitki lub całego nakładu, połączona z bezproblemową obsługą wybranych pras graficznych. Duża samodzielność w pracy nad matrycą i odbitką graficzną ; chęć dalszego poszukiwania innowacji /formalnych i warsztatowych/ przy tworzeniu swojej matrycy i samej odbitki w wybranej technice graficznej. Wiedza teoretyczna z historii grafiki warsztatowej i praktyczne umiejętności użycia ulubionych środków wyrazu artystycznego w swojej twórczości. Program tej pracowni adresowany jest przed wszystkim do studentów posiadających już trzyletnie doświadczenie warsztatowe w zakresie grafiki, rysunku oraz fotografii. Efekty kształcenia Prezentuje własne sposoby kreowania w oparciu o zdobytą wiedzę, definiuje własny język wypowiedzi artystycznej. Formułuje swoje koncepcje artystyczne zachowując spójny i indywidualny charakter tych realizacji, przy zachowaniu konsekwencji własnych wyborów. Weryfikuje i wykorzystuje zdobyte umiejętności oraz własny dorobek twórczy do określenia dalszych celów artystycznych w ramach wybranej specjalizacji. Efektywnie rozwija potencjał twórczy i umiejętności kreacyjne w oparciu o możliwości technik z zakresu grafiki warsztatowej. Formułuje swoją swobodną wypowiedź plastyczną świadomie stosując ugruntowane wzorce kreacji artystycznej. Wykazuje (podczas autoanalizy formalnej i warsztatowej ) umiejętność pogłębionej samooceny własnej pracy twórczej, jest otwarty na konstruktywną krytykę. Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Laboratoria 240 godz. Treści programowe W pracowni tej realizowana jest magisterska praca dyplomowa w oparciu o -jak najbardziej- samodzielną pracę studenta i jego twórczy potencjał. Preferowana jest tutaj otwartość na różnorodne przejawy poszukiwań artystycznych i warsztatowych, ze szczególnym wykorzystaniem środków wyrazu z obszaru grafiki warsztatowej. Główny nacisk w tej pracowni kładziony jest na dalsze doskonalenie umiejętności doboru i użycia środków plastycznych do jak najpełniejszego wyrażenia swoich artystycznych koncepcji, a także na poszerzenie znajomości preferowanego warsztatu graficznego i poznanie nowych możliwości kreacji artystycznej w celu znalezienia oryginalnego języka ekspresji własnej. str. 20

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu 03.1-WA-GrafP-GRWA-Ć-S14_pNadGenCDG19 Wydział Kierunek Wydział Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite 1 P R A C O W N I A G R A F I K I W A R S Z T A T O W E J D R U K C Y F R O W Y, G R A F I K A P R Z E S T R Z E N N A Kod przedmiotu: 03.1-WA-GRAF-PGWA Typ przedmiotu: przedmiot do wyboru Język nauczania:

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Grafika 2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK Instrumentalistyka OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 017-10-0 0:10:1.686704, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Projektowanie wnętrz Status Do wyboru Wydział / Instytut Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Konwersatorium przygotowujące do

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego PLAN STUDIÓ DIGITAL DESIGN Studia II stopnia stacjonarne semestr 1 Struktury wizualne 45 45 E 4 iedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego 30 30 ZO 3 Liternictwo i typografia 45

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1. zajęcia dydaktyczne podstawowe. pozostałe zajęcia. godziny kontaktowe

PLAN STUDIÓW GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1. zajęcia dydaktyczne podstawowe. pozostałe zajęcia. godziny kontaktowe PLAN STUDIÓ GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1 Historia i teoria sztuki A 25 25 Z 2 Zagadnienia kultury współczesnej 15 15 Z 1 Teoria grafiki współczesnej 10 10 Z 1 Malarstwo

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 07-0-0 0:8:0.364850, A--6-7 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Identyfikacja wizualna w architekturze Status przedmiotu Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie środków z UE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Historii Kod

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Projektowanie i edytorstwo komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela

Dr Stanisław Szela. Dr Stanisław Szela (1) Nazwa przedmiotu Statystyka medyczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Grafika reklamowa D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria Barwy i Przestrzeni 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17-2017/18 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pracownia dyplomowa magisterskia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka (1) Nazwa przedmiotu Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Pracownia Projektowania Wnętrz 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Photography selected technical and artistic aspects. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Photography selected technical and artistic aspects. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fotografia wybrane aspekty techniczne i artystyczne Photography selected technical and artistic aspects Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Piotr Bieniek Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2017-10-03 10:22:28.774606, A-2-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia projektowania i pracy naukowej Status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2017/ /2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 0.0.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2019 (2017/2018-2018/2019) (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu MALARSTWO Kierunek studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) OGÓLNOAKADEMICKI Kod

Bardziej szczegółowo

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/2018-2018/2019) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Marketing i animacja kultury Kod modułu: Wok/mgr/13 Koordynator modułu: Dr Małgorzata Okupnik Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Liternictwo i typografia Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_7 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo