L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010"

Transkrypt

1 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (2010/668/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, (3) Zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1258/1999 i (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami Unii Europejskiej. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 7 ust. 4, (4) Przeprowadzona weryfikacja, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa nie spełnia wymogów i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR, EFRG i EFFROW. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej ( 2 ), w szczególności jego art. 31, (5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji. po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje: (6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami Unii Europejskiej. (1) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach. (7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 31 sierpnia 2010 r. i dotyczących kwestii z nią związanych, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2) Państwa miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury. ( 1 ) Dz.U. L 160 z , s ( 2 ) Dz.U. L 209 z , s. 1. Artykuł 1 Wydatki akredytowanych przez państwa agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG lub EFRROW, wskazane w załączniku do niniejszej decyzji, wyłącza się z finansowania Unii Europejskiej z powodu ich niezgodności z zasadami Unii Europejskiej.

2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/25 Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Litewskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2010 r. W imieniu Komisji Dacian CIOLOȘ Członek Komisji

3 ZAŁĄCZNIK POZYCJA BUDŻETU 6701 AD HOC 34 REV 1 BG Pomoc obszarowa 2008 Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu CY CZ CZ CZ DE DE Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE Refundacje wywozowe i pomoc żywnościowa poza granicami UE 2009 Przekroczenie pułapów finansowych 2004 Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych 2005 Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych 2006 Niewystarczająca ilość próbek do kontroli fizycznych 2009 Płatności po terminie 2009 Przekroczenie pułapów finansowych, wydatki niekwalifikowalne i redukcje zgodnie z decyzją w sprawie rozliczania rachunków DE Rozliczenie rachunków 2007 Rozliczenie rachunków za 2007 r.: błąd całkowity przekroczył próg istotności; najbardziej prawdopodobny błąd RYCZAŁT 10 EUR ,10 0, ,10 Razem BG (EUR) ,10 0, ,10 EUR , ,91 0,00 Razem CY (EUR) , ,91 0,00 RYCZAŁT 5 EUR ,24 0, ,24 RYCZAŁT 5 EUR ,84 0, ,84 RYCZAŁT 5 EUR ,28 0, ,28 EKSTRAPO LOWANY Razem CZ (EUR) ,36 0, ,36 EUR , ,87 0,00 EUR , ,57 0,00 EUR ,52 0, ,52 L 288/26 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4 DE Rozliczenie rachunków 2007 Nieprzeprowadzony zwrot DE Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: błąd finansowy w księdze dłużników DE Rozliczenie rachunków 2007 Rozliczenie rachunków za 2007 r.: najbardziej prawdopodobny błąd DE Rozliczenie rachunków 2007 Rozliczenie rachunków za 2007 r.: znany błąd DK EKSTRAPO LOWANY EKSTRAPO LOWANY 2009 Przekroczenie pułapów finansowych ES Premie za mięso bydło 2006 Brak sankcji za zwierzęta bez daty uboju (premia bydlęca i art. 69 płatności) ES Inna pomoc bezpośrednia bydło ES ES 2007 Brak sankcji za zwierzęta bez daty uboju (premia bydlęca i art. 69 płatności) 2009 Audyt Finansowy Płatności po terminie 2009 Przekroczenie pułapów finansowych, wydatki niekwalifikowalne i zwrot opłat wyrównawczych w sektorze mleka EUR ,26 0, ,26 EUR ,33 0, ,33 EUR ,14 0, ,14 EUR 1 091,19 0, ,19 Razem DE (EUR) , , ,44 EUR 3 921, ,96 0,00 Razem DK (EUR) 3 921, ,96 0,00 EUR ,37 0, ,37 EUR ,44 0, ,44 EUR , ,75 0,00 EUR , ,21 0,00 Razem ES (EUR) , , , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/27

5 FR FR FR FR Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta Refundacje wywozowe żywe zwierzęta 2006 Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refundacji wywozowych 2007 Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refundacji wywozowych 2008 Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refundacji wywozowych 2009 Nieprawidłowości w nadzorze transportu żywego bydła kwalifikującego się do refundacji wywozowych FR Kwoty mleczne 2003 Przekroczenie kwot FR Środki dotyczące rybołówstwa 2005 System sankcji w przypadku niezgodności FR Środki dotyczące rybołówstwa 2006 System sankcji w przypadku niezgodności FR Środki dotyczące rybołówstwa 2007 System sankcji w przypadku niezgodności FR Rośliny uprawne 2006 Niedociągnięcia w procedurach kontroli na miejscu FR Rośliny uprawne 2007 Niedociągnięcia w procedurach kontroli na miejscu FR 2008 Płatności po terminie RYCZAŁT 10 EUR ,17 0, ,17 RYCZAŁT 10 EUR ,22 0, ,22 RYCZAŁT 10 EUR ,38 0, ,38 RYCZAŁT 10 EUR ,04 0, ,04 EUR ,00 0, ,00 EUR ,25 0, ,25 EUR 4 584,36 0, ,36 EUR ,98 0, ,98 RYCZAŁT 2 EUR ,20 0, ,20 RYCZAŁT 2 EUR ,83 0, ,83 EUR , ,70 0,00 L 288/28 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6 FR 2008 Przekroczenie pułapów finansowych FR Certyfikacja 2005 Finansowe rozliczenie rachunków za 2005 r. Najbardziej prawdopodobny błąd FR Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: nieprawidłowości związane z dowodami przybycia w sektorze owoców FR Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: nieprawidłowości związane z dowodami przybycia FR Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: nieprawidłowości związane z dowodami przybycia w sektorze wina GB GB 2009 Przekroczenie pułapów 2009 Płatności po terminie 2003 Niedociągnięcia w kontrolach pomocniczych 2004 Niedociągnięcia w kontrolach pomocniczych EUR , ,58 0,00 EUR ,07 0, ,07 EUR ,32 0, ,32 EUR ,18 0, ,18 EUR 6 513,57 0, ,57 Razem FR (EUR) , , ,57 EUR , ,27 0,00 EUR , ,41 0,00 Razem GB (EUR) , ,68 0,00 RYCZAŁT 2 EUR ,19 0, ,19 RYCZAŁT 2 EUR 2 915,08 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 5 EUR ,33 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/29

7 2004 Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 10 EUR ,97 0, , Niedociągnięcia w zarządzaniu sytemem dopłat, rejestrem winnic oraz niedociągnięcia związane z redukcjami do wydajności minimalnej RYCZAŁT 2 EUR 129,11 0,00 129, Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 5 EUR ,19 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 10 EUR ,21 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 25 EUR ,96 0, , Niedociągnięcia w zarządzaniu sytemem dopłat, rejestrem winnic oraz niedociągnięcia związane z redukcjami do wydajności minimalnej RYCZAŁT 2 EUR 2 140,06 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 5 EUR 6 902,48 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 10 EUR 117,11 0,00 117, Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 25 EUR ,52 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 5 EUR 8 122,42 0, , Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 10 EUR 3 615,33 0, ,33 L 288/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8 GR Inna pomoc bezpośrednia POSEI GR Inna pomoc bezpośrednia POSEI GR Inna pomoc bezpośrednia POSEI 2007 Niedociągnięcia w kontrolach głównych RYCZAŁT 25 EUR ,74 0, , Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli 2000 Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli 2001 Niedociągnięcia w zarządzaniu wnioskami o przyznanie pomocy i w systemie kontroli GR Premie z tytułu uprawy tytoniu 2006 Opóźnione dostawy tytoniu GR Premie z tytułu uprawy tytoniu 2006 Przeniesienie umów kontraktacji GR Premie z tytułu uprawy tytoniu 2006 Zatwierdzenie niekwalifikujących się pierwszych przetwórców GR Premie za mięso maciorki GR Premie za mięso maciorki GR Premie za mięso maciorki GR GR Inna pomoc bezpośrednia płatności bezpośrednie Inna pomoc bezpośrednia art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wyłączając owce i bydło 2004 Niedociągnięcia systemu zarządzania i kontroli 2005 Niedociągnięcia systemu zarządzania i kontroli 2006 Niedociągnięcia systemu zarządzania i kontroli 2007 Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu 2007 Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu RYCZAŁT 10 EUR ,23 0, ,23 RYCZAŁT 10 EUR ,75 0, ,75 RYCZAŁT 10 EUR ,10 0, ,10 EUR ,95 0, ,95 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 RYCZAŁT 10 EUR ,52 0, ,52 RYCZAŁT 10 EUR ,06 0, ,06 RYCZAŁT 10 EUR ,39 0, ,39 RYCZAŁT 10 EUR ,86 0, ,86 RYCZAŁT 10 EUR ,23 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/31

9 GR Zasada wzajemnej zgodności 2006 Niedociągnięcia w zarzadzaniu zasadą wzajemnej zgodności oraz w zakresie kontroli GR Zasada wzajemnej zgodności 2007 Niedociągnięcia w zarzadzaniu zasadą wzajemnej zgodności oraz w zakresie kontroli GR GR GR GR IE IT IT IT IT Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt 2007 Płatności po terminie 2007 Przekroczenie pułapów środków przydzielonych na RWO RYCZAŁT 10 EUR ,61 0, ,61 RYCZAŁT 10 EUR ,04 0, , Wydatki niekwalifikowalne 2008 Przekroczenie pułapów finansowych 2009 Płatności po terminie 2003 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji 2003 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji 2004 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji 2004 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji EUR , ,31 0,00 EUR , ,43 0,00 EUR 4 910, ,61 0,00 EUR ,24 0, ,24 Razem GR (EUR) , , ,46 EUR , ,17 0,00 Razem IE (EUR) , ,17 0,00 EUR ,62 0, ,62 RYCZAŁT 2 EUR ,56 0, ,56 EUR 2 961,86 0, ,86 RYCZAŁT 2 EUR ,75 0, ,75 L 288/32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10 IT IT Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt Odtłuszczone mleko w proszku na pasze dla zwierząt 2005 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji 2005 Niestosowanie lub błędne stosowanie regulacyjnych obniżek pomocy oraz sankcji EUR ,22 0, ,22 RYCZAŁT 2 EUR ,31 0, ,31 IT Płatności bezpośrednie 2005 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu RYCZAŁT 5 EUR ,34 0, ,34 IT Płatności bezpośrednie 2006 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu RYCZAŁT 5 EUR ,82 0, ,82 IT Płatności bezpośrednie 2007 Niedociągnięcia w kontrolach na miejscu RYCZAŁT 5 EUR ,44 0, ,44 IT Płatności bezpośrednie 2007 Niedociągnięcia w systemie kontroli RYCZAŁT 1,34 EUR ,82 0, ,82 IT Płatności bezpośrednie 2007 Błędna kalkulacja wysokości sankcji IT Odzyskane kwoty Błąd finansowy w księdze dłużników LT Certyfikacja 2006 Finansowe rozliczenie rachunków za 2006 r.: znany błąd NL Skrobia ziemniaczana 2003 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli NL Skrobia ziemniaczana 2004 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli EUR ,78 0, ,78 EUR ,07 0, ,07 Razem IT (EUR) ,59 0, ,59 LTL ,00 0, ,00 Razem LT (LTL) ,00 0, ,00 RYCZAŁT 10 EUR ,28 0, ,28 RYCZAŁT 10 EUR ,14 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/33

11 NL Skrobia ziemniaczana 2005 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli NL Skrobia ziemniaczana 2006 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli NL Skrobia ziemniaczana 2007 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli NL Skrobia ziemniaczana 2008 Niedociągnięcia w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli NL Susz paszowy 2005 Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek NL Susz paszowy 2006 Niestosowanie sankcji przewidzianych w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 382/ 2005 NL Susz paszowy 2006 Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek NL Susz paszowy 2007 Niestosowanie sankcji przewidzianych w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 382/ 2005 NL Susz paszowy 2007 Niedociągnięcia w procedurach ważenia i pobierania próbek PL Przechowywanie publiczne cukier PL Przechowywanie publiczne zboża 2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań cukru 2006 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań zbóż RYCZAŁT 10 EUR ,22 0, ,22 RYCZAŁT 10 EUR ,71 0, ,71 RYCZAŁT 10 EUR ,00 0, ,00 RYCZAŁT 10 EUR ,96 0, ,96 RYCZAŁT 2 EUR ,91 0, ,91 EUR ,24 0, ,24 RYCZAŁT 2 EUR ,56 0, ,56 EUR ,48 0, ,48 RYCZAŁT 2 EUR ,58 0, ,58 Razem NL (EUR) ,08 0, ,08 PLN ,26 0, ,26 PLN ,38 0, ,38 L 288/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12 PL Przechowywanie publiczne zboża 2007 Nieprawidłowe zaksięgowanie wycofań zbóż PT POSEI 2005 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu PT POSEI 2006 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu PT POSEI 2007 Niewystarczająca ilość kontroli na miejscu 2004 Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii 2004 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej 2004 Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw 2005 Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii 2005 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej 2005 Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw 2006 Pomoc wypłacana rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do premii 2006 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej + PLN ,28 0, ,28 Razem PL (PLN) ,92 0, ,92 EUR ,66 0, ,66 EUR ,63 0, ,63 EUR ,96 0, ,96 EUR ,33 0, ,33 EUR 3 010,36 0, ,36 RYCZAŁT 2 EUR ,25 0, ,25 EUR ,69 0, ,69 EUR 2 729,81 0, ,81 RYCZAŁT 2 EUR ,57 0, ,57 EUR ,86 0, ,86 EUR 426,48 0,00 426, PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/35

13 2006 Niedociągnięcia w związku z rejestrami gospodarstw PT Rośliny uprawne 2005 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT Rośliny uprawne 2006 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) 2006 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT Rośliny uprawne 2006 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT ROW, Gwarancja, nowe środki 2006 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT Dodatkowe kwoty pomocy 2007 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji PT PT PT Inna pomoc bezpośrednia płatności bezpośrednie 2007 Niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji 2008 Płatności po terminie 2009 pułapów RYCZAŁT 2 EUR ,48 0, ,48 RYCZAŁT 2 EUR ,99 0, ,99 RYCZAŁT 2 EUR 687,65 0,00 687,65 RYCZAŁT 5 EUR ,26 0, ,26 RYCZAŁT 5 EUR ,00 0, ,00 RYCZAŁT 5 EUR ,51 0, ,51 RYCZAŁT 5 EUR ,61 0, ,61 RYCZAŁT 5 EUR ,09 0, ,09 0 EUR , ,94 0,00 EUR , ,49 0,00 L 288/36 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14 PT 2009 Audyt finansowy zaległe płatności PT Rozliczenie rachunków 2006 Finansowe rozliczenie rachunków za 2006 r.: najbardziej prawdopodobny błąd PT Rozliczenie rachunków 2006 Finansowe rozliczenie rachunków za 2006 r.: błąd systematyczny PT Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: najbardziej prawdopodobny błąd PT Rozliczenie rachunków 2007 Finansowe rozliczenie rachunków za 2007 r.: błąd systematyczny RO Płatności bezpośrednie 2008 Niedociagnięcia w działaniu systemu LPIS-GIS RO SE Inna pomoc bezpośrednia art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wyłączając owce i bydło 2008 Płatności po terminie 2009 Przekroczenie pułapów finansowych SI Premie za mięso bydło 2005 Niedociągnięcia kontroli na miejscu dotyczących premii od krów mamek SI Premie za mięso bydło 2005 Zwierzęta poddane ubojowi przed EUR , ,01 0,00 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 EUR ,00 0, ,00 EUR 2 334,00 0, ,00 Razem PT (EUR) , , ,87 RYCZAŁT 10 EUR ,00 0, ,00 EUR , , ,34 Razem RO (EUR) , , ,66 0 EUR , ,13 0,00 Razem SE (EUR) , ,13 0,00 RYCZAŁT 2 SIT ,00 0, ,00 SIT ,96 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/37

15 SI Premie za mięso bydło 2005 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej SI Premie za mięso bydło 2005 Niedociągnięcia kontroli na miejscu dotyczących specjalnych premii za wołowinę i premii ubojowych SI Premie za mięso bydło 2006 Niedociągnięcia kontroli na miejscu dotyczących premii od krów mamek SI Premie za mięso bydło 2006 Niedociągnięcia kontroli na miejscu dotyczących specjalnych premii za wołowinę i premii ubojowych SI Premie za mięso maciorki SI Premie za mięso maciorki SI Premie za mięso maciorki SI Premie za mięso maciorki SI Premie za mięso maciorki SI Premie za mięso maciorki 2005 Wypłata pomocy rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do kwot owczych 2005 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej 2005 Niedociągnięcia w kontrolach głównych i pomocniczych dotyczących owiec 2006 Wypłata pomocy rolnikom posiadającym mniej niż 10 praw do kwot owczych 2006 Neutralizacja podwójnego wpływu wypłaty jednorazowej/korekty zryczałtowanej 2006 Niedociągnięcia w kontrolach głównych i pomocniczych dotyczących owiec SIT ,80 0, ,80 RYCZAŁT 5 SIT ,83 0, ,83 RYCZAŁT 2 SIT ,07 0, ,07 RYCZAŁT 5 SIT ,03 0, ,03 SIT ,10 0, ,10 SIT ,01 0, ,01 RYCZAŁT 5 SIT ,27 0, ,27 SIT ,67 0, ,67 SIT ,73 0, ,73 SIT ,35 0, ,35 Razem SI (SIT) ,73 0, ,73 L 288/38 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16 CY CY CY ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) PL Rozwój obszarów wiejskich, EFOGR Oś 2 ( , środki obszarowe) PL Rozwój obszarów wiejskich, EFOGR Oś 2 ( , środki obszarowe) Państwo BG BG ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) POZYCJA BUDŻETU Niewystarczający poziom kontroli na miejscu 2006 Niewystarczający poziom kontroli na miejscu 2007 Niewystarczający poziom kontroli na miejscu 2006 Niedociągniecia w kontrolach głównych oraz stosowaniu sankcji w przypadku środkow rolno-środowiskowych Niedociągniecia w kontrolach głównych oraz stosowaniu sankcji w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania POZYCJA BUDŻETU 6711 RYCZAŁT 5 CYP ,00 0, ,00 RYCZAŁT 5 CYP ,00 0, ,00 RYCZAŁT 5 EUR ,00 0, ,00 Razem CY (CYP) ,00 0, ,00 Razem CY (EUR) ,00 0, ,00 RYCZAŁT 5 PLN , ,00 0,00 RYCZAŁT 5 PLN , ,00 0,00 Razem PL (PLN) , ,00 0, Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu 2008 Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu RYCZAŁT 5 EUR ,14 0, ,14 RYCZAŁT 10 EUR ,51 0, ,51 Razem BG (EUR) ,65 0, , PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288/39

17 GR PT Państwo ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) ROW, sekcja gwarancji, środki towarzyszące (obszarowe) HU Składowanie interwencyjne kukurydza HU Składowanie interwencyjne kukurydza HU Składowanie interwencyjne kukurydza 2007 Niesprawne LPIS-GIS i uchybienia w kontrolach na miejscu 2007 Niedociągnięcia w systemie LPIS GIS, w zakresie kontroli na miejscu oraz w wyliczaniu sankcji. POZYCJA W BUDŻECIE RYCZAŁT 10 EUR ,57 0, ,57 Razem GR (EUR) ,57 0, ,57 RYCZAŁT 5 EUR ,74 0, ,74 Razem PT (EUR) , , Zwrot kosztow technicznych związanych z zapasami interwencyjnymi kukurydzy spowodowanych nieprawidłowym zaksięgowaniem 2007 Zwrot kosztow technicznych związanych z zapasami interwencyjnymi kukurydzy spowodowanych nieprawidłowym zaksięgowaniem 2007 Zwrot kosztow technicznych związanych z zapasami interwencyjnymi kukurydzy spowodowanych nieprawidłowym zaksięgowaniem HU ROW, sekcja gwarancji 2005 Zwrot należności nadpłaconych, związanych z różnicami w kursach wymiany po dokonaniu podwójnej korekty (zgodnie z decyzjami Komisji 2009/721/WE, 2010/152/UE oraz nakazem odzyskania środków nr GFO dotyczącym Przejściowego instrumentu finansowania ROW 2004HU06GDO001). HUF ,00 0, ,00 HUF ,00 0, ,00 HUF ,00 0, ,00 EUR 2 719,10 0, ,10 Razem HU (HUF) , ,00 Razem HU (EUR) 2 719, ,10 L 288/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 59/3 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem unijnym. 10.7.2015 PL L 182/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/873 z dnia 13 czerwca 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. 10.11.2017 PL L 292/61 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2014 z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.4.2014 r. C(2014) 2727 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.4.2014 r. zmieniająca decyzję Komisji nr C(2010)1620 final z dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającą podręcznik

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.4.2004 COM(2004) 258 końcowy 2004/0083 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie przyjęcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE)

15410/17 AC/mit DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) 15410/17. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 maja 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Trzeci protokół

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335/66 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania odstępstw od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/XPA/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/XPA/pl 1 Pełnomocnicy: WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII,

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 19.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 października 2013 r. dotycząca wsparcia finansowego Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2010 KOM(2010) 645 wersja ostateczna 2010/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867

Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 Warszawa, dnia 9 października 2017 r. Poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16

7621/16 KD/el DGC 1A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) 7621/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0091 (NLE) 7621/16 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0448 (NLE) 12105/15 JUSTCIV 204 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. Bruksela,26stycznia2011r.(1.02) (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJPL 14770/10 LIMITE PV/CONS 48 AGRI 395 PECHE 227

PUBLIC. Bruksela,26stycznia2011r.(1.02) (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJPL 14770/10 LIMITE PV/CONS 48 AGRI 395 PECHE 227 ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJPL Bruksela,26stycznia2011r.(1.02) (OR.en) 14770/10 LIMITE PUBLIC PV/CONS 48 AGRI 395 PECHE 227 PROJEKTPROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3033.posiedzenieRADYUNIEUROPEJSKIEJ (ds.rolnictwairybołówstwa),któreodbyłosięwbrukseliwdniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

KOMISJA. (8) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, L 303/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2004 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2004 r. dotycząca badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 365/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: SPIS TREŚCI PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.3.2015 L 62/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/365 z 4 marca 2015 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw tyczących przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988]

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] L 317/48 14.12.2018 DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE CTC z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988] KOMISJA MIESZANA UE CTC, uwzględniając Konwencję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2017 r. COM(2017) 403 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między

Bardziej szczegółowo