Ogólne zasady użytkowania znaku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne zasady użytkowania znaku"

Transkrypt

1

2 Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg których marka komunikuje się z Klientem, obejmują wszystkie skodyfikowane elementy występujące w layoutach oraz ich wzajemne relacje. 02) znak graficzny identyfikujący instytucję lub firmę, składający się z: logo nietypograficznego elementu graficznego logotypu (rysunek korony ), logotypu zawierającego logo i element typograficzny logotypu (napis Małopolska ) oraz kwadratowego pola, na którym się znajduje, logotyp Województwa Małopolskiego występuje w wersjach opisanych na str ) Pole ochronne logotypu obszar wokół logotypu na którym nie może znajdować się żaden inny element layoutu. 04) Layout całość powierzchni projektu ze wszystkimi elementami. W przypadku projektów dotyczących obiektów w przestrzeni (np.: teczki, notesy itp.) pojęcie to obejmuje płaski widok wszystkich płaszczyzn. 05) Spad określenie na spad oznacza umieszczenie obiektu (zdjęcia, grafiki, paternu itp.) tak, by przekraczał jedną lub więcej krawędzi layoutu. 06) Wielkość czcionki (zwana inaczej stopniem czcionki) wartość oznaczająca wysokość czcionki wyrażoną w punktach typograficznych postscriptowych (pt), 07) Punkt typograficzny (pt) postscriptowy (cyfrowy) = 1/72 cala = 0,3528 mm, 08) Linia bazowa czcionki linia wyznaczona przez linię łączącą dolne podstawy dużych liter, 09) Interlinia (Odległość między wierszami) w tym przypadku wyznaczana przez odległość pionową między liniami bazowymi sąsiednich wierszy wyrażoną w pt, 10) uto odległość między wierszami zalecana przez projektanta dla danego typu i wielkości czcionki. W tym podręczniku najczęściej stosowane będzie to pojęcie w znaczeniu rozumianym w pakietach graficznych firmy dobe (Illustrator, Photoshop, InDesign). Oznacza ono odległość między liniami bazowymi. UWG: Niektóre firmy (np. Microsoft w programach pakietu Office) stosują pojęcie auto w stosunku do dodatkowej, pustej interlinii między wierszami, które traktują jak kolejny paragraf. W takim wypadku należy stosować do przenoszenia do następnego wiersza kombinację klawiszy shift+enter lub alt+enter. Wtedy następne wiersze traktowane są jako część tego samego paragrafu. Można też dla zaznaczonego tekstu włączyć funkcję Nie dodawaj pustej przestrzeni między paragrafami tego samego stylu ( Don t ad space between paragraphs of the same style ) w palecie Paragraf (Paragraph). Można też ustawić odstęp 0 pt, ale nie odpowiada on dokładnie pożądanej odległości. 11) Kerning, regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie. 12) Justyfikacja, Justowanie formowanie bloku tekstu poprzez wyrównanie położenia wierszy w celu nadania całości jednolitego, estetycznego wyglądu. 13) Blok Tekstowy zwarta forma tekstu zajmująca wydzieloną przestrzeń. W layoucie może znajdować się wiele bloków. 14) CMYK (CYN MGENT YELLOW BLCK) zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). CMYK to jednocześnie jedna podstawowych przestrzeni barw w pracy z grafiką drukowaną. 15) RGB (RED GREEN BLUE) jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. RGB jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory komputerowe). 16) Pantone Pantone Matching System (PMS) to system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone Inc. z US. Kolory oznaczane są numerem (np. PMS 130) z oznaczeniami dodatkowymi takich cech jak fluorescencja, metaliczność itp. Podstawowa skala opisuje 1114 kolorów. Powstają one przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego). Stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste. 17) Wersja monochromatyczna wersja w odcieniach jednego koloru (zazwyczaj czarnego). Obejmuje ona wszelkie wydruki jednokolorowe, np. z drukarki laserowej lub gazety. 18) Wersja achromatyczna wersja w jednym kolorze (zazwyczaj czarnym) w jednym odcieniu (bez przejść tonalnych). Obejmuje ona wszelkie wydruki jednokolorowe, np. z drukarki laserowej lub gazety. 19) Layouty pełnokolorowe (ang. full color ) layouty drukowane w skali CMYK lub pochodnych. 20) Layouty unijne (m.in. MRPO) materiały, druki i publikacje powstające w związku z wdrażaniem programów unijnych. Lorem ipsum dolorosa opus fabrikatum ips Opcja pozwalająca zachować właściwą odległość między wierszam Linia bazowa czcionki Interlinia

3 5% długości boku pola kwadratowego logotypu Budowa, pole ochronne i wielkości minimalne 03) wersja pionowa 9 Województwa Małopolskiego został przyjęty Uchwałą Nr 65/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. Koncepcja logotypu zakłada, że podstawą jego konstrukcji jest kwadrat w kolorze pomarańczowym. umieszczony jest na krawędzi layoutu przypominając metkę lub wszywkę. Sugeruje to pewną przezroczystość i niewielką ingerencję elementów CI w wygląd layoutu. zbudowany jest z 4 podstawowych elementów: napisu Małopolska (czcionka: DIN Pro Bold). korony. 3 żółtych plamek. kwadratowego pola. Wyróżniamy 3 wersje logotypów: 01) Kwadratowa wszystkie elementy logotypu znajdują się wewnątrz kwadratowego pola. Stosowana we wszystkich działaniach prowadzonych bezpośrednio przez Województwo Małopolskie oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Wszystkie elementy umieszczone są wzdłuż pionowej osi symetrii. Przeciwległe odstępy od krawędzi kwadratowego pola są wzajemnie sobie równe. Wysokość litery M w napisie Małopolska wynosi 11,43 % wysokości kwadratowego pola logotypu. 02) Pozioma Stosowana we wszystkich działaniach, w których Województwo Małopolskie występuje w roli Partnera, Współorganizatora i Współfinansującego, we wszystkich przypadkach, gdy względy kompozycyjne i kształt nośników nie pozwalają na zastosowanie wersji kwadratowej znaku graficznego oraz gdy zastosowanie logotypu poziomego poprawia rozpoznawalność i czytelność znaku graficznego. Napis Małopolska znajduje się poza obrębem kwadratowego pola logotypu. Leży on na osi poziomej wyznaczonej przez środek kwadratowego pola logotypu, w odległości równej 30 % wysokości tego pola. Wysokość litery M w napisie Małopolska wynosi 50 % wysokości kwadratowego pola logotypu. W przypadku layoutów dla beneficjentów środków unijnych oraz projektów, których efektem jest powstanie materiałów audiowizualnych bez względu na kształt layoutu stosuje się wyłącznie wersję poziomą logotypu. UWG: Po prawej stronie tego logotypu nie można umieszczać napisów dodatkowych. 03) Pionowa stosowana tylko w szczególnych przypadkach bardzo wąskich layoutów pionowych. Napis Małopolska znajduje się poza obrębem kwadratowego pola logotypu. Wersja ta powstaje na bazie wersji poziomej przez obrócenie wokół osi wyznaczonej przez środek kwadratowego pola logotypu. UWG: Nie stosować tej wersji bez wyraźnej konieczności. Pole ochronne w przypadku tego logotypu występuje tylko w okrojonej formie. Ponieważ sam logotyp może znajdować się na dowolnym tle (w tym zdjęcia i grafika), pole ochronne ogranicza się właściwie tylko do powierzchni elementów logotypu. Należy jednak unikać tła w podobnej kolorystyce do logotypu (ze względu na pogorszenie widoczności logotypu). UWG: Żaden z pozostałych elementów layoutu nie może przykrywać logotypu. logotypu jest determinowana czytelnością zawartych w nim napisów. Przyjmuje się, że prawidłowo można wydrukować i odczytać napis o wielkości nie mniejszej niż 4 pt. W tym jednak przypadku ważniejsza będzie czytelność wszystkich elementów graficznych. uzależniona została od długości boku pomarańczowego pola logotypu: Wersji kwadratowa 10 mm, Wersja pozioma 4 mm, Wersja pionowa 4 mm. 01) wersja kwadratowa 02) wersja pozioma Plamki Korona Kwadratowe pole znaku Napis 01) wersja kwadratowa 10 mm 02) wersja pozioma 4 mm 03) wersja pionowa 4 mm

4 5% długości boku pola kwadratowego logotypu Odmiana specjalna, międzynarodowa Kraków Region Odmiana specjalna logotypu przeznaczona jest do użytku w materiałach międzynarodowych, niepolskojęzycznych. Od odmiany podstawowej różni się obecnością napisu KRKÓW REGION, który znajduje się pod napisem Małopolska. Czcionka słowa KRKÓW Futura T CE Medium Oblique. Czcionka słowa REGION DIN PRO Bold. Wyróżniamy 3 wersje logotypów: 01) Kwadratowa wszystkie elementy logotypu znajdują się wewnątrz kwadratowego pola. Wysokość litery K w napisie KRKÓW REGION wynosi 55 % wysokości litery M w napisie Małopolska. Szerokość napisu KRKÓW REGION równa się szerokości napisu Małopolska. To wyznacza kerning czcionki napisu KRKÓW REGION ) Pozioma stosowana w materiałach niepolskojęzycznych zgodnie z zasadami opisanymi na stronie 8 niniejszego podręcznika. W przypadku materiałów unijnych bez względu na ilość miejsca i kształt layoutu stosuje się wyłącznie wersję poziomą logotypu. Wysokość litery K w napisie KRKÓW REGION wynosi 55 % wysokości litery M w napisie Małopolska. Szerokość napisu KRKÓW REGION równa się szerokości napisu Małopolska. To wyznacza kerning czcionki napisu KRKÓW REGION 122. UWG: Po prawej stronie tego logotypu nie można umieszczać napisów dodatkowych. 03) Pionowa stosowana tylko w szczególnych przypadkach bardzo wąskich layoutów pionowych. UWG: Nie stosować tej wersji bez wyraźnej konieczności. UWG: Żaden z pozostałych elementów layoutu nie może przykrywać logotypu. logotypu jest determinowana czytelnością zawartych w nim napisów. Przyjmuje się, że prawidłowo można wydrukować i odczytać napis o wielkości nie mniejszej niż 4 pt. W tym jednak przypadku ważniejsza będzie czytelność wszystkich elementów graficznych. uzależniona została od długości boku pomarańczowego pola logotypu: Wersji kwadratowa 17 mm, Wersja pozioma 4 mm, Wersja pionowa 4 mm. Pozostałe zasady budowy i stosowania są takie same jak logotypów odmiany podstawowej. Wyjątek stanowią bardzo wąskie layouty poziome i pionowe (stosunek krótszego boku do dłuższego mniejszy lub równy 20 %. W takich przypadkach logotyp musi być nieco mniejszy niż wynikałoby to z zasad umieszczania logotypu w layoucie opisanych na str Szczegółowo opisano to na str Odmiany kolorystyczne tego logotypu są dokładnie takie same jak dla odmiany podstawowej (str 12-13). 01) wersja kwadratowa 02) wersja pozioma Plamki Korona Kwadratowe pole znaku Napis Napis 01) wersja kwadratowa 17 mm 02) wersja pozioma 4 mm 03) wersja pionowa 4 mm 03) wersja pionowa 11

5 Kolory i odmiany kolorystyczne C/M/Y/K: 0/0/0/50 R/G/B: 147/147/37 C/M/Y/K: 0/0/0/100 R/G/B: 0/0/0 C/M/Y/K: 0/0/0/20 R/G/B: 214/214/ Każda z wersji u może występować w 3 odmianach kolorystycznych: 01) Odmiana barwna zalecana do większości zastosowań. UWG: W przypadku stosowania logotypów odmiany barwnej w wersji poziomej i pionowej na ciemnym tle, kolor napisu Małopolska zostaje zmieniony na biały (jedyny dopuszczalny kolor). 02) Odmiana monochromatyczna głównie do wydruków i gazet czarnobiałych, gdy nie ma technicznych możliwości zastosowania odmiany barwnej. UWG: Nie można stosować tej odmiany na layoutach pełnokolorowych. W takim przypadku należy zastosować odmianę barwną. w skali szarości na ciemnym tle 03) Odmiana achromatyczna (w tym w kontrze) tylko do zastosowań specjalnych, gdy nie można użyć nawet odmiany monochromatycznej. Może być stosowana np. do produkcji niektórych gadżetów, tłoczeń itp. Wersja ta może występować w dwóch innych kolorach logotypu barwnego (w zależności od tła i wymogów technicznych): pomarańczowego (C/M/Y/K: 0/60/100/, Pantone 158C), niebieskiego (C/M/Y/K: 100/65/0/30, Pantone 288C). Wnętrze logotypu (korona, plamki) powinno być białe, jednak nie wyklucza się w szczególnych wypadkach przezroczystości o ile nie ograniczy ona czytelności znaku. Wymagane jest jednak w takim przypadku tło jednolite o kontrastowym w stosunku do logotypu zabarwieniu. Przykładem takiego logotypu są np. pióra ze str. 112 (logotyp biały na czarnym tle). UWG: Nie można stosować tej odmiany na layoutach pełnokolorowych. W takim przypadku należy zastosować odmianę barwną. Podstawą identyfikacji jest jednak odmiana barwna. Należy unikać pozostałych odmian, jeśli tylko można zastosować wersję barwną ze względów technicznych. 02) Kolorystyka logotypu odmiana monochromatyczna 03) Kolorystyka logotypu achromatyczna i w kontrze C/M/Y/K: 0/0/0/0 R/G/B: 255/255/255 C/M/Y/K: 0/0/0/100 R/G/B: 0/0/0 01) Kolorystyka logotypu odmiana barwna C/M/Y/K: 0/60/100/0 Pantone 158C R/G/B: 212/134/37 C/M/Y/K: 100/65/0/30 Pantone 288C R/G/B: 44/63/119 C/M/Y/K: 0/25/100/0 Pantone 123C R/G/B: 233/201/30 barwny na ciemnym tle Przykład odmiany achromatycznej wykorzystującej kolor niebieski logotypu na jasnym tle Przykład odmiany achromatycznej wykorzystującej kolor pomarańczowy logotypu na ciemnym tle

6 Zasady umieszczania logotypu w layoucie pionowym Moduły służące do wyznaczania marginesów i odległości powstające w oparciu o wysokość logotypu - 100% wysokości logotypu D 15 B - 50% wysokości logotypu Zasady umieszczania logotypu w layoucie różnią się nieco w zależ- C - 25% wysokości logotypu ności od tego, czy dotyczą layoutu pionowego, czy poziomego. Poniżej opisane są zasady umieszczania logotypu w layoucie D - 20% wysokości logotypu pionowym: 01) dotyka zawsze lewej krawędzi layoutu. nie może równocześnie dotykać innych krawędzi ani być umieszczony swobodnie. Od tej reguły dopuszcza się następujące wyjątki: szczególny kształt layoutu (np.: kubki, długopisy itp.), logotyp w wersji pionowej, bardzo wąskie layouty pionowe. 02) Stosunek wysokości kwadratowego pola logotypu do wysokości layoutu wynosi 10 %. Layout pionowy dwustronicowy dzielony w pionie 03) znajduje się w odległości równej swej wysokości (10 % wysokości layoutu) od górnego lewego narożnika layoutu. 04) W szczególnej sytuacji (brak miejsca na pozostałe elementy layoutu) wysokość kwadratowego pola logotypu może zostać zmniejszona do 5 % wysokości layoutu, przy założeniu, że wielkość logo nie może być mniejsza niż wielkość minimalna określona w tym podręczniku. Jednocześnie proporcjonalnie należy zmniejszyć odległość od lewego górnego narożnika layoutu. 05) W bardzo wąskich i nietypowych layoutach pionowych wysokość logotypu może zostać zwiększona nawet do 20 % wysokości layoutu. Gdy szerokość layoutu jest mniejsza niż 20 % jego wysokości logotyp w wersji kwadratowej może dotykać jednocześnie prawej krawędzi layoutu. Jego odległość od górnej krawędzi layoutu nadal powinna być równa wysokości Layout pionowy 4 C B kwadratowego pola logotypu. 06) Wielkość logotypu nie powinna się zwiększać płynnie tylko skokami równymi wysokości kwadratowego pola logotypu Layout kwadratowy Layouty pionowy szerokość 20% wysokości Layouty pionowy szerokość 20% wysokości Bardzo wąski layout pionowy szerokość 20% wysokości (patrz pkt 5) Bardzo wąski layout pionowy szerokość 15% wysokości (czyli co 10 %). 07) w wersji pionowej powinien być osadzony na osi pionowej layoutu. Może on dotykać lewej, górnej i prawej krawędzi layoutu (ekstremalnie wąskie layouty pionowe, gdy szerokość layoutu jest mniejsza niż 15 % jego wysokości). 08) Dla layoutów kwadratowych obowiązują takie same zasady jak dla layoutów pionowych. 09) Teksty i elementy graficzne layoutu nie mogą się znajdować bliżej od logotypu niż 2 % wysokości layoutu (20 % wysokości kwadratowego pola logotypu). 10) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych w pionie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi lewej skrajnej stronnicy. 11) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych w poziomie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi górnej skrajnej stronnicy. UWG: W takim przypadku obowiązuje stosunek wysokości kwadratowego pola logotypu do wysokości górnej strony: 20 % (jak w layoutach poziomych).

7 Layout poziomy 4 Zasady umieszczania logotypu w layoucie poziomym D 17 Zasady umieszczania logotypu w layoucie różnią się nieco w zależności od tego, czy dotyczą layoutu pionowego, czy poziomego. Poniżej opisane są zasady umieszczania logotypu w layoucie poziomym: 01) dotyka zawsze lewej krawędzi layoutu. nie może równocześnie dotykać innych krawędzi ani być umieszczony swobodnie. Od tej reguły dopuszcza się następujące wyjątki: Moduły służące do wyznaczania marginesów i odległości powstające w oparciu o wysokość logotypu - 100% wysokości logotypu szczególny kształt layoutu (np.: kubki, długopisy itp.), bardzo wąskie layouty poziome. 02) Stosunek wysokości kwadratowego pola logotypu do wysokości layoutu wynosi 20 %. 03) znajduje się w odległości równej swej wysokości (20 % wysokości layoutu) od górnego lewego narożnika layoutu. B - 50% wysokości logotypu C - 25% wysokości logotypu C B 04) W szczególnej sytuacji (brak miejsca na pozostałe elementy layoutu) wysokość kwadratowego pola logotypu może zostać zmniejszona do 10 % wysokości layoutu. Jednocześnie proporcjonalnie należy zmniejszyć odległość od lewego górnego narożnika layoutu. D - 20% wysokości logotypu Layout poziomy wysokość 40% szerokości 05) W bardzo wąskich i nietypowych layoutach poziomych zasada z pt. 4 ulega zmianie: Layout poziomy dwustronicowy dzielony w poziomie stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy 40 %: logotyp zwiększa się do 40 % wysokości layoutu i zostaje umieszczony w odległości 20 % wysokości layoutu od lewego górnego rogu. stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy 30 %: logotyp zwiększa się do 60 % wysokości layoutu i zostaje umieszczony na osi poziomej layoutu. stosunek wysokości layoutu do szerokości mniejszy lub równy 20 %: logotyp może dotykać też dolnej i górnej krawędzi layoutu Bardzo wąski layout poziomy wysokość 30% szerokości (patrz pkt 5) (wysokość logotypu równa się wysokości layoutu). 06) Wielkość logotypu nie powinna się zwiększać płynnie tylko skokami równymi wysokości kwadratowego pola logotypu (czyli co 20 %). 07) Dla layoutów kwadratowych obowiązują takie same zasady jak dla layoutów pionowych. 08) Teksty i elementy graficzne layoutu nie mogą się znajdować bliżej od logotypu niż 2 % wysokości layoutu (20 % wysokości kwadratowego pola logotypu). 09) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych w pionie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi lewej skrajnej stronnicy. Bardzo wąski layout poziomy wysokość 20% szerokości (patrz pkt 5) 10) W przypadku layoutów dwu i wielostronicowych dzielonych w poziomie, logotyp znajduje się tylko przy lewej krawędzi górnej skrajnej stronnicy. 11) Zasady umieszczania logotypów wersji kwadratowej i poziomej są takie same.

8 03) Ingerencja w kształt, zawartość i proporcje logotypu Niedozwolone zabiegi na logotypie Przykłady zmiany proporcji elementów logotypu 21 Proporcje, zawartość oraz kolorystyka logotypu są ściśle określone i opisane w tym podręczniku. Wszelkie zabiegi niezgodne z opisem są niedopuszczalne. Wyróżniamy następujące typy niedozwolonych zabiegów: 01) Zastosowanie logotypów w odmianach monochromatycznej i achromatycznej na layoutach pełnokolorowych. 02) Zmiana kolorystyki logotypu. 03) Ingerencja w kształt, zawartość i proporcje logotypu. 04) Ograniczanie widoczności logotypu. 01) Zmiana logotypu monochromatycznego i achromatycznego na layoutach pełnokolorowych Przykłady zmiany miejsc i kształtu elementów logotypu Obrócone logo w logotypie 02) Zmiana kolorystyki logotypu Przykłady zamiany kolorów podstawowych Przykłady zmiany zawartości logotypu Przykłady zmiany kolorów podstawowych na inne Przykłady zamiany nasycenia kolorów podstawowych 04) Ograniczenie widoczności logotypu Przesunięcie logotypu do narożnika Krawędzie layoutu Ucięcie fragmentu logotypu Zastosowanie logotypu mniejszczego od opisanych wielkości minimalnych Przykrycie logotypu innymi elementami layoutu (np. zdjęciem)

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. } logotyp, kolorystyka i typografia } 4 1.1. } logotyp Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej programu Leonardo da Vinci, dlatego

Bardziej szczegółowo

Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska

Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska Zasady używania elementów systemu identyfikacji Ministerstwa Środowiska EWOLUCJA LOGO Paleta kolorów PALETA GLÓWNA / System identyfikacji wizualnej Ministerstwa Środowiska został oparty na trzy-elementowej

Bardziej szczegółowo

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku System identyfikacji identyfikacji wizualnej / Księga znaku wizualnej / Księga znaku 01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK Znak BPX składa się z sygnetu i części typograficznej - akronimu BPX. Występuje

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK Spis treści 1. Logotyp / s. 3 2. Pole ochronne znaku / s. 4 3. Minimalna wielkość logotypu / s. 5 4. Typografia / s. 6 5. Kolorystyka / s. 7 6. Wersja achromatyczna

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z:

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z: KSIĘGA ZNAKU symbolika Logo symbolicznie i kompozycyjnie oddaje ducha uczelni, nawiązując do technicznych, innowacyjnych rozwiązań, jak i do szerzej rozumianej tradycji, czy to w sferze bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU MyKulturalni.pl PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU 2 Spis zawartości. 3 Znak MyKulturalni.pl 4 Elementy Logo. 5 Elementy dodatkowe. 6 Odmiany Logo. 7 Wersje logo. 8 Kolorystyka. 9 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Gospodarki. System identyfikacji wizualnej Ministerstwa Gospodarki

System Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Gospodarki. System identyfikacji wizualnej Ministerstwa Gospodarki System identyfikacji wizualnej Ministerstwa Gospodarki System identyfikacji wizualnej Spis treści A podstawowe elementy identyfikacji 1 kolorystyka 2 logotypy 3 logotypy na apli 4 logotypy w wersji bez

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom 1 LOGOTYP 1.01 forma podstawowa Logotyp Marki Radom to podstawowa forma identyfikacji wizualnej, budująca wraz z kanałem komunikacji wspomagającej (działania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Logo wersja podstawowa logotyp i godło

Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo PARP Logo zawierające godło i akronim (skrót PARP) jest stosowane w większości sytuacji. W szczególności we wszystkich dokumentach obcojęzycznych. Logo zawierające

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. European Entrepreneurial Region

KSIĘGA ZNAKU. European Entrepreneurial Region KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. ZNAK FIRMOWY 1.1 ZNAK GRAFICZNY 1.2 LOGOTYP (TYPOGRAFIA) 2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 2.1 KONSTRUKCJA WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAKU 2.2 POLE OCHRONNE WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAKU 2.3 WERSJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podstawowa forma znaku. Forma pozioma znaku. Forma pionowa znaku. Logo z hasłem. Sygnet. Uproszczona forma znaku.

SPIS TREŚCI. Podstawowa forma znaku. Forma pozioma znaku. Forma pionowa znaku. Logo z hasłem. Sygnet. Uproszczona forma znaku. KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 2 Podstawowa forma znaku Forma pozioma znaku Forma pionowa znaku Logo z hasłem Sygnet Uproszczona forma znaku Konstrukcja znaku Pole ochronne znaku Kolorystyka Typografia Skalowanie

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku

mapy cyfrowe dla biznesu Emapa Księga Znaku Księga znaku Emapa Księga Znaku Niniejsza księga znaku określa zasady użytkowania i prezentowania logo Spółki Emapa. Została stworzona, aby pomóc Partnerom i Klientom Spółki Emapa zrozumieć, jak używać

Bardziej szczegółowo

Księga Logotypu Marki Radom

Księga Logotypu Marki Radom Księga Logotypu Marki Radom spis treści 1. LOGOTYP 1.01 forma podstawowa 1.02 znak graficzny 1.03 forma podstawowa z hasłem 1.04 forma podstawowa z hasłem w języku angielskim i rosyjskim 1.05 formy uzupełniające

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO KSIĄŻKA TOŻSAMOŚCI ZNAKU

LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO KSIĄŻKA TOŻSAMOŚCI ZNAKU Załącznik do Zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2009 w sprawie wprowadzenia książki tożsamości znaku Uniwersytetu Zielonogórskiego LOGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA.

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA. LOGO FIRMOWE LOGO Logo jest głównym elementem identyfikacji wizualnej firmy. Dzięki oryginalnej formie i odpowiedniej kolorystyce jest ono łatwo rozpoznawane i zapamiętywane. BUDOWA LOGO Znak składa się

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

02. kolorystyka. CMYK RGB WWW Pantone RAL. 0/0/0/100 0/0/0 #000000 Black RAL 9005

02. kolorystyka. CMYK RGB WWW Pantone RAL. 0/0/0/100 0/0/0 #000000 Black RAL 9005 KSIĘGA ZNAKU 01. budowa Logo Politechniki Warszawskiej przedstawia: Popiersie mężczyzny z głową zwróconą w prawo, trzymającego w prawej ręce młot, a w lewej płonący kaganek. Poniżej popiersia tarcza herbowa

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści 1.00 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia

Spis treści. 2.1 Paleta kolorów 2.2 Typografia KSIĘGA ZNAKU PORTA Czerwiec 2013 Spis treści 1.1 Znak podstawowy wstęp 1.2 Znak podstawowy pole ochronne 1.3 Znak podstawowy konstrukcja znaku 1.4 Znak podstawowy wersja achromatyczna, monochromatyczna,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie SYSTEM IDENTYFIKCJI WIZULNEJ Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie System identyfi kacji wizualnej Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie LOGOTYP - ZNK IDENTYFIKCYJNY FORM PODSTWOW

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Spis treści 1. Godło i logo opis. 2. Godło i logo konstrukcja. 3. Logo pole ochronne. 4. Logotyp i jego warianty. 5. Logotyp

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS KANCELARIA PRAWNA Kancelaria Prawna Expertus Widerak & Wspólnicy powstała w wyniku połączenia Działu Prawnego Spółki Expertus oraz Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Radosława Wideraka.

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej znaku ZOZ Świętochłowice.

Księga identyfikacji wizualnej znaku ZOZ Świętochłowice. ZOZ Świętochłowice. Spis treści 2 Wstęp 3 Standaryzacja znaku - kolory 4 Budowa znaku 7 Pole ochronne znaku i wielkość minimalna 8 Ochrona znaku - skalowanie 10 Ochrona znaku - niedopuszczalne modyfikacje

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt pn. Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POCZTY POLSKIEJ S.A. 2014 Copyright Poczta Polska S.A. Kolorystyka Elementy bazowe Kolorystyka Podstawowymi kolorami dla Systemu Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej S.A.

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania logotypu identyfikującego ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe

Zasady stosowania logotypu identyfikującego ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe Zasady stosowania logotypu identyfikującego ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej. UWG: czarne tło nie jest elementem

Bardziej szczegółowo

księga znaku fundacja równe szanse

księga znaku fundacja równe szanse księga znaku fundacja równe szanse spis treści: znak marki 3 sygnet - konstrukcja 4 logo - wersja podstawowa 5 logo - wymiarowanie 6 logo - skalowanie 7 kolorystyka - wersja pełnokolorowa 8 wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO SZCZEGÓŁOWY OPIS EMBLEMATU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ LITERNICTWO

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU 1. LOGOTYP Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej. Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Logotyp Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej składa się z części

Bardziej szczegółowo

[Wersja: styczeń 2007 DRUK] Informacja Turystyczna Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja

[Wersja: styczeń 2007 DRUK] Informacja Turystyczna Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja [Wersja: styczeń 2007 DRUK] Informacja Turystyczna Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja A.1 Informacja turystyczna. Standaryzacja logo Forma podstawowa Logo Śląskiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do Planu komunikacji PO KL Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księga Identyfikacji Wizualnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bazowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI

Bardziej szczegółowo

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006

[Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 [Wersja: lipiec 2006 DRUK] Województwo Śląskie Katalog identyfikacji wizualnej Część A. Standaryzacja Warszawa 2006 A. Forma podstawowa Logo składa się z logotypu (napisu) Województwo Śląskie oraz znaku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wstępny projekt Departament Informacji i Promocji Warszawa, 12.12.2014 r. Księga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU Logotyp jest głównym elementem tożsamości wizualnej firmy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o.. Logo zbudowane jest z sygnetu oraz

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011

Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 Księga znaku Prokuratury Generalnej 2011 autor Katarzyna Bojanowska Spis treści: 1. Forma podstawowa 2. Sygnet 3. Typografia 4. Siatka modułowa 5. Formy uzupełniające 6. Pole ochronne 7. Warianty kolorowe

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla... Zatwierdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn... Pełna forma nazwy prawnej: Światowid w Elblągu lub Centrum Spotkań Europejskich. Formy pełnej nazwy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. SILESIA BIKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘGA TOŻSAMOŚCI

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. SILESIA BIKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘGA TOŻSAMOŚCI KSIĘG TOŻSMOŚCI SILESI IKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘG TOŻSMOŚCI LOGOTYP wersja sugerowana wersje alternatywna Logotyp Silesia ike opracowany dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej } spis zawartości czym jest księga identyfikacji wizualnej? 3 1. logotyp, kolorystyka i typografia 1.1. logotyp 1.2. warianty kolorystyczne 1.3. paleta kolorów 1.4. typografia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Identyfikacja wizualna Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Przygotowano na zlecenie miasta Białystok na podstawie umowy z dnia 29.07.2011 Autor: Tomasz Miazga Część A. Księga znaku BPN-T A. Księga

Bardziej szczegółowo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo księga znaku spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo 12 skalowanie 13 typografia, niepoprawne użycie

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku 1 Księga 2 Księga \ Wstęp Księga Grupy BPS określa zasady posługiwania się logotypem Grupy BPS na wszystkich polach eksploatacji. Pokazuje i wyjaśnia sposób jego budowy, dokładnie opisuje kolory i składowe.

Bardziej szczegółowo

2.1. Logo UMK Logo. System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

2.1. Logo UMK Logo. System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 2. 2.1 Logo Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest logo. Składa się ono z graficznego znaku (sygnet) oraz logotypu z pełną nazwą uczelni.

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księga Identyfikacji Wizualnej S.A. s 1. Elementy bazowe 1.1. KONSTRUKCJA- OPIS ZNAKU PSE 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU 1.5. POLE OCHRONNE 1.6. MINIMALNA

Bardziej szczegółowo

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych.

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych. księga znaku KONSTRUKCJA SYMBOLU Symbolem logotypu jest biała strzałka odchylona od poziomu pod kątek 45 stopni. Strzałka znajduje się na niebieskim polu. Symbol stanowi literę O i jest wpleciony w nazwę

Bardziej szczegółowo

realizacja www.carbomedia.pl księga marki

realizacja www.carbomedia.pl księga marki realizacja www.carbomedia.pl księga marki SPIS TREŚCI Logo znaczenie konstrukcja wersja rozszerzona pole ochronne - wersja podstawowa pole ochronne - wersja rozszerzona kolorystyka - wersja pełna kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady ekspozycji i reprodukcji znaku

Zasady ekspozycji i reprodukcji znaku Zasady ekspozycji i reprodukcji znaku forma Podstawową formą znaku OKSiR, jest element typograficzny wraz z tekstem o ś r o d e k k u lt u r y s p o r- t u i r e k r e ac j i w ś w i e c i u. Taka forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Księga znaku województwa podkarpackiego

Księga znaku województwa podkarpackiego Księga znaku województwa podkarpackiego spis treści 1.01 forma podstawowa 5 1.02 element ozdobny 6 1.03 forma podstawowa z hasłem 7 1.04 forma pozioma 8 1.05 siatka modułowa 9 1.06 pole ochronne 10 1.07

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z N A K U

K S I Ę G A Z N A K U K S I Ę G A Z N A K U SPIS TREŚCI PROPORCJE LOGO WIELKOŚĆ MINIMALNA POLE PODSTAWOWE POLE OCHRONNE SKALOWANIE LOGO NA SIATCE KOLORYSTYKA - wersja podstawowa KOLORYSTYKA - wersja monochromatyczna KOLORYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KINO ŚWIATOWID KSIĄŻKA ZNAKU

KINO ŚWIATOWID KSIĄŻKA ZNAKU KINO ŚWIATOWID Opracował: Krzysztof Prochera... Zatwierdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Znak firmowy (Logo):Odgrywa kluczową rolę w kreowaniu wizerunku firmy. Poza funkcją typowo marketingową

Bardziej szczegółowo

Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej

Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej Manual identyfikacji wizualnej 100-lecia I wojny światowej Założenia użycia logotypu i elementów identyfikacji w publikacjach imprez odbywających się w ramach obchodów 1 Logotyp WERSJA PIONOWA I POZIOMA

Bardziej szczegółowo

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Bundeslogo

Księga znaku Bundeslogo 2 Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Drukowanie na kolorowych tłach 5. Pozytyw / negatyw - możliwości wykorzystania 6. Liternictwo w znaku 7. Rozmiary 8. Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A.

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. Księga znaku Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. ARP S.A. Księga Znaku / Znaki marki / Znak firmowy ARP S.A. Strona 2 Forma podstawowa znaku Forma podstawowa znaku z deskryptorem składa się z trzech elementów:

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania oraz użyczania znaku ZPRP

Zasady korzystania oraz użyczania znaku ZPRP Zasady korzystania oraz użyczania znaku ZPRP.00 I Przedmiot regulacji. Przedmiotem udostępnienia dla osób trzecich mogą. być: ) znak ZPRP, 2) wizerunek członka kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju,

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka budowy logotypu

1. Charakterystyka budowy logotypu A 1. Charakterystyka budowy logotypu 5 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej

Bardziej szczegółowo

Księga znaku wydanie 2/09. Księga znaku Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich...

Księga znaku wydanie 2/09. Księga znaku Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich... Księga znaku wydanie 2/09 Księga znaku Twórzmy naszą tożsamość dostępną dla wszystkich... SPIS TREŚCI ZNAK wersja podstawowa... 2 KONSTRUKCJA logo na siatce, pole ochronne... 3 KOLORYSTYKA wartości podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma nr DIP-I-8141-3-ERS/14 - uproszczona wizualizacja perspektywy 2014-2020

Załącznik do pisma nr DIP-I-8141-3-ERS/14 - uproszczona wizualizacja perspektywy 2014-2020 z polem ochronnym W logotypie znaku zastosowano fonty z rodziny UBUNTU w odmianie Light Medium dla napisu głównego oraz Ubuntu Normal dla nazw programów.. pionowe z polem ochronnym monochromatyczne monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, styczeń 2014 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Regionalny Szpital Specjalistyczny

Regionalny Szpital Specjalistyczny Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu Brand Identity Projekt i opracowanie Ewa i Jacek Doroszenko www.pineum.com Spis treści strona O Szpitalu Idea formy znaku 3 4 I.

Bardziej szczegółowo

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy

Znak podstawowy. 1 - Ideogram 2 - Logotyp. Rozdział 1.1/ Elementy bazowe / Znak podstawowy Znak podstawowy Korona jest najpowszechniejszym atrybutem władzy królewskiej. Razem z kolorem - purpura królewska - wskazują na rodowód i range Muzeum. Podkreśleniu rangi Muzeum służy także połaczenie

Bardziej szczegółowo

SYMBOLIKA ZNAKU. str. 01

SYMBOLIKA ZNAKU. str. 01 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. SYMBOLIKA ZNAKU...1 2. BUDOWA ORAZ PROPORCJE ZNAKU... 2 3. POLE OCHRONNE ZNAKU... 9 4. MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU... 11 5. WARIANTY KOLORYSTYCZNE ZNAKU... 12 6. NIEPRAWIDŁOWE

Bardziej szczegółowo

Katalog systemu identyfikacji wizualnej znaku

Katalog systemu identyfikacji wizualnej znaku 1 Spis treści Charakterystyka znaku... 3 Kolorystyka... 4 Pole ochronne... 5 Skalowanie znaku... 6 Stosowanie znaku... 6 Przykłady zastosowań znaku... 6 Wersje znaku... 7 Typografia... 9 Znaki dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

DniOtwarte.eu / księga znaku

DniOtwarte.eu / księga znaku DniOtwarte.eu / księga znaku 1 DniOtwarte.eu / księga znaku / znak wersja podstawowa Znak podstawowy składa się z godła i logotypu. Jest dedykowany oficjalnej prezentacji w reklamie, w identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Księga znaku VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Znak podstawowy Budowa logo i jego proporcje Pole ochronne logo Konstrukcja symbolu na siatce Logo w wersji kolorowej Logo w skali szarości Logo w jednym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ

PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 2008 WSTĘP W związku z dojrzałością technologii komunikacyjnych obecnie stawiane są bardzo duże wymagania co do poziomu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 1. LOGO COI... 3 1.1 wersja podstawowa... 4 1.2 wersja skrócona... 5 1.3 wersja pełna... 6 1.4 wersja pozioma... 7 1.5 dopuszczalne wersje kolorystyczne...

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8

spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8 spis treści wtęp 3 logotyp konstrukcja 4 logotyp wersja podstawowa 5 logotyp wersje uzupełniające 6 obszar ochronny 7 kolorystyka 8 logotyp w negatywie 9 wielkości minimalne 10 nieprawidłowe zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym.

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EWOLUCJA LOGO STEGU LOGO I POLE OCHRONNE LOGO I SIATKA MODUŁOWA LOGO I KOLORYSTYKA LOGO I WERSJA MONOCHROMATYCZNA LOGO I WERSJA W KONTRZE

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Księga powstała w ramach projektu Z-dialogowani, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obywatele dla Demokracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej projekt z dnia 14 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH WPROWADZENIE Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli: flagi europejskiej oficjalnego emblematu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Niniejsze opracowanie jest zbiorem zasad, które systematyzują reguły stosowania projektu okleiny dla autobusów PKP Intercity.

WPROWADZENIE. Niniejsze opracowanie jest zbiorem zasad, które systematyzują reguły stosowania projektu okleiny dla autobusów PKP Intercity. Wersja 1.1. BUS SPIS TREŚCI Wprowadzenie................................................................ 2 Znak konstrukcja............................................................. 3 Znak pole ochronne..........................................................

Bardziej szczegółowo

4/5 wersja podstawowa. 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz, maksymalne pomniejszenie. 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku

4/5 wersja podstawowa. 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz, maksymalne pomniejszenie. 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku 2/3 ACADEMIO - cel ACADEMIO - geneza znaku ZNAK 4/5 wersja podstawowa 8/9 wersja typograficzna 12/13 wersja typograficzna (adres www) 16/17 wersja połączona 6/7 siatka modułowa, pole ochronne kartusz,

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. 2015 mamastudio

Księga znaku. 2015 mamastudio Księga znaku 2015 mamastudio Księga znaku esky Spis treści Kolorystyka 1.1 Kolorystyka Sygnet 2.1 Wersja podstawowa 2.2 Wersja monochromatyczna 2.3 Wersja achromatyczna Znak esky 3.1 Logotyp - wersja podstawowa

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej

Księga Znaku. oraz Identyfikacji Wizualnej Księga Znaku oraz Identyfikacji Wizualnej spis treści Logo...5 Znak...11 Logo portalu...12 Logo wydawnictwa...14 Kolory...16 Kroje pisma...17 Wizytówki...18 Wizytówki dla jednostek Stowarzyszenia...19

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ

PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ PODRĘCZNIK PREZENTACJI WIZUALNEJ Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 2008 WSTĘP W związku z dojrzałością technologii komunikacyjnych obecnie stawiane są bardzo duże wymagania co do poziomu

Bardziej szczegółowo