Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny"

Transkrypt

1 Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny

2 Spis treści 1. Informacje o produkcie Nazwa Produktu Odbiorcy docelowi Opis funkcjonalności CDN OPT!MA Kasa/Bank... 5 Zapisy kasowe/bankowe... 5 Preliminarz płatności... 5 Rozliczenia... 5 Nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda... 5 Przepływ danych... 5 Elektroniczna wymiana danych z bankiem... 6 Blokady do kas CDN OPT!MA Faktury... 6 Ewidencja towarów i usług... 6 Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu... 6 Sprzedaż detaliczna... 6 Definiowalny wygląd faktury... 7 Zapisy do bufora... 7 Pełna integracja z pozostałymi modułami CDN OPT!MA Magazyn... 7 Wielomagazynowość... 7 Lista zasobów...8 Dokumenty zewnętrzne... 8 Dokumenty wewnętrzne... 8 Zamówienia u dostawców... 8 Rezerwacje odbiorcy... 8 Kompletacja...9 Łatwa sprzedaż... 9 Kontrola ilości... 9 Rabaty CDN OPT!MA Księga Handlowa... 9 Księgowanie na dzienniku... 9 Ewidencja pomocnicza Rejestry VAT Ewidencja dodatkowa Schematy księgowań Księgowania okresowe Zestawienia sald i obrotów Funkcje dodatkowe - Zestawienia Kontrola kręgu kosztów CDN OPT!MA Księga Podatkowa Rejestry VAT Deklaracja VAT Księga przychodów i rozchodów Ewidencja ryczałtowa Ewidencja wynagrodzeń Spis z natury Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym Wspólnicy i deklaracje podatkowe CDN OPT!MA Środki Trwałe CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 2 z 22

3 Księga inwentarzowa Ewidencja wyposażenia CDN OPT!MA Kadry i Płace Kadry...13 Płace Umowy-zlecenia Rozliczanie właścicieli Deklaracje Wydruki Przepływ danych CDN OPT!MA CRM Kontakty i zadania Opiekun zadania Czas realizacji zadania CDN OPT!MA Analizy Wielowalutowość Informacje wspólne dla wszystkich modułów Lista wspólników, pracowników, kontrahentów Ewidencja urzędów i banków Kategorie Funkcje dodatkowe Praca rozproszona Informacje bieżące Blokady dostępu Import danych Konfiguracja Technologia Topologia instalacji Instalacja jednostanowiskowa Instalacja sieciowa bez dedykowanego serwera Instalacja sieciowa z dedykowanym serwerem Wymagania sprzętowe ASYSTA CDN Gdzie szukać więcej informacji CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 3 z 22

4 1. Informacje o produkcie 1.1. Nazwa Produktu Zintegrowany system do zarządzania firmą - CDN OPT!MA Odbiorcy docelowi Firmy handlowe, usługowe oraz produkcyjne. Zastosowanie: Informatyczne wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem Opis funkcjonalności CDN OPT!MA to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy, wyposażony w zaawansowaną technologię serwerową Microsoft SQL Server Jest to system do obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania pracujący w środowisku Microsoft Windows. Funkcjonalnie obejmuje moduły: Kasa/Bank, Faktury, Magazyn, Analizy, CRM, Księga Podatkowa, Środki Trwałe, Księga Handlowa, Kadry i Płace. System wynajmowany jest również przez Internet za pośrednictwem platformy ASP CDN CASPER (www.casper.pl). CDN OPT!MA uzyskała certyfikat Microsoft Certified for Windows 2000 Professional", który jest świadectwem jakości i zgodności technologicznej systemu z Windows 2000 Professional. CDN OPT!MA doskonale integruje się z Microsoft Office XP. Wraz z systemem dostarczane są Tagi Inteligentne, których zastosowanie pozwalają na łatwe pobieranie danych z systemu i umożliwia szybkie wykonanie najbardziej pożądanych w danym momencie czynności np. Microsoft Word czy Excel rozpoznają kontrahentów i grupy cennikowe z bazy systemu. CDN OPT!MA potrafi każde zestawienie i analizę, spośród kilkuset dostępnych w programie, przesłać do dalszej obróbki w Excelu, a wszystkie wydruki mogą być wysłane pocztą przy pomocy Outlooka. Klientom CDN OPT!MA zapewniamy profesjonalną obsługę przed- i po sprzedaży (system przedłużania gwarancji) świadczoną na życzenie Klienta w Ogólnopolskiej Autoryzowanej Sieci Sprzedaży CDN. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 4 z 22

5 CDN OPT!MA Kasa/Bank CDN OPT!MA Kasa/Bank jest centralną częścią systemu CDN OPT!MA, zawiera kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz. Podczas wprowadzania zapisów bankowych oraz planowanych wpływów/ wydatków obsługiwana jest zarówno standardowa numeracja rachunków bankowych jak i numeracja IBAN. Zapisy kasowe/bankowe Moduł zawiera rejestry kasowe/bankowe, które mogą odpowiadać prowadzonym przez firmę kasom gotówkowym czy rachunkom bankowym. W ramach poszczególnych rejestrów otwierane są raporty, do których wprowadzane są zapisy kasowe/bankowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość dokładnej kontroli przepływu środków pieniężnych np. na poszczególnych rachunkach bankowych. Preliminarz płatności Oprócz już dokonanych zapisów kasowych/bankowych program umożliwia ewidencję planowanych wydatków i wpływów w preliminarzu płatności. Struktura preliminarza płatności odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe, co daje możliwość planowania wpływów/wydatków również w ramach poszczególnych rachunków. Preliminarz daje szerokie możliwości rozliczania planowanych płatności. Wprowadzona funkcja Kalendarza daje zbiorcze zestawienie planowanych wpływów i wydatków na poszczególne dni. Rozliczenia Dokumenty z odroczoną płatnością (faktury, lista płac itp.) generują zapisy w Preliminarzu Płatności oraz w opcji Rozliczenia. Do opcji Rozliczenia trafiają także nie rozliczone zapisy kasowo bankowe. Z tego poziomu zapisy można ze sobą parować oraz rozliczać w stosunku jeden do jednego i jeden do wielu. Istnieje również możliwość kompensowania ze sobą zdarzeń w preliminarzu (np. faktura sprzedaży z odroczoną płatnością i korekta do tej faktury) czy zapisów kasowych. Program umożliwia automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi. Nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda Dla dokumentów rozliczonych po terminie częściowo lub całkowicie można wystosować noty odsetkowe. Odsetki mogą być naliczone według stóp ustawowych lub indywidualnych. Dla dokumentów nierozliczonych istnieje możliwość wystawiania i drukowania monitów tzw. ponagleń zapłaty. System pozwala także na wystawianie i wydruk potwierdzeń salda na dowolny dzień roku. Dla każdej z tych opcji tworzona jest oddzielna lista. Przepływ danych Gromadzone informacje mogą pochodzić z modułów księgowych (np. planowane lub dokonane płatności związane z podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe). Duża część informacji wymieniana jest również z modułem Faktury: każdy dokument płatny gotówką powoduje zapis w rejestrze kasowym, każdy dokument z odroczoną płatnością zapisuje w preliminarzu zdarzenie. Planujemy w ten sposób przyszłe wpłaty i wypłaty związane z realizacją płatności, rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie jest widoczne na dokumencie, który otrzymuje status zapłaconego. Oczywiście w samym module Kasa/Bank można bezpośrednio wprowadzać zapisy i mogą to być między innymi: wszelkie operacje finansowe, które nie są związane z transakcjami wykonywanymi w innych modułach np. bezpośrednie wypłaty/wpłaty gotówki do kasy, spłaty rat kredytów czy naliczone odsetki od lokat bankowych, zasilanie rachunków bankowych, przelewy między własnymi rachunkami bankowymi itd. rozliczenia i rozrachunki niezapłaconych transakcji, dokumentów CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 5 z 22

6 planowane wydatki i wpływy zapisywane bezpośrednio do preliminarza planowanych płatności. Elektroniczna wymiana danych z bankiem System CDN OPT!MA pozwala również na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu przelewów, które mają zostać zrealizowane (w formacie Eliksir-0, Kredyt Bank oraz Bresok). Blokady do kas W niektórych firmach do obsługi poszczególnych kas czy rachunków bankowych wyznaczeni są poszczególni operatorzy. Pozostali nie powinni mieć więc do nich dostępu. Przykładem może być schemat, gdzie kasjerka prowadząca kasę gotówkową nie ma dostępu do informacji o operacjach dokonywanych na rachunku bankowym. Dlatego właśnie w systemie wprowadzono funkcję, która umożliwia zablokowanie operatorom dostępu (zarówno edycji jak i podglądu) do operacji przeprowadzanych w wybranych rejestrach kasowych/ bankowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie praw dostępu dla osób pracujących z programem do poszczególnych kas czy rachunków bankowych CDN OPT!MA Faktury Moduł CDN OPT!MA Faktury pozwala między innymi na wystawianie faktur sprzedaży, paragonów i dokumentów korygujących, rejestrację faktur zakupu oraz obsługę kodów kreskowych. Możliwe jest prowadzenie kartotek towarów/usług, ustalanie cen sprzedaży oraz przygotowanie oferty handlowej. Moduł umożliwia definiowanie wyglądu faktury, dotyczy to układu kolumn jak i nagłówka faktury, gdzie można umieścić logotyp firmy. Ewidencja towarów i usług Cennik zawiera listę wszystkich towarów/usług oferowanych przez firmę. Zebrane tu informacje (m.in. o stawce VAT, numerze SWW, cenach sprzedaży, jednostkach miary) są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów. Listę towarów i usług można podzielić na dowolne grupy asortymentowe - pomocne przy analizie zebranych danych w module Analiz - dostępne analizy: analiza sprzedaży wg towarów, grup towarów, kategorii, udział towarów w sprzedaży. System pozwala na zdefiniowanie dla każdego towaru/usługi czterech cen sprzedaży, 50 - znakowe pole na nazwę towaru/usługi i dodatkowe pole (250-znakowe) na uwagi dotyczące towaru/usługi, które może być drukowane na fakturze. Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu Funkcjonalność modułu obejmuje przechowywanie informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży i zakupu oraz ich analizę. W systemie istnieje możliwość tworzenia dowolnych schematów numeracji dokumentów. Umożliwia wystawianie faktur sprzedaży i zakupu w cenach netto lub brutto oraz wystawianie dokumentów korygujących. Korekty mogą dotyczyć ilości, ceny lub stawki VAT. Warto również wiedzieć, że każda korekta uwzględnia wszystkie poprzednie. W przypadku faktur sprzedaży liczonych algorytmem "od brutto" program umożliwia ich rejestrację przez urządzenie fiskalne (drukarki fiskalne zgodne z drukarką DF300 Posnetu oraz Elzab FP-600). Podczas wystawiania transakcji program korzysta z danych zgromadzonych na karcie towaru/usługi oraz karcie ewidencyjnej kontrahenta. Wprowadzane z poziomu Faktur informacje o wystawionych dokumentach są przekazywane do rejestrów VAT, a z rejestrów, już na poziomie modułu księgowego, dokonywane są zapisy w księdze. W przypadku księgowości kontowej możliwe jest bezpośrednie księgowanie dokumentów wg ustalonych wzorców. Sprzedaż detaliczna Program umożliwia również prowadzenie sprzedaży detalicznej. Wystawione paragony są przechowywane w programie, dzięki czemu możliwa jest ich analiza w dowolnym momencie. Dodatkowo na podstawie paragonów możliwe jest wystawianie faktur VAT dla klienta. Sprzedaż detaliczna rejestrowana jest, podobnie jak w przypadku faktur, na drukarkach fiskalnych Posnet DF300 (Posnet Thermal) oraz Elzab Fp-600 (Omega). CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 6 z 22

7 Wystawione paragony mogą być przenoszone w postaci zbiorczego zapisu do rejestrów sprzedaży VAT Definiowalny wygląd faktury Wygląd faktury może być definiowalny przez klienta - dotyczy to układu kolumn oraz nagłówka faktury, gdzie np. można umieścić własny logotyp. W wydruku parametryzowanym można określić zawartość niektórych kolumn (np. zawierającej opis towaru). Istnieje również możliwość zdefiniowania zupełnie nowego wydruku faktury w arkuszu Microsoft Excel. W chwili wydruku faktury program może odwołać się do utworzonego wzorca i wydrukować dokument zgodnie z jego definicją. Zapisy do bufora Moduł Faktury pozwala na zapis dokumentu faktury do bufora, gdzie istnieje możliwość jej poprawienia czy usunięcia. Jeśli dokument został już zapisany (zatwierdzony) można go anulować lub wystawić korektę (ilości, wartości lub stawki VAT). Pełna integracja z pozostałymi modułami Każda faktura powoduje zapis w module Kasa/Bank - faktura gotówkowa we wskazanym rejestrze kasowym, faktura z odroczona płatnością (przelew, karta kredytowa) w preliminarzu płatności. Rozliczenie płatności z poziomu modułu Kasa/Bank automatycznie widoczne jest na fakturze. Każda korekta ma wpływ na status kasy lub preliminarza płatności. Natomiast wszelkie zestawienia związane z nieuregulowanymi płatnościami, listy dłużników i wierzycieli otrzymuje się z poziomu modułu Kasa/Bank. Z poziomu wystawionego dokumentu istnieje możliwość rozliczenia zaliczek wpłaconych wcześniej przez kontrahenta. Można nie tylko wybrać zaliczki, które mają być rozliczone, ale również określić kwotę, jaka powinna zostać rozliczona. Dzięki pełnej współpracy modułów Faktury i Kasa/Bank możliwe jest również obsłużenie sytuacji, gdy pracownik pobiera w firmie zaliczkę, a następnie płaci nią za zakupiony towar. Otrzymane faktury zakupu od dostawcy mogą być rozliczone z pobraną wcześniej przez pracownika zaliczką. Dane z modułu Faktur są przekazywane do rejestrów VAT oraz modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA Magazyn CDN OPT!MA Magazyn - moduł pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej. Podstawowe funkcje modułu to obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ przyjęć zewnętrznych, WZ rozchodów zewnętrznych) oraz wewnętrznych (BO bilans otwarcia, PW - przyjęć wewnętrznych, RW - rozchodów wewnętrznych, MM przesunięć międzymagazynowych, AI - arkusze inwentaryzacyjne) z możliwością zapisu do bufora, wielomagazynowość i możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN, system rabatowania, kompletacja, zamówienia u dostawcy. Moduł Magazyn nie może istnieć samodzielnie - do działania tego modułu konieczny jest modułu Faktur. Poprzez wyodrębnienie modułu Magazyn nastąpiło rozdzielenie funkcjonalności związanej z wystawianiem dokumentów handlowych od funkcji magazynowych, związanych z prowadzeniem magazynu i rozliczeniem sprzedaży (naliczenia kosztu własnego). Moduł pozwala na pełne rozliczenie magazynu w oparciu o jedną z trzech dostępnych w programie metod: FIFO LIFO AVCO (średnie ważone) Ponadto w programie istnieje możliwość okresowego naliczania kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą (QUAN). Wielomagazynowość W obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów. Na każdym wystawionym w programie dokumencie konieczne jest określenie magazynu, którego on dotyczy. Pomiędzy magazynami towar można przesuwać przy pomocy dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych). CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 7 z 22

8 Lista zasobów Lista zasobów zawiera informacje o ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach na dany dzień. Jest to potrzebne w przypadku wystawiania dokumentów z wstecznymi datami. Dzięki historyczności dostaw możemy również określić ewentualne braki jakie wystąpią w przyszłości. Dla towarów istnieje możliwość prowadzenia kontroli dostaw i rezerwacji. W zależności od wybranej metody rozliczania magazynu na zakładce Zasoby na formularzu (karcie) towaru możemy zobaczyć: dla metody LIFO lub FIFO listę kolejnych dostaw, jakie posiadamy na magazynie i ilością, wartością i ceną dla metody AVCO zawsze będzie to jeden wiersz podający aktualną ilość i wartość zakupu przy okresowym rozliczaniu kosztów (QUAN) jeden wiersz pokazujący dostępną ilość (bez wartości). Dokumenty zewnętrzne Na dokumenty zewnętrzne w module Magazyn składają się przyjęcia i wydania zewnętrzne (PZ, WZ). W zależności od przyjętego w firmy schematu obiegu dokumentów możemy wybrać jeden z trzech dostępnych sposobów pracy: wystawiamy PZ/WZ, a następnie przekształcamy dokument do faktury zakupu/ sprzedaży z kilku dokumentów PZ/WZ generujemy jedną fakturę zakupu/ sprzedaży wystawiamy FS/FZ, a następnie na jego podstawie wystawiamy dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dla użytkowników, którzy obsługi magazynu nie opierają na tych dokumentach, stworzona została możliwość automatycznego generowania WZ i PZ w trakcie wystawiania faktury sprzedaży i faktury zakupu. Dokumenty wewnętrzne Na dokumenty wewnętrzne składają się BO bilanse otwarcia, PW przyjęcia wewnętrzne, RW rozchody wewnętrzne, MM przesunięcia międzymagazynowe. Są to samodzielne dokumenty, które odzwierciedlają ruch towarów w firmie. Wprowadzając bilans otwarcia, w odróżnieniu od pozostałych dokumentów, mamy możliwość korygowania wartości poszczególnych pozycji. Jest to szczególnie istotne w momencie rozpoczynania pracy z systemem. Zamówienia u dostawców W programie istnieje możliwość rejestrowania zamówień dokonywanych u dostawców. Zamówienia takie mogą być tworzone na dwa sposoby: klasycznie z poziomu listy zamówień, gdzie użytkownik kolejno wpisuje zamawiane towary oraz ich ilości automatycznie program ustala brakującą ilość towaru w oparciu o wygenerowany raport braków. Uwzględniać może m.in. zdeklarowane dla każdego towaru normatywy (stany minimalne i maksymalne). Utworzone zamówienie może zostać przekształcone do dokumentu przyjęcia zewnętrznego (PZ), a to do faktury (FZ). Rezerwacje odbiorcy W programie występują rezerwacje terminowe i bezterminowe. Pierwsze z nich generowane są na podstawie dokumentów Rezerwacji Odbiorcy, drugie wynikają z faktur w buforze lub takich, dla których nie został wydany towar z magazynu (nie skojarzonych z dokumentami WZ). Funkcja rezerwacji odbiorców (terminowych) dostępna jest z poziomu modułu Faktury, ale związana jest ona z obsługą magazynu. Dokumenty RO powodują zarezerwowanie towaru dla wybranego klienta. Okres obowiązywania danej rezerwacji określają: data wystawienia i data ważności. Po tej dacie towar jest odblokowany i można go wydać z magazynu. Na podstawie utworzonych rezerwacji możemy wystawić paragon lub fakturę sprzedaży. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 8 z 22

9 Kompletacja W programie istnieje mechanizm produkcji. Dla każdego towaru złożonego, w oparciu o znajdujące się w magazynie składniki, można zdefiniować kilka receptur. Następnie w chwili jego produkcji towar złożony wprowadzany jest na magazyn na podstawie dokumentu PWP (przyjęcie wewnętrzne produktów), natomiast składniki pomniejszają magazyn na podstawie RWS (rozchodu wewnętrznego składników), zgodnie z wybraną recepturą. Łatwa sprzedaż Jest to kolejna opcja, która pojawia się przy współpracy Faktur i Magazynu. Podobnie jak rezerwacje odbiorcy dostępna jest w module Faktury. Pozwala na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży. Samo wystawienie dokumentu składa się z 3 kroków: zaznaczenie zasobów i określenie ich ilości wybór dokumentu (faktura, paragon) wyboru kontrahenta Kontrola ilości Program zapewnia pełną kontrolę ilości na dokumentach rozchodowych. Nie można wydać z magazynu towaru, jeśli z historycznej analizy dostaw wynika jego niedobór na magazynie. Kontrola ta może być wykonywana na poziomie wpisania ilości towaru na dokumencie w edycji, zapisywania pozycji (przez bufor) albo zapisywania dokumentu. Rabaty W programie istnieje szeroki system rabatowania. Upusty mogą dotyczyć towarów lub kontrahentów. W każdej grupie (dla kontrahentów/ dla towarów) zdefiniowane jest kilka rodzajów rabatu (np. upust dla wskazanej grupy kontrahentów czy upust dla wybranego kontrahenta na wskazaną grupę towarów). Oprócz tego można wybrać jeden z czterech sposobów łączenia upustów. Rabat wypadkowy będzie wtedy zależał od wybranego sposobu liczenia rabatów i od priorytetu upustów CDN OPT!MA Księga Handlowa CDN OPT!MA Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Podstawowe funkcje modułu to: możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont, podział na dzienniki cząstkowe, zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych), możliwość wykorzystania schematów księgowych, dowolne definiowanie oraz wydruku zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat i sprawozdania z przepływu pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji VAT, deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2. Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Celem programu jest zapewnienie najbardziej kompleksowej obsługi księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Oprócz prostoty i elastyczności posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów. Księgowanie na dzienniku Wraz z nową ustawą pojawiła się konieczność prowadzenia dziennika, a więc rejestracji każdej operacji chronologicznie dzień po dniu. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy. Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik (np. BANK, KASA, ZAKUP). Program zawiera Bufor księgowań, do którego wprowadzone zapisy mogą być modyfikowane bez konieczności zapisów korygujących (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów) - są to tzw. księgowania na brudno. Po wprowadzeniu CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 9 z 22

10 zapisów z bufora na dziennik, zapis zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym nie modyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych. Ewidencja pomocnicza Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja pomocnicza obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowo/bankowe Ewidencję przychodów i rozchodów. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań - tzw. wzorcom księgowań - można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Rejestry VAT Pozwalają na pełne prowadzenie ewidencji VAT z możliwością podziału na podrejestry. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów sporządza się automatycznie Deklarację VAT-7 miesięcznie i kwartalnie. Program doskonale radzi sobie z różnymi przypadkami powodującymi powstanie obowiązku podatkowego. Istnieje mechanizm pozwalający na rozliczanie sprzedaży detalicznej nie rejestrowanej za pomocą urządzeń fiskalnych wg struktury zakupu, jak również rozliczenie podatku VAT naliczonego do odliczenia wg struktury sprzedaży (sprzedaż opodatkowana oraz zwolniona). Opcjonalnie rejestry VAT pozwalają tzw. małym podatnikom na rozliczanie podatku VAT metodą kasową. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatek należny może zostać obniżony o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury. Dokumenty z rejestru VAT mogą być księgowane automatycznie do odpowiednich dzienników (buforów) za pomocą wcześniej przygotowanych schematów księgowych. Schematy księgowań nie tylko skracają czas pracy księgowego, ale także powodują, że dokument jest wprowadzany tylko raz w jednym miejscu programu, a następnie automatycznie rozksięgowany na odpowiednie konta. Ewidencja dodatkowa W systemie istnieje możliwość oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które nie są fakturami VAT. W Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów można rejestrować np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do księgi handlowe, księgi podatkowej lub ewidencji ryczałtowej. Schematy księgowań Księgowych, którzy wprowadzają kilkaset dekretów dziennie, może wesprzeć funkcja wzorców księgowań. Umożliwia ona automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez użytkownika w oparciu o własny plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawianie się błędów. System pozwala na automatyczne generowanie dekretów w Buforze (na brudno). Przy użyciu automatów księgować można dokumenty wprowadzone do rejestrów VAT, raportów kasowo/bankowych, listę płac z modułu Płace, dokumenty handlowe (faktury sprzedaży oraz zakupu) oraz dokumenty magazynowe (np. MM, PW, RW itp.) z modułu Magazynowego, odpisy amortyzacyjne z modułu Środki Trwałe. W celu zwiększenia możliwości księgowania schematami księgowymi z ewidencji pomocniczych takich jak: rejestry VAT, ewidencja dodatkowa i raporty kasowo/bankowe, wprowadzono mechanizm kwot dodatkowych. Mechanizm kwot dodatkowych jest szczególnie przydatny dla użytkowników księgujących koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, pozwala na wprowadzenie dodatkowej dekretacji poszczególnych kwot dokumentu. Księgowania okresowe Istnieją księgowania, które są dokonywane regularnie co jakiś czas (np. co miesiąc, kwartał). Do ich rejestracji można wykorzystać funkcję Księgowania okresowe. Wspomaga ona wprowadzenie CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 10 z 22

11 księgowań bezpośrednio do dziennika księgowań. Użytkownik może stworzyć schematy księgowań i odwoływać się do nich w miarę potrzeb. Zestawienia sald i obrotów Stany na kontach księgowych analizuje się w opcji Obroty i Salda. Pozycja ta umożliwia kontrolę poprawności zaksięgowanych pozycji. Przeglądanie dotyczy kont syntetycznych i analitycznych. Dostępne są takie informacje o kontach jak stany początkowe, obroty bieżące, obroty narastająco, salda i per saldo. Funkcja dostarcza również wydruków wymaganej przez ustawę obrotówki. W celu łatwiejszej analizy zestawienie obrotów i sald może być zawężone do określonego przedziału kont przez zastosowanie odpowiednich filtrów i masek. Funkcje dodatkowe - Zestawienia W oparciu o własny plan kont, każdy użytkownik może zdefiniować różnego rodzaju zestawienia w tym bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, a po obliczeniach wydrukować je jako materiały pomocnicze do sporządzenia sprawozdań na drukach urzędowych. Kontrola kręgu kosztów Zagadnienie kręgu kosztów występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie oraz konta zespołu 5 Koszty wg rodzajów działalności i ich rozliczenie lub tylko konta zespołu 5 z ustaleniem kosztów rodzajowych. Chcąc stosować zasadę zamkniętego kręgu kosztów należy przestrzegać kolejności wprowadzania zapisów na kontach oraz zasadę prawidłowej korespondencji zapisów na kontach. W module Księga Handlowa umożliwiono kontrolę kręgu kosztów. Liczba zdefiniowanych kręgów może być dowolna. Ze względu na różnorodność operacji gospodarczych zależnych od charakteru działalności firmy - definicję pozostawiono użytkownikowi systemu CDN OPT!MA Księga Podatkowa Rejestry VAT Dokumenty VAT wprowadzane są do rejestrów zakupów i sprzedaży VAT. Zapis w rejestrze zawiera dodatkowe informacje, takie jak rodzaj zakupu czy sposób odliczania VAT. Pozwala to na poprawne zakwalifikowanie zapisu do odpowiedniej rubryki w deklaracji VAT-7. Opcjonalnie rejestry VAT pozwalają tzw. małym podatnikom na rozliczanie podatku VAT metodą kasową. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatek należny może zostać obniżony o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury. Moduł umożliwia kwalifikację rodzaju zakupu, sposobu odliczeń i sposobu księgowania do KPiR na poziomie pozycji w ramach dokumentu w rejestrze (np. równoczesny zakup środka trwałego i towarów handlowych). Deklaracja VAT-7 Na podstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7 miesięcznie lub kwartalnie, z uwzględnieniem rozbicia sprzedaży wg struktury zakupów. Deklaracja VAT-7 posiada wydruk identyczny z oryginalnym formularzem. Księga przychodów i rozchodów Zapisy mogą być wprowadzane do księgi przychodów i rozchodów dwoma metodami: poprzez bezpośredni wpis w księdze lub z ewidencji pomocniczych. Dzięki możliwości księgowania z ewidencji pomocniczych unika się konieczności dwukrotnego wprowadzania dokumentów związanych z rejestrami sprzedaży i zakupów VAT, tabelą amortyzacji, ewidencją wynagrodzeń czy rozliczeniem kosztów używania samochodu prywatnego. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 11 z 22

12 Ewidencja ryczałtowa Sposób prowadzenia księgowości (księga przychodów i rozchodów czy ewidencja ryczałtowa) określa się indywidualnie dla każdej firmy (bazy danych). Ewidencja wynagrodzeń Program umożliwia rejestrację informacji o pracownikach oraz ewidencjonowanie dokonywanych wypłat dla pracowników zarówno z tytułu umowy o pracę (etat) jak i innych umów. Na podstawie dokonanych wypłat można również obliczyć i wydrukować deklarację PIT-4. Spis z natury Spis z natury służy do rejestracji przeprowadzanych remanentów (początkowych, końcowych, śródrocznych), oraz umożliwia ich wydrukowanie w formie arkusza spisu z natury oraz dokonanie wpisu remanentu do księgi. Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym Funkcja ta służy do prowadzenia ewidencji przejazdów oraz ewidencji kosztów związanych z używaniem do celów służbowych samochodów prywatnych. Wspólnicy i deklaracje podatkowe Funkcja Wspólnicy pozwala na rejestrację danych personalnych właściciela bądź wspólników, a także kwot ich indywidualnych odliczeń oraz dochodów z innych źródeł. Na podstawie danych wspólników oraz ewidencji księgowych program pozwala obliczyć i wydrukować deklaracje PIT CDN OPT!MA Środki Trwałe CDN OPT!MA Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. System uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia wymaganą rozporządzeniem w sprawie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Księga inwentarzowa Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą: prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rejestrację historii środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości generowanie odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i jednorazowej. uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji, jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania tworzenie planu amortyzacji środka księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi możliwość ujęcia amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych. Ewidencja wyposażenia Funkcja ta służy do prowadzenia i drukowania ewidencji wyposażenia, wymaganej rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów CDN OPT!MA Kadry i Płace CDN OPT!MA Kadry i Płace - przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju propozycje użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych składników CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 12 z 22

13 wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Eksport deklaracji ZUS do Programu Płatnika nie wymaga żadnej konfiguracji. Moduł przeznaczony jest do pełnej obsługi kadrowo-płacowej małych i średnich firm, zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Wspomaga użytkownika od momentu przyjęcia pracownika (np. przygotowanie umowy o pracę). Kadry Kadry zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny i przysługujących im zasiłkach, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, stałe dodatki, zawarte umowy cywilno-prawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ograniczenie podstawy składek emerytalno - rentowych ze względu na przekroczenie 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa, zaniechania podatku). W programie istnieją trzy sposoby odnotowywania czasu pracy: wg kalendarza, obecności lub zestawienia. Dla każdego pracownika lub grupy pracowników np. brygady, możliwe jest definiowanie indywidualnego kalendarza. Przy tworzeniu harmonogramu pracy możemy wykorzystać standardową listę dni wolnych i świąt oraz serię (cykl powtarzających się dni). Dana seria może być wielokrotnie wykorzystywane do definiowania kalendarzy. Wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu. Płace Płace - w oparciu o informacje zawarte w części kadrowej systemu, generowane są wynagrodzenia. Program umożliwia seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników. Odpowiednia konfiguracja tego modułu zapewnia automatyczne wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych. Operatora wspomagają dostępne z poziomu konfiguracji programu standardowe algorytmy, pozwalające między innymi na uzależnienie definiowanych składników płacowych od: czasu pracy (trwania nieobecności) wskaźników typu: minimalna płaca, czy wynagrodzenie zasadnicze, stażu pracy, wygenerowanie odpowiednich pomniejszeń. Podczas wykonywania kolejnych kroków program automatycznie ogranicza możliwości wyboru tak, by definicja była zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami. Program pozwala na poprawne rozliczenie nieobecności typu zwolnienie lekarskie i urlop. Poza tym kontroluje stopień wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika. Oprócz standardowych limitów dotyczących urlopu wypoczynkowego czy opieki nad zdrowym dzieckiem użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych limitów. W przypadku zwalniania pracownika możliwe jest naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W programie istnieje pięć rodzajów list płac, na których można realizować wypłaty typu: etat, inna wypłata, umowa, zaliczka, właściciel. W przypadku zaliczki, program automatycznie, w kolejnych wypłatach, generuje jej rozliczenie. Program poprawnie wylicza i wykazuje na deklaracjach składki płacone z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Moduł został skonstruowany tak, że nie wymaga od użytkownika wiedzy informatycznej, a jedynie merytorycznej. Umowy-zlecenia Rejestracja umów cywilno-prawnych zawieranych zarówno z własnymi pracownikami jak i osobami obcymi. Możliwe jest odnotowanie dowolnego rodzaju przychodu wykazywanego na deklaracjach PIT- 8A i PIT 8B i IFT. Rozliczanie zawartych umów następuje w części płacowej programu. Rozliczanie właścicieli W systemie pojawia się jedna, wspólna lista właścicieli (wspólników). Program pozwala na poprawne rozliczenie składek właścicieli z uwzględnieniem nieobecności pomniejszających podstawę składek ZUS. W zależności od potrzeb właściciel wykazywany jest na deklaracji razem z pracownikami lub tworzona jest dla niego oddzielna deklaracja. Na oddzielnej deklaracji właściciel może pojawić się CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 13 z 22

14 sam lub ze wskazaną współpracujących. osobą, gdyż istnieje możliwość powiązania właściciela i osób z nim Deklaracje Funkcjonalność obejmuje również deklaracje podatkowe i deklaracje składane do ZUS. Deklaracje podatkowe obejmują PIT4, PIT8a, PIT11, PIT8b, IFT, PIT40. Deklaracje drukowane są indywidualnie dla każdego pracownika lub seryjnie dla zaznaczonej grupy osób. Możliwy jest nadruk na oryginalne druki pobrane z urzędu skarbowego. Deklaracje składane do ZUS związane z rejestrowanie pracowników ZUA, ZCZA, ZCNA, ZZA, ZIUA, ZWUA oraz rozliczaniem czyli DRA wraz z wymaganymi załącznikami RNA/RCA, RZA, RSA. Program umożliwia seryjne naliczanie deklaracji dla wybranych wcześniej pracowników. Cechą charakterystyczną jest automatyczny, nie wymagający konfiguracji, eksport danych do Programu Płatnika. Wydruki Moduł Kadry i Płace zawiera całą kolekcję wydruków. Oprócz wcześniej wymienionych deklaracji podatkowych, dostępne są wydruki kadrowe np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, raport do kasy chorych, raport o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym. W poziomu płac mamy możliwość drukowania list płac, kwitów wypłat, podsumowań i zestawień list wg dwóch kryteriów, okresu za jaki zostały zrealizowane lub miesiąca deklaracji (daty wypłaty) na której zostaną wykazane. Przepływ danych Moduł Kadry i Płace stanowi integralną część systemu CDN OPT!MA. W ścisłej współpracy z modułem Kasa/Bank przygotowywane są przelewy na ROR pracowników i wypłaty gotówkowe. Kasa/Bank gwarantuje również poprawną współpracę z fiskusem i ZUSem. Wyliczone i zatwierdzone deklaracje (PIT-4, PIT-8A, DRA) powodują powstanie odpowiednich zapisów w module Kasa/ Bank. Dla modułów Księga Handlowa i Księga Podatkowa przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń CDN OPT!MA CRM Przeznaczeniem modułu CDN OPT!MA CRM jest przede wszystkim rejestracja zdarzeń dotyczących obsługi klienta. Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Moduł CRM w systemie CDN OPT!MA realizuje scenariusz rejestracji zadań i kontaktów z klientami: rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy itp.), harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania itp.) analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych klientów przy założonej stawce godzoinowej Kontakty i zadania Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt rozumiane jest zdarzenie, którego nie planowaliśmy (np. telefon klienta, który jest zainteresowany ofertą handlową). Zadanie to zaplanowany kontakt. Po jego wykonaniu zostanie zarejestrowany przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania. Przykładem zadania może być np. kontakt z klientem w sprawie sprzedaży produktu. W pierwszej kolejności rejestrowane jest w systemie zadanie, czyli kiedy, do kogo i w jakiej sprawie należy zadzwonić. Określony jest kontrahent, termin, w jakim należy do niego zadzwonić oraz czynność np. rozmowa na temat sprzedaży produktu. Gdy rozmowa (prezentacja produktu, spotkanie) dojdzie do skutku rejestrowany jest jej przebieg. Po wykonaniu zadan i a zostaje ono zamknięte. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 14 z 22

15 Moduł umożliwia podział zadań i kontaktów na przed sprzedażą i po sprzedaży. Dzięki temu możliwa jest dodatkowa klasyfikacja kontaktów. Opiekun zadania Każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna. Opiekunem może być albo pracownik, albo operator. Dzięki temu można do każdego zadania przypisać osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację schematu pracy gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania lub gdy jedną sprawą zajmują się pracownicy różnych działów (marketing, dział kredytowy, serwis). Program umożliwia przypisanie opiekuna (pracownika lub operatora) do karty kontrahenta, co ułatwia rejestrację kontaktów. Czas realizacji zadania W przypadku kontaktu można zarejestrować w systemie czas jego trwania. Umożliwi to analizę zebranych danych (np. ile czasu zostało przeznaczone na obsługę danego klienta lub jaki był całkowity koszt kontaktów, przy założonej stawce godzinowej ). Dla zadania można uzupełnić informację o czasie przygotowania, czasie trwania samego kontaktu oraz czasie opracowania. Przykładem może tu być przygotowanie spotkania handlowego z klientem uzupełnić można wtedy, ile czasu zajęło przygotowanie oferty, prezentacja, a ile napisanie sprawozdania z przebiegu spotkania. Program umożliwia automatyczną rejestrację czasu trwania kontaktu CDN OPT!MA Analizy Moduł CDN OPT!MA Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Analizy i raporty dostępne są jako osobna funkcja wywoływana z poziomu poszczególnych list i formularzy. Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Wykresy mogą przyjmować postać wykresów tortowych, słupkowych lub liniowych. Aktywność wykresów daje możliwość: Zmiany wykresu na podrzędny lub nadrzędny (tzw. drill-down lub drill-up) - po kliknięciu w wybrany punkt wykresu wywoływany jest kolejny wykres ukazujący analizowane dane w innym przekroju. Istnieje również możliwość odwołania się do danych w postaci odpowiednio odfiltrowanej listy (tzw. drill-through). Zmiany danych na wykresie użytkownik ma możliwość zmiany parametrów mających wpływ na dane i w ten sposób definiowania informacji zawartych na wykresie. Zmiany parametrów graficznych wykresu użytkownik ma możliwość zmiany wymiaru wykresu czy jego powiększenia. Wydrukowania wykresu na drukarce graficznej Zapisu wykresu (wyników) na dysk - zapis może być dokonywany do pliku w jednym ze standardowych formatów graficznych (COMMA, Excel, XML zapis wyników oraz WMF zapis wykresów). Moduł Analiz daje możliwość raportowania informacji gromadzonych przez wszystkie pozostałe wykorzystywane w firmie moduły. Warto przy tym wiedzieć, że moduł Analiz ma możliwość otwierania danych do odczytu, w związku z czym osoba zajmująca się analizą nie musi posiadać licencji na pozostałe moduły systemu, by zobaczyć np. plan kont czy listę faktur. Z poziomu modułu Kasa/Bank możliwe jest raportowanie np. stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kalendarza płatności, struktury wiekowej należności i zobowiązań. Można również otrzymać zestawienie największych wierzycieli i dłużników. Dane zebrane w module Faktury mogą dostarczyć wielu informacji nt. sprzedaży towarów analizowanej w różnych przekrojach: wg towarów, wg kontrahentów, wg kategorii. Możliwa jest również analiza porównawcza ukazująca rozkład sprzedaży towarów w czasie z możliwością porównania ze sprzedażą w innych okresach. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 15 z 22

16 W module Magazyn dodatkowo możliwa jest analiza dokumentów magazynowych (PZ/WZ, PW/RW oraz MM) ze względu na towar, kontrahenta, czy kategorię. Program umożliwia również analizę ilości i wartości zasobów w czasie. Do modułu Księga Handlowa podpięto raporty zestawiające : obroty kont typu koszty oraz typu przychody w różnych przekrojach; z podziałem na konta księgowe np. 401, 402, itp. lub na kategorie obroty i salda konkretnego konta księgowego na przestrzeni roku obrachunkowego obroty wybranego konta księgowego z podziałem na kategorie obroty w dziennikach Dla modułu Księga Podatkowa analiza obejmuje m.in. zestawienie przychodów i kosztów w różnych przekrojach (w układzie księgi, w rejestrach VAT czy wg kategorii). Analiza dla Środków Trwałych to możliwość otrzymania raportu o strukturze majątku czy strukturze kosztów amortyzacji, z uwzględnieniem kategorii i grup. Dla modułu Kadry i Płace analiza obejmuje strukturę zatrudnienia, fluktuację kadr czy czas pracy w miesiącu i nieobecności z możliwością porównania za wiele miesięcy. Ponadto daje możliwość generowania zestawień dotyczących wypłat, kosztów wynagrodzeń czy narzutów na wynagrodzenia. Moduł Analiz daje bardzo szeroką możliwość raportowania gromadzonych danych. Jeśli dodamy do tego atrakcyjną formę graficzną oraz utworzone całe serie wykresów analizujących informacje w różnych przekrojach okazuje się, że Analizy stają się narzędziem niezbędnym w każdej nowoczesnej i sprawnie zarządzanej firmie Wielowalutowość Dla każdej waluty zdefiniowanej przez użytkownika w systemie można ustalić kilka typów kursów (np. średni NBP, dla poszczególnych banków itp.). Dla każdej waluty można wprowadzić odrębne notowanie dla poszczególnych typów kursów. Notowania powinny być uaktualniane każdego dnia (przypomina o tym system). W trakcie wystawiania dokumentu można wybrać, który rodzaj kursu powinien być wykorzystany notowanie na dany dzień jest wtedy pobierane z tabeli kursów w konfiguracji. Oprócz tego można również wpisać notowanie bezpośrednio na dokumencie jest to tzw. kurs ręczny. W module Faktury i Magazyn wielowalutowość wiąże się z wystawianiem dokumentów w walutach obcych. Na dokumencie można określić walutę, rodzaj kursu i notowanie. Na tej podstawie program wylicza wartość faktury w walucie systemowej (PLN), która następnie jest przenoszona do rejestrów VAT czy bezpośrednio do modułu Księga Handlowa. Natomiast do modułu Kasa/Bank trafia kwota w walucie obcej. Ponadto program wspiera rejestrowanie faktur importowych. Wprowadzona w systemie funkcja korekt granicznych umożliwia użytkownikom importującym towar z zagranicy rozliczenie z urzędem celnym i prawidłowe wyliczenie kosztu własnego zakupionego towaru. Możliwe jest również wprowadzanie dokumentów kosztowych i przychodowych w walucie z poziomu Ewidencji dodatkowej w księgowości. W module Kasa/Bank w preliminarzu płatności związane z dokumentami rejestrowane są w walucie zgodnie z kursem ustalonym na tym dokumencie. Na zdarzeniach wpisywanych bezpośrednio do preliminarza użytkownik ma możliwość określenia kwoty walutowej, waluty, kursu i kwoty złotówkowej. Zapisy kasowo-bankowe umożliwiają realizację zapłat za zdarzenia walutowe. Należy tu zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z rejestracją operacji prowadzonych w kasie walutowej, a jest to jedynie możliwość rozliczania zdarzeń walutowych zapisami złotówkowymi. Typową operacją obsługiwaną w tym modelu jest zlecenie bankowi dokonania zapłaty w walucie na konto kontrahenta, za co bank obciąża nasz rachunek prowadzony w złotówkach. Zapisy mają możliwość określenia waluty rozliczenia, kursu i kwoty w walucie do rozliczenia. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 16 z 22

17 Program pozwala na dokonanie rozliczenia pomiędzy dwoma dokumentami kasowymi/ bankowymi mającymi identyczną walutę rozliczenia. Fakt rozliczenia powoduje powstanie różnicy kursowej. Dla potrzeb księgowych rozliczenie walutowe jest równoznaczne z powstaniem dokumentu różnicy kursowej dokument taki podlega księgowaniu Informacje wspólne dla wszystkich modułów Część informacji zapisanych w systemie CDN OPT!MA jest wykorzystywana przez wszystkie działy firmy. Są to tzw. słowniki dostępne zawsze niezależnie od wykorzystywanego modułu. Lista wspólników, pracowników, kontrahentów Lista wspólników obejmuje wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia informacji dochodowych: dane teleadresowe, udziały w innych firmach, odliczenia. Lista pracowników zawiera kartoteki poszczególnych osób, w których ewidencjonuje się dane osobowe oraz wszystkie informacje kadrowo-płacowe. Lista kontrahentów obejmuje wszystkich kontrahentów firmy odbiorców, dostawców, partnerów oraz konkurencję. Oprócz danych adresowych i bankowych dla odbiorców ustalane są indywidualne warunki płatności. Ewidencja urzędów i banków Lista urzędów przechowuje informacje o urzędach skarbowych oraz urzędach ZUS, do których firma, jej właściciele i pracownicy mają obowiązek odprowadzać należne podatki i inne zobowiązania. Lista banków jest pomocniczym słownikiem, w którym zbierane są informacje o bankach właściwych naszej firmie, firmom naszych kontrahentów i urzędów. Można ją uzupełniać na bieżąco lub skorzystać z automatu importującego dane o wszystkich działających w Polsce bankach z plików dostarczanych przez niektóre instytucje związane z bankowością (Krajowa Izba Rozliczeniowa, Bank Śląski lub z plików dostarczanych przez CDN). Warto wspomnieć, że w systemie CDN OPT!MA obsługiwana jest zarówno standardowa numeracja rachunków bankowych jak i numeracja IBAN, która jest międzynarodowym standardem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. Kategorie Kategorie są w systemie CDN OPT!MA bardzo istotnym elementem związanym z opisywaniem dokumentów, ich klasyfikacją oraz analizą. Służą do klasyfikowania dokumentów, jako słownik pomocniczy opisów zdarzeń gospodarczych oraz jako wzorce przy wprowadzaniu dokumentów Funkcje dodatkowe Praca rozproszona W sytuacji, gdy komputery, na których pracuje program nie są połączone siecią istnieje możliwość zastosowania w systemie CDN OPT!MA mechanizmu tzw. pracy rozproszonej. Połączone w ten sposób mogą zostać komputery, w których aktywne są moduły operacyjne (handlowe): FA lub FA i MAG oraz moduły księgowe: KP, KH lub moduł kadrowo- płacowy PL. Przenosić można określone dane słownikowe oraz określone rodzaje dokumentów. Dane eksportowane/ importowane są w postaci plików o określonym formacie (XML). Poniższa tabela prezentuje jakie dane i w jaki sposób mogą być przenoszone pomiędzy działem sprzedaży a działem księgowości. Tylko dane słownikowe oraz płatności mogą wędrować pomiędzy działami w obu kierunkach. Pozostałe dane mogą być przesyłane tylko z bazy handlowej do księgowości. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 17 z 22

18 BAZA DANYCH HANDLOWA SŁOWNIKI (kontrahenci, kategorie, banki, definicje dokument. itp.) FAKTURY VAT (zakupu i sprzedaży) INNE DOKUMENTY (PW,RW,PZ,WZ,MM) RAPORTY KASOWE/BANKOWE PŁATNOŚCI (nie związane z dokumentami) KIERUNKI BAZA DANYCH PRZEPŁYWU KSIĘGOWA SŁOWNIKI (kontrahenci, kategorie, banki, definicje dokument. itp.) REJESTRY VAT (zakupu i sprzedaży) EWIDENCJA DODATKOWA (przychodów i kosztów) RAPORTY KASOWE/BANKOWE PŁATNOŚCI (nie związane z dokumentami) Informacje bieżące Zadaniem Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę (dzień). Raport jest wywoływany w postaci odrębnego okna. Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. Dla modułu Kasa/ Bank będzie to kwota przeterminowanych należności lub kwota niezrealizowanych zobowiązań. Dla modułu CRM będą to zaległe zadania czy zadania na dzisiaj. Dla modułu Księga Podatkowa, Księga Handlowa będzie to niezrealizowana deklaracja VAT-7 czy PIT-5. Dla modułu Magazyn będzie to lista przeterminowanych rezerwacji lub zamówień. Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu. Oprócz tego każdy operator może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu każdy pracownik otrzyma tylko potrzebne mu informacje: księgowy np. o nie wysłanych deklaracjach, kadrowiec - o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec - o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach. Jeśli w firmie wykorzystywany jest moduł CRM każdy otrzyma informacje o dzisiejszych zadaniach do wykonania. Blokady dostępu Program posiada system identyfikacji użytkowników połączony z systemem blokad dostępu zarówno do poszczególnych funkcji programu jak i do poszczególnych baz danych. Oznacza to, że w przypadku firm, w których program użytkuje kilka osób poszczególnym użytkownikom, w zależności od ich kompetencji, można zabronić wykonywania określonych operacji, a także całkowicie zabronić dostępu do wybranych baz danych. Import danych Dodatkową opcją w systemie CDN OPT!MA, niezależną od posiadanych modułów, jest import danych (funkcja dostępne w menu Narzędzia). Import może dotyczyć: rejestrów VAT zapisanych w plikach w formacie *.dat (Clarion) lub plików tekstowych comma, danych z programów CDN Klasyka, (Firma++, Faktury, Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Płace), danych z innych baz w systemie CDN OPT!MA, danych z innych programów (mi.in. Subiekt, WF-MAG, Symfonia) oraz z uniwersalnego arkusza Microsoft Excel Konfiguracja Konfiguracja programu umożliwia dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 18 z 22

19 Konfiguracja podzielona jest na trzy części: Konfiguracja firmy zawiera dane o firmie (nazwa, adres) oraz ustawienia parametrów typowe dla konkretnej bazy danych, jak np. definicje dokumentów, wykorzystywane formy płatności, sposób rozliczania magazynu czy rodzaj prowadzonej księgowości. Oznacza to, że jeżeli za pomocą jednego programu prowadzimy kartoteki wielu firm, dla każdej z nich te parametry możemy ustalić indywidualnie. Znacznym ułatwieniem w trakcie ustawiania konfiguracji firmy jest pogrupowanie parametrów według modułu którego dotyczą. Konfiguracja programu obejmującą ustawienia obowiązujące dla całego programu. Zawiera ona zarówno ustawienia techniczne, określające np. sposób działania lokatora na listach jak i ogólne parametry wspólne dla wszystkich baz danych zarejestrowanych w programie (np. listę definiowalnych stawek VAT, listę walut). Konfiguracja stanowiska pozwala ustalić parametry pracy na konkretnym stanowisku np. podpięte urządzenie fiskalne czy listę pracujących modułów Technologia Środowisko pracy System CDN OPT!MA jest 32-bitowym programem działającym w środowisku Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Z racji pracy w środowisku Windows program posiada graficzny interfejs użytkownika (GUI), równocześnie dla wygody użytkownika wszystkie funkcje programu mogą zostać uruchomione za pomocą klawiatury. Wydruki Wydruki w programie są realizowane w oparciu o interfejs graficzny (GDI). Dzięki temu możliwe są do uzyskania wydruki w pełni zgodne z wytycznymi ujętymi w przepisach. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że aktualne rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza wydruki komputerowe księgi jeżeli są zgodne ze wzorem. W programie zdefiniowana jest cała kolekcja dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Wydruki te są zakodowane w pliku cdn_wydr.tps. Stworzono również możliwość definiowania własnych wydruków. Wydruki te zapisywane są w bazie danych systemu. Użytkownik nie ma możliwości zmiany zawartości wydruków standardowych, może natomiast na ich podstawie zdefiniować własny wydruk. Warto wiedzieć, że w systemie istnieje mechanizm, który pozwala na generowanie w systemie wydruków tekstowych. Aby uzyskać taką możliwość należy skontaktować się z Autoryzowanym Przedstawicielem CDN S.A. Baza danych Program CDN OPT!MA pracuje w oparciu o serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Jest to motor bazy danych w 100% zgodny z Microsoft SQL Server 2000, posiadający wszelkie cechy dużego serwera SQL, takie jak transakcyjność danych, możliwość korzystania z procedur wbudowanych i wyzwalaczy (triggerów). Baza danych posiada również interfejs ODBC, umożliwiający dostęp do danych z aplikacji zewnętrznych. Przykładem wykorzystania interfejsu ODBC może być tworzenie i analiza dowolnych zestawień danych gromadzonych w programie za pomocą Microsoft Excel. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine jest dostarczany z CDN OPT!MA bez żadnych dodatkowych opłat licencja na silnik bazy danych jest zawarta w programie. Ponieważ Microsoft Desktop Engine jest zgodny z serwerem Microsoft SQL Server 2000, jeżeli zachodzi taka potrzeba (większej wydajności lub większej liczby użytkowników) program CDN OPT!MA można bez żadnych zmian zainstalować w oparciu o serwer Microsoft SQL Server CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 19 z 22

20 1.5. Topologia instalacji Program CDN OPT!MA oraz serwer bazy danych można zainstalować w jednej z przedstawionych poniżej konfiguracji. Instalacja jednostanowiskowa Program CDN OPT!MA i Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine są zainstalowane na jednym komputerze. Takie rozwiązanie jest polecane w przypadku, kiedy komputer w ogóle nie pracuje w sieci komputerowej, kiedy nie istnieje potrzeba uruchamiania programu na wielu stanowiskach lub program jest używany np. na notebooku. CDN OPT!MA MSDE Instalacja sieciowa bez dedykowanego serwera Taki rodzaj instalacji stosowany jest w przypadku gdy konieczna jest praca sieciowa z programem i równocześnie w sieci nie można wydzielić komputera, który pełniłby rolę dedykowanego serwera bazy danych. Wówczas na jednym ze stanowisk instalowany jest zarówno program CDN OPT!MA jak i baza danych Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Komputer ten, ze względu na większe obciążenie, powinien posiadać zwiększony rozmiar pamięci RAM oraz możliwie szybki procesor. CDN OPT!MA MSDE CDN OPT!MA CDN OPT!MA Na pozostałych komputerach instalowany jest program CDN OPT!MA (bez Microsoft Desktop Engine) i korzystają one z bazy danych zainstalowanej na stanowisku pierwszym. Takie rozwiązanie zalecane jest wyłącznie dla niewielkich instalacji sieciowych o stosunkowo małym obciążeniu. Instalacja sieciowa z dedykowanym serwerem W przypadkach, w których wymagana jest większa wydajność, co może być związane przede wszystkim z większą liczbą użytkowników korzystających z programu lub z dużą ilością przetwarzanych danych, zalecane jest stosowanie rozwiązania z dedykowanym serwerem. CDN OPT!MA, wersja dokumentu 1.0 Strona 20 z 22

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułu KASA/BANK

1. Opis modułu KASA/BANK Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z 12 1. Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00

CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00 1 Reinstalacja z poprzedniej wersji CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00 Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Konfiguracja silnika

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT: Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się

Bardziej szczegółowo

Monika Błotnicka. Marketingu 1.0

Monika Błotnicka. Marketingu 1.0 - Monika Błotnicka Marketingu 1.0 - Copyright CDN S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii InsERT GT (wersja 1.34), InsERT nexo (wersja 1.0) oraz InsERT nexo PRO (wersja 1.0). W zestawieniach zastosowano

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to:

CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: CDN OPT!MA to program do obsługi mikro i małych firm. Dzięki niemu prosto i szybko wystawisz CDN OPT!MA nowoczesny program wspomagający zarządzanie firmą, którego głowne zalety to: - pełna integracja,

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL)

FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) FAKTURY ZALICZKOWE (OPCJA DOSTĘPNA W WERSJI 7.10 KAMELEON SQL) KONFIGURACJA STAWEK PODATKU NALEŻNEGO DLA KSIĘGOWANIA ZALICZEK TWORZENIE FAKTUR ZALICZKOWYCH (FAFZ) ZASADA KSIĘGOWANIA PRZY ROZLICZANIU FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców. - porównanie funkcjonalności-

Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców. - porównanie funkcjonalności- Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw i System dla Samodzielnych Przedsiębiorców porównanie funkcjonalności Systemy dla Mikro Przedsiębiorstw: Podstawowe funkcje systemu RAKSSQL Pakiet START Pakiet MEDIUM

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo