PORTFOLIO. Damian Muszkiet. Art Direction, Graphic Designer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORTFOLIO. Damian Muszkiet. Art Direction, Graphic Designer"

Transkrypt

1 PORTFOLIO Damian Muszkiet Art Direction, Graphic Designer Start of existence: 2nd January 1986 Address: Poland, Silesia damian.muszkiet 1

2 Citibank Advertising in Print : Citibank posters Citibank IntroKreatik / NoART July 2014 June 2015 Layout, photomanipulation Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign 3

3 Citibank Advertising in Print : VISA promotion Citibank IntroKreatik / NoART July 2014 June 2015 Layout, photomanipulation Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Illustrator 5

4 Citibank Advertising in Print & Digital Citibank PremierMiles Credit Card Promo : Citibank KARTA STWORZONA Z MYŚLĄ O KLIENTACH, DLA KTÓRYCH PODRÓŻE SĄ NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM ŻYCIA IntroKreatik / NoART Citibank PremierMiles July 2014 June 2015 VOUCHER Specjalny prezent powitalny dla Ciebie: Specjalny prezent powitalny dla Ciebie: VOUCHER Specjalny prezent powitalny dla Ciebie: CITI MIL CITI MIL CITI MIL Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank PremierMiles. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 19,52%, całkowita kwota kredytu 6400 zł, zmienne oprocentowanie nominalne 12% w skali roku, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, całkowity koszt kredytu 639,59 zł, w tym opłata roczna za wydanie i możliwość użytkowania karty głównej 216 zł. Stan na dzień 09/10/2014. Szczegóły promocji 6000 Citi Mil dla klientów Citigold i Citigold Select znajdziesz w Regulaminie dostępnym na w sekcji poświęconej karcie kredytowej Citibank PremierMiles. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP: ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi, Citi Handlowy oraz CitiPhone stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. MasterCard i PayPass sa zarejestrowanymi znakami towarowymi MasterCard International Inc. do Met uż aria ytk ł w u w yłą ew czn nę trz ie ne go Layout, art direction, photomanipulation, illustrations, animations kich ciami, ja ę korzyś karta! Ciesz si a obecna oj Tw e uj nie ofer Miles Premier Citibank wista les. Rzeczy ne ien PremierMi Citibank dytu zł, zm ow y dytowej Karty Kre kowita kwota kre wiązywania um ykład dla, cał s obo wydanie atywny prz ia 16,12% roku, cza opłata roczna za Reprezent ocentowan 12% w skali 5. opr tym 201 w pa zł, 20/01/ roczna sto wanie nominalne dytu 1049,94 gra mu n na dzień kre Pro Sta nto zt zł. ity kos ej 216 oproce gul am inie na stronie: y, całkow ty główn z w Re les 12 miesięc użytkowania kar zna jdz ies ibank PremierMi ość gra mu Cit i możliw wany opi s pro ty Kre dytowej, zarejestro óło wy Szc zeg owego dla Kar 23 Warszawa w Warszawie, a 16, 00-9 zawy iermiles Senatorsk lojalności dla m.st. Wars 02-91; wysokość y.pl/prem zawie, ul. low nowy Wars Rejo and w Handlowy oraz przez Sąd z siedzibą 538; NIP: we zgotówko akcje be za trans Cashback rtę ka ww za ięcznej w.citihandlowy.pl łaty mies Brak op Bank Handlowy w War szawi y e S.A. z siedzib zarejestrowan ndze low w rejestr ą w Warszawie, ti yha Warsza ul. Senatorska z Ci wy w Warszawie, przedsiębiorców Krajowego 16, Warsza óży1538; Rejestru Sądow dr XII Wydzia ł Gospo po wa, NIP ego przez w ; darczy Krajow e ego Rejestru Sądow Sąd Rejonowy dla m.st. wysokość kapitał w pełni opłaco Przywilej u zakładowego ego, pod nr KRS ny. Citi Handlo wy, Citiban wynosi należą cymi do podmio k złotych tów z grupy Citigro oraz znak graficzny Citi są, kapitał został również prawa zastrzeżonym up Inc. Spółce do niektór ych i znakami towaro Citigroup Inc. innych znaków wymi oraz spółkom towarowych tu zależnym przysłu użytych. gują 2x lepsze wakac je! 05/2015DM _DM 02/2015/3MB it w ill b e. rtnerów wych Pa zynarodo 14 międ gasają wy dy nie mile nig Zebrane The mo re in form ativ e yo ur a dve rtis ing, th em ore per sua sive The mo re in form ativ e yo ur a dve rtis ing, th em ore per sua sive Więcej punk tów powitalnych z kartami: edytową kartę kr Wymień tibank Ci ą w na no dziś! iles już PremierM 2015 LSKI NA DLA PO C 2014 TA R A E K E URSIE C W KONK it w ill b e. Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC After Effects, Adobe CC Illustrator, Adobe CC Dreamweaver, Adobe CC Muse, Adobe CC Edge Reflow VOUCHER wego zawie S.A. i Citi, Citi Inc stru Sądo cony. Znak lowy w Wars w Krajowego Reje ce Citigroup, pod nr. KRS Bank Hand Sądowego ał został w pełni opła tawie licencji. Spół tu użyt ych. przedsiębiorcókrajowego Rejestru ch pods towarowy w rejestrze złotych; kapit Inc., używane na Gospodarczy ch znaków roup rowe Citig do niek tórych inny International Inc. XII Wydział dowego wynosi 522. znaki towa a ard kapitału zakła owią zarejestrowane ują również praw mi MasterC sług stan ami towarowy znak mi CitiPhone kom zależnym przy estrowany oraz jej spół i PayPass sa zarej MasterCard Z MYŚLĄ E WORZONA PODRÓŻ KARTA ST H, DLA KTÓRYCH M ŻYCIA AC NT IE ELEMENTE O KL YM ZN ĄC SĄ NIEODŁ miermiles Citibank Pre iata. całego św stępem do Karta z do ść mobilna >> Bankowo i tablecie fonie nalne 12% Bank w smart wanie nomi oprocento /2014. zł, zmienne tu 6400 dzień 09/10 les. kwota kredy ej 216 zł. Stan na nk PremierMi ru całkowita główn towej Citiba Krajowego Rejestna a 19,52%, użytkowania karty ne ł Gospodarczy ej karcie kredy centowani wość i poświęcon awie, XII Wydzia we Citigroup Inc., używa a stopa opro nie i możli awy w Warsz towaro wy.pl, w sekcj zywista rocznopłata roczna za wyda dla m.st. Warsz ią zarejestrowane znaki.citihandlo wy Inc. les. Rzec www tym Rejono tional na iermi w Interna 9 zł, Prem ne stanow ego przez Sąd ie dostępnym MasterCard ej Citibank koszt kredy tu 639,5 Rejestru Sądow Citi Handlowy oraz CitiPho towarowymi w Regulamin Kredytow wity Citi, ów Krajowego ymi znakami t znajdziesz ład dla Karty y 12 miesięcy, całko opłacony. Znaki ss sa zarejestrowan ze przedsiębiorc old Selec umow tatywny przyk i PayPa ł został w pełni trowany w rejestr old i Citig Reprezen czas obowiązywania tów Citig awa, zarejes 0 złotych; kapita tu użytych. MasterCard Warsz klien dla Mil i wych 16, w skali roku, 6000 Citi ul. Senatorska kapitału zakładowego wynos ych innych znaków towaro promocji ą w Warszawie, ość niektór Szczegóły S.A. z siedzib ; wysok gują również prawa do NIP: wy w Warszawie przysłu Bank Handlo nr. KRS ; m zależnym oraz jej spółko Sądowego, pod i. Spółce Citigroup Inc podstawie licencj ństwo Bezpiecze informacje e Citibank Onlin j >> więce Dowiedz się dź online >> Kliknij i spraw j bankowości o bezpieczne POKŁADZIE WITAMY NA Oferta dla y Posiadacz nk kont Citiba ty lotnicze ych na bile całego świata. Mil wymienn elach Citi ekskluzywnych hot i noclegi w italnych złóż rmiles. pow Mil Citi bank Premie Aby zyskać tę Kredytową Citi Kar wniosek o z naszym ktować się internet tylko skonta przez Wystarczy ź złożyć wniosek rmiles bąd mie ą doradc y.pl/pre itihandlow na Odlot kied prezent : Specjalny dla Ciebie powitalny L I CITI M Citibank Kredytowa ych Karta ie: ór eb kt Ci a a dl dl, ą powodów jlepszą kart iles jest na PremierM w h Partneró narodowyc a umowa dopóki trw ją sa ga Mile nie wy back Mil na cash wymiany za kartę Możliwość esięcznej opłaty mi ia ien ies zn Możliwość lowy Citi Hand z ży dró e w po Przywilej 14 między EC nkursie CE 2015 w ko Polski na Karta dla programu Partnerzy ermiles. ibank Premi ytowej Cit Karty Kred y zechcesz. 7

5 Citibank Advertising in Digital : marketing (responsive web design) Citibank IntroKreatik / NoART July 2014 June 2015 Layout, art direction, interaction UI, UX Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Illustrator, Adobe CC Dreamweaver 9

6 Citibank Advertising in Digital : marketing (responsive web design) Citibank IntroKreatik / NoART July 2014 June 2015 Layout, art direction, interaction UI, UX Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC After Effects, Adobe CC Illustrator, Adobe CC Dreamweaver, Adobe CC Muse, Adobe CC Edge Reflow 11

7 Citibank Advertising in Digital : Web design (responsive web design) Citibank IntroKreatik / NoART July 2014 June 2015 Layout, art direction, photomanipulation, illustrations, responsive web design Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Dreamweaver, Adobe CC Muse, Adobe CC Edge Reflow 13

8 Citibank Advertising in Digital : Cashloan: Rise above the limit Citibank IntroKreatik / NoART W Z N I E Ś P O N A D S I Ę L I M I T! W Z N I E Ś S I Ę P O N A D L I M I T! July 2014 June 2015 Art direction, illustrations, banners 3 1 W A Ż N A D Oferta Limitowana M A J A r. O Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign 15

9 MMG Power : Logo, stationary, web design MMG Power (German Polish Company dealing with wind energy and creating wind farms) Mirosław Gluch President MMG POWER Sp. z o.o., ul. Gliwicka 6, Katowice, Poland, NIP: mobile.: November 2011 May 2012 (remote collaboration) Art direction, layout, photomanipulation, logo design, web design Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Dreamweaver MMG POWER Sp. z o.o. REGON: NIP: NR KRS: Kapitał zakładowy: ,- zł ul. Gliwicka 6, Katowice, Poland, NIP: Hamburg Office, Industriest. 126, Hamburg, Germany Hannover Office, Lüerstr. 2, Hannover, Germany mobile.: mobile.: , Fax: mobile: , phone: , Fax:

10 AquaWatt : Logo, stationary, web design AquaWatt (Polish Company dealing with water energy) Wiceprezes Mirosław Gluch November 2011 May 2012 (remote collaboration) Art direction, layout, photomanipulation Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Dreamweaver kom ul. Bielska 48B, Pszczyna nip regon

11 AvetPharma : Graphic Designer Web design AvetPharma (Polish company working in the pharmaceutical industry) dmode Graphic Designer March 2011 present (remote collaboration) Art direction, layout, web design Adobe CC Photoshop, Adobe CC InDesign, Adobe CC Dreamweaver, Adobe CC Edge Reflow 21

12 AvetPharma : Graphic Designer Packaging AvetPharma (Polish company working in the pharmaceutical industry) dmode Graphic Designer March 2011 present (remote collaboration) Art direction, packaging, layout, photomanipulation, illustrations Adobe CC Illustrator, Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop 23

13 Lekam, NervoCalm product : Graphic Designer Logo, key visual, print, packaging Lekam (one of the biggest pharmacy companies in Poland) dmode March 2011 present (remote collaboration) Art direction, logo design, packaging, layout, photomanipulation, illustrations, print design, storyboarding Adobe CC Illustrator, Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop, Adobe CC After Effect, Autodesk 3Ds Max 25

14 Lekam, NervoCalm product : Graphic Designer Print, web design, storyboard, TV ad Lekam (one of the biggest pharmacy companies in Poland) dmode March 2011 present (remote collaboration) Art direction, logo design, packaging, layout, photomanipulation, illustrations, print design, storyboarding Adobe CC Illustrator, Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop, Adobe CC After Effect, Autodesk 3Ds Max 27

15 Lekam, Figurin Slim product Web design, icons and illustration : Graphic Designer Lekam (one of the biggest pharmacy companies in Poland) dmode March 2011 present (remote collaboration) Art direction, layout, photomanipulation, illustrations, web design FAZA min. FAZA II it w ill b e. The mo re in form ativ e yo ur a dve rtis ing, th em ore per sua sive The mo re in form ativ e yo ur a dve rtis ing, th em ore per sua sive it w ill b e. Adobe CC Illustrator, Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop Przyjmujemy czerwoną tabletke która blokuje wchłanianie tłuszczów i skrobii o ponad 50 %- czyli tylko 50 % wchłania się do organizmu. Potem 3 zielone tabletki wiążą tłuszcz w organizmie i ułatwiają wydalanie z orgazmu. tłuszcz ID-alGTM tłuszcz amylazy NeOpunta amylazy FAZA min. FAZA II 50% mniej wchłaniania tłuszcz ID-alGTM tłuszcz NeOpunta 29

16 Logo design : Graphic Designer Logo design PuntaViento, DFBonum, Chaorder, dlabe, Valdebenito&Ardito, dlabe, IntroKreatik IntroKreatik Damian Muszkiet Graphic Designer March 2011 present (remote collaboration) Logo design Adobe CC Illustrator 31

17 Hausverwaltung Dr. Brockmann : Graphic Designer Logo, stationary, web design Hausverwaltung Dr. Brockmann Graphic Designer April 2012 August 2012 (remote collaboration) Logo design, layout, web design Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC Indesign An der Breiten Wiese Hannover Tel.:

18 Thank you for your time Personal extras

19 Various foundations and organizations : Various designs Various foundations and organizations April 2012 Present Poster design, art direction, photomanipulation Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC Indesign 37

20 Various foundations and organizations : Various designs & photography Various foundations and organizations, Photographer April 2012 Present Photography, poster design, art direction, photomanipulation Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC Indesign 39

21 Various foundations and organizations : Photography Various foundations and organizations, Photographer April 2012 Present Photography, art direction, photomanipulation Adobe CC Illustrator, Adobe CC Photoshop, Adobe CC Indesign 41

22 FIN 42

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Senior w banku Konsumencka kampania edukacyjna Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Warszawa 2009 Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa tel. +22 634 0668 fax: +22 634 0667

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER INTELLIGENCE

CUSTOMER INTELLIGENCE Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA CUSTOMER INTELLIGENCE Mierzalność i ROI w zarządzaniu z klientem WŚRÓD PRELEGENTÓW: SOCIALBAKERS

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści Karta kredytowa Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD Karta pełna korzyści SERDECZNIE WITAMY W GRONIE POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ MASTERCARD CLUBCARD Kartą kredytową MasterCard Clubcard

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 165 182 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty p atnicze wycena ów i korzy ci Jakub Górka W artykule przedstawiono autorski podzia i metod pomiaru

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo