BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować np. logo, plakaty, ulotki, wizytówki, layouty itp. Paleta możliwości i wygląd przyborników Inkscape zbliża go do odpowiedników komercyjnych, takich jak Corel Draw (od wersji 10) i Adobe Illustrator. Obsługują one bazowy format zapisu plików programu Inkscape, tzn. SVG, co umożliwia swobodne przenoszenie treści pomiędzy wymienionymi programami. Co to jest grafika wektorowa? Jest niezależnym od rozdzielczości opisem rzeczywistych kształtów i obiektów, które widzisz w obrazie. Program używa tej informacji do ustalenia, jak wykreślić każdą linię i krzywą przy dowolnej rozdzielczości czy poziomie powiększenia, dzięki czemu grafika wektorowa jest zawsze idealnie ostra lub gładka, nie doświadcza jej pikseloza. Z kolei grafika bitmapowa (rastrowa) zawsze jest związana z określoną rozdzielczością i przechowuje obraz jako siatkę pikseli. Grafika wektorowa to raczej dopełnienie niż alternatywa grafiki bitmapowej. Każda ma swoje własne cele i obie są użyteczne dla odmiennych rodzajów rzeczy. Grafika rastrowa lepiej obsługuje fotografię (np. jej poprawianie) i pewne rodzaje rysunków artystycznych, podczas gdy wektory są odpowiedniejsze dla komponowania plakatów, projektowania układów stron, godeł, obrazów z tekstem, technicznych ilustracji itd. Silną stroną programu jest obsługa skrótów klawiszowych. Jest ich naprawdę mnóstwo i zdecydowanie ułatwiają pracę. Oprócz zgodności ze standardami, podstawowe stawiane cele to: stabilność, wydajność, możliwości grafiki wektorowej na poziomie rozwoju tej dziedziny i sprawny, innowacyjny interfejs użytkownika. Inkscape w naturalny sposób otwiera tylko formaty SVG i SVGZ (skompresowany SVG). Organicznie zapisuje jako SVG, SVGZ, Postscript/EPS/EPSi, Adobe Ilustrator (*.ai), LaTeX (*.tex) i POVRay (*.pov), a także: PDF, PNG, EPS, AI, Dia, Sketch1 i kilka innych formatów. Program ma wbudowany import większości formatów rastrowych jako obrazów bitmapowych (JPG, PNG, GIF itp.), ale eksportować może tylko jako bitmapy PNG. Pobierz program: Obszerna dokumentacja: (podręcznik)

2 INKSCAPE PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI Poniżej prezentujemy wybór podstawowych sprawności i funkcjonalności dostępnych w programie Inkscape wszystkie znajdziesz w podręczniku dostępnym pod linkiem: Zachęcamy do lektury tego opracowania. Zapoznaj się także z krótkim rozdziałem Pierwsze zasady (str ), w którym przedstawiono elementy i zasady projektowania. Przyjrzyj się najpierw organizacji pulpitu roboczego w szczególności paskom funkcjonalności: Pionowy pasek narzędziowy z lewej strony pokazuje rysunkowe i edycyjne narzędzia Inkscape. W górnej części okna, poniżej menu, znajduje się Pasek poleceń z przyciskami podstawowych poleceń oraz Pasek kontrolny narzędzi z kontrolkami, charakterystycznymi dla każdego narzędzia. Pasek stanu na dole okna wyświetla użyteczne wskazówki i informacje podczas pracy. Wiele operacji jest dostępnych za pomocą skrótów klawiaturowych. Otwórz Pomoc > Klawisze i mysz, żeby zobaczyć kompletne informacje. Panoramowanie obszaru dokumentu Jest wiele sposobów panoramowania (przewijania) płaszczyzny dokumentu. Wypróbuj przewijanie za pomocą klawiatury: wciśnij Ctrl i klawiszami strzałek spróbuj przewinąć dokument do dołu. Możesz też przesuwać obszar środkowym przyciskiem myszy. Ewentualnie, możesz używać suwaków (żeby je pokazać albo ukryć, naciśnij Ctrl

3 + B). Kółko Twojej myszy również pracuje na przewijanie w pionie; żeby przewijać kółkiem poziomo, wciśnij Shift. Przybliżanie i oddalanie (skalowanie) widoku Najłatwiejszym sposobem skalowania widoku jest naciskanie klawiszy - i + (albo =). Możesz też używać Ctrl + kliknięcie środkowym klawiszem albo Ctrl + kliknięcie prawym, by przybliżać, Shift + kliknięcie środkowym lub Shift + kliknięcie prawym dla oddalania, albo obracać kółkiem myszki z Ctrl. Ewentualnie, możesz też kliknąć w polu tekstowym skalowania widoku (w lewym dolnym rogu okna dokumentu), wstawić dokładną wartość powiększenia w procentach i nacisnąć Enter. Mamy też narzędzie Powiększenie (w pasku narzędzi z lewej strony), pozwalające dopasować wielkość widoku do obszaru przez zaciągnięcie narzędziem ramki wokół niego. Inkscape przechowuje też historię zmian poziomów wielkości widoku, użytych podczas bieżącej sesji pracy. Naciśnij klawisz ', a wrócisz do poprzedniego powiększenia lub Shift + ', aby przejść do przodu. Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi Żeby utworzyć nowy pusty dokument, użyj Plik > Nowy albo naciśnij Ctrl + N. Aby otworzyć istniejący dokument SVG, użyj Plik > Otwórz... (Ctrl + O). Żeby zapisać, zastosuj Plik > Zapisz (Ctrl + S) lub Zapisz jako... (Shift + Ctrl + S), żeby zachować pod nową nazwą (Inkscape-owi może zdarzyć się chwilowa niestabilność, więc pamiętaj o częstym zapisywaniu). Inkscape używa dla swoich plików formatu SVG (Scalable Vector Graphics Skalowalna Grafika Wektorowa). SVG jest otwartym standardem powszechnie wspieranym przez oprogramowanie graficzne. Pliki SVG są oparte na XML-u i mogą być edytowane jakimkolwiek edytorem tekstu czy XML-u (to jest, niezależnie od Inkscape). Oprócz SVG, Inkscape może importować i eksportować kilka innych formatów (EPS, PNG). Inkscape otwiera oddzielne okno dla każdego dokumentu. Możesz nawigować pomiędzy nimi, używając swojego zarządcy okien (np. za pomocą Alt + Tab), albo możesz użyć skrótu Inkscape, Ctrl + Tab, którym przejdziesz przez wszystkie otwarte okna dokumentów (utwórz teraz, mając otwarty dokument Inkscape, nowy dokument i dla praktyki poprzełączaj się pomiędzy nimi). Tworzenie figur Kliknij na narzędziu Prostokąt w pasku narzędziowym (albo naciśnij F4), a następnie kliknij i przeciągnij w nowym pustym dokumencie: Jak możesz zobaczyć, domyślne prostokąty ukazują się niebieskie, z czarną kreską (konturem) i częściowo przezroczyste. Zobaczymy niżej, jak to zmienić. Innymi narzędziami możesz także tworzyć elipsy, gwiazdy i spirale:

4 Te narzędzia są zbiorczo określane jako narzędzia figur. Każdy kształt, który utworzysz wyświetla jeden lub więcej uchwytów w kształcie rombu; spróbuj przeciągać je, żeby zobaczyć, jak to wpłynie na figurę. Pasek kontroli dla narzędzia figury daje drugą metodę deformacji narysowanego kształtu; kontrolki te działają na formy aktualnie wybrane (tj. te, które pokazują uchwyty) i ustawiają wartości domyślne, które będą stosowane do kształtów nowo tworzonych. Żeby cofnąć swoje ostatnie działanie, naciśnij Ctrl + Z (albo, jeżeli znów zmienisz zdanie, możesz przywrócić tę niedokonaną akcję za pomocą skrótu Shift + Ctrl + Z). Przemieszczanie, skalowanie, obracanie Najczęściej używanym narzędziem Inkscape jest Wskaźnik. Kliknij najwyżej położony przycisk (ze strzałką) na pasku narzędzi albo naciśnij F1 lub klawisz spacji. Teraz możesz wybrać dowolny obiekt na płaszczyźnie rysunku. Kliknij prostokąt, np. taki jak ten poniżej. Zobaczysz, jak dookoła obiektu ukaże się osiem uchwytów w kształcie strzałek. Możesz teraz: Przesuwać obiekt przez przeciąganie go (wciśnij Ctrl, aby ograniczyć ruch do poziomu i pionu). Skalować obiekt przez przesuwanie któregoś z uchwytów (wciśnij Ctrl, żeby zachować oryginalne proporcje). Kliknij teraz prostokąt ponownie. Uchwyty zmienią się. Teraz możesz: Obracać obiekt przez przesuwanie uchwytów narożnych (wciśnij Ctrl, żeby ograniczyć obrót do kroków co 15 stopni). Przesuń znaczek krzyżyka, żeby ustawić środek obrotu. Pochylać (ścinać) obiekt za pomocą przeciągania nie-narożnych uchwytów (wciśnij Ctrl, by ograniczyć pochylanie do 15-stopniowych kroków). Mając wybrany Wskaźnik, możesz też używać numerycznych pól wprowadzania na Pasku kontroli (powyżej tła), żeby ustawić dokładne wartości współrzędnych (X i Y) i wymiarów (S i W) selekcji.

5 Przekształcanie za pomocą klawiszy Jedną z cech Inkscape, odróżniających go od większości innych wektorowych edytorów jest nacisk, położony na dostępność klawiatury. Nie ma tu prawie polecenia czy działania, które nie byłoby możliwe do wykonania z klawiatury, i przekształcanie obiektów nie jest żadnym wyjątkiem. Możesz używać klawiatury do przemieszczania (klawisze strzałek), skalowania (klawisze < i > ) i obracania (klawisze [ i ]) obiektów. Domyślne przesunięcie i skalowanie to 2 piksele; z Shift przesuwasz albo skalujesz o tę wartość pomnożoną przez 10. Ctrl + > i Ctrl + < zmniejsza lub zwiększa oryginał odpowiednio do 200% lub 50%. Wartością domyślną obrotu jest 15 stopni; z Ctrl obrócisz o 90 stopni. Jednak być może najbardziej użyteczne są przekształcenia rozmiarów w pikselach, za pomocą klawiszy przekształceń z Alt. Np., Alt + strzałka przesuwa selekcję o 1 piksel przy bieżącym powiększeniu widoku (tj. o 1 piksel ekranu, nie należy mylić z jednostką piksel, która jest jednostką SVG długości, niezależną od skali widoku). Tzn., gdy przybliżasz, jeden Alt + strzałka da w wyniku mniejsze bezwzględne przesunięcie, wyglądające jednak na ekranie, jak jednopikselowe. W ten sposób jest możliwe pozycjonowanie obiektów z dowolną precyzją, po prostu przybliżając lub oddalając w miarę potrzeby. Podobnie, Alt + > i Alt + < skaluje selekcję tak, że jej widoczna wielkość zmienia się o jeden piksel ekranu, zaś Alt + [ i Alt + ] obraca ją tak, że jej punkt położony najdalej od środka, przemieszcza się o jeden ekranowy piksel. Selekcje złożone Możesz wybrać równocześnie większą ilość obiektów, klikając je z Shift. Ewentualnie, możesz wokół obiektów, które potrzebujesz wybrać, zaciągnąć ramkę; nazywa się to selekcją ramka wyboru (wskaźnik tworzy ramkę wyboru, gdy przeciągasz z pustego obszaru; natomiast jeżeli przed rozpoczęciem przeciągania wciśniesz Shift, Inkscape zawsze utworzy ramkę selekcji). Przećwicz to w praktyce, wybierając wszystkie trzy kształty widoczne obok. Teraz, ramką wyboru (przeciągając lub przeciągając z Shift), wybierz obie elipsy, bez prostokąta (niżej): Każdy indywidualny obiekt wewnątrz selekcji domyślnie wyświetla własną ramkę wyboru prostokątną, o przerywanej kresce. Uławia to zorientowanie się, co jest jednocześnie wybrane, a co nie. Np., jeśli wybierzesz zarówno obie elipsy, jak i prostokąt, bez pojedynczych zaznaczeń trudno będzie ci domyślić się, czy elipsy są wybrane, czy nie. Shift + kliknięcie wybranego obiektu, wyłącza go z selekcji. Wybierz wszystkie trzy obiekty na poprzednim rysunku, a następnie użyj Shift + kliknięcia, by wyłączyć z wyboru obie elipsy, zostawiając wybrany tylko

6 prostokąt. Naciśnięcie Esc znosi zaznaczenie jakichkolwiek wybranych obiektów. Ctrl + A wybiera wszystkie obiekty na bieżącej warstwie (jeśli nie tworzyłeś warstw, będzie to to samo, co wszystkie obiekty w dokumencie). Grupowanie Poszczególne obiekty mogą być łączone w grupy. Grupa zachowuje się podczas przesuwania lub przekształcania, jak pojedynczy obiekt. Obok, trzy obiekty wyżej są niezależne; te same niżej, są zgrupowane. Spróbuj przesunąć taką grupę. Żeby utworzyć grupę, wybierz jeden albo więcej obiektów i naciśnij Ctrl + G. Aby rozgrupować jedną lub więcej grup, wybierz je i naciśnij Ctrl + U. Grupy same również mogą być grupowane, tak jak dowolne inne obiekty; takie rekurencyjne grupy mogą mieć dowolną głębokość. Ctrl + U jednak rozgrupowuje tylko najwyższy poziom zgrupowania w selekcji; gdy chcesz zupełnie rozgrupować głęboką grupę, musisz nacisnąć Ctrl + U wielokrotnie. Nie musisz jednak koniecznie rozgrupowywać, jeśli chcesz edytować obiekt znajdujący się w grupie. Po prostu tylko Ctrl + kliknij ten obiekt, a zostanie wybrany i będzie edytowany samotnie, albo Shift + Ctrl + kliknij kilka obiektów (wewnątrz lub na zewnątrz jakichś grup) dla dokonania selekcji złożonej, nie zważając na grupowanie. Spróbuj przesuwać albo przekształcać indywidualne kształty w grupie takiej, jak ta wyżej po prawej, bez rozgrupowywania jej, następnie znieś zaznaczenie i wybierz grupę normalnie, aby zobaczyć, czy zgrupowanie zostało utrzymane. Wypełnienie i kontur Wiele z funkcji Inkscape jest dostępnych w postaci dialogowej. Prawdopodobnie najprostszym sposobem pomalowania obiektu jakimś kolorem jest otwarcie dialogu Palety kolorów w menu Obiekt, wybranie obiektu i kliknięcie wzoru, by nim pomalować (zmienić kolor wypełnienia obiektu). Więcej możliwości daje dialog Wypełnienie i kontur (Shift + Ctrl + F). Wybierz figurę, np. taką, jak ta obok i otwórz to okno dialogowe. Zobaczysz, że dialog ma trzy zakładki: Wypełnienie, Kontur i Styl konturu. Zakładka Wypełnienie pozwoli Ci edytować wypełnienie (wnętrze) wybranego(ych) obiektu(ów). Używając po prostu przycisków poniżej zakładki, możesz wybierać typy wypełnienia, łącznie z jego brakiem (przycisk X), wypełnieniem kolorem jednolitym (płaskim), jak również liniowymi albo promieniowymi gradientami. Dla powyższego kształtu, aktywny będzie przycisk wypełnienia jednolitego. Niżej, widzisz zbiór selektorów koloru, każdy na własnej zakładce: RGB, HSL, CMYK i Koło. Być może najwygodniejszy jest selektor Koło, w którym dla wybrania barwy na kole, możesz obrócić trójkąt, a potem

7 wewnątrz trójkąta wybrać jej odcień. Wszystkie selektory koloru mają suwak ustawiający alfę (krycie) wybranego(ych) obiektu(ów). Kiedykolwiek zaznaczasz obiekt, selektor koloru jest uaktualniany dla pokazania bieżącego wypełnienia i konturu (przy wielu wybranych obiektach, dialog pokazuje ich kolor przeciętny). Pobaw się tymi wzorami albo utwórz swoje własne (rysunek niżej): Na zakładce Kontur możesz usunąć kreskę (kontur) obiektu albo przypisać mu dowolny kolor czy przezroczystość: Ostatnia zakładka, Styl konturu, pozwala ci ustawić szerokość i inne parametry kreski: Wreszcie, możesz dla wypełnień i/lub konturów zamiast płaskiego koloru, użyć gradientów: Kiedy przełączasz z barwy jednolitej na gradientową, nowo utworzony gradient stosuje poprzedni płaski kolor, przechodząc od krycia do przeźroczystości. Przełącz się na narzędzie Gradient (Ctrl + F1), żeby przeciągnąć uchwyty gradientu połączone liniami kontrolki, definiujące jego kierunek i długość. Gdy którykolwiek z uchwytów gradientu zostanie wybrany (podświetlony niebiesko), okno dialogowe Wypełnienie i kontur, zamiast koloru całego wybranego obiektu, ustawia kolor tego uchwytu. Jeszcze innym wygodnym sposobem zmiany koloru obiektu jest zastosowanie narzędzia Pipeta (F7). Po prostu kliknij nim w rysunku, a wybrany kolor zostanie przydzielony do wypełnienia wybranego obiektu (Shift + kliknięcie do konturu). Powielanie, wyrównanie, rozmieszczenie Jedną z najczęstszych operacji jest powielanie obiektu (Ctrl + D). Kopia jest umieszczana dokładnie powyżej oryginału i jest zaznaczana, a więc możesz odciągać ją myszą albo za pomocą klawiszy strzałek. Dla praktyki, spróbuj wypełnić linię kopiami takiego czarnego kwadratu, jak umieszczony obok. Prawdopodobnie Twoje kopie kwadratu ulokują się mniej lub bardziej przypadkowo. Tu użyteczne będzie okno dialogowe Wyrównaj i rozłóż (Ctrl + Shift + A). Wybierz wszystkie kwadraty (Shift + kliknij albo zaciągnij ramkę wyboru), otwórz dialog i naciśnij przycisk Wyśrodkuj na osi poziomej, a następnie przycisk Wyrównaj odstępy pomiędzy obiektami

8 w poziomie (czytaj wskazówki narzędziowe przycisków). Obiekty będą teraz zgrabnie wyrównane i rozłożone w równych odstępach. Obok trochę przykładów innych wyrównań i rozmieszczeń. Kolejność Termin kolejność odnosi się do kolejności ułożenia w stos obiektów w rysunku, tj. do tego, które obiekty są na wierzchu i przysłaniają inne. Dwa polecenia w menu Obiekt, Przenieś na wierzch (klawisz Home) i Przenieś pod spod (klawisz End), przemieszczają obiekty, które wybrałeś, na sam wierzch albo na sam spod bieżącej warstwy w kolejności ułożenia w stos. Dwa dalsze polecenia, Przesuń do przodu (Page Up) i Przesuń do tyłu (Page Down), obniżają albo podnoszą selekcję tylko o jeden krok, tj. przesuwają ją o jeden niewybrany obiekt w stosie (tylko obiekty, które zachodzą na lub pod selekcję; jeżeli nic nie zachodzi z selekcją, Przesuń do przodu i Przesuń do tyłu przesuwają ją całkowicie, odpowiednio na wierzch albo na spod). Zastosuj w praktyce te polecenia przez odwrócenie kolejności w stosie obiektów obok, a więc tak, by skrajna elipsa z lewej znalazła się na wierzchu, a najdalsza z prawej na spodzie. Bardzo użytecznym skrótem klawiszowym selekcji jest klawisz Tab. Jeśli nic nie jest wybrane, wybiera on najniższy obiekt; w innym przypadku wybiera obiekt powyżej obiektu(ów) wybranego(ych) w stosie. Shift + Tab działa odwrotnie, zaczynając od najwyższego obiektu i postępując w dół. Ponieważ obiekty, które tworzysz, są dodawane na wierzch stosu, naciskając Shift + Tab przy braku zaznaczenia, wygodnie wybierzesz obiekt, utworzony ostatnio. Użyj w praktyce klawiszy Tab i Shift + Tab na stosie obiektów, jak elipsy wyżej. Selekcja spod spodu i jej przemieszczanie Co zrobić, kiedy obiekt, którego potrzebujesz, jest ukryty za innym obiektem? Możesz mimo to zobaczyć dolny obiekt, jeżeli obiekt na wierzchu jest przeźroczysty (częściowo), ale kliknięcie tam wybierze górny obiekt, a nie ten potrzebny. Do tego celu przeznaczone jest Alt + kliknięcie. Pierwsze Alt + kliknięcie wybiera górny obiekt, tak jak kliknięcie normalne. Jednak następne Alt + kliknięcie w tym miejscu, wybierze następny obiekt poniżej górnego; kolejne wybierze kolejny niższy obiekt, itd. W taki sposób, kilka Alt + kliknięć pod rząd przejdzie po kolei przez cały stos obiektów w punkcie klikania, od najwyższego do najniższego. Kiedy zostanie osiągnięty dolny obiekt, następne Alt + kliknięcie, naturalnie, ponownie wybierze najwyższy obiekt. No dobrze, ale skoro już wyselekcjonowałeś(aś) spod zewnętrznego obiektu, co możesz z tym zrobić? Możesz użyć klawiszy, by wybrany obiekt przekształcić oraz możesz przeciągać uchwyty selekcji. Jednak przeciąganie obiektu będzie jednocześnie znowu przywracać zaznaczenie obiektu górnego (tak jest, bo gdy zamierza się kliknąć i przeciągać, najpierw wybierany jest obiekt pod wskaźnikiem, a potem można przeciągać wybór). Żeby wskazać

9 Inkscape, że przeciągane ma być to, co jest wybrane teraz, bez wybierania czegoś innego, przeciągnij z Alt. Przesunie to bieżącą selekcję, bez względu na to, gdzie przeciągasz myszą. Przećwicz Alt + kliknięcie i Alt + przeciąganie na dwóch brązowych kształtach (poniżej) pod spodem zielonego przeźroczystego prostokąta. Figury Program Inkscape ma cztery uniwersalne narzędzia figur, każde z nich zdolne do tworzenia i edycji kształtów swojego własnego typu. Figura jest obiektem, który możesz modyfikować sposobami jedynymi dla tego typu, używając przeciąganych uchwytów i parametrów liczbowych dla określenia jego wyglądu. Na przykład, dla gwiazdy możesz zmienić ilość ramion, ich długość, kąt, zaokrąglenie itd. a gwiazda dalej pozostanie gwiazdą. Figura jest mniej swobodna, niż prosta ścieżka, ale często jest bardziej interesująca i użyteczna. Możesz zawsze zamienić figurę w ścieżkę (Ctrl + Shift + C), ale zamiana odwrotna nie jest już możliwa. Narzędziami figur są: Prostokąt, Elipsa, Gwiazda i Spirala (ale tych dwóch ostatnich tutaj nie omawiamy). Zobaczmy, jak ogólnie narzędzia te pracują, a potem zbadamy wybrane typy figury dokładnie. Wskazówki ogólne Nowa figura jest tworzona przez przeciąganie w obszarze rysunku odpowiednim narzędziem. Utworzona już figura wyświetla swoje uchwyty (i tak długo, jak długo jest wybrana), jako białe znaki w kształcie rombu, a więc możesz natychmiast edytować to, co utworzyłeś, poprzez przesuwanie tych uchwytów. Wszystkie cztery rodzaje figur wyświetlają swoje uchwyty dla własnych narzędzi, jak również dla narzędzia Edycja węzłów (F2). Kiedy przemieścisz się myszą na uchwyt, na pasku stanu znajdzie się informacja, co tym uchwytem możesz zrobić, przesuwając go albo klikając z rożnymi klawiszami modyfikującymi. Każde narzędzie figury wyświetla też swoje parametry na pasku Kontroli Narzędzia, biegnącym poziomo powyżej tła. Zwykle ma on kilka pól wprowadzania wartości liczbowych i przycisk przywracający wartości domyślne. Gdy wybrana(e) jest (są) figura(y) typu bieżącego narzędzia, edycja wartości na Pasku kontroli zmienia tę(te) figurę(y). Jakiekolwiek zmiany wprowadzisz na Pasku kontrolnym narzędzia, będą one zapamiętane i zostaną użyte dla następnego obiektu, który narysujesz tym narzędziem. Na przykład, gdy zmienisz ilość ramion gwiazdy, nowe gwiazdy będą mieć tę właśnie ilość ramion, gdy je narysujesz. Ponadto, nawet zwykłe wybranie figury, wysyła jej parametry na Pasek kontroli narzędzia, ustawiając wartości dla nowo utworzonych kształtów tego typu. Również wybór obiektu może zostać dokonany poprzez kliknięcie na nim wybranym narzędziem figury. Ctrl + kliknięcie (wybór w grupie) i Alt + kliknięcie (wybór pod spodem) też pracują tak samo, jak dla narzędzia Wskaźnik. Naciśnięcie klawisza Esc usuwa zaznaczenie.

10 Prostokąty Prostokąt jest najprostszą, ale może też i najczęstszą figurą w projekcie i w ilustracji. Inkscape stara się uczynić tworzenie oraz edycję prostokątów tak łatwymi i wygodnymi, jak to tylko jest możliwe. Włączasz narzędzie Prostokąt klawiszem F4 albo przez kliknięcie jego przycisku na pasku narzędzi. Narysuj nowy prostokąt obok tego niebieskiego (obok). Następnie, bez wyłączania narzędzia Prostokąt, poprzełączaj zaznaczenie z jednego prostokąta na drugi przez klikanie na nich. Skróty klawiaturowe rysowania Prostokąta: Z Ctrl rysujesz kwadrat albo prostokąt o proporcjach będących liczbą całkowitą (2:1, 3:1, itd.). Z Shift narysujesz wokół centralnego punktu początkowego (od środka). Jak widzisz, wybrany prostokąt (rysowany właśnie prostokąt jest zawsze zaznaczony) pokazuje trzy uchwyty na swych trzech rogach. W rzeczywistości są to cztery uchwyty, ale dwa z nich (w górnym prawym rogu) nakładają się na siebie, jeżeli prostokąt nie jest zaokrąglony. Te dwa uchwyty są uchwytami zaokrąglenia; dwa pozostałe (górny lewy i dolny prawy) to uchwyty zmiany wielkości. Popatrzmy wpierw na uchwyty zaokrąglające. Uchwyć jeden z nich i przesuń do dołu. Wszystkie cztery rogi prostokąta staną się zaokrąglone i będziesz mógł teraz zobaczyć drugi uchwyt zaokrąglenia pozostaje on w pierwotnej pozycji na rogu. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić, jeżeli chcesz mieć rogi zaokrąglone kołowo. Jeśli chcesz, by rogi zaokrąglały się wzdłuż jednego boku dalej, niż wzdłuż drugiego, przesuń drugi uchwyt w lewo. Obok, dwa górne prostokąty mają rogi zaokrąglone kołowo, dwa niżej mają je zaokrąglone eliptycznie. Jeszcze z wybranym narzędziem Prostokąt, kliknij te prostokąty, aby je zaznaczyć, i obejrzeć ich uchwyty zaokrąglenia. Często promień i kształt zaokrąglonych narożników musi być niezmienny w całej kompozycji, nawet jeżeli wielkości prostokątów będą rożne (pomyśl o schematach z zaokrąglonymi okienkami o rożnych wymiarach). Inkscape uławia to. Włącz narzędzie Wskaźnik; na jego Pasku kontroli jest grupa czterech przełączających przycisków; drugi od lewej pokazuje dwa koncentrycznie zaokrąglone narożniki. Kontrolujesz nim, czy zaokrąglone naroża skalowanego prostokąta też mają być skalowane, czy nie.

11 Na przykład, tutaj oryginalny czerwony prostokąt został kilkakrotnie powielony i przeskalowany, w gorę i do dołu, w rożnych proporcjach, przy przycisku Proporcjonalna zmiana promienia zaokrąglenia wyłączonym. Zauważ, że rozmiar i kształt zaokrąglonych narożników jest taki sam we wszystkich prostokątach, tak że zaokrąglenia w górnym prawym rogu, gdzie się wszystkie stykają, są dokładnie wyrównane. Wszystkie prostokąty o niebieskim kropkowanym konturze są uzyskane z oryginalnego czerwonego prostokąta tylko przez proste skalowanie Wskaźnikiem, bez jakiegokolwiek ręcznej regulacji uchwytami zaokrągleń. Dla porównania, tutaj jest ta sama kompozycja, ale teraz utworzona z przyciskiem Proporcjonalna zmiana promienia zaokrąglenia włączonym. Teraz zaokrąglone narożniki są tak rożne, jak prostokąty, do których one należą, i są w górnym prawym rogu w pewnym stopniu niezgodne ze sobą. To jest taki sam (widoczny) wynik, jaki otrzymałbyś, zamieniając oryginalny prostokąt na ścieżkę (Ctrl + Shift + C) i skalując go, jako ścieżkę. Żeby oba promienie były takie same (zaokrąglenie kołowe), przeciągnij z Ctrl. Żeby zrobić drugi promień taki sam bez przeciągania, Ctrl +kliknij. Żeby usunąć zaokrąglenie, Shift + kliknij. Możesz zauważyć, że Pasek kontroli narzędzia Prostokąt pokazuje poziome (Rx) i pionowe (Ry) promienie zaokrąglenia wybranego prostokąta i pozwala Ci ustawić je dokładnie za pomocą którejkolwiek jednostki długości. Przycisk Bez zaokrąglenia, zgodnie ze swą nazwą, usuwa zaokrąglenie zaznaczonego(ych) prostokąta(ów). Ważną zaletą tych kontrolek jest to, że one mogą działać na wiele prostokątów jednocześnie. Na przykład, jeżeli chcesz zmienić wszystkie prostokąty na warstwie, po prostu naciśnij Ctrl + A (Zaznacz wszystko) i ustaw wymagane parametry na Pasku kontrolnym. Jeśli wybrane będą jakiekolwiek kształty niebędące prostokątami, zostaną zignorowane zmianie ulegną tylko prostokąty. Teraz spójrz na uchwyty zmiany wielkości prostokąta. Mógłbyś zastanawiać się, dlaczego potrzebujemy ich w ogóle, jeśli można łatwo zmienić wielkość prostokąta Wskaźnikiem?

12 Problem ze Wskaźnikiem jest taki, że dla niego poziom i pion jest zawsze taki, jak dla strony dokumentu. Za to, uchwyty zmieniające wielkość prostokąta, skalują go wzdłuż jego boków, nawet jeśli będzie obrócony albo pochylony. Na przykład, spróbuj najpierw zmienić wielkość takiego prostokąta Wskaźnikiem, a następnie narzędziem Prostokąt za pomocą jego uchwytów zmiany wielkości. Ponieważ uchwyty zmieniające wielkość są dwa, możesz zmieniać rozmiary prostokąta w którymkolwiek kierunku, a nawet przesuwać je wzdłuż jego boków. Uchwyty zmiany wielkości zawsze zachowują promienie zaokrągleń. Oto skróty dla uchwytów zmiany wielkości: Przeciągnij z Ctrl, aby przyciągać do boków albo przekątnej prostokąta. Innymi słowy, Ctrl zachowuje albo szerokość albo wysokość albo stosunek szerokość / wysokość prostokąta (znowu, w jego własnym układzie współrzędnych, który może być obrócony lub pochylony). Obok jest ten sam prostokąt, z szarymi kropkowanymi liniami pokazującymi kierunki, zachowywane przez uchwyty zmiany wielkości podczas przesuwania ich z Ctrl (wypróbuj to). Pochylając i obracając prostokąt, a potem powielając go i zmieniając wymiary uchwytami zmiany wielkości, łatwo utworzysz kompozycje 3D (obok). Zobacz niżej nieco więcej przykładów kompozycji z przekształconych prostokątów, zawierających zaokrąglenia i gradientowe wypełnienia:

13 Elipsy Narzędzie Elipsa (F5) może tworzyć elipsy i koła, które możesz zamienić w segmenty albo łuki. Skróty rysunkowe są tu takie same, jak te dla narzędzia prostokąta: Z Ctrl, narysujesz koło albo elipsę o proporcjach, będących liczbą całkowitą (2:1, 3:1, itd.). Z Shift rysujesz wokół punktu początkowego, stanowiącego środek. Zbadajmy uchwyty elipsy. Zaznacz jakąś elipsę. I znowu, widzisz początkowo trzy uchwyty, ale faktycznie są cztery. Z prawej strony są dwa nakładające się na siebie uchwyty, które pozwalają ci otworzyć elipsę. Pociągnij ten prawy uchwyt, a następnie przesuń drugi uchwyt, który stanie się wówczas widoczny, a uzyskasz dostęp do rożnych wycinków diagramu kołowego czy luków. Żeby otrzymać wycinek (łuk plus dwa promienie), przeciągaj po zewnętrznej stronie elipsy; aby mieć łuk, przesuwaj wewnętrznej. Na rysunku obok są 4 wycinki u góry i 3 łuki niżej. Zauważ, że łuki są kształtami otwartymi, tj. kreska obiega elipsę, ale nie łączy końców łuku. Możesz uczynić to widocznym, usuwając wypełnienie i zostawiając tylko kontur. Zauważ podobną do wachlarza grupę wąskich wycinków z lewej strony. Zostały łatwo utworzone za pomocą uchwytu z wciśniętym Ctrl dla uzyskania przyciągania kąta. Oto skróty klawiaturowe dla uchwytów łuku / wycinka: Przeciąganie z Ctrl przyciąga uchwyt co każde15 stopni. Skrót Shift + kliknięcie tworzy całą elipsę (nie łuk czy wycinek). Kąt przyciągania może być zmieniony w Ustawieniach Inkscape (na zakładce Kroki). Dwa pozostałe uchwyty elipsy są używane do zmiany jej wielkości względem środka. Klawisze skrótów dla nich są podobne do skrótów dla uchwytów zaokrągleń prostokąta: Przeciągaj z Ctrl, żeby utworzyć koło (czyni drugi promień taki sam). Ctrl + kliknięcie tworzy koło bez przeciągania. Podobnie, jak uchwyty zmiany wielkości prostokąta, te uchwyty elipsy dostosowują jej wysokość i szerokość we własnych współrzędnych elipsy. Oznacza to, że obrócona lub pochylona elipsa może być łatwo rozciągana albo

14 zwężana wzdłuż swoich oryginalnych osi, pozostając dalej obróconą lub pochyloną. Spróbuj zmienić wielkość jakiejś elipsy za pomocą jej uchwytów zmiany wielkości. Techniki wklejania Kiedy kopiujesz jakiś(eś) obiekt(y) skrótem Ctrl + C albo wycinasz za pomocą Ctrl + X, normalne polecenie Wklej (Ctrl + V) wklei skopiowany(e) obiekt(y) pod kursorem myszy po prawej, albo jeżeli wskaźnik jest na zewnątrz okna, pośrodku okna dokumentu. Jednak obiekty w schowku podręcznym pamiętają stale oryginalne miejsce, z którego były skopiowane i możesz wkleić je tam z powrotem poleceniem Wklej na miejscu (Ctrl + Alt + V). Inne polecenie, Wklej Styl (Shift + Ctrl + V), przydziela bieżącej selekcji styl obiektu (pierwszego) w schowku podręcznym. Tak wklejony styl zawiera wszystkie ustawienia wypełnienia, konturu i czcionki, ale nie kształt, rozmiary czy parametry specyficzne dla typu figury, takie np. jak ilość ramion gwiazdy. Jeszcze inaczej jest ustawione polecenie Wklej rozmiar. Skaluje ono zaznaczenie, tak żeby dopasować je do pożądanych wymiarów, przypisanych obiektowi(om) w schowku podręcznym. Jest tu większa ilość poleceń wklejenia rozmiaru, i są to następujące komendy: Wklej rozmiar, Wklej szerokość, Wklej wysokość, Wklej rozmiar oddzielnie, Wklej szerokość oddzielnie oraz Wklej wysokość oddzielnie. Polecenie Wklej rozmiar skaluje cały wybór tak, żeby jego wielkość całkowicie odpowiadała rozmiarom obiektu(ów) ze schowka podręcznego. Wklej szerokość / Wklej wysokość skaluje całe zaznaczenie w poziomie / w pionie, tak by dopasować je do szerokości / wysokości obiektu(ów) schowka. Polecenia te respektują blokadę proporcjonalności skalowania na Pasku kontrolnym narzędzia Wskaźnik (pomiędzy polami Szer. i Wys.), a więc, gdy kłodka jest wciśnięta, drugi wymiar wybranego obiektu jest skalowany w tym samym stosunku; w innym przypadku drugi wymiar pozostanie niezmieniony. Polecenia zawierające oddzielnie działają podobnie do powyżej opisanych, wyjąwszy to, że dla dopasowania do rozmiaru/szerokości/ wysokości obiektu(ów) w schowku, każdy zaznaczony obiekt skalują osobno. Zauważ, że Inkscape ma swój własny wewnętrzny podręczny schowek; nie używa schowka systemowego, za wyjątkiem kopiowania / wklejania tekstu dla narzędzia Tekst. Rysowanie ścieżek odręcznych i regularnych Najłatwiejszym sposobem utworzenia dowolnego kształtu jest narysowanie go narzędziem Ołówek (rysunek odręczny) (F6), jak obok. Jeżeli potrzebujesz bardziej regularnych kształtów, użyj narzędzia Pióro (krzywe Beziera) (Shift + F6) (obok). Każde kliknięcie narzędziem Pióro tworzy ostry węzeł bez żadnych uchwytów krzywej, a zatem seria kliknięć tworzy sekwencję odcinków linii prostej. Kliknięcie i przeciągnięcie tworzy gładki węzeł krzywej Beziera o dwóch

15 współliniowych przeciwległych uchwytach. Wciśnij Shift podczas wyciągania uchwytu, aby obracać tylko jeden uchwyt i ustalić drugi. Jak zwykle, Ctrl ogranicza kierunek, albo odcinka bieżącej linii albo uchwytów krzywej Beziera, do kątowych przyrostów co 15 stopni. Naciśnięcie Enter kończy linię, Esc anuluje ją. Żeby skasować tylko ostatni segment niedokończonej linii, naciśnij klawisz Back Space. Tak dla narzędzia rysunku odręcznego, jak i krzywych Beziera, aktualnie wybrana ścieżka wyświetla małe kwadratowe kotwice na obu końcach. Te punkty mocujące pozwalają ją kontynuować (rysując od jednego z nich) lub zamknąć (rysując od jednego do drugiego), zamiast rysowania nowej ścieżki. Edycja ścieżek W odróżnieniu od form tworzonych przez narzędzia figur, narzędzia Pióro i Ołówek tworzą ścieżki. Ścieżka jest sekwencją odcinków linii prostej i / lub krzywych Beziera, która, jak każdy inny obiekt Inkscape, może mieć dowolne właściwości wypełnienia i konturu. Ale w przeciwieństwie do figury, ścieżka może być edytowana przez swobodne przesuwanie każdego węzła (a nie tylko predefiniowanych uchwytów) albo przez bezpośrednie przesuwanie jej segmentów. Wybierz ścieżkę i włącz narzędzie Edycja węzłów (F2). Zobaczysz na ścieżce pewną liczbę szarych kwadratowych węzłów. Mogą one być wybrane przez kliknięcie, kliknięcie z Shift albo przez zaciągnięcie ramki wyboru dokładnie tak samo, jak obiekty wybierane narzędziem Wskaźnik. Możesz też kliknąć odcinek ścieżki, żeby automatycznie wybrać przyległe do niego węzły. Wybrane węzły zostają podświetlone i ukazują swoje uchwyty jedno albo dwa małe kołeczka, połączone z każdym wybranym węzłem linią prostą. Klawisz! odwraca wybór węzłów w bieżącej podścieżce(kach) (tj. w podścieżce z wybranym przynajmniej jednym węzłem); Alt +! odwraca wybór w całej ścieżce. Ścieżki są edytowane przez przesuwanie ich węzłów, uchwytów węzłów lub wprost segmentów ścieżki (spróbuj przesuwać jakieś węzły, uchwyty i odcinki ścieżki). Klawisz Ctrl funkcjonuje jak zwykle, ograniczając ruch i obroty. Klawisze strzałek, Tab, [, ], < i > pracują wszystkie ze swoimi modyfikującymi funkcjami, dokładnie tak jak dla wskaźnika, ale stosują się do węzłów, zamiast do obiektów. Możesz dodawać węzły, gdziekolwiek na ścieżce, albo przez podwójne kliknięcie albo kliknięcie z Ctrl + Alt w pożądanym miejscu. Możesz usuwać węzły klawiszem Del albo klikając z Ctrl + Alt. Gdy usuwasz węzły, ścieżka próbuje zachować kształt; jeżeli chcesz, by uchwyty przyległych węzłów pozostały w pierwotnej pozycji (bez zachowania kształtu) możesz usuwać za pomocą Del + Ctrl. Dodatkowo możesz wybrane węzły duplikować (Shift + D). Ścieżka może być w zaznaczonych węzłach przerwana (Shift + B), albo jeśli wybierzesz dwa końcowe węzły jednej ścieżki, możesz je scalić (Shift + J). Węzeł może być wierzchołkowy (ostry) (Shift + C), co oznacza, że oba jego uchwyty mogą poruszać się niezależnie przy dowolnym kącie między nimi, gładki (Shift + S), którego uchwyty leżą zawsze wzdłuż tej samej linii prostej

16 (są współliniowe) i symetryczny (Shift + Y), czyli gładki, ale z uchwytami o jednakowej długości. Zmieniając typ węzła, możesz zachować pozycję jednego z dwu jego uchwytów, trzymając mysz na nim, tak, że tylko drugi uchwyt zostanie obrócony/ przeskalowany dla dopasowania. Możesz też wycofać uchwyt węzła zupełnie, klikając go z Ctrl. Jeżeli uchwyty dwóch przyległych węzłów zostaną schowane, segment ścieżki pomiędzy nimi stanie się linią prostą. Uchwyt takiego węzła wyciągniesz z niego, wciskając jednocześnie Shift. Tworzenie tekstu Inkscape jest zdolny do tworzenia długich i złożonych tekstów. Tym niemniej jest też dość wygodny w tworzeniu małych obiektów tekstowych, takich jak napisy, tytuły, godła, etykietki wykresów, nagłówki itd. Ten podrozdział jest absolutnie podstawowym wprowadzeniem do możliwości tekstowych Inkscape. Tworzenie obiektu tekstowego jest tak proste, jak wybranie narzędzia Tekst (F8), kliknięcie gdzieś w dokumencie i napisanie swojego tekstu. By zmienić rodzinę czcionek, styl, rozmiar i wyrównanie, otwórz okno dialogowe Tekst i czcionka (Shift + Ctrl + T). Ten dialog ma też zakładkę wprowadzania tekstu, na której możesz edytować wybrany obiekt tekstowy w pewnych sytuacjach może to być wygodniejsze, niż edycja w obszarze rysunku (w szczególności, zakładka umożliwia sprawdzanie pisowni). Tak jak inne narzędzia, narzędzie Tekst może wybierać obiekty swojego własnego typu obiekty tekstowe możesz więc, klikając zaznaczać i ustawiać kursor w dowolnym istniejącym obiekcie tekstowym (takim, jak ten akapit). Jedną z najbardziej powszechnych operacji w projekcie tekstowym jest dostosowywanie odstępów pomiędzy literami i wierszami. Jak zwykle, Inkscape ma skróty klawiaturowe dla tych czynności. Gdy edytujesz tekst, klawisze Alt + < i Alt + > zmieniają spacjowanie liter bieżącego wiersza obiektu tekstowego, tak że całkowita długość wiersza zmienia się o 1 piksel przy bieżącym powiększeniu widoku (porównaj z działaniem tych samych skrótów dla narzędzia Wskaźnik, gdzie skalują w pikselach wielkość obiektu). Z reguły, jeśli rozmiar czcionki obiektu tekstowego jest większy, niż domyślny, będzie prawdopodobnie korzystne ustawienie liter trochę ciaśniej, niż domyślnie. Zobacz przykład obok. Wariant zacieśniony wygląda trochę lepiej jako nagłówek, ale nie jest to jeszcze doskonałe: odległości pomiędzy literami nie są jednolite, na przykład r i a są zanadto oddalone, podczas gdy c i j są zbyt blisko. Ilość takich wadliwych kerningów jest większa dla czcionek niskiej jakości, niż przy wysokiej; jednak w dowolnym ciągu tekstowym i przy jakiejkolwiek czcionce prawdopodobnie znajdziesz pary liter, które skorzystają na dopasowaniu kerningu.

17 Inkscape robi takie regulacje naprawdę łatwo. Po prostu wstaw kursor edycji tekstu między błędnie rozspacjowane litery i użyj Alt + strzałki, żeby przesuwać litery od kursora w prawo. Obok znów jest ten sam nagłówek, tym razem ręcznie dopasowywany dla wizualnie jednolitego rozstawienia liter. Ponadto, oprócz przesuwania liter w poziomie za pomocą Alt + w lewo albo Alt + w prawo, możesz także przemieszczać je pionowo, używając na klawiaturze Alt + w gorę lub Alt + w dół. Oczywiście mógłbyś po prostu zamienić swój tekst w ścieżkę (Shift + Ctrl + C) i poprzesuwać litery, jak zwykłe obiekty ścieżki. Jednak jest dużo wygodniejsze zachowanie tekstu, jako tekstu pozostaje edytowalny, możesz wyprobowywać inne czcionki bez usuwania kerningu i spacjowania, i zajmuje dużo mniej miejsca w zapisanym pliku. Jedyną wadą dostępności tekstu, jako tekstu jest to, że w każdym systemie, w którym chcesz otworzyć taki dokument SVG, musisz mieć zainstalowaną oryginalną czcionkę. Podobnie do spacjowania liter, możesz też regulować interlinię w wielowierszowych obiektach tekstowych. Wypróbuj na dowolnym akapicie klawisze Ctrl + Alt + < i Ctrl + Alt + > do zmniejszania jej lub zwiększania ogólna wysokość obiektu tekstowego będzie się zmieniać o 1 piksel przy bieżącej skali widoku. Jak dla narzędzia Wskaźnik, naciskając Shift z jakimkolwiek skrótem klawiaturowym spacjowania czy kerningu, otrzymasz efekt 10 razy większy, niż bez Shift. Przewodnik powstał z wykorzystaniem publikacji Inkscape Poradnik w tłumaczeniu i opracowaniu Jana Walkiewicza (Płock 2007). Przewodnik udostępniony jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Unported License.

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl 2010 Sz@rk FK TGSOFT Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl Sz@rk FK Oprogramowanie oraz dokumentacja są własnością firmy TGSOFT, chronioną prawami autorskimi. Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo