BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować np. logo, plakaty, ulotki, wizytówki, layouty itp. Paleta możliwości i wygląd przyborników Inkscape zbliża go do odpowiedników komercyjnych, takich jak Corel Draw (od wersji 10) i Adobe Illustrator. Obsługują one bazowy format zapisu plików programu Inkscape, tzn. SVG, co umożliwia swobodne przenoszenie treści pomiędzy wymienionymi programami. Co to jest grafika wektorowa? Jest niezależnym od rozdzielczości opisem rzeczywistych kształtów i obiektów, które widzisz w obrazie. Program używa tej informacji do ustalenia, jak wykreślić każdą linię i krzywą przy dowolnej rozdzielczości czy poziomie powiększenia, dzięki czemu grafika wektorowa jest zawsze idealnie ostra lub gładka, nie doświadcza jej pikseloza. Z kolei grafika bitmapowa (rastrowa) zawsze jest związana z określoną rozdzielczością i przechowuje obraz jako siatkę pikseli. Grafika wektorowa to raczej dopełnienie niż alternatywa grafiki bitmapowej. Każda ma swoje własne cele i obie są użyteczne dla odmiennych rodzajów rzeczy. Grafika rastrowa lepiej obsługuje fotografię (np. jej poprawianie) i pewne rodzaje rysunków artystycznych, podczas gdy wektory są odpowiedniejsze dla komponowania plakatów, projektowania układów stron, godeł, obrazów z tekstem, technicznych ilustracji itd. Silną stroną programu jest obsługa skrótów klawiszowych. Jest ich naprawdę mnóstwo i zdecydowanie ułatwiają pracę. Oprócz zgodności ze standardami, podstawowe stawiane cele to: stabilność, wydajność, możliwości grafiki wektorowej na poziomie rozwoju tej dziedziny i sprawny, innowacyjny interfejs użytkownika. Inkscape w naturalny sposób otwiera tylko formaty SVG i SVGZ (skompresowany SVG). Organicznie zapisuje jako SVG, SVGZ, Postscript/EPS/EPSi, Adobe Ilustrator (*.ai), LaTeX (*.tex) i POVRay (*.pov), a także: PDF, PNG, EPS, AI, Dia, Sketch1 i kilka innych formatów. Program ma wbudowany import większości formatów rastrowych jako obrazów bitmapowych (JPG, PNG, GIF itp.), ale eksportować może tylko jako bitmapy PNG. Pobierz program: Obszerna dokumentacja: (podręcznik)

2 INKSCAPE PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI Poniżej prezentujemy wybór podstawowych sprawności i funkcjonalności dostępnych w programie Inkscape wszystkie znajdziesz w podręczniku dostępnym pod linkiem: Zachęcamy do lektury tego opracowania. Zapoznaj się także z krótkim rozdziałem Pierwsze zasady (str ), w którym przedstawiono elementy i zasady projektowania. Przyjrzyj się najpierw organizacji pulpitu roboczego w szczególności paskom funkcjonalności: Pionowy pasek narzędziowy z lewej strony pokazuje rysunkowe i edycyjne narzędzia Inkscape. W górnej części okna, poniżej menu, znajduje się Pasek poleceń z przyciskami podstawowych poleceń oraz Pasek kontrolny narzędzi z kontrolkami, charakterystycznymi dla każdego narzędzia. Pasek stanu na dole okna wyświetla użyteczne wskazówki i informacje podczas pracy. Wiele operacji jest dostępnych za pomocą skrótów klawiaturowych. Otwórz Pomoc > Klawisze i mysz, żeby zobaczyć kompletne informacje. Panoramowanie obszaru dokumentu Jest wiele sposobów panoramowania (przewijania) płaszczyzny dokumentu. Wypróbuj przewijanie za pomocą klawiatury: wciśnij Ctrl i klawiszami strzałek spróbuj przewinąć dokument do dołu. Możesz też przesuwać obszar środkowym przyciskiem myszy. Ewentualnie, możesz używać suwaków (żeby je pokazać albo ukryć, naciśnij Ctrl

3 + B). Kółko Twojej myszy również pracuje na przewijanie w pionie; żeby przewijać kółkiem poziomo, wciśnij Shift. Przybliżanie i oddalanie (skalowanie) widoku Najłatwiejszym sposobem skalowania widoku jest naciskanie klawiszy - i + (albo =). Możesz też używać Ctrl + kliknięcie środkowym klawiszem albo Ctrl + kliknięcie prawym, by przybliżać, Shift + kliknięcie środkowym lub Shift + kliknięcie prawym dla oddalania, albo obracać kółkiem myszki z Ctrl. Ewentualnie, możesz też kliknąć w polu tekstowym skalowania widoku (w lewym dolnym rogu okna dokumentu), wstawić dokładną wartość powiększenia w procentach i nacisnąć Enter. Mamy też narzędzie Powiększenie (w pasku narzędzi z lewej strony), pozwalające dopasować wielkość widoku do obszaru przez zaciągnięcie narzędziem ramki wokół niego. Inkscape przechowuje też historię zmian poziomów wielkości widoku, użytych podczas bieżącej sesji pracy. Naciśnij klawisz ', a wrócisz do poprzedniego powiększenia lub Shift + ', aby przejść do przodu. Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi Żeby utworzyć nowy pusty dokument, użyj Plik > Nowy albo naciśnij Ctrl + N. Aby otworzyć istniejący dokument SVG, użyj Plik > Otwórz... (Ctrl + O). Żeby zapisać, zastosuj Plik > Zapisz (Ctrl + S) lub Zapisz jako... (Shift + Ctrl + S), żeby zachować pod nową nazwą (Inkscape-owi może zdarzyć się chwilowa niestabilność, więc pamiętaj o częstym zapisywaniu). Inkscape używa dla swoich plików formatu SVG (Scalable Vector Graphics Skalowalna Grafika Wektorowa). SVG jest otwartym standardem powszechnie wspieranym przez oprogramowanie graficzne. Pliki SVG są oparte na XML-u i mogą być edytowane jakimkolwiek edytorem tekstu czy XML-u (to jest, niezależnie od Inkscape). Oprócz SVG, Inkscape może importować i eksportować kilka innych formatów (EPS, PNG). Inkscape otwiera oddzielne okno dla każdego dokumentu. Możesz nawigować pomiędzy nimi, używając swojego zarządcy okien (np. za pomocą Alt + Tab), albo możesz użyć skrótu Inkscape, Ctrl + Tab, którym przejdziesz przez wszystkie otwarte okna dokumentów (utwórz teraz, mając otwarty dokument Inkscape, nowy dokument i dla praktyki poprzełączaj się pomiędzy nimi). Tworzenie figur Kliknij na narzędziu Prostokąt w pasku narzędziowym (albo naciśnij F4), a następnie kliknij i przeciągnij w nowym pustym dokumencie: Jak możesz zobaczyć, domyślne prostokąty ukazują się niebieskie, z czarną kreską (konturem) i częściowo przezroczyste. Zobaczymy niżej, jak to zmienić. Innymi narzędziami możesz także tworzyć elipsy, gwiazdy i spirale:

4 Te narzędzia są zbiorczo określane jako narzędzia figur. Każdy kształt, który utworzysz wyświetla jeden lub więcej uchwytów w kształcie rombu; spróbuj przeciągać je, żeby zobaczyć, jak to wpłynie na figurę. Pasek kontroli dla narzędzia figury daje drugą metodę deformacji narysowanego kształtu; kontrolki te działają na formy aktualnie wybrane (tj. te, które pokazują uchwyty) i ustawiają wartości domyślne, które będą stosowane do kształtów nowo tworzonych. Żeby cofnąć swoje ostatnie działanie, naciśnij Ctrl + Z (albo, jeżeli znów zmienisz zdanie, możesz przywrócić tę niedokonaną akcję za pomocą skrótu Shift + Ctrl + Z). Przemieszczanie, skalowanie, obracanie Najczęściej używanym narzędziem Inkscape jest Wskaźnik. Kliknij najwyżej położony przycisk (ze strzałką) na pasku narzędzi albo naciśnij F1 lub klawisz spacji. Teraz możesz wybrać dowolny obiekt na płaszczyźnie rysunku. Kliknij prostokąt, np. taki jak ten poniżej. Zobaczysz, jak dookoła obiektu ukaże się osiem uchwytów w kształcie strzałek. Możesz teraz: Przesuwać obiekt przez przeciąganie go (wciśnij Ctrl, aby ograniczyć ruch do poziomu i pionu). Skalować obiekt przez przesuwanie któregoś z uchwytów (wciśnij Ctrl, żeby zachować oryginalne proporcje). Kliknij teraz prostokąt ponownie. Uchwyty zmienią się. Teraz możesz: Obracać obiekt przez przesuwanie uchwytów narożnych (wciśnij Ctrl, żeby ograniczyć obrót do kroków co 15 stopni). Przesuń znaczek krzyżyka, żeby ustawić środek obrotu. Pochylać (ścinać) obiekt za pomocą przeciągania nie-narożnych uchwytów (wciśnij Ctrl, by ograniczyć pochylanie do 15-stopniowych kroków). Mając wybrany Wskaźnik, możesz też używać numerycznych pól wprowadzania na Pasku kontroli (powyżej tła), żeby ustawić dokładne wartości współrzędnych (X i Y) i wymiarów (S i W) selekcji.

5 Przekształcanie za pomocą klawiszy Jedną z cech Inkscape, odróżniających go od większości innych wektorowych edytorów jest nacisk, położony na dostępność klawiatury. Nie ma tu prawie polecenia czy działania, które nie byłoby możliwe do wykonania z klawiatury, i przekształcanie obiektów nie jest żadnym wyjątkiem. Możesz używać klawiatury do przemieszczania (klawisze strzałek), skalowania (klawisze < i > ) i obracania (klawisze [ i ]) obiektów. Domyślne przesunięcie i skalowanie to 2 piksele; z Shift przesuwasz albo skalujesz o tę wartość pomnożoną przez 10. Ctrl + > i Ctrl + < zmniejsza lub zwiększa oryginał odpowiednio do 200% lub 50%. Wartością domyślną obrotu jest 15 stopni; z Ctrl obrócisz o 90 stopni. Jednak być może najbardziej użyteczne są przekształcenia rozmiarów w pikselach, za pomocą klawiszy przekształceń z Alt. Np., Alt + strzałka przesuwa selekcję o 1 piksel przy bieżącym powiększeniu widoku (tj. o 1 piksel ekranu, nie należy mylić z jednostką piksel, która jest jednostką SVG długości, niezależną od skali widoku). Tzn., gdy przybliżasz, jeden Alt + strzałka da w wyniku mniejsze bezwzględne przesunięcie, wyglądające jednak na ekranie, jak jednopikselowe. W ten sposób jest możliwe pozycjonowanie obiektów z dowolną precyzją, po prostu przybliżając lub oddalając w miarę potrzeby. Podobnie, Alt + > i Alt + < skaluje selekcję tak, że jej widoczna wielkość zmienia się o jeden piksel ekranu, zaś Alt + [ i Alt + ] obraca ją tak, że jej punkt położony najdalej od środka, przemieszcza się o jeden ekranowy piksel. Selekcje złożone Możesz wybrać równocześnie większą ilość obiektów, klikając je z Shift. Ewentualnie, możesz wokół obiektów, które potrzebujesz wybrać, zaciągnąć ramkę; nazywa się to selekcją ramka wyboru (wskaźnik tworzy ramkę wyboru, gdy przeciągasz z pustego obszaru; natomiast jeżeli przed rozpoczęciem przeciągania wciśniesz Shift, Inkscape zawsze utworzy ramkę selekcji). Przećwicz to w praktyce, wybierając wszystkie trzy kształty widoczne obok. Teraz, ramką wyboru (przeciągając lub przeciągając z Shift), wybierz obie elipsy, bez prostokąta (niżej): Każdy indywidualny obiekt wewnątrz selekcji domyślnie wyświetla własną ramkę wyboru prostokątną, o przerywanej kresce. Uławia to zorientowanie się, co jest jednocześnie wybrane, a co nie. Np., jeśli wybierzesz zarówno obie elipsy, jak i prostokąt, bez pojedynczych zaznaczeń trudno będzie ci domyślić się, czy elipsy są wybrane, czy nie. Shift + kliknięcie wybranego obiektu, wyłącza go z selekcji. Wybierz wszystkie trzy obiekty na poprzednim rysunku, a następnie użyj Shift + kliknięcia, by wyłączyć z wyboru obie elipsy, zostawiając wybrany tylko

6 prostokąt. Naciśnięcie Esc znosi zaznaczenie jakichkolwiek wybranych obiektów. Ctrl + A wybiera wszystkie obiekty na bieżącej warstwie (jeśli nie tworzyłeś warstw, będzie to to samo, co wszystkie obiekty w dokumencie). Grupowanie Poszczególne obiekty mogą być łączone w grupy. Grupa zachowuje się podczas przesuwania lub przekształcania, jak pojedynczy obiekt. Obok, trzy obiekty wyżej są niezależne; te same niżej, są zgrupowane. Spróbuj przesunąć taką grupę. Żeby utworzyć grupę, wybierz jeden albo więcej obiektów i naciśnij Ctrl + G. Aby rozgrupować jedną lub więcej grup, wybierz je i naciśnij Ctrl + U. Grupy same również mogą być grupowane, tak jak dowolne inne obiekty; takie rekurencyjne grupy mogą mieć dowolną głębokość. Ctrl + U jednak rozgrupowuje tylko najwyższy poziom zgrupowania w selekcji; gdy chcesz zupełnie rozgrupować głęboką grupę, musisz nacisnąć Ctrl + U wielokrotnie. Nie musisz jednak koniecznie rozgrupowywać, jeśli chcesz edytować obiekt znajdujący się w grupie. Po prostu tylko Ctrl + kliknij ten obiekt, a zostanie wybrany i będzie edytowany samotnie, albo Shift + Ctrl + kliknij kilka obiektów (wewnątrz lub na zewnątrz jakichś grup) dla dokonania selekcji złożonej, nie zważając na grupowanie. Spróbuj przesuwać albo przekształcać indywidualne kształty w grupie takiej, jak ta wyżej po prawej, bez rozgrupowywania jej, następnie znieś zaznaczenie i wybierz grupę normalnie, aby zobaczyć, czy zgrupowanie zostało utrzymane. Wypełnienie i kontur Wiele z funkcji Inkscape jest dostępnych w postaci dialogowej. Prawdopodobnie najprostszym sposobem pomalowania obiektu jakimś kolorem jest otwarcie dialogu Palety kolorów w menu Obiekt, wybranie obiektu i kliknięcie wzoru, by nim pomalować (zmienić kolor wypełnienia obiektu). Więcej możliwości daje dialog Wypełnienie i kontur (Shift + Ctrl + F). Wybierz figurę, np. taką, jak ta obok i otwórz to okno dialogowe. Zobaczysz, że dialog ma trzy zakładki: Wypełnienie, Kontur i Styl konturu. Zakładka Wypełnienie pozwoli Ci edytować wypełnienie (wnętrze) wybranego(ych) obiektu(ów). Używając po prostu przycisków poniżej zakładki, możesz wybierać typy wypełnienia, łącznie z jego brakiem (przycisk X), wypełnieniem kolorem jednolitym (płaskim), jak również liniowymi albo promieniowymi gradientami. Dla powyższego kształtu, aktywny będzie przycisk wypełnienia jednolitego. Niżej, widzisz zbiór selektorów koloru, każdy na własnej zakładce: RGB, HSL, CMYK i Koło. Być może najwygodniejszy jest selektor Koło, w którym dla wybrania barwy na kole, możesz obrócić trójkąt, a potem

7 wewnątrz trójkąta wybrać jej odcień. Wszystkie selektory koloru mają suwak ustawiający alfę (krycie) wybranego(ych) obiektu(ów). Kiedykolwiek zaznaczasz obiekt, selektor koloru jest uaktualniany dla pokazania bieżącego wypełnienia i konturu (przy wielu wybranych obiektach, dialog pokazuje ich kolor przeciętny). Pobaw się tymi wzorami albo utwórz swoje własne (rysunek niżej): Na zakładce Kontur możesz usunąć kreskę (kontur) obiektu albo przypisać mu dowolny kolor czy przezroczystość: Ostatnia zakładka, Styl konturu, pozwala ci ustawić szerokość i inne parametry kreski: Wreszcie, możesz dla wypełnień i/lub konturów zamiast płaskiego koloru, użyć gradientów: Kiedy przełączasz z barwy jednolitej na gradientową, nowo utworzony gradient stosuje poprzedni płaski kolor, przechodząc od krycia do przeźroczystości. Przełącz się na narzędzie Gradient (Ctrl + F1), żeby przeciągnąć uchwyty gradientu połączone liniami kontrolki, definiujące jego kierunek i długość. Gdy którykolwiek z uchwytów gradientu zostanie wybrany (podświetlony niebiesko), okno dialogowe Wypełnienie i kontur, zamiast koloru całego wybranego obiektu, ustawia kolor tego uchwytu. Jeszcze innym wygodnym sposobem zmiany koloru obiektu jest zastosowanie narzędzia Pipeta (F7). Po prostu kliknij nim w rysunku, a wybrany kolor zostanie przydzielony do wypełnienia wybranego obiektu (Shift + kliknięcie do konturu). Powielanie, wyrównanie, rozmieszczenie Jedną z najczęstszych operacji jest powielanie obiektu (Ctrl + D). Kopia jest umieszczana dokładnie powyżej oryginału i jest zaznaczana, a więc możesz odciągać ją myszą albo za pomocą klawiszy strzałek. Dla praktyki, spróbuj wypełnić linię kopiami takiego czarnego kwadratu, jak umieszczony obok. Prawdopodobnie Twoje kopie kwadratu ulokują się mniej lub bardziej przypadkowo. Tu użyteczne będzie okno dialogowe Wyrównaj i rozłóż (Ctrl + Shift + A). Wybierz wszystkie kwadraty (Shift + kliknij albo zaciągnij ramkę wyboru), otwórz dialog i naciśnij przycisk Wyśrodkuj na osi poziomej, a następnie przycisk Wyrównaj odstępy pomiędzy obiektami

8 w poziomie (czytaj wskazówki narzędziowe przycisków). Obiekty będą teraz zgrabnie wyrównane i rozłożone w równych odstępach. Obok trochę przykładów innych wyrównań i rozmieszczeń. Kolejność Termin kolejność odnosi się do kolejności ułożenia w stos obiektów w rysunku, tj. do tego, które obiekty są na wierzchu i przysłaniają inne. Dwa polecenia w menu Obiekt, Przenieś na wierzch (klawisz Home) i Przenieś pod spod (klawisz End), przemieszczają obiekty, które wybrałeś, na sam wierzch albo na sam spod bieżącej warstwy w kolejności ułożenia w stos. Dwa dalsze polecenia, Przesuń do przodu (Page Up) i Przesuń do tyłu (Page Down), obniżają albo podnoszą selekcję tylko o jeden krok, tj. przesuwają ją o jeden niewybrany obiekt w stosie (tylko obiekty, które zachodzą na lub pod selekcję; jeżeli nic nie zachodzi z selekcją, Przesuń do przodu i Przesuń do tyłu przesuwają ją całkowicie, odpowiednio na wierzch albo na spod). Zastosuj w praktyce te polecenia przez odwrócenie kolejności w stosie obiektów obok, a więc tak, by skrajna elipsa z lewej znalazła się na wierzchu, a najdalsza z prawej na spodzie. Bardzo użytecznym skrótem klawiszowym selekcji jest klawisz Tab. Jeśli nic nie jest wybrane, wybiera on najniższy obiekt; w innym przypadku wybiera obiekt powyżej obiektu(ów) wybranego(ych) w stosie. Shift + Tab działa odwrotnie, zaczynając od najwyższego obiektu i postępując w dół. Ponieważ obiekty, które tworzysz, są dodawane na wierzch stosu, naciskając Shift + Tab przy braku zaznaczenia, wygodnie wybierzesz obiekt, utworzony ostatnio. Użyj w praktyce klawiszy Tab i Shift + Tab na stosie obiektów, jak elipsy wyżej. Selekcja spod spodu i jej przemieszczanie Co zrobić, kiedy obiekt, którego potrzebujesz, jest ukryty za innym obiektem? Możesz mimo to zobaczyć dolny obiekt, jeżeli obiekt na wierzchu jest przeźroczysty (częściowo), ale kliknięcie tam wybierze górny obiekt, a nie ten potrzebny. Do tego celu przeznaczone jest Alt + kliknięcie. Pierwsze Alt + kliknięcie wybiera górny obiekt, tak jak kliknięcie normalne. Jednak następne Alt + kliknięcie w tym miejscu, wybierze następny obiekt poniżej górnego; kolejne wybierze kolejny niższy obiekt, itd. W taki sposób, kilka Alt + kliknięć pod rząd przejdzie po kolei przez cały stos obiektów w punkcie klikania, od najwyższego do najniższego. Kiedy zostanie osiągnięty dolny obiekt, następne Alt + kliknięcie, naturalnie, ponownie wybierze najwyższy obiekt. No dobrze, ale skoro już wyselekcjonowałeś(aś) spod zewnętrznego obiektu, co możesz z tym zrobić? Możesz użyć klawiszy, by wybrany obiekt przekształcić oraz możesz przeciągać uchwyty selekcji. Jednak przeciąganie obiektu będzie jednocześnie znowu przywracać zaznaczenie obiektu górnego (tak jest, bo gdy zamierza się kliknąć i przeciągać, najpierw wybierany jest obiekt pod wskaźnikiem, a potem można przeciągać wybór). Żeby wskazać

9 Inkscape, że przeciągane ma być to, co jest wybrane teraz, bez wybierania czegoś innego, przeciągnij z Alt. Przesunie to bieżącą selekcję, bez względu na to, gdzie przeciągasz myszą. Przećwicz Alt + kliknięcie i Alt + przeciąganie na dwóch brązowych kształtach (poniżej) pod spodem zielonego przeźroczystego prostokąta. Figury Program Inkscape ma cztery uniwersalne narzędzia figur, każde z nich zdolne do tworzenia i edycji kształtów swojego własnego typu. Figura jest obiektem, który możesz modyfikować sposobami jedynymi dla tego typu, używając przeciąganych uchwytów i parametrów liczbowych dla określenia jego wyglądu. Na przykład, dla gwiazdy możesz zmienić ilość ramion, ich długość, kąt, zaokrąglenie itd. a gwiazda dalej pozostanie gwiazdą. Figura jest mniej swobodna, niż prosta ścieżka, ale często jest bardziej interesująca i użyteczna. Możesz zawsze zamienić figurę w ścieżkę (Ctrl + Shift + C), ale zamiana odwrotna nie jest już możliwa. Narzędziami figur są: Prostokąt, Elipsa, Gwiazda i Spirala (ale tych dwóch ostatnich tutaj nie omawiamy). Zobaczmy, jak ogólnie narzędzia te pracują, a potem zbadamy wybrane typy figury dokładnie. Wskazówki ogólne Nowa figura jest tworzona przez przeciąganie w obszarze rysunku odpowiednim narzędziem. Utworzona już figura wyświetla swoje uchwyty (i tak długo, jak długo jest wybrana), jako białe znaki w kształcie rombu, a więc możesz natychmiast edytować to, co utworzyłeś, poprzez przesuwanie tych uchwytów. Wszystkie cztery rodzaje figur wyświetlają swoje uchwyty dla własnych narzędzi, jak również dla narzędzia Edycja węzłów (F2). Kiedy przemieścisz się myszą na uchwyt, na pasku stanu znajdzie się informacja, co tym uchwytem możesz zrobić, przesuwając go albo klikając z rożnymi klawiszami modyfikującymi. Każde narzędzie figury wyświetla też swoje parametry na pasku Kontroli Narzędzia, biegnącym poziomo powyżej tła. Zwykle ma on kilka pól wprowadzania wartości liczbowych i przycisk przywracający wartości domyślne. Gdy wybrana(e) jest (są) figura(y) typu bieżącego narzędzia, edycja wartości na Pasku kontroli zmienia tę(te) figurę(y). Jakiekolwiek zmiany wprowadzisz na Pasku kontrolnym narzędzia, będą one zapamiętane i zostaną użyte dla następnego obiektu, który narysujesz tym narzędziem. Na przykład, gdy zmienisz ilość ramion gwiazdy, nowe gwiazdy będą mieć tę właśnie ilość ramion, gdy je narysujesz. Ponadto, nawet zwykłe wybranie figury, wysyła jej parametry na Pasek kontroli narzędzia, ustawiając wartości dla nowo utworzonych kształtów tego typu. Również wybór obiektu może zostać dokonany poprzez kliknięcie na nim wybranym narzędziem figury. Ctrl + kliknięcie (wybór w grupie) i Alt + kliknięcie (wybór pod spodem) też pracują tak samo, jak dla narzędzia Wskaźnik. Naciśnięcie klawisza Esc usuwa zaznaczenie.

10 Prostokąty Prostokąt jest najprostszą, ale może też i najczęstszą figurą w projekcie i w ilustracji. Inkscape stara się uczynić tworzenie oraz edycję prostokątów tak łatwymi i wygodnymi, jak to tylko jest możliwe. Włączasz narzędzie Prostokąt klawiszem F4 albo przez kliknięcie jego przycisku na pasku narzędzi. Narysuj nowy prostokąt obok tego niebieskiego (obok). Następnie, bez wyłączania narzędzia Prostokąt, poprzełączaj zaznaczenie z jednego prostokąta na drugi przez klikanie na nich. Skróty klawiaturowe rysowania Prostokąta: Z Ctrl rysujesz kwadrat albo prostokąt o proporcjach będących liczbą całkowitą (2:1, 3:1, itd.). Z Shift narysujesz wokół centralnego punktu początkowego (od środka). Jak widzisz, wybrany prostokąt (rysowany właśnie prostokąt jest zawsze zaznaczony) pokazuje trzy uchwyty na swych trzech rogach. W rzeczywistości są to cztery uchwyty, ale dwa z nich (w górnym prawym rogu) nakładają się na siebie, jeżeli prostokąt nie jest zaokrąglony. Te dwa uchwyty są uchwytami zaokrąglenia; dwa pozostałe (górny lewy i dolny prawy) to uchwyty zmiany wielkości. Popatrzmy wpierw na uchwyty zaokrąglające. Uchwyć jeden z nich i przesuń do dołu. Wszystkie cztery rogi prostokąta staną się zaokrąglone i będziesz mógł teraz zobaczyć drugi uchwyt zaokrąglenia pozostaje on w pierwotnej pozycji na rogu. To jest wszystko, co potrzebujesz zrobić, jeżeli chcesz mieć rogi zaokrąglone kołowo. Jeśli chcesz, by rogi zaokrąglały się wzdłuż jednego boku dalej, niż wzdłuż drugiego, przesuń drugi uchwyt w lewo. Obok, dwa górne prostokąty mają rogi zaokrąglone kołowo, dwa niżej mają je zaokrąglone eliptycznie. Jeszcze z wybranym narzędziem Prostokąt, kliknij te prostokąty, aby je zaznaczyć, i obejrzeć ich uchwyty zaokrąglenia. Często promień i kształt zaokrąglonych narożników musi być niezmienny w całej kompozycji, nawet jeżeli wielkości prostokątów będą rożne (pomyśl o schematach z zaokrąglonymi okienkami o rożnych wymiarach). Inkscape uławia to. Włącz narzędzie Wskaźnik; na jego Pasku kontroli jest grupa czterech przełączających przycisków; drugi od lewej pokazuje dwa koncentrycznie zaokrąglone narożniki. Kontrolujesz nim, czy zaokrąglone naroża skalowanego prostokąta też mają być skalowane, czy nie.

11 Na przykład, tutaj oryginalny czerwony prostokąt został kilkakrotnie powielony i przeskalowany, w gorę i do dołu, w rożnych proporcjach, przy przycisku Proporcjonalna zmiana promienia zaokrąglenia wyłączonym. Zauważ, że rozmiar i kształt zaokrąglonych narożników jest taki sam we wszystkich prostokątach, tak że zaokrąglenia w górnym prawym rogu, gdzie się wszystkie stykają, są dokładnie wyrównane. Wszystkie prostokąty o niebieskim kropkowanym konturze są uzyskane z oryginalnego czerwonego prostokąta tylko przez proste skalowanie Wskaźnikiem, bez jakiegokolwiek ręcznej regulacji uchwytami zaokrągleń. Dla porównania, tutaj jest ta sama kompozycja, ale teraz utworzona z przyciskiem Proporcjonalna zmiana promienia zaokrąglenia włączonym. Teraz zaokrąglone narożniki są tak rożne, jak prostokąty, do których one należą, i są w górnym prawym rogu w pewnym stopniu niezgodne ze sobą. To jest taki sam (widoczny) wynik, jaki otrzymałbyś, zamieniając oryginalny prostokąt na ścieżkę (Ctrl + Shift + C) i skalując go, jako ścieżkę. Żeby oba promienie były takie same (zaokrąglenie kołowe), przeciągnij z Ctrl. Żeby zrobić drugi promień taki sam bez przeciągania, Ctrl +kliknij. Żeby usunąć zaokrąglenie, Shift + kliknij. Możesz zauważyć, że Pasek kontroli narzędzia Prostokąt pokazuje poziome (Rx) i pionowe (Ry) promienie zaokrąglenia wybranego prostokąta i pozwala Ci ustawić je dokładnie za pomocą którejkolwiek jednostki długości. Przycisk Bez zaokrąglenia, zgodnie ze swą nazwą, usuwa zaokrąglenie zaznaczonego(ych) prostokąta(ów). Ważną zaletą tych kontrolek jest to, że one mogą działać na wiele prostokątów jednocześnie. Na przykład, jeżeli chcesz zmienić wszystkie prostokąty na warstwie, po prostu naciśnij Ctrl + A (Zaznacz wszystko) i ustaw wymagane parametry na Pasku kontrolnym. Jeśli wybrane będą jakiekolwiek kształty niebędące prostokątami, zostaną zignorowane zmianie ulegną tylko prostokąty. Teraz spójrz na uchwyty zmiany wielkości prostokąta. Mógłbyś zastanawiać się, dlaczego potrzebujemy ich w ogóle, jeśli można łatwo zmienić wielkość prostokąta Wskaźnikiem?

12 Problem ze Wskaźnikiem jest taki, że dla niego poziom i pion jest zawsze taki, jak dla strony dokumentu. Za to, uchwyty zmieniające wielkość prostokąta, skalują go wzdłuż jego boków, nawet jeśli będzie obrócony albo pochylony. Na przykład, spróbuj najpierw zmienić wielkość takiego prostokąta Wskaźnikiem, a następnie narzędziem Prostokąt za pomocą jego uchwytów zmiany wielkości. Ponieważ uchwyty zmieniające wielkość są dwa, możesz zmieniać rozmiary prostokąta w którymkolwiek kierunku, a nawet przesuwać je wzdłuż jego boków. Uchwyty zmiany wielkości zawsze zachowują promienie zaokrągleń. Oto skróty dla uchwytów zmiany wielkości: Przeciągnij z Ctrl, aby przyciągać do boków albo przekątnej prostokąta. Innymi słowy, Ctrl zachowuje albo szerokość albo wysokość albo stosunek szerokość / wysokość prostokąta (znowu, w jego własnym układzie współrzędnych, który może być obrócony lub pochylony). Obok jest ten sam prostokąt, z szarymi kropkowanymi liniami pokazującymi kierunki, zachowywane przez uchwyty zmiany wielkości podczas przesuwania ich z Ctrl (wypróbuj to). Pochylając i obracając prostokąt, a potem powielając go i zmieniając wymiary uchwytami zmiany wielkości, łatwo utworzysz kompozycje 3D (obok). Zobacz niżej nieco więcej przykładów kompozycji z przekształconych prostokątów, zawierających zaokrąglenia i gradientowe wypełnienia:

13 Elipsy Narzędzie Elipsa (F5) może tworzyć elipsy i koła, które możesz zamienić w segmenty albo łuki. Skróty rysunkowe są tu takie same, jak te dla narzędzia prostokąta: Z Ctrl, narysujesz koło albo elipsę o proporcjach, będących liczbą całkowitą (2:1, 3:1, itd.). Z Shift rysujesz wokół punktu początkowego, stanowiącego środek. Zbadajmy uchwyty elipsy. Zaznacz jakąś elipsę. I znowu, widzisz początkowo trzy uchwyty, ale faktycznie są cztery. Z prawej strony są dwa nakładające się na siebie uchwyty, które pozwalają ci otworzyć elipsę. Pociągnij ten prawy uchwyt, a następnie przesuń drugi uchwyt, który stanie się wówczas widoczny, a uzyskasz dostęp do rożnych wycinków diagramu kołowego czy luków. Żeby otrzymać wycinek (łuk plus dwa promienie), przeciągaj po zewnętrznej stronie elipsy; aby mieć łuk, przesuwaj wewnętrznej. Na rysunku obok są 4 wycinki u góry i 3 łuki niżej. Zauważ, że łuki są kształtami otwartymi, tj. kreska obiega elipsę, ale nie łączy końców łuku. Możesz uczynić to widocznym, usuwając wypełnienie i zostawiając tylko kontur. Zauważ podobną do wachlarza grupę wąskich wycinków z lewej strony. Zostały łatwo utworzone za pomocą uchwytu z wciśniętym Ctrl dla uzyskania przyciągania kąta. Oto skróty klawiaturowe dla uchwytów łuku / wycinka: Przeciąganie z Ctrl przyciąga uchwyt co każde15 stopni. Skrót Shift + kliknięcie tworzy całą elipsę (nie łuk czy wycinek). Kąt przyciągania może być zmieniony w Ustawieniach Inkscape (na zakładce Kroki). Dwa pozostałe uchwyty elipsy są używane do zmiany jej wielkości względem środka. Klawisze skrótów dla nich są podobne do skrótów dla uchwytów zaokrągleń prostokąta: Przeciągaj z Ctrl, żeby utworzyć koło (czyni drugi promień taki sam). Ctrl + kliknięcie tworzy koło bez przeciągania. Podobnie, jak uchwyty zmiany wielkości prostokąta, te uchwyty elipsy dostosowują jej wysokość i szerokość we własnych współrzędnych elipsy. Oznacza to, że obrócona lub pochylona elipsa może być łatwo rozciągana albo

14 zwężana wzdłuż swoich oryginalnych osi, pozostając dalej obróconą lub pochyloną. Spróbuj zmienić wielkość jakiejś elipsy za pomocą jej uchwytów zmiany wielkości. Techniki wklejania Kiedy kopiujesz jakiś(eś) obiekt(y) skrótem Ctrl + C albo wycinasz za pomocą Ctrl + X, normalne polecenie Wklej (Ctrl + V) wklei skopiowany(e) obiekt(y) pod kursorem myszy po prawej, albo jeżeli wskaźnik jest na zewnątrz okna, pośrodku okna dokumentu. Jednak obiekty w schowku podręcznym pamiętają stale oryginalne miejsce, z którego były skopiowane i możesz wkleić je tam z powrotem poleceniem Wklej na miejscu (Ctrl + Alt + V). Inne polecenie, Wklej Styl (Shift + Ctrl + V), przydziela bieżącej selekcji styl obiektu (pierwszego) w schowku podręcznym. Tak wklejony styl zawiera wszystkie ustawienia wypełnienia, konturu i czcionki, ale nie kształt, rozmiary czy parametry specyficzne dla typu figury, takie np. jak ilość ramion gwiazdy. Jeszcze inaczej jest ustawione polecenie Wklej rozmiar. Skaluje ono zaznaczenie, tak żeby dopasować je do pożądanych wymiarów, przypisanych obiektowi(om) w schowku podręcznym. Jest tu większa ilość poleceń wklejenia rozmiaru, i są to następujące komendy: Wklej rozmiar, Wklej szerokość, Wklej wysokość, Wklej rozmiar oddzielnie, Wklej szerokość oddzielnie oraz Wklej wysokość oddzielnie. Polecenie Wklej rozmiar skaluje cały wybór tak, żeby jego wielkość całkowicie odpowiadała rozmiarom obiektu(ów) ze schowka podręcznego. Wklej szerokość / Wklej wysokość skaluje całe zaznaczenie w poziomie / w pionie, tak by dopasować je do szerokości / wysokości obiektu(ów) schowka. Polecenia te respektują blokadę proporcjonalności skalowania na Pasku kontrolnym narzędzia Wskaźnik (pomiędzy polami Szer. i Wys.), a więc, gdy kłodka jest wciśnięta, drugi wymiar wybranego obiektu jest skalowany w tym samym stosunku; w innym przypadku drugi wymiar pozostanie niezmieniony. Polecenia zawierające oddzielnie działają podobnie do powyżej opisanych, wyjąwszy to, że dla dopasowania do rozmiaru/szerokości/ wysokości obiektu(ów) w schowku, każdy zaznaczony obiekt skalują osobno. Zauważ, że Inkscape ma swój własny wewnętrzny podręczny schowek; nie używa schowka systemowego, za wyjątkiem kopiowania / wklejania tekstu dla narzędzia Tekst. Rysowanie ścieżek odręcznych i regularnych Najłatwiejszym sposobem utworzenia dowolnego kształtu jest narysowanie go narzędziem Ołówek (rysunek odręczny) (F6), jak obok. Jeżeli potrzebujesz bardziej regularnych kształtów, użyj narzędzia Pióro (krzywe Beziera) (Shift + F6) (obok). Każde kliknięcie narzędziem Pióro tworzy ostry węzeł bez żadnych uchwytów krzywej, a zatem seria kliknięć tworzy sekwencję odcinków linii prostej. Kliknięcie i przeciągnięcie tworzy gładki węzeł krzywej Beziera o dwóch

15 współliniowych przeciwległych uchwytach. Wciśnij Shift podczas wyciągania uchwytu, aby obracać tylko jeden uchwyt i ustalić drugi. Jak zwykle, Ctrl ogranicza kierunek, albo odcinka bieżącej linii albo uchwytów krzywej Beziera, do kątowych przyrostów co 15 stopni. Naciśnięcie Enter kończy linię, Esc anuluje ją. Żeby skasować tylko ostatni segment niedokończonej linii, naciśnij klawisz Back Space. Tak dla narzędzia rysunku odręcznego, jak i krzywych Beziera, aktualnie wybrana ścieżka wyświetla małe kwadratowe kotwice na obu końcach. Te punkty mocujące pozwalają ją kontynuować (rysując od jednego z nich) lub zamknąć (rysując od jednego do drugiego), zamiast rysowania nowej ścieżki. Edycja ścieżek W odróżnieniu od form tworzonych przez narzędzia figur, narzędzia Pióro i Ołówek tworzą ścieżki. Ścieżka jest sekwencją odcinków linii prostej i / lub krzywych Beziera, która, jak każdy inny obiekt Inkscape, może mieć dowolne właściwości wypełnienia i konturu. Ale w przeciwieństwie do figury, ścieżka może być edytowana przez swobodne przesuwanie każdego węzła (a nie tylko predefiniowanych uchwytów) albo przez bezpośrednie przesuwanie jej segmentów. Wybierz ścieżkę i włącz narzędzie Edycja węzłów (F2). Zobaczysz na ścieżce pewną liczbę szarych kwadratowych węzłów. Mogą one być wybrane przez kliknięcie, kliknięcie z Shift albo przez zaciągnięcie ramki wyboru dokładnie tak samo, jak obiekty wybierane narzędziem Wskaźnik. Możesz też kliknąć odcinek ścieżki, żeby automatycznie wybrać przyległe do niego węzły. Wybrane węzły zostają podświetlone i ukazują swoje uchwyty jedno albo dwa małe kołeczka, połączone z każdym wybranym węzłem linią prostą. Klawisz! odwraca wybór węzłów w bieżącej podścieżce(kach) (tj. w podścieżce z wybranym przynajmniej jednym węzłem); Alt +! odwraca wybór w całej ścieżce. Ścieżki są edytowane przez przesuwanie ich węzłów, uchwytów węzłów lub wprost segmentów ścieżki (spróbuj przesuwać jakieś węzły, uchwyty i odcinki ścieżki). Klawisz Ctrl funkcjonuje jak zwykle, ograniczając ruch i obroty. Klawisze strzałek, Tab, [, ], < i > pracują wszystkie ze swoimi modyfikującymi funkcjami, dokładnie tak jak dla wskaźnika, ale stosują się do węzłów, zamiast do obiektów. Możesz dodawać węzły, gdziekolwiek na ścieżce, albo przez podwójne kliknięcie albo kliknięcie z Ctrl + Alt w pożądanym miejscu. Możesz usuwać węzły klawiszem Del albo klikając z Ctrl + Alt. Gdy usuwasz węzły, ścieżka próbuje zachować kształt; jeżeli chcesz, by uchwyty przyległych węzłów pozostały w pierwotnej pozycji (bez zachowania kształtu) możesz usuwać za pomocą Del + Ctrl. Dodatkowo możesz wybrane węzły duplikować (Shift + D). Ścieżka może być w zaznaczonych węzłach przerwana (Shift + B), albo jeśli wybierzesz dwa końcowe węzły jednej ścieżki, możesz je scalić (Shift + J). Węzeł może być wierzchołkowy (ostry) (Shift + C), co oznacza, że oba jego uchwyty mogą poruszać się niezależnie przy dowolnym kącie między nimi, gładki (Shift + S), którego uchwyty leżą zawsze wzdłuż tej samej linii prostej

16 (są współliniowe) i symetryczny (Shift + Y), czyli gładki, ale z uchwytami o jednakowej długości. Zmieniając typ węzła, możesz zachować pozycję jednego z dwu jego uchwytów, trzymając mysz na nim, tak, że tylko drugi uchwyt zostanie obrócony/ przeskalowany dla dopasowania. Możesz też wycofać uchwyt węzła zupełnie, klikając go z Ctrl. Jeżeli uchwyty dwóch przyległych węzłów zostaną schowane, segment ścieżki pomiędzy nimi stanie się linią prostą. Uchwyt takiego węzła wyciągniesz z niego, wciskając jednocześnie Shift. Tworzenie tekstu Inkscape jest zdolny do tworzenia długich i złożonych tekstów. Tym niemniej jest też dość wygodny w tworzeniu małych obiektów tekstowych, takich jak napisy, tytuły, godła, etykietki wykresów, nagłówki itd. Ten podrozdział jest absolutnie podstawowym wprowadzeniem do możliwości tekstowych Inkscape. Tworzenie obiektu tekstowego jest tak proste, jak wybranie narzędzia Tekst (F8), kliknięcie gdzieś w dokumencie i napisanie swojego tekstu. By zmienić rodzinę czcionek, styl, rozmiar i wyrównanie, otwórz okno dialogowe Tekst i czcionka (Shift + Ctrl + T). Ten dialog ma też zakładkę wprowadzania tekstu, na której możesz edytować wybrany obiekt tekstowy w pewnych sytuacjach może to być wygodniejsze, niż edycja w obszarze rysunku (w szczególności, zakładka umożliwia sprawdzanie pisowni). Tak jak inne narzędzia, narzędzie Tekst może wybierać obiekty swojego własnego typu obiekty tekstowe możesz więc, klikając zaznaczać i ustawiać kursor w dowolnym istniejącym obiekcie tekstowym (takim, jak ten akapit). Jedną z najbardziej powszechnych operacji w projekcie tekstowym jest dostosowywanie odstępów pomiędzy literami i wierszami. Jak zwykle, Inkscape ma skróty klawiaturowe dla tych czynności. Gdy edytujesz tekst, klawisze Alt + < i Alt + > zmieniają spacjowanie liter bieżącego wiersza obiektu tekstowego, tak że całkowita długość wiersza zmienia się o 1 piksel przy bieżącym powiększeniu widoku (porównaj z działaniem tych samych skrótów dla narzędzia Wskaźnik, gdzie skalują w pikselach wielkość obiektu). Z reguły, jeśli rozmiar czcionki obiektu tekstowego jest większy, niż domyślny, będzie prawdopodobnie korzystne ustawienie liter trochę ciaśniej, niż domyślnie. Zobacz przykład obok. Wariant zacieśniony wygląda trochę lepiej jako nagłówek, ale nie jest to jeszcze doskonałe: odległości pomiędzy literami nie są jednolite, na przykład r i a są zanadto oddalone, podczas gdy c i j są zbyt blisko. Ilość takich wadliwych kerningów jest większa dla czcionek niskiej jakości, niż przy wysokiej; jednak w dowolnym ciągu tekstowym i przy jakiejkolwiek czcionce prawdopodobnie znajdziesz pary liter, które skorzystają na dopasowaniu kerningu.

17 Inkscape robi takie regulacje naprawdę łatwo. Po prostu wstaw kursor edycji tekstu między błędnie rozspacjowane litery i użyj Alt + strzałki, żeby przesuwać litery od kursora w prawo. Obok znów jest ten sam nagłówek, tym razem ręcznie dopasowywany dla wizualnie jednolitego rozstawienia liter. Ponadto, oprócz przesuwania liter w poziomie za pomocą Alt + w lewo albo Alt + w prawo, możesz także przemieszczać je pionowo, używając na klawiaturze Alt + w gorę lub Alt + w dół. Oczywiście mógłbyś po prostu zamienić swój tekst w ścieżkę (Shift + Ctrl + C) i poprzesuwać litery, jak zwykłe obiekty ścieżki. Jednak jest dużo wygodniejsze zachowanie tekstu, jako tekstu pozostaje edytowalny, możesz wyprobowywać inne czcionki bez usuwania kerningu i spacjowania, i zajmuje dużo mniej miejsca w zapisanym pliku. Jedyną wadą dostępności tekstu, jako tekstu jest to, że w każdym systemie, w którym chcesz otworzyć taki dokument SVG, musisz mieć zainstalowaną oryginalną czcionkę. Podobnie do spacjowania liter, możesz też regulować interlinię w wielowierszowych obiektach tekstowych. Wypróbuj na dowolnym akapicie klawisze Ctrl + Alt + < i Ctrl + Alt + > do zmniejszania jej lub zwiększania ogólna wysokość obiektu tekstowego będzie się zmieniać o 1 piksel przy bieżącej skali widoku. Jak dla narzędzia Wskaźnik, naciskając Shift z jakimkolwiek skrótem klawiaturowym spacjowania czy kerningu, otrzymasz efekt 10 razy większy, niż bez Shift. Przewodnik powstał z wykorzystaniem publikacji Inkscape Poradnik w tłumaczeniu i opracowaniu Jana Walkiewicza (Płock 2007). Przewodnik udostępniony jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Unported License.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12

Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Tworzenie prostych obrazów wektorowych w programie CorelDRAW 12 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite to zestaw aplikacji do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej i rastrowej. Dwa najważniejsze składniki

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów:

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów: Ćwiczenie nr 1 Wybierz narzędzie wielokąt, ustaw na pasku własności liczbę boków równą 3 i z pomocą klawisza Ctrl narysuj trójkąt równoboczny, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej Rodzaje grafik Obecnie możemy spotkać się z dwoma rodzajami grafik: grafiką rastrową (zwaną również grafiką bitmapową) oraz grafiką wektorową. W grafice rastrowej

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6

Uwaga! CorelDRAW ćwiczenia kl. III Strona 1 z 6 Uwaga! Korzystaj z POMOCY programu CorelDRAW!!! Wpisz słowo kluczowe, które szukasz w odpowiednie miejsce (Zakładka POMOC- Tematy pomocy Indeks) Po wykonaniu każdego rysunku zgrupuj jego elementy (zaznacz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa

Ćwiczenie 6 Animacja trójwymiarowa Animacja trójwymiarowa Wstęp Jedną z nowości Flasha CS4 i wyższych wersji jest tworzenie animacji 3D. Są do tego przeznaczone narzędzia Obrót 3D (W) i Translacja 3D (G). Narzędzia te działają na klipach

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Projektowanie grafiki wektorowej Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl 1. Wstęp Urządzenia dokonujące automatycznej obróbki materiałów (frezarki

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Narzędzia informatyki

Inkscape. Narzędzia informatyki Inkscape Narzędzia informatyki Inkscape Narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej kompatybilnej z formatem SVG Rozwijane od 2003 r. Dostępne dla Windows, Mac OS X i Linux a Dostępne na licencji GNU www.inkscape.org

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW

Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Rozdział 8. Grafika wektorowa Corel DRAW Grafika wektorowa jest całkowicie odmiennym podejściem do prezentacji, tworzenia i przekształcania obrazów komputerowych. Ma ona silne powiązanie z geometrią i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Doskonalimy Rysowanie Kartka Bożonarodzeniowa

Doskonalimy Rysowanie Kartka Bożonarodzeniowa Doskonalimy Rysowanie Kartka Bożonarodzeniowa CREATED BY: DAMIAN KUPCZYK OPIEKUN: dr Barbara Kołodziejczak 1. Zamiana obszaru roboczego (naszej kartki) na poziom. Naciskamy przycisk plik a następnie wybieramy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Ctrl+Z cofnięcie jednej operacji Panel Historia (Okno -> Historia) pozwala anulować dużą liczbę zmian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Pasek narzędziowy - rysowanie

Pasek narzędziowy - rysowanie Pasek narzędziowy - rysowanie Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi przy tworzeniu prezentacji multimedialnych są narzędzia do tworzenia obiektów graficznych. Aby była możliwość korzystania z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA WEKTOROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA WEKTOROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA WEKTOROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Inkscape tutorial: Podstawy

Inkscape tutorial: Podstawy Inkscape tutorial: Podstawy Ten poradnik przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z Inkscape'em. Jest to standardowy dokument Inkscape'a i można go przeglądać, edytować, kopiować czy zapisywać.

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 4 Inkscape: budowa i przetwarzanie obiektów wektorowych Wstęp Inkscape to darmowe oprogramowanie do obróbki graficznej obrazów wektorowych. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Przedstawione przykłady możesz potraktować jako ćwiczenia doskonalące umiejętność wykorzystywania warstw.

Przedstawione przykłady możesz potraktować jako ćwiczenia doskonalące umiejętność wykorzystywania warstw. Praca na warstwach Czym są warstwy? Można sobie wyobrazić, że są to nakładane na siebie arkusze zawierające jakieś elementy graficzne. Arkusze te mogą się wzajemnie przenikać. Mamy nadzieję, że rysunek

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Gimp - poznaj jego możliwości!

Gimp - poznaj jego możliwości! Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Gimp - poznaj jego możliwości! Gimp to program do tworzenia grafiki bitmapowiej - daje ogromne możliwości, a do tego jest darmowy! Spróbuj skorzystać z możliwości, jakie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo