SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO"

Transkrypt

1 SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

2 Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt w wersji testowej. Skrypt powstał w ramach projektu Wirtualne laboratoria - sukces innowacji (numer projektu: WND-POKL /10), realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki (Beneficjent / Lider Partnerstwa) oraz firmę L-Systems (Partner). Wydanie wersji testowej posłuży do opracowania finalnej wersji skryptu zawierającego wszystkie uwagi nauczycieli i uczniów testujących innowacyjny produkt opracowywany w ramach projektu. strona www projektu: projekt numer: WND-POKL /10 umowa o dofinansowanie projektu numer: WND-POKL /10-00 PUBLIKACJA BEZPŁATNA

3 Aleksander Niemczyk, Marta Cudziło, Karolina Kolińska, Paweł Fajfer, Adam Koliński, Robert Pawlak, Jakub Sobótka SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO POZNAŃ 2011

4 Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki Ul. E. Estkowskiego Poznań ISBN: Copyright by Wyższa Szkoła Logistyki Poznań 2011 wyd. I wersja testowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Beneficjent projektu, Wyższa Szkoła Logistyki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do zawarcia z IP (Ministerstwo Edukacji Narodowej) odrębnych umów przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu. Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja: Karolina Kolińska Korekta: Karolina Zielińska Skład i łamanie: Karolina Zielińska Projekt okładki: Bartosz Osmola Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny GRAFIKA Tadeusz Magdziak, Poznań, ul. Leszka 2

5 Spis treści I. Funkcjonalność systemu iscala Systemy informatyczne klasy ERP Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy ERP II. Podstawowe pojęcia, analiza i prognozowanie popytu, struktura zapasu Definicja zapasu Klasyfikacje asortymentu Profil popytu Rozkłady teoretyczne w zarządzaniu zapasami Prognozowanie popytu III. Poziom obsługi klienta w zarządzaniu zapasami Poziom obsługi klienta IV. Zapas zabezpieczający. Systemy zamawiania oparte na poziomie informacyjnym i na przeglądzie okresowym Zapas zabezpieczający Koszty utrzymania zapasu V. System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym Zasady funkcjonowania systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym Zasady funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym Zapas zabezpieczający w systemie opartym na przeglądzie okresowym VI. Optymalizacja zapasu cyklicznego

6 13. Czy pamiętasz co to jest zapas cykliczny? Wzór Wilsona Elementy kosztowe optymalizacji zapasu cyklicznego VII. Wariantowe systemy zamawiania Wariantowe systemy odnawiania zapasów System MIN-MAX System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i stałymi wielkościami dostaw System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i maksymalnym oraz zmiennymi wielkościami dostaw System jeden za jeden Parametry opisujące wybrane systemy odnawiania zapasów Zarządzanie zapasem w rozproszonej strukturze dystrybucyjnej Zapas rozproszony wprowadzenie Wyznaczanie lokalizacji magazynów metoda środka ciężkości Punkt rozdzielający Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu Efekt byczego bicza Proces realizacji zamówień Klienta z wykorzystaniem systemu ERP 192 VIII. Zarządzanie zapasami grup asortymentów Grupowanie zamówień Koszty utrzymania zapasu grup asortymentów Minimalizacja kosztu uzupełniania i utrzymania zapasu grup asortymentów IX. Nowoczesne strategie gospodarki zapasami Just in Time

7 21.1. Geneza pojęcia Just in Time Istota Just in Time Czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie Just in Time Ograniczenia dla prawidłowego funkcjonowania sytemu Just in Time Potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia systemu JiT Analiza zasadności utrzymywania zapasów w aspekcie założeń koncepcji JiT Harmonogramowanie produkcji jako element oddziaływania koncepcji JiT ECR Istota oraz główne założenia strategii ECR Korzyści wynikające z zastosowania strategii ECR Wybrane strategie w ramach ECR Quick Response Istota oraz założenia metody QR Etapy wdrażania strategii szybkiej reakcji Korzyści z zastosowania metody Quick Response Przesłanki uzasadniające racjonalność stosowania systemu QR w odniesieniu do obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw Cykl wytwarzania Definicje związanie z cyklem wytwarzania Rodzaje cykli wytwarzania Długotrwałość cyklu wytwarzania X. Standardy GS Czym są standardy?

8 25.1. Kody kreskowe Standardowe numery identyfikacyjne GS Jak zakodować numery identyfikacyjne GS1? Numeracja GTIN i kryteria jej zmiany XI. Podział funkcjonalno organizacyjny magazynu i zagospodarowanie przestrzeni składowej magazynu Definicje związane z magazynowaniem Sposoby ułożenia i piętrzenia jednostek ładunkowych XII. Procesy magazynowe przyjmowanie i wydawanie, składowanie, kompletowanie towarów Przyjmowanie Wydawanie Składowanie Kompletacja XIII. Wydajność i koszty magazynowania Analiza wydajności magazynów Analiza kosztów magazynowania

9 I. Funkcjonalność systemu iscala 1. Systemy informatyczne klasy ERP Informatyka znajduje zastosowanie we wszystkich strefach działalności przedsiębiorstwa. System informatyczny, którego zadaniem będzie nadzorowanie procesów, powinien być zintegrowany. Oznacza to, że raz wprowadzona do systemu informacja jest w nim zachowana i przetwarzana według potrzeb, a dostęp do niej mają wszyscy ci, którzy mają do tego uprawnienie. Pozwala to na zmniejszenie wielokrotnego wprowadzania i przepisywania danych, co przekłada się na efektywniejszy obieg informacji i zmniejszenie ilości błędów. Przykładem zintegrowanego systemu informatycznego może być system klasy ERP (Enterprise Resource Planning). ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu 1. Wśród wielu zadań systemów ERP charakterystycznym ich elementem jest generowanie wszechstronnych analiz finansowych na potrzeby naczelnego 2 kierownictwa. Właściwie użyty system informatyczny jest potężnym i sprawnym narzędziem zarówno do wspierania codziennej działalności, zarządzania operatywnego, jak i strategicznego. Kierownictwo otrzymuje zagregowane informacje dotyczące różnych perspektyw czasowych. W krótkookresowym horyzoncie czasowym informacje dotyczyć będą zagrożeń bezpośrednich, takich jak zagrożenie płynności finansowej, groźba niedotrzymania terminów dostaw dla klientów, czy istotnych zakłóceń w toku produkcji. W horyzoncie średnioterminowym informacje dotyczyć będą prognoz i poziomu zamówień, zmian trendów rynku, poziomu współpracy 1 J. Majewski, Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002, s.58 2 M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s S trona

10 z klientami czy pozycji finansowej firmy. Długoterminowy horyzont to informacje do opracowania lub aktualizacji związane z wizją i strategią przedsiębiorstwa. 2. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy ERP System informatyczny jest narzędziem wspierającym codzienną działalność przedsiębiorstwa, a także jest potężnym i sprawnym narzędziem do wspierania zarządzania operatywnego. W typowym przypadku kierownictwo otrzymuje zagregowane informacje dotyczące różnych perspektyw czasowych: krótkoterminowej: zagrożeń bezpośrednich (np. zagrożeń płynności finansowej, gróźb przekroczenia terminów dostaw do klientów, zakłóceń w toku produkcji itp.), średnioterminowej: prognoz i poziomu zamówień, zmiany trendów na rynku, pozycji finansowej, poziomu współpracy z klientami itp., długoterminowej: dane do opracowania (bądź aktualizacji) wizji i strategii przedsiębiorstwa. Dobrze wdrożony system informatyczny przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Dotyczą one między innymi: zmniejszenia poziomu zapasów (dzięki lepszemu planowaniu, oprócz redukcji poziomu zapasów zmniejszeniu ulegają również koszty związane utrzymaniem zapasów), precyzyjnego planowania i wytwarzania oraz zakupu tych materiałów i surowców, które są w danym momencie potrzebne (pozwala to skrócić cykl dostaw od momentu przyjęcia zamówienia do jego realizacji, a to umożliwia zmniejszenie poziomu robót w toku i skrócić długość cyklu dostaw do klienta), zmniejszenia kosztów materiałowych (łączenie zamówień w grupy lub dostarczanie aktualnych informacji przydatnych w trakcie negocjacji z dostawcą), płynnego przepływu produkcji z niewielką ilością braków i przestojów, co jest możliwe dzięki sprawnemu planowaniu (dzięki temu zmniejszają się koszty robocizny bezpośredniej i pośredniej, skraca się czas realizacji wytwarzania, zyskuje na tym jakość produkcji i świadczonych klientom usług), szybkiego reagowania na zmiany w zamówieniach czy problemach z dostawami. Możliwa jest zmiana priorytetów dostaw, zawiadamianie 10 S trona

11 klientów o zmianach dostaw, a także elastyczne reagowanie na potrzeby klientów poprzez korekty w harmonogramie produkcyjnym, nadzoru nad należnościami (system ERP polepsza nadzór przepływu pieniężnych, ściągania należności, obsługi kredytów itp.). Kilka słów o systemie iscala System iscala to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. iscala zawiera pakiet funkcjonalności, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace to nazwy poszczególnych modułów systemu iscala, za którymi kryje się potężna funkcjonalność, która rozwijana jest od 30 lat tak, aby tworzyła bezkompromisową odpowiedź na potrzeby swoich klientów. Oprogramowanie iscala łączy w sobie funkcje charakterystyczne dla różnych krajów i różnorodność dostępnych języków z najlepszymi funkcjami obsługującymi globalne modele biznesowe uwzględniające wiele firm lub wiele zakładów, które wymagają współpracy z klientami, dostawcami, firmami siostrzanymi i innymi partnerami w celu osiągnięcia operacyjnej i biznesowej doskonałości. Dzięki specjalnym, gotowym do użycia funkcjom, oprogramowanie iscala pomaga przedsiębiorstwom uzyskać przewagę konkurencyjną w takich branżach, jak przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł elektromaszynowy, projektowanie, elektronika, podzespoły samochodowe, pakowane artykuły konsumpcyjne oraz hotelarstwo. Dzięki rozproszonemu modelowi oprogramowania iscala, firmy mogą standaryzować procesy w poszczególnych jednostkach i oddziałach operacyjnych, jednocześnie pozostawiając tę samą lokalizację i język charakterystyczny dla każdego zakładu w każdym kraju. Jeśli mowa by była o przedsiębiorstwie mającym wiele oddziałów w różnych krajach, to w każdym z nich pracownicy korzystaliby z języka rodzimego, co ułatwiłoby im pracę. Bez względu na wybrany model, centrale korporacji mają lepszy wgląd w informacje i operacje oraz mogą wdrożyć wspólne procedury, strategie i narzędzia kontroli w skali globalnej. Funkcje integracji dostępne w oprogramowaniu iscala umożliwiają konfigurację procesów 11 S trona

12 biznesowych i łączność z zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchem dostaw w celu zapewnienia przejrzystości i automatyzacji handlu. Dzięki temu można obniżyć koszty operacyjne, skrócić czas obrotu towarami i zapewnić dostęp do informacji na temat podaży i popytu, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Szeroki zakres funkcjonalności oprogramowania iscala, od zarządzania klientami, poprzez produkcję, do obsługi posprzedażowej, umożliwia szybkie wdrożenie i automatyzację procesów kluczowych dla branży w każdym zakątku świata. Na Rys. 1 przedstawiono funkcjonalność systemu iscala. Można ją podzielić na pewne moduły: zarządzanie finansami, zarządzanie środkami trwałymi, zarządzanie produkcją, zarządzanie logistyką, zarządzanie magazynem i kontrola jakości, zarządzanie umowami, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie projektami, i inne. 1. Zarządzanie finansami Dla większości przedsiębiorstw, nadrzędną rolę w zarządzaniu działalnością gospodarczą, odgrywa obsługa procesów finansowych, takich jak: generowanie zamówienia, wystawienie faktury, wypłata wynagrodzeń pracownikom, kreowanie budżetu i odpowiednie wykorzystanie środków, współpraca z oddziałami i klientami z różnych krajów, raportowanie danych w walutach innych niż lokalna czy czynności związane z konsolidacją sprawozdań finansowych. System iscala, dzięki zintegrowaniu infrastruktury ksiąg finansowych, w skład których wchodzą: księga główna, księga sprzedaży, księga zakupów, zarządzanie środkami trwałymi 12 S trona

13 i fakturowanie bezpośrednie, daje pewność prawidłowego przechwytywania i zarządzania wielowymiarowymi transakcjami, tworzonymi automatycznie przez każdym z wielu procesów współpracujących z systemem. Niezależnie od sposobu inicjowania transakcji, można mieć pewność, że iscala przełoży zdarzenie gospodarcze na odpowiednie terminy księgowe. Procesy udostępniane przez system umożliwiają monitorowanie, kontrolę i uzgadnianie transakcji co skraca czas przepływu informacji do księgi głównej. Dzięki temu przedsiębiorstwo może funkcjonować w czasie rzeczywistym. Rys. 1 Funkcjonalność systemu iscala Źródło: Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B., Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iscala, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s S trona

14 2. Zarządzanie środkami trwałymi Przedsiębiorstwa posiadające wiele środków trwałych powinny móc w prosty sposób zarządzać procesami gospodarczymi związanymi z zakupem, wykorzystaniem i likwidacją środków trwałych oraz tworzyć raporty z nimi związane i równocześnie śledzić skutki finansowe tych procesów. Osoby zarządzające środkami trwałymi muszą także zwracać uwagę na ryzyko związane z danym środkiem, w tym na jego lokalizację, osobę odpowiedzialną, ubezpieczenie oraz terminy konserwacji i serwisu, aby zapewnić jego optymalne działanie przez cały okres eksploatacji. 3. Zarządzanie produkcją Proces produkcyjny w systemie iscala służy do planowania, kontrolowania i realizacji działań produkcyjnych w oparciu o MRP II i zlecenia produkcyjne. System obsługuje większość powtarzalnych zadań związanych z produkcją i przerobem, począwszy od prostego montażu, aż do złożonych linii produkcyjnych z wieloma ośrodkami. Realizacja procesu możliwa jest dzięki połączeniu wielu funkcji, w tym struktury wyrobu (BoM) z wieloma poziomami i wariantami montażu oraz wieloma modelami kalkulacji kosztów - np. standardowym, czy rzeczywistym. Możliwa jest nawet symulacja kosztów w zależności od wybranej kolejności operacji, wariantów, stanowisk roboczych itp. 4. Zarządzanie logistyką Dla przedsiębiorstw, dostarczających towary lub świadczących usługi, duże znaczenie ma proces zapewniający dostawę towaru we właściwe miejsce i we właściwym czasie. Aby to osiągnąć większość z nich korzysta z oprogramowania logistycznego. Może być ono autonomiczne, zintegrowane z innym oprogramowaniem dostarczonym przez niezależnego producenta lub opracowane na miejscu w firmie. Może to być również w pełni zintegrowany system informatyczny (ERP). Często zdarza się jednak, że używane oprogramowanie nie umożliwia współużytkowania informacji z działem księgowości lub centralą firmy dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. Ważną częścią operacji logistycznych jest zarządzanie zapasami, magazynami oraz lokalizacją i prawidłowym przechowywaniem towarów. Kierownik magazynu może zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć wielu błędów dzięki generowanym 14 S trona

15 automatycznie propozycjom lokalizacji partii towarów w magazynie. Pozwala to optymalnie wykorzystać powierzchnię magazynu oraz zapewnić prawidłowe warunki przechowywania wszystkich rodzajów towarów. Procesy zaopatrzenia mogą być bardziej lub mniej zautomatyzowane w zależności od tego, jak duże firma ma zapasy. W zależności od funkcji jaką pełni magazyn wykonywane przez system zadania związane z zarządzaniem zakupami muszą uwzględniać wszystkie czynności (od sporządzenia oferty zakupu na podstawie poziomu zapasów i kosztów materiałowych lub wysłania zapytania o cenę, poprzez odbiór towarów, aż po wystawienie faktury zakupu lub noty kredytowej w wypadku zwrotu dostawcy materiałów złej jakości). Moduł ten wykonuje wszystkie opisane zadania i oferuje dużo innych możliwości. Zapewnia pełną integrację nie tylko z częścią finansową, ale także z innymi opcjami, takimi jak zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, zarządzanie umowami czy zarządzanie produkcją. Dzięki płynnej integracji wszystkich czynności powtarzanie tych samych działań zostaje wyeliminowane i nie występują problemy ze zgodnością, które w rozwiązaniach niezintegrowanych są nieuniknione. 5. Kontrola jakości Moduł kontroli jakości jest oferowany jako zintegrowana opcja oprogramowania zarządzania logistyką. Umożliwia on działowi kontroli jakości sprawdzanie jakości produktów i surowców we wszystkich fazach działalności przedsiębiorstwa. Proces kontroli jest efektywny i bezpieczny. Obejmuje wszystkie etapy, od odbioru towarów dostarczanych przez dostawców lub wyprodukowanych na miejscu po magazynowanie. Gwarantuje, że klienci otrzymują tylko produkty spełniające surowe kryteria jakości, dzięki czemu wzrasta ich zadowolenie. 6. Zarządzanie umowami Kontrakty z klientami są często regulowane za pomocą umów zawierających konkretne uzgodnienia. W wypadku danego klienta w umowie mogą być zmienione typowe warunki transakcji, takie jak ceny, rabaty, wymagania czy zakres pomocy technicznej. Przestrzeganie tych zasad w transakcjach z poszczególnymi klientami jest dla przedsiębiorstwa bardzo ważne. Moduł 15 S trona

16 zarządzanie umowami umożliwia wyszukanie reguł w treści umów i wprowadzenie ich do programu, który następnie przy każdym opracowywaniu oferty podpowiada pracownikom odpowiednie dla danego klienta ceny i warunki. 7. Zarządzanie relacjami z klientem Moduł zarządzania relacjami z klientem (CRM) umożliwia zwiększenie skuteczności sprzedaży, zapewnienie doskonałej obsługi klienta i podejmowanie przemyślanych decyzji gospodarczych na podstawie posiadanych informacji. Dostępny z programu Microsoft Outlook oraz przez Internet, moduł ten jest przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze. Można go także łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Za pomocą tego modułu można zwiększyć sprzedaż poprzez skrócenie procesu podejmowania decyzji, czy też poprzez poprawienie wskaźników zamknięcia kontraktów. Jest to możliwe dzięki funkcjom takim jak: zarządzanie prospektami, zautomatyzowane procedury sprzedaży, tworzenie ofert oraz zarządzanie zamówieniami. Zastosowanie dwupoziomowego podejścia do zarządzania informacjami o potencjalnych klientach pozwala na poprawienie ich jakości, dzięki czemu pracownicy działu sprzedaży mogą otrzymywać wyselekcjonowane informacje o najlepiej rokujących kontraktach, które są w zasięgu firmy. 8. Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami jest modułem w pełni zintegrowanym z innymi modułami systemu iscala, m.in. z modułami zarządzanie finansami oraz zarządzanie łańcuchem dostaw, stanowiąc optymalne rozwiązanie operacji związanych z dostarczaniem usług sprzedaży" oraz projektami wewnętrznymi. Użytkownicy tego modułu mogą osiągać wymierne korzyści wynikające z używania tego zintegrowanego środowiska służącego do zarządzania projektami: do 20% redukcja czasu rozwoju produktów, do 30% redukcja czasu przygotowania projektu, do 20% poprawa terminowości wykonania, do 50% redukcja kosztów organizacyjnych. 16 S trona

17 Posumowanie W dzisiejszych czasach bardzo istotna staje się nie tylko sama informacja, ale również kanał dostępu bądź też zestaw narzędzi, które wykorzystuje się do jej pozyskiwania i przetwarzania. Zdając sobie z tego sprawę, programiści systemu iscala dostosowali funkcjonalność systemu do realiów rynku. To właśnie łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji decyduje o wartości posiadanego systemu. Funkcjonalność iscali umożliwia czerpanie z systemu kluczowych informacji biznesowych. W każdej chwili można uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej i majątkowej firmy. iscala daje możliwość łatwego i natychmiastowego wygenerowania raportów dotyczących każdej sfery działalności firmy. Mając możliwość szybkiego zdobycia niezbędnych informacji, kierownictwo przedsiębiorstwa może wydajniej zarządzać firmą, wpływając na zwiększenie sprzedaży, rentowności i tym samym na zwiększenie osiąganych zysków. Logowanie do systemu Po uruchomieniu systemu pojawia się okno logowania do iscala. Okno to nie pojawi się jeśli logowanie do systemu iscala jest zintegrowane z logowaniem do domeny, wówczas użytkownik automatycznie zostanie zalogowany do systemu. Okno logowania można wywołać także poprzez wybranie opcji Logowanie w menu Plik. 17 S trona

18 W celu zalogowania się do systemu należy podać Nazwę użytkownika oraz Hasło. Po zweryfikowaniu poprawności logowania i praw dostępu wyświetlone zostanie okno wyboru Kompanii 3 i Roku finansowego 4. Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się tylko do takiej kompanii i roku finansowego do jakich ma prawa dostępu, pozostałe nie będą widoczne w opcji wyboru. Po wciśnięciu przycisku Zaawansowane mogą, w zależności od praw dostępu, pojawić się następujące opcje: uruchom nową sesję, logowanie wyłączne, tryb modyfikacji, data systemowa. 3 Kompania to jedna firma w systemie iscala. 4 Rok finansowy jest w systemie iscala odzwierciedleniem roku finansowego przedsiębiorstwa. 18 S trona

19 Uruchamianie nowej sesji możliwe jest jeśli w systemie aktywowana jest funkcjonalność wielosesyjności. Pozwala ona na uruchomienie jednemu użytkownikowi kilku sesji systemu. Maksymalna liczba sesji zdefiniowana jest w parametrach instalacji. Logowanie wyłączne blokuje możliwość logowania się do system dla innych użytkowników. Jest ono stosowane w celu przeprowadzenia prac serwisowych np. usuwania historii zamówień sprzedaży, usuwania historii zamówień zakupu, rekonstrukcji magazynu. W przypadku posiadania licencji obejmującej środowisko programistyczne oraz zdefiniowania odpowiednich praw dostępu, można zalogować się do systemu w trybie modyfikacji. W trybie tym możliwe jest modyfikowanie systemu oraz dopisywanie nowych jego funkcji. Podczas logowania można zmienić datę systemową 5, dzięki czemu wszystkie transakcje, jakie będą wprowadzane do systemu podczas pracy z daną sesją, będą w systemie widoczne, jako przeprowadzone w zmienionej dacie systemowej. Podczas zajęć wielokrotnie będzie zmieniana data systemowa w celu symulacji zdarzeń biznesowych. Wylogowanie W celu wylogowania z systemu należy wcisnąć klawisz ESC z poziomu głównego menu lub wybrać Wylogowanie w menu Plik. System nie pozwoli na wylogowanie zanim nie zostaną zamknięte wszystkie okna funkcjonalne. 5 Jest to domyślna data dla wszystkich transakcji wprowadzanych do systemu, data systemowa może być inna niż data bieżąca. 19 S trona

20 Podstawowe zasady korzystania z menu W celu wybrania pożądanej funkcjonalności należy dwukrotnie kliknąć na wybranej opcji w drzewie menu systemu. Zmiany danych zapisywane są w momencie wyjścia z aktualizowanego pola poprzez wciśnięcie klawisza ENTER, TAB lub PageDown. Niektóre zdarzenia, jak drukowanie dokumentów, konwersje czy aktualizacje zewnętrzne startują dopiero w momencie wpisania parametru w ostatnie pole. W celu wyjścia z danej funkcjonalności należy wcisnąć ESC, czasami (linie zamówień sprzedaży, linie zamówień zakupu) wyjście za pomocą tego klawisza powoduje zapis wprowadzonych danych. W systemie są także okna modalne tzn. takie, które blokują dostęp do innych funkcjonalności do momentu wprowadzenia w okno modalne wymaganych danych. Niektóre okna modalne blokują wywołanie tego samego okna w innej sesji np. uruchamianie kalkulatora MRP. Pasek stanu znajdujący się na dole okna systemu podzielony jest na dwa wiersze. W pierwszym wierszu wyświetlona jest informacja o użytkowniku, kompani, roku finansowym oraz dacie systemowej. W drugim wierszu wyświetlana jest informacja o aktywnym programie 6 i kodzie ekranu 7. W celu uruchomienia systemu pomocy należy wcisnąć klawisz F1. Przechodząc przez kolejne pola formularza wyświetlana jest podręczna pomoc użytkownika. 6 Każda funkcjonalność systemu jest programem posiadającym swój kod. 7 Każdy ekran systemu posiada swój kod. Znając ten kod można w konsoli administracyjnej zmieniać opisy pól ekranu. 20 S trona

21 Ćwiczenie 1 Proszę wykonać następujące czynności: 1. Połączyć się z Wirtualnymi Laboratoriami Logistyczno Spedycyjnymi i Magazynowymi. 2. Zalogować się do systemu iscala wpisując użytkownika i hasło podane przez nauczyciela 3. Uruchomić następujące funkcje systemu: a. Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie zamów./zapytania Wprowadzanie/ korekta zamówienia b. Księga sprzedaży Zapytania Zapytania - plik klienta i księgi c. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Zapytania plik artykułów d. Zamówienia zakupu Wydruk dokumentów Wydruk zamówień zakupu 4. Uruchomić funkcję wprowadzania zamówień sprzedaży według poniższej ścieżki: a. Zamówienia zakupu Wprowadzanie zamów./zapytania Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu Następnie w oknie pomocy użytkownika sprawdzić co oznacza typ 0 i typ 1 zamówienia zakupu. Instrukcja dostosowania interfejsu iscala W celu dodania przycisków na pasku narzędziowym należy wybrać w menu pozycję Opcje. 21 S trona

22 Po wyświetleniu okna opcji, należy wybrać zakładkę dodawania pasków narzędziowych, a następnie należy dodać nowy pasek poprzez wciśnięcie przycisku Dodaj i wpisanie jego nazwy. W kolejnej zakładce Ustawienia paska zadań należy wybrać odpowiedni pasek narzędzi a następnie przypisać do niego wybrane funkcje. Przypisanie następuję poprzez wybranie w oknie Działania pożądanych funkcji, a następnie wciśnięcie przycisku Kopiuj. 22 S trona

23 W celu stworzenia nowych bloków menu należy przejść do zakładki Organizacja nawigacji, a następnie wcisnąć przycisk Dodaj i wpisać nazwę tzw. nawigacji. Dodawanie funkcji do utworzonych nawigacji odbywa się poprzez przeciągnięcie funkcji na nowo utworzoną nawigację. 23 S trona

24 Ćwiczenie 2 Wykonać następujące czynności 1. Dodać przyciski szybkiego dostępu dla następujących funkcji: a. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Wprowadzania/korekta artykułów magazynowych b. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Kopiowanie artykułów magazynowych c. Zamówienia zakupu Wprowadzanie zamów./zapytania Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu d. Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie zamów./zapytania Wprowadzanie/ korekta zamówienia 2. Dodać nową nawigację o nazwie Sprzedaż i do niej następujące moduły: a. Zamówienie sprzedaży b. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania c. Księga sprzedaży Zapytania 3. Usunąć utworzone przyciski 4. Usnąć utworzone paski narzędziowe 5. Usunąć utworzoną nawigację 24 S trona

25 II. Podstawowe pojęcia, analiza i prognozowanie popytu, struktura zapasu 3. Definicja zapasu Zapas można zdefiniować jako określoną ilość dóbr, która znajduje się w określonym przedsiębiorstwie logistycznym. Nie wykorzystywana na bieżąco, celem późniejszego przetworzenia lub też sprzedaży. Zapas ma określoną lokalizację, miejsce składowania, a ich wielkość może zostać wyrażona w miarach ilościowych oraz wartościowych. Specyfika rynku powoduje, iż powstaje luka czasowa w procesie zakupu. Klient zgłasza zapotrzebowanie a przedsiębiorstwo realizuje jego zamówienie. Różnica pomiędzy czasem zgłoszenia zamówienia a oczekiwanym czasem realizacji zamówienia stanowi właśnie swego rodzaju lukę czasową. Na rynku występują zarówno klienci (konsumenci), hurtownicy czy też producenci itp. Stanowią oni razem swego rodzaju łańcuch dostaw, w ramach którego realizują różne funkcje logistyczne. Każdy z nich musi zapewnić swoim odbiorcom odpowiedni poziom obsługi. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu powoduje utrzymanie we wszystkich ogniwach łańcuch dostaw zapasów. Powstaje pytanie co zrobić z zapasami aby były one optymalnie zarządzane. Jednym z pierwszych kroków mających na celu poprawę tej sytuacji jest wprowadzenie tzw. punktu rozdzielającego. Miejsce to w produkcji wyrobu rozgraniczające łańcuch dostaw. Umieszczenie punktu wiąże się z zlokalizowaniem miejsca, w którym w strumieniu dóbr tworzone są zapasy, a dalej tworzone są zamówienia. To właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z wahaniami i losowością popytu i tu powinno znaleźć się miejsce, gdzie znajdować się będą główne zapasy zabezpieczające całego łańcuch. Punkt ten może być ulokowany w różnych ogniwach w łańcuchu dostaw 25 S trona

26 a zapas tam utrzymywany może mieć różną postać. Oto pięć podstawowych położeń 8 ( Rys. 2): Rys. 2 Główne położenia punktu rozdziału Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s Punkt w którym utrzymywany jest zapas wyrobów/towarów. Punkt nr 1 oznacza ich lokalizację blisko klientów, np. poprzez rozmieszczenie zapasu w sieci magazynów regionalnych. Daje to możliwość szybkiej reakcji na zamówienie klientów i realizowanie ich z zapasu, a więc gwarantuje wysoki poziom obsługi. Jednocześnie wymaga to wysokiego poziomu zapasu zabezpieczającego. Pamiętać też trzeba o infrastrukturze magazynowej takiego rozwiązania. To wszystko pociąga za sobą wysokie koszty. 2. Punkt rozdziału jako centralny punkt składowania wyrobów/towarów. Tu - w odróżnieniu od punktu nr 1 wyroby gotowe są skoncentrowane w jednym miejscu. Zazwyczaj jest to magazyn centralny producenta lub dystrybutora. Koszt utrzymania tak zlokalizowanych zapasów jest mniejszy 8 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s S trona

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo