Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera"

Transkrypt

1 Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera (Wersja 10.5) Strona 1 z 30

2 Spis treści 1. Konfiguracja bazy głównej i baz zależnych Konfiguracja bazy głównej Konfiguracja baz zależnych Tworzenie listy baz danych Podłączenie istniejącej bazy do bazy Master Tworzenie nowej bazy zależnej Status bazy danych Działania konfiguracyjne i administracyjne na wielu bazach danych Utworzenie nowego operatora z prawem do zarządzania wieloma bazami Archiwizacja i konwersja wielu baz danych Dodawanie operatora do wielu baz danych Status operatora w bazie Zarządzanie konfiguracją bazy zależnej z poziomu bazy głównej Konfiguracja praw obiektowych operatorów w bazach zależnych Aktualizacja wskaźników z serwera enova w wielu bazach danych Analizy baz danych Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy Czynności typu pokaż..., czynności typu dodaj Algorytmy użytkownika dodatkowe możliwości wdrożeniowe Funkcje umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji z baz danych Formatowanie zawartości okna szczegółów Prezentowanie dodatkowych ostrzeżeń na liście analiz Kolorowanie listy znaki ostrzegawcze na liście Zasady działania loginy, hasła, prawa dostępu, powiązania Bazy danych dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych Platforma menadżera Raport pracy operatorów...29 Strona 2 z 30

3 1. Konfiguracja bazy głównej i baz zależnych UWAGA! Funkcjonalność pracy na wielu bazach dotyczy wyłącznie MS SQL. Dodatek Praca na wielu bazach w obecnej postaci nie jest techniczne przystosowany do zarządzania bazami na serwerze MySQL. Niektóre elementy rozwiązania wykorzystują mechanizmy, które występują na serwerze MsSQL, a na serwerze MySQL działają inaczej lub ich w ogóle nie ma. 1.1 Konfiguracja bazy głównej Na początku należy wyznaczyć bazę główną. Jedna z baz danych, która zostanie bazą główną, będzie pełniła rolę bazy konfiguracyjnej (bazy głównej inaczej bazy Master). W przypadku dalszej konfiguracji Pulpitu Klienta BR, którego działanie jest związane z dodatkiem Praca na wielu bazach danych, bazą główną powinna być baza operacyjna Biura (ze względu na wystawiane faktury klientom za usługi- klient będzie mógł śledzić rozrachunki w Pulpicie). Nie ma jednak przeciwskazań, aby baza główna była bazą nieoperacyjną, tylko do zarządzania. Wybrana baza stanie się bazą główną jeśli określimy w niej listę baz danych zależnych. W tym celu wchodzimy w Narzędzia / Opcje / Systemowe / Praca na wielu bazach/ Bazy danych Baza Master pojawia się domyślnie, nie musi wchodzić w zakres analiz, jeżeli operator nie będzie miał nadanych praw. Strona 3 z 30

4 Kolejne pozycje na liście baz danych tworzymy jako Administrator przez podanie nazwy bazy (nazwy na serwerze SQL) oraz określenie praw dostępów dla operatorów zdefiniowanych w bazie Master. 1.2 Konfiguracja baz zależnych Tworzenie listy baz danych Po zalogowaniu na Administratora należy z poziomu bazy głównej dodać bazę poprzez Nowy (Baza danych) i uzupełnić nazwę firmy oraz nazwę bazy danych (nazwę na serwerze SQL) i na zakładce Prawa Danych nadać prawa do bazy operatorom. Po uzupełnieniu pola Nazwa Firmy, automatycznie przejdzie ona do pola Nazwa bazy danych zamieniając znaki na podkreślniki (taki sam mechanizm jak przy tworzeniu nowej bazy). Poniżej przykład dodania na listę bazy jeszcze nie utworzonej. W bazie głównej większą ilość baz danych można dodać poprzez wklejenie na listę baz, danych skopiowanych z arkusza Excel. Strona 4 z 30

5 Należy jednak pamiętać o ich podłączeniu. W ten sam sposób można tworzyć większą ilość nowych baz danych. Więcej informacji o podłączaniu istniejących baz i dodawaniu nowych baz zależnych znajduje się w rozdziałach poniżej Podłączenie istniejącej bazy do bazy Master Z poziomu Administratora należy podpiąć bazę poprzez Czynności > Podłącz bazy danych. Czynność ta automatycznie wskazuje w bazie zależnej nazwę bazy głównej. W trakcie podłączania następuje logowanie do bazy zależnej. Na koniec w logu pojawi się informacja: Inaczej można też wskazać nazwę bazy głównej bezpośrednio w bazie zależnej w opcjach- systemowe- baza główna (podajemy nazwę bazy na serwerze SQL). Strona 5 z 30

6 1.2.3 Tworzenie nowej bazy zależnej Z tego samego poziomu można również utworzyć nową bazę zależną, która automatycznie zostanie podpięta do bazy głównej. W tym celu jako Administrator należy zaznaczyć na liście baz nowo dodane bazy i wybrać z czynności Utwórz bazy danych Potwierdzeniem wykonania poprawnie tej operacji jest zmiana statusu bazy danych (patrz podrozdział 1.2.4). Kolejnym etapem będzie odpowiednie skonfigurowanie bazy oraz dodanie operatorów z nadaniem ról i praw obiektowych (patrz rozdział 2) Status bazy danych Na liście baz można sprawdzić jaki jest status danej bazy. Kolumnę można dodać na listę baz przez Organizator listy. Strona 6 z 30

7 Lista statusów baz: - poprawny- oznacza, że baza o takiej nazwie sql istnieje. Status nie informuje o tym, czy baza została podłączona do głównej. Aby sprawdzić czy baza ze statusem poprawny ma wskazanie na bazę główną, należy otworzyć bazę i przejść do Narzędzia-opcje- Systemowe-Praca Na Wielu Bazach- Baza Główna. - brak bazy danych- oznacza, że baza o takiej nazwie sql nie istnieje. Należy taką bazę utworzyć. - nieaktualna wersja bazy- wersja bazy podrzędnej nie jest zgodna z wersją bazy głównej. Dla takiej bazy należy wykonać konwersję (patrz podrozdział 2.2). 2. Działania konfiguracyjne i administracyjne na wielu bazach danych 2.1 Utworzenie nowego operatora z prawem do zarządzania wieloma bazami Na bazie głównej tworzymy nowego operatora np. Administrator All. W uprawnieniach wybieramy mu rolę np. Administrator, a na zakładce Prawa danych określamy prawa dostępu do poszczególnych baz zależnych. Strona 7 z 30

8 Operatorowi temu włączamy również możliwość wykonywania konwersji baz danych oraz zarządzania pozostałymi operatorami. Strona 8 z 30

9 2.2 Archiwizacja i konwersja wielu baz danych Archiwizację wielu baz danych można wykonać zaznaczając wybrane bazy danych na liście Bazy danych. W ten sam sposób można przeprowadzić konwersję wielu baz danych wykonując czynność Konwertuj bazy danych dostępną na liście baz danych. 2.3 Dodawanie operatora do wielu baz danych Tworzymy nowego operatora w bazie Master np. Księgowa KS i wybieramy dla niego rolę np. Księgowy ADM. Operatorowi nadajemy hasło dostępu do logowania za pomocą dodatku Praca Na Wielu Bazach i zapisujemy ustawienia konfiguracji. Utworzonego operatora wraz ze zdefiniowaną rolą możemy przekopiować do różnych baz danych. Na liście operatorów możemy zaznaczyć wybranego operatora (kilku) i wykonać czynność Wiele baz danych > Dodaj operatora. Strona 9 z 30

10 W parametrach czynności możemy wybrać kilku operatorów, których chcemy przekopiować. Następnie w parametrach czynności wskazujemy do jakich baz danych chcemy przekopiować operatora. Strona 10 z 30

11 Po wybraniu baz danych docelowych możemy określić jakie prawo chcemy przydzielić operatorowi do bazy (baz) zależnych. Razem z operatorem możemy przekopiować role i przyporządkować je operatorowi w bazie docelowej. W tym celu wskazujemy z jakiej bazy chcemy wyświetlić listę ról do wyboru- Źródło ról, a następnie wybieramy role do przekopiowania. Innym sposobem jest przekopiowanie ról bezpośrednio z operatora z bazy głównej. Wtedy należy zaznaczyć parametr Kopiuj role z operatora. Strona 11 z 30

12 Szczegółowy opis parametrów dodaj operatora poniżej. Operatorzy: lista operatorów którzy mają być przekopiowani. Aktualizuj operatora: zaznaczenie tego parametru powoduje aktualizacje danych konfiguracyjnych na operatorach w bazach zależnych, jeżeli takie zmiany powstały na operatorze w bazie głównej. Dane wchodzące w zakres aktualizacji to nazwa operatora, blokada operatora, logowanie, prawa systemowe, dostęp enovanet oraz enova365. Bazy danych : wybór baz do których chcemy przekopiować operatora lub operatorów. Prawo do bazy danych: tylko odczyt/pełne prawo. Określamy jakie prawo chcemy przydzielić operatorowi w bazie (bazach) docelowych. Prawo związane jest z dostępem operatora do możliwości analizy baz z poziomu pracy na wielu bazach danych. Prawa obiektowe: nadawanie praw obiektowych operatorom dodawanym do wybranych baz za pomocą czynności "Dodaj operatora". Prawa mogą być niezainicjowane, pełne, tylko do odczytu oraz zakaz dostępu. Domyślnie na formularzu dodawania operatorów prawo obiektowe ustawione jest na niezainicjowane. Oznacza to, że nie utworzą się prawa na operatorach lub nie zmienią stanu wcześniejszego. Kopiuj role z operatora: Przenosi role które są przypięte do danego operatora w bazie głównej. Źródło ról: Jeśli nie kopiujemy ról z operatora możemy wybrać inne źródło ról. Wybieramy bazy z której chcemy przekopiować role a następnie wybieramy role do przekopiowania. Tryb ustawienia ról: Ustaw jeżeli jest w bazie - Jeśli kopiujemy operatora z konkretną rolą szuka roli o takiej nazwie i przypina do skopiowanego operatora. Importuj jeżeli nie ma w bazie i ustaw Przekopiuje role jeśli nie ma takiej w bazie docelowej i przypnie do operatora. Wymuś import i ustaw nie zależnie czy jest dana rola w bazie docelowej zaimportuje role i zostanie przypięta do operatora. Czynność > Wiele baz danych > Dodaj operatora dostępna jest również na liście baz danych na zakładce Praca na wielu bazach / Bazy danych. Strona 12 z 30

13 2.4 Status operatora w bazie Po dodaniu operatora do bazy zależnej, status operatora w bazie zmienia się na Poprawny. Lista statusów operatorów w bazie: -poprawny- operator jest dodany do bazy -brak operatora w bazie- operator jest utworzony w bazie głównej ale nie został dodany do danej bazy. Taki operator nie zaloguje się do bazy. -nieprawidłowy stan bazy- należy sprawdzić czy baza jest utworzona lub czy wersja jest aktualna. 2.5 Zarządzanie konfiguracją bazy zależnej z poziomu bazy głównej W konfiguracji na zakładce Praca na wielu bazach > Bazy danych po otwarciu formularza wybranej bazy danych istnieje dostęp do konfiguracji w tej bazie danych. Aby taki dostęp uzyskać należy wybrać z menu Narzędzia / Opcje. Strona 13 z 30

14 W ten sposób z poziomu bazy głównej można dokonywać zmian konfiguracyjnych w bazie zależnej. 2.6 Konfiguracja praw obiektowych operatorów w bazach zależnych. Operatorami dodanymi do baz zależnych można zarządzać z poziomu formularza operatora w bazie głównej. Do formularza operatora w bazie zależnej można dotrzeć wchodząc w Opcje > Systemowe > Operatorzy>Bazy Danych> Pokaż operatora w bazie: Strona 14 z 30

15 lub Opcje / Systemowe / Praca na wielu bazach / Bazy danych/ Otwórz bazę/pokaż operatora w bazie: Należy pamiętać o podświetleniu operatora w bazie lub bazy, w której chcemy zobaczyć tego operatora. Za pomocą tej czynności możemy otworzyć formularz operatora w jednej z baz zależnych i wprowadzać ten sposób zmiany np. konfigurować prawa obiektowe dla tego operatora w bazie zależnej. 2.7 Aktualizacja wskaźników z serwera enova w wielu bazach danych Z poziomu konfiguracyjnej listy baz danych w bazie master można dokonać aktualizacji wskaźników w wielu bazach danych pobierając je z serwera enova. Aktualizacji można dokonać wykonując dla zaznaczonych baz danych czynność Aktualizuj wskaźniki. Strona 15 z 30

16 3. Analizy baz danych W menu głównym programu znajduje się folder o nazwie Praca na wielu bazach. W tym obszarze programu znajdują się mechanizmy pozwalające na przegląd zawartości poszczególnych baz danych. Mechanizmy składają się z następujących części: Analizy baz danych lista analitycznej prezentującej podstawowe informacje dla każdej bazy danych. Raportów na liście analitycznej prezentujących zestawienia różnych informacji z wielu baz danych. Czynności typu pokaż umożliwiających przejście na skróty do wybranych miejsc w poszczególnych bazach. Czynności typu generuj umożliwiających wykonanie określonych operacji w wielu bazach danych. Baz danych dostępu do pełnej zawartości poszczególnych baz danych. 3.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy Na tej liście analitycznej dostępnych jest szereg informacji obliczanych dla każdej bazy danych. Obliczenia wykonywane są wg określonej daty aktualności i wybranego okresu analizy. Obliczone informacje prezentowane są w odrębnym oknie szczegółów. Podstawowe informacje można wyświetlić również jako kolumny na liście wybierając odpowiednie pola z organizatora listy z grupy CalculatedProperties. Strona 16 z 30

17 Analiza może być wykonywana dla wybranej grupy baz danych. Grupy baz danych można tworzyć w konfiguracji. 3.2 Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy Na liście analizy dostępne są dwa standardowe raporty: Informacje o zobowiązaniach podatkowych raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych. Raport pracy operatorów - wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych. Wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych. Wydruk prezentuje informacje o ilości utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów. 3.3 Czynności typu pokaż..., czynności typu dodaj Na liście analizy baz danych dostępne są podstawowe czynności umożliwiające przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych lub wykonanie określonych działań uzupełniających. Dostępne są następujące obszary: Deklaracje CIT (pokaż deklaracje CIT, dodaj deklarację CIT). Deklaracje PIT (pokaż deklaracje PIT-4R, pokaż deklaracje PIT-8AR, dodaj deklarację PIT-4R, dodaj deklarację PIT-8AR). Deklaracje VAT (pokaż deklaracje VAT-7, dodaj deklarację VAT-7). Deklaracje ZUS (pokaż deklaracje ZUS DRA, dodaj deklarację ZUS DRA). Księgowość (pokaż zestawienie obrotów i sald, pokaż zestawienia księgowe). edeklaracje (pokaż edeklaracje, podpisz, podpisz/wyślij/potwierdź). Ewidencja dokumentów (pokaż ewidencję dokumentów). Okno główne bazy danych (pokaż bazę danych). Czynności typu pokaż działają poprawnie w nowym interface systemu enova. Wykonanie czynności typu pokaż powoduje otwarcie w odrębnej zakładce wybranego obszaru dla określonej bazy danych np. z listą deklaracji VAT w wybranej bazie danych. Na tej Strona 17 z 30

18 zakładce operator może sprawdzić np. szczegóły deklaracji lub stworzyć brakującą deklarację VAT. Na liście baz danych można wykonać czynność typu dodaj. Czynności te można wykonać hurtowo dla wielu baz danych. Czynności dotyczące obszaru edeklaracji umożliwiają hurtowe wykonywanie czynności podpisania i wysyłki edeklaracji. Te hurtowe działania mogą być ograniczone do edeklaracji określonego typu lub z określonym statusem. Czynność Pokaż bazę danych umożliwia otwarcie w nowej zakładce głównego okna wybranej bazy danych i dalszą pracę w tej bazie. 3.4 Algorytmy użytkownika dodatkowe możliwości wdrożeniowe Użytkownik może tworzyć własne funkcje prezentujące dodatkowe informacje dla każdej bazy danych. Dodatkowe funkcje definiuje się w konfiguracji w części Opcje / Systemowe / Praca na wielu bazach / Algorytmy. Na zakładce tej dostępny jest przykład, który można skopiować do schowka i otworzyć np. w notatniku Funkcje umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji z baz danych Użytkownik może zdefiniować algorytmy prezentujące różne dodatkowe informacje obliczane dla każdej z baz danych. Definiując nowy element obliczeń użytkownik ma możliwość określenia kolejności pojawienia się elementu w oknie informacji (0 oznacza brak elementu), nazwy elementu, jego opisu oraz sposobu obliczenia. Nowozdefiniowana właściwość dostępna jest w oknie szczegółów oraz w organizatorze listy jako kolumna możliwa do wyświetlenia na liście. Przykład. [Soneta.Tools.Priority(105)] [Soneta.Types.Caption("Liczba ewidencji w buforze")] [System.ComponentModel.Description("Określa liczbę ewidencji w buforze wprowadzonych w danym okresie")] public int CalculateEwidencjeWBuforze(){ } return GetCount("DokEwidencja",new FieldCondition.Equal("Stan",StanEwidencji.Bufor)); Formatowanie zawartości okna szczegółów. Wpisując odpowiedni algorytm można również sterować zawartością okna prezentującego szczegółowe informacje dla każdej bazy danych (wybór informacji do okna szczegółów, kolejność, rozmieszczenie itp.). Przykład: public override string CalculateInfo(){ System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(); sb.appendline("wartości naliczonych podatków:"); Currency vat = (Currency)GetProperty("DeklaracjaVATKwota"); Strona 18 z 30

19 sb.appendline(string.format(" VAT: {0}",vat)); Currency cit = (Currency)GetProperty("ZaliczkaCITKwota"); sb.appendline(string.format(" CIT: {0}",cit)); Currency pit4 = (Currency)GetProperty("DeklaracjaPIT4RKwota"); sb.appendline(string.format(" PIT4: {0}",pit4)); sb.appendline(""); sb.appendline("wartości składek ZUS:"); Currency drasp = (Currency)GetProperty("DeklaracjaDRASpołeczne"); sb.appendline(string.format(" Społeczne: {0}",drasp)); Currency drazd = (Currency)GetProperty("DeklaracjaDRAZdrowotne"); sb.appendline(string.format(" Zdrowotne: {0}",drazd)); Currency drafu = (Currency)GetProperty("DeklaracjaDRAFundusze"); sb.appendline(string.format(" Fundusze: {0}",drafu)); Currency drafep = (Currency)GetProperty("DeklaracjaDRAFEP"); sb.appendline(string.format(" FEP: {0}",drafep)); sb.appendline(""); return sb.tostring(); } Efekt formatowania: Strona 19 z 30

20 3.4.3 Prezentowanie dodatkowych ostrzeżeń na liście analiz W ramach algorytmu użytkownika można zdefiniować warunki i treść dodatkowych ostrzeżeń wyświetlanych dla każdej bazy danych na liście analizy. Przykład public override string CalculateWarnings(){ } System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(); string dek = ""; dek = (string)getproperty("deklaracjavat"); if(dek=="brak") sb.appendline("nie policzono deklaracji VAT"); dek = (string)getproperty("zaliczkacit"); if(dek=="brak") sb.appendline("nie policzono zaliczki CIT"); dek = (string)getproperty("deklaracjapit4r"); if(dek=="brak") sb.appendline("nie policzono deklaracji PIT4R"); dek = (string)getproperty("deklaracjadra"); if(dek=="brak") sb.appendline("nie policzono deklaracji DRA"); return sb.tostring(); Efekty działania algorytmu widoczne są na poprzednim zrzucie ekranu. W przypadku stwierdzenia braku deklaracji odpowiednia informacja wyświetlana jest na liście poniżej wiersza wybrakowanej bazy danych. 3.5 Kolorowanie listy znaki ostrzegawcze na liście Wykorzystując mechanizm kolorowania list można listę Analizy wzbogacić o dodatkowe kolorowe ostrzeżenia prezentowane na liście w sytuacji stwierdzenia określonych braków w bazie danych. Dla przykładu można określić jakie kolory mają mieć wiersze baz danych w przypadku braku którejś z deklaracji lub w sytuacji wystąpienia deklaracji niezatwierdzonej. Przykład warunków: Kolor czerwony CalculatedProperties.DeklaracjaVAT=="Brak" or CalculatedProperties.ZaliczkaCIT=="Brak" or CalculatedProperties.DeklaracjaPIT4R=="Brak" or CalculatedProperties.DeklaracjaDRA=="Brak" Kolor żółty Strona 20 z 30

21 CalculatedProperties.DeklaracjaVAT=="Bufor" or CalculatedProperties.ZaliczkaCIT=="Bufor" or CalculatedProperties.DeklaracjaPIT4R=="Bufor" or CalculatedProperties.DeklaracjaDRA=="Bufor" Efekt warunkowego kolorowania: 4. Zasady działania loginy, hasła, prawa dostępu, powiązania Mechanizmy pracy na wielu bazach danych działają według poniższych zasad: 1. W bazie głównej zarejestrowane są bazy podrzędne. Istnieje możliwość zdefiniowania wielu baz głównych. 2. Bazy podrzędne mają wskazaną wybraną bazę główną. 3. Operator logujący się do bazy głównej może uzyskać informacje z baz podrzędnych pod warunkiem, że: a. ma prawo do takiej bazy, b. w tej bazie występuje jego odpowiednik (operator o tej samej nazwie) c. role i prawa obiektowe w bazie podrzędnej pozwalają na dostęp do określonych informacji 4. Operator pracujący z poziomu bazy głównej w bazie podrzędnej ma dostęp do tych elementów bazy podrzędnej, które wynikają z definicji ról i praw dostępu określonych dla tego operatora w bazie podrzędnej. 5. Tożsamość operatora logującego się bezpośrednio do jednej z baz podrzędnych sprawdzana jest za pośrednictwem bazy głównej. Hasło wprowadzone przez operatora porównywane jest hasłem zdefiniowanym w bazie głównej. W przypadku odtworzenia bazy operacyjnej (podrzędnej) na innym serwerze, na którym nie będzie bazy głównej, mechanizm logowania do tej bazy będzie działał według standardowych zasad z obowiązującym hasłem nadanym lokalnie (nie przez bazę główną). Strona 21 z 30

22 Przykładowo operator Jan Księgowość utworzony w bazie głównej i dodany do baz podrzędnych na tym samym serwerze może logować się z poziomu bazy głównej lub bezpośrednio w bazie podrzędnej z hasłem nadanym przez bazę główną. Jeżeli operator Jan Księgowość zaloguje się podając hasło nadane kiedyś lokalnie, otrzyma komunikat: Jeżeli istnieją operatorzy w bazie podrzędnej, którzy nie zostali wskazani w bazie nadrzędnej w efekcie logowania do bazy z dodatkiem Praca na Wielu Bazach, sprawdzany będzie ten operator na liście operatorów w bazie Master. W efekcie pojawi się komunikat: Dla operatorów nie wskazanych w bazie głównej można logować się bez dodatku Praca Na Wielu Bazach na haśle ustawionym lokalnie. Jest możliwość uruchomienia skrótu do enovaprzy otwieraniu programu będzie pomijany ten dodatek. Uwaga! Jeżeli przesłaną dll-kę nie zapisują Państwo na dysku tylko bezpośrednio z maila kopiują do katalogu Assemblies, pliki zostają oznaczane jako pochodzące z niezaufanego źródła i mogą powodować problem z uruchomieniem enova. Aby je przemianować na zaufane, należy wejść we właściwości pliku i wykonać Odblokuj. Strona 22 z 30

23 5. Bazy danych dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych W menu głównym w części Praca na wielu bazach > Bazy danych operator ma możliwość przeglądu pełnej zwartości poszczególnych baz danych. W tym trybie istnieje również możliwość normalnej pracy w każdej z baz danych zarejestrowanych w bazie głównej. Strona 23 z 30

24 Możliwość taką można wykorzystać do alternatywnej organizacji pracy operatorów np. w Biurze rachunkowym. Wszystkie bazy klientów mogą być zarejestrowane w bazie głównej z określonymi do nich prawami dla każdego z operatorów pracujących w Biurze. Poszczególni pracownicy biura mogą logować się do bazy głównej, gdzie będą mieli dostęp do wybranych, przydzielonych im wg uprawnień, baz danych. Za pośrednictwem bazy głównej może być przez nich wykonywana całą praca w każdej z baz danych klientów. Okno analizy może być wykorzystywane przez tych operatorów do bieżącej kontroli postępu swoich prac w każdej z baz danych. 6. Platforma menadżera W ramach pracy na wielu bazach danych dostępna jest Platforma menadżera, która prezentuje informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych. Są to kluczowe informacje takie jak analiza przychodów, struktura wiekowa należności i zobowiązań, prognoza przyszłych przepływów pieniężnych. Prezentowane są one w formie wykresów. Na zakładkach tematycznych (Podatki i ZUS, Handel Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace) prezentowane są różne inne informacje, najistotniejsze w każdym z obszarów. Aby przejść do platformy należy wybrać Narzędzia > Platforma menadżera. Strona 24 z 30

25 Następnie należy określić datę aktualności oraz okres, dla którego chcemy analizować dane. Zakładka ogólne Na zakładce ogólne prezentowane są podstawowe dane dotyczące: Prognozy stanu gotówki Przychodów ze sprzedaży Struktury wiekowej zobowiązań i należności Strona 25 z 30

26 Szczegółową informacje związaną z prezentowanym w tym miejscu danymi znajdziemy na kolejnych zakładkach np. dane dotyczące przychodów ze sprzedaży prezentowane są szczegółowo na zakładce Handel. Pozostałe dane szczegółowe związane z rozrachunkami widoczne są na zakładce Ewidencja ŚP. Strona 26 z 30

27 Podatki i ZUS Na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków np. VAT i CIT. Księgowość W tej części oprócz kwot z podatków mamy możliwość podejrzenia statystyki dla dokumentów, czyli informacji o ilościach dokumentów wg typu ewidencji, zapłat oraz dekretów. Strona 27 z 30

28 Kadry i płace Zakładka przedstawia dane z deklaracji kadrowych. Strona 28 z 30

29 Na platformie menadżera dostępne są wydruki: Informacja o zobowiązaniach podatkowych wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych Ewidencja ŚP (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych 7. Raport pracy operatorów W pracy na wielu bazach dostępny jest wydruk Raport pracy operatorów, który prezentuje liczbę zmian rekordów dla wybranych operatorów i baz z podziałem na poszczególne moduły (Dokumenty ewidencji bez dok. źródł.; Dziennik; EŚP; Kadry i Płace; Opis analityczny) w których wyróżniono konkretne obszary. Strona 29 z 30

30 Strona 30 z 30

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo