Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej"

Transkrypt

1 Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus Domino

2 Opis biznesowej koncepcji JPWI Jednolitej Platformy Wymiany Informacji JPWI Jednolita Platforma Wymiany Informacji, jest pojęciem dotyczącym nie tyle systemu informatycznego co sposobu pracy z informacjami potrzebnymi użytkownikom do codziennej pracy, a znajdującymi się różnych systemach informatycznych pracy grupowej tj. CRM, Obieg dokumentów, Korespondencja, Zarządzanie reklamacjami, Planowanie audytów, Zarządzanie projektami; jak i informacjami znajdującymi się w systemach zewnętrznych tj. Windykacja, BIK, Systemy scoringowe, źródła danych NBP, etc. JPWI to koncepcja, która zakłada przyjęcie stosownych standardów architektury, modelowania procesów, komunikacji, etc., w celu zapewnienia spójnego interfejsu dostępowego do różnych źródeł danych i narzędzi komunikacyjnych w sposób zgodny z poziomem uprawnień dla danych użytkownika. JWPI to również koncepcja, która implementuje standardy architektury, mające zapewnić łatwość dostosowania i rozbudowy systemy w środowisku zmieniających się wymagań i ewoluujących procesów biznesowych, zarządzanych przez system. Pod względem funkcjonalności możemy powiedzieć, że w większości przypadków JPWI to całościowy system, w skład którego wchodzą moduły systemów tj.: CRM, Obieg dokumentów, Elektroniczne archiwa, Zarządzanie projektami, Zunifikowana komunikacja (mail, komunikator, konferencje online, VoIP), zintegrowany z systemami specjalistycznymi FK, HR, i inne. Przykład interfejsu Lotus Notes dla tzw. aplikacji złożonej (kompozytowej) Aby zapewnić powodzenie działań biznesowych, konieczne jest zapewnienie dostępu do informacji wszystkim uczestnikom klientom, dostawcom i partnerom. Firmy powinny dążyć do zapewnienia sposobów komunikowania się z klientami na wszystkich poziomach, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych kanałów komunikacji. W każdej firmie/instytucji istnieje wiele działów (Sprzedaż, Marketing, Usługi, Reklamacje, Biuro Zarządu, etc.), które są w stałym kontakcie z klientami. Dlatego procesy i działania biznesowe nie są ograniczone do pojedynczych działów. Pożądana integracja i wsparcie klienta ma zróżnicowaną i multidyscyplinarną formę. Sprawna współpraca pomiędzy osobami i działami oraz wymiana informacji jest ważnym elementem działań zorientowanych na pozyskiwanie nowych klientów oraz zapewnienie stałego poziomu satysfakcji poprzez sprawną komunikację i pracę grupową. Odpowiednio wdrożone narzędzia JPWI oferują nowe możliwości wsparcia relacji z klientami. Zapewniają kontrolę wszystkich procesów zorientowanych na klientów, począwszy od uzyskiwania danych dotyczących klientów poprzez wiadomości , przeglądania historii klientów z poziomu skrzynki mailowej aż do rozmów sieciowych i blogów. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy dane dotyczące klientów są gromadzone lokalnie czy w sieci. Jednocześnie, JPWI zapewnia optymalizację procesów biznesowych według łańcucha wartości dodanej. Pozytywne skutki tego działania to wysoka jakość komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, niskie koszty, skuteczne wykorzystanie mediów służących do komunikacji oraz przyspieszenie procesów biznesowych.

3 Dysant oferuje użytkownikom dostęp do kompleksowych informacji o klientach z poziomu jednolitego i zintegrowanego interfejsu. Zapewnia spójną i transparentną organizację procesów zorientowanych na klientów według dowolnej konfiguracji: adresów firmowych, spotkań grupowych, kampanii, zarządzania wiadomościami i dokumentami, zarządzania skargami (reklamacjami) prognoz sprzedaży czy zarządzania szansami. JPWI zapewnia też spójny interfejs do wszelkich procesów wewnętrznych i administracyjnych tj. wnioski kadrowe, zgłoszenia do działów IT (HelpDesk), planowanie audytów, zarządzanie projektami, etc. Każdy pracownik ma dostęp do odpowiednich informacji których potrzebuje do realizacji swoich zadań, a wszystkie działania i projekty są dostępne za pomocą jednego kliknięcia, w kontekście danych, z którymi w danej chwili pracuje. Kampanie prowadzone w obrębie wszystkich działów mogą być kontrolowane z większą skutecznością, działania zorientowane na pozyskiwanie nowych klientów są optymalizowane, a skuteczność wsparcia istniejących klientów wzrasta. DYSANT JPWI zapewnia dostęp dla pracowników w centrali poprzez klienta Lotus Notes (tzw. klient gruby), dla pracowników w biurach regionalnych oraz pracujących w domu przez przeglądarkę internetową (tzw. cienki klient), a także dostęp dla użytkowników mobilnych przy wykorzystaniu terminali (BlackBerry, iphone, ipad, Windows Mobile, Anroid etc.). Poprzez połączenie pojedynczych modułów, możliwe jest utworzenie kompleksowego systemu JPWI. Dysant Framework (baza technologiczna dla DYSANT JPWI) zapewnia wsparcie niewielkich instalacji, tworzenie dedykowanych komponentów / modułów oraz realizację wymagań wielkoskalowych, międzynarodowych systemów posiadających tysiące użytkowników. Wszystkie moduły obsługują wielojęzyczną architekturę umożliwiającą dodawania nowych profili językowych w trybie ad-hoc. DYSANT Framework wykorzystuje centralną definicję struktury organizacyjnej umożliwiającej odwzorowanie dowolnych typów struktur w tym korporacyjnych, holdingowych, macierzowych, czy procesowych, co przekłada się na możliwość uruchamiania i zarządzania procesami biznesowymi przecinającymi wiele odrębnych działów, oddziałów, biur czy całych firm. System JPWI ma być centralnym miejscem gromadzącym wiedzę o klientach/obywatelach i o standardach ich pozyskiwania, obsługi i utrzymywania. Centralnym miejscem wspierającym realizację działań kluczowych i marginalizującym czas poświęcany na czynności operacyjne o charakterze pomocniczym (wyszukiwanie informacji, wypełnianie dokumentów, generowanie ofert, umów, etc.). Centralnym archiwum dokumentów oraz medium komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Koncepcje interakcji biznesowych przedstawia poniższy rysunek. Rys. 1 Koncepcja interakcji modułów JPWI z generalnym procesem biznesowym

4 Podstawa nawiązywania efektywnych relacji z klientami Dostarczany przez nas system JPWI jest dostosowywany do indywidualnych wymagań i zapewnia wsparcie działań osób odpowiedzialnych za zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz usługi. Całość opiera się o narzędzie warstwy pośredniej DYSANT Framework, zawierające m.in. silnik workflow zgodny z międzynarodowymi standardami modelowania procesów. Wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii Dysant zapewnia użytkownikom dostęp do bieżących informacji umożliwiających pełną koncentrację na klientach. W oparciu o platformę Lotus Domino, wykorzystujemy naszą infrastrukturę i zapewniamy integrację poczty elektronicznej oraz narzędzi Lotus Sametime, Lotus Quickr i Lotus Connections. Narzędzia DYSANT zapewniają realizację inwestycji przy niższych kosztach inwestycyjnych oraz niższych kosztach posiadania (TCO Total Cost of Ownership). Nowoczesna, skalowalna i elastyczna architektura naszych narzędzi dostosowuje się do struktury organizacji. Umożliwia to implementację indywidualnych wymagań w obrębie standardów. Indywidualne wymagania jak również potrzeby w obrębie działów i procesów mogą być w szybki sposób realizowane i aktualizowane. Konfiguracja umożliwia mapowanie dowolnych formularzy. Moduł nworkflow jest zintegrowany z modułem zarządzania relacjami z klientem (z członkami i poręczycielami). Nawigacja oparta na rolach zapewnia pracownikom dostęp do informacji jakie są dla nich konieczne i dozwolone. Podczas korzystania z narzędzi DYSANT, możliwa jest wymiana danych pochodzących z dokumentów OpenOffice, Word i Excel, Lotus Symphony. Na przykład, w Excelu dokonywane są złożone obliczenia dotyczące ofert, natomiast ich wyniki są automatycznie wstawiane do ofert utworzonych w Lotus Notes. Narzędzie może być również zintegrowane z generatorem PDF zapewniającym wysoką jakość wydruków z poziomu Lotus Notes. DYSANT wykorzystuje również kluczowe koncepcje zabezpieczeń IBM Lotus i działa na Lotus Domino 8 i 8.5.x. Wykorzystanie Lotus Domino jako serwera aplikacyjnego zapewnia również znaczny poziom bezpieczeństwa inwestycji polegający m.in. na: możliwości instalacji serwerów na wielu różnych systemach operacyjnych tj. Windows, Linux, AIX, SunSolaris (nie ma ograniczeń przywiązujących do jednego systemu operacyjnego) możliwość instalacji klientów Lotus Notes na wielu różnych systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac możliwość planowania i utrzymywania heterogenicznych środowisk (infrastruktura serwerowa może być tworzona przez serwery Lotus Domino w różnych wersjach, pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, do których podłączeni są klienci w różnych wersjach, pracujący pod kontrolą różnych systemów operacyjnych), co przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie kosztów posiadania (np. możliwy upgrade jednego serwera oraz części klientów bez konieczności upgrade całej infrastruktury) DYSANT Framework, a tym samym JPWI wspiera ten sam zakres systemów operacyjnych co Lotus Domino, a tym samym utrzymuje wymagania niezależności technologicznej.

5 Wyznaczniki jakości architektury systemu JPWI i ich wpływ na cykl życia systemu Koncepcja architektury systemu DYSANT JPWI związana jest ściśle z optymalizacją współczynnika TCO Total Cost of Ownership (całkowity koszt posiadania) i nawiązaniu do biznesowych podstaw wykorzystania narzędzia warstwy pośredniej DYSANT Framework. Współczynnik TCO koncentruje się nie wszelkich kosztach związanych z posiadaniem systemu, tzn. kosztami zakupu licencji, wdrożenia, konfiguracji, rozbudowy, serwisu, aktualizacji, upgrad'ów, etc. Zakładamy, że najważniejszą cechą architektury systemów pracy grupowej jest optymalizacja współczynnika TCO przez zapewnienie: podziału funkcjonalnego różnych modułów w ujęciu zawartości merytorycznej np.: jedna struktura organizacyjna zarządzająca uprawnieniami w całym systemie aplikacji i modułów (często zintegrowana struktura organizacyjna obsługująca wielopodmiotowość organizacji (korporacje, holdingi, etc.) uwspólnione repozytoria dokumentów uwspólnione repozytoria zasobów wsparcia dla międzynarodowych standardów modelowania procesów (BPMN Business Process Modeling Notation), wprowadzających jednolity sposób opisu procesów biznesowych w organizacji bez względu na wykorzystywane narzędzia do modelowania wsparcia dla standardów wymiany definicji procesów (XPDL XML Process Definition Language) promowanych przez międzynarodową organizację WfMC (Workflow Management Coalition) wsparcia dla standardów interfejsów systemu (klient Lotus Notes, przeglądarka www, urządzenia BlackBerry), zapewniających jednoznaczność i transparentność interfejsu użytkownika w wielu aplikacjach (zmniejszenie ilości szkoleń, etc.) wsparcia dla standardów nazewnictwa elementów projektów baz Lotus Domino (schemat nazewnictwa elementów tj. widoki, formularze, podformularze, ramki, etc.), które zapewniają przejrzystość budowy aplikacji do zespołów programistów, których skład może się zmieniać w czasie otwartości projektów baz danych, co oznacza, że klient będzie w stanie samodzielnie utrzymywać i modyfikować aplikacje biznesowe (o ile zachodzi taka potrzeba) spójnej mapy drogowej rozwoju produktu budowy rozwiązania w oparciu o narzędzia warstwy pośredniej przyspieszającej budowę i rozwój aplikacji poprzez zestaw konfiguratorów umożliwienie zastąpienia znaczącej części prac programistycznych pracami o charakterze konfiguracyjnym (definicje powiązań pomiędzy bazami danych, zarządzanie nieobecnościami i zastępstwami, dziedziczenie treści, raporty, mechanizmy walidacji, i wiele innych) automatycznego generowania interfejsów www dostępu do narzędzi integracyjnych umożliwiających synchronizację aplikacji Lotus Domino z zewnętrznymi źródłami danych (bazy relacyjne, katalogi i systemy plików, LDAP, Active Directory, etc.) dostępu do koncepcji i szablonów aplikacji biznesowych wspierających zarówno uniwersalne modele biznesowe, jak i dedykowane, które mogą łatwo wzbogacać JPWI (DYSANT specjalizując się w technologii Lotus Domino na bieżąco realizuje dziesiątki różnych, często bardzo innowacyjnych rozwiązań, na rzecz klientów z różnych branż) Schemat architektury systemu DYSANT JPWI, opartego o DYSANT Framework prezentowany jest poniżej.

6 Rys. 2 Schemat architektury systemu DYSANT JPWI realizowanego w oparciu o DYSANT Framework na platformie Lotus Notes/Domino Dostęp do DYSANT JPWI możliwy jest z poziomu klienta Lotus Notes, przeglądarki www oraz terminali BlackBerry Moduły systemu DYSANT JPWI Narzędzie warstwy pośredniej DYSANT Framework Serwer aplikacyjny Lotus Domino DYSANT Framework zapewnia zgodność systemu powiązanych aplikacji biznesowych z założeniami architektury SOA Service Oriented Architecture (Architektury Zorientowanej na Usługi). Używając analogii możemy powiedzieć, że DYSANT JPWI nie jest gotowym kombinezonem DYSANT JPWI jest zestawem elementów garderoby ( usług dzisiejsza korespondencja, szanse sprzedaży wg regionów, dane klienta, etc.), z którego można wg potrzeb składać systemy dopasowane do potrzeb danej grupy użytkowników. Elementy garderoby mogą być powielane i wykorzystywane wielokrotnie w różnych systemach, dla różnych użytkowników.

7 DYSANT Contacts Contacts łączy w sobie wszystkie najnowsze narzędzia komunikacyjne. Dzięki wykorzystaniu Lotus Notes, wysyłanie wiadomości , nawet do wielu klientów oraz pracowników w tym samym czasie, jest bardzo proste. Adres jest automatycznie kopiowany do poczty. Zbiorowe serwisy zapewniają wszystkim członkom zespołu całkowicie bezpieczny dostęp do właściwych informacji. Lotus Sametime informuje czy osoba, z którą chcą się Państwo skontaktować jest w danej chwili dostępna. Zapewnia to oszczędność czasu i wzrost wydajności pracy. Nowy interfejs modułu CTI pomaga w codziennych kontaktach z klientami. Wystarczy wybrać numer telefonu bezpośrednio z adresu. Odbierając przychodzące połączenia otrzymują Państwo wszystkie istotne informacje o osobie dzwoniącej bezpośrednio na własnym monitorze. Wszystkie nieodebrane połączenia są również wyświetlane. Pracownicy mobilni mogą wymieniać dane z centralnym serwerem w dowolnym czasie. Aplikacja Contacts umożliwia również bezpieczną synchronizację danych kontaktowych z telefonem BlackBerry poprzez replikację danych z osobistą książką adresową. Nowy moduł DYSANT Portal umożliwia dostęp do wszystkich kontaktów i innych informacji w dowolnym czasie i miejscu przez internet. Oznacza to, że każdy może pracować w dogodnym dla niego miejscu i czasie, mając zapewniony dostęp do aktualnych danych niezależnie od miejsca w jakim przebywa w biurze, w podróży czy w domu. Informacje o docelowych klientach Dzięki Contacts mają Państwo możliwość dokumentowania kontaktów, preferowanych metod komunikacji, właściwych form adresu oraz preferowanej formuły przywitania, jak również poprawnego formatu adresu dla danego kraju. Kilka kliknięć myszką wystarczy aby uzyskać najnowsze dane dotyczące istniejących klientów i struktur, zapewniając nowe możliwości i rozwój krzyżowych strategii sprzedaży. Moduł Transformer (zestawy konektorów) pozwala importować dane z innych systemów. Szybko można otrzymać najnowsze informacje odnośnie istniejących klientów i struktur. Zaawansowane opcje wyszukiwania pozwalają na wybór właściwej grupy docelowej. Dodanie słów kluczowych umożliwia przypisanie adresów do właściwych list adresowych oraz przydzielenie klientów do odpowiednich kategorii. Istnieje możliwość zdefiniowania szablonów wydruku, a następnie ich wykorzystania w drukowaniu dowolnych dokumentów, raportów oraz danych z Contacts. Eksportowanie wybranych adresów oraz danych do MS Excel jest również bardzo proste. Contacts. Gdziekolwiek jesteś. Contacts jest aplikacją wielojęzyczną. Dzięki temu, może być wykorzystywana przez pracowników w wielu krajach. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni język środowiska pracy w ustawieniach aplikacji. Aplikacja Contacts umożliwia gromadzenia dowolnej liczby adresów osób i firm z całego świata. Wystarczy wybrać kraj, a właściwy kod pocztowy zostanie natychmiast wyświetlony. Nowoczesna technologia Language Configuration umożliwia użytkownikom tworzenie tłumaczeń części lub całości aplikacji w dowolnym języku, bez dodatkowych działań programistycznych. Wielojęzyczność modułu przyczynia się do wysokiej akceptowalności narzędzi nworkflow w środowisku międzynarodowym. Przejrzysta struktura Moduł Contacts umożliwia również przedstawienie relacji pomiędzy kontaktami w obrębie danej firmy. Za pomocą linków można przedstawić strukturę hierarchiczną danej grupy. Dzięki temu otrzymujemy szybki przegląd relacji pomiędzy klientami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami. Dzięki temu, uzyskujemy dostęp do większej ilości informacji, co zwiększa efektywność działań. Contacts posiada opcję zintegrowanego zarządzania projektem, którą można wykorzystać do przydzielania projektów i związanych z nimi informacjami do danych firm i osób. Najważniejsze funkcje Proste zarządzanie kontaktami Profil firmy, kontakty prywatne i biznesowe. Nieograniczona ilość kontaktów z dowolną liczbą adresów, wstępnie przypisane adresy korespondencyjne, język, waluta, personalizacja zwrotów grzecznościowych, nieograniczona ilość automatycznych list mailingowych dot. danego kontaktu, kontakty związane ze sprzedażą, nabywcami i partnerami biznesowymi, łatwo konfigurowalne ustawienia umożliwiające pobieranie numeru klienta, numeru NIP, wykonywanego zawodu, itp. Dodatkowo, dostępne są dynamiczne pola przeznaczone do wprowadzania danych w zależności od rodzaju kontaktu:

8 Podsumowanie intuicyjny interfejs wysoka funkcjonalność autoryzacja zapewniająca bezpieczeństwo danych synchronizacja z BlackBerry możliwość wykorzystania we wszystkich działach oddziałach, biurach kompleksowe dane teleadresowe klientów, dostawców i partnerów biznesowych unormowane zarządzanie danymi teleadresowymi w przedsiębiorstwie mniejsze koszty, wyższa wydajność szybkie wyszukiwanie i skrócony czas przygotowania przejrzysty dostęp oparty na regułach niezawodne zarządzanie adresami dla zapewnienia wysokiej jakości i satysfakcji klienta mapowanie hierarchii firmy automatyczna i manualna lista mailingowa, pełna integracja z Lotus Sametime obszerne wsparcie przy wprowadzaniu danych łatwa rozbudowa i konfiguracja pól, podformularzy oraz listy słów kluczowych integracja poczty (Lotus Notes/Domino jak i z innymi klientami i serwerami pocztowymi) zintegrowany generator PDF dla list adresowych możliwość powielania plików wielojęzyczny interfejs możliwość łatwej rozbudowy i rozwoju przy wykorzystaniu mechanizmów zarówno Lotus Domino, jak i DYSANT Framework synchronizacja z OpenOffice, MS Word i Excel, Lotus Symphony łatwa rozbudowa modułów Office, Mailing, CTI Interface oraz Portal

9 DYSANT Office (pl) Spis treści 1. Typowe trudności w działaniach biznesowych 2. Ustrukturyzowane informacje 3. Automatyzacja działań biurowych 4. Osobiste formularze 5. Integracja wiadomości 6. Zaawansowane narzędzia korespondencji 7. Zastosowanie w działaniach międzynarodowych 8. Office zestawienie najważniejszych funkcji Elektroniczne profile i uproszczona komunikacja zapewnia wysoką wydajność działań biznesowych. DYSANT Office oferuje zaawansowane zarządzanie adresami i danymi podstawowymi, automatyzację zadań rutynowych i wysoką transparentność danych o klientach w obrębie całego przedsiębiorstwa. Intuicyjna obsługa oparta na rolach zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do odpowiednich informacji. Typowe trudności w działaniach biznesowych * Pliki klientów rozproszone w odrębnych archiwach i nośnikach * Brak ustrukturyzowanego systemu przechowywania dokumentów i korespondencji * Brak dostępu do przeglądu historii procesów i projektów * Ograniczone możliwości klasyfikowania informacji o procesach * Niepełna dokumentacja działań i zadań, brak transparentności * Czasochłonne przygotowywanie i przechowywanie korespondencji, brak standardowych szablonów * Brak standardowych wzorców korespondencji biznesowej * Brak indywidualnych formularzy w formie elektronicznej umożliwiających sprawne zatwierdzanie * Nieuregulowany dostęp do informacji * Brak szczegółowych informacji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ustrukturyzowane informacje DYSANT Office umożliwia gromadzenie i zarządzanie kontaktami z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Profile elektroniczne udostępniają w jednym widoku informacje o dokumentach, procesach, danych, spotkaniach i zadaniach związanych z danym klientem. Struktura organizacji, szablonów i systemów przechowywania umożliwia centralne gromadzenie informacji biznesowych zapewniające szybki dostęp i możliwość lokalnego edytowania przez poszczególnych pracowników. Nawigacja oparta na rolach wraz z intuicyjnym interfejsem umożliwia sprawne prowadzenie działań nawet w przypadku skomplikowanych instalacji. Pracownicy mają dostęp do informacji związanych z ich rolą lub działaniami. Właściwe sposoby przechowywania zapewniają sprawny dostęp do danych, co przyczynia się do wzrostu efektywności działań nowych pracowników. Pracownicy mobilni mogą w każdej chwili wymieniać dane z głównym serwerem. Najnowszy moduł Web Client oferuje dostęp do informacji o klientach z każdego miejsca. Zapewnia elastyczność działań i stały dostęp do aktualnych informacji poza miejscem pracy.

10 Automatyzacja działań biurowych Wprowadzanie adresów, listy, faksy, e, organizacja spotkań, monitorowanie zadań są to przykłady typowych działań biurowych. Moduł Office automatycznie kopiuje adresy, numery faksu i telefonu do dokumentów korespondencji. Dzięki indywidualnie zaprojektowanym modułom tekstu i szablonom Lotus Notes, Lotus Symphony i Microsoft Office, tworzenie korespondencji przebiega szybciej i efektywniej. DYSANT Office umożliwia tworzenie, monitorowanie i kierowanie zadań do poszczególnych pracowników i zespołów. Integracja z klientami i pracownikami oraz funkcja automatycznych przypomnień zwiększa efektywność działań. Stale udostępniony jest widok zadań zaległych i stanu ich przetwarzania. Dzięki funkcji Sametime, możliwe jest monitorowanie dostępności współpracowników oraz sprawne udostępnianie i wymienianie informacji. Zapewnia to szybsze podejmowanie działań i zwiększa produktywność pracowników. Najnowszy moduł CTI Interface add-on ułatwia wykonywanie codziennych zadań telefonicznych. Możliwe jest również wybieranie numeru bezpośrednio z adresu. W czasie realizowania połączeń przychodzących, dostępna jest funkcja wyświetlania informacji o osobie telefonującej. Tworzona jest również lista połączeń nieodebranych z możliwością oddzwonienia. Skrzynka pocztowa pełni funkcję automatycznej sekretarki rejestrującej wiadomości telefoniczne. Wiadomości poczty głosowej udostępniane są w formie wiadomości . Wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwia sprawne przeszukiwanie dokumentów i zawartości. Osobiste formularze Tworzenie indywidualnych szablonów informacji i komunikacji opartych na standardach firmy. Automatyczne obszary wypełnień umożliwiają kopiowanie danych lub danych podstawowych do dokumentów i szablonów, które mogą być wykorzystane do potwierdzania spotkań, warunków. DYSANT Office oferuje funkcję dostosowywania formularzy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Integracja z modułem nworkflow umożliwia zarządzanie formularzami i procesami, np. wystawianie ponagleń i not kredytowych, weryfikowanie kontraktów, zatwierdzanie ofert. Integracja wiadomości DYSANT Office stanowi optymalną platformę komunikowania za pomocą wiadomości . Dostępna jest automatyczna dokumentacja przychodzących i wychodzących wiadomości w profilu elektronicznym. Moduł Office zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do informacji zawartych w wiadomościach . W przypadku innych serwerów pocztowych niezbędna dodatkowa integracja. Zaawansowane narzędzia korespondencji Zintegrowany system pocztowy w module Kontakty umożliwia obsługę korespondencji masowej. Wystarczy utworzyć szablon korespondencyjny i wybrać odpowiednią listę adresową. Inteligentne narzędzia tworzą kopie wiadomości , listów i faksów oraz dobierają odpowiednią formułę powitania, adres i format wiadomości. Zintegrowany generator plików PDF umożliwia tworzenie wydruków wysokiej jakości oraz bezpieczne przesyłanie bez możliwości zmiany danych. Możliwe jest określenie standardowych szablonów wydruków i zastosowanie ich przy każdorazowym drukowaniu dokumentów, formularzy i przeglądów. Generator PDF umożliwia dynamiczne łączenie danych z różnych dokumentów w szablonach wydruków, długoterminowe przechowywanie w formie plików PDF oraz tworzenie wydruków wysokiej jakości. Zastosowanie w działaniach międzynarodowych Office jest narzędziem wielojęzycznym przeznaczonym dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni język w opcji ustawienia. Oznacza to, że możliwe jest sprawne i szybkie tworzenie raportów w różnych krajach. Korespondencja międzynarodowa obsługiwana jest w języku określonym w dokumentach kontaktów i łączona z odpowiednimi szablonami. Najnowsze narzędzia Ustawienia Języka udostępniają tłumaczenia aplikacji bez dodatkowego programowania. Wielojęzyczność pakietu DYSANT Office czyni je idealnym narzędziem pracy w firmach międzynarodowych.

11 DYSANT Office zestawienie najważniejszych funkcji Tworzenie/edytowanie elektronicznych profili * Dokumentacja rozmów/wiadomości telefoniczne * Protokoły spotkań * Inne (wzory dokumentów) * Wiadomości (funkcja automatycznego dokumentowania dostępna dla odbiorcy) * Międzymodułowy podgląd procesów związanych z poszczególnymi adresami lub projektami * Tworzenie/eskalacja zadań i przypomnień * Tworzenie/edytowanie korespondencji (przesyłanie faksem, pocztą, drukowanie) * Korespondencja wychodząca (listy, faksy, listy użytkowe, notatki służbowe, e) * Tworzenie korespondencji na podstawie szablonów * Korespondencja z MS Word i Open Office * System pocztowy z funkcją automatycznego tworzenia list poprzez zintegrowany moduł Kontakty * Transfer plików w środowiskach skalowanych * Dokumentacja bez załączników Tworzenie/edytowanie szablonów dokumentów * Centralne, skalowalne zarządzanie szablonami * Szablony korespondencji * Szablony pocztowe * Moduły tekstowe * Szablony korespondencji MS Word i Open Office * Tworzenie własnych szablonów (.dot) dokumentów Word * Szablony Excel * Konfigurowalne interfejsy Office (MS Office i Open Office) * Struktury szablonów według przeznaczenia i zastosowanych modeli * Dowolnie definiowalne formularze * Szablony dokumentów w formacie tabeli Konfiguracja * Centralna baza danych konfiguracji * Struktura adresowa oparta na regułach * Konfiguracja faksów umożliwiająca bezpośrednie przesyłanie faksów z Office * Automatyczny przydział praw dostępu * Konfiguracja nawigacji personalnej * Centralne zarządzanie słowami kluczowymi * Formuły umożliwiające wypełnianie obszarów tekstu przykładowego w Office * Aplikacje i dokumenty * Wyznaczone zasoby kodów

12 Interakcja z modułem nworkflow * Zintegrowany silnik workflow * Konfigurowalne reguły Workflow * Centralne zarządzanie wszystkimi procesami w bazie danych * Transparentne zarządzanie procesami w ramach poszczególnych działań Funkcje dodatkowe * Wsparcie zdalnych baz danych Office * Widok według kontaktu z klientem * Elektroniczne profile * Elektroniczne foldery projektów * Przydzielanie dokumentów i wiadomości do projektów * Fax, wydruki i poczta bezpośrednio z aplikacji * Zaawansowane zarządzanie adresami (status, listy adresowe) * Integracja dzięki Sametime * Resubmission z opisem działań i funkcją automatycznego przypominania * Wyszukiwanie według reguł umożliwiające szybkie udzielenie informacji * Monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą raportów graficznych (osoby/zespoły) * Elektroniczne profile i elastyczne zarządzanie dokumentami Integracja z modułami DYSANT JPWI * Zarządzanie adresami i danymi podstawowymi dzięki modułowi Kontakty * Scentralizowane wprowadzanie i sprawne wyszukiwanie dzięki modułowi Portal * Integracja CTI (telefonia, fax, poczta głosowa, SMS) dzięki modułowi CTI Interface * Zarządzanie spotkaniami poprzez integrację z modułem Schedule * Profesjonalne zarządzanie sprzedażą dzięki integracji z modułem Sales * Wyszukiwanie z dodatkowym modułem Web * Poczta biznesowa * Przesyłanie wiadomości między bazami danych dzięki integracji z modułem Marketing * Zarządzanie kampaniami dzięki modułowi Marketing * Zarządzanie reklamacjami i kontraktami oraz funkcja ITIL Helpdesk dzięki modułowi Service

13 DYSANT Mailing (pl) Spis treści 1. Mailing profesjonalny marketing oraz listy i faksy seryjne 2. marketing jako sposób pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów 3. Osobiste listy przewodnie oraz listy adresowe 4. Przetwarzanie odpowiedzi i statystyki 5. Wykorzystanie rosnących możliwości marketingu mobilnego 6. Newsletter Marketing 7. Planowanie korespondencji 8. Listy adresowe 9. Wdrażanie i dokumentacja 10. Newslettery 11. Technologia 12. Współdziałanie z modułami DYSANT Mailing profesjonalny marketing oraz listy i faksy seryjne marketing staje się coraz bardziej istotnym narzędziem pozyskiwania nowych klientów oraz podtrzymywania ich lojalności. W skalowalnym środowisku Lotus Domino, moduł DYSANT Mailing umożliwia szybkie i sprawne tworzenie osobistych wiadomości , listów, SMSów oraz faksów. marketing jako sposób pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów Moduł Mailing oferuje zaawansowane funkcje mailingowe stanowiące doskonałe uzupełnienie funkcjonalności modułów DYSANT Contacts i Office. Intuicyjne interfejsy użytkownika zapewniają wszystkie niezbędne funkcje seryjnej korespondencji i profesjonalnego marketingu, począwszy od definiowania grup docelowych oraz szablonów, przesyłania poczty do automatycznego przetwarzania odpowiedzi. Osobiste listy przewodnie oraz listy adresowe Profesjonalne tworzenie tekstów i grafiki jest coraz bardziej znaczącym elementem stanowiącym o sukcesie działań mailingowych. List przewodni może być utworzony jako szablon tekstowy, HTML lub też jako dokument Word. Dzięki gotowym szablonom, wiadomości są wizualnie bardziej atrakcyjne. Inteligentne narzędzia rozmieszczania i selekcji umożliwiają kompilowanie list adresowych ze wszystkich baz danych. Przetwarzanie odpowiedzi i statystyki Moduł Mailing umożliwia automatyczne przetwarzanie odpowiedzi. Niepoprawne odpowiedzi są rozpoznane i wykluczone z dalszej wymiany poczty dzięki analizie słów kluczowych. Odpowiadanie na wiadomości może być przekazane do modułu Contacts. Statystyczna analiza profili adresowych zapewnia szczegółowe dane dotyczące liczby przesłanych dokumentów oraz niepowodzeń doręczenia. Moduł Mailing generuje również informacje o statusie poczty i przesyła wiadomość z załączonym plikiem dziennika. Wykorzystanie rosnących możliwości marketingu mobilnego Dzięki integracji CTI, moduł Mailing umożliwia przesyłanie dostosowanych kampanii SMS do adresów, w których udostępniony jest numer telefonu oraz autoryzacja.

14 Newsletter Marketing Moduł DYSANT Mailing umożliwia automatyczne generowanie i przesyłanie newsletterów w formie seryjnych wiadomości , które mogą być przesłane z dowolnym tematem do zainteresowanych użytkowników. Proces obejmuje projektowanie i tworzenie listu przewodniego, procedury subskrypcji oraz generowanie odpowiedzi i statystyk. Moduł Mailing jest narzędziem umożliwiającym planowanie, tworzenie, przesyłanie, zarządzanie i kontrolę newsletterów. Planowanie korespondencji * przejrzysty profil wiadomości zawierający narzędzia wyboru adresu, szablonu oraz opcji wysyłania * informacje o czasie wysłania wiadomości * standardowa i ciągła korespondencja * wybór adresu osoby wysyłającej i odpowiadającej * osobiste szablony jako pliki tekstowe lub HTML (odpowiednio, dokument Notes lub Word) * przechowywanie zakończonych korespondencji z dziennikiem statystyk * definiowanie tworzenia i wysyłania dokumentów umożliwiające najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów Listy adresowe * definiowalne reguły automatycznego i ręcznego wyszukiwania według firmy, danych kontaktowych, dokumentów * wyszukiwanie w obrębie wszystkich baz danych * wyszukiwanie w tle * wybór adresu bezpośrednio z pozycji firmy lub kontaktu * wybór list dystrybucji na podstawie słów kluczowych zachowanej korespondencji * przegląd wszystkich adresów, dokumentów, odpowiedzi i niepowodzeń Wdrażanie i dokumentacja * osobiste listy przewodnie * drukowanie/przesyłanie faksów i wiadomości bezpośrednio z poziomu aplikacji * przesyłanie wiadomości SMS dzięki integracji CTI * kontrola czasu wysyłania * automatyczne przetwarzanie odpowiedzi * automatyczne przydzielanie odpowiedzi oraz masowe przetwarzanie profili wiadomości * filtrowanie wiadomości niedoręczalnych * archiwizowanie dokumentów wiadomości oraz odpowiedzi w bazach danych Office * alternatywna dokumentacja korespondencji przy użyciu słów kluczowych kontaktów * dane statystyczne dotyczące importowanych adresów, utworzonych i wysłanych dokumentów * przegląd archiwizowanych wiadomości newsletterów * możliwość załączania obrazów i plików do wiadomości Newslettery * subskrypcja i rezygnacja z subskrypcji za pomocą wiadomości * wybór tematów i przesyłanie wiadomości z określonym tematem * funkcje opt-in i opt-out * odrzucanie adresów (czarne listy)

15 Technologia * przechowywanie zakończonych korespondencji wraz z dokumentacją statystyk * definiowanie tworzenia i wysyłania dokumentów umożliwiające najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów * szczegółowy dziennik * komunikaty błędu przesyłane do administratora jako wiadomości * integracja CTI * narzędzia języka umożliwiające dynamiczny wybór języka * centralna administracja i konfiguracja Współdziałanie z modułami DYSANT * administracja danych głównych i danych adresowych dzięki modułowi Contacts * elastyczne zarządzanie dokumentami dzięki modułowi Office * planowanie, zarządzanie i analiza kampanii dzięki modułowi Marketing * dostępne w kolejnej wersji modułu

16 DYSANT nservice (pl) Spis treści 1. Optymalne wspieranie usług 2. Inwentaryzowanie informacji 3. Zarządzanie poziomem usługi 4. Service Desk pojedynczy punkt kontaktu zarządzania problemami i incydentami 5. Kontrakty w zarządzaniu poziomem usług 6. Rejestry w zarządzaniu konfiguracją Wzrost wydajności procesów IT i jakości usług oraz zmniejszenie ryzyka dzięki automatyzacji najważniejszych procesów zarządzania usługami zapewnia wysoką dostępność systemu i krótszy czasu oczekiwania użytkowników. DYSANT Service ze zintegrowanym kodeksem postępowania ITIL udostępnia sprawdzone rozwiązania umożliwiające optymalne wdrażania działań zespołu usług. Optymalne wspieranie usług DYSANT Service zapewnia wzrost jakości usług i krótszy czas reakcji działu wspierania usług. Jasno zdefniowane procesy umożliwiają zarządzanie wieloma zdarzeniami, wzrost efektywności przetwarzania i poprawę jakości wyników. Wnioski otrzymywane drogą telefoniczną, faksem lub em automatycznie otrzymują numer usługi. Listy priorytetowe określają sekwencję przetwarzania. W przypadku przekroczenia terminu, system automatycznie uruchamia zarządzanie eskalacjami. Po otrzymaniu wniosku o usługę, aplikacja sprawdza czy i na jakich zasadach obowiązuje umowa serwisowa. Wniosek o usługę przekazywany jest bezpośrednio do kontraktu. Za pomocą wyszukiwarki rozwiązań znajdującej się w bazie wiedzy, wybierane są właściwe rozwiązania. Rozwiązania lub wiedza specjalistyczna dotycząca problemów i wniosków o usługi mogą być przesłane w formie gotowych rozwiązań za pomocą jednego kliknięcia. Analiza incydentów umożliwia określenie przyczyn problemów, tworzenie obejść i przesyłanie informacji do obszaru zarządzania zmianami w celu zapobiegania problemom. W Zarządzaniu Problemami grupowane są powtarzające się incydenty, co umożliwia określenie najistotniejszych problemów. Inwentaryzowanie informacji DYSANT Service umożliwia tworzenie i zarządzanie rejestrami. W Zarządzaniu Konfiguracjami wprowadzane są dane o urządzeniach, sprzętach i oprogramowaniu, a następnie tworzone są konfiguracje przeznaczone dla poszczególnych pracowników i klientów. W przypadku otrzymania wniosku o usługę, wszystkie dane o systemie udostępnione są w rejestrze sprzętu i oprogramowania. Zarządzanie poziomem usługi DYSANT Service umożliwia określenie struktury usług w umowie SLA. Sporządzane są również umowy między klientem i wewnętrznym dostawcą usług (umowa OLA) oraz między wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług (kontrakty z dostawcą). Katalog usług udostępnia przegląd wszystkich ofert, kontraktów oraz informacje o czasie reakcji. Wnioski przekazywane są do zawartych umów i na tej podstawie przeprowadzane jest księgowanie. Service Desk pojedynczy punkt kontaktu zarządzania problemami i incydentami * Konfigurowalne dokumenty zgłoszenia wszystkich typów incydentów np. wnioski, skargi * Narzędzia Self-Service z wnioskami o usługę dostępnymi przez internet * Intuicyjne wskazówki dla użytkowników zapewniające bezpośredni dostęp do informacji i działań * Szybkie wprowadzanie danych dotyczących wniosków otrzymywanych drogą telefoniczną * Funkcja przypomnień o pominiętych zadaniach * Automatyczne zarządzanie przychodzącymi wiadomościami i faksami na podstawie numeru zgłoszenia

17 * Wdrażanie działań ITIL zorientowanych procesowo poprzez kontrolę przepływu pracy * Wyznaczanie priorytetów na podstawie analizy zamierzonych celów i czasu realizacji oraz eskalacji * Klasyfikowanie informacji o kontraktach, inwentarzu, producentach, dostawcach, wsparciu pośrednim * Działania: + Przesyłanie/informowanie + Kierowanie wiadomości do poszczególnych zgłoszeń * Incydenty + Wyszukiwanie i zatwierdzanie rozwiązań + Narzędzia Self Service umożliwiające śledzenie stanu procesów przez internet + Analizy i oceny umożliwiające określanie przyczyn, tworzenie obejść i zapobieganie problemom * Tworzenie procesów + Szablony wiadomości , np. proponowane rozwiązania, potwierdzenia + Wiadomości telefoniczne + Raporty z wizyt + Kalendarz zdarzeń + Zadania Kontrakty w zarządzaniu poziomem usług * Katalog usług przedstawiający wszystkie oferty usług, opisy usług i szablony kontraktów * Zarządzanie kontraktami różnego typu + Umowy między klientami i producentami (umowy SLA) + Umowy miedzy klientami i wewnętrznymi dostawcami usług (umowy OLA) + Umowy między wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług (kontrakty z dostawcą UC) * Modyfikowalne dokumenty kontraktowe ze standardową treścią + Cel i rodzaj umowy (SLA, OLA, UC lub inne) + Partnerzy kontraktowi, zatwierdzenie kontraktu + Opis usługi i warunki kontraktu + Dostępność usług (dni, godziny) + Zarządzanie eskalacjami (czas reakcji) + Podpisy + Drukowanie kontraktów dzięki integracji z MS Word + Opcja ostrzeżeń w przypadku przekroczenia liczby wniosków/incydentów, warunków Rejestry w zarządzaniu konfiguracją * Dowolne typy rejestrów np.: instalacja, urządzenia, wyposażenie, licencje, transport * Komponenty (elementy konfiguracji CI) jako elementarne jednostki np.: myszka, klawiatura, monitor * Grupowanie komponentów w systemy np. stacje robocze poszczególnych użytkowników * Grupowanie kontraktów w odpowiednich komponentach i systemach * Konfiguracja umożliwiająca doskonalenie pojedynczych elementów

18 DYSANT Seminar (pl) Spis treści 1. Planowanie, publikowanie i prowadzenie szkoleń 2. Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów 3. Planowanie kariery 4. Elektroniczna publikacja katalogów kursów 5. Dobór uczestników i prowadzenie korespondencji 6. Wykorzystanie i ewaluacja środków 7. Najważniejsze funkcje DYSANT Seminar umożliwia planowanie szkoleń i eventów, rezerwowanie zasobów oraz zarządzanie zewnętrznymi ośrodkami szkoleniowymi i wewnętrznymi działami HR. Planowanie, publikowanie i prowadzenie szkoleń DYSANT Seminar umożliwia sprawne planowanie, wdrażanie, kalkulację kosztów oraz pomiar efektów szkoleń i seminariów grupowych. Kompleksowe funkcje DYSANT Seminar obejmują planowanie zasobów, opracowywanie katalogów szkoleń oraz przygotowanie wydruków ofert, faktur, zaproszeń i certyfikatów. Aplikacja DYSANT Seminar umożliwia efektywne zarządzanie zewnętrznymi ośrodkami szkoleniowymi oraz wewnętrznymi działami szkoleń i zasobów ludzkich. Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów Funkcja planowania kursów umożliwia opracowywanie koncepcji szkolenia, w której zawarte są informacje o trenerach i uczestnikach szkolenia oraz budżecie i korespondencji z uczestnikami. Koncepcje mogą być wykorzystywane w organizowaniu innych szkoleń. Dzięki temu, ilość błędów powstałych w procesie planowania ograniczona jest do minimum. Na przykład, gwarantowane są rezerwacje pomieszczeń i miejsc dla uczestników oraz maksymalne wykorzystanie środków i zasobów. DYSANT Seminar zapewnia szybkie i sprawne planowanie i wdrażanie otwartych szkoleń, seminariów grupowych i innych kursów. Umożliwia opracowywanie ogólnych koncepcji szkoleniowych, dzięki którym dane opisujące zasoby (materiały szkoleniowe, pomieszczenia, trenerzy) gromadzone są w jednej bazie. Podczas organizowania indywidualnych szkoleń, dane ogólne umożliwiają określenie dostępności niezbędnych środków i zasobów oraz wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Planowanie kariery Istotną funkcją DYSANT Seminar jest opracowywanie planów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji dla pracowników i klientów. Opcja Historia Szkoleń udostępnia informacje o przebytych i rozpoczętych szkoleniach. Kierownicy działu planowania mogą w każdej chwili monitorować bieżący stan szkoleń i kwalifikacji pracowników. W przypadku gdy pracownik zostaje przeniesiony do innego działu, plan szkoleń jest automatycznie dostosowywany do nowej funkcji. Integracja z aplikacją zarządzania kadrami DYSANT People umożliwia zarządzanie zasobami pracowników. Elektroniczna publikacja katalogów kursów DYSANT Seminar umożliwia tworzenie katalogów kursów i publikowanie wszystkich bądź wybranych informacji o kursach na stronach internetowych lub wewnątrz sieci intranet. Dostępna jest również opcja wyszukiwania pełnotekstowego w katalogach kursów. Użytkownicy mają dostęp do informacji o oferowanych kursach, liczbie miejsc, zakwaterowaniu, miejscu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Dostępny jest również system rejestracji online. DYSANT Seminar zapewnia automatyczne aktualizowanie informacji o kursach i rejestracji. Kursy mogą być generowane automatycznie w przypadku gdy na liście oczekujących znajduje się określona ilość osób.

19 Dobór uczestników i prowadzenie korespondencji DYSANT Seminar umożliwia sprawny i szybki dobór uczestników szkoleń i kursów. Dokumenty rejestracji i anulowania zgłoszeń są generowane automatycznie. Funkcja Menu umożliwia tworzenie zaproszeń, wiadomości , przypomnień telefonicznych, treści standardowych listów oraz rezerwacji hotelów. W przypadku gdy wszystkie miejsca na dany kurs są zarezerwowane, aplikant trafia na listę oczekujących. Jeśli zgłoszenie zostanie anulowane, kandydaci z listy oczekujących są automatycznie zapisywani na kurs. Wykorzystanie i ewaluacja środków Baza danych rezerwacji udostępnia aktualne informacje o zgłoszeniach i wykorzystaniu środków i zasobów. Umożliwia rozpoznawanie aktualnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych. Możliwe jest także tworzenie raportów zakończonych kursów według określonych kryteriów. DYSANT Seminar oferuje przykładowe szablony certyfikatów i raportów oraz zintegrowany moduł tworzenia ofert i faktur umożliwiający określanie i monitorowanie kosztów szkolenia. Najważniejsze funkcje * Określanie celów, miejsc i zasobów kursów; tworzenie szablonów, treści i harmonogramów kursów * Prowadzenie statystyk dotyczących instruktorów, sal, sprzętu, oprogramowania i innych zasobów * Zarządzanie pytaniami, zgłoszeniami, rejestracją i anulacjami zgłoszeń * Drukowanie katalogów kursów, zaproszeń, ofert, faktur pojedynczych i automatycznych oraz certyfikatów

20 Dysant Board Meetings (pl) Spis treści 1. Zarządzanie wnioskami na Zarząd 2. Zarządzanie dokumentacją z posiedzeń Zarządu Sprawne zarządzanie dokumentami związanymi z planowanymi, jak i trwającymi posiedzeniami Zarządu istotnie przyczynia się do marginalizacji czynności operacyjnych wykonywanych przez pracowników Biura Zarządu. Wykorzystanie gotowych szablonów dokumentów pozwala upoważnionym automatycznie generować dokumenty tj. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu, Uchwały, czy Protokoły z Posiedzeń Zarządu Zarządzanie wnioskami na Zarząd Zarządzanie obiegiem wniosków na Zarząd przez osoby uprawnione jest jednym z ważniejszym procesów na styku Dyrektorzy Pionów Funkcjonalnych Biuro Zarządu. Sprawna obsługa wniosków, ich kwalifikacja i przyporządkowanie istotnie skraca czas przygotowania posiedzenia Zarządu Autorzy wniosków mają stały wgląd na jakim etapie przydzielania znajdują się ich wnioski i na którym Posiedzeniu Zarządu będą rozpatrywane. Biuro Zarządu dysponuje jasnym wglądem, które wnioski są w trakcie rejestracji, które w trakcie opiniowania, a które zostały już skierowane na Zarządu

21 Zarządzanie dokumentacją z Posiedzeń Zarządu Obieg wniosków na Zarząd (wnioski składają Dyr. Departamentów, podlegają ocenie i akceptacji) Możliwość generowania porządku posiedzenia do akceptacji Prezesa Zarządu na podstawie listy wniosków przyjętych na dany Zarząd Automatyczne generowanie zaproszeń na Zarząd ( , MS Word), zawierających czas, miejsce i Porządek posiedzenia Możliwość zmiany porządku posiedzenia w trakcie jego trwania Zmiana stausów wniosków w trakcie posiedzenia Automatyczne generowanie uchwał dla rozpatrywanych wniosków Automatyczne generowanie protokołów z Posiedzeń Zarządu na podstawie przyjętego Porządku Posiedzenia oraz treści i opisu (kategoryzacji) przyjętych uchwał Lista podjętych uchwał wraz z listą Wykonawców i Nadzorujących wykonanie uchwał Mechanizm wyszukiwania uchwał

22 Dysant Legal Opinions (pl) Spis treści 1. Zarządzanie wnioskami o asystę prawną 2. Zarządzanie aktywnościami Radców Prawnych 3. Jednolite repozytorium opinii prawnych Do głównych celów aplikacji należy zaliczyć: usprawnienie obiegu wniosków i spraw kierowanych do Biura Radców prawnych tak aby wnioskodawcy wiedzeli na jakim etapie znajdują się ich wnioski i kto się nimi zajmuje. Również Radcowie prawni mają wgląd w historię wniosków składanych przez poszczególne osoby, jak i mogą zapoznać się z priorytetem wniosku i jego uzasadnieniem. planowanie i raportowanie czynności podejmowanych przez Radców Prawnych (w tym także zewnętrzne kancelaria prawne), a także mierzenie czasu realizacji procesów i zadań. Funkcjonalność ta ma służyć z jednej strony samym Radcom Prawnym, którzy są w stanie łatwo planować i raportować wykonane czynności tworząc tym samym plan swoich działań, który pozostaje przejrzysty dla przełożonych i Zarządu. Przy współpracy z zewnętrznymi kancelariami automatycznie powstaje raport prac stanowiący podstawę rozliczeń stworzenie centralnego repozytorium opinii prawnych w ramach grupy, które marginalizuje sytuację, w której w bardzo podobnych, bądź wręcz identycznych sprawach opracowywane są kolejne opinie prawne. W ten sposób Radcowie Prawni w różnych oddziałach mogą korzystać z opinii wydanych w innych oddziałach, bądź spółkach grupy. Wnioski wg statusów

23 Dane wniosku o wydanie opinii prawnej Dane wniosku o wydanie opinii prawnej

24 Opis modułów administracyjno-programistycznych DYSANT AuditTrail (pl) jest narzędziem służącym do monitorowania zmian w strukturach baz danych. Loguje wszystkie zdarzenia tj. Utworzenie, Otwarcie, Modyfikacja, Usunięcie wykonane przez użytkownika na elementach tj. Baza danych. pojedynczy dokument w bazie danych, Uprawnienia (ACL) oraz kod źródłowy baz danych. Monitorowanie zmian na dokumentach Utworzenie, Otwarcie, Zmiana w wartościach pól i Usunięcie dokumentu. Wszystkie tego typu zdarzenia mogą zostać zarejestrowane jako odpowiedni log zawierający dodatkowo informacje Kto i Kiedy ich dokonał, a w przypadku Zmiany i Usunięcia zostaną również zarejestrowane wartości sprzed zdarzenia. AuditTrail to bezpieczeństwo ponieważ żadna akcja użytkownika nie pozostanie bez śladu, a wszystkie dane historyczne mogą zostać odzyskane. Monitorowanie zmian na bazach danych Utworzenie, Otwarcie, czy Usunięcie bazy danych może dostarczyć interesujących informacji Kto, Kiedy i Jak często pracuje z aplikacjami bieznesowymi, czy też interesuje się wrażliwymi dla firmy danymi. Monitorowanie zmian na ACL AuditLTrail pozwala logować zmiany na uprawnieniach do baz danych. Np. Kto i Kiedy nadał, bądź też usunął uprawnienia do czytania lub edycji dokumentów w bazie JPWI. Monitorowanie zmian kodu źródłowego Funkcjonalność szczególnie doceniana przez projektantów baz danych. Dostarcza informacji Kto, Kiedy i jakie części kodu Utworzył, Usunął, bądź Zmienił. Funkcje specjalne Dowolna ilość Monitorów - Monitor to pojedyncza definicja logowania zmian (Zdarzenia spełniające określone warunki, wykonane przez określonych użytkowników). Dla jednej bazy danych możemy zdefiniować nieograniczoną liczbę Monitorów np. Loguj każde otwarcie bazy JPWI przez pracowników działu HR lub Loguj każdą zmianę w bazie JPWI o ile jest wykonana na dokumencie typu Firma przez użytkownika Andrzej Swarowski/Dysant Przycisk Pokaż zmiany - logi dokonanych zmian dostępne są w bazie logów. Jednak użytkownicy biznesowi, których najczęściej interesują zmiany na dokumentach chcą mieć informację od razu, pod ręką. Dla tych użytkowników możemy auto matycznie utworzyć przycisk w menu klienta Lotus Notes, który po zaznaczeniu interesującego ich dokumentu w monitorowanej bazie danych wyświetli listę zmian utworzoną na podstawie aktywnych definicji monitorowania Eksport przez ODBC - w miarę upływu czasu, ilości użytkowników i ilości monitorowanych zmian - rośnie ilość utworzonych logów i zakres potrzeb związanych np. z analizą ich struktury. AuditLog przewiduje możliwość łatwego eksportu logów do relacyjnych baz danych poprzez ODBC.

25 DYSANT nworkflow (pl) Silnik wykonawczy procesów biznesowych dla Lotus Notes/Domino oferujący wsparcie dla modeli procesów stworzonych zgodnie ze standardem BPMN, zapisanych w formacie XPDL. Komonent nworkflow pozwala na kontrolowania zachowania się dokumentów w bazie danych za pomocą dokumentów konfiguracyjnych oraz zestawu konfiguratorów zasobów programistycznych, tj.: Łańcuchy walidacji tworzenie reguł sprawdzających poprawność uzupełnienia formularzy przez użytkowników Mapowania reguły dziedziczenia treści pomiędzy formularzami Numeracja definicje masek numerowania dokumentów określonego typu Powiadomienia definicje powiadomień używanych w aplikacjach Kanały RSS definicje kanałów informacyjnych, które mogą być subskrybowane przez użytkowników za pomocą stosownych czytników Raport konfigurator raportów wykorzystywanych w aplikacjach (kolumny raportów, zawartość kolumn, sposób formatowania) Outline w przegrlądarce konfigurator zakresu nawigatora Lotus Notes dostępnego pod przeglądarką Języki konfigurator profili językowych dostępnych w aplikacjach Kreatory kodu dedykowane biblioteki kodu wykraczające poza standardową funkcjonalność dostępnych konfiguratorów, a przez nie wykorzystywanych Powyższy rysunek przedstawia koncepcyjne podejście do konfiguracji dokumentów w bazach Lotus Notes/Domino, wykorzystujących mechanizmy DYSANT Framework. Dany typ dokumentu (np. Firma, Szansa sprzedaży, Wniosek inwestycyjny, Nowy Produkt, Nowe Spotkanie, etc.) może być statycznie kontrolowany przez zestaw zasobów. Jednocześnie możliwe jest zaimportowanie diagramu BPMN w postaci pliku XPDL, co skutkuje stworzeniem dokumentów konfiguracyjnych dla każdego elementu diagramu BPMN (tj. Basen, Tory pływackie, Zdarzenia zadania, Brmki, Przepływy Sterowania). W ramach tychże dokumentów konfiguracyjnych możemy uszczegóławiać zachowanie się danych elementów procesu w aplikacji Lotus Notes. Zaimportowana definicja kontroluje dokument w aplikacji. Dodatkowo dokumenty konfiguracyjne elementów diagramu BPMN mogą być jednocześnie wiązane z definicjami zasobów (np. przy wejściu do zdarzenia AKCEPTUJ, wyślij Powiadomienie zdefiniowane w zasobach). Takie zestawienie elementów aplikacji wprowadza porządek w architekturze aplikacji, która pozostaje czytelna dla zmieniającego się zespołu programistów.

26 DYSANT Mobilizer (pl) Komponent definicji interfejsu mobilnego BlackBerry. Mobilizer pozwala w łatwy sposób zmapować elementy interfejsu klienta Lotus Notes (bazy danych, widoki nawigatora, pola formularzy, akcje na dokumentach) na szablony interfejsu klienta mobilnego dostępnego w aplikacji mobilnej terminali BlackBerry. W powiązaniu z komponentem nworkflow automatycznie generuje również akcje na dokumentach (Zatwierdź, Odrzuć, Zwróć, etc.) zamodelowane na diagramach BPMN, a dostępne jako przyciski akcji pod klientem Lotus Notes. Dzięki modułowi temu jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie, bez zbędnych prac programistycznych, zapewnić interfejs mobilnej obsługi dowolnej aplikacji Lotus Notes/Domino. Schemat działania komponentu Mobilizer prezentuje poniższy rysunek.

27 DYSANT Analytics (pl) komponent dodatkowo płatny Analytics to komponent umożliwiający projektowanie i wyświetlanie predefiniowanych raportów widgetów wizualizujacych dane z aplikacji Lotus Notes/Domino. Analytics oferuje również możliwość tzw. drill-analysis, pozwalającej wkopywać się z poziomu wykresów w dane niższego szczebla, np. na wykresie wartość sprzedaży wg handlowców, możemy się wgryźć w dane poszczególnych handlowców i wyśwetlić podrzędny wykres Sprzedaż danego handlowca wg grup produktowych (wg klientów, etc.) Analytics to komponent pozwalający wizualizować dane z dowolnej aplikacji Lotus Notes, wymaga jednak skonfigurowania jej charakteru, danych, zakresu wizualizacji, uprawnień oraz częstotliwości odświeżania. Komponent ten jest zgodny z wymaganiami architektury zorientowanej na usługi (SOA). Raporty oraz wykresy mogą być wywoływane od-hoc np. za pomocą przycisku na pasku akcji, jak i mogą być automatycznie rozysłane jako wiadomości (np. każdego poniedziałku o godz. 7:00 rozysłany jest automatycznie raport i zeszłotygodniowej sprzedaży do członków zarządu). Sposób licencjonowania DYSANT Analytics zależny jest od ilości i zakresu uprawnień użytkowników (przeglądający, edytorzy, autorzy) i przedstawiony jest w Kalkulacja finansowa, sekcja dodatkowe komponenty.

28 Całościowa architektura logiczna JPWI zakłada zatem, że: tworzymy spójny system powiązanych ze sobą aplikacji pracy grupowej (Lotus Domino) o spójnej architekturze zintegrowanych z trzecimi systemami wewnątrz firmy (ERP, Scoring) i na zewnątrz (BIK, NBP, Euler Hermes, etc.) oparty o wspólną definicję struktury organizacyjnej (oraz użytkowników internetowych np. klientów, partnerów) przyjmujemy standardy mechanizmów integracji (Tivoli Directory Integrator, WebServices, XML, etc.) integrujemy się z różnymi narzędziami komunikacyjnymi ( , chat, sms, VoIP, etc.) i zapewniamy oparty na rolach (profilach) dostęp zarówno dla pracowników, jak i partnerów oraz klientów Tak opisaną koncepcję prezentuje w ujęciu biznesowym poniższy rysunek.

29 I w ujęciu nieco bardziej technologicznym rysunek poniżej Serwer aplikacyjny Lotus Domino, może działać pod kontrolą wielu różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, SunSolaris, AIX). Na serwerze Lotus Domino instalowany jest DYSANT Framework w oparciu, o który buduje się system powiązanych aplikacji pracy grupowej (DYSANT Business Suite). Dzięki wbudowanym konektorom DYSANT Framework oraz narzędziom dostępnym w ramach Lotus Domino (np. Tivoli Directory Integrator) możliwa jest łatwa integracja z zewnętrznymi systemami. Całość dostępna jest przez klientów Lotus Notes, interfejs www, portale, urządzenia mobilne i infokioski, działające w oparciu o różne systemy operacyjne.

30 Dostępne interfejsy Wszystkie aplikacje tworzące DYSANT JPWI lub szerzej DYSANT Business Suite oferują obecnie następujące intefejsy: klient gruby klient Lotus Notes klient cienki klient przeglądarkowy (www) klient mobilny technologia BlackBerry (dwuletnia mapa drogowa przewiduje dostęp do aplikacji z poziomu dowolnych urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemów BlackBerry, iphone, Windows Mobile, Symbian, Android) opcjonalnie istnieje również możliwość zapewnienia interfejsu dla infokiosków zlokalizowanych w centrach obsługi klientów - obywateli Ze względu na rosnące znaczenie interfejsu www (i ich ekspansji) koncepcja JPWI jest realizowana przy wykorzystaniu technologii XPages, która: ułatwi integrację na interfejsie użytkownika dostępu do zewnętrznych systemów (spoza Lotus Domino) ułatwi zapewnienie interfejsu mobilnego wspierającego dowolne urządzenia mobilne ułatwi budowę dodatkowych komponentów wykorzystujących zaawansowane mechanizmy obliczeniowe Technologia wykonania Wszystkie moduły DYSANT JPWI (lub szerzej DYSANT Business Suite) budowane są przy wykorzystaniu narzędzia warstwy pośredniej DYSANT Framework. Interfejsy www oraz mobilne budowane są w taki sposób aby marginalizować szerokość strumienia danych przesyłanych pomiędzy serwerem a klientem (przykładowo interfejs www generowany automatycznie korzysta z techniki AJAX Asynchronious JavaScript and XML, gdzie format danych w postacji XML zastąpiony jest bardzo lekkim formatem JSON JavaScript Object Notation, co znacząco wpływa na wydajność interfejsu www. Całość techniki budowy interfejsu www nosi nazwę AJAX-JSON). Bardzo istotnym elementem architektury jest rozdzielenie funkcji serwerów Lotus Domino na funkcje pocztowe oraz aplikacyjne. Standardowe serwery Lotus Domino oferują funkcjonalność poczty, funkcjonalność serwera www oraz serwera aplikacyjnego. Użytkownicy korzystający z tych funkcjonalności muszą dysponować licencjami Lotus Domino Collaboration Express i mogą korzystać z interfejsów klienta grubego i cienkiego. Jednym z podstawowych założeń architektury jest wykorzystanie serwera aplikacyjnego Lotus Domino Utility Express, który nie umożliwia korzystania z funkcjonalności poczty i zakłada, że podstawowym interfejsem dostępowym jest przeglądarka www. Jego podstawową zaletą jest fakt, że jest on licencjonowany per moc obliczeniową maszyny, na której jest zainstalowany (bez względu na liczbę użytkowników). Użytkownicy posiadający licencje na klientów Lotus Notes mogą pracować ze swoją pocztą na serwerze Lotus Domino Collaboration i za pomocą tego samego klienta mogą pracować z aplikacjami na serwerze Lotus Domino Utility. Użytkownicy nie posiadający licencji Lotus Notes mogą korzystać z dowolnego serwera poczty i dostawać się do aplikacji na serwerze Lotus Domino Utility. Poniżej zestawienie funkcjonalne serwerów, a na następnej stronie wizualizacja takiego podejścia Funkcjonalność / Wymaganie /Opcja Lotus Domino Enterprise Lotus Domino Utility Czy umożliwia korzystanie z funkcjonalności poczty? Tak, przez klienta Lotus Notes i www Nie Dostęp do aplikacji Przez klienta grubego (Lotus Notes), jak i cienkiego (przeglądarka www) Tylko przez przeglądarkę www, chyba, że użytkownik posiada osobną licencję Lotus Notes Czy możliwe korzystanie z klienta Lotus Notes? Tak, licencja na klienta Lotus Notes jest obowiązkowa Nie, chyba, że użytkownik posiada osobną licencję Lotus Notes Sposób licencjonowania Na serwer wg mocy obliczeniowej i na klientów wg liczby użytkowników (w wersji Express do 1000 osób zatrudnionych nie ma licencji na serwer, tylko na użytkowników) Tylko wg mocy obliczeniowej maszyny/maszyn, na których jest zainstalowany

31 Proponowaną architekturę moglibyśmy przedstawić w sposób następujący: Możemy założyć, że jeśli dla każdego pracownika będą kupowane licencje Lotus Domino Collaboration to dalsze rozwiązania o wykorzystaniu Lotus Domino Utility Server są bezcelowe (chyba, że pewną część funkcjonalności aplikacji będziemy chcieli udostępniać np. partnerom lub klientom, którzy nie mają wykupionych licencji Lotus Notes). Jeśli jednak dopuszczamy taką możliwość, że mamy własny system pocztowy, z którego nie chcą rezygnować, bądź też chcemy mieć inny niż Lotus Domino serwer pocztowy to warto w takim przypadku wykorzystać Lotus Domino Utility Server ponieważ: dostęp użytkownikom zapewniamy przez przeglądarkę www (każdy ją ma) zapewnienie dostępu do aplikacji (bez poczty) nic* nas nie kosztuje * nic o ile moc obliczeniowa serwera umożliwia nam obsługę odpowiedniej liczby użytkowników (nie ma licencji na użytkownika, licencje udzielane są na moc obliczeniową serwera, na którym instalowane jest Lotus Domino Utility) Moglibyśmy to przedstawić w sposób następujący

32 Można by zapytać zatem jak wygląda przesyłanie powiadomień w przypadku różnych typów użytkowników?! Wiadomość zawiera dwa typy linków do dokumentów w bazach Lotus Domino link Lotus Notes, który otwiera dokument pod klientem Lotus Notes link url, który otwiera stosowny dokument w przeglądarce www Wiadomość , którą otrzyma użytkownik, który nie posiada licencji Lotus Notes będzie zawierać link url, który pozostanie funkcjonalny bez względu na to z jakiego klienta pocztowego korzysta dany użytkownik. Link ten otworzy odpowiedni dokument w bazie Lotus Domino udostępnionej przez przeglądarkę www. Link Lotus Notes w wiadomości nie będzie powodował żadnej akacji (Lub pozostanie niewidoczny) Użytkownik Lotus Notes będzie miał do dyspozycji dwa linki (i Lotus Notes i url), w zależności, od tego z którego skorzysta otworzy się dokument w stosownym interfejsie (pod klientem Lotus Notes lub pod przeglądarką www) Istnieje również możliwość zdefiniowania w bazie struktury organizacyjnej preferencji otrzymywanych linków. I tak przy zdefiniowaniu, że użytkownik ma charakter internetowy - będzie otrzymywał powiadomienia jedynie z linkiem url, jeśli natomiast ma charakter użytkownik Lotus Notes będzie otrzymywał powiadomienia jedynie z linkiem Lotus Notes

33 Lista dodatkowych procesów i aplikacji Podczas ostatniego spotkania omówionych zostało kilka aplikacji. Poniżej postaramy się wymienić kilkanaście z nich wraz z przykładowymi procesami. Przykładowe procesy Dodatkowe uszczegółowienia: Delegacje krajowe i zagraniczne aplikacja wspiera proces wnioskowania, zatwierdzania i rozliczania delegacji. Jest zintegrowana z bazą kodów pocztowych, co ma umożliwiać automatyczne rozliczanie kilometrówek. Aplikacja pobiera również kursy walut ze stron NBP (do 12:00 i po 12:00) i zgodnie z algorytmem rozlicza delegacje zagraniczne i mieszane. Koncepcyjnie aplikacja ma łączyć się z korporacyjną bazą spotkań (aby można było stwierdzić gdzie znajdują się poszczególni pracownicy) oraz z systemem CRM aby móc korelować koszty delegacji i spotkań biznesowych z wartością szans sprzedaży. Miesięczne rozliczenie samochodu służbowego integrowane jest z bazą: faktur zakupowych w celu ewidencjonowania w aplikacji rzeczywistych kosztów eksploatacji pojazdów oraz elektronicznymi wyciągami z kart paliwowych Środki trwałe: zarządzanie stanem i ruchem środków trwałych automatyczne uzupełnianie szablonów dokumentów tj. wydanie środka trwałego, likwidacja środka trwałego, ewidencja amortyzacji, przypominanie o kontrolach okresowych Obieg faktur kosztowych rozbijanie pozycji faktur na poszczególne podobiegi z wiązaniem pozycji z Miejscami Powstawania Kosztów, Wymiarami i kontami księgowymi, Inwestycjami całość ma służyć automatyzacji obiegu wraz z automatyzacją księgowania faktur w systemie FK aplikacja stale aktualizuje słowniki pre-dekretacji z systemem FK aplikacja współpracuje z aplikacją pomocniczą PAY (zarządzanie płatnościami wstrzymanie, przypomnienie, realizacja), która integruje się z systemami bankowymi w celu dokonywania płatności automatycznych (często hurtowych) Kontrahenci Baza zintegrowana z ERP, obsługuje wszystkie aplikacje sprzedażowe z zakresu CRM. W systemach CRM zarządzania procesami zakładania klientów dopiero po pozytwnej weryfikacji dane przepisywane są automatycznie do systemów ERP. Obieg wniosków kadrowych obsługuje wszelkie wnioski typu wniosek o urlop, o dofinansowanie, o szkolenie, o wyjście z biura, o zmianę wynagrodzenia, o zmianę miejsca pracy, etc. Aplikacja udostępnia dane do serwisu pracowniczego i przebiegu zatrudnienia.

34 Serwis pracowniczy: centralne miejsce gdzie pracownik ma dostęp do wszelkich informacji kadrowych o sobie (ilość pozostałych dni urlopowych, budżet na szkolenia, następna data oceny okresowej, etc.), jak i ma możliwość wyszukiwania danych kontaktowych innych pracowników (kto, gdzie pracuje, jaką ma specjalizację, w jakich projektach uczestniczy, jakie ma kompetencje, jaki jest adres , numer telefonu, czy jest online); możliwość automatycznego uruchomienia chatu, rozmowy telefonicznej (VoIP), czy video-rozmowy zintegrowana z przebiegiem zatrudnienia, gdzie znajdują się wszelkie informacje na temat stanu pracownika od czasu zatrudnienia posiadane wyposażenie, przebyty kursy i szkolenia, historia zajmowanych stanowisk, etc. Zadania do wykonania aplikacja (widget) ma generować otwarte atywności i zadania z innych aplikacji. Ma być centralnym miejscem agregującym zadania z pozostałych aplikacji Zamówienia i zapotrzebowania obieg i akceptacja zamówień wewnętrznych agregowanie zamówień jednego typu w celu dokonywania zakupów zbiorczych integracja z podręcznym magazynem (Środki trwałe) kontrola stanu oraz potwierdzenie wydania i przyjęcia Zarządzanie jakością (ISO 9001): zarządzanie wszelkimi dokumentami jakościowymi (księga, proces, procedura, formularz, instrukcja, zapis), ich strukturą, tworzeniem, publikacją, rewizjami, powiadomieniami o zmianach, wersjonowaniem (możliwość wyświetlania stanu dokumentacji aktualnej na dany dzień) automatyczne przypominanie i zaplanowanych rewizjach dokumentów automatyczne powiadamianie przypisanych czytelników i zmianach na dokumentach ich dotyczących zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi planowanie i zarządzanie audytami (definiowanie cyklów i obszarów audytowych, kalendarz audytów) zarządzanie realizacją zadań pokontrolnych rejestracja celów i mierników Obsługa reklamacji całościowa obsługa wielu kanałów zgłoszeń reklamacji (telefon, osobista, przez www, przesyłany na adres bazy reklamacje, etc.) obsługa procesu realizacji reklamacji, zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją reklamacji raportowanie i analityka reklamacji. Obsługa windykacyjna pobieranie danych o zaległościach płatniczych z systemu FK automatyczne generowanie dokumentów pomocniczych tj. monity, ponaglenia, wezwania automatyczne pobieranie danych z serwisów zewnętrznych firm windykacyjnych. Powiązanie z dokumentami uzpełniającymi takimi KRSy. NIPy, zaświadczenia, weksle, poręczenia, etc. udostępnianie historii wpłat definiowanie i realizacja zadań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, ustalenia wpłat, etc.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo