Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej"

Transkrypt

1 Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus Domino

2 Opis biznesowej koncepcji JPWI Jednolitej Platformy Wymiany Informacji JPWI Jednolita Platforma Wymiany Informacji, jest pojęciem dotyczącym nie tyle systemu informatycznego co sposobu pracy z informacjami potrzebnymi użytkownikom do codziennej pracy, a znajdującymi się różnych systemach informatycznych pracy grupowej tj. CRM, Obieg dokumentów, Korespondencja, Zarządzanie reklamacjami, Planowanie audytów, Zarządzanie projektami; jak i informacjami znajdującymi się w systemach zewnętrznych tj. Windykacja, BIK, Systemy scoringowe, źródła danych NBP, etc. JPWI to koncepcja, która zakłada przyjęcie stosownych standardów architektury, modelowania procesów, komunikacji, etc., w celu zapewnienia spójnego interfejsu dostępowego do różnych źródeł danych i narzędzi komunikacyjnych w sposób zgodny z poziomem uprawnień dla danych użytkownika. JWPI to również koncepcja, która implementuje standardy architektury, mające zapewnić łatwość dostosowania i rozbudowy systemy w środowisku zmieniających się wymagań i ewoluujących procesów biznesowych, zarządzanych przez system. Pod względem funkcjonalności możemy powiedzieć, że w większości przypadków JPWI to całościowy system, w skład którego wchodzą moduły systemów tj.: CRM, Obieg dokumentów, Elektroniczne archiwa, Zarządzanie projektami, Zunifikowana komunikacja (mail, komunikator, konferencje online, VoIP), zintegrowany z systemami specjalistycznymi FK, HR, i inne. Przykład interfejsu Lotus Notes dla tzw. aplikacji złożonej (kompozytowej) Aby zapewnić powodzenie działań biznesowych, konieczne jest zapewnienie dostępu do informacji wszystkim uczestnikom klientom, dostawcom i partnerom. Firmy powinny dążyć do zapewnienia sposobów komunikowania się z klientami na wszystkich poziomach, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych kanałów komunikacji. W każdej firmie/instytucji istnieje wiele działów (Sprzedaż, Marketing, Usługi, Reklamacje, Biuro Zarządu, etc.), które są w stałym kontakcie z klientami. Dlatego procesy i działania biznesowe nie są ograniczone do pojedynczych działów. Pożądana integracja i wsparcie klienta ma zróżnicowaną i multidyscyplinarną formę. Sprawna współpraca pomiędzy osobami i działami oraz wymiana informacji jest ważnym elementem działań zorientowanych na pozyskiwanie nowych klientów oraz zapewnienie stałego poziomu satysfakcji poprzez sprawną komunikację i pracę grupową. Odpowiednio wdrożone narzędzia JPWI oferują nowe możliwości wsparcia relacji z klientami. Zapewniają kontrolę wszystkich procesów zorientowanych na klientów, począwszy od uzyskiwania danych dotyczących klientów poprzez wiadomości , przeglądania historii klientów z poziomu skrzynki mailowej aż do rozmów sieciowych i blogów. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy dane dotyczące klientów są gromadzone lokalnie czy w sieci. Jednocześnie, JPWI zapewnia optymalizację procesów biznesowych według łańcucha wartości dodanej. Pozytywne skutki tego działania to wysoka jakość komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, niskie koszty, skuteczne wykorzystanie mediów służących do komunikacji oraz przyspieszenie procesów biznesowych.

3 Dysant oferuje użytkownikom dostęp do kompleksowych informacji o klientach z poziomu jednolitego i zintegrowanego interfejsu. Zapewnia spójną i transparentną organizację procesów zorientowanych na klientów według dowolnej konfiguracji: adresów firmowych, spotkań grupowych, kampanii, zarządzania wiadomościami i dokumentami, zarządzania skargami (reklamacjami) prognoz sprzedaży czy zarządzania szansami. JPWI zapewnia też spójny interfejs do wszelkich procesów wewnętrznych i administracyjnych tj. wnioski kadrowe, zgłoszenia do działów IT (HelpDesk), planowanie audytów, zarządzanie projektami, etc. Każdy pracownik ma dostęp do odpowiednich informacji których potrzebuje do realizacji swoich zadań, a wszystkie działania i projekty są dostępne za pomocą jednego kliknięcia, w kontekście danych, z którymi w danej chwili pracuje. Kampanie prowadzone w obrębie wszystkich działów mogą być kontrolowane z większą skutecznością, działania zorientowane na pozyskiwanie nowych klientów są optymalizowane, a skuteczność wsparcia istniejących klientów wzrasta. DYSANT JPWI zapewnia dostęp dla pracowników w centrali poprzez klienta Lotus Notes (tzw. klient gruby), dla pracowników w biurach regionalnych oraz pracujących w domu przez przeglądarkę internetową (tzw. cienki klient), a także dostęp dla użytkowników mobilnych przy wykorzystaniu terminali (BlackBerry, iphone, ipad, Windows Mobile, Anroid etc.). Poprzez połączenie pojedynczych modułów, możliwe jest utworzenie kompleksowego systemu JPWI. Dysant Framework (baza technologiczna dla DYSANT JPWI) zapewnia wsparcie niewielkich instalacji, tworzenie dedykowanych komponentów / modułów oraz realizację wymagań wielkoskalowych, międzynarodowych systemów posiadających tysiące użytkowników. Wszystkie moduły obsługują wielojęzyczną architekturę umożliwiającą dodawania nowych profili językowych w trybie ad-hoc. DYSANT Framework wykorzystuje centralną definicję struktury organizacyjnej umożliwiającej odwzorowanie dowolnych typów struktur w tym korporacyjnych, holdingowych, macierzowych, czy procesowych, co przekłada się na możliwość uruchamiania i zarządzania procesami biznesowymi przecinającymi wiele odrębnych działów, oddziałów, biur czy całych firm. System JPWI ma być centralnym miejscem gromadzącym wiedzę o klientach/obywatelach i o standardach ich pozyskiwania, obsługi i utrzymywania. Centralnym miejscem wspierającym realizację działań kluczowych i marginalizującym czas poświęcany na czynności operacyjne o charakterze pomocniczym (wyszukiwanie informacji, wypełnianie dokumentów, generowanie ofert, umów, etc.). Centralnym archiwum dokumentów oraz medium komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Koncepcje interakcji biznesowych przedstawia poniższy rysunek. Rys. 1 Koncepcja interakcji modułów JPWI z generalnym procesem biznesowym

4 Podstawa nawiązywania efektywnych relacji z klientami Dostarczany przez nas system JPWI jest dostosowywany do indywidualnych wymagań i zapewnia wsparcie działań osób odpowiedzialnych za zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz usługi. Całość opiera się o narzędzie warstwy pośredniej DYSANT Framework, zawierające m.in. silnik workflow zgodny z międzynarodowymi standardami modelowania procesów. Wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii Dysant zapewnia użytkownikom dostęp do bieżących informacji umożliwiających pełną koncentrację na klientach. W oparciu o platformę Lotus Domino, wykorzystujemy naszą infrastrukturę i zapewniamy integrację poczty elektronicznej oraz narzędzi Lotus Sametime, Lotus Quickr i Lotus Connections. Narzędzia DYSANT zapewniają realizację inwestycji przy niższych kosztach inwestycyjnych oraz niższych kosztach posiadania (TCO Total Cost of Ownership). Nowoczesna, skalowalna i elastyczna architektura naszych narzędzi dostosowuje się do struktury organizacji. Umożliwia to implementację indywidualnych wymagań w obrębie standardów. Indywidualne wymagania jak również potrzeby w obrębie działów i procesów mogą być w szybki sposób realizowane i aktualizowane. Konfiguracja umożliwia mapowanie dowolnych formularzy. Moduł nworkflow jest zintegrowany z modułem zarządzania relacjami z klientem (z członkami i poręczycielami). Nawigacja oparta na rolach zapewnia pracownikom dostęp do informacji jakie są dla nich konieczne i dozwolone. Podczas korzystania z narzędzi DYSANT, możliwa jest wymiana danych pochodzących z dokumentów OpenOffice, Word i Excel, Lotus Symphony. Na przykład, w Excelu dokonywane są złożone obliczenia dotyczące ofert, natomiast ich wyniki są automatycznie wstawiane do ofert utworzonych w Lotus Notes. Narzędzie może być również zintegrowane z generatorem PDF zapewniającym wysoką jakość wydruków z poziomu Lotus Notes. DYSANT wykorzystuje również kluczowe koncepcje zabezpieczeń IBM Lotus i działa na Lotus Domino 8 i 8.5.x. Wykorzystanie Lotus Domino jako serwera aplikacyjnego zapewnia również znaczny poziom bezpieczeństwa inwestycji polegający m.in. na: możliwości instalacji serwerów na wielu różnych systemach operacyjnych tj. Windows, Linux, AIX, SunSolaris (nie ma ograniczeń przywiązujących do jednego systemu operacyjnego) możliwość instalacji klientów Lotus Notes na wielu różnych systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac możliwość planowania i utrzymywania heterogenicznych środowisk (infrastruktura serwerowa może być tworzona przez serwery Lotus Domino w różnych wersjach, pracujące pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, do których podłączeni są klienci w różnych wersjach, pracujący pod kontrolą różnych systemów operacyjnych), co przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie kosztów posiadania (np. możliwy upgrade jednego serwera oraz części klientów bez konieczności upgrade całej infrastruktury) DYSANT Framework, a tym samym JPWI wspiera ten sam zakres systemów operacyjnych co Lotus Domino, a tym samym utrzymuje wymagania niezależności technologicznej.

5 Wyznaczniki jakości architektury systemu JPWI i ich wpływ na cykl życia systemu Koncepcja architektury systemu DYSANT JPWI związana jest ściśle z optymalizacją współczynnika TCO Total Cost of Ownership (całkowity koszt posiadania) i nawiązaniu do biznesowych podstaw wykorzystania narzędzia warstwy pośredniej DYSANT Framework. Współczynnik TCO koncentruje się nie wszelkich kosztach związanych z posiadaniem systemu, tzn. kosztami zakupu licencji, wdrożenia, konfiguracji, rozbudowy, serwisu, aktualizacji, upgrad'ów, etc. Zakładamy, że najważniejszą cechą architektury systemów pracy grupowej jest optymalizacja współczynnika TCO przez zapewnienie: podziału funkcjonalnego różnych modułów w ujęciu zawartości merytorycznej np.: jedna struktura organizacyjna zarządzająca uprawnieniami w całym systemie aplikacji i modułów (często zintegrowana struktura organizacyjna obsługująca wielopodmiotowość organizacji (korporacje, holdingi, etc.) uwspólnione repozytoria dokumentów uwspólnione repozytoria zasobów wsparcia dla międzynarodowych standardów modelowania procesów (BPMN Business Process Modeling Notation), wprowadzających jednolity sposób opisu procesów biznesowych w organizacji bez względu na wykorzystywane narzędzia do modelowania wsparcia dla standardów wymiany definicji procesów (XPDL XML Process Definition Language) promowanych przez międzynarodową organizację WfMC (Workflow Management Coalition) wsparcia dla standardów interfejsów systemu (klient Lotus Notes, przeglądarka www, urządzenia BlackBerry), zapewniających jednoznaczność i transparentność interfejsu użytkownika w wielu aplikacjach (zmniejszenie ilości szkoleń, etc.) wsparcia dla standardów nazewnictwa elementów projektów baz Lotus Domino (schemat nazewnictwa elementów tj. widoki, formularze, podformularze, ramki, etc.), które zapewniają przejrzystość budowy aplikacji do zespołów programistów, których skład może się zmieniać w czasie otwartości projektów baz danych, co oznacza, że klient będzie w stanie samodzielnie utrzymywać i modyfikować aplikacje biznesowe (o ile zachodzi taka potrzeba) spójnej mapy drogowej rozwoju produktu budowy rozwiązania w oparciu o narzędzia warstwy pośredniej przyspieszającej budowę i rozwój aplikacji poprzez zestaw konfiguratorów umożliwienie zastąpienia znaczącej części prac programistycznych pracami o charakterze konfiguracyjnym (definicje powiązań pomiędzy bazami danych, zarządzanie nieobecnościami i zastępstwami, dziedziczenie treści, raporty, mechanizmy walidacji, i wiele innych) automatycznego generowania interfejsów www dostępu do narzędzi integracyjnych umożliwiających synchronizację aplikacji Lotus Domino z zewnętrznymi źródłami danych (bazy relacyjne, katalogi i systemy plików, LDAP, Active Directory, etc.) dostępu do koncepcji i szablonów aplikacji biznesowych wspierających zarówno uniwersalne modele biznesowe, jak i dedykowane, które mogą łatwo wzbogacać JPWI (DYSANT specjalizując się w technologii Lotus Domino na bieżąco realizuje dziesiątki różnych, często bardzo innowacyjnych rozwiązań, na rzecz klientów z różnych branż) Schemat architektury systemu DYSANT JPWI, opartego o DYSANT Framework prezentowany jest poniżej.

6 Rys. 2 Schemat architektury systemu DYSANT JPWI realizowanego w oparciu o DYSANT Framework na platformie Lotus Notes/Domino Dostęp do DYSANT JPWI możliwy jest z poziomu klienta Lotus Notes, przeglądarki www oraz terminali BlackBerry Moduły systemu DYSANT JPWI Narzędzie warstwy pośredniej DYSANT Framework Serwer aplikacyjny Lotus Domino DYSANT Framework zapewnia zgodność systemu powiązanych aplikacji biznesowych z założeniami architektury SOA Service Oriented Architecture (Architektury Zorientowanej na Usługi). Używając analogii możemy powiedzieć, że DYSANT JPWI nie jest gotowym kombinezonem DYSANT JPWI jest zestawem elementów garderoby ( usług dzisiejsza korespondencja, szanse sprzedaży wg regionów, dane klienta, etc.), z którego można wg potrzeb składać systemy dopasowane do potrzeb danej grupy użytkowników. Elementy garderoby mogą być powielane i wykorzystywane wielokrotnie w różnych systemach, dla różnych użytkowników.

7 DYSANT Contacts Contacts łączy w sobie wszystkie najnowsze narzędzia komunikacyjne. Dzięki wykorzystaniu Lotus Notes, wysyłanie wiadomości , nawet do wielu klientów oraz pracowników w tym samym czasie, jest bardzo proste. Adres jest automatycznie kopiowany do poczty. Zbiorowe serwisy zapewniają wszystkim członkom zespołu całkowicie bezpieczny dostęp do właściwych informacji. Lotus Sametime informuje czy osoba, z którą chcą się Państwo skontaktować jest w danej chwili dostępna. Zapewnia to oszczędność czasu i wzrost wydajności pracy. Nowy interfejs modułu CTI pomaga w codziennych kontaktach z klientami. Wystarczy wybrać numer telefonu bezpośrednio z adresu. Odbierając przychodzące połączenia otrzymują Państwo wszystkie istotne informacje o osobie dzwoniącej bezpośrednio na własnym monitorze. Wszystkie nieodebrane połączenia są również wyświetlane. Pracownicy mobilni mogą wymieniać dane z centralnym serwerem w dowolnym czasie. Aplikacja Contacts umożliwia również bezpieczną synchronizację danych kontaktowych z telefonem BlackBerry poprzez replikację danych z osobistą książką adresową. Nowy moduł DYSANT Portal umożliwia dostęp do wszystkich kontaktów i innych informacji w dowolnym czasie i miejscu przez internet. Oznacza to, że każdy może pracować w dogodnym dla niego miejscu i czasie, mając zapewniony dostęp do aktualnych danych niezależnie od miejsca w jakim przebywa w biurze, w podróży czy w domu. Informacje o docelowych klientach Dzięki Contacts mają Państwo możliwość dokumentowania kontaktów, preferowanych metod komunikacji, właściwych form adresu oraz preferowanej formuły przywitania, jak również poprawnego formatu adresu dla danego kraju. Kilka kliknięć myszką wystarczy aby uzyskać najnowsze dane dotyczące istniejących klientów i struktur, zapewniając nowe możliwości i rozwój krzyżowych strategii sprzedaży. Moduł Transformer (zestawy konektorów) pozwala importować dane z innych systemów. Szybko można otrzymać najnowsze informacje odnośnie istniejących klientów i struktur. Zaawansowane opcje wyszukiwania pozwalają na wybór właściwej grupy docelowej. Dodanie słów kluczowych umożliwia przypisanie adresów do właściwych list adresowych oraz przydzielenie klientów do odpowiednich kategorii. Istnieje możliwość zdefiniowania szablonów wydruku, a następnie ich wykorzystania w drukowaniu dowolnych dokumentów, raportów oraz danych z Contacts. Eksportowanie wybranych adresów oraz danych do MS Excel jest również bardzo proste. Contacts. Gdziekolwiek jesteś. Contacts jest aplikacją wielojęzyczną. Dzięki temu, może być wykorzystywana przez pracowników w wielu krajach. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni język środowiska pracy w ustawieniach aplikacji. Aplikacja Contacts umożliwia gromadzenia dowolnej liczby adresów osób i firm z całego świata. Wystarczy wybrać kraj, a właściwy kod pocztowy zostanie natychmiast wyświetlony. Nowoczesna technologia Language Configuration umożliwia użytkownikom tworzenie tłumaczeń części lub całości aplikacji w dowolnym języku, bez dodatkowych działań programistycznych. Wielojęzyczność modułu przyczynia się do wysokiej akceptowalności narzędzi nworkflow w środowisku międzynarodowym. Przejrzysta struktura Moduł Contacts umożliwia również przedstawienie relacji pomiędzy kontaktami w obrębie danej firmy. Za pomocą linków można przedstawić strukturę hierarchiczną danej grupy. Dzięki temu otrzymujemy szybki przegląd relacji pomiędzy klientami, partnerami biznesowymi oraz dostawcami. Dzięki temu, uzyskujemy dostęp do większej ilości informacji, co zwiększa efektywność działań. Contacts posiada opcję zintegrowanego zarządzania projektem, którą można wykorzystać do przydzielania projektów i związanych z nimi informacjami do danych firm i osób. Najważniejsze funkcje Proste zarządzanie kontaktami Profil firmy, kontakty prywatne i biznesowe. Nieograniczona ilość kontaktów z dowolną liczbą adresów, wstępnie przypisane adresy korespondencyjne, język, waluta, personalizacja zwrotów grzecznościowych, nieograniczona ilość automatycznych list mailingowych dot. danego kontaktu, kontakty związane ze sprzedażą, nabywcami i partnerami biznesowymi, łatwo konfigurowalne ustawienia umożliwiające pobieranie numeru klienta, numeru NIP, wykonywanego zawodu, itp. Dodatkowo, dostępne są dynamiczne pola przeznaczone do wprowadzania danych w zależności od rodzaju kontaktu:

8 Podsumowanie intuicyjny interfejs wysoka funkcjonalność autoryzacja zapewniająca bezpieczeństwo danych synchronizacja z BlackBerry możliwość wykorzystania we wszystkich działach oddziałach, biurach kompleksowe dane teleadresowe klientów, dostawców i partnerów biznesowych unormowane zarządzanie danymi teleadresowymi w przedsiębiorstwie mniejsze koszty, wyższa wydajność szybkie wyszukiwanie i skrócony czas przygotowania przejrzysty dostęp oparty na regułach niezawodne zarządzanie adresami dla zapewnienia wysokiej jakości i satysfakcji klienta mapowanie hierarchii firmy automatyczna i manualna lista mailingowa, pełna integracja z Lotus Sametime obszerne wsparcie przy wprowadzaniu danych łatwa rozbudowa i konfiguracja pól, podformularzy oraz listy słów kluczowych integracja poczty (Lotus Notes/Domino jak i z innymi klientami i serwerami pocztowymi) zintegrowany generator PDF dla list adresowych możliwość powielania plików wielojęzyczny interfejs możliwość łatwej rozbudowy i rozwoju przy wykorzystaniu mechanizmów zarówno Lotus Domino, jak i DYSANT Framework synchronizacja z OpenOffice, MS Word i Excel, Lotus Symphony łatwa rozbudowa modułów Office, Mailing, CTI Interface oraz Portal

9 DYSANT Office (pl) Spis treści 1. Typowe trudności w działaniach biznesowych 2. Ustrukturyzowane informacje 3. Automatyzacja działań biurowych 4. Osobiste formularze 5. Integracja wiadomości 6. Zaawansowane narzędzia korespondencji 7. Zastosowanie w działaniach międzynarodowych 8. Office zestawienie najważniejszych funkcji Elektroniczne profile i uproszczona komunikacja zapewnia wysoką wydajność działań biznesowych. DYSANT Office oferuje zaawansowane zarządzanie adresami i danymi podstawowymi, automatyzację zadań rutynowych i wysoką transparentność danych o klientach w obrębie całego przedsiębiorstwa. Intuicyjna obsługa oparta na rolach zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do odpowiednich informacji. Typowe trudności w działaniach biznesowych * Pliki klientów rozproszone w odrębnych archiwach i nośnikach * Brak ustrukturyzowanego systemu przechowywania dokumentów i korespondencji * Brak dostępu do przeglądu historii procesów i projektów * Ograniczone możliwości klasyfikowania informacji o procesach * Niepełna dokumentacja działań i zadań, brak transparentności * Czasochłonne przygotowywanie i przechowywanie korespondencji, brak standardowych szablonów * Brak standardowych wzorców korespondencji biznesowej * Brak indywidualnych formularzy w formie elektronicznej umożliwiających sprawne zatwierdzanie * Nieuregulowany dostęp do informacji * Brak szczegółowych informacji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ustrukturyzowane informacje DYSANT Office umożliwia gromadzenie i zarządzanie kontaktami z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Profile elektroniczne udostępniają w jednym widoku informacje o dokumentach, procesach, danych, spotkaniach i zadaniach związanych z danym klientem. Struktura organizacji, szablonów i systemów przechowywania umożliwia centralne gromadzenie informacji biznesowych zapewniające szybki dostęp i możliwość lokalnego edytowania przez poszczególnych pracowników. Nawigacja oparta na rolach wraz z intuicyjnym interfejsem umożliwia sprawne prowadzenie działań nawet w przypadku skomplikowanych instalacji. Pracownicy mają dostęp do informacji związanych z ich rolą lub działaniami. Właściwe sposoby przechowywania zapewniają sprawny dostęp do danych, co przyczynia się do wzrostu efektywności działań nowych pracowników. Pracownicy mobilni mogą w każdej chwili wymieniać dane z głównym serwerem. Najnowszy moduł Web Client oferuje dostęp do informacji o klientach z każdego miejsca. Zapewnia elastyczność działań i stały dostęp do aktualnych informacji poza miejscem pracy.

10 Automatyzacja działań biurowych Wprowadzanie adresów, listy, faksy, e, organizacja spotkań, monitorowanie zadań są to przykłady typowych działań biurowych. Moduł Office automatycznie kopiuje adresy, numery faksu i telefonu do dokumentów korespondencji. Dzięki indywidualnie zaprojektowanym modułom tekstu i szablonom Lotus Notes, Lotus Symphony i Microsoft Office, tworzenie korespondencji przebiega szybciej i efektywniej. DYSANT Office umożliwia tworzenie, monitorowanie i kierowanie zadań do poszczególnych pracowników i zespołów. Integracja z klientami i pracownikami oraz funkcja automatycznych przypomnień zwiększa efektywność działań. Stale udostępniony jest widok zadań zaległych i stanu ich przetwarzania. Dzięki funkcji Sametime, możliwe jest monitorowanie dostępności współpracowników oraz sprawne udostępnianie i wymienianie informacji. Zapewnia to szybsze podejmowanie działań i zwiększa produktywność pracowników. Najnowszy moduł CTI Interface add-on ułatwia wykonywanie codziennych zadań telefonicznych. Możliwe jest również wybieranie numeru bezpośrednio z adresu. W czasie realizowania połączeń przychodzących, dostępna jest funkcja wyświetlania informacji o osobie telefonującej. Tworzona jest również lista połączeń nieodebranych z możliwością oddzwonienia. Skrzynka pocztowa pełni funkcję automatycznej sekretarki rejestrującej wiadomości telefoniczne. Wiadomości poczty głosowej udostępniane są w formie wiadomości . Wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwia sprawne przeszukiwanie dokumentów i zawartości. Osobiste formularze Tworzenie indywidualnych szablonów informacji i komunikacji opartych na standardach firmy. Automatyczne obszary wypełnień umożliwiają kopiowanie danych lub danych podstawowych do dokumentów i szablonów, które mogą być wykorzystane do potwierdzania spotkań, warunków. DYSANT Office oferuje funkcję dostosowywania formularzy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Integracja z modułem nworkflow umożliwia zarządzanie formularzami i procesami, np. wystawianie ponagleń i not kredytowych, weryfikowanie kontraktów, zatwierdzanie ofert. Integracja wiadomości DYSANT Office stanowi optymalną platformę komunikowania za pomocą wiadomości . Dostępna jest automatyczna dokumentacja przychodzących i wychodzących wiadomości w profilu elektronicznym. Moduł Office zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do informacji zawartych w wiadomościach . W przypadku innych serwerów pocztowych niezbędna dodatkowa integracja. Zaawansowane narzędzia korespondencji Zintegrowany system pocztowy w module Kontakty umożliwia obsługę korespondencji masowej. Wystarczy utworzyć szablon korespondencyjny i wybrać odpowiednią listę adresową. Inteligentne narzędzia tworzą kopie wiadomości , listów i faksów oraz dobierają odpowiednią formułę powitania, adres i format wiadomości. Zintegrowany generator plików PDF umożliwia tworzenie wydruków wysokiej jakości oraz bezpieczne przesyłanie bez możliwości zmiany danych. Możliwe jest określenie standardowych szablonów wydruków i zastosowanie ich przy każdorazowym drukowaniu dokumentów, formularzy i przeglądów. Generator PDF umożliwia dynamiczne łączenie danych z różnych dokumentów w szablonach wydruków, długoterminowe przechowywanie w formie plików PDF oraz tworzenie wydruków wysokiej jakości. Zastosowanie w działaniach międzynarodowych Office jest narzędziem wielojęzycznym przeznaczonym dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni język w opcji ustawienia. Oznacza to, że możliwe jest sprawne i szybkie tworzenie raportów w różnych krajach. Korespondencja międzynarodowa obsługiwana jest w języku określonym w dokumentach kontaktów i łączona z odpowiednimi szablonami. Najnowsze narzędzia Ustawienia Języka udostępniają tłumaczenia aplikacji bez dodatkowego programowania. Wielojęzyczność pakietu DYSANT Office czyni je idealnym narzędziem pracy w firmach międzynarodowych.

11 DYSANT Office zestawienie najważniejszych funkcji Tworzenie/edytowanie elektronicznych profili * Dokumentacja rozmów/wiadomości telefoniczne * Protokoły spotkań * Inne (wzory dokumentów) * Wiadomości (funkcja automatycznego dokumentowania dostępna dla odbiorcy) * Międzymodułowy podgląd procesów związanych z poszczególnymi adresami lub projektami * Tworzenie/eskalacja zadań i przypomnień * Tworzenie/edytowanie korespondencji (przesyłanie faksem, pocztą, drukowanie) * Korespondencja wychodząca (listy, faksy, listy użytkowe, notatki służbowe, e) * Tworzenie korespondencji na podstawie szablonów * Korespondencja z MS Word i Open Office * System pocztowy z funkcją automatycznego tworzenia list poprzez zintegrowany moduł Kontakty * Transfer plików w środowiskach skalowanych * Dokumentacja bez załączników Tworzenie/edytowanie szablonów dokumentów * Centralne, skalowalne zarządzanie szablonami * Szablony korespondencji * Szablony pocztowe * Moduły tekstowe * Szablony korespondencji MS Word i Open Office * Tworzenie własnych szablonów (.dot) dokumentów Word * Szablony Excel * Konfigurowalne interfejsy Office (MS Office i Open Office) * Struktury szablonów według przeznaczenia i zastosowanych modeli * Dowolnie definiowalne formularze * Szablony dokumentów w formacie tabeli Konfiguracja * Centralna baza danych konfiguracji * Struktura adresowa oparta na regułach * Konfiguracja faksów umożliwiająca bezpośrednie przesyłanie faksów z Office * Automatyczny przydział praw dostępu * Konfiguracja nawigacji personalnej * Centralne zarządzanie słowami kluczowymi * Formuły umożliwiające wypełnianie obszarów tekstu przykładowego w Office * Aplikacje i dokumenty * Wyznaczone zasoby kodów

12 Interakcja z modułem nworkflow * Zintegrowany silnik workflow * Konfigurowalne reguły Workflow * Centralne zarządzanie wszystkimi procesami w bazie danych * Transparentne zarządzanie procesami w ramach poszczególnych działań Funkcje dodatkowe * Wsparcie zdalnych baz danych Office * Widok według kontaktu z klientem * Elektroniczne profile * Elektroniczne foldery projektów * Przydzielanie dokumentów i wiadomości do projektów * Fax, wydruki i poczta bezpośrednio z aplikacji * Zaawansowane zarządzanie adresami (status, listy adresowe) * Integracja dzięki Sametime * Resubmission z opisem działań i funkcją automatycznego przypominania * Wyszukiwanie według reguł umożliwiające szybkie udzielenie informacji * Monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą raportów graficznych (osoby/zespoły) * Elektroniczne profile i elastyczne zarządzanie dokumentami Integracja z modułami DYSANT JPWI * Zarządzanie adresami i danymi podstawowymi dzięki modułowi Kontakty * Scentralizowane wprowadzanie i sprawne wyszukiwanie dzięki modułowi Portal * Integracja CTI (telefonia, fax, poczta głosowa, SMS) dzięki modułowi CTI Interface * Zarządzanie spotkaniami poprzez integrację z modułem Schedule * Profesjonalne zarządzanie sprzedażą dzięki integracji z modułem Sales * Wyszukiwanie z dodatkowym modułem Web * Poczta biznesowa * Przesyłanie wiadomości między bazami danych dzięki integracji z modułem Marketing * Zarządzanie kampaniami dzięki modułowi Marketing * Zarządzanie reklamacjami i kontraktami oraz funkcja ITIL Helpdesk dzięki modułowi Service

13 DYSANT Mailing (pl) Spis treści 1. Mailing profesjonalny marketing oraz listy i faksy seryjne 2. marketing jako sposób pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów 3. Osobiste listy przewodnie oraz listy adresowe 4. Przetwarzanie odpowiedzi i statystyki 5. Wykorzystanie rosnących możliwości marketingu mobilnego 6. Newsletter Marketing 7. Planowanie korespondencji 8. Listy adresowe 9. Wdrażanie i dokumentacja 10. Newslettery 11. Technologia 12. Współdziałanie z modułami DYSANT Mailing profesjonalny marketing oraz listy i faksy seryjne marketing staje się coraz bardziej istotnym narzędziem pozyskiwania nowych klientów oraz podtrzymywania ich lojalności. W skalowalnym środowisku Lotus Domino, moduł DYSANT Mailing umożliwia szybkie i sprawne tworzenie osobistych wiadomości , listów, SMSów oraz faksów. marketing jako sposób pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów Moduł Mailing oferuje zaawansowane funkcje mailingowe stanowiące doskonałe uzupełnienie funkcjonalności modułów DYSANT Contacts i Office. Intuicyjne interfejsy użytkownika zapewniają wszystkie niezbędne funkcje seryjnej korespondencji i profesjonalnego marketingu, począwszy od definiowania grup docelowych oraz szablonów, przesyłania poczty do automatycznego przetwarzania odpowiedzi. Osobiste listy przewodnie oraz listy adresowe Profesjonalne tworzenie tekstów i grafiki jest coraz bardziej znaczącym elementem stanowiącym o sukcesie działań mailingowych. List przewodni może być utworzony jako szablon tekstowy, HTML lub też jako dokument Word. Dzięki gotowym szablonom, wiadomości są wizualnie bardziej atrakcyjne. Inteligentne narzędzia rozmieszczania i selekcji umożliwiają kompilowanie list adresowych ze wszystkich baz danych. Przetwarzanie odpowiedzi i statystyki Moduł Mailing umożliwia automatyczne przetwarzanie odpowiedzi. Niepoprawne odpowiedzi są rozpoznane i wykluczone z dalszej wymiany poczty dzięki analizie słów kluczowych. Odpowiadanie na wiadomości może być przekazane do modułu Contacts. Statystyczna analiza profili adresowych zapewnia szczegółowe dane dotyczące liczby przesłanych dokumentów oraz niepowodzeń doręczenia. Moduł Mailing generuje również informacje o statusie poczty i przesyła wiadomość z załączonym plikiem dziennika. Wykorzystanie rosnących możliwości marketingu mobilnego Dzięki integracji CTI, moduł Mailing umożliwia przesyłanie dostosowanych kampanii SMS do adresów, w których udostępniony jest numer telefonu oraz autoryzacja.

14 Newsletter Marketing Moduł DYSANT Mailing umożliwia automatyczne generowanie i przesyłanie newsletterów w formie seryjnych wiadomości , które mogą być przesłane z dowolnym tematem do zainteresowanych użytkowników. Proces obejmuje projektowanie i tworzenie listu przewodniego, procedury subskrypcji oraz generowanie odpowiedzi i statystyk. Moduł Mailing jest narzędziem umożliwiającym planowanie, tworzenie, przesyłanie, zarządzanie i kontrolę newsletterów. Planowanie korespondencji * przejrzysty profil wiadomości zawierający narzędzia wyboru adresu, szablonu oraz opcji wysyłania * informacje o czasie wysłania wiadomości * standardowa i ciągła korespondencja * wybór adresu osoby wysyłającej i odpowiadającej * osobiste szablony jako pliki tekstowe lub HTML (odpowiednio, dokument Notes lub Word) * przechowywanie zakończonych korespondencji z dziennikiem statystyk * definiowanie tworzenia i wysyłania dokumentów umożliwiające najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów Listy adresowe * definiowalne reguły automatycznego i ręcznego wyszukiwania według firmy, danych kontaktowych, dokumentów * wyszukiwanie w obrębie wszystkich baz danych * wyszukiwanie w tle * wybór adresu bezpośrednio z pozycji firmy lub kontaktu * wybór list dystrybucji na podstawie słów kluczowych zachowanej korespondencji * przegląd wszystkich adresów, dokumentów, odpowiedzi i niepowodzeń Wdrażanie i dokumentacja * osobiste listy przewodnie * drukowanie/przesyłanie faksów i wiadomości bezpośrednio z poziomu aplikacji * przesyłanie wiadomości SMS dzięki integracji CTI * kontrola czasu wysyłania * automatyczne przetwarzanie odpowiedzi * automatyczne przydzielanie odpowiedzi oraz masowe przetwarzanie profili wiadomości * filtrowanie wiadomości niedoręczalnych * archiwizowanie dokumentów wiadomości oraz odpowiedzi w bazach danych Office * alternatywna dokumentacja korespondencji przy użyciu słów kluczowych kontaktów * dane statystyczne dotyczące importowanych adresów, utworzonych i wysłanych dokumentów * przegląd archiwizowanych wiadomości newsletterów * możliwość załączania obrazów i plików do wiadomości Newslettery * subskrypcja i rezygnacja z subskrypcji za pomocą wiadomości * wybór tematów i przesyłanie wiadomości z określonym tematem * funkcje opt-in i opt-out * odrzucanie adresów (czarne listy)

15 Technologia * przechowywanie zakończonych korespondencji wraz z dokumentacją statystyk * definiowanie tworzenia i wysyłania dokumentów umożliwiające najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów * szczegółowy dziennik * komunikaty błędu przesyłane do administratora jako wiadomości * integracja CTI * narzędzia języka umożliwiające dynamiczny wybór języka * centralna administracja i konfiguracja Współdziałanie z modułami DYSANT * administracja danych głównych i danych adresowych dzięki modułowi Contacts * elastyczne zarządzanie dokumentami dzięki modułowi Office * planowanie, zarządzanie i analiza kampanii dzięki modułowi Marketing * dostępne w kolejnej wersji modułu

16 DYSANT nservice (pl) Spis treści 1. Optymalne wspieranie usług 2. Inwentaryzowanie informacji 3. Zarządzanie poziomem usługi 4. Service Desk pojedynczy punkt kontaktu zarządzania problemami i incydentami 5. Kontrakty w zarządzaniu poziomem usług 6. Rejestry w zarządzaniu konfiguracją Wzrost wydajności procesów IT i jakości usług oraz zmniejszenie ryzyka dzięki automatyzacji najważniejszych procesów zarządzania usługami zapewnia wysoką dostępność systemu i krótszy czasu oczekiwania użytkowników. DYSANT Service ze zintegrowanym kodeksem postępowania ITIL udostępnia sprawdzone rozwiązania umożliwiające optymalne wdrażania działań zespołu usług. Optymalne wspieranie usług DYSANT Service zapewnia wzrost jakości usług i krótszy czas reakcji działu wspierania usług. Jasno zdefniowane procesy umożliwiają zarządzanie wieloma zdarzeniami, wzrost efektywności przetwarzania i poprawę jakości wyników. Wnioski otrzymywane drogą telefoniczną, faksem lub em automatycznie otrzymują numer usługi. Listy priorytetowe określają sekwencję przetwarzania. W przypadku przekroczenia terminu, system automatycznie uruchamia zarządzanie eskalacjami. Po otrzymaniu wniosku o usługę, aplikacja sprawdza czy i na jakich zasadach obowiązuje umowa serwisowa. Wniosek o usługę przekazywany jest bezpośrednio do kontraktu. Za pomocą wyszukiwarki rozwiązań znajdującej się w bazie wiedzy, wybierane są właściwe rozwiązania. Rozwiązania lub wiedza specjalistyczna dotycząca problemów i wniosków o usługi mogą być przesłane w formie gotowych rozwiązań za pomocą jednego kliknięcia. Analiza incydentów umożliwia określenie przyczyn problemów, tworzenie obejść i przesyłanie informacji do obszaru zarządzania zmianami w celu zapobiegania problemom. W Zarządzaniu Problemami grupowane są powtarzające się incydenty, co umożliwia określenie najistotniejszych problemów. Inwentaryzowanie informacji DYSANT Service umożliwia tworzenie i zarządzanie rejestrami. W Zarządzaniu Konfiguracjami wprowadzane są dane o urządzeniach, sprzętach i oprogramowaniu, a następnie tworzone są konfiguracje przeznaczone dla poszczególnych pracowników i klientów. W przypadku otrzymania wniosku o usługę, wszystkie dane o systemie udostępnione są w rejestrze sprzętu i oprogramowania. Zarządzanie poziomem usługi DYSANT Service umożliwia określenie struktury usług w umowie SLA. Sporządzane są również umowy między klientem i wewnętrznym dostawcą usług (umowa OLA) oraz między wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług (kontrakty z dostawcą). Katalog usług udostępnia przegląd wszystkich ofert, kontraktów oraz informacje o czasie reakcji. Wnioski przekazywane są do zawartych umów i na tej podstawie przeprowadzane jest księgowanie. Service Desk pojedynczy punkt kontaktu zarządzania problemami i incydentami * Konfigurowalne dokumenty zgłoszenia wszystkich typów incydentów np. wnioski, skargi * Narzędzia Self-Service z wnioskami o usługę dostępnymi przez internet * Intuicyjne wskazówki dla użytkowników zapewniające bezpośredni dostęp do informacji i działań * Szybkie wprowadzanie danych dotyczących wniosków otrzymywanych drogą telefoniczną * Funkcja przypomnień o pominiętych zadaniach * Automatyczne zarządzanie przychodzącymi wiadomościami i faksami na podstawie numeru zgłoszenia

17 * Wdrażanie działań ITIL zorientowanych procesowo poprzez kontrolę przepływu pracy * Wyznaczanie priorytetów na podstawie analizy zamierzonych celów i czasu realizacji oraz eskalacji * Klasyfikowanie informacji o kontraktach, inwentarzu, producentach, dostawcach, wsparciu pośrednim * Działania: + Przesyłanie/informowanie + Kierowanie wiadomości do poszczególnych zgłoszeń * Incydenty + Wyszukiwanie i zatwierdzanie rozwiązań + Narzędzia Self Service umożliwiające śledzenie stanu procesów przez internet + Analizy i oceny umożliwiające określanie przyczyn, tworzenie obejść i zapobieganie problemom * Tworzenie procesów + Szablony wiadomości , np. proponowane rozwiązania, potwierdzenia + Wiadomości telefoniczne + Raporty z wizyt + Kalendarz zdarzeń + Zadania Kontrakty w zarządzaniu poziomem usług * Katalog usług przedstawiający wszystkie oferty usług, opisy usług i szablony kontraktów * Zarządzanie kontraktami różnego typu + Umowy między klientami i producentami (umowy SLA) + Umowy miedzy klientami i wewnętrznymi dostawcami usług (umowy OLA) + Umowy między wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług (kontrakty z dostawcą UC) * Modyfikowalne dokumenty kontraktowe ze standardową treścią + Cel i rodzaj umowy (SLA, OLA, UC lub inne) + Partnerzy kontraktowi, zatwierdzenie kontraktu + Opis usługi i warunki kontraktu + Dostępność usług (dni, godziny) + Zarządzanie eskalacjami (czas reakcji) + Podpisy + Drukowanie kontraktów dzięki integracji z MS Word + Opcja ostrzeżeń w przypadku przekroczenia liczby wniosków/incydentów, warunków Rejestry w zarządzaniu konfiguracją * Dowolne typy rejestrów np.: instalacja, urządzenia, wyposażenie, licencje, transport * Komponenty (elementy konfiguracji CI) jako elementarne jednostki np.: myszka, klawiatura, monitor * Grupowanie komponentów w systemy np. stacje robocze poszczególnych użytkowników * Grupowanie kontraktów w odpowiednich komponentach i systemach * Konfiguracja umożliwiająca doskonalenie pojedynczych elementów

18 DYSANT Seminar (pl) Spis treści 1. Planowanie, publikowanie i prowadzenie szkoleń 2. Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów 3. Planowanie kariery 4. Elektroniczna publikacja katalogów kursów 5. Dobór uczestników i prowadzenie korespondencji 6. Wykorzystanie i ewaluacja środków 7. Najważniejsze funkcje DYSANT Seminar umożliwia planowanie szkoleń i eventów, rezerwowanie zasobów oraz zarządzanie zewnętrznymi ośrodkami szkoleniowymi i wewnętrznymi działami HR. Planowanie, publikowanie i prowadzenie szkoleń DYSANT Seminar umożliwia sprawne planowanie, wdrażanie, kalkulację kosztów oraz pomiar efektów szkoleń i seminariów grupowych. Kompleksowe funkcje DYSANT Seminar obejmują planowanie zasobów, opracowywanie katalogów szkoleń oraz przygotowanie wydruków ofert, faktur, zaproszeń i certyfikatów. Aplikacja DYSANT Seminar umożliwia efektywne zarządzanie zewnętrznymi ośrodkami szkoleniowymi oraz wewnętrznymi działami szkoleń i zasobów ludzkich. Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów Funkcja planowania kursów umożliwia opracowywanie koncepcji szkolenia, w której zawarte są informacje o trenerach i uczestnikach szkolenia oraz budżecie i korespondencji z uczestnikami. Koncepcje mogą być wykorzystywane w organizowaniu innych szkoleń. Dzięki temu, ilość błędów powstałych w procesie planowania ograniczona jest do minimum. Na przykład, gwarantowane są rezerwacje pomieszczeń i miejsc dla uczestników oraz maksymalne wykorzystanie środków i zasobów. DYSANT Seminar zapewnia szybkie i sprawne planowanie i wdrażanie otwartych szkoleń, seminariów grupowych i innych kursów. Umożliwia opracowywanie ogólnych koncepcji szkoleniowych, dzięki którym dane opisujące zasoby (materiały szkoleniowe, pomieszczenia, trenerzy) gromadzone są w jednej bazie. Podczas organizowania indywidualnych szkoleń, dane ogólne umożliwiają określenie dostępności niezbędnych środków i zasobów oraz wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Planowanie kariery Istotną funkcją DYSANT Seminar jest opracowywanie planów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji dla pracowników i klientów. Opcja Historia Szkoleń udostępnia informacje o przebytych i rozpoczętych szkoleniach. Kierownicy działu planowania mogą w każdej chwili monitorować bieżący stan szkoleń i kwalifikacji pracowników. W przypadku gdy pracownik zostaje przeniesiony do innego działu, plan szkoleń jest automatycznie dostosowywany do nowej funkcji. Integracja z aplikacją zarządzania kadrami DYSANT People umożliwia zarządzanie zasobami pracowników. Elektroniczna publikacja katalogów kursów DYSANT Seminar umożliwia tworzenie katalogów kursów i publikowanie wszystkich bądź wybranych informacji o kursach na stronach internetowych lub wewnątrz sieci intranet. Dostępna jest również opcja wyszukiwania pełnotekstowego w katalogach kursów. Użytkownicy mają dostęp do informacji o oferowanych kursach, liczbie miejsc, zakwaterowaniu, miejscu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Dostępny jest również system rejestracji online. DYSANT Seminar zapewnia automatyczne aktualizowanie informacji o kursach i rejestracji. Kursy mogą być generowane automatycznie w przypadku gdy na liście oczekujących znajduje się określona ilość osób.

19 Dobór uczestników i prowadzenie korespondencji DYSANT Seminar umożliwia sprawny i szybki dobór uczestników szkoleń i kursów. Dokumenty rejestracji i anulowania zgłoszeń są generowane automatycznie. Funkcja Menu umożliwia tworzenie zaproszeń, wiadomości , przypomnień telefonicznych, treści standardowych listów oraz rezerwacji hotelów. W przypadku gdy wszystkie miejsca na dany kurs są zarezerwowane, aplikant trafia na listę oczekujących. Jeśli zgłoszenie zostanie anulowane, kandydaci z listy oczekujących są automatycznie zapisywani na kurs. Wykorzystanie i ewaluacja środków Baza danych rezerwacji udostępnia aktualne informacje o zgłoszeniach i wykorzystaniu środków i zasobów. Umożliwia rozpoznawanie aktualnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych. Możliwe jest także tworzenie raportów zakończonych kursów według określonych kryteriów. DYSANT Seminar oferuje przykładowe szablony certyfikatów i raportów oraz zintegrowany moduł tworzenia ofert i faktur umożliwiający określanie i monitorowanie kosztów szkolenia. Najważniejsze funkcje * Określanie celów, miejsc i zasobów kursów; tworzenie szablonów, treści i harmonogramów kursów * Prowadzenie statystyk dotyczących instruktorów, sal, sprzętu, oprogramowania i innych zasobów * Zarządzanie pytaniami, zgłoszeniami, rejestracją i anulacjami zgłoszeń * Drukowanie katalogów kursów, zaproszeń, ofert, faktur pojedynczych i automatycznych oraz certyfikatów

20 Dysant Board Meetings (pl) Spis treści 1. Zarządzanie wnioskami na Zarząd 2. Zarządzanie dokumentacją z posiedzeń Zarządu Sprawne zarządzanie dokumentami związanymi z planowanymi, jak i trwającymi posiedzeniami Zarządu istotnie przyczynia się do marginalizacji czynności operacyjnych wykonywanych przez pracowników Biura Zarządu. Wykorzystanie gotowych szablonów dokumentów pozwala upoważnionym automatycznie generować dokumenty tj. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu, Uchwały, czy Protokoły z Posiedzeń Zarządu Zarządzanie wnioskami na Zarząd Zarządzanie obiegiem wniosków na Zarząd przez osoby uprawnione jest jednym z ważniejszym procesów na styku Dyrektorzy Pionów Funkcjonalnych Biuro Zarządu. Sprawna obsługa wniosków, ich kwalifikacja i przyporządkowanie istotnie skraca czas przygotowania posiedzenia Zarządu Autorzy wniosków mają stały wgląd na jakim etapie przydzielania znajdują się ich wnioski i na którym Posiedzeniu Zarządu będą rozpatrywane. Biuro Zarządu dysponuje jasnym wglądem, które wnioski są w trakcie rejestracji, które w trakcie opiniowania, a które zostały już skierowane na Zarządu

21 Zarządzanie dokumentacją z Posiedzeń Zarządu Obieg wniosków na Zarząd (wnioski składają Dyr. Departamentów, podlegają ocenie i akceptacji) Możliwość generowania porządku posiedzenia do akceptacji Prezesa Zarządu na podstawie listy wniosków przyjętych na dany Zarząd Automatyczne generowanie zaproszeń na Zarząd ( , MS Word), zawierających czas, miejsce i Porządek posiedzenia Możliwość zmiany porządku posiedzenia w trakcie jego trwania Zmiana stausów wniosków w trakcie posiedzenia Automatyczne generowanie uchwał dla rozpatrywanych wniosków Automatyczne generowanie protokołów z Posiedzeń Zarządu na podstawie przyjętego Porządku Posiedzenia oraz treści i opisu (kategoryzacji) przyjętych uchwał Lista podjętych uchwał wraz z listą Wykonawców i Nadzorujących wykonanie uchwał Mechanizm wyszukiwania uchwał

22 Dysant Legal Opinions (pl) Spis treści 1. Zarządzanie wnioskami o asystę prawną 2. Zarządzanie aktywnościami Radców Prawnych 3. Jednolite repozytorium opinii prawnych Do głównych celów aplikacji należy zaliczyć: usprawnienie obiegu wniosków i spraw kierowanych do Biura Radców prawnych tak aby wnioskodawcy wiedzeli na jakim etapie znajdują się ich wnioski i kto się nimi zajmuje. Również Radcowie prawni mają wgląd w historię wniosków składanych przez poszczególne osoby, jak i mogą zapoznać się z priorytetem wniosku i jego uzasadnieniem. planowanie i raportowanie czynności podejmowanych przez Radców Prawnych (w tym także zewnętrzne kancelaria prawne), a także mierzenie czasu realizacji procesów i zadań. Funkcjonalność ta ma służyć z jednej strony samym Radcom Prawnym, którzy są w stanie łatwo planować i raportować wykonane czynności tworząc tym samym plan swoich działań, który pozostaje przejrzysty dla przełożonych i Zarządu. Przy współpracy z zewnętrznymi kancelariami automatycznie powstaje raport prac stanowiący podstawę rozliczeń stworzenie centralnego repozytorium opinii prawnych w ramach grupy, które marginalizuje sytuację, w której w bardzo podobnych, bądź wręcz identycznych sprawach opracowywane są kolejne opinie prawne. W ten sposób Radcowie Prawni w różnych oddziałach mogą korzystać z opinii wydanych w innych oddziałach, bądź spółkach grupy. Wnioski wg statusów

23 Dane wniosku o wydanie opinii prawnej Dane wniosku o wydanie opinii prawnej

24 Opis modułów administracyjno-programistycznych DYSANT AuditTrail (pl) jest narzędziem służącym do monitorowania zmian w strukturach baz danych. Loguje wszystkie zdarzenia tj. Utworzenie, Otwarcie, Modyfikacja, Usunięcie wykonane przez użytkownika na elementach tj. Baza danych. pojedynczy dokument w bazie danych, Uprawnienia (ACL) oraz kod źródłowy baz danych. Monitorowanie zmian na dokumentach Utworzenie, Otwarcie, Zmiana w wartościach pól i Usunięcie dokumentu. Wszystkie tego typu zdarzenia mogą zostać zarejestrowane jako odpowiedni log zawierający dodatkowo informacje Kto i Kiedy ich dokonał, a w przypadku Zmiany i Usunięcia zostaną również zarejestrowane wartości sprzed zdarzenia. AuditTrail to bezpieczeństwo ponieważ żadna akcja użytkownika nie pozostanie bez śladu, a wszystkie dane historyczne mogą zostać odzyskane. Monitorowanie zmian na bazach danych Utworzenie, Otwarcie, czy Usunięcie bazy danych może dostarczyć interesujących informacji Kto, Kiedy i Jak często pracuje z aplikacjami bieznesowymi, czy też interesuje się wrażliwymi dla firmy danymi. Monitorowanie zmian na ACL AuditLTrail pozwala logować zmiany na uprawnieniach do baz danych. Np. Kto i Kiedy nadał, bądź też usunął uprawnienia do czytania lub edycji dokumentów w bazie JPWI. Monitorowanie zmian kodu źródłowego Funkcjonalność szczególnie doceniana przez projektantów baz danych. Dostarcza informacji Kto, Kiedy i jakie części kodu Utworzył, Usunął, bądź Zmienił. Funkcje specjalne Dowolna ilość Monitorów - Monitor to pojedyncza definicja logowania zmian (Zdarzenia spełniające określone warunki, wykonane przez określonych użytkowników). Dla jednej bazy danych możemy zdefiniować nieograniczoną liczbę Monitorów np. Loguj każde otwarcie bazy JPWI przez pracowników działu HR lub Loguj każdą zmianę w bazie JPWI o ile jest wykonana na dokumencie typu Firma przez użytkownika Andrzej Swarowski/Dysant Przycisk Pokaż zmiany - logi dokonanych zmian dostępne są w bazie logów. Jednak użytkownicy biznesowi, których najczęściej interesują zmiany na dokumentach chcą mieć informację od razu, pod ręką. Dla tych użytkowników możemy auto matycznie utworzyć przycisk w menu klienta Lotus Notes, który po zaznaczeniu interesującego ich dokumentu w monitorowanej bazie danych wyświetli listę zmian utworzoną na podstawie aktywnych definicji monitorowania Eksport przez ODBC - w miarę upływu czasu, ilości użytkowników i ilości monitorowanych zmian - rośnie ilość utworzonych logów i zakres potrzeb związanych np. z analizą ich struktury. AuditLog przewiduje możliwość łatwego eksportu logów do relacyjnych baz danych poprzez ODBC.

25 DYSANT nworkflow (pl) Silnik wykonawczy procesów biznesowych dla Lotus Notes/Domino oferujący wsparcie dla modeli procesów stworzonych zgodnie ze standardem BPMN, zapisanych w formacie XPDL. Komonent nworkflow pozwala na kontrolowania zachowania się dokumentów w bazie danych za pomocą dokumentów konfiguracyjnych oraz zestawu konfiguratorów zasobów programistycznych, tj.: Łańcuchy walidacji tworzenie reguł sprawdzających poprawność uzupełnienia formularzy przez użytkowników Mapowania reguły dziedziczenia treści pomiędzy formularzami Numeracja definicje masek numerowania dokumentów określonego typu Powiadomienia definicje powiadomień używanych w aplikacjach Kanały RSS definicje kanałów informacyjnych, które mogą być subskrybowane przez użytkowników za pomocą stosownych czytników Raport konfigurator raportów wykorzystywanych w aplikacjach (kolumny raportów, zawartość kolumn, sposób formatowania) Outline w przegrlądarce konfigurator zakresu nawigatora Lotus Notes dostępnego pod przeglądarką Języki konfigurator profili językowych dostępnych w aplikacjach Kreatory kodu dedykowane biblioteki kodu wykraczające poza standardową funkcjonalność dostępnych konfiguratorów, a przez nie wykorzystywanych Powyższy rysunek przedstawia koncepcyjne podejście do konfiguracji dokumentów w bazach Lotus Notes/Domino, wykorzystujących mechanizmy DYSANT Framework. Dany typ dokumentu (np. Firma, Szansa sprzedaży, Wniosek inwestycyjny, Nowy Produkt, Nowe Spotkanie, etc.) może być statycznie kontrolowany przez zestaw zasobów. Jednocześnie możliwe jest zaimportowanie diagramu BPMN w postaci pliku XPDL, co skutkuje stworzeniem dokumentów konfiguracyjnych dla każdego elementu diagramu BPMN (tj. Basen, Tory pływackie, Zdarzenia zadania, Brmki, Przepływy Sterowania). W ramach tychże dokumentów konfiguracyjnych możemy uszczegóławiać zachowanie się danych elementów procesu w aplikacji Lotus Notes. Zaimportowana definicja kontroluje dokument w aplikacji. Dodatkowo dokumenty konfiguracyjne elementów diagramu BPMN mogą być jednocześnie wiązane z definicjami zasobów (np. przy wejściu do zdarzenia AKCEPTUJ, wyślij Powiadomienie zdefiniowane w zasobach). Takie zestawienie elementów aplikacji wprowadza porządek w architekturze aplikacji, która pozostaje czytelna dla zmieniającego się zespołu programistów.

26 DYSANT Mobilizer (pl) Komponent definicji interfejsu mobilnego BlackBerry. Mobilizer pozwala w łatwy sposób zmapować elementy interfejsu klienta Lotus Notes (bazy danych, widoki nawigatora, pola formularzy, akcje na dokumentach) na szablony interfejsu klienta mobilnego dostępnego w aplikacji mobilnej terminali BlackBerry. W powiązaniu z komponentem nworkflow automatycznie generuje również akcje na dokumentach (Zatwierdź, Odrzuć, Zwróć, etc.) zamodelowane na diagramach BPMN, a dostępne jako przyciski akcji pod klientem Lotus Notes. Dzięki modułowi temu jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie, bez zbędnych prac programistycznych, zapewnić interfejs mobilnej obsługi dowolnej aplikacji Lotus Notes/Domino. Schemat działania komponentu Mobilizer prezentuje poniższy rysunek.

27 DYSANT Analytics (pl) komponent dodatkowo płatny Analytics to komponent umożliwiający projektowanie i wyświetlanie predefiniowanych raportów widgetów wizualizujacych dane z aplikacji Lotus Notes/Domino. Analytics oferuje również możliwość tzw. drill-analysis, pozwalającej wkopywać się z poziomu wykresów w dane niższego szczebla, np. na wykresie wartość sprzedaży wg handlowców, możemy się wgryźć w dane poszczególnych handlowców i wyśwetlić podrzędny wykres Sprzedaż danego handlowca wg grup produktowych (wg klientów, etc.) Analytics to komponent pozwalający wizualizować dane z dowolnej aplikacji Lotus Notes, wymaga jednak skonfigurowania jej charakteru, danych, zakresu wizualizacji, uprawnień oraz częstotliwości odświeżania. Komponent ten jest zgodny z wymaganiami architektury zorientowanej na usługi (SOA). Raporty oraz wykresy mogą być wywoływane od-hoc np. za pomocą przycisku na pasku akcji, jak i mogą być automatycznie rozysłane jako wiadomości (np. każdego poniedziałku o godz. 7:00 rozysłany jest automatycznie raport i zeszłotygodniowej sprzedaży do członków zarządu). Sposób licencjonowania DYSANT Analytics zależny jest od ilości i zakresu uprawnień użytkowników (przeglądający, edytorzy, autorzy) i przedstawiony jest w Kalkulacja finansowa, sekcja dodatkowe komponenty.

28 Całościowa architektura logiczna JPWI zakłada zatem, że: tworzymy spójny system powiązanych ze sobą aplikacji pracy grupowej (Lotus Domino) o spójnej architekturze zintegrowanych z trzecimi systemami wewnątrz firmy (ERP, Scoring) i na zewnątrz (BIK, NBP, Euler Hermes, etc.) oparty o wspólną definicję struktury organizacyjnej (oraz użytkowników internetowych np. klientów, partnerów) przyjmujemy standardy mechanizmów integracji (Tivoli Directory Integrator, WebServices, XML, etc.) integrujemy się z różnymi narzędziami komunikacyjnymi ( , chat, sms, VoIP, etc.) i zapewniamy oparty na rolach (profilach) dostęp zarówno dla pracowników, jak i partnerów oraz klientów Tak opisaną koncepcję prezentuje w ujęciu biznesowym poniższy rysunek.

29 I w ujęciu nieco bardziej technologicznym rysunek poniżej Serwer aplikacyjny Lotus Domino, może działać pod kontrolą wielu różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, SunSolaris, AIX). Na serwerze Lotus Domino instalowany jest DYSANT Framework w oparciu, o który buduje się system powiązanych aplikacji pracy grupowej (DYSANT Business Suite). Dzięki wbudowanym konektorom DYSANT Framework oraz narzędziom dostępnym w ramach Lotus Domino (np. Tivoli Directory Integrator) możliwa jest łatwa integracja z zewnętrznymi systemami. Całość dostępna jest przez klientów Lotus Notes, interfejs www, portale, urządzenia mobilne i infokioski, działające w oparciu o różne systemy operacyjne.

30 Dostępne interfejsy Wszystkie aplikacje tworzące DYSANT JPWI lub szerzej DYSANT Business Suite oferują obecnie następujące intefejsy: klient gruby klient Lotus Notes klient cienki klient przeglądarkowy (www) klient mobilny technologia BlackBerry (dwuletnia mapa drogowa przewiduje dostęp do aplikacji z poziomu dowolnych urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemów BlackBerry, iphone, Windows Mobile, Symbian, Android) opcjonalnie istnieje również możliwość zapewnienia interfejsu dla infokiosków zlokalizowanych w centrach obsługi klientów - obywateli Ze względu na rosnące znaczenie interfejsu www (i ich ekspansji) koncepcja JPWI jest realizowana przy wykorzystaniu technologii XPages, która: ułatwi integrację na interfejsie użytkownika dostępu do zewnętrznych systemów (spoza Lotus Domino) ułatwi zapewnienie interfejsu mobilnego wspierającego dowolne urządzenia mobilne ułatwi budowę dodatkowych komponentów wykorzystujących zaawansowane mechanizmy obliczeniowe Technologia wykonania Wszystkie moduły DYSANT JPWI (lub szerzej DYSANT Business Suite) budowane są przy wykorzystaniu narzędzia warstwy pośredniej DYSANT Framework. Interfejsy www oraz mobilne budowane są w taki sposób aby marginalizować szerokość strumienia danych przesyłanych pomiędzy serwerem a klientem (przykładowo interfejs www generowany automatycznie korzysta z techniki AJAX Asynchronious JavaScript and XML, gdzie format danych w postacji XML zastąpiony jest bardzo lekkim formatem JSON JavaScript Object Notation, co znacząco wpływa na wydajność interfejsu www. Całość techniki budowy interfejsu www nosi nazwę AJAX-JSON). Bardzo istotnym elementem architektury jest rozdzielenie funkcji serwerów Lotus Domino na funkcje pocztowe oraz aplikacyjne. Standardowe serwery Lotus Domino oferują funkcjonalność poczty, funkcjonalność serwera www oraz serwera aplikacyjnego. Użytkownicy korzystający z tych funkcjonalności muszą dysponować licencjami Lotus Domino Collaboration Express i mogą korzystać z interfejsów klienta grubego i cienkiego. Jednym z podstawowych założeń architektury jest wykorzystanie serwera aplikacyjnego Lotus Domino Utility Express, który nie umożliwia korzystania z funkcjonalności poczty i zakłada, że podstawowym interfejsem dostępowym jest przeglądarka www. Jego podstawową zaletą jest fakt, że jest on licencjonowany per moc obliczeniową maszyny, na której jest zainstalowany (bez względu na liczbę użytkowników). Użytkownicy posiadający licencje na klientów Lotus Notes mogą pracować ze swoją pocztą na serwerze Lotus Domino Collaboration i za pomocą tego samego klienta mogą pracować z aplikacjami na serwerze Lotus Domino Utility. Użytkownicy nie posiadający licencji Lotus Notes mogą korzystać z dowolnego serwera poczty i dostawać się do aplikacji na serwerze Lotus Domino Utility. Poniżej zestawienie funkcjonalne serwerów, a na następnej stronie wizualizacja takiego podejścia Funkcjonalność / Wymaganie /Opcja Lotus Domino Enterprise Lotus Domino Utility Czy umożliwia korzystanie z funkcjonalności poczty? Tak, przez klienta Lotus Notes i www Nie Dostęp do aplikacji Przez klienta grubego (Lotus Notes), jak i cienkiego (przeglądarka www) Tylko przez przeglądarkę www, chyba, że użytkownik posiada osobną licencję Lotus Notes Czy możliwe korzystanie z klienta Lotus Notes? Tak, licencja na klienta Lotus Notes jest obowiązkowa Nie, chyba, że użytkownik posiada osobną licencję Lotus Notes Sposób licencjonowania Na serwer wg mocy obliczeniowej i na klientów wg liczby użytkowników (w wersji Express do 1000 osób zatrudnionych nie ma licencji na serwer, tylko na użytkowników) Tylko wg mocy obliczeniowej maszyny/maszyn, na których jest zainstalowany

31 Proponowaną architekturę moglibyśmy przedstawić w sposób następujący: Możemy założyć, że jeśli dla każdego pracownika będą kupowane licencje Lotus Domino Collaboration to dalsze rozwiązania o wykorzystaniu Lotus Domino Utility Server są bezcelowe (chyba, że pewną część funkcjonalności aplikacji będziemy chcieli udostępniać np. partnerom lub klientom, którzy nie mają wykupionych licencji Lotus Notes). Jeśli jednak dopuszczamy taką możliwość, że mamy własny system pocztowy, z którego nie chcą rezygnować, bądź też chcemy mieć inny niż Lotus Domino serwer pocztowy to warto w takim przypadku wykorzystać Lotus Domino Utility Server ponieważ: dostęp użytkownikom zapewniamy przez przeglądarkę www (każdy ją ma) zapewnienie dostępu do aplikacji (bez poczty) nic* nas nie kosztuje * nic o ile moc obliczeniowa serwera umożliwia nam obsługę odpowiedniej liczby użytkowników (nie ma licencji na użytkownika, licencje udzielane są na moc obliczeniową serwera, na którym instalowane jest Lotus Domino Utility) Moglibyśmy to przedstawić w sposób następujący

32 Można by zapytać zatem jak wygląda przesyłanie powiadomień w przypadku różnych typów użytkowników?! Wiadomość zawiera dwa typy linków do dokumentów w bazach Lotus Domino link Lotus Notes, który otwiera dokument pod klientem Lotus Notes link url, który otwiera stosowny dokument w przeglądarce www Wiadomość , którą otrzyma użytkownik, który nie posiada licencji Lotus Notes będzie zawierać link url, który pozostanie funkcjonalny bez względu na to z jakiego klienta pocztowego korzysta dany użytkownik. Link ten otworzy odpowiedni dokument w bazie Lotus Domino udostępnionej przez przeglądarkę www. Link Lotus Notes w wiadomości nie będzie powodował żadnej akacji (Lub pozostanie niewidoczny) Użytkownik Lotus Notes będzie miał do dyspozycji dwa linki (i Lotus Notes i url), w zależności, od tego z którego skorzysta otworzy się dokument w stosownym interfejsie (pod klientem Lotus Notes lub pod przeglądarką www) Istnieje również możliwość zdefiniowania w bazie struktury organizacyjnej preferencji otrzymywanych linków. I tak przy zdefiniowaniu, że użytkownik ma charakter internetowy - będzie otrzymywał powiadomienia jedynie z linkiem url, jeśli natomiast ma charakter użytkownik Lotus Notes będzie otrzymywał powiadomienia jedynie z linkiem Lotus Notes

33 Lista dodatkowych procesów i aplikacji Podczas ostatniego spotkania omówionych zostało kilka aplikacji. Poniżej postaramy się wymienić kilkanaście z nich wraz z przykładowymi procesami. Przykładowe procesy Dodatkowe uszczegółowienia: Delegacje krajowe i zagraniczne aplikacja wspiera proces wnioskowania, zatwierdzania i rozliczania delegacji. Jest zintegrowana z bazą kodów pocztowych, co ma umożliwiać automatyczne rozliczanie kilometrówek. Aplikacja pobiera również kursy walut ze stron NBP (do 12:00 i po 12:00) i zgodnie z algorytmem rozlicza delegacje zagraniczne i mieszane. Koncepcyjnie aplikacja ma łączyć się z korporacyjną bazą spotkań (aby można było stwierdzić gdzie znajdują się poszczególni pracownicy) oraz z systemem CRM aby móc korelować koszty delegacji i spotkań biznesowych z wartością szans sprzedaży. Miesięczne rozliczenie samochodu służbowego integrowane jest z bazą: faktur zakupowych w celu ewidencjonowania w aplikacji rzeczywistych kosztów eksploatacji pojazdów oraz elektronicznymi wyciągami z kart paliwowych Środki trwałe: zarządzanie stanem i ruchem środków trwałych automatyczne uzupełnianie szablonów dokumentów tj. wydanie środka trwałego, likwidacja środka trwałego, ewidencja amortyzacji, przypominanie o kontrolach okresowych Obieg faktur kosztowych rozbijanie pozycji faktur na poszczególne podobiegi z wiązaniem pozycji z Miejscami Powstawania Kosztów, Wymiarami i kontami księgowymi, Inwestycjami całość ma służyć automatyzacji obiegu wraz z automatyzacją księgowania faktur w systemie FK aplikacja stale aktualizuje słowniki pre-dekretacji z systemem FK aplikacja współpracuje z aplikacją pomocniczą PAY (zarządzanie płatnościami wstrzymanie, przypomnienie, realizacja), która integruje się z systemami bankowymi w celu dokonywania płatności automatycznych (często hurtowych) Kontrahenci Baza zintegrowana z ERP, obsługuje wszystkie aplikacje sprzedażowe z zakresu CRM. W systemach CRM zarządzania procesami zakładania klientów dopiero po pozytwnej weryfikacji dane przepisywane są automatycznie do systemów ERP. Obieg wniosków kadrowych obsługuje wszelkie wnioski typu wniosek o urlop, o dofinansowanie, o szkolenie, o wyjście z biura, o zmianę wynagrodzenia, o zmianę miejsca pracy, etc. Aplikacja udostępnia dane do serwisu pracowniczego i przebiegu zatrudnienia.

34 Serwis pracowniczy: centralne miejsce gdzie pracownik ma dostęp do wszelkich informacji kadrowych o sobie (ilość pozostałych dni urlopowych, budżet na szkolenia, następna data oceny okresowej, etc.), jak i ma możliwość wyszukiwania danych kontaktowych innych pracowników (kto, gdzie pracuje, jaką ma specjalizację, w jakich projektach uczestniczy, jakie ma kompetencje, jaki jest adres , numer telefonu, czy jest online); możliwość automatycznego uruchomienia chatu, rozmowy telefonicznej (VoIP), czy video-rozmowy zintegrowana z przebiegiem zatrudnienia, gdzie znajdują się wszelkie informacje na temat stanu pracownika od czasu zatrudnienia posiadane wyposażenie, przebyty kursy i szkolenia, historia zajmowanych stanowisk, etc. Zadania do wykonania aplikacja (widget) ma generować otwarte atywności i zadania z innych aplikacji. Ma być centralnym miejscem agregującym zadania z pozostałych aplikacji Zamówienia i zapotrzebowania obieg i akceptacja zamówień wewnętrznych agregowanie zamówień jednego typu w celu dokonywania zakupów zbiorczych integracja z podręcznym magazynem (Środki trwałe) kontrola stanu oraz potwierdzenie wydania i przyjęcia Zarządzanie jakością (ISO 9001): zarządzanie wszelkimi dokumentami jakościowymi (księga, proces, procedura, formularz, instrukcja, zapis), ich strukturą, tworzeniem, publikacją, rewizjami, powiadomieniami o zmianach, wersjonowaniem (możliwość wyświetlania stanu dokumentacji aktualnej na dany dzień) automatyczne przypominanie i zaplanowanych rewizjach dokumentów automatyczne powiadamianie przypisanych czytelników i zmianach na dokumentach ich dotyczących zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi planowanie i zarządzanie audytami (definiowanie cyklów i obszarów audytowych, kalendarz audytów) zarządzanie realizacją zadań pokontrolnych rejestracja celów i mierników Obsługa reklamacji całościowa obsługa wielu kanałów zgłoszeń reklamacji (telefon, osobista, przez www, przesyłany na adres bazy reklamacje, etc.) obsługa procesu realizacji reklamacji, zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją reklamacji raportowanie i analityka reklamacji. Obsługa windykacyjna pobieranie danych o zaległościach płatniczych z systemu FK automatyczne generowanie dokumentów pomocniczych tj. monity, ponaglenia, wezwania automatyczne pobieranie danych z serwisów zewnętrznych firm windykacyjnych. Powiązanie z dokumentami uzpełniającymi takimi KRSy. NIPy, zaświadczenia, weksle, poręczenia, etc. udostępnianie historii wpłat definiowanie i realizacja zadań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, ustalenia wpłat, etc.)

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Gemini Cloud Project Case Study

Gemini Cloud Project Case Study Gemini Cloud Project Case Study business model and integration/implementation aspects Maciej Morawski - Gemini Cloud Polska Gemini Cloud Usługi IT od 1995 10+ lat doświadczenia w projektach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY grudnia 2009 r., Warszawa IBM WebSphere Portal NOW czyli portal w 3 tygodnie

LOTUS DAY grudnia 2009 r., Warszawa IBM WebSphere Portal NOW czyli portal w 3 tygodnie LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa IBM WebSphere Portal NOW czyli portal w 3 tygodnie Maciej Magierek 1 WebSphere Portal Pracownicy portal B2E Partnerzy portal B2B Wspólna platforma portalowa Klienci

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Jednolita platforma wymiany informacji

Jednolita platforma wymiany informacji Jednolita platforma wymiany informacji Dysant Framework generator aplikacji Standardy architektury aplikacji oraz modelowania procesów biznesowych Wielokanałowy dostęp do danych - IBM Notes, WWW, BlackBerry

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji

NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji NEC & CONNECTIA - siła w perfekcji W dzisiejszym świecie jednym z podstawowych wyznaczników jakości jest doskonała komunikacja. Definiujemy ją przez wygodne, nowoczesne, bezpieczne i niezawodne kanały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP

Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów Microsoft SharePoint 2013 - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

tel.: (+48) mail.

tel.: (+48) mail. Platforma badawcza CATI-System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Pozwala ona na sprawną realizację badań telefonicznych (CATI), badań internetowych (CAWI) oraz

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo