ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 0033/ZO/FZ/2014 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk chromatografów. I. ZAKRES REALIZACJI Zakres realizacji obejmuje: dostawę (koszt dostawy, jej ubezpieczenie i ryzyko związane z dostawą po stronie dostawcy) do wskazanych użytkowników chromatografów na terenie RP, uruchomienie, w tym ustawienie aplikacji bądź wdrożenie metod oraz sprawdzenie poprawności wskazań w Laboratorium, kalibracja aparatu i wykonanie badań próbek rzeczywistych, przeszkolenie personelu (min. 3 osoby) w zakresie wykonywania analiz zgodnie z wyspecyfikowanymi normami obsługi, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. A. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA SUMY WĘGLOWODORÓW C6-C12 (BENZYNA), C12-C35 (OLEJ MINERALNY) ORAZ C6-C35 W OSADACH I GLEBACH WG METODY 025/2009 ORAZ NORMY PN-EN ISO :2003 Zakres stosowania: Oznaczanie sumy węglowodorów C6-C12 w zakresie stężeń 21,0-1500,0 mg/kg i C12 - C35 w zakresie stężeń 34,0 5000,0 mg/kg zgodnie z Metodą 025/2009 (z możliwością oznaczenia do C40) oraz do oznaczania indeksu oleju mineralnego w stężeniach od 0,1 do 100 mg/l zgodnie z PN-EN ISO :2003.

2 Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z metodą 025/2009 i normą PN-EN ISO :2003 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless z programowalną temperaturą x 2 szt., kolumna niepolarna x 2szt. (np. 100% dimetylopolisiloksan lub 95%dimetylo-5%difenylopolisiloksan o wymiarach: długość 5-30m, średnica wewnętrzna 0,25-0,53mm, grubość fazy 0,25-1,2 µm), temperatura pieca do min. 400 o C, autosampler (na min. 16 próbek) z możliwością obsługi dwóch kanałów jednocześnie, zapobiegający nagrzewaniu się tacy i zatężaniu prób (preferowany chłodzony), chromatograf zapobiegający dyskryminacji pików wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce, stosowanie azotu jako gazu nośnego. Wymagania dodatkowe możliwość oznaczania węglowodorów C6 - C35 (z możliwością oznaczenia do C40) w rozpuszczalnikach: pentan (zakres C10-C40) i dichlorometan (zakres C6-C40) na podstawie metodyk referencyjnych pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod: Metody 025/2009 (suma węglowodorów C6-C35 z możliwością rozszerzenia zakresu do C40) oraz normy PN-EN ISO :2003 ze szczególnym uwzględnieniem wymagań pkt. 7.2 i normy, kalibracji aparatu (wzorce zapewnione przez Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu i przedstawieniu raportu: - potwierdzającego, że chromatograf zapobiega dyskryminacji pików wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce, - poprawności działania na wzorcach dostępnych w Laboratorium wg kryterium precyzji metod, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. Strona 2/16

3 B. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA TLENOWYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI ORGANICZNIE ZWIĄZANEGO TLENU WG NORMY PN-EN 1601:2001 Zakres stosowania Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu metodą chromatografii gazowej wg PN-EN 1601:2001 (O-FID): oznaczanie tlenowych związków organicznych w zakresie 0,17 % (m/m) do 15,0 % (m/m) (z możliwością poszerzenia zakresu od 0,05 % (m/m) do 20,0 % (m/m)) dla każdego składnika w benzynie bezołowiowej, oznaczanie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu do 3,7 % (m/m) (z możliwością poszerzenia zakresu do 6,0 % (m/m)) w benzynie bezołowiowej, opcjonalnie oznaczanie zawartości etanolu w benzynie E85 oraz całkowitej zawartości tlenu. Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN 1601:2001 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy wyposażony w reaktor krakingowy, reaktor do uwodornienia, detektor płomieniowo-jonizacyjny selektywny względem tlenu (O-FID), inżektor split/splitless, programowalny sterownik termostatu, elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów. Wymagania dodatkowe kolumna kapilarna pokryta usieciowanym metylosilikonem lub glikolem polietylenowym umożliwiająca osiągnięcie wymaganej wg normy PN-EN 1601 zdolności rozdzielczej R między oznaczanymi związkami tlenowymi oraz wodą i tlenem co najmniej 1, autosampler na min. 8 próbek, wyświetlacz na chromatografie gazowym umożliwiający podgląd parametrów pracy, chromatografu, służący także do analizy i zbierania danych. Oprogramowanie musi umożliwiać również wyliczenie współczynników wzorcowania, obliczenie masy każdego składnika z zastosowaniem wzorca wewnętrznego, przeliczenie wyniku z %(m/m) na %(V/V) i obliczenie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu zgodnie normą PN-EN 1601 oraz umieszczenie tego na raporcie końcowym z analizy, drukarka sieciowa, laserowa, kolorowa (połączenie drukarki i zestawu komputerowego na odległości 10m), zestaw CRM-ów o zawartości tlenowych związków organicznych w zakresie od 0,17 do 15 % (m/m) wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC w ilości umożliwiającej kalibrację aparatu oraz sprawdzenie, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS- opcjonalnie, możliwość przenoszenia danych do Excel. Zastrzeżenie możliwość przeprowadzenia badań testowych na próbkach rzeczywistych w Laboratorium lub u oferenta na oferowanym modelu chromatografu. Strona 3/16

4 Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce-crmy po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody co najmniej w dwóch punktach, na dowolnym poziomie mieszczącym się w zakresie pomiarowym przy użyciu zestawu CRM (element dostawy), RM-ów i próbek rzeczywistych (zapewni Laboratorium). Kryterium odbioru: - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca (CRM); - pozytywny wynik badań sprawdzenia dla RM-ów mieszczący się w powtarzalności lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik badań sprawdzenia dla RM-ów mieszczący się w powtarzalności lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik próbek rzeczywistych (benzyny bezołowiowej o różnej zawartości związków tlenowych i E85) z wynikami uzyskanymi na aparacie stosowanym w Laboratorium, na którym obecnie wykonuje się takie badania mieszczący się w granicach tolerancji metody. przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu, funkcjonalności programu do zbierania danych, kalibracji oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych, przeszkoleniu personelu (min. 2 osoby) z podstawowej konserwacji oraz preferowane przeszkolenie personelu z drobnych napraw chromatografu gazowego z nadaniem stosownych uprawnień, potwierdzonych na piśmie. C. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI GRUP WĘGLOWODORÓW I ZWIĄZKÓW TLENOWYCH W BENZYNIE DO SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH WG NORMY PN-EN ISO 22854:2012 ORAZ DO OZNACZANIA TYPÓW WĘGLOWODORÓW PARAFINOWYCH, NAFTENOWYCH I AROMATYCZNYCH W DESTYLATACH NAFTOWYCH DO 200 O C WG NORMY ASTM D (2009) Zakres stosowania Oznaczanie zawartości grup węglowodorowych i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej wg PN-EN ISO 22854:2012 oraz do oznaczania typów węglowodorowych parafinowych, naftenowych i aromatycznych w destylatach naftowych do 200 o C (z możliwością dla destylatów do 230 o C) wg ASTM D (2009). Oznaczanie zawartości grup węglowodorowych i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej wg PN-EN ISO 22854:2012: oznaczanie całkowitej zawartości aromatów do 50 % (V/V) w benzynach silnikowych (z możliwością poszerzenia zakresu pomiarowego od 0,03 % do 95 %), z możliwościami: - oznaczania benzenu od 0,01% do 70% z opcją do 80 %, - oznaczania poszczególnych aromatów od 0,01% do 70%z opcją do 90 %, - oznaczania całkowitej zawartości olefin od 0,03% do 75%, - oznaczania etanolu od 0,01% do 95%, - oznaczania wszystkich eterów od 0,01% do 30%, - oznaczania pozostałych alkoholi od 0,01% do 20%, w strumieniach: benzyna gotowa, komponenty benzynowe, wsad reformingowy, reformat, dzika nafta, lekka nafta, ciężka nafta, benzyna krakingowa, izomeryzat, alkilat, biokomponent E85, Strona 4/16

5 oznaczanie całkowitej zawartości olefin od ok. 1,5 %(V/V) do 30 % (V/V) w benzynach silnikowych, oznaczanie związków tlenowych od ok. 0,8 %(V/V) do 15 % (V/V) w benzynach silnikowych, oznaczanie całkowitej zawartości tlenu od ok. 1,5 %(m/m) do 4,0 % (m/m) w benzynach silnikowych, oznaczanie benzenu do 2 % (V/V) w benzynach silnikowych, możliwość pracy w trybach PNA, OPNA, PIPNA, PONA, PIONA, PIANO, OPIONA, GASOLINE, FAST GROUP TYPE, E85, Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN ISO 22854:2012 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, wyposażenie do wielowymiarowej chromatografii gazowej, dozownik dobrany do detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), odpowiednie kolumny zgodne z Załącznikiem A do normy PN-EN ISO 22854:2012 możliwe jest użycie równoważnych wyrobów o ile można stwierdzić, że prowadzą do uzyskania takich samych wyników, pułapki i katalizator uwodornienia, umożliwiające wymagany rozdział węglowodorów na grupy: n-parafiny, izo-parafiny, olefiny, nafteny, aromaty i dodatkowo wg ilości atomów węgla w poszczególnych grupach, zawory przełączające do sterowania przepływem związków między kolumnami z nieaktywną chemicznie powierzchnią i małą objętością martwą, elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów, automatyczne programowanie kondycjonowania kolumn i trapów, Wymagania dodatkowe autosampler na min. 8 próbek, wyświetlacz na chromatografie gazowym umożliwiający podgląd parametrów pracy, chromatografu, służący także do analizy i zbierania danych. Oprogramowanie musi umożliwiać również obliczenie %(m/m), %(V/V) oznaczanych grup węglowodorów, związków tlenowych, obliczenie całkowitej zawartości tlenu, gęstości, średniej masy cząsteczkowej, stosunku C:H:O, wartości kalorycznej, teoretycznej wartości RON/MON, automatyczne przeliczanie poszczególnych składników przez współczynnik rozcieńczenia, drukarka sieciowa, laserowa, kolorowa (połączenie drukarki i zestawu komputerowego na odległości 10m), zestaw CRM-ów (mieszanki sprawdzające): reformat, benzyna krakingowa, wsad na reforming, benzyna bez związków tlenowych, benzyna z zawartością związków tlenowych, każdy wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC Przybliżony skład grupowy (% V/V) przedstawiono poniżej w tabeli: Wsad na Benzyna reformat reforming krakingowa benzyna 1 benzyna 2 benzyna 3 benzyna 4 Benzen 0,01-0,15 1,0-2,0 0,3-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 0,5-0,6 0,6-0,9 Aromaty 10,0-20,0 60,0-80,0 5,0-10,0 34,0-36,0 38,0-40,0 25,0-27,0 29,0-31,0 Olefiny 0,0-0,5 0,3-1,0 30,0-60,0 16,0-18,7 8,0-10,0 4,6-6,5 11,0-14,0 Niearomaty ,3-39, zw.tlenowe ,5-11,0-4,5-5,1 10,0-12,5 Eter z 5 atomami węgla i/ lub więcej 9,5-11,0 9,5-11,0 Etanol 4,5-5,1 0,5-1,5 Strona 5/16

6 filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie, możliwość przenoszenia danych do Excel. Zastrzeżenie możliwość przeprowadzenia badań testowych na próbkach rzeczywistych w Laboratorium lub u oferenta na oferowanym modelu chromatografu. Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod PN-EN ISO 22854:2012 i ASTM D (2009), kalibracji aparatu (wzorce-crm-y po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody w każdym trybie pracy aparatu przy użyciu zestawu CRM-ów (element dostawy), RM-ów i próbek rzeczywistych. Kryterium odbioru są: - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca dla CRM-u, - pozytywny wynik badań RM-ów mieszczący się w powtarzalność lub tolerancji 0,59xR metody, - pozytywny wynik próbek rzeczywistych (benzyna gotowa, komponenty benzynowe, wsad reformingowy, reformat, dzika nafta, lekka nafta, ciężka nafta, benzyna krakingowa, izomeryzat, alkilat, biokomponent E85) z wynikami uzyskanymi na aparacie stosowanym w Laboratorium, na którym obecnie wykonuje się takie badania mieszczący się w granicach tolerancji metody, przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu i funkcjonalności programu do zbierania danych oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych, przeszkolenie z kalibracji GC, przeszkoleniu personelu (min. 2 osoby) z podstawowej konserwacji oraz preferowane szkolenie personelu z drobnych napraw chromatografu gazowego i nadanie stosownych uprawnień. D. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA BTEX WG NORMY PN-ISO :2002 Zakres stosowania Oznaczenie BTEX w zakresie stężeń 3, µg/l wg PN-ISO :2002. Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normą PN-ISO :2002 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 1 szt. (rozdział próbki na 2 kolumny, zapewniający równoczesne dozowanie próbki do kolumn o różnej polarności), kolumna 1: 30m x 0,25 mm x 0,1 µm polidimetylosiloksan z 14 % cyjanopropylosiloksanem lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział ( zał. B normy PN-ISO ), kolumna 2: 30m x 0,25 mm x 0,1-100 % glikol polietylenowy lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział ( zał. B normy PN-ISO ), system automatycznego dozowania fazy nadpowierzchniowej z termostatem. Strona 6/16

7 Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach do GC i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. E. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA AZOTU, TLENU, TLENKU WĘGLA I METANU W GAZACH WG NORMY ASTM D (2011) Zakres stosowania Oznaczanie azotu, tlenu, tlenku węgla i metanu w próbkach gazów wg ASTM D (2011). Zakres stężeń dla azotu: 0,01 78,1 % mol, tlenu: 0,01 21,9 % mol, tlenku węgla: od 0,01 % mol i metanu od 0,01 % mol. Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normą ASTM D (2011) wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy jednokanałowy, detektor TCD x 1 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 1 szt., kolumna 1 - przedkolumna: 1, 2 m x 6,35 mm - Porapak Q ( granulacja: mesh) lub inna równoważna, kolumna 2: m x 0,530 mm x 50 um - sita molekularne 5 A, zawór gazowy termostatowane zewnętrznie, zawory dziesięciodrożne - 2 szt.; system doprowadzania próbki wykonany z materiałów, które są obojętne i nieadsorpcyjne w stosunku do składników zawartych w próbce. Preferowanym materiałem jest stal nierdzewna. Nie dopuszcza się stosowania miedzi i jej stopów. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, Strona 7/16

8 elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, wzorzec - RM 1 0,01 % mol azotu, 0,01 % mol tlenu, 0,01 % mol tlenku węgla w metanie, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody (optymalizacja rozdziału dla azotu, tlenu, tlenku węgla i metanu); kalibracji aparatu (wzorce-rmy po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium oraz na RM dostarczonym przez Dostawcę chromatografu (RM 1). Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania. przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. F. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA KWASU MRÓWKOWEGO W FENOLU WG METODY ZN-ORLEN-9:2012 Zakres stosowania Oznaczanie kwasu mrówkowego w fenolu wg ZN-ORLEN-9:2012. Zakres stężeń dla kwasu mrówkowego: 0,0005 0,0020 % (m/m). Wymagania techniczne chromatograf gazowy jednokanałowy, detektor FID x 1 szt., metanizer, inżektor pakowany, kolumna I 0,4-0,5 m z katalizatorem rozkładu kwasu mrówkowego do tlenku węgla kwas borowy zmieszany z kwasem ortofosforowym w stosunku masowym od 1-1,8 (kolumna umieszczona w piecu chromatografu), kolumna II na zewnątrz chromatografu - 0,3-0,6 m zaw. sita molekularne 13 X + węgiel aktywny w stosunku: 1:1, kolumna III - na zewnątrz chromatografu - 0,32 m zaw. węgiel aktywny, kolumna w kształcie litery U, umieszczona w naczyniu Dewara w temp. 0 o C. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, Strona 8/16

9 filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce zapewni Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparacie, na którym obecnie wykonuje się takie badania, przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania i obróbki danych. G. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA SKŁADU PROPYLENU WG NORMY ASTM D (2010) I WĘGLOWODORÓW C1-C5 W PRÓBKACH GAZÓW WG NORMY PN-ISO 7941:1993+AP1:2002 Zakres stosowania Oznaczanie zanieczyszczeń w propylenie zgodnie z normą ASTM D (2010), granica oznaczalności dla zanieczyszczeń: 0,0002 % (mol) oraz do oznaczania składu węglowodorowego C1-C5 zgodnie z normą PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 w zakresie: 0,01-100,00 % (m/m) i % (mol). Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z normami ASTM D (2010) i PN-ISO 941:1993+Ap1:2002 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 2 szt., zawór gazowy - 2 szt. (oddzielne wejścia do dozowników), kolumna do oznaczania propylenu 2 połączone szeregowo kolumny: kolumna z dimetylosilikonową fazą stacjonarną oraz kolumna z warstwą porowatą na ściankach kolumny Al2O3/KCl typu PLOT lub inna równoważna zapewniająca optymalny rozdział węglowodorów, kolumna do oznaczania składu węglowodorowego C1-C5 kolumna wypełniona tlenkiem glinu, np.: COL-ELITE-ALUMINA 30 m x 0,53 mm zapewniająca optymalny rozdział węglowodorów C1 - C5. Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, wzorce: Strona 9/16

10 CRM 1 20 ppm mol metanu, 200 ppm mol etanu, 10 ppm etenu, 0,3 % mol propanu, 10 ppm mol cyklopropanu, 10 ppm mol izobutanu, 10 ppm mol n-butanu, 5 ppm 1,3 butadienu, 2 ppm mol metyloacetylenu, propylen - do 100,0000 % mol ( butla o poj. wodnej 10 l, ciekły propylen). CRM 2-0,01 % (m/m) metanu, ok. 2 % (m/m) etanu, ok. 20 % (m/m) propanu, ok. 30 % (m/m) izobutanu, ok. 10 % (m/m) 1,3 butadienu, ok. 0,5 % (m/m) n-pentanu, n-butan do 100,00 % (m/m) (butla o poj. wodnej 10 l, dwuzawodowa, n-c4 ciekły). Wymagania dla CRM każdy wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC i odniesienie do NIST. możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium oraz na CRM dostarczonym przez Dostawcę chromatografu (CRM 1 i CRM 2). Kryterium odbioru: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparatach, na którym obecnie wykonuje się takie badania. przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. H. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEŃ W ACETONIE WG METODY ORLEN LABORATORIUM 021/2011 I METANOLU I ETANOLU W WODACH WG NORMY ASTM D (2007) Zakres stosowania Oznaczanie zanieczyszczeń w acetonie zgodnie z metodą ORLEN Laboratorium nr 021/2011, granica oznaczalności dla benzenu: 0,0001 % (m/m), dla pozostałych zanieczyszczeń (metanol, etanol, alkohol diacetonowy, aldehyd octowy, toluen) 0,01 % (m/m) oraz do oznaczania metanolu i etanolu zgodnie z normą ASTM D (2007) w zakresie: 0,01-5,00 % (m/m). Wymagania techniczne zgodność chromatografu gazowego z metodą ORLEN Laboratorium nr 021/2011 i normą ASTM D (2007) wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metod w Laboratorium, chromatograf gazowy dwukanałowy, detektor FID x 2 szt., inżektor kapilarny split/splitless x 2 szt., kolumny: FFAP 30 m x 0,53 mm x 1,0 um lub równoważne zapewniające optymalny rozdział - 2 szt. Strona 10/16

11 Wymagania dodatkowe chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru wymagane podpisanie protokołu odbioru w/w aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metod, kalibracji aparatu (wzorce zapewni Laboratorium), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu aparatu na wzorcach i próbkach rzeczywistych zapewnionych przez Laboratorium. Kryterium: powtarzalność metody, porównanie wyników badań próbek rzeczywistych z wynikami uzyskanymi na aparatach, na których obecnie wykonuje się takie badania przeszkoleniu personelu z obsługi chromatografu, wykonywania badań próbek rzeczywistych, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych. I. CHROMATOGRAF GAZOWY DO OZNACZANIA ZWIĄZKÓW TLENOWYCH WG PN-EN 13132:2005 Zakres stosowania Oznaczanie tlenowych związków organicznych metodą GC z przełączaniem kolumny: oznaczanie tlenowych związków organicznych w zakresie 0,17 % (m/m) do 15 % (m/m), oznaczanie całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu do 3,7 % (m/m) dla benzyny bezołowiowej. Wymagania techniczne: zgodność chromatografu gazowego z normą PN-EN 13132:2005 wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia w/w metody w Laboratorium, chromatograf gazowy wielowymiarowy, wyposażony w urządzenie do przełączania kolumn (przełącznik Deansa), inżektor split/splitless, programowalny sterownik termostatu, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), system od dozownika próbki do detektora wykonany całkowicie ze szkła. Wyposażenie dodatkowe kolumna nr 1 długości 60 m o średnicy wewnętrznej 0,25 mm z topionej krzemionki z naniesionym triscyjanoetoksypropanem (TCEP) o grubości warstwy 0,4 µm, kolumna nr 2 długości 30 m o średnicy wewnętrznej 0,25 mm z topionej krzemionki z naniesionym metylosilikonem o grubości warstwy 0,4 µm, autosampler, urządzenie do kontroli przepływu gazu nośnego, Strona 11/16

12 chromatografu, służący także do analizy zbierania danych wraz z drukarką HP Laser Jet P2035, elektroniczne sterowanie przepływami, filtry oczyszczające, na każdy gaz, ze wskaźnikami zużycia usytuowane przed wejściem gazów do chromatografu, w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się: tlenu, wody i węglowodorów do układu, zestaw CRM-ów o zawartości tlenowych związków organicznych w zakresie od 0,17 do 15 % (m/m) wraz z certyfikatem, który potwierdza kompetencje producenta CRM w zakresie normy PN-EN ISO/IEC w ilości umożliwiającej kalibrację aparatu oraz sprawdzenie, możliwość eksportowania danych do systemu LIMS - opcjonalnie. Warunki odbioru - wymagane podpisanie protokołu odbioru wlw aparatu. Protokół odbioru winien być ustawieniu aplikacji i wdrożeniu metody, kalibracji aparatu (wzorce po stronie Dostawcy), ustawieniu parametrów aparatu po badaniu próbek rzeczywistych, sprawdzeniu ustawienia parametrów metody co najmniej w dwóch punktach, na dowolnym poziomie mieszczącym się w zakresie pomiarowym przy użyciu zestawu CRM (element dostawy). Kryterium odbioru - pozytywny wynik sprawdzenia mieszczący się w granicach niepewności bądź tolerancji wzorca, przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi aparatu, podstawowej konserwacji chromatografu oraz obsługi i funkcjonalności programu do zbierania danych oraz z wykonywania badań próbek rzeczywistych. Oferta powinna składać się z dwóch części (każda w oddzielnej kopercie): a. Części technicznej, która powinna zawierać: 1. Wypełniony pliku Excel Załącznik nr Informacje w zakresie: składów proponowanych RM, CRM (np. w formie certyfikatu), warunków pracy, wymagań środowiskowych i lokalowych, propozycji harmonogramu dostawy, uruchomienia i przeszkolenia personelu, okresu gwarancji na chromatograf wraz z warunkami realizacji napraw gwarancyjnych, w tym przedstawienie propozycji karty gwarancyjnej, czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, w tym czas w jakim usługa serwisowa zostanie zrealizowana z uwzględnieniem dostaw niezbędnych części, potwierdzenia dostępności do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na okres min 10 lat, listy referencyjne użytkowników oferowanego chromatografu preferowana lista potwierdzająca dostawę chromatografu z wdrożeniem odpowiednich w/w aplikacji, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej, okresu ważności oferty w części technicznej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. 3. Następujące dane potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 3.1 Nazwa Firmy, adres, telefon, fax. 3.2 Nazwiska osób reprezentujących firmę. 3.3 Data sporządzenia oferty. Strona 12/16

13 3.4 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. Dla odpisu/zaświadczenia dodatkowo wymagane jest oświadczenie, że od dnia jego wydania na dzień sporządzenia oferty nie wprowadzono żadnych zmian. 3.5 Decyzje w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej NIP. 3.6 Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek ZUS. 3.7 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych z US. 3.8 Przedstawienie oświadczenia, iż w stosunku do oferenta nie zostało wszczęte: - postępowanie egzekucyjne, - nie zachodzą warunki do otwarcia w najbliższym czasie postępowania układowego lub upadłościowego, - postanowienie sądowe zabraniające prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem. 3.9 Kopię ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej usługi. Dokumenty określone w pkt. 3.6 i 3.7 nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż 3 m-ce w stosunku do dnia złożenia oferty. 4. Potwierdzenie, że chromatografy: spełniają wymagania techniczne zgodnie z niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty, są urządzeniami kompletnymi, nowymi, nieużywanymi, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, zostaną dostarczone z: - kompletnym wyposażeniem, które po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem wg powyższych specyfikacji, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych, - kompletną instrukcją oryginalną wraz z tłumaczeniem w języku polskim min. w wersji elektronicznej; - podstawową i niezbędną dokumentacją techniczną (w tym schematy podłączeń), - katalogiem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, - certyfikatem lub oświadczeniem potwierdzającym zgodność oferowanego chromatografu z wymaganą normą czynnościową, - kartą gwarancyjną, - dokumentami poświadczającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE). b. Części finansowej, która powinna zawierać: cenę oferowanego kompletnego chromatografu, formę i warunki płatności (termin, kurs waluty jeśli wymagany), warunki świadczenia usług przez serwis w okresie pogwarancyjnym (wymagane min. podanie kosztów: dojazdu, koszt roboczogodziny rb/h), wykaz i ceny materiałów eksploatacyjnych oraz podstawowych części zamiennych dla oferowanych chromatografów: kolumny chromatograficzne, strzykawki, vialki, kapsle z uszczelkami, linery, septy, filtry oczyszczające na gazy, olefin-trap - dotyczy tylko chromatografu C, okres ważności oferty w zakresie części finansowej nie krótszy niż 50 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. II. WARUNKI PRZYJĘCIA OFERTY Warunkiem przyjęcia oferty jest sporządzenie jej w formie papierowej, pisemnej w języku polskim (pod rygorem nieważności), zabezpieczonej przed zdekompletowaniem oraz podpisanej przez osoby upoważnione. Wszystkie zapisane strony muszą być parafowane przez Oferenta oraz kolejno numerowane Strona 13/16

14 (z uwzględnieniem wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty). Ewentualne poprawki w ofercie winny być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Dokumenty i załączniki będące kopiami winny być na każdej stronie opatrzone napisem za zgodność z oryginałem oraz być sygnowane przez osoby podpisujące ofertę wraz z właściwymi pieczątkami. Ofertę należy dostarczyć w kopercie z napisem CHROMATOGRAFY 2014, która powinna zawierać dwie koperty: kopertę z napisem CHROMATOGRAFY 2014 CZĘŚĆ TECHNICZNA zawierającą - wersję papierową części technicznej, - wersję elektroniczną na nośniku pamięci części technicznej (załącznik 1 w wersji pdf. oraz w wersji edytowalnej). kopertę z napisem CHROMATOGRAFY 2014 CZĘŚĆ FINANSOWA zawierającą - wersję papierową części finansowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej przesłanej na adres owy. Dopuszcza się złożenie oferty na pojedyncze chromatografy objęte niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty. Tak sporządzona kompletna oferta, zawierająca oddzielne opisane i zamknięte koperty z częścią techniczną i częścią finansową, winna być dostarczona w jednej opisanej i zamkniętej kopercie do dnia do godz. 15:00, do Kancelarii obsługującej ORLEN Laboratorium lub do siedziby Spółki w Płocku, (ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chemików 7, Płock). Na kopertach należy podać nazwę, dokładny adres Oferenta oraz tytuł OFERTA CHROMATOGRAFY W przypadku otrzymania oferty po godz. 15:00 dnia nie będzie ona uwzględniona w postępowaniu zakupowym. III. INFORMACJE DODATKOWE W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji związanych z przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty, prosimy o kontakt z Moniką Machulską-Niździńską tel , , lub Katarzyną Bylińską tel , , Dopuszcza się udostępnienie Oferentowi nieznormalizowanych własnych metod badawczych przywołanych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty, pod warunkiem złożenia wymaganego oświadczenia gwarantującego zabezpieczenie praw autorskich ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 12:00 w siedzibie ORLEN Laboratorium w obecności Komisji bez udziału Oferentów. IV. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA ORAZ OCENY OFERTY Oferty oceniane będą wg kryteriów określonych przez Komisję. 1. Kryteria obligatoryjne: 1.1. zgodność przedmiotu oferty z wysłanym Zaproszeniem do złożenia oferty; 1.2. spełnienie kryteriów punktu II Zaproszenia do złożenia oferty; 2. Kryteria oceny oferty: 2.1. opinia dotycząca: Strona 14/16

15 - jakości aparatu (jakość wyposażenia, jakość oprogramowania m.in. łatwość obsługi, możliwość zrzutu do Excela, dodatkowe nakładki umożliwiające obliczenia, efektywność wykonywania analiz); - jakości serwisu (m.in. czas reakcji serwisu); 2.2. ocena warunków eksploatacyjnych: - koszty materiałów eksploatacyjnych wskazanych w Zaproszeniu do złożenia oferty; - warunki gwarancji (czas gwarancji); - warunki serwisowania (koszty wymaganych przeglądów w okresie gwarancyjnym); 2.3. ocena warunków finansowych cena z uwzględnieniem warunków płatności. Firmy, które przedstawią oferty, nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Komisja może zobligować Oferenta do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganej przez Komisję dokumentacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty. V. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości), - unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, - prowadzenia dalszych negocjacji techniczno-finansowych, - zakupu pojedynczych chromatografów od poszczególnych dostawców. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty, złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu przetargowym i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy. Zainteresowani będą powiadomieni o wyniku postępowania zakupowego w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania ofert. VI. UWAGI DODATKOWE 1. W ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. został wdrożony System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO i PN-N 18001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP oraz zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji PKN Orlen S.A. 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez ZLECENIOBIORCĘ będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP. 4. Osoby pracujące na terenie Laboratorium zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa dla osób przebywających na teranie Laboratorium nr GS/01/08. Strona 15/16

16 5. Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z ustawą odpadach z dnia 14 kwietnia 2012 (Dz. U r. poz. 21) 6. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi, wykonanej na podstawie niniejszego Zlecenia, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jego realizacji. 7. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi. 8. Zleceniobiorca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zlecenia, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji zleconej usługi. Złożenie oferty do niniejszego zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Zleceniobiorcę dodatkowych warunków realizacji dostaw na teren PKN ORLEN S.A., w tym: - przestrzegania wewnętrznych zasad BHP; - przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 38/DG/2011 z dnia ; - ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji Zlecenia, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren PKN ORLEN S.A.. * Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie PKN ORLEN S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres owy. Z poważaniem Strona 16/16

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 sztuk laserowego analizatora wielkości cząstek. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A Laserowy

Bardziej szczegółowo

0077/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-08-14

0077/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-08-14 0077/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-08-14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 sztuk automatycznych aparatów do oznaczania składu

Bardziej szczegółowo

0085/ZO/FZ/2016 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0085/ZO/FZ/2016 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi: 1. Sprzedaż 1 sztuki automatycznego aparatu do wykonywania badań

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 1 sztuki automatycznego reometru dynamicznego ścinania do badań asfaltów drogowych i modyfikowanych.

Bardziej szczegółowo

0021 / ZO / FZ / 2014 Płock, 2014-02-14. Dotyczy: zakupu paliw referencyjnych izooktanu ASTM, n-heptanu ASTM oraz paliw wzorcowych paliwo T, paliwo U

0021 / ZO / FZ / 2014 Płock, 2014-02-14. Dotyczy: zakupu paliw referencyjnych izooktanu ASTM, n-heptanu ASTM oraz paliw wzorcowych paliwo T, paliwo U 0021 / ZO / FZ / 2014 Płock, 2014-02-14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu paliw referencyjnych izooktanu ASTM, n-heptanu ASTM oraz paliw wzorcowych paliwo T, paliwo U Szanowni Państwo! ORLEN

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na dostawę 4 sztuk automatycznych aparatów do miareczkowania. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A. Automatyczny aparat

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 0013/ZO/FZ/2015 Płock, dnia 2015-11-17 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na realizację usługi dostawy chromatografu cieczowego do oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi: 1. Sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki automatycznego aparatu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! I. ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi: 1. Sprzedaż i dostarczenie chromatografu/-ów o niżej określonych

Bardziej szczegółowo

0101/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-10-29

0101/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-10-29 0101/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-10-29 Szanowni Państwo! ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na spektrometr do oznaczania wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii

Bardziej szczegółowo

0080/ZO/FZ/2016 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0080/ZO/FZ/2016 Płock, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! I. ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na realizację niżej wyspecyfikowanej usługi: 1. Sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki myjni automatycznej przystosowanej

Bardziej szczegółowo

0004/ZO/FZ/2015 Płock, 2015-10-30 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0004/ZO/FZ/2015 Płock, 2015-10-30 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej prace remontowe w pomieszczeniach Pracowni Laboratorium Nawozów oraz Laboratorium

Bardziej szczegółowo

l.dz. 185/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 29.05.2015 r.

l.dz. 185/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 29.05.2015 r. l.dz. 185/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 29.05.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

0081/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-09-04

0081/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-09-04 0081/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-09-04 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzki Laboratoriów oraz Centrali Spółki ORLEN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji:

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział II Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/056/AJK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/056/AJK Kraków, 18.04 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/056/AJK w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM Kraków, dnia 14 listopada 2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0514/P/BM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP:

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz budowy rurociągu azotu i instalacji wewnętrznych w Hali Remontu Taboru w ORLEN KolTrans w Płocku Płock 14.06.2013 r. ORLEN KolTrans

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych Płock 27.02.2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN Kraków, dnia 04.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/134/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/093/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/093/GN Kraków, dnia 20.07.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/093/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

V. Sposób przygotowania oferty:

V. Sposób przygotowania oferty: Kraków, dnia 17.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0369/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. Zapytanie o informacje nr 10177987 Dotyczy: Drukarki wielofunkcyjne dla Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Wersja: 1.0. Data: 15.03.2011 1 Ul. Chemików 7 1 z 10 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia.

Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia. Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia. Płock 19-02- 2013r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ

Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ Zapytanie ofertowe nr 190/SK/2013/TŁ Skawina, dnia 1 październik 2013 r. Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/26/ML_

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/26/ML_ Kraków, 1 października 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/26/ML_ w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

l.dz. 240/TZ/DW/2014 Oświęcim, dnia r.

l.dz. 240/TZ/DW/2014 Oświęcim, dnia r. l.dz. 240/TZ/DW/2014 Oświęcim, dnia 02.09.2014 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia dla Instalacji doświadczalnej w skali półtechnicznej do syntezy półproduktów do produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK Kraków, dnia 04.07.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/084/AJK w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie Płock 09-02- 2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM Kraków, dnia 26.10.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0474/P/SM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Tryb ofertowy I.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Płock 2012-09-27 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax. (+48

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM Kraków, dnia 23.05.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0075/P/NM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/005/MN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/005/MN Kraków, dnia 02.02.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/005/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowej VMAX dla PKN ORLEN S.A..

Zakup macierzy dyskowej VMAX dla PKN ORLEN S.A.. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10204657 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert... FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego/zaproszenia do składania ofert... FORMULARZ OFERTOWY (nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data) Tel::;Fax: Regon NIP: FORMULARZ OFERTOWY Medicofarma SA (Zamawiający) W związku z zapytaniem ofertowym nr opublikowanym w dniu na dostawę JA NIŻEJ PODPISANY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Skawina, dnia 11.04.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające

Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające Płock 08-01- 2013r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu ofertowym dot.:

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu ofertowym dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych. POIR.02.01.00-00-0127/15-00 Oświęcim, dnia 24.03.2017 L.dz. 48/TZ/BM/2017

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG

Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG Skawina, dnia 10.09.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 160/SK/2013/WG Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR Skawina, dnia 21.03. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 74/ELC/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka l.dz. nr 150033/006 Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego POIR.01.01.02-00-0081/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 3 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Skawina, dnia r. Zapytanie ofertowe nr SK/80/11. Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I.

Skawina, dnia r. Zapytanie ofertowe nr SK/80/11. Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. Skawina, dnia 17.08.2011 r. Zapytanie ofertowe nr SK/80/11 Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0164/P/BM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0164/P/BM Płock, dnia 23 kwietnia 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0164/P/BM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta 10616/ )

Zapytanie ofertowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta 10616/ ) Zapytanie ofertowe Gdańsk, 7.08.2017r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (proces wyboru kontrahenta 10616/30062017) świadczenie usług medycznych na platformach LOTOS Petrobaltic, Baltic Beta oraz opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Skawina, dnia 24.02.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 66/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 50/SK/2013/GS

Zapytanie ofertowe nr 50/SK/2013/GS Skawina, dnia 08.04.2013 r. Zapytanie ofertowe nr 50/SK/2013/GS Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczach.

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczach. Kraków, 1 października 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/24/ML w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN Kraków, dnia 30 maj 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/064/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 60/SK/2014/KN

Zapytanie ofertowe nr 60/SK/2014/KN Skawina, dnia 5.03.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 60/SK/2014/KN Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0084/P/NG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0084/P/NG Kraków, dnia 14.03.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0084/P/NG w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPÓŁKI INSTAL RZESZÓW NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH w ramach działania 1.4 POIG na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE SPÓŁKI INSTAL RZESZÓW NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH w ramach działania 1.4 POIG na lata 2007-2013 Instal Rzeszów Sp. z o.o. 35-211 Rzeszów, ul. M. Reja 9 Zakład Produkcyjny 35-211 Rzeszów, ul. Reja 9 Tel.: +48 (17) 852 29 27 Fax: +48 (17) 852 20 93 E-mail: sekretariat@instal.pl Http: www.instal.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK Kraków, dn. 27.08.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2012/0364/P/AJK w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR Kraków,2010-07-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/044/KR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 Chełmno, dnia 14-11-2014 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 II. SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOT. ZAMÓWIENIA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczu.

Dostawa i montaż namiotowych hal magazynowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen-Oil w Jedliczu. Kraków, 6 listopada 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2009/47/ML w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/156/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/156/GN Kraków, dnia 07 listopad 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/156/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 78/SK/2014/KO_TŁ

Zapytanie ofertowe nr 78/SK/2014/KO_TŁ Skawina, dnia 01.04.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 78/SK/2014/KO_TŁ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej WPROWADZENIE Pojęcie chromatografii obejmuje grupę metod separacji substancji, w których występują diw siły: siła powodująca

Bardziej szczegółowo

Wałcz, dnia 8 września 2011roku

Wałcz, dnia 8 września 2011roku Wałcz, dnia 8 września 2011roku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4224 SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 734/11/SZP 08.09.2011 r. 78-601 WAŁCZ wg rozdzielnika otrzymują wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ

Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Skawina, dnia 16.10.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 234/SK/2012/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/131/2015 Kraków, 2015-01-13

Bardziej szczegółowo

l.dz. 226/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 226/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 226/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 01.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Detektor Corona z generatorem azotu (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Detektor Corona z generatorem azotu (Propozycja zakupu) Str.1/6 1. Wstęp dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS S.A. tworzonego w ramach projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 2 do oferty) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 2 do oferty) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Postępowanie nr PWSZ/ZP/2/11/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 2 do oferty). Pieczęć Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Przystępując do postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/124/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/124/GN Kraków, dnia 16.09.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/124/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Płock 06-03- 2013 r.

Płock 06-03- 2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wyceną kosztów realizacji dla podestu obsługowego rozładunkowego frontu kolejowego Płock 06-03- 2013 r. ORLEN KolTrans Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN Kraków, dnia 9.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

a) Szkolenia rozwijające kompetencje i umiejętności miękkie: - sprzedażowe - managerskie - interpersonalne - społeczne - biznesowe

a) Szkolenia rozwijające kompetencje i umiejętności miękkie: - sprzedażowe - managerskie - interpersonalne - społeczne - biznesowe Kraków, dnia 16 sierpnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/036/KR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0160/P/BM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0160/P/BM Kraków, dnia 24.04.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2012/0160/P/BM w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych-

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA: Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Targów Kielce S.A.

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA: Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Targów Kielce S.A. Kielce 21.12.2017 r. Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce tel. (41) 3651435 www.targikielce.pl/przetargi kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZDR) NA WYKONANIE ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A Warszawa,20.11.2014 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 PKT 8A Zamawiający Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu chromatografii

Bardziej szczegółowo

Zbiornika 15L na butadien

Zbiornika 15L na butadien l.dz. 194/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 08.06.2015 Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej dla projektu:,, Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A. Projekt nr (POIG.04.05.02-00-004/12

Bardziej szczegółowo

Komory do badań starzeniowych z systemem nadeszczania i lampami UV

Komory do badań starzeniowych z systemem nadeszczania i lampami UV l.dz. 91/TZ/BM/2015 Oświęcim, dnia 19.03.2015 Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej dla projektu: Utworzenie Centrum badawczo rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A. nr projektu POIG.04.05.02-00-004/12-00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/024/KR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/024/KR Kraków, 25.02.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/024/KR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock 2013-05-24

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock 2013-05-24 Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Płock 2013-05-24 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans Płock 2012-01 - 26 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@koltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR

Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Skawina, dnia 17.10.2012 r. Zapytanie o propozycję nr 232/SK/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia

Bardziej szczegółowo

Płock 2013-02-20. Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku

Płock 2013-02-20. Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku Płock 2013-02-20 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/020/MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/020/MR Kraków, 22 marca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/020/MR w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Metodyka badań. Chromatograf gazowy ze sprzęgłem Deansa według PN-EN 13132

Wstęp. Metodyka badań. Chromatograf gazowy ze sprzęgłem Deansa według PN-EN 13132 W pracy przedstawiono porównanie metod oznaczania tlenowych związków organicznych w benzynach silnikowych według aktualnych norm polskich PN-EN 13132 oraz PN-EN 1601. Artykuł zawiera przegląd problemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/033/GN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/033/GN Kraków, dnia 14.03.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/033/GN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ELC/108/11

Zapytanie ofertowe nr ELC/108/11 Skawina, dnia 18.11.2011 r. Zapytanie ofertowe nr ELC/108/11 Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: Elektrociepłownia Chorzów

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 24/2016/O/JAK1

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr. 24/2016/O/JAK1 Łomianki, 27 grudnia 2016r. Celon Pharma S.A. Mokra 41A 05-092 Łomianki / Kiełpin tel.: +48 22 751 74 78 fax: +48 22 751 74 77 KRS: 0000437778 NIP: 118-16 - 42-061 e-mail: katarzyna.kuczynska@celonpharma.com

Bardziej szczegółowo