Ankieta. Imie i Nazwisko: Tel. kontaktowy: Miejscowość: 1. Praktyczna znajomość obsługi komputera. wiem że istnieje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta. Imie i Nazwisko: Tel. kontaktowy: Miejscowość: e-mail: 1. Praktyczna znajomość obsługi komputera. wiem że istnieje."

Transkrypt

1 Ankieta Imie i Nazwisko: Tel. kontaktowy: Miejscowość: 1. Praktyczna znajomość obsługi komputera wiem że istnieje tylko podstawy znam i potrafie na poziomie zaawansowanym 2. Praktyczna znajomość MS Excel wiem że istnieje tylko podstawy znam i potrafie na poziomie zaawansowanym 3. Praktyczna znajomość MS Power Point wiem że istnieje tylko podstawy znam i potrafie na poziomie zaawansowanym 4. Praktyczna znajomość programów typu CRM wiem że istnieje tylko podstawy znam i potrafie na poziomie zaawansowanym 5. Znajomość języka angielskiego pozwalającą na codzienny kontakt i rozmowy biznesowe tak nie

2 6. Co motywuje cię do pracy: 7. Określ swoje doświadczenie w handlu: 8. Wymień branże w których pracowałaś/łeś w ciągu ostatnich 3 lat: 9. Czy masz doświadczenie w branży oświetlenia: nie tak, jak długo 10.Czy obsługiwałaś/łeś klientów w segmęcie B2B tak nie 11.Podaj 10 swoich najlepszych klientów - Nazwa, Miasto Test wiedzy z zakresu finansów i techniki LED 1. W jakiej temperaturze przepala się żarówka tradycyjna 1000 C 500 C 150 C 2. W jakiej temperaturze przepala się DIODA LED 1000 C 500 C 150 C

3 3. Ile % energii można zaoszczędzić na zużyciu energii elektrycznej stosując rozwiązania LED Do 90% Do 50% Do 40% 4. O ile dłużej mogą pracować źródła światła oparte na technologii LED od np. lamp wyładowczych Nawet do 12 godzin Nawet 1000 razy dłużej 100 razy dłużej 5. Elektrownia słoneczna może powstać w Polsce? Tak Nie Tylko w Górach 6. Elektrownia wiatrowa może powstać w Polsce? Tak Nie Tylko nad morzem 7. Czy panele Fotowoltaiczne gromadzą energię elektryczną 230V Tak Nie 12V 8. Czy w każdej firmie i gospodarstwie domowym można zbudować mini elektrownię słoneczną i wiatrową Tak jeśli pozwalają na to warunki techniczne Tylko pod nadzorem KNF Nie 9. Czy oświetlenie LED może być zamontowane w obiektach użyteczności publicznej? Tak Nie tylko w obiektach prywatnych Tylko za zgodą lokalnych władz gminy

4 10. Osram w oświetleniu oznacza : Jednostkę zużycia świetlówki Natężenie światła Markę producenta 11. Gdzie można zastosować oświetlenie w technologii LED Tylko w obiektach z instalacją 12V Wszędzie Tylko na specjalnych słupach i miejscach do tego przeznaczonych. 12. Aneks to : Wnęka w pomieszczeniu leasingowanym lub mieszkaniu kredytowanym przez Bank. Oddzielny dokument, będący zapisem zmiany w umowie. Przybudowane pomieszczenie do finansowanego budynku. 13. Bilans to : Równowaga pomiędzy dobrem a złem. Zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej. Chodzenie na linie nad przepaścią. 14. Cena sprzedaży Cenę zapłaconą Dostawcy Zapis na cenniku Zapis na metce 15. Jaki powinien być najkrótszy okres leasingu? 12mc 24 mc 36 mc 16. Czynsz inicjalny to : Pierwsza wpłata do umowy Pierwsza rata w harmonogramie spłat Ostatnia opłata zawarta w umowie leasingowej / kredytowej

5 17. Rata leasingowa / kredytowa to: Opłata za prąd, wodę, gaz, w leasingu nieruchomości. Comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu zakupionego poprzez leasing / kredyt. Opłata prowizyjna za przygotowanie umowy leasingu. 18. Deklaracja wekslowa : Oznacza dobrowolną wartość zabezpieczenia, zadeklarowana przez Leasingobiorcę. To dokument określający warunki wypełnienia weksla In blanco i odpowiedzialność wystawcy. Jest wartością zadeklarowaną na wekslu In-blanco. 19. Depozyt gwarancyjny to: Skrytka bankowa. Opłata zabezpieczająca ewentualne przyszłe roszczenia. Opłata za przedłużenie gwarancji. 20. Dokumenty założycielskie firmy korzystającego, to: Dokumenty założycielskie firmy leasingowej. Regon, nip, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub KRS. Formularze NIP, PIT, CIT 21. Dostawca to Firma która świadczy usługi przewozów samochodowych auto lawetami, dostarczając je pod wskazany adres. Osoba/podmiot gospodarczy, od którego finansujący kupuje przedmiot umowy ratalnej Kierownik działu handlowego w salonie samochodowym od którego kupowany jest przedmiot leasingu 22. Faktura Pro Forma to: Zapis na fakturze VAT. Wzór, szablon dokumentu - Faktura VAT 23% Faktura, która jest wystawiana przez dostawcę, przed zawarciem transakcji określająca wstępne warunki transakcji

6 23. Finansujący to: Bank który pożycza pieniądze na zakup przedmiotu leasingu. Strona umowy leasingowej lub kredytowej która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Osoba/firma która opłaca co miesięczne raty leasingowe 24. Harmonogram spłat to : Dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie leasingobiorca/ kredytobiorca z tytułu zawartej umowy. Oferta spłat leasingowych, przesyłana dla przyszłego klienta. Wartość przedmiotu leasingu rozłożona do spłaty na raty. 25. Korzystający to: Kierowca leasingowanego pojazdu. Strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Osoby w firmie które maja prawo prowadzić pojazd zakupiony w formie leasingu. 26.Proszę opisać jakie korzyści podatkowe wynikają z zawarcia umowy leasingu operacyjnego : 27. Leasing to : Prawo do korzystania z samochodu kupionego na raty. Sposób finansowania przedmiotu odmienny od kredytu, czy sprzedaży na raty. Prawo dzierżawy przedmiotu leasingu, wraz z wykupem. 28. Proszę opisać różnice występujące pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym.

7 29. Proszę opisać różnice występujące pomiędzy kredytem a leasingiem 30. Leasing zwrotny. Oznacza że po scaleniu leasingu, przedmiot leasingu zostanie zwrócony do firmy leasingowej. Oznacza że po skończonym okresie finansowania z reguły po 3 latach, klient wymienia sobie u dealera pojazd na nowszy model Forma leasingu, polegająca na sprzedaży finansującemu, środka trwałego będącego dotychczas własnością korzystającego. 31. Kredyt inwestycyjny to Pobranie gotówki w banku przez osobę fizyczną na zakup ziemi pod budowę domu Pieniądze pożyczane przez Bank podmiotom gospodarczym celem realizacji zaplanowanych inwestycji Zakup specjalnego pakietu akcji na giełdzie, kredytowanych przez Bank 32. Leasingobiorca To osoba / firma która pośredniczy w zawarciu umowy leasingu. To ta sama osoba, co oznaczony jako korzystający w umowie leasingu, podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, posiadający/-a odpowiednią zdolność leasingową. To osoba która odbiera od dealera pojazd z umowy leasingowej. 33. Należności leasingowe to: Wartość pozostała do spłaty zawarta w umowie leasingowej Są to: wpłata początkowa, raty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, depozyt zabezpieczający, odsetki, kary umowne, składka ubezpieczeniowa za przedmiot leasingu, refundacja podatku od środków transportu, koszty windykacji i monitoringu, inne koszty i należności do jakich zapłacenia lub zrefundowania korzystający jest zobowiązany na podstawie umowy leasingu, ogólnych warunków, przepisów prawa lub zawiadomienia otrzymanego od finansującego. Oplata wstępna i końcowa w umowie leasingowej.

8 34. Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL) to : Okres leasingowania, sposób zapłaty, opis sposobu leasingowania przedmiotu leasingu. Warunki określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy,obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia. Opis sposobu zakupu przedmiotu leasingu, w tym dokument zamówienia przedmiotu leasingu u dealera. 35. Opłata manipulacyjna (prowizja) Opłata ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu. Kwota a wypłacana handlowcom za wykonanie zadania i pośrednikom za załatwienie transakcji Kwota którą pobiera Bank za udzielenie kredytu. 36. Poręczenie TO : Poświadczenie prawdy za druga osobę celem uwiarygodnienia jaj zeznania. Jedna z form zabezpieczenia umowy leasingu. Dodatkowy podpis na umowie leasingu. 37. Promesa leasingowa kredytowa to : Przyrzeczenie dealera samochodowego załatwienia kredytu lub leasingu. Przyrzeczenie udzielenia kredytu lub leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez kupującego wymagań formalnych w niej określonych. Przyrzeczenie handlowca firmy leasingowej o przyznaniu kredytu na zakup przedmiotu leasingu. 38. Protokół odbioru to : Jest to dokument, który stanowi załącznik do umowy kredytu / leasingu / wykonanych prac potwierdzający odbiór przedmiotu zawartego w umowie Dokument odbioru przesyłki poleconej Dokument przekazania kierowcy pojazdu do użytkowania. 39. Przedmiot leasingu / kredytu: Samochód, Autobus, Nieruchomość, Ciężarówka, Maszyna kupowana w formie kredytu. Środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna, których prawo do używania umowa leasingu lub kredytu przenosi na leasingobiorcę. Pojazd zakupiony poprzez umowę leasingową i wykupiony z leasingu po spłacie.

9 40. Specyfikacja techniczna przedmiotu to: Dokładne określenie rzeczy z wyszczególnieniem nazwy, typu, ilości, producenta i wartości początkowej tych rzeczy. Opisy techniczne producenta z instrukcji obsługi. Odpis technicznego dokumentu znanego także jako: Homologacja pojazdu ciężarowego. 41. Umowa leasingu to: Umowa, na mocy której leasingodawca zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy, (dostawcy) na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingodawcę. Dokument regulujący zasady kupna, który podpisywany jest pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorca. Umowa kredytowania zakupu pojazdu pomiędzy Bankiem a firma korzystającą z takiej formy zakupu. 42. Wartość wykupu (wartość końcowa, wartość rezydualna) Kwota określająca wartość końcową, zawarta w ofercie sprzedaży lub wyrażona procentowo wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu. Stanowi ona różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego przedmiotu. Opłata końcowa zawarta w umowie leasingowej. Kwota którą Korzystający opłaca po zakończeniu umowy leasingowej. 43. Wniosek Leasingowy / kredytowy to : Dokument, forma ankiety który wypełnia doradca finansowy lub osoba starająca się o przyznanie kredytu lub leasingu. W dokumencie tym wpisujemy zeznanie majątkowe klienta oraz przyszły przedmiot leasingu. Do druku wniosku powinny zostać dołączone wszelkie dowody potwierdzające takie oświadczenie klienta. Czym więcej faktów i dowodów wniosek zawiera tym większą wiarygodność kredytową uzyskuje klient. Po zakończeniu zbierania informacji klient podpisuje się czytelnie imieniem i nazwiskiem potwierdzając tym samym prawdziwość podanych danych. Wniosek wypływający z określenia zdolności kredytowej osoby, zawarty w promesie kredytowej. Forma podania o udzielenie leasingu lub kredytu na zakup samochodu.

10 44. Wykup, to: To spłata wcześniejsza pojazdu. Prawo leasingobiorcy do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu. Kwota po której opłaceniu leasingobiorca odbiera przedmiot leasingu. 45. Zabezpieczenie wierzytelności z umowy to: Zespół praw przysługujących finansującemu, których celem jest zmniejszenie jego ryzyka związanego z umową kredytu. Głównie stosuje się weksel własny in blanco. Dodatkowy system alarmowy lub GPS w finansowanym przedmiocie. Umowa z firmą monitorującą pojazdy na zabezpieczenie pojazdu poprzez dozór satelitarny. 46. Wymień 10 potencjalnych twoich przyszłych klientów: 47. Proszę podać 5 cech, którymi powinien wyróżniać się idealny handlowiec czy opiekun klienta biznesowego. 48. Proszę podać przedział wysokości zarobków, które by Panią /Pana satysfakcjonowały PLN netto PLN netto PLN netto 49. Jaka część zarobków ma być stała a jaka prowizyjna. 10% podstawy 90% prowizji 50% podstawy 50%prowizji 70% podstawy 30% prowizji

11 50. Napisz w 10 zdaniach dlaczego właśnie ciebie powinniśmy zatrudnić : 51. Określ najważniejsze Twoje cechy, o których powinniśmy pamiętać : Kliknij przycisk, by zakończyć i wysłać ankiete do naszego Działu HR

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik

Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik Kiedy wybrać kredyt a kiedy lepiej skorzystać z leasingu? poradnik W sytuacji, gdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia trzy opcje tj. finansowanie

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo