Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji"

Transkrypt

1 Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji

2 Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Polski oddział D&B Poland powstał w Warszawie w 1992 roku. Po blisko dwóch dekadach na terenie całego kraju zatrudnia ponad 100 osób. Od roku 2004 D&B Poland został włączony do grupy kapitałowej BISNODE, wiodącego dostawcy informacji biznesowej w Europie. Produkty i usługi D&B oparte są na największej na świecie bazie danych, zawierającej informacje o ponad 200 mln firm z całego świata. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, od wielu lat wykorzystujemy innowacyjne i zaawansowane narzędzia do zbierania danych. Każdego dnia w bazie danych aktualizujemy informację o milionie firm z całego świata. W polskiej bazie danych D&B Poland posiadamy informację o ponad 3,5 mln polskich firmach. Oznacza to, że w zasobach D&B Poland znajdziecie wszystkie zarejestrowane w Polsce firmy. Baza aktualizowana jest z każdym miesiącem, uzupełniana o nowo powstałe spółki, jak również te wykreślone z rządowych rejestrów. Autorski program D&B DUNSRight pozwala dostarczać klientom informację wysokiej jakości, dostępne on-line 24 godziny na dobę. To właśnie wysoka jakość pozyskanych informacji stanowi fundament oferowanych Państwu produktów i usług w zakresie zarządzania ryzykiem i marketingu. Rozwiązania D&B ściśle związane z zarządzaniem ryzykiem posłużą Państwu w celu zwiększenia rentowności oraz minimalizowania ryzyka przy podejmowania przez Państwa decyzji biznesowych. W sektorze usług sprzedaży i marketingu umożliwiają zwiększenie przychodów poprzez rozwinięcie Państwa portfolio o nowych partnerów handlowych i nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami.

3 Produkty i usługi Dun & Bradstreet Poland Produkty i usługi D&B pomagają w zbudowaniu opartej na rzetelnej informacji strategii, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz przekształceniu firmy w sprawne, zorientowane na klientów i bardziej zyskowne przedsiębiorstwo. Jako wiodąca na świecie wywiadownia gospodarcza, D&B dostarcza informacje niezbędne do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu. Współpraca w zakresie zarządzania ryzykiem pozwoli Państwu na ustalenie dogodnych warunków kredytowania, monitorowania partnerów handlowych i automatyzacji procesu decyzyjnego w przyznawaniu limitu kredytu kupieckiego. Audyt powiązań umożliwi badanie zależności pomiędzy spółkami mającymi swoje siedziby na całym świecie. Dostęp do światowej bazy danych pomaga w budowaniu drzewa korporacyjnego dowolnej firmy wraz z weryfikacjią podstawowych danych rejestrowych, osobowych i finansowych. Monitoring należności w postaci autorskiego Programu DunTrade dostarcza informacje o średnim opóźnieniu firmy w regulowaniu płatności, stanowiąc źródło unikalnej wiedzy na temat ryzyka współpracy i wiarygodności płatniczej państwa klientów i potencjalnych kontrahentów. Bazy danych są pomocne w trafnym wytypowaniu potencjalnych odbiorców towarów i usług. Oferujemy szereg rozwiązań, zwiększających skuteczność działań sprzedażowych poprzez identyfikację powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami, aż po zaawansowane usługi w zakresie baz danych marketingowych w systemie on-line. Zintegrowanie bazy D&B z systemami ERP, pozwala na natychmiastowy przepływ informacji gospodarczych ze światowej bazy danych o firmach do systemu posiadanego przez klienta. Informacje te obejmują wnioski o ogłoszenie upadłości, sprawy sądowe, zastawy i wyroki, sprawozdania finansowe, informacje o moralności płatniczej, współpracy z bankami oraz inne kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dane.

4 Dun & Bradstreet Poland Raport handlowy obiektywna ocena firmy Raport handlowy to bogate źródło informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstwa, przydatnych podczas oceny wiarygodności partnerów handlowych oraz podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Co zyskasz dzięki raportowi handlowemu D&B: ułatwia podejmowanie codziennych decyzji biznesowo handlowych, stanowi doskonałe źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej firm, zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych, pomaga weryfikować potencjalnych kontrahentów, daje dobrą podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami, stanowi wsparcie podczas negocjacji handlowych, dostarcza informacji o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych. Co znajdziesz w raporcie handlowym: rozbudowane informacje rejestrowe i finansowe na temat firmy, zebrane w jednym dokumencie, pełen obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, informacje o ryzyku współpracy, rekomendację wiarygodności firmy, Dostępne informacje: dane rejestrowe, rekomendacja maksymalnego struktura własności, kredytu kupieckiego, powiązania kapitałowe, skład zarządu, ocena obecnej kondycji skład rady nadzorczej, finansowej powiązania osobowe, historia kondycji firmy obecne zatrudnienie oraz jego wskaźnik ryzyka upadłości historia, firmy Failure Score, bilans, rachunek zysków i strat, wypłacalność firmy oraz moralność rachunek przepływów płatnicza wskaźnik Paydex, pieniężnych, pozycja firmy na tle branży, zdarzenia prawne, a w tym wnioski o upadłość lub likwidację firmy banki obsługujące, opinia bankowa, zaciągnięte pożyczki, partnerzy handlowi, kierunek importu i eksportu, nieruchomości. Źródła danych D&B: Rodzaj Informacji Dane rejestrowe Udziałowcy, reprezentacja firmy Sprawozdania finansowe Zdarzenia prawne Informacje prasowe Opóźnienia płatności Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja działalności gospodarczej KRS, Ewidencja działalności gospodarczej, MSiG KRS, Monitor Polski B, bezpośrednio kierownictwo firm KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy Monitoring prasy Program D&B Dun Trade

5 DunMonitoring monitorowanie i alertowanie ryzyka firm DunMonitoring jest rozwiązaniem służącym do obserwacji przepływów finansowych realizowanych przez naszego kontrahenta innym partnerom handlowym. Według najnowszych badań 80% strat finansowych przedsiębiorstw wynika z braku płatności od firm, które były dobrze znane i jak dotąd współpraca z nimi nie budziła żadnych zastrzeżeń. Korzyści z DunMonitoringu: ograniczenie strat, zwiększenie efektywności i wielkości sprzedaży, możliwość szybkiej reakcji np. w postaci zabezpieczenia płatności, zmniejszenia wysokości kredytu kupieckiego, skrócenia terminu płatności itp. zdobycie informacji umożliwiających bardziej precyzyjny proces zarządzania sprzedażą, unikanie ponoszenia niepotrzebnych kosztów na badanie firm dobrych, z którymi współpraca nie niesie wysokiego stopnia ryzyka. Możliwości DunMonitoringu: połączenie aktywnego zbierania danych o monitorowanych firmach z niezależnym systemem obserwacji i analizy ich zachowań płatniczych, analiza struktury portfela i wskazanie firm, w których istnieje możliwość zwiększenia sprzedaży, kategoryzacja kontrahentów zgodnie z realnym ryzykiem współpracy z nimi, bieżący monitoring każdego kontrahenta z osobna, wiedza na temat aktualnego stopnia ryzyka kredytowego partnera handlowego, system wczesnego ostrzegania, informacje o regulowaniu zobowiązań finansowych przez kontrahentów (DunTrade ).

6 Dun & Bradstreet Poland Portfolio Manager bieżące analizy ryzyka portfela należności klientów Portfolio Manager to łączenie w ramach jednego serwisu wewnętrznej wiedzy Klienta na temat moralności płatniczej firm (krajowych i zagranicznych) z ocenami ryzyka działalności pochodzącymi z bazy D&B. Dzięki temu uzyskujemy dodatkowy wymiar oceny portfela należności. Korzyści płynące z Portfolio Manager : umożliwia szybką odpowiedź na pytania: kto jest najbardziej ryzykownym klientem w portfelu? od kogo powinniśmy rozpocząć windykację miękką a dla kogo wstrzymać dostawy? czy powinniśmy zwiększyć rezerwę na nieściągane należności? jakie są powiązania w portfelu i jakie jest ryzyko kumulacji należności w jednej korporacji? minimalizuje ryzyko współpracy z kontrahentami, skraca czas windykacji własnych należności, sam informuje o zaistniałych zdarzeniach, np. o pogarszającej się kondycji firmy. Możliwości Portfolio Managera : szczegółowe analizy wszystkich Twoich kontrahentów pod kątem: moralności płatniczej względem dostawców, współczynnika ryzyka upadłości firmy, powiązań kapitałowych między klientami, rankingi płatnicze kontrahentów i tworzenie priorytetów dla windykacji, analizy jakości posiadanych należności przez pryzmat kalkulowanej przez D&B rezerwy na złe długi, informacje o zdarzeniach prawnych (upadłościach) firm z całego świata, indywidualne zalety (dopasowane do własnych potrzeb) wysyłane na wskazany adres mailowy. Portfolio Manager połączony jest z globalną bazą D&B, zawierającą aktualizowane na bieżąco dane o ponad 200 milionach firm z całego świata. Dzięki czemu klient, w dowolnym momencie, ma swobodny dostęp do najbardziej aktualnych danych na temat przedsiębiorstw oraz unikalnych analiz przygotowanych na ich podstawie.

7 DunTrade program monitorowania należności DunTrade jest programem monitorowania należności. Jego ideą jest przygotowanie na podstawie dokumentów przekazanych przez Klienta (raportu wiekowania należności) zbiorczej analizy, obrazującej zwyczaje płatnicze w całej branży. Korzyści z Programu DunTrade: zobaczysz sytuację finansową firm, szczególnie podmiotów niepublikujących danych finansowych (90% firm w Polsce), szybko ocenisz kondycję firmy opartą na aktualnych informacjach o płynności przedsiębiorstw, dokonasz analizy historii przeterminowanych należności, zredukujesz ryzyko współpracy z podmiotami, które nieterminowo realizują zobowiązania wobec innych dostawców, dokonasz wstępnej oceny nowych kontrahentów, będziesz mógł monitorować i analizować własny portfel klientów oraz całą branżę. Dzięki DunTrade otrzymasz: prosty i intuicyjny dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji płatniczej obecnych i potencjalnych partnerów handlowych, analizę historii spływu należności przeterminowanych oraz średnich terminów płatności w branży, dostęp do analizy zwyczajów płatniczych firmy wobec innych kontrahentów, informacje o średnim opóźnieniu danej firmy w regulowaniu płatności, szybki dostęp do informacji o poziomie zadłużenia podmiotu (raport branżowy). D&B zapewnia wszystkim uczestnikom programu pełną anonimowość, stąd też nasza troska o nieujawnianie należności poszczególnych uczestników, lecz sumaryczne przedstawianie przekazanych informacji o płatnościach. Dla uczestników programu DunTrade, przygotowaliśmy serwis on-line Trade Decision Maker (TDM), który oprócz możliwości sprawdzenia zadłużenia, udostępnia szereg analiz. Stanowi nowoczesne narzędzie oceny zarówno potencjalnych, jak też przyszłych kontrahentów firmy poprzez analizę struktury i trendu należności badanych firm na bazie informacji z programu DunTrade i polskiej bazy danych D&B.

8 Dun & Bradstreet Poland Know Your Customer analiza firmy i osób z zarządu pod kątem obecności na listach sankcyjnych D&B Know Your Customer (KYC) pozwala na dokonanie analizy potencjalnych i obecnych klientów. To doskonałe połączenie informacji z globalnej bazy danych oraz instytucji skupiających dane o praniu brudnych pieniędzy czy list sankcyjnych. Korzyści z posiadania KYC: monitorowanie działalności firmy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i polityką przedsiębiorstwa, ochrona instytucji finansowych przed negatywnymi skutkami prawnymi, związanymi ze współpracą z podmiotami wspierającymi terroryzm, zminimalizowanie ryzyka współpracy z firmą. KYC dostarcza informacji na temat: ostatecznego właściciela badanej firmy (ostateczny beneficjent), danych rejestrowych, osób i firm na listach sankcyjnych monitorowanych przez D&B, składu zarządu firmy badanej, giełd na których notowana jest firma, danych finansowych podmiotu, kondycji kraju, w którym zarejestrowana jest firma. KYC korzysta z głównie z następujących źródeł wiedzy: Światowa baza D&B (powiązania oraz dane rejestrowe), HM Treasury list (Ministerstwo Skarbu UK), OFAC list (Rządowa Agencja USA) PEP list (Lista osób publicznych wyeksponowanych na korupcję źródło CIA), UN Security Council Sanctions Comittee, Foreign Affairs and International Trade Canada, UK Foreign & Commonwealth Office, Australian Department of Foreign Affairs and Trade, ponad 100 list sankcyjnych z całego świata. Raporty oraz stały dostęp do nich dedykowany jest segmentom wysokiego ryzyka: bankowego, finansowego, inwestycyjnego czy prawnego. Trzecia Dyrektywa Komisji Europejskiej (2005/60/EC) w sprawie prania brudnych pieniędzy zakłada obowiązek raportowania podejrzanych transakcji oraz identyfikacji klientów.

9 Drzewa korporacyjne pełna struktura kapitałowa podmiotu Drzewa korporacyjne zawierają dane identyfikacyjne poszczególnych firm oraz stopień kontroli spółek. Informacje o firmach są rozszerzane o dane rejestrowe, w tym skład zarządu oraz radę nadzorczą, zarówno spółki matki, jak również zleconej przez Klienta spółki zależnej. Co zyskasz dzięki korzystaniu z Drzew korporacyjnych: unikniesz ryzyka transakcji handlowej i kredytowej z niepożądaną spółką np. zarejestrowaną w raju podatkowym bądź powiązaną z organizacjami terrorystycznymi, otrzymasz pomoc w wypełnianiu narodowej i międzynarodowej regulacji prawnej przeciwko praniu brudnych pieniędzy, zostaniesz ostrzeżony o ewentualnych problemach z przepływem środków pieniężnych w firmach z którymi współpracujesz, zweryfikujesz warunki współpracy z partnerami handlowymi. Dzięki Drzewom korporacyjnym otrzymasz informacje o: ostatecznym beneficjencie w strukturze kapitałowej, stopniu powiązań jednego podmiotu z innymi, w tym z organizacjami wspierającymi terroryzm, spółce w strukturze odpowiedzialnej za przejmowanie zobowiązań, stabilności kondycji finansowej spółki, sprawującej kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy kontrahent, stopniu kontroli poszczególnych spółek, przyporządkowaniu do podmiotu badanego udziałowców bądź akcjonariuszy, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Podstawowe informacje o bezpośrednich powiązaniach kapitałowych znajdziesz w raportach handlowych, ponadto oglądanie drzew jest także możliwe w takich produktach jak: GRS oraz KYC.

10 Dun & Bradstreet Poland Country Report raport na temat sytuacji w danym kraju Raport o Kraju Country Report jest około 50 stronicowym opracowaniem sytuacji gospodarczej, politycznej, ekonomicznej danego kraju wraz z analizą dotyczącą struktury handlu. Korzyści płynące z Country Report: szybko ocenisz ryzyko współpracy z firmami w danym kraju, otrzymasz unikalne kompendium wiedzy prowadzenia biznesu w tym państwie, odpowiesz na pytania: jak można zarządzać ryzykiem płatności w danym kraju i je ograniczyć? jakie jest ryzyko finansowe oraz ogólne ryzyko prowadzenia działalności? jakie są zwyczaje płatnicze? jakie są prognozy dla gospodarki? Country Report umożliwia: przegląd zachowań płatniczych przedsiębiorstw wobec dostawców, analizę uwarunkowań prawnych wpływających na prowadzenie biznesu w danym państwie, monitorowanie zmian ryzyka prowadzenia działalności, średnio i długookresowe prognozowanie sytuacji ekonomicznej kraju, daje dostęp do unikalnego systemu ratingu krajów. Skróconą wersją Country Report jest Country RiskLine, stanowiący 7-stronicową, zwięzłą analizę ryzyka prowadzenia działalności w danym kraju.

11 Lista upadłości i likwidacji lista negatywnych zdarzeń prawnych Publikacja Lista upadłości i likwidacji dostarczy Państwu aktualnych danych dotyczących zdarzeń prawnych z udziałem polskich firm. W ramach prenumeraty otrzymają Państwo: plik podstawowy, zawierający dane, zarejestrowane przez D&B w okresie ostatnich 12 miesięcy, dotyczące upadłości i likwidacji polskich spółek, informacje o następujących zdarzeniach prawnych: złożenie/wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie/umorzenie/zakończenie postępowania upadłościowego, złożenie/wycofanie wniosku o otwarcie postępowania układowego, otwarcie/umorzenie/zakończenie postępowania układowego, otwarcie/uchylenie/zakończenie likwidacji, otwarcie/uchylenie/zakończenie postępowania naprawczego. aktualizację zdarzeń prawnych w formie 52 plików Excel przesyłanych co tydzień pocztą elektroniczną pod wskazany przez Państwa adres . W bazie danych D&B Poland, co miesiąc rejestrowanych jest ponad 1000 informacji na temat likwidacji, upadłości i postępowań układowych polskich spółek. Dzięki gromadzonym na bieżąco danym, mogą Państwo tworzyć listy niepożądanych klientów, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami współpracy z nimi. W ramach współpracy Dun and Bradstreet Poland z oddziałami zagranicznymi istnieje możliwość dostarczenia raportu upadłości i likwidacji firm z ponad 20 krajów na całym świecie.

12 Dun & Bradstreet Poland Global Reference Solution światowa baza danych i powiązań Global Reference Solution (GRS) jest narzędziem umożliwiającym budowę bazy danych, dopasowanej do własnych potrzeb, na podstawie informacji znajdujących się w światowej bazie D&B. Korzyści wynikające z GRS: zwiększenie efektywności działu sprzedaży w pozyskiwaniu nowych kontaktów, oszacowanie potencjału grup docelowych lub sektorów rynku do których kierujemy akcje marketingowe, możliwość oceny potencjału branży na całym świecie, wstępna selekcja podmiotów pod względem ryzyka, poszukiwanie kandydatów do przejęć i akwizycji, ograniczanie ryzyka związanego z powiązaniami osobowymi. Możliwości GRS: wyszukiwanie firm według nawet 23 kryteriów, dostęp do danych teleadresowych oraz danych na temat wielkości zatrudnienia, sprzedaży, zysku, wartości firmy, zarządzie oraz radzie nadzorczej, powiązaniach osobowych, działalności importowej i eksportowej, budowa list marketingowych i eksport danych w formacie Excel, przegląd globalnych i lokalnych drzew korporacyjnych, śledzenie powiązań osobowych, oszacowanie potencjału rynku, na którym zamierzamy inwestować, ocena ekspozycji kredytowej.

13 Baza szyta na miarę indywidualnie przygotowana baza danych Baza szyta na miarę to baza danych stworzona według wyznaczonych przez Ciebie kryteriów. To jedyne w swoim rodzaju precyzyjne narzędzie, które pomoże Ci znaleźć nowych klientów i dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do interesujących Cię przedsiębiorstw. Co zyskasz dzięki korzystaniu z Bazy szytej na miarę: możliwość wyszukania potencjalnych partnerów handlowych i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży, rozbudowanie własnej bazy klientów, pomoc w przeprowadzeniu akcji ingowych, telefonicznych, wysyłkowych oraz badań potencjału rynku na którym chcesz inwestować, dotarcie dokładnie do określonej grupy docelowej, pomoc w zdobyciu kontrahenta, a następnie zatrzymaniu go przy firmie, ukierunkowanie na najważniejszych klientów i osiągnięcie przychodów w bardziej efektywny sposób, całe spectrum danych począwszy od lokalizacji i liczby pracowników, aż po kondycję finansową i ryzyko związane ze współpracą z konkretnym podmiotem, pomoc w sprecyzowaniu działań marketingowych, zarówno w skali lokalnej jak i międzynarodowej. Baza szyta na miarę to: podniesienie jakości relacji z klientami, zdefiniowanie grup docelowych, wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych, pomoc w przygotowaniu skutecznej kampanii marketingowej, ułatwienie rozwoju działalności spółki.

14 Dun & Bradstreet Poland CRM Lime Easy program do obsługi bazy danych CRM Lime Easy to nowoczesne narzędzie stworzone do usprawnienia relacji biznesowych, wzbogacone o bazę potencjalnych klientów, stworzoną zgodnie z wyznaczonymi przez Klienta kryteriami. CRM Lime Easy to: połączenie intuicyjnego systemu CRM i indywidualnie przygotowanej bazy potencjalnych klientów, zebranie w jednym miejscu wszystkich aktualnych informacji na temat klienta, oszczędność czasu i pieniędzy, usprawnienie zarządzania firmą, możliwość szybkiej kontroli pracowników, łatwe tworzenie raportów, przyjazny i łatwy w obsłudze program. W czym pomoże CRM Lime Easy? otrzymasz dostosowaną do Twoich potrzeb bazę obecnych i potencjalnych klientów, zgromadzisz wszystkie informacje na temat klientów w jednym miejscu, Lime Easy przypomni Ci o kontaktach i spotkaniach, połączysz klienta z prowadzoną akcją marketingową lub sprzedażową, usprawnisz wymianę informacji między pracownikami firmy, zyskasz wgląd w bieżące działania swoich pracowników. Połączenie innowacyjnej technologii CRM Lime Easy i bazy danych D&B to jedyne na polskim rynku narzędzie, które łączy w sobie system usprawniania relacji z klientami i jednocześnie otwiera drogę do zdobywania nowych klientów.

15 Analiza Branżowa badanie struktury i kondycji sprzedaży na podstawie twardych danych finansowych Analiza branżowa to finansowe opracowanie przygotowane na temat całej wskazanej branży lub wybranych firm, będących np. bezpośrednimi konkurentami. Korzyści z analizy branżowej: pozwala uzyskać obraz sytuacji w badanych przedsiębiorstwach z branży, dostarcza informacji o wynikach i sytuacji finansowej firm, niezbędnych w procesie zarządzania, planowania, prognozowania i budżetowania, daje możliwość porównania własnych wyników z wynikami innych firm z branży, dostarcza informacji na temat sektora w którym firma zamierza inwestować. Możliwości: informacje na temat sytuacji ekonomicznej Polski są pomocne dla zagranicznych central korporacji w ocenie rynku i jego potencjału, szczegółowa metodyka oraz ocena wraz z ilustracjami graficznymi umożliwia dokładną analizę porównawczą badanego obszaru, dane finansowe z pięciu ostatnich lat dają możliwość obserwacji zmian następujących w branży oraz kierunku, w którym ona zmierza. Analizy dokonujemy na podstawie wskaźników finansowych, których źródłem są przede wszystkim sprawozdania finansowe pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Polskiego B.

16 Dun & Bradstreet Poland D&B Web-Service połącz wewnętrzne systemy i aplikacje z bazą D&B D&B Web-Service to usługa skierowana do firm, które chcą zautomatyzować proces pobierania oraz przetwarzania produktów D&B lub informacji z rejestrów publicznych, oszczędzić czas operacyjny i podnieść gwarancję bezpieczeństwa podejmowanych decyzji. Co to jest D&B Web-Service? D&B Web-service to połączenie między system wewnętrznym klienta lub posiadanymi aplikacjami, a bazą danych gospodarczych D&B poprzez Internet. Dzięki takiemu bezpiecznemu połączeniu, wszystkie produkty D&B lub dane w nich zawarte, mogą być pobierane bezpośrednio do systemów klienta i w nich zapisywane. Połączenie między systemami jest jednokierunkowe i pozwala pobierać dane z baz D&B, przez co zachowane jest bezpieczeństwo danych klienta. Co zyskasz dzięki integracji z D&B Web-Service: oszczędzasz czas, który dziś pracownicy wykorzystują na poszukiwanie danych w Internecie, redukujesz czas, który dziś pracownicy poświęcają na wprowadzanie danych do systemu, poszerzasz zakres danych przetwarzanych, na które dziś dział operacyjny nie ma czasu, obniżasz ryzyko wystąpienia błędu przy przetwarzaniu danych uzyskanych z zewnętrznych źródeł, uzyskujesz gwarancję, że wszystkie istotne dla Ciebie źródła danych zostały sprawdzone, oszczędzasz czas na szkolenia nowych pracowników, masz pełną kontrolę nad wydatkami pracowników na pozyskiwanie danych, masz pewność, że każda informacja pozyskana przez D&B Web-Service zostanie przechowana. Źródła danych lub rejestry zasilające na bieżąco D&B Web-Service: Dane z GUS Program D&B DunTrade Krajowy Rejestr Sądowy Ewidencja działalności gospodarczej Monitor Sądowy i Gospodarczy Monitor Polski B Informacje prasowe CEPIK Biuletyn Zamówień Publicznych

17 DB Connect web-service stworzony dla środowiska SAP DB Connect moduł łączący program SAP z ogromnymi zasobami bazy D&B, liczącej ponad 200 mln firm. Dane aktualizowane w światowej bazie D&B natychmiast pojawiają się w bazie SAP klienta. Korzyści płynące z DB Connect : pewniejsze podejmowanie decyzji, dzięki informacjom o ryzyku współpracy z firmą, zamieszczonym bezpośrednio w karcie klienta SAP, redukcja czasu potrzebnego na przetwarzanie danych płynących z raportów D&B, uporządkowanie procesu podejmowania decyzji, zminimalizowanie problemu występowania duplikatów w bazie, tworzenie pogłębionych analiz należności i priorytetów dla windykacji, skracanie czasu związanego z tworzeniem nowego klienta lub dostawcy w SAP, zwiększenie efektywności działu controlingu. Możliwości DB Connect : automatyczne pobieranie danych prosto z bazy D&B, natychmiastowe dostarczanie informacji o krytycznych zmianach, dostęp do wszystkich kluczowych danych o ryzyku bezpośrednio w karcie klienta SAP, pobieranie z konta SAP raportów tekstowych D&B, bez konieczności logowania się do zewnętrznych serwisów, przesyłanie informacji do programu DunTrade, dzięki czemu klient ma dostęp do jeszcze szerszego zakresu unikalnych danych, prosta instalacja, brak konieczności zakupu jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu.

18 Dun & Bradstreet Poland Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Potwierdź swoją wiarygodność na rynku! Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują bardzo dobrą i dobrą kondycję, zdolność i płynność finansową, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany jest od czerwca 2010 roku i cieszy się uznaniem zarówno dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MSP. Certyfikat może być nadany w kilku wersjach językowych polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. Dzięki temu możesz potwierdzić swoją wiarygodność również u kontrahentów zagranicznych. Jakie korzyści płyną z posiadania Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej? wzmocnienie wizerunku firmy na rynku, pokazanie firmy jako wiarygodnego partnera w biznesie, powód do publikacji medialnych zarówno w prasie jak i w Internecie, potwierdzenie wiarygodności na stronie internetowej i materiałach marketingowych, dołączenie do prestiżowego grona uhonorowanych firm. W czym pomoże Certyfikat Wiarygodności Biznesowej? pozyskasz nowych kontrahentów i rozszerzysz kontakty handlowe, zaprezentujesz swoją wiarygodność w mediach, uzyskasz lepsze warunki kredytu kupieckiego, podniesiesz swój prestiż wśród kontrahentów. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to doskonały powód do prezentacji firmy w mediach. Od czerwca 2010 w prasie i Internecie ukazało się już ponad 500 publikacji na temat firm nagrodzonych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.

19 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to cały pakiet Razem z Certyfikatem w formie grawerowanej możecie Państwo otrzymać pakiet narzędzi do wykorzystania na własnej stronie internetowej i materiałach marketingowych. Logo Certyfikatu potwierdzające wiarygodność do wykorzystania na materiałach promocyjnych, Przycisk na stronę internetową, przenoszący na potwierdzenie otrzymania certyfikatu na stronie D&B Poland, CWB w formie grawerowanego dyplomu w jednej lub kilku wersjach językowych, Certyfikat w formacie PDF z nazwą własnej firmy. Każda wyróżniona firma otrzymuje również: raport handlowy o wybranej firmie. Wiele firm wyróżnionych certyfikatem wykorzystało tę możliwość do podniesienia prestiżu i rozpoznawalności marki oraz pokazania swojej rzetelności w branży. Jak otrzymać Certyfikat Wiarygodności Biznesowej? Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany jest za uzyskanie najwyższej i wysokiej oceny wiarygodności w skali D&B Poland. Ocena D&B wystawiana jest na podstawie danych ze sprawozdania finansowego firmy za miniony rok rozrachunkowy. D&B Poland, ocenia wiarygodność i stabilność firmy na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

20 Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, Warszawa T: , F:

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo