Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji"

Transkrypt

1 Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji

2 Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Polski oddział D&B Poland powstał w Warszawie w 1992 roku. Po blisko dwóch dekadach na terenie całego kraju zatrudnia ponad 100 osób. Od roku 2004 D&B Poland został włączony do grupy kapitałowej BISNODE, wiodącego dostawcy informacji biznesowej w Europie. Produkty i usługi D&B oparte są na największej na świecie bazie danych, zawierającej informacje o ponad 200 mln firm z całego świata. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, od wielu lat wykorzystujemy innowacyjne i zaawansowane narzędzia do zbierania danych. Każdego dnia w bazie danych aktualizujemy informację o milionie firm z całego świata. W polskiej bazie danych D&B Poland posiadamy informację o ponad 3,5 mln polskich firmach. Oznacza to, że w zasobach D&B Poland znajdziecie wszystkie zarejestrowane w Polsce firmy. Baza aktualizowana jest z każdym miesiącem, uzupełniana o nowo powstałe spółki, jak również te wykreślone z rządowych rejestrów. Autorski program D&B DUNSRight pozwala dostarczać klientom informację wysokiej jakości, dostępne on-line 24 godziny na dobę. To właśnie wysoka jakość pozyskanych informacji stanowi fundament oferowanych Państwu produktów i usług w zakresie zarządzania ryzykiem i marketingu. Rozwiązania D&B ściśle związane z zarządzaniem ryzykiem posłużą Państwu w celu zwiększenia rentowności oraz minimalizowania ryzyka przy podejmowania przez Państwa decyzji biznesowych. W sektorze usług sprzedaży i marketingu umożliwiają zwiększenie przychodów poprzez rozwinięcie Państwa portfolio o nowych partnerów handlowych i nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami.

3 Produkty i usługi Dun & Bradstreet Poland Produkty i usługi D&B pomagają w zbudowaniu opartej na rzetelnej informacji strategii, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz przekształceniu firmy w sprawne, zorientowane na klientów i bardziej zyskowne przedsiębiorstwo. Jako wiodąca na świecie wywiadownia gospodarcza, D&B dostarcza informacje niezbędne do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu. Współpraca w zakresie zarządzania ryzykiem pozwoli Państwu na ustalenie dogodnych warunków kredytowania, monitorowania partnerów handlowych i automatyzacji procesu decyzyjnego w przyznawaniu limitu kredytu kupieckiego. Audyt powiązań umożliwi badanie zależności pomiędzy spółkami mającymi swoje siedziby na całym świecie. Dostęp do światowej bazy danych pomaga w budowaniu drzewa korporacyjnego dowolnej firmy wraz z weryfikacjią podstawowych danych rejestrowych, osobowych i finansowych. Monitoring należności w postaci autorskiego Programu DunTrade dostarcza informacje o średnim opóźnieniu firmy w regulowaniu płatności, stanowiąc źródło unikalnej wiedzy na temat ryzyka współpracy i wiarygodności płatniczej państwa klientów i potencjalnych kontrahentów. Bazy danych są pomocne w trafnym wytypowaniu potencjalnych odbiorców towarów i usług. Oferujemy szereg rozwiązań, zwiększających skuteczność działań sprzedażowych poprzez identyfikację powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami, aż po zaawansowane usługi w zakresie baz danych marketingowych w systemie on-line. Zintegrowanie bazy D&B z systemami ERP, pozwala na natychmiastowy przepływ informacji gospodarczych ze światowej bazy danych o firmach do systemu posiadanego przez klienta. Informacje te obejmują wnioski o ogłoszenie upadłości, sprawy sądowe, zastawy i wyroki, sprawozdania finansowe, informacje o moralności płatniczej, współpracy z bankami oraz inne kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dane.

4 Dun & Bradstreet Poland Raport handlowy obiektywna ocena firmy Raport handlowy to bogate źródło informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstwa, przydatnych podczas oceny wiarygodności partnerów handlowych oraz podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Co zyskasz dzięki raportowi handlowemu D&B: ułatwia podejmowanie codziennych decyzji biznesowo handlowych, stanowi doskonałe źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej firm, zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych, pomaga weryfikować potencjalnych kontrahentów, daje dobrą podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami, stanowi wsparcie podczas negocjacji handlowych, dostarcza informacji o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych. Co znajdziesz w raporcie handlowym: rozbudowane informacje rejestrowe i finansowe na temat firmy, zebrane w jednym dokumencie, pełen obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, informacje o ryzyku współpracy, rekomendację wiarygodności firmy, Dostępne informacje: dane rejestrowe, rekomendacja maksymalnego struktura własności, kredytu kupieckiego, powiązania kapitałowe, skład zarządu, ocena obecnej kondycji skład rady nadzorczej, finansowej powiązania osobowe, historia kondycji firmy obecne zatrudnienie oraz jego wskaźnik ryzyka upadłości historia, firmy Failure Score, bilans, rachunek zysków i strat, wypłacalność firmy oraz moralność rachunek przepływów płatnicza wskaźnik Paydex, pieniężnych, pozycja firmy na tle branży, zdarzenia prawne, a w tym wnioski o upadłość lub likwidację firmy banki obsługujące, opinia bankowa, zaciągnięte pożyczki, partnerzy handlowi, kierunek importu i eksportu, nieruchomości. Źródła danych D&B: Rodzaj Informacji Dane rejestrowe Udziałowcy, reprezentacja firmy Sprawozdania finansowe Zdarzenia prawne Informacje prasowe Opóźnienia płatności Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja działalności gospodarczej KRS, Ewidencja działalności gospodarczej, MSiG KRS, Monitor Polski B, bezpośrednio kierownictwo firm KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy Monitoring prasy Program D&B Dun Trade

5 DunMonitoring monitorowanie i alertowanie ryzyka firm DunMonitoring jest rozwiązaniem służącym do obserwacji przepływów finansowych realizowanych przez naszego kontrahenta innym partnerom handlowym. Według najnowszych badań 80% strat finansowych przedsiębiorstw wynika z braku płatności od firm, które były dobrze znane i jak dotąd współpraca z nimi nie budziła żadnych zastrzeżeń. Korzyści z DunMonitoringu: ograniczenie strat, zwiększenie efektywności i wielkości sprzedaży, możliwość szybkiej reakcji np. w postaci zabezpieczenia płatności, zmniejszenia wysokości kredytu kupieckiego, skrócenia terminu płatności itp. zdobycie informacji umożliwiających bardziej precyzyjny proces zarządzania sprzedażą, unikanie ponoszenia niepotrzebnych kosztów na badanie firm dobrych, z którymi współpraca nie niesie wysokiego stopnia ryzyka. Możliwości DunMonitoringu: połączenie aktywnego zbierania danych o monitorowanych firmach z niezależnym systemem obserwacji i analizy ich zachowań płatniczych, analiza struktury portfela i wskazanie firm, w których istnieje możliwość zwiększenia sprzedaży, kategoryzacja kontrahentów zgodnie z realnym ryzykiem współpracy z nimi, bieżący monitoring każdego kontrahenta z osobna, wiedza na temat aktualnego stopnia ryzyka kredytowego partnera handlowego, system wczesnego ostrzegania, informacje o regulowaniu zobowiązań finansowych przez kontrahentów (DunTrade ).

6 Dun & Bradstreet Poland Portfolio Manager bieżące analizy ryzyka portfela należności klientów Portfolio Manager to łączenie w ramach jednego serwisu wewnętrznej wiedzy Klienta na temat moralności płatniczej firm (krajowych i zagranicznych) z ocenami ryzyka działalności pochodzącymi z bazy D&B. Dzięki temu uzyskujemy dodatkowy wymiar oceny portfela należności. Korzyści płynące z Portfolio Manager : umożliwia szybką odpowiedź na pytania: kto jest najbardziej ryzykownym klientem w portfelu? od kogo powinniśmy rozpocząć windykację miękką a dla kogo wstrzymać dostawy? czy powinniśmy zwiększyć rezerwę na nieściągane należności? jakie są powiązania w portfelu i jakie jest ryzyko kumulacji należności w jednej korporacji? minimalizuje ryzyko współpracy z kontrahentami, skraca czas windykacji własnych należności, sam informuje o zaistniałych zdarzeniach, np. o pogarszającej się kondycji firmy. Możliwości Portfolio Managera : szczegółowe analizy wszystkich Twoich kontrahentów pod kątem: moralności płatniczej względem dostawców, współczynnika ryzyka upadłości firmy, powiązań kapitałowych między klientami, rankingi płatnicze kontrahentów i tworzenie priorytetów dla windykacji, analizy jakości posiadanych należności przez pryzmat kalkulowanej przez D&B rezerwy na złe długi, informacje o zdarzeniach prawnych (upadłościach) firm z całego świata, indywidualne zalety (dopasowane do własnych potrzeb) wysyłane na wskazany adres mailowy. Portfolio Manager połączony jest z globalną bazą D&B, zawierającą aktualizowane na bieżąco dane o ponad 200 milionach firm z całego świata. Dzięki czemu klient, w dowolnym momencie, ma swobodny dostęp do najbardziej aktualnych danych na temat przedsiębiorstw oraz unikalnych analiz przygotowanych na ich podstawie.

7 DunTrade program monitorowania należności DunTrade jest programem monitorowania należności. Jego ideą jest przygotowanie na podstawie dokumentów przekazanych przez Klienta (raportu wiekowania należności) zbiorczej analizy, obrazującej zwyczaje płatnicze w całej branży. Korzyści z Programu DunTrade: zobaczysz sytuację finansową firm, szczególnie podmiotów niepublikujących danych finansowych (90% firm w Polsce), szybko ocenisz kondycję firmy opartą na aktualnych informacjach o płynności przedsiębiorstw, dokonasz analizy historii przeterminowanych należności, zredukujesz ryzyko współpracy z podmiotami, które nieterminowo realizują zobowiązania wobec innych dostawców, dokonasz wstępnej oceny nowych kontrahentów, będziesz mógł monitorować i analizować własny portfel klientów oraz całą branżę. Dzięki DunTrade otrzymasz: prosty i intuicyjny dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji płatniczej obecnych i potencjalnych partnerów handlowych, analizę historii spływu należności przeterminowanych oraz średnich terminów płatności w branży, dostęp do analizy zwyczajów płatniczych firmy wobec innych kontrahentów, informacje o średnim opóźnieniu danej firmy w regulowaniu płatności, szybki dostęp do informacji o poziomie zadłużenia podmiotu (raport branżowy). D&B zapewnia wszystkim uczestnikom programu pełną anonimowość, stąd też nasza troska o nieujawnianie należności poszczególnych uczestników, lecz sumaryczne przedstawianie przekazanych informacji o płatnościach. Dla uczestników programu DunTrade, przygotowaliśmy serwis on-line Trade Decision Maker (TDM), który oprócz możliwości sprawdzenia zadłużenia, udostępnia szereg analiz. Stanowi nowoczesne narzędzie oceny zarówno potencjalnych, jak też przyszłych kontrahentów firmy poprzez analizę struktury i trendu należności badanych firm na bazie informacji z programu DunTrade i polskiej bazy danych D&B.

8 Dun & Bradstreet Poland Know Your Customer analiza firmy i osób z zarządu pod kątem obecności na listach sankcyjnych D&B Know Your Customer (KYC) pozwala na dokonanie analizy potencjalnych i obecnych klientów. To doskonałe połączenie informacji z globalnej bazy danych oraz instytucji skupiających dane o praniu brudnych pieniędzy czy list sankcyjnych. Korzyści z posiadania KYC: monitorowanie działalności firmy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i polityką przedsiębiorstwa, ochrona instytucji finansowych przed negatywnymi skutkami prawnymi, związanymi ze współpracą z podmiotami wspierającymi terroryzm, zminimalizowanie ryzyka współpracy z firmą. KYC dostarcza informacji na temat: ostatecznego właściciela badanej firmy (ostateczny beneficjent), danych rejestrowych, osób i firm na listach sankcyjnych monitorowanych przez D&B, składu zarządu firmy badanej, giełd na których notowana jest firma, danych finansowych podmiotu, kondycji kraju, w którym zarejestrowana jest firma. KYC korzysta z głównie z następujących źródeł wiedzy: Światowa baza D&B (powiązania oraz dane rejestrowe), HM Treasury list (Ministerstwo Skarbu UK), OFAC list (Rządowa Agencja USA) PEP list (Lista osób publicznych wyeksponowanych na korupcję źródło CIA), UN Security Council Sanctions Comittee, Foreign Affairs and International Trade Canada, UK Foreign & Commonwealth Office, Australian Department of Foreign Affairs and Trade, ponad 100 list sankcyjnych z całego świata. Raporty oraz stały dostęp do nich dedykowany jest segmentom wysokiego ryzyka: bankowego, finansowego, inwestycyjnego czy prawnego. Trzecia Dyrektywa Komisji Europejskiej (2005/60/EC) w sprawie prania brudnych pieniędzy zakłada obowiązek raportowania podejrzanych transakcji oraz identyfikacji klientów.

9 Drzewa korporacyjne pełna struktura kapitałowa podmiotu Drzewa korporacyjne zawierają dane identyfikacyjne poszczególnych firm oraz stopień kontroli spółek. Informacje o firmach są rozszerzane o dane rejestrowe, w tym skład zarządu oraz radę nadzorczą, zarówno spółki matki, jak również zleconej przez Klienta spółki zależnej. Co zyskasz dzięki korzystaniu z Drzew korporacyjnych: unikniesz ryzyka transakcji handlowej i kredytowej z niepożądaną spółką np. zarejestrowaną w raju podatkowym bądź powiązaną z organizacjami terrorystycznymi, otrzymasz pomoc w wypełnianiu narodowej i międzynarodowej regulacji prawnej przeciwko praniu brudnych pieniędzy, zostaniesz ostrzeżony o ewentualnych problemach z przepływem środków pieniężnych w firmach z którymi współpracujesz, zweryfikujesz warunki współpracy z partnerami handlowymi. Dzięki Drzewom korporacyjnym otrzymasz informacje o: ostatecznym beneficjencie w strukturze kapitałowej, stopniu powiązań jednego podmiotu z innymi, w tym z organizacjami wspierającymi terroryzm, spółce w strukturze odpowiedzialnej za przejmowanie zobowiązań, stabilności kondycji finansowej spółki, sprawującej kontrolę nad grupą kapitałową, do której należy kontrahent, stopniu kontroli poszczególnych spółek, przyporządkowaniu do podmiotu badanego udziałowców bądź akcjonariuszy, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Podstawowe informacje o bezpośrednich powiązaniach kapitałowych znajdziesz w raportach handlowych, ponadto oglądanie drzew jest także możliwe w takich produktach jak: GRS oraz KYC.

10 Dun & Bradstreet Poland Country Report raport na temat sytuacji w danym kraju Raport o Kraju Country Report jest około 50 stronicowym opracowaniem sytuacji gospodarczej, politycznej, ekonomicznej danego kraju wraz z analizą dotyczącą struktury handlu. Korzyści płynące z Country Report: szybko ocenisz ryzyko współpracy z firmami w danym kraju, otrzymasz unikalne kompendium wiedzy prowadzenia biznesu w tym państwie, odpowiesz na pytania: jak można zarządzać ryzykiem płatności w danym kraju i je ograniczyć? jakie jest ryzyko finansowe oraz ogólne ryzyko prowadzenia działalności? jakie są zwyczaje płatnicze? jakie są prognozy dla gospodarki? Country Report umożliwia: przegląd zachowań płatniczych przedsiębiorstw wobec dostawców, analizę uwarunkowań prawnych wpływających na prowadzenie biznesu w danym państwie, monitorowanie zmian ryzyka prowadzenia działalności, średnio i długookresowe prognozowanie sytuacji ekonomicznej kraju, daje dostęp do unikalnego systemu ratingu krajów. Skróconą wersją Country Report jest Country RiskLine, stanowiący 7-stronicową, zwięzłą analizę ryzyka prowadzenia działalności w danym kraju.

11 Lista upadłości i likwidacji lista negatywnych zdarzeń prawnych Publikacja Lista upadłości i likwidacji dostarczy Państwu aktualnych danych dotyczących zdarzeń prawnych z udziałem polskich firm. W ramach prenumeraty otrzymają Państwo: plik podstawowy, zawierający dane, zarejestrowane przez D&B w okresie ostatnich 12 miesięcy, dotyczące upadłości i likwidacji polskich spółek, informacje o następujących zdarzeniach prawnych: złożenie/wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie/umorzenie/zakończenie postępowania upadłościowego, złożenie/wycofanie wniosku o otwarcie postępowania układowego, otwarcie/umorzenie/zakończenie postępowania układowego, otwarcie/uchylenie/zakończenie likwidacji, otwarcie/uchylenie/zakończenie postępowania naprawczego. aktualizację zdarzeń prawnych w formie 52 plików Excel przesyłanych co tydzień pocztą elektroniczną pod wskazany przez Państwa adres . W bazie danych D&B Poland, co miesiąc rejestrowanych jest ponad 1000 informacji na temat likwidacji, upadłości i postępowań układowych polskich spółek. Dzięki gromadzonym na bieżąco danym, mogą Państwo tworzyć listy niepożądanych klientów, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami współpracy z nimi. W ramach współpracy Dun and Bradstreet Poland z oddziałami zagranicznymi istnieje możliwość dostarczenia raportu upadłości i likwidacji firm z ponad 20 krajów na całym świecie.

12 Dun & Bradstreet Poland Global Reference Solution światowa baza danych i powiązań Global Reference Solution (GRS) jest narzędziem umożliwiającym budowę bazy danych, dopasowanej do własnych potrzeb, na podstawie informacji znajdujących się w światowej bazie D&B. Korzyści wynikające z GRS: zwiększenie efektywności działu sprzedaży w pozyskiwaniu nowych kontaktów, oszacowanie potencjału grup docelowych lub sektorów rynku do których kierujemy akcje marketingowe, możliwość oceny potencjału branży na całym świecie, wstępna selekcja podmiotów pod względem ryzyka, poszukiwanie kandydatów do przejęć i akwizycji, ograniczanie ryzyka związanego z powiązaniami osobowymi. Możliwości GRS: wyszukiwanie firm według nawet 23 kryteriów, dostęp do danych teleadresowych oraz danych na temat wielkości zatrudnienia, sprzedaży, zysku, wartości firmy, zarządzie oraz radzie nadzorczej, powiązaniach osobowych, działalności importowej i eksportowej, budowa list marketingowych i eksport danych w formacie Excel, przegląd globalnych i lokalnych drzew korporacyjnych, śledzenie powiązań osobowych, oszacowanie potencjału rynku, na którym zamierzamy inwestować, ocena ekspozycji kredytowej.

13 Baza szyta na miarę indywidualnie przygotowana baza danych Baza szyta na miarę to baza danych stworzona według wyznaczonych przez Ciebie kryteriów. To jedyne w swoim rodzaju precyzyjne narzędzie, które pomoże Ci znaleźć nowych klientów i dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do interesujących Cię przedsiębiorstw. Co zyskasz dzięki korzystaniu z Bazy szytej na miarę: możliwość wyszukania potencjalnych partnerów handlowych i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży, rozbudowanie własnej bazy klientów, pomoc w przeprowadzeniu akcji ingowych, telefonicznych, wysyłkowych oraz badań potencjału rynku na którym chcesz inwestować, dotarcie dokładnie do określonej grupy docelowej, pomoc w zdobyciu kontrahenta, a następnie zatrzymaniu go przy firmie, ukierunkowanie na najważniejszych klientów i osiągnięcie przychodów w bardziej efektywny sposób, całe spectrum danych począwszy od lokalizacji i liczby pracowników, aż po kondycję finansową i ryzyko związane ze współpracą z konkretnym podmiotem, pomoc w sprecyzowaniu działań marketingowych, zarówno w skali lokalnej jak i międzynarodowej. Baza szyta na miarę to: podniesienie jakości relacji z klientami, zdefiniowanie grup docelowych, wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych, pomoc w przygotowaniu skutecznej kampanii marketingowej, ułatwienie rozwoju działalności spółki.

14 Dun & Bradstreet Poland CRM Lime Easy program do obsługi bazy danych CRM Lime Easy to nowoczesne narzędzie stworzone do usprawnienia relacji biznesowych, wzbogacone o bazę potencjalnych klientów, stworzoną zgodnie z wyznaczonymi przez Klienta kryteriami. CRM Lime Easy to: połączenie intuicyjnego systemu CRM i indywidualnie przygotowanej bazy potencjalnych klientów, zebranie w jednym miejscu wszystkich aktualnych informacji na temat klienta, oszczędność czasu i pieniędzy, usprawnienie zarządzania firmą, możliwość szybkiej kontroli pracowników, łatwe tworzenie raportów, przyjazny i łatwy w obsłudze program. W czym pomoże CRM Lime Easy? otrzymasz dostosowaną do Twoich potrzeb bazę obecnych i potencjalnych klientów, zgromadzisz wszystkie informacje na temat klientów w jednym miejscu, Lime Easy przypomni Ci o kontaktach i spotkaniach, połączysz klienta z prowadzoną akcją marketingową lub sprzedażową, usprawnisz wymianę informacji między pracownikami firmy, zyskasz wgląd w bieżące działania swoich pracowników. Połączenie innowacyjnej technologii CRM Lime Easy i bazy danych D&B to jedyne na polskim rynku narzędzie, które łączy w sobie system usprawniania relacji z klientami i jednocześnie otwiera drogę do zdobywania nowych klientów.

15 Analiza Branżowa badanie struktury i kondycji sprzedaży na podstawie twardych danych finansowych Analiza branżowa to finansowe opracowanie przygotowane na temat całej wskazanej branży lub wybranych firm, będących np. bezpośrednimi konkurentami. Korzyści z analizy branżowej: pozwala uzyskać obraz sytuacji w badanych przedsiębiorstwach z branży, dostarcza informacji o wynikach i sytuacji finansowej firm, niezbędnych w procesie zarządzania, planowania, prognozowania i budżetowania, daje możliwość porównania własnych wyników z wynikami innych firm z branży, dostarcza informacji na temat sektora w którym firma zamierza inwestować. Możliwości: informacje na temat sytuacji ekonomicznej Polski są pomocne dla zagranicznych central korporacji w ocenie rynku i jego potencjału, szczegółowa metodyka oraz ocena wraz z ilustracjami graficznymi umożliwia dokładną analizę porównawczą badanego obszaru, dane finansowe z pięciu ostatnich lat dają możliwość obserwacji zmian następujących w branży oraz kierunku, w którym ona zmierza. Analizy dokonujemy na podstawie wskaźników finansowych, których źródłem są przede wszystkim sprawozdania finansowe pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Polskiego B.

16 Dun & Bradstreet Poland D&B Web-Service połącz wewnętrzne systemy i aplikacje z bazą D&B D&B Web-Service to usługa skierowana do firm, które chcą zautomatyzować proces pobierania oraz przetwarzania produktów D&B lub informacji z rejestrów publicznych, oszczędzić czas operacyjny i podnieść gwarancję bezpieczeństwa podejmowanych decyzji. Co to jest D&B Web-Service? D&B Web-service to połączenie między system wewnętrznym klienta lub posiadanymi aplikacjami, a bazą danych gospodarczych D&B poprzez Internet. Dzięki takiemu bezpiecznemu połączeniu, wszystkie produkty D&B lub dane w nich zawarte, mogą być pobierane bezpośrednio do systemów klienta i w nich zapisywane. Połączenie między systemami jest jednokierunkowe i pozwala pobierać dane z baz D&B, przez co zachowane jest bezpieczeństwo danych klienta. Co zyskasz dzięki integracji z D&B Web-Service: oszczędzasz czas, który dziś pracownicy wykorzystują na poszukiwanie danych w Internecie, redukujesz czas, który dziś pracownicy poświęcają na wprowadzanie danych do systemu, poszerzasz zakres danych przetwarzanych, na które dziś dział operacyjny nie ma czasu, obniżasz ryzyko wystąpienia błędu przy przetwarzaniu danych uzyskanych z zewnętrznych źródeł, uzyskujesz gwarancję, że wszystkie istotne dla Ciebie źródła danych zostały sprawdzone, oszczędzasz czas na szkolenia nowych pracowników, masz pełną kontrolę nad wydatkami pracowników na pozyskiwanie danych, masz pewność, że każda informacja pozyskana przez D&B Web-Service zostanie przechowana. Źródła danych lub rejestry zasilające na bieżąco D&B Web-Service: Dane z GUS Program D&B DunTrade Krajowy Rejestr Sądowy Ewidencja działalności gospodarczej Monitor Sądowy i Gospodarczy Monitor Polski B Informacje prasowe CEPIK Biuletyn Zamówień Publicznych

17 DB Connect web-service stworzony dla środowiska SAP DB Connect moduł łączący program SAP z ogromnymi zasobami bazy D&B, liczącej ponad 200 mln firm. Dane aktualizowane w światowej bazie D&B natychmiast pojawiają się w bazie SAP klienta. Korzyści płynące z DB Connect : pewniejsze podejmowanie decyzji, dzięki informacjom o ryzyku współpracy z firmą, zamieszczonym bezpośrednio w karcie klienta SAP, redukcja czasu potrzebnego na przetwarzanie danych płynących z raportów D&B, uporządkowanie procesu podejmowania decyzji, zminimalizowanie problemu występowania duplikatów w bazie, tworzenie pogłębionych analiz należności i priorytetów dla windykacji, skracanie czasu związanego z tworzeniem nowego klienta lub dostawcy w SAP, zwiększenie efektywności działu controlingu. Możliwości DB Connect : automatyczne pobieranie danych prosto z bazy D&B, natychmiastowe dostarczanie informacji o krytycznych zmianach, dostęp do wszystkich kluczowych danych o ryzyku bezpośrednio w karcie klienta SAP, pobieranie z konta SAP raportów tekstowych D&B, bez konieczności logowania się do zewnętrznych serwisów, przesyłanie informacji do programu DunTrade, dzięki czemu klient ma dostęp do jeszcze szerszego zakresu unikalnych danych, prosta instalacja, brak konieczności zakupu jakiegokolwiek dodatkowego sprzętu.

18 Dun & Bradstreet Poland Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Potwierdź swoją wiarygodność na rynku! Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują bardzo dobrą i dobrą kondycję, zdolność i płynność finansową, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany jest od czerwca 2010 roku i cieszy się uznaniem zarówno dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MSP. Certyfikat może być nadany w kilku wersjach językowych polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. Dzięki temu możesz potwierdzić swoją wiarygodność również u kontrahentów zagranicznych. Jakie korzyści płyną z posiadania Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej? wzmocnienie wizerunku firmy na rynku, pokazanie firmy jako wiarygodnego partnera w biznesie, powód do publikacji medialnych zarówno w prasie jak i w Internecie, potwierdzenie wiarygodności na stronie internetowej i materiałach marketingowych, dołączenie do prestiżowego grona uhonorowanych firm. W czym pomoże Certyfikat Wiarygodności Biznesowej? pozyskasz nowych kontrahentów i rozszerzysz kontakty handlowe, zaprezentujesz swoją wiarygodność w mediach, uzyskasz lepsze warunki kredytu kupieckiego, podniesiesz swój prestiż wśród kontrahentów. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to doskonały powód do prezentacji firmy w mediach. Od czerwca 2010 w prasie i Internecie ukazało się już ponad 500 publikacji na temat firm nagrodzonych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.

19 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to cały pakiet Razem z Certyfikatem w formie grawerowanej możecie Państwo otrzymać pakiet narzędzi do wykorzystania na własnej stronie internetowej i materiałach marketingowych. Logo Certyfikatu potwierdzające wiarygodność do wykorzystania na materiałach promocyjnych, Przycisk na stronę internetową, przenoszący na potwierdzenie otrzymania certyfikatu na stronie D&B Poland, CWB w formie grawerowanego dyplomu w jednej lub kilku wersjach językowych, Certyfikat w formacie PDF z nazwą własnej firmy. Każda wyróżniona firma otrzymuje również: raport handlowy o wybranej firmie. Wiele firm wyróżnionych certyfikatem wykorzystało tę możliwość do podniesienia prestiżu i rozpoznawalności marki oraz pokazania swojej rzetelności w branży. Jak otrzymać Certyfikat Wiarygodności Biznesowej? Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany jest za uzyskanie najwyższej i wysokiej oceny wiarygodności w skali D&B Poland. Ocena D&B wystawiana jest na podstawie danych ze sprawozdania finansowego firmy za miniony rok rozrachunkowy. D&B Poland, ocenia wiarygodność i stabilność firmy na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

20 Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, Warszawa T: , F:

CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ?

CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ? CZYM JEST CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ? Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności

Bardziej szczegółowo

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej D&B Data Manager Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej Czym jest D&B Data Manager : D&B Data Manager jest zabezpieczoną platformą online, która zapewnia naszym klientom możliwość

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze

Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze CZYM JEST INTERNATIONAL PAYMENT MONITOR? Z badań polskiego rynku wynika, że ogromna część strat finansowych polskich przedsiębiorstw pochodzi od dobrych, znanych kontrahentów,

Bardziej szczegółowo

Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze

Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze Decyzje biznesowe mogą być łatwiejsze CZYM JEST INTERNATIONAL PAYMENT MONITOR? Z badań polskiego rynku wynika, że ogromna część strat finansowych polskich przedsiębiorstw pochodzi od dobrych, znanych kontrahentów,

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Brand Angels. Skiper Online. ZYX Online. ZYX Szkolenia. Skiper Wywiad. Strategie i marketing 360. Promocja i rękojmia online. Wyszukiwanie danych

Brand Angels. Skiper Online. ZYX Online. ZYX Szkolenia. Skiper Wywiad. Strategie i marketing 360. Promocja i rękojmia online. Wyszukiwanie danych Poznaj ZYX-TARGET Brand Angels Strategie i marketing 360 2 ZYX Online Promocja i rękojmia online Skiper Online Wyszukiwanie danych ZYX Szkolenia Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji Skiper Wywiad

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

ON-LINE SOLIDITET A ON-LINE D&B

ON-LINE SOLIDITET A ON-LINE D&B ON-LINE SOLIDITET A ON-LINE D&B Dlaczego? Zakończyliśmy proces konsolidacji Zarząd Bisnode Polska informuje, że spółki z grupy Bisnode (HBI Polska, Soliditet Polska, Bisnode Polska) zakończyły proces konsolidacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Igoria Trade S.A. RAPORT za III kwartał 2011r. 1 lipca 2011r. 30 września 2011r. Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 1.1. DANE SPÓŁKI...3 1.2. ZARZĄD...3 1.3. RADA NADZORCZA...3

Bardziej szczegółowo

DUN AND BRADSTREET POLAND

DUN AND BRADSTREET POLAND OPTYMALIZACJA PORTFOLIO PROCESU & CREDIT WINDYKACJI Nowoczesne narzędzia MANAGEMENT wspierające procesy SOLUTIONS Bisnode Polska PORTFOLIO MANAGER & DBAI DUN AND BRADSTREET POLAND Serock, 20.11.2014 BISNODE

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

SZYBKI WYWIAD GOSPODARCZY

SZYBKI WYWIAD GOSPODARCZY SZYBKI WYWIAD OFERTA SZYBKIEGO WYWIADU GOSPODARCZEGO wobec podmiotów gospodarczych www.szybkiwywiadgospodarczy.pl SZYBKI WYWIAD Raport MINI ZASADNICZA WIEDZA ZA NIEWIELKĄ CENĘ Raport Mini ZASADNICZA WIEDZA

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych!

UNIKALNA OFERTA NA RYNKU. Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych! OFERTA USŁUG UNIKALNA OFERTA NA RYNKU Jedyne, unikalne na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Ul. Wołowska 8, Wrocław OFERTA USŁUG

Ul. Wołowska 8, Wrocław OFERTA USŁUG Ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław OFERTA USŁUG UNIKALNA OFERTA NA RYNKU Jedyne, unikalne na rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

zacząć współpracę. Jeżeli szukacie odpowiedzi na te pytania, to znaczy, że powinniśmy Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową?

zacząć współpracę. Jeżeli szukacie odpowiedzi na te pytania, to znaczy, że powinniśmy Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową? activate your trade Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową? Jak pozyskiwać zagranicznych kontrahentów? Jak zabezpieczyć transakcje eksportowe? Jak finansować rozwój eksportu? Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena wiarygodności finansowej kontrahentów w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego i warunkach jego udzielania

Ocena wiarygodności finansowej kontrahentów w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego i warunkach jego udzielania Ocena wiarygodności finansowej kontrahentów w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego i warunkach jego udzielania Adam Janczewski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 13-letnie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Opis Obecnie w naszym kraju istnieje na rynku ogromna ilość różnego rodzaju instytucji finansowych oferujących klientom instytucjonalnym jak i osobom fizycznym szeroką

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Należności pod kontrolą

Należności pod kontrolą Należności pod kontrolą Obszary biznesowe/procesy Ocena Kontrahenta, zarządzanie ryzykiem sprzedaży Zarządzanie limitami sprzedaży, obsługa polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego Wewnętrzne raportowanie,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2012 31.03.2012 Warszawa, 20 kwietnia 2012 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r.

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r. Paweł Łukawski 31 marca 2011 r. Zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych Jak efektywniej zarządzać nieruchomościami? Jak podnosić standard pracy? Jak ograniczać

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych.

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych. Program partnerski PayPal dla regionu CEMEA umożliwia partnerom handlowym, takim jak Ty, dostosować się do rosnących potrzeb handlowców. W tym podręczniku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące korzyści

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

LEX Informator Prawno-Gospodarczy LEX Informator Prawno- -Gospodarczy to niezastąpione narzędzie pracy osób podejmujących decyzje obarczone dużym ryzykiem finansowym. LEX IPG służy do szybkiej weryfikacji statusu firmy i sieci powiązań,

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Emapa GeoMarketing. Opis produktu

Emapa GeoMarketing. Opis produktu Emapa GeoMarketing Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Moduły funkcjonalne... 4 4. Zasoby mapowe... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo