Zintegrowany system zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system zarządzania"

Transkrypt

1 Zintegrowany system zarządzania SFSQL 2011 ALFA STUDO - SOFTWARE-FREUS Wersja: stolarka otworowa (wer )

2 Zawartość SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY... 4 Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa... 5 Zlecenia od odbiorców... 8 Sekretariat zleceń od odbiorców... 8 Kompletacja wielu zamówień np. wygrane przetargi na duże obiekty... 9 Importowanie informacji z programów technologicznych (WH okna, Stolcad, Alicad, MBcad itp)... 9 Eksportowanie informacji do programów technologicznych (Winprod, WHokna, Stolcad, itp) Fakturowanie Wydruki i zestawienia z faktur sprzedaży Gospodarka magazynowa rezerwacje surowców Planowanie produkcji kalendarz - wariant Raporty produkcyjne standardowo Rejestracja cyklu produkcyjnego Planowanie logistyki - załadunku List wywozowy Moduł obsługi reklamacji, terminarze serwisowe Terminarze pomiarowe, montażowe, brygady monterskie Moduł naliczania prowizji dla handlowców Wewnętrzny system wymiany informacji CZAT Portal internetowy dla dealera Moduł CRM, obsługa kontaktów z odbiorcami (dealerami) Rejestr sprzedaży VAT Wydruki i zestawienia z rejestru sprzedaży VAT Rejestr zakupu VAT Wydruki i zestawienia z rejestru zakupu VAT Środki pieniężne : Raporty kasowe Wyciągi Bankowe Środki trwałe Księga handlowa Obsługa pracowników Pobrane narzędzia Listy obecności Dokumenty pracownika Zdalne oddziały SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 2

3 Struktura połączeń sieciowych, praca zdalna przez Internet Eksport roboczy danych do innych programów Excel, csv, dba, Word Archiwizacja danych Przykładowe wizerunki, wydruki systemu SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 3

4 SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY Asortyment Towary Produkty Półprodukt Opakowania Surowce Zlecenia od odbiorców Zamówienie materiału Receptury - program technologiczny Kontrahentów Odbiorcy Dostawcy Pracownicy - moduł CRM Magazyny Fakturowanie System finansowo księgowy Rejestr zakupu VAT Środki pieniężne - raporty kasowe - wyciągi bankowe Rejestr sprzedaży VAT Księga handlowa - rachunek zysków i strat - bilans, obrotówki Rozrachunki - należności - zobowiązania SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 4

5 System SFSQL jest modułowym systemem budowanym pod zamówienie klienta przedstawiona poniżej funkcjonalność była już w jakiejś fabryce wdrożona. W przypadku wyboru tych funkcjonalności czas wdrożenia skraca się do minimum. Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa Sekretariat rejestracja zleceń - wpisanie samego nagłówka zlecenia z sumami (wartość oferty, dla koga, ilość jednostek roboczych, system profilowy ) a) możliwe wstępne planowanie produkcji z jednostek roboczych b) blokady na limit kupiecki i c) blokada na nieterminowe należności zamawiającego dealer ma również cały czas podgląd w Internecie na swoje zobowiązania (płatności, zaliczki co z czym rozliczono i za co jeszcze nie uregulował) d) pojawienie się w systemie podglądu przez dealera w Internecie zlecenia ze statusem przyjęte czeka na zaprojektowanie nie wymaga potwierdzenia przyjęcia od dealera ponieważ cały czas ma on podgląd on-line w internecie co dzieje się z jego zleceniem e) przypisanie do zlecanie na podstawie ustawień w danych kontrahenta czy wymaga zaliczki i w jakim procencie Zaprojektowane w programie technologicznym a) przekształcenie oferty w zlecenie z nadaniem takiego samego numeru zlecanie jak w przyjęciu na sekretariacie b) eksport do systemu SFSQL pozycji zleceń, zapotrzebowania na surowce, wartości w cenach sprzedaży i wartości surowca na każdą pozycje zlecenia c) Blokowanie zlecenia aż do automatycznego wykrycia w systemie finansowo księgowym wpłaty zaliczki do tego zlecania w kwocie założonej przy rejestracji (lub osoba o takich uprawnieniach może zaakceptować do produkcji pomimo braku zaliczki). Po wykryciu odpowiedniej zaliczki program sam przeniesie zlecenie do planowania produkcyjnego czyli zaakceptuje do produkcji. d) Wystawienie faktury zaliczkowej na poczet zaliczki Sprawdzenie dostępności surowca na poczet wykonania zlecenia a) Rezerwacja surowca jeśli jest na stanie b) Wykonanie zamówienia do dostawcy na brakujące surowce c) Kontrola stanów minimalnych na magazynie Zaplanowanie do produkcji (optymalizacje) Cykl produkcyjny wejście na magazyn wyrobu gotowego a) Skanowanie akordowe wykonanych produktów b) Ostatnie skanowanie na stanowisku kontrola jakości (czasami stanowisko szklenia) SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 5

6 Automatyczna zmiana statusu pozycji, że została wykonana Automatyczna zmiana statusu całego zlecanie po wykryciu, że wszystkie pozycje zlecania są już wykonane na produkcji. Zmiana statusu jest on-line widoczna przez dealera w Internecie. Może on np. sobie już planować montaże zanim okna do niego,,dojadą. Automatyczne wykonanie dokumentu PW produkt pojawia się na magazynie wyrobu gotowego z informacjami do jakiego jest zlecenia. Możliwość automatycznego wyliczenia magazynowej wartości okna jako TKW (techniczny koszt wytworzenia: wartość surowców plus koszty produkcyjne wykonania okna. Koszty produkcyjne wykonania okna liczone z kont księgowych kosztowych w przeliczeniu na jednostkę roboczą) Wystawienie dokumentów WZ (wydanie na zewnątrz), WM - (wydanie na montaż) - automatyczne po wyborze numeru zlecenia program namierzy wszystkie pozycje na stanie do tego zlecenia i wystawi do nich WZ. Wystawianie dokumentu faktury sprzedaży a) Program może automatycznie na podstawie zlecenie wystawić fakturę sprzedaży. b) Program może automatycznie na podstawie dopiętych do nagłówka faktury dokumentów WZ wystawić pozycje faktury sprzedaży i w przypadku kiedy magazyn wyrobu gotowego nie pracuje w cenie sprzedaży pobierze automatycznie cenę sprzedaży ze zlecenia. c) Powiązanie i rozliczenie automatyczne faktur zaliczkowych do danego zlecenia całościowe lub częściowe d) Przypisanie do zlecenia informacji o wartościach i numerach faktur wystawionych do zlecenia obliczenie opłacalności na zleceniu. Automatyczne zaksięgowanie faktury sprzedaży a) Zaksięgowanie w rejestrze sprzedaży VAT. b) Zaksięgowanie w księdze handlowej. c) Wpis w należności kontrahenta. d) Przeksięgowanie faktur zaliczkowych rozliczonych w fakturach końcowych (z przychodów przyszłych okresów na konta sprzedaży). e) Zaksięgowanie odchyleń kursowych od faktur zaliczkowych w walucie. f) Blokada faktury przed modyfikacją i zamknięcie z nią związanych wszystkich dokumentów magazynowych. Wykonanie RW zdjęcie surowca pobranego do produkcji z magazynu a) Automatyczne wykonanie RW do zlecenia. b) Specjalny system odnajdywania konkretnej szyby do zlecenia. c) System zamienników uzgadniający indeksy w programie technologicznym do kartotek magazynowych na magazynie surowca. d) Wysyłanie informacji o wartości RW do zlecenia. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 6

7 e) Analiza opłacalności. Porównanie wartości surowca jaką podał program technologiczny z wartością rzeczywistą na RW, po prawdziwych cenach zakupu wyświetlenie różnic i poprawnej pracy programu technologicznego. f) Obliczenie zyskowności mając rzeczywiste ceny zakupu i wartość sprzedaży, oszacowanie marży na zleceniu. Planowanie logistyczne wywozy a) Planowanie wywozów. b) Automatyczna zmiana statusów na zleceniu i informacja kiedy i jakim pojazdem ma zostać wywieziony produkt. c) Informacje o wywozie dostępne on-line przez Internet dla dealera (co i kiedy do niego przyjedzie). Pozostałe dokumenty w systemie wystawiane równocześnie z obiegiem dokumentów podstawowych 1) Obsługa reklamacji. 2) Obsługa prowizji dla handlowców. 3) Księgowanie zakupu. 4) Itp. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 7

8 Funkcjonalność szczegółowa Zlecenia od odbiorców 1 Rejestr zamówień sekretariat. 2 Importowanie pozycji zleceń z programów technologicznych np. Winkhaus, Stolcad, Winprod BBS Bartz, Excalibur itp. 3 Podział na działy produkcji: PCV, ALU, DRW (dowolne definiowane przez użytkownika) 4 Podział na systemy produkcyjne i kolory: np. Salamander, Veka, Gealan itp. 5 Zlecenia w różnych walutach. 6 Zlecenia w cenach sprzedaży i materiałowych (zaimportowanych z programów technologicznych) wstępne oszacowanie marży 7 Planowanie produkcji na podstawie obciążenia zleceń. 8 Obsługa jednostek roboczych, ilości szyb, okien, waga statystyczna, pola powierzchni. 9 Śledzenie postępu procesu produkcyjnego bezpośrednio w zleceniu w postaci zmiany statusu każdej pozycji w zleceniu: zaplanowanie do produkcji, wykonanie, zaplanowanie wywozu, dostarczenie itp. 10 Podgląd wykazu surowca na wykonanie zlecenia. 11 Podgląd wykazu surowca, który zaliczony został na RW (rozchód wewnętrzny) ale ma zostać wydany osobno dla odbiorcy (np. klamki, klipsy poszerzające, kotwy). 12 Podgląd na aktualny wykaz produktów (okien) na magazyn wyrobu gotowego, które pozycje zostały już wykonane z tego zlecania). 13 Podgląd na wykaz dokumentów magazynowych wystawionych do zlecenia. 14 Podgląd na wykaz dokumentów sprzedaży wystawionych do zlecenia 15 Podgląd na wykaz dokumentów bankowych i kasowych do zlecenia (np. zaliczek). 16 Globalny system uwag do zlecenia i pojedynczej jego pozycji (każdy użytkownik programu może wpisać uwagi i automatycznie są one widoczne dla pozostałych). 17 System kontroli zaliczek zintegrowanych z księgowością na poczet wykonania zlecenia z blokowaniem zlecenia przy jej braku. 18 Automatyczna zmiana statusu zlecenia, po tym jak wszystkie pozycje zostaną wyprodukowane. 19 Obsługa wielu biur handlowych z identyfikacją biura. 20 Obsługa handlowców (opiekuna zlecenia) przypisanych do biura / oddziału. 21 Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia z możliwością wysłania przez . Sekretariat zleceń od odbiorców Sekretariat rozpoczyna się od rejestracji nagłówka (bez pozycji) zlecenie: data przysłania, jaki system, kolor, kontrahent. W przypadku kontroli zaliczki kwota oferty (aby wyliczyć procent zaliczki jaką ma wpłacić) a w przypadku planowania produkcji z wyprzedzeniem suma jednostek roboczych. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 8

9 Ponieważ zlecenia mogą przychodzić różnymi drogami: telefonicznie, faksem, papierowe, elektronicznie na a lub automatycznie z programu technologicznego nie wszystkie są od razu w systemie. Wstępna rejestracja ma na celu wyłapanie i wyświetlenie ile zleceń wpłynęło do fabryki a nie zostały jeszcze zaprojektowane w programie technologicznym. Mamy w ten sposób kontrole i pełną informację jak dużo zleceń jest do wykonania zanim zostaną zaplanowane i jednoczesną kontrole czy dział technologiczny nie ma opóźnień i czy na bieżąco projektuje. Kiedy dział technologiczny zaprojektuje zlecenie, eksportuje automatycznie pozycje zleceń z programu technologicznego (whokna, stolcad, winprod itp) do systemu zarządzania sfsql, przez co zarejestrowane zlecenia uzupełniają się pozycjami automatycznie. W programie dostępny jest raport Zarejestrowane a nie przekonwertowane, który wyświetla zlecenia zalegające w dziale technologicznym. Sekretariat pozwala również wyświetlić zagubione zlecenia. Widać od razu na raporcie, że dane zlecenie zalega kilka dni w dziale technologicznym Działa również w drugą stronę tzn. podczas eksportu pozycji zleceń z programu technologicznego program wyświetli zlecenia zaprojektowane w dziale technologicznym, a nie zrejestrowane przez sekretariat. (Może się tak zdarzyć przy automatycznym przesyłaniu zleceń z technologicznego programu dealerskiego do produkcyjnego programu technologicznego). Taka próba wymusi, aby zlecenie zostało zarejestrowane w sekretariacie i dopiero będzie można przenieść jego pozycje. Kompletacja wielu zamówień np. wygrane przetargi na duże obiekty 1. System posiada bazę przetargów, gdzie nadawany jest unikalny numer przetargu, kontrahent oraz uzgodnione warunki przetargu (ustalona kwota, ilość okien, ilość metrów etc.). 2. Możliwość przypisania danego zlecenia do przetargu do zlecenia przywiązywany jest numer przetargu. 3. Raporty kontrolujące czy sumaryczna ilość ze zleceń przypisanych do danego przetargu nie przekracza ustalonych warunków przetargu ilościowo i wartościowo. Importowanie informacji z programów technologicznych (WH okna, Stolcad, Alicad, MBcad itp) 1. Import pozycji zlecania: nr pozycji, indeks, nazwa, jm, cena materiału, cena sprzedaży, ilość jednostek roboczych, wymiarów 2. Generowanie indeksu produktu na podstawie typu pozycji zlecenia. Wiele programów technologicznych nie posiada indeksów dla produktów tylko typy: O-okno, P- parapet itp. Podczas importu możemy wygenerować kartotekę dla produktu na magazynie z automatycznym indeksem np. PCV 1200/1000 czy DRW 1200/ Ujednolicenie wymiarów produktu. Część programów technologicznych podaje w innych jednostkach np. w [mm] a inne to samo w [m]. 4. Import surowca na wykonanie zlecenia a. Analiza surowca pod względem części osobno wydawanych na list wywozowy (klamki, poszerzenia itp.). Elementy, które zostały ujęte w cenie okna i zejdą na RW w magazynie i nie mogą drugi raz zjeść ze stanu na WZ więc zostają obliczone i SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 9

10 wyświetlane przy liście wywozowym, aby dodatkowo je wydać dla odbiorcy nie ściągając ich powtórnie z magazynu. b. Import surowca do systemu SFSQL w celu wykonania RW (rozchód wewnętrzny na magazynie). c. Import surowca do systemu SFSQL w celu rezerwacji materiału na magazynie d. Import surowca w celu zamówienia do dostawcy. W wersji podstawowej system nie importuje obrazków, czyli nietypowe szyby muszą być zamawiane u dostawcy z programu technologicznego. e. Import z podziałem na elementy sumowane i kawałkowane. W przypadku części surowców np. profil, importowane są sumy a w przypadku np. klipsów poszerzających kawałki. Magazynier musi wiedzieć czy wydać 3 szt po 2.5m czy jedną 7.5m. f. Import informacji zbiorowo. Operator może zaznaczyć wiele zleceń na raz i je zaimportować do systemu SFSQL w jednym cyklu. g. Automatyczny system zamienników indeksów surowców. Na magazynie do dostawcy możemy mieć inny indeks tego surowca niż w doborach w programie technologicznym. Zostanie on automatycznie zastąpiony. UWAGA: importy mogą być różne w zależności od programu, z którego są pobierane dane. Eksportowanie informacji do programów technologicznych (Winprod, WHokna, Stolcad, itp) 1. Eksport informacji o należnościach kontrahenta, pozwala w programie technologicznym na wyświetlanie informacji z systemu finansowo księgowego. 2. Możliwa blokada na przyjmowanie zlecania, jeśli nie są zapłacone a minął termin płatności. 3. Możliwa blokada na przekroczenie limitu kupieckiego ustalonego dla kontrahenta. 4. Eksport i automatyczne uaktualnienie prawdziwych cen zakup surowców na podstawie PZ magazynowych. UWAGA: Eksporty mogą być różne w zależności do jakiego programu są dane przesyłane. Praktycznie wszystkie te eksporty wymagają zakupu osobno od autora programu technologicznego odpowiedniego interfejsu. Fakturowanie 1. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie dokumentów magazynowych: WZ (wydanie na zewnątrz), WM (wydanie na montaż). 2. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie zlecanie. 3. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji z faktury pro-forma. 4. Wystawienie faktur z ręki bez dokumentów magazynowych i zlecenia. 5. Wystawienie faktury w dowolnej walucie. 6. Wystawienie faktur zaliczkowych. 7. Wystawienie faktur pro-forma. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 10

11 8. Wystawienie faktur korygujących. 9. Wystawienie faktur końcowych z rozliczeniem faktur zaliczkowych całościowo i częściowo (jedna zaliczka może być rozliczona na kilka faktur końcowych). 10. Obsługa różnic kursowych od faktur zaliczkowych dla faktur końcowych w walucie. 11. Wystawianie faktur wewnętrznych (np. WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) 12. Wydruki w wielu językach 13. Automatyczne rabatowanie faktury na podstawie domyślnego rabatu ustawionego dla kontrahenta. 14. Modyfikacja rabatu dla wybranych pozycji faktury. 15. Obsługa rabatów procentowych i kwotowych 16. Rozdzielność podpiętych dokumentów magazynowych od pozycji fakturowych np. dokumenty magazynowe zawierają okna na WZ(wydanie na zewnątrz), WM(wydanie na montaż) a faktura zawiera inną treść usługa montażu przy jednoczesnej kontroli ilości zgodnej z zamówieniem. 17. Eksport faktury w postaci elektronicznej dla odbiorcy: txt, csv, edi - xml, xml. 18. Rozdzielność zdarzeń: można wystawić fakturę na podstawie zlecania np. (wyjazd w nocy kiedy nie ma magazyniera), a później powiązać i wystawić dokumenty magazynowe lub najpierw wystawić dokumenty magazynowe i na ich podstawie fakturę. Specjalny raport kontroluje kompletacje dokumentów magazynowych i faktur do zlecania. 19. Informacja przy wystawianiu kolejnej faktury do tego samego zlecenia z wykazem już wystawionych. 20. Blokada lub tylko informacja o przekroczeniu limitu kupieckiego i zadłużeniu po terminie danego kontrahenta przy próbie wystawienia faktury. 21. Fiskalizacja faktury na drukarkach fiskalnych w postaci jednej kwoty lub listy pozycji z faktury 22. Obliczanie podatku faktury od brutta lub od netta ( z reguły urządzenia fiskalne i faktury zaliczkowe od brutta, normalne faktury od netta). 23. Możliwość fakturowania różnych księgowo rodzajów działalności. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży: PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI itp. z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży. 24. Możliwość fakturowania w jednej fakturze dokumentów z różnych magazynów. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży z wielu magazynów z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży dotyczących tych magazynów. 25. Bezpośrednie przeniesienie do rejestru VAT i księgowanie automatyczne faktury sprzedaży wyzwalane zdarzeniem (np. po wydruku faktury, nie wymaga pobierania do rejestru VAT przez księgową) z blokowaniem przed modyfikacją i z wpisem w systemie należności. 26. Możliwe automatyczne KP(kasa przyjmie) dla faktur gotówkowych. 27. Możliwe blokowanie przed modyfikacją dokumentów magazynowych powiązanych z fakturą przy jej księgowaniu. Wydruki i zestawienia z faktur sprzedaży 1. Ranking kontrahentów zestawienie obrotów sprzedaży z dowolnego okresu. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 11

12 2. Ranking kontrahentów obroty na poszczególne typy sprzedaży PCV, ALU itp. z zadanego okresu. 3. Zestawienie z zadanego okresu najczęściej sprzedawanych towarów, usług wartościowo, ilościowo. 4. Zestawienie z zadanego okresu najczęściej sprzedawanych towarów, usług dla wybranego kontrahenta. 5. Zestawienia sprzedaży z zadanego okresu w rozbiciu na poszczególne biura handlowe. 6. Zestawienia sprzedaży z zadanego okresu w rozbiciu na poszczególnych handlowców. 7. Historia zakupionych towarów, usług itp. przez kontrahenta. 8. Historia wystawionych faktur sprzedaży dla kontrahenta. 9. Zestawienie obrotów z zadanego okresu ilościowo, wartościowe z pozycji sprzedaży na poszczególne PKWIU sprzedaży (raport przydatny do statystyk np. GUS oczekuje wykazu ile było okien dla domów jednorodzinnych i wielo rodzinnych). 10. Zestawienie obrotów z zadanego okresu ilościowo, wartościowe z pozycji sprzedaży na poszczególne MAGAZYNY sprzedaży (np. PCV, ALU, DRW, USŁ itp). Gospodarka magazynowa rezerwacje surowców 1. Nieograniczona liczba magazynów. 2. Magazyny są otwierane i zamykane miesięcznie. Dzięki temu nawet przy generowaniu bardzo dużej liczby dokumentów magazynowych system działa szybko. 3. Możliwość definiowania własnych dokumentów rozchodowych i przychodowych (wewnętrznych i zewnętrznych (z kontrahentem)). 4. Do dokumentów PZ możliwe jest automatyczne zaimportowanie faktur elektronicznych. Faktura od dostawcy jest analizowana przez system i pozycje są dodawane na stan magazynowy. Dostępne już są importery do dostawców szyb (Pilkington, Glasterm, Glaverbel..), profila (Veka, Brugmann ) oraz okuć (WH, Maco, VBH ). Możliwość wykonania innych importerów jeśli dostawca dysponuje fakturą w postaci elektronicznej. a. Automatyczne zakładanie kartotek magazynowych przy imporcie z faktur elektronicznych nowych pozycji b. System zamienników automatyczna zamiana indeksu z pliku na właściwy w systemie. 1. Magazyn pracuje w oparciu o dostawy dzięki czemu wiadomo pod jakie zlecenie dany towar został przyjęty. To umożliwia bezbłędne pobranie towaru pod dane zlecenie z magazynu. 2. Idea magazynu trójstanowego a. Rzeczywisty stan magazynu - surowiec jest na stanie wolny b. Magazyn rezerwacji surowiec jest na stanie, ale zarezerwowany c. Magazyn w zamówieniach surowiec ma przyjechać jest w zamówieniu do dostawcy 3. Magazyn pracuje w rzeczywistych cenach zakupu. 4. Rezerwacja towaru na poczet wykonywanego zlecania produkcyjnego 5. Kontrola dostępności surowców na poczet zlecenia produkcyjnego (lub optymalizacji) SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 12

13 6. Magazyn przyjmuje i rozchoduje osobno każdą partię surowca, jeśli była inna cena zakupu. 7. Rozchody magazynowe surowca w trzech wariantach a) FIFO pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. b) LIFO ostatnie przyszło, ostatnie wyszło. c) Ręczny wybór kolejności zejście towaru. 8. Kontrola stanów magazynowych do konkretnego zlecenia. 9. Importowanie dokumentów magazynowych z plików zewnętrznych. 10. Automatyczne zamykanie (blokowanie) dokumentów magazynowych po zamknięciu dokumentów finansowych np. faktury z nimi powiązanymi. 11. Stany ilościowo wartościowe. 12. Stany ilościowo wartościowe na poszczególne partie (dostawy, nr zleceń). 13. Obsługa stanów minimalnych i raportów z nim zawiązanych. 14. Obsługa stanów minimalnych i raportów z nim zawiązanych okresowych np. innych lecie, innych w ziemie, lub na każdy miesiąc z osobna. 15. Szybkie wyświetlanie co jest na stanie magazynowym do danego zlecenia. 16. Wystawienie dokumentów rozchodowych automatycznie z wyszukiwaniem wszystkich pozycji na stanie do danego zamówienia. 17. Śledzenie ruchu towaru z wyborem na typy dokumentów. 18. Grupowanie dokumentów magazynowych w KATEGORIE (np. dwie kategorie MONTAŻ - dokumenty na montaż i druga SPRZ zwykła sprzedaż) Kategorie pozwalają w tym samym zbiorze dokumentów magazynowych pogrupować je w zależności od przeznaczenia. W stolarce otworowej często zachodzi potrzeba rozbicia dla potrzeb księgowych jakie dokumenty były np. sprzedaż na 8%VAT to montaż a na 23% Vat to bez montażu sprzedaż. 19. Raporty z dokumentów w danych kategoriach. 20. Raporty magazynowe dokumentami wartościowo. 21. Raporty magazynowe (suma z dokumentów wartościowo i ilościowo). 22. Raport wartościowo ilościowy z wszystkich magazynów. 23. Eksport dokumentów magazynowych w formacie elektronicznym (csv, EDI, XML). Planowanie produkcji kalendarz - wariant 1 1. Kierownik produkcji ustawia dla każdego typu produkcji (ALU, PCV) maksymalną liczba jednostek produkcyjnych lub szkleń jaka może być wykonana na fabryce danego dnia. Na każdy dzień może przydzielić inny limit jednostek lub szkleń. Poprzez przydzielenie zerowej liczby sprawia, że na dany dzień produkcyjny nie można planować pozycji. 2. Kierownik ma podgląd kalendarza w ramach produkcji z informacjami o dacie, typie produkcji, dniu tygodnia (np. wtorek), limicie a także o już wykorzystanej mocy produkcyjnej fabryki. W ramach planowania przez oddziały lub centralę kolejnych zleceń stopniowo zapełniają się wolne zasoby produkcyjne fabryki. 3. Możliwy jest podgląd. Jakie zlecenia są zaplanowane na dany dzień produkcyjny. 4. Jeśli podczas planowania zlecenia okaże się, że brak jest wolnych zasobów, ale zlecenie jest bardzo pilne to wtedy są dwie możliwości: SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 13

14 a. Nie ma możliwości zwiększania limitu szkleń/jednostek przez osobę planującą samodzielnie, lecz musi ona skontaktować się z kierownikiem produkcji i poprosić o zwiększenie limitu na dany dzień. Wtedy może już bez problemu przydzielić zlecenie do danego dnia produkcyjnego. Osoba planująca ma możliwość samodzielnego powiększenia limitu na dany dzień produkcyjny. Przy pomocy specjalnej opcji może pomimo przekroczenia limitu zaplanować zlecenie na dany dzień. Taki dzień z przekroczonym limitem oznaczony jest na czerwono i kierownik produkcji musi podjąć decyzję. Może powiększyć limit i zaakceptować ostatnio dodane zlecenia. Może także obejrzeć, które zlecenie zostało dodane jako ostatnie i po konsultacji z osobą, która je dopisała nakazać jej wycofanie zlecenia. To rozwiązanie nie wymaga tego, aby kierownik produkcji na bieżąco rozpatrywał prośby o zwiększenie limitu produkcyjnego. Raporty produkcyjne standardowo 1. Raporty produkcyjne wyświetlają ile okien do zrobienia, ile szyb do zrobienia, ile okien już zrobiono, ile szyb już zrobiono, jednostki robocze, pole powierzchni np. okien (przybliżona wagę). System profilowy i kolor na każdy dzień z osobna i na optymalizacje a) Raport zleceń przyjętych do zaplanowania. b) Raport zleceń w optymalizacji. c) Raport wykonanych dziennie i optymalizacjami. d) Raport zleceń niewykonanych dziennie i optymalizacjami. 2. Po wykonaniu rozchodu od zleceń wykonanych, raporty uzupełniane są o wartość surowca z programu technologicznego, wartość surowca pobrana po cenach rzeczywistych z magazynu, różnica tych wartości (pozwala wykryć czy program technologiczny ma prawdziwe ceny zakupu surowców i wykrywa zbyt niskie wyceny). 3. Po zafakturowaniu raporty uzupełniane są o wartości sprzedaży przy danym zlecaniu, otrzymujemy wtedy analizę opłacalności. Rejestracja cyklu produkcyjnego 1. Rejestracja cyklu produkcyjnego odbywa się za pomocą skanera kodów kreskowych lub ręcznego odznaczania przez operatora. 1. Na terenie fabryki porozstawiane są stanowiska komputerowe z podłączonymi skanerami kodów kreskowych. Każdy komputer musi mieć skaner kodów kreskowych. 2. Kody kreskowe są czytane z etykiet wychodzących z piły tworzonych przez program technologiczny. Nie ma więc konieczności drukowania kolejnych etykiet na potrzeby systemu SF SQL. 3. Możliwe są dwa podejścia podczas rozliczania cyklu produkcyjnego: a. Każde stanowisko jest przypisane do danej czynności produkcyjnej (szklenie, okuwanie, zgrzewanie itp.) i po zalogowaniu do komputera wiadomo jaki jest to SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 14

15 pracownik. W takiej sytuacji są skanowane już tylko okna, a to jaka czynność jest wykonywana jest brana z informacji ze stanowiska. b. Dane stanowisko jest ogólne. Logowanie do komputera jest na wspólny login. W tej sytuacji drukowane są jeszcze etykiety pracownika. Każdy pracownik przed zaraportowaniem wykonana danej czynności najpierw skanuje swoją etykietę a potem skanuje okno. W ten sposób możliwe jest przy jednym skanerze raportowania różnych czynności bez konieczności ponownego logowania. 4. Możliwe są następujące podejścia w organizacji rozliczania cyklu produkcyjnego na podstawie kodów kreskowych: a. Na produkcji ustawiany jest tylko skaner końcowy, który oznacza pozycję jako wykonaną i tworzy dokument PW na magazynie. W tej sytuacji nie mamy informacji o wcześniejszych czynnościach na oknie. b. Na produkcji ustawiane jest tyle stanowisk produkcyjnych ile ma być rozliczane. Wtedy system trzyma z podziałem na różne stanowiska wszystkie operacje i czasy o każdym skanowanym oknie. Wtedy jest pełna informacja o każdym oknie i możliwe jest wygenerowanie raportów akordowych pracowników. 5. Możliwość wykonania wydruku etykietki końcowej (CE) na okno po zeskanowaniu ostatniej czynności na oknie. 6. Podczas skanowania danego okna na produkcji kontrolowana jest możliwość popełniania duplikatów. Nie można kilkukrotnie skanować tego samego okna w ramach danej czynności. 7. Automatyczna zmiana statusów zarówno w pozycjach jak i całym zlecaniu, które z nich są już wyprodukowane. 8. Automatyczna zmiana statusu na ZROBIONE gdy wszystkie pozycje zlecania zostaną wykonane. 9. Generowanie PW(Przychód wewnętrzny) na magazyn wyrobu gotowego, każde okno to osobne PW) na ostatnim skanerze może odbywać się na kilka sposobów: a. PW generowane jest w cenie sprzedaży branej ze zlecenia. Jest to wersja najprostsza, ale magazyny nie są w TKW (technicznym koszcie wytworzenia) co wymaga obliczanie przez księgowość rzeczywistej wartości magazynowej wskaźnikami. b. PW jest generowane po Technicznym Koszcie Wytworzenia okna. Brana jest cena zakupu okna z programu technologicznego a do niej doliczane są koszty produkcyjne (koszty produkcji + koszty wydziałowe) danego okna. Koszty produkcyjne są wyliczane na podstawie typu zamówienia oraz ilości jednostek produkcyjnych w tym oknie. Księgowa ustawia wcześniej jakie są koszty produkcji na jednostkę produkcyjną w każdym typie (ALU, PCV, Drewno) i skaner podczas generowania PW na dane okno odnajduje jego typ i do ceny zakupu materiału dolicza koszty na każdą jednostkę produkcyjną. Tym sposobem w PW jest prawdziwa i kompletna cena TKW okna zalecana przez US (urząd skarbowy). c. PW generowane jest jako TKW jak w poprzednim przypadku (b), ale do ceny dodawane są koszty ogólnozakładowe automatycznie obliczane na jednostkę roboczą z kont kosztowych w księgi handlowej. Sposób ten pozwala cenę podnieść o wszystkie koszty nie tylko produkcyjne ale i całej fabryki. Oczywiście z punktu widzenia US(urzędu skarbowego) nie jest to TKW(techniczny koszt SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 15

16 wytworzenia) a więc księgowa powinna korygować wskaźnikami wartość magazynu. Sposób ten jednak pozwala na kontrolę zyskowności i system od razu wyliczy rzeczywisty dochód na zlecaniu. 10. Z poziomu zlecenia możliwe jest podejrzenie skanów produkcyjnych dla każdego zlecenia oraz dla każdej pozycji z osobna. Planowanie logistyki - załadunku 1. Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby pojazdów do dyspozycji logistyka. 2. Pozycje zleceń automatycznie pojawiają się w planerze logistycznym. 3. Podczas planowania logistyk widzi wszystkie niezaplanowane do wyjazdu pozycje zleceń jednocześnie. 4. Logistyk widzi kierunek wyjazdowy danego zlecenia podczas planowania. 5. Podczas planowania logistyk widzi również podsumowanie na poszczególne pojazdy i dni sumy liczby okien, szyb, metrów kwadratowych. Widoczna jest również liczba pozycji zaplanowanych (ile wyjechało oraz ile jeszcze powinno wyjechać). 6. Planowanie do wyjazdu polega na ustawieniu daty oraz przydzieleniu pojazdu. 7. Możliwość planowania również odbiorów osobistych przez klientów. 8. Podczas fizycznego wyjazdu samochodu logistyk ustawia, że dane pozycje zostały wydane do klienta. 9. Możliwość wycofywania zaplanowanych w logistyce pozycji zleceń do planera. 10. Podgląd na zlecenia lub pozycje, które są zaplanowane, ale nie wyjechały. Możliwość wydruku zestawienia zleceń na aucie lub pozycji na aucie. 11. Podgląd w ramach danego wyjazdu jakie są zlecenia na samochodzie oraz jakie są poszczególne pozycje. 12. Raport obciążeniowy pojazdów ile pozycji, szyb, metrów kwadratowych okien jest zaplanowanych na dany dzień na który pojazd. 13. Możliwość zdefiniowania braków wyjazdowych jakich rzeczy zabrakło podczas załadunku. Później zaewidencjonowane braki wyjazdowe są wysyłane do klienta. Braki wyjazdowe są podzielone na wydane i niewydane do klienta. 14. Logistyk może dopisywać uwagi do zlecenia na etapie planowania oraz wywozu zleceń. List wywozowy 1. Podczas importowania zlecenia z programu technologicznego importowane są również części składowe. 2. Specjalny słownik części do wydania analizuje części i wyławia te, które należy wydać osobno podczas wywozu okna (np. klamki, łączniki etc.). 3. Do każdego zlecenia drukowany jest osobny list wywozowy. 4. Na liście wywozowym w pierwszej kolejności jest zestawienie pozycji zlecenia a pod spodem jest zestawienie ilościowe części jakie mają być wydane osobno do tego zlecenia. Dzięki temu nie ma możliwości wydania zlecenia niekompletnego do wywozu. SYSTEM KLASY ERP SFSQL ALFA STUDIO S t r o n a 16

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo