WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE"

Transkrypt

1 1. Wielka miłość a seks Szymon Grzelak WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE 13 marca 2010 opisy Wielka miłość a seks 0.26 (aula) multimedialna Warsztat przeznaczony jest głównie dla młodzieŝy i młodych dorosłych. Stanowi on rozwinięcie wcześniejszego wykładu. Pragnienie prawdziwej miłości jest głęboko zapisane w sercu człowieka. Jak jednak znaleźć drogę do niej w świecie, który proponuje miłość spontaniczną i namiętną, ale zarazem płytką i krótkotrwałą? Warsztat to okazja do refleksji jak przenieść tę wielką, prawdziwą miłość z marzeń do rzeczywistości. No i co zrobić z seksem... Jak rozwijać bliskość w związku chłopaka i dziewczyny czy w narzeczeństwie, Ŝeby seksualność pomagała w budowaniu wielkiej miłości. Bo moŝe równieŝ przeszkadzać. Sprawdzimy jaką rolę w wielkiej miłości naszego Ŝycia moŝe odegrać Bóg. RozwaŜymy czy chrześcijańskie zasady dotyczące seksu mają sens z punktu widzenia psychologii. Budując związek trudno poradzić sobie z bagaŝem zranień, które w sobie nosimy. Kierując się potrzebami uczestników, poruszymy niektóre spośród trudnych tematów związanych z seksualnością, takich jak wykorzystanie seksualne, masturbacja, uzaleŝnienie od seksu, antykoncepcja, skłonności homoseksualne. Warsztat ma uwraŝliwić uczestników i zachęcić do przemyśleń. Nie da gotowych recept, bo jest zbyt krótki. Na końcu zaproszę chętnych do współpracy w realizacji programu Archipelag Skarbów, który wspiera młodzieŝ szkolną w drodze do dojrzałego przeŝywania miłości i seksualności, a takŝe uczy szacunku do innych i trzeźwego stylu Ŝycia. Szymon Grzelak doktor psychologii, Wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieŝy. Praca z młodzieŝą jest jego pasją. Jest autorem modelu profilaktyki zintegrowanej, a takŝe autorem i realizatorem programów profilaktycznych (np. Archipelag Skarbów ). Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, a takŝe konsultacje indywidualne. Autor poradnika dla rodziców Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu. (wyd. W drodze, Poznań 2009). Od strony naukowej zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu profilaktyki młodzieŝowej, a szczególnie uwarunkowań jej skuteczności (patrz ksiąŝka: Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieŝy. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce (wyd. II rozszerzone, Rubikon, Kraków 2009). Promuje chrześcijańskie podejście do spraw miłości i seksualności. Jest Ŝonaty od lat 16. Ma cztery córki.

2 2. Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim? Irena i Jerzy Grzybowscy Jak pomóc osobie w kryzysie małŝeńskim? ZauwaŜamy czasem, Ŝe ktoś w naszym otoczeniu w rodzinie, wśród znajomych przeŝywa kryzys w swoim małŝeństwie; okazuje się, Ŝe rozpada się jego związek. Z jednej strony nie chcemy mieszać się w cudze sprawy, zwłaszcza gdy nie jesteśmy fachowcami, ale z drugiej chcielibyśmy pomóc. Nie wiemy jak. Czasem pojawia się bezradność, czasem zaś przychodzi nam na myśl sporo pomysłów, jak rozwiązać problem tego małŝeństwa i chcemy mu to doradzić. Zdarza się, Ŝe namawiamy do udania się do psychologa, na mediacje lub terapię. Niekiedy zachęcamy taką osobę, by się modliła. Które z tych sposobów reagowania są dobre? Co robić? A moŝe tylko wysłuchać? Jak pomóc osobie znajdującej się w kryzysie małŝeńskim? Takie pytania stawiają sobie takŝe psychoterapeuci, pracownicy poradnictwa rodzinnego, duszpasterze, animatorzy ruchów chrześcijańskich. Wszystkich, którzy bezpośrednio stykają się z tymi problemami i chcą o nich porozmawiać, zapraszamy na nasz warsztat. WspółzałoŜyciele ruchu rekolekcyjnego Spotkania MałŜeńskie, mającego na celu pogłębianie i odnawianie więzi małŝeńskiej w oparciu o dialog jako drogę duchowości chrześcijańskiej. Promotorzy warsztatowych programów dla przygotowujących się do małŝeństwa (Wieczory dla Zakochanych), rekolekcji dla małŝeństw, a takŝe dla powtórnych związków po rozwodzie. Autorzy artykułów poświęconych tematyce małŝeńskiej. Jerzy Grzybowski jest autorem ksiąŝek MałŜeńskie drogowskazy, MałŜeński nieporadnik, Romans, zdrada i co dalej?, Wasze małŝeństwo nie moŝe być przegraną i innych. Jest członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. ZałoŜone w Polsce Spotkania MałŜeńskie zostały przeniesione do kilku innych krajów Europy Wschodniej oraz Azji i zostały zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich jako międzynarodowe katolickie stowarzyszenie wiernych (Encounters of Married Couples). 3. Być matką Joanna Fenrych-Smolińska Teresa Kapela Być matką Jak pogodzić bycie mamą z pracą zawodową? Jak sensownie łączyć zaangaŝowanie społeczne z wychowywaniem dzieci? Jak nie dać się zwariować w tym wszystkim? Czasy są dziś takie, Ŝe duŝa część mam chce (często równieŝ musi) pracować zawodowo. Jednocześnie pragną towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju, nie oddawać tego towarzyszenia wyłącznie przedszkolankom czy niani. JeŜeli dołoŝyć do tego częstą potrzebę (wręcz powołanie!) do angaŝowania się w sprawy społeczne robi się niezłe zamieszanie. Konieczność pogodzenia wychowywania dzieci, pracy i rozwoju zawodowego oraz działalności społecznej i pozostania w zgodzie z samą sobą jest wyzwaniem, przed którym stają dzisiejsze Mamy. Podczas warsztatu wspólnie będziemy szukać pomysłu, jak być szczęśliwą mamą szczęśliwych dzieci Joanna Fenrych-Smolińska mama przedszkolaków: Janka i Hani, wicenaczelniczka

3 harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z wykształcenia polonistka i menedŝer projektów, z zamiłowania i praktyki trener i animatorka. Pracuje przy projekcie Szczecin Europejską Stolicą Kultury Być ojcem Dariusz Cupiał Katarzyna Wac Być ojcem Warsztat jest adresowany do wszystkich, dla których interesująca jest teza sformułowana przez młodych badaczy z zespołu Arka Noego: mama to nie jest to samo, co tata. Co się dzieje ze współczesnym ojcem? Co przeszkadza męŝczyźnie być tatą kaŝdego dnia nie od parady? Dlaczego ojciec jest nam potrzebny? O jakim ojcu marzą nasze dzieci? Dlaczego tak mało go na fotografii rodzinnej i jak go do niej dokleić? Jaki powinien być ojciec w XXI wieku? Czy i jak Ŝona, matka moŝe pomóc męŝczyźnie być lepszym ojcem dla swoich dzieci? Te i inne zagadnienia związane z ojcostwem podejmie w formie dyskusji i ćwiczeń warsztat zespołu Tato.Net. Dariusz Cupiał teolog, autor ksiąŝki "Na drodze ewangelizacji i ekumenii". WspółzałoŜyciel i prezes Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. NaleŜy do Stowarzyszenia Innowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-śycie. Wśród BoŜych stworzeń najbardziej lubi podziwiać konie, które wnoszą w jego Ŝycie dobrą energię. Katarzyna Wac, w zespole tato.net odpowiada za przygotowanie i trening dziewcząt w warsztacie Tato & Córka nowe spojrzenie; uczestniczy teŝ w projekcie FOR (Forum Ojców Rosji); jej hobby to psychologia i pedagogika zabawy; chętnie prowadzi zajęcia z terapii śmiechu. 5. Bunt na pokładzie jak rozmawiać z nastolatkiem Jolanta i Jerzy Jedlińscy Bunt na pokładzie jak rozmawiać z nastolatkiem Na warsztat zapraszamy rodziców dzieci w wieku lat Kilkuletni czas dorastania, przechodzenia z dzieciństwa ku dorosłości, jest czasem trudnym, najeŝonym wieloma uciąŝliwościami i niebezpieczeństwami, zarówno dla samych doświadczających tego procesu, jak i ich rodziców. To często czas gwałtownych uczuć i impulsywnych zachowań, takŝe bezradności i rozczarowań po obu stronach. Jednocześnie, jak w kaŝdym kryzysie, i tu pojawia się szansa na nowe widzenie rzeczy, rozumienie sytuacji, reagowanie. I temu jak ogarnąć całość procesu, jakie wytyczyć priorytety w postępowaniu, jak budować fundamenty nowego przymierza, będzie poświęcony ten warsztat. Istotnym elementem pracy będą doświadczenia własne uczestników. Jolanta Sokół-Jedlińska polonista i trener psychologiczny. Pracuje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Prowadzi warsztaty i treningi psychoedukacyjne (komunikacji, asertywności, interpersonalne), kształci trenerów (zajęcia w

4 szkołach trenerskich, superwizje i konsultacje). Autorka ksiąŝki Duchowość na co dzień Krzysztof Jedliński psychiatra, psychoterapeuta i trener psychologiczny. Pracuje tam gdzie Ŝona. Prowadzi psychoterapię, treningi psychologiczne, szkoli psychoterapeutów i trenerów. Autor ksiąŝek Jak rozmawiać z tymi co stracili nadzieję i Nie dać się upokorzyć. Oboje są rodzicami dwóch córek: w wieku 26 i 23 lat i syna w wieku 16 lat. 6. Wobec niepełnosprawności i choroby w rodzinie Michał i Maria Wroniszewscy Wobec niepełnosprawności i choroby w rodzinie Choroby i ograniczenie sprawności są powszechnym i nieuchronnym doświadczeniem nas wszystkich. Te warsztaty dotyczą jednak sytuacji szczególnych, gdy powaŝna niepełnosprawność, przewlekła czy postępująca choroba wpływają w decydujący sposób na całość Ŝycia osoby nimi dotkniętej a takŝe jej rodziny. Problemy egzystencjalne, emocjonalne i opiekuńcze całkowitego uzaleŝnienia od opieki, zwłaszcza w sytuacji braku rokowań na poprawę stanu zdrowia, stanowią wyjątkowe wyzwanie. Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy zarówno osoby mające osobiste i rodzinne doświadczenia takiej sytuacji jak i tych, którzy są, lub pragną być wspomagającymi rodziny, profesjonalistów i wolontariuszy. Celem warsztatów będzie podzielenie się doświadczeniami, pogłębienie naszej wraŝliwości i poszukiwanie źródeł i form udzielania realnego, moŝliwie najszerszego wsparcia osobom i rodzinom w skrajnych sytuacjach. Z jednej strony jak szukać sił we własnych rodzinach, w których spotkały nas takie wyzwania. Z drugiej strony jak pomagać innym rodzinom. Zwłaszcza w problemach opiekuńczych rodzinom, którym brakuje sił i często czasu na sen, w problemach emocjonalnych gdy rwą się więzi rodzinne i w duchowych, gdy przychodzi zwątpienie I kto moŝe pomóc środowisko, wspólnota, parafia, organizacje? Maria i Michał Wroniszewscy rodzice trzech dorosłych synów, z których najmłodszy jest niepełnosprawny z powodu autyzmu dziecięcego. Oboje od końca lat sześćdziesiątych związani z KIK-iem w Warszawie. Michał jest współzałoŝycielem i prezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, prowadzącej od 20 lat profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. ZaangaŜowani w działania na rzecz rodzin, które przeŝywają kryzys z powodu urodzenia i trudów wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Inicjatorzy wielu spotkań, szkoleń dla rodziców i dla rodzeństwa oraz dla osób pomagających zawodowo lub jako wolontariusze w tym środowisku. Współorganizatorzy szkoły społecznej dla dzieci niepełnosprawnych. W Ośrodku Fundacji SYNAPSIS Michał jako lekarz psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta PTP prowadzi wraz z zespołem diagnostykę i terapię dzieci z autyzmem, Maria w ramach SYNAPSIS rozwija pomoc systemową dla dzieci z autyzmem i ich rodzin a takŝe ośrodek pod Warszawą dający zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania młodym dorosłym w celu ich większego usamodzielnienia i odciąŝenia rodziców w sprawowaniu wieloletniej opieki. 0.16

5 7. Wychowanie religijne w rodzinie (religijna rodzina wobec kryzysu wiary dzieci?) Barbara Smolińska Lucyna Slup Wychowanie religijne w rodzinie (religijna rodzina wobec kryzysu wiary dzieci?) Na warsztat zapraszam rodziców, dziadków, ale takŝe katechetów i duszpasterzy, którzy słuŝą pomocą rodzinom w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieŝy. Będziemy wspólnie, przy pomocy rozmaitych metod interaktywnych, zastanawiać sie, co znaczy: wychowanie religijne, jak je przeŝywać z naszymi dziećmi, w zaleŝności od ich wieku, potrzeb i moŝliwości. Przyjrzymy sie takŝe kryzysom wiary, przeŝywanym często przez nastolatki, reakcjom dorosłych na te sytuacje. Będziemy wspólnie szukać dróg przezwycięŝania tych kryzysów w sposób dojrzały i wspierający. Barbara Smolińska dr nauk humanistyczznych, psychoterapeuta i superwizor, wieloletni członek zespołu Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie szef Pracowni Dialogu. Specjalistycznej Poradni Psychologicznej na Freta w Warszawie. MęŜatka, matka 4 dorosłych dzieci, zaangaŝowana we wspólnocie Chemin Neuf. Lucyna Slup - mgr filologii polskiej i teologii, trener warsztatów, psycholog., członek Wspólnoty Chemin Neuf 8. Chcemy założyć rodzinę Mira Jankowska Urszula Domańska CHCEMY ZAŁOśYĆ RODZINĘ czyli jak sprawić, byśmy chcieli być razem nie tylko do ślubu, ale na zawsze multimedialna Najpierw jest kobieta i męŝczyzna. Single. Szukają się. Myślą, czy są do pary, czy teŝ nie. Jeśli się znajdą, ślubują sobie i stają się małŝeństwem. Dopiero wtedy zaczynają tworzyć rodzinę. Czy będą razem szczęśliwi? Czy da się to zaplanować? Czy ci dwoje wiedzą, kim są? Kogo i dlaczego szukają? Gdzie? Dlaczego chcą być razem? Czego pragną od siebie i dla siebie? Czym chcą się obdarować? Co jest dla kaŝdego z nich waŝne? Jaki mają stosunek do seksu, pieniądza, pracy, dzieci, Boga? Czego się boją? A moŝe wolą pozostać sami? Jak sprawić, byśmy chcieli być razem nie tylko do ślubu, ale na zawsze? Mira Jankowska polonistka (UMK) i teolog (ATK), ma za sobą studia MBA w Mediolanie. Publicystka, autorka audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problematyce pracy w teorii i praktyce. Kiedyś inicjatorka i prezes Stowarzyszenia Integracji Świata Pracy LABOR. Dziś twórca i producent widowisk edukacyjnych Mistrzowskiej Akademii Miłości MAM (www.akademia24.pl), które w nowoczesny sposób poruszają kwestie kobiecości i męskości, a takŝe relacji między obiema płciami. W radiu Plus Warszawa prowadzi autorski cykl audycji pod nazwą Mistrzowska Akademia Miłości. Mieszka w Warszawie. Urszula Domańska z wykształcenia psycholog, z zamiłowania społecznik. Pracuje z osobami poszukującymi pracy. Od 2 lat związana z Mistrzowską Akademią Miłości. Interesuje się problematyką więzi międzyludzkich i duchowością chrześcijańską. Lubi poznawać nowe miejsca i zjawiska społeczne.

6 9. Niesakramentalni ale nie bez znaczenia! o. Mirosław Ostrowski OP Beata Goździak Niesakramentalni, ale nie bez znaczenia 1.25 ON i ONA - mają dzieci, są rodziną, ale do sakramentów nie przystępują. Bardzo tego pragną, ale na przeszkodzie stoi ich związek, w którym przynajmniej jedno jest po rozwodzie. A z roku na rok w Polsce przybywa takich rodzin. Jak i w czym Kościół moŝe pomóc sobie i osobom, Ŝyjącym po rozwodzie w nowych cywilnych związkach? - to podstawowe pytania, na które w czasie warsztatu będziemy poszukiwali odpowiedzi. Beata Goździak lekarz, od 17 lat bierze udział w pracach duszpasterstwa osób Ŝyjących w powtórnych związkach przy klasztorze oo. Dominikanów w Szczecinie. Mirosław Ostrowski dominikanin doktor teologii, od wielu lat pracuje w duszpasterstwie osób Ŝyjących w powtórnych związkach małŝeńskich po rozwodzie. Obecnie mieszka w Warszawie i zajmuje się w klasztorze na Freta 10 duszpasterstwem rodzin. 10. Nowoczesna wielopokoleniowość babcia i dziadek we współczesnej rodzinie Aleksandra i Przemysław Fenrychowie Nowoczesna wielopokoleniowość babcia i dziadek we współczesnej rodzinie 1.27 multimedialna Jak być najwspanialszą babcią i fantastycznym dziadkiem? Ale i z drugiej strony jak korzystać z fantastycznego daru seniorów w rodzinie? To bynajmniej nie jedyne pytanie naszego warsztatu Rodzina wielopokoleniowa hasło-marzenie, zdaniem niektórych nierealizowalne we współczesnym świecie. Czy rzeczywiście? Na czym miałaby polegać nowoczesna wielopokoleniowość? Rodzina wielopokoleniowa, to kilka generacji mieszkających pod jednym dachem ale czy to jedyne rozwiązanie dla osiągnięcia dobrych efektów wynikających z więzi międzypokoleniowych? I właściwie co jest tutaj wartością, na czym nam naprawdę zaleŝy? Jest stereotyp dziadków i są dziadkowie z krwi i kości jak stereotyp ma się do realiów? Są dziadkowie-opiekunowie i dziadkowie wymagający opieki czy to się zawsze wyklucza? Dziadkowie to brzmi słodko, ale oni są zarazem teściami, a to juŝ brzmi nieco ostrzej. Będzie o czym rozmawiać podczas naszego warsztatu zatem zapraszamy na interaktywne dwie godzinki z kawałkiem. Aleksandra i Przemysław Fenrychowie małŝeństwem (szczęśliwym!) jesteśmy od z górą 35 lat, razem wychowaliśmy pięć córek (dziś juŝ są dorosłe), a jako rodzina zastępcza wychowujemy jeszcze 16-letniego syna. Od lat dziewięciu jesteśmy teściami, a od siedmiu dziadkami Janek i Hania to nasze wspaniałe wnuki. Ola jest nauczycielką matematyki, przez wiele lat uczyła w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, dziś ma własną firmę Edukacja z uśmiechem. Przemek, z wykształcenia historyk, jest nauczycielem i dziennikarzem, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wspomagając samorządność, umiejętności obywatelskie i społeczną aktywność w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Od dwudziestu lat co tydzień publikuje felieton w szczecińskim dodatku do Niedzieli.

7 11. Budowanie polityki prorodzinnej na poziomie samorządowym Paweł Wosicki Budowanie polityki prorodzinnej na poziomie samorządowym 0.19 Warsztat przeznaczony jest dla osób zaangaŝowanych w działalność publiczną na rzecz rodziny. Mam tu na myśli przede wszystkim samorządowców i społeczników. Celem warsztatu będzie pokazanie jak skutecznie przeprowadzać projekty na rzecz rodziny na terenie gminy, powiatu, województwa. Zaprezentowane będą przykłady konkretnych inicjatyw oraz schemat postępowania, jaki umoŝliwia ich wprowadzenie w Ŝycie. Prezentowane będą takie rozwiązania jak gminny dodatek do zasiłku rodzinnego czy samorządowa Karta Rodziny DuŜej uprawniająca do szeregu ulg i zniŝek w korzystaniu w komunikacji zbiorowej oraz dostępie do publicznych obiektów kulturalnych i sportowych. Uczestnicy będą proszeni o formułowanie argumentów za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, co pozwoli im przygotować się na nieuniknioną debatę na ten temat w lokalnym środowisku. Ostatecznie uczestnicy warsztatu otrzymają projekty konkretnych rozwiązań polityki prorodzinnej wraz z receptą na ich wprowadzenie. dr Paweł Wosicki ojciec siedmiorga dzieci, przedsiębiorca. Radny Miasta Poznania, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony śycia, redaktor naczelny Magazynu Głos dla śycia, członek Zespołu Roboczego ds. Rodziny przy Komisji Wspólnej Rząd RP Episkopat Polski. Autor szeregu inicjatyw rozwiązań prorodzinnych w polityce samorządowej, z których część została przyjęta i funkcjonuje na terenie miasta Poznania. 12. Metodyka dla prowadzących zajęcia przygotowujące do małżeństwa Iwona Ulfik-Jaworska Metodyka dla prowadzących zajęcia przygotowujące do małżeństwa 0.18 Czy tzw. nauki przedmałŝeńskie mogą być ciekawe? Jak w dzisiejszych czasach prowadzić kursy dla narzeczonych? Jakie zagadnienia oraz umiejętności są szczególnie istotne w dobrym przygotowaniu do małŝeństwa jako wspólnoty Ŝycia i miłości? Czy kurs przedmałŝeński ma wpływ na późniejsze Ŝycie w małŝeństwie? To tylko nieliczne pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź podczas warsztatów. Natomiast podstawowym celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z załoŝeniami oraz programem przygotowania do małŝeństwa prof. Marii Braun-Gałkowskiej, wykorzystującego metody aktywizujące. Program ten od ponad trzydziestu lat realizowany jest podczas kursów narzeczeńskich prowadzonych przy Duszpasterstwie Akademickim KUL. Przedstawione zostaną równieŝ najnowsze wyniki badań z zakresu psychologii narzeczeństwa i małŝeństwa mające szczególne znaczenie dla realizacji kursów przedmałŝeńskich. Dla osób zainteresowanych przygotowano specjalne materiały dotyczące przygotowania do małŝeństwa.

8 Iwona Ulfik-Jaworska jest doktorem psychologii, adiunktem przy Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, autorką wielu publikacji z zakresu psychologii wychowawczej oraz psychologii mediów. Od 10 lat prowadzi przy DA KUL kursy przedmałŝeńskie metodami warsztatowymi. Prowadzi poradnictwo małŝeńskie i rodzinne. Jest Ŝoną oraz mamą dwóch córek i dwóch synów. 13. Szkoła i rodzina: sprzymierzeńcy czy wrogowie? Anna i Janusz Wardakowie Szkoła i rodzina: sprzymierzeńcy czy wrogowie? 0.20 Czy współczesna szkoła moŝe być dla rodziny sprzymierzeńcem? Jak powinna wyglądać ich współpraca, aby przynosiła jak najlepsze efekty dla dziecka, całej rodziny i samej szkoły? Czego rodzice mają prawo wymagać od szkoły? A moŝe to szkoła powinna być wymagająca dla rodziców? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na naszych warsztatach. Będą one składały się z kazusów, czyli historii z Ŝycia rodziny i róŝnych szkół, na temat których uczestnicy będą dyskutowali korzystając z metody analizy przypadku (case study). Metoda ta jest wykorzystywane m.in. na studiach MBA oraz na kursach Akademii Familijnej. Przedstawimy takŝe wykład pt. Projekt wychowawczy dla mojego dziecka, w którym zaprezentujemy pewną wizję tego, czym jest wychowanie oraz jak powinny wyglądać relacje między rodzicami a szkołą. Anna i Janusz Wardakowie od 15 lat jesteśmy szczęśliwym małŝeństwem i rodzicami siedmiorga dzieci w wieku od 2 do 13 lat. Jesteśmy jednymi z liderów Akademii Familijnej w Polsce, od początku zaangaŝowanymi w jej działalność, a takŝe moderatorami na kursach Pierwsze kroki, Pierwsze litery i Miłość małŝeńska. Jesteśmy autorami licznych wykładów i prelekcji, a takŝe kilkunastu artykułów prasowych, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małŝeńskiej i Ŝyciu rodzinnemu. Prowadzimy takŝe działalność pod nazwą Akademia Szczęśliwej Rodziny, w ramach której organizujemy wykłady i warsztaty nt. małŝeństwa i rodziny. Ania jest koordynatorem rodzin w przedszkolu Strumienie, a Janusz dyrektorem Szkoły dla chłopców śagle. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie Sternik. Oboje jesteśmy takŝe zaangaŝowani w organizację Konferencji Rodzinnych. Więcej informacji na nasz temat moŝna znaleźć na stronie internetowej: 14. Jak rozmawiać o metodach naturalnego planowania rodziny? dr Ewa Ślizień-Kuczapska dr Dorota Kornas-Biela Jak rozmawiać o metodach naturalnego planowania rodziny? 1.34 multimedialna Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym i troską o własną płodność. Co mamy do wyboru w ramach planowania rodziny i czy naturalne planowanie rodziny jest dla wszystkich? Dlaczego boimy się miłości? Czy warto Ŝyć w zgodzie z własną płodnością? Jakie są przyczyny niepłodności małŝeńskiej i czy to ma związek z planowaniem rodziny? Psychologiczne aspekty wyboru stylu Ŝycia i wiele innych waŝnych zagadnień.

9 Dr Ewa Ślizień-Kuczapska od 18 lat jestem lekarzem i z przerwami na opiekę nad dziećmi pracuję w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, gdzie przychodzi na świat najwięcej w Polsce dzieci. Od lat moja pasją zawodową stała się troska o płodność. Jako świeŝo upieczona męŝatka po studiach rozpoczęłam realizować swoje zainteresowanie poprzez zachęcanie mych pacjentów do planowania rodziny w zgodzie z naturalnym zegarem biologicznym, sama doświadczając tych wyborów w swoim Ŝyciu osobistym Dzięki kontaktom z połoŝnymi miałam okazję poznać Profesora Fijałkowskiego twórcę polskich szkól rodzenia i wspaniałego duchowego przewodnika. Włączyłam się w proces nauczania w szkołach rodzenia oraz w promocję karmienia piersią. Z czasem zaczęłam równieŝ współpracę z Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią a nieci później z Centrum Nauk o laktacji. Zostałam wykładowcą, tłumaczem i autorem kilku rozdziałów w wydanych materiałach szkoleniowych dla uczestników sesji przygotowawczych do uzyskania tytułu krajowego i międzynarodowego konsultanta laktacyjnego. Od początku swej pracy zawodowej podjęłam teŝ współpracę z polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego planowania Rodziny, którego od 2003 roku jestem prezesem. W ramach pracy w Stowarzyszeniu oraz współpracy z Krajowym Zespołem promocji NPR przy Ministerstwie Zdrowia wzięłam udział w edycji kilku ksiąŝek poświęconym tym zagadnieniom. W dobie rozwoju Naprotechnology w Polsce włączam się równieŝ i w ten nurt działalności. Od kilu lat mam przyjemność prowadzić zagadnienie Biomedyczne w Szkole WyŜszej Przymierza Rodzin oraz Centrum Samorządowym Doskonalenia Nauczycieli. Wspólnie z męŝem Tadeuszem jesteśmy małŝeństwem od 18 lat i wychowujemy trójkę dzieci. Dorota Kornas-Biela psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki KUL, autorka ksiąŝki Wokół początku Ŝycia ludzkiego (III wyd. 2004) i Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej (1996); redaktor ksiąŝek: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie (1988), Oblicza macierzyństwa (1999), Rodzina: źródło Ŝycia i szkoła miłości (2000), Oblicza dzieciństwa (2001), Oblicza ojcostwa (2001), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (2007). Ponadto autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, licznych ekspertyz i recenzji. Inicjator i prowadząca Sekcję Psychologii Prenatalnej PTP oraz Międzywydziałowe Studium Rodziny w KUL, rzeczoznawca MEN, organizator licznych sesji naukowych i szkoleń, wykładowca upowszechniający wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu ośrodkach w Polsce. Wraz z MęŜem Adamem mają troje dzieci i czworo wnucząt. Lubi gości w domu, gwarę śląską i poezję, fotografikę, jazdę na rowerze, ogniska...

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie Podstawa programowa obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 III etap edukacyjny (klasy I III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i

Bardziej szczegółowo

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego. Tematy pomocnicze

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego. Tematy pomocnicze XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego (hasło wybrane dn. 7 listopada 2013) Tematy pomocnicze I. Rodzina fundamentem życia społecznego 1. Rodzina fundamentem życia społecznego

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Wydawnictwo WAM Kraków 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ I ROZWÓJ SEKSUALNY W OKRESIE DZIECIŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia.

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Na terenie Wrocławia działa 16 Punktów Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego (hasło wybrane 7 listopada 2013) Wykaz tematów zgłoszonych 7.11.2013 r. na spotkaniu przygotowawczym do XVI Warmińsko-Mazurskich

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji. Anna Mazur

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji. Anna Mazur Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Wprowadzenie w tematykę konferencji Anna Mazur Rodzina tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie kończy Rodzina Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Czy kariera naukowa jest dla kobiet?

Czy kariera naukowa jest dla kobiet? Czy kariera naukowa jest dla kobiet? Prof. Halina Rusek Uniwersytet Śląski, Cieszyn Warszawa, 20 czerwca 2009 r. Kobiety w nauce polskiej (2007/2008) profesorowie 23% zwyczajni 17% nadzwyczajni 26% adiunkci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WARSZTATÓW. Akademia Rozwoju Rodzica

HARMONOGRAM WARSZTATÓW. Akademia Rozwoju Rodzica HARMONOGRAM WARSZTATÓW Akademia Rozwoju Rodzica na rok akademicki 2017/2018 HARMONOGRAM WARSZTATÓW rok akademicki 2017/2018 miejsce: Aula Oddziału Zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

PORADNIA SPECJALISTYCZNA W RZESZOWIE

PORADNIA SPECJALISTYCZNA W RZESZOWIE PORADNIA SPECJALISTYCZNA W RZESZOWIE ul. Targowa 1/ 101 Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu Szczęśliwy Dom w Rzeszowie - współpraca z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin Poradnictwo i konsultacje w

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA RODZICÓW. Rodzice dzieci i młodzieży. Dostosowana do potrzeb. Ustalana indywidualnie. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

OFERTA DLA RODZICÓW. Rodzice dzieci i młodzieży. Dostosowana do potrzeb. Ustalana indywidualnie. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni OFERTA DLA RODZICÓW Konsultacje z rodzicami, wsparcie psychologiczno pedagogiczne Indywidualna Rodzice dzieci i młodzieży Dostosowana do potrzeb Ustalana indywidualnie Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny)

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) Parafia pw.... w (miejscowość):... Dekanat:... Proboszcz parafii:... Dane kontaktowe:..... Katecheci

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa. Kilka słów o Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.pl Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

W trosce o potrzebujących... Konferencja pt. Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka

W trosce o potrzebujących... Konferencja pt. Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka W trosce o potrzebujących... Konferencja pt. Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka Dzięki inicjatywie prężnie działającego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hajnówce, w dniach 5-6.12.2014r.w

Bardziej szczegółowo

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski

1994-1995- Studia podyplomowe etyczno filozoficzne - Katolicki Uniwersytet Lubelski IRENA GROCHOWSKA e-mail: i.grochowska@uksw.edu.pl Urodzenie: 14.06.1957 r. Pełnione funkcje: - od 2012 Członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW - od 2011 Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2. na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZESPOŁU ds. Rodzin ZPP-P w Częstochowie PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 na rok szkolny 2013/2014 Lp. Skład Stanowisko/ funkcja w zespole 1 Barbara Tubielewicz psycholog koordynator

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny?

Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny? Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny? Karta DuŜej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to takŝe rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010

RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 RODZINA NADZIEJĄ EUROPY WARSZTATY PODCZAS VIII ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO 2010 Zawartość 1.Szymon Grzelak Wielka miłość a seks...2 2.Irena i Jerzy Grzybowscy - Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim?...5 3.Joanna

Bardziej szczegółowo

Pomoc inaczej niŝ zwykle. poradnia on-line. Dokąd zmierzamy i dlaczego? obecność w sieci to wymóg czasów, w których Ŝyjemy

Pomoc inaczej niŝ zwykle. poradnia on-line. Dokąd zmierzamy i dlaczego? obecność w sieci to wymóg czasów, w których Ŝyjemy Pomoc inaczej niŝ zwykle poradnia on-line Epoka informacji radykalnie zmieniła psychoterapię, pojawiają się formy leczenia przy udziale komputera, telepsychoterapia, leczenie z zastosowaniem wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat odgrywa ogromną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieŝy. Rozwija

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Forum Rodziny

Wykładowcy Forum Rodziny Wykładowcy Forum Rodziny Henryk i Alina Wiejowie Grzegorz Baczewski. Po raz pierwszy na FR: Jacek Weigl MÃłwcy V Konferencji Forum Rodziny Henryk Wieja założył w 1989 roku Ośrodek Medycyny Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA RODZICÓW. Rodzice dzieci i młodzieży. Dostosowana do potrzeb. Ustalana indywidualnie. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

OFERTA DLA RODZICÓW. Rodzice dzieci i młodzieży. Dostosowana do potrzeb. Ustalana indywidualnie. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni OFERTA DLA RODZICÓW Konsultacje z rodzicami, wsparcie psychologiczno pedagogiczne Indywidualna Rodzice dzieci i młodzieży Dostosowana do potrzeb Ustalana indywidualnie Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, wykładowców akademickich,

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIAT WIELKIEGO SERCA W MASZEWIE REGULAMIN KONKURSU DAR SERCA Pod patronatem Burmistrza Gminy Maszewo Pani Jadwigi Ferensztajn. KONKURS NA INICJATYWĘ WOLONTARIACKĄ, SKIEROWANY DO DZIECI

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji. Prezentacja z seminarium Rady Europy pt.

Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji. Prezentacja z seminarium Rady Europy pt. Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji Prezentacja z seminarium Rady Europy pt. Wkład rodziców w kształtowanie atmosfery szkoły sprzyjającej budowaniu demokratycznych postaw obywatelskich ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie 1 Rozwód jako przeżycie 01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje Psychologiczne problemy rodzin traumatyczne rozwodu dla małżonków oraz osób z ich rozwodzących się najbliższego otoczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Miękkie lądowanie w szkole 2013

Miękkie lądowanie w szkole 2013 Miękkie lądowanie w szkole 2013 Oferta dla przedszkoli Wstęp W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Biura Edukacji m.st. Warszawy zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Miękkie lądowanie w szkole,

Bardziej szczegółowo

W A K A C J E 2 0 0 7

W A K A C J E 2 0 0 7 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEśY DIECEZJI ELBLĄSKIEJ K S M Elbląg, 31.05.2007 r. W A K A C J E 2 0 0 7 Formacja w KSM Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy serdecznie zaprasza członków, kandydatów i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Mentoring w szkole indywidualna forma rozwoju nauczycieli

Mentoring w szkole indywidualna forma rozwoju nauczycieli Kraków 08.03.2017 r. Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR i Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna nr 4. im. J. Korczaka w Krakowie Serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Strefa Nadziei zaprasza na warsztaty rozwoju osobowego.

Strefa Nadziei zaprasza na warsztaty rozwoju osobowego. Strefa Nadziei zaprasza na warsztaty rozwoju osobowego. W tym sezonie proponujemy przyjrzenie się sobie, swojej duchowości a także relacjom i komunikacji z naszymi partnerami. Harmonogram warsztatów: Październik

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa. Kilka słów o Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział Terenowy Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79 Warszawa 02-094 www.szansa.warszawa.pl Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, , Organizatorzy

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, ,  Organizatorzy Ogólnopolska konferencja Edukacja przygodą Warszawa, 24-25.05.2013, www.edukacjaprzygoda.pl Organizatorzy Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 24 maja 2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo Warsztatowa Standardy pracy z rodziną w rozpadzie Organizator Katedra

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: UMIEJĘTNOŚCI: ODWAGA I RYZYKO W PROCESIE DOKONY- WANIA ZMIAN ROZWOJOWYCH I ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

POROZMAWIAJMY JAK DOROSŁY Z DZIECKIEM

POROZMAWIAJMY JAK DOROSŁY Z DZIECKIEM POROZMAWIAJMY JAK DOROSŁY Z DZIECKIEM Warsztaty dla Rodziców, którzy chcą się nauczyć, jak skutecznie rozmawiać ze swoim dzieckiem, lepiej je rozumieć i unikać konfliktów, jakie niesie nieprawidłowa komunikacja.

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie.

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie. Od września 2013 r. rusza II edycja Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na mocy porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3)

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3) Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3) I warsztaty dla rodziców 2012/13 Warsztaty dla rodziców kierowane są do wszystkich pragnących rozwijać posiadane już umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Forum) powstało

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów szkół i osób bezrobotnych Białystok, 12 czerwca 2014 roku Doradztwo edukacyjno-zawodowe wsparciem młodzieży białostockich szkół w podejmowaniu świadomych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. PS.1.AJ.0932/9/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. Adres placówki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9

niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9 Spis treści niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9 Rozdział 1 Na czym opiera się nauczanie Kościoła o seksualności? 13 Wyjaśniać prosto jak

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt

OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt OFERTA SZKOLENIOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 4 DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lp Tytuł formy Prowadzący, kontakt PRZEDSZKOLA 1. Pogadanki dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Beata Kuźmińska - Sołśnia Politechnika Radomska Katedra Informatyki Wstęp STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Przedmiot elementy informatyki na dobre zadomowił się w polskich

Bardziej szczegółowo

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W TRENER VCC PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Zachęcamy do udziału przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną w Szczytnie na lata

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną w Szczytnie na lata Gminny System Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną w Szczytnie na lata 2008-2015. Szczytno 2008 rok 1 I. Wstęp. Najstarszą i najpowszechniejsza formą Ŝycia społecznego jest rodzina, o której stanowić

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY NACZELNEJ W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA 10 PUNKTU PRAWA HARCERSKIEGO (WYCHOWANIE DO CZYSTOŚCI I ABSTYNENCJI)

STANOWISKO RADY NACZELNEJ W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA 10 PUNKTU PRAWA HARCERSKIEGO (WYCHOWANIE DO CZYSTOŚCI I ABSTYNENCJI) STANOWISKO RADY NACZELNEJ W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA 10 PUNKTU PRAWA HARCERSKIEGO (WYCHOWANIE DO CZYSTOŚCI I ABSTYNENCJI) Uwzględniając realia, w których obecnie żyjemy w kontekście naszych statutowych celów

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

mgr Monika Jarosławska

mgr Monika Jarosławska mgr Monika Jarosławska Psycholog, psychoteraputa, psychoonkolog. Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi

Bardziej szczegółowo

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L P O Z N A Ń 2 0 1 2 O PROJEKCIE Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE Jarosław Kordziński, Katarzyna Leśniewska JAK PORADNIA W WEJHEROWIE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WSPOMAGANIA SZKÓŁ? Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych pośrednia

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny RODZINY Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny Wersja do konsultacji społecznych Opracowanie: Anna Szymczak Skład grupy roboczej RODZINA 1. Anna Szymczak, lider grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 I MISJA SZKOŁY Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ PRZEDSZKOLE Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Rafał Lew-Starowicz, Tomasz Kulasa Zawarta w podstawie programowej wiedza natury biologicznej

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo