WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE"

Transkrypt

1 1. Wielka miłość a seks Szymon Grzelak WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE 13 marca 2010 opisy Wielka miłość a seks 0.26 (aula) multimedialna Warsztat przeznaczony jest głównie dla młodzieŝy i młodych dorosłych. Stanowi on rozwinięcie wcześniejszego wykładu. Pragnienie prawdziwej miłości jest głęboko zapisane w sercu człowieka. Jak jednak znaleźć drogę do niej w świecie, który proponuje miłość spontaniczną i namiętną, ale zarazem płytką i krótkotrwałą? Warsztat to okazja do refleksji jak przenieść tę wielką, prawdziwą miłość z marzeń do rzeczywistości. No i co zrobić z seksem... Jak rozwijać bliskość w związku chłopaka i dziewczyny czy w narzeczeństwie, Ŝeby seksualność pomagała w budowaniu wielkiej miłości. Bo moŝe równieŝ przeszkadzać. Sprawdzimy jaką rolę w wielkiej miłości naszego Ŝycia moŝe odegrać Bóg. RozwaŜymy czy chrześcijańskie zasady dotyczące seksu mają sens z punktu widzenia psychologii. Budując związek trudno poradzić sobie z bagaŝem zranień, które w sobie nosimy. Kierując się potrzebami uczestników, poruszymy niektóre spośród trudnych tematów związanych z seksualnością, takich jak wykorzystanie seksualne, masturbacja, uzaleŝnienie od seksu, antykoncepcja, skłonności homoseksualne. Warsztat ma uwraŝliwić uczestników i zachęcić do przemyśleń. Nie da gotowych recept, bo jest zbyt krótki. Na końcu zaproszę chętnych do współpracy w realizacji programu Archipelag Skarbów, który wspiera młodzieŝ szkolną w drodze do dojrzałego przeŝywania miłości i seksualności, a takŝe uczy szacunku do innych i trzeźwego stylu Ŝycia. Szymon Grzelak doktor psychologii, Wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieŝy. Praca z młodzieŝą jest jego pasją. Jest autorem modelu profilaktyki zintegrowanej, a takŝe autorem i realizatorem programów profilaktycznych (np. Archipelag Skarbów ). Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, a takŝe konsultacje indywidualne. Autor poradnika dla rodziców Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu. (wyd. W drodze, Poznań 2009). Od strony naukowej zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu profilaktyki młodzieŝowej, a szczególnie uwarunkowań jej skuteczności (patrz ksiąŝka: Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieŝy. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce (wyd. II rozszerzone, Rubikon, Kraków 2009). Promuje chrześcijańskie podejście do spraw miłości i seksualności. Jest Ŝonaty od lat 16. Ma cztery córki.

2 2. Jak pomóc osobie w kryzysie małżeńskim? Irena i Jerzy Grzybowscy Jak pomóc osobie w kryzysie małŝeńskim? ZauwaŜamy czasem, Ŝe ktoś w naszym otoczeniu w rodzinie, wśród znajomych przeŝywa kryzys w swoim małŝeństwie; okazuje się, Ŝe rozpada się jego związek. Z jednej strony nie chcemy mieszać się w cudze sprawy, zwłaszcza gdy nie jesteśmy fachowcami, ale z drugiej chcielibyśmy pomóc. Nie wiemy jak. Czasem pojawia się bezradność, czasem zaś przychodzi nam na myśl sporo pomysłów, jak rozwiązać problem tego małŝeństwa i chcemy mu to doradzić. Zdarza się, Ŝe namawiamy do udania się do psychologa, na mediacje lub terapię. Niekiedy zachęcamy taką osobę, by się modliła. Które z tych sposobów reagowania są dobre? Co robić? A moŝe tylko wysłuchać? Jak pomóc osobie znajdującej się w kryzysie małŝeńskim? Takie pytania stawiają sobie takŝe psychoterapeuci, pracownicy poradnictwa rodzinnego, duszpasterze, animatorzy ruchów chrześcijańskich. Wszystkich, którzy bezpośrednio stykają się z tymi problemami i chcą o nich porozmawiać, zapraszamy na nasz warsztat. WspółzałoŜyciele ruchu rekolekcyjnego Spotkania MałŜeńskie, mającego na celu pogłębianie i odnawianie więzi małŝeńskiej w oparciu o dialog jako drogę duchowości chrześcijańskiej. Promotorzy warsztatowych programów dla przygotowujących się do małŝeństwa (Wieczory dla Zakochanych), rekolekcji dla małŝeństw, a takŝe dla powtórnych związków po rozwodzie. Autorzy artykułów poświęconych tematyce małŝeńskiej. Jerzy Grzybowski jest autorem ksiąŝek MałŜeńskie drogowskazy, MałŜeński nieporadnik, Romans, zdrada i co dalej?, Wasze małŝeństwo nie moŝe być przegraną i innych. Jest członkiem Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. ZałoŜone w Polsce Spotkania MałŜeńskie zostały przeniesione do kilku innych krajów Europy Wschodniej oraz Azji i zostały zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich jako międzynarodowe katolickie stowarzyszenie wiernych (Encounters of Married Couples). 3. Być matką Joanna Fenrych-Smolińska Teresa Kapela Być matką Jak pogodzić bycie mamą z pracą zawodową? Jak sensownie łączyć zaangaŝowanie społeczne z wychowywaniem dzieci? Jak nie dać się zwariować w tym wszystkim? Czasy są dziś takie, Ŝe duŝa część mam chce (często równieŝ musi) pracować zawodowo. Jednocześnie pragną towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju, nie oddawać tego towarzyszenia wyłącznie przedszkolankom czy niani. JeŜeli dołoŝyć do tego częstą potrzebę (wręcz powołanie!) do angaŝowania się w sprawy społeczne robi się niezłe zamieszanie. Konieczność pogodzenia wychowywania dzieci, pracy i rozwoju zawodowego oraz działalności społecznej i pozostania w zgodzie z samą sobą jest wyzwaniem, przed którym stają dzisiejsze Mamy. Podczas warsztatu wspólnie będziemy szukać pomysłu, jak być szczęśliwą mamą szczęśliwych dzieci Joanna Fenrych-Smolińska mama przedszkolaków: Janka i Hani, wicenaczelniczka

3 harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z wykształcenia polonistka i menedŝer projektów, z zamiłowania i praktyki trener i animatorka. Pracuje przy projekcie Szczecin Europejską Stolicą Kultury Być ojcem Dariusz Cupiał Katarzyna Wac Być ojcem Warsztat jest adresowany do wszystkich, dla których interesująca jest teza sformułowana przez młodych badaczy z zespołu Arka Noego: mama to nie jest to samo, co tata. Co się dzieje ze współczesnym ojcem? Co przeszkadza męŝczyźnie być tatą kaŝdego dnia nie od parady? Dlaczego ojciec jest nam potrzebny? O jakim ojcu marzą nasze dzieci? Dlaczego tak mało go na fotografii rodzinnej i jak go do niej dokleić? Jaki powinien być ojciec w XXI wieku? Czy i jak Ŝona, matka moŝe pomóc męŝczyźnie być lepszym ojcem dla swoich dzieci? Te i inne zagadnienia związane z ojcostwem podejmie w formie dyskusji i ćwiczeń warsztat zespołu Tato.Net. Dariusz Cupiał teolog, autor ksiąŝki "Na drodze ewangelizacji i ekumenii". WspółzałoŜyciel i prezes Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. NaleŜy do Stowarzyszenia Innowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-śycie. Wśród BoŜych stworzeń najbardziej lubi podziwiać konie, które wnoszą w jego Ŝycie dobrą energię. Katarzyna Wac, w zespole tato.net odpowiada za przygotowanie i trening dziewcząt w warsztacie Tato & Córka nowe spojrzenie; uczestniczy teŝ w projekcie FOR (Forum Ojców Rosji); jej hobby to psychologia i pedagogika zabawy; chętnie prowadzi zajęcia z terapii śmiechu. 5. Bunt na pokładzie jak rozmawiać z nastolatkiem Jolanta i Jerzy Jedlińscy Bunt na pokładzie jak rozmawiać z nastolatkiem Na warsztat zapraszamy rodziców dzieci w wieku lat Kilkuletni czas dorastania, przechodzenia z dzieciństwa ku dorosłości, jest czasem trudnym, najeŝonym wieloma uciąŝliwościami i niebezpieczeństwami, zarówno dla samych doświadczających tego procesu, jak i ich rodziców. To często czas gwałtownych uczuć i impulsywnych zachowań, takŝe bezradności i rozczarowań po obu stronach. Jednocześnie, jak w kaŝdym kryzysie, i tu pojawia się szansa na nowe widzenie rzeczy, rozumienie sytuacji, reagowanie. I temu jak ogarnąć całość procesu, jakie wytyczyć priorytety w postępowaniu, jak budować fundamenty nowego przymierza, będzie poświęcony ten warsztat. Istotnym elementem pracy będą doświadczenia własne uczestników. Jolanta Sokół-Jedlińska polonista i trener psychologiczny. Pracuje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Prowadzi warsztaty i treningi psychoedukacyjne (komunikacji, asertywności, interpersonalne), kształci trenerów (zajęcia w

4 szkołach trenerskich, superwizje i konsultacje). Autorka ksiąŝki Duchowość na co dzień Krzysztof Jedliński psychiatra, psychoterapeuta i trener psychologiczny. Pracuje tam gdzie Ŝona. Prowadzi psychoterapię, treningi psychologiczne, szkoli psychoterapeutów i trenerów. Autor ksiąŝek Jak rozmawiać z tymi co stracili nadzieję i Nie dać się upokorzyć. Oboje są rodzicami dwóch córek: w wieku 26 i 23 lat i syna w wieku 16 lat. 6. Wobec niepełnosprawności i choroby w rodzinie Michał i Maria Wroniszewscy Wobec niepełnosprawności i choroby w rodzinie Choroby i ograniczenie sprawności są powszechnym i nieuchronnym doświadczeniem nas wszystkich. Te warsztaty dotyczą jednak sytuacji szczególnych, gdy powaŝna niepełnosprawność, przewlekła czy postępująca choroba wpływają w decydujący sposób na całość Ŝycia osoby nimi dotkniętej a takŝe jej rodziny. Problemy egzystencjalne, emocjonalne i opiekuńcze całkowitego uzaleŝnienia od opieki, zwłaszcza w sytuacji braku rokowań na poprawę stanu zdrowia, stanowią wyjątkowe wyzwanie. Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy zarówno osoby mające osobiste i rodzinne doświadczenia takiej sytuacji jak i tych, którzy są, lub pragną być wspomagającymi rodziny, profesjonalistów i wolontariuszy. Celem warsztatów będzie podzielenie się doświadczeniami, pogłębienie naszej wraŝliwości i poszukiwanie źródeł i form udzielania realnego, moŝliwie najszerszego wsparcia osobom i rodzinom w skrajnych sytuacjach. Z jednej strony jak szukać sił we własnych rodzinach, w których spotkały nas takie wyzwania. Z drugiej strony jak pomagać innym rodzinom. Zwłaszcza w problemach opiekuńczych rodzinom, którym brakuje sił i często czasu na sen, w problemach emocjonalnych gdy rwą się więzi rodzinne i w duchowych, gdy przychodzi zwątpienie I kto moŝe pomóc środowisko, wspólnota, parafia, organizacje? Maria i Michał Wroniszewscy rodzice trzech dorosłych synów, z których najmłodszy jest niepełnosprawny z powodu autyzmu dziecięcego. Oboje od końca lat sześćdziesiątych związani z KIK-iem w Warszawie. Michał jest współzałoŝycielem i prezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, prowadzącej od 20 lat profesjonalną pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. ZaangaŜowani w działania na rzecz rodzin, które przeŝywają kryzys z powodu urodzenia i trudów wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Inicjatorzy wielu spotkań, szkoleń dla rodziców i dla rodzeństwa oraz dla osób pomagających zawodowo lub jako wolontariusze w tym środowisku. Współorganizatorzy szkoły społecznej dla dzieci niepełnosprawnych. W Ośrodku Fundacji SYNAPSIS Michał jako lekarz psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta PTP prowadzi wraz z zespołem diagnostykę i terapię dzieci z autyzmem, Maria w ramach SYNAPSIS rozwija pomoc systemową dla dzieci z autyzmem i ich rodzin a takŝe ośrodek pod Warszawą dający zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania młodym dorosłym w celu ich większego usamodzielnienia i odciąŝenia rodziców w sprawowaniu wieloletniej opieki. 0.16

5 7. Wychowanie religijne w rodzinie (religijna rodzina wobec kryzysu wiary dzieci?) Barbara Smolińska Lucyna Slup Wychowanie religijne w rodzinie (religijna rodzina wobec kryzysu wiary dzieci?) Na warsztat zapraszam rodziców, dziadków, ale takŝe katechetów i duszpasterzy, którzy słuŝą pomocą rodzinom w wychowaniu religijnym dzieci i młodzieŝy. Będziemy wspólnie, przy pomocy rozmaitych metod interaktywnych, zastanawiać sie, co znaczy: wychowanie religijne, jak je przeŝywać z naszymi dziećmi, w zaleŝności od ich wieku, potrzeb i moŝliwości. Przyjrzymy sie takŝe kryzysom wiary, przeŝywanym często przez nastolatki, reakcjom dorosłych na te sytuacje. Będziemy wspólnie szukać dróg przezwycięŝania tych kryzysów w sposób dojrzały i wspierający. Barbara Smolińska dr nauk humanistyczznych, psychoterapeuta i superwizor, wieloletni członek zespołu Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie szef Pracowni Dialogu. Specjalistycznej Poradni Psychologicznej na Freta w Warszawie. MęŜatka, matka 4 dorosłych dzieci, zaangaŝowana we wspólnocie Chemin Neuf. Lucyna Slup - mgr filologii polskiej i teologii, trener warsztatów, psycholog., członek Wspólnoty Chemin Neuf 8. Chcemy założyć rodzinę Mira Jankowska Urszula Domańska CHCEMY ZAŁOśYĆ RODZINĘ czyli jak sprawić, byśmy chcieli być razem nie tylko do ślubu, ale na zawsze multimedialna Najpierw jest kobieta i męŝczyzna. Single. Szukają się. Myślą, czy są do pary, czy teŝ nie. Jeśli się znajdą, ślubują sobie i stają się małŝeństwem. Dopiero wtedy zaczynają tworzyć rodzinę. Czy będą razem szczęśliwi? Czy da się to zaplanować? Czy ci dwoje wiedzą, kim są? Kogo i dlaczego szukają? Gdzie? Dlaczego chcą być razem? Czego pragną od siebie i dla siebie? Czym chcą się obdarować? Co jest dla kaŝdego z nich waŝne? Jaki mają stosunek do seksu, pieniądza, pracy, dzieci, Boga? Czego się boją? A moŝe wolą pozostać sami? Jak sprawić, byśmy chcieli być razem nie tylko do ślubu, ale na zawsze? Mira Jankowska polonistka (UMK) i teolog (ATK), ma za sobą studia MBA w Mediolanie. Publicystka, autorka audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych problematyce pracy w teorii i praktyce. Kiedyś inicjatorka i prezes Stowarzyszenia Integracji Świata Pracy LABOR. Dziś twórca i producent widowisk edukacyjnych Mistrzowskiej Akademii Miłości MAM (www.akademia24.pl), które w nowoczesny sposób poruszają kwestie kobiecości i męskości, a takŝe relacji między obiema płciami. W radiu Plus Warszawa prowadzi autorski cykl audycji pod nazwą Mistrzowska Akademia Miłości. Mieszka w Warszawie. Urszula Domańska z wykształcenia psycholog, z zamiłowania społecznik. Pracuje z osobami poszukującymi pracy. Od 2 lat związana z Mistrzowską Akademią Miłości. Interesuje się problematyką więzi międzyludzkich i duchowością chrześcijańską. Lubi poznawać nowe miejsca i zjawiska społeczne.

6 9. Niesakramentalni ale nie bez znaczenia! o. Mirosław Ostrowski OP Beata Goździak Niesakramentalni, ale nie bez znaczenia 1.25 ON i ONA - mają dzieci, są rodziną, ale do sakramentów nie przystępują. Bardzo tego pragną, ale na przeszkodzie stoi ich związek, w którym przynajmniej jedno jest po rozwodzie. A z roku na rok w Polsce przybywa takich rodzin. Jak i w czym Kościół moŝe pomóc sobie i osobom, Ŝyjącym po rozwodzie w nowych cywilnych związkach? - to podstawowe pytania, na które w czasie warsztatu będziemy poszukiwali odpowiedzi. Beata Goździak lekarz, od 17 lat bierze udział w pracach duszpasterstwa osób Ŝyjących w powtórnych związkach przy klasztorze oo. Dominikanów w Szczecinie. Mirosław Ostrowski dominikanin doktor teologii, od wielu lat pracuje w duszpasterstwie osób Ŝyjących w powtórnych związkach małŝeńskich po rozwodzie. Obecnie mieszka w Warszawie i zajmuje się w klasztorze na Freta 10 duszpasterstwem rodzin. 10. Nowoczesna wielopokoleniowość babcia i dziadek we współczesnej rodzinie Aleksandra i Przemysław Fenrychowie Nowoczesna wielopokoleniowość babcia i dziadek we współczesnej rodzinie 1.27 multimedialna Jak być najwspanialszą babcią i fantastycznym dziadkiem? Ale i z drugiej strony jak korzystać z fantastycznego daru seniorów w rodzinie? To bynajmniej nie jedyne pytanie naszego warsztatu Rodzina wielopokoleniowa hasło-marzenie, zdaniem niektórych nierealizowalne we współczesnym świecie. Czy rzeczywiście? Na czym miałaby polegać nowoczesna wielopokoleniowość? Rodzina wielopokoleniowa, to kilka generacji mieszkających pod jednym dachem ale czy to jedyne rozwiązanie dla osiągnięcia dobrych efektów wynikających z więzi międzypokoleniowych? I właściwie co jest tutaj wartością, na czym nam naprawdę zaleŝy? Jest stereotyp dziadków i są dziadkowie z krwi i kości jak stereotyp ma się do realiów? Są dziadkowie-opiekunowie i dziadkowie wymagający opieki czy to się zawsze wyklucza? Dziadkowie to brzmi słodko, ale oni są zarazem teściami, a to juŝ brzmi nieco ostrzej. Będzie o czym rozmawiać podczas naszego warsztatu zatem zapraszamy na interaktywne dwie godzinki z kawałkiem. Aleksandra i Przemysław Fenrychowie małŝeństwem (szczęśliwym!) jesteśmy od z górą 35 lat, razem wychowaliśmy pięć córek (dziś juŝ są dorosłe), a jako rodzina zastępcza wychowujemy jeszcze 16-letniego syna. Od lat dziewięciu jesteśmy teściami, a od siedmiu dziadkami Janek i Hania to nasze wspaniałe wnuki. Ola jest nauczycielką matematyki, przez wiele lat uczyła w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, dziś ma własną firmę Edukacja z uśmiechem. Przemek, z wykształcenia historyk, jest nauczycielem i dziennikarzem, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wspomagając samorządność, umiejętności obywatelskie i społeczną aktywność w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Od dwudziestu lat co tydzień publikuje felieton w szczecińskim dodatku do Niedzieli.

7 11. Budowanie polityki prorodzinnej na poziomie samorządowym Paweł Wosicki Budowanie polityki prorodzinnej na poziomie samorządowym 0.19 Warsztat przeznaczony jest dla osób zaangaŝowanych w działalność publiczną na rzecz rodziny. Mam tu na myśli przede wszystkim samorządowców i społeczników. Celem warsztatu będzie pokazanie jak skutecznie przeprowadzać projekty na rzecz rodziny na terenie gminy, powiatu, województwa. Zaprezentowane będą przykłady konkretnych inicjatyw oraz schemat postępowania, jaki umoŝliwia ich wprowadzenie w Ŝycie. Prezentowane będą takie rozwiązania jak gminny dodatek do zasiłku rodzinnego czy samorządowa Karta Rodziny DuŜej uprawniająca do szeregu ulg i zniŝek w korzystaniu w komunikacji zbiorowej oraz dostępie do publicznych obiektów kulturalnych i sportowych. Uczestnicy będą proszeni o formułowanie argumentów za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, co pozwoli im przygotować się na nieuniknioną debatę na ten temat w lokalnym środowisku. Ostatecznie uczestnicy warsztatu otrzymają projekty konkretnych rozwiązań polityki prorodzinnej wraz z receptą na ich wprowadzenie. dr Paweł Wosicki ojciec siedmiorga dzieci, przedsiębiorca. Radny Miasta Poznania, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony śycia, redaktor naczelny Magazynu Głos dla śycia, członek Zespołu Roboczego ds. Rodziny przy Komisji Wspólnej Rząd RP Episkopat Polski. Autor szeregu inicjatyw rozwiązań prorodzinnych w polityce samorządowej, z których część została przyjęta i funkcjonuje na terenie miasta Poznania. 12. Metodyka dla prowadzących zajęcia przygotowujące do małżeństwa Iwona Ulfik-Jaworska Metodyka dla prowadzących zajęcia przygotowujące do małżeństwa 0.18 Czy tzw. nauki przedmałŝeńskie mogą być ciekawe? Jak w dzisiejszych czasach prowadzić kursy dla narzeczonych? Jakie zagadnienia oraz umiejętności są szczególnie istotne w dobrym przygotowaniu do małŝeństwa jako wspólnoty Ŝycia i miłości? Czy kurs przedmałŝeński ma wpływ na późniejsze Ŝycie w małŝeństwie? To tylko nieliczne pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź podczas warsztatów. Natomiast podstawowym celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z załoŝeniami oraz programem przygotowania do małŝeństwa prof. Marii Braun-Gałkowskiej, wykorzystującego metody aktywizujące. Program ten od ponad trzydziestu lat realizowany jest podczas kursów narzeczeńskich prowadzonych przy Duszpasterstwie Akademickim KUL. Przedstawione zostaną równieŝ najnowsze wyniki badań z zakresu psychologii narzeczeństwa i małŝeństwa mające szczególne znaczenie dla realizacji kursów przedmałŝeńskich. Dla osób zainteresowanych przygotowano specjalne materiały dotyczące przygotowania do małŝeństwa.

8 Iwona Ulfik-Jaworska jest doktorem psychologii, adiunktem przy Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL, autorką wielu publikacji z zakresu psychologii wychowawczej oraz psychologii mediów. Od 10 lat prowadzi przy DA KUL kursy przedmałŝeńskie metodami warsztatowymi. Prowadzi poradnictwo małŝeńskie i rodzinne. Jest Ŝoną oraz mamą dwóch córek i dwóch synów. 13. Szkoła i rodzina: sprzymierzeńcy czy wrogowie? Anna i Janusz Wardakowie Szkoła i rodzina: sprzymierzeńcy czy wrogowie? 0.20 Czy współczesna szkoła moŝe być dla rodziny sprzymierzeńcem? Jak powinna wyglądać ich współpraca, aby przynosiła jak najlepsze efekty dla dziecka, całej rodziny i samej szkoły? Czego rodzice mają prawo wymagać od szkoły? A moŝe to szkoła powinna być wymagająca dla rodziców? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na naszych warsztatach. Będą one składały się z kazusów, czyli historii z Ŝycia rodziny i róŝnych szkół, na temat których uczestnicy będą dyskutowali korzystając z metody analizy przypadku (case study). Metoda ta jest wykorzystywane m.in. na studiach MBA oraz na kursach Akademii Familijnej. Przedstawimy takŝe wykład pt. Projekt wychowawczy dla mojego dziecka, w którym zaprezentujemy pewną wizję tego, czym jest wychowanie oraz jak powinny wyglądać relacje między rodzicami a szkołą. Anna i Janusz Wardakowie od 15 lat jesteśmy szczęśliwym małŝeństwem i rodzicami siedmiorga dzieci w wieku od 2 do 13 lat. Jesteśmy jednymi z liderów Akademii Familijnej w Polsce, od początku zaangaŝowanymi w jej działalność, a takŝe moderatorami na kursach Pierwsze kroki, Pierwsze litery i Miłość małŝeńska. Jesteśmy autorami licznych wykładów i prelekcji, a takŝe kilkunastu artykułów prasowych, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małŝeńskiej i Ŝyciu rodzinnemu. Prowadzimy takŝe działalność pod nazwą Akademia Szczęśliwej Rodziny, w ramach której organizujemy wykłady i warsztaty nt. małŝeństwa i rodziny. Ania jest koordynatorem rodzin w przedszkolu Strumienie, a Janusz dyrektorem Szkoły dla chłopców śagle. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie Sternik. Oboje jesteśmy takŝe zaangaŝowani w organizację Konferencji Rodzinnych. Więcej informacji na nasz temat moŝna znaleźć na stronie internetowej: 14. Jak rozmawiać o metodach naturalnego planowania rodziny? dr Ewa Ślizień-Kuczapska dr Dorota Kornas-Biela Jak rozmawiać o metodach naturalnego planowania rodziny? 1.34 multimedialna Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym i troską o własną płodność. Co mamy do wyboru w ramach planowania rodziny i czy naturalne planowanie rodziny jest dla wszystkich? Dlaczego boimy się miłości? Czy warto Ŝyć w zgodzie z własną płodnością? Jakie są przyczyny niepłodności małŝeńskiej i czy to ma związek z planowaniem rodziny? Psychologiczne aspekty wyboru stylu Ŝycia i wiele innych waŝnych zagadnień.

9 Dr Ewa Ślizień-Kuczapska od 18 lat jestem lekarzem i z przerwami na opiekę nad dziećmi pracuję w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, gdzie przychodzi na świat najwięcej w Polsce dzieci. Od lat moja pasją zawodową stała się troska o płodność. Jako świeŝo upieczona męŝatka po studiach rozpoczęłam realizować swoje zainteresowanie poprzez zachęcanie mych pacjentów do planowania rodziny w zgodzie z naturalnym zegarem biologicznym, sama doświadczając tych wyborów w swoim Ŝyciu osobistym Dzięki kontaktom z połoŝnymi miałam okazję poznać Profesora Fijałkowskiego twórcę polskich szkól rodzenia i wspaniałego duchowego przewodnika. Włączyłam się w proces nauczania w szkołach rodzenia oraz w promocję karmienia piersią. Z czasem zaczęłam równieŝ współpracę z Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią a nieci później z Centrum Nauk o laktacji. Zostałam wykładowcą, tłumaczem i autorem kilku rozdziałów w wydanych materiałach szkoleniowych dla uczestników sesji przygotowawczych do uzyskania tytułu krajowego i międzynarodowego konsultanta laktacyjnego. Od początku swej pracy zawodowej podjęłam teŝ współpracę z polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego planowania Rodziny, którego od 2003 roku jestem prezesem. W ramach pracy w Stowarzyszeniu oraz współpracy z Krajowym Zespołem promocji NPR przy Ministerstwie Zdrowia wzięłam udział w edycji kilku ksiąŝek poświęconym tym zagadnieniom. W dobie rozwoju Naprotechnology w Polsce włączam się równieŝ i w ten nurt działalności. Od kilu lat mam przyjemność prowadzić zagadnienie Biomedyczne w Szkole WyŜszej Przymierza Rodzin oraz Centrum Samorządowym Doskonalenia Nauczycieli. Wspólnie z męŝem Tadeuszem jesteśmy małŝeństwem od 18 lat i wychowujemy trójkę dzieci. Dorota Kornas-Biela psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki KUL, autorka ksiąŝki Wokół początku Ŝycia ludzkiego (III wyd. 2004) i Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej (1996); redaktor ksiąŝek: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie (1988), Oblicza macierzyństwa (1999), Rodzina: źródło Ŝycia i szkoła miłości (2000), Oblicza dzieciństwa (2001), Oblicza ojcostwa (2001), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (2007). Ponadto autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, licznych ekspertyz i recenzji. Inicjator i prowadząca Sekcję Psychologii Prenatalnej PTP oraz Międzywydziałowe Studium Rodziny w KUL, rzeczoznawca MEN, organizator licznych sesji naukowych i szkoleń, wykładowca upowszechniający wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu ośrodkach w Polsce. Wraz z MęŜem Adamem mają troje dzieci i czworo wnucząt. Lubi gości w domu, gwarę śląską i poezję, fotografikę, jazdę na rowerze, ogniska...

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo