W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management"

Transkrypt

1 Weronika Rochacka Praca magisterska na kierunku przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze kreatywnym London College of Communication University of the Arts London W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management mogą wpłynąć na rozwój tej dyscypliny w Polsce?

2 Tytuł oryginału: How might the UK design management education experience inform the discipline s development in Poland? Czas powstania: grudzień 2009 Oprawa graficzna: Jens Schaumann Weronika Rochacka, 2009 Tłumaczenie na język polski oraz aktualizacja tekstu: Weronika Rochacka, grudzień 2010 Korekta: Mariusz Sobczyński Druk: Akant, Cieszyn Zamek Cieszyn, luty 2011 Autorka zastrzega osobiste prawa autorskie do swojej pracy. ISBN Egzemplarz bezpłatny. Publikacja wydana w ramach projektu SEE Sharing Experience Europe. Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC.

3 Pracę tę dedykuję pamięci mojego Ojca, Marka Rochackiego

4

5 Podziękowania Niniejsza dysertacja, będąca wynikiem dwuletnich studiów magisterskich w London College of Communication nie powstałaby bez wsparcia i pomocy osób mi bliskich. Przede wszystkim chciałabym podziękować mojej Mamie za jej bezgraniczną wiarę we mnie. Dziękuję również Arturowi - za cierpliwość i zrozumienie. Dziękuję mojemu pracodawcy, brytyjskiemu Design Council, a w szczególności Lesley Morris, za umożliwienie mi pogodzenia pracy zawodowej ze studiami. Dziękuję mojemu promotorowi Dominicowi Stone oraz Liz Lydiate za ich opiekę merytoryczną, troskę i życzliwość. Chciałabym również podziękować Dyrektor studiów MA Enterprise and Management for the Creative Arts, Lornie Dallas- Conte. Bardzo dziękuję wszystkim 22 ekspertom, którzy zgodzili się na rozmowy ze mną, stanowiące w dużym stopniu trzon niniejszego opracowania. W szczególności zaś chciałabym podziękować Davidowi Griffthsowi za jego pomoc i chęć dzielenia się wiedzą. Koleżanki i koledzy w Design Council byli niezwykle życzliwi i jestem im bardzo wdzięczna za ich wsparcie. W szczególności chciałabym podziękować Marianne Guldbrandsen, LaShelle Marlow oraz Jesse emu Belgrave za ich wkład w ostateczny kształt tej pracy. Jensowi Schaumannowi dziękuję za piękną oprawę graficzną. Dziękuję wreszcie Ewie Gołębiowskiej, Dyrektor Zamku w Cieszynie, która najpierw zgodziła się na wywiad ze mną podczas powstawania tej dysertacji pod koniec 2009 roku, a później zaproponowała mi opublikowanie tekstu w ramach biblioteki designu tworzonej ze środków europejskiego projektu SEE. Czuję się tą propozycją niezwykle zaszczycona. 5

6 Abstrakt Design jest działaniem skierowanym na rozwiązywanie problemów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkownika. Design management polega na włączeniu designu do szerszego kontekstu: biznesowego, ekonomicznego, politycznego, społecznego. Jest to interdyscyplinarna dyscyplina, która tworzy pomost pomiędzy designem, biznesem, zarządzaniem, strategią, marketingiem, finansami czy prawem. Ta złożona natura design management sprawia, że dyscyplina ta jest tak intrygująca, choć z drugiej strony, jak pokazują doświadczenie brytyjskie, ta sama natura prowadzi również do komplikacji, zwłaszcza na polu edukacji wyższej. Niniejsze opracowanie skupia się na analizie obecnej sytuacji edukacji design management w Wielkiej Brytanii oraz ocenie, w jaki sposób brytyjskie doświadczenia w tej dziedzinie mogą wpłynąć na rozwój dyscypliny w Polsce. Praca została podzielona na trzy główne części: definicja, a raczej definicje design management oraz ich wpływ na kwestie związane z edukacją w Wielkiej Brytanii brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management perspektywy rozwoju dyscypliny w Polsce. Przegląd literatury zbudowany został właśnie na podstawie tej potrójnej struktury. Pierwsza część dotyczy kwestii związanych z definicją design management. Druga przedstawia zarys historii edukacji w tej dziedzinie, ze szczególnym naciskiem na problemy, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii już w latach Ostatnia część dotyczy obecnej sytuacji designu oraz design management w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego rozwoju działań związanych z promocją polskiego designu oraz początków edukacji design management w naszym kraju. Trzon materiału badawczego stanowią 22 wywiady z brytyjskimi oraz polskimi ekspertami w dziedzinie design management. W połączeniu z analizą materiałów publikowanych wywiady te stały się podstawą do wypracowania rekomendacji zamieszczonych pod koniec niniejszej pracy. Autorka ma nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się przydatne osobom zainteresowanym kwestiami związanymi z edukacją design management w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Pierwotna, anglojęzyczna wersja została napisana również z myślą o międzynarodowej grupie odbiorców, ze względu na dość skromne zasoby literatury poświęconej edukacji design management w Wielkiej Brytanii, kraju uważanym za lidera w tej dziedzinie w skali światowej. Słowa kluczowe: Design, design management, zarządzanie designem, zarządzanie wzornictwem, edukacja design management, edukacja design management w Wielkiej Brytanii, edukacja design management w Polsce, szkolnictwo wyższe. 6

7 Spis treści Podziękowania 5 Abstrakt 6 Spis ilustracji 8 Lista skrótów 9 Nota od autorki 11 1 Wstęp Zakres opracowania Głównie pytanie badawcze oraz cel opracowania Metody badawcze 15 2 Przegląd literatury Definicja designu Definicja design management Uwagi na temat literatury o design management Edukacja design management w Wielkiej Brytanii Główne zagadnienia w literaturze związane z edukacją design management 26 w Wielkiej Brytanii Uwagi na temat polityki dotyczącej szkolnictwa projektowego w Wielkiej Brytanii Edukacja design management w Wielkiej Brytanii. Podsumowanie Edukacja design management w Polsce Design w Polsce. Zarys sytuacji Praktyka design management w Polsce Edukacja design management w Polsce. Zarys obecnej stuacji 32 3 Analiza wyników badań Definicja czy definicje design management? Brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management Perspektywy rozwoju edukacji design management w Polsce 45 4 Rozważenie wyników badań Definicje design management Edukacja design management. Lekcje dla Polski 49 5 Rekomendacje Rekomendacje do dalszych badań 56 6 Wnioski końcowe 57 7 Bibliografia 58 8 Załączniki 66 7

8 Spis ilustracji Ilustracja 1. Diagram Venna ilustrujący zakres opracowania. Ilustracja 2. Triangulacja informacji do badań związanych z edukacją design management. Ilustracja 3. Schemat procesu badawczego zastosowanego w opracowaniu. Ilustracja 4. Interdyscyplinarna delta designu ( the interdisciplinary design delta ). Źródło: Inns, T. (2008) New Geographies of Design. Exploring the Strategic Use of Design Thinking, Aberdeen: Gray s School of Art, Robert Gordon University. Ilustracja 5. Trzy poziomy design management. Źródło: Best, K. (2009) Design Management: Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Warszawa: PWN. Ilustracja 6. Różne role managerów designu. Źródło: Best, K. (2009) Design Management: Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Warszawa: PWN. Ilustracja 7. Koncepcja różnych odcieni design management. Ilustracja 8. Przykłady różnych profilów zawodowych: specjalista, generalista oraz w kształcie litery T. Źródło: Karjalainen, T. M. & Salimäki, M. (2008) Do offerings meet expectations? Educating T-shaped professionals in strategic design management, International DMI Education Conference. Design Thinking: New Challenges for Designers, Managers and Organizations, ESSEC Business School, Cergy-Pontoise, Paris, France [płyta CD]. Ilustracja 9. Designing Demand - zestawienie umiejętności Design Associates. Źródło: Design Council (2008) The Designing Demand Review, London: Design Council. Ilustracja 10. Matryca świadomości design management (model świadomej kompetencji ). Źródło: materiały dydaktyczne Tomka Rygalika, dzięki uprzejmości Tomka Rygalika. Ilustracja 11. Model wzajemnych zależności pomiędzy rolnictwem, przemysłem ciężkim, produkcją towarów konsumpcyjnych, usługami oraz designem. Na podstawie rozmowy z Davidem Griffithsem

9 Lista skrótów CNAA DMI EMCA IWP LCC SGH SPFP UE WSNHiD Council for National Academic Awards Design Management Institute, Boston, Stany Zjednoczone MA Enterprise and Management for the Creative Arts - studia magisterskie w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w sektorze kreatywnym, London College of Communication, University of the Arts London Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie London College of Communication, University of the Arts London Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych Unia Europejska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 9

10

11 Nota od autorki W celu zbadania obecnej sytuacji edukacji design management w Wielkiej Brytanii konieczne było przeanalizowanie zjawisk na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz bliższe przyjrzenie się kwestiom, które niekiedy mogą wydawać się kontrowersyjne czy nawet prowadzą do krytycznych wniosków. Autorka pragnie w tym miejscu podkreślić, iż jej intencją było jak najbardziej obiektywne przedstawienie faktów oraz wyciągnięcie wniosków zarówno z sukcesów, jak i porażek brytyjskiej edukacji w zakresie zarządzania designem. W przypadku polskiego tłumaczenia autorka chciałaby zwrócić uwagę czytelników na poniższe kwestie: W całej pracy użyto angielskiej pisowni słowa design w jego oryginalnej pisowni (polska literatura zna również pisownię dizajn ). Słowo to ma szersze znaczenie niż polskie wzornictwo, sugerujące tworzenie rzeczy, wzorów, zdobień. Design obejmuje zarówno sposób myślenia (design thinking), cały proces projektowy, jak i jego finalny efekt, którym może być tak produkt, jak i usługa (service design). W tekście dominuje anglojęzyczny termin design management, podany w wersji nieodmienianej, używany wymiennie z zarządzaniem designem. Ze względu na oryginalną pisownię słowa management przyjęto również pisownię design manager czy manager designu (zamiast na przykład menadżer ).Jednym z istotnych punktów poruszonych w opracowaniu jest problem językowo-terminologiczny, wynikający z dominacji angielskiego nazewnictwa w dziedzinie design management. Jest to kwestia, która nie była możliwa do jednoznacznego rozwiązania w niniejszym opracowaniu, ale powinna zostać wzięta pod uwagę, również ze względu na przyszłe badania i publikacje. W przypadku określenia design thinking użyto polskiego tłumaczenia myślenie projektowe. Odnosi się ono do metodologii opartej na zasadach towarzyszących powstawaniu produktów i usług - procesowi obserwacji, analizy, prototypowania oraz testowania. Dla uściślenia znaczenia słów niekiedy obok polskich terminów pojawiają się słowa angielskie podane w nawiasach. W przypisach zastosowany został system harwardzki. Cytaty prezentowane są w języku polskim, natomiast wersje oryginalne zostały umieszczone w adnotacjach po bokach stron. Dysertacja ta jest opracowaniem akademickim i została napisana według standardów przyjętych na angielskich uczelniach. Dotyczy to zarówno struktury tekstu, jak i języka. Praca w jej pierwotnym kształcie powstała pod koniec 2009 roku i część kwestii w niej zawartych mogła ulec dalszemu rozwojowi czy nawet przedawnieniu. W trakcie tłumaczenia na język polski starano się więc uzupełnić informacje, tak aby prezentowały one jak najbardziej aktualny obraz sytuacji. Praca ta przedstawia opinie i wnioski wypracowane przez autorkę w wyniku kilkumiesięcznego procesu badawczego i powinna być traktowana jako wyraz jej własnych poglądów oraz opracowanie niezależne. 11

12 1 Wstęp 1 Tytuł pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 2006 roku: Projekt a wykonanie - zarys problematyki nowoczesnego designu. Pomysł napisania niniejszej pracy powstał na początku 2008 roku. Autorka, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, podjęła wówczas decyzję o rozpoczęciu drugiego kierunku studiów, w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze kreatywnym (MA Enterprise and Management for the Creative Arts) w London College of Communication na University of the Arts London. Studia w Londynie, w połączeniu z pracą zawodową w brytyjskim Design Council, przyczyniły się do pogłębienia jej zainteresowania tematyką designu 1 oraz w pewnym sensie odkrycia fenomenu design management. Opracowanie to miało, w zamyśle autorki, odegrać rolę w zaincjowaniu transferu wiedzy pomiędzy Wielką Brytanią i Polską w sferze edukacji design management poprzez analizę brytyjskich doświadczeń w tym zakresie, wyciągnięcie z nich wniosków oraz wypracowanie rekomendacji dla rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce. W kilka miesięcy później, w październiku 2008 roku, Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH), uruchomił pierwsze w Polsce studia podyplomowe design management. Rok później, w 2009 roku, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu otworzyła drugi tego typu kurs podyplomowy. Fakty te dodatkowo więc potwierdziły, że badania w zakresie rozwoju edukacji design management w Polsce mają uzasadnienie. Design management wymyka się jednoznacznym definicjom i klasyfikacjom. Do tej pory trwają w Wielkiej Brytanii dyskusje o tym, czym tak naprawdę jest zarządzanie designem, kim są managerowie designu oraz czy dyscyplina znajduje się bardziej w sferze designu, projektowania, czy też zarządzania i biznesu. Jak się okazuje, ma to praktyczny wpływ m.in. na programy nauczania. Chociaż niektóre z tych kwestii zostały poruszone w ninejszej pracy, nie było możliwe ani też nie było intencją autorki podanie ich definitywnego rozwiązania. Chodziło bardziej o wskazanie na kontrowersje towarzyszące dyscyplinie oraz przedstawienie różnych, równoważnych punktów widzenia. Opisano mechanizmy przyczyniające się zarówno do sukcesów, jak i porażek brytyjskiej edukacji design management, wskazano nowe trendy w nauczaniu, jak również wyeksponowano znaczenie badań w rozwoju dyscypliny. 12

13 1.1 Zakres opracowania Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie aspektów charakterystycznych dla systemu edukacji design management w Wielkiej Brytanii oraz wskazanie, w jaki sposób brytyjskie doświadczenia mogą wpłynąć na rozwój dyscypliny w Polsce. Zakresu badań przedstawiony został na ilustracji 1 poniżej. GB PL EDM Ilustracja 1. Diagram Venna prezentujący zakres opracowania. Dlaczego Wielka Brytania? Chociaż design management jest nadal stosunkowo młodą dyscypliną, tradycja edukacji w tej dziedzinie sięga w Wielkiej Brytanii już ponad 30 lat. 2 Kraj ten, obok Stanów Zjednoczonych czy Skandynawii, uważany jest za pioniera w dziedzinie zarządzania designem. Brytyjskie progaramy nauczania są często traktowane jako modele dla kursów tworzonych na przykład w Azji, w krajach takich jak Korea Południowa, Singapur, Japonia czy Chiny (zobacz na przykład Ashton & Ye Deng, 2007; Chung, 1998; Heskett, 2003). 2 Moduł o zarządzaniu designem został włączony w kurs w London Business School przez Petera Gorba w 1976 roku (Gorb, 1990). Inną kwestią wyjaśniającą osadzenie tematyki opracowania w kontekście brytyjskim jest fakt, że autorka przebywała w czasie jego powstawania w Londynie. Praca w Design Council umożliwiła jej kontakt z ekspertami w dziedzinie edukacji oraz praktyki design management, osobami z dużym doświadczeniem zawodowym, cenionymi zarówno na Wyspach, jak i na arenie międzynarodowej. Dlaczego Polska? Design management i edukacja związana z tą dziedziną są nowym zjawiskiem w Polsce. Pierwszy podyplomowy kurs zarządzania designem został uruchomiony w październiku 2008 roku w Warszawie. Dokładnie rok później Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (WSNHiD) otworzyła drugie studia podyplomowe w tym zakresie. Rozwój, jak również intensywna promocja polskiego designu na przestrzeni ostatnich kilku lat (m.in. poprzez wystawy w Polsce i za granicą), wskazują, że zainteresowanie zarządzaniem designem również będzie w Polsce wzrastało (zobacz Załączniki 5 i 6). Rosnąć będzie zapotrzebowanie na wiedzę, kursy i szkolenia w tej dziedzinie. Badając więc dotychczasowe doświadczenia brytyjskie, autorka ma nadzieję na wskazanie efektywnych sposobów rozwijania dyscypliny w Polsce, jak również uniknięcia błędów już wcześniej przez innych popełnionych. 13

14 1.2 Główne pytanie badawcze oraz cel opracowania Wielka Brytania jest światowym liderem design management, zarówno w wymiarze praktyki, jak i edukacji. Jednak, zwłaszcza w kontekście edukacji na poziomie uniwersyteckim, od wielu lat trwa nierozwiązana dyskusja na temat tego, czym jest design management i czy dyscyplina ta wpisuje się bardziej w szkolnictwo związane z designem, czy z biznesem. Debata ta, jak się okazuje, ma bardzo istotny wpływ na to, jak edukacja design management funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii. Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management mogą wpłynąć na rozwój tej dyscypliny w Polsce? Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: wyznaczenie najbardziej charakterystycznych aspektów brytyjskiej edukacji design management oraz wskazanie sposobów, w jakie mogą one wpłynąć na rozwój dyscypliny w Polsce analizę najczęstszych pułapek i zagrożeń dla rozwoju edukacji design management w Wielkiej Brytanii oraz omówienie sposobów, w jakie mogą one zostać uniknione w Polsce omówienie efektywności kursów z punktu widzenia rozwoju studentów (uniwersytety czasami mogą mieć nieco inne miary sukcesu, na przykład w kategoriach liczby rekrutowanych studentów, co nie zawsze idzie w parze z jakością edukacji) oraz wyznaczenie rekomendacji dla rozwoju edukacji design management w Polsce. 14

15 1.3 Metody badawcze Praca ta została napisana w oparciu o założenia epistemologii interpretacyjnej, która stosowana jest w przypadku analizy zjawisk dokonywanej z różnych punktów widzenia. Saunders, Lewis i Thornhill (2007) wskazują, że zagadnienia związane z biznesem i zarządzaniem są zdecydowanie zbyt złożone, aby ryzykować teoretyzowanie i tworzenie sprecyzowanych praw w taki sam sposób, w jaki operuje regułami nauka. Ten sam punkt widzenia został przyjęty przez autorkę niniejszego opracowania. W celu analizy głównego pytania badawczego najpierw przeprowadzono przegląd literatury. Rozpoczyna się on od podstawowych definicji designu oraz design management, aby potem rozdzielić się na dwie podstawowe części dotyczące edukacji design management w obu krajach: w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Jako strategia badawcza wybrana została teoria ugruntowana ( grounded theory ; ibid.). Strategia ta jest charakterystyczna dla badań jakościowych, typowych dla nauk społecznych, w których teoria generowana jest na podstawie informacji otrzymanych w procesie badawczym (Allan, 2003). Jest to model odwrotny w stosunku do tradycyjnego badania naukowego, w którym wstępnie stworzone ramy teoretyczne są testowane na badanym zjawisku. Teoria ugruntowana zakłada rozumowanie zarówno indukcyjne, jak i dedukcyjne. Elementem dedukcyjnym tej pracy jest jej wstępna teza zakładająca, że doświadczenia Wielkiej Brytanii mogą mieć wpływ na rozwój edukacji design management w Polsce. Hipoteza ta doprowadziła z kolei do sformułowania głównego pytania badawczego skupionego na tym, w jaki sposób doświadczenia te mogłyby zostać wykorzystane w Polsce. Jak już zostało wcześniej wspomniane w odniesieniu do Azji, inne kraje bardzo często wzorują się na brytyjskich rozwiązaniach przy tworzeniu programów kursów design management. Cały proces badawczy został oparty na podejściu indukcyjnym. Pierwszym krokiem było uzyskanie informacji (przegląd literatury oraz wywiady z ekspertami), co później zostało zanalizowane i pogrupowane według trzech głównych zagadnień, dotyczących definicji, brytyjskich doświadczeń oraz perspektyw dla Polski (porównaj z Ilustracją 3). To stworzyło podstawę do dalszej analizy i syntezy, które doprowadziły do wypracowania rekomendacji oraz konkluzji zaprezentowanych pod koniec niniejszej pracy. Parametry opracowania wykluczyły możliwość przeanalizowania każdego kursu design management oferowanego w Wielkiej Brytanii, co też nie było zamierzeniem autorki. Praca ta skupia się na analizie danych jakościowych uzyskanych na podstawie wywiadów z ekspertami i nie przedstawia szczegółowych analiz danych statystycznych czy ilościowych. Lista kursów oferowanych w Wielkiej Brytanii na poziomie licencjackim (BA) i magisterskim (MA) dostępna jest w Załączniku 2. Wywiady zostały przeprowadzone z grupą osób uznawanych powszechnie za autorytety w dziedzinie design management w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Niektórzy z nich są aktywni na polu edukacji i praktyki design management już od lat i 1980., inni to autorzy bestsellerów i podręczników, praktycy, badacze, nauczyciele. Dodatkowe informacje zostały pozyskane od osób mających zróżnicowane doświadczenia zawodowe, reprezentujących różne perspektywy, a których opinie pomogły w dalszej kontekstualizacji wyników badań. Ważny punkt widzenia reprezentuje na przykład Tom Lockwood, Prezes Design Management Institute (DMI) w Bostonie, zrzeszającego managerów designu na całym świecie oraz wyznaczającego drogi rozwoju dyscypliny w wymiarze praktyki zawodowej, edukacji oraz badań naukowych. 15

16 1.3 Metody badawcze Informacje na temat edukacji design management w Polsce pochodzą z wywiadów przeprowadzonych m.in. z osobami zaangażowanymi w studia podyplomowe w Warszawie (Tomasz Gołębiowski) oraz w Poznaniu (Anna Wróblewska). Bardzo istotne opinie przedstawili również: Michał Stefanowski, ówczesny Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP), oraz Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku w Cieszynie (znanego wcześniej jako Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie), pierwszego regionalnego centrum designu w Polsce. Dwóch respondentów: Kamil Michlewski (ekspert w zakresie kreowania marek) oraz Tomek Rygalik (projektant i wykładowca) reprezentuje perspektywę polskich specjalistów pracujących w środowisku międzynarodowym. Dysproporcja pomiędzy liczbą respondentów brytyjskich (16) oraz polskich (6) związana jest z następującymi przyczynami: znacząca część niniejszej pracy skupia się na scharakteryzowaniu brytyjskich doświadczeń w zakresie edukacji design management - każda z 16 osób reprezentuje nieco inne podejście i opinię, przez co uzyskano bardziej kompleksowy obraz sytuacji jak wspomniano wcześniej, design management jest nową dziedziną wiedzy w Polsce. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami, które są bezpośrednio zaangażowane w, nadal dość nieliczne, inicjatywy edukacyjne w kraju. Pełna triangulacja informacji w pracy badawczej dotyczącej analizy kwestii związanych z edukacją design management powinna dotyczyć trzech podstawowych grup (ilustracja 2 poniżej): edukatorów (udostępniających wiedzę) studentów ( użytkowników wiedzy) pracodawców (ostatecznych beneficjentów wiedzy). Jak jednak zostało zaznaczone już wcześniej, takie podejście wykraczało poza ramy niniejszej pracy. Studenci Ilustracja 2. Triangulacja informacji do badań związanych z edukacją design management. Edukatorzy Pracodawcy 16

17 1.3 Metody badawcze Niniejsze opracowanie skupia się na pierwszej grupie respondentów - edukatorach. Triangulacja w tym przypadku została osiągnięta poprzez przeprowadzenie wywiadów z osobami z różnym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym, reprezentującymi odmienne podejścia do edukacji, badań oraz praktyki design management. Stosunkowo niewielka liczba respondentów w tym przypadku wynika ze zdecydowanie jakościwego charakteru badań. Wywiady nagrywane były cyfrowo i później przepisywane. Niektórzy respondenci prosili o listę pytań z wyprzedzeniem, a 9 z 22 osób poprosiło o wgląd do transkrypcji wywiadów i wniosło poprawki w tekst swoich wypowiedzi. Wywiady zostały później przeanalizowane, a informacje w nich zawarte podzielone na trzy główne grupy tematyczne, dotyczące: definicji design management oraz jej wpływu na edukację w Wielkiej Brytanii brytyjskich doświadczeń w dziedzinie edukacji design management perspektyw rozwoju edukacji design management w Polsce. Ilustracja 3 na następnej stronie przedstawia diagram obrazujący proces badawczy zastosowany w opracowaniu. Biogramy ekspertów oraz krótkie streszczenia rozmów z nimi dostępne są w Załączniku 8. 17

18 1.3 Metody badawcze Przegląd literatury Definicja design management Brytyjskie doświadczenia Sytuacja w Polsce Pytania do wywiadów Wywiady Edukatorzy Badacze Praktycy Analiza i synteza Transkrypcje Analiza treści oraz kodowanie kolorami Definicje design management oraz ich wpływ na edukację Lekcje wyciągnięte z doświadczeń brytyjskich Perspektywy dla Polski Rekomendacje i konkluzje Ilustracja 3. Schemat procesu badawczego zastosowanego w opracowaniu. 18

19

20 2 Przegląd literatury Rozdział ten stanowi podstawę do późniejszej analizy kwestii, w jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management mogą wpłynąć na rozwój tej dyscypliny w Polsce. Przegląd literatury został podzielony na trzy części prezentujące: kontrowersje wokół definicji design management mocne strony, wady, jak również wyzwania dla edukacji w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii oraz obecną sytuację designu i design management w Polsce. Załącznik 1 przedstawia historyczny zarys rozwoju dyscypliny w Wielkiej Brytanii, natomiast Załącznik 2 zawiera listę kursów oferowanych na Wyspach na poziomie licencjackim i magisterskim. Zarys historyczny przedstawiający rozwój designu oraz design management w Polsce w ostatnich latach (konkretnie po 2004 roku), przedstawiony został w Załączniku Definicja designu Charles Eames został kiedyś zapytany: Jakie są granice designu?. Jego odpowiedź brzmiała: A jakie są granice problemów?. Źródło: urywek z filmu Charles Eames answers to Design Q&A, 1972 (5-minutowy film Charles a and Ray Eames), zaadaptowane z: Burns, C. et al, (2006). Początki design management sięgają lat po II wojnie światowej, ale tak naprawdę dziedzina ta rozwinęła się w latach 1980., określanych często jako dekada designu (design decade) - piszą o tym m.in. Cooper & Press (1995) czy Oakley (1990). Podobnie jak design, design management znajduje się na pograniczu wielu dyscyplin i jako fenomen sam w sobie jest bardzo trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Do tej pory w krajach zachodnich, głównie w Wielkiej Brytanii oraz częściowo w Stanach Zjednoczonych, toczą się debaty na temat tego, czym tak naprawdę jest design management. 3 Tłumaczenie własne autorki. Tekst oryginalny: Design lies between the world of culture and commerce, between passion and profit. Design is indeed a passion for things, offering methods that enable them to come into being. (...) [design is] a passion for betterment. 4 Design is a broad field covering many different disciplines. It can be viewed as a discrete activity, a total process or in terms of its tangible outcome. Design can be viewed as a management function, a cultural phenomenon and as an industry of its own right. It is a means of adding value and a vehicle for social or political change. Design is defined differently in different countries with our understanding of it changing over time. Podejmując się próby zdefiniowania design management, warto jednak zastanowić się najpierw, czym właściwie jest design. Istnieją niezliczone definicje designu i nawet brytyjski Design Council prezentuje stanowisko, że design jest bardzo trudny do zdefiniowania ( design is notoriously hard to define ; Design Council, 1995, s. 1). Ciekawą definicję designu przedstawili autorzy Design Agenda (Cooper & Press, 1995, s. 4): Design znajduje się gdzieś na pograniczu kultury i handlu, pomiędzy pasją a chęcią zysku. Design jest pasją do rzeczy, oferującą narzędzia i metody umożliwiające przedmiotom zaistnienie. (...) [design jest] pasją ulepszania. 3 I dalej (ibid., s. 7): Design ma bardzo szeroki zakres i obejmuje wiele dyscyplin. Można na niego patrzeć z punktu widzenia konkretnego działania, procesu czy efektu końcowego. Design może być rozpatrywany jako funkcja związana z zarządzaniem, fenomen kulturowy czy też jako przemysł sam w sobie. Design jest nośnikiem wartości dodanej, jak również katalizatorem zmian społecznych czy politycznych. Design jest definiowany różnie w różnych krajach i nasze jego rozumienie zmienia się z biegiem czasu. 4 20

21 2.1 Definicja designu Definicja prezentowana przez Cooper i Pressa idzie nawet dalej, przedstawiając fenomen designu z różnych perspektyw: jako przejaw sztuki, działanie nastawione na rozwiązywanie problemów, akt kreacji, zbiór różnych profesji, przemysł czy wreszcie jako proces (ibid., s. 9). Ten ostatni punkt wydaje się niezwykle istotny. Na przykład w publikacji brytyjskiego Design Council (2008b, s. 9) można przeczytać: 5 What do we mean by good design? (...) It is a process Good design is a verb, not just a noun. It is a sequence of steps that defines problems, discovers solutions and makes them real. Co rozumiemy poprzez dobry design? (...) Jest to proces... Dobry design to czasownik, czynność, a nie tylko rzeczownik, przedmiot. To sekwencja kroków, która pomaga w zdefiniowaniu problemu, znalezieniu jego rozwiązania i która sprawia, że staje się ono rzeczywistością. 5 To dość znaczące, że nacisk przesunięto w tym miejscu z obiektu na proces projektowania. W przypadku design management również mamy do czynienia z procesem, w którym produkt, usługa czy system są jego efektem końcowym. Warto w tym miejscu wspomnieć o ewolucji designu przemysłowego, skupionego na wytwarzaniu produktów (wzornictwo) i wyłonieniu się nowych zjawisk związanych z projektowaniem, jak na przykład service design czy design thinking. Są one bowiem skupione na nienamacalnych aspektach projektowania, takich jak usługi, systemy czy procesy. Ciekawą wizualną reprezentację tych zmian przedstawił badacz brytyjski Tom Inns w postaci interdyscyplinarnej delty designu (2008; interdisciplinary design delta ; ilustracja 4). Podróż przez deltę zaczyna się od rewolucji przemysłowej (XVIII / XIX wiek), Wielkiej Wystawy Światowej z 1851 roku poprzez dolinę wynalazków ( valley of invention ) do XX wieku. Technologia, przemysł i lepsze zrozumienie biznesu stworzyły podstawę dla interdyscyplinarnego charakteru designu oraz wyłonienia się w latach design management. Koniec lat to narodziny service design, który, tak jak design thinking, łączy się z kolei z wyzwaniami globalnymi, dotyczącymi m.in. opieki zdrowotnej, kwestii przestępczości, terroryzmu, edukacji czy starzejącego się społeczeństwa. Jak konkluduje Inns, obecnie znajdujemy się na wybrzeżach zatoki złożoności ( Gulf of Complexity ) oraz oceanu niepewności ( ocean of uncertainy ), niosących w sobie kolejne wyzwania XXI wieku. Ilustracja 4. Intedyscyplinarna delta designu ( the interdisciplinary design delta ). Źródło: Inns, T. (2008) New Geographies of Design. Exploring the Strategic Use of Design Thinking, Aberdeen: Gray s School of Art, Robert Gordon University. 21

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Marketing

Specjalność Marketing Specjalność Marketing 2018/2019 Kierownik specjalności prof. dr hab. Bogdan Gregor Jeśli prawdą jest, że...w ciągu zaledwie 60 min tylko jedna porządnie zinformatyzowana firma tworzy 167 razy więcej danych

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN LISTOPAD 2009

BIULETYN LISTOPAD 2009 BIULETYN LISTOPAD 2009 LISTOPAD 2009 NUMER 2 WITAMY!!!! Polski Związek Pracodawców Budownictwa http://www.pzpb.internetdsl.pl/ Wszystkich zainteresowanych projektem Polska http://www.pbcp.com.pl/ Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Moduł skierowany jest do Studentów/ -tek psychologii z dwóch ostatnich semestrów studiów:

Moduł skierowany jest do Studentów/ -tek psychologii z dwóch ostatnich semestrów studiów: W Roku Akademickim 2016/2017 w ramach projektu unijnego Program rozwoju kompetencji studentów i studentek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przygotowywanych do branży kreatywnej zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

21 Design Stories Studia Przypadków

21 Design Stories Studia Przypadków 21 Design Stories Studia Przypadków 21 design stories. Studia przypadków press release 2 Wystawa 21 design stories. Studia przypadków. Od 1 czerwca 2010 roku w Sali im. Wandy Telakowskiej IWP dostępna

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Istota specjalności ODPOWIEDŹ na pytanie: Jak tworzyć i skutecznie wdrażać

Bardziej szczegółowo

Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni

Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni Agnieszka Piotrowska-Piątek Urząd Statystyczny w Kielcach Rola szkół wyższych w rozwoju

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Kto na Śląsku inwestuje w design?

Kto na Śląsku inwestuje w design? Kto na Śląsku inwestuje w design? Wielu osobom design wciąż kojarzy się jedynie z czymś współczesnym podobnie myśli się i na Śląsku. Warto jednak pamiętać, że od dekad o wzornictwie użytkowym i projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Bettina Rosenbach Konferencja PIPT, Gdańsk, 23 października 2012 Event Manger

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosława Belowska

mgr Jarosława Belowska mgr Jarosława Belowska BADANIA NAUKOWE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ - OCENA WPŁYWU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WIEDZĘ I POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

- pracowników działów rozwoju i nowych produktów zainteresowanych poznaniem nowych obszarów działań

- pracowników działów rozwoju i nowych produktów zainteresowanych poznaniem nowych obszarów działań Visual thinking Visual Thinking jest narzędziem, które jest powszechnie stosowane przez projektantów, i które zastosowane w pracy zespołów interdyscyplinarnych skutecznie wspiera ich komunikację, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Wprowadzanie zmian w firmach produkcyjnych i podejmowanie dobrych decyzji w nieprzewidywalnych czasach Iwona Sorbian Praca: Interim &

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design

Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Designer Roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Designer roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design press release 2 Wystawa Designer roku 2009 Andrzej Śmiałek i Ergo Design Prezentowana wystawa stanowi kompendium

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Cel szkolenia: Termin: 26.11.2016 r. Design thinking jest metodą, która pozwala na bardzo szybkie tworzenie innowacyjnych produktów lub usług,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo