Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! marca Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce"

Transkrypt

1 Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2-23 marca 203 Wybierz swój kierunek! Kraków, ul. Centralna 4A

2 wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków ul. Centralna 4A projekt okładki: Paweł Bigos DTP: Drukarnia TECHNET Kraków druk i oprawa: Drukarnia TECHNET Kraków Za treść zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialności

3 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim Spis treści tel: 33/ www: Patronaty...4 Słowo wstępne organizatora...5 Festiwal zawodów...6 Doradztwo zawodowe...7 Prezentacje..., dla którego Program towarzyszący scena...7 Alfabetyczny spis wystawców...2 Branżowy spis wystawców...26 Wpisy informacyjne wystawców...3 Reklamy...6 prowadzone sà klasy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 3

4 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim Patronat honorowy tel: 33/ Prezydent Miasta Krakowa www: Majchrowski Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, dla którego Patronat medialny i współpraca prowadzone sà klasy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 4

5 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim tel: 33/ www: Szanowni Państwo, SŁOWO WSTĘPNE DO KATALOGU Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich wystawców oraz gości na Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. Dzięki współpracy Salezjaƒskie Województwa Publiczne Technikum Małopolskiego z Targami w Krakowie w tym roku możemy Państwu Salezjaƒska zaprezentować Publiczna nową Zasadnicza odsłonę Szkoła tego oraz wydarzenia. Celem Targów jest przede wszystkim wsparcie uczniów Szkół w Zawodowych wyborze dalszej Towarzystwa ścieżki kształcenia. Szczególnie jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, jaƒskiego w ramach w którego OÊwi cimiu, Małopolska dla którego może Salez- się poszczycić niezwykle atrakcyjną ofertą przygotowaną organem w oparciu prowadzàcym o trendy jest technologiczne Towarzystwo płynące ze sfery gospodarki i nauki. W tym roku podczas Targów po raz pierwszy w jednym uczniowie miejscu majà można mo liwoêç zobaczyć kształcenia pokazy praktycznych umiejętności, które prezentują uczniowie si szkół na kierunkach: zawodowych technik biorących technologii udział w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego drewna, w Małopolsce. technik pojazdów W sposób samochodowych, poszczególnych technik mechanik zawodów. obróbka Prezen- warsztatowy przedstawiają na czym polega kunszt i atrakcyjność tacje wspierają oferty uczelni wyższych z kraju i zagranicy skrawaniem. oraz szkół W zasadniczej licealnych z terenu szkole Województwa Małopolskiego. wodowej prowadzone sà klasy o profi- za- Festiwal Zawodów to jednak nie tylko prezentacje, to również lach: stolarz, kompleksowy mechanik programu pojazdów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych. chodowych Program oraz operator ten zakłada obrabiarek budo- samowę systemu orientacji zawodowej w Małopolsce w perspektywie skrawajàcych. do 2020 Praktyczna roku. nauka zawodu Naszą inspiracją do stworzenia Festiwalu Zawodów był własnych, odbywający dobrze się wyposa onych corocznie i organizowany przez stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem sztatach szkolnych. i orientacją zawodową Od 0 wrzeênia Mun- wardial Zawodów w Lyonie. Szkoły zawodowe z Małopolski 2009 biorą roku w szkoła nim udział współpracuje od 2002 roku. koncernem Korzystając FIAT Auto z okazji Poland chciałbym S.A., podziękować dzi ki czemu wszystkim warsztaty patronom, zostały wyposa one a w szczególności w najnowoczeêniejszpolskiemu urzàdzenia Kuratorowi diagnozujàce Oświaty, partnerom oraz dwa i współpracownikom nowe samochody do oraz szkolenia, wszystkim a absolwenci wystawcom Mało- naszych za zaangażowanie szkół sà zatrudniani podczas w przygotowań stacjach diagnostycznych do tegorocznej edycji. FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. Odwiedzającym Festiwal Zawodów życzę natomiast, by bogata oferta edukacyjna spełniła ich oczekiwania i pomogła w dokonaniu właściwych wyborów. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 5

6 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim FESTIWAL ZAWODÓW tel: 33/ www: Festiwal Zawodów w Małopolsce, projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w latach , jest elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. Główne cele oraz założenia projektu ogniskują się wokół promocji kształcenia zawodowego oraz kompleksowego wsparcia uczniów szkół Salezjaƒskie gimnazjalnych Publiczne poprzez Technikum skierowanie oraz do nich oferty zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego Salezjaƒska mającego Publiczna w konsekwencji Zasadnicza podnieść Szkoła u uczniów Małopolskich gimnazjów zdolności do wyboru Zawodowa ścieżki wchodzà kształcenia w skład oraz planowania rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami. Szkół Zawodowych Towarzystwa Salez- Zespołu W okresie od września 202 roku do marca 203 z zajęć jaƒskiego z doradztwa, zawodowego dla którego skorzystało ponad 3000 małopolskich gimnazjalistów. Ogółem organem do 205 prowadzàcym roku w ramach jest Towarzystwo projektu planowane jest objęcie doradztwem zawodowym co najmniej Salezjaƒskie 00 szkół Inspektoria gimnazjalnych Krakowska w Małopolsce oraz uczniów tych szkół. Inspiracją Województwa Małopolskiego do wprowadzenia si na niniejsze kierunkach: inicjatywy, technik jest technologii odbywający się corocznie Mundial Zawodów w Lyonie, w którym drewna, szkoły technik zawodowe pojazdów z Małopolski samochodowych, przez stowarzyszenie technik mechanik AROM zajmujące obróbka biorą w udział od 2002 roku. Mundial organizowany jest się kształceniem i orientacją zawodową. przedstawione prowadzone zostaną sà zawody klasy o w profi- któ- W bieżącym roku w trakcie trzech dni trwania Festiwalu rych kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i szkoły wyższe lach: stolarz, z terenu mechanik Województwa pojazdów Małopolskiego. Prezentacje uzupełniać będą przedstawiane chodowych przez małopolskich oraz operator przedsiębiorców obrabiarek samo- możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. W trakcie Targów odbędzie się również konferencja własnych, poświęcona dobrze m.in kwestiom wyposa onych doradztwa warsztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia zawodowego. Tegoroczny Festiwal odbywa się w dniach 2 23 marca 2009 w roku Krakowie. szkoła Ofertę współpracuje szkolnictwa koncernewodowego FIAT Auto prezentują Poland 53 S.A., szkoły, dzi ki które czemu na powierzchni warsztaty łącznie zostały ponad wyposa one 3000 m 2 w przedstawią najnowo- zaczeêniejsze 60 tematów. urzàdzenia Technika diagnozujàce i szkoły zawodowe, oraz dwa których nowe samochody uczniowie prezentują do szkolenia, umiejętności a absolwenci jakie naszych zdobyli szkół podczas sà zatrudniani nauki w tych w szkołach stacjach zgrupowane diagnostycznych zostały FIAT. w siedmiu Uczniowie branżach: z miejscowoêci turystyczno-gastronomicznej, oddalonych od informatycznej, OÊwi cimia majà budowlanej, mo liwoêç społeczno-medycznej, zamieszkania w szkolnym rolno-przetwórczej, Internacie. znacznie mechaniczno-mechatronicznej oraz usługowej. Prezentacje przygotowują małopolskie szkoły zawodowe uczestniczące w innym projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie, a mianowicie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Od 200 roku szkoły zawodowe unowocześniają swoja bazę dydaktyczną oraz oferują kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów. 6

7 ul. Jagiełły 0, DORADZTWO OÊwi cim ZAWODOWE tel: 33/ www: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków. Jej misją jest wspieranie procesu kształcenia i wychowania poprzez działalność diagnostyczną, terapeutyczną, psychoprofilaktyczną i szkoleniową. Jednym z priorytetowych zadań placówki Salezjaƒskie jest doradztwo Publiczne edukacyjno-zawodowe; poradnia oferuje indywidualne konsultacje i zajęcia Salezjaƒska grupowe Publiczna pod kątem Zasadnicza wyboru kierunku Szkoła Technikum oraz dalszego kształcenia i zawodu, udziela wsparcia informacyjnego Zawodowa wchodzà w zakresie w możliwych skład Zespołu ścieżek kształcenia i trendów rynku pracy oraz pomoc merytoryczną Szkół Zawodowych dla szkół Towarzystwa w rozwijaniu Salezjaƒskiego Poradnia jest, również realizatorem dla którego sys- wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. temowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego organem dla młodzieży prowadzàcym w postaci jest Towarzystwo projektów takich jak Azymut kariery edukacyjno-zawodowej, Targi Salezjaƒskie Edukacyjne Inspektoria Festiwal Krakowska Zawodów czy Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego. Projekt Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów skierowany uczniowie jest majà do uczniów mo liwoêç klas III kształcenia szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Jego celem si jest na przygotowanie kierunkach: technik do trafnego technologii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zwiększenie dostępności drewna, usług doradczych, technik pojazdów promocja samochodowych, kształcenia zawodowego oraz przybliżenie naszego systemu edukacji technik do standardów mechanik edukacyjnych obróbka innych krajów europejskich. W ramach projektu w zakresie skrawaniem. doradztwa W zasadniczej zawodowego szkole opracowano scenariusze zajęć dla uczniów, które koncentrują zawodowej się wokół prowadzone takich tematów sà klasy jak: o profilach: stolarz, podejmowanie decyzji (czyli jak dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną), mechanik pojazdów samochodowych samopoznanie (określenie swych zainteresowań i cech osobowości), trendy rynku pracy, perspektywiczne branże i zawody, odbywa kształcenie ustawiczne, mobilność zawodowa i geograficzna, segregacja si na terenie zawodowa, szkoły we możliwe ścieżki kształcenia w systemie edukacji. szkolnych. Od 0 wrzeênia Projekt zapewnia też wsparcie merytoryczne dla doradców 2009 roku zawodowych szkoła współpracuje wykonawców koncernejektu, FIAT w postaci Auto szkolenia Poland S.A., na temat dzi ki metodyki czemu prowadzenia warsztaty zostały zajęć z wyposa one doradztwa zawodowego, w najnowo- proczeêniejsze sposobu wykorzystania urzàdzenia diagnozujàce scenariuszy oraz podczas dwa lekcji nowe z samochody uczniami oraz do bazy szkolenia, narzędzi a doradczych. absolwenci naszych Zajęcia szkół realizowane sà zatrudniani są dla każdej w stacjach grupy diagnostycznych klasowej w wymiarze FIAT. 7 Uczniowie godzin lekcyjnych, z miejscowoêci uczniowie mają oddalonych też możliwość od OÊwi cimia konsultacji majà indywidualnych mo liwoêç w zamieszkania wymiarze 4-ech w szkolnym godzin na Internacie. klasę. W ich znacznie ramach opracowywana jest spersonalizowana ścieżka dalszej edukacji ucznia w postaci Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty. Działania te mają charakter przygotowujący do wieńczącego projekt spotkania z zawodami Festiwalu Zawodów, podczas którego małopolskie szkoły ponadgimnazjalne prezentują pracę w różnych profesjach możliwych do uzyskania w strukturach szkolnictwa zawodowego. 7

8

9

10

11 ul. Jagiełły 0, OÊwi cimprezentacje tel: 33/ www: Branża budowlana: Szkoła Temat prezentacji Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie Zagospodarowanie Salezjaƒskie Publiczne przestrzeni Technikum z wykorzystaniem Salezjaƒska różnych technologii Publiczna Zasadnicza i materiałów Szkoła oraz budowlanych, dla którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach aspekty procesu inwestycyjnego na przykła- Od projektu do realizacji wybrane dzie jednorodzinnego domu mieszkalnego Centrum Kształcenia Praktycznego, Drewniany p.w. Êw. model Jacka. piłki Obecnie w technikum ul. St. Leszczyńskiej 8, Oświęcim Zespół Szkół Technicznych i Placówek Wykonywanie si na kierunkach: tynków maszynowych, technik technologii tynki w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, dekoracyjne, drewna, instalacje technik pojazdów elektryczne. samochodowych, Nowy Targ Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 0, Oświęcim nego Pokaz produkcji prowadzone drewnianego sà fotela klasy buja- o profilach: przy użyciu stolarz, elektronarzędzi mechanik pojazdów samochodowych pomiarów geodezyjnych Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Bochnia ul. Stasiaka skrawajàcych. Praktyczna nauka za- Pokaz Zespół Szkół Budowlanych, ul. Krupówki 8, Galanteria wodu odbywa drzewna si wyroby na terenie użytkowe szkoły we Zakopane szkolnych. Od 0 wrzeênia Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki. Nowoczesne 2009 roku szkoła pomiary współpracuje geodezyjne koncernem FIAT Wodnej Auto Poland w Krakowie, S.A., ul. dzi ki Lea czemu 235, warsztaty 2. Labolatoryjne zostały badanie wyposa one wybranych w najnowoczeêniejsze Kraków urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe wskaźników samochody jakości do szkolenia, wód a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych 3. Komputerowe FIAT. Uczniowie projektowanie z miejscowoêci wybranych znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç obiektów zamieszkania inżynierii w szkolnym środowiska Internacie. SZKOŁA: Zespół Szkół Budowlanych nr. Hydraulik po budowlance jest najlepszy, w Krakowie, ul. Szablowskiego, 2. Z AutoCadem za pan brat Kraków

12 ul. BRANŻA Jagiełły 0, MECHANICZNO-MECHATRONICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 0, Oświęcim Pokaz toczenia na tokarce sterowanej numerycznie i tokarce ręcznej. Porównanie technologii Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. Listopada 43, stanowisku Pokaz Salezjaƒskie diagnostyki Publiczne silnika spalinowego Technikum na oraz Salezjaƒska pokazowym, Publiczna pokaz Zasadnicza rozruchu Szkoła Gorlice elektrycznego Zawodowa silnika wchodzà klatkowego w skład Zespołu Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, Sucha wego jaƒskiego w inteligentnym, budownictwie dla którego Zastosowanie Szkół Zawodowych sterownika Towarzystwa mikroprocesoro- Salez- Beskidzka Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Szujskiego 3, Tarnów mochodowych p.w. Êw. Jacka. metodą Obecnie spawania w oraz technikum po- Wykonanie Salezjaƒskie rzeźby z Inspektoria części pojazdów Krakowska sakaz robotów uczniowie mobilnych majà mo liwoêç kształcenia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, dowa Pokaz spawania, diagnostyka samocho- ul. Z. Augusta 8, Limanowa prowadzone robotów z elementami sà klasy o profi- wy- Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a, Kraków konawczymi lach: stolarz, mechanik pojazdów samo- Programowanie Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych Czy zrozumieć chodowych roboty oraz jest operator trudno? obrabiarek Poprzez w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 4, zabawę skrawajàcych. do nauki programowanie Praktyczna nauka robotów.wodu za- Nowy Sącz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, ul. Witosa 2, Szczucin sztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia Metaloplastyka własnych, dobrze użytkowa wyposa onych war roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowo- Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza. Sterowanie manipulatorem przemysłowym MPS Festo z wykorzystaniem ste- Sendzimira w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2, czeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci Kraków rownika S7 300 firmy Siemens naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci 2. Prezentacja zestawu dydaktycznego sterowania silnikiem trójfazowym w oparciu znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. o sterownik Mitsubishi z rodziny FX 3G Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej, ul. K. Wielkiego, Biecz Prezentacja zdalnie sterowanego modelu samochodu ciężarowego Koło zębate od żywego spostrzegania do abstrakcyjnego myślenia, a od niego do praktyki 2

13 ul. BRANŻA Jagiełły 0, INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół nr im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Starowiejska 22 a, Andrychów Warsztaty produkcji filmowej tajemnice i kulisy tworzenia superprodukcji. Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce, Rynek Górny 2, Wieliczka Photoshop Salezjaƒskie moim Publiczne narzędziem Technikum pracy. oraz Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 3, Kraków telekomunikacji, Szkół Zawodowych informatyk, Towarzystwa elektryk. Salez- Wszystko Zawodowa jest informatyką - wchodzà w specjalista skład Zespołu ds. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Prezentacja jaƒskiego montażu, materiału audiowizualnego dla którego w Brzesku, ul. Piastowska 2, Brzesko Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych Efekty p.w. graficzne Êw. Jacka. w dokumentach Obecnie w filmowych technikum w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 4, Nowy Sącz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, ul. Witosa 2, Szczucin wodowej, wych, internetowej technik mechanik i GSM do monitorin- obróbka Prezentacja drewna, wykorzystania technik pojazdów sieci samochodo- bezprzegu wybranych skrawaniem. miejsc W zasadniczej i obiektów szkole zawodowej Zespół Szkół nr 3 im. ks. Prof. Józefa Tischnera, ul. Wojska Polskiego 3, Wa- Prezentacja technika prowadzone organizacji sà klasy reklamy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych dowice odbywa inteligentnego si na terenie domu szkoły we Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, ul. E. Kwiatkowskiego 7, własnych, dobrze wyposa onych war- Automatyka 33 0 Tarnów sztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze BRANŻA urzàdzenia ROLNO-PRZETWÓRCZA diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie Szkoła oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç Temat zamieszkania prezentacji w szkolnym Internacie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa, Nawojowa 348a, Nawojowa obiektów architektury krajobraz oraz ma- Wykonanie modelów projektowanych kiety ogrodu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, Wysowa Zdrój Pokaz sporządzania sianokiszonki w terenach górskich 3

14 ul. Jagiełły Zespół Szkół 0, Ponadgimnazjalnych OÊwi cim w Brniu, Propozycja wizualizacji ogrodu przydomowego tel: Breń 33/ 844 3, Olesno Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.. Pokaz wykonania projektu parku szkolnego, gospodarstwa agroturystycznego, www: W Witosa w Giebułtowie, os. szkolne 8, Giebułtów zieleńca przy pomocy programów komputerowych. 2. Pokaz wykonanie kompozycji florystycznych. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Magia Zawodowa florystyki wchodzà w skład Zespołu w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków 2. Ogrodowa Szkół Zawodowych sceneria. Towarzystwa Salezjaƒskiego podstawowych, metod dla dia- którego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Prezentacja Ustawicznego w Czernichowie gnostycznych organem i prowadzàcym zabiegów pielęgnacyjnych jest Towarzystwo u zwierząt Salezjaƒskie domowych Inspektoria Krakowska BRANŻA SPOŁECZNO-MEDYCZNA prezentacji Szkoła Temat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Cha- filcu i wodowej korali prowadzone sà klasy o profi- Wiosenna skrawaniem. biżuteria W i dekoracje zasadniczej ze szkole sznurka, załubińskiego, ul. Zdrojowa 8, Myślenicchodowych lach: stolarz, mechanik pojazdów samo- odbywa Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, w różnych. Udzielenie pomocy si przedmedycznej na terenie szkoły we własnych, grupach dobrze wiekowych wyposa onych warsztatach szkolnych Kraków 2. Prezentowanie przez słuchaczy Od 0 kierunku wrzeênia Ortoptystka 2009 roku wybranych szkoła współpracuje umiejętności zawodowych koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wykonywanie wyposa one podstawowych w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe badań samochody okulistycznych do szkolenia, w ramach a absolwenci profilaktyki wad i schorzeń naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie narządu z wzroku miejscowoêci znacznie Krakowska oddalonych Medyczna od OÊwi cimia Szkoła Policealna, majà mo liwoêç ul. Prezentacja zamieszkania zawodu w szkolnym technik dentystyczny Internacie. Zamojskiego 58, Kraków 4

15 ul. BRANŻA Jagiełły 0, TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, Miechów Ukryty skrawek nieba drinki z pasją (wykonanie short i long drinków), rzeźba z owoców i warzyw Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Sporządzanie finger food, prezentacja ciasteczek Salezjaƒskie wyśmienitych, Publiczne sporządzanie Technikum short oraz im. Prof. Odona Bujwida, ul. Zamoyskiego 6, Kraków i long Salezjaƒska drinków, flambirowanie Publiczna Zasadnicza bananów, Szkoła rzeźbienie Zawodowa w owocach wchodzà i warzywach w skład Zespołu, dla którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Cha- Umiejętności gastronomiczne i baristyczne łubińskiego, ul. Zdrojowa 8, Myślenice Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, ul. Reymonta 9, Tuchów Pokaz uczniowie kelnerstwa majà synchronicznego mo liwoêç kształcenia Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomikorowaćwych, Przekąski zakąski drewna, technik jak pojazdów przygotować samochodo- i udecach, ul. 3 Maja 2, Niepołomice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych, vide, Pokaz gastronomiczny: prowadzone jagnięcina sà klasy sous- o profilach: sałatka stolarz, zakopiańska mechanik pojazdów samochodowych ul. Partyzantów /5, Zakopane odbywa hotelowa, si na terenie szkoły we Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Sułkowice, 2. Dekoracyjne własnych, dobrze składanie wyposa onych ręczników i ser- war-. Recepcja ul. Szkolna 34 wetek sztatach indywidualnego szkolnych. użytku, Od 0 wrzeênia 3. Letnie 2009 orzeźwienie roku szkoła w współpracuje środku zimy, Sporządzanie koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały drinków wyposa one bezalkoholowych, w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe 4. Nadziewanie samochody do i dekorowanie szkolenia, a babeczek absolwenci kruchych. naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie Zespół oddalonych Szkół nr 3 od im. OÊwi cimia ks. Prof., Józefa Tischnera, ul. Wojska Polskiego 3, majà mo liwoêç Prezentacja zamieszkania zawodu w szkolnym cukiernik Internacie. i kucharz Wadowice Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, ul. Grabina 57, Zakliczyn Pokaz kelnerski synchroniczny, dekoracje cukiernicze, carving, pokaz barmański. 5

16 ul. BRANŻA Jagiełły 0, USŁUGOWA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38, 3 60 Kraków Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Trzebinia, ul. Gwarków 3 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 07, Proszowice Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, Ciężkowice, ul. Łuczkiewiczów 2 Zespół Szkół nr, Pl. Słowackiego 3, Nowy Targ Zespół Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a, Dobczyce Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków Niepubliczne Technikum w Wadowicach, ZDZ Katowice, ul. Nadbrzeżna 25b Od projektu do efektu wykonanie reklamy drukowanej i multimedialnej. Fryzury okazjonalne. Kompleksowa obsługa klienta w salonie fryzjersko-kosmetycznym (stylizacja; prezentacja stylizacji fryzur, manicure, make upu)., dla którego Prezentacja organem stylizacji prowadzàcym fryzur jest Towarzystwo W harmonii si na kierunkach: z modą i samym technik sobą technologii prezentacja drewna, sposobów technik kreowania pojazdów wizerunku samochodowych, mody) (pokaz Prezentacja stylizacji prowadzone spacerkiem sà klasy przez o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samo- wieki Wiosenna chodowych kolekcja oraz fryzur operator i makijaży obrabiarek 203 Fryzjerstwo własnych, i kosmetyka dobrze wyposa onych w dobrym smaku warsztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 6

17 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim tel: 33/ www: Czwartek Program towarzyszący scena Godz. Organizator Temat 0:00-0:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Moja przygoda z WSTiE prezentacja uczelni w Suchej Beskidzkiej 0:30-:00 XXX Liceum Ogólnokształcące Zobacz taniec współczesny, modern,, dla którego w Krakowie hip hop, salsę oraz dancehall pokaz grupy tanecznej :00-4:00 Województwo Małopolskie organem Oficjalne prowadzàcym Otwarcie Targów jest Towarzystwo Edukacyjnych Festiwal Salezjaƒskie Inspektoria Zawodów w Małopolsce Krakowska 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii p.w. Moja Êw. przygoda Jacka. Obecnie z WSTiE w prezentacja uczelni technikum w Suchej Beskidzkiej 4:30-5:00 EF Education First, Warszawa si Poznaj na kierunkach: EF kursy językowe technik technologii za granicą Pierwsza technik pomoc mechanik w nagłych wypad- obróbka 5:00-5:30 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie skrawaniem. kach W zasadniczej szkole zawodowej prowadzone sà klasy o profilach: Piątek stolarz, mechanik pojazdów samo- chodowych Godz. 0:00-0:30 0:30-:00 Organizator Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie XXX Liceum Ogólnokształcące Temat własnych, Pokazy żonglerki dobrze wyposa onych piłką nożną, pokazy umiejętności szkolnych. piłkarskich Od 0 wrzeênia warsztatach 2009 Zobacz roku taniec szkoła współczesny, współpracuje modern, koncernem FIAT Auto w Poland Krakowie S.A., dzi ki czemu warsztaty hip zostały hop, salsę wyposa one oraz dancehall w najnowoczeêniejsze po- urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody kaz grupy do tanecznej szkolenia, a absolwenci naszych :00-:30 szkół sà Pavol zatrudniani Jozef Šafárik w stacjach University diagnostycznych in Pavol FIAT. Jozef Uczniowie Šafárik University z miejscowoêci in Košice wisdom w szkolnym of the past, Internacie. knowled- znacznie oddalonych Košice, od OÊwi cimia Słowacja majà mo liwoêç zamieszkania ge of the present, knowledge of the future :30-2:00 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Moja przygoda z WSTiE prezentacja w Suchej Beskidzkiej uczelni 2:00-2:30 Centrum Kreatywności Perła Nauka efektywna i zabawa kreatywna w Krakowie z Perłą 7

18 ul. 3:00-3:30 Jagiełły 0, XXIII Liceum OÊwi cim Ogólnokształcące, Grupa Teatralna 23 z minispekta-klem Lilije na motywach Ballady tel: 33/ Kraków Adama Mickiewicza www: 3:30-4:00 KHLeuven Leuven University Study Business Management Marketing College, Leuven, Belgia at KHLeuven, Leuven Univer- sity College. Launch your business career in Belgium 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Salezjaƒskie Moja przygoda Publiczne z WSTiE Technikum prezentacja uczelni Publiczna Zasadnicza Szkoła oraz w Suchej Beskidzkiej Salezjaƒska 4:30-5:00 XI Liceum Ogólnokształcące Zawodowa Pokaz musztry wchodzà i taniec w współczesny skład Zespołu im. M. Dąbrowskiej w Krakowie 5:00-5:30 Uniwersytet Ekonomiczny UEK uczelnia, sukcesu. dla Prezentacja uczelni. którego w Krakowie organem prowadzàcym Piotr Bednarski, jest Towarzystwo Rzecznik Salezjaƒskie prasowy UEK Inspektoria Krakowska Sobota, Godz. 0:00-0:30 0:30-:00 :30-2:00 2:00-2:30 Organizator Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej KHLeuven Leuven University College, Leuven, Belgia Temat skrawaniem. Pokazy żonglerki W zasadniczej piłką nożną, szkole pokazy umiejętności prowadzone piłkarskich sà klasy o profi- zawodowelach: Zobacz stolarz, taniec mechanik współczesny, pojazdów modern, hip hop, oraz salsę operator oraz dancehall obrabiarek samochodowych skrawajàcych. pokaz grupy Praktyczna tanecznej nauka zawodu Moja odbywa przygoda si z na WSTiE terenie prezentacja uczelni dobrze wyposa onych war- szkoły we własnych, sztatach Study Business szkolnych. Management Od 0 wrzeênia Marketing roku at KHLeuven, szkoła współpracuje Leuven Univer- kon cernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty sity zostały College. wyposa one Launch your w business najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody career in Belgium do szkolenia, a absolwenci naszych 2:30-3:00 szkół sà Centrum zatrudniani Kreatywności w stacjach Perła diagnostycznych Nauka FIAT. efektywna Uczniowie i zabawa z miejscowoêci kreatywna z Perłą w szkolnym znacznie oddalonych w Krakowie od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania Internacie. 3:00-3:30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej UEK uczelnia sukcesu. Prezentacja uczelni. Piotr Bednarski, Rzecznik prasowy UEK Moja przygoda z WSTiE prezentacja uczelni 8

19

20

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zależności od swoich zainteresowań w następujących prezentacjach: Prezentacje - branża informatyczno-elektroniczna

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zależności od swoich zainteresowań w następujących prezentacjach: Prezentacje - branża informatyczno-elektroniczna Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zależności od swoich zainteresowań w następujących prezentacjach: Prezentacje - branża informatyczno-elektroniczna Efekty graficzne w dokumentach filmowych "Wszystko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, Niepołomice

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, Niepołomice ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW TARGI EDUKACYJNE FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE 23-25 MARZEC 2017 Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Liceum Ogólnokształcące dla w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przedmioty Bochnia Oracka 30 10% 79,3 37,2 19,9 28 51,8 45,7 2 71,7 60,5

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania

Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania Komponent ogólny Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Projekty konkursowe-rok szkolny 2017/2018 Powiat Tarnowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bocheński Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia Stasiaka 91% 69 60 69 56 63 70 64 81 64 6 bocheński Publiczne Technikum Bochnia Windakiewicza 91% 138 59 68 58 71 64 136 47 40 3 bocheński

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania

Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania Małopolska Chmura Edukacyjna -nowy model nauczania 14 marca 2017 Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM 2.1.3 AGH Lider projektu, Partnerstwo z WM, uczelniami, organami prowadzącymi szkoły

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. PIĄTEK 18 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka PIĄTEK 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Targi Edukacyjne. Festiwal Zawodów w Małopolsce marca 2013

Targi Edukacyjne. Festiwal Zawodów w Małopolsce marca 2013 Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 21-23 marca 2013 1 wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 30-017 Kraków ul. Racławicka 56 eu.sekretariat@umwm.pl Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Cele projektu: stworzenie środowiska umożliwiającego uczniom obcowanie z nauką, a przez

Bardziej szczegółowo

OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r.

OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r. OTWARTA SOBOTA 22 kwietnia 2017 r. Ekonomicznych Nr 1 Ekonomicznych Nr 2 Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej Prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ŚRODA 16 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka ŚRODA 16 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 9.00 do 14.00 Spotkania informacyjno - doradcze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 WTOREK, 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 9.00 Rozmowa kwalifikacyjna jak być pierwszym z wielu 9.50 do 10.50 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka. CZWARTEK 17 października

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY. 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka. CZWARTEK 17 października HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka CZWARTEK 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 10.30 Zajęcia warsztatowe Mam talent Bochnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY WTOREK, 18 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 WTOREK, 18 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 9.00 Rozmowa kwalifikacyjna jak być pierwszym z wielu 9.50 do 10.50 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , bocheński bocheński bocheński Niepubliczne Liceum Niepubliczne Ogólnoształcące dla Niepubliczne Technikum wszystkie Bochnia Oracka 22 59% 80,5 43,1 35,5 22 57,6 49,4 Bochnia Oracka 13 15% 71,9 27,6 26,6

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 ŚRODA, 19 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 11.30 Planowanie kariery zawodowej zaplanuj swoją przyszłość zawodową z głową

Bardziej szczegółowo

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie 1 bocheński Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Rozdziele 194, 32-731 Żegocina 2 brzeski Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach nr piętra liczba sal sal w m² / I piętro 9 149,27 32-823 Łęki - 1 4

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 17 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 17 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 PONIEDZIAŁEK, 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 14.00 8.00 do 14.00 Zawodowy start konsultacje indywidualne z doradcami

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć! Bobowa ponadgimnazjalnych Chrzanów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ŚRODA, 19 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 ŚRODA, 19 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 8.00 do 11.30 Planowanie kariery zawodowej zaplanuj swoją przyszłość zawodową z głową

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie z Bazy adresowej UTW wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego w Nowym Sączu BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Sierpień 2015 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Warszawska 24 31-155 Kraków e-mail: mp.krakow@interia.pl Wprowadzenie Małopolski Festiwal Zawodów

Bardziej szczegółowo

Nr post. 2/CHMURA/2016. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

Nr post. 2/CHMURA/2016. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Nr post. 2/CHMURA/2016 Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Charakterystyka projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier 2 i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Staszewskiego 25/12 (oficyna) 31-113 Kraków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PUBLICZNE ADRES TELEFON 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r.

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r. Doradztwo zawodowe w warszawskich gimnazjach Konferencja 27 listopada 2015r. ul.mińska 1/5 03-806 Warszawa tel.(022) 619-00-38 e-mail : ckpwaw@neostrada.pl strona : www.ckpwaw.pl Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 16 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PONIEDZIAŁEK, 16 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2017 PONIEDZIAŁEK, 16 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania Poszukiwani na rynku pracy Andrychów Organizator i informacje dodatkowe w Wadowicach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA NR 1 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA NR 1 PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266/7 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 207 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY CZWARTEK, 20 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 CZWARTEK, 20 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci 8.00 do 12.00 9.00 do 12:00 9.00 do 13.00 Planowanie kariery zawodowej Nie daj się zaskoczyć!,,droga

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zapraszają w dniach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III 30 listopada-1 grudnia 2015r.

Konferencja podsumowująca projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III 30 listopada-1 grudnia 2015r. Konferencja podsumowująca projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III 30 listopada-1 grudnia 2015r. Warszawa ul.mińska 1/5 03-806 Warszawa tel.(022) 619-00-38

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają w dniach 19-23.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce marca 2014 r.

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce marca 2014 r. Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 20 22 marca 2014 r. wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego 30-017 Kraków ul. Racławicka 56

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PIĄTEK, 21 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PIĄTEK, 21 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 PIĄTEK, 21 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 10.40 do 12.30 10.00 do 16.00 12.00 do 15.00 9.00 do 10.00 Bądź autorem swojej kariery

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników na podbudowie zasadniczej w trzyletnie technika uzupełniające. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA

Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA powiaty: mławski, ciechanowski, pułtuski Harmonogram działań podejmowanych przez szkołę w związku z TYGODNIEM ZAWODOWCA lp termin/ czas trwania /dzień, godz./ Działanie /rodzaj działania i krótki opis/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita w zł ,00 zł ,90 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 96,67% ,00 zł ,00 zł 96,67%

Wartość całkowita w zł ,00 zł ,90 zł 100,00% ,00 zł ,00 zł 96,67% ,00 zł ,00 zł 96,67% Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku Lista projektów po wstępnej kwalifikacji (preselekcji), w przypadku których projektodawcy zaproszeni zostają

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 Zespół Szkół Medycznych im. H. Chrzanowskiej

Bardziej szczegółowo

SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego. dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy

SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego. dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy SPInKA - nowe wyzwania dla doradcy zawodowego dr inż. Władysława Maria Francuz - Profesor Oświaty dr Marian Piekarski doradca zawodowy Szkolny Punkt Informacji i Kariery Małopolska 2 SzOK Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury bocheński Publiczne Liceum Ogólnokształcące Bochnia Windakiewicza 6 79,2 42 45,6 62 32,4 31,7 1 36,0 3 71,0 38,3 10 59,8 45,0 13 60,0 15 58,0 67 60,2 42,0 53 63,9 bocheński II Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie Rok szkolny 2014/2015 Cykliczne spotkania (współpraca) doradcy zawodowego z pedagogami/osobami

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON SZKOŁY PUBLICZNE 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Lp Nazwa Szkoły Typ szkoły profil, specjalność, zawód 1. Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. UTW w Alwerni przy Stowarzyszeniu Alwernia Plus Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Załącznik 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie Nr 40/2015 z dnia 16 lutego 2015 PLANOWANA LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nazwa szkoły Nazwa jednostki pedagogicznej Zawód (wg klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nazwa olimpiady/turniej u zawodowego. Organizator. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje?

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? ŚRODA 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MAŁOPOLSCE

WYKAZ PUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MAŁOPOLSCE WYKAZ PUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MAŁOPOLSCE Lp. Nazwa placówki Adres Telefon Małopolskie Centrum Doskonalenia biuro@mcdn.edu.pl 30-003 Kraków ul. Lubelska 23 623-76-56 623-76-46 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH.

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH. ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH. Szkoła w oświacie instytucja oświatowowychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie Szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 7 tel. 077/416-36-25,

Bardziej szczegółowo

SEKRETARZ STANU. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SEKRETARZ STANU. Organizator. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu DKZU-WJK.4055.9.2017.MŚ Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. Na podstawie z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE. Lista wystawców - ABSOLWENT 2016 EDYCJA LUBUSKA - Gorzów Wlkp. & Zielona Góra

SZKOŁY WYŻSZE. Lista wystawców - ABSOLWENT 2016 EDYCJA LUBUSKA - Gorzów Wlkp. & Zielona Góra Lista wystawców - ABSOLWENT 2016 EDYCJA LUBUSKA - Gorzów Wlkp. & Zielona Góra SZKOŁY WYŻSZE 1. Akademia Morska w Szczecinie 2. Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny 3. Akademia Morska w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PIĄTEK, 21 października

HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PIĄTEK, 21 października HARMONOGRAM MAŁOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2016 PIĄTEK, 21 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania 10.40 do 12.30 10.00 do 16.00 12.00 do 15.00 9.00 do 10.00 Bądź autorem swojej kariery

Bardziej szczegółowo

Dobry. Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU. lepsza przyszłość

Dobry. Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU. lepsza przyszłość Dobry zawód lepsza przyszłość Dobra szkoła W TWOIM ZASIĘGU WWW.FAJNASZKOLA.NET II liceum ogólnokształcące - mundurowe Technikum Branżowa szkoła I stopnia liceum ogólnokształcące dla Dorosłych szkoła policealna

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia za bony w Małopolsce organizowane przez WUP Kraków

Szkolenia za bony w Małopolsce organizowane przez WUP Kraków Wiadomości Środa, 31 stycznia 2018 Szkolenia za bony w Małopolsce organizowane przez WUP Kraków Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie Kierunek Kariera,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo