Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! marca Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce"

Transkrypt

1 Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2-23 marca 203 Wybierz swój kierunek! Kraków, ul. Centralna 4A

2 wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków ul. Centralna 4A projekt okładki: Paweł Bigos DTP: Drukarnia TECHNET Kraków druk i oprawa: Drukarnia TECHNET Kraków Za treść zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialności

3 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim Spis treści tel: 33/ www: Patronaty...4 Słowo wstępne organizatora...5 Festiwal zawodów...6 Doradztwo zawodowe...7 Prezentacje..., dla którego Program towarzyszący scena...7 Alfabetyczny spis wystawców...2 Branżowy spis wystawców...26 Wpisy informacyjne wystawców...3 Reklamy...6 prowadzone sà klasy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 3

4 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim Patronat honorowy tel: 33/ Prezydent Miasta Krakowa www: Majchrowski Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, dla którego Patronat medialny i współpraca prowadzone sà klasy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 4

5 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim tel: 33/ www: Szanowni Państwo, SŁOWO WSTĘPNE DO KATALOGU Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich wystawców oraz gości na Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. Dzięki współpracy Salezjaƒskie Województwa Publiczne Technikum Małopolskiego z Targami w Krakowie w tym roku możemy Państwu Salezjaƒska zaprezentować Publiczna nową Zasadnicza odsłonę Szkoła tego oraz wydarzenia. Celem Targów jest przede wszystkim wsparcie uczniów Szkół w Zawodowych wyborze dalszej Towarzystwa ścieżki kształcenia. Szczególnie jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, jaƒskiego w ramach w którego OÊwi cimiu, Małopolska dla którego może Salez- się poszczycić niezwykle atrakcyjną ofertą przygotowaną organem w oparciu prowadzàcym o trendy jest technologiczne Towarzystwo płynące ze sfery gospodarki i nauki. W tym roku podczas Targów po raz pierwszy w jednym uczniowie miejscu majà można mo liwoêç zobaczyć kształcenia pokazy praktycznych umiejętności, które prezentują uczniowie si szkół na kierunkach: zawodowych technik biorących technologii udział w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego drewna, w Małopolsce. technik pojazdów W sposób samochodowych, poszczególnych technik mechanik zawodów. obróbka Prezen- warsztatowy przedstawiają na czym polega kunszt i atrakcyjność tacje wspierają oferty uczelni wyższych z kraju i zagranicy skrawaniem. oraz szkół W zasadniczej licealnych z terenu szkole Województwa Małopolskiego. wodowej prowadzone sà klasy o profi- za- Festiwal Zawodów to jednak nie tylko prezentacje, to również lach: stolarz, kompleksowy mechanik programu pojazdów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych. chodowych Program oraz operator ten zakłada obrabiarek budo- samowę systemu orientacji zawodowej w Małopolsce w perspektywie skrawajàcych. do 2020 Praktyczna roku. nauka zawodu Naszą inspiracją do stworzenia Festiwalu Zawodów był własnych, odbywający dobrze się wyposa onych corocznie i organizowany przez stowarzyszenie AROM zajmujące się kształceniem sztatach szkolnych. i orientacją zawodową Od 0 wrzeênia Mun- wardial Zawodów w Lyonie. Szkoły zawodowe z Małopolski 2009 biorą roku w szkoła nim udział współpracuje od 2002 roku. koncernem Korzystając FIAT Auto z okazji Poland chciałbym S.A., podziękować dzi ki czemu wszystkim warsztaty patronom, zostały wyposa one a w szczególności w najnowoczeêniejszpolskiemu urzàdzenia Kuratorowi diagnozujàce Oświaty, partnerom oraz dwa i współpracownikom nowe samochody do oraz szkolenia, wszystkim a absolwenci wystawcom Mało- naszych za zaangażowanie szkół sà zatrudniani podczas w przygotowań stacjach diagnostycznych do tegorocznej edycji. FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. Odwiedzającym Festiwal Zawodów życzę natomiast, by bogata oferta edukacyjna spełniła ich oczekiwania i pomogła w dokonaniu właściwych wyborów. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 5

6 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim FESTIWAL ZAWODÓW tel: 33/ www: Festiwal Zawodów w Małopolsce, projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w latach , jest elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. Główne cele oraz założenia projektu ogniskują się wokół promocji kształcenia zawodowego oraz kompleksowego wsparcia uczniów szkół Salezjaƒskie gimnazjalnych Publiczne poprzez Technikum skierowanie oraz do nich oferty zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego Salezjaƒska mającego Publiczna w konsekwencji Zasadnicza podnieść Szkoła u uczniów Małopolskich gimnazjów zdolności do wyboru Zawodowa ścieżki wchodzà kształcenia w skład oraz planowania rozwoju zawodowego zgodnie z ich predyspozycjami. Szkół Zawodowych Towarzystwa Salez- Zespołu W okresie od września 202 roku do marca 203 z zajęć jaƒskiego z doradztwa, zawodowego dla którego skorzystało ponad 3000 małopolskich gimnazjalistów. Ogółem organem do 205 prowadzàcym roku w ramach jest Towarzystwo projektu planowane jest objęcie doradztwem zawodowym co najmniej Salezjaƒskie 00 szkół Inspektoria gimnazjalnych Krakowska w Małopolsce oraz uczniów tych szkół. Inspiracją Województwa Małopolskiego do wprowadzenia si na niniejsze kierunkach: inicjatywy, technik jest technologii odbywający się corocznie Mundial Zawodów w Lyonie, w którym drewna, szkoły technik zawodowe pojazdów z Małopolski samochodowych, przez stowarzyszenie technik mechanik AROM zajmujące obróbka biorą w udział od 2002 roku. Mundial organizowany jest się kształceniem i orientacją zawodową. przedstawione prowadzone zostaną sà zawody klasy o w profi- któ- W bieżącym roku w trakcie trzech dni trwania Festiwalu rych kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i szkoły wyższe lach: stolarz, z terenu mechanik Województwa pojazdów Małopolskiego. Prezentacje uzupełniać będą przedstawiane chodowych przez małopolskich oraz operator przedsiębiorców obrabiarek samo- możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. W trakcie Targów odbędzie się również konferencja własnych, poświęcona dobrze m.in kwestiom wyposa onych doradztwa warsztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia zawodowego. Tegoroczny Festiwal odbywa się w dniach 2 23 marca 2009 w roku Krakowie. szkoła Ofertę współpracuje szkolnictwa koncernewodowego FIAT Auto prezentują Poland 53 S.A., szkoły, dzi ki które czemu na powierzchni warsztaty łącznie zostały ponad wyposa one 3000 m 2 w przedstawią najnowo- zaczeêniejsze 60 tematów. urzàdzenia Technika diagnozujàce i szkoły zawodowe, oraz dwa których nowe samochody uczniowie prezentują do szkolenia, umiejętności a absolwenci jakie naszych zdobyli szkół podczas sà zatrudniani nauki w tych w szkołach stacjach zgrupowane diagnostycznych zostały FIAT. w siedmiu Uczniowie branżach: z miejscowoêci turystyczno-gastronomicznej, oddalonych od informatycznej, OÊwi cimia majà budowlanej, mo liwoêç społeczno-medycznej, zamieszkania w szkolnym rolno-przetwórczej, Internacie. znacznie mechaniczno-mechatronicznej oraz usługowej. Prezentacje przygotowują małopolskie szkoły zawodowe uczestniczące w innym projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie, a mianowicie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Od 200 roku szkoły zawodowe unowocześniają swoja bazę dydaktyczną oraz oferują kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów. 6

7 ul. Jagiełły 0, DORADZTWO OÊwi cim ZAWODOWE tel: 33/ www: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie jest samorządową jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków. Jej misją jest wspieranie procesu kształcenia i wychowania poprzez działalność diagnostyczną, terapeutyczną, psychoprofilaktyczną i szkoleniową. Jednym z priorytetowych zadań placówki Salezjaƒskie jest doradztwo Publiczne edukacyjno-zawodowe; poradnia oferuje indywidualne konsultacje i zajęcia Salezjaƒska grupowe Publiczna pod kątem Zasadnicza wyboru kierunku Szkoła Technikum oraz dalszego kształcenia i zawodu, udziela wsparcia informacyjnego Zawodowa wchodzà w zakresie w możliwych skład Zespołu ścieżek kształcenia i trendów rynku pracy oraz pomoc merytoryczną Szkół Zawodowych dla szkół Towarzystwa w rozwijaniu Salezjaƒskiego Poradnia jest, również realizatorem dla którego sys- wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. temowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego organem dla młodzieży prowadzàcym w postaci jest Towarzystwo projektów takich jak Azymut kariery edukacyjno-zawodowej, Targi Salezjaƒskie Edukacyjne Inspektoria Festiwal Krakowska Zawodów czy Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego. Projekt Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów skierowany uczniowie jest majà do uczniów mo liwoêç klas III kształcenia szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Jego celem si jest na przygotowanie kierunkach: technik do trafnego technologii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zwiększenie dostępności drewna, usług doradczych, technik pojazdów promocja samochodowych, kształcenia zawodowego oraz przybliżenie naszego systemu edukacji technik do standardów mechanik edukacyjnych obróbka innych krajów europejskich. W ramach projektu w zakresie skrawaniem. doradztwa W zasadniczej zawodowego szkole opracowano scenariusze zajęć dla uczniów, które koncentrują zawodowej się wokół prowadzone takich tematów sà klasy jak: o profilach: stolarz, podejmowanie decyzji (czyli jak dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną), mechanik pojazdów samochodowych samopoznanie (określenie swych zainteresowań i cech osobowości), trendy rynku pracy, perspektywiczne branże i zawody, odbywa kształcenie ustawiczne, mobilność zawodowa i geograficzna, segregacja si na terenie zawodowa, szkoły we możliwe ścieżki kształcenia w systemie edukacji. szkolnych. Od 0 wrzeênia Projekt zapewnia też wsparcie merytoryczne dla doradców 2009 roku zawodowych szkoła współpracuje wykonawców koncernejektu, FIAT w postaci Auto szkolenia Poland S.A., na temat dzi ki metodyki czemu prowadzenia warsztaty zostały zajęć z wyposa one doradztwa zawodowego, w najnowo- proczeêniejsze sposobu wykorzystania urzàdzenia diagnozujàce scenariuszy oraz podczas dwa lekcji nowe z samochody uczniami oraz do bazy szkolenia, narzędzi a doradczych. absolwenci naszych Zajęcia szkół realizowane sà zatrudniani są dla każdej w stacjach grupy diagnostycznych klasowej w wymiarze FIAT. 7 Uczniowie godzin lekcyjnych, z miejscowoêci uczniowie mają oddalonych też możliwość od OÊwi cimia konsultacji majà indywidualnych mo liwoêç w zamieszkania wymiarze 4-ech w szkolnym godzin na Internacie. klasę. W ich znacznie ramach opracowywana jest spersonalizowana ścieżka dalszej edukacji ucznia w postaci Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty. Działania te mają charakter przygotowujący do wieńczącego projekt spotkania z zawodami Festiwalu Zawodów, podczas którego małopolskie szkoły ponadgimnazjalne prezentują pracę w różnych profesjach możliwych do uzyskania w strukturach szkolnictwa zawodowego. 7

8

9

10

11 ul. Jagiełły 0, OÊwi cimprezentacje tel: 33/ www: Branża budowlana: Szkoła Temat prezentacji Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie Zagospodarowanie Salezjaƒskie Publiczne przestrzeni Technikum z wykorzystaniem Salezjaƒska różnych technologii Publiczna Zasadnicza i materiałów Szkoła oraz budowlanych, dla którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach aspekty procesu inwestycyjnego na przykła- Od projektu do realizacji wybrane dzie jednorodzinnego domu mieszkalnego Centrum Kształcenia Praktycznego, Drewniany p.w. Êw. model Jacka. piłki Obecnie w technikum ul. St. Leszczyńskiej 8, Oświęcim Zespół Szkół Technicznych i Placówek Wykonywanie si na kierunkach: tynków maszynowych, technik technologii tynki w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, dekoracyjne, drewna, instalacje technik pojazdów elektryczne. samochodowych, Nowy Targ Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 0, Oświęcim nego Pokaz produkcji prowadzone drewnianego sà fotela klasy buja- o profilach: przy użyciu stolarz, elektronarzędzi mechanik pojazdów samochodowych pomiarów geodezyjnych Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Bochnia ul. Stasiaka skrawajàcych. Praktyczna nauka za- Pokaz Zespół Szkół Budowlanych, ul. Krupówki 8, Galanteria wodu odbywa drzewna si wyroby na terenie użytkowe szkoły we Zakopane szkolnych. Od 0 wrzeênia Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki. Nowoczesne 2009 roku szkoła pomiary współpracuje geodezyjne koncernem FIAT Wodnej Auto Poland w Krakowie, S.A., ul. dzi ki Lea czemu 235, warsztaty 2. Labolatoryjne zostały badanie wyposa one wybranych w najnowoczeêniejsze Kraków urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe wskaźników samochody jakości do szkolenia, wód a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych 3. Komputerowe FIAT. Uczniowie projektowanie z miejscowoêci wybranych znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç obiektów zamieszkania inżynierii w szkolnym środowiska Internacie. SZKOŁA: Zespół Szkół Budowlanych nr. Hydraulik po budowlance jest najlepszy, w Krakowie, ul. Szablowskiego, 2. Z AutoCadem za pan brat Kraków

12 ul. BRANŻA Jagiełły 0, MECHANICZNO-MECHATRONICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Jagiełły 0, Oświęcim Pokaz toczenia na tokarce sterowanej numerycznie i tokarce ręcznej. Porównanie technologii Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. Listopada 43, stanowisku Pokaz Salezjaƒskie diagnostyki Publiczne silnika spalinowego Technikum na oraz Salezjaƒska pokazowym, Publiczna pokaz Zasadnicza rozruchu Szkoła Gorlice elektrycznego Zawodowa silnika wchodzà klatkowego w skład Zespołu Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, Sucha wego jaƒskiego w inteligentnym, budownictwie dla którego Zastosowanie Szkół Zawodowych sterownika Towarzystwa mikroprocesoro- Salez- Beskidzka Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Szujskiego 3, Tarnów mochodowych p.w. Êw. Jacka. metodą Obecnie spawania w oraz technikum po- Wykonanie Salezjaƒskie rzeźby z Inspektoria części pojazdów Krakowska sakaz robotów uczniowie mobilnych majà mo liwoêç kształcenia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, dowa Pokaz spawania, diagnostyka samocho- ul. Z. Augusta 8, Limanowa prowadzone robotów z elementami sà klasy o profi- wy- Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a, Kraków konawczymi lach: stolarz, mechanik pojazdów samo- Programowanie Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych Czy zrozumieć chodowych roboty oraz jest operator trudno? obrabiarek Poprzez w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 4, zabawę skrawajàcych. do nauki programowanie Praktyczna nauka robotów.wodu za- Nowy Sącz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, ul. Witosa 2, Szczucin sztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia Metaloplastyka własnych, dobrze użytkowa wyposa onych war roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowo- Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza. Sterowanie manipulatorem przemysłowym MPS Festo z wykorzystaniem ste- Sendzimira w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2, czeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci Kraków rownika S7 300 firmy Siemens naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci 2. Prezentacja zestawu dydaktycznego sterowania silnikiem trójfazowym w oparciu znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. o sterownik Mitsubishi z rodziny FX 3G Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej, ul. K. Wielkiego, Biecz Prezentacja zdalnie sterowanego modelu samochodu ciężarowego Koło zębate od żywego spostrzegania do abstrakcyjnego myślenia, a od niego do praktyki 2

13 ul. BRANŻA Jagiełły 0, INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół nr im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Starowiejska 22 a, Andrychów Warsztaty produkcji filmowej tajemnice i kulisy tworzenia superprodukcji. Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce, Rynek Górny 2, Wieliczka Photoshop Salezjaƒskie moim Publiczne narzędziem Technikum pracy. oraz Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 3, Kraków telekomunikacji, Szkół Zawodowych informatyk, Towarzystwa elektryk. Salez- Wszystko Zawodowa jest informatyką - wchodzà w specjalista skład Zespołu ds. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Prezentacja jaƒskiego montażu, materiału audiowizualnego dla którego w Brzesku, ul. Piastowska 2, Brzesko Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych Efekty p.w. graficzne Êw. Jacka. w dokumentach Obecnie w filmowych technikum w Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 4, Nowy Sącz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, ul. Witosa 2, Szczucin wodowej, wych, internetowej technik mechanik i GSM do monitorin- obróbka Prezentacja drewna, wykorzystania technik pojazdów sieci samochodo- bezprzegu wybranych skrawaniem. miejsc W zasadniczej i obiektów szkole zawodowej Zespół Szkół nr 3 im. ks. Prof. Józefa Tischnera, ul. Wojska Polskiego 3, Wa- Prezentacja technika prowadzone organizacji sà klasy reklamy o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych dowice odbywa inteligentnego si na terenie domu szkoły we Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, ul. E. Kwiatkowskiego 7, własnych, dobrze wyposa onych war- Automatyka 33 0 Tarnów sztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze BRANŻA urzàdzenia ROLNO-PRZETWÓRCZA diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie Szkoła oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç Temat zamieszkania prezentacji w szkolnym Internacie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa, Nawojowa 348a, Nawojowa obiektów architektury krajobraz oraz ma- Wykonanie modelów projektowanych kiety ogrodu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, Wysowa Zdrój Pokaz sporządzania sianokiszonki w terenach górskich 3

14 ul. Jagiełły Zespół Szkół 0, Ponadgimnazjalnych OÊwi cim w Brniu, Propozycja wizualizacji ogrodu przydomowego tel: Breń 33/ 844 3, Olesno Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.. Pokaz wykonania projektu parku szkolnego, gospodarstwa agroturystycznego, www: W Witosa w Giebułtowie, os. szkolne 8, Giebułtów zieleńca przy pomocy programów komputerowych. 2. Pokaz wykonanie kompozycji florystycznych. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Magia Zawodowa florystyki wchodzà w skład Zespołu w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków 2. Ogrodowa Szkół Zawodowych sceneria. Towarzystwa Salezjaƒskiego podstawowych, metod dla dia- którego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Prezentacja Ustawicznego w Czernichowie gnostycznych organem i prowadzàcym zabiegów pielęgnacyjnych jest Towarzystwo u zwierząt Salezjaƒskie domowych Inspektoria Krakowska BRANŻA SPOŁECZNO-MEDYCZNA prezentacji Szkoła Temat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Cha- filcu i wodowej korali prowadzone sà klasy o profi- Wiosenna skrawaniem. biżuteria W i dekoracje zasadniczej ze szkole sznurka, załubińskiego, ul. Zdrojowa 8, Myślenicchodowych lach: stolarz, mechanik pojazdów samo- odbywa Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, w różnych. Udzielenie pomocy si przedmedycznej na terenie szkoły we własnych, grupach dobrze wiekowych wyposa onych warsztatach szkolnych Kraków 2. Prezentowanie przez słuchaczy Od 0 kierunku wrzeênia Ortoptystka 2009 roku wybranych szkoła współpracuje umiejętności zawodowych koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wykonywanie wyposa one podstawowych w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe badań samochody okulistycznych do szkolenia, w ramach a absolwenci profilaktyki wad i schorzeń naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie narządu z wzroku miejscowoêci znacznie Krakowska oddalonych Medyczna od OÊwi cimia Szkoła Policealna, majà mo liwoêç ul. Prezentacja zamieszkania zawodu w szkolnym technik dentystyczny Internacie. Zamojskiego 58, Kraków 4

15 ul. BRANŻA Jagiełły 0, TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2, Miechów Ukryty skrawek nieba drinki z pasją (wykonanie short i long drinków), rzeźba z owoców i warzyw Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Sporządzanie finger food, prezentacja ciasteczek Salezjaƒskie wyśmienitych, Publiczne sporządzanie Technikum short oraz im. Prof. Odona Bujwida, ul. Zamoyskiego 6, Kraków i long Salezjaƒska drinków, flambirowanie Publiczna Zasadnicza bananów, Szkoła rzeźbienie Zawodowa w owocach wchodzà i warzywach w skład Zespołu, dla którego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Cha- Umiejętności gastronomiczne i baristyczne łubińskiego, ul. Zdrojowa 8, Myślenice Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, ul. Reymonta 9, Tuchów Pokaz uczniowie kelnerstwa majà synchronicznego mo liwoêç kształcenia Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomikorowaćwych, Przekąski zakąski drewna, technik jak pojazdów przygotować samochodo- i udecach, ul. 3 Maja 2, Niepołomice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych, vide, Pokaz gastronomiczny: prowadzone jagnięcina sà klasy sous- o profilach: sałatka stolarz, zakopiańska mechanik pojazdów samochodowych ul. Partyzantów /5, Zakopane odbywa hotelowa, si na terenie szkoły we Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Sułkowice, 2. Dekoracyjne własnych, dobrze składanie wyposa onych ręczników i ser- war-. Recepcja ul. Szkolna 34 wetek sztatach indywidualnego szkolnych. użytku, Od 0 wrzeênia 3. Letnie 2009 orzeźwienie roku szkoła w współpracuje środku zimy, Sporządzanie koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały drinków wyposa one bezalkoholowych, w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe 4. Nadziewanie samochody do i dekorowanie szkolenia, a babeczek absolwenci kruchych. naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie Zespół oddalonych Szkół nr 3 od im. OÊwi cimia ks. Prof., Józefa Tischnera, ul. Wojska Polskiego 3, majà mo liwoêç Prezentacja zamieszkania zawodu w szkolnym cukiernik Internacie. i kucharz Wadowice Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, ul. Grabina 57, Zakliczyn Pokaz kelnerski synchroniczny, dekoracje cukiernicze, carving, pokaz barmański. 5

16 ul. BRANŻA Jagiełły 0, USŁUGOWA OÊwi cim tel: 33/ Szkoła Temat prezentacji www: Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38, 3 60 Kraków Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Trzebinia, ul. Gwarków 3 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 07, Proszowice Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, Ciężkowice, ul. Łuczkiewiczów 2 Zespół Szkół nr, Pl. Słowackiego 3, Nowy Targ Zespół Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a, Dobczyce Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków Niepubliczne Technikum w Wadowicach, ZDZ Katowice, ul. Nadbrzeżna 25b Od projektu do efektu wykonanie reklamy drukowanej i multimedialnej. Fryzury okazjonalne. Kompleksowa obsługa klienta w salonie fryzjersko-kosmetycznym (stylizacja; prezentacja stylizacji fryzur, manicure, make upu)., dla którego Prezentacja organem stylizacji prowadzàcym fryzur jest Towarzystwo W harmonii si na kierunkach: z modą i samym technik sobą technologii prezentacja drewna, sposobów technik kreowania pojazdów wizerunku samochodowych, mody) (pokaz Prezentacja stylizacji prowadzone spacerkiem sà klasy przez o profilach: stolarz, mechanik pojazdów samo- wieki Wiosenna chodowych kolekcja oraz fryzur operator i makijaży obrabiarek 203 Fryzjerstwo własnych, i kosmetyka dobrze wyposa onych w dobrym smaku warsztatach szkolnych. Od 0 wrzeênia 2009 roku szkoła współpracuje koncernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty zostały wyposa one w najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody do szkolenia, a absolwenci naszych szkół sà zatrudniani w stacjach diagnostycznych FIAT. Uczniowie z miejscowoêci znacznie oddalonych od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania w szkolnym Internacie. 6

17 ul. Jagiełły 0, OÊwi cim tel: 33/ www: Czwartek Program towarzyszący scena Godz. Organizator Temat 0:00-0:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Moja przygoda z WSTiE prezentacja uczelni w Suchej Beskidzkiej 0:30-:00 XXX Liceum Ogólnokształcące Zobacz taniec współczesny, modern,, dla którego w Krakowie hip hop, salsę oraz dancehall pokaz grupy tanecznej :00-4:00 Województwo Małopolskie organem Oficjalne prowadzàcym Otwarcie Targów jest Towarzystwo Edukacyjnych Festiwal Salezjaƒskie Inspektoria Zawodów w Małopolsce Krakowska 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii p.w. Moja Êw. przygoda Jacka. Obecnie z WSTiE w prezentacja uczelni technikum w Suchej Beskidzkiej 4:30-5:00 EF Education First, Warszawa si Poznaj na kierunkach: EF kursy językowe technik technologii za granicą Pierwsza technik pomoc mechanik w nagłych wypad- obróbka 5:00-5:30 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie skrawaniem. kach W zasadniczej szkole zawodowej prowadzone sà klasy o profilach: Piątek stolarz, mechanik pojazdów samo- chodowych Godz. 0:00-0:30 0:30-:00 Organizator Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie XXX Liceum Ogólnokształcące Temat własnych, Pokazy żonglerki dobrze wyposa onych piłką nożną, pokazy umiejętności szkolnych. piłkarskich Od 0 wrzeênia warsztatach 2009 Zobacz roku taniec szkoła współczesny, współpracuje modern, koncernem FIAT Auto w Poland Krakowie S.A., dzi ki czemu warsztaty hip zostały hop, salsę wyposa one oraz dancehall w najnowoczeêniejsze po- urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody kaz grupy do tanecznej szkolenia, a absolwenci naszych :00-:30 szkół sà Pavol zatrudniani Jozef Šafárik w stacjach University diagnostycznych in Pavol FIAT. Jozef Uczniowie Šafárik University z miejscowoêci in Košice wisdom w szkolnym of the past, Internacie. knowled- znacznie oddalonych Košice, od OÊwi cimia Słowacja majà mo liwoêç zamieszkania ge of the present, knowledge of the future :30-2:00 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Moja przygoda z WSTiE prezentacja w Suchej Beskidzkiej uczelni 2:00-2:30 Centrum Kreatywności Perła Nauka efektywna i zabawa kreatywna w Krakowie z Perłą 7

18 ul. 3:00-3:30 Jagiełły 0, XXIII Liceum OÊwi cim Ogólnokształcące, Grupa Teatralna 23 z minispekta-klem Lilije na motywach Ballady tel: 33/ Kraków Adama Mickiewicza www: 3:30-4:00 KHLeuven Leuven University Study Business Management Marketing College, Leuven, Belgia at KHLeuven, Leuven Univer- sity College. Launch your business career in Belgium 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii Salezjaƒskie Moja przygoda Publiczne z WSTiE Technikum prezentacja uczelni Publiczna Zasadnicza Szkoła oraz w Suchej Beskidzkiej Salezjaƒska 4:30-5:00 XI Liceum Ogólnokształcące Zawodowa Pokaz musztry wchodzà i taniec w współczesny skład Zespołu im. M. Dąbrowskiej w Krakowie 5:00-5:30 Uniwersytet Ekonomiczny UEK uczelnia, sukcesu. dla Prezentacja uczelni. którego w Krakowie organem prowadzàcym Piotr Bednarski, jest Towarzystwo Rzecznik Salezjaƒskie prasowy UEK Inspektoria Krakowska Sobota, Godz. 0:00-0:30 0:30-:00 :30-2:00 2:00-2:30 Organizator Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Krakowie XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej KHLeuven Leuven University College, Leuven, Belgia Temat skrawaniem. Pokazy żonglerki W zasadniczej piłką nożną, szkole pokazy umiejętności prowadzone piłkarskich sà klasy o profi- zawodowelach: Zobacz stolarz, taniec mechanik współczesny, pojazdów modern, hip hop, oraz salsę operator oraz dancehall obrabiarek samochodowych skrawajàcych. pokaz grupy Praktyczna tanecznej nauka zawodu Moja odbywa przygoda si z na WSTiE terenie prezentacja uczelni dobrze wyposa onych war- szkoły we własnych, sztatach Study Business szkolnych. Management Od 0 wrzeênia Marketing roku at KHLeuven, szkoła współpracuje Leuven Univer- kon cernem FIAT Auto Poland S.A., dzi ki czemu warsztaty sity zostały College. wyposa one Launch your w business najnowoczeêniejsze urzàdzenia diagnozujàce oraz dwa nowe samochody career in Belgium do szkolenia, a absolwenci naszych 2:30-3:00 szkół sà Centrum zatrudniani Kreatywności w stacjach Perła diagnostycznych Nauka FIAT. efektywna Uczniowie i zabawa z miejscowoêci kreatywna z Perłą w szkolnym znacznie oddalonych w Krakowie od OÊwi cimia majà mo liwoêç zamieszkania Internacie. 3:00-3:30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 4:00-4:30 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej UEK uczelnia sukcesu. Prezentacja uczelni. Piotr Bednarski, Rzecznik prasowy UEK Moja przygoda z WSTiE prezentacja uczelni 8

19

20

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012

Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Katowice 2012 Wydawca: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS Katowice 2012 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE PORADNIK POMYSŁÓW NA ZAŁOŻENIE FIRMY Moja firma

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo