KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ"

Transkrypt

1 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, która od przeszło 14 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć i projektów, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa, m.in. w zakresie przedsiębiorczości i adaptacyjności kadr. Realizuje także działania informacyjne mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorców i ich pracowników do zmian, wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające trwały rozwój oraz efektywne wdrażanie innowacji. Przykładem takich działań jest projekt szkoleniowo-doradczy realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego efektem jest podniesienie kwalifikacji ponad 6500 trenerów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników. PARP jest także instytucją odpowiedzialną za utworzenie Rejestru Usług Rozwojowych, zawierającego informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (np. szkolenia, doradztwo, mentoring czy coaching) oraz o ich ofercie. W perspektywie finansowej będzie to podstawowe narzędzie oraz baza wiedzy dla podmiotów zainteresowanych ofertą edukacyjną, dzięki któremu każdy przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła będzie mogła w szybki i prosty sposób wyszukać usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Kongres Edukacji Pozaformalnej jest inicjatywą, która doskonale wpisuje się w działania PARP wspierające rozwój współczesnego rynku pracy. Jego celem jest m.in. przedstawienie efektów działań rozwojowych kierowanych od 2009 roku do trenerów biznesu, a także zachęcenie przedsiębiorców, środowiska trenerskiego, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych do aktywnego współtworzenia usług edukacyjno-rozwojowych dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy. Więcej informacji o PARP oraz realizowanych przez nią działaniach znaleźć można na stronie internetowej: Projekt Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w 2007 r. wynikało, że w Polsce brakuje profesjonalnych trenerów świadczących usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców. Aby przedsiębiorcy i ich pracownicy mogli korzystać z wysokiej jakości szkoleń finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) niezbędna była i jest profesjonalna kadra trenerska. Właśnie dzięki realizacji projektu pn. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej na polskim rynku szkoleniowym pojawili się nowi, kompetentni trenerzy, zaś szkoleniowcy już na nim funkcjonujący mogli podnieść swoje umiejętności trenerskie, tym samym wpływając na efektywność oferowanych szkoleń biznesowych. W ramach projektu uczestnicy szkoleń korzystali z różnorodnej oferty szkoleniowo-doradczej proponowanej przez renomowane firmy szkoleniowe działające na polskim rynku - od krótkich, np. 2-dniowych szkoleń podnoszących ich umiejętności z konkretnej dziedziny (np. projektowanie symulacji i gier biznesowych), aż po długie, prawie 300-godzinne szkoły trenerskie, dzięki którym nauczyli się identyfikować potrzeby szkoleniowe danego przedsiębiorstwa, zaprojektować dla niego odpowiednie szkolenia, przeprowadzić je oraz dokonać ewaluacji ich efektów (w tym biznesowych). Ponadto, uczestnikom oferowane były nowoczesne formy wsparcia takie jak: coaching, mentoring, czy superwizja. Projekt o budżecie 96 mln złotych wdrażany przez PARP w latach pozwolił na przeszkolenie ponad 6500 trenerów biznesu. 3

4 Program Konferencji: Rejestracja uczestników. Zapraszamy na poranną kawę i networking Otwarcie kongresu Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa PARP Wystąpienie inauguracyjne Potrzeby rozwojowe liderów i menedżerów przyszłe trendy i wymagania na podstawie badań Instytutu Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM) Kate Cooper - ILM, Wielka Brytania Badania przeprowadzone w 2014 roku przez ILM określiły przyszłe trendy w przywództwie i zarządzaniu - jak zmieniają się wymagania stawiane liderom i menedżerom, jak te zmiany wyglądają oraz jakie są działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że menedżerowie i liderzy są gotowi do ich spełnienia. Organizacje i menedżerowie na wszystkich szczeblach muszą zwrócić uwagę na te przyszłe tendencje, powinni dokładnie rozważyć, jak mogą poprawić swoją sprawność oraz ulepszyć opanowanie podstaw dobrego przywództwa i zarządzania, aby zapewnić, że są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom. Wyniki badań mają poważne konsekwencje dla społeczności trenerskiej, w szczególności dla MŚP, które nie mają dużych działów szkoleń lub dużych budżetów szkoleniowych, ale nadal muszą zapewnić, że ludzie w ich organizacjach są przygotowani do reagowania na potrzeby, które narzucają przyszłe tendencje Współczesny obraz trenera biznesu prezentacja Kim są trenerzy w roku 2014? Jaka jest ich sytuacja zawodowa? Ile prowadzą szkoleń? Jakiego rodzaju? W jaki sposób pozyskują klientów? Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych korzystają i ile ich to kosztuje? Czy posiadają certyfikaty trenerskie? Zapraszamy na prezentację, przedstawiającą wyniki ogólnopolskiego badania trenerów pracujących z przedsiębiorcami i pracownikami. Na pytania badawcze w III kwartale 2014 roku odpowiadali trenerzy, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach projektu PARP pt. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej (Poddziałanie PO KL) oraz inni przedstawiciele branży szkoleniowej Przerwa kawowa 4

5 Moja historia, czyli drogi do rozwoju trenerów debata z udziałem uczestników projektu trenerskiego PARP Prelegenci: Prof. Andrzej Blikle - Centrum TROP; Iwo Konopek - Laboratorium Arkanów Biznesu; Robert Orłowski - Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; Marcin Roczniak - DTI Polska; Prowadzenie: Marzena Mazur Jaka jest droga do doskonałości w zawodzie trenera? Sesja będzie okazją do wysłuchania wypowiedzi trenerów, doradców, osobowości współpracujących na co dzień z biznesem o ścieżkach podnoszenia kompetencji trenerskich i drodze do bycia spełnionym szkoleniowcem. Jaki rodzaj wsparcia kompetencji trenerów zaproszeni goście uważają za najbardziej skuteczny oraz jaki wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej miały kompetencje zdobyte podczas szkoleń, warsztatów i superwizji realizowanych w ramach projektu trenerskiego PARP pt. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej (Poddziałanie PO KL)? Zapraszamy do dyskusji Ostatnich 8 lat rynku szkoleniowego w Polsce. Gruntowna zmiana czy tylko drobna korekta? debata z udziałem ekspertów działających od wielu lat na rynku szkoleń Prelegenci: Aleksander Drzewiecki - House of Skills; Piotr Grzechowiak - Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego; Maciej Kocurek Wszechnica UJ; Barbara Matyaszek-Szarek Heuresis; Piotr Piasecki - Business Doctors Prowadzenie: Marzena Mazur Ostatnich 8 lat to czas zachodzących szybciej niż kiedykolwiek wcześniej zmian w gospodarce, w technologii oraz nowych wyzwań, które stawia przed nami otoczenie. Czy rynek szkoleń podążył za tymi zmianami? Czy stał się partnerem ułatwiającym organizacjom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Jak zmieniły się wymagania klientów? Co faktycznie uległo zmianie w szkoleniach, a co nie zmieniło się przez ostatnie 8 lat? Czy firmy zaczęły szacować ROI i nakład związany z inwestowaniem w kapitał ludzki? Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego, zrealizowane w 2013 roku wskazuje, że udział środków publicznych (w tym EFS) w rynku szkoleń to zaledwie 15%, 88% stanowią środki własne firmy, zaś 10% - środki pracowników. Jaki więc faktyczny wpływ miał EFS na rynek szkoleniowy oraz jakie są prognozy na kolejnych 8 lat? Zapraszamy do dyskusji Obiad 5

6 ŚCIEŻKA I Dobre praktyki Train the Trainers ŚCIEŻKA II Master training ŚCIEŻKA III W poszukiwaniu efektywności - Nowe formy szkoleniowe Rola trenera w organizacji opartej na wiedzy - przypadek firmy uczestniczącej w Poddziałaniu PO KL Zwierzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trenera i chronicznego naprawiacza świata, czyli rzecz o superwizjach Life long learning - Blended learning Katarzyna Kowalska, Marschall Polska Mirosław Izdebski, Moët Hennessy Założenia Akademii Trenerów Biznesu IV konkurs Poddziałanie PO KL Przebieg Akademii Trenerów Biznesu - informacje o projekcie Dlaczego Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.? Specyfika działania firmy Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. Co nam to dało? Dorota Szczepan-Jakubowska, Centrum TROP Podczas warsztatu przedstawione zostaną dane na temat projektu trenerskiego przeprowadzonego przez Centrum TROP. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami eksperta zdobytymi w wyniku prowadzenia superwizji uczestniczących (2600 godzin zegarowych) podczas warsztatów realizowanych przez beneficjentów projektu trenerskiego Centrum TROP. Wykład zbudowany zostanie na podstawie case study, osobistych przeżyć superwizorów, relacji uczestników i prowadzących warsztaty (130 osób). Marco Buijnsters - Holandia Co sprawia, że podejście blended learning jest tak atrakcyjne dla uczącego się (przez całe życie)? Blended learning to uczenie się, które łączy Internet i media cyfrowe z uznanymi formami szkolnymi, wymagającymi fizycznej współobecności nauczyciela i uczniów. Ale czy kurs online jest lepszy tylko dlatego, że odbywa się online, a nie w klasie? Czy oglądanie materiału video z wykładem stwarza lepsze zrozumienie, niż nauczanie bezpośrednie? Efektywne blended learning powinno oferować coś więcej niż więcej tego samego w innym formacie. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o interakcję z nauczycielem, który posiada teoretyczną wiedzę, ale nie zawsze praktyczne doświadczenie. 6

7 ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA II ŚCIEŻKA III Dobry trener dba o swój rozwój debata z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń trenerów, narzędziowni trenerskich oraz trenerów wewnętrznych z Akademii Trenerów PARP Paneliści: Aleksandra Kuźniak Synergia Management Aleksandra Skubiszewska - trener wewnętrzny z Akademii Trenerów PARP Andrzej Szastok - Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu Robert Zych Kontrakt-OSH Prowadzenie: Marcin Markowski Od momentu pojawienia się funduszy unijnych w Polsce wzrosła liczba trenerów. Zwiększyła się również liczba firm szkoleniowych. Jednak, aby wygrać z konkurencją i utrzymać się na rynku trener musi stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać warsztat. Jednym ze sposobów jest zrzeszanie się trenerów w grupy, kluby, stowarzyszenia, które integrują środowisko trenerskie, umożliwiają wymianę doświadczeń oraz rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste trenerów, a przy tym nie wymagają dużych nakładów finansowych. Bazując na doświadczeniach naszych panelistów, poszukamy odpowiedzi na pytanie: Jak trener może dbać o swój rozwój? koniec ścieżki I Sztuka inspirowania; między metaforą a pragmatyką Nina Dragosz i Krzysztof Brocławik- Grupa Trenerska Mentor Inspirowanie zostanie przedstawione jako rodzaj wpływu społecznego w edukacji pozaformalnej. Eksperci Grupy Trenerskiej Mentor zademonstrują potrzeby i możliwości inspirowania uczestników szkolenia, treningu, coachingu czy mentoringu. Zarówno idea, jak i program wystąpienia są nowatorskie i mają na celu zaciekawić i zachęcić do podejmowania wyzwań rozwojowych. Głównym założeniem tego spotkania jest nowa inspiracja uczestników Konferencji. Nomen omen inspiracja rozumiana jako zadanie w edukacji pozaformalnej. Szkolenia i transformacja John Gavin - Wielka Brytania W swoim wystąpieniu John Gavin omówi czynniki i motywacje głównych podmiotów w łańcuchu dostarczania szkoleń oraz przestawi jak trener lub organizacja trenerska powinni z nimi współpracować, aby zmaksymalizować zadowolenie klienta i osiągnąć oczekiwane efekty. Pokazane zostaną najlepsze praktyki wdrażania programu, od jego wprowadzenia, poprzez analizę powykonawczą, aż do zakończenia programu. Pan Gavin poruszy temat działań szkoleniowych w kontekście uczestników zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych grup wiekowych oraz posługujących się w swojej pracy różnymi mediami, narzędziami i technikami. 7

8 ŚCIEŻKA II ŚCIEŻKA III Hierarchia dowodów szkoleniowych Sławomir Jarmuż Moderator Szkolenia oparte na dowodach (evidence based training) stanowią rzetelny paradygmat w edukacji ludzi dorosłych. Istotą tego podejścia jest przekazywanie zweryfikowanych treści oraz wykorzystanie potwierdzonych empirycznie metod. Jeśli chcemy, aby szkolenia miały solidną podstawę, powinniśmy szukać obiektywnych dowodów wychodząc poza subiektywne doświadczenia. Z pomocą przychodzi nam hierarchia dowodów szkoleniowych pokazująca rzeczywistą wartość prezentowanych treści i stosowanych metod. W trakcie wystąpienia będzie prezentowana idea szkoleń opartych na dowodach i hierarchia dowodów. Jako przykłady tego podejścia, pojawią się konkretne treści i metody szkoleniowe, które zostały negatywnie zweryfikowane na najbardziej wiarygodnym poziomie dowodów. Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach Piotr Stohnij ICAN Institute Dyfuzja autorytetu a marka osobista trenera Wpływ nowych mediów na preferencje edukacyjne Wykorzystanie crowdsourcingu w nauczaniu Narzędzia społecznościowe podczas warsztatów Automatyzacja procesów szkoleniowych Kanon najlepszych praktyk rozwojowych wymaga obecnie uzupełnienia o nowe, dotychczas rzadko łączone z edukacją narzędzia, takie jak choćby media społecznościowe, czy crowdsourcing i aplikacje mobilne. Jednocześnie ważniejsza niż kiedykolwiek staje się marka osobista trenerów oraz działania po prowadzonych warsztatach. Wszystko to sprawia, że interakcja z uczestnikami szkolenia zaczyna się niejednokrotnie przed pierwszym spotkaniem. Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przetrwać zmianę? Odpowiedź w wystąpieniu: Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach. 8

9 PRELEGENCI: Wystąpienie Inauguracyjne Kate Cooper Starszy Doradca z zakresu Przywództwa i Zarządzania w Instytucie Rozwoju Przywództwa i Zarządzania, który jest częścią grupy City & Guilds. Obecnie jest liderem rozwoju pakietu kwalifikacji wyższego poziomu, tworzenia akredytowanych i nieakredytowanych rozwiązań on-line z zakresu rozwoju przywództwa i zarządzania i prowadzi projekt badawczy na temat coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa i zarządzania. Instytut Przywództwa i Zarządzania (ILM) jest największą taką instytucją w Wielkiej Brytanii, łączy kwalifikacje w branżach i specjalistyczne usługi swoich członków. Głównym jego zadaniem jest poprawa standardów przywództwa i zarządzania w celu kreowania dobrobytu społecznego i gospodarczego. ILM współpracuje z organizacjami o różnych profilach i rozmiarach, aby określić, rozwinąć i zwiększyć ich potencjał przywództwa i zarządzania, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Wystąpienie: Potrzeby rozwojowe liderów i menedżerów przyszłe trendy i wymagania na podstawie badań ILM Badania przeprowadzone w 2014 roku przez ILM określiły przyszłe trendy w przywództwie i zarządzaniu - jak zmieniają się wymagania stawiane liderom i menedżerom, jak te zmiany wyglądają oraz jakie są działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że menedżerowie i liderzy są gotowi do ich spełnienia. Organizacje i menedżerowie na wszystkich szczeblach muszą zwrócić uwagę na te przyszłe tendencje, i rozważyć, jak mogą poprawić swoją sprawność oraz ulepszyć opanowanie podstaw dobrego przywództwa i zarządzania, aby zapewnić, że są przygotowani do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Wyniki badań mają poważne konsekwencje dla społeczności trenerskiej, w szczególności dla MŚP, które nie posiadają dużych działów szkoleń lub dużych budżetów szkoleniowych, ale nadal muszą zapewnić, że ludzie w ich organizacjach są przygotowani do reagowania na potrzeby, które narzucają przyszłe tendencje. 9

10 Debata Moja Historia Marzena Mazur - prowadzenie Psycholog, praktyk biznesu, uznana i popularna mówczyni biznesowa. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie na rynku konsultingowym i szkoleniowym. Członek i doradca zespołów negocjacyjnych. Wykładowczyni wyższych uczelni i prelegentka na branżowych konferencjach. W radiu TOK FM prowadzi autorską audycję Strefa Szefa pierwszy ogólnopolski program o zarządzaniu. Uczestnicy: 1. Andrzej Blikle Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea), członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. W 2011 roku otrzymał tytuł Człowiek Jakości Roku 2010 przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND Iwo Konopek Trener, socjolog i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Trenerów Biznesu. Jako trener zrealizował ponad 500 dni szkoleniowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwoju kompetencji społecznych, budowania zespołu, obsługi klienta, sprzedaży i innych umiejętności miękkich w biznesie. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji. Autor warsztatów rozwojowych dla młodzieży wykorzystujących techniki parateatralne i cyrkowe (szczudła, kuglarstwo). Pasjonat żeglarstwa, teatru i gotowania. Rozmiłowany w coachingu prowokatywnym, technikach improwizacyjnych i etykiecie w biznesie. 3. Robert Orłowski Doświadczony wdrożeniowiec sprzedaży i marketingu. Drogę korporacyjną przeszedł do poziomu członka zarządu spółki giełdowej oraz dyrektora zarządzającego. Odpowiadał za strategię, marketing liniowy oraz za sprzedaż. Prowadził zespoły i projekty interdyscyplinarne (krajowe i międzynarodowe). Praktyczne doświadczenie zdobył w usługach (badania rynku), FMCG (m.in. Alima-Gerber, Danone), obszarze produktów prozdrowotnych i farmacji OTC (Herbapol-Lublin) oraz mediach (Puls Biznesu). Specjalizuje się we wsparciu sprzedaży (w tym CEM), strategii oraz rozwoju produktów. Aktywny jako wdrożeniowiec (interim manager), trener, a także HR business partner. 10

11 4. Marcin Roczniak Certyfikowany trener sprzedaży. Od ponad 10 lat w Vistula Group S.A. jako trener wewnętrzny, a od 3 lat jako Kierownik projektu Made to Measure Szycie na miarę w Vistuli. Odpowiedzialny za rozwój projektu Made to Measure, obsługę VIPów, współpracę z Instytucjami Państwowymi w zakresie projektu MTM. Swój warsztat szlifował u znanych projektantów mody oraz na wyjazdach do uznanych stolic mody np. Mediolanu. Prowadzi szkolenia ze sprzedaży dla Ekspertów ds. projektu MTM (szkolenia techniczne, szkolenia z zakresu norm i form obowiązujących w świecie biznesu, profesjonalny sprzedawca, wymagający klient itp.). Zarządzał trenerami regionu w Vistula Group S.A. Debata Ostatnie 8 lat rynku szkoleniowego w Polsce Marzena Mazur - prowadzenie Uczestnicy: 1. Aleksander Drzewiecki Prezes Zarządu House of Skills. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz programów z zakresu psychologii, prowadzenia treningu i oddziaływania Akademii TMI w Danii. Certyfikowany konsultant procesów Blue Ocean Strategy na INSEAD. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Współtwórca i wieloletni przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Autor książki Dobre Przywództwo - najlepsze praktyki polskich liderów biznesu. Jeden z 10 najwyżej cenionych doradców biznesu w badaniu Magazynu THINKTANK Kogo słuchają polscy liderzy 2012?. Członek Rady Fundacji Dzieci Niczyje. 2. Maciej Kocurek Prezes Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener i coach. Kierował projektem badawczo-rozwojowym definiującym kryteria jakościowe realizacji usług edukacyjnych i szkoleniowych na zlecenie WUP w Krakowie. Współautor Przewodnika po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno- Szkoleniowych, gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania jakością usług szkoleniowych. Wszechnica UJ, którą kieruje odgrywa jedną z wiodących ról w zakresie kształcenia trenerów i coachów w Polsce. Zrealizowała ponad 40 edycji kompleksowych 13 dniowych programów otwartej Szkoły Trenerów. W 2014 r. Wszechnica UJ zakończyła projekt badawczy Badanie losów absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy UJ, którego wyniki zaprezentowano na I Zjeździe Absolwentów Wszechnicy UJ we wrześniu 2014 r., a raport z badań udostępniono na stronie internetowej 11

12 3. Piotr Piasecki Ekspert ds. rozwoju organizacji, przywódzwta i zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w biznesie. Był współtwórcą i wieloletnim prezesem zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, był członkiem zarządu Stowarzyszenia MATRIK oraz członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Współpracował min. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MEN i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się przez całe życie. Aktualnie pracuje jako konsultant zarządzania oraz doradca, trener i coach kadry menedżerskiej. Stosuje kreatywne metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Czynnie zajmuje się popularyzacją idei uczenia się przez całe życie i rozwoju kapitału intelektualnego. Zrealizował kilka projektów badawczych i popularyzatorskich w tym zakresie. 4. Barbara Matyaszek Szarek Prezes Zarządu Heuresis. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założycielka firmy Heuresis, wyłącznego reprezentanta American Certification Institute i International Purchasing and Supply Chain Management Institute na Europę. Trener i konsultant zarządzania z ponad 17-letnim doświadczeniem w realizacji treningów i prowadzeniu działań doradczych. Posiada międzynarodowy certyfikat konsultanta i trenera zarządzania Thames Valley University London oraz międzynarodowe certyfikaty Certified International Professional Training Consultant i Certified International Professional Management Executive, sygnowane przez American Certification Institute, pioniera w dziedzinie certyfikacji kwalifikacji menedżerskich. Przez 13 lat działalności firmy wspólnie z zespołem trenerów Heuresis przeszkoliła ponad 15 tysięcy osób. Wartość wszystkich zrealizowanych projektów przekracza 50 mln zł. Twórczyni unikatowych programów rozwojowych, opartych na formule blended-learning, umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów. Pomysłodawczyni i organizator międzynarodowego Kongresu Kwalifikacje, inicjującego dialog trzech środowisk: biznesu, edukacji i administracji na temat rewolucyjnych zmian w systemie opisywania i walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 5. Piotr Grzechowiak Prezes Grupy ODiTK, wiodącej Firmy szkoleniowej w Polsce. Radca prawny, ekspert prawa gospodarczego, Partner zarządzający w kancelarii radców prawnych i adwokatów Aval Consult z siedzibą w Gdańsku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie i doradcze. Organizował i prowadził projekty doradcze dotyczące m. in. prywatyzacji i restrukturyzacji, wprowadzania na rynek polski inwestorów zachodnich i tworzenia na ich rzecz nowych przedsięwzięć gospodarczych. W latach Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, członek kilku rad nadzorczych (w tym spółek giełdowych). Arbiter gospodarczy, Rotarianin (klub Gdynia). 12

13 Ścieżka I Rola trenera w organizacji opartej na wiedzy - przypadek firmy uczestniczącej w poddziałaniu POKL 1. Katarzyna Kowalska Partner w firmie Marschall Polska Sp. z o.o., Konsultant, Doradca Biznesowy, Trener, Coach; Karierę zawodową rozpoczęła w połowie lat 80 tych pracując w koncernach międzynarodowych na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla, w tym 10 lat na stanowiskach top menedżerskich. Od 16 lat czynny trener, konsultant, coach. W dorobku pracy konsultacyjnej tworzyła i realizowała projekty dla różnorodnych branż i sektorów rynku. Zajmuje się life i biznes coachingiem, wspiera projektowanie karier zawodowych, prowadzi programy z zakresu redukcji stresu, wypalenia zawodowego oraz zmian i konfliktów w organizacjach. Jako konsultant wprowadza nowatorskie rozwiązania z zakresu zarządzania personelem, przeprowadza audyty procesów biznesowych, diagnozuje i doskonali komunikację wewnętrzną, wspiera kształtowanie kultury organizacyjnej, wprowadza systemy motywacyjne, coachingowe i mentoringowe, realizuje audyty personalne i diagnozy zarządzania personelem, wspiera budowę strategii zarządzania personelem, zmiany struktur i wielkości zatrudnienia, budowanie systemów oceny wyników pracy personelu, badanie efektywności pracy, restrukturyzację przedsiębiorstw (specjalizacja w zakresie działów sprzedaży). Uważna obserwatorka, skuteczny doradca, doświadczony praktyk biznesu. 2. Mirosław Izdebski Dyrektor Sprzedaży w firmie Moet Hennessy Polska Sp. z o.o., Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął pod koniec lat 90-tych w jednym z koncernów międzynarodowych. Od tego czasu nierozłącznie związany z branżą alkoholi ze szczególnym naciskiem na dobra kategorii premium. W trakcie 17 lat pracy w organizacjach sprzedażowych posiadł doświadczenie we współpracy ze wszystkimi kanałami dystrybucji, jak również szerokie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Przez ostatnie 6 lat odpowiedzialny za uruchomienie działalności handlowej nowej spółki dystrybucyjnej na terenie Polski oraz rozwój marek dystrybuowanych przez Moet Hennessy Polska Sp. z o.o. - spółkę należącą do największego koncernu dóbr luksusowych na świecie Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). 13

14 Ścieżka I Debata Dobry trener dba o swój rozwój Marcin Markowski - prowadzenie Trener, konsultant, facylitator, aktor, przedsiębiorca. Codziennie wspiera swoich Klientów w realizacji ich celów zawodowych. Prezentacja projektu przed Klientem lub Zarządem, budowanie efektownej komunikacji i współpracy w zespole, stworzenie prezentacji oferty dla firmy telekomunikacyjnej, budowanie marki lidera lub zespołu w organizacji, facylitacja w Banku z udziałem przedstawicieli 3 departamentów, wystąpienie w TV lub radiu. W 1992 założył pierwszą firmę, od 1997 jest trenerem, w 1999 ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Między 2002 a 2008 rokiem zarządzał domem mediowym BBZ Group Warsaw kupującym m.in. media dla Orange. W 2010 został członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. A w 2014 uzyskał certyfikat Profesjonalnej facylitacji wg modelu ProcessIceberg. Uczestnicy: 1. Aleksandra Kuźniak Strategic & Project Manager, Psycholog Zarządzania Menedżer czerpiąca swoje doświadczenia z kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi i grupą kapitałową firm biznesowych. Na co dzień pracuje z firmami i organizacjami jako trener i konsultant zarządzania w zakresie rozwoju strategicznego, operacyjnego i projektowego oraz wspiera menedżerów i właścicieli firm w ich skutecznym działaniu i rozwoju pracując jako coach i mentor. Specjalizuje się w strategicznym rozwoju organizacji, tematyce work life balance i coraporate weallness oraz rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników przedsiębiorstw, menedżerów i trenerów. Autorka i kierownik merytoryczny projektów kształcących i rozwijających trenerów zarządzania w Stowarzyszeniu MATRIK, trener i superwizor w zakresie kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych trenerów zarządzania oraz opiekun merytoryczny Etiud Trenerskich superwizyjnego warsztatu dla trenerów. Redaktor książki Vademecum Trenera i Vademecum Trenera II tożsamość zawodu trenera zarządzania. Do czerwca 2014 r. wieloletni prezes Zarządu Stowarzyszenia MATRIK, członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Rynku Szkoleń. 14

15 2. Aleksandra Skubiszewska-Nietz Trener, doradca zawodowy, germanistka. W PARP zarządza zespołem 16 trenerów w ramach projektu Akademii Trenera. Odpowiada za planowanie i realizację wszelkich działań rozwojowych dla pracowników Agencji. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach, m.in. z zakresu kompetencji trenerskich, umiejętności miękkich. Realizuje także projekty doradcze w obszarze HR, w tym projekty diagnozy kompetencji, systemy ocen pracowniczych, badania efektywności szkoleniowej oraz wyłaniania talentów w organizacji. Posiada doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych programów rozwojowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Prywatnie pasjonuje się końmi, podróżami i kosmosem. 3. Andrzej Szastok Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Szkolenia prowadzi od 13 lat. Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami działającymi na polskim rynku książki. Od 2009 roku jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji prowadzonych w chorzowskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą KOMILITON Trening i Rozwój. Jest współtwórcą Instytutu Negocjacji. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Od 40 lat żegluje po morzu jest kapitanem jachtowym. 4. Robert Zych Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt- OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt. Rozwija działalność wydawniczą Kontrakt-OSH. Jest w zespole twórczym autorów, którzy w ostatnich latach wydali 6 pozycji. Od ponad 20 lat jest trenerem sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych firm. Specjalizuje się w szkoleniach ze sprzedaży, handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę aktywnej sprzedaży w miejscu pracy. 15

16 Ścieżka II Master Training 1. Dorota Szczepan Jakubowska Psycholog biznesu, prezes Grupy TROP, współzałożycielka i opiekun merytoryczny Akademii TROP. Współautorka Metody TROP. W 2013 otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Od ponad 20 lat trener, coach, mentor, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Opiekun merytoryczny w projekcie dla doświadczonych trenerów Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości Innowacje w szkoleniach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Współtworzyła metodologię Programu Wsparcia Firm Rodzinnych. Tworzy autorskie programy dla biznesu związane z rozwojem kultury organizacji opartej na talentach, wdrażaniu coachingowego stylu zarządzania. Wspiera organizacje w procesie przeprowadzania zmian, m.in. restrukturyzacji, rebrandingu, łączenia i optymalizacji. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji, MŚP i firm rodzinnych. Wystąpienie: Zwierzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trenera i chronicznego naprawiacza świata, czyli rzecz o superwizjach. Od dziesięciu lat mnóstwo czasu spędzam oglądając warsztaty, coachingi, prowadzone przez uczestników kursów TROP i nie tylko. To wystarczający dystans, by dokonać pewnych uogólnień. Podzielę się spostrzeżeniami dotyczącymi tego: Co ciekawego, nowego można zauważyć w trakcie szkolenia, jeśli idzie o gospodarkę i administrację, szkolnictwo oraz NGO-sy? Jakie są nowe trendy na rynku szkoleniowym? Czego potrzebują trenerzy i coachowie? Jakie jest miejsce superwizji w rozwoju trenerów i coachów? Jak czuje się superwizor patrząc na to wszystko? Moje obserwacje prowadzą do konstatacji, że rynek szkoleniowy jest dość konserwatywny, jak na potrzeby gospodarki wiedzy. Również świadomość klientów dotycząca tego, jak mogą korzystać ze szkoleń i coachingów nie jest adekwatna do możliwości, jakie rzeczywiście mają wykonawcy działań szkoleniowych. Zleceniodawcy i trenerzy są jak stare, ale ciągle trwające małżeństwo, które przeżyło już wiele obustronnych zdrad. Jak możemy zdefiniować ten układ na nowo, przewietrzyć go i ożywić? 16

17 2. Krzysztof Brocławik Założyciel GT Mentor. Psycholog. Od studiów, poprzez doktorat i wieloletnią pracę wykładowcy związał się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest zwolennikiem aktywizujących metod nauczania. Z radością podejmuje się realizacji skomplikowanych zadań szkoleniowo-rozwojowych nastawionych na rozwiązanie specyficznych problemów klienta. Ekspert w zakresie oceny potencjału rozwojowego kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. Jego zainteresowania zawodowe to: dynamika małych grup i zespołów, rozwijanie kreatywności, nauczanie metodą studium przypadku, przywództwo, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. oraz Nina Dragosz Trener i konsultant zarządzania, coach oraz trener przedsiębiorczości. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, kreując środowiska rozwojowe. Założycielka GT Mentor. Nieodmiennie pasjonują ją ludzie występujący w relacjach zawodowych i osobistych, Ich uczenie się i rozwój. Jako trener projektuje i prowadzi zajęcia dla menedżerów. Jako coach z sukcesami współpracuje z menedżerami różnych branż poszukującymi nowych form rozwoju. Od wielu lat prowadzi też zajęcia dla innych trenerów, coachów, oraz mentorów. Wystąpienie: Sztuka inspirowania; między metaforą a pragmatyką. Inspirowanie zostanie przedstawione jako rodzaj wpływu społecznego w edukacji pozaformalnej. Eksperci Grupy Trenerskiej Mentor zademonstrują potrzeby i możliwości inspirowania uczestników szkolenia, treningu, coachingu, czy mentoringu. Zarówno idea jak i program wystąpienia są nowatorskie i mają na celu zaciekawić i zachęcić do podejmowania wyzwań rozwojowych. Głównym założeniem tego spotkania jest nowa inspiracja uczestników Konferencji. Nomen omen inspiracja rozumiana jako zadanie w edukacji pozaformalnej. 3. Sławomir Jarmuż Doktor psychologii, coach, trener, doradca. Współwłaściciel firmy Moderator. Jest członkiem założycielem GLOBE - The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program - największego międzynarodowego projektu badawczego, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych poświęconych psychologii i biznesowi. Współautor książek Podręcznik trenera i Psychologia dla trenerów. Jego misją jest budowanie mostów między praktyką biznesową a rzetelną wiedzą naukową. 17

18 Wystąpienie: Hierarchia dowodów szkoleniowych. Szkolenia oparte na dowodach (evidence based training) stanowią rzetelny paradygmat w edukacji ludzi dorosłych. Istotą tego podejścia jest przekazywanie zweryfikowanych treści oraz wykorzystanie potwierdzonych empirycznie metod. Jeśli chcemy, aby szkolenia miały solidną podstawę, powinniśmy szukać obiektywnych dowodów wychodząc poza subiektywne doświadczenia. Z pomocą przychodzi nam hierarchia dowodów szkoleniowych pokazująca rzeczywistą wartość prezentowanych treści i stosowanych metod. W trakcie wystąpienia będzie prezentowana idea szkoleń opartych na dowodach i hierarchia dowodów. Jako przykłady tego podejścia, pojawią się konkretne treści i metody szkoleniowe, które zostały negatywnie zweryfikowane na najbardziej wiarygodnym poziomie dowodów. Ścieżka III Nowe formy szkoleniowe 1.Marco Buijnsters Konsultant biznesowy, trener i coach w Project Management Balance Business Solutions oraz Buijnsters Project Consult w Holandii. W ciągu ostatnich 30 lat działa jako Project Manager, Kierownik Project Managerów, General Manager i konsultant zarządzania projektami, trener i coach w wielu branżach na całym świecie. Od 2007 roku dał się poznać jako konsultant Zarzadzania Projektem, trener i coach, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju i profesjonalizacji i kierowników projektów. W ramach tego zadania dokonuje ocen projektów i organizacji oraz ocen wiedzy i umiejętności kierowników projektów i ich pracowników jako podstawy dla rozwoju programów szkoleń indywidualnych i grupowych, coachingowych i rozwojowych. Przy współpracy z STS (Sauter Training & Simulation SA) w Szwajcarii rozwija i stosuje szereg programów blended learning związanych z zarządzaniem projektami, gdzie tradycyjne nauczanie szkolne zostaje zastąpione połączeniem indywidualnych i grupowych rozwiązań e-learningowych z warsztatami interaktywnymi i zdalnym coachingiem peerto-peer oraz grami biznesowymi dla polepszenia procesu nauczania i rozwoju. Wystąpienie: Blended Learning Życie jest za krótkie na uczenie się tylko przez doświadczenie... Niektórzy twierdzą, że są zdolni uczyć się jedynie poprzez własne doświadczenia. Moje życie jest na to zbyt krótkie. Czy uczenie się jest wciąż podzielone na miejsce i czas do zdobycia wiedzy w formalny sposób, taki jak szkoły lub uczelnie oraz miejsca do stosowania tej wiedzy takie jak miejsce pracy? 18

19 Czy uczenie się nie jest czymś, co może być postrzegane jako coś, co odbywa się w nieformalny sposób na bieżąco podczas codziennych interakcji z innymi i ze światem wokół nas? Life-Long Learning precyzuje, iż nauka nie ogranicza się do okresu dzieciństwa i szkolnej klasy, ale odbywa się przez całe życie oraz w wielu sytuacjach. A co sprawia, że podejście blended learning jest tak atrakcyjne dla uczącego się (przez całe życie)? Blended learning to uczenie się, które łączy Internet i media cyfrowe z uznanymi formami szkolnymi, wymagającymi fizycznej współobecności nauczyciela i uczniów. Ale czy kurs online jest lepszy tylko dlatego, że odbywa się online, a nie w klasie? Czy oglądanie materiału video z wykładem stwarza lepsze zrozumienie, niż nauczanie bezpośrednie? W moim odczuciu oraz na bazie doświadczenia efektywne blended learning powinno oferować coś więcej niż więcej tego samego w innym formacie. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o interakcję z nauczycielem, który posiada teoretyczną wiedzę, ale nie zawsze praktyczne doświadczenie. Blended learning w rozszerzonym formacie oferuje odejście od jednokierunkowego typu komunikacji do dwóch lub więcej sposobów komunikacji i wspólnego uczenia się. Stosowałem ten rozszerzony format blended learning w takich krajach jak Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Chcę przedstawić Państwu rozszerzony format blended learning w zakresie zarządzania projektem. Format, który może być stosowany wraz z jego zasadami w wielu innych środowiskach. 2. John Gavin Profesor John Gavin jest szkoleniowcem-praktykiem oraz prezesem działającej od ponad 10 lat międzynarodowej organizacji szkoleniowej Sterling Chase Ltd, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu transformacji gospodarczej, głównie w obszarach marketingu, sprzedaży i zarządzania. Osobiście tworzył i wprowadzał w życie liczne programy szkoleniowe w Wielkiej Brytanii/Europie oraz w środowiskach wielokulturowych takich jak Bliski Wschód, Indie czy Karaiby. Pracował z takimi organizacjami jak BT, RWE Power, Agencja Eksportu Karaibów czy Bank Handlowy w Katarze. Wdrażane przez niego programy szkoleniowe obejmowały szerokie spektrum osób od menedżerów wyższego i niższego szczebla do pracowników początkujących a więc zarówno osoby z wyżu demograficznego, jaki i pokolenia X czy Y. Część zaprojektowanych przez niego działań odbywała się na zasadzie programów mieszanych, zawierających elementy szkolenia typu face to face, szkolenia online, coaching oraz przygotowujących do akredytacji do krajowo i międzynarodowo uznawanych kwalifikacji. 19

20 Wystąpienie: Szkolenia i transformacja W swoim wystąpieniu John Gavin omówi czynniki i motywacje głównych podmiotów w łańcuchu dostarczania szkoleń oraz przestawi jak trener lub organizacja trenerska powinni z nimi współpracować, aby zmaksymalizować zadowolenie klienta i osiągnąć oczekiwane efekty. Pokazane zostaną najlepsze praktyki wdrażania programu, od jego wprowadzenia, poprzez analizę powykonawczą, aż do zakończenia programu. Pan Gavin poruszy temat działań szkoleniowych w kontekście uczestników zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych grup wiekowych oraz posługujących się w swojej pracy różnymi mediami, narzędziami i technikami. Omówione zostaną również następujące problemy: jak zbudować i przedstawić ofertę szkoleniową, jak skonfigurować wstępnie uzgodnione kryteria sukcesu i je zbadać, jak trener może zabezpieczyć się przed potencjalnie odmiennymi oczekiwaniami, które mogą mieć uczestnicy szkolenia oraz ich kierownictwo i pracodawca. Ekspert udowodni, że całościowe i spójne podejście do działań szkoleniowych przyjęte przez trenera i organizację szkoleniową, przynoszą oczekiwane rezultaty transformacji zarówno samej organizacji, jak i uczestnikom szkoleń będących jej pracownikami. 3. Piotr Stohnij Online Communication Manager. Od prawie 7 lat związany z ICAN Institute wydawcą polskiej edycji Harvard Business Review. Wcześniej odpowiedzialny za zarządzanie obszarem Corporate Learning, dziś pełni funkcję Online Communication Managera, redaktora, konsultanta oraz trenera. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Jest również absolwentem prestiżowych programów edukacyjnych na poziomie MBA. Tworzy strategie obecności firm w internecie, wdraża projekty komunikacyjne i pomaga organizacjom przejść zmianę pokoleniową. Działa ponadto jako wiceprezes Fundacji Masculinum oraz członek zarządu Stowarzyszenia HR Generation Next. Wystąpienie: Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach Dyfuzja autorytetu a marka osobista trenera Wpływ nowych mediów na preferencje edukacyjne Wykorzystanie crowdsourcingu w nauczaniu Narzędzia społecznościowe podczas warsztatów Automatyzacja procesów szkoleniowych Kanon najlepszych praktyk rozwojowych wymaga obecnie uzupełnienia o nowe, dotychczas rzadko łączone z edukacją narzędzia, takie jak choćby media społecznościowe, czy crowdsourcing i aplikacje mobilne. Jednocześnie ważniejsza niż kiedykolwiek staje się marka osobista trenerów oraz działania po prowadzonych warsztatach. Wszystko to sprawia, że interakcja z uczestnikami szkolenia zaczyna się niejednokrotnie przed pierwszym spotkaniem. Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przetrwać. 20

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U O KURSIE Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji. 100 % praktyki bo na tym polega Empowerment!

Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji. 100 % praktyki bo na tym polega Empowerment! / 1-dniowy warsztat Kadry Zarządzającej Budowanie przewagi konkurencyjnej na kulturze dialogu w organizacji Ul.Mokra 17, 62-002 Suchy Las NIP 9720522323 REGON 634647156 120 wdrożeń w Polsce. Ponad 4.000

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji "Trener zarządzania"

Analiza etapu przygotowawczego. oraz etapów identyfikowania i dokumentowania. dla kwalifikacji Trener zarządzania Analiza etapu przygotowawczego oraz etapów identyfikowania i dokumentowania dla kwalifikacji "Trener zarządzania" 28.04.2015r., Kraków Adam Matyaszek Kierownik Projektu HEURESIS Certyfikowani Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo. 100 % praktyki bo na tym polega. 1-dniowy warsztat szkoleniowy

Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo. 100 % praktyki bo na tym polega. 1-dniowy warsztat szkoleniowy / 1-dniowy warsztat szkoleniowy Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo Empowerment menedżerski Ul.Mokra 17, 62-002 Suchy Las NIP 9720522323 REGON 634647156 120 wdrożeń w Polsce. Ponad

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów i Facylitatorów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów i Facylitatorów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów i Facylitatorów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów,

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl cdv.pl Doradztwo i Coaching program studiów II stopnia cdv.pl Fakty: Collegium Da Vinci to jedyna uczelnia w Polsce uprawniona do nadawania tytułu magistra doradztwa i coachingu. Tym samym nasi Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla coachów

Analiza Transakcyjna dla coachów Analiza Transakcyjna dla coachów Poznań Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza Transakcyjna to złożona

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU NARZĘDZIA

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU NARZĘDZIA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU NARZĘDZIA Spis treści Informacje ogólne 3 Dla kogo przeznaczona jest szkoła? 5 Spodziewane Efekty 5 Co nas wyróżnia? 6 Program szkoły 7 Organizacja szkoły 9 Koszt szkoły 10 Informacje

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W

TRENER VCC: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W TRENER VCC PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Zachęcamy do udziału przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI?

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? OTWARTE, 2 DNIOWE WARSZTATY SZEFOWSKIE: ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? Warsztaty te przeznaczone są dla:

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do kogo skierowane jest szkolenie? A K A D E M I A H R Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w obszarze HR Osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych oraz HR Biznes Partnerzy Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERSKO COACHINGOWA

SZKOŁA TRENERSKO COACHINGOWA SZKOŁA TRENERSKO JAK UWALNIAĆ POTENCJAŁ GRUPY I INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW? III EDYCJA! ORGANIZATORZY Grupa OTE Kangur: Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy się zmienia:. Coraz więcej firm decyduje się na tworzenie własnych struktur trenerskich,

Rynek szkoleniowy się zmienia:. Coraz więcej firm decyduje się na tworzenie własnych struktur trenerskich, Trenerzy wewnętrzni w organizacji mogą być nieocenionym wsparciem dla managerów i pracowników w realizacji ich zadań oraz kluczowym partnerem w osiąganiu celów strategicznych firmy. Jednak, aby tak mogło

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu

Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu Zdobądź Międzynarodowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Trenera Biznesu CERTIFIED INTERNATIONAL TRAINER SERIES Seria programów rozwojowych opartych o standardy American Certification Institute (ACI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem PROGRAM DLA BASENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem dla kasjerów, działów obsługi Klienta, służby ratowniczej itp. Obiekty sportowe kierujące swoją ofertę do ogółu społeczności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM.

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM. Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM Hr2power to: poszukiwanie najlepszych zasobów ludzkich diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo