KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ"

Transkrypt

1 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki, która od przeszło 14 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć i projektów, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa, m.in. w zakresie przedsiębiorczości i adaptacyjności kadr. Realizuje także działania informacyjne mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorców i ich pracowników do zmian, wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające trwały rozwój oraz efektywne wdrażanie innowacji. Przykładem takich działań jest projekt szkoleniowo-doradczy realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego efektem jest podniesienie kwalifikacji ponad 6500 trenerów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników. PARP jest także instytucją odpowiedzialną za utworzenie Rejestru Usług Rozwojowych, zawierającego informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (np. szkolenia, doradztwo, mentoring czy coaching) oraz o ich ofercie. W perspektywie finansowej będzie to podstawowe narzędzie oraz baza wiedzy dla podmiotów zainteresowanych ofertą edukacyjną, dzięki któremu każdy przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła będzie mogła w szybki i prosty sposób wyszukać usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Kongres Edukacji Pozaformalnej jest inicjatywą, która doskonale wpisuje się w działania PARP wspierające rozwój współczesnego rynku pracy. Jego celem jest m.in. przedstawienie efektów działań rozwojowych kierowanych od 2009 roku do trenerów biznesu, a także zachęcenie przedsiębiorców, środowiska trenerskiego, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych do aktywnego współtworzenia usług edukacyjno-rozwojowych dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy. Więcej informacji o PARP oraz realizowanych przez nią działaniach znaleźć można na stronie internetowej: Projekt Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w 2007 r. wynikało, że w Polsce brakuje profesjonalnych trenerów świadczących usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców. Aby przedsiębiorcy i ich pracownicy mogli korzystać z wysokiej jakości szkoleń finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) niezbędna była i jest profesjonalna kadra trenerska. Właśnie dzięki realizacji projektu pn. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej na polskim rynku szkoleniowym pojawili się nowi, kompetentni trenerzy, zaś szkoleniowcy już na nim funkcjonujący mogli podnieść swoje umiejętności trenerskie, tym samym wpływając na efektywność oferowanych szkoleń biznesowych. W ramach projektu uczestnicy szkoleń korzystali z różnorodnej oferty szkoleniowo-doradczej proponowanej przez renomowane firmy szkoleniowe działające na polskim rynku - od krótkich, np. 2-dniowych szkoleń podnoszących ich umiejętności z konkretnej dziedziny (np. projektowanie symulacji i gier biznesowych), aż po długie, prawie 300-godzinne szkoły trenerskie, dzięki którym nauczyli się identyfikować potrzeby szkoleniowe danego przedsiębiorstwa, zaprojektować dla niego odpowiednie szkolenia, przeprowadzić je oraz dokonać ewaluacji ich efektów (w tym biznesowych). Ponadto, uczestnikom oferowane były nowoczesne formy wsparcia takie jak: coaching, mentoring, czy superwizja. Projekt o budżecie 96 mln złotych wdrażany przez PARP w latach pozwolił na przeszkolenie ponad 6500 trenerów biznesu. 3

4 Program Konferencji: Rejestracja uczestników. Zapraszamy na poranną kawę i networking Otwarcie kongresu Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa PARP Wystąpienie inauguracyjne Potrzeby rozwojowe liderów i menedżerów przyszłe trendy i wymagania na podstawie badań Instytutu Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM) Kate Cooper - ILM, Wielka Brytania Badania przeprowadzone w 2014 roku przez ILM określiły przyszłe trendy w przywództwie i zarządzaniu - jak zmieniają się wymagania stawiane liderom i menedżerom, jak te zmiany wyglądają oraz jakie są działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że menedżerowie i liderzy są gotowi do ich spełnienia. Organizacje i menedżerowie na wszystkich szczeblach muszą zwrócić uwagę na te przyszłe tendencje, powinni dokładnie rozważyć, jak mogą poprawić swoją sprawność oraz ulepszyć opanowanie podstaw dobrego przywództwa i zarządzania, aby zapewnić, że są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom. Wyniki badań mają poważne konsekwencje dla społeczności trenerskiej, w szczególności dla MŚP, które nie mają dużych działów szkoleń lub dużych budżetów szkoleniowych, ale nadal muszą zapewnić, że ludzie w ich organizacjach są przygotowani do reagowania na potrzeby, które narzucają przyszłe tendencje Współczesny obraz trenera biznesu prezentacja Kim są trenerzy w roku 2014? Jaka jest ich sytuacja zawodowa? Ile prowadzą szkoleń? Jakiego rodzaju? W jaki sposób pozyskują klientów? Z jakich form podnoszenia kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoleń biznesowych korzystają i ile ich to kosztuje? Czy posiadają certyfikaty trenerskie? Zapraszamy na prezentację, przedstawiającą wyniki ogólnopolskiego badania trenerów pracujących z przedsiębiorcami i pracownikami. Na pytania badawcze w III kwartale 2014 roku odpowiadali trenerzy, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach projektu PARP pt. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej (Poddziałanie PO KL) oraz inni przedstawiciele branży szkoleniowej Przerwa kawowa 4

5 Moja historia, czyli drogi do rozwoju trenerów debata z udziałem uczestników projektu trenerskiego PARP Prelegenci: Prof. Andrzej Blikle - Centrum TROP; Iwo Konopek - Laboratorium Arkanów Biznesu; Robert Orłowski - Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych; Marcin Roczniak - DTI Polska; Prowadzenie: Marzena Mazur Jaka jest droga do doskonałości w zawodzie trenera? Sesja będzie okazją do wysłuchania wypowiedzi trenerów, doradców, osobowości współpracujących na co dzień z biznesem o ścieżkach podnoszenia kompetencji trenerskich i drodze do bycia spełnionym szkoleniowcem. Jaki rodzaj wsparcia kompetencji trenerów zaproszeni goście uważają za najbardziej skuteczny oraz jaki wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej miały kompetencje zdobyte podczas szkoleń, warsztatów i superwizji realizowanych w ramach projektu trenerskiego PARP pt. Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej (Poddziałanie PO KL)? Zapraszamy do dyskusji Ostatnich 8 lat rynku szkoleniowego w Polsce. Gruntowna zmiana czy tylko drobna korekta? debata z udziałem ekspertów działających od wielu lat na rynku szkoleń Prelegenci: Aleksander Drzewiecki - House of Skills; Piotr Grzechowiak - Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego; Maciej Kocurek Wszechnica UJ; Barbara Matyaszek-Szarek Heuresis; Piotr Piasecki - Business Doctors Prowadzenie: Marzena Mazur Ostatnich 8 lat to czas zachodzących szybciej niż kiedykolwiek wcześniej zmian w gospodarce, w technologii oraz nowych wyzwań, które stawia przed nami otoczenie. Czy rynek szkoleń podążył za tymi zmianami? Czy stał się partnerem ułatwiającym organizacjom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Jak zmieniły się wymagania klientów? Co faktycznie uległo zmianie w szkoleniach, a co nie zmieniło się przez ostatnie 8 lat? Czy firmy zaczęły szacować ROI i nakład związany z inwestowaniem w kapitał ludzki? Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego, zrealizowane w 2013 roku wskazuje, że udział środków publicznych (w tym EFS) w rynku szkoleń to zaledwie 15%, 88% stanowią środki własne firmy, zaś 10% - środki pracowników. Jaki więc faktyczny wpływ miał EFS na rynek szkoleniowy oraz jakie są prognozy na kolejnych 8 lat? Zapraszamy do dyskusji Obiad 5

6 ŚCIEŻKA I Dobre praktyki Train the Trainers ŚCIEŻKA II Master training ŚCIEŻKA III W poszukiwaniu efektywności - Nowe formy szkoleniowe Rola trenera w organizacji opartej na wiedzy - przypadek firmy uczestniczącej w Poddziałaniu PO KL Zwierzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trenera i chronicznego naprawiacza świata, czyli rzecz o superwizjach Life long learning - Blended learning Katarzyna Kowalska, Marschall Polska Mirosław Izdebski, Moët Hennessy Założenia Akademii Trenerów Biznesu IV konkurs Poddziałanie PO KL Przebieg Akademii Trenerów Biznesu - informacje o projekcie Dlaczego Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.? Specyfika działania firmy Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. Co nam to dało? Dorota Szczepan-Jakubowska, Centrum TROP Podczas warsztatu przedstawione zostaną dane na temat projektu trenerskiego przeprowadzonego przez Centrum TROP. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami eksperta zdobytymi w wyniku prowadzenia superwizji uczestniczących (2600 godzin zegarowych) podczas warsztatów realizowanych przez beneficjentów projektu trenerskiego Centrum TROP. Wykład zbudowany zostanie na podstawie case study, osobistych przeżyć superwizorów, relacji uczestników i prowadzących warsztaty (130 osób). Marco Buijnsters - Holandia Co sprawia, że podejście blended learning jest tak atrakcyjne dla uczącego się (przez całe życie)? Blended learning to uczenie się, które łączy Internet i media cyfrowe z uznanymi formami szkolnymi, wymagającymi fizycznej współobecności nauczyciela i uczniów. Ale czy kurs online jest lepszy tylko dlatego, że odbywa się online, a nie w klasie? Czy oglądanie materiału video z wykładem stwarza lepsze zrozumienie, niż nauczanie bezpośrednie? Efektywne blended learning powinno oferować coś więcej niż więcej tego samego w innym formacie. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o interakcję z nauczycielem, który posiada teoretyczną wiedzę, ale nie zawsze praktyczne doświadczenie. 6

7 ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA II ŚCIEŻKA III Dobry trener dba o swój rozwój debata z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń trenerów, narzędziowni trenerskich oraz trenerów wewnętrznych z Akademii Trenerów PARP Paneliści: Aleksandra Kuźniak Synergia Management Aleksandra Skubiszewska - trener wewnętrzny z Akademii Trenerów PARP Andrzej Szastok - Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu Robert Zych Kontrakt-OSH Prowadzenie: Marcin Markowski Od momentu pojawienia się funduszy unijnych w Polsce wzrosła liczba trenerów. Zwiększyła się również liczba firm szkoleniowych. Jednak, aby wygrać z konkurencją i utrzymać się na rynku trener musi stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać warsztat. Jednym ze sposobów jest zrzeszanie się trenerów w grupy, kluby, stowarzyszenia, które integrują środowisko trenerskie, umożliwiają wymianę doświadczeń oraz rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste trenerów, a przy tym nie wymagają dużych nakładów finansowych. Bazując na doświadczeniach naszych panelistów, poszukamy odpowiedzi na pytanie: Jak trener może dbać o swój rozwój? koniec ścieżki I Sztuka inspirowania; między metaforą a pragmatyką Nina Dragosz i Krzysztof Brocławik- Grupa Trenerska Mentor Inspirowanie zostanie przedstawione jako rodzaj wpływu społecznego w edukacji pozaformalnej. Eksperci Grupy Trenerskiej Mentor zademonstrują potrzeby i możliwości inspirowania uczestników szkolenia, treningu, coachingu czy mentoringu. Zarówno idea, jak i program wystąpienia są nowatorskie i mają na celu zaciekawić i zachęcić do podejmowania wyzwań rozwojowych. Głównym założeniem tego spotkania jest nowa inspiracja uczestników Konferencji. Nomen omen inspiracja rozumiana jako zadanie w edukacji pozaformalnej. Szkolenia i transformacja John Gavin - Wielka Brytania W swoim wystąpieniu John Gavin omówi czynniki i motywacje głównych podmiotów w łańcuchu dostarczania szkoleń oraz przestawi jak trener lub organizacja trenerska powinni z nimi współpracować, aby zmaksymalizować zadowolenie klienta i osiągnąć oczekiwane efekty. Pokazane zostaną najlepsze praktyki wdrażania programu, od jego wprowadzenia, poprzez analizę powykonawczą, aż do zakończenia programu. Pan Gavin poruszy temat działań szkoleniowych w kontekście uczestników zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych grup wiekowych oraz posługujących się w swojej pracy różnymi mediami, narzędziami i technikami. 7

8 ŚCIEŻKA II ŚCIEŻKA III Hierarchia dowodów szkoleniowych Sławomir Jarmuż Moderator Szkolenia oparte na dowodach (evidence based training) stanowią rzetelny paradygmat w edukacji ludzi dorosłych. Istotą tego podejścia jest przekazywanie zweryfikowanych treści oraz wykorzystanie potwierdzonych empirycznie metod. Jeśli chcemy, aby szkolenia miały solidną podstawę, powinniśmy szukać obiektywnych dowodów wychodząc poza subiektywne doświadczenia. Z pomocą przychodzi nam hierarchia dowodów szkoleniowych pokazująca rzeczywistą wartość prezentowanych treści i stosowanych metod. W trakcie wystąpienia będzie prezentowana idea szkoleń opartych na dowodach i hierarchia dowodów. Jako przykłady tego podejścia, pojawią się konkretne treści i metody szkoleniowe, które zostały negatywnie zweryfikowane na najbardziej wiarygodnym poziomie dowodów. Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach Piotr Stohnij ICAN Institute Dyfuzja autorytetu a marka osobista trenera Wpływ nowych mediów na preferencje edukacyjne Wykorzystanie crowdsourcingu w nauczaniu Narzędzia społecznościowe podczas warsztatów Automatyzacja procesów szkoleniowych Kanon najlepszych praktyk rozwojowych wymaga obecnie uzupełnienia o nowe, dotychczas rzadko łączone z edukacją narzędzia, takie jak choćby media społecznościowe, czy crowdsourcing i aplikacje mobilne. Jednocześnie ważniejsza niż kiedykolwiek staje się marka osobista trenerów oraz działania po prowadzonych warsztatach. Wszystko to sprawia, że interakcja z uczestnikami szkolenia zaczyna się niejednokrotnie przed pierwszym spotkaniem. Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przetrwać zmianę? Odpowiedź w wystąpieniu: Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach. 8

9 PRELEGENCI: Wystąpienie Inauguracyjne Kate Cooper Starszy Doradca z zakresu Przywództwa i Zarządzania w Instytucie Rozwoju Przywództwa i Zarządzania, który jest częścią grupy City & Guilds. Obecnie jest liderem rozwoju pakietu kwalifikacji wyższego poziomu, tworzenia akredytowanych i nieakredytowanych rozwiązań on-line z zakresu rozwoju przywództwa i zarządzania i prowadzi projekt badawczy na temat coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa i zarządzania. Instytut Przywództwa i Zarządzania (ILM) jest największą taką instytucją w Wielkiej Brytanii, łączy kwalifikacje w branżach i specjalistyczne usługi swoich członków. Głównym jego zadaniem jest poprawa standardów przywództwa i zarządzania w celu kreowania dobrobytu społecznego i gospodarczego. ILM współpracuje z organizacjami o różnych profilach i rozmiarach, aby określić, rozwinąć i zwiększyć ich potencjał przywództwa i zarządzania, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Wystąpienie: Potrzeby rozwojowe liderów i menedżerów przyszłe trendy i wymagania na podstawie badań ILM Badania przeprowadzone w 2014 roku przez ILM określiły przyszłe trendy w przywództwie i zarządzaniu - jak zmieniają się wymagania stawiane liderom i menedżerom, jak te zmiany wyglądają oraz jakie są działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że menedżerowie i liderzy są gotowi do ich spełnienia. Organizacje i menedżerowie na wszystkich szczeblach muszą zwrócić uwagę na te przyszłe tendencje, i rozważyć, jak mogą poprawić swoją sprawność oraz ulepszyć opanowanie podstaw dobrego przywództwa i zarządzania, aby zapewnić, że są przygotowani do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Wyniki badań mają poważne konsekwencje dla społeczności trenerskiej, w szczególności dla MŚP, które nie posiadają dużych działów szkoleń lub dużych budżetów szkoleniowych, ale nadal muszą zapewnić, że ludzie w ich organizacjach są przygotowani do reagowania na potrzeby, które narzucają przyszłe tendencje. 9

10 Debata Moja Historia Marzena Mazur - prowadzenie Psycholog, praktyk biznesu, uznana i popularna mówczyni biznesowa. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie na rynku konsultingowym i szkoleniowym. Członek i doradca zespołów negocjacyjnych. Wykładowczyni wyższych uczelni i prelegentka na branżowych konferencjach. W radiu TOK FM prowadzi autorską audycję Strefa Szefa pierwszy ogólnopolski program o zarządzaniu. Uczestnicy: 1. Andrzej Blikle Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea), członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. W 2011 roku otrzymał tytuł Człowiek Jakości Roku 2010 przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND Iwo Konopek Trener, socjolog i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Trenerów Biznesu. Jako trener zrealizował ponad 500 dni szkoleniowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwoju kompetencji społecznych, budowania zespołu, obsługi klienta, sprzedaży i innych umiejętności miękkich w biznesie. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji. Autor warsztatów rozwojowych dla młodzieży wykorzystujących techniki parateatralne i cyrkowe (szczudła, kuglarstwo). Pasjonat żeglarstwa, teatru i gotowania. Rozmiłowany w coachingu prowokatywnym, technikach improwizacyjnych i etykiecie w biznesie. 3. Robert Orłowski Doświadczony wdrożeniowiec sprzedaży i marketingu. Drogę korporacyjną przeszedł do poziomu członka zarządu spółki giełdowej oraz dyrektora zarządzającego. Odpowiadał za strategię, marketing liniowy oraz za sprzedaż. Prowadził zespoły i projekty interdyscyplinarne (krajowe i międzynarodowe). Praktyczne doświadczenie zdobył w usługach (badania rynku), FMCG (m.in. Alima-Gerber, Danone), obszarze produktów prozdrowotnych i farmacji OTC (Herbapol-Lublin) oraz mediach (Puls Biznesu). Specjalizuje się we wsparciu sprzedaży (w tym CEM), strategii oraz rozwoju produktów. Aktywny jako wdrożeniowiec (interim manager), trener, a także HR business partner. 10

11 4. Marcin Roczniak Certyfikowany trener sprzedaży. Od ponad 10 lat w Vistula Group S.A. jako trener wewnętrzny, a od 3 lat jako Kierownik projektu Made to Measure Szycie na miarę w Vistuli. Odpowiedzialny za rozwój projektu Made to Measure, obsługę VIPów, współpracę z Instytucjami Państwowymi w zakresie projektu MTM. Swój warsztat szlifował u znanych projektantów mody oraz na wyjazdach do uznanych stolic mody np. Mediolanu. Prowadzi szkolenia ze sprzedaży dla Ekspertów ds. projektu MTM (szkolenia techniczne, szkolenia z zakresu norm i form obowiązujących w świecie biznesu, profesjonalny sprzedawca, wymagający klient itp.). Zarządzał trenerami regionu w Vistula Group S.A. Debata Ostatnie 8 lat rynku szkoleniowego w Polsce Marzena Mazur - prowadzenie Uczestnicy: 1. Aleksander Drzewiecki Prezes Zarządu House of Skills. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz programów z zakresu psychologii, prowadzenia treningu i oddziaływania Akademii TMI w Danii. Certyfikowany konsultant procesów Blue Ocean Strategy na INSEAD. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Współtwórca i wieloletni przewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Autor książki Dobre Przywództwo - najlepsze praktyki polskich liderów biznesu. Jeden z 10 najwyżej cenionych doradców biznesu w badaniu Magazynu THINKTANK Kogo słuchają polscy liderzy 2012?. Członek Rady Fundacji Dzieci Niczyje. 2. Maciej Kocurek Prezes Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener i coach. Kierował projektem badawczo-rozwojowym definiującym kryteria jakościowe realizacji usług edukacyjnych i szkoleniowych na zlecenie WUP w Krakowie. Współautor Przewodnika po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno- Szkoleniowych, gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania jakością usług szkoleniowych. Wszechnica UJ, którą kieruje odgrywa jedną z wiodących ról w zakresie kształcenia trenerów i coachów w Polsce. Zrealizowała ponad 40 edycji kompleksowych 13 dniowych programów otwartej Szkoły Trenerów. W 2014 r. Wszechnica UJ zakończyła projekt badawczy Badanie losów absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy UJ, którego wyniki zaprezentowano na I Zjeździe Absolwentów Wszechnicy UJ we wrześniu 2014 r., a raport z badań udostępniono na stronie internetowej 11

12 3. Piotr Piasecki Ekspert ds. rozwoju organizacji, przywódzwta i zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w biznesie. Był współtwórcą i wieloletnim prezesem zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, był członkiem zarządu Stowarzyszenia MATRIK oraz członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Współpracował min. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MEN i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się przez całe życie. Aktualnie pracuje jako konsultant zarządzania oraz doradca, trener i coach kadry menedżerskiej. Stosuje kreatywne metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Czynnie zajmuje się popularyzacją idei uczenia się przez całe życie i rozwoju kapitału intelektualnego. Zrealizował kilka projektów badawczych i popularyzatorskich w tym zakresie. 4. Barbara Matyaszek Szarek Prezes Zarządu Heuresis. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założycielka firmy Heuresis, wyłącznego reprezentanta American Certification Institute i International Purchasing and Supply Chain Management Institute na Europę. Trener i konsultant zarządzania z ponad 17-letnim doświadczeniem w realizacji treningów i prowadzeniu działań doradczych. Posiada międzynarodowy certyfikat konsultanta i trenera zarządzania Thames Valley University London oraz międzynarodowe certyfikaty Certified International Professional Training Consultant i Certified International Professional Management Executive, sygnowane przez American Certification Institute, pioniera w dziedzinie certyfikacji kwalifikacji menedżerskich. Przez 13 lat działalności firmy wspólnie z zespołem trenerów Heuresis przeszkoliła ponad 15 tysięcy osób. Wartość wszystkich zrealizowanych projektów przekracza 50 mln zł. Twórczyni unikatowych programów rozwojowych, opartych na formule blended-learning, umożliwiających zdobycie międzynarodowych certyfikatów. Pomysłodawczyni i organizator międzynarodowego Kongresu Kwalifikacje, inicjującego dialog trzech środowisk: biznesu, edukacji i administracji na temat rewolucyjnych zmian w systemie opisywania i walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 5. Piotr Grzechowiak Prezes Grupy ODiTK, wiodącej Firmy szkoleniowej w Polsce. Radca prawny, ekspert prawa gospodarczego, Partner zarządzający w kancelarii radców prawnych i adwokatów Aval Consult z siedzibą w Gdańsku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie i doradcze. Organizował i prowadził projekty doradcze dotyczące m. in. prywatyzacji i restrukturyzacji, wprowadzania na rynek polski inwestorów zachodnich i tworzenia na ich rzecz nowych przedsięwzięć gospodarczych. W latach Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, członek kilku rad nadzorczych (w tym spółek giełdowych). Arbiter gospodarczy, Rotarianin (klub Gdynia). 12

13 Ścieżka I Rola trenera w organizacji opartej na wiedzy - przypadek firmy uczestniczącej w poddziałaniu POKL 1. Katarzyna Kowalska Partner w firmie Marschall Polska Sp. z o.o., Konsultant, Doradca Biznesowy, Trener, Coach; Karierę zawodową rozpoczęła w połowie lat 80 tych pracując w koncernach międzynarodowych na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla, w tym 10 lat na stanowiskach top menedżerskich. Od 16 lat czynny trener, konsultant, coach. W dorobku pracy konsultacyjnej tworzyła i realizowała projekty dla różnorodnych branż i sektorów rynku. Zajmuje się life i biznes coachingiem, wspiera projektowanie karier zawodowych, prowadzi programy z zakresu redukcji stresu, wypalenia zawodowego oraz zmian i konfliktów w organizacjach. Jako konsultant wprowadza nowatorskie rozwiązania z zakresu zarządzania personelem, przeprowadza audyty procesów biznesowych, diagnozuje i doskonali komunikację wewnętrzną, wspiera kształtowanie kultury organizacyjnej, wprowadza systemy motywacyjne, coachingowe i mentoringowe, realizuje audyty personalne i diagnozy zarządzania personelem, wspiera budowę strategii zarządzania personelem, zmiany struktur i wielkości zatrudnienia, budowanie systemów oceny wyników pracy personelu, badanie efektywności pracy, restrukturyzację przedsiębiorstw (specjalizacja w zakresie działów sprzedaży). Uważna obserwatorka, skuteczny doradca, doświadczony praktyk biznesu. 2. Mirosław Izdebski Dyrektor Sprzedaży w firmie Moet Hennessy Polska Sp. z o.o., Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął pod koniec lat 90-tych w jednym z koncernów międzynarodowych. Od tego czasu nierozłącznie związany z branżą alkoholi ze szczególnym naciskiem na dobra kategorii premium. W trakcie 17 lat pracy w organizacjach sprzedażowych posiadł doświadczenie we współpracy ze wszystkimi kanałami dystrybucji, jak również szerokie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Przez ostatnie 6 lat odpowiedzialny za uruchomienie działalności handlowej nowej spółki dystrybucyjnej na terenie Polski oraz rozwój marek dystrybuowanych przez Moet Hennessy Polska Sp. z o.o. - spółkę należącą do największego koncernu dóbr luksusowych na świecie Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). 13

14 Ścieżka I Debata Dobry trener dba o swój rozwój Marcin Markowski - prowadzenie Trener, konsultant, facylitator, aktor, przedsiębiorca. Codziennie wspiera swoich Klientów w realizacji ich celów zawodowych. Prezentacja projektu przed Klientem lub Zarządem, budowanie efektownej komunikacji i współpracy w zespole, stworzenie prezentacji oferty dla firmy telekomunikacyjnej, budowanie marki lidera lub zespołu w organizacji, facylitacja w Banku z udziałem przedstawicieli 3 departamentów, wystąpienie w TV lub radiu. W 1992 założył pierwszą firmę, od 1997 jest trenerem, w 1999 ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Między 2002 a 2008 rokiem zarządzał domem mediowym BBZ Group Warsaw kupującym m.in. media dla Orange. W 2010 został członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. A w 2014 uzyskał certyfikat Profesjonalnej facylitacji wg modelu ProcessIceberg. Uczestnicy: 1. Aleksandra Kuźniak Strategic & Project Manager, Psycholog Zarządzania Menedżer czerpiąca swoje doświadczenia z kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi i grupą kapitałową firm biznesowych. Na co dzień pracuje z firmami i organizacjami jako trener i konsultant zarządzania w zakresie rozwoju strategicznego, operacyjnego i projektowego oraz wspiera menedżerów i właścicieli firm w ich skutecznym działaniu i rozwoju pracując jako coach i mentor. Specjalizuje się w strategicznym rozwoju organizacji, tematyce work life balance i coraporate weallness oraz rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników przedsiębiorstw, menedżerów i trenerów. Autorka i kierownik merytoryczny projektów kształcących i rozwijających trenerów zarządzania w Stowarzyszeniu MATRIK, trener i superwizor w zakresie kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych trenerów zarządzania oraz opiekun merytoryczny Etiud Trenerskich superwizyjnego warsztatu dla trenerów. Redaktor książki Vademecum Trenera i Vademecum Trenera II tożsamość zawodu trenera zarządzania. Do czerwca 2014 r. wieloletni prezes Zarządu Stowarzyszenia MATRIK, członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Rynku Szkoleń. 14

15 2. Aleksandra Skubiszewska-Nietz Trener, doradca zawodowy, germanistka. W PARP zarządza zespołem 16 trenerów w ramach projektu Akademii Trenera. Odpowiada za planowanie i realizację wszelkich działań rozwojowych dla pracowników Agencji. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach, m.in. z zakresu kompetencji trenerskich, umiejętności miękkich. Realizuje także projekty doradcze w obszarze HR, w tym projekty diagnozy kompetencji, systemy ocen pracowniczych, badania efektywności szkoleniowej oraz wyłaniania talentów w organizacji. Posiada doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych programów rozwojowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Prywatnie pasjonuje się końmi, podróżami i kosmosem. 3. Andrzej Szastok Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Szkolenia prowadzi od 13 lat. Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami działającymi na polskim rynku książki. Od 2009 roku jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji prowadzonych w chorzowskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą KOMILITON Trening i Rozwój. Jest współtwórcą Instytutu Negocjacji. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Od 40 lat żegluje po morzu jest kapitanem jachtowym. 4. Robert Zych Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt- OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt. Rozwija działalność wydawniczą Kontrakt-OSH. Jest w zespole twórczym autorów, którzy w ostatnich latach wydali 6 pozycji. Od ponad 20 lat jest trenerem sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych firm. Specjalizuje się w szkoleniach ze sprzedaży, handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę aktywnej sprzedaży w miejscu pracy. 15

16 Ścieżka II Master Training 1. Dorota Szczepan Jakubowska Psycholog biznesu, prezes Grupy TROP, współzałożycielka i opiekun merytoryczny Akademii TROP. Współautorka Metody TROP. W 2013 otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Od ponad 20 lat trener, coach, mentor, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Opiekun merytoryczny w projekcie dla doświadczonych trenerów Trener Rozwoju Organizacji Przyszłości Innowacje w szkoleniach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Współtworzyła metodologię Programu Wsparcia Firm Rodzinnych. Tworzy autorskie programy dla biznesu związane z rozwojem kultury organizacji opartej na talentach, wdrażaniu coachingowego stylu zarządzania. Wspiera organizacje w procesie przeprowadzania zmian, m.in. restrukturyzacji, rebrandingu, łączenia i optymalizacji. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji, MŚP i firm rodzinnych. Wystąpienie: Zwierzenia, fascynacje i lamenty superwizora, trenera i chronicznego naprawiacza świata, czyli rzecz o superwizjach. Od dziesięciu lat mnóstwo czasu spędzam oglądając warsztaty, coachingi, prowadzone przez uczestników kursów TROP i nie tylko. To wystarczający dystans, by dokonać pewnych uogólnień. Podzielę się spostrzeżeniami dotyczącymi tego: Co ciekawego, nowego można zauważyć w trakcie szkolenia, jeśli idzie o gospodarkę i administrację, szkolnictwo oraz NGO-sy? Jakie są nowe trendy na rynku szkoleniowym? Czego potrzebują trenerzy i coachowie? Jakie jest miejsce superwizji w rozwoju trenerów i coachów? Jak czuje się superwizor patrząc na to wszystko? Moje obserwacje prowadzą do konstatacji, że rynek szkoleniowy jest dość konserwatywny, jak na potrzeby gospodarki wiedzy. Również świadomość klientów dotycząca tego, jak mogą korzystać ze szkoleń i coachingów nie jest adekwatna do możliwości, jakie rzeczywiście mają wykonawcy działań szkoleniowych. Zleceniodawcy i trenerzy są jak stare, ale ciągle trwające małżeństwo, które przeżyło już wiele obustronnych zdrad. Jak możemy zdefiniować ten układ na nowo, przewietrzyć go i ożywić? 16

17 2. Krzysztof Brocławik Założyciel GT Mentor. Psycholog. Od studiów, poprzez doktorat i wieloletnią pracę wykładowcy związał się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest zwolennikiem aktywizujących metod nauczania. Z radością podejmuje się realizacji skomplikowanych zadań szkoleniowo-rozwojowych nastawionych na rozwiązanie specyficznych problemów klienta. Ekspert w zakresie oceny potencjału rozwojowego kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. Jego zainteresowania zawodowe to: dynamika małych grup i zespołów, rozwijanie kreatywności, nauczanie metodą studium przypadku, przywództwo, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. oraz Nina Dragosz Trener i konsultant zarządzania, coach oraz trener przedsiębiorczości. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, kreując środowiska rozwojowe. Założycielka GT Mentor. Nieodmiennie pasjonują ją ludzie występujący w relacjach zawodowych i osobistych, Ich uczenie się i rozwój. Jako trener projektuje i prowadzi zajęcia dla menedżerów. Jako coach z sukcesami współpracuje z menedżerami różnych branż poszukującymi nowych form rozwoju. Od wielu lat prowadzi też zajęcia dla innych trenerów, coachów, oraz mentorów. Wystąpienie: Sztuka inspirowania; między metaforą a pragmatyką. Inspirowanie zostanie przedstawione jako rodzaj wpływu społecznego w edukacji pozaformalnej. Eksperci Grupy Trenerskiej Mentor zademonstrują potrzeby i możliwości inspirowania uczestników szkolenia, treningu, coachingu, czy mentoringu. Zarówno idea jak i program wystąpienia są nowatorskie i mają na celu zaciekawić i zachęcić do podejmowania wyzwań rozwojowych. Głównym założeniem tego spotkania jest nowa inspiracja uczestników Konferencji. Nomen omen inspiracja rozumiana jako zadanie w edukacji pozaformalnej. 3. Sławomir Jarmuż Doktor psychologii, coach, trener, doradca. Współwłaściciel firmy Moderator. Jest członkiem założycielem GLOBE - The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program - największego międzynarodowego projektu badawczego, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych poświęconych psychologii i biznesowi. Współautor książek Podręcznik trenera i Psychologia dla trenerów. Jego misją jest budowanie mostów między praktyką biznesową a rzetelną wiedzą naukową. 17

18 Wystąpienie: Hierarchia dowodów szkoleniowych. Szkolenia oparte na dowodach (evidence based training) stanowią rzetelny paradygmat w edukacji ludzi dorosłych. Istotą tego podejścia jest przekazywanie zweryfikowanych treści oraz wykorzystanie potwierdzonych empirycznie metod. Jeśli chcemy, aby szkolenia miały solidną podstawę, powinniśmy szukać obiektywnych dowodów wychodząc poza subiektywne doświadczenia. Z pomocą przychodzi nam hierarchia dowodów szkoleniowych pokazująca rzeczywistą wartość prezentowanych treści i stosowanych metod. W trakcie wystąpienia będzie prezentowana idea szkoleń opartych na dowodach i hierarchia dowodów. Jako przykłady tego podejścia, pojawią się konkretne treści i metody szkoleniowe, które zostały negatywnie zweryfikowane na najbardziej wiarygodnym poziomie dowodów. Ścieżka III Nowe formy szkoleniowe 1.Marco Buijnsters Konsultant biznesowy, trener i coach w Project Management Balance Business Solutions oraz Buijnsters Project Consult w Holandii. W ciągu ostatnich 30 lat działa jako Project Manager, Kierownik Project Managerów, General Manager i konsultant zarządzania projektami, trener i coach w wielu branżach na całym świecie. Od 2007 roku dał się poznać jako konsultant Zarzadzania Projektem, trener i coach, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju i profesjonalizacji i kierowników projektów. W ramach tego zadania dokonuje ocen projektów i organizacji oraz ocen wiedzy i umiejętności kierowników projektów i ich pracowników jako podstawy dla rozwoju programów szkoleń indywidualnych i grupowych, coachingowych i rozwojowych. Przy współpracy z STS (Sauter Training & Simulation SA) w Szwajcarii rozwija i stosuje szereg programów blended learning związanych z zarządzaniem projektami, gdzie tradycyjne nauczanie szkolne zostaje zastąpione połączeniem indywidualnych i grupowych rozwiązań e-learningowych z warsztatami interaktywnymi i zdalnym coachingiem peerto-peer oraz grami biznesowymi dla polepszenia procesu nauczania i rozwoju. Wystąpienie: Blended Learning Życie jest za krótkie na uczenie się tylko przez doświadczenie... Niektórzy twierdzą, że są zdolni uczyć się jedynie poprzez własne doświadczenia. Moje życie jest na to zbyt krótkie. Czy uczenie się jest wciąż podzielone na miejsce i czas do zdobycia wiedzy w formalny sposób, taki jak szkoły lub uczelnie oraz miejsca do stosowania tej wiedzy takie jak miejsce pracy? 18

19 Czy uczenie się nie jest czymś, co może być postrzegane jako coś, co odbywa się w nieformalny sposób na bieżąco podczas codziennych interakcji z innymi i ze światem wokół nas? Life-Long Learning precyzuje, iż nauka nie ogranicza się do okresu dzieciństwa i szkolnej klasy, ale odbywa się przez całe życie oraz w wielu sytuacjach. A co sprawia, że podejście blended learning jest tak atrakcyjne dla uczącego się (przez całe życie)? Blended learning to uczenie się, które łączy Internet i media cyfrowe z uznanymi formami szkolnymi, wymagającymi fizycznej współobecności nauczyciela i uczniów. Ale czy kurs online jest lepszy tylko dlatego, że odbywa się online, a nie w klasie? Czy oglądanie materiału video z wykładem stwarza lepsze zrozumienie, niż nauczanie bezpośrednie? W moim odczuciu oraz na bazie doświadczenia efektywne blended learning powinno oferować coś więcej niż więcej tego samego w innym formacie. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale również o interakcję z nauczycielem, który posiada teoretyczną wiedzę, ale nie zawsze praktyczne doświadczenie. Blended learning w rozszerzonym formacie oferuje odejście od jednokierunkowego typu komunikacji do dwóch lub więcej sposobów komunikacji i wspólnego uczenia się. Stosowałem ten rozszerzony format blended learning w takich krajach jak Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Chcę przedstawić Państwu rozszerzony format blended learning w zakresie zarządzania projektem. Format, który może być stosowany wraz z jego zasadami w wielu innych środowiskach. 2. John Gavin Profesor John Gavin jest szkoleniowcem-praktykiem oraz prezesem działającej od ponad 10 lat międzynarodowej organizacji szkoleniowej Sterling Chase Ltd, specjalizującej się w szkoleniach z zakresu transformacji gospodarczej, głównie w obszarach marketingu, sprzedaży i zarządzania. Osobiście tworzył i wprowadzał w życie liczne programy szkoleniowe w Wielkiej Brytanii/Europie oraz w środowiskach wielokulturowych takich jak Bliski Wschód, Indie czy Karaiby. Pracował z takimi organizacjami jak BT, RWE Power, Agencja Eksportu Karaibów czy Bank Handlowy w Katarze. Wdrażane przez niego programy szkoleniowe obejmowały szerokie spektrum osób od menedżerów wyższego i niższego szczebla do pracowników początkujących a więc zarówno osoby z wyżu demograficznego, jaki i pokolenia X czy Y. Część zaprojektowanych przez niego działań odbywała się na zasadzie programów mieszanych, zawierających elementy szkolenia typu face to face, szkolenia online, coaching oraz przygotowujących do akredytacji do krajowo i międzynarodowo uznawanych kwalifikacji. 19

20 Wystąpienie: Szkolenia i transformacja W swoim wystąpieniu John Gavin omówi czynniki i motywacje głównych podmiotów w łańcuchu dostarczania szkoleń oraz przestawi jak trener lub organizacja trenerska powinni z nimi współpracować, aby zmaksymalizować zadowolenie klienta i osiągnąć oczekiwane efekty. Pokazane zostaną najlepsze praktyki wdrażania programu, od jego wprowadzenia, poprzez analizę powykonawczą, aż do zakończenia programu. Pan Gavin poruszy temat działań szkoleniowych w kontekście uczestników zróżnicowanych kulturowo, pochodzących z różnych grup wiekowych oraz posługujących się w swojej pracy różnymi mediami, narzędziami i technikami. Omówione zostaną również następujące problemy: jak zbudować i przedstawić ofertę szkoleniową, jak skonfigurować wstępnie uzgodnione kryteria sukcesu i je zbadać, jak trener może zabezpieczyć się przed potencjalnie odmiennymi oczekiwaniami, które mogą mieć uczestnicy szkolenia oraz ich kierownictwo i pracodawca. Ekspert udowodni, że całościowe i spójne podejście do działań szkoleniowych przyjęte przez trenera i organizację szkoleniową, przynoszą oczekiwane rezultaty transformacji zarówno samej organizacji, jak i uczestnikom szkoleń będących jej pracownikami. 3. Piotr Stohnij Online Communication Manager. Od prawie 7 lat związany z ICAN Institute wydawcą polskiej edycji Harvard Business Review. Wcześniej odpowiedzialny za zarządzanie obszarem Corporate Learning, dziś pełni funkcję Online Communication Managera, redaktora, konsultanta oraz trenera. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Jest również absolwentem prestiżowych programów edukacyjnych na poziomie MBA. Tworzy strategie obecności firm w internecie, wdraża projekty komunikacyjne i pomaga organizacjom przejść zmianę pokoleniową. Działa ponadto jako wiceprezes Fundacji Masculinum oraz członek zarządu Stowarzyszenia HR Generation Next. Wystąpienie: Cyborgi kontra dzicy: innowacyjne rozwiązania w przekazywaniu wiedzy na szkoleniach Dyfuzja autorytetu a marka osobista trenera Wpływ nowych mediów na preferencje edukacyjne Wykorzystanie crowdsourcingu w nauczaniu Narzędzia społecznościowe podczas warsztatów Automatyzacja procesów szkoleniowych Kanon najlepszych praktyk rozwojowych wymaga obecnie uzupełnienia o nowe, dotychczas rzadko łączone z edukacją narzędzia, takie jak choćby media społecznościowe, czy crowdsourcing i aplikacje mobilne. Jednocześnie ważniejsza niż kiedykolwiek staje się marka osobista trenerów oraz działania po prowadzonych warsztatach. Wszystko to sprawia, że interakcja z uczestnikami szkolenia zaczyna się niejednokrotnie przed pierwszym spotkaniem. Jak zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przetrwać. 20

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo