Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:"

Transkrypt

1 Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy prawnik - Biuro Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, specjalista w zakresie prawa samorządu terytorialnego, 1997 pełniący obowiązki Dyrektora Biura Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, arbiter z ustawy o zamówieniach publicznych, praktyka około 500 postępowań jako przewodniczący zespołów arbitrów i arbiter boczny, Konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym likwidacji skutków powodzi - specjalność procedury przetargowe, od 1999 wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalność zamówienia publiczne (MPA), od 1997 i obecnie własna kancelaria. Inne doświadczenia zawodowe : ocena emisji obligacji komunalnych w Krakowie, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa ochrona danych osobowych w systemach informacji przestrzennej opracowanie naukowe, opracowanie koncepcji zespołów metropolitalnych, doradca prawny Burson Marsteller spółka z o.o. w Warszawie, współpraca z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej obecnie Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie, problematyka zagospodarowania przestrzennego, ocena skutków prawnych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na stosunki własnościowe-opracowanie naukowe, doradca prawny Fundacji Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Centrum w Krakowie w zakresie realizacji programów pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu finansowanego ze środków USAID, doradca prawny Prezydenta Miasta Krakowa i negocjator wprowadzania programu pilotaŝowego, poprzedzającego reformę ustroju państwa, członek Rady Nadzorczej TP S.A. ( ), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ( ). Inna działalność wykonywana obecnie poza BOŚ S.A.: - Kancelaria Prawna Jacek Bajorek, - TAJ Leasing sp. z o.o. w Krakowie - Inwestycje Budowlane sp. z o.o. w Krakowie - Qiosk Investment S.A. w Warszawie Pan Jacek Bajorek nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. występuje wpis dotyczący Jacka Bajorka. 1

2 Józef Kozioł wyŝsze ekonomiczne absolwent SGPiS (obecnie SGH); doktor nauk ekonomicznych. śyciorys zawodowy Od początku pracy zawodowej związany z bankowością. w latach 60-tych i 70-tych pracował w Banku Rolnym, przekształconym później w Bank Gospodarki śywnościowej, gdzie pełnił do 1980 roku funkcję wiceprezesa, w latach pracował w Instytucie Finansów, w 1975 r. współtworzył Bank Gospodarki śywnościowej, a w 1991 r. - Spółdzielczy Bank Rozwoju, obejmując w nich funkcje wiceprezesa, w latach pracował na stanowiskach państwowych, w tym: pełnił funkcję zastępcy Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej, zastępcy Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Był Wicepremierem, Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministrem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, autor koncepcji utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz wieloletni prezes Zarządu tego Banku. Inicjator wprowadzenia BOŚ S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie wykłada jako profesor we Wszechnicy Polskiej WyŜszej Szkole w Warszawie oraz w WyŜszej Szkole Rozwoju Lokalnego w śyrardowie. Ponadto: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członek Rady Głównej BCC oraz Rady Programowej miesięcznika Aura, Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. (od r.), autor licznych publikacji z zakresu bankowości i finansów. Pan Józef Kozioł nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. występuje wpis dotyczący Józefa Kozioła. Andrzej Kazimierz Kraszewski wyŝsze techniczne doktor habilitowany, inŝynier od 1974 r. pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, Wydział InŜynierii Środowiska, profesor nadzwyczajny; 1999 r. Doradca Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Minister Środowiska w rządzie Premiera Donalda Tuska; Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. od Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 2

3 Ponadto: Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Był przewodniczącym Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz społecznym doradcą pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, a takŝe ekspertem Polskiej Izby Ekologii. Pełnił funkcję mediatora m.in. w konfliktach dotyczących składowisk odpadów i lokalizacji obwodnic. Był moderatorem tzw. okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) i Warszawskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Autor wielu prac naukowych głównie z zakresu zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na człowieka. Pan Andrzej Kazimierz Kraszewski nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. występuje wpis dotyczący Pana Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego. Marcin Likierski Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Ukończył Akademię Skutecznych Strategów roczny program typu Advanced Executive Education poświęcony aspektom tworzenia zwycięskich strategii, przywództwu, budowaniu proefektywnościowej kultury organizacji oraz technikom nowoczesnego zarządzania - oparty na wiedzy i doświadczeniu Harvard Business School. Absolwent Programu Management 2000 organizowanego przez Kanadyjski Instytut Zarządzania na licencji Harvard Business School. Absolwent Międzynarodowego Studium Podyplomowego - Marketing-Zarządzanie organizowanego przez francuskie konserwatorium CNAM, które ukończył z europejskim atestem specjalisty d/s strategii zarządzania i marketingu. Posiada stopień trenerski Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming nadany przez Society of NLP dr Richarda Bandlera, Johna J. La Valle, Floryda USA. Jest akredytowany przez międzynarodową organizację International Coach Federation na poziomie ACC. Przeszedł szereg szkoleń m.in. z zakresu: analizy sprawozdań finansowych, zasad rachunkowości MSR, fuzji, przejęć i aliansów strategicznych. Od 1995 r. zawodowo związany z biznesem. Pracował jako szef Regionu Zachodniopomorskiego w firmie Winkhaus Polska Sp. z o.o. Od 2001 r. prowadzi własną firmę doradczą BSC Consulting. Członek Międzynarodowej Sieci Ekspertów ds. skutecznej realizacji strategii z siedzibą w Berlinie. Certyfikowany ekspert UE w programach Phare w zakresie zwiększania stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw. Specjalista w zakresie ustalania wizji rozwoju i strategicznych celów przedsiębiorstwa, realizacji strategii w oparciu o najnowsze techniki zarządzania (Balanced Scorecard), zarządzania zmianą, zadań restrukturyzacyjnych, wprowadzania zmian organizacyjnych prowadzących do wzrostu efektywności ekonomicznej. Ekspert ds. zarządzania strategicznego, budowania i implementacji strategii przedsiębiorstw, wdraŝania systemów motywacyjnych skorelowanych z wynikami firmy, zarządzania rozwojem pracowników oraz rozwoju kompetencji coachingowo-managerskich. Ponadto: Członek Rady Nadzorczej: Z.CH. POLICE naleŝącej do GRUPY AZOTY S.A. oraz KEMIPOL S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A. od

4 Pan Marcin Likierski nie wykonuje innej konkurencyjnej wobec Banku działalności poza opisaną powyŝej. W Rejestrze DłuŜników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie występuje wpis dotyczący pana Marcina Likierskiego. Michał Juliusz Machlejd wykształcenie wyŝsze: absolwent SGGW, podyplomowe studia Bankowości na SGH, podyplomowe studia w zakresie zarządzania spółką w Unii Europejskiej. Twórca i pierwszy prezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. ( ), Wiceprezes Banku PKO BP ( ), Prezes Zarządu Banku Gospodarki śywnościowej S.A. ( ); członek zarządu w latach , Kurator i członek Zarządu Komisarycznego Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi (październik 2002 czerwiec 2003), kierownicze stanowiska w: PSE S.A., Tel-Energo S.A., Info-Monitorze Biurze Informacji Gospodarczej S.A. ( ), wieloletni członek zarządu Związku Banków Polskich, do 2003, Prezes Zarządu Dalkii Warszawa S.A. (dawniej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie) - od r., Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. - od r. Ponadto: Członek Rady Głównej Business Center Club Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Pan Michał Machlejd nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. występuje wpis dotyczący Michała Machlejda. Ryszard Ochwat wykształcenie wyŝsze: Absolwent WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Studium Zarządzania w zakresie Ekonomiki i Rachunkowości Przedsiębiorstw, Podyplomowe Studium w zakresie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ukończone szkolenia z zakresu: przygotowania i zarządzania projektami w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), kwalifikacji do zasiadania w radach nadzorczych, likwidatora i syndyka masy upadłościowej, z wpisem na listę w Sądzie Okręgowym w Warszawie, audytora wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, identyfikowania i mapowania procesów, zarządzania projektami, kierowania projektami wdroŝeniowymi systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji niejawnych, zarządzania nieruchomościami. 4

5 śyciorys zawodowy Przebieg pracy zawodowej: placówki oświatowe nauczyciel, organizacje społeczne ZSL, ZMW, Kancelaria Sejmu doradca posłów, Wydawnictwo NIKE wydawca tygodnika, Senator RP Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, Agropolisa S.A. organizator Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału, Polskie Radio S.A. dyrektor Biura Organizacyjnego, DRIMEX-BUD S.A. dyrektor Działu Komercjalizacji, od 2002 r. pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dyrektor Biura, członek Zarządu ds. finansowych, w tym nadzoru właścicielskiego, kierownik Wydziału Organizacyjnego, zastępca Dyrektora Biura, Pełnomocnik Zarządu ds. wdraŝania PO liś, od r. - Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Pan Ryszard Ochwat nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. występuje wpis dotyczący Ryszarda Ochwata. Krzysztof Władysław Rogala wykształcenie wyŝsze mgr prawa oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych) Pieniądz i Bankowość Pomorskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. dyrektor Oddziału w Krakowie; BG Leasing S.A. - dyrektor Oddziału w Krakowie, dyrektor regionu Południe; BGś Leasing Sp. z o.o. - specjalista; Fiat Finance Polska S.A./Fidis Leasing Sp. z o.o. kierownik działu leasingu, członek zarządu; Fiat Bank Polska S.A. - dyrektor ds. kredytów; Ministerstwo Gospodarki gł. specjalista w biurze pełnomocnika rządu ds. dywersyfikacji dostaw nośników energii do RP; Gaz System prokurent; Gaz System S.A. członek zarządu ds. finansowych; PKN Orlen doradca; KPMG Advisory Sp. z o.o.s.k. menedŝer (obecnie współpracownik) Ponadto Gaz System Sp. z o.o./s.a. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; PERN Przyjaźń S.A. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Naftor Sp. z o.o. - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Polskie LNG Sp. z o.o. - przewodniczący Rady Nadzorczej; od Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Pan Krzysztof Władysław Rogala nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. występuje wpis dotyczący Pana Krzysztofa Władysława Rogali. 5

6 Adam Grzegorz Wasiak Wykształcenie wyŝsze magister inŝynier leśnictwa 1991 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2001 Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe; 2003 WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - Podyplomowe Studia MenedŜerskie dla InŜynierów Program MBA. Przebieg pracy zawodowej: 1993 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu st. asystent taksatora; 1994 Nadleśnictwo Suchedniów podleśniczy; Nadleśnictwo Starachowice specjalista ds. bhp; ochr. ppoŝ; inŝynier nadzoru; Nadleśnictwo Łagów inŝynier nadzoru w SL; Zespół Składnic Lasów Państwowych w Radomiu dyrektor; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu dyrektor; 2006 Nadleśnictwo Starachowice inŝ. nadzoru; Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kierownik zespołu; Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu dyrektor oddziału; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu dyrektor; od Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; od Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. Pan Adam Grzegorz Wasiak nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. występuje wpis dotyczący Pana Adama Grzegorza Wasiaka. Adam Aleksander Wojtaś Wykształcenie wyŝsze: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego - sekcja prawa świeckiego; 2008 Dyplom potwierdzający złoŝenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe Urząd Gminy w Zamościu - referent ds. administracyjnogospodarczych i OSP; PH Export-Import Edward Wiewiórka w Lublinie (branŝa tytoniowa) - Dyrektor Handlowy; Telekomunikacja Polska S.A. Dyrekcja Okręgu w Lublinie Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych; Ministerstwo Finansów: 1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Finansów Resortu, 2) Naczelnik Wydziału Znaków Akcyzy w Departamencie Podatku Akcyzowego; Ministerstwo Sportu i Turystyki: 1) Dyrektor Generalny, 2) Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego; Ministerstwo Skarbu Państwa - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego; od 2012 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dyrektor Generalny. 6

7 Dodatkowe doświadczenia: Członek Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku. Pan Adam Aleksander Wojtaś nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyŝej. występuje wpis dotyczący Adama Aleksandra Wojtasia. 7

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo