Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak"

Transkrypt

1 NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski Slovensky Version 1.00 Edition 1, 4/ ZyXEL Communications Corporation - 1 -

2 Obsah ČESKY Úvodní informace Instalace hardwaru Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce...7 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3. Otevřete požadovanou certifikaci

3 Úvodní informace ČESKY NBG-419N je bezdrátový směrovač (router), který umožňuje vytvořit pevnou (kabelovou) síť i bezdrátovou síť. Vestavěný firewall není třeba aktivovat: je aktivní ve výchozím nastavení a chrání síť před útoky. V příručce popisujeme tyto kroky: 1 Připojení hardwaru 2 Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS 3 Nastavení kabelové i bezdrátové sítě pomocí průvodce - 3 -

4 ČESKY 1 Instalace hardwaru 1 K počátečnímu nastavení je potřeba provést tato připojení: Zašroubujte antény (A) do konektorů. Zkontrolujte, zda drží pevně, a otočte je směrem nahoru. Připojte port Ethernet na počítači k portu LAN (B) na přístroji NBG-419N. K propojení použijte kabel Ethernet. Připojte WAN port (C) na přístroji NBG-419 k portu Ethernet na zařízení, které zajišťuje přístup k Internetu (např. modem). Použijte kabel dodaný s modemem. Pomocí dodaného napájecího adaptéru (D) připojte zástrčku POWER ke zdroji elektrické energie. 2 Zkontrolujte připojení k Internetu. Otevřete webový prohlížeč a zadejte libovolnou Internetovou adresu (např. Jestliže se nemůžete připojit k Internetu, restartujte přístroj NBG-419N. Jestliže k připojení k Internetu potřebujete zadat uživatelské jméno a heslo, budete se muset připojit pomocí průvodce. Přeskočte následující kapitolu a přejděte rovnou na kapitolu Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce

5 ČESKY 2 Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS Technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) slouží k nastavení bezpečného přístupu bezdrátových zařízení, jako např. notebook nebo počítač, k přístroji NBG-419N. Zkontrolujte, zda bezdrátové zařízení, které chcete připojit, podporuje technologii WPS (viz logo vlevo). Jestliže ano, postupujte podle níže uvedených kroků a nastavte bezdrátovou síť

6 1 Zapněte přístroj NBG-419N (A). Bezdrátové zařízení, které chcete připojit, musí být v dosahu signálu přístroje NBG-419N. 2 Zapněte bezdrátovou síť přepínačem WLAN (B). ČESKY 3 Stiskněte tlačítko WPS na přístroji NBG-419N a na bezdrátovém zařízení (na našem příkladě je to notebook (C)). Nezáleží na tom, které tlačítko stisknete jako první. Na čem záleží je to, aby mezi stisky tlačítek neuplynulo více než 2 minuty. Během nastavení WPS bude blikat kontrolka WPS ( kontrolka trvale rozsvítí. ). Po skončení nastavení se Jestliže nastavení WPS proběhlo úspěšně, budete mít přístup k přístroji NBG-419N. 4 Připojte WAN port (D) přístroje k modemu, který zajišťuje přístup k Internetu. Nyní se můžete připojit k Internetu bezdrátově pomocí přístroje NBG-419N. Jestliže připojení k Internetu pracuje správně, ale nefunguje bezdrátové připojení k přístroji, opakujte krok 3. Jestliže WPS nastavení nefunguje, nebo bezdrátové zařízení nepodporuje WPS, nastavte bezdrátovou síť podle pokynů v další kapitole

7 3 Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce ČESKY Vkládejte připojovací údaje přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Jestliže vám poskytovatel nesdělil údaje k některých parametrům, nechte v příslušných políčkách výchozí nastavení. 1 Otevřete webový prohlížeč na počítači, který je připojen k NBG-419N. Do adresové řádky zadejte adresu Zadejte výchozí heslo 1234 a klikněte na Login (přihlásit). 2 Objeví se uvítací obrazovka. Zvolte komunikační jazyk (Language) a klikněte na Connect to Internet (připojit k Internetu)

8 ČESKY 3 Connect to Internet (připojení k Internetu): Průvodce automaticky detekuje typ připojení k Internetu. Správný typ připojení můžete také vybrat ze stahovacího seznamu. Následující obrazovky a políčka k vyplnění závisí na typu zvoleného připojení. Zadejte údaje do příslušných políček a klikněte na Next (další). Jestliže se objeví chybové hlášení, zkontrolujte hardwarové připojení. Dávejte pozor, ať zadáte správné údaje, jak je sdělil poskytovatel připojení, a ověřte, zda je váš Internetový účet aktivní. 4 Router Password (přístupové heslo): Na této obrazovce změňte výchozí přístupové heslo k webovému konfigurátoru. Zadejte nové heslo (max. 30 tisknutelných znaků bez mezer). Zadejte znovu kvůli potvrzení. Klikněte na Next (další). 5 Wireless Security (bezdrátové zabezpečení): Zvolte nejvyšší míru zabezpečení, kterou podporují všechna zařízení na síti. U typu zabezpečení WPA-PSK/WPA-PSK zadejte heslo, které bude chránit přístup do bezdrátové sítě. 6 Tím je instalace přístroje skončena. Přístroj NBG-419N je nyní součástí sítě a je připojen k Internetu. Kliknutím na odkaz Go (spustit) otevřete webový konfigurátor ve zjednodušeném režimu (Easy Mode). Na této obrazovce můžete zapnout a vypnout některé funkce přístroje NBG-419N. Podrobný popis všech obrazovek přístroje a pokyny k nastavení pokročilých funkcí pomocí webového konfigurátoru naleznete v Uživatelské příručce

9 - 9 -

10 Spis treści POLSKI Przegląd Instalacja sprzętu Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora Oglądanie certyfikatów produktu

11 Przegląd POLSKI NBG-419N to router bezprzewodowy, który umoŝliwia załoŝenie zarówno sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. Urządzenie jest wyposaŝone w zaporę sieciową, która jest domyślnie włączona, aby chronić Twoją sieć. W niniejszej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono, jak: 1. skonfigurować sieć przewodową z dostępem do internetu, 2. skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą funkcji WPS, 3. skonfigurować sieć przewodową i bezprzewodową za pomocą kreatora

12 POLSKI 1 Instalacja sprzętu 1. Wykonaj następujące połączenia sprzętowe z routerem NBG-419N: Podłącz anteny (A) do gniazd antenowych. Upewnij się, Ŝe są mocno przykręcone i wskazują w górę. Podłącz port Ethernet swojego komputera z portem LAN (B) routera NBG-419N za pomocą kabla ethernetowego. Podłącz port WAN (C) routera NBG-419N z portem Ethernet urządzenia, które zapewnia dostęp do internetu (na przykład modemu). UŜyj w tym celu kabla dostarczonego wraz z modemem. UŜyj dołączonego zasilacza (D), aby połączyć gniazdo POWER z odpowiednim źródłem prądu. 2. Sprawdź swoje połączenie internetowe. Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze i wpisz w pasku adresu. Jeśli nie masz dostępu do internetu, uruchom ponownie router NBG-419N. Jeśli połączenie internetowe wymaga podania nazwy i hasła uŝytkownika, będziesz musiał uŝyć kreatora. Pomiń następną sekcję i przejdź do rozdziału Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora

13 2 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS UŜyj funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), aby bezpiecznie połączyć urządzenia bezprzewodowe, takie jak notebooki i komputery stacjonarne, z routerem NBG-419N. POLSKI Sprawdź, czy Twoje urządzenie bezprzewodowe ma logo WPS, wykonaj poniŝsze czynności, aby skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą WPS:

14 1. Upewnij się, Ŝe router NBG-419N jest włączony (A). Umieść urządzenie bezprzewodowe w zasięgu routera NBG-419N. POLSKI 2. Włącz radio bezprzewodowe w routerze NBG-419N przez przestawienie przełącznika WLAN (B). 3. Naciśnij przyciski WPS na routerze NBG-419N i na notebooku (C). Nie ma znaczenia, który przycisk zostanie naciśnięty pierwszy. Drugi przycisk trzeba nacisnąć w ciągu dwóch minut od naciśnięcia pierwszego. Wskaźnik LED WPS ( ) na urządzeniu NBG-419N miga podczas procesu konfiguracji WPS i zapala się na stałe po jego zakończeniu. Jeśli połączenie WPS zostanie nawiązane prawidłowo, uzyskasz dostęp do routera NBG-419N. 4. Podłącz port WAN (D) routera NBG-419N do modemu szerokopasmowego. Teraz będziesz mógł bezprzewodowo łączyć się z internetem za pośrednictwem routera NBG-419N. Jeśli przewodowe połączenie internetowe działa prawidłowo, a połączenie bezprzewodowe nie, powtórz etap 3. Jeśli WPS nie działa albo urządzenie bezprzewodowe nie obsługuje WPS, przejdź do następnego rozdziału

15 POLSKI 3 Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora Na kolejnych ekranach kreatora wprowadzaj informacje dokładnie w takiej postaci, w jakiej otrzymałeś je od swojego dostawcy usług internetowych (ISP). Jeśli nie dysponujesz informacjami dotyczącymi któregoś z pól, pozostaw ustawienie domyślne. 1. Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze podłączonym do routera NBG-419N. Wpisz jako adres witryny WWW. Wpisz 1234 jako hasło (domyślne) i kliknij przycisk Login. 2. Pojawi się ekran powitalny. Wybierz swój język z listy Language i kliknij przycisk Connect to Internet

16 POLSKI 3. Connect to Internet. Kreator automatycznie wykryje typ połączenia internetowego. MoŜesz równieŝ wybrać typ połączenia z listy rozwijanej. Wygląd ekranu i dostępne pola zaleŝą od wybranego typu połączenia. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk Next. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, sprawdź połączenia sprzętowe. Upewnij się, Ŝe otrzymałeś prawidłowe informacje od dostawcy usług internetowych i Ŝe Twoje konto internetowe jest aktywne. 4. Router Password. Na tym ekranie moŝesz zmienić domyślne hasło do programu konfiguracyjnego. Wprowadź nowe hasło logowania (najwyŝej 30 znaków, bez spacji), a następnie wpisz je ponownie w celu zatwierdzenia. Kliknij przycisk Next. 5. Wireless Security. Na tym ekranie wybierz najskuteczniejsze zabezpieczenia, które są obsługiwane przez wszystkie urządzenia w sieci. W przypadku WPA-PSK/WPA2-PSK wpisz hasło do sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk Next. 6. Gratulacje! Skonfigurowałeś router NBG-419N do pracy w swojej sieci i podłączyłeś go do internetu. Kliknij przycisk Go, aby otworzyć program konfiguracyjny w trybie uproszczonym (Easy Mode). Tryb ten umoŝliwia włączenie lub wyłączenie niektórych funkcji routera NBG-419N. W instrukcji uŝytkownika znajdziesz pełny opis kaŝdego ekranu i pola w kreatorze oraz wskazówki dotyczące konfigurowania zaawansowanych funkcji routera NBG-419N

17 POLSKI 4 Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać Ŝądany certyfikat ZyXEL Communication zapewniła, Ŝe powyŝszy produkt jest zgodny z normami CE. W celu uzyskania dodatkowych informacji przejdź do rozdziału: Oglądanie certyfikatów produktu

18 - 18 -

19 Obsah SLOVENSKY Úvodné informácie Inštalácia hardwaru Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu...24 Kde sú k nahliadnutiu certifikácie výrobku 1. Prejdite na adresu 2. Na domovskej stránke ZyXEL zvoľte prístroj zo sťahovacieho zoznamu. 3. Otvorte požadovanú certifikáciu

20 Úvodné informácie SLOVENSKY NBG-419N je bezdrôtový smerovač (router), ktorý umožňuje vytvoriť pevnú (káblovú) sieť, ale aj bezdrôtovú sieť. Vstavaný firewall nie je potrebné aktivovať, je aktívny už vo východiskovom nastavení a chráni sieť pred útokmi. V príručke popisujeme tieto kroky: 1 Pripojenie hardwaru 2 Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS 3 Nastavenie káblovej, aj bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu

21 SLOVENSKY 1 Inštalácia hardwaru 1 K počiatočnému nastaveniu je potrebné vykonať tieto pripojenia: Zaskrutkujte antény (A) do konektorov. Skontrolujte, či pevne držia a otočte ich smerom nahor. Pripojte port Ethernet na počítači k portu LAN (B) na prístroji NBG-419N. Na prepojenie použite kábel Ethernet. Pripojte WAN port (C) na prístroji NBG-419 k portu Ethernet na zariadení, ktoré zaisťuje prístup na Internet (napr. modem). Použite kábel dodaný s modemom. Pomocou dodaného napájacieho adaptéru (D) pripojte zástrčku POWER ku zdroju elektrickej energie. 2 Skontrolujte pripojenie na Internet. Otvorte webový prehliadač a zadajte ľubovoľnú Internetovú adresu (napr. Pokiaľ sa nemôžete pripojiť na Internet, reštartujte prístroj NBG-419N. Ak pre pripojenie na Internet potrebujete zadať užívateľské meno a heslo, budete sa musieť pripojiť pomocou sprievodcu. Preskočte nasledujúcu kapitolu a prejdite rovno na kapitolu Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu

22 SLOVENSKY 2 Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS Technológia Wi-Fi Protected Setup (WPS) slúži pre nastavenie bezpečného prístupu bezdrôtových zariadení (napr. notebook alebo počítač) k prístroju NBG-419N. Skontrolujte, či bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pripojiť, podporuje technológiu WPS (viď logo vľavo). Pokiaľ áno, postupujte podľa nižšie uvedených krokov a nastavte bezdrôtovú sieť. 2 minúty

23 SLOVENSKY 1 Zapnite prístroj NBG-419N (A). Bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pripojiť musí byť v dosahu signálu prístroja NBG-419N. 2 Zapnite bezdrôtovú sieť prepínačom WLAN (B). 3 Stlačte tlačidlo WPS na prístroji NBG-419N a na bezdrôtovom zariadení (na našom príklade je to notebook (C)). Nezáleží na tom, ktoré tlačidlo stlačíte ako prvé. Na čom záleží je to, aby medzi stlačeniami tlačidiel neuplynulo viac, ako 2 minúty. V priebehu nastavovania WPS bude blikať kontrolka WPS ( sa kontrolka rozsvieti natrvalo. ). Po skončení nastavenia Pokiaľ sa nastavenie WPS vykonalo úspešne, budete mať prístup k prístroju NBG-419N. 4 Pripojte WAN port (D) prístroja k modemu, ktorý zaisťuje prístup na Internet. Teraz sa môžete pripojiť na Internet bezdrôtovo pomocou prístroja NBG-419N. Pokiaľ pripojenie na Internet pracuje správne, ale nefunguje bezdrôtové pripojenie k prístroju, zopakujte krok 3. Pokiaľ WPS nastavenie nefunguje, alebo bezdrôtové zariadenie nepodporuje WPS, nastavte bezdrôtovú sieť podľa pokynov v ďalšej kapitole

24 3 Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu SLOVENSKY Vkladajte pripojovacie údaje presne tak, ako ich oznámil poskytovateľ pripojenia. Pokiaľ vám poskytovateľ neoznámil údaje k niektorým parametrom, ponechajte v príslušných políčkach východiskové nastavenie. 1 Otvorte webový prehliadač na počítači, ktorý je pripojený k NBG-419N. Do adresného riadku zadajte adresu Zadajte východiskové heslo 1234 a kliknite na Login (prihlásiť). 2 Objaví sa uvítacia obrazovka. Zvoľte komunikačný jazyk (Language) a kliknite na Connect to Internet (pripojiť na Internet). Static IP: Pevná IP adresa určená poskytovateľom. DHCP: Dynamická IP adresa PPPoE/PPTP: Vysokorýchlostné pripojenie s užívateľským menom a heslom L2TP: Zabezpečené pripojenie k internetovému prístupovému zariadeniu Max. 30 znakov bez medzier No Security: bez zabezpečenia, pripojiť sa môže každé bezdrôtové zariadenie WPA-PSK/WPA2-PSK: súkromná bezdrôtová sieť, prístup na sieť je obmedzený heslom Viac informácií o sprievodcovi nájdete v Užívateľskej príručke

25 SLOVENSKY 3 Connect to Internet (pripojenie na Internet): Sprievodca automaticky rozpozná typ pripojenia na Internet. Správny typ pripojenia môžete taktiež vybrať zo sťahovacieho zoznamu. Nasledujúce obrazovky a políčka pre vyplnenie závisia od typu zvoleného pripojenia. Zadajte údaje do príslušných políčok a kliknite na Next (ďalší). Pokiaľ sa objaví chybové hlásenie, skontrolujte hardwarové pripojenie. Dávajte pozor, aby ste zadali správne údaje tak, ako ich oznámil poskytovateľ pripojenia a overte, či je váš Internetový účet aktívny. 4 Router Password (prístupové heslo): Na tejto obrazovke zmeňte východiskové prístupové heslo k webovému konfigurátoru. Zadajte nové heslo (max. 30 znakov bez medzier). Zadajte heslo znova kvôli potvrdeniu. Kliknite na Next (ďalší). 5 Wireless Security (bezdrôtové zabezpečenie): Zvoľte najvyššiu mieru zabezpečenia, ktorú podporujú všetky zariadenia v sieti. Pri type zabezpečenia WPA-PSK/WPA-PSK zadajte heslo, ktoré bude chrániť prístup do bezdrôtovej siete. 6 Tým je inštalácia prístroja skončená. Prístroj NBG-419N je teraz súčasťou siete a je pripojený na Internet. Kliknutím na odkaz Go (spustiť) otvoríte webový konfigurátor v zjednodušenom režime (Easy Mode). Na tejto obrazovke môžete zapnúť a vypnúť niektoré funkcie prístroja NBG-419N. Podrobný popis všetkých obrazoviek prístroja a pokyny pre nastavenie pokročilých funkcií pomocou webového konfigurátora nájdete v Užívateľskej príručke

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide WAP3205. Wireless N Access Point. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide WAP3205. Wireless N Access Point. Czech, Polish, Slovak WAP3205 Wireless N Access Point Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN2 IP Address: http://192.168.1.2 Password: 1234 Contents Česky... 1 Polski... 9 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN Biznesowy kontroler sieci WLAN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 Czerwiec 2007 Spis treści Przegląd...1 1 Wykonywanie wstępnych połączeń sprzętowych...2 2 Dostęp do programu konfiguracyjnego...3

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

PLA401 v2 Adapter Ethernet PowerLine (transmisja danych w instalacji elektrycznej)

PLA401 v2 Adapter Ethernet PowerLine (transmisja danych w instalacji elektrycznej) Adapter Ethernet PowerLine (transmisja danych w instalacji elektrycznej) Skrócona instrukcja obsługi Versja 3.0.5 Wydanie 1. Listopad 2007 Spis treści Przegląd... 1 1 Podłączanie adaptera PLA401 v2 do

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

N4100. Skrócona instrukcja obsługi. Brama Wireless N do hotspotów

N4100. Skrócona instrukcja obsługi. Brama Wireless N do hotspotów Brama Wireless N do hotspotów Wersja 1.00 Wydanie 1, luty 2010 r. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: admin Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI P-871M Modem VDSL2 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja ME1 Maj 2008 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Hasło: 1234 Szybkość portu konsoli: 38400 b/s Copyright ZyXEL Communications Corporation. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi

ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL USG 1000 Skrócona instrukcja obsługi ZLD 2.20 19.7.2010-1 - 1 Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać jedną sztukę kaŝdego z wymienionych elementów: ZyWALL USG 1000 Przewód

Bardziej szczegółowo

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-334U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g) z wbudowanym,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi USG-300. ZyWALL USG 300. Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi USG-300. ZyWALL USG 300. Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL USG 300 Skrócona instrukcja obsługi ZLD 2.20 19.7.2010 1 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montaŝu

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

ZyWALL USG 100. Skrócona instrukcja obsługi. Zintegrowana brama bezpieczeństwa ZLD 2.20 19.7.2010 DOMYŚLNE LOGOWANIE

ZyWALL USG 100. Skrócona instrukcja obsługi. Zintegrowana brama bezpieczeństwa ZLD 2.20 19.7.2010 DOMYŚLNE LOGOWANIE ZyWALL USG 100 Zintegrowana brama bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi DOMYŚLNE LOGOWANIE Port P4 Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło uŝytkownika admin ZLD 2.20 19.7.2010

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-335U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g i wyposaŝony

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi G-570U Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Informacje ogólne Instrukcja Szybki start pokazuje, jak podłączyć G-570U do routera szerokopasmowego, aby

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

NWA-3160 NWA Skrócona Instrukcja Obsługi. Biznesowy punkt dostępowy WLAN b/g. Domyślne logowanie: Adres IP:

NWA-3160 NWA Skrócona Instrukcja Obsługi. Biznesowy punkt dostępowy WLAN b/g. Domyślne logowanie: Adres IP: NWA-3160 Biznesowy punkt dostępowy WLAN 802.11a/b/g NWA-3163 Biznesowy punkt dostępowy WLAN 802.11b/g Domyślne logowanie: Adres IP: http://192.168.1.2 Hasło: 1234 Skrócona Instrukcja Obsługi Wersja 3.60

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

ZyWALL USG 2000. Skrócona instrukcja obsługi. Zintegrowana brama bezpieczeństwa ZLD 2.20 19.7.2010 DOMYŚLNE LOGOWANIE

ZyWALL USG 2000. Skrócona instrukcja obsługi. Zintegrowana brama bezpieczeństwa ZLD 2.20 19.7.2010 DOMYŚLNE LOGOWANIE ZyWALL USG 2000 Zintegrowana brama bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi ZLD 2.20 19.7.2010 DOMYŚLNE LOGOWANIE Port GE1 Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło uŝytkownika admin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

4 p O R T S 1 0 / m b p s

4 p O R T S 1 0 / m b p s b r o a d B A N d R O U T e r 4 p O R T S 1 0 / 1 0 0 m b p s I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 2 p o l s k i b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Na wstępie pragniemy

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Prestige 661H Series. Prestige 661HW Series

Prestige 661H Series. Prestige 661HW Series Prestige 661H Series Brama ADSL 2+ Prestige 661HW Series Brama ADSL 2+ z łącznością bezprzewodową 802.11g Szybki start Wersja 3.40 Luty 2005 Przegląd Prestige 661H/HW Series szybki start Prestige 661H

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo