Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak"

Transkrypt

1 NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski Slovensky Version 1.00 Edition 1, 4/ ZyXEL Communications Corporation - 1 -

2 Obsah ČESKY Úvodní informace Instalace hardwaru Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce...7 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3. Otevřete požadovanou certifikaci

3 Úvodní informace ČESKY NBG-419N je bezdrátový směrovač (router), který umožňuje vytvořit pevnou (kabelovou) síť i bezdrátovou síť. Vestavěný firewall není třeba aktivovat: je aktivní ve výchozím nastavení a chrání síť před útoky. V příručce popisujeme tyto kroky: 1 Připojení hardwaru 2 Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS 3 Nastavení kabelové i bezdrátové sítě pomocí průvodce - 3 -

4 ČESKY 1 Instalace hardwaru 1 K počátečnímu nastavení je potřeba provést tato připojení: Zašroubujte antény (A) do konektorů. Zkontrolujte, zda drží pevně, a otočte je směrem nahoru. Připojte port Ethernet na počítači k portu LAN (B) na přístroji NBG-419N. K propojení použijte kabel Ethernet. Připojte WAN port (C) na přístroji NBG-419 k portu Ethernet na zařízení, které zajišťuje přístup k Internetu (např. modem). Použijte kabel dodaný s modemem. Pomocí dodaného napájecího adaptéru (D) připojte zástrčku POWER ke zdroji elektrické energie. 2 Zkontrolujte připojení k Internetu. Otevřete webový prohlížeč a zadejte libovolnou Internetovou adresu (např. Jestliže se nemůžete připojit k Internetu, restartujte přístroj NBG-419N. Jestliže k připojení k Internetu potřebujete zadat uživatelské jméno a heslo, budete se muset připojit pomocí průvodce. Přeskočte následující kapitolu a přejděte rovnou na kapitolu Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce

5 ČESKY 2 Nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie WPS Technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) slouží k nastavení bezpečného přístupu bezdrátových zařízení, jako např. notebook nebo počítač, k přístroji NBG-419N. Zkontrolujte, zda bezdrátové zařízení, které chcete připojit, podporuje technologii WPS (viz logo vlevo). Jestliže ano, postupujte podle níže uvedených kroků a nastavte bezdrátovou síť

6 1 Zapněte přístroj NBG-419N (A). Bezdrátové zařízení, které chcete připojit, musí být v dosahu signálu přístroje NBG-419N. 2 Zapněte bezdrátovou síť přepínačem WLAN (B). ČESKY 3 Stiskněte tlačítko WPS na přístroji NBG-419N a na bezdrátovém zařízení (na našem příkladě je to notebook (C)). Nezáleží na tom, které tlačítko stisknete jako první. Na čem záleží je to, aby mezi stisky tlačítek neuplynulo více než 2 minuty. Během nastavení WPS bude blikat kontrolka WPS ( kontrolka trvale rozsvítí. ). Po skončení nastavení se Jestliže nastavení WPS proběhlo úspěšně, budete mít přístup k přístroji NBG-419N. 4 Připojte WAN port (D) přístroje k modemu, který zajišťuje přístup k Internetu. Nyní se můžete připojit k Internetu bezdrátově pomocí přístroje NBG-419N. Jestliže připojení k Internetu pracuje správně, ale nefunguje bezdrátové připojení k přístroji, opakujte krok 3. Jestliže WPS nastavení nefunguje, nebo bezdrátové zařízení nepodporuje WPS, nastavte bezdrátovou síť podle pokynů v další kapitole

7 3 Nastavení kabelové a bezdrátové sítě pomocí průvodce ČESKY Vkládejte připojovací údaje přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Jestliže vám poskytovatel nesdělil údaje k některých parametrům, nechte v příslušných políčkách výchozí nastavení. 1 Otevřete webový prohlížeč na počítači, který je připojen k NBG-419N. Do adresové řádky zadejte adresu Zadejte výchozí heslo 1234 a klikněte na Login (přihlásit). 2 Objeví se uvítací obrazovka. Zvolte komunikační jazyk (Language) a klikněte na Connect to Internet (připojit k Internetu)

8 ČESKY 3 Connect to Internet (připojení k Internetu): Průvodce automaticky detekuje typ připojení k Internetu. Správný typ připojení můžete také vybrat ze stahovacího seznamu. Následující obrazovky a políčka k vyplnění závisí na typu zvoleného připojení. Zadejte údaje do příslušných políček a klikněte na Next (další). Jestliže se objeví chybové hlášení, zkontrolujte hardwarové připojení. Dávejte pozor, ať zadáte správné údaje, jak je sdělil poskytovatel připojení, a ověřte, zda je váš Internetový účet aktivní. 4 Router Password (přístupové heslo): Na této obrazovce změňte výchozí přístupové heslo k webovému konfigurátoru. Zadejte nové heslo (max. 30 tisknutelných znaků bez mezer). Zadejte znovu kvůli potvrzení. Klikněte na Next (další). 5 Wireless Security (bezdrátové zabezpečení): Zvolte nejvyšší míru zabezpečení, kterou podporují všechna zařízení na síti. U typu zabezpečení WPA-PSK/WPA-PSK zadejte heslo, které bude chránit přístup do bezdrátové sítě. 6 Tím je instalace přístroje skončena. Přístroj NBG-419N je nyní součástí sítě a je připojen k Internetu. Kliknutím na odkaz Go (spustit) otevřete webový konfigurátor ve zjednodušeném režimu (Easy Mode). Na této obrazovce můžete zapnout a vypnout některé funkce přístroje NBG-419N. Podrobný popis všech obrazovek přístroje a pokyny k nastavení pokročilých funkcí pomocí webového konfigurátoru naleznete v Uživatelské příručce

9 - 9 -

10 Spis treści POLSKI Przegląd Instalacja sprzętu Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora Oglądanie certyfikatów produktu

11 Przegląd POLSKI NBG-419N to router bezprzewodowy, który umoŝliwia załoŝenie zarówno sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. Urządzenie jest wyposaŝone w zaporę sieciową, która jest domyślnie włączona, aby chronić Twoją sieć. W niniejszej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono, jak: 1. skonfigurować sieć przewodową z dostępem do internetu, 2. skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą funkcji WPS, 3. skonfigurować sieć przewodową i bezprzewodową za pomocą kreatora

12 POLSKI 1 Instalacja sprzętu 1. Wykonaj następujące połączenia sprzętowe z routerem NBG-419N: Podłącz anteny (A) do gniazd antenowych. Upewnij się, Ŝe są mocno przykręcone i wskazują w górę. Podłącz port Ethernet swojego komputera z portem LAN (B) routera NBG-419N za pomocą kabla ethernetowego. Podłącz port WAN (C) routera NBG-419N z portem Ethernet urządzenia, które zapewnia dostęp do internetu (na przykład modemu). UŜyj w tym celu kabla dostarczonego wraz z modemem. UŜyj dołączonego zasilacza (D), aby połączyć gniazdo POWER z odpowiednim źródłem prądu. 2. Sprawdź swoje połączenie internetowe. Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze i wpisz w pasku adresu. Jeśli nie masz dostępu do internetu, uruchom ponownie router NBG-419N. Jeśli połączenie internetowe wymaga podania nazwy i hasła uŝytkownika, będziesz musiał uŝyć kreatora. Pomiń następną sekcję i przejdź do rozdziału Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora

13 2 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS UŜyj funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), aby bezpiecznie połączyć urządzenia bezprzewodowe, takie jak notebooki i komputery stacjonarne, z routerem NBG-419N. POLSKI Sprawdź, czy Twoje urządzenie bezprzewodowe ma logo WPS, wykonaj poniŝsze czynności, aby skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą WPS:

14 1. Upewnij się, Ŝe router NBG-419N jest włączony (A). Umieść urządzenie bezprzewodowe w zasięgu routera NBG-419N. POLSKI 2. Włącz radio bezprzewodowe w routerze NBG-419N przez przestawienie przełącznika WLAN (B). 3. Naciśnij przyciski WPS na routerze NBG-419N i na notebooku (C). Nie ma znaczenia, który przycisk zostanie naciśnięty pierwszy. Drugi przycisk trzeba nacisnąć w ciągu dwóch minut od naciśnięcia pierwszego. Wskaźnik LED WPS ( ) na urządzeniu NBG-419N miga podczas procesu konfiguracji WPS i zapala się na stałe po jego zakończeniu. Jeśli połączenie WPS zostanie nawiązane prawidłowo, uzyskasz dostęp do routera NBG-419N. 4. Podłącz port WAN (D) routera NBG-419N do modemu szerokopasmowego. Teraz będziesz mógł bezprzewodowo łączyć się z internetem za pośrednictwem routera NBG-419N. Jeśli przewodowe połączenie internetowe działa prawidłowo, a połączenie bezprzewodowe nie, powtórz etap 3. Jeśli WPS nie działa albo urządzenie bezprzewodowe nie obsługuje WPS, przejdź do następnego rozdziału

15 POLSKI 3 Konfigurowanie sieci przewodowej i bezprzewodowej za pomocą kreatora Na kolejnych ekranach kreatora wprowadzaj informacje dokładnie w takiej postaci, w jakiej otrzymałeś je od swojego dostawcy usług internetowych (ISP). Jeśli nie dysponujesz informacjami dotyczącymi któregoś z pól, pozostaw ustawienie domyślne. 1. Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze podłączonym do routera NBG-419N. Wpisz jako adres witryny WWW. Wpisz 1234 jako hasło (domyślne) i kliknij przycisk Login. 2. Pojawi się ekran powitalny. Wybierz swój język z listy Language i kliknij przycisk Connect to Internet

16 POLSKI 3. Connect to Internet. Kreator automatycznie wykryje typ połączenia internetowego. MoŜesz równieŝ wybrać typ połączenia z listy rozwijanej. Wygląd ekranu i dostępne pola zaleŝą od wybranego typu połączenia. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk Next. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, sprawdź połączenia sprzętowe. Upewnij się, Ŝe otrzymałeś prawidłowe informacje od dostawcy usług internetowych i Ŝe Twoje konto internetowe jest aktywne. 4. Router Password. Na tym ekranie moŝesz zmienić domyślne hasło do programu konfiguracyjnego. Wprowadź nowe hasło logowania (najwyŝej 30 znaków, bez spacji), a następnie wpisz je ponownie w celu zatwierdzenia. Kliknij przycisk Next. 5. Wireless Security. Na tym ekranie wybierz najskuteczniejsze zabezpieczenia, które są obsługiwane przez wszystkie urządzenia w sieci. W przypadku WPA-PSK/WPA2-PSK wpisz hasło do sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk Next. 6. Gratulacje! Skonfigurowałeś router NBG-419N do pracy w swojej sieci i podłączyłeś go do internetu. Kliknij przycisk Go, aby otworzyć program konfiguracyjny w trybie uproszczonym (Easy Mode). Tryb ten umoŝliwia włączenie lub wyłączenie niektórych funkcji routera NBG-419N. W instrukcji uŝytkownika znajdziesz pełny opis kaŝdego ekranu i pola w kreatorze oraz wskazówki dotyczące konfigurowania zaawansowanych funkcji routera NBG-419N

17 POLSKI 4 Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać Ŝądany certyfikat ZyXEL Communication zapewniła, Ŝe powyŝszy produkt jest zgodny z normami CE. W celu uzyskania dodatkowych informacji przejdź do rozdziału: Oglądanie certyfikatów produktu

18 - 18 -

19 Obsah SLOVENSKY Úvodné informácie Inštalácia hardwaru Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu...24 Kde sú k nahliadnutiu certifikácie výrobku 1. Prejdite na adresu 2. Na domovskej stránke ZyXEL zvoľte prístroj zo sťahovacieho zoznamu. 3. Otvorte požadovanú certifikáciu

20 Úvodné informácie SLOVENSKY NBG-419N je bezdrôtový smerovač (router), ktorý umožňuje vytvoriť pevnú (káblovú) sieť, ale aj bezdrôtovú sieť. Vstavaný firewall nie je potrebné aktivovať, je aktívny už vo východiskovom nastavení a chráni sieť pred útokmi. V príručke popisujeme tieto kroky: 1 Pripojenie hardwaru 2 Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS 3 Nastavenie káblovej, aj bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu

21 SLOVENSKY 1 Inštalácia hardwaru 1 K počiatočnému nastaveniu je potrebné vykonať tieto pripojenia: Zaskrutkujte antény (A) do konektorov. Skontrolujte, či pevne držia a otočte ich smerom nahor. Pripojte port Ethernet na počítači k portu LAN (B) na prístroji NBG-419N. Na prepojenie použite kábel Ethernet. Pripojte WAN port (C) na prístroji NBG-419 k portu Ethernet na zariadení, ktoré zaisťuje prístup na Internet (napr. modem). Použite kábel dodaný s modemom. Pomocou dodaného napájacieho adaptéru (D) pripojte zástrčku POWER ku zdroju elektrickej energie. 2 Skontrolujte pripojenie na Internet. Otvorte webový prehliadač a zadajte ľubovoľnú Internetovú adresu (napr. Pokiaľ sa nemôžete pripojiť na Internet, reštartujte prístroj NBG-419N. Ak pre pripojenie na Internet potrebujete zadať užívateľské meno a heslo, budete sa musieť pripojiť pomocou sprievodcu. Preskočte nasledujúcu kapitolu a prejdite rovno na kapitolu Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu

22 SLOVENSKY 2 Nastavenie bezdrôtovej siete pomocou technológie WPS Technológia Wi-Fi Protected Setup (WPS) slúži pre nastavenie bezpečného prístupu bezdrôtových zariadení (napr. notebook alebo počítač) k prístroju NBG-419N. Skontrolujte, či bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pripojiť, podporuje technológiu WPS (viď logo vľavo). Pokiaľ áno, postupujte podľa nižšie uvedených krokov a nastavte bezdrôtovú sieť. 2 minúty

23 SLOVENSKY 1 Zapnite prístroj NBG-419N (A). Bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pripojiť musí byť v dosahu signálu prístroja NBG-419N. 2 Zapnite bezdrôtovú sieť prepínačom WLAN (B). 3 Stlačte tlačidlo WPS na prístroji NBG-419N a na bezdrôtovom zariadení (na našom príklade je to notebook (C)). Nezáleží na tom, ktoré tlačidlo stlačíte ako prvé. Na čom záleží je to, aby medzi stlačeniami tlačidiel neuplynulo viac, ako 2 minúty. V priebehu nastavovania WPS bude blikať kontrolka WPS ( sa kontrolka rozsvieti natrvalo. ). Po skončení nastavenia Pokiaľ sa nastavenie WPS vykonalo úspešne, budete mať prístup k prístroju NBG-419N. 4 Pripojte WAN port (D) prístroja k modemu, ktorý zaisťuje prístup na Internet. Teraz sa môžete pripojiť na Internet bezdrôtovo pomocou prístroja NBG-419N. Pokiaľ pripojenie na Internet pracuje správne, ale nefunguje bezdrôtové pripojenie k prístroju, zopakujte krok 3. Pokiaľ WPS nastavenie nefunguje, alebo bezdrôtové zariadenie nepodporuje WPS, nastavte bezdrôtovú sieť podľa pokynov v ďalšej kapitole

24 3 Nastavenie káblovej a bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu SLOVENSKY Vkladajte pripojovacie údaje presne tak, ako ich oznámil poskytovateľ pripojenia. Pokiaľ vám poskytovateľ neoznámil údaje k niektorým parametrom, ponechajte v príslušných políčkach východiskové nastavenie. 1 Otvorte webový prehliadač na počítači, ktorý je pripojený k NBG-419N. Do adresného riadku zadajte adresu Zadajte východiskové heslo 1234 a kliknite na Login (prihlásiť). 2 Objaví sa uvítacia obrazovka. Zvoľte komunikačný jazyk (Language) a kliknite na Connect to Internet (pripojiť na Internet). Static IP: Pevná IP adresa určená poskytovateľom. DHCP: Dynamická IP adresa PPPoE/PPTP: Vysokorýchlostné pripojenie s užívateľským menom a heslom L2TP: Zabezpečené pripojenie k internetovému prístupovému zariadeniu Max. 30 znakov bez medzier No Security: bez zabezpečenia, pripojiť sa môže každé bezdrôtové zariadenie WPA-PSK/WPA2-PSK: súkromná bezdrôtová sieť, prístup na sieť je obmedzený heslom Viac informácií o sprievodcovi nájdete v Užívateľskej príručke

25 SLOVENSKY 3 Connect to Internet (pripojenie na Internet): Sprievodca automaticky rozpozná typ pripojenia na Internet. Správny typ pripojenia môžete taktiež vybrať zo sťahovacieho zoznamu. Nasledujúce obrazovky a políčka pre vyplnenie závisia od typu zvoleného pripojenia. Zadajte údaje do príslušných políčok a kliknite na Next (ďalší). Pokiaľ sa objaví chybové hlásenie, skontrolujte hardwarové pripojenie. Dávajte pozor, aby ste zadali správne údaje tak, ako ich oznámil poskytovateľ pripojenia a overte, či je váš Internetový účet aktívny. 4 Router Password (prístupové heslo): Na tejto obrazovke zmeňte východiskové prístupové heslo k webovému konfigurátoru. Zadajte nové heslo (max. 30 znakov bez medzier). Zadajte heslo znova kvôli potvrdeniu. Kliknite na Next (ďalší). 5 Wireless Security (bezdrôtové zabezpečenie): Zvoľte najvyššiu mieru zabezpečenia, ktorú podporujú všetky zariadenia v sieti. Pri type zabezpečenia WPA-PSK/WPA-PSK zadajte heslo, ktoré bude chrániť prístup do bezdrôtovej siete. 6 Tým je inštalácia prístroja skončená. Prístroj NBG-419N je teraz súčasťou siete a je pripojený na Internet. Kliknutím na odkaz Go (spustiť) otvoríte webový konfigurátor v zjednodušenom režime (Easy Mode). Na tejto obrazovke môžete zapnúť a vypnúť niektoré funkcie prístroja NBG-419N. Podrobný popis všetkých obrazoviek prístroja a pokyny pre nastavenie pokročilých funkcií pomocou webového konfigurátora nájdete v Užívateľskej príručke

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Vigor Fly 200 WiFi Router Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że e router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo