AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie"

Transkrypt

1 AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

2 Witamy w AGH

3 InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą dla innowacyjności firm nie jest juŝ finansowanie, lecz brak wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw podporę ich sukcesu Źródło: MNiSW 2008

4 NiŜ demograficzny zagroŝenie! Liczba młodzieŝy w wieku lat. liczba osób rok Konieczne kształcenie na kierunkach kluczowych dla gospodarki

5 Studenci według grup kierunków studiów w roku akademickim 2007/2008 Pozostałe kierunki 3% 5% 6% 7% Pedagogiczne 4% 1% Humanistyczne Społeczne 23% 16% Ekonomiczne i administracyjne Prawne Informatyczne Medyczne 14% 12% InŜynieryjno- Techniczne Usługi dla ludności 9% Ochrona środowiska

6 Wykształcone kadry dla gospodarki Czy w porównaniu do lat ubiegłych znalezienie właściwego kandydata, inŝyniera jest...? 1% 10% 23% duŝo trudniejsze 15% trudniejsze nic się pod tym względem nie zmieniło łatwiejsze 15% duŝo łatwiejsze 36% trudno powiedzieć Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inŝynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

7 Z czego wynika problem ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów inŝynierów? 60% 50% 49% 40% 30% 20% 35% 26% 19% 10% 0% Absolwenci wyjeŝdŝają za granicę Mały nacisk na praktykę na uczelniach Brak absolwentów po specjalizacjach poŝądanych przez biznes Niewielu absolwentów uczelni technicznych - politechniki mniej popularne niŝ uniwersytety Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inŝynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

8 InŜynier się opłaca

9 AGH Uroczystego otwarcia Akademii Górniczej wraz z pierwszą inauguracją dokonał 20 października 1919 r. w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, wpisując ten doniosły akt orlim piórem w księdze honorowej Uniwersytetu. ZałoŜona ona w 1919 roku jako Akademia GórniczaG Szybki rozwój j w latach 20, po II wojnie światowej i w latach 90

10 AGH ZałoŜona ona w 1919 roku jako Akademia GórniczaG 90 lat kształcenia inŝynier ynierów 29 kierunków w studiów w i ponad 170 specjalności ci 90 kierunków w studiów w podyplomowych, studia doktoranckie i MBA Ponad studentów Od początku istnienia, mury Uczelni opuści ciło ok absolwentów Ponad 2000 nauczycieli akademickich w tym 500 pracowników w samodzielnych Własny Kampus ponad 9000 miejsc

11 Szkoły Szkoła a InŜynierii Biomedycznej Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Górnictwa I GeoinŜynierii Wiertnictwa, Nafty i Gazu Energii i Paliw GÓRNICT WO I NAUKI O ZIEMII TECHNO- LOGIE MATERIA ŁOWE InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej InŜynierii Materiałowej I Ceramiki Metali NieŜelaznych Odlewnictwa Geodezji Górniczej I Inzynierii Środowiska Matematyka Stosowana Fizyki i Informatyki Stosowanej Nauki podstawowe, informatyka i humanistyczn Humanistyczny Zarządzania Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki InŜynierii Mechanicznej I Robotyki

12 Obszary aktywności R&D AGH Nowe materiały i technologie Nanotechnologie InŜynieria materiałowa i technologie materiałowe Metalurgia InŜynieria biomedyczna GeoinŜynieria InŜynieria elektryczna i mechaniczna Elektrotechnika Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn Automatyka i robotyka Mechatronika Górnictwo Technologie górnicze Gospodarka surowcami energetycznymi InŜynieria naftowa i gazownicza Geotechnika i budownictwo Technologie informacyjne Informatyka Telekomunikacja Elektronika Energia i jej zasoby Technologie energetyczne Odnawialne źródła energii Środowisko i zmiany klimatyczne InŜynieria środowiska Ochrona środowiska Gospodarka surowcami i odpadami ZrównowaŜony rozwój Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Zarządzanie i marketing Ekonomia Społeczeństwo informacyjne Socjologia, psychologia i filozofia Nauki polityczne i historyczne Nauki ścisłe i przyrodnicze Matematyka Fizyka Chemia Geodezja Geologia i geofizyka

13 Kierunki kształcenia Automatyka i Robotyka Budownictwo Edukacja Techniczno-Informatyczna Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka Techniczna Geodezja i Kartografia Górnictwo i Geologia Informatyka Informatyka Stosowana Informatyka i Ekonometria InŜynieria Biomedyczna InŜynieria Materiałowa InŜynieria Środowiska Matematyka Mechatronika Mechanika i Budowa Maszyn Metalurgia Ochrona Środowiska Socjologia Technologia Chemiczna Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

14 Nowe kierunki kształcenia W latach : Geofizyka InŜynieria Naftowa i Gazownicza InŜyniera Akustyczna Fizyka Medyczna Kulturoznawstwo Turystyka i Rekreacja Ceramika. RóŜnorodność oferty i profil kształcenia jest naszym głównym atutem

15 Poszerzenie oferty kształcenia / / /2009 Wzrost liczby prowadzonych kierunków

16 KSZTAŁCENIE NOWOCZESNE W TREŚCI I W FORMIE Rodzaje studiów w prowadzonych w AGH: studia I stopnia trwające 6 lub 7 semestrów studia II stopnia trwające od 3 do 4 semestrów studia III stopnia studia doktoranckie studia podyplomowe (ponad 80 kierunków) e-learning

17 SYSTEM BOLOŃSKI - ECTS I MOBILNOŚĆ 2(3)-stopniowy system studiów punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (European Credit Transfer System ECTS) przepływ (mobilność) studentów i wykładowców czytelność, porównywalność i uznawalność stopni (dyplomów)

18 PARTNER Z PRZEMYSŁU WSPÓLNE KSZTAŁCENIE Kształtowanie programów Specjalności na zamówienie Prace dyplomowe Praktyki i staŝe, Udział specjalistów z przemysłu w zajęciach, Zatrudnianie absolwentów (suplement do dyplomu) Wspólne studia podyplomowe AGH + PRZEMYSŁ = PARTNERSTWO STRATEGICZNE

19 Kształcenie W AGH dla rynku Priorytety rynku, gospodarki krajowej i UE: Energetyka Informatyka i telekomunikacja Technologie materiałowe Ochrona środowiska

20 AGH dostosowuje swój j profil kształcenia do wymagań rynku pracy

21 Absolwenci z poprzedniego roku ok absolwentów Energetyka, przemysł wydobywczy, środowisko Energetyka - 50 Elektrotechnika Górnictwo i geologia InŜynieria naftowa i gazownicza - I rok, ok. 100 Budownictwo - 57 Ochrona środowiska - 35 InŜynieria środowiska - 318

22 Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego c.d. High technology - IT Informatyka - 84 Informatyka Stosowana Informatyka i Ekonometria 151 I rok Elektronika i Telekomunikacja Edukacja techniczno-informatyczna 157 III rok

23 Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego c.d Mechanika Mechatronika Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka InŜynieria Akustyczna - II rok, ok. 70

24 Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego c.d. Technologie materiałowe InŜynieria Materiałowa Metalurgia Technologia chemiczna - 304

25 Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego c.d. Technologie dla medycyny InŜynieria biomedyczna I stopień Fizyka medyczna - II rok, ok. 80

26 Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego c.d. Nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne Fizyka Techniczna Matematyka - 53 Geodezja i Kartografia Geofizyka - I rok, ok. 70 Turystyka I Rekreacja 120 I rok Zarządzanie Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Socjologia Kulturoznawstwo - I rok, ok. 120

27 Przyszłość w studiach stosowanych! Deficyt inŝynierów w Europie! Warto się uczyć przedmiotów ścisłych i kierować na studia techniczne! Kraków największym ośrodkiem kształcenia inŝynierów w Europie (AGH, PK = ok. 50 tys. studentów)

28 Absolwenci studiów technicznych nie mają problemów ze znalezieniem pracy!!! Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom WEAIiE w Auli AGH. Rektor zapytał: Kto z Państwa ma pracę, proszę niech podniesie rękę?. a tak wyglądała odpowiedź!

29 AGH przestrzeń Twoich moŝliwo liwości Dziękuję za uwagę

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie Wiedzoholicy Krzysztof Pawłowski Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

65 lat polskiej. uczelni technicznej

65 lat polskiej. uczelni technicznej 65 lat polskiej uczelni technicznej Gdańsk 2010 Przeglądając karty historii 1904 pierwsza inauguracja roku akademickiego Królewskiej Politechniki w Gdańsku (Königlische Technische Hochschule) 1945 rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie

Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej mgr Natalia Osica Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl Wprowadzenie Głównym celem poniższego tekstu jest zmotywowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo