Sprawozdanie z działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich za rok 2013 Katowice, 31 styczeń 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich za rok 2013 Katowice, 31 styczeń 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich za rok 2013 Katowice, 31 styczeń 2014 r.

2 1. STAN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do r., Zarząd OZW działał w następującym składzie: Prezydium Zarządu Oddziału: 1. Teresa Skowrońska prezes, przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń i Seminariów 2. Jerzy Barglik - wiceprezes, Honorowy Prezes OZW SEP, przewodniczący Komisji ds. Wydawnictw 3. Henryk Tymowski - wiceprezes ds. Działalności Gospodarczych, 4. Henryk Spierewka - wiceprezes ds. Działalności Statutowej 5. Teresa Machoń skarbnik 6. Dorota Szulik sekretarz Pozostali członkowie Zarządu Oddziału: 7. Krzysztof Borkiewicz - Komisja ds. Nowych Technologii w Elektryce - przewodniczący 8. Andrzej Czajkowski - Komisja Członkowska i ds. Mediów przewodniczący 9. Stanisław Góra - Komisja Historyczna - przewodniczący 10. Aleksy Kuźnik - Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień - przewodniczący 11. Andrzej Klaczkowski - Komisja ds. Kół - przewodniczący 12. Marek Krupa - Komisja ds. Młodzieży i Konkursów - przewodniczący 13. Piotr Kucjas - członek 14. Jan Kurek - Komisja Pomocy Koleżeńskiej przewodniczący 15. Jacek Rozewicz - Komisja ds. Realizacji Uchwał - przewodniczący 16. Stanisław Walczak - Komisja ds. Uprawnień Kwalifikacyjnych - przewodniczący Komisja Rewizyjna Oddziału: 1. Eugeniusz Białoń przewodniczący 2. Bogdan Czarnecki z-ca przewodniczącego 3. Iwo Cholewicki sekretarz 4. Władysław Cholewski - członek 5. Wojciech Krzywoń - członek Sąd Koleżeński Oddziału: 1. Leszek Skrzypek przewodniczący 2. Bolesław Kubik - członek 3. Kazimierz Oziemblewski - członek 2

3 Agendy przy OZW SEP: Ośrodek Rzeczoznawstwa Dyrektor Ośrodka - Jan Kurek Redakcja Śląskich Wiadomości Elektrycznych Redaktor Naczelny - Iwo Cholewicki Poradnie Poradnia Energetyczna - Stanisław Walczak Poradnia norm, przepisów w zakresie elektryki i uprawnień budowlanych Stanisław Walczak Redakcja Expresika Barbara Adamczewska Przewodniczący Sekcji Naukowo-Technicznych: Sekcja Energetyki - Henryk Spierewka, Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego - Jakub Bernatt, Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - Stanisław Walczak, Sekcja Ekologiczna - Tadeusz Gadaczek, Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej - Janusz Tobiczyk. Kluby przy OZW SEP Klub Seniora przy OZW Aleksy Kuźnik prezes Biuro Oddziału: Kierownik Biura OZW SEP - Barbara Adamczewska 2. DANE STATYSTYCZNE Liczby charakteryzujące Oddział Zagłębia Węglowego SEP Liczba członków indywidualnych ogółem, w tym: inżynierowie technicy pozostali emeryci i renciści studenci i uczniowie kobiety Stan na 31 grudnia Liczba Kół SEP 33 Liczba członków wspierających 13 W roku 2013 do OZW SEP przyjęto 94 członków zwyczajnych. 3

4 3. ZEBRANIA ZARZĄDU I POSIEDZENIA PREZYDIUM Zebrania Zarządu odbywały się w naszej siedzibie tj. w budynku NOT w Katowicach oraz na terenie firm regionu śląskiego. W roku 2013 zebrania Zarządu odbyły się: Luty - XXIII zebrania Zarządu Oddziału odbyło się 4 lutego 2013 r. w siedzibie PSE Południe SA w Katowicach. Udział wzięło 32 osób w tym 11 członków Zarządu. Na zebraniu prezes Oddziału Teresa Skowrońska przedstawiła plan zebrań zarządu i pracy na rok Prezes Koła nr 1 kol. Andrzej Czajkowski przedstawił informację o działalności koła. Zostały wręczone czterem Kolegom ustanowione przez ZG SEP dyplomy uznania za 50 i więcej 60 lat nieprzerwanej działalności w SEP. Po części poświęconej sprawom Oddziału gospodarze zaprosili uczestników zebrania na poczęstunek i Ostatki karnawałowe. O muzyczną oprawę Ostatków karnawałowych zadbał duet muzyków: pani Martyny Majda flet oraz pana Mateusza Mańki wiolonczela. Muzycy wykonali w swoich aranżacjach utwory Bacha, Haendla, Mozarta i innych wybitnych kompozytorów działających w okresie od renesansu do klasycyzmu. Uczestnicy podziękowali muzykom za wysoki poziom wykonawczy oraz ciekawe aranżacje, dużymi brawami. Fot. Zebranie zarządu w PSE Południe od lewej A. Czajkowski, T. Machoń, T. Skowrońska, H. Tymowski, D. Szulik Marzec XXIV zebranie Zarządu odbyło się w dniu 11 marca 2013 r. w Domu Technika NOT w Katowicach. Obecnych było 24 osób, w tym 12 członków Zarządu Oddziału. Prezes OZW SEP omówiła sprawozdanie merytoryczne z działalności OZW SEP za rok Szczególną uwagę prezes OZW zwróciła na działalność w Kołach, w Oddziale, w Komisjach Kwalifikacyjnych, działalność szkoleniową i seminaryjną oraz duży udział członków Zarządu OZW w pracach Zarządu Głównego SEP. W pracach ZG SEP oraz w Centralnych Komisjach SEP w 2012 roku udział brali: Jerzy Barglik, Tomasz Kołakowski, Teresa Skowrońska, Aleksy Kuźnik, Teresa Machoń, Andrzej Klaczkowski, Jan Kurek, Stanisław Walczak i Piotr Wojtas. Sprawozdanie finansowe OZW za okres od do r. przedstawiła główna księgowa Klaudia Pańczyk-Tytko. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przedstawił przewodniczący Eugeniusz Białoń, komisja dokonała oceny działalności merytorycznej i finansowej Oddziału. KRO w swoim sprawozdaniu pozytywnie oceniła działalność Zarządu za duże zaangażowanie w całym obszarze działalności stowarzyszeniowej. Prezes Oddziału podziękowała Kol. Teresie Machoń za opracowanie sprawozdania merytorycznego za rok 2012 oraz przewodniczącemu KRO kol. Eugeniuszowi Białoniowi i głównej księgowej Klaudii Pańczyk-Tytko za przedstawione sprawozdania. 4

5 Prezes SEP Jerzy Barglik mówił na temat przygotowań do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Szczecinie. Na zakończenie swojego wystąpienie prezes wręczył kol. Zbigniewowi Marusie dyplom uznania za 50. letnią aktywną działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Podjęto 2 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZW SEP za 2012 rok oraz dotyczącą wyniku finansowego za rok Kol. Zbigniew Marusa podzielił się swoimi uwagami na temat stanu polskiej elektroenergetyki. Fot. Zebranie Zarządu w marcu sprawozdanie KRO przedstawia Eugeniusz Białoń Kwiecień XXV zebranie odbyło się w dniu 15 kwietnia 2013 r. w salce konferencyjnej Mozart spółki Rockwell Automation Sp. z o.o. w Katowicach. W zebraniu udział wzięło 26 osób, w tym 11 członków Zarządu OZW. Prezes Teresa Skowrońska omówiła działalność Oddziału w okresie od poprzedniego zebrania w dniu 12 marca 2013 r. Informację o aktualnej działalności Rockwell Automation Sp. z o.o. przedstawił dyrektor Szymon Krupiński. Firma Rockwell z punktu widzenia pochodzenia kapitału jest firmą amerykańską, z ponad 100 letnią historią. Siedziba międzynarodowa firmy zlokalizowana jest w mieście Milwaukee w stanie Wisconsin w USA. Na całym świecie firma zatrudnia ok 22 tys. pracowników, jest notowana na Giełdzie Nowojorskiej, a przychody roczne sięgają ok 5 mld dolarów. Centrala Europejska firmy ma swoją siedzibę w Brukseli. Firma jest dostawcą oprogramowania przemysłowego, elementów układów automatyki, oraz zintegrowanych systemów automatyki przemysłowej. Firma posiada dwie główne marki produktów. Pierwsza z nich to Alan Bradley, która jest znana z niezawodności urządzeń sterujących dla przemysłu, a także elementów automatyki, w skład których wchodzą: sterowniki programowalne wraz z systemami wejść/wyjść, panele operatorskie, komputery przemysłowe, przekaźniki, listwy zaciskowe, przyciski, czujniki, startery, styczniki, napędy energoelektroniczne, serwonapędy, urządzenia komunikacji sieciowej oraz urządzenia do monitorowania parametrów elektrycznych w układach mocy. Drugą z nich jest Rockwell Software, która dostarcza wszelakiego rodzaju oprogramowanie przemysłowe. Rockwell Automation swe pierwsze Biuro w Polsce otworzył w Warszawie w roku Od 2005 roku w Sopocie działa niewielkie centrum konfiguracyjne. W roku 2006 Rockwell Automation zaczął działać w Katowicach. Stan Zatrudnienia w zakładzie w Katowicach wynosi około 600 osób. Placówka zatrudnia inżynierów z kilkunastu specjalności, a ludzie posługują się kilkunastoma językami. Placówka w Katowicach generalnie obsługuje: Europę, Bliski Wschód, Afrykę. Podjęto uchwałę dotyczącą kandydata na Członka Honorowego SEP. Zatwierdzono kandydaturę Aleksego Kuźnika. Sprawozdanie z działalności Koła SEP nr 40 przy Rockwell Automation Sp. z o.o. przedstawił prezes Koła Bogusław Bień. Koło SEP powstało w 2008 roku i obecnie liczy 20 członków. 5

6 Działalność Koła SEP skupiona jest wokół dzielenia się wiedzą techniczną z różnymi działami wewnątrz firmy. Członkowie Koła zajmują się m.in. takimi tematami: - kompletnymi rozwiązaniami i aplikacjami niskiego napięcia dla przemysłu, - przemiennikami częstotliwości i ich topologia, - doborem różnych elementów do silników. Na zakończenie zwiedzono halę produkcyjną. Fot. Zebranie Zarządu w Rockwell Automation Sp. z o.o. w Katowicach Maj XXVI zebranie Zarządu odbyło się w dniu 13 maja 2013 r. w Ośrodku BOBRME Komel w Sosnowcu. W zebraniu udział wzięło 19 osób, w tym 11 członków Zarządu OZW. Dyrektor Jakub Bernatt zapoznał zebranych z aktualną produkcją i działalnością Ośrodka. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" jest państwową jednostką organizacyjną. Jako lider wśród ośrodków zajmujących się badaniami, rozwojem i projektowaniem maszyn elektrycznych wirujących, Ośrodek istnieje od 1948 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia Ośrodek Komel jest Instytutem Badawczym. Obszarem działalności Instytutu BOBRME KOMEL jest problematyka maszyn elektrycznych małej i dużej mocy (projektowanie, wytwarzanie, badania, diagnostyka) oraz przemysłowe napędy elektryczne. W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są napędy i silniki energooszczędne, w tym silniki z magnesami trwałymi, stosowane w pojazdach kołowych, szynowych, drogowych oraz urządzeniach latających. W skład Instytutu wchodzi pion Badawczo-Rozwojowy, którego integralną częścią jest Laboratorium Maszyn Elektrycznych, prowadzące badania maszyn elektrycznych wirujących do mocy około 200 kw. W strukturach Instytutu znajduje się także Zakład Wdrożeniowy, zajmujący się wykonywaniem modeli i prototypów maszyn projektowanych w Instytucie oraz małoseryjną produkcją prądnic, silników specjalnych z magnesami trwałymi, zespołów elektromaszynowych oraz elektronarzędzi. Komel zatrudnia obecnie 68 pracowników, w tym 1 doktora habilitowanego, 4 doktorantów, 25 pracowników z wyższym wykształceniem technicznym. Prezes OZW Teresa Skowrońska poinformowała o działalności Oddziału w okresie od ostatniego zebrania Zarządu tj. od 15 kwietnia 2013 do 13 maja 2013 r. Skarbnik Oddziału Teresa Machoń przygotowała i przedstawiła projekt Uchwały nr 19/ Zarządu OZW SEP w sprawie skreślenia z listy członków SEP- 11 członków zwyczajnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sekretarz Koła kol. Stanisław Gawron poinformował o działalności Koła nr 33. Koło SEP powstało na przełomie roku 1948/49. Koło liczy obecnie 25 członków (w tym 21 osoby to inżynierowie). Wszyscy członkowie aktywnie uczestniczą w działalności Koła, biorą udział w szkoleniach technicznych, targach, wycieczkach technicznych oraz spotkaniach koleżeńskich. W kwietniu 2013 roku wzięli udział w Międzynarodowych Targach Pojazdów Elektrycznych w Tajpej w Tajlandii. Z tego wyjazdu uczestnicy spotkania zobaczyli wiele zdjęć, a koledzy przybliżyli zebra- 6

7 nym wiele elementów miejscowej kultury, klimatu i geografii, tworzących jedyny w swoim rodzaju koktajl atrakcji. Po zebraniu zwiedzono Instytut. Po Instytucie oprowadzał dyr. Jakub Bernatt. Zwiedzający zobaczyli wszystkie stanowiska w Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Na placu Instytutu gospodarze zaprezentowali pojazdy elektryczne. Następnie przeszli na stanowisko do wycinania blach laserem w technologii Fiber, gdzie podziwiali pracę urządzenia. Technologia ta zapewnia dużo większą dokładność niż klasyczne lasery CO2. W tej technologii można ciąć blachy czarne, nierdzewne, z aluminium, z miedzi, z mosiądzu, z tytanu oraz blachy ocynkowane. Fot. Zebranie Zarządu w BOBRME Komel w Sosnowcu przemawia dyrektor Jakub Bernatt.. Czerwiec XXVII zebranie Zarządu odbyło się 17 czerwca 2013 r. sali konferencyjnej ZPUE Katowice SA. W zebraniu udział wzięło 21 osób, w tym 11 członków Zarządu OZW. Prezes spółki Jan Wiatowski przedstawił krótko historię firmy i zakres jej działania. W roku 2012 Grupa Kapitałowa ZPUE SA z Włoszczowej nabyła większościowy pakietu akcji Spółki Elektromontaż 1 Katowice SA. Po tym fakcie spółka zmieniła nazwę na ZPUE Katowice SA. Spółka katowicka jest producentem rozdzielnic średniego i niskiego napięcia dla elektrowni, przemysłu petrochemicznego, wydobywczego i hutnictwa. Ważnym filarem aktywności spółki jest działalność handlowa w zakresie oświetlenia przemysłowego i osprzętu kablowego. Spółka jest uznanym producentem nowoczesnych i uznanych przez odbiorców urządzeń elektrycznych specjalizującym się głównie w projektowaniu i produkcji m.in.: rozdzielnic średniego napięcia rozdzielnic niskiego napięcia szaf i pulpitów sterowniczych w obudowach własnej produkcji, szaf rozdzielczych i sterowniczych w obudowach innych producentów, Spółka katowicka świadczy usługi w zakresie: wykonawstwa instalacji elektrycznych, serwisu urządzeń rozdzielczych, obróbki blach, szyn miedzianych, malowania proszkowego. Odbiorcami produktów firmy są głównie zakłady przemysłowe, elektrownie i zakłady ochrony środowiska w kraju, w Europie Wschodniej i Zachodniej, w Azji i w Afryce. Obecnie w katowickiej spółce zatrudnionych jest około 173 osób, w tym: 25 inżynierów elektryków. Prezes Oddziału poinformowała o działalności Oddziału w okresie od ostatniego zebrania Zarządu. Informację o działalności Koła nr 15 przekazał prezes Koła kol. Dariusz Witek. Koło SEP nr 15 powstało w roku Obecnie Koło liczy 32 członków. Członkowie Koła wydają Biuletyn Koła, który 7

8 zawiera wiele informacji dotyczących norm, aktów prawnych dotyczących zagadnień szeroko pojętej elektryki i energetyki. Koło prowadzi bibliotekę techniczną. Prezes Oddziału SEP poinformowała o fakcie złożenia, przez naszego członka SEP Stefana Gierlotkę (radny m. Katowice), wniosku o nadanie nazwy rondu znajdującemu się w ciągu ulicy Armii Krajowej nieopodal ulicy Pijarskiej nazwy Rondo prof. Jana Obrąpalskiego. Fot. Zebranie Zarządu w ZPUE Katowice SA przemawia prezes spółki Jan Wiatowski. Wrzesień XXVIII zebranie Zarządu odbyło się 9 września 2013 w Domu Technika NOT w Katowicach. W zebraniu udział wzięło 26 osób, w tym 12 członków Zarządu OZW. O działalności Oddziału w okresie od 17 czerwca do 9 września poinformowała prezes Teresa Skowrońska. Zarząd podjął 2 uchwały: o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału na dzień r. oraz, że w Kołach SEP, na WZDO, wybierany jest 1 delegat na 25 członków Koła, w tym obligatoryjnie pierwszym delegatem jest prezes Koła. W związku z utworzeniem nowego koła SEP przy Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej Barbara oficjalnie zostało zarejestrowane, otrzymało nr 16, a członkowie otrzymali legitymacje SEP. Koło liczy 15 osób. Skarbnik Oddziału Teresa Machoń poinformowała zebranych, że XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP odbędzie się w Szczecinie w dniach 6-8 czerwca 2014r. W przeddzień WZD nastąpi uroczyste otwarcie wystawy technicznej firm przemysłu elektrotechnicznego i informatycznego oraz odbędzie się wspólne posiedzenie Rady Prezesów i ZG SEP. W kołach SEP Walne Zebrania Koła (sprawozdawczo-wyborcze) powinny być przeprowadzone w terminie: wrzesień - grudzień 2013, zgodnie z 37 statutu SEP. Zwróciła się do prezesów kół o przekazywanie drogą elektroniczną do OZW SEP w Katowicach terminów Walnych Zebrań w Koła - najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Zebrania. Zarząd Oddziału dołoży starań, aby w każdym WZK uczestniczył przedstawiciel Zarządu. Gorąco zachęciła do możliwie jak najwcześniejszego organizowania WZK tak, aby uniknąć koncentracji tych wydarzeń w końcowych dniach. Po wyborach w kole przysłania Protokołu z Walnego Zebrania Koła oraz krótkich (ew. ilustrowanych zdjęciem) informacji dot. przebiegu tego wydarzenia, w celu zamieszczenia na stronie internetowej OZW SEP i w Expresiku. Zwróciła uwagę na fakt, że Zarządy Oddziałów mogą zgłaszać do Komisji Wyborczej WZD kandydatów do władz i organów naczelnych SEP, zgodnie z 50 statutu SEP oraz obowiązującym regulaminem Komisji Wyborczej WZD - nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia WZD. 8

9 Fot. Zebranie Zarządu w NOT Katowice członkowie Koła nr 16 po wręczeniu legitymacji SEP Październik XXIX zebranie Zarządu odbyło się 14 października 2013 r. w siedzibie firmy Eltrans Sp. z o.o. w Chorzowie, obecnych było 21 osób, w tym 11 członków Zarządu. Zebranie otworzyła i prowadziła prezes OZW Teresa Skowrońska. Prezes Eltrans Sp. z o.o. Mariusz Saratowicz omówił aktualną działalność firmy. Spółka ELTRANS działa od 1992 roku. Specjalizuje się w kompleksowych dostawach materiałów elektrycznych dla potrzeb górnictwa, elektroenergetyki zawodowej, kolei, hutnictwa oraz firm wykonawczych, posiada 20 letnie doświadczenie w handlu materiałami elektrotechnicznymi i 10 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zadań wykonawczych. Realizuje usługi elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne, prowadzi prace montażowe i prefabrykacje w zakresie elektroenergetycznym, a także wykonuje kompleksowe zadania inwestycyjne, realizowane w przemyśle, a w szczególności w górnictwie i energetyce. Spółka wchodzi w skład Grupy ELTRANS, w której współdziała z ELTRANS Instalacje Sp. z o.o., EL- TRANS Projekt Sp. z o.o., ELTRANS Mining S.A., Elektromontaż EG Sp. z o.o. Prezes SEP Jerzy Barglik omówił stan przygotowań do WZD w Szczecinie. Poinformował również o ostatnich uroczystościach z obchodów 150 rocznicy urodzin Romana Dzieślewskiego patrona SEP w 2013 r. Uroczystości te były zorganizowane przez Oddział Rzeszowski SEP, a pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczył prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac. Prezes Koła nr 8 SEP przy Eltrans Sp. z o.o. Ireneusz Maroński poinformował zebranych o działalności Koła. Powstało ono 1,5 roku temu. Liczy 15 członków. Patronuje i współpracuje w zakresie szkoleń dot. produktu, który firma wytwarza i sprzedaje. Członkowie Koła biorą udział w Targach, współpracują z SITG, uczestniczą w Chorzowskich Dniach Technika, wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem Elektrowni Bełchatów. Organizowane są spotkania integracyjne. Fot. Zebranie Zarządu w ELTRAN-się przemawia prezes spółki Mariusz Saratowiczi. 9

10 Listopad XXX zebranie Zarządu odbyło się w dniu 12 listopada 2013 r. odbyło się w sali konferencyjnej Pro Novum Katowice Sp. z o.o. w Katowicach, obecnych było 37 osób, w tym 11 członków Zarządu. Przed zebraniem zarządu jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić laboratoria firmy. Zebranie prowadziła prezes Oddziału Teresa Skowrońska. Zebranie otworzył prezes spółki Jerzy Trzeszczyński, który przedstawił informację o działalności kierowanej przez siebie firmy. Firma istnieje 27 lat i łączy tradycje z nowoczesnością, pod tym stwierdzeniem kryje się fakt, że firma zatrudnia praktycznie cztery pokolenia pracowników tj. tych którzy posiadają największe doświadczenie do tych którzy posługują się najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki. Obecnie firma zatrudnia 60 osób. Pro Novum zajmuje się badaniami diagnostycznymi obiektów energetycznych. Ma ambicję należeć do wąskiego grona tych, które oferują diagnostykę w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki szerokiej bazie danych remontowo-eksploatacyjnych potrafi opracować programy badań ściśle wynikające z historii eksploatacji. Gwarantuje to, że stan techniczny bloku energetycznego, urządzenia lub elementu zostanie określony na podstawie koniecznej wiedzy optymalizującej jednocześnie czas i nakłady na wykonanie badań. Prognoza oraz zalecenia remontowe, eksploatacyjne i profilaktyczne nie wyczerpują wszystkich korzyści tak rozumianej diagnostyki. Firma opracowuje także projekty modernizacji, wydłużania żywotności urządzeń, korekcji reżimów wodno-parowych, chemicznego czyszczenia czy konserwacji urządzeń. Pierwsze takie opracowanie wykonała ponad 20 lat temu oferując technologię i wykonawstwo rewitalizacji staliwnych elementów turbin. Od tego czasu systematycznie firma przedkłada swoim Klientom kolejne tego rodzaju propozycje związane z zaawansowanym wykorzystaniem wiedzy o stanie technicznym cieplno-mechanicznych urządzeń elektrowni i elektrociepłowni. Niezwykle ważnym elementem działań Pro Novum jest ciągłe podnoszenie umiejętności, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, doskonalenie metod diagnostycznych i analitycznych oraz wprowadzanie do praktyki najnowszych osiągnięć nauki i techniki. W ramach wewnętrznych projektów badawczorozwojowych Zespoły badawcze tworzone przez specjalistów - pracowników firmy, którzy opracowują innowacyjne rozwiązania problemów Klientów. Prezes SEP Jerzy Barglik opowiedział zebranym o spotkaniach patriotycznych, które co roku organizuje kol. Andrzej Wadowski członek koła SEP z Buska-Zdroju. Spotkanie rozpoczęło się w Wiślicy w dniu 8 listopada. Buscy elektrycy i energetycy zrzeszeni w Kole SEP w Busku-Zdroju obchodzili 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 99. rocznicę boju pod Czarkowami. W uroczystości udział wzięli między innymi: przedstawiciele lokalnych władz, liczna grupa sepowców z kół SEP w Jędrzejowie, Miechowie, Pacanowie i Busku oraz poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Busko. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się autokarem do miejsc pamięci narodowej. Najpierw do Uciskowa w gminie Korczyn na cmentarz 2 tysięcy żołnierzy austrowęgierskich, rosyjskich i polskich, którzy polegli w I wojnie światowej i we wrześniu 1939 r. Następnie do miejscowości Czarkowy na cmentarz legionistów, żołnierzy września 1939 r. i żołnierza Armii Krajowej. Stamtąd do Opatowca pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz do Ksan, pod tzw. pomnik trzech żołnierzy, upamiętniający legionistów, partyzantów i żołnierzy, którzy walczyli tu w okresie I i II wojny światowej. Wspomniał także o ostatnich uroczystościach z obchodów 150 rocznicy urodzin Romana Dzieślewskiego patrona SEP w 2013 r. Uroczystości te były zorganizowane przez Oddział Rzeszowski SEP. Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zorganizowało seminarium historyczne, które odbyło się pierwszego dnia w auli głównej Politechniki Rzeszowskiej. Uczestniczyło w nim około 150 osób. Obecni byli członkowie rodziny Profesora, w tym dwie wnuczki. Najważniejsza część uroczystości miała miejsce we Lwowie, gdzie udała się pięćdziesięcioosobowa grupa sepowska oraz rodzina Profesora. Kulminacyjnym, bardzo wzruszającym momentem uroczystości było złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy odnowionym grobowcu rodziny Dzieślewskich na Cmentarzu Łyczakowskim. Odnowienie grobowca stało się możliwe dzięki wniesieniu składek przez wszystkie oddziały SEP. Prezes SEP poinformował, że ZG SEP ustanowił rok 2014 rokiem inż. Kazimierz T. Szpotańskiego. Człowieka wielce zasłużonego dla 10

11 powstania i rozwoju przemysłu elektrotechnicznego w naszym kraju. Pioniera polskiego przemysłu elektrotechnicznego, założyciela, współwłaściciela i dyrektora jednej z pierwszych w Polsce, fabryki aparatury elektrycznej, działacza społecznego, współtwórcy Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego prezes w latach Fot. Zebranie Zarządu w Pro Novum w Katowicach na zdjęciu prawym od lewej H. Spierewka, J. Barglik, T. Skowrońska, J. Trzeszczyński Po zakończeniu zebrania Zarządu rozpoczął się Wieczór Pieśni Patriotycznej. Z tej okazji Biuro OZW SEP wydało okolicznościowy śpiewnik zawierający pełne teksty 23 pieśni począwszy od odśpiewanej na stojąco Marsz, marsz Polonia poprzez Do Bytomskich Strzelców i legionową Pierwszą Brygadę do współczesnego, nieoficjalnego hymnu Solidarności autorstwa Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską. Uczestnikom akompaniował akordeonista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach Patryk Walczak a wokalnie wspomagała nas artystka absolwentka Wydziału Wokalnego Krakowskiej Szkoły Muzycznej Hanka Wójcik. Impreza przebiegła w znakomitej koleżeńskiej, patriotycznej i prawdziwie stowarzyszeniowej atmosferze. Grudzień spotkanie świąteczne w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniu r. W poniedziałek 16 grudnia w sali audytoryjnej Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP z przyjaciółmi Oddziału. Udział w nim wzięło 111 osób, w tym prezes SEP Jerzy Barglik z żoną, członek ZG SEP Kol. Krzysztof Kolonko, przewodniczący GKR SEP, Członek Honorowego SEP Kol. Tomasz Kołakowski, Członkowie Honorowi SEP Tadeusz Glinka, Jerzy Hickiewicz, Tadeusz Lipiński, Zbigniew Makowski, Zbigniew Marusa, prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP Krzysztof Sitkiewicz, wiceprezes Oddziału Gliwickiego SEP Kazimierz Gierlotka. Prezesi i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Prezesów i dyrektorów firm, członków Komitetu Honorowego Katowickich Dni Elektryki, przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zasłużonych Seniorów SEP, profesorów Politechniki Śląskiej. Spotkanie otworzyła prezes OZW SEP Teresa Skowrońska i po powitaniu uczestników zebrania poprosiła członka Zarządu OZW SEP Jana Kurka o poprowadzenie uroczystości. Prowadzący przedstawił porządek spotkania oraz zwrócił się do zebranych słowami Jana Pawła II Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. 11

12 po tych słowach zwrócił się do zebranych z prośbą o wsparcie finansowe dzieci z domu dziecka. Jak co roku, w myśl obdarowywania się pod choinką prezentami Oddział przeprowadza zbiórkę pieniężna pt. Dar Serca dla dzieci z Domu Dziecka Zakątek w Katowicach Brynowie, Następnie prezes OZW SEP Teresa Skowrońska podsumowała działalność Oddziału w mijającym roku. Z kolei głos zabrał prezes SEP prof. Jerzy Barglik, który wysoko ocenił tegoroczne osiągnięcia Oddziału oraz złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia w imieniu władz naczelnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po wystąpieniu Prezesa SEP odbyła się ceremonia wręczenia Certyfikatów rekomendacji, medali i odznaczeń. Prezes SEP Jerzy Barglik w towarzystwie prezes OZW SEP Teresy Skowrońskiej wręczyli rekomendacje SEP następującym firmom: 1. REMAG SA Katowice - rekomendację odbierał prezes Henryk SOK 2. ELEKTROBUDOWA SA Katowice - rekomendację odbierał dyrektor Jan Wilk i prezes Koła Bogdan Czarnecki Po wręczeniu rekomendacji prezes SEP Jerzy Barglik w asyście przewodniczącego GKR SEP Tomasza Kołakowskiego wręczyli medale i odznaczenia SEP. Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego otrzymali Kol. Kol. Andrzej Czajkowski, Henryk Spierewka, Andrzej Klaczkowski, Stanisław Walczak. Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna otrzymał prezes PRO NOVUN Jerzy Trzeszczyński. Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymał Stanisław Ciołczyk (Koło nr 65). Złota Odznaka Honorowa NOT otrzymał Tadeusz Lamch (Koło nr 19). Srebrna Odznaka Honorowa NOT otrzymał Józef Pudło (Koło nr 19). Następnie prezes Jerzy Barglik wyróżnił Kol. Wiktora Seydaka dyplomem honorowym za ponad 50 lat aktywnego członkostwa w SEP. Wysłuchano wystąpień przedstawicieli: przedstawiciela ŚlOIIB Krzysztofa Kolonko, prezesa Oddziału Katowice PZITS Jacka Siweckiego, Oddziału Gliwickiego SEP prof. Kazimierza Gierlotki który przekazał Oddziałowi akwafortę prof. Stanisława Fryzego (patrona Oddziału Gliwickiego SEP), wieprezesa SIiTR Teresę Deszcz, oraz prezesa SIMP Jerzego Wawrzyńskiego. Po wystąpieniach gości przekazano symboliczny czek, świąteczny koszyk ze słodyczami dla dzieci z Domu Dziecka Zakątek na ręce dyrektora Piotra Jareckiego. Dyrektor domu dziecka Piotr Jarecki serdecznie podziękował wszystkim darczyńcom i przedstawił rozliczenie z darowizny otrzymanej w 2012 roku. Warto w tym miejscu podsumować wynik akcji Dar Serca w 2013 roku. Zebrano łącznie 6.770,- złotych. Następnie obejrzano film Zapomniany Pionier przypominający sylwetkę patrona roku 2013 prof. Romana Dzieślewskiego prekursora elektrotechniki. Film został nakręcony staraniem Oddziału Rzeszowskiego SEP. We wrześniu odbyły się obchody 150-lecia urodzin profesora, które zorganizowane zostały przez Oddział Rzeszowski SEP. Staraniem Oddziału Rzeszowskiego SEP został nakręcony film, który zebrani zobaczyli. Na zakończenie pierwszej części uroczystości prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Teresa Skowrońska i kol. Jan Kurek - złożyli zebranym i ich rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne. Po przerwie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru mieszanego Słowiczek z Kostuchny. Chór Słowiczek w tym roku obchodził 100-lecie istnienia. Koncert zakończył się dwoma Kolędami, które zaśpiewali wszyscy uczestnicy spotkania. Chórem dyrygowała Elżbieta Kudala (także akompaniament). Po koncercie prowadzący zaprosił zebranych na drugą część uroczystości - na spotkanie koleżeńskie do kawiarenki POSTĘP. Po wzniesieniu toastu przez prezes OZW SEP rozpoczęła się koleżeńska 12

13 część spotkania. Uczestnicy spotkania składali sobie życzenia oraz dyskutowali na różne tematy przy lampce białego wina. Fot. Spotkanie świąteczne w Bibliotece Śląskiej sala Parnasoss Posiedzenia Prezydium Prezydium OZW SEP spotykało się w 2013 roku trzy razy: w lutym, marcu i czerwcu. Fot. Posiedzenie prezydium w lutym (od prawej T. Skowrońska, J. Barglik, H. Tymowski, K. Pańczyk-Tytko, Teresa Machoń). 4. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału brali udział w Zebraniach Zarządu i na bieżąco interesowali się działalnością statutowa i gospodarczą w Oddziale. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału. 5. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU W ciągu całego roku nie zaszła potrzeba interwencji Sądu Koleżeńskiego. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału spotykali się na zebraniach Zarządu OZW oraz na spotkaniach zawodowych i tam mieli możliwości i warunki do wypełniania swoich regulaminowych zadań. Zawsze służyli rada i pomocą w sprawach drobnych. 13

14 6. Z ŻAŁOBNEJ KARTY ODDZIAŁU W roku 2013 zmarli: Kornel Missir członek Koła nr 26 zmarł r. Romuald Wala członek Koła nr 4 7. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ OZW SEP. SEMINARIA NAUKOWO-TECHNICZNE I TECHNICZNE W roku 2013 ważną sprawą w działalności Oddziału było zorganizowanie w porozumieniu ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 10 seminariów szkoleniowych i 3 warsztatów szkoleniowych. Szkolenia te były skierowane głównie do członków SEP, członków ŚlOIIB oraz pozostałych zainteresowanych elektryków z różnych firm naszego regionu. Dla członków OZW SEP oraz członków ŚlOIIB udział w seminarium kosztował 20,- złotych. Z seminariów i warsztatów szkoleniowych skorzystało 660 osób. Uczestnicy na seminariach i warsztatach szkoleniowych otrzymywali materiały w formie elektronicznej oraz materiały promocyjne firm branzy elektrycznej. Wykładowcami byli wybitni specjaliści z dziedziny elektroenergetyki: mgr inż. Fryderyk ŁASAK (Zakład Badań Elektrycznych EL-FRED Kraków), Marek Durał (MAD Zabezpieczenia P. Poż BHP), Marek Bogacz (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG), Seweryn Żurawka (DISTECH Controls Poland Sp. z o.o.), Stanisław Pieniążek, Wojciech Kwiatkowski (GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara ), mgr inż. Bogumił Dudek (EPC S.A.), Andrzej SOWA (Politechnika Białostocka), mgr inż. Sławomir Melski (Alumast S.A.), Jakub Morzyński (Kontakt-Simon S.A), mgr inż. Andrzej Grymek (SONEL SA), mgr inż. Maciej Kujawa (SONEL SA), inż. Stanisław Walczak (Centralna Komisja Instalacji Elektrycznych SEP), inż. Jerzy JÓŹWIK, mgr inż. Jan KRAS (OZW SEP). Tematami seminariów były n/w zagadnienia: Wymagania i badania instalacji piorunochronnej zgodnie z normą PN-EN Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji elektroenergetycznych Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej Badania i pomiary kabli (warsztaty szkoleniowe) Nowoczesne systemy automatyki i sterowania w budynkach - budynki inteligentne Energooszczędne oświetlenie publiczne. Innowacyjne oświetlenie półprzewodnikowe Instalacje i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dyrektywa UE ATEX a wykonawstwo instalacji i urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem Nowe rozporządzenie dotyczące bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązujące od r. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady tworzenia zewnętrznej i wewnętrznej instalacji piorunochronnej zgodnie z wymaganiami norm serii PN-EN Nowoczesne oświetlenie. Słupy i oprawy oświetleniowe mgr inż. Sławomir Melski (Alumast S.A.) oraz przedstawiciel Kontakt-Simon S.A Jakub Morzyński. Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej i pomiary eksploatacyjne w instalacjach o napięciu powyżej 1 kv 14

15 Omówienie podstaw prawnych z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach o napięciu do 1 kv Pomiary ochrony przeciwporażeniowej (ćwiczenia) mgr inż. Andrzej Grymek, mgr inż. Maciej Kujawa (SONEL SA). Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Rozporządzenie Fot. Seminarium lutowe wykłada Fryderyk Łasak Fot. Warsztaty szkoleniowe w marcu NOT Katowice Fot. Warsztaty szkoleniowe w kwietniu w EMAG-u badanie i pomiary kabli 15

16 Seminaria oraz warsztaty szkoleniowe były urozmaicone prezentacjami nowych pod względem technicznym produktów i technologii różnych firm. Uczestnicy na każdym seminarium otrzymywali materiały szkoleniowe przygotowywane w biurze OZW na podstawie materiałów nadesłanych przez wykładowców oraz Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. Mieli również możliwość zakupu literatury technicznej, która jest w ofercie sprzedaży w naszym biurze. Seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem. KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 8 stycznia odbył się II etap XV Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELETRA. W tym dniu w dziewięciu miastach odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Euroelektra. Olimpiada objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem jest Oddział Bydgoski SEP, a nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa powołany przez ZG SEP Komitet Główny Olimpiady pracujący pod kierownictwem dr. Sławomira Cieślika z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W Katowicach zawody okręgowe zorganizowano w auli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Komitetowi Okręgowemu Olimpiady przewodniczył członek Zarządu OZW SEP Kol. Stanisław Walczak. W zawodach uczestniczyło łącznie 39 uczniów, w tym 12 w grupie elektrycznej, 21 w grupie elektronicznej i 6 w grupie teleinformatycznej. Fot. EUROELEKTRA w ŚTZN w Katowicach 26 marca odbył się w Rudzie Śląskiej finał VIII Konkursu dla Małolatów Pstryczek- Elektryczek. Konkurs ten jest co roku organizowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Konkurs odbywa się w ramach akcji Bezpieczna elektryczność prowadzonej przez SEP. Oddział Zagłębia Węglowego sprawuje honorowy patronat nad tym konkursem. W tym roku do jury konkursowego z OZW SEP weszli Kol. Kol.: skarbnik OZW SEP Teresa Machoń i członek Zarządu OZW SEP. W finale udział wzięło po trzech uczniów klas trzecich z pięciu szkół podstawowych z Rudy Śląskiej wyłonionych drogą eliminacji szkolnych. Finalistów głośno i energicznie dopingowali koleżanki i koledzy klasowi. Laureaci otrzymali stosowne dyplomy i nagrody ufundowane przez OZW SEP. 16

17 Fot.. Laureaci i opiekunowie VIII Konkursu dla Małolatów Pstryczek-Elektryczek. IMPREZY KULTURALNE DLA CZŁONKÓW SEP I ICH RODZIN Kolega Aleksy Kuźnik zorganizował 5 imprez kulturalnych dla członków SEP i ich rodzin. 16 stycznia w muzeum Śląskim w Katowicach zwiedziliśmy dwie wystawy: Radiofonia na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. 85 lat Polskiego Radia Katowice i W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu. W imprezie uczestniczyło 12 osób. Podczas zwiedzania pierwszej wystawy uczestnicy wysłuchali obszernego i bardzo ciekawego wprowadzenia kuratora wystawy Jarosława Racięskiego. Podziwialiśmy zabytkowe radioodbiorniki, replika mikrofonu używanego na całym świecie czy model budynku stacji nadawczej w Katowicach. Katowicka stacja, która jako czwarta w Polsce rozpoczęła nadawanie 4 grudnia 1927 r., bardzo szybko stała się ważnym elementem życia kulturalnego nie tylko w regionie i kraju, zdobyła również oddanych słuchaczy na całym świecie. Oprócz audycji La boite aux lettres, która była pierwszą polską audycją radiową skierowaną do zagranicznych słuchaczy, pojawiły się też inne audycje cykliczne, w tym Bery i bojki Stanisława Ligonia, Przy żeleźnioku (co było żartobliwym nawiązaniem do tytułu Przy kominku ) i U Karlika gro muzyka, które sprawiły, że Ligoń, późniejszy dyrektor, stał się najpopularniejszą postacią katowickiej rozgłośni. Wszystkie programy nadawane były na żywo nawet muzyka często wykonywana była bezpośrednio w studiu, transmitowana z sal koncertowych lub, w przypadku muzyki rozrywkowej, z modnych i popularnych lokali. A coraz nowocześniejsze odbiorniki radiowe, takie jak prezentowane na wystawie Lumophon z 1928 roku czy Natawis 741 produkcji polskiej, umożliwiały słuchanie muzyki w wykonaniu Orkiestry Salonowej Rozgłośni Śląskiej oraz słuchowisk i powieści w odcinkach. Druga wystawa pt. W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu. Po wystawie oprowadziła nas kurator wystawy Maria Michalczyk. Na wystawie zobaczyliśmy kolekcję Muzeum Śląskiego związaną z tematem Bożego Narodzenia, tworzoną od połowy lat 80. XX wieku. W większości są to prace współczesnych artystów, niektóre to repliki figur z lat międzywojennych do śląskich szopek, wśród nich znajduje się również kopia obnośnej szopki mechanicznej z godłem Polski. Zobaczyliśmy różne typy szopek domowe, ruchome i kukiełkowe, obnośne, a także krakowskie. Szczególnie cennym i interesującym zabytkiem jest tzw. kościółkowa (forma nawiązująca do architektury drewnianego kościoła w Łękawicy) szopka kukiełkowa autorstwa Anny i Józefa Hulków z Łękawicy k. Żywca oraz prace wybitnych szopkarzy krakowskich: Mariana Dłużniewskiego, Zbigniewa Gillerta i Jana Kirsza. 17

18 Fot. Uczestnicy wystawy w Muzeum Śląskim 21 marca w Muzeum Śląskim zwiedziliśmy dwie wystawy: pierwsza pt. Komu piekło, komu raj. Wizje Sądu Ostatecznego w plastyce nieprofesjonalnej oraz druga pt. Sztuka Łotwy. Udział wzięło 15 osób. Najpierw zwiedziliśmy wystawę Komu piekło, komu raj". Po wystawie oprowadzała nas Sonia Wilk - kuratorem wystawy. Wystawa pokazuje inspirowane Apokalipsą różnorodne wizje sądu ostatecznego oraz czasów ostatecznych ukazywane w sztuce nieprofesjonalnej. Zobaczono na niej m.in. majestatyczną św. Barbarę z mieczem i kielichem w dłoniach, klęczącego przed jeleniem świętego Huberta, czy też walczącego ze smokiem świętego Jerzego. O piekle traktowały między innymi obrazy mówiące o hitlerowskich obozach zagłady i Holokauście, a także grafika odnosząca się do wywózki tysięcy Ślązaków w głąb ZSRR tuż po zakończeniu II wojny światowej. Innym piekłem jest alienacja i obojętność na to, co dzieje się wokół nas, a jeszcze inne rozgrywa się w głowie ludzi chorych psychicznie, nękanych różnego rodzaju obsesjami. Po następnej wystawie pt. Sztuka Łotwy oprowadzał nas kurator wystawy Andrzej Holeczko-Kiehl. Ekspozycja prezentowała dzieła zarówno łotewskich klasyków, takich jak Aivars Gulbis, a także twórców młodego pokolenia, jak Kristaps Gulbis który reprezentował swój kraj na Weneckim Biennale, czy Artusa Nimanisa znanego w świecie ze swych form szklanych. Na wystawie przedstawiono obrazy olejne, grafiki, tkaniny artystyczne, rzeźby, instalacje autorów, którzy poprzez treść dzieła i wybraną stylistykę (informel, sztuka akcji) przekładają je w znak odrodzenia tego zapomnianego, nowatorskiego i prężnego ośrodka sztuki nowoczesnej, jakim była Łotwa w latach Sztuka łotewska jest niezwykle kolorowa i ekspresyjna. Fot. Kurator wystawy Andrzej Holeczko-Kiehl oprowadza po wystawie 5 kwietnia w Galeria Sztuki Współczesnej BWA wzięliśmy udział w wernisażu wystawy Andrzeja Seweryna Kowalskiego artysty malarza, grafika, pisarza, eseisty, publicysty i pedagoga. Był jedną z najważniejszych postaci w środowisku artystycznym Katowic. 18

19 Fot. Uczestnicy wernisażu w BWA od lewj A. Keyha, M. Keyha, T. Wiczkiewicz 15 maja - zwiedziliśmy wystawę w Galerii Szybu Wilson w Nikiszowcu. W imprezie uczestniczyło 10 osób. Galeria Szyb Wilson w Katowicach mieści się w pokopalnianym szybie dawnej kopalni Wieczorek, którego historia sięga 184 lat wstecz. Projekt architektoniczny szybu wykonali autorzy projektów Giszowca i Nikiszowca - Zillmanowie. Szyb Wilson stanowi jedną z największych galerii w Europie Środkowej. Liczy blisko 2500 m2. Na terenie galerii jeszcze 33 lata temu działało przedsiębiorstwo górnicze, na które składały się dwa kopalniane szyby, łaźnia, cechownia, a także sortownia. Z miejscem, w którym mieści się Galeria bardzo mocno wiąże się historia głośnej Grupy Janowskiej - była to grupa malarzy-amatorów, z zawodu górników, założona w połowie XX w. Jej członkowie stali się inspiracją dla filmu Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego. Premiera filmu miała miejsce w postindustrialnej przestrzeni Galerii Szyb Wilson w 2001 r. Fot. Galeria Szyb Wilson w Katowicach 27 listopada odbyła się Impreza Kulturalna dla członków SEP i ich rodzin. Zwiedzono wystawę malarstwa Zygmunta Stuchlika pt. FIAT LUX w Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka w Mikołowie. Zygmunt Stuchlik artysta malarz, w latach 60. XX w. współpracował z twórcami kręgu ONERION. Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, w Muzeum Historii Katowic, w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz w kolekcja prywatnych w kraju i za granicą. "Twórczość Zygmunta Stuchlika oparta jest na symbolu i metaforze. (...) Niezależnie od rodzaju użytej techniki czy podejmowanego problemu większość jego prac tchnie smutkiem, melancholią, zadumą. Artysta nie narzuca nam określonego sposobu odczytania swych malarskich światów, sugerując jedynie pewne sposoby interpretacji. Wedle "receptury" Stuchlika w dobrym malar- 19

20 stwie winny współgrać: ratio (rozum), sensus (zmysły), imaginatio (wyobraźnia), intuitio (intuicja) i somnium (sen, marzenie). Fot. Instytut Mikołowski uczestnicy na tle obrazów Z. Stuchlika IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO TERENOWE NR kwietnia - wyjazd majówkowy Koła Terenowego do Kamesznicy. Rajdowcy dużo spacerowali po okolicy i podziwiali budzącą się do życia przyrodę. Fot. Majówka w Kamesznicy 7 10 listopada XIV Rajd Koła Terenowego do Kamesznicy. Mimo chłodnej pogody atmosfera rajdu była gorąca. Śpiewem uczczono Dzień Niepodległości. Na 2014 rok zaplanowano XV Rajd jako Ogólnopolski Rajd Kół Terenowych. Gospodarzem spotkania był jak zwykle Stanisław Walczak prezes Koła nr 26. Fot. Uczestnicy XIV Rajdu Koła Terenowego 20

21 JUBILEUSZE I INNE IMPREZY 8 marca spotkanie z okazji Dnia Kobiet w siedzibie OZW SEP. W spotkaniu m.in. uczestniczył prezes SEP Jerzy Barglik, który wszystkim koleżankom życzył zadowolenia i satysfakcji w działalności w SEP oraz sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej. 18 marca - jubileusz 75-lecia Kazimierz Oziemblewskiego w sali szkoleniowej Katowickiego Domu Technika odbyło się miłe spotkanie z okazji pięknego jubileuszu 75-tych urodzin Zasłużonego Seniora SEP Kol. Kazimierza Oziemblewskiego. Życzenia Dostojnemu Jubilatowi w imieniu grona przyjaciół z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP złożył Kol. Aleksy Kuźnik, jego następca na funkcji prezesa Koła Seniorów przy Oddziale. Kol. Kazimierz Oziemblewski w okresie 56 lat swego członkostwa w stowarzyszeniu Elektryków Polskich pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w kołach, Oddziałowej Sekcji Energetyki i w Zarządzie Oddziału. W spotkaniu uczestniczył prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który przekazał Jubilatowi serdeczne gratulacje w imieniu władz SEP, wręczył list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.. Fot. Prezes SEP J. Barglik składa życzenia Jubilatowi K. Oziemblewskiemu 21 marca - spotkanie przedświąteczne w Biurze OZW SEP z prezesem SEP Jerzym Barglikiem. 9 kwietnia - jubileusz 85-lecia Iwo Cholewickiego. Spotkanie w gronie przyjaciół w Sali prezydialnej OZW SEP. Serdecznie życzenia złożyło grono przyjaciół z prezesem Jerzym Barglikiem na czele. Fot. Jubilat Iwo Cholewicki Aleksy Kuźnik jak zwykle wygłosił laudację, którą wszyscy obecni podpisali i która, odpowiednio oprawiona została wręczona Jubilatowi. 27 kwietnia obradowała Komisja konkursowa Na najaktywniejsze Koło SEP w 2012 roku w siedzibie Elbud-u Sp. z o.o. w Katowicach. Obradom przewodniczył Kol. Andrzej Klaczkowski z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, a w skład jury weszli ponadto Kol. Kol.: Kazimierz Chabowski z Oddziału Wrocławskiego SEP, Sławomir Gawęda z Oddziału Nowohuckiego SEP oraz Cezary Dębiec z Oddziału Piotrkowskiego SEP. Do konkursu na szczeblu ogólnopolskim zgłoszono 33 koła z 11 21

22 oddziałów. Z naszego Oddziału udział wzięły 3 koła. W grupie B tworzonej przez koła o liczbie członków od 31 do 61 sklasyfikowano 8 kół. W grupie C kół o liczbie członków powyżej 61 uczestniczyło łącznie 6 kół. Osobną klasyfikację przeprowadzono dla kół terenowych (grupa T). Sklasyfikowano 4 koła. 4 czerwca - spotkanie koleżeńskie organizowane przez zasłużonego seniora SEP, przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 334 Leszka Skrzypka. 28 czerwca - z okazji Jubileuszu 80 lecia urodzin Aleksego Kuźnika odbyło się spotkanie w gronie przyjaciół w sali prezydialnej OZW SEP. Serdecznie życzenia złożyło grono przyjaciół z prezesem Jerzym Barglikiem i prezes OZW Teresą Skowrońską. Jan Kurek złożył w imieniu grona przyjaciół z SEP życzenia w formie laudacji (autorstwa Teresy Machoń), pod którą wszyscy obecni się podpisali. Fot. Jubilat Aleksy Kuźnik w towarzystwie przyjaciół z OZW SEP 5 lipca udział w zebraniu w Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej Barbara prezesa SEP prof. Jerzego Barglika i prezes OZW SEP Teresy Skowrońskiej, na którym zostało powołane nowe Koło SEP. Podczas spotkania, z pośród 15 pracowników KD Barbara deklarujących chęć przynależenia do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wybrano drogą głosowania zarząd Koła. Prezesem został mgr inż. Wojciech Kwiatkowski, Wiceprezesem - mgr inż. Łukasz Surowy Skarbnikiem - mgr Adam Klimek oraz Sekretarzem - mgr inż. Damian Wróbel września - obchody Jubileuszu 60.lecia Koła SEP nr 19 przy Elektrobudowie SA w Katowicach. W tych dniach kierownictwo spółki Elektrobudowa SA oraz Zarząd Koła SEP zorganizowały konferencję techniczną i spotkanie w hotelu Pieniny w Niedzicy z okazji jubileuszu 60.lecia działalności Koła. W uroczystości uczestniczyli: prezes Elektrobudowy SA Jacek Faltynowicz oraz prezesi firm lokalnych - prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA Grzegorz Podlewski i dyrektor ZWE Niedzica Józef Wójcik. Zarząd OZW SEP reprezentowały prezes OZW SEP Teresa Skowrońska oraz skarbnik OZW SEP Teresa Machoń. Spotkanie rozpoczął prezes Koła Bogdan Czarnecki, który w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze fakty z historii Koła. Prezes spółki Jacek Faltynowicz skierował do zgromadzonych szczere, z serca płynące życzenia z okazji Jubileuszu odnosząc się do historii, a także życząc kolejnych jubileuszy w działalności dla dobra stowarzyszenia. Z okazji Jubileuszu prezes SEP prof. Jerzy Barglik skierował do prezesa firmy Jacka Faltynowicza i Bogdana Czarneckiego listy gratulacyjne, które zostały odczytane podczas uroczystości. Wręczono Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SEP, OH NOT i medale im. prof. Jana Obrąpalskiego. Koło SEP nr 19 przy Elektrobudowie SA zostało odznaczone Złotą Odznaką Honorową SEP. Założyciel Koła i jego pierwszy prezes kol. Józef Skrzypek został uhonorowany przez Zarząd OZW SEP srebrną spinką SEP oraz książką pt. 100 lat zorganizo- 22

23 wanej działalności elektryków na terenie Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zostały wygłoszone dwa referaty. Pierwszy nt. nowych wyrobów Elektrobudowy SA wygłosiła Joanna Janus-Jurczyk. Drugi referat pt. Największe awarie systemowe na świecie w latach wygłosił dr inż. Kazimierz Oziemblewski. W drugim dniu zwiedzono ZEW Niedzica. Atrakcją był spływ tratwami flisackimi przełomem Dunajca. W trzecim dniu zwiedzono Zamek w Niedzicy. Fot. Jubileusz 60.lecia Koła nr 19 przy Elektrobudowie SA w Niedzicy 23 grudnia spotkanie wigilijne prezesa SEP Jerzego Barglika i prezes OZW Teresy Skowrońskiej z pracownikami Biura Oddziału. JUBILEUSZE URODZIN w tym roku obchodzili: Jubileusze 85-lecia urodzin w naszym Oddziale obchodzili koledzy: IWO CHOLEWICKI JÓZEF RAJTOR Jubileusz 80-lecia urodzin w naszym Oddziale obchodzili: MARIA KEYHA ALEKSY KUŹNIK Jubileusz 75-lecia urodzin w naszym Oddziale obchodził kolega: Kazimierz OZIEMBLEWSKI Wszystkim w/w solenizantom biuro OZW SEP wysłało życzenia podpisane przez prezesa Klubu Seniora. 8. SEMINARIA I SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE Członkowie Zarządu OZW SEP, prezesi Kół, przewodniczący Komisji OZW, redaktor naczelny ŚWE brali udział w różnych szkoleniach i seminariach naukowo-technicznych organizowanych przez Zarząd Główny SEP, uczelnie techniczne jak i firmy o profilu badawczo-naukowym. Między innymi: 9. UDZIAŁ W PRACACH ZARZĄDU GŁÓWNEGO, W CENTRALNYCH KOMISJACH I SEKCJACH. W roku 2013 nasi członkowie działali we władzach Centralnych SEP i w Komisjach: 23

24 prof. Jerzy Barglik - Prezes SEP kol. Tomasz Kołakowski - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Piotr Wojtas - Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Teresa Skowrońska członek Komisji Wyborczej, Rada Prezesów kol. Aleksy Kuźnik wiceprzewodniczący Centralnej Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP, członek Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców, członek Komisji Statutowej, członek Centralnej Komisja Historycznej SEP kol. Teresa Machoń członek Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP kol. Jan Kurek członek Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP kol. Stanisław Walczak członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów ElektrycznychSEP, członek Kolegium Centralnej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, Andrzej Klaczkowski członek Centralnej Komisji Organizacyjnej, przewodniczacy Krajowej Komisji Konkursowej, kol. Bogdan Czarnecki członek Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Członkowie Zarządu OZW SEP uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez ZG SEP m.in. w spotkaniu świąteczno-noworocznym, z okazji jubileuszy. Prezes OZW Teresa Skowrońska uczestniczyła w pracach Komisji Wyborczej oraz radach prezesów. Kol. Teresa Machoń uczestniczyła w zebraniach Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP w Warszawie. Członek Zarządu OZW Aleksy Kuźnik uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP, Centralnej Komisji Historycznej oraz brał udział w spotkaniu Rady Izby Rzeczoznawstwa w Warszawie. Członek Honorowy SEP kol. Tomasz Kołakowski redaktor naczelny Energetyki, przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej SEP na wszystkich zebraniach. Członek Zarządu OZW Andrzej Klaczkowski brał udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej. Przewodniczący SIiUE Stanisław Walczak brał udział w posiedzeniach Kolegium Centralnej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Warszawie oraz posiedzeniach Centralnej Komisji Norm i Przepisów. Członek zarządu OZW Jan Kurek brał udział w posiedzeniach Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP 24

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

Fot. W hali produkcyjnej szynoprzewodów

Fot. W hali produkcyjnej szynoprzewodów Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych październik 2017 roku nr 10 / 2017 (41) Katowice, 5 października Podczas XIX Sympozjum

Bardziej szczegółowo

Fot. Akompaniatorzy Wieczoru Pieśni Patriotycznych

Fot. Akompaniatorzy Wieczoru Pieśni Patriotycznych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych listopad 2017 roku nr 11 / 2017 (42) Katowice, 6 listopada XXV Zebranie Zarządu OZW

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13 lutego., Egzaminy kwalifikacyjne G-1.

Katowice, 13 lutego., Egzaminy kwalifikacyjne G-1. Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych luty 2016 roku nr 2 / 2016 (21) Katowice, 1 lutego, Posiedzenie Prezydium OZW SEP.

Bardziej szczegółowo

Fot. Posiedzenie Kapituły Funduszu Stypendialnego. Od lewej Piotr Wojtas, Artur Kozłowski i Teresa Machoń.

Fot. Posiedzenie Kapituły Funduszu Stypendialnego. Od lewej Piotr Wojtas, Artur Kozłowski i Teresa Machoń. Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych listopad 2016 roku nr 11 / 2016 (30) 1 2 listopada Członkowie OZW SEP zapalili znicze

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych październik 2014 roku nr 5/2014 Warszawa, 1 października udział prof. Jerzego Barglika

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych listopad 2015 roku nr 11/2015 (18) Katowice, 3 listopada 2015 r. Seminarium szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: prezes zarządu PTP Jolanta Pietryja-Smolorz i dyrektor Elektrowni Łaziska Michał Pańczyszyn

Fot. Od lewej: prezes zarządu PTP Jolanta Pietryja-Smolorz i dyrektor Elektrowni Łaziska Michał Pańczyszyn Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych styczeń 2018 roku nr 1 / 2018 (44) Katowice, 4 stycznia Poradnia i konsultacje przedegzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Fot. Spotkanie w OZW SEP Katowice, 9 marca Poradnia i konsultacje przedegzaminacyjne w zakresie grupy G-1 (Kom. Nr 064 ).

Fot. Spotkanie w OZW SEP Katowice, 9 marca Poradnia i konsultacje przedegzaminacyjne w zakresie grupy G-1 (Kom. Nr 064 ). Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych marzec 2017 roku nr 3 / 2017 (34) Katowice, 1 marca Ukazał się nr 1/2017 (130) ROK

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych maj 2015 roku nr 5/2015 (12) Kraków, 5 maja Coroczne spotkanie prezydiów: Oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Zagadnienia wybrane

STATUT STOWARZYSZENIA. Zagadnienia wybrane STATUT STOWARZYSZENIA Zagadnienia wybrane tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na zebraniu członków założycieli w dniu 20 maja 2011 r. w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych maj 2015 roku nr 5/2015 (12) Kraków, 5 maja Coroczne spotkanie prezydiów: Oddziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Fot.. Przed zabytkowym Budynkiem NOT w Wrocławiu Fot. Krasnoludek przed Budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot.. Przed zabytkowym Budynkiem NOT w Wrocławiu Fot. Krasnoludek przed Budynkiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych wrzesień 2016 roku nr 10 / 2016 (29) Wrocław, 1-2 października 2016 r. Jak co roku,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015.

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Historia Elektryki, którego organizatorem była Centralna Komisja Historyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu w dniu 9.12.2017 roku W sobotę 9 grudnia o godz. 8:30 w siedzibie Okręgu przy ul Bławatnej w Radomiu odbyło się krótkie posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu, w którym

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

architektów i projektantów, ale także do wszystkich osób interesujących się współczesną architekturą.

architektów i projektantów, ale także do wszystkich osób interesujących się współczesną architekturą. Śląskie Dni Architektury 2010 to miesiąc wydarzeń: wykładów, konkursów, prezentacji i wystaw, których motywem przewodnim jest architektura i jej twórcy, a głównym celem promocja nowatorskich osiągnięć

Bardziej szczegółowo

EXPRESIK Nr 2 3 (332-333) 01.04.2014 INFORMATOR OZW SEP W KATOWICACH

EXPRESIK Nr 2 3 (332-333) 01.04.2014 INFORMATOR OZW SEP W KATOWICACH EXPRESIK Nr 2 3 (332-333) 01.04.2014 INFORMATOR OZW SEP W KATOWICACH Spis treści: Współpraca z ZG SEP Z życia OZW SEP Walne Zgromadzenie Delegatów OZW SEP Szkolenia seminaryjne Z życia Kół Różne Z żałobnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Na podstawie 46 pkt. 11 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl

Rok założenia 1919. e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl Rok założenia 1919 e-mail: sep@sep.com.pl http://www.sep.com.pl 9 czerwca 1919 r. utworzeno ogólnopolską organizację: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem został prof. Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

Fot. Uczestnicy wycieczki w Muzeum Kolejnictwa w Chabówce

Fot. Uczestnicy wycieczki w Muzeum Kolejnictwa w Chabówce Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych czerwiec 2017 roku nr 6 / 2017 (37) Katowice, 1 czerwca Poradnia i konsultacje przedegzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE PROJEKT REGULAMINU nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa W dniu 25 maja 2012r odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KÓŁ 1. ORGANIZACJA KOŁA

PORADNIK DLA KÓŁ 1. ORGANIZACJA KOŁA PORADNIK DLA KÓŁ Poradnik służy pomocą w szczególności mniej doświadczonym i początkującym działaczom SEP w zakresie organizacji i prowadzenia aktywnej działalności koła SEP. Zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU r.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU r. PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU 03.06.2016 r. Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia wynosi 27 osób (załącznik nr 1). O wyznaczonej godzinie przybyło 16 członków

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. -

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. - POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Świętokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa, tel. 0-22-556 43 09 Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki 2014 - Gdańsk, dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Rytro 23-25.05.02012r. Sprawozdanie opracowano w ramach promocji projektu: Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych Sprawozdanie nr: CS4-009187

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel odbył się Jubileuszowy

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji.

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji. STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1999 r. 2016 r. Opracowała: Grażyna Nowak 1. RYS HISTORYCZNY Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji powstało w 1999 roku na bazie klubu

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich FORUM Energia Efekt -Środowisko Doświadczenia i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r. Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI PROGRAM DZIAŁANIA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZENIA DIABETYKÓW NA 2017 ROK Lp. ZAGADNIENIE TERMIN SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY UWAGI I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie O Kościuszko, piękny wzorze Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

XVII Seminarium Techniczne PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

XVII Seminarium Techniczne PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH 28-30.05.2008r., Rytro ORGANIZATOR Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL Spotkanie, na którym przedstawiciele zarówno przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Fot. Uczestnicy debaty z OZW, od lewej: I.Gajdowa, J.Nowicki, T.Skowrońska, J.Barglik, T.Machoń,,J.Kurek, B.Czarnecki. (fot. M.

Fot. Uczestnicy debaty z OZW, od lewej: I.Gajdowa, J.Nowicki, T.Skowrońska, J.Barglik, T.Machoń,,J.Kurek, B.Czarnecki. (fot. M. Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2016 roku nr 4 / 2016 (23) Tychy, 7 kwietnia 2016 r. Wycieczka Koła SEP

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017 POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH Z CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO. Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO. Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Data posiedzenia: 2015-12-14, godz. 18.00 Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu. 2.

Bardziej szczegółowo

zapraszamy również na stronę internetową "Śląskich Wiadomości Elektrycznych": www. swe.sep.katowice.pl

zapraszamy również na stronę internetową Śląskich Wiadomości Elektrycznych: www. swe.sep.katowice.pl WITAMY NA NASZEJ STRONIE Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej tutaj TU PRZECZYTASZ:

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/ PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/ Kalisz, 02 lutego 2013 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 02

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono:

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono: Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Prezydium Zarządu SITMN odbytego w dniu 20 lutego 2006r, Katowice, Bipromet S.A., sala konferencyjna nr 140. Zebranych serdecznie przywitał Prezes SITMN J.Zb. Szymański.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12917,dwudniowe-obchody-swieta-niepodleglosci-zwiazku-pilsu dczykow.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego. PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczo wyborczego Klubu Turystyki Kajakowej Arka V Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP odbytego dnia 9 grudnia 2016 r. Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2004

III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2004 W dniach 22-23.04.2004 roku w Ośrodku Szkoleniowym Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. w Zdroisku odbyła się III Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 33 pkt 7 i 57 ust. 4 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: Komisja Odznaczeń zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015

PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015 PLAN PRACY Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP na rok 2015 Zatwierdzony przez: Zarząd Oddziału ZNP w dniu 23 lutego 2015 r. 1 Podstawą do opracowania planu pracy Zarządu Oddziału ZNP na 2015 r. są: Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy,

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy, Drodzy Działkowcy, tegoroczne obchody Dnia Działkowca połączone z jubileuszem 30-lecia istnienia naszego ogrodu, które odbywały się 05 września 2015 r. są już niestety za nami. Uroczystość otworzył Prezes

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo