Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję"

Transkrypt

1 Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Wydział Geologiczno Poszukiwawczy (1981); Studia doktoranckie na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie doktor nauk technicznych; Habilitacja w dziedzinie nauk technicznych, uzyskana na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (2012 ); Studium podyplomowe z zakresu zarządzania projektami: The George Washington University School Business and Public Management, Master s Certificate in Project Management (2004); Studia podyplomowe: Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; Studia podyplomowe: Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; Kurs European Standards for the Evaluation of Raw Materials Project and Investments organizowany przez Center for Continuing Education, Imperial College, Londyn. - Uprawnienia: CUG nr w zakresie prowadzenia prac geologicznych złóż kopalin stałych; MOŚ, ZN i L nr 1288 w zakresie postępowania wodnoprawnego; WD- 051 w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko; WD- 90 w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko; Auditor wiodący systemu zarządzania na środowiska wg ISO 9000, , PN 1801/OHSAS. Kursy i certyfikaty: Kurs III stopnia Zastosowanie metod matematycznych w dokumentowaniu geologicznym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (1987r.); Oceny oddziaływania na środowisko w procesach lokalizacji inwestycji Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1993r.); Auditor Systemów Zarządzania Środowiskowego nr 24/DA/D03-1/98 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (1998r.); Mededżer Jakości nr 506/M 1

2 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (1999r.), Auditor Jakości nr 25/DA/PC01-BLXV-6/2000 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (2000r.); Auditor nr 1007/I Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (2000r.); EOQ Quality Auditor nr PCBC01A-313 European Organisation for Quality (2001r.); Auditor for Environmental Management Systems DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbh (2001r.); Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie wg norm ISO serii 1400 Zakłady Badań i Atestacji ZETOM (2001r.), Auditor DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbh (2001r.); Zarządzanie projektami dla menedżerów ALTKOM Akademia S.A. (2009r.); Odpowiedzialność pracodawcy, osób zarządzających w imieniu pracodawcy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT w Gliwicach (2011r.). lipiec 2009-obecnie czerwiec lipiec 2009 KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu; KGHM Polska Miedź S.A., Pełniący Obowiązki Prezesa Zarządu; KGHM Polska Miedź S.A., I Wiceprezes Zarządu; KGHM CUPRUM sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu; KGHM Polska Miedź S.A. Biuro Zarządu, Dyrektor Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami; Centrum Badawczo- Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o., kierownik Zakładu studiów i analiz geologicznych; progeo Sp. z o.o. we Wrocławiu dyrektor i konsultant firmy; G.E.O.S. GmbH Freiberg, praktyka w zakresie geologii środowiska, ochrony środowiska i ekonomii; Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu nauczyciel matematyki i języka niemieckiego; Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, członek zespołu a Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. następnie samodzielny geolog i zastępca kierownika działu. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność: Handel Międzynarodowy ( ). -Ważniejsze Kursy/Szkolenia: Value at Risk, Luksemburg (Euromoney PLC) kurs dla Dyrektorów Finansowych w zakresie sposobów pomiaru ryzyka finansowego (2001); Transactions processing and Settlements, Londyn (Euromoney PLC) kurs dla zarządzających ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach korporacyjnych (2000); Maximization of Shareholder Value in the World of Privatization, Oxford, Wielka Brytania (1999); Negocjacje jako proces poszukiwania 2

3 wspólnych korzyści cykl sesji szkoleniowych prowadzonych przez firmę doradczoszkoleniową MODERATOR (1999); Derivatives Bootcamp, Cambridge, Wielka Brytania (Euromoney PLC) - intensywny kurs nt. instrumentów pochodnych (1998); Fundamentals of Risk Management oraz Understanding the 1992 ISDA Master Agreements, Nowy Jork (1998); Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (1997/1998); Studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w Serocku k. Warszawy (Fundacja Centrum Prywatyzacji) (1997/1998); Certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo- Handlowej potwierdzający zdanie egzaminu Spoken English for Industry and Commerce na poziomie zaawansowanym. wrzesień obecnie KGHM Polska Miedź S.A., I Wiceprezes Zarządu; KGHM International Ltd., Wiceprezes Zarządu; KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Generalny ds. Handlu i Zabezpieczeń; Tele-Fonika Kable S.A., Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; 2003 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Naczelny ds. Finansów; 2002 KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego; KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Strategii Rynkowej; 1998 KGHM Polska Miedź S.A., p.o. Dyrektora Departamentu Strategii Rynkowej; 1997 KGHM Polska Miedź S.A., Główny specjalista; 1997 dwumiesięczny staż w Londynie dotyczący zarządzania ryzykiem cenowym w KGHM Polish Copper Ltd.; 1996 KGHM Polska Miedź S.A., Starszy specjalista. Od 2013 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów KGHM International Ltd. i od 2010 r. Przewodniczącym Radu Dyrektorów KGHM Ajax Mining Inc. Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność: Konstrukcje Budowlane, magister inżynier budownictwa ( ); Studia Podyplomowe - Zarządzanie Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ( ); Studia Podyplomowe -Bankowość i Finanse, Uniwersytet Warszawski ( ). 3

4 wrzesień 2013 obecnie KGHM Polska Miedź S.A., Wiceprezes Zarządu; KGHM TFI S.A., Prezes Zarządu; KBL European Private Bankers S.A., Dyrektor Zarządzający; Bank BGŻ S.A., Dyrektor Centrum Korporacyjnego we Wrocławiu; DZ Bank Polska S.A., Dyrektor Oddziału we Wrocławiu; BNP-Dresdner Bank Polska S.A., Dyrektor Regionalny we Wrocławiu; Bank Pekao S.A., Oddział w Opolu, Zastępca Naczelnika Wydziału Kredytów i Gwarancji; Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych ( ); Studia Doktoranckie EDBA; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ( ); Studia Podyplomowe World Class Manufacturing Produkcja Światowej Klasy, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (od 2014); Studia Podyplomowe -Zarządzanie Produkcją; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ( ); Studia Menedżerskie MBA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ( ); Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ( ); Kursy/Szkolenia: Skuteczne przywództwo - Trening umiejętności menedżerskich (2007); Spółki prawa handlowego według regulacji prawnych (2007); Warsztaty Zamówień Publicznych dla Oferentów (2006); Rady Pracowników - nowa Ustawa oraz wynikające z niej nowe obowiązki dla pracodawców (2006); Zarządzanie procesami w rozumieniu norm ISO (2006); Podstawy prawne zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie (2006); Finanse dla Menedżerów Niefinansistów (2004); Gospodarowanie odpadami (świadectwo kwalifikacji egzamin państwowy) (2004). wrzesień 2013 obecnie KGHM Polska Miedź S.A., Wiceprezes Zarządu; 2013 KGHM ZANAM Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 4

5 DFM ZANAM- LEGMET Sp. z o.o., Prezes Zarządu; Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Prezes Zarządu; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu; MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu; Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu; Telewizja Regionalna Województwa Legnickiego Sp. z o.o. w Lubinie, Prezes Zarządu; Urząd Miejski w Lubinie, Rzecznik prasowy; MKS Zagłębie, Dyrektor ds. sportowych; UPUHiP Lubservice, Specjalista ds. handlu; Kuratorium Oświaty i Wychowania, Nauczyciel; Ponadto: 2006 Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna, Przewodniczący Rady Nadzorczej; MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie, Przewodniczący Rady Nadzorczej; Zakład Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2000 KWARCE SA w Mikołajowicach, Członek Rady Nadzorczej; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL SA w Lubinie, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Mirosław Laskowski Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Politechnika Wrocławska, Wydział Górniczy, Specjalność: technologia eksploatacji złóż ( ); Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Studia podyplomowe z organizacji zarządzania (1995); Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Studia podyplomowe z zarządzania finansami (1999); ICAN Institute, Warszawa, Akademia Przywództwa (2010); ICAN Institute, Warszawa, Akademia Innowacji (2012); TenStep Academy, Warszawa, TenStep Project Manager Certification (2012). Kwalifikacje zawodowe: Kierownik Działu Tąpań (2007); Kierownik Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego wydobywającego kopaliny pospolite (2005); Kierownik Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego (2000); Kierownik Działu Robót Górniczych (1996). luty 2015 obecnie KGHM Polska Miedź S.A. - Wiceprezes Zarządu; 5

6 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna : Dyrektor; Dyrektor ds. Technicznych; Główny Inżynier ds. Tąpań; Dyrektor ds. Technicznych; 2006 Dyrektor; KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice - Sieroszowice : Dyrektor; Dyrektor ds. Technicznych; KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna : wszystkie szczeble kariery zawodowej do Głównego Inżyniera Górniczego - Zawiadowcy Ruchu włącznie. Żaden z Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 6

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo