Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej"

Transkrypt

1 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, 23 października

2 GAZ-SYSTEM Fakty i liczby Operator krajowego systemu przesyłowego() Utworzony w kwietniu 2004 ona podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2003/55/EC Spółka Akcyjna będącą w 100% własnością Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo o znaczeniu strategicznym będące odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa w zakresie gazu ziemnego. Listopad GAZ-SYSTEM wyznaczony decyzją Prezesa URE na operatora Polskiego Odcinka Gazociągu Jamalskiego Listopad uruchomienie wirtualnego rewersu. 2 system, system, który który łączy łączy

3 GAZ-SYSTEM Fakty i liczby km gazociągów + ok. 700 km gazociągu tranzytowego objętego operatorstwem Ponad 14 mld m 3 przesyłanego gazu 15 tłoczni Taczalin - Radakowice 32 km 57 węzłów sieci 973 punktów wyjścia majątek firmy ok. 1,5 mld EUR kapitał ok. 1,3 mld EUR 3 system, system, który który łączy łączy

4 Sieć przesyłowa zarządzana przez GAZ SYSTEM S.A. 4 system, system, który który łączy łączy

5 mln m 3 /dobę 80,0 Przebieg zapotrzebowania i dostaw gazu ziemnego PRZEBIEG ZAPOTRZEBOWANIA I DOSTAW GAZU ZIEMNEGO wysokometanowego WYSOKOMETANOWEGO w W 2010 roku ROKU 70,0 60,0 Zużycie odbiorców 50,0 40,0 30,0 Dostawa bez PMG 20,0 10,0 0,0 GZW - 1 Ładowanie PMG Pobór z PMG Dostawy umowne bez PMG Zapotrzebowanie systemu GZW 5 system, system, który który łączy łączy

6 mln m 3 /dobę 70,0 Przebieg dostaw gazu ziemnego wysokometanowego w 2010 roku PRZEBIEG DOSTAW GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO W 2010 ROKU 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 GZW - 2 Kopalnie Odolanów+Grodzisk Import Suma dostaw razem z PMG Suma dostaw bez PMG 6 system, system, który który łączy łączy

7 mln m 3 /dobę 70,0 Odbiór gazu ziemnego wysokometanowego przez odbiorców ODBIÓR GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO przez ODBIORCÓW W ROKU w 2010 roku 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Sumaryczne zużycie odbiorców GZW bez ładowania PMG Odb.objęci Planem Ograniczeń (wg planu ograniczeń 01/2009) Mieszanie do GZA GZW - 3 Odb. Pozostali bez odb. Objętych Planem Ograniczeń 7 system, system, który który łączy łączy

8 Założenia do nowego IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci. 3. Rozerwanie fizycznych punktów wejścia i wyjścia tzn. umożliwienie transportu gazu od fizycznych punktów wejścia do punktu wirtualnego i od punktu wirtualnego do fizycznych punktów wyjścia. 4. Rozliczenie ilości gazu wprowadzonego do sieci i odebranego z sieci tzn. bilansowania handlowego. 5. Implementacja tzw. III Pakietu Energetycznego wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/73/WE i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 713/2009 oraz 715/ Uproszczenie zasad korzystania z systemu gazowego. 8 system, system, który który łączy łączy

9 Rok gazowy 1. Zmiana okresu trwania roku gazowego w celu dostosowania do rozwiązań unijnych i co za tym idzie ułatwienia transakcji handlowych (Rok gazowy = październik wrzesień zamiast roku kalendarzowego styczeń grudzień). 2. Od dnia 1 lipca 2012r. obowiązuje doba gazowa od godziny 6:00 do godziny 6:00 kolejnego dnia. 9

10 Współpraca z TGE 1. IRiESP reguluje współpracę z Giełdą Gazu (TGE). 2. Możliwość sprzedaży oraz zakupu paliwa gazowego na giełdzie po cenach ustalonych na zasadach rynkowych i przy zachowaniu pełnej anonimowości transakcji. 3. Umowa sprzedaży zawarta na Giełdzie Gazu jest ważna, skuteczna pomiędzy stronami, które ją zawarły i podlega realizacji przez. 4. W przypadku braku możliwości fizycznej realizacji umowy realizuje umowy z wykorzystaniem narzędzi służących do bilansowania. 10

11 Fizyczne punkty wejścia i wyjścia MFPWE OSD OSD 1 MFPWY OSD Fizyczne punkty wyjścia z systemu przesyłowego FPWY OK OSD 2 MFPWY OSD Fizyczne punkty wejścia do systemu przesyłowego FPWY R FPWE Kopalnia odazotownia FPWE MFPWE OSM MFPWY OSM system, system, który który łączy łączy

12 Punkt Wirtualny FPWE Punkt Wirtualny FPWE OSD OSD Zamawianie mocy umownej następuje w fizycznych punktach wejścia do systemu przesyłowego oraz w fizycznych punktach wyjścia do odbiorcy końcowego z systemu dystrybucyjnego (lub przesyłowego). 12

13 Punkt Wirtualny FPWE WPWY FPWE OSD OSD Transport paliwa gazowego do Punktu Wirtualnego (Giełda Gazu, Rynek OTC) 13

14 Punkt Wirtualny FPWE WPWE FPWE FPWY OK PWY OSM OSD OSD Transport paliwa gazowego z Punktu Wirtualnego do Odbiorcy końcowego lub do instalacji magazynowej. 14

15 Punkt Wirtualny FPWE WPWE FPWE FPWY OK WPWY OSD PWY OSM WPWY OSD OSD OSD Transport paliwa gazowego z Punktu Wirtualnego do obszaru dystrybucyjnego (poprzez Wirtualny Punkt Wyjścia do obszaru dystrybucyjnego), którym przyłączeni są Odbiorcy. 15

16 Obszar dystrybucyjny P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 WPWY DSO WPWE DSO OSD WS WR WS WR WR system, system, który który łączy łączy 16

17 Punkty kontraktowe Giełda Gazu OSD 1 WPWY GG WPWE GG OTC Źródło PWY OSD WPWY OTC WPWE OTC Bilansowanie PWE OSD PWY OK WPWY WPWE PWY R PWE Kopalnia odazotownia PWE PWE OSM PMG PWY OSM 17 system, system, który który łączy łączy

18 Podmioty rynku gazu - kategorie 1. Użytkownicy sieci podmioty rezerwujące przepustowość, 2. Zlecający Usługę Przesyłania (ZUP) podmioty, którym przydzielono zdolność przesyłową, podlegają obowiązkowi bycia zbilansowanym, 3. Użytkownicy systemu - wszyscy uczestnicy rynku 18 system, system, który który łączy łączy

19 Umowa przesyłowa 1. Wszystkie umowy przesyłowe będą miały charakter umowy ramowej. 2. Wśród umów przesyłowych wyróżniamy międzyoperatorską umowę przesyłową (MUP) z OSM lub OSD. 3. Do każdej umowy ramowej będą załączane osobne PP lub PZ dotyczące poszczególnych punktów. Przydział przepustowości (PP) PP UMOWA PP/PZ PZ Przydział zdolności (PZ) Fizyczny punkt wejścia/wyjścia Punkty wejścia/wyjścia Czas trwania PP dla danego punktu Rodzaj przepustowości ciągła /przerywana Czas trwania PZ dla danego punktu 19 19

20 Umowa przesyłowa 1. Umowy przesyłowe są zawierane na czas nieokreślony. 2. Przydział przepustowości (PP) i przydział zdolności (PZ) jest dokonywany na maksymalnie 4 lata. 3. Z chwilą zawarcia umowy przesyłowej i wniesienia zabezpieczenia finansowego otrzymuje się prawo do korzystania ze zdolności w: Wirtualnym punkcie Giełdy Gazu; Wirtualnym punkcie OTC

21 Usługi przesyłania rodzaje Usługi przesyłania (PP/PZ) są na zasadach: ciągłych, przerywanych (cztery poziomy pewności dostaw), Kontraktowego przesyłu zwrotnego - przerywane IVpd. Jeden punkt jednocześnie dopuszczalna przepustowość na zasadach ciągłych i przerywanych (ale po wykorzystaniu 100% przepustowości technicznej). 21 system, system, który który łączy łączy

22 Usługi długoterminowe Na okres jednego roku lub dłuższy, maksymalnie na cztery (4) lata, Usługi krótkoterminowe półroczne, kwartalne, miesięczne, Jednodniowe PP/PZ - rodzaje i terminy zatwierdzona przez operatora nominacja PP = maksymalna nominowana godzina PP/PZ powyżej 4 lat - procedury typu Open Season 22 system, system, który który łączy łączy

23 Przydział Przepustowości (PP) 1. Przydział przepustowości (mocy umownych) dokonywany jest osobno dla FPWE i FPWY. 2. Procedura udostępniania przepustowości przydział mocy umownej oraz zmiana mocy umownej odbywa się w tzw. oknie czasowym. 3. Jeżeli zapotrzebowanie na przepustowość (moce umowne) przekracza możliwości techniczne, dokonuje się alokacji przepustowości. Punkt Fizyczne punkt wejścia z innych systemów przesyłowych np.: - Lasów, Cieszyn - Drozdowicze - Włocławek/Lwówek 1) Fizyczne punkty wyjścia do odbiorcy końcowego 2) Fizyczne punkty wejścia z kopalni 3) Fizyczne punkty do/z mieszalni, odazotowni. Sposób przydziału Aukcja Decyzja Odbiorcy lub podmiotu eksploatującego dany obiekt, który dokonuje przydziału przepustowości 23 system, system, który który łączy łączy

24 Przydział Zdolności (PZ) 1. W przesyle paliwa gazowego uczestniczą punkty wejścia i wyjścia. 2. Dla punktów wejścia i wyjścia: a. składane są nominacje, b. dokonywana jest alokacja ilości paliwa gazowego, c. ustalane jest niezbilansowanie. 3. Podmiot uprawniony do korzystania z punktu wejścia lub wyjścia określany jest zleceniodawca usług przesyłowych ZUP. 4. Potwierdzeniem prawa do korzystania z danego punktu wejścia lub wyjścia jest przydział zdolności (PZ). 5. Korzystanie z punktów kontraktowych, w tym z Punktu Wirtualnego, jest nieodpłatne

25 Umowa przesyłowa OTC Giełda Gazu PWE OSM PWY OSM OSD PWE PWY OSD Punkt wyjścia z OSD PWY OK Podmiot wprowadzający paliwo gazowe z innych systemów przesyłowych lub kopalni, chcący sprzedać je w Punkcie Wirtualnym powinien: Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową. 2. Umowa daje prawo do zdolności w WPWE GG /WPWY GG oraz WPWE OTC /WPWY OTC (PZ). 3. Uzyskać PP/PZ dla FPWE/PWE. 25

26 Umowa przesyłowa OTC Giełda Gazu PWE OSM PWY OSM OSD PWE PWY OSD Punkt wyjścia z OSD PWY OK Podmiot przyłączony do systemu przesyłowego, chcący kupić paliwo gazowe w Punkcie Wirtualnym powinien: 1. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową. 2. Umowa daje prawo do zdolności w WPWE GG /WPWY GG oraz WPWE OTC /WPWY OTC (PZ). 3. Uzyskać PP/PZ dla FPWY OK /PWY OK

27 Umowa przesyłowa OTC Giełda Gazu PWE OSM PWY OSM OSD PWE PWY OSD Punkt wyjścia z OSD PWY OK Podmiot przyłączony do systemu dystrybucyjnego, chcący kupić paliwo gazowe w Punkcie Wirtualnym powinien: 1. Zawrzeć umowę dystrybucyjną z OSD. 2. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową. 3. Umowa przesyłowa daje prawo do zdolności w WPWE GG /WPWY GG oraz WPWE OTC /WPWY OTC. 4. Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWY OSD do strefy dystrybucyjnej, do której jest przyłączony

28 Umowa przesyłowa OTC Giełda Gazu OSM PWY OSM PWE OSM OSD PWE PWY OSD Punkt wyjścia z OSD PWY OK Podmiot, który chce transportować paliwo gazowe do lub z instalacji magazynowej powinien: 1. Zawrzeć umowę z OSM. 2. Zawrzeć z GAZ-SYSTEM umowę przesyłową. 3. Uzyskać przydział zdolności (PZ) dla punktu PWY OSM i PWE OSM

29 Fazy realizacji umów przesyłowych Nominacje Złożenie nominacji Zatwierdzenie nominacji Ewentualne renominacje i ich zatwierdzenie Określenie realizacji Pomiary dla punktów fizycznych Alokacje pomiędzy ZUP Bilansowanie Określenie całkowitych realizacji dla wejść i wyjść Porównanie ilości we/wy - określenie niezbilansowania Przygotowanie HRP Rozliczenie finansowe ZUP vs Bilansowanie Moce Jakość 29

30 Nominacje Zasady ogólne Nominacje składane na dzień następny dla punktów wg PZ Nominacje zawierają informacje: Składający nominację (ZUP) ID punktu którego dotyczy Ilości godzinowe Kontrahent w punkcie (odbierający lub dostarczający) Dla WPWE GG i WPWY GG nominacje w imieniu ZUP składa Giełda Gazu Ilości godzinowe powinny uwzględniać: wartości przydzielonej zdolności w danym punkcie ograniczenia wynikające z IRiESP lub przepisów prawa Brak wymogu zbilansowania nominacji poszczególnych ZUP Nominacje podlegają sprawdzeniu z operatorami współpracującymi Zasada mniejszego strumienia 30

31 Alokacje Podmioty dokonujące alokacji Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWY WPWE OTC WPWE GG WPWE WS WR PWE PWE OSD WPWY OSD WPWE OSD WS WR Odbiorca PWY PWE OSM OSM PWY OSM WR 31

32 Alokacje Metody alokacji Pomiar Pomiar Wirtualne wyjścia WPWY OTC WPWY GG WPWY Wirtualne wejścia WPWE OTC WPWE GG WPWE R=N R=N PWE ZUP 1 K.O. PWE ZUP 2 R=N R=N PWY R=N R=N PWE OSM K.O. PWY OSM R=N R=N 32

33 Bilansowanie systemu przesyłowego Bilansowanie fizyczne - działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przesyłowego w tym: Rynek usług bilansujących prowadzony przez Bilansowanie handlowe rozliczenie niezbilansowania ZUP wynikające z różnic pomiędzy ilościami przekazanymi i odebranymi do/z systemu przesyłowego; Bilansowanie handlowe obejmuje system przesyłowy i systemy dystrybucyjne; Mechanizm obszarów dystrybucyjnych 33

34 Bilansowanie Zasady ogólne Bilans ZUP Wszystkie punkty wejścia: 1. Importowe 2. Magazyny 3. Źródła 4. Punkt Wirtualny Wszystkie punkty wyjścia: 1. Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu 2. Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSD 3. Magazyny 4. Punkt Wirtualny 1. Bilansowane są wszystkie punkty wejścia i punkty wyjścia danego ZUP (wg PZ). 2. Bilans jest ustalany dla każdej doby. 3. Rozliczenie ilości niezbilansowania po każdej dobie. 34 system, system, który który łączy łączy

35 Bilansowanie Bilansowanie dobowe - Limity Poziom Dobowego Limitu Niezbilansowania Limit dobowy 5% ilości wprowadzonej do systemu Zgodne z Rozporządzeniem systemowym Ministra Gospodarki Brak limitów godzinowych Ograniczenia godzinowe jako wynik godzinowego przydziału przepustowości w fizycznych punktach System Przesyłowy ograniczone maksymalną przydzieloną rzepustowością Bilans dobowy: ±5% ograniczone maksymalną przydzieloną przepustowością 35 system, system, który który łączy łączy 35

36 Bilansowanie Model rynku Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWY WPWE OTC WPWE GG WPWE WS WR PWE ZUP 1 WPWY OSD WS WR PWE WPWE OSD WR PWY PWE OSM PWY OSM 36 system, który który łączy łączy

37 Bilansowanie Model rynku Wirtualne wyjścia Wirtualne wejścia WPWY OTC WPWY GG WPWY WPWE OTC WPWE GG WPWE WS WR PWE WPWY OSD WS WR PWE ZUP 2 WPWE OSD WR PWY PWE OSM PWY OSM 37 system, który który łączy łączy

38 Bilans związany z obrotem na Giełdzie Gazu Punkt Wirtualny ZUP 1 ZUP 2 Sprzedał -100 Kupił +100 Bilans: 0 Bilans: 0 FPWE (Import, Kopalnia) ZUP 1 : +100 FPWY OK (Odbiorca końcowy) ZUP 2 :

39 Bilans związany z obrotem na Giełdzie Gazu Punkt Wirtualny ZUP 1 ZUP 2 Sprzedał -100 Kupił +100 Bilans: -100 Bilans: 0 FPWE (Import, Kopalnia) Gaz-System FPWY OK (Odbiorca końcowy) ZUP 1 : ZUP 2 :

40 Rynek usług bilansujących Zasady ogólne Rynek usług bilansujących prowadzony przez Uczestnikiem rynku może być tylko ZUP Odrębna umowa o udział w rynku usług bilansujących Umowa ramowa Oferty składane na każdy dzień Standardowe usługi systemowe Ilości i ceny dla poszczególnych godzin w dobie której oferta dotyczy Składane droga elektroniczną Podlega regulacjom Prawa o Zamówieniach Publicznych Oferty przyjmowane wg kryteriów: Rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu Dla danego rodzaju usługi wg kryterium ceny dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie do ilości w ofercie Realizacja poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej procedurze zatwierdzania 40

41 Rynek usług bilansujących Standardowe usługi systemowe WPWE OTC WPWE GG WPWY OTC WPWY GG FPWE 5 4 FPWY WPWY WPWE 1. Dostawa do w punkcie wirtualnym - WPWY 2. Pobór od w punkcie wirtualnym - WPWE 3. Dostawa do w fizycznym punkcie wejścia 4. Pobór od w fizycznym punkcie wyjścia 5. Zmniejszenie dostawy w fizycznym punkcie wejścia + pobór od w WPWE 41

42 Rozliczenie i opłaty związane z realizacją umowy Opłaty wynikające z postanowień Taryfy Opłaty wynikające z IRiESP Rozliczenie ilości niezbilansowania dobowego DIN x CRG Kwoty określane dla każdego dnia odrębne pozycje na fakturze Faktury wystawiane co miesiąc przez i ZUP Rozliczenie przekroczenia DLN Ilość na wejściach < 4 mln kwh => DIN x 0,1 x CRG Ilość na wejściach >= 4 mln kwh => DIN x 0,2 x CRG Trafność Nominacji (ZUP) Tolerancja 10% Ilość przekroczenia x 0,02 x CRG Opłat nie pobierane dla punktów gdzie funkcjonuje koto operatorskie WPWY OSD i WPWE OSD Trafność Prognoz Transportowych (OSD) Tolerancja 10% Ilość przekroczenia x 0,01 x CRG Pierwszy rok obowiązywania IRIESP - gratis 42

43 Dziękuję za uwagę Stanisław Brzęczkowski Kierownik Działu Bilansowania Krajowa Dyspozycja Gazu GAZ-SYSTEM S.A. system, the system który that łączy connects 43

IRiESP Nowy model kontraktowy

IRiESP Nowy model kontraktowy IRiESP Nowy model kontraktowy Warszawa, 7 maja 2012r. 1 Punkty dostawy i odbioru paliwa gazowego Punkty wsieci i przesyłowejł dzieli się na: 1) fizyczne punkty wejścia i wyjścia, 2) punkty wejścia i wyjścia

Bardziej szczegółowo

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r.

Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Relacje umowne OSD OSP Po 1 października 2015r. Warszawa, 21 kwietnia 2015r. Międzyoperatorska Umowa Przesyłowa Relacje OSP OSD po 1 października 2015r. 2 Entry Entry OSP Exit do OSD 1 OSD 1 Exit Exit

Bardziej szczegółowo

Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Model transportu gazu według Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warszawa, 16 lipca 2014 1 Uczestnicy Rynku Gazu Kto jest kim Producent podmiot dokonujący importu gazu ziemnego na polski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Rynku Gazu

Nowy Model Rynku Gazu Nowy Model Rynku Gazu Warszawa, 07 luty 2012r. 1 Założenia modelu 1. Umożliwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu gazem w oderwaniu od fizycznej lokalizacji w sieci w węźle

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. system, który łączy

Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. system, który łączy Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT wynikające z implementacji BAL NC Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych 1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Warszawa, dn. 30 lipca 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za styczeń czerwiec 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w miesiącach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Warszawa, dn. 29 kwietnia 2013 r. INFORMACJA O OBROCIE GAZEM ZIEMNYM I JEGO PRZESYLE za I kwartał 2013 r. Wstęp Niniejsza informacja przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Zmiany w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Stare Jabłonki, 10 czerwiec 2014 Zasady określania ilości energii w sieci przesyłowej Określanie ilości gazu w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. system, który łączy

Nowe zasady współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. system, który łączy Nowe zasady współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Warszawa, 13 maja 2014 Zakres zmian 1 Ujednolicenie zasad współpracy z wszystkimi przedsiębiorstwami energetycznymi które zostały wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 018 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 148 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne. system, który łączy

Obowiązki informacyjne. system, który łączy Obowiązki informacyjne. Warszawa, 21 kwietnia 2015 Informacje dotyczące punktów połączenia OSP i OSD 1 Informacje przekazywane przez OSD do OSP Prognozy transportowe dla MFPWY OSD Ilości alokowane dla

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 019 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 148 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 154 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016

IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU. Warszawa, czerwiec 2016 IRiESP zmiany w zakresie przydziału przepustowości WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU Warszawa, czerwiec 2016 1 Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS (GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS) 1 kwietnia 2016 roku, punkty

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 163 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 024 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 164 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie systemu dystrybucyjnego - pobory bez dobowej rejestracji. TGE, Warszawa, 16 października 2014 r.

Bilansowanie systemu dystrybucyjnego - pobory bez dobowej rejestracji. TGE, Warszawa, 16 października 2014 r. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego - pobory bez dobowej rejestracji TGE, Warszawa, 16 października 2014 r. 1 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Bilansowanie miesięczne 3. Bilansowanie dobowe 4. Podsumowanie 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 24

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 24 Strona 1 z 24 ZMIANA INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRIESP) OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 1. W punkcie 1.1 IRiESP dodaje się definicję Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 025 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 157 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 025 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 160 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona 1 z 8 z siedzibą w Warszawie codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci Warszawa, sierpień 2016 r. Strona 2 z 8 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Strona 1 z 61 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Warszawa, 11 luty

Bardziej szczegółowo

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Obowiązuje od dnia 01.10.2017 do zmiany lub odwołania Warszawa, 01.10.2017 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej v 15 Strona 1 z 8 Projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Data udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 1.1 Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Grupy bilansowe. Warszawa, 13.05.2014 system, który łączy

Grupy bilansowe. Warszawa, 13.05.2014 system, który łączy Grupy bilansowe Warszawa, 13.05.2014 Grupy bilansowe cel wprowadzenia 1 Zgodnie z postulatami Urzędu Regulacji Energetyki w projekcie IRiESP przedstawiono propozycję wprowadzenia na polskim rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Strona 1 z 54 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT

Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Nowy instrument na rynku gazu dot. SGT Sylwester Biało Dyrektor Działu Rynku Towarowego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 Rynek gazu planowane zmiany w Instrukcjach Operatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wyciąg z IRiESD 14. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 14.1. Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego

Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego Warsztaty dla Komisji Nadzoru Finansowego Mirosław Filip Dyrektor Departamentu Nowych Rynków Warszawa, 13.06.2012 r. AGENDA Uwarunkowania zewnętrzne Rola TGE na rynku gazu Rynek gazu w Polsce stan obecny

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 6

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 6 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 6 1 z 46 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 6 Warszawa, styczeń 2013 r. Taryfa dla usług przesyłania

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: UMOWA PRZESYŁOWA Nr zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

RCEkoenergia sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (IRiESD)

RCEkoenergia sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (IRiESD) RCEkoenergia sp. z o.o INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ () Czechowice Dziedzice; Październik 2012 Część I...6 eksploatacja i planowanie...6 rozwoju sieci...6 1 Definicje i jednostki...7

Bardziej szczegółowo

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Małgorzata Słomko Radca prawny Spółki Towarowej Giełdy Energii S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Giełda regulacje Funkcjonowanie giełd towarowych reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje

Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Aukcje przepustowości na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje Warszawa, 8.12.2014 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje nowa platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM podstawy prawne Kodeks sieci dot. mechanizmów alokacji zdolności w systemach

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 1 z 48 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9 Warszawa, styczeń 2015 Taryfa dla usług przesyłania

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia 20 stycznia 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 8

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 8 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 8 1 z 47 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 8 Warszawa, czerwiec 2014 r. Taryfa dla usług przesyłania

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu zgłaszające go. Nr punktu IRiESP. Uwzględniona / Nieuwzględniona. Treść punktu IRiESP krajowego. Komentarz Gaz-System

Nazwa podmiotu zgłaszające go. Nr punktu IRiESP. Uwzględniona / Nieuwzględniona. Treść punktu IRiESP krajowego. Komentarz Gaz-System Nr Nr punktu IRiESP Treść punktu IRiESP krajowego (Tekst uwagi) Uwzględniona / Nieuwzględniona Komentarz Gaz-System Nazwa podmiotu zgłaszające go 3 4 1.1 definicja Punkt wirtualny 1.1 definicja Sieć dystrybuc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Proszę podać pełne oznaczenie Wnioskodawcy nazwa firmy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 1 z 50 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 9 (tekst jednolity opracowany na podstawie decyzji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia.. 2014 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC

Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z zapisami CAM NC Warszawa, 7.06.2016 r. 1 GAZ-SYSTEM Aukcje platforma aukcyjna GAZ-SYSTEM Przygotowując się do implementacji wymogów Europejskiego Kodeksu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego str. 1 ( PROJEKT TARYFA ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. KRS 60709 ul. Topiel

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona / Nieuwzględniona. Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona / Nieuwzględniona. Uwaga uwzględniona. Nr 1 Tekst uwagi ogólnej do IRiESP krajowego W projekcie IRiESP przedstawionym przez Gaz-System nałożono na operatorów systemów dystrybucyjnych (posiadających poniżej 500 tys. odbiorców) obowiązek zakupu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 7

TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 7 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 7 1 z 46 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. TARYFA DLA USŁUG PRZESYŁANIA PALIW GAZOWYCH nr 7 Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa dla usług przesyłania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 1.1 Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Obowiązuje: 01.10.2014 str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wersja 12 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 1 z 117 z siedzibą w Warszawie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Warszawa, marzec 2016 r. Wersja 12 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie systemu dystrybucyjnego (w zakresie punktów WR, czyli punktów z dobową rejestracją poboru) 16 października 2014 r.

Bilansowanie systemu dystrybucyjnego (w zakresie punktów WR, czyli punktów z dobową rejestracją poboru) 16 października 2014 r. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego (w zakresie punktów WR, czyli punktów z dobową rejestracją poboru) 16 października 2014 r. Plan prezentacji 1. Wstęp założenia do bilansowania 2. Wyznaczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Wersja 025 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Strona 1 z 176 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Warszawa, luty 2016r.

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Wersja 12 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 1 z 118 z siedzibą w Warszawie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Warszawa, marzec 2016 r. Wersja 12 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM Rzeszów, 2015 r. www.gkpge.pl 1 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 2. DEFINICJE 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA GAZU NA PODSTAWIE UMOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wersja 1.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wersja 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Część II. Wersja 1.3 Warszawa, kwiecień 2016 rok Strona 2 z 43 Spis treści 1. ROZLICZANIE USŁUGI DYSTRYBUCYJNEJ... 4 1.1 Ogólne warunki rozliczeń...

Bardziej szczegółowo

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. Gdańsk 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Niniejsza Taryfa Sprzedawcy została ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne Fortum Marketing

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Wersja 12 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 1 z 122 z siedzibą w Warszawie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Warszawa, lipiec 2016 r. Wersja 12 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZESYŁOWEJ (OWU)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZESYŁOWEJ (OWU) OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZESYŁOWEJ (OWU) 1. PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 1.1. Udostępnienie dostępnej przepustowości (mocy umownej) w fizycznym punkcie wejścia do systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO: PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO: PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE Beskidzka Energetyka Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42/1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 600 264 839, +48 501 547 249 TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO: PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA.

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Jachranka, 19.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Uwarunkowania formalno

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian

Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Warszawa, 6 listopada 2012 r. GAZ-SYSTEM GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4 Załącznik Nr 5 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM ( Taryfa )

TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM ( Taryfa ) TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM ( Taryfa ) Rzeszów, 2017 r. www.gkpge.pl TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM zatwierdzona uchwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP)

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Strona 1 z 44 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ (IRiESP) Część I Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego. Warszawa czerwiec 2006 Strona 2 z 44 SPIS TREŚCI 1 DEFINICJE I JEDNOSTKI...

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM?

RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? RYNEK BILANSUJĄCY - RYNEK CZY MECHANIZM? KONFERENCJA: Wydzielenie OSD - praktyczne przykłady wdrożenia Dyrektywy 54 Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU Nr 5(114) - 2014 Rynek Energii Str. 3 ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego

OGÓLNE WARUNKI UMOWY. obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego OGÓLNE WARUNKI UMOWY obowiązujące od dnia 20 stycznia 2015 r. Załącznik nr [1] do Umowy o świadczenie usług Dystrybucji paliwa gazowego I. Informacje ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie TARYFA NR 1 SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO 01 października 2017 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne.... 2 2. Definicje.... 2 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KIM JESTEŚMY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.: 1. przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika

SWI - Rynek Usług Bilansujących Instrukcja użytkownika SWI - Rynek Usług Bilansujących sierpień 2014 1 Wstęp Dokumentacja przedstawia zmiany wdrożone zgodnie IRiESP. Skrót SWI używany w niniejszej Instrukcji oznacza System Wymiany Informacji dostępny na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (PROJEKT)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (PROJEKT) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (PROJEKT) Częstochowa, wrzesień 2015 Wersja: 2.00 Strona 2 z 96 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OBOWIĄZYWANIA IRiESD...

Bardziej szczegółowo

TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu Hermes Energy Group S.A. Nr 1/2017 z dnia 28 września 2017 roku obowiązująca

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz Słowa kluczowe: magazynowanie paliw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (IRiESDg)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (IRiESDg) Strona 1 z 50 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu Ziemnego (IRiESDg) Część I Włocławek, sierpień 2012 roku Strona 2 z 50 Spis treści 1. Wstęp 5 1.1. Operator Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Część II Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi Status dokumentu: wersja do konsultacji w trybie Art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM ( Taryfa ) Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA PRZESYŁOWA. zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: UMOWA PRZESYŁOWA Nr /UP/ /ZUP zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP)...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości:

Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości: Regulamin Procedury Badania Rynku w zakresie zwiększenia przepustowości: I. Dla punktu wyjścia SGT Mallnow rewers II. III. Przez punkt wejścia Tietierowka do punktu wyjścia Grabówka Lasów rewers Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU

ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU ROZWÓJ SEGMENTU MAGAZYNOWANIA PALIW GAZOWYCH, ZMIANY OTOCZENIA PRAWNEGO, ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZNACZENIE SEGMENTU DLA RYNKU Autorzy: Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz ("Rynek Energii" - październik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa )

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) Rzeszów, 2017 r. www.gkpge.pl Taryfa Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E zatwierdzona decyzją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy W Warszawie, w dniu. 2016 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Dzielnicą Bielany, z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, posiadającym NIP 525 22 48

Bardziej szczegółowo