BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?"

Transkrypt

1 Bogdan Zborowski, FSS Sales Manager VI Forum Sektora Finansowego, 23 czerwca 2010 BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?

2 Globalnie zintegrowany świat to juŝ nie przyszłość, to rzeczywistość. ZłoŜoność przekracza naszą umiejętność do zarządzania nią Instytucje publiczne wspólnie z sektorem usług finansowych powinny zachowywać równowagę między stabilnością a innowacją śeby dobrze się rozwijać, firmy muszą zrestrukturyzować swoje modele operacyjne KaŜde działanie, najmniejsza operacja musi spełniać obietnicę marki Świat jest połączony: ekonomicznie, społecznie, technologicznie 2

3 Potrzeba postępu jest oczywista 70% 2,5 79% miliarda Klientów banków detalicznych miało przynajmniej jedno negatywne doświadczenie przy korzystaniu z usług swojego banku w ciągu ostatniego roku Ludzi na świecie nie uŝywa sformalizowanych usług finansowych, poŝyczając i oszczędzając środki 1 Podmiotów rynku usług finansowych nie rozumie potrzeb swoich klientów 3 Source: IBM / CFA Institute Survey 2009; IBM Institute for Business Value analysis

4 Szansa... równieŝ realna o 35% krótszy czas dostępu nowych klientów 30% wzrost powyŝej załoŝeń Portal informacyjny: Rabobank International Portal, który umoŝliwia pracownikom oraz klientom dostęp do potrzebnych informacji 35% szybciej niŝ dotychczas Mikrobankowość: Grameen Foundation Platforma informacyjna dostarczająca dokładne dane w czasie rzeczywistym, która umoŝliwiła prognozowanie zapotrzebowania na kapitał i rozszerzanie mikro-poŝyczek, ubezpieczeń i innych produktów instytucji oraz pozwoliła urosnąć z do klientów Samoobsługa: First National Bank of Omaha Bank wdroŝył jedyną w swoim rodzaju platformę samoobsługową, która zwiększyła poziom satysfakcji klientów i spowodowała wzrost bazy klientów o 30% powyŝej załoŝeń 4

5 Instytucje finansowe muszą odbudować zaufanie i pozycje w światowym systemie finansowym. Będą wykorzystywały transparentność jako środek do optymalizacji ryzyka oraz wzrostu. Sukces wymaga usprawnień w procesach biznesowych nowych sposobów pomiaru, analizy i wykorzystywania informacji. 5

6 IBM Global Business Services wspólnie z IBM Insitute for Busines Value regularnie badają sektor finansowy i rozmawiają z kadrą kierowniczą w celu zdefiniowania głównych trendów i kierunków działania. Banking - Fit, focused and ready to fight Insurance Balancing the scale Global CEO Study 2010 Global CFO Study

7 CEO: Relacje z klientami... Analityka... 7

8 CEO globalnie skupiają się na trzech krytycznych obszarach: przywództwie, relacjach z klientami oraz elastyczności operacyjnej 1 Zastosowanie kreatywnego przywództwa Kreatywność jest postrzegana jako podstawowa umiejętność przywódców: Akceptacja niepewności Podejmowanie ryzyk, które przeczą istniejącym modelom biznesowym OdwaŜne style zarządzania vs. wypróbowane i sprawdzone Przedefinowanie relacji z klientami CEO kładą ogromny nacisk na relacje z klientami: ZbliŜenie się do klienta Komunikacja dwustronna z klientem Korzystanie z eksplozji dostępnych informacji Budowanie operacyjnej elastycznosci Operacyjna elastyczność struktur organizacyjnych: Upraszczanie, gdzie tylko to moŝliwe Stosowanie strategii iteracyjnych, które pozwalają na szybkość oraz elastyczność ZbliŜanie się do modelu glocal 8 1. Based upon IBM analysis of 1500 CEO interviews and numerical analysis of high priority strategies

9 Odbudowa i utrzymanie relacji z klientami to klucz do sukcesu Usługi finansowe Wszystkie sektory 89% 88% 83% 81% ZbliŜenie się do klienta Umiejętności personelu 71% Wiedza i analityka 76% W ciągu ostatnich lat wielu klientów było rozczarowanych i zraŝonych do dostawców usług finansowych, przedefiniowanie relacji z klientami stało się priorytetem dla wielu instytucji CEO widzą wagę odbudowy relacji z klientami oraz wyróŝnienia się poprzez kreowanie niepowtarzalnego doświadczenia klienta zwiększenie umiejętności personelu wykorzystanie wiedzy i współczesnych moŝliwości analitycznych powstanie nowych kanałów komunikacji upraszczanie produktów i usług zmiany w modelu biznesowym i strukturze przychodów musimy zbliŝyć się to klientów sprawić by pracownicy byli świadomi ryzyk i procesów, skupiali się na etyce i moralnej odpowiedzialności, by pokazać przyjazną i stabilną twarz banku CEO duŝego europejskiego banku 67% 51% 53% 57% 47% Zmiany w strukturze przychodów 51% 43% 54% 9 1 Dimensions (from list of 12 possible) that CEOs believe will have much more or more focus over the next 5 years (highest % customer dimensions listed) Nowe, inne kanały dotarcia Zmiany w modelu operacyjnym Zmiany w modelu branŝowym

10 CEOs wierzą, Ŝe wiedza o kliencie oraz analityka są pierwszym krokiem do budowania głębszych i lepszych relacji. 78% CEO, którzy uwaŝają, Ŝe zbliŝenie się do klientów jest priorytetem będą skupiać się na efektywniejszym wykorzystaniu wiedzy i analityki w swojej strategii biznesowej CEO zorientowani na klienta Pozostali CEOs 66% 78% 18% więcej Nie uwaŝam, Ŝeby dostarczanie krótkoterminowej wartości, tzw. Hit and Run, satysfakcjonowało klientów. Chciałbym budować satysfakcję klienta poprzez budowanie długoterminowej wartości oraz relacji CEO duŝego japońskiego banku 63% z nich uwaŝa, Ŝe umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o swoich klientach będzie miała kluczowy wpływ na ich organizacje CEO zorientowani na klienta Pozostali CEOs 49% 63% 29% więcej CEO sektora usług finansowych wiedzą, Ŝe inwestycja w klientów teraz przyniesie znaczny wzrost wartości w długim okresie 10

11 Badania pokazują, Ŝe istnieją znaczne rozbieŝności pomiędzy tym, co cenią sobie klienci, a tym, co uwaŝają dostawcy WyŜsza opłata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% RozbieŜności: Klient vs. Dostawca wartość usługi/produktu a cena (Procent respondentów) Jedno okienko Zielone technologie/ Społeczna odpowiedzialność Najlepszy produkt w swojej klasie Indywidualizacja Wygoda Zwiększona jakość obsługi / Obiektywne porady 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klienci Modularność Wartość Dostawcy Transparentność Reputacja n = 6,219 RozbieŜność Produkty, usługi, klienci, transakcje itd. muszą przede wszystkim być opłacalne. CEO duŝego indyjskiego banku Klienci będą bardziej wybredni... [nasze usługi] nie są tanie, ale wciąŝ przyciągamy klientów jakością, nie ceną... CEO duŝego indonezyjskiego banku Klientom indywidualnym zaleŝy bardziej na bezpieczeństwie niŝ cenie. CEO duŝego japońskiego banku Będziemy się skupiać na usługach, które oferujemy, bo klienci są skłonni płacić więcej za lepszą obsługę. CEO wiodącej duńskiej firmy handlowej Znacznym wyzwaniem dla naszego sektora jest zrozumienie, czego naprawdę chcą klienci większość instytucji finansowych uwaŝa, Ŝe klienci docenią ich nowe usługi... tymczasem często w ogóle im na nich nie zaleŝy. CEO duŝej, skandynawskiej instytucji finansowej 11 1 Institute for Business Value consumer survey 2008; IBM / EIU Survey 2008; Institute for Business Value analysis

12 Relacje z klientami... CFO: Analityka... 12

13 CFO Study pokazuje, Ŝe efektywność finansowa i umiejętne wykorzystanie wiedzy biznesowej to kluczowe czynniki sukcesu Organizacje dąŝą do efektywniejszego monitorowania i integracji procesów biznesowych, dostępu do informacji oraz lepszego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. CFO skupili się na dwóch obszarach, których posiadanie i rozwój pozwala na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Efektywność finansowa Doskonałość operacyjna działu finansowego to podstawa świadomej organizacji Wiedza biznesowa Dostarczanie wiedzy dzięki analityce pozwala podejmować właściwe decyzje Skupiając na obydwu z powyŝszych kierujący zmieniają przedsiębiorstwo na lepsze Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

14 VI Forum Sektora Finansowego CFOs sektora usług finansowych widzą brak zintegrowanej platformy raportowania jako jedno z głównych wyzwań sprawności funkcjonowania działów finansowych Wyzwania z obszaru efektywności finansowej Metryki finansowe sporządzane ręcznie 35% 39% Czas spędzany na aktywnościach transakcyjnych 45% 48% Brak spójnych definicji danych i procesów 26% 32% Brak zintegrowanej platformy raportowania 36% 42% Sektor usług fin. Globalnie Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

15 VI Forum Sektora Finansowego CFOs sektora usług finansowych widzą brak zdolności analizy i przewidywania jako jedno z głównych wyzwań dla wykorzystania wiedzy biznesowej Wyzwania z obszaru wykorzystania wiedzy biznesowej Brak zintegrowanej platformy planowania 48% 49% Brak satysfakcji z planowania operacyjnego oraz zdolności analizy i przewidywania 55% 59% Metryki operacyjne sporządzane ręcznie 49% 53% Niedostateczna umiejętność przewidywania wpływu sił zewnętrznych 43% 44% Sektor usług fin. Globalnie Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

16 VI Forum Sektora Finansowego WyróŜniono cztery profile CFO, rozróŝniane pod kątem efektywności finansowej i wiedzy biznesowej wysoka High Sektor usług finansowych 33% 19% Integrator Wartości Optymalizacja wyników Prognozowanie Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa Podejmowanie decyzji biznesowych Zdyscyplinowany Operacyjny Efektywność Finance działu Efficiency finansowego 35% 13% Zorientowanie na operacje finansowe Poleganie na danych Interpretacja wyników Zachowawczy Doradca Zorientowanie na analitykę Nieefektywna egzekucja Dane fragmentaryczne niska Low Kontroler niska Low Świadomość Business Insight biznesu wysoka High Zbieranie danych Kontrolowanie Wiele wersji prawdy Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

17 VI Forum Sektora Finansowego Integratorzy Wartości z sektora usług finansowych osiągają lepsze wyniki niŝ pozostali CFOs Efektywność + Wiedza biznesowa = Ponadprzeciętne wyniki 14,7% 18,2% 14,6% Integrator Value Integrator Wartości Pozostali CFOs 8,8% 8,4% 5,6% EBITDA Revenue Growth ROIC 5-year CAGR, year CAGR, year average, Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study Integratorzy Wartości z sektora osiągają 5% lepszą wydajność operacyjną niŝ CFO pozostałych profilów

18 Mądrzejsza instytucja finansowa przewiduje potrzeby klienta i dostarcza innowacyjne produkty szybciej niŝ konkurencja. Jest elastyczna, ma pełny, dostarczany w czasie rzeczywistym, obraz ryzyk i odpowiada szybko na zmiany rynkowe. To wszystko dzięki byciu zinstrumentalizowaną, połączoną i inteligentną. SMARTER BANKING, INSURANCE instrumented, interconnected, intelligent 18

19 Co jest waŝniejsze...? 19

20 Dziękuję 20

21 Clients However client segments vary by country, by culture... Segment distribution by Country (Percentage of Survey Respondents) China 29% 23% 27% 14% 2% 6% Japan 22% 9% 11% 30% 16% 11% Germany 21% 21% 15% 22% 9% 13% US 21% 13% 20% 21% 19% 7% France 19% 16% 17% 25% 9% 13% Australia Netherlands Spain Brazil Mexico 19% 19% 18% 18% 16% 15% 12% 14% 29% 27% 37% 24% 20% 27% 15% 33% 26% 15% 6% 18% 10% 29% 3% 6% 11% 15% 3% 7% 3% 3% Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Ethics Seekers Poland 16% 35% 15% 26% 2% 5% India 16% 25% 30% 23% 2% 4% UK 15% 14% 20% 22% 19% 11% Retail Banki ng 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008, N=7657

22 Clients And by their choice of channels when interacting with banks Channel Usage Vs. Variance From Average (Next 5 years, by segment. Percentage of Survey Respondents) Branch Online Website Independent Advisor ATM / Kiosk Phone / Call Center Mobile Device Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Traditional Service Expectants Ethics Seekers Online Community 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% N=7343-4% -2% 0% 2% 4% 6% Note: Question asked: What will be your preferred channels for buying financial services over the next 5 years? Scale of 1-6 where 1=Not important and 6=Very important. Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

23 Clients While clients in some segments are feeling empowered and ready to switch from banks to new providers for select services. Empowerment 60% 50% 40% 30% 20% 10% Empowerment Vs. Loyalty by Client Segment (Percentage of Survey Respondents) Active Demanders Price Sensitive Analyzers Ethics Seekers Uninvolved Minimalists Convenience Desirers Service Expectants 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Ethics Seekers Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Number of banking providers (Percentage of Survey Respondents) Ethics Seekers 0% 20% 40% 60% 80% 100% >6 Anticipated change in number of banking providers (Percentage of Survey Respondents) -10% Loyalty N=7,343 0% 20% 40% 60% 80% 100% Decrease Increase No change Don't know Note: Questions asked: Which factors will allow you to be more active and informed with your service providers? Scale of 1-6. To what extent do you think banking will allow you to overcome barriers that prevent you from being more active and informed with your service provider? Scale of 1-6. How many providers for banking services (e.g. savings, payments, checking) do you have today? Do you anticipate a change in the number of providers of banking services you work with? Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey Retail Banking 24-Jun-10

24 Clients clients in other segments prefer banks for traditional services while opting for non-bank providers for specialized services Client Propensity to Use Specialized Non-Bank Providers (Percentage of Respondents 2 ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% Payments (e.g. mobile payments) Financial planning (e.g., indep. advisor) Investments (e.g., stock broker) Long term loans (e.g., mortgage broker) 20% financial planning (e.g. independant financial adviser) mobile payments investments (e.g. stock broker) loans long term (e.g. mortgage broker) loans short term (e.g. peer-to-peer) Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Service Expectants Uninvolved Minimalists Ethics Seekers N=7,343 Short-term loans (e.g., peerto-peer lending networks) 0% 20% 40% 60% Americas EMEA AP N=7,343 Note: 2 Question asked: For each of these functions, would you be prepared to use a specialized, non-bank provider? Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

25 Clients Banks can determine price sensitivity and potential for premiums by segmenting customers based on behaviour and values Client Indicated Value Vs. Premiums by Segment (Average Premium vs Average Value Index 1,2 ) 7% Client Indicated Premiums for Value Drivers by Segment 7% (Percentage Premium Willing to Pay 1 ) 6% Convenience Desirers 6% Average - Pay Premium 5% 4% 3% 2% 1% Uninvolved minimalists Ethics Seekers Active Demanders Service Expectants Price-sensitive analysers 5% 4% 3% 2% 0% Average - Importance Least Empowered Most Empowered Bubble size represents client segment population. N=7,343 1% 0% N=7,343 Note: Question asked: 1 Which financial services capabilities become more/less important to you in the next 3-5 years? Rank How much would your clients be willing to pay over existing rates to ensure that you deliver on specific factors, Select 0%, 5%, 10%, 15% or more, don t know. Source: IBM / Retail Banking Survey 2008; IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

26 Clients Smart banks will link fine grain risk based pricing with customer segmentation for revenue and profit Simplistic Pricing Approach Sophisticated Pricing Approach Characteristics Limited data points used Simplistic models Course grain pricing Product based Driven by collateral valuation Tens to hundreds of price points Characteristics Many data points used Complex models leveraging permutations of many data points Fine grain pricing based on interest rates, fee structures, reward programs, repayment plans Micro Segment & Campaign based pricing Drive by ability to repay loan Hundreds of thousands to millions of price points Source: IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

27 Clients While "Going global" provides growth opportunities, banks will be challenged to focus on many more empowered customers Projected Growth in Surveyed Markets (GDP per Capita CAGR through 2013) Retail Consumer Empowerment Index (Relative Index of Willingness and Ability Empowerment Factors) China India Poland Mexico Spain Netherlands France United Kingdom Germany United States Brazil Japan Australia 0% 5% 10% Empowerment Growth Willingness Index Higher Lower DEMANDING CUSTOMER Poland Spain TRADITIONAL CUSTOMER France Japan Australia UK Netherlands Lower USA Germany Empowerment Growth Ability Index ACTIVE INFORMED CUSTOMER Brazil India China Mexico INERT CUSTOMER N=7,343 Higher Source: IMF World Economic Outlook Database, CIA World Factbook, IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

28 Clients Banks will therefore need to invest in customer analytics to drive segmentation and improve revenues Top Strategic Client Investments (Percentage of Survey Respondents) Example: Tying Client Analytics to Improved Delivery Capabilities Improve delivery capabilities Smart Bank learning from your customer data Invest in client analytics Develop x-org client reporting Redesign governance model Customer Transaction Data Mining Payment Data Mining Budgeting Needs spending patterns Life event anticipation Life event kits Mitigate conflicts of interest Adjust compensation schemes Form alliances Other N=711 Loyalty Programs Group Buying Buying clubs Broker Model Concierge Model Proactive Alerts Existing DDA Payments New CD Expiration Loan Payoff Better Rates / Re-fi Financial Products and Investments to Recommend and Offer 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Question asked: How will your firm build, or improve, its ability to improve client delivery and relationship management? Select all that apply. Source: IBM / EIU Survey 2008; IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele Agenda CRM Wyzwania w dziedzinie obsługi klienta Korzyści wynikające z wdroŝenia strategii w obszarze CRM Istota CRM Analytical CRM Call Center/Contact Center Jak wybrać system CRM i dostawcę usług CRM?

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne dla placówek bankowych

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne dla placówek bankowych Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne dla placówek bankowych Piotr Głaska Senior Product Manager - Enterprise Networking Marcin Gic Product Director Unified Communications 2 3 The Four Great Inventions

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie!

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! 2 2014 price 15 PLN (including 8% VAT) Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. gwarantuje: pomoc w zbudowaniu biznesu w Tarnowie, bardzo korzystne warunki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA I BUDOWA DOŚWIADCZEŃ KLIENTÓW W SEKTORZE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE.

TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA I BUDOWA DOŚWIADCZEŃ KLIENTÓW W SEKTORZE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W POLSCE. A. SNARSKA Mgr Aleksandra Snarska SGH, Instytut Wartości Klienta, doktorant Promotor: Barbara Dobiegała-Korona aleksandra.snarska@gmail.com TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA I BUDOWA DOŚWIADCZEŃ KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział. 4 lutego 2013r.

Dział. 4 lutego 2013r. Dział 1 Dział 4 lutego 2013r. 2 SPIS TREŚCI Spis treści Od redakcji WYDARZENIA China's Dream Team The False Promise of a EurozoneBudget ZARZĄDZANIE Zarządzanie bez kija i marchewki BIZNES Fundusz w spółce,

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE JAKO PRZYKŁAD INNOWACJI PŁATNICZEJ DETERMINANTY UPOWSZECHNIENIA

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE JAKO PRZYKŁAD INNOWACJI PŁATNICZEJ DETERMINANTY UPOWSZECHNIENIA Janina Harasim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE JAKO PRZYKŁAD INNOWACJI PŁATNICZEJ DETERMINANTY UPOWSZECHNIENIA Wprowadzenie Ostatnie lata są okresem dynamicznego rozwoju innowacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO FINANCE & ACCOUNTING BANKING & INSURANCE ADVISORY & AUDIT SHARED

Bardziej szczegółowo