BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?"

Transkrypt

1 Bogdan Zborowski, FSS Sales Manager VI Forum Sektora Finansowego, 23 czerwca 2010 BI czy CRM co jest waŝniejsze dla sektora usług finansowych?

2 Globalnie zintegrowany świat to juŝ nie przyszłość, to rzeczywistość. ZłoŜoność przekracza naszą umiejętność do zarządzania nią Instytucje publiczne wspólnie z sektorem usług finansowych powinny zachowywać równowagę między stabilnością a innowacją śeby dobrze się rozwijać, firmy muszą zrestrukturyzować swoje modele operacyjne KaŜde działanie, najmniejsza operacja musi spełniać obietnicę marki Świat jest połączony: ekonomicznie, społecznie, technologicznie 2

3 Potrzeba postępu jest oczywista 70% 2,5 79% miliarda Klientów banków detalicznych miało przynajmniej jedno negatywne doświadczenie przy korzystaniu z usług swojego banku w ciągu ostatniego roku Ludzi na świecie nie uŝywa sformalizowanych usług finansowych, poŝyczając i oszczędzając środki 1 Podmiotów rynku usług finansowych nie rozumie potrzeb swoich klientów 3 Source: IBM / CFA Institute Survey 2009; IBM Institute for Business Value analysis

4 Szansa... równieŝ realna o 35% krótszy czas dostępu nowych klientów 30% wzrost powyŝej załoŝeń Portal informacyjny: Rabobank International Portal, który umoŝliwia pracownikom oraz klientom dostęp do potrzebnych informacji 35% szybciej niŝ dotychczas Mikrobankowość: Grameen Foundation Platforma informacyjna dostarczająca dokładne dane w czasie rzeczywistym, która umoŝliwiła prognozowanie zapotrzebowania na kapitał i rozszerzanie mikro-poŝyczek, ubezpieczeń i innych produktów instytucji oraz pozwoliła urosnąć z do klientów Samoobsługa: First National Bank of Omaha Bank wdroŝył jedyną w swoim rodzaju platformę samoobsługową, która zwiększyła poziom satysfakcji klientów i spowodowała wzrost bazy klientów o 30% powyŝej załoŝeń 4

5 Instytucje finansowe muszą odbudować zaufanie i pozycje w światowym systemie finansowym. Będą wykorzystywały transparentność jako środek do optymalizacji ryzyka oraz wzrostu. Sukces wymaga usprawnień w procesach biznesowych nowych sposobów pomiaru, analizy i wykorzystywania informacji. 5

6 IBM Global Business Services wspólnie z IBM Insitute for Busines Value regularnie badają sektor finansowy i rozmawiają z kadrą kierowniczą w celu zdefiniowania głównych trendów i kierunków działania. Banking - Fit, focused and ready to fight Insurance Balancing the scale Global CEO Study 2010 Global CFO Study

7 CEO: Relacje z klientami... Analityka... 7

8 CEO globalnie skupiają się na trzech krytycznych obszarach: przywództwie, relacjach z klientami oraz elastyczności operacyjnej 1 Zastosowanie kreatywnego przywództwa Kreatywność jest postrzegana jako podstawowa umiejętność przywódców: Akceptacja niepewności Podejmowanie ryzyk, które przeczą istniejącym modelom biznesowym OdwaŜne style zarządzania vs. wypróbowane i sprawdzone Przedefinowanie relacji z klientami CEO kładą ogromny nacisk na relacje z klientami: ZbliŜenie się do klienta Komunikacja dwustronna z klientem Korzystanie z eksplozji dostępnych informacji Budowanie operacyjnej elastycznosci Operacyjna elastyczność struktur organizacyjnych: Upraszczanie, gdzie tylko to moŝliwe Stosowanie strategii iteracyjnych, które pozwalają na szybkość oraz elastyczność ZbliŜanie się do modelu glocal 8 1. Based upon IBM analysis of 1500 CEO interviews and numerical analysis of high priority strategies

9 Odbudowa i utrzymanie relacji z klientami to klucz do sukcesu Usługi finansowe Wszystkie sektory 89% 88% 83% 81% ZbliŜenie się do klienta Umiejętności personelu 71% Wiedza i analityka 76% W ciągu ostatnich lat wielu klientów było rozczarowanych i zraŝonych do dostawców usług finansowych, przedefiniowanie relacji z klientami stało się priorytetem dla wielu instytucji CEO widzą wagę odbudowy relacji z klientami oraz wyróŝnienia się poprzez kreowanie niepowtarzalnego doświadczenia klienta zwiększenie umiejętności personelu wykorzystanie wiedzy i współczesnych moŝliwości analitycznych powstanie nowych kanałów komunikacji upraszczanie produktów i usług zmiany w modelu biznesowym i strukturze przychodów musimy zbliŝyć się to klientów sprawić by pracownicy byli świadomi ryzyk i procesów, skupiali się na etyce i moralnej odpowiedzialności, by pokazać przyjazną i stabilną twarz banku CEO duŝego europejskiego banku 67% 51% 53% 57% 47% Zmiany w strukturze przychodów 51% 43% 54% 9 1 Dimensions (from list of 12 possible) that CEOs believe will have much more or more focus over the next 5 years (highest % customer dimensions listed) Nowe, inne kanały dotarcia Zmiany w modelu operacyjnym Zmiany w modelu branŝowym

10 CEOs wierzą, Ŝe wiedza o kliencie oraz analityka są pierwszym krokiem do budowania głębszych i lepszych relacji. 78% CEO, którzy uwaŝają, Ŝe zbliŝenie się do klientów jest priorytetem będą skupiać się na efektywniejszym wykorzystaniu wiedzy i analityki w swojej strategii biznesowej CEO zorientowani na klienta Pozostali CEOs 66% 78% 18% więcej Nie uwaŝam, Ŝeby dostarczanie krótkoterminowej wartości, tzw. Hit and Run, satysfakcjonowało klientów. Chciałbym budować satysfakcję klienta poprzez budowanie długoterminowej wartości oraz relacji CEO duŝego japońskiego banku 63% z nich uwaŝa, Ŝe umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o swoich klientach będzie miała kluczowy wpływ na ich organizacje CEO zorientowani na klienta Pozostali CEOs 49% 63% 29% więcej CEO sektora usług finansowych wiedzą, Ŝe inwestycja w klientów teraz przyniesie znaczny wzrost wartości w długim okresie 10

11 Badania pokazują, Ŝe istnieją znaczne rozbieŝności pomiędzy tym, co cenią sobie klienci, a tym, co uwaŝają dostawcy WyŜsza opłata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% RozbieŜności: Klient vs. Dostawca wartość usługi/produktu a cena (Procent respondentów) Jedno okienko Zielone technologie/ Społeczna odpowiedzialność Najlepszy produkt w swojej klasie Indywidualizacja Wygoda Zwiększona jakość obsługi / Obiektywne porady 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klienci Modularność Wartość Dostawcy Transparentność Reputacja n = 6,219 RozbieŜność Produkty, usługi, klienci, transakcje itd. muszą przede wszystkim być opłacalne. CEO duŝego indyjskiego banku Klienci będą bardziej wybredni... [nasze usługi] nie są tanie, ale wciąŝ przyciągamy klientów jakością, nie ceną... CEO duŝego indonezyjskiego banku Klientom indywidualnym zaleŝy bardziej na bezpieczeństwie niŝ cenie. CEO duŝego japońskiego banku Będziemy się skupiać na usługach, które oferujemy, bo klienci są skłonni płacić więcej za lepszą obsługę. CEO wiodącej duńskiej firmy handlowej Znacznym wyzwaniem dla naszego sektora jest zrozumienie, czego naprawdę chcą klienci większość instytucji finansowych uwaŝa, Ŝe klienci docenią ich nowe usługi... tymczasem często w ogóle im na nich nie zaleŝy. CEO duŝej, skandynawskiej instytucji finansowej 11 1 Institute for Business Value consumer survey 2008; IBM / EIU Survey 2008; Institute for Business Value analysis

12 Relacje z klientami... CFO: Analityka... 12

13 CFO Study pokazuje, Ŝe efektywność finansowa i umiejętne wykorzystanie wiedzy biznesowej to kluczowe czynniki sukcesu Organizacje dąŝą do efektywniejszego monitorowania i integracji procesów biznesowych, dostępu do informacji oraz lepszego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. CFO skupili się na dwóch obszarach, których posiadanie i rozwój pozwala na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Efektywność finansowa Doskonałość operacyjna działu finansowego to podstawa świadomej organizacji Wiedza biznesowa Dostarczanie wiedzy dzięki analityce pozwala podejmować właściwe decyzje Skupiając na obydwu z powyŝszych kierujący zmieniają przedsiębiorstwo na lepsze Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

14 VI Forum Sektora Finansowego CFOs sektora usług finansowych widzą brak zintegrowanej platformy raportowania jako jedno z głównych wyzwań sprawności funkcjonowania działów finansowych Wyzwania z obszaru efektywności finansowej Metryki finansowe sporządzane ręcznie 35% 39% Czas spędzany na aktywnościach transakcyjnych 45% 48% Brak spójnych definicji danych i procesów 26% 32% Brak zintegrowanej platformy raportowania 36% 42% Sektor usług fin. Globalnie Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

15 VI Forum Sektora Finansowego CFOs sektora usług finansowych widzą brak zdolności analizy i przewidywania jako jedno z głównych wyzwań dla wykorzystania wiedzy biznesowej Wyzwania z obszaru wykorzystania wiedzy biznesowej Brak zintegrowanej platformy planowania 48% 49% Brak satysfakcji z planowania operacyjnego oraz zdolności analizy i przewidywania 55% 59% Metryki operacyjne sporządzane ręcznie 49% 53% Niedostateczna umiejętność przewidywania wpływu sił zewnętrznych 43% 44% Sektor usług fin. Globalnie Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

16 VI Forum Sektora Finansowego WyróŜniono cztery profile CFO, rozróŝniane pod kątem efektywności finansowej i wiedzy biznesowej wysoka High Sektor usług finansowych 33% 19% Integrator Wartości Optymalizacja wyników Prognozowanie Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa Podejmowanie decyzji biznesowych Zdyscyplinowany Operacyjny Efektywność Finance działu Efficiency finansowego 35% 13% Zorientowanie na operacje finansowe Poleganie na danych Interpretacja wyników Zachowawczy Doradca Zorientowanie na analitykę Nieefektywna egzekucja Dane fragmentaryczne niska Low Kontroler niska Low Świadomość Business Insight biznesu wysoka High Zbieranie danych Kontrolowanie Wiele wersji prawdy Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study

17 VI Forum Sektora Finansowego Integratorzy Wartości z sektora usług finansowych osiągają lepsze wyniki niŝ pozostali CFOs Efektywność + Wiedza biznesowa = Ponadprzeciętne wyniki 14,7% 18,2% 14,6% Integrator Value Integrator Wartości Pozostali CFOs 8,8% 8,4% 5,6% EBITDA Revenue Growth ROIC 5-year CAGR, year CAGR, year average, Source: IBM Institute for Business Value, The Global CFO Study Integratorzy Wartości z sektora osiągają 5% lepszą wydajność operacyjną niŝ CFO pozostałych profilów

18 Mądrzejsza instytucja finansowa przewiduje potrzeby klienta i dostarcza innowacyjne produkty szybciej niŝ konkurencja. Jest elastyczna, ma pełny, dostarczany w czasie rzeczywistym, obraz ryzyk i odpowiada szybko na zmiany rynkowe. To wszystko dzięki byciu zinstrumentalizowaną, połączoną i inteligentną. SMARTER BANKING, INSURANCE instrumented, interconnected, intelligent 18

19 Co jest waŝniejsze...? 19

20 Dziękuję 20

21 Clients However client segments vary by country, by culture... Segment distribution by Country (Percentage of Survey Respondents) China 29% 23% 27% 14% 2% 6% Japan 22% 9% 11% 30% 16% 11% Germany 21% 21% 15% 22% 9% 13% US 21% 13% 20% 21% 19% 7% France 19% 16% 17% 25% 9% 13% Australia Netherlands Spain Brazil Mexico 19% 19% 18% 18% 16% 15% 12% 14% 29% 27% 37% 24% 20% 27% 15% 33% 26% 15% 6% 18% 10% 29% 3% 6% 11% 15% 3% 7% 3% 3% Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Ethics Seekers Poland 16% 35% 15% 26% 2% 5% India 16% 25% 30% 23% 2% 4% UK 15% 14% 20% 22% 19% 11% Retail Banki ng 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008, N=7657

22 Clients And by their choice of channels when interacting with banks Channel Usage Vs. Variance From Average (Next 5 years, by segment. Percentage of Survey Respondents) Branch Online Website Independent Advisor ATM / Kiosk Phone / Call Center Mobile Device Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Traditional Service Expectants Ethics Seekers Online Community 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% N=7343-4% -2% 0% 2% 4% 6% Note: Question asked: What will be your preferred channels for buying financial services over the next 5 years? Scale of 1-6 where 1=Not important and 6=Very important. Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

23 Clients While clients in some segments are feeling empowered and ready to switch from banks to new providers for select services. Empowerment 60% 50% 40% 30% 20% 10% Empowerment Vs. Loyalty by Client Segment (Percentage of Survey Respondents) Active Demanders Price Sensitive Analyzers Ethics Seekers Uninvolved Minimalists Convenience Desirers Service Expectants 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Ethics Seekers Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Uninvolved Minimalists Service Expectants Number of banking providers (Percentage of Survey Respondents) Ethics Seekers 0% 20% 40% 60% 80% 100% >6 Anticipated change in number of banking providers (Percentage of Survey Respondents) -10% Loyalty N=7,343 0% 20% 40% 60% 80% 100% Decrease Increase No change Don't know Note: Questions asked: Which factors will allow you to be more active and informed with your service providers? Scale of 1-6. To what extent do you think banking will allow you to overcome barriers that prevent you from being more active and informed with your service provider? Scale of 1-6. How many providers for banking services (e.g. savings, payments, checking) do you have today? Do you anticipate a change in the number of providers of banking services you work with? Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey Retail Banking 24-Jun-10

24 Clients clients in other segments prefer banks for traditional services while opting for non-bank providers for specialized services Client Propensity to Use Specialized Non-Bank Providers (Percentage of Respondents 2 ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% Payments (e.g. mobile payments) Financial planning (e.g., indep. advisor) Investments (e.g., stock broker) Long term loans (e.g., mortgage broker) 20% financial planning (e.g. independant financial adviser) mobile payments investments (e.g. stock broker) loans long term (e.g. mortgage broker) loans short term (e.g. peer-to-peer) Convenience Desirers Price-Sensitive Analyzer Active Demanders Service Expectants Uninvolved Minimalists Ethics Seekers N=7,343 Short-term loans (e.g., peerto-peer lending networks) 0% 20% 40% 60% Americas EMEA AP N=7,343 Note: 2 Question asked: For each of these functions, would you be prepared to use a specialized, non-bank provider? Source: IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

25 Clients Banks can determine price sensitivity and potential for premiums by segmenting customers based on behaviour and values Client Indicated Value Vs. Premiums by Segment (Average Premium vs Average Value Index 1,2 ) 7% Client Indicated Premiums for Value Drivers by Segment 7% (Percentage Premium Willing to Pay 1 ) 6% Convenience Desirers 6% Average - Pay Premium 5% 4% 3% 2% 1% Uninvolved minimalists Ethics Seekers Active Demanders Service Expectants Price-sensitive analysers 5% 4% 3% 2% 0% Average - Importance Least Empowered Most Empowered Bubble size represents client segment population. N=7,343 1% 0% N=7,343 Note: Question asked: 1 Which financial services capabilities become more/less important to you in the next 3-5 years? Rank How much would your clients be willing to pay over existing rates to ensure that you deliver on specific factors, Select 0%, 5%, 10%, 15% or more, don t know. Source: IBM / Retail Banking Survey 2008; IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

26 Clients Smart banks will link fine grain risk based pricing with customer segmentation for revenue and profit Simplistic Pricing Approach Sophisticated Pricing Approach Characteristics Limited data points used Simplistic models Course grain pricing Product based Driven by collateral valuation Tens to hundreds of price points Characteristics Many data points used Complex models leveraging permutations of many data points Fine grain pricing based on interest rates, fee structures, reward programs, repayment plans Micro Segment & Campaign based pricing Drive by ability to repay loan Hundreds of thousands to millions of price points Source: IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

27 Clients While "Going global" provides growth opportunities, banks will be challenged to focus on many more empowered customers Projected Growth in Surveyed Markets (GDP per Capita CAGR through 2013) Retail Consumer Empowerment Index (Relative Index of Willingness and Ability Empowerment Factors) China India Poland Mexico Spain Netherlands France United Kingdom Germany United States Brazil Japan Australia 0% 5% 10% Empowerment Growth Willingness Index Higher Lower DEMANDING CUSTOMER Poland Spain TRADITIONAL CUSTOMER France Japan Australia UK Netherlands Lower USA Germany Empowerment Growth Ability Index ACTIVE INFORMED CUSTOMER Brazil India China Mexico INERT CUSTOMER N=7,343 Higher Source: IMF World Economic Outlook Database, CIA World Factbook, IBM Institute for Business Value Banking Survey 2008 Retail Banki ng

28 Clients Banks will therefore need to invest in customer analytics to drive segmentation and improve revenues Top Strategic Client Investments (Percentage of Survey Respondents) Example: Tying Client Analytics to Improved Delivery Capabilities Improve delivery capabilities Smart Bank learning from your customer data Invest in client analytics Develop x-org client reporting Redesign governance model Customer Transaction Data Mining Payment Data Mining Budgeting Needs spending patterns Life event anticipation Life event kits Mitigate conflicts of interest Adjust compensation schemes Form alliances Other N=711 Loyalty Programs Group Buying Buying clubs Broker Model Concierge Model Proactive Alerts Existing DDA Payments New CD Expiration Loan Payoff Better Rates / Re-fi Financial Products and Investments to Recommend and Offer 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Question asked: How will your firm build, or improve, its ability to improve client delivery and relationship management? Select all that apply. Source: IBM / EIU Survey 2008; IBM Institute for Business Value analysis Retail Banki ng

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga

Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga Dlaczego STG Lab Services? Dlaczego STG Lab Services? Technologia w służbie biznesu Jakie zewnętrzne czynniki będą wpływały na twoją

Bardziej szczegółowo

Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel. Warszawa, 19.11.2015

Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel. Warszawa, 19.11.2015 Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel Warszawa, 19.11.2015 Agenda Bankowe środowisko obsługi klienta Wielokanałowość w procesie obsługi Technologia jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Nowe interfejsy w bankowości i wirtualne oddziały krok w ewolucji czy przełom? Marzec 2014

Nowe interfejsy w bankowości i wirtualne oddziały krok w ewolucji czy przełom? Marzec 2014 Nowe interfejsy w bankowości i wirtualne oddziały krok w ewolucji czy przełom? Marzec 2014 Nowe modele oddziałów pojawiają się i zastępują tradycyjne? Technologiczne Koncepcja sklepów hi-tech. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Wiadomo, że w mobile treść jest ważna. Ale jaka ta treść ma być? Mariusz Gąsiewski

Wiadomo, że w mobile treść jest ważna. Ale jaka ta treść ma być? Mariusz Gąsiewski Wiadomo, że w mobile treść jest ważna. Ale jaka ta treść ma być? Mariusz Gąsiewski 1. Wybór podstawowy Aplikacje zdominują świat mobilny? Aplikacje zdominują świat mobilny? Czas spędzony na stronach 14%

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Forum Sektora Finansowego 2007 Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Filip Łapiński Konsultant Zarządzający IBM Polska 05/06/2007 Prognozy IBM Institute for Business Value IBM Institute for

Bardziej szczegółowo

Data Center w erze cloud a. Wojciech Ehrenfeld we@onet.pl

Data Center w erze cloud a. Wojciech Ehrenfeld we@onet.pl Data Center w erze cloud a Wojciech Ehrenfeld we@onet.pl Agenda Wyzwania IT 2012-2015 Transformacja IT Data Center w nowych czasach OnetTechnologie jako przykład nowego podejścia Wyzwania IT - 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Jak Digital Analytics może wpływać na biznes? 2 Jak rozumiem Digital Analytics? Digital Analytics to na

Bardziej szczegółowo

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Design Thinking w projektowaniu strategii Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Przywództwo to mieszanka charakteru i strategii. Jeżeli miałbym jednak z czegoś zrezygnować, niech to będzie

Bardziej szczegółowo

Rola CFO we współczesnej organizacji

Rola CFO we współczesnej organizacji Rola CFO we współczesnej organizacji Warszawa, 26 czerwca 2008 Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Badanie

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SAP Forum, Sopot 2014

SAP Forum, Sopot 2014 SAP Forum, Sopot 2014 Finanse Przyszłości Krzysztof Pniewski FCMA CGMA Partner, Deloitte Consulting Warszawa, 12 czerwca 2014 roku Oczekiwania biznesu => Więcej wartości dodanej finansów mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

SOA: mit, slogan czy konieczność?

SOA: mit, slogan czy konieczność? Forum Sektora Finansowego 2007 SOA: mit, slogan czy konieczność? Krzysztof Komorowski IT Strategy & Architecture IBM 6/5/2007 Proces budowy produktu A.D. 1914 2 6/5/2007 Proces budowy produktu A.D. 2007

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc?

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? "OMS, czyli Oh My Server..." Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? Łukasz Rutkowski MVP Reconnect, Senior Cloud Architect You won t find a better SCOM and OMS guy there, believe me, trust me. I m an

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Wnioski z globalnego badania z udziałem dyrektorów generalnych CEO Study analiza dla sektora bankowego

Wnioski z globalnego badania z udziałem dyrektorów generalnych CEO Study analiza dla sektora bankowego Władysław Szwoch Dyrektor IBM Global Business Services na Polskę i Kraje Bałtyckie Wnioski z globalnego badania z udziałem dyrektorów generalnych CEO Study 2012 - analiza dla sektora bankowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników? Mateusz Galica, PTBRiO 1 Czy ewaluator ma mieć wpływ na finalne wykorzystanie wyników? 2 Badacz = źródło: Badacz w kulturze; Krzysztof Polak, Marzena

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Data Governance w zmieniającym się świecie

Data Governance w zmieniającym się świecie Data Governance w zmieniającym się świecie Krzysztof Swaczyński Mateusz Potempa Czerwiec 2015 Cyfrowa przyszłość Jak zmienia się i będzie zmieniał świat? Digital future 1 Digital future Rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Prices and Volumes on the Stock Market

Prices and Volumes on the Stock Market Prices and Volumes on the Stock Market Krzysztof Karpio Piotr Łukasiewicz Arkadiusz Orłowski Warszawa, 25-27 listopada 2010 1 Data selection Warsaw Stock Exchange WIG index assets most important for investors

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zmiany technologiczne Ingenico zachęcają do używania terminali poza płatnościami?

Jak zmiany technologiczne Ingenico zachęcają do używania terminali poza płatnościami? Jak zmiany technologiczne Ingenico zachęcają do używania terminali poza płatnościami? KIM JESTEŚMY? Ingenico Group Dostarczamy bankom i akceptantom bezpieczne i uniwersalne produkty oraz usługi pozwalające

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

HP Business Intelligence Rozwiązania dla energetyki (SM)

HP Business Intelligence Rozwiązania dla energetyki (SM) HP Business Intelligence Rozwiązania dla energetyki (SM) Jacek Piotrowski Dyrektor Rynku Przemysłowego, HP ES 7/12/2010 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Weekly report 01/2018

Weekly report 01/2018 Weekly report 01/2018 Data source: MerlinX* * MerlinX is one of the most popular reservation systems used by travel agency offices in Poland http://www.pzot.pl http://www.lece.pl http://www.merlinx.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM NARZĘDZIA KOMUNIKACJI BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM NARZĘDZIA KOMUNIKACJI PAYBACK więcej niż program lojalnościowy Warszawa, wrzesień 2016 r. PAYBACK to obecnie największy program lojalnościowy działający na polskim rynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results

Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Wyniki w 4 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 4th quarter 2005 financial results Rekordowy zysk netto 700 600 500 400 300 200 100 0 163 mln PLN Skumulowane 4 kwartały roku/ Cumulative 4 quarter of each year

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży

Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Fujitsu World Tour 2016 Automatyzacja Procesu Sprzedaży Dariusz Kwieciński Dyrektor Sprzedaży FJ Polska Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Do kogo kierujemy nasze pomysły? obsługa

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL Roman Szymczak Ekspert Trade Marketingu Trener Biznesu Agenda # Trendy w branży retail # Nowoczesne rozwiązania # Omnichannel # Trendy w branży RETAIL Liczba sklepów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski

KBC Securities. Kontrakty terminowe na GPW. Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym. Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski KBC Securities Kontrakty terminowe na GPW Od zlecenia do rozliczenia w modelu zintegrowanym Konrad Makowiecki Andrzej Maliszewski Warszawa, 18.10.2013 Plan prezentacji Struktura grupy KBC Linie biznesowe

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej dr Stanisław Cios, Departament Współpracy Ekonomicznej seminarium: Strategia Surowcowa Polski 26 maja 2014 r., Pałac Staszica, Warszawa Wsparcie

Bardziej szczegółowo