Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003"

Transkrypt

1 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie?

2 Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP zapewnia klientom pełne wsparcie w procesie migracji serwerów z platformy Windows Server 2003 do najnowszej wersji tego systemu operacyjnego. W artykule omawiamy kroki, które należy przedsięwziąć, aby szybko i skutecznie, ale także przy utrzymaniu kosztów w ryzach, zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy. PROWADZĄCY Paweł Wójcik, menedżer produktu (Servers Product Manager) w firmie HP, w której zajmuje się serwerami ProLiant, czyli rozwiązaniami zaprojektowanymi w architekturze x86. Rafał Bieniek, architekt rozwiązań (Technical Support) w dziale Technology Services firmy HP. Na kolejnych stronach przedstawimy wizję HP w zakresie migracji systemów z platformy Windows Server 2003, która pomaga firmom różnej wielkości bezboleśnie przejść przez cały ten proces i definitywnie rozstać się z przestarzałym oprogramowaniem w swojej infrastrukturze IT. Koniec wsparcia Microsoft 14 lipca 2015 roku zakończy wsparcie dla systemu Windows Server To właśnie tego dnia firma Microsoft wstrzyma jakiekolwiek prace związane z utrzymaniem i rozwojem platformy systemowej Windows Server 2003, rezygnując tym samym z wydawania aktualizacji zabezpieczeń i zawartości technicznej oraz świadczenia odpłatnego wsparcia technicznego dla użytkowników tego systemu. Data ta oznacza koniec wsparcia dla wszystkich produktów z rodziny Windows Server 2003, w tym edycji Web Editon oraz Small Business Server (SBS), czyli odmiany tego systemu przeznaczonej dla małych firm. Koniec wsparcia dla tej platformy systemowej stawia przed firmami wiele nowych wyzwań, które muszą natychmiast podjąć stosowne działania, aby wyeliminować lub ograni- czyć ryzyka związanego z używaniem przestarzałego oprogramowania. Problem ten dotyczy przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów, które w swojej infrastrukturze IT nadal eksploatują serwery z systemem operacyjnym z rodziny Windows Server Zakończenie wsparcia dla Windows Server 2003 oznacza dla firm zagrożenie bezpieczeństwa systemów i danych, ograniczone możliwości rozwoju infrastruktury (np. na podstawie mechanizmów wirtualizacji), ale także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałych serwerów w organizacji. Z kolei brak aktualizacji zabezpieczeń powoduje, że system kolokwialnie mówiąc będzie dziurawy, a ochrona danych, i to nie tylko tych utrzymywanych na serwerach z Windows Server 2003, jest postawiona pod dużym znakiem zapytania. Microsoft deklaruje, że nie będzie wspierał systemu Windows Server 2003 na platformach wirtualizacyjnych. Oznacza to, że uruchamianie swoich aplikacji i usług w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem właśnie tej platformy systemowej okaże się niemożliwe. Koniec wsparcia wiąże się z pewnym ryzykiem oraz dodatkowymi kosztami. Wprowadza 2

3 też pewną niewiadomą, w jaki sposób podejść do procesu migracji systemu do jego wyższej wersji, a całą operację przeprowadzić możliwie bezboleśnie? Dodatkowy problem stanowi brak zgodności przestarzałych systemów z wymogami prawnymi. W tym kontekście warto wspomnieć o kwestiach certyfikacji, czyli konieczności zapewnienia zgodności przemysłowych przez aplikacje stosowane w przedsiębiorstwie. Brak wsparcia ze strony producenta systemu operacyjnego oznacza wyższe koszty utrzymania rozwiązań IT stosowanych w organizacji. Aby ograniczyć ryzyko związane z korzystaniem z niewspieranych technologii i aplikacji, konieczne jest dostarczenie dodatkowych elementów zabezpieczeń w warstwie sprzętowej i programowej, lub też odseparowanie dziurawych serwerów od naszej sieci. Wymaga to stosowania dodatkowych urządzeń, które będą blokowały dostęp do tych serwerów, i tym samym w pewnym stopniu chroniły przechowywane na nich dane. To wszystko generuje dodatkowe koszty, które łatwo mogą wymknąć się spod kontroli. Kolejnym problemem dla firm jest złożoność procesu migracji oraz brak wiedzy, jak taką zmianę przeprowadzić, aby wyeliminować ryzyko przestojów i zachować ciągłość działania przedsiębiorstwa. Zrozumienie tego zagadnienia jest szczególnie ważne w kontekście braku bezpośredniej możliwości aktualizacji systemu Windows Server 2003 do wyższej wersji, na przykład Windows Server 2012 R2. Spojrzenie HP na migrację HP proponuje zmianę punktu patrzenia na problem migracji, który dotyka firm wszystkich rozmiarów, zarówno tych małych, kilkuosobowych, jak i dużych przedsiębiorstw klasy Enterprise, zatrudniających wielu pracowników. Warto uświadomić sobie, że migracja z Windows Server 2003 sama w sobie nie jest opcją, na którą możemy się zdecydować lub nie, ale stanowi wyzwanie, z którym każda firma prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć, aby zagwarantować sobie wymagany poziom bezpieczeństwa oraz ograniczyć koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury IT. Firma HP wyróżnia 5 podstawowych elementów, które wpływają na postrzeganie procesu migracji oraz samej konieczności przeprowadzenia zmian w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa: 1. Problem migracji dotyczy nie tylko platformy Windows Server Do problemu migracji należy podejść we właściwy sposób, nie stosując przy tym żadnych skrótów. Jeśli zdecydujemy się na przyjęcie pewnych uproszczeń, proces wprowadzania zmian w infrastrukturze IT zajmie więcej czasu i będzie bardziej kosztowny, a przy tym nie zachowamy wymaganych procedur. 3. Konieczne jest zweryfikowanie, czy wszystkie systemy uruchamiane dotychczas na platformie Windows Server 2003 muszą zostać przeniesione do nowego środowiska. 4. Proces doboru nowych serwerów wymaga perspektywicznego spojrzenia na rozwój infrastruktury IT przedsiębiorstwa w przyszłości. Inwestycja w sprzęt ma znaczenie, a dobór odpowiednich komponentów procentuje w późniejszym czasie. 5. Nie musimy przechodzić przez to wszystko sami. Firma HP proponuje gotowe rozwiązania, które pozwalają klientom szybko przeprowadzić migrację swoich systemów do nowego środowiska, zmniejszając koszty i ograniczając emocje związane z tym procesem. Dzięki temu migracja wykonywana jest szybciej, w sposób efektywniejszy, z gwarancją, że zakończy się sukcesem. 14 lipca 2015 roku Microsoft zakończy wsparcie dla systemu operacyjnego Windows Server Oznacza to, że firma Microsoft nie będzie opracowywała ani wydawała żadnych aktualizacji dla Windows Dodatkowo firma Microsoft nie będzie prowadziła wsparcia technicznego dla tego typu systemów operacyjnych. 3

4 Czym grozi brak aktualizacji Windows Server 2003 do nowszej wersji? Nie tylko platforma Windows Problem migracji dotyczy nie tylko samego systemu Windows. To pierwszy punkt naszych rozważań na temat zasadności aktualizacji środowiska IT w przedsiębiorstwie. Jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat temu serwery, na których instalowano Windows Server 2003 działały bardzo dobrze, a administratorzy mieli do czynienia wówczas z bardzo nowoczesną, sprawdzoną technologią serwerową. Nietrudno jednak zauważyć, że w ciągu tych kilku lat, świat zrobił duży krok naprzód, a firmy na nowo zdefiniowały swoje wymagania biznesowe. Odpowiedzią na współczesne oczekiwania biznesu jest system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2, który został naszpikowany najnowszymi technologiami z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania. Mamy do czynienia z produktem odpowiednim dla czasów, w których funkcjonujemy, kiedy rozwój systemów IT wyznaczają takie trendy, jak wirtualizacja, chmura obliczeniowa czy automatyzacja. Pytanie brzmi, jak szybko i skutecznie migrować swoją infrastrukturę do najnowszej wersji platformy systemowej Microsoft? Plan migracji Migrację systemów należy traktować jako pewien proces, który należy po prostu przeprowadzić, przy czym cała operacja musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie przerywać ciągłości działania firmy, by nie zakłócić możliwości osiągania zysków przez przedsiębiorstwa. Spełnienie tych założeń wymaga dostosowania planu migracji nie tylko do aktualnych potrzeb firmy, ale szerszego spojrzenia na wymagania odnośnie do infrastruktury IT w przyszłości. Podejście to zakłada opracowanie planu strategicznego migracji, w którym określimy wizję rozwoju środowiska IT w ciągu najbliższych kilku lat. Wymaga to przyjęcia pewnych założeń, które zdecydowanie wykraczają poza okres najbliższych tygodni i miesięcy. Na tym etapie należy wyczerpująco i klarownie określić cele modernizacji infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, czyli to, co chcemy osiągnąć dzisiaj, ale i to, w jaki sposób IT ma dostarczać usługi dla biznesu jutro, aby ten mógł się odpowiednio rozwijać i przynosić zyski. Jeśli myślimy o chmurze, platforma Microsoft Windows Server 2012 R2 jest dobrym punktem startowym dla takiego rozwiązania. Na etapie planowania migracji warto zastanowić się, czy zamierzamy teraz lub w przyszłości wdrażać technologie chmurowe w swojej organizacji. Proces migracji warto rozpocząć od przygotowania listy zadań do zrobienia (to-do), która wskaże nam kierunek modernizacji infrastruktury IT. Lista ta pozwala usystematyzować oraz nakreślić strategiczne cele związane z systemami IT oraz odpowiedzieć na pytanie, czy zamierzamy wdrażać rozwiązania wirtualizacyjne, albo czy myślimy o automatyzacji zadań w naszych systemach? Nowoczesne zarządzanie IT wymaga, aby kolejne procesy, kolejne elementy, o które będziemy modernizować naszą infrastrukturę, 4

5 były wprowadzane automatycznie. Podejście to ma na celu wyeliminowanie błędów, które mogłyby zaistnieć w trakcie wdrażania nowych serwerów w przyszłości. Na etapie planowania migracji ustalamy priorytety zadań, czyli definiujemy kolejność wykonywania poszczególnych czynności oraz ich ważność. Wszystkie te ustalenia muszą być zgodne z naszą wizją na rozwój infrastruktury, ale zamiast kreować wszystko to samemu, warto posiłkować się wiedzą i doświadczeniem ekspertów HP, którzy pomogą rozpoznać obecny stan środowiska IT oraz zdefiniować cele migracji. Celem pracy konsultantów HP jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy na tym etapie rozwoju firmy warto wdrażać rozwiązania wirtualizacyjne oraz mechanizmy automatyzacji zadań zarządzania. Oczywiście wszystko to musi być zgodnie z wizją i potrzebami klienta. Proces migracji powinien uwzględniać również potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, którzy dotychczas pracowali na platformie Windows Server Elementem migracji musi być przeszkolenie pracowników do pracy w nowej infrastrukturze. Rola ekspertów z działu HP Technology Services rozpoczyna się od wskazania wymaganych szkoleń, które powinni przejść użytkownicy, aby pracować efektywnie w nowym środowisku. Migracja wyznaczoną ścieżką Nie stosujemy skrótów. To kolejne założenie, które pomaga w szybkim i skutecznym przeprowadzeniu migracji z systemu Windows Server 2003 do wyższej wersji tego środowiska. Pójście na skróty, którego nie należy mylić z szukaniem oszczędności, to złe podejście do procesu migracji, które powoduje, że zwiększamy czasochłonność poszczególnych zadań oraz narażamy firmę na dodatkowe koszty. Gdy wiemy już, jak zacząć i jak przeprowadzić migrację, konieczne jest wykonanie spisu z natury. Ma to na celu sporządzenie listy posiadanego sprzętu, serwerów oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. Kluczowym elementem tego etapu jest identyfikacja umiejętności pracowników, którzy korzystają z przestarzałej infrastruktury. Kolejny krok polega na stworzeniu listy kontrolnej w procesie migracji, czyli listy zdefiniowanych zadań, których ukończenie wymagane jest do zaktualizowania platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji. Ważne jest, aby zaplanować odpowiednią ilość czasu dla każdego z tych zadań, bowiem pewne czynności można wykonać szybciej, a inne wolniej. Na żadnym z etapów planowania migracji nie należy zapominać, aby dostosować procedury migracyjne w taki sposób, by zachować ciągłość procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych czasach aktualizacja środowiska IT nie może powodować przerw w działaniu firmy. Pracownicy działu wsparcia technicznego HP świadczą pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu aktualizacji infrastruktury IT. Nie wszystko trzeba aktualizować Nie wszystkie serwery muszą zostać zmigrowane. To punkt trzeci naszych założeń, które mogą zmienić sposób postrzegania migracji ze środowiska Windows Server Badania HP pokazały, że ok. 10% serwerów działających w infrastrukturze przedsiębiorstw to maszyny, który mogłyby zostać wycofane z użytku, bowiem administratorzy nie mają pełnej wiedzy na temat zadań i usług, które są na nich uruchamiane. Skala tego zjawiska wzrasta, jeśli w firmie jest większa liczba serwerów, a my nie potrafimy nimi należycie zarządzać. Podstawą do rozwiązania tego problemu jest zrozumienie, jaką funkcję w naszej infrastrukturze IT pełni każdy z serwerów zainstalowanych w centrum danych. Wymaga to przeprowadzenia spisu z natury wszystkich komponentów sprzętowych i elementów oprogramowania zainstalowanego na tych maszynach. Ważne jest, aby jednoznacznie stwierdzić, jakie aplikacje uruchamiane są na serwerach oraz którzy pracownicy korzystają z ich zasobów. Kluczowym elementem analizy jest zweryfikowanie obciążenia tych maszyn. Ma to szczególne znaczenie, jeśli w do naszego centrum danych zamierzamy wprowadzić mechanizmy wirtualizacyjne oraz rozwiązania, które automatyzują zarządzanie środowiskiem IT w organizacji. Migracja środowiska z platformy IT nie musi oznaczać przenoszenia serwerów w relacji jeden do jednego. Oznacza to, że nie każdy serwer z Windows Server 2003 musi zostać przeniesiony do nowej fizycznej maszyny z zainstalowanym systemem Windows Server 2012 R2. Współczesne serwery są wielokrotnie bardziej wydajne niż urządzenia dostarczane na rynek w 2003 lub w 2005 Proces migracji powinien uwzględniać również potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, którzy dotychczas pracowali na platformie Windows Server Elementem migracji musi być przeszkolenie pracowników do pracy w nowej infrastrukturze. 5

6 Jednym z największych problemów Windows Server 2003 jest fakt, że został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom biznesowym sprzed kilkunastu lat. Nie odpowiada on na potrzeby współczesnych firm. roku. Dzięki rozwojowi systemów wirtualizacji zasoby pojedynczego fizycznego serwera mogą zostać podzielone na kilka wirtualnych hostów, na których możemy uruchamiać własne systemy, usługi i aplikacje. Likwidacja nieużywanych lub mało wykorzystywanych zasobów pozwala firmom zyskać więcej przestrzeni użytkowej w centrum danych, ograniczyć ilość energii elektrycznej zużywanej przez serwery oraz zmniejszyć liczbę personelu potrzebnego do zarządzania i utrzymania infrastruktury IT. W dłuższym czasie to wszystko przekłada się bezpośrednio na niższy całkowity koszt posiadania (TCO) systemów informatycznych. Migracja aplikacji z platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji oznacza także szansę na modernizację wykorzystywanych w firmie systemów i aplikacji przez ich konsolidację oraz wirtualizację. Na etapie wdrażania zmian warto zastanowić się, które aplikacje mogą być niepotrzebne, a które warto zastąpić nowszymi, działającymi szybciej i poprawniej. Działania te prowadzą do zmniejszenia kosztów licencji systemów, baz danych i innego oprogramowania użytkowego, które same w sobie stanowią wydatną część w budżecie przeznaczonym na zakup rozwiązań informatycznych. Sprzęt ma znaczenie Sprzęt ma znacznie większe znaczenie, niż myślimy, czyli punkt czwarty naszych rozważań o celach, zasadności i sposobach migracji z platformy Windows Server Oferta HP w tym zakresie jest bardzo bogata i obejmuje serwery Intela w architekturze x86, serwery Integrity, pamięci masowe oraz elementy sieciowe. HP jest jednym z nielicznych dostawców, którego portfolio produktowe obejmuje wszystkie komponenty centrum danych. W kontekście infrastruktury IT jednego możemy być pewni: zmienność jest stała, a zapotrzebowanie na moc obliczeniową ciągle wzrasta. Wynika to z dynamicznych zmian otoczenia biznesowego, w którym funkcjonuje każda firma. Wyobraźmy sobie, że infrastruktura, która dzisiaj wydaje się być doskonale zaplanowana, zaprojektowana i wdrożona, za kilka miesięcy może okazać się niewystarczająca, aby obsłużyć dodatkowe obciążenia w przypadku nagłego rozwoju biznesu, akwizycji lub uruchomienia przez firmę dodatkowej działalności. To właśnie dlatego sprzęt ma znaczenie, a oszczędności w tym obszarze mogą doprowadzić do sytuacji, w której zakupione całkiem niedawno serwery mogą okazać się niewystarczające, bez możliwości przeskalowania ich do obsługi większych obciążeń. Zbyt mało dostępnej mocy obliczeniowej przy dodatkowych obciążeniach prowadzi do degradacji wydajności oraz zwiększonych kosztów zakupu nowego sprzętu oraz utrzymania i rozwoju całości rozwiązania w przedsiębiorstwie. Na wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową w naszym centrum danych mogą mieć wpływ także nowe kierunki i trendy w rozwoju systemów informatycznych, takie jak Nowy styl IT czy Software-Defined Data Center (SDDC), czyli centrum danych kreowane przez oprogramowanie. Trendy, które zdominowały rynek IT w ostatnim czasie to mobilność (mobility), przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data), chmura obliczeniowa (cloud computing) oraz bezpieczeństwo (security). Coraz większego znaczenia nabierają także kwestie związane z automatyzacją procesów w infrastrukturze, które pozwalają zmniejszyć koszty utrzymania i rozwoju systemów IT w przedsiębiorstwie. Kluczowe znaczenie dla 6

7 zachowania ciągłości działania IT ma czynnik ludzki, a automatyzacja zadań przekłada się bezpośrednio na ograniczenie liczby błędów popełnianych przez administratorów. Gotowe systemy HP To jeden z powodów, dla którego HP oprócz pojedynczych serwerów ma w ofercie prekonfigurowane rozwiązania (appliances), które po podłączeniu do sieci są gotowe do użytkowania, a zatem bardzo szybko mogą zostać wdrożone w istniejącej lub projektowanej infrastrukturze IT przedsiębiorstwa. W kontekście migracji systemów z platformy Windows Server 2003 do wersji 2012 portfolio rozwiązań HP obejmuje serwery DL montowane w 19-calowych szafach serwerowych, serwery z rodziny ML typu wieża (tower) oraz systemy kasetowe (blade) oznaczone symbolem BL. Nowością w portfolio produktów HP są serwery SL charakteryzujące się wysoką gęstością upakowania mocy obliczeniowej oraz nowa rodzina serwerów Apollo, obejmująca modele 6000 oraz HP jest dostawcą unikatowego na rynku rozwiązania HP Moonshot, czyli platformy serwerowej w 100% definiowanej przez oprogramowanie, która wyznacza kolejny rozdział w rozwoju technologii serwerowej. Najbardziej wymagający klienci mogą wybierać spośród rozwiązań do zastosowań krytycznych, które obejmują serwery z rodziny Integrity oraz nowy produkt HP DragonHawk, który zadebiutuje na rynek w grudniu 2014 roku. Jest to zintegrowana platforma x86 przeznaczona dla systemów o znaczeniu krytycznym, w których niezawodność i wydajność mają najwyższy priorytet. Lider wyznacza trendy 25 lat temu firma HP, wtedy jeszcze jako Compaq, wprowadziła na rynek pierwszy serwer z linii system Pro. Było to pierwsze urządzenie na platformie x86, które trafiło do odbiorców końcowych i rozpoczęło pewną epokę w wyznaczaniu przez HP trendów i standardów przemysłowych wśród rozwiązań serwerowych. Kolejnymi przełomowymi momentami w rozwoju systemów serwerowych było wprowadzenie na rynek pierwszego serwera R1000 do montażu w szafie stelażowej (wtedy także jeszcze jako Compaq), rozwój technologii blade i portfolio serwerów kasetowych (to lata ), które później znalazły naśladowców wśród innych dostawców sprzętu oraz debiut platformy HP Moonshot, która dzięki zastosowaniu niskonapięciowych procesorów pozwala na upakowanie bardzo dużej mocy obliczeniowej w niewielkiej obudowie serwera, przy uzyskaniu wysokiego współczynnika efektywności energetycznej. 9 generacja serwerów Firma HP jest liderem rynku IT, który wytycza ścieżki rozwoju serwerów, a wprowadzane przez nią nowe technologie z czasem stają się standardami przemysłowymi. W ostatnim czasie na rynek została wprowadzona nowa linia serwerów HP 9 generacji, która obejmuje urządzenia serii 10, 100, 300 oraz 500. Mamy więc pewne nawiązanie do producenta HP jest dostawcą unikatowego na rynku rozwiązania HP Moonshot, czyli platformy serwerowej w 100% definiowanej przez oprogramowanie, która wyznacza kolejny rozdział w rozwoju technologii serwerowej. Kompletne portfolio serwerów HP 7

8 Portfolio HP w zakresie serwerów ProLiant x86 obejmuje cztery serie: 10, 100, 300, 500. W kilku krokach... - historia innowacji firmy HP samochodów, firmy BMW, a kolejne setki w oznaczeniu serwerów informują o ich przeznaczeniu dla różnych segmentów rynku. Wyższe modele charakteryzują się większymi możliwościami rozbudowy, a dzięki wysokiej wydajności mogą być zamawiane także przez najbardziej wymagających klientów. Seria 10 to proste serwery HP do podstawowych zastosowań (na start), przeznaczone dla klientów, którzy mają świadomość, że ich infrastruktura nie będzie znacząco rozwijać się w przyszłości. Urządzenia te skrojone są na miarę firm z sektora SMB, które mają zdefiniowane potrzeby i określony budżet. W przypadku serii 100 mamy natomiast do czynienia z wydajniejszymi i w większym stopniu skalowalnymi systemami, skierowanymi zarówno dla rynku SMB, jak i dla większych firm. Serwery serii 300 oraz 500 przeznaczone są dla dużych przedsiębiorstw klasy Enteprise oraz specjalistycznych zastosowań, w tym środowisk High-performance computing (HPC), w których wymagane jest zapewnienie dużej mocy obliczeniowej na małej powierzchni centrum danych. Podsumujmy. Portfolio HP w zakresie serwerów ProLiant x86 obejmuje cztery serie: 10, 100, 300, 500. Spróbujmy teraz przyjrzeć się bliżej poszczególnym modelom wprowadzonym ostatnio do portfolio produktowego HP. 9 generacja produktów z serii 100 obejmuje dwa urządzenia do montażu w szafach stelażowych (rack). Pierwsze z nich to serwer DL160 o wysokości 1U, który znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, a jednocześnie mamy ograniczone miejsce w szafie serwerowej. Drugie urządzenie to serwer DL180 o wysokości 2U, który zastąpił dotychczasowy model DL380E. Z kolei DL360 oraz DL380 generacji 9 to dwa modele serwerów z serii 300, charakteryzujące się dużymi możliwościami rozbudowy, wyposażone w wiele elementów nadmiarowych (zasilanie, chłodzenie). Rodzynkiem w tym zestawieniu jest serwer DL350 generacji 9 zamknięty w obudowie typu tower, który w prosty sposób można przekształcić i zainstalować w szafie serwerowej (rack). Cechą szczególną modelu DL350 są duże możliwości rozbudowy wewnętrznej pamięci masowej. Oferta HP obejmuje także dwuprocesorowy serwer kasetowy model BL460. Jest to najlepiej sprzedający się serwer blade dostępny na rynku. Paletę rozwiązań HP uzupełnia nowa rodzina serwerów ProLiant XL230 oraz XL730, które znalazły zastosowanie w systemach Apollo 6000 oraz Apollo Są to wysoce wydajne maszyny, które dzięki bardzo gęstemu upakowaniu w szafach rackowych pozwalają osiągać niespotykaną dotychczas moc obliczeniową całego systemu na niewielkiej przestrzeni centrum danych. Warto odnotować, że wraz z systemem Apollo 8000 firma HP zdecydowała się wrócić do technologii chłodzenia cieczą. Do chłodzenia, zamiast wody lodowej, stosowana jest tutaj zwykła woda, kolokwialnie mówiąc z kranu, którą po przejściu cyklu chłodzenia możemy wykorzystać do Rozwiązania stworzone przez naszych inżynierów Serwer definiowany przez oprogramowanie Jesteśmy liderem Wytyczamy ścieżki rozwoju IT Nie zwalniamy tempa 8

9 innych celów, np. ogrzewania pomieszczeń biurowych. Pierwsze takie wdrożenie systemu Apollo 8000 w Polsce zostało już przeprowadzone na południu kraju. Serwery HP są ściśle powiązane z pozostałymi elementami infrastruktury IT warstwą sieciową, systemami pamięci masowej czy oprogramowaniem do zarządzania. W każdym z tych obszarów firma HP nieustannie wprowadza innowacje i nowe technologie, przykładając wiele uwagi do kwestii związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej, integracją elementów zabezpieczających czy też dostosowywaniem parametrów pracy serwerów do warunków panujących w centrum danych (chłodzenie). Wszystko to razem tworzy pewien ekosystem rozwiązań z rodziny ProLiant, co gwarantuje ich wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo systemów dostarczanych klientom. Kompletne rozwiązania migracyjne Na potrzeby migracji systemów i aplikacji z platformy Windows Server 2003 do wersji 2012 R2, firma HP przygotowała trzy podstawowe konfiguracje serwerowe Standard, Extended oraz Hi-End skrojone dla różnych potrzeb i budżetów, którymi dysponują klienci. Obecnie są to konfiguracje oparte na poprzedniej generacji serwerów, choć w najbliższym czasie oferta ta zostanie uzupełniona o rozwiązania 9 generacji. Podstawowa konfiguracja obejmuje pojedynczy procesor Intel E5 z możliwością rozbudowy do dwóch jednostek obliczeniowych, 8 GB pamięci RAM z opcją rozszerzenia do GB i więcej, dwa dyski twarde w obudowie na 8 nośników pamięci, kontroler macierzy, zasilacz oraz 4-portową kartę sieciową Gigabit Ethernet. Zarządzanie serwerem możliwe jest za pomocą karty zarządzania ilo4, która standardowo dołączana jest do wszystkich konfiguracji serwerów HP 8 oraz 9 generacji. Dostarczone rozwiązanie objęte jest gwarancją HP w standardzie i kosztuje zł netto, przy czym kwota ta zawiera licencję na system Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL. Konfiguracja rozszerzona (Extended) zaprojektowana została już na bazie serwerów z serii 300, a konkretnie modelu DL360p. Ceny tego systemu zaczynają się od zł netto. W obudowie typu rack modelu DL360p zamknięto nieco wydajniejsze procesory oraz więcej pamięci RAM. Dla wymagających klientów firma HP przygotowała konfigurację High-End opartą na serwerze DL380, która obejmuje 16 GB pamięci operacyjnej, zainstalowane trzy dyski SAS z możliwością rozbudowy pamięci masowej do 8, 16 lub 24 dysków, kontroler macierzy, jeden lub dwa 750-watowe zasilacze, 4-portową kartę sieciową Gigabit Ethernet oraz kartę zarządzania ilo4. W komplecie dostarczane są wysuwane szyny do montażu w szafie serwerowej. Na serwerze zainstalowano system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL, a całe rozwiązanie objęte jest gwarancją świadczoną w trybie Sugerowana cena detaliczna konfiguracji High-End wynosi zł netto. HP Converged Systems Oferta HP dla dużych przedsiębiorstw i korporacji obejmuje zintegrowane rozwiązania (appliances) sprzętowe z rodziny HP Converged Systems z serii 300, 500 oraz 700. Reprezentantem tej kategorii urządzeń jest system HP Converged Systems 700x zaprojektowany dla środowiska Windows, który składa się z 4 64 serwerów kasetowych (blade), macierzy dyskowych 3PAR oraz zamkniętych w tej samej pojedynczej szafie serwerowej (rack) przełączników sieci LAN/SAN. Cały system dostarczany jest do klientów w postaci gotowego, prekonfiguro- Całościowe rozwiązania dla wymagających - HP ConvergedSystems 700x for Windows 9

10 Windows Server 2012 oferowany jest w czterech edycjach: Datacenter, Standard, Essentials i Foundation. wanego rozwiązania (appliance), które wystarczy podłączyć do sieci i zacząć używać. Przygotowanie takiego systemu jest możliwe dzięki przeprowadzanym wcześniej wywiadom, które pozwalają ustalić szczegóły każdej konfiguracji, m.in. adresy IP maszyny, podział systemu dyskowego itd. Dzięki temu podejściu firma HP jest w stanie dostarczyć klientom w bardzo krótkim czasie gotową infrastrukturę IT. Systemy tego typu są chętnie wybierane przez klientów, którzy dysponują ograniczonymi zasobami kadrowymi w dziale IT, a przy tym oczekują szybkiego wdrożenia środowiska sprzętowo-programowego, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z wdrażaniem i utrzymywaniem infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymagań jest możliwe w przypadku systemów HP Converged Systems, bowiem za całość dostarczonego rozwiązania odpowiada HP. To właśnie HP stanowi tutaj pojedynczy punkt kontaktowy (single point of contact), który umożliwia klientom zgłaszanie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem infrastruktury HP Converged Systems, zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej. HP bierze odpowiedzialność za każdy element wdrożonego rozwiązania, w tym za działanie oprogramowania firmy Microsoft na serwerach HP. Licencjonowanie Windows Server System operacyjny Windows Server 2012 R2 dostępny jest w czterech edycjach: Datacenter, Standard, Essentials oraz Foundation. Licencjonowanie pierwszych dwóch edycji, czyli Datacenter oraz Standard, wymusza konieczność zakupu licencji dostępu klienta lub urządzenia (CAL). Dwie pozostałe edycje, dostępne wraz z serwerami HP, przeznaczone są dla małych firm i zawierają w sobie licencję dla 15 (Foundation) lub 25 użytkowników (Essential). W trakcie planowania migracji z platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji warto zastanowić się nad kierunkiem rozwoju infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie oraz wymaganiami biznesu odnośnie do zasobów IT teraz i w przyszłości. W tym kontekście pojawia się hasło chmury obliczeniowej, choć oczywiście nie jest to rozwiązanie najlepsze dla każdej infrastruktury. Oferta HP obejmuje również rozwiązania chmury prywatnej oraz chmury hybrydowej, będącej połączeniem tej pierwszej z chmurą zewnętrzną (publiczną), wdrażanej z zastosowaniem oprogramowania Windows Server Przez migrację ze wsparciem Piąty punkt naszych rozważań mówi, że przez proces migracji nie musisz przechodzić samodzielnie. W procesie tym klienci mogą posiłkować się partnerami handlowymi albo korzystać bezpośrednio z wiedzy certyfikowanych inżynierów HP, którzy bezboleśnie przeprowadzą firmę przez wszystkie etapy migracji, zapewniając specjalistyczne podejście do problemu oraz elastyczność w dostosowaniu zakresu usług do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. W procesie migracji istnieje możliwość wykorzystania aktualnych zasobów personalnych działu IT firmy, a jeśli to nie wystarczy skorzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych (outsourcing), którymi mogą być certyfikowani partnerzy HP lub wykwalifikowana kadra konsultantów HP, dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu projektów migracyjnych oraz posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami IT dla biznesu. Dział HP Technology Services oferuje kompletne usługi migracji związane z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows Server W tym zakresie firma HP oferu- 10

11 je dość standardowe podejście do migracji systemów, które obejmuje cztery zasadnicze kroki. W pierwszym kroku wykonywana jest analiza finansowa, która pozwala oszacować koszty różnych scenariuszy migracji. Na tym etapie definiowane są wymagania systemu od strony aplikacji oraz użytkowników, wykonywany jest przegląd platformy sprzętowo-programowej (system operacyjny, mechanizmy wirtualizacji) oraz analizowane są wszystkie dane związane z obciążeniem i sposobem wykorzystania obecnej infrastruktury. Przegląd systemu ma na celu zweryfikowanie, czy aktualnie używane aplikacje będą współdziałać z nową platformą, do której zamierzamy zmigrować sprzęt i oprogramowanie. Efektem tych działań jest szczegółowy projekt wraz z harmonogramem prac. Kolejny krok to aktualizacja obecnego środowiska do możliwie najwyższej wersji, aby właściwie przygotować infrastrukturę IT przedsiębiorstwa do procesu migracji. Ma to na celu uniknięcie potencjalnych problemów z przenoszeniem systemów, aplikacji i danych do nowej platformy, które mogłyby się pojawić w związku z używaniem przestarzałego, nieaktualizowanego oprogramowania. Po zakończeniu tego etapu wykonywane są testy, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy dane aplikacje użytkowe będą poprawnie działały w zaktualizowanym środowisku. Fazę przygotowań do migracji kończy weryfikacja poprawności założeń projektu, w trakcie której dokonywane jest ostateczne strojenie systemu. Dopiero mając przygotowane i zweryfikowane procedury migracyjne możemy przystąpić do procesu aktualizacji środowiska IT w firmie. Właściwy proces rozpoczyna się od przygotowania kopii bezpieczeństwa, która w przypadku wystąpienia problemów pozwala na cofnięcie wprowadzonych zmian i przywrócenie środowiska do stanu przed rozpoczęciem migracji. Efekty przeprowadzonej migracji, a zatem i poprawność wdrożenia nowej infrastruktury, mogą zostać zweryfikowane przez specjalistów Microsoft, choć jest to opcjonalna część całego tego procesu. Zakończenie migracji oraz start produkcyjny nowej platformy systemowej nie oznacza końca wsparcia świadczonego przez HP. Oferta firmy obejmuje szereg dodatkowych usług z zakresu szkoleń i transferu wiedzy, ale także asystę i wsparcie techniczne dla wdrożonego rozwiązania. Oprócz migracji systemu Windows Server 2013 oferta HP obejmuje także przeniesienie lub podniesienie wersji serwerów Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server oraz migrację usług pocztowych z serwerów pocztowych innych producentów (Lotus Domino, Postfix) do systemu Exchange. Usługi migracji HP obejmują także aktualizację rozwiązań klastrowych oraz usług terminalowych. Migracja usług Oferta HP, skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw, obejmuje usługi migracji domeny Microsoft Active Directory 2003 oraz serwera wydruków Microsoft Windows Server Zakończenie migracji oraz start produkcyjny nowej platformy systemowej nie oznacza końca wsparcia świadczonego przez HP. Oferta firmy obejmuje szereg dodatkowych usług z zakresu szkoleń i transferu wiedzy, ale także asystę i wsparcie techniczne dla wdrożonego rozwiązania. Usługi HP do migracji Windows Server

12 Doradztwo Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania Insight Remote Support HP Proactive Care - redukcja ryzyka dzięki wsparciu proaktywnemu i reaktywnemu 2003 do środowiska Windows Server w wersji 2008 R2 lub 2012 R2. Aktualizacja domeny Active Directory do wyższej wersji odbywa się przez dodanie nowych kontrolerów domenowych do domeny lub aktualizację istniejących. W cenę usługi wliczono aktualizację domeny dla jednej lokalizacji (site), podniesienie serwerów DNS i DHCP do wyższej wersji oraz dostarczenie dokumentacji wprowadzonych zmian w formie pisemnej lub elektronicznej. Usługa migracji serwera wydruków z platformy Windows Server 2003 do wersji 2008 R2 lub 2012 R2 obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie aktualizacji serwera wydruków dla maksymalnie 5 drukarek oraz rekonfigurację do 5 komputerów klienckich. Zakres usługi obejmuje także weryfikację zgodności sterowników drukarek z nową 64-bitową architekturą, a zatem wskazanie możliwości wykorzystania posiadanych urządzeń przez serwer drukarkowy Windows Server 2008R2 i 2012R2. Zmiany wprowadzone w infrastrukturze IT udokumentowane są w formie elektronicznej lub papierowej. Usługi wsparcia Każde nowe rozwiązanie wdrożone przez HP objęte jest wsparciem, które składa się z trzech elementów. Pierwszy aspekt wsparcia związany jest z doradztwem technicznym świadczonym przez konsultantów HP na rzecz klientów, które obejmuje dostarczanie rekomendacji dotyczących aktualizacji oprogramowania układowego (mikrokodów) dla sprzętu i infrastruktury HP oraz aplikacji i systemów Microsoft. Dwa razy w roku prowadzone jest skanowanie i analiza środowiska IT klienta, którego wynikiem jest raport pozwalający ocenić stan infrastruktury i oprogramowania na dany dzień. W trakcie tych prac analizowane są incydenty oraz śledzone trendy (zmiany) zachodzące w infrastrukturze. Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania świadczone jest bezpośrednio przez inżynierów drugiego poziomu wsparcia zatrudnionych w centrach kompetencyjnych HP. Firmy HP oraz Microsoft oferują wspólny, sformalizowany proces wsparcia dla swoich produktów, a wszelkie zlecenia serwisowe związane ze sprzętem i oprogramowaniem rejestrowane są w jednym punkcie kontaktowym i rozwiązywane w tym samym miejscu. HP gwarantuje swoim klientom krótki czas reakcji na awarie. Dla sprzętu firma jest w stanie zaoferować czas odpowiedzi na zgłoszenie na poziomie Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania świadczone jest bezpośrednio przez inżynierów drugiego poziomu wsparcia zatrudnionych w centrach kompetencyjnych HP. 12

13 4 godzin, z opcją podjęcia naprawy w miejscu instalacji urządzeń. Oprogramowanie HP Insight Remote Support umożliwia automatyczną diagnostykę, monitorowanie i powiadamianie o problemach z infrastrukturą IT klienta przez całą dobę. Oprogramowanie to może zostać zainstalowane przez inżynierów HP lub skonfigurowane samodzielnie przez klienta przy asyście pracowników HP. Z kolei Oferta edukacyjna HP obejmuje pełny wachlarz szkoleń i certyfikacji Microsoftu w zakresie produktów Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Link Server, SharePoint Server oraz rozwiązań System Center i chmury prywatnej (Private Cloud) Microsoftu. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę certyfikowanych instruktorów. W ramach usługi HP zapewnia komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej lub papierowej. Usługi finansowe HP zapewnia mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu migracji systemów z platformy Windows Server To propozycja dla firm, których budżet nie pozwala na modernizację lub zakup nowej infrastruktury przy wykorzystaniu własnych środków. W ramach HP funkcjonuje dział HP Financial Services, który finansuje zakup sprzętu i oprogramowania. Oferta tego działu obejmuje różnego rodzaju elastyczne modele finansowania inwestycji w infrastrukturę IT przy uwzględnieniu cyklu życia dla tego typu produktów. Przykładowo, po upływie trzech lat klient może przeprowadzić wymianę sprzętu na nowy. We współpracy z działem HP Financial Services ustalana jest strategia inwestycji, która zakłada różne modele finansowania przedsięwzięć informatycznych, takie jak zakup lub leasing części lub całości infrastruktury sprzętowej, programowej i usług. Dlaczego HP? HP, jako jeden z nielicznych na rynku dostawców sprzętu, oprogramowania i usług, podchodzi całościowo do wszystkich rozwiązań proponowanych swoim klientom. Holistyczne podejście pozwala dostarczyć odbiorcom kompletną infrastrukturę IT, począwszy od notebooków, przez drukarki, a skończywszy na wysoko wydajnych systemach HP Converged Systems, gotowych do pracy zaraz po przywiezieniu i zainstalowaniu w centrum danych klienta. To tylko jeden z argumentów za wyborem HP jako partnera technologicznego. Dział HP Financial Services pomaga klientom w finansowaniu zakupu infrastruktury oraz rozwiązań IT. Dzięki temu klienci mogą przeprowadzić migrację swojego środowiska z platformy Windows Server 2003 do nowszej wersji bez konieczności angażowania znacznych środków własnych i ponoszenia wysokich jednorazowych kosztów inwestycji w modernizację swojej infrastruktury. Pomoc w zakresie migracji zapewnia zespół wewnętrznych ekspertów HP oraz międzynarodowa sieć autoryzowanych partnerów, którzy gotowi są przystosować i zaimplementować rozwiązania migracyjne u klienta. Partnerzy ci zaspokoją potrzeby klientów zarówno z sektora małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw klasy Enteprise. Kolejnym argumentem za wyborem firmy HP jest 30-letnie doświadczenie we współpracy z Microsoftem. Zdobyta w tym czasie wiedza i umiejętności pozwalają HP podążać za nowymi trendami, implementując i migrując do najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku, do tzw. Nowego stylu IT. HP wspólnie z Microsoft opracowały metodologię migracji, która zapewnia dopasowanie oferty do potrzeb i możliwości klienta. Innymi słowy, wszelkie procesy migracyjne z platformy Windows Server 2003 zostały opracowane i skonsultowane z Microsoft. HP dysponuje dużą liczbą przeszkolonych inżynierów oraz partnerów, którzy mogą takie prace migracyjne prowadzić u klientów. Każdy z tych specjalistów posiada certyfikacje Microsoft, co gwarantuje, że prowadzona przez nich migracja zostanie wykonana szybko i profesjonalnie. Migracja z HP daje klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że pieniądze, potrzebne na jej przeprowadzenie, zostaną właściwie wydane. HP gwarantuje także, że modernizacja środowiska IT nie będzie miała wpływu na zachodzące procesy biznesowe, dzięki czemu ciągłość działania przedsiębiorstwa na każdym etapie pozostanie niezachwiana. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów migracji z platformy Windows Server 2003 oraz oferty HP w tym zakresie znajdziemy na stronie Migracja z HP daje klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że pieniądze, potrzebne na jej przeprowadzenie, zostaną właściwie wydane. 13

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Zaktualizuj swojego Windowsa

Zaktualizuj swojego Windowsa Broszura Zaktualizuj swojego Windowsa Koniec wsparcia (End Of Support - EOS) HP Technology Services dla i migracje Microsoft Microsoft Windows 2003 Ustabilizuj i zabezpiecz swoją infrastrukturę Dnia 14

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo