Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003"

Transkrypt

1 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie?

2 Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP zapewnia klientom pełne wsparcie w procesie migracji serwerów z platformy Windows Server 2003 do najnowszej wersji tego systemu operacyjnego. W artykule omawiamy kroki, które należy przedsięwziąć, aby szybko i skutecznie, ale także przy utrzymaniu kosztów w ryzach, zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy. PROWADZĄCY Paweł Wójcik, menedżer produktu (Servers Product Manager) w firmie HP, w której zajmuje się serwerami ProLiant, czyli rozwiązaniami zaprojektowanymi w architekturze x86. Rafał Bieniek, architekt rozwiązań (Technical Support) w dziale Technology Services firmy HP. Na kolejnych stronach przedstawimy wizję HP w zakresie migracji systemów z platformy Windows Server 2003, która pomaga firmom różnej wielkości bezboleśnie przejść przez cały ten proces i definitywnie rozstać się z przestarzałym oprogramowaniem w swojej infrastrukturze IT. Koniec wsparcia Microsoft 14 lipca 2015 roku zakończy wsparcie dla systemu Windows Server To właśnie tego dnia firma Microsoft wstrzyma jakiekolwiek prace związane z utrzymaniem i rozwojem platformy systemowej Windows Server 2003, rezygnując tym samym z wydawania aktualizacji zabezpieczeń i zawartości technicznej oraz świadczenia odpłatnego wsparcia technicznego dla użytkowników tego systemu. Data ta oznacza koniec wsparcia dla wszystkich produktów z rodziny Windows Server 2003, w tym edycji Web Editon oraz Small Business Server (SBS), czyli odmiany tego systemu przeznaczonej dla małych firm. Koniec wsparcia dla tej platformy systemowej stawia przed firmami wiele nowych wyzwań, które muszą natychmiast podjąć stosowne działania, aby wyeliminować lub ograni- czyć ryzyka związanego z używaniem przestarzałego oprogramowania. Problem ten dotyczy przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów, które w swojej infrastrukturze IT nadal eksploatują serwery z systemem operacyjnym z rodziny Windows Server Zakończenie wsparcia dla Windows Server 2003 oznacza dla firm zagrożenie bezpieczeństwa systemów i danych, ograniczone możliwości rozwoju infrastruktury (np. na podstawie mechanizmów wirtualizacji), ale także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałych serwerów w organizacji. Z kolei brak aktualizacji zabezpieczeń powoduje, że system kolokwialnie mówiąc będzie dziurawy, a ochrona danych, i to nie tylko tych utrzymywanych na serwerach z Windows Server 2003, jest postawiona pod dużym znakiem zapytania. Microsoft deklaruje, że nie będzie wspierał systemu Windows Server 2003 na platformach wirtualizacyjnych. Oznacza to, że uruchamianie swoich aplikacji i usług w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem właśnie tej platformy systemowej okaże się niemożliwe. Koniec wsparcia wiąże się z pewnym ryzykiem oraz dodatkowymi kosztami. Wprowadza 2

3 też pewną niewiadomą, w jaki sposób podejść do procesu migracji systemu do jego wyższej wersji, a całą operację przeprowadzić możliwie bezboleśnie? Dodatkowy problem stanowi brak zgodności przestarzałych systemów z wymogami prawnymi. W tym kontekście warto wspomnieć o kwestiach certyfikacji, czyli konieczności zapewnienia zgodności przemysłowych przez aplikacje stosowane w przedsiębiorstwie. Brak wsparcia ze strony producenta systemu operacyjnego oznacza wyższe koszty utrzymania rozwiązań IT stosowanych w organizacji. Aby ograniczyć ryzyko związane z korzystaniem z niewspieranych technologii i aplikacji, konieczne jest dostarczenie dodatkowych elementów zabezpieczeń w warstwie sprzętowej i programowej, lub też odseparowanie dziurawych serwerów od naszej sieci. Wymaga to stosowania dodatkowych urządzeń, które będą blokowały dostęp do tych serwerów, i tym samym w pewnym stopniu chroniły przechowywane na nich dane. To wszystko generuje dodatkowe koszty, które łatwo mogą wymknąć się spod kontroli. Kolejnym problemem dla firm jest złożoność procesu migracji oraz brak wiedzy, jak taką zmianę przeprowadzić, aby wyeliminować ryzyko przestojów i zachować ciągłość działania przedsiębiorstwa. Zrozumienie tego zagadnienia jest szczególnie ważne w kontekście braku bezpośredniej możliwości aktualizacji systemu Windows Server 2003 do wyższej wersji, na przykład Windows Server 2012 R2. Spojrzenie HP na migrację HP proponuje zmianę punktu patrzenia na problem migracji, który dotyka firm wszystkich rozmiarów, zarówno tych małych, kilkuosobowych, jak i dużych przedsiębiorstw klasy Enterprise, zatrudniających wielu pracowników. Warto uświadomić sobie, że migracja z Windows Server 2003 sama w sobie nie jest opcją, na którą możemy się zdecydować lub nie, ale stanowi wyzwanie, z którym każda firma prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć, aby zagwarantować sobie wymagany poziom bezpieczeństwa oraz ograniczyć koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury IT. Firma HP wyróżnia 5 podstawowych elementów, które wpływają na postrzeganie procesu migracji oraz samej konieczności przeprowadzenia zmian w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa: 1. Problem migracji dotyczy nie tylko platformy Windows Server Do problemu migracji należy podejść we właściwy sposób, nie stosując przy tym żadnych skrótów. Jeśli zdecydujemy się na przyjęcie pewnych uproszczeń, proces wprowadzania zmian w infrastrukturze IT zajmie więcej czasu i będzie bardziej kosztowny, a przy tym nie zachowamy wymaganych procedur. 3. Konieczne jest zweryfikowanie, czy wszystkie systemy uruchamiane dotychczas na platformie Windows Server 2003 muszą zostać przeniesione do nowego środowiska. 4. Proces doboru nowych serwerów wymaga perspektywicznego spojrzenia na rozwój infrastruktury IT przedsiębiorstwa w przyszłości. Inwestycja w sprzęt ma znaczenie, a dobór odpowiednich komponentów procentuje w późniejszym czasie. 5. Nie musimy przechodzić przez to wszystko sami. Firma HP proponuje gotowe rozwiązania, które pozwalają klientom szybko przeprowadzić migrację swoich systemów do nowego środowiska, zmniejszając koszty i ograniczając emocje związane z tym procesem. Dzięki temu migracja wykonywana jest szybciej, w sposób efektywniejszy, z gwarancją, że zakończy się sukcesem. 14 lipca 2015 roku Microsoft zakończy wsparcie dla systemu operacyjnego Windows Server Oznacza to, że firma Microsoft nie będzie opracowywała ani wydawała żadnych aktualizacji dla Windows Dodatkowo firma Microsoft nie będzie prowadziła wsparcia technicznego dla tego typu systemów operacyjnych. 3

4 Czym grozi brak aktualizacji Windows Server 2003 do nowszej wersji? Nie tylko platforma Windows Problem migracji dotyczy nie tylko samego systemu Windows. To pierwszy punkt naszych rozważań na temat zasadności aktualizacji środowiska IT w przedsiębiorstwie. Jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat temu serwery, na których instalowano Windows Server 2003 działały bardzo dobrze, a administratorzy mieli do czynienia wówczas z bardzo nowoczesną, sprawdzoną technologią serwerową. Nietrudno jednak zauważyć, że w ciągu tych kilku lat, świat zrobił duży krok naprzód, a firmy na nowo zdefiniowały swoje wymagania biznesowe. Odpowiedzią na współczesne oczekiwania biznesu jest system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2, który został naszpikowany najnowszymi technologiami z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania. Mamy do czynienia z produktem odpowiednim dla czasów, w których funkcjonujemy, kiedy rozwój systemów IT wyznaczają takie trendy, jak wirtualizacja, chmura obliczeniowa czy automatyzacja. Pytanie brzmi, jak szybko i skutecznie migrować swoją infrastrukturę do najnowszej wersji platformy systemowej Microsoft? Plan migracji Migrację systemów należy traktować jako pewien proces, który należy po prostu przeprowadzić, przy czym cała operacja musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie przerywać ciągłości działania firmy, by nie zakłócić możliwości osiągania zysków przez przedsiębiorstwa. Spełnienie tych założeń wymaga dostosowania planu migracji nie tylko do aktualnych potrzeb firmy, ale szerszego spojrzenia na wymagania odnośnie do infrastruktury IT w przyszłości. Podejście to zakłada opracowanie planu strategicznego migracji, w którym określimy wizję rozwoju środowiska IT w ciągu najbliższych kilku lat. Wymaga to przyjęcia pewnych założeń, które zdecydowanie wykraczają poza okres najbliższych tygodni i miesięcy. Na tym etapie należy wyczerpująco i klarownie określić cele modernizacji infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, czyli to, co chcemy osiągnąć dzisiaj, ale i to, w jaki sposób IT ma dostarczać usługi dla biznesu jutro, aby ten mógł się odpowiednio rozwijać i przynosić zyski. Jeśli myślimy o chmurze, platforma Microsoft Windows Server 2012 R2 jest dobrym punktem startowym dla takiego rozwiązania. Na etapie planowania migracji warto zastanowić się, czy zamierzamy teraz lub w przyszłości wdrażać technologie chmurowe w swojej organizacji. Proces migracji warto rozpocząć od przygotowania listy zadań do zrobienia (to-do), która wskaże nam kierunek modernizacji infrastruktury IT. Lista ta pozwala usystematyzować oraz nakreślić strategiczne cele związane z systemami IT oraz odpowiedzieć na pytanie, czy zamierzamy wdrażać rozwiązania wirtualizacyjne, albo czy myślimy o automatyzacji zadań w naszych systemach? Nowoczesne zarządzanie IT wymaga, aby kolejne procesy, kolejne elementy, o które będziemy modernizować naszą infrastrukturę, 4

5 były wprowadzane automatycznie. Podejście to ma na celu wyeliminowanie błędów, które mogłyby zaistnieć w trakcie wdrażania nowych serwerów w przyszłości. Na etapie planowania migracji ustalamy priorytety zadań, czyli definiujemy kolejność wykonywania poszczególnych czynności oraz ich ważność. Wszystkie te ustalenia muszą być zgodne z naszą wizją na rozwój infrastruktury, ale zamiast kreować wszystko to samemu, warto posiłkować się wiedzą i doświadczeniem ekspertów HP, którzy pomogą rozpoznać obecny stan środowiska IT oraz zdefiniować cele migracji. Celem pracy konsultantów HP jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy na tym etapie rozwoju firmy warto wdrażać rozwiązania wirtualizacyjne oraz mechanizmy automatyzacji zadań zarządzania. Oczywiście wszystko to musi być zgodnie z wizją i potrzebami klienta. Proces migracji powinien uwzględniać również potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, którzy dotychczas pracowali na platformie Windows Server Elementem migracji musi być przeszkolenie pracowników do pracy w nowej infrastrukturze. Rola ekspertów z działu HP Technology Services rozpoczyna się od wskazania wymaganych szkoleń, które powinni przejść użytkownicy, aby pracować efektywnie w nowym środowisku. Migracja wyznaczoną ścieżką Nie stosujemy skrótów. To kolejne założenie, które pomaga w szybkim i skutecznym przeprowadzeniu migracji z systemu Windows Server 2003 do wyższej wersji tego środowiska. Pójście na skróty, którego nie należy mylić z szukaniem oszczędności, to złe podejście do procesu migracji, które powoduje, że zwiększamy czasochłonność poszczególnych zadań oraz narażamy firmę na dodatkowe koszty. Gdy wiemy już, jak zacząć i jak przeprowadzić migrację, konieczne jest wykonanie spisu z natury. Ma to na celu sporządzenie listy posiadanego sprzętu, serwerów oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. Kluczowym elementem tego etapu jest identyfikacja umiejętności pracowników, którzy korzystają z przestarzałej infrastruktury. Kolejny krok polega na stworzeniu listy kontrolnej w procesie migracji, czyli listy zdefiniowanych zadań, których ukończenie wymagane jest do zaktualizowania platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji. Ważne jest, aby zaplanować odpowiednią ilość czasu dla każdego z tych zadań, bowiem pewne czynności można wykonać szybciej, a inne wolniej. Na żadnym z etapów planowania migracji nie należy zapominać, aby dostosować procedury migracyjne w taki sposób, by zachować ciągłość procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych czasach aktualizacja środowiska IT nie może powodować przerw w działaniu firmy. Pracownicy działu wsparcia technicznego HP świadczą pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu aktualizacji infrastruktury IT. Nie wszystko trzeba aktualizować Nie wszystkie serwery muszą zostać zmigrowane. To punkt trzeci naszych założeń, które mogą zmienić sposób postrzegania migracji ze środowiska Windows Server Badania HP pokazały, że ok. 10% serwerów działających w infrastrukturze przedsiębiorstw to maszyny, który mogłyby zostać wycofane z użytku, bowiem administratorzy nie mają pełnej wiedzy na temat zadań i usług, które są na nich uruchamiane. Skala tego zjawiska wzrasta, jeśli w firmie jest większa liczba serwerów, a my nie potrafimy nimi należycie zarządzać. Podstawą do rozwiązania tego problemu jest zrozumienie, jaką funkcję w naszej infrastrukturze IT pełni każdy z serwerów zainstalowanych w centrum danych. Wymaga to przeprowadzenia spisu z natury wszystkich komponentów sprzętowych i elementów oprogramowania zainstalowanego na tych maszynach. Ważne jest, aby jednoznacznie stwierdzić, jakie aplikacje uruchamiane są na serwerach oraz którzy pracownicy korzystają z ich zasobów. Kluczowym elementem analizy jest zweryfikowanie obciążenia tych maszyn. Ma to szczególne znaczenie, jeśli w do naszego centrum danych zamierzamy wprowadzić mechanizmy wirtualizacyjne oraz rozwiązania, które automatyzują zarządzanie środowiskiem IT w organizacji. Migracja środowiska z platformy IT nie musi oznaczać przenoszenia serwerów w relacji jeden do jednego. Oznacza to, że nie każdy serwer z Windows Server 2003 musi zostać przeniesiony do nowej fizycznej maszyny z zainstalowanym systemem Windows Server 2012 R2. Współczesne serwery są wielokrotnie bardziej wydajne niż urządzenia dostarczane na rynek w 2003 lub w 2005 Proces migracji powinien uwzględniać również potrzeby i oczekiwania użytkowników końcowych, którzy dotychczas pracowali na platformie Windows Server Elementem migracji musi być przeszkolenie pracowników do pracy w nowej infrastrukturze. 5

6 Jednym z największych problemów Windows Server 2003 jest fakt, że został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom biznesowym sprzed kilkunastu lat. Nie odpowiada on na potrzeby współczesnych firm. roku. Dzięki rozwojowi systemów wirtualizacji zasoby pojedynczego fizycznego serwera mogą zostać podzielone na kilka wirtualnych hostów, na których możemy uruchamiać własne systemy, usługi i aplikacje. Likwidacja nieużywanych lub mało wykorzystywanych zasobów pozwala firmom zyskać więcej przestrzeni użytkowej w centrum danych, ograniczyć ilość energii elektrycznej zużywanej przez serwery oraz zmniejszyć liczbę personelu potrzebnego do zarządzania i utrzymania infrastruktury IT. W dłuższym czasie to wszystko przekłada się bezpośrednio na niższy całkowity koszt posiadania (TCO) systemów informatycznych. Migracja aplikacji z platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji oznacza także szansę na modernizację wykorzystywanych w firmie systemów i aplikacji przez ich konsolidację oraz wirtualizację. Na etapie wdrażania zmian warto zastanowić się, które aplikacje mogą być niepotrzebne, a które warto zastąpić nowszymi, działającymi szybciej i poprawniej. Działania te prowadzą do zmniejszenia kosztów licencji systemów, baz danych i innego oprogramowania użytkowego, które same w sobie stanowią wydatną część w budżecie przeznaczonym na zakup rozwiązań informatycznych. Sprzęt ma znaczenie Sprzęt ma znacznie większe znaczenie, niż myślimy, czyli punkt czwarty naszych rozważań o celach, zasadności i sposobach migracji z platformy Windows Server Oferta HP w tym zakresie jest bardzo bogata i obejmuje serwery Intela w architekturze x86, serwery Integrity, pamięci masowe oraz elementy sieciowe. HP jest jednym z nielicznych dostawców, którego portfolio produktowe obejmuje wszystkie komponenty centrum danych. W kontekście infrastruktury IT jednego możemy być pewni: zmienność jest stała, a zapotrzebowanie na moc obliczeniową ciągle wzrasta. Wynika to z dynamicznych zmian otoczenia biznesowego, w którym funkcjonuje każda firma. Wyobraźmy sobie, że infrastruktura, która dzisiaj wydaje się być doskonale zaplanowana, zaprojektowana i wdrożona, za kilka miesięcy może okazać się niewystarczająca, aby obsłużyć dodatkowe obciążenia w przypadku nagłego rozwoju biznesu, akwizycji lub uruchomienia przez firmę dodatkowej działalności. To właśnie dlatego sprzęt ma znaczenie, a oszczędności w tym obszarze mogą doprowadzić do sytuacji, w której zakupione całkiem niedawno serwery mogą okazać się niewystarczające, bez możliwości przeskalowania ich do obsługi większych obciążeń. Zbyt mało dostępnej mocy obliczeniowej przy dodatkowych obciążeniach prowadzi do degradacji wydajności oraz zwiększonych kosztów zakupu nowego sprzętu oraz utrzymania i rozwoju całości rozwiązania w przedsiębiorstwie. Na wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową w naszym centrum danych mogą mieć wpływ także nowe kierunki i trendy w rozwoju systemów informatycznych, takie jak Nowy styl IT czy Software-Defined Data Center (SDDC), czyli centrum danych kreowane przez oprogramowanie. Trendy, które zdominowały rynek IT w ostatnim czasie to mobilność (mobility), przetwarzanie dużych zbiorów danych (big data), chmura obliczeniowa (cloud computing) oraz bezpieczeństwo (security). Coraz większego znaczenia nabierają także kwestie związane z automatyzacją procesów w infrastrukturze, które pozwalają zmniejszyć koszty utrzymania i rozwoju systemów IT w przedsiębiorstwie. Kluczowe znaczenie dla 6

7 zachowania ciągłości działania IT ma czynnik ludzki, a automatyzacja zadań przekłada się bezpośrednio na ograniczenie liczby błędów popełnianych przez administratorów. Gotowe systemy HP To jeden z powodów, dla którego HP oprócz pojedynczych serwerów ma w ofercie prekonfigurowane rozwiązania (appliances), które po podłączeniu do sieci są gotowe do użytkowania, a zatem bardzo szybko mogą zostać wdrożone w istniejącej lub projektowanej infrastrukturze IT przedsiębiorstwa. W kontekście migracji systemów z platformy Windows Server 2003 do wersji 2012 portfolio rozwiązań HP obejmuje serwery DL montowane w 19-calowych szafach serwerowych, serwery z rodziny ML typu wieża (tower) oraz systemy kasetowe (blade) oznaczone symbolem BL. Nowością w portfolio produktów HP są serwery SL charakteryzujące się wysoką gęstością upakowania mocy obliczeniowej oraz nowa rodzina serwerów Apollo, obejmująca modele 6000 oraz HP jest dostawcą unikatowego na rynku rozwiązania HP Moonshot, czyli platformy serwerowej w 100% definiowanej przez oprogramowanie, która wyznacza kolejny rozdział w rozwoju technologii serwerowej. Najbardziej wymagający klienci mogą wybierać spośród rozwiązań do zastosowań krytycznych, które obejmują serwery z rodziny Integrity oraz nowy produkt HP DragonHawk, który zadebiutuje na rynek w grudniu 2014 roku. Jest to zintegrowana platforma x86 przeznaczona dla systemów o znaczeniu krytycznym, w których niezawodność i wydajność mają najwyższy priorytet. Lider wyznacza trendy 25 lat temu firma HP, wtedy jeszcze jako Compaq, wprowadziła na rynek pierwszy serwer z linii system Pro. Było to pierwsze urządzenie na platformie x86, które trafiło do odbiorców końcowych i rozpoczęło pewną epokę w wyznaczaniu przez HP trendów i standardów przemysłowych wśród rozwiązań serwerowych. Kolejnymi przełomowymi momentami w rozwoju systemów serwerowych było wprowadzenie na rynek pierwszego serwera R1000 do montażu w szafie stelażowej (wtedy także jeszcze jako Compaq), rozwój technologii blade i portfolio serwerów kasetowych (to lata ), które później znalazły naśladowców wśród innych dostawców sprzętu oraz debiut platformy HP Moonshot, która dzięki zastosowaniu niskonapięciowych procesorów pozwala na upakowanie bardzo dużej mocy obliczeniowej w niewielkiej obudowie serwera, przy uzyskaniu wysokiego współczynnika efektywności energetycznej. 9 generacja serwerów Firma HP jest liderem rynku IT, który wytycza ścieżki rozwoju serwerów, a wprowadzane przez nią nowe technologie z czasem stają się standardami przemysłowymi. W ostatnim czasie na rynek została wprowadzona nowa linia serwerów HP 9 generacji, która obejmuje urządzenia serii 10, 100, 300 oraz 500. Mamy więc pewne nawiązanie do producenta HP jest dostawcą unikatowego na rynku rozwiązania HP Moonshot, czyli platformy serwerowej w 100% definiowanej przez oprogramowanie, która wyznacza kolejny rozdział w rozwoju technologii serwerowej. Kompletne portfolio serwerów HP 7

8 Portfolio HP w zakresie serwerów ProLiant x86 obejmuje cztery serie: 10, 100, 300, 500. W kilku krokach... - historia innowacji firmy HP samochodów, firmy BMW, a kolejne setki w oznaczeniu serwerów informują o ich przeznaczeniu dla różnych segmentów rynku. Wyższe modele charakteryzują się większymi możliwościami rozbudowy, a dzięki wysokiej wydajności mogą być zamawiane także przez najbardziej wymagających klientów. Seria 10 to proste serwery HP do podstawowych zastosowań (na start), przeznaczone dla klientów, którzy mają świadomość, że ich infrastruktura nie będzie znacząco rozwijać się w przyszłości. Urządzenia te skrojone są na miarę firm z sektora SMB, które mają zdefiniowane potrzeby i określony budżet. W przypadku serii 100 mamy natomiast do czynienia z wydajniejszymi i w większym stopniu skalowalnymi systemami, skierowanymi zarówno dla rynku SMB, jak i dla większych firm. Serwery serii 300 oraz 500 przeznaczone są dla dużych przedsiębiorstw klasy Enteprise oraz specjalistycznych zastosowań, w tym środowisk High-performance computing (HPC), w których wymagane jest zapewnienie dużej mocy obliczeniowej na małej powierzchni centrum danych. Podsumujmy. Portfolio HP w zakresie serwerów ProLiant x86 obejmuje cztery serie: 10, 100, 300, 500. Spróbujmy teraz przyjrzeć się bliżej poszczególnym modelom wprowadzonym ostatnio do portfolio produktowego HP. 9 generacja produktów z serii 100 obejmuje dwa urządzenia do montażu w szafach stelażowych (rack). Pierwsze z nich to serwer DL160 o wysokości 1U, który znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, a jednocześnie mamy ograniczone miejsce w szafie serwerowej. Drugie urządzenie to serwer DL180 o wysokości 2U, który zastąpił dotychczasowy model DL380E. Z kolei DL360 oraz DL380 generacji 9 to dwa modele serwerów z serii 300, charakteryzujące się dużymi możliwościami rozbudowy, wyposażone w wiele elementów nadmiarowych (zasilanie, chłodzenie). Rodzynkiem w tym zestawieniu jest serwer DL350 generacji 9 zamknięty w obudowie typu tower, który w prosty sposób można przekształcić i zainstalować w szafie serwerowej (rack). Cechą szczególną modelu DL350 są duże możliwości rozbudowy wewnętrznej pamięci masowej. Oferta HP obejmuje także dwuprocesorowy serwer kasetowy model BL460. Jest to najlepiej sprzedający się serwer blade dostępny na rynku. Paletę rozwiązań HP uzupełnia nowa rodzina serwerów ProLiant XL230 oraz XL730, które znalazły zastosowanie w systemach Apollo 6000 oraz Apollo Są to wysoce wydajne maszyny, które dzięki bardzo gęstemu upakowaniu w szafach rackowych pozwalają osiągać niespotykaną dotychczas moc obliczeniową całego systemu na niewielkiej przestrzeni centrum danych. Warto odnotować, że wraz z systemem Apollo 8000 firma HP zdecydowała się wrócić do technologii chłodzenia cieczą. Do chłodzenia, zamiast wody lodowej, stosowana jest tutaj zwykła woda, kolokwialnie mówiąc z kranu, którą po przejściu cyklu chłodzenia możemy wykorzystać do Rozwiązania stworzone przez naszych inżynierów Serwer definiowany przez oprogramowanie Jesteśmy liderem Wytyczamy ścieżki rozwoju IT Nie zwalniamy tempa 8

9 innych celów, np. ogrzewania pomieszczeń biurowych. Pierwsze takie wdrożenie systemu Apollo 8000 w Polsce zostało już przeprowadzone na południu kraju. Serwery HP są ściśle powiązane z pozostałymi elementami infrastruktury IT warstwą sieciową, systemami pamięci masowej czy oprogramowaniem do zarządzania. W każdym z tych obszarów firma HP nieustannie wprowadza innowacje i nowe technologie, przykładając wiele uwagi do kwestii związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej, integracją elementów zabezpieczających czy też dostosowywaniem parametrów pracy serwerów do warunków panujących w centrum danych (chłodzenie). Wszystko to razem tworzy pewien ekosystem rozwiązań z rodziny ProLiant, co gwarantuje ich wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo systemów dostarczanych klientom. Kompletne rozwiązania migracyjne Na potrzeby migracji systemów i aplikacji z platformy Windows Server 2003 do wersji 2012 R2, firma HP przygotowała trzy podstawowe konfiguracje serwerowe Standard, Extended oraz Hi-End skrojone dla różnych potrzeb i budżetów, którymi dysponują klienci. Obecnie są to konfiguracje oparte na poprzedniej generacji serwerów, choć w najbliższym czasie oferta ta zostanie uzupełniona o rozwiązania 9 generacji. Podstawowa konfiguracja obejmuje pojedynczy procesor Intel E5 z możliwością rozbudowy do dwóch jednostek obliczeniowych, 8 GB pamięci RAM z opcją rozszerzenia do GB i więcej, dwa dyski twarde w obudowie na 8 nośników pamięci, kontroler macierzy, zasilacz oraz 4-portową kartę sieciową Gigabit Ethernet. Zarządzanie serwerem możliwe jest za pomocą karty zarządzania ilo4, która standardowo dołączana jest do wszystkich konfiguracji serwerów HP 8 oraz 9 generacji. Dostarczone rozwiązanie objęte jest gwarancją HP w standardzie i kosztuje zł netto, przy czym kwota ta zawiera licencję na system Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL. Konfiguracja rozszerzona (Extended) zaprojektowana została już na bazie serwerów z serii 300, a konkretnie modelu DL360p. Ceny tego systemu zaczynają się od zł netto. W obudowie typu rack modelu DL360p zamknięto nieco wydajniejsze procesory oraz więcej pamięci RAM. Dla wymagających klientów firma HP przygotowała konfigurację High-End opartą na serwerze DL380, która obejmuje 16 GB pamięci operacyjnej, zainstalowane trzy dyski SAS z możliwością rozbudowy pamięci masowej do 8, 16 lub 24 dysków, kontroler macierzy, jeden lub dwa 750-watowe zasilacze, 4-portową kartę sieciową Gigabit Ethernet oraz kartę zarządzania ilo4. W komplecie dostarczane są wysuwane szyny do montażu w szafie serwerowej. Na serwerze zainstalowano system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard PL, a całe rozwiązanie objęte jest gwarancją świadczoną w trybie Sugerowana cena detaliczna konfiguracji High-End wynosi zł netto. HP Converged Systems Oferta HP dla dużych przedsiębiorstw i korporacji obejmuje zintegrowane rozwiązania (appliances) sprzętowe z rodziny HP Converged Systems z serii 300, 500 oraz 700. Reprezentantem tej kategorii urządzeń jest system HP Converged Systems 700x zaprojektowany dla środowiska Windows, który składa się z 4 64 serwerów kasetowych (blade), macierzy dyskowych 3PAR oraz zamkniętych w tej samej pojedynczej szafie serwerowej (rack) przełączników sieci LAN/SAN. Cały system dostarczany jest do klientów w postaci gotowego, prekonfiguro- Całościowe rozwiązania dla wymagających - HP ConvergedSystems 700x for Windows 9

10 Windows Server 2012 oferowany jest w czterech edycjach: Datacenter, Standard, Essentials i Foundation. wanego rozwiązania (appliance), które wystarczy podłączyć do sieci i zacząć używać. Przygotowanie takiego systemu jest możliwe dzięki przeprowadzanym wcześniej wywiadom, które pozwalają ustalić szczegóły każdej konfiguracji, m.in. adresy IP maszyny, podział systemu dyskowego itd. Dzięki temu podejściu firma HP jest w stanie dostarczyć klientom w bardzo krótkim czasie gotową infrastrukturę IT. Systemy tego typu są chętnie wybierane przez klientów, którzy dysponują ograniczonymi zasobami kadrowymi w dziale IT, a przy tym oczekują szybkiego wdrożenia środowiska sprzętowo-programowego, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z wdrażaniem i utrzymywaniem infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Spełnienie tych wymagań jest możliwe w przypadku systemów HP Converged Systems, bowiem za całość dostarczonego rozwiązania odpowiada HP. To właśnie HP stanowi tutaj pojedynczy punkt kontaktowy (single point of contact), który umożliwia klientom zgłaszanie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem infrastruktury HP Converged Systems, zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej. HP bierze odpowiedzialność za każdy element wdrożonego rozwiązania, w tym za działanie oprogramowania firmy Microsoft na serwerach HP. Licencjonowanie Windows Server System operacyjny Windows Server 2012 R2 dostępny jest w czterech edycjach: Datacenter, Standard, Essentials oraz Foundation. Licencjonowanie pierwszych dwóch edycji, czyli Datacenter oraz Standard, wymusza konieczność zakupu licencji dostępu klienta lub urządzenia (CAL). Dwie pozostałe edycje, dostępne wraz z serwerami HP, przeznaczone są dla małych firm i zawierają w sobie licencję dla 15 (Foundation) lub 25 użytkowników (Essential). W trakcie planowania migracji z platformy Windows Server 2003 do wyższej wersji warto zastanowić się nad kierunkiem rozwoju infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie oraz wymaganiami biznesu odnośnie do zasobów IT teraz i w przyszłości. W tym kontekście pojawia się hasło chmury obliczeniowej, choć oczywiście nie jest to rozwiązanie najlepsze dla każdej infrastruktury. Oferta HP obejmuje również rozwiązania chmury prywatnej oraz chmury hybrydowej, będącej połączeniem tej pierwszej z chmurą zewnętrzną (publiczną), wdrażanej z zastosowaniem oprogramowania Windows Server Przez migrację ze wsparciem Piąty punkt naszych rozważań mówi, że przez proces migracji nie musisz przechodzić samodzielnie. W procesie tym klienci mogą posiłkować się partnerami handlowymi albo korzystać bezpośrednio z wiedzy certyfikowanych inżynierów HP, którzy bezboleśnie przeprowadzą firmę przez wszystkie etapy migracji, zapewniając specjalistyczne podejście do problemu oraz elastyczność w dostosowaniu zakresu usług do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. W procesie migracji istnieje możliwość wykorzystania aktualnych zasobów personalnych działu IT firmy, a jeśli to nie wystarczy skorzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych (outsourcing), którymi mogą być certyfikowani partnerzy HP lub wykwalifikowana kadra konsultantów HP, dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu projektów migracyjnych oraz posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami IT dla biznesu. Dział HP Technology Services oferuje kompletne usługi migracji związane z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows Server W tym zakresie firma HP oferu- 10

11 je dość standardowe podejście do migracji systemów, które obejmuje cztery zasadnicze kroki. W pierwszym kroku wykonywana jest analiza finansowa, która pozwala oszacować koszty różnych scenariuszy migracji. Na tym etapie definiowane są wymagania systemu od strony aplikacji oraz użytkowników, wykonywany jest przegląd platformy sprzętowo-programowej (system operacyjny, mechanizmy wirtualizacji) oraz analizowane są wszystkie dane związane z obciążeniem i sposobem wykorzystania obecnej infrastruktury. Przegląd systemu ma na celu zweryfikowanie, czy aktualnie używane aplikacje będą współdziałać z nową platformą, do której zamierzamy zmigrować sprzęt i oprogramowanie. Efektem tych działań jest szczegółowy projekt wraz z harmonogramem prac. Kolejny krok to aktualizacja obecnego środowiska do możliwie najwyższej wersji, aby właściwie przygotować infrastrukturę IT przedsiębiorstwa do procesu migracji. Ma to na celu uniknięcie potencjalnych problemów z przenoszeniem systemów, aplikacji i danych do nowej platformy, które mogłyby się pojawić w związku z używaniem przestarzałego, nieaktualizowanego oprogramowania. Po zakończeniu tego etapu wykonywane są testy, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy dane aplikacje użytkowe będą poprawnie działały w zaktualizowanym środowisku. Fazę przygotowań do migracji kończy weryfikacja poprawności założeń projektu, w trakcie której dokonywane jest ostateczne strojenie systemu. Dopiero mając przygotowane i zweryfikowane procedury migracyjne możemy przystąpić do procesu aktualizacji środowiska IT w firmie. Właściwy proces rozpoczyna się od przygotowania kopii bezpieczeństwa, która w przypadku wystąpienia problemów pozwala na cofnięcie wprowadzonych zmian i przywrócenie środowiska do stanu przed rozpoczęciem migracji. Efekty przeprowadzonej migracji, a zatem i poprawność wdrożenia nowej infrastruktury, mogą zostać zweryfikowane przez specjalistów Microsoft, choć jest to opcjonalna część całego tego procesu. Zakończenie migracji oraz start produkcyjny nowej platformy systemowej nie oznacza końca wsparcia świadczonego przez HP. Oferta firmy obejmuje szereg dodatkowych usług z zakresu szkoleń i transferu wiedzy, ale także asystę i wsparcie techniczne dla wdrożonego rozwiązania. Oprócz migracji systemu Windows Server 2013 oferta HP obejmuje także przeniesienie lub podniesienie wersji serwerów Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server oraz migrację usług pocztowych z serwerów pocztowych innych producentów (Lotus Domino, Postfix) do systemu Exchange. Usługi migracji HP obejmują także aktualizację rozwiązań klastrowych oraz usług terminalowych. Migracja usług Oferta HP, skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw, obejmuje usługi migracji domeny Microsoft Active Directory 2003 oraz serwera wydruków Microsoft Windows Server Zakończenie migracji oraz start produkcyjny nowej platformy systemowej nie oznacza końca wsparcia świadczonego przez HP. Oferta firmy obejmuje szereg dodatkowych usług z zakresu szkoleń i transferu wiedzy, ale także asystę i wsparcie techniczne dla wdrożonego rozwiązania. Usługi HP do migracji Windows Server

12 Doradztwo Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania Insight Remote Support HP Proactive Care - redukcja ryzyka dzięki wsparciu proaktywnemu i reaktywnemu 2003 do środowiska Windows Server w wersji 2008 R2 lub 2012 R2. Aktualizacja domeny Active Directory do wyższej wersji odbywa się przez dodanie nowych kontrolerów domenowych do domeny lub aktualizację istniejących. W cenę usługi wliczono aktualizację domeny dla jednej lokalizacji (site), podniesienie serwerów DNS i DHCP do wyższej wersji oraz dostarczenie dokumentacji wprowadzonych zmian w formie pisemnej lub elektronicznej. Usługa migracji serwera wydruków z platformy Windows Server 2003 do wersji 2008 R2 lub 2012 R2 obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie aktualizacji serwera wydruków dla maksymalnie 5 drukarek oraz rekonfigurację do 5 komputerów klienckich. Zakres usługi obejmuje także weryfikację zgodności sterowników drukarek z nową 64-bitową architekturą, a zatem wskazanie możliwości wykorzystania posiadanych urządzeń przez serwer drukarkowy Windows Server 2008R2 i 2012R2. Zmiany wprowadzone w infrastrukturze IT udokumentowane są w formie elektronicznej lub papierowej. Usługi wsparcia Każde nowe rozwiązanie wdrożone przez HP objęte jest wsparciem, które składa się z trzech elementów. Pierwszy aspekt wsparcia związany jest z doradztwem technicznym świadczonym przez konsultantów HP na rzecz klientów, które obejmuje dostarczanie rekomendacji dotyczących aktualizacji oprogramowania układowego (mikrokodów) dla sprzętu i infrastruktury HP oraz aplikacji i systemów Microsoft. Dwa razy w roku prowadzone jest skanowanie i analiza środowiska IT klienta, którego wynikiem jest raport pozwalający ocenić stan infrastruktury i oprogramowania na dany dzień. W trakcie tych prac analizowane są incydenty oraz śledzone trendy (zmiany) zachodzące w infrastrukturze. Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania świadczone jest bezpośrednio przez inżynierów drugiego poziomu wsparcia zatrudnionych w centrach kompetencyjnych HP. Firmy HP oraz Microsoft oferują wspólny, sformalizowany proces wsparcia dla swoich produktów, a wszelkie zlecenia serwisowe związane ze sprzętem i oprogramowaniem rejestrowane są w jednym punkcie kontaktowym i rozwiązywane w tym samym miejscu. HP gwarantuje swoim klientom krótki czas reakcji na awarie. Dla sprzętu firma jest w stanie zaoferować czas odpowiedzi na zgłoszenie na poziomie Wsparcie dla sprzętu i oprogramowania świadczone jest bezpośrednio przez inżynierów drugiego poziomu wsparcia zatrudnionych w centrach kompetencyjnych HP. 12

13 4 godzin, z opcją podjęcia naprawy w miejscu instalacji urządzeń. Oprogramowanie HP Insight Remote Support umożliwia automatyczną diagnostykę, monitorowanie i powiadamianie o problemach z infrastrukturą IT klienta przez całą dobę. Oprogramowanie to może zostać zainstalowane przez inżynierów HP lub skonfigurowane samodzielnie przez klienta przy asyście pracowników HP. Z kolei Oferta edukacyjna HP obejmuje pełny wachlarz szkoleń i certyfikacji Microsoftu w zakresie produktów Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Link Server, SharePoint Server oraz rozwiązań System Center i chmury prywatnej (Private Cloud) Microsoftu. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę certyfikowanych instruktorów. W ramach usługi HP zapewnia komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej lub papierowej. Usługi finansowe HP zapewnia mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu migracji systemów z platformy Windows Server To propozycja dla firm, których budżet nie pozwala na modernizację lub zakup nowej infrastruktury przy wykorzystaniu własnych środków. W ramach HP funkcjonuje dział HP Financial Services, który finansuje zakup sprzętu i oprogramowania. Oferta tego działu obejmuje różnego rodzaju elastyczne modele finansowania inwestycji w infrastrukturę IT przy uwzględnieniu cyklu życia dla tego typu produktów. Przykładowo, po upływie trzech lat klient może przeprowadzić wymianę sprzętu na nowy. We współpracy z działem HP Financial Services ustalana jest strategia inwestycji, która zakłada różne modele finansowania przedsięwzięć informatycznych, takie jak zakup lub leasing części lub całości infrastruktury sprzętowej, programowej i usług. Dlaczego HP? HP, jako jeden z nielicznych na rynku dostawców sprzętu, oprogramowania i usług, podchodzi całościowo do wszystkich rozwiązań proponowanych swoim klientom. Holistyczne podejście pozwala dostarczyć odbiorcom kompletną infrastrukturę IT, począwszy od notebooków, przez drukarki, a skończywszy na wysoko wydajnych systemach HP Converged Systems, gotowych do pracy zaraz po przywiezieniu i zainstalowaniu w centrum danych klienta. To tylko jeden z argumentów za wyborem HP jako partnera technologicznego. Dział HP Financial Services pomaga klientom w finansowaniu zakupu infrastruktury oraz rozwiązań IT. Dzięki temu klienci mogą przeprowadzić migrację swojego środowiska z platformy Windows Server 2003 do nowszej wersji bez konieczności angażowania znacznych środków własnych i ponoszenia wysokich jednorazowych kosztów inwestycji w modernizację swojej infrastruktury. Pomoc w zakresie migracji zapewnia zespół wewnętrznych ekspertów HP oraz międzynarodowa sieć autoryzowanych partnerów, którzy gotowi są przystosować i zaimplementować rozwiązania migracyjne u klienta. Partnerzy ci zaspokoją potrzeby klientów zarówno z sektora małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw klasy Enteprise. Kolejnym argumentem za wyborem firmy HP jest 30-letnie doświadczenie we współpracy z Microsoftem. Zdobyta w tym czasie wiedza i umiejętności pozwalają HP podążać za nowymi trendami, implementując i migrując do najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku, do tzw. Nowego stylu IT. HP wspólnie z Microsoft opracowały metodologię migracji, która zapewnia dopasowanie oferty do potrzeb i możliwości klienta. Innymi słowy, wszelkie procesy migracyjne z platformy Windows Server 2003 zostały opracowane i skonsultowane z Microsoft. HP dysponuje dużą liczbą przeszkolonych inżynierów oraz partnerów, którzy mogą takie prace migracyjne prowadzić u klientów. Każdy z tych specjalistów posiada certyfikacje Microsoft, co gwarantuje, że prowadzona przez nich migracja zostanie wykonana szybko i profesjonalnie. Migracja z HP daje klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że pieniądze, potrzebne na jej przeprowadzenie, zostaną właściwie wydane. HP gwarantuje także, że modernizacja środowiska IT nie będzie miała wpływu na zachodzące procesy biznesowe, dzięki czemu ciągłość działania przedsiębiorstwa na każdym etapie pozostanie niezachwiana. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów migracji z platformy Windows Server 2003 oraz oferty HP w tym zakresie znajdziemy na stronie Migracja z HP daje klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że pieniądze, potrzebne na jej przeprowadzenie, zostaną właściwie wydane. 13

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania serwerowe Sprzęt sieciowy Zasilanie awaryjne Oprogramowanie dla firm Wsparcie techniczne.

Rozwiązania serwerowe Sprzęt sieciowy Zasilanie awaryjne Oprogramowanie dla firm Wsparcie techniczne. Rozwiązania serwerowe Sprzęt sieciowy Zasilanie awaryjne Oprogramowanie dla firm Wsparcie techniczne Thomas IT jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku informatycznym. Oferujemy wysokiej klasy sprzęt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!!

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Agenda HP Proactive

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT Krzysztof Klimczak TSS Sales Helping business stay in business -Wprowadzenie znaczenie usług wsparcia technicznego - Oferta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo