Silne czy słabe? h=log2(b), a potem h*l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Silne czy słabe? h=log2(b), a potem h*l"

Transkrypt

1 Eksperci od lat wieszczą koniec haseł statycznych jako metody uwierzytelniania. Jak jednak pokazuje praktyka, są to bardziej pobożne życzenia niż stan faktyczny. A skoro - jak wiele wskazuje - hasła raczej pozostaną w użyciu, spróbujmy podsumować to, co pozwala na korzystanie z nich w miarę bezpiecznie i wygodnie. Za przykład potwierdzający utrzymywanie się haseł statycznych jako jednej z głównych metod uwierzytelniania, niech posłuży historia znana autorowi niniejszego artykułu. Jakiś czas temu wdrażano system uwierzytelniania dwuelementowego, opartego na tokenach znanego producenta, w jednej z instytucji finansowych. Wdrożeniem były objęte systemy Windows i Unix/Linux. Po pół roku od zakończenia wdrożenia już połowa administratorów systemów Unix wróciła do haseł statycznych. Po kolejnych 6 miesiącach tokenów używało już tylko 25% administratorów. Obecnie, gdy minęły ponad dwa lata od wdrożenia (okres działania tokenów wynosi w tym projekcie 3 lata), tylko jeden administrator systemów Unix pozostał wierny tokenom i stosuje je do uwierzytelniania w kluczowym z biznesowego punktu widzenia systemie finansowym - jednym systemie. Tokeny pozostały w użytku w niezmienionej liczbie jedynie do uwierzytelniania VPN. Silne czy słabe? Algorytm generowania haseł Hasła statyczne należą do grupy mechanizmów uwierzytelniania jednoelementowego (obok uwierzytelniania wieloelementowego). Możemy wyróżnić przynajmniej kilka ich kategorii. Czasami korzysta się z haseł numerycznych przyjmujących postać PIN-ów. Z reguły nie są one długie (do 6 znaków), a ich zastosowanie ogranicza się w korporacjach do urządzeń fizycznej kontroli dostępu. Wykorzystuje się je również jako mechanizm zabezpieczania dostępu do wieloelementowych urządzeń uwierzytelniania (np. tokenów). Najpopularniejsze są jednak wieloznakowe hasła alfanumeryczne. Siłę hasła zwykło się określać terminem entropia (stopień losowości i nieuporządkowania), który zawdzięczamy nieżyjącemu już matematykowi Claude Shannonowi. Jednostką entropii jest zwyczajowo bit. Im wyższą ma wartość, tym hasło bezpieczniejsze. Ponieważ - jak wiadomo - "matematyka jest wszędzie," także w naszym przypadku powstało równanie, które może posłużyć do obliczenia entropii hasła: h=log2(b), a potem h*l - gdzie "b" to zbiór znaków, z którego można stworzyć hasło, a "l" to liczba znaków w haśle. Jeżeli przyjmiemy, że na klawiaturze komputera mamy do dyspozycji 94 znaki [h=log2(94)], to entropia jednego znaku wyniesie Jeżeli pomnożymy tą wartość przez długość hasła uzyskamy entropię hasła w bitach. Przyjmuje się, że bezpieczne hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać cyfry, duże i małe litery oraz znaki specjalne (np. #,$). Okazuje się przy tym, że nie bez 1 / 5

2 znaczenia jest "mechanizm" generowania haseł. Hasła tworzone przez użytkowników mają znacznie niższy poziom entropii niż hasła generowane losowo. Szacuje się, że np. 8-znakowe hasło tworzone przez użytkownika może sięgnąć 30 bitów, podczas gdy hasło generowane losowo - 52 bitów, przy założeniu, że wykorzystywany jest alfabet 94-znakowy (klawiatura komputera). Dzieje się tak głównie dlatego, że użytkownicy podświadomie stosują pewne wzorce, np. częściej używają niż "/". Nie mówimy tutaj o królowej haseł wśród administratorów: "dupa1" lub jego bardziej finezyjnej Proponujemy wyliczenie entropii takiego hasła. Stosuje się zatem różne sposoby konstruowania haseł. Najbardziej intuicyjnym jest podmiana określonych znaków tak, aby fonetycznie tworzyły wyraz (szczególnie w hasłach anglojęzycznych np. - istnieją już jednak słowniki haseł tego typu wykorzystywane przez narzędzia do łamania haseł. Bardziej zaawansowane metody stosują algorytmy losowe lub pseudolosowe. Dla przykładu: firma GRC (Gibson Research Corporation) do generowania bezpiecznych, ale też ekstremalnie trudnych do zapamiętania haseł korzysta z własnego algorytmu pseudolosowego. Każdorazowe odwiedziny na stronie (ww.grc.com/passwords.htm) powodują losowe wygenerowanie trzech rodzajów haseł: 64-bitowe (szesnastkowe), 63-bitowe (ASCII), 63-bitowe (znaki alfanumeryczne). Przeglądając różnego rodzaju statystki dotyczące czasu potrzebnego na odgadnięcie czy złamanie hasła, można dojść do wniosku, że tak naprawdę za bezpieczne można uznać hasło składające się z 9-10 znaków (stosując małe i duże litery, znaki specjalne, cyfry). Daje to 949 możliwych kombinacji (prawie 573 biliardy kombinacji). Złamanie takiego hasła zajęłoby kilkanaście lat. Na pomoc pamięci Cały czas jednak musimy borykać się z podstawowym ograniczeniem - naszą pamięcią. O ile hasła literowe łatwo zapamiętać, o tyle już takie losowe, wieloznakowe składanki mogą stanowić problem. Tutaj pojawia się zadanie dla mniej lub bardziej zaawansowanych systemów zarządzania hasłami. Jednym z najprostszych, ale jednocześnie bogatych w funkcje i stosowanych w wielu korporacjach jest KeePass (keepass.info). Tabela przedstawia skrótowo najważniejsze funkcje tego narzędzia. Poza KeePassem spotyka się także inne narzędzia tego typu, np. darmowy Password Safe (passwordsafe.sourceforge.net) czy płatny RoboForm (roboform.com). Rzecz jasna, świetnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie scentralizowanego systemu 2 / 5

3 zarządzania tożsamością IAM (Identity and Access Management), obejmującego nie tylko prostą kwestię przechowywania haseł, ale przede wszystkim zarządzanie ich cyklem życia, procesem zakładania i kontroli kont użytkowników, synchronizacją. Funkcjonują także okrojone systemy zarządzania hasłami, oferujące tylko pewien zakres funkcji, np. SSO (Single-Sign-On) z wymuszaniem kontroli jakości i czasu zmiany hasła, czy RSO (Reduced-Sign-On). Jak jednak już wspomniano, są takie miejsca w infrastrukturze, które nawet tym narzędziom potrafią się wymknąć. Żaden administrator nie lubi poddawać się rygorystycznej polityce kontroli. Walka z hasłem Jak już wcześniej wspomniano, hasła często dają jedynie pozorne poczucie bezpieczeństwa. Istnieje wiele zagrożeń, na które mechanizmy uwierzytelniania wieloelementowego są znacznie mniej podatne. Do najczęściej występujących zagrożeń możemy zaliczyć przechwytywanie i łamanie haseł. Przejęcie hasła może nastąpić na różnych etapach cyklu życia hasła. U administratorów rolę żółtych karteczek pełnią często pliki tekstowe, arkusze Excel itp. przechowywane w postaci niezaszyfrowanej. Nie jest więc potrzebny żaden szczególny wysiłek, aby je przechwycić. Bardzo często zdarza się też, że tworzone są tzw. hasła powitalne - tzn. przypisywane do nowego konta domyślnie (np. dla kont serwisowych hasło startowe to "witaj.serwis"). Teoretycznie hasła te powinny być zmieniane już po pierwszym użyciu. W praktyce proces zakładania konta szwankuje i zapomina się o wymuszaniu zmiany hasła, albo brakuje mechanizmów kontroli jakości zmienianego hasła - nierzadko zmienia się hasło na to samo. Kolejny problem to przesyłanie haseł - zarówno do systemu, do którego ma nastąpić uwierzytelnienie, jak i pomiędzy administratorami/użytkownikami. Na każdym etapie transmisji istnieje ryzyko podsłuchania hasła. Może to nastąpić chociażby na poziomie wpisywania hasła "dzięki" obecności keyloggera. Bardzo często pojawiają się narzędzia, które kuszą użytkownika licznymi funkcjami, ale w rzeczywistości ich podstawowym zadaniem jest kradzież danych uwierzytelniania. Do tego dochodzi przesyłanie haseł protokołami, które domyślnie lub w ogóle nie pozwalają na szyfrowanie transmisji. Standardowo to telnet (nadal stosowany w wielu urządzeniach sieciowych), FTP czy poczta. Skuteczną techniką sniffingu jest stare dobre "wiszenie nad głową" oraz różne socjotechniki. Jeżeli czegoś nie da się podsłuchać, można to próbować złamać. Tutaj mamy do dyspozycji przynajmniej kilka technik i kilkaset narzędzi, które ułatwiają to zadanie. Do najpopularniejszych ataków tego typu należą ataki słownikowe, oparte na przygotowanych wcześniej bazach słów lub zwrotów - ostatnio modna jest baza danych tzw. haseł 3 / 5

4 mnemonicznych. Jest to najszybsza metoda odgadywania haseł, jednocześnie jednak wymagająca od łamiącego posiadania wielogigabajtowej bazy odpowiednich słów. Wariantem metody słownikowej są tzw. tęczowe tablice (rainbow tables), które w przeciwieństwie do słowników nie zawierają słów/wyrażeń, a listę wartości ich funkcji skrótu. Najprostszą linią obrony przed łamaczami wykorzystującymi tęczowe tablice jest stosowanie sumy kontrolnej hasła, generowanej z użyciem tzw. soli (salt), czy elementu losowego "dorzucanego" do standardowego algorytmu generowania sumy kontrolnej. Salt sprawia, że to samo hasło dla dwóch różnych użytkowników będzie miało zupełnie inną funkcję skrótu. Im większa wartość soli, tym większy poziom bezpieczeństwa. Odmianą ataków słownikowych są ataki mieszane, tzn. do zwrotów zawartych w słownikach są dodawane kolejno różne znaki specjalne. Jeżeli ten sposób zakończy się niepowodzeniem, można spróbować metody brute force, gdzie podejmowana jest próba sprawdzenia każdej możliwej kombinacji liter i znaków. Brute force w przypadku długich i złożonych haseł jest metodą niezwykle czasochłonną i w zasadzie mało użyteczną. Skuteczność takich ataków maleje jeszcze bardziej, jeżeli systemy, do których następuje uwierzytelnienie, mają włączoną blokadę konta po niewielkiej liczbie nieudanych logowań. Dobrze, jeśli czas blokady wzrasta wraz z kolejną nieudaną próbą. Wreszcie, jeżeli napastnik nabierze przekonania, że złamanie hasła zajmie zbyt wiele czasu, może je zwyczajnie ominąć, wykorzystując choćby podatności systemu operacyjnego lub słabości mechanizmów związanych z procesem obsługi haseł (np. źle zaprojektowany proces odzyskiwania hasła). Przykładowo, dość popularnym atakiem jest wykorzystanie cechy modułów FireWire (lub ilink), umożliwiającej bezpośredni dostęp do pamięci (DMA) z pominięciem systemu operacyjnego. Nie ma więc znaczenia, czy przedmiotem ataku są wiekowy XP, Vista czy Windows 7. Wystarczą kabel FireWire, odpowiednie narzędzie (np. winlockpwn) i kilkunastosekundowy dostęp fizyczny do komputera. Na szczęście wymyślono narzędzia chroniące przed tym atakiem (np. FirewireBlocker), które jednak nie są preinstalowane na systemach Windows. Lan Manager HASH w pigułcelm Hash - Windows 2000, Windows XP (SP2), Windows 2003 domyślnie przechowują wartości funkcji skrótu dla haseł. W Windows Vista LM Hash jest wspierany, ale wyłączony. Wszędzie tam, gdzie LM Hash jest włączony, Microsoft zaleca wyłączenie tego mechanizmu (support.microsoft.com/kb/299656)ntlm Hash (v1 i v2) - Vista, Windows 7 i Windows 2008 LM Hash - bardzo łatwy do złamania, ponieważ: 4 / 5

5 - nie wykorzystuje tzw. salt (elementu losowego "dorzucanego" podczas generowania skrótu), - zamienia wszystkie litery na wielkie, - dzieli hasła na 7-bajtowe fragmenty. Pierwszym narzędziem wykorzystującym Rainbow Tables do łamania haseł był OphCrack (obecnie zarówno w wersji Windows XP, jak i Windows Vista). Narzędzia: Rainbow Tables - w większości przypadków płatne, część dostępna bezpłatnie z OphCrack - (ophcrack.sourceforge.net/) - łamacz wartości hash LM/NTML RainbowCrack - (project-rainbowcrack.com) - łamacz wartości hash LM, NTLM, MD5, SHA1, MYSQLSHA1, HALFLMCHALL, NTLMCHALL fgdump (www.foofus.net/fizzgig/fgdump/) - zrzucanie danych uwierzytelniających lokalnie lub z systemów zdalnych syskey - wbudowane narzędzie Windows, umożliwia szyfrowanie pliku SAM - jedno z zabezpieczeń przed łamaczami haseł cachedump - zrzucanie zapisanych w cache'u danych uwierzytelniających John The Ripper - (www.openwall.com/john/) - narzędzia do odzyskiwania haseł Cain and Abel - (www.oxid.it/cain.html) - narzędzie do "odzyskiwania" haseł źródło: securitystandard.pl 5 / 5

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

LUKI W ZABEZPIECZENIACH, KTÓRE MOGĄ ZASZKODZIĆ WITRYNIE

LUKI W ZABEZPIECZENIACH, KTÓRE MOGĄ ZASZKODZIĆ WITRYNIE LUKI W ZABEZPIECZENIACH, KTÓRE MOGĄ ZASZKODZIĆ WITRYNIE WIEDZA TO POTĘGA: PRZEWODNIK FIRMY SYMANTEC PO METODACH OCHRONY WITRYN INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI 3 Złudne poczucie bezpieczeństwa może wiele kosztować

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO

Paweł Kowalski, Dane i Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Escape Magazine, http://www.escapemag.pl. Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski DANE I BEZPIECZEŃSTWO http://www.escapemag.pl 2 DANE I BEZPIECZEŃSTWO Paweł Kowalski Skład i łamanie: Kamil "Cebula" Cebulski Projekt i wykonanie okładki: Maciej "Gilek" Kłak Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 3 (20) 2013, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku rzecz o popularnym YouTube i nie tylko Wirtualny komputer Praca zdalna www.tyfloswiat.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo