Dni płodne - okres, w którym moŝe dojść u kobiety do zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni płodne - okres, w którym moŝe dojść u kobiety do zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki."

Transkrypt

1 ANTYKONCEPCJA

2 Dni płodne - okres, w którym moŝe dojść u kobiety do zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki. Choć komórka jajowa obumiera po godzinach, okres dni płodnych wydłuŝa się ze względu na dłuŝszą (2-5 dni) Ŝywotność plemników. Podczas średniego (28 dni) cyklu miesięcznego kobiety, z owulacja na ok. 14 dni przed miesiączką, dni płodne przypadają średnio na czas pomiędzy 10 a 18 dniem cyklu.

3

4 Wskaźnik ten wyznacza się jako pomnoŝony przez 1200 (u niektórych badaczy 1300) stosunek liczby niezamierzonych poczęć do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej metody antykoncepcji. Podaje więc liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet (ok 1200 cykli). Im niŝszy jest wskaźnik Pearla, tym metoda jest skuteczniejsza. Bez stosowania antykoncepcji wskaźnik Pearla wynosi 60-85, co oznacza, Ŝe ze 100 kobiet nie stosujących Ŝadnej z metod antykoncepcji w ciągu roku w ciąŝę zachodzi z nich.

5 Skuteczność róŝnych metod antykoncepcyjnych wg. wskaźnika Pearl'a bez antykoncepcji kalendarzyk małŝeński metoda termiczna 4-17,3 metoda obserwacji śluzu szyjkowego (Billingsów) 0,9-12 stosunek przerywany prezerwatywa 3,9-13,8 błona dopochwowa 2,5-3,5

6 kapturek naszyjkowy 6-8 metody chemiczne dopochwowe 0,8-8 wkładka wewnątrzmaciczna 1,2-3 doustne tabletki jednofazowe 0,0-0,12 doustne tabletki dwufazowe 0,0-0,54 tabletka gestagenna 1-4 progestageny o przedłuŝonym działaniu 5-6 antykoncepcja postkoitalna 0,4-2,4

7 prezerwatywy dla męŝczyzn i kobiet pigułki i tabletki antykoncepcyjne zastrzyki zawierające hormony wkładki wewnątrzmaciczne kapturek naszyjkowy diafragma (błona dopochwowa) gąbka dopochwowa pianki, globulki, kremy, płyny plastry antykoncepcyjne

8 wstrzemięźliwość płciowa metoda termiczna metoda Billingsów kalendarzyk małŝeński stosunek przerywany

9 Mechaniczne Prezerwatywa Diafragma = błona dopochwowa Kapturek naszyjkowy Gąbka dopochwowa Prezerwatywa dla kobiet Wkładki wewnątrzmaciczne

10 Chemiczne Kremy Pianki Globulki Płyny

11 ANTYKONCEPCJA HORMONALNA I. Jednoskładnikowe II. III. Dwuskładnikowe (jedno, dwu i trójfazowe) Minipigułka ANTYKONCEPCJA CHIRURGICZNA (STERYLIZACJA) I. Powidzanie jajników II. Podwiązanie jader = wazektomia ANTYKONCEPCJA AWARYJNA

12

13 To jednoskładnikowa tabletka progestagenna. Mechanizm jej działania polega na wywołaniu zgęstnienia śluzu szyjkowego, zmniejszenia ilości i rozmiaru jej naczyń krwionośnych, co zmniejsza prawdopodobieństwo implantacji. Działanie minipigułki na śluz rozpoczyna się po około 4 godzinach od zaŝycia tabletki i trwa u niektórych kobiet tylko do 27 godzin. NaleŜy więc zaŝywać minipigułkę codziennie o tej samej porze. Tolerancja wynosi tylko 3 godziny. W przeciwieństwie do tabletki dwuskładnikowej minipigułka nie hamuje owulacji. Według róŝnych źródeł ok. 40% kobiet jajeczkuje zupełnie normalnie w czasie stosowania minipigułki, u ok. 40% dochodzi do zaburzeń tego procesu, a tylko u ok. 20% do zahamowania owulacji. Wskaźnik Pearla dla minipigułki wynosi 0,5 do 4. UzaleŜniony jest m.in. od wieku kobiety. Po 35 roku Ŝycia osiąga on wskaźnik ok. 1.

14 Preparaty jednoskładnikowe, zawierające tylko gestagen (przedstawicielem progesteron). Działanie antykoncepcyjne tych środków polega głównie na zmienianiu właściwości śluzu w szyjce macicy i utrudnianiu wnikania plemników do dróg rodnych kobiety. Hormony te hamują równieŝ owulację, ale tylko u 70% kobiet. Tabletki tego typu są mniej skuteczne od dwuskładnikowych. Jeśli jednak dojdzie do zapłodnienia, gestageny utrudniają zagnieŝdŝanie zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy, nie dopuszczając do ciąŝy. Jednoskładnikowe środki antykoncepcyjne stosuje się ciągle, nawet w trakcie trwania krwawienia miesięcznego.

15 Zawarty w tych preparatach etynyloestradiol (pochodna naturalnego estradiolu) hamuje wydzielanie FSH uniemoŝliwiając dojrzewanie pęcherzyków Graffa i tym samym komórek jajowych. Natomiast gestageny (równieŝ obecne w tabletkach) hamują owulację (zmiana śluzu szyjki macicy).uniemoŝliwiają zapłodnienie i powstanie zarodka. Przyjmuje się codziennie, przez 21 dni, rozpoczynając od pierwszego dnia cyklu miesiączkowego (od pierwszego dnia miesiączki). Następnie robi się 7 dniową przerwę, w trakcie której powinno wystąpić krwawienie. Kolejną serię tabletek rozpoczyna się 8 dnia, od wzięcia ostatniej tabletki z poprzedniej serii. Maksymalny dopuszczalny czas opóźnienia w przyjęciu pigułki to 12 godzin. Jeśli minie ponad12 godz. spóźnienia, to zostawiamy ją w opakowaniu, a kolejną przyjmujemy o prawidłowej porze. Jednak przez najbliŝsze 7 dni musimy stosować dodatkową metodę zapobiegania niepoŝądanej ciąŝy,

16 układu krąŝenia (powikłania zatorowo-zakrzepowe, zawał mięśnia sercowego u palaczek po 35. r.ŝ., nadciśnienie tętnicze), wątroby (kamica pęcherzyka Ŝółciowego, Ŝółtaczka, pierwotny rak wątroby), rak szyjki macicy i sutka, Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne nie powinny być stosowane w następujących przypadkach: podczas karmienia piersią, przy występowaniu otyłości (BMI > 30 kg/m2), przy zastawkowych wadach serca, stanach po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, przy zaburzeniach krzepliwości, chorobach zatorowo-zakrzepowe w przeszłości lub w rodzinie, w, nowotworach estrogenozaleŝnych (rak sutka), w chorobach układowych (toczeń rumieniowaty trzewny, sklerodermia, kolagenozy), w chorobach psychicznych (zwłaszcza psychoza maniakalnodepresyjna), w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

17 * Tabletki antykoncepcyjne naleŝy przyjmować o stałej porze. * JeŜeli przed upływem 4 godzin od połknięcia tabletki kobieta zwymiotuje, naleŝy przyjąć kolejną tabletkę. * Termin miesiączki moŝna przesunąć, przyjmując kolejne opakowania tabletek przez siedmiodniowej przerwy. * MoŜliwe jest gorsze wchłanianie hormonów z pigułki podczas stosowania niektórych antybiotyków. Dlatego tez podczas kuracji i do 7 dni od jej zakończenia powinno się stosować dodatkowe zabezpieczenie. * Skuteczność antykoncepcyjna pigułek mogą takŝe zmniejszać niektóre ziołowe leki (np. dziurawiec i preparaty przeczyszczające). * Przy zmianie tabletek na inne powinno się nie robić siedmiodniowej przerwy. * Pigułka zabezpiecza przed niepoŝądaną ciąŝą, prezerwatywa przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

18

19

20 Większość (te bez zbiorniczka z hormonami) ma wyłącznie mechaniczne działanie, utrudniające ruch plemników. Dzieje się tak dlatego, Ŝe spirala powoduje jałowy (pozbawiony bakterii) odczyn zapalny. Jony miedzi dodatkowo unieruchamiają plemniki. Wkładka antykoncepcyjna zmienia takŝe śluzówkę macicy przez co uniemoŝliwia zagnieŝdŝanie się wczesnej formy zarodka w błonie śluzowej macicy. Wkładki są stosunkowo drogie, ale w przeliczeniu na okres trwałości moŝe (i na pewno) się opłaca. Większość wkładek działa skutecznie przez 5-6 lat, w zaleŝności od typu. Wady tej metody: * moŝe wydłuŝać krwawienia miesięczne - nie jest zalecana dla kobiet, które długo i intensywnie miesiączkują; * nie moŝna korzystać jeśli kobieta przechodzi infekcje dróg rodnych; * nie moŝna korzystać, gdy kobieta ma wrodzone wady macicy, np. mięśniaki; * spirala "nie lubi" stosowania tamponów.

21

22

23 Kapturek naszyjkowy ma średnicę od 2 do 5 cm. Po załoŝeniu naleŝy go usunąć w ciągu 24 godzin. Zakładania uczy lekarz podczas wizyty. Jest to niezbyt skuteczna metoda antykoncepcyjna, nie chroni równieŝ przed zakaŝeniami i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Błony dopochwowe są wykonane z gumowej błony, która jest rozciągnięta na spręŝystym pierścieniu. Błony mają średnice od 6 do 9 cm i muszą być dopasowane przez lekarza. NaleŜy ja uŝywać tylko i wyłącznie z kremami i piankami antykoncepcyjnymi. Błona powinna pozostać w pochwie 6 do 12 godzin po stosunku.

24 Gąbka dopochwowa to jedna z mechanicznych metod antykoncepcji. Gąbki dopochwowe są płaskie okrągłe. Z jednej strony maja tasiemkę, z drugiej lekkie wgłębienie. Antykoncepcyjne gąbki dopochwowe działają podobnie jak kapturki dopochwowe, z tym Ŝe gąbka dodatkowo nasączona jest chemicznym środkiem plemnikobójczym. Jest ona bardzo prosta w uŝyciu - naleŝy ja namoczyć w wodzie, wycisnąć i włoŝyć do pochwy. Po stosunku pozostawić na 6 godzin, następnie wyjąć i wyrzucić.

25

26

27

28

29 Ma na celu zahamowanie owulacji. Wykonywany jest co 3 miesiące. Wadą tego typu antykoncepcji jest moŝliwość niekorzystnego wpływu na nastrój, masę ciała i cerę. Powrót do płodności po ostatniej iniekcji nie następuje od razu, lecz po upływie kilkunastu miesięcy. Zastrzyki antykoncepcyjne podawane są domięśniowo. Podczas stosowania tego rodzaju antykoncepcji mogą nie występować miesiączki, ani Ŝadne inne krwawienia z dróg rodnych. Mechanizm działania polega m.in. na: * zmianach w składzie śluzu w szyjce macicy, utrudniające ruch plemników, * hamowaniu procesów wzrostowych w błonie śluzowej macicy, * zmianach fizyko - chemicznych w płynach znajdujących się w jamie macicy i jajowodach.

30 Przyklejamy go raz na tydzień np. na ramieniu, pośladku, brzuchu. Plaster działa przez tydzień, a po tym czasie naleŝy go zmienić na nowy. W ciągu miesiąca trzy razy naklejamy plaster, po tym czasie w ostatnim tygodniu występuje miesiączka. Plaster stopniowo uwalnia hormony, które przez skórę wnikają do krwi.

31

32 Ta metoda polega na wszczepieniu pod skórę implantów (5-6 pręcików o wymiarach 34x2,4mm), z których uwalnia się hormon zapobiegający jajeczkowaniu i zagęszczający śluz szyjkowy w szyjce macicy. Implanty umieszcza się po wykonaniu niewielkiego nacięcia skóry na wewnętrznej stronie ramienia (nieco powyŝej stawu łokciowego). Implanty naleŝy usunąć po 5 latach od wszczepienia. Skuteczność według indeksu Pearla wynosi od 0,2 do 1,6 w pierwszym roku po wszczepieniu implantów, w latach następnych wzrasta do 3.

33 Pigułka po" - zawierający bardzo duŝą dawkę hormonów (estrogen, progestagen lub estrogen połączony z progestagenem), który przyjmuje się po stosunku Środek jest skuteczny w 90-95% przypadków, jeśli zostanie przyjęty w ciągu 72 godzin od zdarzenia. W Polsce środek sprzedawany jest na receptę. Do obrotu dopuszczone W Polsce środek sprzedawany jest na receptę. Do obrotu dopuszczone są Postinor Duo i Escapelle (preparaty progestagenowe).

34 Hormonalną terapię zastępczą najlepiej rozpocząć juŝ w okresie przed menopauzalnym, gdy występuje niedobór progesteronu. Cykle stają się wtedy nieregularne, skrócone do dni lub wydłuŝone ponad 30 dni. Zmienia się charakter krwawień miesięcznych, które stają się obfite, ze skrzepami i przedłuŝone ponad 5 dni. Na kilka dni przed miesiączką pojawiają się plamienia. Dzieje się tak, gdyŝ stopniowo wraz z wiekiem wzrasta liczba cykli bezowulacyjnych, które przewaŝają na kilka lat przed menopauzą. Brak tworzenia ciałka Ŝółtego powoduje niedobór progesteronu. Stałe oddziaływanie estrogenów doprowadza więc do patologicznych rozrostów błony śluzowej macicy i powstawania torbieli czynnościowych Jajników. Hormonalna terapia zastępcza działa hamująco na osteoporozę. Dzieje się tak dlatego, Ŝe w osteoblastach, czyli komórkach tworzących kości, znajdują się receptory dla estrogenów, które pobudzają aktywność tych kościotwórczych komórek.

35 1. Podczas pierwszego stosunku a) nie moŝna zajść w ciąŝę, więc niepotrzebne są Ŝadne zabezpieczenia. b) moŝna zajść w ciąŝę tak samo, jak w przypadku wszystkich następnych. c) bezpieczeństwo zaleŝy od pozycji seksualnych. 2. Stosunek przerywany w przypadku chłopaka z duŝym doświadczeniem a) świadczy o jego refleksie i odpowiedzialności. b) daje gwarancję bezpieczeństwa. c) nie jest skutecznym sposobem na uniknięcie ciąŝy.

36 3. Najskuteczniejsza metoda zapobiegania ciąŝy to: a) pigułki antykoncepcyjne. b) kalendarzyk małŝeński. c) prezerwatywa. 4. Do środków antykoncepcyjnych wydawanych wyłącznie na receptę naleŝą: a) globulki, pianki, kremy i Ŝele plemnikobójcze. b) prezerwatywy. c) tabletki hormonalne.

37 5. Jeśli podczas seksu nie zastosowaliście Ŝadnej metody antykoncepcyjnej albo jeśli metoda zawiodła, dziewczyna powinna przede wszystkim: a) intensywnie skakać przez co najmniej pół godziny. b) pójść jak najszybciej do lekarza i prosić o receptę na pigułki antykoncepcyjne. c) umyć się dokładnie pod prysznicem. 6. Antykoncepcja po stosunku to: a) nielegalne w Polsce pigułki poronne b) Ŝel plemnikobójczy c) tabletki stosowane do 72 godzin po stosunku.

38 Prawidłowe odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6c 0-3 prawidłowych odpowiedzi Daj sobie na razie spokój w temacie pierwszego razu. A jeśli masz go juŝ za sobą, lepiej nie próbuj więcej, dopóki nie będziesz kumać podstawowych faktów. Inaczej moŝesz wpaść w niezłe tarapaty. 4-5 prawidłowych odpowiedzi Powinieneś (powinnaś) jeszcze sporo poczytać o skutkach seksu. Kojarzysz juŝ trochę, ale to za mało, Ŝeby pakować się na głęboką wodę. 6 prawidłowych odpowiedzi Z taką znajomością tematu nie zginiesz a przynajmniej nie grozi ci wpadka. Kiedy podejmiesz juŝ decyzję o starcie, zawsze pamiętaj o przełoŝeniu teorii na praktykę.

39

40

Metody antykoncepcji u kobiet i mężczyzn

Metody antykoncepcji u kobiet i mężczyzn Metody antykoncepcji u kobiet i mężczyzn Metody mechaniczne 1. Błony dopochwowe 2. Prezerwatywa dla kobiet Wkładki wewnątrzmaciczne Przeciwwskazania: * zapalenie przydatków * podejrzenie ciąży * zakażenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie stosowania antykoncepcji po urodzeniu dziecka

Rozpoczęcie stosowania antykoncepcji po urodzeniu dziecka Lothian Sexual & Reproductive Health Services Poradnia Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego Rozpoczęcie stosowania antykoncepcji po urodzeniu dziecka Pomagamy Ci wybrać najlwłaściwszą dla Ciebie metodę

Bardziej szczegółowo

Metody planowania rodziny

Metody planowania rodziny Metody planowania rodziny Idealna metoda planowania rodziny skuteczna bezpieczna wygodna w stosowaniu posiadająca długotrwałe i jednocześnie odwracalne działanie tania chroniąca przed chorobami przenoszonymi

Bardziej szczegółowo

Etymologicznie słowo antykoncepcja znaczy tyle co anty-przeciw, koncepcja-poczęcie czyli działanie przeciwko poczęciu.

Etymologicznie słowo antykoncepcja znaczy tyle co anty-przeciw, koncepcja-poczęcie czyli działanie przeciwko poczęciu. Etymologicznie słowo antykoncepcja znaczy tyle co anty-przeciw, koncepcja-poczęcie czyli działanie przeciwko poczęciu. Skuteczność środków antykoncepcyjnych, również metod NPR, określa się wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI

INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI Almirall Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa Tel. +48 22 330 02 57 TOT/12.2011/IOA Rozwiązania z myślą o Tobie Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI. TOCTINO (Alitretynoina) INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI. TOCTINO (Alitretynoina) INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTKI TOCTINO (Alitretynoina) INFORMACJE NA TEMAT ANTYKONCEPCJI Podmiot odpowiedzialny Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA A WIĘŹ MAŁśEŃSKA

ANTYKONCEPCJA A WIĘŹ MAŁśEŃSKA ANTYKONCEPCJA A WIĘŹ MAŁśEŃSKA Marek Kośmicki Warszawa KONFERENCJA MIŁOŚĆ BEZ GRANIC - JAK POGŁĘBIĆ WIĘŹ MAŁśEŃSKĄ 3. marca 2009 - wtorek - godz. 19:20-19-40 Aula Magna, Instytut Elektrotechniki, ul. PoŜaryskiego

Bardziej szczegółowo

Z wyboru, nie z przypadku

Z wyboru, nie z przypadku Z wyboru, nie z przypadku Jak wybrać pigułkę dla siebie Z wyborem pigułki jak z wyborem partnera - trzeba się poważnie zastanowić. O ile w kwestiach sercowych decyzję podejmujemy samodzielnie, to wyboru

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. -Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. -Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA. długość cyklu miesięcznego cykl 25 dni. menses faza follikularna faza lutealna menses. menses faza follikularna faza lutealna menses

ANTYKONCEPCJA. długość cyklu miesięcznego cykl 25 dni. menses faza follikularna faza lutealna menses. menses faza follikularna faza lutealna menses ANTYKONCEPCJA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCZKI PIERWSZY DZIEŃ CYKLU długość cyklu miesięcznego cykl 25 dni menses faza follikularna faza lutealna menses 5 dni cykl 28 dni 6 dni 14 dni menses faza follikularna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po antykoncepcji

Przewodnik po antykoncepcji Your guide to contraception - Polish Przewodnik po antykoncepcji Pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej dla Ciebie metody antykoncepcji Przewodnik po antykoncepcji Dostępnych jest wiele różnych metod

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pacjentek

Przewodnik dla pacjentek Przewodnik dla pacjentek Ten przewodnik dla pacjentek może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Twój lekarz zalecił Ci stosowanie nowoczesnej, a

Bardziej szczegółowo

Antykoncepcja co należy wiedzieć

Antykoncepcja co należy wiedzieć Antykoncepcja co należy wiedzieć Ważne informacje dla pacjentek, którym ma zostać przepisany lek Acitren oraz dla ich partnerów Typowe fałszywe doniesienia na temat ciąży...3 Antykoncepcja i acytretyna...3

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA DORAŹNA OCTAN ULIPRYSTALU Stanisław Radowicki Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii Warszawa 24 lutego 2015 r. Fizjologia cyklu miesiączkowego Okno płodności Cykl miesiączkowy

Bardziej szczegółowo

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Twój lekarz zalecił Ci stosowanie nowoczesnej metody antykoncepcji

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA. Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. lek med Katarzyna Suchta

ANTYKONCEPCJA. Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. lek med Katarzyna Suchta ANTYKONCEPCJA Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Endokrynologii Ginekologicznej lek med Katarzyna Suchta ANTYKONCEPCJA Mianem antykoncepcji określa się świadomie podjęte działania i środki mające

Bardziej szczegółowo

Wszystko o pigułce. Strona główna» Seks» Wszystko o pigułce

Wszystko o pigułce. Strona główna» Seks» Wszystko o pigułce Wszystko o pigułce Strona główna» Seks» Wszystko o pigułce Czy tabletka antykoncepcyjna jest bezpieczna? Jak długo można ją stosować? Czy zawsze daje efekty uboczne? Na wszystkie pytania, których nie miałaś

Bardziej szczegółowo

ekarz ginekolog przepisał Pani złożony środek hormonalny Velbienne mini.

ekarz ginekolog przepisał Pani złożony środek hormonalny Velbienne mini. ekarz ginekolog przepisał Pani złożony środek hormonalny Velbienne mini. Niniejszy Poradnik ma jedynie wartość informacyjną. Zawsze rekomendujemy konsultację z Pani lekarzem ginekologiem. Należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Metody antykoncepcji w pigułce

Metody antykoncepcji w pigułce Metody antykoncepcji w pigułce porównanie metod dostępnych w Polsce Dr n. med. Jacek Sznurkowski Dlaczego antykoncepcja jest tak istotna? Globalnie: - Stabilizuje liczebność mieszkańców kuli ziemskiej.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po metodach antykoncepcyjnych A guide to contraception

Przewodnik po metodach antykoncepcyjnych A guide to contraception Przewodnik po metodach antykoncepcyjnych A guide to contraception Polski Polish Obecnie dostępnych jest wiele różnych metod antykoncepcyjnych. Niniejsza ulotka zawiera podstawowe informacje na temat wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt

Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 QUIZ Zaznacz odpowiedź, jako PRAWDA/FAŁSZ. 1. Zawsze wiem, kiedy będę miała miesiączkę. P F 2. Miesiączka jest chorobą. P F 3. Im grubsza podpaska, tym dłużej mogę ją

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego SecuLact przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego SecuLact przeznaczone do publicznej wiadomości Dezogestrel CTD Moduł 1.8.2, wersja 1.0A Strona 37 VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego SecuLact przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia

Bardziej szczegółowo

1 Proces zapłodnienia 15 Kobiecy cykl miesiączkowy 15 Spermatogeneza 20 Zapłodnienie 22. Kiedy należy zwrócić się o pomoc do lekarza?

1 Proces zapłodnienia 15 Kobiecy cykl miesiączkowy 15 Spermatogeneza 20 Zapłodnienie 22. Kiedy należy zwrócić się o pomoc do lekarza? SPIS TREŚCI Wstęp 10 1 Proces zapłodnienia 15 Kobiecy cykl miesiączkowy 15 Spermatogeneza 20 Zapłodnienie 22 Zagnieżdżenie 23 Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę 23 Kiedy należy zwrócić się o pomoc do lekarza?

Bardziej szczegółowo

KARMIENIE PIERSIĄ A ANTYKONCEPCJA HORMONALNA

KARMIENIE PIERSIĄ A ANTYKONCEPCJA HORMONALNA KARMIENIE PIERSIĄ A ANTYKONCEPCJA HORMONALNA czerwiec 2004 Jednym z tematów najczęściej powracającym w rozmowach z pacjentkami zgłaszającymi się do kontroli po porodzie, jest antykoncepcja odpowiednia

Bardziej szczegółowo

Układ rozrodczy samicy

Układ rozrodczy samicy Układ rozrodczy samicy ESPZiWP układ rozrodczy samicy jajniki, jajowody, macica, pochwa, srom 1 Jajniki Jajniki pełnią funkcje wewnątrzwydzielniczą (hormonalną) i rozrodczą, które są ze sobą ściśle powiązane.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjenta:

Informacja dla pacjenta: , Informacja dla pacjenta: Oto Jaydess Mamy nadzieję, że niniejsza broszura dostarczy odpowiedzi na Pani pytania i rozwieje wątpliwości dotyczące Jaydess. Czym jest Jaydess? Jaydess to wkładka wewnątrzmaciczna,

Bardziej szczegółowo

RozmnaŜanie się i rozwój człowieka

RozmnaŜanie się i rozwój człowieka RozmnaŜanie się i rozwój człowieka 1. Zaznacz definicję rozwoju osobniczego. A. Proces prowadzący do uzyskania przez organizm energii. B. Usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ten poradnik dla Pacjentki może być rozpowszechniany wyłącznie przez lekarzy dla kobiet, którym ginekolog przepisał tabletki antykoncepcyjne Naraya

Ten poradnik dla Pacjentki może być rozpowszechniany wyłącznie przez lekarzy dla kobiet, którym ginekolog przepisał tabletki antykoncepcyjne Naraya Ten poradnik dla Pacjentki może być rozpowszechniany wyłącznie przez lekarzy dla kobiet, którym ginekolog przepisał tabletki antykoncepcyjne Naraya Plus. SZANOWNA PANI Pani lekarz ginekolog przepisał Pani

Bardziej szczegółowo

LE MONDE- ANTYKONCEPCJA XXI. ELISE BARTHET

LE MONDE- ANTYKONCEPCJA XXI. ELISE BARTHET LE MONDE- ANTYKONCEPCJA XXI. ELISE BARTHET Na stronie internetowej WWW.onet.pl w dniu 10 lutego 2010 roku zauwaŝyłem intrygujący tytuł Antykoncepcja XXI wieku, tym bardziej Ŝe stanowi on część tytuły mojej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po antykoncepcji czarno na białym

Przewodnik po antykoncepcji czarno na białym Zarząd Służby Zdrowia (ang. Health Service Executive) Dublin Mid-Leinster Przewodnik po antykoncepcji czarno na białym Contraception Polish Edition June 2007 Finansowany przez Zarząd Służby Zdrowia Dublin

Bardziej szczegółowo

Antykoncepcji awaryjnej

Antykoncepcji awaryjnej TWÓJ RZEWDNIK Antykoncepcji awaryjnej Gdy miałaś stosunek seksualny bez zabezpieczeń ale nie chcesz zajść w ciążę 1 Antykoncepcja awaryjna Jeśli odbyłaś stosunek seksualny bez użycia środka antykoncepcyjnego,

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE I ANTYKONCEPCJA

PRAWA REPRODUKCYJNE I ANTYKONCEPCJA TEMAT: PRAWA REPRODUKCYJNE I ANTYKONCEPCJA CELE: Przedstawienie praw reprodukcyjnych w ramach Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych (WHO, 2002) Zapoznanie uczniów z definicją antykoncepcji oraz dostępnymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI

FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI Dodatkowe informacje: FORMULARZ DLA PARY Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI DANE OSOBOWE lek. med. Laura Grześkowiak Data wypełnienia: Imiona (męża i żony):.. Nazwisko(a):. Adres:... Tel. kontaktowy: PESEL: CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŚRODKACH ANTYKONCEPCYJNYCH

PRZEWODNIK PO ŚRODKACH ANTYKONCEPCYJNYCH PRZEWODNIK PO ŚRODKACH ANTYKONCEPCYJNYCH PRZEWODNIK PO ŚRODKACH ANTYKONCEPCYJNYCH WPROWADZENIE Szeroka oferta środków antykoncepcyjnych często utrudnia podjęcie decyzji dotyczącej najlepszej metody zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? 3 Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Najważniejsze punkty zu kobiet występuje różne nasilenie objawów; u niektórych objawy mogą być ciężkie, u innych nieznaczne. zobjawami zespołu PCOS mogą

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Antykoncepcja długoterminowa

Antykoncepcja długoterminowa Antykoncepcja długoterminowa Polish version: Longer-lasting contraception Twój przewodnik po zdrowiu i komforcie seksualnym Chętnie rozważymy prośby o wersje w innych językach lub w innym formacie. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Doustna antykoncepcja hormonalna

Doustna antykoncepcja hormonalna Doustna antykoncepcja hormonalna Gdańsk 2013 Redaktor prowadzący: Agnieszka Frankiewicz Redakcja: Agnieszka Frankiewicz, Izabela Siemaszko Korekta: Agnieszka Frankiewicz, Izabela Siemaszko Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC)

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) SUBSTANCJE CZYNNE Desogestrel GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AC09 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

NIEPRAWIDŁOWE KRWAWIENIA Z DRÓG RODNYCH. Dr n. med. Monika Szymańska

NIEPRAWIDŁOWE KRWAWIENIA Z DRÓG RODNYCH. Dr n. med. Monika Szymańska Dr n. med. Monika Szymańska PRAWIDŁOWE KRWAWIENIE Z Miesiączka Krwawienie maciczne występujące co 25-35 dni Trwające 3-7 dni Utrata krwi 30-80ml Menarche 9-16rż. (Polska 12,8 lat) Menopauza 49-53 rż (Polska

Bardziej szczegółowo

Naturalne planowania rodziny - czym jest, na czym polega i jaka jest skuteczność metod opartych na naturalnym cyklu płodności kobiety?

Naturalne planowania rodziny - czym jest, na czym polega i jaka jest skuteczność metod opartych na naturalnym cyklu płodności kobiety? Naturalne planowania rodziny - czym jest, na czym polega i jaka jest skuteczność metod opartych na naturalnym cyklu płodności kobiety? Włodzimierz Fijałkowski pisze, że w zasadzie określenie naturalne

Bardziej szczegółowo

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWANIADO ŻYCIAW RODZINIE UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Temat: FIZJOLOGIA PŁODNOŚCI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWANIADO ŻYCIAW RODZINIE UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Temat: FIZJOLOGIA PŁODNOŚCI SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWANIADO ŻYCIAW RODZINIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Treści: fizjologia układu płciowego człowieka, fazy cyklu miesiączkowego kobiety, owulacja, fazy płodności i niepłodności

Bardziej szczegółowo

Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum)

Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Rozdział 13 Metody kontroli płodności

Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Rozdział 13 Metody kontroli płodności Nasze ciała, nasze Ŝycie, Część III Zdrowie seksualne i kontrola płodności, Rozdział 13 Metody kontroli płodności Wybór metody kontroli urodzeń, str. 290-293 Opracowanie na podstawie tekstów Susan Bell

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe. Progesteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe. Progesteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu 2012 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny

Bardziej szczegółowo

Luteina 50, 50 mg, tabletki podjęzykowe Progesteronum

Luteina 50, 50 mg, tabletki podjęzykowe Progesteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina 50, 50 mg, tabletki podjęzykowe Progesteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Seasonique

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Seasonique VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Seasonique Omówienie rozpowszechnienia choroby Antykoncepcja służy do kontrolowania płodności, natomiast niektóre metody antykoncepcji

Bardziej szczegółowo

Jak ustalić datę poczęcia?

Jak ustalić datę poczęcia? Jak ustalić datę poczęcia? Ciąża rozpoczyna się w chwili zapłodnienia komórki jajowej. Czy jest możliwe dokładne wyznaczenie dnia w którym do tego doszło? Istnieją kalkulatory, które obliczają prawdopodobną

Bardziej szczegółowo

Planowanie Rodziny. Antykoncepcja: kompedium wiedzy dla ucznia. Planowanie rodziny

Planowanie Rodziny. Antykoncepcja: kompedium wiedzy dla ucznia. Planowanie rodziny Antykoncepcja: kompedium wiedzy dla ucznia Planowanie Rodziny Krzysztof Nowosielski, Violetta Skrzypulec. Zakład Seksuologii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Planowanie rodziny Świadome i celowe

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA CLIOVELLE 1 mg/0,5 mg tabletki Estradioli valeras + Norethisteroni acetas NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. NaleŜy zachować

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Medyczny IPPF

Biuletyn Medyczny IPPF Towarzystwo Rozwoju Rodziny Twoje życie, twój wybór Wolumin 44 Numer 01 Marzec 2010 Biuletyn Medyczny IPPF Spis treści Nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa metod antykoncepcji u kobiet z dolegliwościami

Bardziej szczegółowo

-Bałam się także reakcji całego otoczenia, rówieśników, szkoły i rodziny, że będą mnie wytykać palcami, że w tak młodym wieku zaczęłam współżyć.

-Bałam się także reakcji całego otoczenia, rówieśników, szkoły i rodziny, że będą mnie wytykać palcami, że w tak młodym wieku zaczęłam współżyć. Scenariusz lekcji Temat: Antykoncepcja masz prawo wiedzieć (1 i 2) Cele Uczniowie: zapoznają się z metodami i środkami antykoncepcji; omawiają sposoby ich działania i zasady doboru; zakładają prezerwatywę

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Okres dojrzewania: O co w tym wszystkim chodzi?- cykl zajęć odpowiedzialne macierzyństwo.

Okres dojrzewania: O co w tym wszystkim chodzi?- cykl zajęć odpowiedzialne macierzyństwo. KONSPEKT CYKLICZNYCH ZAJĘĆ OŚWIATOWYCH Temat: Okres dojrzewania: O co w tym wszystkim chodzi?- cykl zajęć odpowiedzialne macierzyństwo. Data zajęć: 10 lutego 2009 r. Czas trwania: 1 godzina zegarowa Cele:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Regulacja płodności po porodzie. Scenariusz inicjujący. Wprowadzenie. Kiedy udzielić porady? 9. Regulacja płodności po porodzie

Rozdział 9. Regulacja płodności po porodzie. Scenariusz inicjujący. Wprowadzenie. Kiedy udzielić porady? 9. Regulacja płodności po porodzie Rozdział 9 9. Regulacja płodności po Regulacja płodności po Scenariusz inicjujący Magda urodziła przed dwoma dniami swoje trzecie dziecko i właśnie wychodzi do domu. Mówi swojej położnej, Elwirze, że nie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

Ginekologia. Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj: Rozmnażanie człowieka w WQ 205.

Ginekologia. Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj: Rozmnażanie człowieka w WQ 205. WP Ginekologia Klasyfikuj prace ogólne dotyczące ginekologii pediatrycznej w WS 360. Klasyfikuj prace dotyczące pielęgniarstwa ginekologicznego oraz opieki nad pacjentami z chorobami ginekologicznymi w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Patentex Oval N, 75 mg, globulki dopochwowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 globulka (3,15 g) zawiera: Nonoksynol-9 (INN) 75 mg Pełny

Bardziej szczegółowo

Ma miejsce około 12.-14. dnia cyklu, a dokładniej 12-14 dni przed spodziewaną miesiączką.

Ma miejsce około 12.-14. dnia cyklu, a dokładniej 12-14 dni przed spodziewaną miesiączką. Faza 3. okołoowulacyjna (płodności) Jajeczko zostaje uwolnione. Miękka śluzówka macicy zaczyna grubieć. Ma miejsce około 12.-14. dnia cyklu, a dokładniej 12-14 dni przed spodziewaną miesiączką. Całkowicie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rigevidon, 0,03 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Czy w poprzednim cyklu wystąpił wzrost temperatury?

Czy w poprzednim cyklu wystąpił wzrost temperatury? W TYPOWYM* CYKLU MIESIĄCZKOWYM DLA KOBIETY, KTÓRA NIE ZNA DŁUGOŚCI CYKLI Z OSTATNIEGO ROKU OD 1. DO 3. kolejno obserwowane NASTĘPNE w poprzednim cyklu wystąpił wzrost temperatury? cykle 7. i następne cykle

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 24/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w zakresie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych /zmiany poziomu lub

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA. PROGRAM ZAPOBIEGANIA CIĄŻY TOCTINO (Alitretynoina)

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA. PROGRAM ZAPOBIEGANIA CIĄŻY TOCTINO (Alitretynoina) BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA PROGRAM ZAPOBIEGANIA CIĄŻY TOCTINO (Alitretynoina) Podmiot odpowiedzialny Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia Przedstawiciel podmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora...10

Spis treści. Od autora...10 Od autora...10 I POZIOM EMOCJONALNY...11 1. Uczucie...12 Na czym polega adorowanie i marzycielstwo?...12 Czym jest flirt?...13 Czym jest sympatia?...13 Na czym polega chodzenie ze sobą?...14 1.1. Stan

Bardziej szczegółowo

Medyczne aspekty in-vitro

Medyczne aspekty in-vitro Medyczne aspekty in-vitro Pelplin, 13 marca 2010 Tomasz Korkosz Plan Prezentacji Zalecenia dla in-vitro Główne etapy zapłodnienia in-vitro Banki dawców Koszt procedury in-vitro MoŜliwe powikłania Regulacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich

Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich. Wykaz obowiązków rodzicielskich Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa. macierzyństwo Wykaz obowiązków rodzicielskich ojcostwo Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa. macierzyństwo Wykaz obowiązków rodzicielskich

Bardziej szczegółowo

Twoje ciało, Twoje zdrowie

Twoje ciało, Twoje zdrowie Twoje ciało, Twoje zdrowie płodność kobiet Druk broszury finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA 65-056 Zielona Góra, Plac

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. Ovulastan, 0,15 mg + 0,02 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. Ovulastan, 0,15 mg + 0,02 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA Ovulastan, 0,15 mg + 0,02 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. NaleŜy zachować

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PACJENTKI. Imię:. Nazwisko:... Data urodzenia:

ANKIETA DLA PACJENTKI. Imię:. Nazwisko:... Data urodzenia: Data:... ANKIETA DLA PACJENTKI Imię:. Nazwisko:.... Data urodzenia: Szanowna Pani, serdecznie prosimy o poświęcenie 15 minut na wypełnienie poniższego dokumentu. Zawiera on pytania, które bardzo pomogą

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne

Informacje dla kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne Antykoncepcja odpowiednia dla mnie Informacje dla kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne Spis treêci Drogie Czytelniczki 3 O żabach, coli i odważnej kobiecie: krótka historia antykoncepcji 4

Bardziej szczegółowo

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW Regulacja nerwowa wpływ układu wegetatywnego na czynność endokrynną gruczołów wydzielania dokrewnego wytwarzanie i uwalnianie hormonów z zakończeń neuronów np.wazopresyny

Bardziej szczegółowo

JAK OSWOIĆ GINEKOLOGA?

JAK OSWOIĆ GINEKOLOGA? Przed odmową jakiejkolwiek pacjentce lekarz powinien o fakcie posiadania takich, a nie innych przekonań poinformować na piśmie swojego przełożonego (np. kierownika przychodni). Nie dotyczy to lekarzy prowadzących

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks II Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 20 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Duphaston 10 mg, tabletki powlekane Dydrogesteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Duphaston 10 mg, tabletki powlekane Dydrogesteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Duphaston 10 mg, tabletki powlekane Dydrogesteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ovulan, 75 mikrogramów, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY KaŜda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA DŁUGOTERMINOWA - SKUTECZNOŚĆ DOCENIONA NA ŚWIECIE

ANTYKONCEPCJA DŁUGOTERMINOWA - SKUTECZNOŚĆ DOCENIONA NA ŚWIECIE Komunikat prasowy Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska ANTYKONCEPCJA DŁUGOTERMINOWA - SKUTECZNOŚĆ DOCENIONA NA ŚWIECIE Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. - Jeszcze niedawno

Bardziej szczegółowo

Wpływ stosowania antykoncepcji hormonalnej na płodność

Wpływ stosowania antykoncepcji hormonalnej na płodność Autor badań: AGATA ALEKSANDEREK Opiekun badań- dr Beata Trzpil -Zwierzyk Wpływ stosowania antykoncepcji hormonalnej na płodność Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 100 osób w okresie od 1.03.2014

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Marvelon 0,15 mg + 0,03 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Marvelon 0,15 mg + 0,03 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Marvelon 0,15 mg + 0,03 mg, tabletki Desogestrelum + Ethinylestradiolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Być może największym zagrożeniem związanym ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest powstawanie zakrzepów krwi.

Być może największym zagrożeniem związanym ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest powstawanie zakrzepów krwi. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZŁOŻONYCH HORMONALNYCH ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH W POSTACI TABLETEK, PLASTRÓW I PIERŚCIENI NAJNOWSZE INFORMACJE DLA KOBIET Jaki cel ma publikowanie nowych informacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ZNACZY ŚWIADOMA

NOWOCZESNA ZNACZY ŚWIADOMA NOWOCZESNA ZNACZY ŚWIADOMA Współczesna kobieta - zabiegana i zapracowana często zapomina o systematycznym zażywaniu środków antykoncepcyjnych. Dlatego też coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć

Bardziej szczegółowo

Kobiety i męŝczyźni w ginekologii. Antykoncepcja dla męŝczyzn. Rodzaje antykoncepcji dla męŝczyzn. Metody naturalne. Prezerwatywa EGIPT 1000 BC

Kobiety i męŝczyźni w ginekologii. Antykoncepcja dla męŝczyzn. Rodzaje antykoncepcji dla męŝczyzn. Metody naturalne. Prezerwatywa EGIPT 1000 BC Antykoncepcja dla męŝczyzn Kobiety i męŝczyźni w ginekologii Nowosielski Krzysztof Zakład Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląska Akademia Medyczna Rodzaje antykoncepcji dla męŝczyzn Naturalne Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ OD HORMONÓW WOLNOSC BYCIA TYM,KIM JESTES

WOLNOŚĆ OD HORMONÓW WOLNOSC BYCIA TYM,KIM JESTES WOLNOŚĆ OD HORMONÓW WOLNOSC BYCIA TYM,KIM JESTES POL CZYM JEST T-SAFE T-Safe to bezhormonowa spiralka antykoncepcyjna spełniajaca najwyzsze standardy. Spiralka T-Safe ma kształt litery T i jest zrobiona

Bardziej szczegółowo

Koncepcja antykoncepcji

Koncepcja antykoncepcji Konkurs Moja lekcja o seksualności człowieka. Scenariusz adresowany jest głównie dla licealistów. Z pewnymi modyfikacjami może być wykorzystany w gimnazjum. Zgodność z podstawą programową: Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Decyzja MZ z dnia 12.12.2008 r.

Decyzja MZ z dnia 12.12.2008 r. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ortho-Gynest D, 3,5 mg, globulki Estriolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ellaone 30 mg tabletka Octan uliprystalu

ellaone 30 mg tabletka Octan uliprystalu Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ellaone 30 mg tabletka Octan uliprystalu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE. wspomagające NATURALNE PLANOWANIE RODZINY. Agnieszka Stasieńko

NOWE TECHNOLOGIE. wspomagające NATURALNE PLANOWANIE RODZINY. Agnieszka Stasieńko NOWE TECHNOLOGIE wspomagające NATURALNE PLANOWANIE RODZINY Agnieszka Stasieńko Dlaczego szukamy nowych rozwiązań w NPR? Problemy z prowadzeniem samoobserwacji i interpretacją objawów płodności Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 17 wrzesień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 17 wrzesień 2016 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9042596 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Owulacja (jajeczkowanie) jest to proces, w którym dochodzi do uwolnienia z jajnika kobiety dojrzałej komórki jajowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu. Substancja

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dessette 20 mikrogramów + 150 mikrogramów, tabletki powlekane Ethinylestradiolum + Desogestrelum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Decyzja MZ z r.

Decyzja MZ z r. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ortho-Gynest 0,1 mg /g, krem dopochwowy Estriolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ovulan, 75 mikrogramów, tabletki powlekane. Desogestrelum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ovulan, 75 mikrogramów, tabletki powlekane. Desogestrelum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ovulan, 75 mikrogramów, tabletki powlekane Desogestrelum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo