Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej w procesie inwestycyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej w procesie inwestycyjnym"

Transkrypt

1 Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej w procesie inwestycyjnym Jerzy Żurawski e-mai: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Wrocław ul. Pełczyńska 11:

2 Misja i obszary działania ania firmy Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jest firmą konsultingowo projektową działaj ającą od 1999 roku. Naszą misją jest działanie anie związane zane z poszanowaniem energii i ekologiąw budownictwie i przemyśle. Realizujemy projekty budynków w o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii, Rozwiązujemy zujemy zagadnienia związane zane ze zrównowa wnoważoną gospodarką energetyczną w gminie, przemyśle oraz w obiektach użytecznou yteczności ci publicznej Zajmujemy się certyfikacją energetyczną budynków w oraz termomodernizacją istniejących budynków

3 Powadzimy konsultacje szkolenia i porady w zakresie: 1. Audytingu energetycznego 2. Certyfikacji energetycznej 3. Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne 4. Zajmujemy się wykorzystania odnawialnych źródeł energii 5. Projektujemy budynki energooszczędne 6. Organizujemy corocznie konferencję międzynarodową poświęconą budownictwu energooszczędnemu pod nazwą Dni Oszczędzania Energii 7. Organizujemy szkolenia efektywnośćenergetyczna w budownictwie 8. Wykonujemy programy wspomagające projektowanie budynków energooszczędnych

4

5 Programy wykonane dla innych firm ENERGOtherm Kalkulator Energetyczny URSA EKOEFEKT VIESSMANN BuildDesk Energy Audit BuildDesk Eko Efekt Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

6 Polecamy korzystanie z serwisu 1. Artykuły y z zakresu budownictwa energooszczędnego jakości energetycznej budynków rozwiąza zań energooszczędnych z zakresu prawa 2. Prezentacja ciekawych rozwiąza zań energooszczędnych 3. Informacje i komentarze z zakresu certyfikacji energetycznej 4. Informacje o szkoleniach 5. Wykorzystanie termowizji w róŝnych r dziedzinach Ŝycia 6. Materiały y z konferencji i seminariów w organizowanych przez Dolnośląsk ską Agencję Energii i Środowiska 7. Konsultacje w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych budynków

7

8 Plan wystąpienia 1. Część 1. Energia użytkowa, końcowa i pierwotna Prawo w zakresie zużycia energii w budownictwie Energia zużywana w budynkach definicje Energia użytkowa EU Energia końcowa EK Energia pierwotna EP Przykład 1 2. Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej w procesie inwestycyjnym Metoda wartości graniczne EK i EP Metoda zrównoważona oparta o zasady wyboru racjonalnych rozwiązań

9 Prawo w zakresie zużycia energii w budownictwie

10 Czy rzeczywiście występująna ziemi zmiany klimatu? Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

11 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

12

13 Energochłonnośćw budownictwie

14 ZuŜycie enregii cieplenej na ogrzewanie w polskich zasobach mieszkaniowych 25% 20% 20% 24% 24% 20% zuŝycie energii [%] 15% 10% 5% 8% 4% 0% >400 Wskaźnik E [kwh/m2 a]

15

16

17 Zapotrzebowanie na energię uŝytkową w budynkach budowanych w róznym okresie oraz dla nowych budynków energooszczędnych lub pasywnych Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA [kwh/m2rok] Budynku budowane w latach

18 1. Dyrektywa Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 roku dostosowująca prawa, przepisy i procedury administracyjne Członków Wspólnoty dotyczące wymagańdla obiektów budowlanych mówi, że obiekt budowlany, a także jego system ogrzewania i wentylacji musi byćzaprojektowany i wykonany w taki sposób, żeby ilośćenergii potrzebna do jego obsługi była jak najniższa, biorąc pod uwagęwarunki klimatyczne i lokalne nawyki użytkowników. 2. Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 roku ograniczająca emisjędwutlenku węgla poprzez wzrost efektywności energetycznej (SAVE) służący wprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie niewykorzystanego potencjału oszczędności energii 3. Dyrektywa EPD(2002/91/EC). Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania dotyczące: charakterystyki energetycznej nowych budynków oraz dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji certyfikatu energetycznego budynków regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo ocena instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej jak 15 lat. Jakośćenergetyczna budynków powinna ujmowaćpoza izolacjątermicznątakże inne czynniki, mogące miećistotne znaczenie takie jak: instalacje ogrzewania, klimatyzacji, zastosowania energii ze źródełodnawialnych, produkcjęenergii w skojarzeniu CHP. Analiza budynku obejmowaćbędzie sezonowe zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu w odniesieniu do energii pierwotnej

19

20 Prawodawstwo w UE w zakresie efektywności energetycznej 1. Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 roku ograniczająca emisji dwutlenku węgla poprzez wzrost efektywności energetycznej (SAVE) 2. W 2002 roku weszła w Ŝycie dyrektywa 2002/91/WE dotycząca jakości energetycznej budynków, zaczęła obowiązywać od 4 stycznia 2006 roku 3. W 2003 roku przyjęto dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji oraz w 2004 roku 4. Dyrektywę z 2004 roku 2004/8/WE w sprawie wspierania koogeneracji. 5. Dyrektywę 2006/32/WE dotyczącą poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii.

21 Wymagania projektowe dla współczynnika przenikania ciepła U w róŝnych krajach UE

22 Wartości graniczne U dla dachu wg wymagańw krajach UE Państwo U dla dachu [W/m2K] Szwecja 0,13 Finlandia 0,16 Estonia 0,16 Norwegia 0,18 Niemcy 0,2 Wielka Brytania 0,2 Łotwa 0,2 Dania 0,25 Austria 0,25 Francja 0,25 Węgry 0,25 Państwo U dla dachu [W/m2K] Słowenia 0,25 Szwajcaria 0,3 Polska 0,25 Czechy 0,3 Słowacja 0,3 Belgia 0,4 Litwa 0,4 Hiszpania 0,45 Portugalia 0,5 Włochy 0,6 Chorwacja 0,65 W Polsce U dla dachu musi byćmniejsze Umax=0,25 W/m2K

23 Energochłonnośćbudownictwa regulowana jest w różny sposób Przez określenie maksymalnej wartości wskaźnika energii użytkowej EU Przez określenie maksymalnej wartości wskaźnika energii końcowej EK Przez określenie maksymalnej wartości wskaźnika energii pierwotnej EP Przez określenie minimalnej izolacyjności dla przegród budowlanych U Przez koniecznośćstosowania wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Przez wymóg stosowania rozwiązańwykorzystujących odnawialnych źródełenergii lub preferowania takich rozwiązańnp. przez wymóg minimum EP lub min. Energii produkowanej ze źródeł odnawialnych

24 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

25 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

26 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

27 A/Ve 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 EPH+W 99,8 102,3106,8 111,3 115,8 120,3 124,8 129,3 133,8 138,3 142,8 147,3 151,8 156,3 160,8 165,3 169,8 174,3 174,3

28 Współczynniki przenikania ciepła U dla róŝnych przegród i budynków w Polsce 1. Ściany zewnętrzne Typ przegrody mieszkalny i zamieszkania zbiorowego uŝyteczności publicznej produkcyjny i magazynowy 1.1 ti > 16 C 0,3 0,3 0, C < ti 16 C 0,65 0,8 0, ti 8 C 0,9 2. ściany wewnętrzne między pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi 2.1 ti > 16 C 1 1 -gdy brak przesionka C < ti 16 C 1 1,4 w innych przypadkach ti 8 C brak wymagań 3. Dachy i stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 3.1 ti > 16 C 0,25 0,25 0, C < ti 16 C 0,5 0,5 0,5 3. ti 8 C 0,7 4. Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi 4.1 ti > 16 C 0, C < ti 16 C 0,45 0,45 1,2 4.3 ti 8 C 1,5

29 Aktualne wymagania izolacyjności termicznej przegród wg polskiego prawa 5.Posadzki na gruncie 5.1 ti > 16 C 0,45 (chyba Ueqw), 0,45 (chyba Ueqw), 0,8 z ograniczeniem (*) C < ti 16 C ale izolacja ale izolacja 1,2 z ograniczeniem (*) obwodowa warstw (*) obwodowa warstw 5.3 ti 8 C 1,5 z ograniczeniem (*) U<0,5 (*) U<0,5 6. Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych do 5 cm, trwale zamkniętych i brak sprecyzowanych wypwłnionych izolacją na gł. 20 cm wymagań 6.2 powyŝej 5 cm 0,7 0,7 7. Okna i drzwi balkonowe 7.1 strefa I,II, III 1,8 1,9 7.2 strefa IV i V 1,7 1,7 7.3 ti > 16 C 1, C < ti 16 C 2,6 7.5 ti 8 C brak wymagań

30 Energia zużywana w budynkach - definicje Energia użytkowa EU Energia końcowa EK Energia pierwotna EP

31 Energia końcowa w budownictwie Proces budowlany zużywa energię na etapie: na etapie budowy na wytworzenie materiału i na wykonanie budynku na etapie eksploatacji na ogrzewanie, chłodzenie na remonty i użytkowanie Na etapie rozbiórki na demontaż i eksploatacje

32 Zużycie energii końcowej w cyklu życia Etapy istnienia kwh/m2 50 lat % Wytwarzanie wytwarzanie materiałów , , ,6 10,0 transport materiałów 40 0,5 40 0,5 30 0,4 0,5 wzniesienie 80 0,9 70 0,8 50 0,7 0,8 Razem procentowy udział zuŝycia energii na etapie wytwarzania 11,3 UŜytkowanie uŝytkowanie , , ,4 83,9 remonty (materiały) 390 4, , ,4 4,4 remonty (transport) 10 0,1 10 0,1 10 0,1 0,1 Razem procentowy udział zuŝycia energii na etapie eksploatacji 88,4 Rozbiórka demontaz 10 0,1 10 0,1 10 0,1 0,1 transport 30 0,4 20 0,2 20 0,3 0,3 Razem procentowy udział zuŝycia energii na etapie rozbiórki 0,4 Energia całkowita kwh/m2 budynku (ocena LCA) Budynek 1 Budynek 2 Budynek kwh/m2 50 lat % kwh/m2 50 lat 100, , % Śrenie zuŝycie energii dla poszczególnych etapów Ŝycia budynku

33 Energia użytkowa EU

34 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Energia użytkowa EU

35 Energia użytkowa Energia użytkowa obejmuje energię na: na c.o. Qh,c.o. wentylację Qh,went c.w.u. Qh,c.w.u. chłodzenie Qh,C Qh,nd= Qh,c.o. + Qh,went + Qh,c.w.u. + Qh,C Energia użytkowa nie obejmuje sprawności systemu

36 STRATY CIEPŁA W BUDYNKU- energia uŝytkowa na c.o. i wentylację

37 Straty przez dach Qdach=Σbtri*Htd*(tw-tzi)Ti Htd=A*Ud+Σψili + ΣХi Straty przez wentylację Qwent = Σbtri*Hv*(tw-tzi)Ti Hv=0,34*V Straty przez okna i drzwi Qokna=ΣbtriHto*(tw-tzi)Ti Hto=A*Uok Straty przez ściany Qściany=ΣbtriHts*(tw-tzi)Ti Hts=A*Us+Σψili + ΣХi Straty przez strop piwnicy Qpiwnicy=ΣbtriHtp*(tw-tzi)Ti Htd=A*Up+Σψili + ΣХi QHnd = Qdach + Qsicany + Qokna + Qpiwnicy + Qwnet - η*qz

38 Komfort i energia Czynniki wpływające na odczuwalny poziom komfortu Temperatura powietrza Słońce (Światło) Prędkośćruchu powietrza Wilgotność powietrza Promieniowanie cieplne (długofalowe)

39 Bilans energetyczny budynku Q Z Q I(S) Q I Q A Q Z Q H Q Z Q Z

40 Straty cieplne najwyższa podłoga i dach Przenikanie Wentylacja Okno Ściany Żądana wymiana powietrza Podłoga piwnicy i grunt

41 Zyski ciepła Zyski słoneczne Zyski wewnętrzne

42 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energię użytkową EU oraz na energię końcową EK Budynki budowane w latach Orientacyjny wskaźnik EU [kwh/m2rok] Sprawność systemu grzewczego [%] Orientacyjny wskaźnik EK [kwh/m2rok] Średnie koszty ogrzewania 1 m2 pu Do , , , , , , , ,09 Po 1998 wg wym. normowych Domy po kompleksowej termomodernizacji wg UT , , , ,20

43

44 VII Europejskie Dni Oszczędzania Energii

45 Zastosowanie termowizji w budownictwie

46 Zastosowanie termowizji w budownictwie

47 Mostki termiczne VII Europejskie Dni Oszczędzania Energii

48

49

50 Energia końcowa

51 Energia użytkowa EU Energia końcowa EK Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

52 Energia końcowa Energia końcowa obejmuje energię na: na c.o. wentylację c.w.u. chłodzenie Qk,C chłodzenie Qk,C urządzenia pomocnicze oświetlenie Qk,c.o. Qk,went Qk,c.w.u. Qk,el Qk,os Qh,nd= Qk,c.o. + Qk,went+ Qk,c.w.u. + Qk,C + Qk,el + Qk,os Energia użytkowa obejmuje sprawności systemów zaopatrzenia budynku w energię

53 Energia końcowa na c.o. - Q K,H,c.o. = Qh,nd c.o. /ηc.o. Energia końcowa na c.w.u. Q K,H,c.w.u. = Qh,nd c.w.u./η c.w.u. Energia końcowa na wet. Q K,Hwet = Qh,nd wet. /η wet Energia końcowa na chłodzenie Q K,H,C = Qh,nd C/η C Energia końcowa na en. elektryczną(urządzenia pom. i ośw) Q K,Hel = Qh,nd el Wskaźnik energii końcowej EK EK = Q K,H /Af Znajomość wartości EK pozwala określić EKc.w.u. zużycie energii na c.w.u. na m2 p.u. EKc.w.u. obliczeniowe koszty roczne c.w.u. na m2 p.u. EKc.o. zużycie energii na c.w.u. na m2 p.u. EKc.o. obliczeniowe koszty roczne c.o. na m2 p.u. EK energochłonnośćbudynku na m2 p.u. EK koszty ogrzewania na c.o. i c.w.u. na m2 p.u.

54 Sprawność instalacji c.o. źródło ciepła wytwarzania przesyłu regulacji i wykorzystania akumulacji ηc.o. kocioł na węgiel 0,75 0,97 0,95 0,9 62% kocioł na gaz 0,94 0,97 0, % kocioł kondensacyjny 0,99 0,97 0, % kocioł na bimasę 0,75 0,96 0,93 0,9 60% energia elektryczna 1 0,97 0, % Sprawność instalacji c.w.u. źródło ciepła wytwarzania akumulacji transportu Wyk. ηc.w.u. kocioł na węgiel 0,75 0,85 0,6 1 38% kocioł na gaz 0,88 0,85 0,6 1 45% terma gazowa 0,65 1 0,8 1 52% kocioł kondensacyjny 0,92 0,85 0, % kocioł na bimasę 0,75 0,8 0,6 1 36% en. Ele. Urządz. Przep. 0,99 1 0,6 1 59% energia elektryczna centralne 0,99 0,85 0,6 1 50%

55

56 Energia końcowa EK Budynek ogrzewany za pomocą: Wskaźnik sezonowego zapotrzebownia na ciepło EK Koszty za energięna c.o. i c,.w.u. EH(c.o.) EW(c.w.u.) EH+W [kwh/m2a] [zł/kwh] [zł/m2mc] gaz ,1 0,16 4,73 pompa c ,2 0,45 3,27 Biomas-słoma ,0 0,12 4,73 gaz kondens ,8 0,16 4,60 pompa c ,7 0,45 3,03 Biomas-pelets ,9 0,14 4,10 Biomasa brykiet ,5 0,13 4,01 węgiel ,9 0,12 4,08 CHP z węgla ,2 0,17 4,33 CHP z gazu ,2 0,17 4,33 Ciepłownia ,2 0,17 4,33

57 Energia pierwotna

58 Energia użytkowa EU Energia końcowa EK Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Energia pierwotna EP

59 Energia końcowa Energia końcowa obejmuje energię na: na c.o. Qk,c.o. wentylację Qk,went c.w.u. Qk,c.w.u. chłodzenie Qk,C chłodzenie Qk,C urządzenia pomocnicze Qk,el oświetlenie Qk,os wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej wi Qh,nd= Qk,c.o*wc.o.+ Qk,went*ww+ Qk,c.w.u.*wc.w.u.+ Qk,C*wc + Qk,el wel+ Qk,os*wos Energia pierwotna obejmuje zużycie energii w odniesieniu do energii pierwotnej

60 Q P Obliczenia rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej Wyznaczenie wskaźnika EP EP = Q P /A f kwh/(m 2 a) (1.1) roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych kwh/a A f powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu m 2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej Q P = Q P,H + Q P,W kwh/a (1.2) Q P,H = w H Q K,H + w el E el,pom,h kwh/a (1.3) Q P,W = w W Q K,W + w el E el,pom,w kwh/a (1.4) Q P,H roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy i wentylacyjny do kwh/a ogrzewania i wentylacji Q P,W roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do podgrzania ciepłej wody kwh/a Q K,H roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system grzewczy i wentylacyjny do kwh/a ogrzewania i wentylacji Q K,W roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system do podgrzania ciepłej wody kwh/a E el,pom,h roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu urządzeń pomocniczych kwh/a systemu ogrzewania i wentylacji E el,pom,w roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu urządzeń pomocniczych kwh/a systemu ciepłej wody W i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie - nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku (w el, w H, w W ), który określa dostawca energii lub nośnika energii; moŝna korzystać z tabl. 1

61 Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej w wg polskiego prawa Paliwa ciepło scentralizowane z kogeneracji Strumienie Energii Ciepło scentralizowane z ciepłowni wi Olej opałowy 1,1 Gaz ziemny 1,1 Propan - butan 1,1 Węgiel kamienny 1,1 Węgiel brunatny 1,1 biomasa 0,2 energia słoneczne 0 energia nieodnawialna 0,8 energia odnawialna 0,15 energia z węgla 1,3 energia z gazu lub oleju 1,2 Energia elektryczna system PV Ogniwa fotowoltaniczna 0,7 Energia elektryczna* 3

62 Wskaźnik PEF (wskaźnik efektywności przekształceń energetycznych) wskaźnik energii pierwotnej wg DIN V Paliwa ciepło scentralizowane z kogeneracji CHP Ciepło scentralizowane z ciepłowni Strumienie Energii PEF Olej opałowy 1,1 Gaz ziemny 1,1 Propan - butan 1,1 Węgiel kamienny 1,1 Węgiel brunatny 1,2 biomasa 0,2 energia słoneczne 0 energia nieodnawialna 0,7 energia odnawialna 0 energia nieodnawialna 1,3 energia odnawialna 0,1 Energia elektryczna* 2,7-3 *) wartość charakterystyczna dla polskiego systemu elektroenergetycznego

63 Schemat przekształceńenergii dostarczanej do końcowego odbiorcy

64 Q P Obliczenia rocznego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej Wyznaczenie wskaźnika EP EP = Q P /A f kwh/(m 2 a) (1.1) roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych kwh/a A f powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu m 2 Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej Q P = Q P,H + Q P,W kwh/a (1.2) Q P,H = w H Q K,H + w el E el,pom,h kwh/a (1.3) Q P,W = w W Q K,W + w el E el,pom,w kwh/a (1.4) Q P,H roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system grzewczy i wentylacyjny do kwh/a ogrzewania i wentylacji Q P,W roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej przez system do podgrzania ciepłej wody kwh/a Q K,H roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system grzewczy i wentylacyjny do kwh/a ogrzewania i wentylacji Q K,W roczne zapotrzebowanie energii końcowej przez system do podgrzania ciepłej wody kwh/a E el,pom,h roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu urządzeń pomocniczych kwh/a systemu ogrzewania i wentylacji E el,pom,w roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu urządzeń pomocniczych kwh/a systemu ciepłej wody W i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie - nośnika energii (lub energii) końcowej do ocenianego budynku (w el, w H, w W ), który określa dostawca energii lub nośnika energii; moŝna korzystać z tabl. 1

65 Sprawność instalacji c.o. źródło ciepła wytwarzania przesyłu regulacji i wykorzystania akumulacji ηc.o. kocioł na węgiel 0,75 0,97 0,95 0,9 62% kocioł na gaz 0,94 0,97 0, % kocioł kondensacyjny 0,99 0,97 0, % kocioł na bimasę 0,75 0,96 0,93 0,9 60% energia elektryczna 1 0,97 0, % Sprawność instalacji c.w.u. źródło ciepła wytwarzania akumulacji transportu Wyk. ηc.w.u. kocioł na węgiel 0,75 0,85 0,6 1 38% kocioł na gaz 0,88 0,85 0,6 1 45% terma gazowa 0,65 1 0,8 1 52% kocioł kondensacyjny 0,92 0,85 0, % kocioł na bimasę 0,75 0,8 0,6 1 36% en. Ele. Urządz. Przep. 0,99 1 0,6 1 59% energia elektryczna centralne 0,99 0,85 0,6 1 50%

66 Budynek ogrzewany za pomocą: Energia końcowa EK Nieodnawialna energia pierwotna EP Wskaźnik sezonowego Sprawności zapotrzebowania na c.o. ciepło EU(c.o.) [kwh/m2a] EU(c.w.u.) [kwh/m2a] EUH+W [kwh/m2a] QK,h Sprawność c.w.u. QW,h ηc.o. [GJ] ηc.w.u. [GJ] [kwh/m2a] [kwh/m2a] gaz ,2% 119,7 36% 69,4 189,1 1,1 208,04 pompa c % 29,4 147% 17,0 46, ,26 Biomas-słoma % 176,5 29% 86,2 262,7 0,2 52,54 gaz kondens % 121,6 38% 65,8 187,4 1,1 206,15 pompa c % 22,8 147% 17,0 39, ,55 Biomas-pelets ,7% 123,8 36% 69,4 193,2 0,2 38,65 Biomasa ,% 128,6 34% 73,5 202,1 0,2 40,42 brykiet węgiel ,7% 137,0 32% 78,1 215,1 1,1 236,62 CHP z węgla ,3% 100,8 41% 61,0 161,8 0,8 129,41 CHP z gazu ,3% 100,8 41% 61,0 161,8 0,7 113,23 Ciepłownia ,3% 100,8 41% 61,0 161,8 1,3 210,29 EK W EP

67 typ budynku Dom jednorodzinny A/Ve [m^-1] 1,17 Typ przegrody Ściany 0,296 okna 1,2 dach 0,256 podłoga na gruncie U E Eo Q EK EP WT2008 W/m2K kwh/m3a kwh/m3a kwh/m2a kwh/m2a kwh/m2a kwh/m2a 0,298 35,0 120,58 167,56 208,32 174,75 Szkoła 0,4 Ściany 0,24 dach 0,213 okna 1,35 22,1 30,8 91,13 124,98 179,25 194,38 podłoga na gruncie 0,34 Ściany 0,28 Dom wielorodziny o funkcji mieszanej 0,37 dach 0,21 okna 1,35 podłoga na gruncie 0,45 27,3 30,4 91,25 133,47 160,98 120,47

68

69 EP Energia użytkowa EU

70 Przykład 1 Energia końcowa i pierwotna w analizowanym budynku przy wykorzystaniu programu

71 Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej w procesie inwestycyjnym Metoda wartości graniczne EK i EP

72 Metoda wartości graniczne EK i EP 1. Określenie wartości granicznej EK i EP dla budynków Na podstawie oczekiwań inwestora Na podstawie minimalnych wymagań prawnych Na podstawie lokalnego planu zagospodarowania terenu i strategii energetyczne danego regionu Na podstawie oczekiwanych kosztów eksploatacyjnych

73 Planowanie zużycia energii pierwotnej i końcowej EK i EP określone przez inwestora Określenie energochłonności budynku lub kosztów ogrzewania Budynki pasywne EU=15 kwh/m2rok

74 IV.4.2. RóŜnice na elewacji widok perspektywiczny (południowo-wschodni) Budynek energooszczędny Budynek pasywny budynek tradycyjny Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

75 IV.4.2. RóŜnice na elewacji widok perspektywiczny (północno-zachodni) Budynek tradycyjny Budynek energooszczędny Budynek pasywny

76 Wymagania dla typ wymagań U dla ściany z mostkami cieplnymi U dla dach z mostkami cieplnymi j.m. aktualne wymagania prawne propozycje zmian prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny [W/m2K] < 0,3-0,5 < 0,3 < 0,2 < 0,15 [W/m2K] < 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,1 U dla okna [W/m2K] < 2,6-2,0 < 1,9-1,7 < 1,3 < 0,8 g - współczynnik przepuszczalności oszklenia brak wymagań brak wymagań 0,55 0,5 Energia uŝytkowa EU [kwh/m2rok] brak wymagań brak wymagań Zapotrzebowanie na moc cieplną [W/m2] brak wymagań brak wymagań 30,00 10,00 ZuŜycie energii pierwotnej EP [kwh/m2rok] brak wymagań brak wymagań 250,00 120,00 Szczelność budynku n50 [1/h] brak wymagań brak wymagań 1,5 0,6 A/V [1/m] brak wymagań brak wymagań 1,1-0,7 minimalne Wentylacja [zł] naturalna naturalna minimalna temperatura nawiewu przy tz=-10 st C Naturalna ze sterowaniem lub mechaniczna z rekuperacją mechaniczna z rekuperacją [ C] brak wymagań brak wymagań brak wymagań 16,5 Sprawność odzysku [%] brak wymagań brak wymagań 70 80

77 Na podstawie minimalnych wymagań prawnych

78 Koszty energii z róŝnych paliw w zł/kwh 0,50 0,45 0,47 0,40 0,35 0,30 0,30 zł/kwh 0,25 0,20 0,15 0,10 0,20 0,10 0,14 0,11 0,11 0,05 0,00 kotłownia na olej kotłownia na gaz kotłownia na węgiel kotłownia na koks kotłownia na drewno kotłownia na energia el. pompa ciepła

79 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

80 A/Ve 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 EPH+W 99,8 102,3106,8111,3 115,8 120,3 124,8 129,3 133,8 138,3 142,8 147,3 151,8 156,3 160,8 165,3 169,8 174,3 174,3

81 Wymagana izolacyjność cieplna i inne wymagania związane z oszczędnością energii

82 Wymagana izolacyjność cieplna i inne wymagania związane z oszczędnością energii Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

83 Przykład 2. Obliczenie EK I EP za pomocą programu Agnes

84 Na podstawie minimalnych kosztów

85

86 Koszty energii z róŝnych paliw w zł/kwh 0,50 0,45 0,47 0,40 0,35 0,30 0,30 zł/kwh 0,25 0,20 0,15 0,10 0,20 0,10 0,14 0,11 0,11 0,05 0,00 kotłownia na olej kotłownia na gaz kotłownia na węgiel kotłownia na koks kotłownia na drewno kotłownia na energia el. pompa ciepła

87 Wartości Współczynnik przenikania ciepła dla przegród budowlanych Rok bodowy do 1974 r do 1982 r do 1991 r do 1998 r po 1998 r ściany 1,42 1,16 0,75 0,55 0,5 0,3 dach 0,87 0,7 0,45 0,3 0,3 0,3 stolarka brak wymagań brak wymagań 2,6 2,6 2,6-2,0 Powierzchania z tradycyjne z Kubatura dachem Zapotrzebowanie na ciepło skośnym ,9 114,2 99,3 96,9 87,3 EK [kwh/m2 rok] 379,2 331,76 264, , ,42 202,02 Ev [kwh/m3 rok] 126,4 127,6 101,67 88,41 86,7 77,7 koszty ogrzewania zł/rok koszty ogrzewania zł/m2 m-c 5, ,4 3,4 3 Powierzchania Kubatura budynki z dach Zapotrzebowanie na ciepło płaski 117,3 101,7 80,7 70,1 67,9 59,64 EK [kwh/m2 rok] Ev [kwh/m3 rok] 90,5 90,54 71,85 62,41 60,45 52,88 koszty ogrzewania [zł/rok] koszty ogrzewania [zł/m2 m-c] 4,1 3,5 2,8 2,4 2,4 2,1

88 Metoda zrównoważona oparta o zasady wyboru racjonalnych rozwiązań

89 Racjonalizacja -Optymalizacja 328.Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjnepowinny byćzaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilośćenergii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymaćna racjonalnie niskim poziomie. Racjonalizacja obejmuje: izolacyjność przegród budowlanych (ścian, okien, dachu) wentylację system przygotowania ciepłej wody użytkowej system grzewczy a w przypadku chłodzenia i system chłodniczy Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

90 RACJONALIZACJA - Optymalizacja: : Metody dacjonalizacji-optymalizacji: SPBT: prosty czas zwrotu poniesionych nakładów SPBT= I0/O [lata] O-oszczędności roczne NPV: artośćbieżąca netto (ang.net Present Value, w skrócie NPV). Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda - NPV należy do kategorii metod dynamicznych i jest oparta o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta. Jako wskaźnik -NPV stanowi różnicępomiędzy zdyskontowanymiprzepływami pieniężnymia nakładami początkowymi i jest dany wzorem: gdzie: NPV-wartośćbieżąca netto, CFt-przepływy gotówkowe w okresie t, r-stopa dyskonta, I0-nakłady początkowe, t- kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji Wartość wskaźnika NPV może być interpretowana jako: wzrost zysków ekonomicznych wynikający z realizacji inwestycjiz uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie.

91 RACJONALIZACJA - Optymalizacja: Metody dacjonalizacji-optymalizacji: IRR IRR (ang. Internal Rate of Return) wewnętrzna stopa zwrotu. Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej. Jako metoda IRR należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jako wskaźnik IRR jest stopą dyskontową, przy której wskaźnik NPV=0. Obliczenie wartości gdzie: CFt-przepływy gotówkowe w okresie t, r-stopa dyskonta, I0 -nakłady początkowe, t- kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji Powyższa formuła ma zastosowanie przy stałej stopie dyskonta w rozpatrywanym okresie. IRR obrazuje rzeczywistą stopę zysku dla całego projektu inwestycyjnego.

92 Założenia Okres dla którego wykonane zostały obliczenia t=10 lat i t =30 lat Stopa dyskonta r= 6 % Wzrost kosztów energii rocznie 10% w okresie t = 10 lub 30 lat Przyjęto aktualne koszty robocizny i materiału z lipca 2008 Do analiz przyjęto cenęciepła dla budynku zgodnego z prawem oraz budynku energooszczędnego -0,18 zł/kwh uzyskanej z gazu wysokomnetanowego, dla budynku pasywnego energięz pompy ciepła o efektywności 3,5, cena ciepła 0,1 zł/kwh. Ceny ciepła wg aktualnych cen energii Budynek wg aktualnych wymagańprawnych EA= 135 kwh/m2 rok Budynek energooszczędny EA = 60 kwh/m2 rok Budynek pasywny EA= 15 kwh/m2 rok

93 Optymalizacja przegród budowlanych Ze względu na wysoki koszt inwestycyjny przy wykorzystaniu odnawialnych źródełenergii konieczna jest optymalizacja mocy urządzeń grzewczych

94 Analiza opłacalności dla budynku zasilanego z pelet s dla 10-cio letniego okresu korzystania z efektów

95 Analiza opłacalności dla budynku zasilanego z pelet s dla 30-sto letniego okresu korzystania z efektów

96 Wyniki optymalizacji-zestawienie Typ kotłowni: kotłownia gazowa kotłownia na pelets kotłownia na olej op. Sprawność instalacji c.o. ηc.o. = 85,8% ηc.o. = 72,9% ηc.o. = 73,7% Okres L 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat Cena ciepła Cp 50 zł/gj 35 zł/gj 78,8 zł/gj Optymalna wartość współczynnika przenikania dla: U U U [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] ścian 0,229 0,135 0,292 0,167 0,174 0,103 dach 0,316 0,176 0,375 0,214 0,226 0,13 podłoga na gruncie 0,179 0,106 0,22 0,131 0,136 0,08 okna 1,90 0,95 2,00 1,10 0,95 0,80 Wnioski: 1. Projektowanie izolacyjności termicznej przegród powinno byćzależne od przewidywanego okresu funkcjonowania budynku lub trwałości przyjętych rozwiązań, ceny ciepła przewidywanego wzrostu cen nośników oraz inflacji

97 Opis jm. budynek wg aktualnych wymagań prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura [m3] EA [kwh/m2rok] Zapotrzebowanie na ciepło kwh/rok Koszt jednostkowy energii* [zł/kw] 0,18 0,18 0,10 Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] ,0 Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13 Roczne oszczędności [zł/rok] ,0 Koszty budowy konstrukcja [zł] Koszty stolarki [zł] Koszty izoalcji termicznej [zł] koszty systemu c.o. [zł] Razem koszty budowy [zł] Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] RóŜnica kosztów [zł] Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30% Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83 NPV30 [zł] IRR30 [%] 11,2-2 * Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wymagania prawne oraz energooszcszędnego przyjęto z gazu w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku pasywnego z pompy ciepła

98 Poszukiwanie optymalnego źródła zasilania hotelu

99 Poszukiwanie uzasadnionego ekonomicznie zasilania hoteluzamku w energię cieplną

100 Lp warianty moc na c.o. [kw] moc na c.w.u. [kw] sprawność układu c.o. sprawność układu c.w.u. oszczędności % zł/rok Koszty SPBT [lata] NPV [zł] IRR [%] stan istniejący ,0 50,4% 45,5% 1 Wariant I: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, modernizacja isteniejacej kotłow ni węglow ej, docieplenie ścian, docieplenie dachu, w ymiana okien, modernizacja w entylacji ,2 58.9% 67,5% 58,6% , ,3 2 Wariant II: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, w ymiana kotłow ni węglow ej na kotłow nię na biomasę, docieplenie ścian, docieplenie dachu, w ymiana okien, modernizacja w entylacji ,2 72,9% 76,5% 65,9% , , Wariant III: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, w ymiana isteniejacej kotłow ni węglow ej na kotłow nię olejową, docieplenie ścian, docieplenie dachu, w ymiana okien, modernizacja w entylacji. Wariant IV: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, dostosow anie istniejącej kotłow ni węglow ej na kotłow nię na biomasę, docieplenie ścian, docieplenie dachu, w ymiana okien, modernizacja w entylacji. Wariant V: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u, w ymiana isteniejacej kotłow ni węglow ej na kotłow nię gazową kondesacyjną, docieplenie ścian, docieplenie dachu, w ymiana okien, modernizacja w entylacji ,2 77,0% 79,2% 67,6% , , ,2 66,9% 70,2% 61,7% , , ,2 85,8% 79,2% 70, , ,4 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

101 Trwałośća opłacalnośćrozwiązańopartych o odnawialne źródła energii Typ produkcji trwałość EPF SPBT energia słoneczna na c.w.u lat lat energia słoneczna na c.o. i c.w.u lat lat energia słoneczna - fotowoltanika brak danych lat produkcja ciepła z kotłowni na biomasę 8-12 lat 0, lat produkcja ciepła z kotłowni na biopaliwa lat 0, lat wykorzystanie energii geotermalnej 5-7 lat lat lokalna produkcja skojarzona CHP z biomasy 2-4 lat lat lokalna produkcja skojarzona CHP z biopaliw 2-4 lat lat Energia wiatrowa 5-9 lat lat

102 sprawność nowej instalacji c.o. źródło ciepła wytwarzania przesyłu regulacji i wykorzystania akumulacji ηc.o. kocioł na węgiel 0,75 0,97 0,95 0,9 62% kocioł na gaz 0,94 0,97 0, % kocioł kondensacyjny 0,99 0,97 0, % kocioł na bimasę 0,75 0,96 0,93 0,9 60% energia elektryczna 1 0,97 0, % kogeneracja z węgla 1 0,97 0, % kogeneracja z biomasy 1 0,97 0, % ciepłownia węglowa 1 0,97 0, % ciepłownia gazowa 1 0,97 0, % kolektory słoneczne 0,4 0,95 0,95 0,6 22%

103 Wyniki analiz ekonomicznych Porównanie domu wg aktualnych wymagańprawnych z domem energooszczędnym oraz domem pasywnym Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

104 Optymalizacja źródeł energii Analizę wykonano dla budynku energooszczędnego o EA=60 kwh/m2rok Przypadki: 1. Budynek zasilany kotłownią gazową a budynek zasilany z pelet s 2. Budynek zasilany kotłownią olejową a budynek zasilany z pelet s 3. Budynek zasilany za pomocąkotłowni węglowej a budynek zasilany z pelet s Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

105 Analiza porównawcza zasilanie gaz i pelet s

106 Analiza porównawcza zasilanie gaz i pelet s

107 Analiza porównawcza zasilanie gaz i pelet s

108 Analiza porównawcza zasilanie olej opałowy i pelet s

109 Analiza porównawcza zasilanie olej opałowy i pelet s

110 Analiza porównawcza zasilanie węgiel kamienny i pelet s

111 Analiza porównawcza zasilanie węgiel kamienny i pelet s

112 Zasady projektowania optymalnego źródła energii odnawialnej Kroki postępowaniu przy zrównoważonym projektowaniu: Wstępne wskazanie źródła ciepła. Określenie optymalnego zapotrzebowania na moc urządzenia przez optymalizację izolacji, wentylacji, ciepłej wody, energii elektrycznej. 2. Wykonanie analizy ekonomiczno-technicznej źródła energii dla optymalnej określonej mocy cieplnej na c.o. i c.w.u. 3. Analiza efektów ekologicznych proponowanych źródełciepła, obliczenie kosztów redukcji emisji w okresie odpowiadającym amortyzacji urządzeńprzygotowania ciepła, energii z uwzględnieniem PEF. 4. Wybór uzasadnionego ekonomicznie ekologicznie sposobu produkcji energii. 5. Optymalizacja końcowa, wybór wariantu w oparciu o ocenę ekonomiczną i ekologiczną dla całego budynku z uwzględnieniem PEF.

113 Wskaźnik PEF (wskaźnik efektywności przekształceń energetycznych) wskaźnik energii pierwotnej wg DIN V Paliwa ciepło scentralizowane z kogeneracji CHP Strumienie Energii Ciepło scentralizowane z ciepłowni PEF Olej opałowy 1,1 Gaz ziemny 1,1 Propan - butan 1,1 Węgiel kamienny 1,1 Węgiel brunatny 1,2 biomasa 0,2 energia słoneczne 0 energia nieodnawialna 0,7 energia odnawialna 0 energia nieodnawialna 1,3 energia odnawialna 0,1 Energia elektryczna* 2,7-3 *) wartość charakterystyczna dla polskiego systemu elektroenergetycznego

114 Podsumowanie Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

115 Optymalizacja zapotrzebowania na moc cieplnąwnioski cz. 1 Podsumowanie wykonanych analiz ekonomicznych, ekologicznych i architektonicznych : 1. Realizacja budynków pasywnych przy porównaniu budynków zasilanych z gazu ziemnego, z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalna, czas zwrotu poniesionych nakładów 37,5 lat. 2. Realizacja domów pasywnych jest ekonomicznie uzasadniona gdy cena energii przekracza 0,6-0,7 zł/kwh = 0,17-0,2 EU/kWh). Aktualne ceny ciepła w Polsce: Gaz 0,18-0,2 zł/kwh Węgiel0,14 0,16 zł/kwh Biomasa 0,15 0,19 zł/kwh Ciepłownia 0,16 0,18 zł/kwh Energia elektryczna 0,35 0,4 zł/kwh

116 Opis jm. budynek wg aktualnych wymagań prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura [m3] EA [kwh/m2rok] Zapotrzebowanie na ciepło kwh/rok Koszt jednostkowy energii* [zł/kw] 0,18 0,18 0,10 Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] ,0 Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13 Roczne oszczędności [zł/rok] ,0 Koszty budowy konstrukcja [zł] Koszty stolarki [zł] Koszty izoalcji termicznej [zł] koszty systemu c.o. [zł] Razem koszty budowy [zł] Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] RóŜnica kosztów [zł] Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30% Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83 NPV30 [zł] IRR30 [%] 11,2-2 * Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wymagania prawne oraz energooszcszędnego przyjęto z gazu w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku pasywnego z pompy ciepła

117 Optymalizacja zapotrzebowania na moc cieplną- Wnioski cz. 2 Podsumowanie wykonanych analiz ekonomicznych, ekologicznych i architektonicznych : 3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest ogromna, jednak z ekologicznego punktu widzenia trudno jest jednoznacznie potwierdzićcelowośćbudowy domów pasywnych. Konieczne jest wykonanie szczegółowej równoważonej analizy oddziaływania budynku w cyklu życia np, 30 lat ujmująca oddziaływanie na etapie, produkcji materiałów budowlanych, na etapie budowy określającąoddziaływanie na środowisko (ujmując odpady i ich utylizację) Na etapie eksploatacji Na etapie rozbiórki Brak jest jeszcze kompletnych danych do wykonania takiej analizy.

118 Opis jm. budynek wg aktualnych wymagań prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura [m3] EA [kwh/m2rok] Zapotrzebowanie na ciepło kwh/rok Koszt jednostkowy energii* [zł/kw] 0,18 0,18 0,10 Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] ,0 Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13 Roczne oszczędności [zł/rok] ,0 Koszty budowy konstrukcja [zł] Koszty stolarki [zł] Koszty izoalcji termicznej [zł] koszty systemu c.o. [zł] Razem koszty budowy [zł] Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] RóŜnica kosztów [zł] Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30% Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83 NPV30 [zł] IRR30 [%] 11,2-2 * Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wymagania prawne oraz energooszcszędnego przyjęto z gazu w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku pasywnego z pompy ciepła

119 Analiza ekologiczna : budynek (135 kwh/m2rok) zasilany gazem i pasywny (15 kwh/m2rok) ogrzewany pompąciepła Emisja na podstawie zużycia energii końcowej EK Potrzebna jest miara efektu ekologicznego. W poszukiwaniach powinno sięuwzględniaćnp. koszt redukcji emisji CO2 zł/kg lub koszt redukcji emisji równoważnej

120 Wskaźnik PEF (wskaźnik efektywności przekształceń energetycznych) wskaźnik energii pierwotnej wg DIN V Paliwa ciepło scentralizowane z kogeneracji CHP Ciepło scentralizowane z ciepłowni Strumienie Energii PEF Olej opałowy 1,1 Gaz ziemny 1,1 Propan - butan 1,1 Węgiel kamienny 1,1 Węgiel brunatny 1,2 biomasa 0,2 energia słoneczne 0 energia nieodnawialna 0,7 energia odnawialna 0 energia nieodnawialna 1,3 energia odnawialna 0,1 Energia elektryczna* 2,7-3* *) wartość charakterystyczna dla polskiego systemu elektroenergetycznego

121 Optymalizacja zapotrzebowania na moc cieplną- Wnioski cz. 3 Podsumowanie wykonanych analiz ekonomicznych, ekologicznych i architektonicznych : 4. Projektowanie budynków powinno opierać się o zrównoważoną ocenębudynku LCA, obejmująca kompleksowo budynek. Ocena energetyczna jest tylko częścią oceny zrównoważonej. 5. Wybór izolacyjności termicznej przegród powinien opieraćsięo zasady optymalizacji uwzględniając zdyskontowane wartości kosztów inwestycji oraz zdyskontowane wzrosty cen energii w oparciu o wskaźniki ekonomicznej opłacalności: SPBT, NPV, IRR 6. W projektowaniu koniczne jest określenie optymalnego zapotrzebowania na moc cieplną na c.o., c.w.u. i energię elektryczną 7. Wykonanie analizy opłacalności ekonomicznej powinno być konfrontowane z uzyskanym efektem ekologicznym 8. Wykonanie analizy opłacalności ekologicznej powinno być konfrontowane z opłacalnością ekonomiczną

122 Opis jm. budynek wg aktualnych wymagań prawnych budynek energooszczędny budynek pasywny Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura [m3] EA [kwh/m2rok] Zapotrzebowanie na ciepło kwh/rok Koszt jednostkowy energii* [zł/kw] 0,18 0,18 0,10 Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] ,0 Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13 Roczne oszczędności [zł/rok] ,0 Koszty budowy konstrukcja [zł] Koszty stolarki [zł] Koszty izoalcji termicznej [zł] koszty systemu c.o. [zł] Razem koszty budowy [zł] Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] RóŜnica kosztów [zł] Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30% Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83 NPV30 [zł] IRR30 [%] 11,2-2 * Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wymagania prawne oraz energooszcszędnego przyjęto z gazu w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku pasywnego z pompy ciepła

123 Wyniki optymalizacji-zestawienie Typ kotłowni: kotłownia gazowa kotłownia na pelets kotłownia na olej op. Sprawność instalacji c.o. ηc.o. = 85,8% ηc.o. = 72,9% ηc.o. = 73,7% Okres L 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat Cena ciepła Cp 50 zł/gj 35 zł/gj 78,8 zł/gj Optymalna wartość współczynnika przenikania dla: U U U [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] ścian 0,229 0,135 0,292 0,167 0,174 0,103 dach 0,316 0,176 0,375 0,214 0,226 0,13 podłoga na gruncie 0,179 0,106 0,22 0,131 0,136 0,08 okna 1,90 0,95 2,00 1,10 0,95 0,80 Wnioski: 1. Projektowanie izolacyjności termicznej przegród powinno byćzależne od przewidywanego okresu funkcjonowania budynku lub trwałości przyjętych rozwiązań, ceny ciepła przewidywanego wzrostu cen nośników oraz inflacji

124 Optymalizacja zapotrzebowania na moc cieplną- Wnioski cz. 4 Podsumowanie wykonanych analiz ekonomicznych, ekologicznych i architektonicznych 9. W analizie ekonomicznej nie sąaktualnie uwzględniane pełne koszty ekologiczne: koszty oddziaływania na środowisko naturalne wydobycia, transportu oraz koszty usuwania zniszczeń spowodowanych zmianami klimatu Straty spowodowane klęskami Ŝywiołowymi na podstawie: Munich RE, Swiss RE oraz dane Sigmy z 20 grudnia Miliardy USD okresy straty w ubezpieczeniach całkowite straty finansowe

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest

Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest Osoba sporządzająca świadectwo zobowiązana jest 1. Przechowywać świadectwo przez 10 lat 2. Wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej z należytą starannością

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków za pomocą programu

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków za pomocą programu Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków za pomocą programu Rok zał. 1999 Łukasz Dobrzański 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel. 071-326-13-43, www.cieplej.pl W tym roku obchodzimy

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zasilanie gaz i pelet s

Analiza porównawcza zasilanie gaz i pelet s Optymalizacja źródeł energii Analizę wykonano dla budynku energooszczędnego o EA=60 kwh/m2rok. Przypadki: 1. Budynek zasilany kotłownią gazową a budynek zasilany z pelet s 2. Budynek zasilany kotłownią

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-326-13-43,www.cieplej.pl Jakość energetyczna w polskim prawie budowlanym DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA jurek@cieplej.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Jerzy Żurawski Dolnoœl¹ska Agencja Energii i Œrodowiska W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE [1] obowiązek sporządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne, pasywne, zero-energetyczne czy racjonalne?

Budownictwo energooszczędne, pasywne, zero-energetyczne czy racjonalne? Budownictwo energooszczędne, pasywne, zero-energetyczne czy racjonalne? Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiskajest firmą konsultingowo

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ocena Energetyczna Budynku Semestr II wykład cz1

Ocena Energetyczna Budynku Semestr II wykład cz1 Ocena Energetyczna Budynku Semestr II wykład cz1 Jerzy Żurawski e-mai: jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11, www.cieplej.pl Ocena energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Analizy opłacalności stosowania

Analizy opłacalności stosowania Analizy opłacalności stosowania energiiodnawialnych Łukasz Dobrzański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Plan prezentacji Wymagania prawne: Dyrektywa 2002/91/EC -> 2010/31/UE Prawo budowlane + RMI

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza

Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków Czyste ciepło Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, 29 listopada 2017 Forum Energii Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju

Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Po co nam świadectwa energetyczne

Po co nam świadectwa energetyczne Po co nam świadectwa energetyczne W 2002 roku kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wprowadziły

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Ocena Energetyczna Budynku

Ocena Energetyczna Budynku Ocena Energetyczna Budynku Aspekty formalno-prawne Jerzy Żurawski e-mai: jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11, www.cieplej.pl Część 1. Nowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Wentylacja Współczynnik strat ciepła na wentylację należy obliczać ze wzoru: H ve ve = ρ a c a Σ

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021 r. oraz programu NF40 dr inż.

Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 2014, 2017 i 2021 r. oraz programu NF40 dr inż. Zastosowanie pomp ciepła w świetle nowych warunków technicznych w 214, 217 i 221 r. oraz programu NF4 Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechnika Wrocławska Energochłonność budynków Ene Czynniki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu

3.1 Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Q K,H = Q h,nd / ƞ tot,h Q K,W = Q w,nd / ƞ tot,w. Sprawność przesyłu 1 1 Definicja celów projektu: - wybór źródła ciepła w oparciu o analizę ekonomiczną - analiza wskaźnika EP (zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną) - analiza środowiskowa (ocena unikniętej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1. Dane budynku 1.1. Dane adresowe: Nazwa budynku: Dom jednorodzinny Adres budynku: Nazwa inwestora: Adres inwestora: 1.2. Dane geometryczne: Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA NAZWA PROJEKTU Budynek jednorodzinny PROJEKTANT COW ADRES Sanitarna 7 Warszawa INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO 17, POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ ZAPOTRZEBOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo