Zabezpieczenia sieci TCP/IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia sieci TCP/IP"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia sieci TCP/IP Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015

2 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

3 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

4 Zły model zabezpieczeń

5 Zabezpieczenia (1) Bezpieczne binaria: niezmienność, np. aide, brak podejrzanego kodu, np. rkhunter, krytyczne aktualizacje. Bezpieczne uprawnienia użytkowników: ograniczenia dla konta roota, eliminacja kont shellowych, preferowany zdalny dostęp po kluczu, bezpieczne hasła, np. cracklib, restrykcje: quota, limits i opcje montowania. Monitoring systemu: zdalna kopia logu syslog, narzędzia generujące codzienne raporty, np. logwatch.

6 Zabezpieczenia (2) Bezpieczne usługi: eliminacja usług nieszyfrowanych, jawne konfigurowanie i uruchamianie, tzw. access policies. Ochrona przed atakami brute-force na hasła: np. fail2ban. Kontrola ruchu sieciowego: system NIDS, np. snort, screening router, np. iptables.

7 Bezpieczne binaria (1) aide w oparciu o plik konfiguracyjny /etc/aide.conf tworzy plik bazy przechowujący dane z i-węzłów oraz sumy kontrolne plików we wskazanych lokalizacjach. rkhunter skanuje binaria w poszukiwaniu podejrzanego kodu, tzw. rootkitów. Korzystając z crona można uzyskać codzienny raport: /etc/cron.daily/aide-report: #!/bin/bash ( rkhunter --check --report-warnings-only ; echo "----"; md5sum /usr/bin/sha256sum /var/lib/aide/aide.db ; echo "----"; sha256sum /usr/bin/md5sum /var/lib/aide/aide.db ; echo "----"; aide --check ) mail -s "Security report for `date +%d/%m/%y`" root

8 Bezpieczne binaria (2) Uwaga: Protokoły pobierania FTP i HTTP nie sprawdzają integralności danych. Pliki *.tgz lub *.iso mogą zostać podmienione w trakcie pobierania! Większość autorów publikuje sumy kontrolne MD5 i SHA pozwalające zweryfikować integralność i autentyczność pobieranych obrazów i archiwów. Do strony z sumami kontrolnymi odwołujemy się przez HTTPS a nie HTTP!

9 Bezpieczne uprawnienia użytkowników Blokada dostępu SSH dla roota (PermitRootLogin no). Tylko członkowie grupy wheel mogą przelogowywać się na konto roota (ustawiane w PAM). Preferowana autoryzacja do SSH kluczem (jedyny obowiązkowy mechanizm w SSH). Wymuszona periodyczna zmiana haseł; zintegrowanie pakietów cracklib i shadow (Linux) lub włączenie modułu pam passwdqc (FreeBSD). Ograniczenie zasobów: Linux moduł pam limits i plik /etc/security/limits.conf; FreeBSD /etc/login.conf. Bezpieczne opcje montowania dla /home, /tmp i /var. Unikanie zakładania kont shellowych użytkowników na serwerach aplikacyjnych.

10 Bezpieczne usługi Sesje TCP przez kanały szyfrowane SSL/TLS (FTPS, HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS,... ). Wymuszone przekierowania HTTP HTTPS. Zastąpienie protokołów nieszyfrowanych (telnet, FTP) szyfrowanymi (SSH, SFTP). Reguły dostępu np. ograniczenie nieautorytatywnych zapytań DNS, pliki.htaccess, relaying SMTP, odrzucanie połączeń od hostów z DNSBLi. Preferowane są systemy nie uruchamiające żadnych usług domyślnie (vide NetBSD). W miarę możliwości uruchamianie usług w chrooted jails.

11 Ograniczenia dostępności usług przykłady (1) ograniczenie nieautorytatywnych zapytań DNS: /etc/bind/named.conf allow-recursion { /24; /16; /8; }; SMTP relaying: /etc/postfix/main.conf # By default, Postfix relays mail: # - from "trusted" clients (IP address matches $mynetworks) # to any destination, # - from "untrusted" clients # to destinations that match $relay_domains # The default relay_domains value is $mydestination. mynetworks = /32, /32, /8 mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain, mail.$mydomain,

12 Ograniczenia dostępności usług przykłady (2) poczta wychodząca tylko od uwierzytelnionych użytkowników: /etc/postfix/main.conf smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination,... przekierowanie na HTTPS:.../phpmyadmin/config.inc.php $cfg[ ForceSSL ] = true;

13 fail2ban maxretry nieudanych autoryzacji do usługi w czasie findtime powoduje wywołanie odpowiedniej akcji: zablokowanie adresu IP klienta na okres bantime i/lub powiadomienie administratora. Pułapki (jails) definiowane są osobno dla różnych usług. Nieudane autoryzacje wykrywane są poprzez analizę odpowiednich logów. Wymaga pakietu iptables (Linux) lub ipf/ipfw (FreeBSD). Nie w pełni zabezpiecza przed skanowaniem przez duże botnety.

14 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

15 Usługi kryptograficzne Do najważniejszych usług kryptograficznych należą identyfikacja potwierdzenie tożsamości, autoryzacja weryfikacja uprawnień, niezaprzeczalność transakcji, poufność utajnienie, integralność ochrona przed modyfikacją, anonimowość.

16 Usługi kryptograficzne w TCP/IP Protokoły TCP, UDP i IP (precyzyjniej: IPv4) nie mają w standardzie rozwiązań kryptograficznych. Protokoły górnych warstw OSI zazwyczaj nie zapewniają niezaprzeczalności, poufności, integralności ani anonimowości. Usługi kryptograficzne na poziomie 3. warstwy OSI mogą być implementowane poprzez IPsec (ogólnie: RFC 4301). Usługi kryptograficzne na poziomie warstwy transportowej (i wyższych) mogą być realizowane np. przy wykorzystaniu protokołów SSL (TLS, RFC 5246), tunelowania SSH (RFC i in.), systemu Kerberos (RFC 4120), sieci chaumowskich (routingu cebulowego, np. TOR) i in.. Powyższe protokoły omówione są na następnym wykładzie.

17 Ataki Denial of Service Ataki DoS (zob. RFC 4732) polegają na uczynieniu hosta niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania poprzez: zapełnienie sieci (blisko 100% utylizacja sieci), całkowite zajęcie zasobów hosta, spowodowania awarii systemu operacyjnego lub ważnych procesów. Ataki TCP/IP DoS wykorzystują: błędy implementacji TCP/IP, niedoskonałości standardów TCP/IP, możliwość generowania nadmiernego ruchu (tzw. brute force attacks). DDoS to ataki DoS rozproszone, tj. dokonywane przez wiele hostów atakujących (często nieświadomie).

18 Modelowe ataki TCP/IP DoS (1) ping of death. RFC 791 specyfikuje, że maksymalna wielkość pakietu wynosi bajtów; po odjęciu nagłówka IP (20 bajtów) i ICMP (8 bajtów) dane mogą mieć wielkość bajtów. Wykorzystując fragmentację i dobierając odpowiednie wartości offsetu i rozmiar pakietu można przekroczyć tę wartość. Niektóre, zwłaszcza starsze systemy reagowały na taki ping awarią (crash, hang, reboot). teardrop. Atak teardrop również przeprowadzany jest w oparciu o fragmentację wysyłane są pakiety IP z nakładającymi się fragmentami (niewłaściwymi wartościami offsetów). Wynikiem jest awaria stosu lub systemu. Systemy podatne na wyżej wymienione ataki to m.in. Windows 95, Windows NT, wczesne wersje systemu Linux 2.0.x, Solaris (2.4, 2.5) i in.

19 Modelowe ataki TCP/IP DoS (2) SYN flood attack. Atak SYN polega na wysyłaniu pakietów TCP SYN z nieistniejącym adresem nadawcy. Atakowany host odpowiada pakietem SYN-ACK i czeka na potwierdzenie ACK. Atak SYN zapełnia kolejkę połączeń oczekujących, sprawiając, że zaatakowany host przestaje akceptować połączenia przychodzące. LAND attack. Jest to wariant ataku SYN, polegający na wysyłaniu do danego hosta pakietów, w których jego własny adres IP podstawiono w miejsce adresu nadawcy.

20 LAND attack stara miłość nie rdzewieje... Ciekawostka: atak LAND znany jest od 1997 roku, wówczas podatne były na niego prawie wszystkie systemy. Microsoft szybko załatał Windows 98, ale system Windows XP SP2 po otrzymaniu pakietu LAND utrzymuje 100% utylizację przez kilka sekund. Podobnie zachowuje się Windows Microsoft przyznał, że błąd istnieje, ale... zaklasyfikował go jako niezbyt poważny, ponieważ nie powoduje restartu systemu.

21 Modelowe ataki TCP/IP DoS (3) smurf (ICMP flood). Atak ten polega na wysłaniu pakietu ICMP echo (ping), którego adres nadawcy jest adresem ofiary, na adres broadcastowy [dużej] sieci. UDP flood. Atak UDP flood polega na wysłaniu pakietu ze sfałszowanym adresem nadawcy i zapętleniu dwóch usług odpowiadających na pakiety UDP. Najczęściej są to: chargen (port 19.) i echo (port 7.).

22 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

23 Krytyczne podatności systemu Większość systemów prowadzi własne listy krytycznych podatności: Windows: Windows Update (tylko użytkownicy IE) lub Microsoft Update Center, Gentoo: GLSAs (Gentoo Linux Security Advisories, Debian: DSAs (http://www.debian.org/security), RedHat: RedHat SRT (https: //access.redhat.com/site/security/updates/advisory) SuSE: Security Announcements (https://www.suse.com/support/security/), FreeBSD: FreeBSD VuXML (http://www.vuxml.org/freebsd), zob. także: OpenBSD: OpenBSD Security Advisories (http://www.openbsd.org/security.html). Uwaga: ArchLinux zakłada bezpieczeństwo najnowszych stabilnych wersji pakietów w upstreamie.

24 MITRE CVE Common Vulnerabilities and Exposures to ujednolicony system identyfikacji i opisu krytycznych podatności. CVE publikowane są przez organizację non-profit MITRE Corporation przy współpracy amerykańskich agend rządowych. CVE wykorzystywane są jako referencje w opisach krytycznych podatności systemów (por. poprzedni slajd).

25 CERT/CC CERT/CC (Computer Emergency Response Team Coordination Cente, stworzony w 1988 przez DARPA, wspierany finansowo przez DoD i U.S. Department of Homeland Security, nie jest formalnie organizacją rządową: We study Internet security vulnerabilities, research long-term changes in networked systems, and develop information and training to help you improve security. CERT/CC m.in. publikował dokumenty CA (CERT Advisories) informacje o wykrytych dziurach, technikach ataku, narażonych systemach i metodach zapobiegania włamaniom.

26 US-CERT US-CERT (United States Computer Emergency Readiness Team, stworzony w 2003 jest częścią National Cyber Security Division w ramach DHS i ma za zadanie: Established to protect the nation s Internet infrastructure, US-CERT coordinates defense against and responses to cyber attacks across the nation. US-CERT interacts with federal agencies, industry, the research community, state and local governments, and others to disseminate reasoned and actionable cyber security information to the public. US-CERT ściśle współpracuje z CERT/CC. M.in. publikuje dokumenty Technical Alerts, które są kontynuacją CERT CAs.

27 National Vulnerability Database National Vulnerability Database (http://nvd.nist.gov/) repozytorium NIST oraz protokół do standaryzacji/zarządzania podatnościami - SCAP (Security Content Automation Protocol).

28 CERT Polska Zasady funkcjonowania CERTs (Computer Emergency Response Teams) określa dokument RFC 2350 (Expectations for Computer Security Incident Response). Współpraca między lokalnymi CERTs zaowocowała powstaniem projektu FIRST Forum for Incident Response and Security Teams (http://www.first.org). Polskim CERT, należącym do FIRST jest CERT Polska (http://www.cert.pl) działają w ramach NASK.

29 SecurityFocus SecurityFocus (http://www.securityfocus.com) the most comprehensive and trusted source of security information on the Internet wykupiony przez Symantec, lecz umowa sprzedaży zastrzega neutralność, prowadzi m.in listę mailingową Bugtraq. Na stronach Security Focus dostępne są także użyteczne informacje dla systemu wykrywania intruzów snort.

30 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

31 Snort tryby pracy Snort może być uruchamiany w jednym z czterech trybów: sniffer (snort -v) podgląd nagłówków pakietów (-e nagłówków ethernet, -d danych), packet logger (snort -l) logowanie pakietów do pliku. Dodanie opcji -b powoduje logowanie do pliku binarnego, zgodnego z np. wiresharkiem i innymi programami PCAP, NIDS (Network Intrusion Detection System), uruchamiany poleceniem snort -c configfile, działający zgodnie z konfiguracją podaną w pliku configfile (zazwyczaj: /etc/snort/snort.conf), inline pozwalający na zintegrowanie snorta z iptables. Kolejne slajdy dotyczą trybu NIDS.

32 Snort jako daemon systemowy W systemach *nix snort uruchamiany jest zazwyczaj jako daemon. Interfejs, na którym ma nasłuchiwać snort definiowany jest wówczas w pliku konfiguracyjnym skryptu (typowo: /etc/conf.d/snort). Uwaga: składnia pliku konfiguracyjnego zależy od systemu / dystrybucji i wersji programu.

33 Snort konfiguracja W pliku konfiguracyjnym snorta można wyróżnić szereg sekcji. Do najważniejszych należą: 1 sekcja definicji zmiennych (var), np. var HOME NET [ /24, /24]) 2 ustawienia dekoderów, 3 ustawienia preprocesorów, 4 sposoby powiadamiania przez snort w przypadku wykrycia podejrzanych pakietów (np. konsola, syslog, baza danych mysql i in.), 5 zbiór reguł.

34 Snort dekodery Odczytują kolejne nagłówki w pakietach. Wykrywają błędy nagłówków: złą długość, niedozwolone wartości, niewłaściwe powiązania pomiędzy nagłówkami etc.

35 Snort preprocesory Wstępne przetwarzanie pakietów realizowane jest także przez tzw. preprocesory, m.in.: Frag3 analiza poprawności fragmentacji i defragmentacja, Stream5 analiza i reasemblacja strumieni sesji TCP, wykrywanie skanowania poprzez niepełne sesje i nieprawidłowe pakiety, sfportscan długoterminowe badanie statystyk połączeń, BO Back Orifice traffic detector, HTTP Inspect normalizacja i wykrywanie anomalii w ruchu HTTP, Telnet Decode (lub FTP/telnet) usuwanie z sesji FTP i telnet binarnych ciągów utrudniających wyszukiwanie sygnatur ataków, RPC Decode oczyszczanie wywołań RPC, ARPspoof, DNS, SMB, SMTP, SSH, SSL wykrywanie ataków wykorzystujących niedoskonałości protokołów.

36 Snort reguły Przetworzone pakiety i zrekonstruowane strumienie porównywane są z tzw. sygnaturami. Reguły określają akcje podejmowane przez snorta w przypadku dopasowania do danej sygnatury. Snort dopuszcza pięć rodzajów akcji: alert generowanie ostrzeżenia i logowanie pakietu, log logowanie pakietu, pass ignorowanie pakietu, activate ostrzeżenie i aktywowanie innej reguły, dynamic po aktywowaniu logowanie. W trybie inline dodane są opcje: drop, reject i sdrop. Porównywane cechy to m.in. adresy IP, porty, typy pakietów ICMP, parametry IP, flagi TCP, opcje,..., a także zawartość pakietów (ciągi znaków).

37 Snort przykładowe reguły Logowanie prób łączenia się przez telnet: log tcp any any <> $HOME NET 23 Alarm dla pakietów mających ustawione flagi SYN i FIN: alert tcp any any -> any any (flags: SF,12; \ msg: "Possible SYN FIN scan";) Alarm dla pakietów TCP z portu 110 (protokół POP3, pobieranie poczty) zawierających ciągi znaków sugerujące, że list zawiera załącznik VB Script, czyli najczęściej wirusa: alert tcp any 110 -> any any (msg:"virus - Mail.VBS"; \ content:"multipart"; content:"name="; content:".vbs"; \ nocase; sid:793; classtype:misc-activity; rev:3;)

38 Snort konfiguracja reguł Pisanie własnych reguł rzadko ma sens w przypadku znanych ataków. Pliki z gotowymi zestawami reguł można pobrać ręcznie ze strony lub automatycznie za pomocą programu oinkmaster (http://oinkmaster.sourceforge.net). Pliki reguł (tu: /etc/snort/rules/*.rules) można włączyć do pliku konfiguracyjnego poleceniem include. Uwaga: obecnie pobieranie reguł starszych niż 30 dni wymaga (darmowej) rejestracji! Pobieranie reguł nowszych niż 30 dni jest odpłatne!

39 Snort konfiguracja reguł (2) Nazwy plików reguł są na ogół samotłumaczące, np.: backdoor.rules ddos.rules, dos.rules exploit.rules p2p.rules porn.rules virus.rules imap.rules, pop3.rules, smtp.rules; mysql.rules, oracle.rules, sql.rules; nntp.rules; ftp.rules, telnet.rules; web-cgi.rules, web-client.rules, web-iis.rules, web-misc.rules

40 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

41 Translacja adresów NAT

42 Translacja adresów NAT cd. Network Address Translator (RFC 3022) to usługa pozwalająca sieci lokalnej stosować osobną adresację do komunikacji wewnętrznej, a osobną do komunikacji z innymi sieciami. Adresy IP i porty pakietów są przemapowywane przy przejściu przez router. Najważniejsze zalety NAT to: umożliwienie podłączenia sieci LAN do sieci Internet przy wykorzystaniu jednego publicznego adresu IP, prosty i efektywny firewall, zmniejszenie zapotrzebowania na publiczne adresy IP. Wadą (?) NATu jest utrudnione korzystanie z programów wymagających inicjowania połączeń z zewnątrz (np. sieci P2P). Pewne problemy mogą też pojawić się w przypadku protokołów, które kodują adresy IP i numery portów w bloku danych.

43 Implementacja NAT NAT może być zazwyczaj konfigurowany w trybach SNAT i DNAT (Source/Destination). DNAT pozwala na dodanie statycznych mapowań, a więc udostępnienie wybranych usług sieci prywatnej na zewnątrz NAT. Usługa NAT dostępna jest dla większości routerów sprzętowych (w szczególności w urządzeniach small office/home office niemożliwe okazuje się często wyłączenie NAT) oraz systemów operacyjnych zdolnych do routowania IP (wliczając w to np. systemy Netware 5.1 i 6.x). W systemach BSD NAT realizowany jest przez IPFW (IP FireWall) lub IPF (IP Filter) a w Linuksach zazwyczaj przez iptables.

44 Plan wykładu 1 Zabezpieczenia systemu Unix w sieci TCP/IP 2 Wybrane aspekty bezpieczeństwa TCP/IP 3 Informacje o zagrożeniach 4 System detekcji intruzów Snort 5 Translacja adresów (NAT) 6 Filtrowanie pakietów z użyciem iptables

45 Iptables instalacja iptables stosowany jest zazwyczaj jako screening router (filtr pakietów) oraz software owy NAT dla systemów Linux 2.4.x i 2.6.x. Prawidłowe funkcjonowanie iptables wymaga włączenia szeregu opcji w konfiguracji kernela (zob. dokumentację do iptables i dokumentację kernela: Networking Networking options Network packet filtering (replaces ipchains) IP: Netfilter Configuration).

46 Iptables tablice i łańcuchy Poleceniem iptables zarządza się łańcuchami przynależnymi do tablic. Zdefinowane są tablice: filter filtrowanie pakietów, tablica domyślna. Zawiera standardowe łańcuchy: INPUT (pakiety przychodzące), OUTPUT (pakiety wychodzące), FORWARD (pakiety routowane). nat. Zawiera standardowe łańcuchy: PREROUTING (pakiety przychodzące), POSTROUTING (pakiety wychodzące), OUTPUT (pakiety wychodzące od hosta lokalnego). mangle zarządzanie polami nagłówków pakietów. Zawiera wszystkie pięć łańcuchów. W każdej tablicy można zdefiniować własne, dodatkowe łańcuchy.

47 Iptables schemat działania

48 Iptables przetwarzanie łańuchów Każdy łańcuch składa się z szeregu reguł. Reguła definiuje warunki jakie musi spełniać pakiet i akcję. Dla danego pakietu wykonywana jest akcja pierwszej spełnionej reguły, po czym przetwarzanie łańcuchów jest kończone. Jeśli żadna reguła nie jest spełniona, wówaczas wykonywana jest akcja domyślna.

49 Iptables przetwarzanie łańcuchów (przykład) INPUT reguła 1 MY_CHAIN reguła 2 reguła 1 reguła 3 reguła 2 reguła 4 reguła 3 reguła 5

50 Iptables akcje Do najczęściej wykorzystywanych akcji należą: ACCEPT, DROP (odrzuć), LOG REJECT (odrzuć i powiadom poprzez pakiet ICMP) SNAT i DNAT (wymagają podania adresu IP interfejsu zewnętrznego) MASQUERADE (NAT na IP dynamicznym, nie wymaga podawania IP). Akcję specyfikujemy przez tzw. jumps (przejście do nowego łańcucha) lub targets, np.: -j INNY LANCUCH, -j ACCEPT, --jump DROP.

51 Iptables warunki Najczęściej wykorzystywane warunki to: --protocol, -p, --source, -s; --destination, -d, --source-port, --sport; --destination-port, --dport, --tcp-flags, --syn, negacja (!). iptables umożliwia tzw. connection tracking, tj. śledzenie połączeń i ustalanie relacji między pakietami. Zdefiniowane są cztery stany połączeń (--cstat): NEW, ESTABLISHED, RELATED (np. ICMP powiadamiający o błędzie związanym z istniejącym połączeniem, przesył danych w FTP), INVALID (zalecana akcja: DROP),

52 Iptables przykłady (1) Domyślne zablokowanie pakietów przychodzących i przechodzących: iptables -P FORWARD DROP iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT Umożliwienie dostępu SSH z alphy: iptables -A INPUT -p TCP -s dport 22 \ -j ACCEPT Blokowanie przychodzących połączeń TCP (pakietów SYN) z hostów innych niż alpha: iptables -A INPUT -p TCP -s! syn -j DROP

53 Iptables przykłady (2) iptables na serwerze alpha :INPUT ACCEPT :FORWARD DROP :OUTPUT ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP -A INPUT -p tcp -m state --state NEW! --syn -j DROP -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 25 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p udp --dport 53 -m limit --limit 50/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 443 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 465 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 587 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 993 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 995 -m limit --limit 20/sec -j ACCEPT -A INPUT -j DROP COMMIT

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security , Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security Appliance ASA 3. Cisco IPS 4200 4. Cisco IOS Security 2 Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo