Complete list of publications - Janusz W. Sobczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Complete list of publications - Janusz W. Sobczak"

Transkrypt

1 Complete list of publications - Janusz W. Sobczak 1. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh., Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Effect of dentate number of anchored phosphine ligands on the composition and catalytic properties of their palladium complexes. React.Kinet.Catal.Lett., 10 (1), (1979) 2. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh.,. Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Sintez i kataliticeskije svoistva kompleksov perekhodnych metallov s ligandami, zakreplennymi na povierkhnosti okislych nositielei. V. Kataliticeskije svoistva bijadernych kompleksov palladia s phosphorosoderaszczymi ligandami zakreplennymi na povierkhnosti silikagelia. Kinet.Kataliz. 21(2), (1980) 3. Sobczak J.W., and Wernisch J. Effects of distribution of Palladium and Phosphorus in Polystyrene-Attached Catalysts on their Catalytic Behaviour. Zeitschrift fur Physikalische Chemie N.F., Bd. 137, (1983) 4. Ratajczykowa I., Pielaszek J., Borodziński A., Sobczak J.W., et Palczewska W. Transformations du paladium pendant les réactions d hydrogénation catalytique. Preprints 10e Colloque franco-polonais sur la catalyse, Caen Stachurski J., Palczewska W., Cretti-Bujnowska M., Jabłoński A., Karpiński Z. and Sobczak J.W. New Borided Catalysts for Hydrocarbon Conversion. Proceedings of 6th International Symposium "Heterogeneous Catalysis", Sofia 1987, p Sobczak J.W., Pawłowska H, Bolesławska T., Palczewska W. Stereoselective hydrogenation over palladium catalysts for syntheses of insect sex pheromones. Studies in Surface Science and Catalysis, 41, , (1988) (Fine Chemistry and Catalysis) 7. Sobczak J.W., Vit Z., and Zdrażil M. Non-Existence of Synergism in the Hydrodenitryfication of Pyridine over Carbon-Supported Cobalt-Molybdenum Sulphide Catalysts. Applied Catalysis, 45 (1988) L23-L26, 8. Palczewska W., Cretti-Bujnowska M., Pielaszek J., Sobczak J.W. and Stachurski J. Palladium-Boron Blacks; Characterization and Catalytic Activity. Proceedings of the IX International Congress of Catalysis, Calgary 1988, Palczewska W., Sobczak J.W. Nowe modyfikowane katalizatory palladowe przeznaczone do wysoce selektywnego uwodorniania wiązań -C C- do (Z)-C=C-. Przemysł chemiczny, 69(8), , Sobczak J.W. and Palczewska W. Surface chemistry and catalysis studies on the palladium-boron system in semihydrogenation of alkynes. Catalysis Letters 17, (1993) 11. J. Pielaszek, J.W. Sobczak, Z. Juskovecs and M. Shymanska. X-ray diffraction studies of alkali metal doped Pd/ -Al2O3 catalysts. Acta Cryst. (1993). A49 (Supplement), C Juszczyk W., Karpiński Z., Pielaszek J.,and Sobczak J.W. Palladium Silicide Formation from Silica- Supported Palladium Catalysts. New. J. Chemistry. 17, (1993) 13. Sobczak E., Nietubyć R.,Sobczak J.W. Photoemission and inverse photoemission studies of SiO2. Acta Physica Polonica A, 86,(5), (1994) 14. Iwanowski R.J., Sobczak J.W., Kowalski B.J. X-ray photoelectron spectroscopy and optical reflectivity studies of Si surfaces prepared by chemical etching. Acta Physica Polonica A, 86, (5), (1994) 15. Juszczyk W., Karpiński Z., Łomot D., Pieluszek J. and Sobczak J.W., Pd-Au/SiO2: characterization and catalytic activity. J. Catalysis., 151, (1995) 16. Iwanowski R.J., Sobczak J.W. Analysis of the XPS and optical reflectivity spectra of the chemically etched Si(111) surfaces. J. Electron Spectroscopy. 76, (1995) 17. Sobczak J.W., Lesiak B., Jabłoński A., Kosiński A., Palczewska W. Polyaniline Doped with Platinum or Palladium as Novel Catalysts in Alkyne Hydrogenation. Polish J. Chem. 69, (1995) 18. Kulszewicz-Bajer I., Sobczak J.W.,, Hasik M., Pretula J. Spectroscopic studies of polyaniline protonation with poly(alkylene phosphates). Polymer 37 (1), (1996) 19. Kulszewicz-Bajer I., Wielgus I., Sobczak J.W., Kruczała K., Proń A. Heteropolyanions doped polyimine - preparation and spectroscopic properties. Materials Research Bulletin 30, (1995) 20. Iller A., Lesiak B., Marks J., Sobczak J.W. XPS Depth Profile Analysis of Passivation Layer Formed on (100)GaAs Surface. Electron Technology 29, (1996) 21. Iwanowski R.J.,Sobczak J.W. Adsorption of oxygen on HF-Etched Si(111) surfaces: XPS Study. Acta Physica Polonica A 91 (4), (1997) 22. Iwanowski R.J., Sobczak J.W., Kaliński Z. X-ray photoelectron study of Yb-doped InP. Acta Physica Polonica A 91 (4), (1997) 23. Michalska Z.M., Ostaszewski B., Zientarska J., Sobczak J.W. Catalytic hydrogenation of alkadienes and alkynes by palladium catalysts supported on heterocyclic polyamides. J. Molecular Catalysis. A: Chem., 129, (1998) 24. Sobczak J.W., Kosiński A., Biliński A., Pielaszek J., Palczewska W. Surface Chemical Sensivity of Polyaniline Doped with Palladium or Platinum Compounds. Advanced Materials for Optics and Electronics 8, (1998) 25. Baszkiewicz J., Krupa D., Sobczak J.W., Biliński A., Wpływ długotrwałych ekspozycji na odporność25. korozyjną stopów tytanu. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 26, (1998) 26. Sobczak J.W., Sobczak E., Lesiak B., Palczewska W., Kosiński A. EXAFS investigations of Pd-doped polyacetylene. Annual Report 1998, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen-Synchrotron DESY, (1999) 27. Krupa D., E. Jezierska, Baszkiewicz J.,, T. Wierzchoń, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski, Sobczak J.W., Biliński A., Larisch B. Effect of carbon ion implantation on the corrosion resistance and surface hardness of the titanium alloy. Surface & Coatings Technology 114, (1999) 28. Sobczak J.W., Sobczak E., Lesiak B., Kosiński A., Palczewska W. EXAFS investigations of Pd- doped conductive polymers. J. Alloys and Compounds 286, (1999)

2 29. Iwanowski R.J., Heinonen M., Pracka I., Raczyńska J., Fronc K., Sobczak J.W. Application of in situ surface scraping for extracting bulk component of XPS signal example of LiNbO3 and GaSb. J. Alloys and Compounds 286, (1999) 30. Kulszewicz-Bajer I., Proń A., Abramowicz J., Jeandey C., Oddou J.-L., Sobczak J.W. Lewis Acid Doped Polyaniline. Preparation and Spectroscopic Characterization. Chemistry of Materials, 11, (1999) 31. Sobczak J.W., Kosinski A., Jablonski A. and Palczewska W. Catalytic reactivity and surface chemistry of polyaniline(eb)--pd--h2o systems. Topics in Catalysis, 11-12, (2000) 32. Czerwosz E., Dłuzewski P., Gierałtowski W., Sobczak J.W., Starnawska E., Wronka H. Electron emission from C60/C70+Pd films containing Pd nanocrystals. J. Vacuum Science & Technology B, 18(2), (2000) 33. Michalska Z.M., Strzelec K., Sobczak J.W. Hydrosilylation of phenylacetylene catalyzed by metal complex catalysts supported on polyamides containing a pyridine moiety. J. Molecular Catalysis. A: Chem., 156, (1-2), (2000) 34. Sobczak J.W., Andreeva D. XPS Study of Au/TiO2 catalytic systems. Studies in Surface Science and Catalysis, 130D, (2000) 35. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J., Barcz A., Szumieł M., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Wpływ implantacji jonów wapnia, fosforu oraz wapnia i fosforu oraz wapnia i fosforu na odporność36. korozyjną i biozgodność37. tytanu. Problemy Eksploatacji, 37 (2), , (2000) 36. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A. Modyfikacja właściwości powierzchni tytanu w celu podwyższenia bioaktywności i odporności korozyjnej. Materiały IV Konferencji Biomateriały w Stomatologii, Ustroń-Jaszowiec października 2000, Annales Academiae Medicae Silesiencis, Katowice 2000, str Sobczak J.W., Sobczak E., A. Kosiński, Biliński A., Palczewska W. XANES Investigations of Pd-doped Polyaniline. Annual Report 2000, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen- Synchrotron DESY, (2001), p Baszkiewicz J., Krupa D., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Properties of the phosphate layer produced on titanium surface by the IBAD method. Engineering of Biomaterials, 13, (2001) 39. Czerwosz E., Dluzewski P., Kozlowski M., Sobczak J.W., Starnawska E., Wronka H. Electron emitting nanostructures of carbon plus Pd system. Molecular Crystals & Liquid Crystals, 353, , (2000) 40. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska Szumieł M., Rajchel B. Effect of calcium-ion implantation on the corrosive resistance and biocompatibility of titanium. Biomaterials, 22, (2001) 41. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. The influence of calcium and/or phosphorus ion implantation on the structure and corrosion resistance of titanium. Vacuum, 63, (2001) 42. Sobczak J.W., Sobczak E., A. Kosiński, Biliński A. XANES investigations of Pd- doped polyaniline. J. Alloys and Compounds 328, (2001) 43. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A., Rajchel B. Wpływ utleniania na bioaktywność i odporność korozyjną tytanu implantowanego fosforem. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 3, suppl.2, 2001 p Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A. Modifying the properties of titanium surface with the aim of improving its bioactivity and corrosion resistance. Proccedings of the International Conference on Advanced Materials Processing Technologies (AMPT 01), September 2001, Leganes, Madryt, Hiszpania, vol.i New Developments on Metals, p Baszkiewicz J., Krupa D., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Properties of the phosphate layer produced on titanium surface by the IBAD method. Proccedings of the International Conference on Advanced Materials Processing Technologies (AMPT 01), September 2001, Leganes, Madryt, Hiszpania, vol.iii New Developments on Powder Technology, p Krawczyk M., Sobczak J. W., Jabłoński A. Wyznaczanie średniej nieelastycznej drogi swobodnej elektronów w wybranych stopach binarnych za pomocą elektronowej spektroskopii piku elastycznego (EPES). Elektronika, 8-9, 66 (2001) 47. Sobczak J.W.,Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. Pd K-edge XAFS studies of Pd-doped Polypyrrole. Annual Report 2001, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen-Synchrotron DESY, (2002), p 48. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska Szumieł M., Rajchel B. Effect of phosphorus-ion implantation on the corrosive resistance and biocompatibility of titanium. Biomaterials, 23, (2002) 49. Zielecka M., Kozakiewicz J., Przybylski J.,Sobczak J.W. Studies on the surface properties of siliconecontaining hybrid systems. Surface Coatings International. Part B. Coating transactions, 85, (2002) 50. Baszkiewicz J., R. Koczorowski, Krupa D., Sobczak J.W., Biliński A. Wpływ utleniania anodowego w roztworach zawierających jony wapnia i fosforu na bioaktywność implantu tytanowego. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 46, (2002) 51. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J. W., Biliński A., Barcz A., Mizera J. Wpływ chemicznej modyfikacji powierzchni tytanu na bioaktywność i odporność korozyjną. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 46, (2002) 52. Katrib A., Sobczak J.W., Krawczyk M., Zommer L., Benadda A., Jabłoński A, Maire G. Surface studies and catalytic properties of the bifunctional bulk MoO2 system. Surface Interface Analysis, 34, (2002)

3 53. Sobczak J.W., Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. Nonconventional XANES analysis applied for Pddoped polymer. Annual Report 2002, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, (2003) 54. Sobczak J.W., Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. EXAFS studies of palladium supported on poly-omethoxyaniline. Annual Report 2002, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, (2003) 55. Winkler K., Noworyta K., de Bettencourt-Dias A., Sobczak J.W., Wu Chien-Ting, Kutner W., Balch A.L. Structure and properties of C60-Pd films formed by electroreduction of C60 and palladium(ii) acetate trimer: evidence for the presence of palladium nanoparticles. J. Materials Chemistry, 13, (2003) 56. Katrib A., Sobczak J.W., Benadda A., Maire G. XPS and catalytic properties of the bifunctional supported MoO2(Hx)ac on TiO2 for the hydroisomerization reactions of hexanes and 1-hexene. Applied Catalysis A: General, 242(1), (2003) 57. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A., Rajchel B. Influence of anodic oxidation on bioactivity and corrosion resistance of phosphorus-ion implanted titanium. Vacuum, 70, (2003) 58. Hasik M., Wenda E., Bernasik A., Kowalski K., Sobczak J.W., Sobczak E., Bielańska E. Poly(o-toluidyne) as the matrix for incorporation of palladium species from PdCl2 aqueous solutions. Polymer, 46, (2003) 59. Członkowska-Kohutnicka Z., Zielonka M., Wilson-Polit D., Kwiatkowski R., Sobczak J.W., Leszczyńska I., Kozakiewicz J., Winiarska A. Właściwości roztworów oraz powierzchni prepolimerów polisiloksanouretanowych zawierających mikrożele. Polimery, 48(11-12), (2003) 60. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A. Modifing the properties of titanium surface with the aim of improving its bioactivity and corrosion resistance. J.Material Processing Technology, , (2003) 61. Sobczak J.W., Sobczak E., Drelinkiewicz A., Hasik M., Wenda E. Local structure of Pd-doped polymer investigated by a linear combination of XANES spectra. J. Alloys and Compounds, 362, (2004) 62. Drelinkiewicz A, Stejskal J., Waksmundzka A,Sobczak J.W. Physicochemical and catalytic properties of palladium deposited on polyaniline-coated silica gel. Synthetic Metals, 140, (2004) 63. Sobczak J.W., Sobczak E., Krawczyk M., Drelinkiewicz A., Hasik M. X-Ray Absorption Study of Pt-doped Polymers. Annual Report 2003, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen- Synchrotron DESY, Hamburg (2004), Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski, J.A., Lewandowska-Szumieł M., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Effect of calcium and phosphorus ion implantation on the corrosion resistance and biocompability of titanium. Bio-Medical Materials and Engineering, 14 (2004) Benadda A., Katrib A., Sobczak J.W., Barama A. Hydroisomerization of n-heptane and dehydration of 2- propanol on bulk and supported WO2(Hx)ac on TiO2. Applied Catalysis A: General. 260(2), (2004) 66. Lorkiewicz J., Fadina T., Kula J., Pszona S., Biliński A., Sobczak J.W., Zu Z. Characteristics of TiN Anti- Multipactor Layers Reached by Titanium Vapour Deposition on Alumina Coupler Windows. Proceedings of SRF 2003 (CD), Travemunde, Niemcy, str Drelinkiewicz A., Waksmundzka A., Makowski W., Sobczak J.W., Król A., Zięba A. Acetophenone hydrogenation on polimer-palladium catalysts. The effect of polymer matrix. Catalysis Letters 94 (3-4), (2004) 68. Leite L., Stonkus V., Edolfa K., Ilieva L., Andreeva D., Plyasova L., Sobczak J.W., Ionescu S., Munteanu G. Active phases of supported cobalt catalysts for 2,3-dihydrofuran synthesis. J. Molecular Catalysis A:Chemical 215, (2004) 69. Tabakova T., Boccuzzi F., Manzoli M., Sobczak J.W., Idakiev V., Andreeva D. Effect of synthesis procedure on the WGS activity of Au/ceria catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 49(2), (2004) 70. Sobczak J.W., Kosiński A., Sobczak E. X-ray absorption study of Pd doped polyaniline. Applied Crystallography, Proceedings of the XIX Conference, World Scientific, Singapore 2004 pp , 71. Sobczak E., Sobczak J.W., Hasik M., Wenda E. XAFS study of local structure In Pt-doped conjugated polymers. Applied Crystallography, Proceedings of the XIX Conference, World Scientific, Singapore 2004, pp Krawczyk M., Zommer L, Sobczak J.W., Jabłoński A. Determination of the electron inelastic mean free path in some binary alloys for application in quantitative surface analysis Applied Surface Science 235, (2004) 73. Krawczyk M., Sobczak J.W. Surface characterization of cobalt-palladium alloys. Applied Surface Science. 235, (2004) 74. Krawczyk M., Zommer L., Sobczak J.W., Jabłoński A., Petit M., Robert-Goumet C., Gruzza B. IMFP measurement. Au-Ni alloy surfaces by EPES: indirect evidence of submonolayer Au surface enrichment. Surface. Science , (2004) 75. Sobczak J. W., Sobczak E., Krawczyk M., Drelinkiewicz A., Hasik M. XANES and EXAFS studies of Ptdoped polymers. Proc. 7th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, Zakopane, Poland, 2004 (ed. W. Paszkowicz), Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society (ISSN ), Warsaw, Poland, Vol. 3, (2004). 76. Baszkiewicz J, Krupa D, Kozubowski J, Mizera J, Rajchel B, Sobczak J.W., Biliński A. Modyfikacja powierzchni tytanu w celu podwyższenia bioaktywności. Annales Academiae Medicae Silesiensis, VI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń październik 2004, ISSN str Krupa D, Baszkiewicz J, Lewandowska-Szumieł M, Sobczak J.W., Biliński A, Mizera J, Smolik J. Właściwości warstw tlenkowych wytworzonych na powierzchni tytanu metodą utleniania anodowego. Annales

4 Academiae Medicae Silesiensis, VI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń październik 2004, ISSN str Krupa D., Baszkiewicz J., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of titanium. V-th International Conference Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June14-17, 2004 p Baszkiewicz J., Krupa D., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A. Corrosion resistance of the surface layers formed on titanium by plasma electrolytic oxidation and hydrothermal treatment. V -th International Conference Ion Implantation and Other Applicatins of Ions and Electrons, ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June 14-17, 2004 p Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski, J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska-Szumieł M., Rajchel B. Effect of dual ion implantation of calcium and phosphorus on the properties of titanium. Biomaterials, 26(16), (2005) 81. Krinichnaya E.P., Moravsky A.P., Efimov O., Sobczak J.W., Winkler K., Kutner W., Balch A. Mechanistic studiem of the electrochemical polymerization of C60 in the presence of dioxygen or C60O. J. Materials Chemistry 15, (2005) 82. Szmigiel D., Raróg-Pilecka W., Mickiewicz E., Maciejewska E., Kaszkur Z., Sobczak J.W., Kowalczyk Z. Ammonia synthesis over the Ba-promoted ruthenium catalysts supported on boron nitride. Catalysis Letters 100, (2005) 83. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Mizera J., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Corrosion resistance and bioactivity of titanium after surface treatment by three different methods: ion implantation, alkaline treatment and anodic oxidation. Anal.& Bioanal.Chem. 381, (2005) 84. Kutner W., Pięta P., Nowakowski R., Sobczak J.W., Kaszkur Z., McCarty A.L., D Souza F Preparation, surface characteristics and electrochemical properties of electrophoretically deposited C60 films, American Institute of Physics Conference Proceedings 786, 2005, Electronic Properties of Novel Nanostructures, ed. By H. Kuzmany, J.Fink, M. Mehring, S. Roth,, p Baszkiewicz J., Krupa D., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A. Corrosion resistance of the surface layers fordem on titanium by plasma electrolytic oxidation and hydrothermal treatment. Vacuum, 78, (2005) 86. Krupa D., Baszkiewicz J., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of titanium. Vacuum, 78, (2005) 87. Drelinkiewicz A., Hasik M., Sobczak J.W., Sobczak E., Bernasik A., Bielańska E. Physicochemical and catalytic properties of palladium supported on poly(o-methoxyaniline). Materials Research Bulletin, 40, (2005) 88. Ilieva, L., Sobczak, J.W., Manzoli, M., Su, B.L., Andreeva, D. Reduction behavior of nanostructured gold catalysts supported on mesoporous titania and zirconia. Applied Catalysis A: General., 291, (2005) 89. Kutner W., Pięta P., Nowakowski R., Sobczak J.W., Kaszkur Z., McCarty A.L., D Souza F. Composition, structure, surface topography, and electrochemical properties of electrophoretically deposited nanostructured fullerene films. Chemistry Materials. 17, (2005) 90. Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Wpływ implantacji jonów sodu na odporność korozyjną tytanu i stopu tytanu Ti6Al4V. VIII Ogólnopolska Konferencja: Tytan i jego stopy, października 2005, Warszawa-Serock, Materiały konferencyjne, str Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A.,Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance of titanium and Ti6Al4V alloy. Proceedings of 16th International Corrosion Congress(CD), September 2005, Beijing, Chiny,p (6 stron) 92. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowsk J.A., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A., Smolik J., Słomka Z. Effect of anodic oxidation on the corrosion resistance of the Ti6Al14V alloy Proceedings of 16th International Corrosion Congress (CD), September 2005, Beijing, Chiny, 6 stron) 93. Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance of Co-Cr-Mo ally (Vitalium). Proceedings of the European Corrosion Congress EUROCORR 2005(CD),, 4-8 September 2005, Lisbon, Portugal, str Krupa D., Baszkiewicz J., Mizera J., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of alkali-and heat treatment on the corrosion resistance of titanium. Proceedings of the European Corrosion Congress EUROCORR 2005(CD), 4-8 September 2005, Lisbon, Portugal, str Tabakova T., Boccuzzi F., Manzoli M., Sobczak J.W., Idakiev V., Andreeva D. A comparative study of nanosized IB/ceria catalysts for low-temperature water-gas shift reaction Applied Catalysis A: General 298, (2006) 96. Opalińska T., Ulejczyk B., Sobczak J.W., Biliński A. and Schmidt-Szałowski K. Plasma Treatment of Polycarbonates Surface in Oxidizing Conditions Polish J. Chem., 79, (2005) 97. Opalińska T., Ulejczyk B., Sobczak J.W., Biliński A. and Schmidt-Szałowski K. Influence of Oxygen on SiOx Thin-Film Formation in Pulsed Electric Discharges Polish J. Chemistry., 80, (2006) 98. Krawczyk M., Zommer L., Kosiński A., Sobczak J.W., Jablonski A. Measured elecron IMFPs for SiC Surface & Interface Analysis, 38, (2006) 99. Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Skarzynski J., Sobczak J.W., Zielecka M. Studies on the effect of structural parameters on the properties of polysiloxaneurethane dispersions and coatings Surface Coatings International Part B - Coating Transactions, 89, (2006) 100. Andreeva D., Petrova P., Sobczak J.W., Ilieva L., Abrashev M. Gold supported on ceria and ceria-alumina promoted by molybdena for complete benzene oxidation Applied Catalysis B: Environmental, 67, (2006) 101. Szmigiel D. Romański K., Prokaryn P., Grabiec P., Sobczak J.W. The effect of fluorine-based plasma treatment on morphology and chemical surface composition of biocompatible silicone elastomer. Applied

5 Surface Science. 253, (2006) 102. Wachowski L., Sobczak J.W., Hofman M. Speciaton of functional groups formed on the surface of ammoxidised carbonaceous materials by XPS metod Applied Surface Science 253, (2007) 103. Śrębowata A., Juszczyk W., Kaszkur Z., Sobczak J.W., Kępiński L., Karpiński Z. Hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane and dichlorodifluoromethane over Ni/C catalysts: The effect of catalyst carbiding Applied Catalysis A: General, 319, (2007) 104. Winkler K., Grodzka E., Sobczak J.W., Balch A.L. Charge transfer process in bilayers and copolymers composed of C60Pd and 2 -ferrocenypyrrolidyno-[3,4,:1,2]c60pd two-component polymers J.Materials Chemistry, 17, (2007) 105. Noworyta K., Marczak R., Tylenda R., Sobczak J.W., Chata Raghu, Kutner W., D Souza F. Two-point assembling of Zn(II) and Co(II) metalloporphiryns derivatized with a crown ether substituent in Langmuir and Langmuir-Blodgett films Langmuir, 23, (2007) 106. Andreeva D., Ivanov I., Ilieva L., Sobczak J.W., Avdeev G., Petrov K. Gold based catalysts on ceria and ceria-alumina for WGD reaction (WGS Gold catalysts) Topics in Catalysis 44, (2007) 107. J. Baszkiewicz, D. Krupa, B. Rajchel, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak and A. Kosiński Effect of sodium-ion implantation on the properties of the surface layers formed on CoCrMo alloy (Endocast SL) Vaccum, 81, (2007) 108. D. Krupa, J. Baszkiewicz, B. Rajchel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński and T. Borowski Effect of calcium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of the Ti6Al4V alloy Vaccum, 81, (2007) 109. A. Zaleska, P. Górska, J. W. Sobczak and J. Hupka Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2 Applied Catalysis B: Environmental (2007) 110. L. Ilieva, G. Pantaleo, J.W. Sobczak, I. Ivanov, A.M. Venezia and D. Andreeva NO reduction by CO in the presence of water over gold supported catalysts on CeO2-Al2O3 mixed support, prepared by mechanochemical activation Applied Catalysis B: Environmental, 76, (2007) 111. M. Krawczyk, A. Biliński, J.W. Sobczak, S. Ben Khalifa, C. Robert-Goumet, L. Bideux, B. Gruzza, G. Monier Interaction of hydrogen with InN thin films elaborated on InP(100) Surface Science, 601, (2007) 112. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, G. Avdeev and T. Tabakova Nanosized gold catalysts supported on ceria and ceria-alumina for WGS reaction: influence of the preparation method Applied Catalysis A: General, 333, ,(2007) 113. D. Andreeva, P. Petrova, L. Ilieva, J.W. Sobczak, M.V. Abrashev Design of new gold catalysts supported on mechanochemically activated ceria-alumina, promoted by molybdena for complete benzene oxidation Applied Catalysis B: Environmental, 77, , (2008) 114. Kozakiewicz J., Kuczyńska H., Jesionowski T., Nowakowski R., Sobczak J.W., Koncka-Foland A. Zastosowanie nanocząstek o zaprojektowanej budowie jako modyfikatorow farb proszkowych Inżynieria Materiałowa, 28, (2007) 115. Krztoń-Maziopa A., Sobczak J.W., Płocharski J. Electrorheological activity of suspensions of surfacemodified pyrolyzed polyacronitryle Polymer Engineering and Science, 47, (2007) 116. A. Drelinkiewicz, A. Waksmundzka-Góra, J.W. Sobczak and J. Stejskal Hydrogenation of 2-ethyl-9,10- anthraquinone on Pd-polyaniline(SiO2) composite catalyst. The effect of humidity Applied Catalysis A: General, 333, (2007) 117. A. Zaleska, J. W. Sobczak, E. Grabowska, J. Hupka Preparation and photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under UV and visible light Applied Catalysis B: Environmental 78, , (2007) 118. Gorska, P., Zaleska, A., Kowalska, E., Klimczuk, T., Sobczak, J.W., Skwarek, E., Janusz, W., Hupka, J. "TiO2 photoactivity in Vis and UV light: the influence of calcination temperature and surface properties" Applied Catalysis B: Environmental 84, (2008) 119. E. Rubens, A. Dąbrowski, E Mendyk, J. Goworek, K Skrzypiec, M. Drewniak, M. Dumańska-Słowik, W. Gac, R. Dobrowolski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Huber, M. Iwan, K. J. Kurzydłowski, T. Płociński, J. Ryczkowski, Z. Rzączyńska, J. W. Sobczak INVESTIGATION OF SURFACE PROPERTIES OF LUNAR REGOLITH Part IV Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska Sectio AA Chemia 63, (2008) 120. Baszkiewicz, J., Krupa, D., Kozubowski, J.A., Rajchel, B., Lewandowska-Szumieł, M., Barcz, A., Sobczak, J.W., Kosiński A., Chroscicka, A. The effect of sodium-ion implantation on the properties of titanium Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 19, (2008) 121. Lorkiewicz, J., Kula, J., Pszona, S., Sobczak, J., Bilinski, A. Sublimation TiN coating of RF power components, American Institute of Physics Conference Proceedings Vol. 993, (2008) 122. Sitek R., Sikorski K., Sobczak J.W., Wierzchoń T. Structure and properties of the multilayers produced on Inconel 600 by the PACVD method with the participation of trimethylaluminum vapours Materials Science- Poland, 26, , (2008) 123. Drelinkiewicz, A., Zięba, A., Krol, A., Sobczak, J.W., Grzywa, M. Polyaniline supported Pd and Pt catalysts. Role of metal in hydrogenation of 2-butyne-1,4-diol Polish Journal of Chemistry 82 (9), (2008) 124. Drelinkiewicz, A., Knapik, A., Stanuch, W., Sobczak, J., Bukowska, A., Bukowski, W. Diamine functionalized gel-type resin as a support for palladium catalysts: Preparation, characterization and catalytic properties in hydrogenation of alkynes Reactive and Functional Polymers 68, (2008) 125. Andreeva D., Ivanov I., Sobczak J.W., Lisowski W., Petrova P., Abrashev M.V., Ilieva L. Gold catalysts on doped by lanthanides ceria for pure hydrogen production Current Topics in Catalysis, 7, (2008) D.Krupa, J.Baszkiewicz, J.Mizera, T.Borowski, J.W.Sobczak, A.Biliński, M.Lewandowska -Szumiel, M.Wojewodzka Effect of the heating temperature on the corrosion resistance of alkali-treated titanium Journal of Biomedical Materials Research Part A, 88, (2009) 127. D.Krupa, J.Baszkiewicz, J.Mizera, T.Borowski, J.W.Sobczak, A.Biliński, M.Lewandowska -Szumiel,

6 M.Wojewodzka, Effect of the heating temperature on the corrosion resistance of alkali-treated titanium Journal of Biomedical Materials Research Part A, 88, (2009) 128. Drelinkiewicz, A., Sobczak, J.W., Sobczak, E., Krawczyk, M., Zieba, A., Waksmundzka-Gora, A. Physicochemical and catalytic properties of Pt-poly(4-vinylpyridine) composites Materials Chemistry and Physics 114, (2009) 129. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, M.V. Abrashev, R. Zanella, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, G. Avdeev, K. Petrov Gold catalysts supported on doped by rare earth metals ceria for water gas shift reaction: influence of the preparation method Applied Catalysis A: General,, 357, (2009) 130. Zaleska A., Grabowska E., Sobczak J.W., Gazda M., Hupka J. Photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under visible light: the effect of boron content, calcination temperature and TiO2 matrix. Applied Catalysis B: Environmental, 89, (2009) 131. J.R. Sobiecki, M. Ossowski, J.W. Sobczak, A. Zajączkowska, E. Czarnowska, T. Wierzchoń Bioactivity of oxynitrided layers produced on the Ti6Al4V titanium Alloys Enginering of Biomaterials,77-80, 86-88, (2008) 132. E. Czarnowska, A. Zajączkowska, M.M. Godlewski, W. Mróz, J.W. Sobczak, T. Wierzchoń Combination of hydroxyapatite islets with Ti3P surface layer produced on titanium alloys for bone implants J. of Nanoscience and Nanotechnology, 8, 1-7, (2008) 133. L. Ilieva, G. Pantaleo, R. Nedyalkova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, A.M. Venezia, D. Andreeva NO reduction by CO over gold catalysts based on modified by Me+3 (Me = Al or lanthanides) ceria supports, prepared by mechanochemical activation: effect of water in the feed gas Applied Catalysis B: Environmental, 90, (2009) 134. M. Ruszel, B. Grzybowska, M.A. Małecka, L. Kępinski,J. Sobczak and M. Wojciechowska Nano- Au/MgF2 and Au/MgO Catalysis in Oxidation of CO Polish J. Chemistry., 83, (2009) 135. M. Cypryk, P. Pospiech, K.Strzelec, J.W. Sobczak Soluble Alkylthiopolysiloxane-Supported Palladium Catalysts for the Heck Reaction Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 184:1 13, (2009) 136. V. Stonkus, K.Edolfa, L.Leite, J. W Sobczak, L. Plyasova, P. Petrova Palladium-promoted Co-SiO2 catalysts for 1,4-butanediol cyclization Applied Catalysis. A: General, 362, , (2009) 137. Drelinkiewicz, A., Zieba, A., Sobczak, J.W., Bonarowska, M., Karpiński, Z., Waksmundzka-Góra, A., Stejskal, J Polyaniline stabilized highly dispersed Pt nanoparticles: Preparation, characterization and catalytic properties Reactive and Functional Polymers 69, , (2009) 138. Grabowska, E., Zaleska, A., Sobczak, J.W., Gazda, M., Hupka, J. Boron-doped TiO2: Characteristics and photoactivity under visible light Procedia Chemistry, 1 (2) pp (2009) 139. M. Cypryk, P. Pospiech, K. Strzelec, K. Wąsikowska, J. W. Sobczak Soluble polysiloxane-supported palladium catalysts for the Mizoroki Heck reaction Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 319, (2010) 140. Zielińska A., Kowalska E., Sobczak J.W., Łącka I., Gazda M., Ohtani B., Hupka J. Zaleska A. Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface properties, bio- and photoactivity Separation and Purification. Technology. 72(3), ; (2010) 141. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, A. Biliński, O. Chernyaeva, J.W. Sobczak Physical and chemical modifications of PET surface using a laser-plasma EUV source, Applied. Physics. A 99(4), ; (2010) 142. Skolek-Stefaniszyn, E.; Kaminski, J.; Sobczak, J.; Wierzchon, T. Modifying the properties of AISI 316L steel by glow discharge assisted low-temperature nitriding and oxynitriding Vacuum 85, (2010) 143. F.Sannicolò, S.Rizzo,T.Benincori, W.Kutner, K. Noworyta, J.W.Sobczak, V.Bonometti, L.Falciola, P.R.Mussini, M.Pierini An effective multipurpose building block for 3D electropolymerisation: 2,2 -Bis(2,2 - bithiophene-5-yl)3,3 -bithianaphthene Electrochimica Acta, 55, (2010) 144. D. Andreeva, M. Kantcheva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, W. Lisowski Gold supported on ceria doped by Me3+ (Me3+=Al and Sm) for water gas shift reaction: Influence of dopant and preparation method Catalysis Today, 158, (2010) 145., D.; Baszkiewicz, J.; Zdunek, J.; Smolik, J.; Słomka, Z.; Sobczak, J. W. Characterization of the surface layers formed on titanium by plasma electrolytic oxidation Surface & Coatings Technology, 205, (2010) 146. Wilczkowska, E.; Krawczyk, K.; Petryk, J.; Sobczak, J.W.; Kaszkur, Z. Direct nitrous oxide decomposition with a cobalt, Applied Catalysis A, General 389, (2010) 147. J. Lorkiewicz, J. Kula, M. Klimasz, S. Pszona, J. W. Sobczak Wytwarzanie cienkich warstw antyemisyjnych TiN na powierzchniach elementów mocy mikrofalowej i ich charakterystyka / Thin anti-multipactor TiN layers coating on RF power components and their characteristics, Inżynieria Materiałowa, 31 (nr4-176), (2010) 148. A. Zielińska-Jurek, E. Kowalska, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Bunsho Ohtani, A. Zaleska Preparation and characterization of monometallic (Au) and bimetallic (Ag/Au) modified-titania photocatalysts activated by visible light Applied Catalysis B: Environmental 101 (2011) A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, O. Chernyayeva, J.W. Sobczak, EUVinduced physico-chemical changes in near-surface layers of polymers, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena,, 184, (2011) 150. M.Godlewski, E. Guziewicz, M.I. Łukasiewicz, I.A. Kowalik, M. Sawicki, B.S. Witkowski, R. Jakiela, W. Lisowski, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, Role of interface In ferromagnetism of (Zn, Co)O films, Phys. Status Solidi B, 248, ( L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, A. M. Venezia, D. Andreeva, Preferential oxidation of CO in H2 rich stream (PROX) over gold catalysts supported on doped ceria: effect of water and CO2, Catalysis Today 175 (2011)

7 152. A.Srębowata, W. Lisowski, J. W.Sobczak, Z. Karpiński, Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2- dichloroethane on active carbon supported palladium copper catalysts, Catal. Today (2011), 175 (2011), E. Rozniecka, M. Jonsson-Niedziolka,J. W. Sobczak, M. Opallo, Mediatorless bioelectrocatalysis of dioxygen reduction at ITO and ITO nanoparticulate film electrodes Electrochimica Acta 56 (2011) Iwanek E., Krawczyk K., Petryk J., Sobczak J.W., Kaszkur Z. Direct nitrous oxide decomposition with CoO x - CeO 2 catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 106, (2011) Krawczyk M., Lisowski W., Sobczak J.W., Kosiński A., Jablonski A., Skierbiszewski C., Siekacz M., Wiązkowska S., Surface and In-depth characterization of InGa compounds synthesized by plasma-assisted molecular beam epitaxy. Journal of Alloys & Compounds, 509 (2011) L. Ilieva, G. Munteanu, P. Petrova, T. Tabakova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Krawczyk, M.V. Abrashev, D.Andreeva, Reduction behavior of nanosized gold catalysts supported on ceria doped with Co Ox, Nanoscience and Nanotechnology (Eds. E. Balabanova, I. Dragieva),11 (2011), B. Grzybowska-Świerkosz, M. Ruszel, R. Grabowski, L. Kępiński, M.A. Małecka, J.W. Sobczak, Au/MCr2O4 (M=Co, Mn, Fe) catalysts in the oxidations of CO, C2 and C3 hydrocarbons, Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis, 105 (2012), I. Kaminska, M.R. Das, Y. Coffinier, J.Niedziolka-Jonsson, J.W. Sobczak, P. Woisel, J. Lyskawa,M. Opallo, R. Boukherrou, S. Szunerit, Reduction and functionalization of graphene oxide sheets using biomimetic dopamine derivatives in one step, ACS Applied Materials & Interfaces 4, (2012) Grabowska E., Sobczak J.W., Gazda, Zaleska A., Surface properties and visible light activity of W-TiO2 photocatalysts prepared by surface impregnation and sol-gel method, Applied Catalysis B: Environmental (2012) Da Costa P., Dutkiewicz J., Choque V., Homs N., Kornelak P., Najbar M., de la Piscina P.R., Sobczak J.W., Alloying effect in low loaded Rh catalysts supported on high surface area alumina on their activity in CH4 and NO decomposition Chapt. 16 in Noble Metals, ed.by Yen-Hsun Su, InTech, Rijeka, Croatia 2012, pp L. Ilieva, P. Petrova, T. Tabakova, R. Zanella, M. Kantcheva, M. Milanova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva, Relationship between structural properties and activity in complete benzene oxidation over Au/CeO2-CoOx catalysts, Catalysis Today, 187, (2012) 162. D. Krupa, J. Baszkiewicz, J. Zdunek, J. W. Sobczak, W. Lisowski, J. Smolik, Z. Słomka, Effect of plasma electrolytic oxidation in the solutions containing Ca, P, Si, Na on the properties of titanium, 2012, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 100B, M.I. Łukasiewicz, A. Wójcik-Głodowska, E. Guziewicz, A. Wolska, M. T. Klepka, P. Dłużewski, R. Jakieła, E. Łusakowska, K. Kopalko, W. Paszkowicz, Ł. Wachnicki, B.S. Witkowski, W. Lisowski, M. Krawczyk, J.W. Sobczak, A. Jablonski, M. Godlewski, ZnO, ZnMnO and ZnCoO films grown by Atomic Layer Deposition, Semiconductor Science and Technology, 27 (7): art. no (2012) 164. E. Guziewicz, M. Godlewski, L. Wachnicki, T.A. Krajewski, G. Luka, S. Gieraltowska, R. Jakiela, A. Stonert, W. Lisowski, M. Krawczyk, J.W. Sobczak, A. Jablonski, ALD grown Zinc Oxide with controllable electrical properties, Semiconductor Science and Technology, 27, (2012) (11pp) 165. M. Krawczyk, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jablonski, Studies of the hot-pressed TiN material by electron spectroscopies, Journal of Alloys & Compounds, 546 (2013) A. Bartnik, W. Lisowski, J.W. Sobczak, P. Wachulak, B. Budner, B. Korczyc, H. Fedorowicz, Simultoneous treatment of polimer surface by EUV radiation and ionized nitrogen, Applied Physics A, 109, (2012) T.-P. Huynh, A. Pietrzyk-Le, Chandra Bikram K. C., K. Noworyta, J. W. Sobczak, Piyush Sindhu Sharma, F. D Souza, W. Kutner, Electrochemically synthesized molecularly imprinted polymer of thiophene derivatives for flow-injection analysis determination of adenosine 5 -triphosphate (ATP), Biosensors and Bioelectronics, 41(2012) P. Pieta, I. Obraztsov, J.W. Sobczak, O. Chernyayeva, S. Das, F. D'Souza,W. Kutner, A Versatile Material for a Symmetrical Electric Energy Storage Device: a Composite of the Polymer of the Ferrocene Adduct of C60 and Single-Wall Carbon Nanotubes Exhibiting Redox Conductivity at both Positive and Negative Potentials, The Journal of Physical Chemistry C. 117 (2013) T. Tabakova, L. Ilieva, I. Ivanov, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva, Influence of the preparation method and dopants nature on the WGS activity of gold catalysts supported on doped by transition metals ceria, Applied Catalysis B: Environmental, (2013) I. Kamińska, Wang Qi, A. Barras, J.W. Sobczak, J. Niedziołka-Jonsson, P. Woisel, J. Lyskawa, W. Laure, M. Opallo, Musen Li, Rabah Boukherroub, S. Szunerits, Thiol-Yne Click Reaction on Alkynyl-dopamine- Modified Reduced Graphene Oxide, Chemistry, A European Journal, 2013, 19, M. Sawicki, E. Guziewicz, M. I. Lukasiewicz, O. Proselkov, I. A. Kowalik, W. Lisowski, P. Dluzewski, A. Wittlin, M. Jaworski, A. Wolska, W. Paszkowicz, R. Jakiela,B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. T. Klepka, F. J. Luque, D. Arvanitis, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, M. Godlewski, and T. Dietl, Homogeneous and heterogeneous magnetism in (Zn, Co) O: From a random antiferromagnet to a dipolar superferromagnet by changing the growth temperature, Physical Review B, 88, (2013) 172. Tan-Phat Huynh, Marta Sosnowska, Janusz W. Sobczak, Chandra B. KC, Vladimir N. Nesterov, Francis D Souza, and Wlodzimierz Kutner, Simultaneous Chronoamperometry and Piezoelectric Microgravimetry Determination of Nitroaromatic Explosives Using Molecularly Imprinted Thiophene Polymers, Anal. Chem 2013, 85, , 173. L. Ilieva, T. Tabakova, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, D. Paneva, N. Velinov, J. W. Sobczak, W. Lisowski, G. Avdeev, A. M. Venezia, Nano-gold catalysts on Fe-modified ceria for pure hydrogen production

8 via WGS and PROX: Effect of preparation method and Fe-doping on the structural and catalytic properties, Applied Catalysis A: General 467 (2013) D. Snigurenko, R. Jakiela, E. Guziewicz, E. Przeździecka, M. Stachowicz, K. Kopalka, A. Barcz, W. Lisowski, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jabłoński, XPS study of arsenic doped ZnO grown by Atomic Layer Deposition, Journal of Alloys and Compounds, 582 (2014) Luka, G., Witkowski, B.S., Wachnicki, L., Goscinski, K., Jakiela, R., Guziewicz, E., Godlewski, M., Zielony, E., Bieganski, P., Placzek-Popko, E., Lisowski, W., Sobczak, J.W., Jablonski, A., Atomic layer deposition of Zn 1-x Mg x O:Al transparent conducting films, Journal of Materials Science, 49 (2014), M. Krawczyk, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jablonski, Elastic-peak electron spectroscopy (EPES) studies of ZnO single crystals, Journal of Alloys and Compounds, 590 (2014), Anna Cybula, Jacqueline B. Priebe, Marga-Martina Pohl, Janusz W. Sobczak Matthias Schneider, Anna, Zielińska-Jurek, Angelika Brűckner, Adriana Zaleska, The effect of calcination temperature on structure and photocatalytic properties of Au/Pd nanoparticles supported on TiO2,Applied Catalysis B: Environmental, (2014) W. Lisowski, E. Grzanka, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, R. Czernecki, M. Leszczynski, T. Suski, XPS metod as useful tool for studiem of quantum well epitaxial materials: Chemical composition and thermal stability of InGaN/GaN multilayers, Journal of Alloys and Compounds, 597 (2014), J. Reszczyńska, T. Grzyb, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, A. Zaleska, Lanthanide codoped TiO2: the effect of metal type and amount on surface properties and photocatalytic activity, Applied Surface Science 307 (2014) Lyuba Ilieva Gencheva; Petya Petrova; Tatyana Tabakova; Giuseppe Pantaleo; Vicente Montes; Janusz W Sobczak; Wojciech Lisowski; Zbigniew Kaszkur; Magali Boutonnet; Anna Maria Venezia, Pure hydrogen production via PROX over gold catalysts supported on Pr-modified ceria, Fuel, 134 (2014) Sharma, Piyush; Dabrowski, Marcin; Noworyta, Krzysztof; KC, Chandra; Huynh, Tan-Phat; Sobczak, Janusz; D'Souza, Francis; Kutner, Wlodzimierz, "Fullerene derived molecularly imprinted polymer for chemosensing of adenosine-5'-triphosphate (ATP)" Analytica Chimica Acta 844 (2014) Grzegorz Gabka, Piotr Bujak, Kamila Giedyk, Kamil Kotwica, Andrzej Ostrowski, Karolina Malinowska, Wojciech Lisowski, Janusz W. Sobczak, Adam Pron, Ligand exchange in quaternary alloyed nanocrystals a spectroscopic study, Phys. Chem. Chem. Phys. 16,(2014) J. Dolinska, Palanisamy Kannan, V. Sashuk, Z. Kaszkur, J.W. Sobczak, M. Jonssson-Niedziolka, M. Opallo, The versatile Electrocatalytic oxidation of glucose on bimetal lic nanoparticulate film electrode, J. of the Electrochemical Society 161,(2014) H3088-H J. Reszczyńska, T. Grzyb, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, A. Zaleska "Visible light activity of rare earth metal doped (Er3+, Yb3+ or Er3+/Yb3+) titania photocatalysts", Applied Catalysis B: Environmental, 163 (2015) Tan-PhatHuynh,Chandra B.K.C.,M.Sosnowska,J.W.Sobczak, V.N.Nesterov, F.D'Souza,W.Kutner, Nicotine molecularly imprinted polymer:synergy o coordination and hydrogen bonding, Biosensors and Bioelectronics 64 (2015) M.. Krawczyk, M. Holdynski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Jablonski, Electron inelastic mean free paths for cerium dioxide, Applied Surface Science, 341, (2015) 187. L. Ilieva Gencheva, P. Petrova; I. Ivanov; G.Munteanu; M. Boutonnet; J. W. Sobczak; W. Lisowski; Z. Kaszkur; P. Markov; A.M.Venezia; T. Tabakova. Nanosized gold catalysts on Pr-modified ceria for pure hydrogen production via WGS reaction, Materials Chemistry and Physics (2015)

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA

JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JĘZYK ANGIELSKI W CHEMII I W OCHRONIE ŚRODOWISKA Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marek Kwiatkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003

POLITECHNIKA LUBELSKA. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 POLITECHNIKA LUBELSKA PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w roku 2003 Lublin 2005 Opracowanie redakcyjne i skład: Hanna Celoch, Maria Karwat, Stanisława Pietrzyk Dokumentacja prac: Janina Kocaj

Bardziej szczegółowo

ZnO DLA FOTOWOLTAIKI

ZnO DLA FOTOWOLTAIKI Marek GODLEWSKI Grzegorz ŁUKA Rafał PIETRUSZKA Łukasz WACHNICKI Bartłomiej S. WITKOWSKI ZnO DLA FOTOWOLTAIKI STRESZCZENIE Mimo znaczącej redukcji kosztów paneli fotowoltaicznych (PV), cena energii wytwarzanej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Ewa ZAPAŁA, Iga Kuklis, Grażyna FABJAŃSKA-ŚWIECA, Justyna TARNOWSKA Institute for Chemical Processing

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid

Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid 1 PL-Grid: Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space Obliczenia naukowe i usługi dziedzinowe Programu PL-Grid Jacek Kitowski ACK Cyfronet AGH Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations Wersja angielska We have invested the DA molecule TTF-dppz (Tetrathiafulvalene-Fused Dipyridophenazine) [C. Jia et al., Chem. Eur. J., 13 (2007) ] on metal substrates. To resolve the problem of decomposition

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

EXHALED BREATH ANALYSIS - QUANTIFYING THE STORAGE OF LIPOPHILIC COMPOUNDS IN THE HUMAN BODY

EXHALED BREATH ANALYSIS - QUANTIFYING THE STORAGE OF LIPOPHILIC COMPOUNDS IN THE HUMAN BODY Proceedings of ECOpole Vol. 3, No. 1 2009 Anton AMANN 1,2, Julian KING 1,2,3, Alexander KUPFERTHALER 1,2 Karl UNTERKOFLER 3,2, Helin KOC 3,2, Susanne TESCHL 4 and Hartmann HINTERHUBER 5,2 EXHALED BREATH

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

self-cleaning glass Advanced coatings offer glazing a clear future New Lelystad Golf clubhouse Trachsel house, Frutigen Conservatories, swimming pools

self-cleaning glass Advanced coatings offer glazing a clear future New Lelystad Golf clubhouse Trachsel house, Frutigen Conservatories, swimming pools Pilkington Activ self-cleaning glass Advanced coatings offer glazing a clear future New Lelystad Golf clubhouse Trachsel house, Frutigen Conservatories, swimming pools Supermarket, Lyon Maintenance and

Bardziej szczegółowo

ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH

ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przedstawiona Radzie Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ 633053 Implementation of activities described in the Roadmap

Bardziej szczegółowo

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Monographs and textbooks

Monographs and textbooks A Monografie i artykuły Monographs & textbooks 177 A Monographs and textbooks A 1. Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i dynamika powłok wielopłatowych: Nieliniowa teoria i metoda

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth J Stoma 2011, 64, 8: 620-630 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth Ocena wpływu biernego palenia na zawartość

Bardziej szczegółowo

MERIT REPORT OF A LAUREATE TEAM PROGRAMME

MERIT REPORT OF A LAUREATE TEAM PROGRAMME Project title: MERIT REPORT OF A LAUREATE TEAM PROGRAMME Mars: another planet to approach geoscience issues Reporting period: from 01.05.2014 to 31.10.2014 Period no. 7 Agreement No.: Laureate: TEAM/2011-7/9

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rzeszów 2011 półrocznik nr 1/2011 (1) semi-annual Rzeszów s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rada Programowa Editorial Board Pirkkoliisa Ahponen,

Bardziej szczegółowo