Complete list of publications - Janusz W. Sobczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Complete list of publications - Janusz W. Sobczak"

Transkrypt

1 Complete list of publications - Janusz W. Sobczak 1. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh., Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Effect of dentate number of anchored phosphine ligands on the composition and catalytic properties of their palladium complexes. React.Kinet.Catal.Lett., 10 (1), (1979) 2. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh.,. Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Sintez i kataliticeskije svoistva kompleksov perekhodnych metallov s ligandami, zakreplennymi na povierkhnosti okislych nositielei. V. Kataliticeskije svoistva bijadernych kompleksov palladia s phosphorosoderaszczymi ligandami zakreplennymi na povierkhnosti silikagelia. Kinet.Kataliz. 21(2), (1980) 3. Sobczak J.W., and Wernisch J. Effects of distribution of Palladium and Phosphorus in Polystyrene-Attached Catalysts on their Catalytic Behaviour. Zeitschrift fur Physikalische Chemie N.F., Bd. 137, (1983) 4. Ratajczykowa I., Pielaszek J., Borodziński A., Sobczak J.W., et Palczewska W. Transformations du paladium pendant les réactions d hydrogénation catalytique. Preprints 10e Colloque franco-polonais sur la catalyse, Caen Stachurski J., Palczewska W., Cretti-Bujnowska M., Jabłoński A., Karpiński Z. and Sobczak J.W. New Borided Catalysts for Hydrocarbon Conversion. Proceedings of 6th International Symposium "Heterogeneous Catalysis", Sofia 1987, p Sobczak J.W., Pawłowska H, Bolesławska T., Palczewska W. Stereoselective hydrogenation over palladium catalysts for syntheses of insect sex pheromones. Studies in Surface Science and Catalysis, 41, , (1988) (Fine Chemistry and Catalysis) 7. Sobczak J.W., Vit Z., and Zdrażil M. Non-Existence of Synergism in the Hydrodenitryfication of Pyridine over Carbon-Supported Cobalt-Molybdenum Sulphide Catalysts. Applied Catalysis, 45 (1988) L23-L26, 8. Palczewska W., Cretti-Bujnowska M., Pielaszek J., Sobczak J.W. and Stachurski J. Palladium-Boron Blacks; Characterization and Catalytic Activity. Proceedings of the IX International Congress of Catalysis, Calgary 1988, Palczewska W., Sobczak J.W. Nowe modyfikowane katalizatory palladowe przeznaczone do wysoce selektywnego uwodorniania wiązań -C C- do (Z)-C=C-. Przemysł chemiczny, 69(8), , Sobczak J.W. and Palczewska W. Surface chemistry and catalysis studies on the palladium-boron system in semihydrogenation of alkynes. Catalysis Letters 17, (1993) 11. J. Pielaszek, J.W. Sobczak, Z. Juskovecs and M. Shymanska. X-ray diffraction studies of alkali metal doped Pd/ -Al2O3 catalysts. Acta Cryst. (1993). A49 (Supplement), C Juszczyk W., Karpiński Z., Pielaszek J.,and Sobczak J.W. Palladium Silicide Formation from Silica- Supported Palladium Catalysts. New. J. Chemistry. 17, (1993) 13. Sobczak E., Nietubyć R.,Sobczak J.W. Photoemission and inverse photoemission studies of SiO2. Acta Physica Polonica A, 86,(5), (1994) 14. Iwanowski R.J., Sobczak J.W., Kowalski B.J. X-ray photoelectron spectroscopy and optical reflectivity studies of Si surfaces prepared by chemical etching. Acta Physica Polonica A, 86, (5), (1994) 15. Juszczyk W., Karpiński Z., Łomot D., Pieluszek J. and Sobczak J.W., Pd-Au/SiO2: characterization and catalytic activity. J. Catalysis., 151, (1995) 16. Iwanowski R.J., Sobczak J.W. Analysis of the XPS and optical reflectivity spectra of the chemically etched Si(111) surfaces. J. Electron Spectroscopy. 76, (1995) 17. Sobczak J.W., Lesiak B., Jabłoński A., Kosiński A., Palczewska W. Polyaniline Doped with Platinum or Palladium as Novel Catalysts in Alkyne Hydrogenation. Polish J. Chem. 69, (1995) 18. Kulszewicz-Bajer I., Sobczak J.W.,, Hasik M., Pretula J. Spectroscopic studies of polyaniline protonation with poly(alkylene phosphates). Polymer 37 (1), (1996) 19. Kulszewicz-Bajer I., Wielgus I., Sobczak J.W., Kruczała K., Proń A. Heteropolyanions doped polyimine - preparation and spectroscopic properties. Materials Research Bulletin 30, (1995) 20. Iller A., Lesiak B., Marks J., Sobczak J.W. XPS Depth Profile Analysis of Passivation Layer Formed on (100)GaAs Surface. Electron Technology 29, (1996) 21. Iwanowski R.J.,Sobczak J.W. Adsorption of oxygen on HF-Etched Si(111) surfaces: XPS Study. Acta Physica Polonica A 91 (4), (1997) 22. Iwanowski R.J., Sobczak J.W., Kaliński Z. X-ray photoelectron study of Yb-doped InP. Acta Physica Polonica A 91 (4), (1997) 23. Michalska Z.M., Ostaszewski B., Zientarska J., Sobczak J.W. Catalytic hydrogenation of alkadienes and alkynes by palladium catalysts supported on heterocyclic polyamides. J. Molecular Catalysis. A: Chem., 129, (1998) 24. Sobczak J.W., Kosiński A., Biliński A., Pielaszek J., Palczewska W. Surface Chemical Sensivity of Polyaniline Doped with Palladium or Platinum Compounds. Advanced Materials for Optics and Electronics 8, (1998) 25. Baszkiewicz J., Krupa D., Sobczak J.W., Biliński A., Wpływ długotrwałych ekspozycji na odporność25. korozyjną stopów tytanu. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 26, (1998) 26. Sobczak J.W., Sobczak E., Lesiak B., Palczewska W., Kosiński A. EXAFS investigations of Pd-doped polyacetylene. Annual Report 1998, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen-Synchrotron DESY, (1999) 27. Krupa D., E. Jezierska, Baszkiewicz J.,, T. Wierzchoń, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski, Sobczak J.W., Biliński A., Larisch B. Effect of carbon ion implantation on the corrosion resistance and surface hardness of the titanium alloy. Surface & Coatings Technology 114, (1999) 28. Sobczak J.W., Sobczak E., Lesiak B., Kosiński A., Palczewska W. EXAFS investigations of Pd- doped conductive polymers. J. Alloys and Compounds 286, (1999)

2 29. Iwanowski R.J., Heinonen M., Pracka I., Raczyńska J., Fronc K., Sobczak J.W. Application of in situ surface scraping for extracting bulk component of XPS signal example of LiNbO3 and GaSb. J. Alloys and Compounds 286, (1999) 30. Kulszewicz-Bajer I., Proń A., Abramowicz J., Jeandey C., Oddou J.-L., Sobczak J.W. Lewis Acid Doped Polyaniline. Preparation and Spectroscopic Characterization. Chemistry of Materials, 11, (1999) 31. Sobczak J.W., Kosinski A., Jablonski A. and Palczewska W. Catalytic reactivity and surface chemistry of polyaniline(eb)--pd--h2o systems. Topics in Catalysis, 11-12, (2000) 32. Czerwosz E., Dłuzewski P., Gierałtowski W., Sobczak J.W., Starnawska E., Wronka H. Electron emission from C60/C70+Pd films containing Pd nanocrystals. J. Vacuum Science & Technology B, 18(2), (2000) 33. Michalska Z.M., Strzelec K., Sobczak J.W. Hydrosilylation of phenylacetylene catalyzed by metal complex catalysts supported on polyamides containing a pyridine moiety. J. Molecular Catalysis. A: Chem., 156, (1-2), (2000) 34. Sobczak J.W., Andreeva D. XPS Study of Au/TiO2 catalytic systems. Studies in Surface Science and Catalysis, 130D, (2000) 35. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J., Barcz A., Szumieł M., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Wpływ implantacji jonów wapnia, fosforu oraz wapnia i fosforu oraz wapnia i fosforu na odporność36. korozyjną i biozgodność37. tytanu. Problemy Eksploatacji, 37 (2), , (2000) 36. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A. Modyfikacja właściwości powierzchni tytanu w celu podwyższenia bioaktywności i odporności korozyjnej. Materiały IV Konferencji Biomateriały w Stomatologii, Ustroń-Jaszowiec października 2000, Annales Academiae Medicae Silesiencis, Katowice 2000, str Sobczak J.W., Sobczak E., A. Kosiński, Biliński A., Palczewska W. XANES Investigations of Pd-doped Polyaniline. Annual Report 2000, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen- Synchrotron DESY, (2001), p Baszkiewicz J., Krupa D., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Properties of the phosphate layer produced on titanium surface by the IBAD method. Engineering of Biomaterials, 13, (2001) 39. Czerwosz E., Dluzewski P., Kozlowski M., Sobczak J.W., Starnawska E., Wronka H. Electron emitting nanostructures of carbon plus Pd system. Molecular Crystals & Liquid Crystals, 353, , (2000) 40. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska Szumieł M., Rajchel B. Effect of calcium-ion implantation on the corrosive resistance and biocompatibility of titanium. Biomaterials, 22, (2001) 41. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. The influence of calcium and/or phosphorus ion implantation on the structure and corrosion resistance of titanium. Vacuum, 63, (2001) 42. Sobczak J.W., Sobczak E., A. Kosiński, Biliński A. XANES investigations of Pd- doped polyaniline. J. Alloys and Compounds 328, (2001) 43. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A., Rajchel B. Wpływ utleniania na bioaktywność i odporność korozyjną tytanu implantowanego fosforem. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 3, suppl.2, 2001 p Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A. Modifying the properties of titanium surface with the aim of improving its bioactivity and corrosion resistance. Proccedings of the International Conference on Advanced Materials Processing Technologies (AMPT 01), September 2001, Leganes, Madryt, Hiszpania, vol.i New Developments on Metals, p Baszkiewicz J., Krupa D., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Properties of the phosphate layer produced on titanium surface by the IBAD method. Proccedings of the International Conference on Advanced Materials Processing Technologies (AMPT 01), September 2001, Leganes, Madryt, Hiszpania, vol.iii New Developments on Powder Technology, p Krawczyk M., Sobczak J. W., Jabłoński A. Wyznaczanie średniej nieelastycznej drogi swobodnej elektronów w wybranych stopach binarnych za pomocą elektronowej spektroskopii piku elastycznego (EPES). Elektronika, 8-9, 66 (2001) 47. Sobczak J.W.,Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. Pd K-edge XAFS studies of Pd-doped Polypyrrole. Annual Report 2001, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen-Synchrotron DESY, (2002), p 48. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska Szumieł M., Rajchel B. Effect of phosphorus-ion implantation on the corrosive resistance and biocompatibility of titanium. Biomaterials, 23, (2002) 49. Zielecka M., Kozakiewicz J., Przybylski J.,Sobczak J.W. Studies on the surface properties of siliconecontaining hybrid systems. Surface Coatings International. Part B. Coating transactions, 85, (2002) 50. Baszkiewicz J., R. Koczorowski, Krupa D., Sobczak J.W., Biliński A. Wpływ utleniania anodowego w roztworach zawierających jony wapnia i fosforu na bioaktywność implantu tytanowego. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 46, (2002) 51. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J. W., Biliński A., Barcz A., Mizera J. Wpływ chemicznej modyfikacji powierzchni tytanu na bioaktywność i odporność korozyjną. Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 46, (2002) 52. Katrib A., Sobczak J.W., Krawczyk M., Zommer L., Benadda A., Jabłoński A, Maire G. Surface studies and catalytic properties of the bifunctional bulk MoO2 system. Surface Interface Analysis, 34, (2002)

3 53. Sobczak J.W., Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. Nonconventional XANES analysis applied for Pddoped polymer. Annual Report 2002, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, (2003) 54. Sobczak J.W., Sobczak E., Hasik M., Drelinkiewicz A. EXAFS studies of palladium supported on poly-omethoxyaniline. Annual Report 2002, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, (2003) 55. Winkler K., Noworyta K., de Bettencourt-Dias A., Sobczak J.W., Wu Chien-Ting, Kutner W., Balch A.L. Structure and properties of C60-Pd films formed by electroreduction of C60 and palladium(ii) acetate trimer: evidence for the presence of palladium nanoparticles. J. Materials Chemistry, 13, (2003) 56. Katrib A., Sobczak J.W., Benadda A., Maire G. XPS and catalytic properties of the bifunctional supported MoO2(Hx)ac on TiO2 for the hydroisomerization reactions of hexanes and 1-hexene. Applied Catalysis A: General, 242(1), (2003) 57. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A., Rajchel B. Influence of anodic oxidation on bioactivity and corrosion resistance of phosphorus-ion implanted titanium. Vacuum, 70, (2003) 58. Hasik M., Wenda E., Bernasik A., Kowalski K., Sobczak J.W., Sobczak E., Bielańska E. Poly(o-toluidyne) as the matrix for incorporation of palladium species from PdCl2 aqueous solutions. Polymer, 46, (2003) 59. Członkowska-Kohutnicka Z., Zielonka M., Wilson-Polit D., Kwiatkowski R., Sobczak J.W., Leszczyńska I., Kozakiewicz J., Winiarska A. Właściwości roztworów oraz powierzchni prepolimerów polisiloksanouretanowych zawierających mikrożele. Polimery, 48(11-12), (2003) 60. Krupa D., Baszkiewicz J., Sobczak J.W., Biliński A., Barcz A. Modifing the properties of titanium surface with the aim of improving its bioactivity and corrosion resistance. J.Material Processing Technology, , (2003) 61. Sobczak J.W., Sobczak E., Drelinkiewicz A., Hasik M., Wenda E. Local structure of Pd-doped polymer investigated by a linear combination of XANES spectra. J. Alloys and Compounds, 362, (2004) 62. Drelinkiewicz A, Stejskal J., Waksmundzka A,Sobczak J.W. Physicochemical and catalytic properties of palladium deposited on polyaniline-coated silica gel. Synthetic Metals, 140, (2004) 63. Sobczak J.W., Sobczak E., Krawczyk M., Drelinkiewicz A., Hasik M. X-Ray Absorption Study of Pt-doped Polymers. Annual Report 2003, Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Electronen- Synchrotron DESY, Hamburg (2004), Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski, J.A., Lewandowska-Szumieł M., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Effect of calcium and phosphorus ion implantation on the corrosion resistance and biocompability of titanium. Bio-Medical Materials and Engineering, 14 (2004) Benadda A., Katrib A., Sobczak J.W., Barama A. Hydroisomerization of n-heptane and dehydration of 2- propanol on bulk and supported WO2(Hx)ac on TiO2. Applied Catalysis A: General. 260(2), (2004) 66. Lorkiewicz J., Fadina T., Kula J., Pszona S., Biliński A., Sobczak J.W., Zu Z. Characteristics of TiN Anti- Multipactor Layers Reached by Titanium Vapour Deposition on Alumina Coupler Windows. Proceedings of SRF 2003 (CD), Travemunde, Niemcy, str Drelinkiewicz A., Waksmundzka A., Makowski W., Sobczak J.W., Król A., Zięba A. Acetophenone hydrogenation on polimer-palladium catalysts. The effect of polymer matrix. Catalysis Letters 94 (3-4), (2004) 68. Leite L., Stonkus V., Edolfa K., Ilieva L., Andreeva D., Plyasova L., Sobczak J.W., Ionescu S., Munteanu G. Active phases of supported cobalt catalysts for 2,3-dihydrofuran synthesis. J. Molecular Catalysis A:Chemical 215, (2004) 69. Tabakova T., Boccuzzi F., Manzoli M., Sobczak J.W., Idakiev V., Andreeva D. Effect of synthesis procedure on the WGS activity of Au/ceria catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 49(2), (2004) 70. Sobczak J.W., Kosiński A., Sobczak E. X-ray absorption study of Pd doped polyaniline. Applied Crystallography, Proceedings of the XIX Conference, World Scientific, Singapore 2004 pp , 71. Sobczak E., Sobczak J.W., Hasik M., Wenda E. XAFS study of local structure In Pt-doped conjugated polymers. Applied Crystallography, Proceedings of the XIX Conference, World Scientific, Singapore 2004, pp Krawczyk M., Zommer L, Sobczak J.W., Jabłoński A. Determination of the electron inelastic mean free path in some binary alloys for application in quantitative surface analysis Applied Surface Science 235, (2004) 73. Krawczyk M., Sobczak J.W. Surface characterization of cobalt-palladium alloys. Applied Surface Science. 235, (2004) 74. Krawczyk M., Zommer L., Sobczak J.W., Jabłoński A., Petit M., Robert-Goumet C., Gruzza B. IMFP measurement. Au-Ni alloy surfaces by EPES: indirect evidence of submonolayer Au surface enrichment. Surface. Science , (2004) 75. Sobczak J. W., Sobczak E., Krawczyk M., Drelinkiewicz A., Hasik M. XANES and EXAFS studies of Ptdoped polymers. Proc. 7th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, Zakopane, Poland, 2004 (ed. W. Paszkowicz), Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society (ISSN ), Warsaw, Poland, Vol. 3, (2004). 76. Baszkiewicz J, Krupa D, Kozubowski J, Mizera J, Rajchel B, Sobczak J.W., Biliński A. Modyfikacja powierzchni tytanu w celu podwyższenia bioaktywności. Annales Academiae Medicae Silesiensis, VI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń październik 2004, ISSN str Krupa D, Baszkiewicz J, Lewandowska-Szumieł M, Sobczak J.W., Biliński A, Mizera J, Smolik J. Właściwości warstw tlenkowych wytworzonych na powierzchni tytanu metodą utleniania anodowego. Annales

4 Academiae Medicae Silesiensis, VI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń październik 2004, ISSN str Krupa D., Baszkiewicz J., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of titanium. V-th International Conference Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons, ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June14-17, 2004 p Baszkiewicz J., Krupa D., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A. Corrosion resistance of the surface layers formed on titanium by plasma electrolytic oxidation and hydrothermal treatment. V -th International Conference Ion Implantation and Other Applicatins of Ions and Electrons, ION 2004 Kazimierz Dolny, Poland, June 14-17, 2004 p Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski, J.A., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Lewandowska-Szumieł M., Rajchel B. Effect of dual ion implantation of calcium and phosphorus on the properties of titanium. Biomaterials, 26(16), (2005) 81. Krinichnaya E.P., Moravsky A.P., Efimov O., Sobczak J.W., Winkler K., Kutner W., Balch A. Mechanistic studiem of the electrochemical polymerization of C60 in the presence of dioxygen or C60O. J. Materials Chemistry 15, (2005) 82. Szmigiel D., Raróg-Pilecka W., Mickiewicz E., Maciejewska E., Kaszkur Z., Sobczak J.W., Kowalczyk Z. Ammonia synthesis over the Ba-promoted ruthenium catalysts supported on boron nitride. Catalysis Letters 100, (2005) 83. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowski J.A., Mizera J., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A., Rajchel B. Corrosion resistance and bioactivity of titanium after surface treatment by three different methods: ion implantation, alkaline treatment and anodic oxidation. Anal.& Bioanal.Chem. 381, (2005) 84. Kutner W., Pięta P., Nowakowski R., Sobczak J.W., Kaszkur Z., McCarty A.L., D Souza F Preparation, surface characteristics and electrochemical properties of electrophoretically deposited C60 films, American Institute of Physics Conference Proceedings 786, 2005, Electronic Properties of Novel Nanostructures, ed. By H. Kuzmany, J.Fink, M. Mehring, S. Roth,, p Baszkiewicz J., Krupa D., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A. Corrosion resistance of the surface layers fordem on titanium by plasma electrolytic oxidation and hydrothermal treatment. Vacuum, 78, (2005) 86. Krupa D., Baszkiewicz J., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of titanium. Vacuum, 78, (2005) 87. Drelinkiewicz A., Hasik M., Sobczak J.W., Sobczak E., Bernasik A., Bielańska E. Physicochemical and catalytic properties of palladium supported on poly(o-methoxyaniline). Materials Research Bulletin, 40, (2005) 88. Ilieva, L., Sobczak, J.W., Manzoli, M., Su, B.L., Andreeva, D. Reduction behavior of nanostructured gold catalysts supported on mesoporous titania and zirconia. Applied Catalysis A: General., 291, (2005) 89. Kutner W., Pięta P., Nowakowski R., Sobczak J.W., Kaszkur Z., McCarty A.L., D Souza F. Composition, structure, surface topography, and electrochemical properties of electrophoretically deposited nanostructured fullerene films. Chemistry Materials. 17, (2005) 90. Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Wpływ implantacji jonów sodu na odporność korozyjną tytanu i stopu tytanu Ti6Al4V. VIII Ogólnopolska Konferencja: Tytan i jego stopy, października 2005, Warszawa-Serock, Materiały konferencyjne, str Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A.,Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance of titanium and Ti6Al4V alloy. Proceedings of 16th International Corrosion Congress(CD), September 2005, Beijing, Chiny,p (6 stron) 92. Krupa D., Baszkiewicz J., Kozubowsk J.A., Mizera J., Sobczak J.W., Biliński A., Smolik J., Słomka Z. Effect of anodic oxidation on the corrosion resistance of the Ti6Al14V alloy Proceedings of 16th International Corrosion Congress (CD), September 2005, Beijing, Chiny, 6 stron) 93. Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of sodium-ion implantation on the corrosion resistance of Co-Cr-Mo ally (Vitalium). Proceedings of the European Corrosion Congress EUROCORR 2005(CD),, 4-8 September 2005, Lisbon, Portugal, str Krupa D., Baszkiewicz J., Mizera J., Barcz A., Sobczak J.W., Biliński A. Effect of alkali-and heat treatment on the corrosion resistance of titanium. Proceedings of the European Corrosion Congress EUROCORR 2005(CD), 4-8 September 2005, Lisbon, Portugal, str Tabakova T., Boccuzzi F., Manzoli M., Sobczak J.W., Idakiev V., Andreeva D. A comparative study of nanosized IB/ceria catalysts for low-temperature water-gas shift reaction Applied Catalysis A: General 298, (2006) 96. Opalińska T., Ulejczyk B., Sobczak J.W., Biliński A. and Schmidt-Szałowski K. Plasma Treatment of Polycarbonates Surface in Oxidizing Conditions Polish J. Chem., 79, (2005) 97. Opalińska T., Ulejczyk B., Sobczak J.W., Biliński A. and Schmidt-Szałowski K. Influence of Oxygen on SiOx Thin-Film Formation in Pulsed Electric Discharges Polish J. Chemistry., 80, (2006) 98. Krawczyk M., Zommer L., Kosiński A., Sobczak J.W., Jablonski A. Measured elecron IMFPs for SiC Surface & Interface Analysis, 38, (2006) 99. Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Skarzynski J., Sobczak J.W., Zielecka M. Studies on the effect of structural parameters on the properties of polysiloxaneurethane dispersions and coatings Surface Coatings International Part B - Coating Transactions, 89, (2006) 100. Andreeva D., Petrova P., Sobczak J.W., Ilieva L., Abrashev M. Gold supported on ceria and ceria-alumina promoted by molybdena for complete benzene oxidation Applied Catalysis B: Environmental, 67, (2006) 101. Szmigiel D. Romański K., Prokaryn P., Grabiec P., Sobczak J.W. The effect of fluorine-based plasma treatment on morphology and chemical surface composition of biocompatible silicone elastomer. Applied

5 Surface Science. 253, (2006) 102. Wachowski L., Sobczak J.W., Hofman M. Speciaton of functional groups formed on the surface of ammoxidised carbonaceous materials by XPS metod Applied Surface Science 253, (2007) 103. Śrębowata A., Juszczyk W., Kaszkur Z., Sobczak J.W., Kępiński L., Karpiński Z. Hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane and dichlorodifluoromethane over Ni/C catalysts: The effect of catalyst carbiding Applied Catalysis A: General, 319, (2007) 104. Winkler K., Grodzka E., Sobczak J.W., Balch A.L. Charge transfer process in bilayers and copolymers composed of C60Pd and 2 -ferrocenypyrrolidyno-[3,4,:1,2]c60pd two-component polymers J.Materials Chemistry, 17, (2007) 105. Noworyta K., Marczak R., Tylenda R., Sobczak J.W., Chata Raghu, Kutner W., D Souza F. Two-point assembling of Zn(II) and Co(II) metalloporphiryns derivatized with a crown ether substituent in Langmuir and Langmuir-Blodgett films Langmuir, 23, (2007) 106. Andreeva D., Ivanov I., Ilieva L., Sobczak J.W., Avdeev G., Petrov K. Gold based catalysts on ceria and ceria-alumina for WGD reaction (WGS Gold catalysts) Topics in Catalysis 44, (2007) 107. J. Baszkiewicz, D. Krupa, B. Rajchel, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak and A. Kosiński Effect of sodium-ion implantation on the properties of the surface layers formed on CoCrMo alloy (Endocast SL) Vaccum, 81, (2007) 108. D. Krupa, J. Baszkiewicz, B. Rajchel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński and T. Borowski Effect of calcium-ion implantation on the corrosion resistance and bioactivity of the Ti6Al4V alloy Vaccum, 81, (2007) 109. A. Zaleska, P. Górska, J. W. Sobczak and J. Hupka Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2 Applied Catalysis B: Environmental (2007) 110. L. Ilieva, G. Pantaleo, J.W. Sobczak, I. Ivanov, A.M. Venezia and D. Andreeva NO reduction by CO in the presence of water over gold supported catalysts on CeO2-Al2O3 mixed support, prepared by mechanochemical activation Applied Catalysis B: Environmental, 76, (2007) 111. M. Krawczyk, A. Biliński, J.W. Sobczak, S. Ben Khalifa, C. Robert-Goumet, L. Bideux, B. Gruzza, G. Monier Interaction of hydrogen with InN thin films elaborated on InP(100) Surface Science, 601, (2007) 112. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, G. Avdeev and T. Tabakova Nanosized gold catalysts supported on ceria and ceria-alumina for WGS reaction: influence of the preparation method Applied Catalysis A: General, 333, ,(2007) 113. D. Andreeva, P. Petrova, L. Ilieva, J.W. Sobczak, M.V. Abrashev Design of new gold catalysts supported on mechanochemically activated ceria-alumina, promoted by molybdena for complete benzene oxidation Applied Catalysis B: Environmental, 77, , (2008) 114. Kozakiewicz J., Kuczyńska H., Jesionowski T., Nowakowski R., Sobczak J.W., Koncka-Foland A. Zastosowanie nanocząstek o zaprojektowanej budowie jako modyfikatorow farb proszkowych Inżynieria Materiałowa, 28, (2007) 115. Krztoń-Maziopa A., Sobczak J.W., Płocharski J. Electrorheological activity of suspensions of surfacemodified pyrolyzed polyacronitryle Polymer Engineering and Science, 47, (2007) 116. A. Drelinkiewicz, A. Waksmundzka-Góra, J.W. Sobczak and J. Stejskal Hydrogenation of 2-ethyl-9,10- anthraquinone on Pd-polyaniline(SiO2) composite catalyst. The effect of humidity Applied Catalysis A: General, 333, (2007) 117. A. Zaleska, J. W. Sobczak, E. Grabowska, J. Hupka Preparation and photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under UV and visible light Applied Catalysis B: Environmental 78, , (2007) 118. Gorska, P., Zaleska, A., Kowalska, E., Klimczuk, T., Sobczak, J.W., Skwarek, E., Janusz, W., Hupka, J. "TiO2 photoactivity in Vis and UV light: the influence of calcination temperature and surface properties" Applied Catalysis B: Environmental 84, (2008) 119. E. Rubens, A. Dąbrowski, E Mendyk, J. Goworek, K Skrzypiec, M. Drewniak, M. Dumańska-Słowik, W. Gac, R. Dobrowolski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Huber, M. Iwan, K. J. Kurzydłowski, T. Płociński, J. Ryczkowski, Z. Rzączyńska, J. W. Sobczak INVESTIGATION OF SURFACE PROPERTIES OF LUNAR REGOLITH Part IV Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska Sectio AA Chemia 63, (2008) 120. Baszkiewicz, J., Krupa, D., Kozubowski, J.A., Rajchel, B., Lewandowska-Szumieł, M., Barcz, A., Sobczak, J.W., Kosiński A., Chroscicka, A. The effect of sodium-ion implantation on the properties of titanium Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 19, (2008) 121. Lorkiewicz, J., Kula, J., Pszona, S., Sobczak, J., Bilinski, A. Sublimation TiN coating of RF power components, American Institute of Physics Conference Proceedings Vol. 993, (2008) 122. Sitek R., Sikorski K., Sobczak J.W., Wierzchoń T. Structure and properties of the multilayers produced on Inconel 600 by the PACVD method with the participation of trimethylaluminum vapours Materials Science- Poland, 26, , (2008) 123. Drelinkiewicz, A., Zięba, A., Krol, A., Sobczak, J.W., Grzywa, M. Polyaniline supported Pd and Pt catalysts. Role of metal in hydrogenation of 2-butyne-1,4-diol Polish Journal of Chemistry 82 (9), (2008) 124. Drelinkiewicz, A., Knapik, A., Stanuch, W., Sobczak, J., Bukowska, A., Bukowski, W. Diamine functionalized gel-type resin as a support for palladium catalysts: Preparation, characterization and catalytic properties in hydrogenation of alkynes Reactive and Functional Polymers 68, (2008) 125. Andreeva D., Ivanov I., Sobczak J.W., Lisowski W., Petrova P., Abrashev M.V., Ilieva L. Gold catalysts on doped by lanthanides ceria for pure hydrogen production Current Topics in Catalysis, 7, (2008) D.Krupa, J.Baszkiewicz, J.Mizera, T.Borowski, J.W.Sobczak, A.Biliński, M.Lewandowska -Szumiel, M.Wojewodzka Effect of the heating temperature on the corrosion resistance of alkali-treated titanium Journal of Biomedical Materials Research Part A, 88, (2009) 127. D.Krupa, J.Baszkiewicz, J.Mizera, T.Borowski, J.W.Sobczak, A.Biliński, M.Lewandowska -Szumiel,

6 M.Wojewodzka, Effect of the heating temperature on the corrosion resistance of alkali-treated titanium Journal of Biomedical Materials Research Part A, 88, (2009) 128. Drelinkiewicz, A., Sobczak, J.W., Sobczak, E., Krawczyk, M., Zieba, A., Waksmundzka-Gora, A. Physicochemical and catalytic properties of Pt-poly(4-vinylpyridine) composites Materials Chemistry and Physics 114, (2009) 129. D. Andreeva, I. Ivanov, L. Ilieva, M.V. Abrashev, R. Zanella, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, G. Avdeev, K. Petrov Gold catalysts supported on doped by rare earth metals ceria for water gas shift reaction: influence of the preparation method Applied Catalysis A: General,, 357, (2009) 130. Zaleska A., Grabowska E., Sobczak J.W., Gazda M., Hupka J. Photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under visible light: the effect of boron content, calcination temperature and TiO2 matrix. Applied Catalysis B: Environmental, 89, (2009) 131. J.R. Sobiecki, M. Ossowski, J.W. Sobczak, A. Zajączkowska, E. Czarnowska, T. Wierzchoń Bioactivity of oxynitrided layers produced on the Ti6Al4V titanium Alloys Enginering of Biomaterials,77-80, 86-88, (2008) 132. E. Czarnowska, A. Zajączkowska, M.M. Godlewski, W. Mróz, J.W. Sobczak, T. Wierzchoń Combination of hydroxyapatite islets with Ti3P surface layer produced on titanium alloys for bone implants J. of Nanoscience and Nanotechnology, 8, 1-7, (2008) 133. L. Ilieva, G. Pantaleo, R. Nedyalkova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, A.M. Venezia, D. Andreeva NO reduction by CO over gold catalysts based on modified by Me+3 (Me = Al or lanthanides) ceria supports, prepared by mechanochemical activation: effect of water in the feed gas Applied Catalysis B: Environmental, 90, (2009) 134. M. Ruszel, B. Grzybowska, M.A. Małecka, L. Kępinski,J. Sobczak and M. Wojciechowska Nano- Au/MgF2 and Au/MgO Catalysis in Oxidation of CO Polish J. Chemistry., 83, (2009) 135. M. Cypryk, P. Pospiech, K.Strzelec, J.W. Sobczak Soluble Alkylthiopolysiloxane-Supported Palladium Catalysts for the Heck Reaction Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 184:1 13, (2009) 136. V. Stonkus, K.Edolfa, L.Leite, J. W Sobczak, L. Plyasova, P. Petrova Palladium-promoted Co-SiO2 catalysts for 1,4-butanediol cyclization Applied Catalysis. A: General, 362, , (2009) 137. Drelinkiewicz, A., Zieba, A., Sobczak, J.W., Bonarowska, M., Karpiński, Z., Waksmundzka-Góra, A., Stejskal, J Polyaniline stabilized highly dispersed Pt nanoparticles: Preparation, characterization and catalytic properties Reactive and Functional Polymers 69, , (2009) 138. Grabowska, E., Zaleska, A., Sobczak, J.W., Gazda, M., Hupka, J. Boron-doped TiO2: Characteristics and photoactivity under visible light Procedia Chemistry, 1 (2) pp (2009) 139. M. Cypryk, P. Pospiech, K. Strzelec, K. Wąsikowska, J. W. Sobczak Soluble polysiloxane-supported palladium catalysts for the Mizoroki Heck reaction Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 319, (2010) 140. Zielińska A., Kowalska E., Sobczak J.W., Łącka I., Gazda M., Ohtani B., Hupka J. Zaleska A. Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface properties, bio- and photoactivity Separation and Purification. Technology. 72(3), ; (2010) 141. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, A. Biliński, O. Chernyaeva, J.W. Sobczak Physical and chemical modifications of PET surface using a laser-plasma EUV source, Applied. Physics. A 99(4), ; (2010) 142. Skolek-Stefaniszyn, E.; Kaminski, J.; Sobczak, J.; Wierzchon, T. Modifying the properties of AISI 316L steel by glow discharge assisted low-temperature nitriding and oxynitriding Vacuum 85, (2010) 143. F.Sannicolò, S.Rizzo,T.Benincori, W.Kutner, K. Noworyta, J.W.Sobczak, V.Bonometti, L.Falciola, P.R.Mussini, M.Pierini An effective multipurpose building block for 3D electropolymerisation: 2,2 -Bis(2,2 - bithiophene-5-yl)3,3 -bithianaphthene Electrochimica Acta, 55, (2010) 144. D. Andreeva, M. Kantcheva, I. Ivanov, L. Ilieva, J.W. Sobczak, W. Lisowski Gold supported on ceria doped by Me3+ (Me3+=Al and Sm) for water gas shift reaction: Influence of dopant and preparation method Catalysis Today, 158, (2010) 145., D.; Baszkiewicz, J.; Zdunek, J.; Smolik, J.; Słomka, Z.; Sobczak, J. W. Characterization of the surface layers formed on titanium by plasma electrolytic oxidation Surface & Coatings Technology, 205, (2010) 146. Wilczkowska, E.; Krawczyk, K.; Petryk, J.; Sobczak, J.W.; Kaszkur, Z. Direct nitrous oxide decomposition with a cobalt, Applied Catalysis A, General 389, (2010) 147. J. Lorkiewicz, J. Kula, M. Klimasz, S. Pszona, J. W. Sobczak Wytwarzanie cienkich warstw antyemisyjnych TiN na powierzchniach elementów mocy mikrofalowej i ich charakterystyka / Thin anti-multipactor TiN layers coating on RF power components and their characteristics, Inżynieria Materiałowa, 31 (nr4-176), (2010) 148. A. Zielińska-Jurek, E. Kowalska, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Bunsho Ohtani, A. Zaleska Preparation and characterization of monometallic (Au) and bimetallic (Ag/Au) modified-titania photocatalysts activated by visible light Applied Catalysis B: Environmental 101 (2011) A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, O. Chernyayeva, J.W. Sobczak, EUVinduced physico-chemical changes in near-surface layers of polymers, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena,, 184, (2011) 150. M.Godlewski, E. Guziewicz, M.I. Łukasiewicz, I.A. Kowalik, M. Sawicki, B.S. Witkowski, R. Jakiela, W. Lisowski, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, Role of interface In ferromagnetism of (Zn, Co)O films, Phys. Status Solidi B, 248, ( L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, A. M. Venezia, D. Andreeva, Preferential oxidation of CO in H2 rich stream (PROX) over gold catalysts supported on doped ceria: effect of water and CO2, Catalysis Today 175 (2011)

7 152. A.Srębowata, W. Lisowski, J. W.Sobczak, Z. Karpiński, Hydrogen-assisted dechlorination of 1,2- dichloroethane on active carbon supported palladium copper catalysts, Catal. Today (2011), 175 (2011), E. Rozniecka, M. Jonsson-Niedziolka,J. W. Sobczak, M. Opallo, Mediatorless bioelectrocatalysis of dioxygen reduction at ITO and ITO nanoparticulate film electrodes Electrochimica Acta 56 (2011) Iwanek E., Krawczyk K., Petryk J., Sobczak J.W., Kaszkur Z. Direct nitrous oxide decomposition with CoO x - CeO 2 catalysts, Applied Catalysis B: Environmental, 106, (2011) Krawczyk M., Lisowski W., Sobczak J.W., Kosiński A., Jablonski A., Skierbiszewski C., Siekacz M., Wiązkowska S., Surface and In-depth characterization of InGa compounds synthesized by plasma-assisted molecular beam epitaxy. Journal of Alloys & Compounds, 509 (2011) L. Ilieva, G. Munteanu, P. Petrova, T. Tabakova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Krawczyk, M.V. Abrashev, D.Andreeva, Reduction behavior of nanosized gold catalysts supported on ceria doped with Co Ox, Nanoscience and Nanotechnology (Eds. E. Balabanova, I. Dragieva),11 (2011), B. Grzybowska-Świerkosz, M. Ruszel, R. Grabowski, L. Kępiński, M.A. Małecka, J.W. Sobczak, Au/MCr2O4 (M=Co, Mn, Fe) catalysts in the oxidations of CO, C2 and C3 hydrocarbons, Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis, 105 (2012), I. Kaminska, M.R. Das, Y. Coffinier, J.Niedziolka-Jonsson, J.W. Sobczak, P. Woisel, J. Lyskawa,M. Opallo, R. Boukherrou, S. Szunerit, Reduction and functionalization of graphene oxide sheets using biomimetic dopamine derivatives in one step, ACS Applied Materials & Interfaces 4, (2012) Grabowska E., Sobczak J.W., Gazda, Zaleska A., Surface properties and visible light activity of W-TiO2 photocatalysts prepared by surface impregnation and sol-gel method, Applied Catalysis B: Environmental (2012) Da Costa P., Dutkiewicz J., Choque V., Homs N., Kornelak P., Najbar M., de la Piscina P.R., Sobczak J.W., Alloying effect in low loaded Rh catalysts supported on high surface area alumina on their activity in CH4 and NO decomposition Chapt. 16 in Noble Metals, ed.by Yen-Hsun Su, InTech, Rijeka, Croatia 2012, pp L. Ilieva, P. Petrova, T. Tabakova, R. Zanella, M. Kantcheva, M. Milanova, J.W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva, Relationship between structural properties and activity in complete benzene oxidation over Au/CeO2-CoOx catalysts, Catalysis Today, 187, (2012) 162. D. Krupa, J. Baszkiewicz, J. Zdunek, J. W. Sobczak, W. Lisowski, J. Smolik, Z. Słomka, Effect of plasma electrolytic oxidation in the solutions containing Ca, P, Si, Na on the properties of titanium, 2012, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 100B, M.I. Łukasiewicz, A. Wójcik-Głodowska, E. Guziewicz, A. Wolska, M. T. Klepka, P. Dłużewski, R. Jakieła, E. Łusakowska, K. Kopalko, W. Paszkowicz, Ł. Wachnicki, B.S. Witkowski, W. Lisowski, M. Krawczyk, J.W. Sobczak, A. Jablonski, M. Godlewski, ZnO, ZnMnO and ZnCoO films grown by Atomic Layer Deposition, Semiconductor Science and Technology, 27 (7): art. no (2012) 164. E. Guziewicz, M. Godlewski, L. Wachnicki, T.A. Krajewski, G. Luka, S. Gieraltowska, R. Jakiela, A. Stonert, W. Lisowski, M. Krawczyk, J.W. Sobczak, A. Jablonski, ALD grown Zinc Oxide with controllable electrical properties, Semiconductor Science and Technology, 27, (2012) (11pp) 165. M. Krawczyk, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jablonski, Studies of the hot-pressed TiN material by electron spectroscopies, Journal of Alloys & Compounds, 546 (2013) A. Bartnik, W. Lisowski, J.W. Sobczak, P. Wachulak, B. Budner, B. Korczyc, H. Fedorowicz, Simultoneous treatment of polimer surface by EUV radiation and ionized nitrogen, Applied Physics A, 109, (2012) T.-P. Huynh, A. Pietrzyk-Le, Chandra Bikram K. C., K. Noworyta, J. W. Sobczak, Piyush Sindhu Sharma, F. D Souza, W. Kutner, Electrochemically synthesized molecularly imprinted polymer of thiophene derivatives for flow-injection analysis determination of adenosine 5 -triphosphate (ATP), Biosensors and Bioelectronics, 41(2012) P. Pieta, I. Obraztsov, J.W. Sobczak, O. Chernyayeva, S. Das, F. D'Souza,W. Kutner, A Versatile Material for a Symmetrical Electric Energy Storage Device: a Composite of the Polymer of the Ferrocene Adduct of C60 and Single-Wall Carbon Nanotubes Exhibiting Redox Conductivity at both Positive and Negative Potentials, The Journal of Physical Chemistry C. 117 (2013) T. Tabakova, L. Ilieva, I. Ivanov, R. Zanella, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, D. Andreeva, Influence of the preparation method and dopants nature on the WGS activity of gold catalysts supported on doped by transition metals ceria, Applied Catalysis B: Environmental, (2013) I. Kamińska, Wang Qi, A. Barras, J.W. Sobczak, J. Niedziołka-Jonsson, P. Woisel, J. Lyskawa, W. Laure, M. Opallo, Musen Li, Rabah Boukherroub, S. Szunerits, Thiol-Yne Click Reaction on Alkynyl-dopamine- Modified Reduced Graphene Oxide, Chemistry, A European Journal, 2013, 19, M. Sawicki, E. Guziewicz, M. I. Lukasiewicz, O. Proselkov, I. A. Kowalik, W. Lisowski, P. Dluzewski, A. Wittlin, M. Jaworski, A. Wolska, W. Paszkowicz, R. Jakiela,B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. T. Klepka, F. J. Luque, D. Arvanitis, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, M. Godlewski, and T. Dietl, Homogeneous and heterogeneous magnetism in (Zn, Co) O: From a random antiferromagnet to a dipolar superferromagnet by changing the growth temperature, Physical Review B, 88, (2013) 172. Tan-Phat Huynh, Marta Sosnowska, Janusz W. Sobczak, Chandra B. KC, Vladimir N. Nesterov, Francis D Souza, and Wlodzimierz Kutner, Simultaneous Chronoamperometry and Piezoelectric Microgravimetry Determination of Nitroaromatic Explosives Using Molecularly Imprinted Thiophene Polymers, Anal. Chem 2013, 85, , 173. L. Ilieva, T. Tabakova, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, D. Paneva, N. Velinov, J. W. Sobczak, W. Lisowski, G. Avdeev, A. M. Venezia, Nano-gold catalysts on Fe-modified ceria for pure hydrogen production

8 via WGS and PROX: Effect of preparation method and Fe-doping on the structural and catalytic properties, Applied Catalysis A: General 467 (2013) D. Snigurenko, R. Jakiela, E. Guziewicz, E. Przeździecka, M. Stachowicz, K. Kopalka, A. Barcz, W. Lisowski, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jabłoński, XPS study of arsenic doped ZnO grown by Atomic Layer Deposition, Journal of Alloys and Compounds, 582 (2014) Luka, G., Witkowski, B.S., Wachnicki, L., Goscinski, K., Jakiela, R., Guziewicz, E., Godlewski, M., Zielony, E., Bieganski, P., Placzek-Popko, E., Lisowski, W., Sobczak, J.W., Jablonski, A., Atomic layer deposition of Zn 1-x Mg x O:Al transparent conducting films, Journal of Materials Science, 49 (2014), M. Krawczyk, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Kosiński, A. Jablonski, Elastic-peak electron spectroscopy (EPES) studies of ZnO single crystals, Journal of Alloys and Compounds, 590 (2014), Anna Cybula, Jacqueline B. Priebe, Marga-Martina Pohl, Janusz W. Sobczak Matthias Schneider, Anna, Zielińska-Jurek, Angelika Brűckner, Adriana Zaleska, The effect of calcination temperature on structure and photocatalytic properties of Au/Pd nanoparticles supported on TiO2,Applied Catalysis B: Environmental, (2014) W. Lisowski, E. Grzanka, J.W. Sobczak, M. Krawczyk, A. Jablonski, R. Czernecki, M. Leszczynski, T. Suski, XPS metod as useful tool for studiem of quantum well epitaxial materials: Chemical composition and thermal stability of InGaN/GaN multilayers, Journal of Alloys and Compounds, 597 (2014), J. Reszczyńska, T. Grzyb, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, A. Zaleska, Lanthanide codoped TiO2: the effect of metal type and amount on surface properties and photocatalytic activity, Applied Surface Science 307 (2014) Lyuba Ilieva Gencheva; Petya Petrova; Tatyana Tabakova; Giuseppe Pantaleo; Vicente Montes; Janusz W Sobczak; Wojciech Lisowski; Zbigniew Kaszkur; Magali Boutonnet; Anna Maria Venezia, Pure hydrogen production via PROX over gold catalysts supported on Pr-modified ceria, Fuel, 134 (2014) Sharma, Piyush; Dabrowski, Marcin; Noworyta, Krzysztof; KC, Chandra; Huynh, Tan-Phat; Sobczak, Janusz; D'Souza, Francis; Kutner, Wlodzimierz, "Fullerene derived molecularly imprinted polymer for chemosensing of adenosine-5'-triphosphate (ATP)" Analytica Chimica Acta 844 (2014) Grzegorz Gabka, Piotr Bujak, Kamila Giedyk, Kamil Kotwica, Andrzej Ostrowski, Karolina Malinowska, Wojciech Lisowski, Janusz W. Sobczak, Adam Pron, Ligand exchange in quaternary alloyed nanocrystals a spectroscopic study, Phys. Chem. Chem. Phys. 16,(2014) J. Dolinska, Palanisamy Kannan, V. Sashuk, Z. Kaszkur, J.W. Sobczak, M. Jonssson-Niedziolka, M. Opallo, The versatile Electrocatalytic oxidation of glucose on bimetal lic nanoparticulate film electrode, J. of the Electrochemical Society 161,(2014) H3088-H J. Reszczyńska, T. Grzyb, J.W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, A. Zaleska "Visible light activity of rare earth metal doped (Er3+, Yb3+ or Er3+/Yb3+) titania photocatalysts", Applied Catalysis B: Environmental, 163 (2015) Tan-PhatHuynh,Chandra B.K.C.,M.Sosnowska,J.W.Sobczak, V.N.Nesterov, F.D'Souza,W.Kutner, Nicotine molecularly imprinted polymer:synergy o coordination and hydrogen bonding, Biosensors and Bioelectronics 64 (2015) M.. Krawczyk, M. Holdynski, W. Lisowski, J. W. Sobczak, A. Jablonski, Electron inelastic mean free paths for cerium dioxide, Applied Surface Science, 341, (2015) 187. L. Ilieva Gencheva, P. Petrova; I. Ivanov; G.Munteanu; M. Boutonnet; J. W. Sobczak; W. Lisowski; Z. Kaszkur; P. Markov; A.M.Venezia; T. Tabakova. Nanosized gold catalysts on Pr-modified ceria for pure hydrogen production via WGS reaction, Materials Chemistry and Physics (2015)

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW Aleksandra Pawłowska Pracownia Elektrochemii Promotor: dr hab. Barbara Pałys Tło - http://www.pgi.gov.pl/muzeum/kolekcja/zloto/guardon.jpg

Bardziej szczegółowo

Report summarizing work in the period from 1 April 2013 to 30 June 2013. WP 6.2a. Support of the analytical potential by the purchase of SEM

Report summarizing work in the period from 1 April 2013 to 30 June 2013. WP 6.2a. Support of the analytical potential by the purchase of SEM Warsaw, 16th July 2013 Report summarizing work in the period from 1 April 2013 to 30 June 2013 WP 6.1. Recruitment of the Project Manager Completed WP 6.2a. Support of the analytical potential by the purchase

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, Segregacja stopów badana metodą spektroskopii Augera,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego Streszczenie rozprawy doktorskiej STRUKTURA I TRANSPORT ELEKTRYCZNY UKŁADU Li-Ti-O mgr inż. Marcin Łapiński

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3

WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3 WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3 TYTUŁ Accounts of the Chemical Research (ACS) [1972 v. 5 2000 v. 33, 2002 v. 35 2005 v. 38] Acta Chemica Scandinavica [1989 v. 43; 1990 v. 44] Series A.: [1974

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747 Spis publikacji dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl telefon: +48 81 538 4747 1994 K. Sangwal, A. Zdyb, D. Chocyk, E. Mielniczek-Brzózka,,,Wpływ przesycenia i temperatury na morfologię wzrostu kryształów

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

ORAZ SIO 2 AND SIO 2

ORAZ SIO 2 AND SIO 2 Mariusz WALCZAK Jarosław BIENIAŚ STRUKTURA POWŁOK SIO 2 ORAZ SIO 2 -TIO 2 WYTWARZANYCH METODĄ ZOL-ŻEL STRUCTURE OF SIO 2 AND SIO 2 -TIO 2 COATINGS PRODUCED BY SOL-GEL METHOD W pracy przedstawiono rezultaty

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952873, pokój 001, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804 email: l.litynska@imim.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO

Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO M. Sawicki, S. Dobkowska, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, T. Dietl Instytut Fizyki PAN, Warszawa Pakiet zadaniowy: PZ2. Lider:

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw Dr. Oksana Volnianska Warsaw, 12.03.2012 r. CURRICULUM VITAE Name: Oksana Volnianska Date and place of birth: 17th December, 1973, Ukraine Citizenship: Ukrainian Corresponding address: al. Lotnikow, 32/46

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska. Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach

Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska. Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości analityczne Microlab 350

MoŜliwości analityczne Microlab 350 Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) w Specjalistycznym Laboratorium Fizykochemii Materiałów Mikroanalizator augerowski Microlab 350 firmy Thermo

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa

dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa dr inż. Ewa Dobruchowska Pokój: 106-14 H E-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl Tel.: 94-3486-651 Działalność naukowa Badania w zakresie projektowania i preparatyki warstw organicznych, nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Sesje Sprawozdawcze IChF. Sesja: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Wykłady zaproszonych gości. I Sesja Sprawozdawcza IChF PAN

Sesje Sprawozdawcze IChF. Sesja: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Wykłady zaproszonych gości. I Sesja Sprawozdawcza IChF PAN Sesje Sprawozdawcze IChF Sesja: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Wykłady zaproszonych gości I Sesja Sprawozdawcza IChF PAN 7-go kwietnia 2009 r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli IChF odbędzie sie

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Właściwości fizykochemiczne i zastosowanie metali szlachetnych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: NME-2-109-MS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni

Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni Mikroanalizator Microlab 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific)

Bardziej szczegółowo

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 22 Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180 e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

Sharpless epoxydation of allylic alcohols

Sharpless epoxydation of allylic alcohols Wykład 6 Sharpless epoxydation of allylic alcohols H H D-(-)-Diethyl tartarate.. : : 3 2 : Ọ. : 1 H (CH 3 ) 3 CH, Ti(iPr) 4 CH 2 Cl 2-20 o C 2 1 H 3 -(+)-Diethyl tartarate H H Green Chemistry Asymmetric

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r.

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. BIIBLIOTEKA GŁÓWNA Oddział Informacji Naukowej w m i e j s c u Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. Artykuły w czasopismach polskich. 1. E. Rybicki, T. Święch,

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952808, pokój 207, fax: (012) 2952804 e-mail: a.wierzbicka@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS OPIS WSTĘPNA PROPOZYCJA SZKOLEN /WARSZTATO W oferowanych w ramach Projektu CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studio w I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna w roku

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Marta Piątek-Hnat

dr inŝ. Marta Piątek-Hnat dr inŝ. Marta Piątek-Hnat ARTYKUŁY NAUKOWE 2002 1. Ukielski R., Piątek M., Maćków Z., Modyfikacja poli(tereftalanu tetrametylenu) PBT, Ekoplast, 2002, 21/22, 29-37 2003 2. Ukielski R., Piątek M., The influence

Bardziej szczegółowo

ź Ń Ń Ą Ń Ą Ń Ń Ń Ą Ń Ń Ń ć Ń Ą Ń Ń Ą Ą Ń Ń ź Ą Ą Ą Ą ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ź ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ć Ź Ź Ź ć Ź Ź Ą ź ć ć Ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź Ź Ź ć ć Ź ć ć ć Ą Ź Ź Ą Ą Ą Ą ć Ą ć Ą ć ć Ź ć ć Ź Ź ć Ź Ą Ą

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

Dyscypliny naukowe: 25 - fizyka, 26 - nauki chemiczne, 37 - inżynieria materiałowa, 39 - inżynieria i ochrona środowiska, 40 - inżynieria chemiczna

Dyscypliny naukowe: 25 - fizyka, 26 - nauki chemiczne, 37 - inżynieria materiałowa, 39 - inżynieria i ochrona środowiska, 40 - inżynieria chemiczna 1. Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowe: Pełna nazwa jednostki: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Nazwa skrócona: IChF PAN REGON: 000326049 Data założenia (dd/mm/rrrr): 19/03/1955

Bardziej szczegółowo

Publikacje IMIM PAN z zakresu

Publikacje IMIM PAN z zakresu Publikacje IMIM PAN z zakresu Nowa generacja materiałów funkcjonalnych oparta o technologie laserowe Prace zrealizowane przed rozpoczciem projektu DIADYN 1. B.Major; Conference Proceedings (1991)92-93

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8]

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8] BIOACTIVE CARBON-CERAMIC COMPOSITES Jan Chłopek AGH, University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Biomaterials Cracow, Poland Bioactive carbon-ceramic composites

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.24 Nowo opracowana metoda pomiaru

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE za 2008 rok

PUBLIKACJE za 2008 rok 1 PUBLIKACJE za 2008 rok 1. Redakcja monografii lub podręczników autorstwa pracowników Instytutu lub powstałych przy udziale innych współautorów, opublikowanych osobno w postaci oddzielnego tomu. 1. A.

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński ZAŁĄCZNIK 2 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Dariusz Moszyński Rozprawa habilitacyjna

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Jerzy P Lukaszewicz, DSc

Jerzy P Lukaszewicz, DSc Nicolaus Copernicus University Department of Materials Chemistry Adsorption and Catalysis Gagarina 11 Torun, 87-100 Poland lukaszju@chem.uni.torun.pl Mobile: +48 605314300 Website: http://tungsten.chem.umk.pl/joomla/index.php/pracownicy/jl

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM 26/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I INYNIERII MATERIAŁOWEJ 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 tel: (+48 12) 637 42 00, 637 45 80, fax: (+48 12) 637 21 92 www: http://www.imim.pl

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

3-2014 T R I B O L O G I A 93

3-2014 T R I B O L O G I A 93 3-2014 T R I B O L O G I A 91 Ewa KASPRZYCKA *, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan SENATORSKI ** TRIBOCORROSION RESISTANT CHROMIZED LAYERS PRODUCED ON TOOL STEEL BY MEANS OF THE PACK CEMENTATION PROCESS WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów pt: Uzyskiwanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego stopach dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2009 Stopy tytanu charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH

MATERIAŁY UŻYTE W BADANIACH 4-2014 T R I B O L O G I A 9 Marek BARA * OCENA WPŁYWU PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE NANOCERAMICZNYCH WARSTW TLENKOWYCH AN ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE PREPARATION

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji, referatów i komunikatów konferencyjnych pracowników Katedry za rok 2002

Spis publikacji, referatów i komunikatów konferencyjnych pracowników Katedry za rok 2002 Spis publikacji, referatów i komunikatów konferencyjnych pracowników Katedry za rok 2002 Ad.E Rozdziały w książkach 1 B. Wandelt Luminescence Studies of Polymers, pp. 99-140 in: Handbook of Polymers in

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

EVALUATION OF SELECTED MECHANICAL AND CHEMICAL METHODS OF MODIFICATIONS OF TITANIUM

EVALUATION OF SELECTED MECHANICAL AND CHEMICAL METHODS OF MODIFICATIONS OF TITANIUM Physicochemical Problems of Mineral Processing, 39 (2005), 149-154 Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 39 (2005), 149-154 Wiesław HEDZELEK, Barbara SIKORSKA *#, Ludwik DOMKA ** EVALUATION OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Wojciech Kamela 1, Stanisław Kruczyński 2, Piotr Orliński 3, Marcin K. Wojs 4 OCENA WPŁYWU ŁADUNKU PLATYNY NA REDUKCJĘ NO X W REAKTORZE Pt/Al 2 O 3 l. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZnO DLA FOTOWOLTAIKI

ZnO DLA FOTOWOLTAIKI Marek GODLEWSKI Grzegorz ŁUKA Rafał PIETRUSZKA Łukasz WACHNICKI Bartłomiej S. WITKOWSKI ZnO DLA FOTOWOLTAIKI STRESZCZENIE Mimo znaczącej redukcji kosztów paneli fotowoltaicznych (PV), cena energii wytwarzanej

Bardziej szczegółowo

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Tomasz KMITA Władysław SKONECZNY Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe - powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego Increase of operational durability of a plastic

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy

ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy Badanie składu chemicznego powierzchni z wykorzystaniem elektronów ESCA zasada metody Electron Spectroscopy for Chemical

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Wojciech Kamela 1 Stanisław Kruczyński 2 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNYCH TLENKOWYCH I PLATYNOWYCH REAKTORÓW SYSTEMU NH 3 -SCR l. Wstęp Największy problem

Bardziej szczegółowo

WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS

WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS JANUSZ WALTER WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS Streszczenie Abstract W artykule omówiono wytwarzanie katalitycznych warstw platynowych metodą poliol, które

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

W latach Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji i sympozjów naukowych:

W latach Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji i sympozjów naukowych: W latach 2004-2015 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących konferencji i sympozjów naukowych: Rok 2004 CALPHAD XXXIII - An International Conference on Phase Diagram Calculation

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

MICROSTRUCTURE AND WEAR RESISTANCE OF STELLITE-6/WC METAL MATRIX COMPOSITE COATINGS

MICROSTRUCTURE AND WEAR RESISTANCE OF STELLITE-6/WC METAL MATRIX COMPOSITE COATINGS Dariusz BARTKOWSKI 1, Grzegorz KINAL 1, Bartłomiej DUDZIAK 2, Adam PIASECKI 1, Waldemar MATYSIAK 1 1 Poznan University of Technology Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, Poland e-mail: dariusz.bartkowski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Wytwarzanie, struktura i właściwości cienkich powłok na bazie węgla Andrzej Czyżniewski Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MORFOLOGII ELEKTROD STOSOWANYCH W BARWNIKOWYCH OGNIWACH SŁONECZNYCH

ANALIZA MORFOLOGII ELEKTROD STOSOWANYCH W BARWNIKOWYCH OGNIWACH SŁONECZNYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 541-546 Agata ZDYB 1 Piotr

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM 3-2010 T R I B O L O G I A 11 Marek BARA *, Grzegorz SŁUŻAŁEK *, Henryk WISTUBA ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK TLENKU ALUMINIUM MODYFIKOWANYCH WĘGLEM TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM OXIDE LAYER

Bardziej szczegółowo

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Mariusz Sochacki 1, Norbert Kwietniewski 1, Andrzej Taube 1,2, Krystian Król 1, Jan Szmidt

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15

Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15 nauka Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15 Agnieszka WRÓBLEWSKA*, Edyta MAKUCH - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Marcin Winnicki. Lista publikacji Z dnia 31 października 2015

Marcin Winnicki. Lista publikacji Z dnia 31 października 2015 Marcin Winnicki Lista publikacji Z dnia 31 października 2015 Patenty: 1. Ambroziak A., Winnicki M., Małachowska A., Piwowarczyk T., Patent PL 216315 B1. Sposób metalizacji powierzchni tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE WARSTW SiCN METODĄ RF SPUTTERINGU

OTRZYMYWANIE WARSTW SiCN METODĄ RF SPUTTERINGU Otrzymywanie warstw SiCN metodą RF sputteringu OTRZYMYWANIE WARSTW SiCN METODĄ RF SPUTTERINGU Beata Stańczyk, Andrzej Jagoda, Lech Dobrzański, Piotr Caban, Małgorzata Możdżonek Instytut Technologii Materiałów

Bardziej szczegółowo

Nanomaterials produced from the gas phase and polymeric nanocomposites

Nanomaterials produced from the gas phase and polymeric nanocomposites Nanomaterials produced from the gas phase and polymeric nanocomposites Seminary and Laboratory Dr hab. Piotr Piszczek, Dr Aleksandra Radtke Department of Inorganic and Coordination, Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Trykowski. Studia na Wydziale Chemii, UMK w Toruniu Uzyskany tytuł: Magister Chemii w 2000 roku

Grzegorz Trykowski. Studia na Wydziale Chemii, UMK w Toruniu Uzyskany tytuł: Magister Chemii w 2000 roku Grzegorz Trykowski Urodzony 4 listopada 1975 roku w Chełmnie W y k s z t a ł c e n i e 16.04.2008 1995-2000 1996-1999 1991-1995 Wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Chemii, UMK Węgle aktywne z naniesionymi

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE za 2013 rok

PUBLIKACJE za 2013 rok 3. Publikacje wydane drukiem 3.1.wykaz monografii * PUBLIKACJE za 2013 rok autorstwa pracowników Instytutu lub powstałych przy udziale innych współautorów - opublikowanych osobno, w postaci oddzielnego

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU KATALIZATORA WĘGIEL AKTYWNY-Pd

OCENA MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU KATALIZATORA WĘGIEL AKTYWNY-Pd Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) LIDIA DĄBEK Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU REDUKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I MECHANICZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH Z GRUPY (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O

WPŁYW PROCESU REDUKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I MECHANICZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH Z GRUPY (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O Beata Bochentyn Technical Issues 2/2015 pp. 3-8 ISSN 2392-3954 WPŁYW PROCESU REDUKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I MECHANICZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH Z GRUPY (Pb,Bi)-(Si,Ge)-O INFLUENCE OF REDUCTION PROCESS

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną

Modyfikacja powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną Modyfikacja powierzchni tytanu powłoką diamentopodobną Biel Gołaska Marta*, Kalemba Izabela**, Radzikowska Janina*, Warmuzek Małgorzata*, Rajchel Bogusław***, Rakowski Wiesław** *Instytut Odlewnictwa,

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo