NetOp Remote Control wersja 7.65

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NetOp Remote Control wersja 7.65"

Transkrypt

1 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1

2 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika, którymi są podręcznik i CD-ROM. Jeśli te elementy są uszkodzone, producent oprogramowania, Danware Data wymieni je bezpłatnie w ciągu 60 dni od daty sprzedaży. Zakres odpowiedzialności Firma Danware Data A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio, na skutek błedów zawartych w programie i/lub dokumentacji. Licencja Firma Danware Data A/S zachowuje prawa autorskie w stosunku do podręcznika użytkownika. Wszystkie patenty, prawa autorskie i inne prawnie zastrzeżone prawa w stosunku do programu pozostają w Danware Data A/S lub odpowiednich władz udzielających prawa. Zakup produktu daje prawo do kopiowania, używania programów tak jak zdefiniowane to zostało na Danware License Certificate (Certyfikacie Licencyjnym) zawartym w pakiecie wraz z prooduktem. Certyfikat licencyjny (Danware License Certificate) i orginalny CD-ROM należy zachować. Stanowią one dowód legalności używanego oprogramowania. Możesz ich także potrzebować w przyszłości aby mieć prawo do otrzymywania aktualizacji produktu. Należy uważać aby nie instalować lub uruchamiać programu na większe liczbie komputerów niż wynika to z Certyfikatu licencyjnego (Danware License Certificate). Oprogramowanie może być kopiowane tylko dla potrzeb stworzenia kopii bezpieczeństwa, wykorzystywane tylko zgodnie z prawami opisanymi powyżej oraz prawami wynikłymi z zakupu odpowiedniej licencji. Znaki handlowe NetOp i symbol czerwonego latawca są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Danware A/S. Wszelkie inne produkty opisane w tym podręczniku są znakami handlowymi ich odpowiednich producentów. 2

3 Spis treści Gwarancja...2 Zakres odpowiedzialności...2 Licencja...2 Znaki handlowe...2 Spis treści...3 Rozdział 1 Wprowadzenie Witamy w NetOp Remote Control O podręcznikach dla programu NetOp i systemach pomocy Jak używać dokumentacji dla programu NetOp Aktualizacje Konwencje symboliczne i standardowe przyciski Podstwowe właściwości produktu NetOp Remote Control Zdalna administracja Inne opcje interakcyjne Opcje bezpieczeństwa Systemy operacyjne Urządzenia komunikacyjne Rozszerzone moduły Hosta Kompatybilność...12 Rozdział 2 Instalacja Streszczenie Zawartość pakietu Instalacja Wymagania systemowe (dla systemu Windows) Instalacja (pod systemem Windows)...16 Rozdział 3 Szybki start Podsumowanie Stworzenie testowej instalacji Uruchomienie Guesta Załadowanie i uruchomienie Hosta Uruchomienie sesji testowej

4 Rozdział 4 NetOp Guest Streszczenie Uruchomienie programu NetOp Guest Uruchomienia alternatywne Okno programu NetOp Guest Pasek tytułowy Pasek menu Pasek narzędziowy Obszar zakładek Pasek statusu Konfiguracja Program Options (Opcje programu) File Manager Options (Opcje menedżera plików) Log Setup (Ustawienia dziennika) Maintance Password (Hasło serwisowe) Communication Profiles (Profile komunikacyjne) Modem Database (Baza modemów) Check For New Update (Sprawdź aktualizacje) Run Setup Wizard (Uruchom kreatora ustawień) Okna sesji Okno sesji zdalnej administracji Okno menedżera plików Okno pogawędki tekstowej (Chat) Okno pogawędki dźwiękowej (Audio Chat) Narzędzia sesji Właściwości połączenia NetOp Marker Edytor skryptów Run Program (Uruchom program) Execute Command (Wykonaj polecenie) Send Message (Wyślij wiadomość) Opcje użytkownika Guesta Przygotowanie połączenia Nawiązanie połączenia

5 Guest Access Security (Bezpieczeństwo dostępu) Opcje dostępne podczas połączenia z Hostem Pozostałe opcje interaktywne Opcje ogólne Opcje specjalistyczne Rozdział 5 NetOp Host Streszczenie Uruchamianie NetOp Hosta Alternatywne metody uruchomienia Okno Hosta Pasek tytułowy Pasek menu Pasek narzędziowy Okno zakładek Pasek statusu Narzędzia Hosta Program Options (Opcje programu) Guest Access Security Maintance Password (Hasło serwisowe) Log Setup (Ustawienia dziennika) Communication Profiles (Profile komunikacyjne) Modem Database (Baza modemów) Run Setup Wizard (Uruchom kreatora ustawień) Okna sesji Chat (Pogawędka tekstowa) Audio Chat (Pogawędka dźwiękowa) Help Request (Prośba o pomoc) File Transfer Status (Status transmisji pliku) Opcje użytkownika Hosta Opcje uruchamiania i zamykania NetOpa Opcje wyświetlania okna Opcje sesji Ustawienia opcji Zdalna administracja Hosta

6 Opcje specjalistyczne Rozdział 6 Wspólne opcje Streszczenie Urządzenia komunikacyjne NetBIOS IPX ISDN (CAPI) Windows Modem i Serial TCP/IP (UDP) TCP/IP (TCP) Gateway Infrared (IrDA) (Złącze na podczerwień) Terminal Server Modem Database (Baza modemów) i Modem Dialog (Dialog z modemem) Modem Database (Baza modemów) Modem Dialog NetOp Log (Dziennik) Log Setup (Ustawienia dziennika) Lokalny plik z dziennikiem Zdarzenia do rejestrowania System Info (Informacja o systemie)

7 Rozdział 1 Wprowadzenie 7

8 1.1. Witamy w NetOp Remote Control Witamy w NetOp Remote Control, programie do zdalnej administracji firmy Danware Data. Mamy nadzieję, że produkt ten wyjdzie naprzeciw Państwa wymaganiom i w pełni spełni Państwa oczekiwania. Jeśli napotkacie Państwo na trudności podczas pracy z programem prosimy w pierwszej kolejności sięgnąć do poniższego podręcznika i skorzystać z systemu pomocy on-line wbudowanego w program. Dodatkowo informacje na temat błędów i ich usuwania znajdą Państwo pod adresem: gdzie w sekcji Support znajduje się baza KnowledgeBase zawierająca wiele szczegółowych informacji technicznych. Także dystrybutorzy produktu NetOp są gotowi doradzić Państwu i pomóc w tym aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety programu NetOp. Ostatnim sposobem na uzyskanie pomocy w kwestiach technicznych, jest skierowanie opisu problemu bezpośrednio do Zespołu Pomocy Technicznej w firmie Danware Data. Można to zrobić spod adresu wybierając w sekcji Support opcję Contact Support Team. Dokonamy wszelkich starań aby Państwa problem został szybko wyjaśniony i abyście Państwo otrzymali satysfakcjonującą odpowiedź. Dział Pomocy Technicznej NetOp 1.2. O podręcznikach dla programu NetOp i systemach pomocy Oprogramowanie NetOp Remote Control dostarczane jest wraz z dwoma podręcznikami i trzema systemami pomocy. Niniejszy Podręcznik użytkownika, zawierający rozdziały od 1 do 6, dołączany jest do oryginalnego pakietu NetOp Remote Control lub do aktualizacji z wcześniejszej wersji programu NetOp, jako drukowana książka w języku angielskim. Podręcznik ten zawarty jest też na CD-ROM-ach: NetOp Remote Control CD i NetOp Trial Versions CD oraz dostępny w Internecie pod adresem: w sekcji Support, podsekcji KnowledgeBase jako plik PDF w różnych wersjach językowych. Uwaga: Aby móc wyświetlać na ekranie monitora i drukować zawartość plików PDF, należy na komputerze zainstalować wcześniej program Adobe Acrobat Reader, który jest zawarty na CD-ROM-ie wraz z programem NetOp. Podręcznik użytkownika" zawiera wprowadzenie, wskazówki dla instalacji i przewodnik dla szybkiego zaznajomienia się z produktem NetOp. Zawiera on też, informacje odnoszące się do głównych modułów umożliwiających zdalną administrację: NetOp Guest i NetOp Host oraz opis opcji wspólnych dla obu modułów programu NetOp. 8

9 Podręcznik administratora" zawierający rozdziały od 1 do 5 zawarty jest na CD-ROM-ach: NetOp Remote Control CD i NetOp Trial Versions CD oraz dostępny w Internecie pod adresem: w sekcji Support, podsekcji KnowledgeBase jako plik PDF w różnych wersjach językowych. Zawiera on informacje odnoszące się do rozszerzonych modułów Hosta: NetOp Security Server, NetOp Gateway, NetOp Name Server oraz dodatek z informacjami, które głównie zaciekawią administratorów, zajmujących się programem NetOp. Pomoc dla NetOp Guesta (NetOp Guest Help) jest dostępna, gdy na komputerze zainstalowany jest NetOp Guest i zawiera te same informacje co rozdziały od 1 do 4 i 6 Podręcznika użytkownika i rozdziały od 1 do 5 Podręcznika administratora. Pomoc dla NetOp Hosta (NetOp Host Help) jest dostępna, gdy na komputerze zainstalowany jest NetOp Host, NetOp Security Server, NetOp Gateway lub NetOp Security Server i zawiera te same informacje co rozdziały od 1, 2, 3, 5 i 6 Podręcznika administratora oraz treść rozdziałów od 1 do 5 Podręcznika administratora. Pomoc dla NDU (NDU Help) jest dostępna tylko gdy na komputerze zainstalowany jest program służący do automatycznej dystrybucji i instalacji modułów NetOp, NetOp Deployment Utility. Zawiera ona te same informacje co sekcja 4.5. w Podręczniku administratora Jak używać dokumentacji dla programu NetOp Na początek radzimy użytkownikom programu NetOp zaznajomienie się z Podręcznikiem użytkownika z rozdziałami: 1, Wprowadzenie", rozdziałem 2, Instalacja ", i rozdziałem 3, Szybki start" a następnie zainstalowanie próbnej instalacji i zaznajomienie się z programem NetOp Remote Contol. Doświadczonym użytkownikom NetOpa radzimy przeczytać z Podręcznika użytkownika sekcję 4.7. Opcje użytkownika Guesta oraz sekcję 5.6 Opcje użytkownika Hosta aby zaznajomili się z nowymi opcjami programu, które pojawiły się w tej wersji programu. Rozdziały od 4 do 6 Podręcznika Użytkownika i rozdziały od 1 do 5 Podręcznika Administratora powinny być używane jako odnośniki, które pozwolą na zrozumienie funkcjonalności programu NetOp Remote Control. Uwaga: Większość użytkowników szukających informacji wiązanych z dokumentacją znajdzie je szybciej i łatwiej korzystając z systemu pomocy w programie NetOp Aktualizacje Drukowany Podręcznik Użytkownika zawiera informacje, które były aktualne, gdy podręcznik ten był drukowany, krótko przed ukazaniem się w sprzedaży produktu. Proszę być świadomym, że produkt mógł być aktualizowany od czasu kiedy drukowany był podręcznik. Produkty NetOp są ulepszane i od czasu do czasu wypuszczane są zaktualizowane kompilacje (build), które są określone przez określony numer w formacie RRRRDDD. Bezpłatne pobranie aktualizacji (kompilacji) możliwe jest poprzez stronę sekcję Support i podsekcję Download Build. Instalacja aktualizacji wymaga ważnego klucza licencyjnego, który był dostarczony dla tej wersji produktu. Plik Readme.txt zawiera informacje na temat unowocześnionej aktualizacji. 9

10 Podręczniki w formacie PDF jak i systemy pomocy także są załączone do unowocześnionych aktualizacji aby od czasu do czasu odzwierciedlać aktualny standard produktu Konwencje symboliczne i standardowe przyciski W niniejszym podręczniku użyty został następujący system symboliczny: Kursywa oznacza tekst pojawiający się na ekranie. Tekst pisany WIELKIMI LITERAMI oznacza konkretne klawisze klawiatury (symbol + oznacza, że klawisze powinny być przyciśnięte jednocześnie). Np.: SHIFT, ALT, lub CTRL. Tekst pogrubiony oznacza konkretny tekst wpisany z klawiatury, który powinien zostać wpisany w poszczególnych miejscach, polach, itp. Kursywa oznacza tekst pojawiający się na interfejsie użytkownika. [kwadratowe nawiasy] opisują alternatywne opcje <trójkątne nawiasy> opisują zmieniające się wartości Podczas gdy większość sekcji okien i przycisków została wyjaśniona, działanie następujących standardowych przycisków została wyjaśniona tylko wtedy gdy ich funkcjonalność odbiega od standardowej: OK i Close: Naciśnij ten przycisk aby zamknąć okno i zatwierdzić wszystkie zmiany. Cancel: Naciśnij ten przycisk aby zamknąć okno bez zatwierdzania jakiejkolwiek zmiany. Help: Naciśnij ten przycisk aby otworzyć w module NetOp system pomocy z tematami wyjaśniającymi zawartość okien Podstwowe właściwości produktu NetOp Remote Control Zdalna administracja W terminologii NetOpa, zdalna administracja oznacza sterowanie interfejsem użytkownika (ekran, klawiatura i mysz) zdalnego komputera z interfejsu użytkownika innego komputera. NetOp używa nazw Guest dla oprogramowania umożliwiającego komputerowi zdalną administrację innego komputera, i Host dla oprogramowania umożliwiającego komputerowi aby mógł być zdalnie administrowany. Guest może jednocześnie (w tym samym czasie) administrować wiele komputerów, jednak Host może w danej chwili być administrowany tylko przez jednego Guesta. Użytkownik siedzący przy komputerze Hosta może pracować na komputerze, który jest zdalnie administrowany, jednak na Gueście są dostępne opcje, które mogą ograniczyć dostęp użytkownikowi na Hoście oraz na Hoście są dostępne opcje, które mogą ograniczyć dostęp Guesta na komputerze Hosta Inne opcje interakcyjne 10

11 Program do zdalnej administracji NetOp zawiera także opcje interakcyjne pomiędzy komputerami Guesta i Hosta, szczególnie: transfer plików, pogawędka tekstowa (chat), pogawędka dźwiękowa (audio chat) i zdalne drukowanie. Guest może uruchomić program i wykonać wybrane polecenia na komputerze Hosta, przesłać wiadomość do Hosta lub pobrać spis inwentaryzacyjny z komputera Hosta. Host może wysłać prośbę o pomoc do dostępnych Guestów, które są wyznaczone do udzielania pomocy użytkownikom pracującym na Hostach Opcje bezpieczeństwa Program NetOp Remote Control udostępnia szeroką gamę opcji bezpieczeństwa, wśród których są między innymi: ograniczenie dostępu i autoryzacja na Hostach, ochrona przed modyfikacją plików konfiguracyjnych Hosta, szyfrowane połączenie, protokołowanie zdarzeń Systemy operacyjne Program NetOp Remote Control może być użyty na wielu systemach operacyjnych. Program NetOp Remote Control ma najwyższą funkcjonalność gdy jest uruchomiony na systemie operacyjnym Microsoft Windows. Najnowsze wersje NetOp Remote Control zawierają ograniczone funkcjonalnie moduły NetOpa (Guest / Host) dla: - Microsoft ActiveX (tylko Guest), - Microsoft Windows CE, - Linux, - Solaris, - Mac OS X (tylko Host), - Symbian OS (tylko Guest), system operacyjny dla komunikatorów i elektronicznych asytentów (PDA portable digital assistant). NetOp dla OS/2 jest oddzielnym programem do zdalnej administracji dla systemu operacyjnego IBM OS/2. Posiada on nieznacznie mniejszą funkcjonalnością niż NetOp Remote Control dla Microsoft Windows. Produkty NetOp Remote Control są dostępne także dla platformy DOS. Z tylko kilkoma wyjątkami i ograniczeniami, produkty NetOp Remote Control uruchomione na różnych systemach operacyjnych mogą wzajemnie się komunikować i współpracować, zobacz sekcję 1.4. Kompatybilność" Urządzenia komunikacyjne Produkty NetOp Remote Control dla swojego działania wymagają przesyłania pakietów pomiędzy komunikującymi się komputerami. Poniższa tabela pokazuje jakie urządzenia komunikacyjne NetOpa obsługiwane są na różnych systemach operacyjnych: 11

12 Urządzenie NetOp System operacyjny Windows Server 2003 Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows ME/9X TCP/IP (TCP) TCP/IP (UDP) ActiveX Windows CE Linux Solaris Mac OS X IPX Net- BIOS Windows modem Serial modem ISDN (CAPI) Gateway Infrared Terminal Server * Symbian OS OS/2 DOS ** ** * nie obsługiwane pod Windows 95 ** tylko pomiędzy modułami zainstalowanymi pod DOS (DOS DOS) Rozszerzone moduły Hosta APPC NetOp Security Server jest modułem NetOp Host z dodaną możliwością centralnego serwera uwierzytelniającego, który autoryzuje dostęp do Hosta i centralnie protokołuje zdarzenia zachodzące na modułach NetOpów. NetOp Gateway jest modułem NetOp Host z dodaną możliwością trasowania (routowania) ruchu NetOpowego pomiędzy różnymi urządzeniami komunikacyjnymi. NetOp Name Server jest modułem NetOp Host z dodaną możliwością odwzorowywania nazw używanych przez NetOpa na adresy IP w celu łatwego nawiązania połączenia z określonym komputerem Kompatybilność Poniższa tabela daje przegląd innych aktualnych produktów NetOp Remote Control i ich kompatybilności z NetOp Remote Control wersja

13 Nazwa produktu Wersja Wersja językowa Ostatnie uaktualnienie (build) NetOp Remote Control (dla innych systemów operacyjnych niż Windows, tylko wersja językowa angielska) 7.5 angielska francuska niemiecka włoska japońska portugalska hiszpańska 7.0 angielska francuska niemiecka włoska japońska portugalska hiszpańska 6.5 angielska francuska niemiecka hiszpańska 6.0 angielska francuska niemiecka hiszpańska NetOp dla Windows 5.4 angielska angielska NetOp dla OS/2 6.5 angielska angielska angielska NetOp dla DOS (Network) NetOp dla DOS (modem) NetOp dla DOS (ISDN) Kompatybilność z NetOp Remote Control wersja 7.65 Pełna. Pewne nowe funkcjonalności nie są obsługiwane. Pełna. Pewne nowe funkcjonalności nie są obsługiwane. Pełna. Pewne nowe funkcjonalności nie są obsługiwane. 4.3 angielska - Komunikacja tylko po IPX i NetBIOS 1.01 angielska - Brak kompatybilności 1.03 angielska - Brak kompatybilności 13

14 Rozdział 2 Instalacja 14

15 2.1. Streszczenie Rozdział ten wyjaśnia w jaki sposób zainstalować NetOp Remote Control na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows NT, Windows 95 lub nowszym. Rozdział ten zawiera: opis zawartości pakietu z produktem i jego instalację. Uwaga: Instalacja NetOp Remote Control na komputerach z zainstalowanym innym systemem operacyjnym wyjaśniona jest w Podręczniku administratora w rozdziale 5 NetOp Remote Control (Other Operating Systems) Zawartość pakietu Pakiet z produktem powinien zawierać CD-ROM z NetOp Remote Control, Podręcznik użytkownika, certyfikat licencyjny i kartę rejestracyjną. CD-ROM z NetOp Remote Control zawiera wybrany program NetOp Remote Control we wszystkich wersjach językowych oraz dodatkowe zasoby. Podręcznik użytkownika wydrukowany jest po angielsku i zawiera: wstęp, instrukcje instalacji, przewodnik szybkiego startu i informacje odnośnie głównych modułów NetOp Host i NetOp Guest oraz opis wspólnych opcji dla obu modułów NetOpa. Aktualne wersje językowe podręczników są dostępne w formie plików PDF na CD-ROM-ie z NetOp Remote Control. Początkującemu użytkownikowi programu NetOp zalecamy przeczytanie pierwszych trzech rozdziałów Podręcznika użytkownika zanim przystąpi on do instalacji oprogramowanie NetOp Remote Control. Certyfikat licencyjny specyfikuje dla jakich modułów NetOpa przeznaczone są numery licencje, które muszą być wprowadzone podczas instalacji oprogramowania. Certyfikat licencyjny powinien być trzymany w bezpiecznym miejscu jako dowód legalności oprogramowania. Numery licencyjne są unikalne dla licencjonowanego produktu, a i ich zgodność jest sprawdzana przez NetOpa podczas procesu instalacji. Rejestracja oprogramowania NetOp przy użyciu karty rejestracyjnej lub rejestracja bezpośrednia (on-line) poprzez adres pozwoli na zarejestrowanie Państwa tytułu i praw do użytkowania oprogramowania u producenta oprogramowania NetOp firmy Danware Data. Zarejestrowanie okaże się przydatne jeśli zgubicie Państwo certyfikat licencyjny lub będziecie chcieli zaktualizować program do nowszej wersji NetOp Remote Control Instalacja Przed przystąpieniem do instalacji, należy przeczytać plik README.TXT, który znajduje się w katalogu głównym na CD-ROM-ie z NetOp Remoter Control. Plik ten zawiera ważne ogólne informacje i może zawierać uaktualnione informacje na temat produktu, które nie były dostępne w momencie gdy drukowano poniższą dokumentację. 15

16 Wymagania systemowe (dla systemu Windows) Podczas instalacji NetOp Remote Control na komputerze z system operacyjnym Microsoft Windows należy zadbać o to aby spełnione były następujące wymagania systemowe: Komputer z procesorem Intel lub wyższym lub 100% kompatybilny Pamięć Guest: wymagania dla systemu operacyjnego plus 16 MB (32 MB lub więcej zalecane). Inne moduły: wymagania dla systemu operacyjnego plus 12 MB (16 MB zalecane). Karta graficzna Dowolna w 100% kompatybilna z VGA i obsługiwana przez system Microsoft Windows System Windows Server 2003 Standard, Enterprise, Web Edition operacyjny Windows XP Professional, Tablet PC Edition, Home Edition Windows 2000 Server, Advanced Server Windows 2000 Terminal Services Windows 2000 Professional Windows NT 4.0 Terminal Server (SP 4) Windows NT Server 4.0 (SP 4) Windows NT Workstation 4.0 (SP 4) Windows ME/98/95 Komunikacja TCP/IP: Winsock 1.1 lub kompatybilne IPX: Microsoft NWLink or Novell IPX NetBIOS: IBM, Microsoft, Novell lub kompatybilny NetBIOS. Windows modem: TAPI wersja 1.4 lub kompatybilny Modem cyfrowy: dowolny obsługujący zbiór komend AT Modem analogowy: dowolny obsługujący zbiór komend AT ISDN/CAPI: karta ISDN ze sterownikiem CAPI Podczerwień (Infrared): Windows XP, 2000 lub 98 z włączoną obsługą IrDA Instalacja (pod systemem Windows) Istnieje kilka sposobów na zainstalowanie NetOp Remote Control, które opisano w poniższych sekcjach Instalacja programu NetOp Remote Control z CD-ROM-u Proszę umieścić CD-ROM z NetOp Remote Control w napędzie CD-ROM komputera. Po krótkiej chwili na ekranie monitora powinno pojawić się okno z przyciskami dla wyboru różnych wersji językowych. Uwaga: Jeśli okno z przyciskami dla wyboru różnych wersji językowych się nie pokaże wówczas, proszę przejść do katalogu głównego na CD-ROM-ie z NetOp Remote Control i dwukrotnie kliknąć na plik SETUP.EXE, który uruchomi program DemoShield wyświetlający okno z przyciskami dla wyboru odpowiedniej wersji językowej. Jest to pierwsze okno w strukturze menu, które poprowadzi Państwa do różnych opcji dostępnych na CD-ROM-ie z programem NetOp Remote Control. Proszę kliknąć myszką na 16

17 przycisk z odpowiednią wersją językową w oknie menu. Dalej można sprawdzić różne opcje dostępne na CD-ROM-ie z NetOp Remote Control poprzez użycie przycisków menu. Proszę wybrać Install NetOp i Windows aby rozpocząć instalację. Zaznaczyć opcję Use Windows Installer aby użyć programu instalacyjnego Windows Installer zamiast tradycyjnego InstallShield. Podczas instalacji, proszę postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie monitora. Plik instalacyjny SETUP.EXE rozpakowuje i kopiuje pliki programu do domyślnego katalogu programu NetOp Remote Control lub do katalogu wyspecyfikowanego przez użytkownika, dalej tworzy domyślny folder programowy NetOp Remote Control lub o nazwie takiej jaką podał użytkownik, tworzy pliki w katalogu WINNT (lub Windows), tworzy klucze w rejestrach Windows. Proszę zajrzeć do pliku README.TXT, w którym wyspecyfikowano jakie pliki trafiają do jakiego katalogu. Plik README.TXT znajduje się w katalogu głównym CD-ROM-u z NetOp Remote Control i jest instalowany w określonym katalogu z programem oraz pojawia się jako ikona w określonym folderze dla programu po instalacji. Gdy program NetOp Remote Control instalowany jest na komputerze pierwszy raz, domyślnie programy zainstalowane zostaną w podkatalogach o nazwie GUEST i HOST w katalogu C:\Program Files\Danware Data\NetOp Remote Control i podobnie ikony programu NetOp zostaną domyślnie utworzone w folderze dla programu o nazwie NetOp Remote Control. Inny katalog dla instalacji programu i folder dla programu mogą być wybrane i zmienione podczas instalacji. Plik o nazwie NETOP.INI jest automatycznie tworzony w katalogu WINNT (lub Windows, odpowiednio tak jak wskazuje zmienna środowiskowa %WINDIR%). Zawartość pliku NETOP.INI opisana jest w Podręczniku administratora w sekcji 4.2. NETOP.INI. W pliku NETOP.INI wśród wielu innych parametrów znajdują się też definicje dla domyślnego katalogu instalacyjnego i nazwa folderu dla programu NetOp. Podczas ponownej instalacji, będziecie mieli Państwo do wyboru opcję aktualizacji bieżącej instalacji lub stworzenie nowej instalacji. Wybranie aktualizacji, spowoduje zachowanie bieżących ustawień konfiguracyjnych programu NetOp Instalacja programu NetOp Remote Control z dyskietek Aby zainstalować program NetOp na komputerze bez napędu CD-ROM, należy utworzyć dyskietki instalacyjne na komputerze z napędem CD-ROM. Po włożeniu CD-ROM-u z NetOp Remote Control z menu głównego należy wybrać Create Install Disks lub uruchomić program MAKEDISK.EXE z katalogu INSTALL znajdującego się w katalogu z wymaganą wersją językową. Użyj stworzonych dyskietek do instalacji NetOpa Instalacja programu NetOp Remote Control z dysku sieciowego Należy przekopiować z CD-ROM-u NetOp Remote Control podkatalog INSTALL, z katalogu z wymaganą wersją językową na dysk sieciowy. Następnie na komputerze należy podłączyć ten dysk sieciowy i uruchomić program SETUP.EXE aby zainstalować na tym komputerze moduły NetOpa. 17

18 Cicha instalacja programu NetOp Remote Control (Silent install) Cicha instalacja umożliwia instalację modułów NetOpa i konfigurację NetOp Hosta na komputerze z Windows z minimalną interwencją użytkownika lub pozwala na instalację modułów bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika. Szczegóły znajdziecie Państwo w Podręczniku administratora w sekcji NetOp Deployment Program NetOp Deployment umożliwia użytkownikowi z prawami administratora na Windows Server 2003, Windows NT, 2000 lub XP zainstalować, zaktualizować moduły NetOpa i skonfigurować Hosty na wielu komputerach z systemem Windows bez jakiejkolwiek interwencji lokalnego użytkownika (użytkownika, na którego komputerze zdalnie będzie zainstalowany program NetOp). Szczegóły znajdziecie Państwo w Podręczniku administratora w sekcji 5.5. NetOp Deployment Instalacja na Windows Terminal Server Instalacja NetOpa na Windows Terminal Server wymaga szczególnych środków ostrożności i jest opisana w Podręczniku administratora w sekcji 5.6. NetOp in Terminal Server Environments Odinstalowanie programu NetOp Remote Control Aby odinstalować NetOpa, w menu Start na Windows należy wybrać Ustawienia (Settings), dalej Panel sterowania (Control Panel) a następnie Dodaj/Usuń programy (Add/Remove Programs). Zaznaczyć odpowiednią instalację NetOpa, która zostanie usunięta. Moduły NetOpa, które zostały zainstalowane wspólnie (jednocześnie), będą także wspólnie odinstalowane. Odinstalowanie programu NetOp nie usuwa plików konfiguracyjnych użytkownika i innych jego plików związanych z NetOpem. Pliki te muszą zostać usunięte ręcznie. Szczegóły znajdziecie Państwo w Podręczniku administratora w sekcji 4.3. NetOp Configuration Files and Other Files. Aby kompletnie usunąć program NetOp z komputera, należy usunąć także plik NETOP.INI z katalogu WINNT (lub Windows, odpowiednio tak jak wskazuje zmienna środowiskowa %WINDIR%). Należy pamiętać także, o usunięciu innych plików programu NetOp kopiowanych do różnych katalogów (szczegóły znajdziecie Państwo w pliku README.TXT) oraz o usunięciu wszystkich kluczy NetOpa z rejestru Windows. Uwaga: Podczas usuwania kluczy dla programu NetOp z rejestru Windows należy zachować szczególną ostrożność aby nie usunąć kluczy dla innych zainstalowanych na tym komputerze programów. 18

19 Rozdział 3 Szybki start 19

20 3.1. Podsumowanie Rozdział ten przedstawia krótki przewodnik na temat szybkiego uruchomienia programu NetOp Remote Control. Rozdział ten zawiera opis dla: stworzenie testowej instalacji i uruchomienia testowej sesji Stworzenie testowej instalacji Aby stworzyć prostą instalację testową NetOp Remote Control na komputerach w tym samym segmencie sieci, należy na jednym komputerze zainstalować program NetOp Guest na innym program NetOp Host. Wskazówki na temat instalacji znajdziecie Państwo w rozdziale 2. Instalacja Uruchomienie Guesta W folderze dla programu, stworzonym podczas instalacji modułu NetOp Guest kliknąć na ikonę Guesta. Zwykle element ten znajduje się gdy klikniemy na Start\Programy\NetOp Remote Control. Jeśli nie utworzono folderu podczas instalacji, należy dwukrotnie kliknąć na program NGSTW32.EXE w katalogu, w którym zainstalowano NetOpa. Spowoduje to załadowanie programu Guest. Podczas pierwszego ładowania po instalacji programu Guest, ukaże się program konfiguracyjny, który poprosi Państwa o skonfigurowanie kilku opcji. Dla celów testowej instalacji proszę wybrać domyślne opcje. Po zakończeniu programu konfiguracyjnego, pokaże się okno NetOp Guesta. 20

21 Okno Guesta objaśnione jest w sekcji 4.3. Okno Guesta. Guest jest teraz gotowy do połączenia z Hostem Załadowanie i uruchomienie Hosta Uwaga: Jeśli restartowano system Windows po standardowej instalacji i inicjalizacji, moduł Hosta jest automatycznie załadowany i uruchomiony. W przeciwnym razie należy użyć następującej procedury: W folderze dla programu gdzie zainstalowano Hosta kliknąć na ikonę Host. Zwykle element ten znajduje się gdy klikniemy na Start\Programy\NetOp Remote Control. Jeśli nie utworzono folderu podczas instalacji, należy dwukrotnie kliknąć na program NHSTW32.EXE w katalogu, w którym zainstalowano NetOpa. Spowoduje to załadowanie programu Host. Podczas pierwszego ładowania po instalacji programu Host, ukaże się program konfiguracyjny, który poprosi Państwa o skonfigurowanie kilku opcji. Dla celów testowej instalacji proszę wybrać domyślne opcje i ustalić dowolne hasło. Po zakończeniu programu konfiguracyjnego, załaduje się NetOp Host, który będzie wyświetlony jako ikona czerwonego latawca w prawym dolnym narożniku paska systemowego. Dwukrotne kliknięcie na tę ikonę wyświetli okno Hosta: 21

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Supernova Program Powiększająco/Udźwiękawiający Wersja 10.0

Supernova Program Powiększająco/Udźwiękawiający Wersja 10.0 Supernova Program Powiększająco/Udźwiękawiający Wersja 10.0 Dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2003 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo