Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba."

Transkrypt

1 Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003

2 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w systemie Windows Klient SMB w systemie Windows Konfigurowanie klienta SMB dla drukarki

3 Systemy sieciowe Linuxa Jądro systemu Linux realizuje protokoły sieciowe m.in. protokoły TCP/IP, IPX/SPX, SMB System Linux ma zaimplementowane systemy sieciowe NFS (Network File System) NCP (Network Control Program) - mars SMB (Server Message Block) - samba Generacja jądra systemu Linux

4 Systemy sieciowe SMB Systemy operacyjne W9x/NT/2K, OS/2 używają standardowo SMB do komunikacji sieciowej klient/serwer Jakie są możliwości łączenia Windows i Linuxa? System Linux(serwer) - System Linux (klient) System Linux(serwer) - System Windows (klient) System Windows(serwer) - System Linux (klient) System Windows(serwer) - System Windows (klient)

5 System sieciowy Samba System sieciowy Samba to zbiór aplikacji działających zgodnie z protokołem SMB (Server Message Block) LAN Manager (Microsoft, 1987) OS/2 LAN Server (IBM, 1988) Twórcą Samby jest Andrew Tridgell z Canberry (Australia) Samba powstała w 1991 roku na potrzeby protokołu DEC firmy Digital Pathworks, który później okazał się protokołem SMB

6 Protokóły transportowe SMB SMB wymaga protokołu transportowego NetBIOS Frames protocol (NBF, NetBEUI) NetBIOS over TCP/IP (NBT, NetBT, RFCNB) NetBIOS over IPX NetBIOS over DECNet TCP/IP (CIFS) inne

7 Dialekty SMB SMB posiada wiele odmian (dialektów) Core - id: PC NETWORK PROGRAM 1.0 Extended 1.0 protocol - id: MICROSOFT NETWORKS 3.0 LAN Manager id: LANMAN1.0 Windows for Workgroups 3.1a LAN Manager id: LANMAN2.1 NT LAN Manager 1.0 (WNT) - id: NT LM 0.12 Samba NT LM 0.12 (Samba) - id: Samba CIFS (W2K) - id: CIFS 1.0

8 System sieciowy SMB/CIFS Microsoft przyczynił się do rozwoju Samby udostępniając definicję protokołu SMB oraz jego nowej internetowej odmiany zwanej CIFS (Common Internet File System) wprowadzonej w 1996 roku ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs CIFS w Windows Wiecej o CIFS

9 Po co nam Samba? Nic nie kosztuje Zastępuje serwer Windows NT Pozwala na współużytkowanie plików i drukarek w systemach Windows i Unix Umożliwia bardzo szybki transfer z/do komputerów systemu Windows Działa pod systemem Linux

10 NetBIOS W 1983 Sytek dla IBM opracował prosty interfejs programowy aplikacji (API-Application Programming Interface) do łączenia komputerów w sieć o nazwie NetBIOS (Network Basic Input/Output System) NetBIOS sieciowe rozszerzenie BIOS-a, musiał wymieniać instrukcje przez sieć (IBM PC) W 1985 roku IBM opracował niskopoziomowy protokół transportowy, który po scaleniu z NetBIOS nazwano: NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) - IBM NetBIOS Frames Protocol (NBF) - Microsoft

11 Nazwy NetBIOS Maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych # $ % ^ & ( ) - { }. ~ Nazwy NetBIOS nie mogą rozpoczynać się od znaku * Gdy nazwy NetBIOSowe są wysyłane przez sieć są uzupelniane spacjami do 15 znaków oraz dodawany jest 16 znak określający typ nazwy Microsoft Knowledge Base: support.microsoft.com/support/bk/articles/q163/4/09.asp

12 NetBIOS nad TCP/IP Jak pogodzić protokół TCP/IP używający adresów IP z protokołem NetBIOS używającym tylko nazw Standard NBT (NetBIOS over TCP/IP) opisany w RFC 1001/1002 definiuje usługę nazewniczą - pozwalającą na tłumaczenie adresów IP na nazwy NetBIOS usługi komunikacyjne - pozwalające na transmisję w intersieci enkapsułowanych w datagramy TCP/IP pakietów NetBIOS pomiędzy komputerami NetBIOS-owymi datagramy sesje polecenia ogólne

13 NetBIOS nad TCP/IP (c.d.) Usługi nazw dodaj nazwę(unikatową,grupową) skasuj nazwę sprawdź czy nazwa jest zarejestrowana Usługi komunikacyjne Usługi sesji otwarcie sesji (czynne, bierne) wysłanie danych otwieranie danych zakończenie sesji Usługi datagramów wysłanie datagramu do adresata (do wszystkich) odebranie datagramu

14 NetBIOS nad TCP/IP (c.d.) Polecenia ogólne odtwórz stan początkowy (usuń dane z tablicy nazw) skasuj połączenie z serwerem Warto pamiętać Sesje są otwierane zawsze między dwoma i tylko dwoma komputerami NetBIOSowymi Jeśli sesja zostaje przerwana rzadko udaje się ją odtworzyć Datagramy mogą być rozgłaszane do wielu komputerów ale są zawodne

15 NBT - uzyskiwanie nazwy Rozgłaszanie IP - pakiet zawierający nazwę NetBIOS komputera jest rozgłaszany i host, który ją usłyszy swoją nazwę zwraca do źródła rozgłoszenia swój adres IP Plik lmhosts - odworowuje statycznie nazwy NetBIOS na adresy IP Serwer nazw NetBIOS (NBNS) - odwozorowuje nazwy NetBIOS na adresy IP dla swoich klientów DNS, plik /etc/hosts

16 NBT - typy węzłów Strategie klientów sieciowych podczas rejestrowania i rozgłaszania nazw b-węzeł (ang. broadcast-node)- rozwiązywanie adresów przez rozgłaszanie; skuteczne tylko w sieci LAN p-węzeł (ang. point-to-point-node)- IP - rozwiązywanie adresów przez wysłanie zapytania bezpośrednio do NBNS m-węzeł (ang. mixed-node)- najpierw działa jak b-węzeł a dopiero jeśli się nie powiedzie jako p-węzeł; podejście rzadko wykorzystywane h-węzeł (ang. hybrid-node)- najpierw działa jako p-węzeł a jeśli się nie powiedzie jako b-węzeł a jeśli i to się nie powiedzie, przeszukuje plik lmhosts

17 SMB/CIFS Domeny Windows grupa robocza to zbiór komputerów rezydujących w tej samej podsieci i zarejestrowanych w tej samej grupie SMB domena windows to grupa robocza wraz z serwerem pełniącym funkcje kontrolera domeny Kontrolery domeny są odpowiedzialne m.in. za uwierzytelnianie Uwierzytelnianie to proces zezwalania użytkownikowi na dostęp na podstawie hasła Po uwierzytelnieniu użytkownika uważa się za zalogowanego

18 SMB/CIFS (c.d.) Aktywny kontroler domeny jest nazywany podstawowym kontrolerem domeny (ang. Primary Domain Controller - PDC) Zapasowy kontroler domeny (ang. Backup Domain Controller - BDC) przejmuje zadania podstawowego kontrolera domeny gdy ulegnie on awarii lub stanie się niedostępny Samba nie może działać jako zapasowy kontroler domeny Udziały to zasoby udostępniane klientom (pliki,drukarki)

19 SMB/CIFS (c.d.) W sieci SMB/CIFS mamy do czynienia z dwoma typami przeglądania przeglądanie listy komputerów (ze współdzielonymi zasobami) przeglądanie współdzielonych zasobów konkretnego komputera Komputer odpowiedzialny za utrzymywanie listy komputerów dostępnych w sieci nazywamy główną przeglądarką lokalną a zarządzaną przez niego listę - listą przeglądania Otoczenie sieciowe NBNS nie musi być główną przeglądarką

20 Serwer WINS WINS (Windows Internet Name Service) jest implementacją serwera nazw NBNS firmy Microsoft CIFS wykorzystuje dynamiczny DNS Samba jest zgodna z WINS Aktywny serwer WINS nazywany jest serwerem podstawowym (PDC) Można zdefiniować serwer zapasowy WINS, który przejmuje działania w przypadku awarii serwera podstawowego (BDC)

21 Struktura komunikatu SMB Komunikat = nagłówek + łańcuch Nagłówek identyfikator - 0xFF534D42 (0xFF SMB ) kod polecenia (COM) - od 0x00 do 0xFF klasa błedu (RCLS) - 1B zarezerwowane (REH) -1B kod błędu (ERR) - 2B zarezerwowane (REB) - 1B zarezerwowane (RES) - 14B identyfikator drzewa (TID) - 2B identyfikator wywołującego procesu (PID) -2B identyfikator użytkownika (UID) - 2B identyfikator multipleksowy (MID) - 2B

22 Struktura komunikatu SMB (c.d.) Przykłady kod polecenia: 0x72 (SMBnegprot) - negocjuj dialekt SMB 0x70 (SMBtcon) - start połączenia 0x02 (SMBopen) - otwórz zbiór 0x29 (SMBcopy) - kopiuj (LANMAN1.0) Łańcuch - parametry polecenia lub odpowiedź liczba słów (WTC) - 1B słowa parametrów (VWV) - zmienna długość liczba bajtów danych (BCC) - 2B dane (DATA) - zmienna długość

23 Struktura komunikatu SMB (c.d.) Przykład użycia klient wysyła listę wszystkich zrozumiałych dialektów (komendą 0x72), serwer odpowiada (komendą 0x72) podając w łańcuchu numer pozycji wybrany z tej listy Więcej o komunikatach SMB ourworld.compuserve.com/homepages/timothydevans/smb. htm Więcej informacji o SMB/CIFS ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs

24 Działanie SMB Połączenie między klientem a serwerem nawiązanie połączenia wirtualnego negocjacja dialektu SMB ustawienie parametrów sesji (np. kodowanie haseł) nawiązanie połączenia z zasobem Wszystkie etapy można zbadać przy pomocy zmodyfikowanej wersji programu tcpdump o nazwie tcpdump-smb należy użyć opcji -s 1500 aby przechwycić całe pakiety

25 Funkcje Samby Serwer plików Serwer wydruku Podstawowy kontroler domeny Uwierzytelnianie klientów Windows Główna przeglądarka domeny Podstawowy serwer WINS

26 Struktura Samby smbd - demon odpowiedzialny za zarządzanie zasobami współdzielonymi przez serwer Samby i jego klientów zapewnia klientom SMB dostęp do plików i drukarek oraz usługi przeglądania odpowiada za uwierzytelnianie użytkowników odpowiada za blokowanie zasobów odpowiada za współdzielenie danych przez protokół SMB serwujący zasoby (pliki, drukarki) dla klientów SMB

27 Struktura Samby (c.d.) nmbd - serwer nazw emulujący serwer WINS i serwer nazw NetBIOSowych pakietu LAN Manager oczekuje na żądania od klientów i dostarcza im odpowiedniej informacji obsługuje listy przęglądania na potrzeby Otoczenia sieciowego bierze udział w wyborze przeglądarki smbclient - program klienta (UNIX) dla serwera SMB, pozwala na maszynie pracującej w systemie UNIX na korzystanie z zasobów maszyny Windows

28 Struktura Samby (c.d.) smbtar - program do tworzenia kopii udziałów nmblookup - program klienta (UNIX) pozwalający na korzystanie z usług obsługi nazw smbpasswd - program pozwalający na zmianę hasła na serwerze SMB (UNIX, Windows NT) smbstatus - program wyświetlający bieżące połączenia sieciowe z udziałami w serwerze testparm - program sprawdzający poprawność pliku konfiguracyjnego Samby

29 Struktura Samby (c.d.) testprn - program umożliwiający sprawdzenie, czy różne drukarki są rozpoznawane przez demona smbd /etc/samba/smb.conf - plik konfigurujący demony smbd i nmbd /etc/samba/smbpasswd - plik z hasłami

30 Konfigurowanie Samby plik /etc/samba/smb.conf - edycja serwer SWAT (ang. Samba Web-based Administration Tool) /etc/services swat 901/tcp #nr portu programu swat /etc/inetd.conf swat stream tcp nowait.400 root /usr/local/bin/swat swat wykorzystanie

31 Struktura smb.conf plik smb.conf jest podzielony na sekcje sekcja [global] definiuje opcje konfiguracyjne dla całego serwera sekcja [homes] definiuje plikowy udział domyślny ( home directory ) sekcja [printers] definuje drukarkowy udział domyślny sekcja [test] definuje udział testowy sekcja [xyz] definiuje udział

32 Opcje konfiguracyjne opcje globalne - występują tylko w sekcji [global] opcje udziałów - występują w sekcjach udziałów; jeśli występują w sekcji [global] to definiują domyślne zachowanie udziałów opcje mogą przyjmować następujące wartości wartości logiczne - yes, no, true, false, 0, 1 wartości liczbowe - dziesiętne (NN), szesnastkowe (0xNN), ósemkowe (0NNN) łańcuchy - ciąg znaków listy wyliczane - skończone listy znanych wartości

33 Zmienne konfiguracyjne %a - architektura klienta (np. Samba, Win95) %I - adres IP klienta (np ) %m - NetBIOSowa nazwa klienta %M - nazwa DNS klienta %H - katalog home %u - nazwa uniksowa użytkownika %P - katalog główny bieżącego udziału %S - nazwa bieżącego udziału

34 Zmienne konfiguracyjne (c.d.) %d - bieżący identyfikator serwera %h - nazwa DNS serwera Samby %L - nazwa NetBIOSowa serwera Samby %s - scieżka do drukowanego pliku w serwerze %f - nazwa drukowanego pliku %p - nazwa uniksowej drukarki do wydruku %j - numer zlecenia wydruku %v - wersja samby %R - wynegocjowany wariant protokołu SMB %T - bieżący czas oraz data

35 Konfiguracja serwera [global] # Parametry konfiguracyjne serwera netbios name = LAB154 server string = Samba %v w serwerze (%L) workgroup = LAB1 należy mieć zdefiniowaną w Windows grupę roboczą LAB1!!!! netbios name - ustawia nazwę NetBIOSową serwera server string - określa łańcuch komentarza workgroup - ustawia nazwę grupy roboczej

36 Opcje udziałów dyskowych [public] comment = publiczny katalog źródłowy path = /usr/src hide file = /*README*/ read only = yes guest ok = yes comment - komentarz przy udziale [public] path - udostępniany katalog hide file - nie pokazuj pliku read only - tylko odczyt guest ok - dostęp nie wymaga uwierzytelniania

37 Opcje udziałów drukarkowych [hplj5] comment = drukarka HP printable = yes print command = /usr/bin/lpr -r -P%p %s lpq command = /usr/bin/lpq -P%p lprm command = /usr/bin/lprm -P%p %j printing = BSD read only = yes guest ok = yes comment - komentarz przy udziale [hplj5] printable - udział drukarkowy

38 Opcje udziałów drukarkowych (c.d.) print command - ustawia polecenie wydruku lpq command - ustawia polecenie przglądania kolejki wydruku lprm command - ustawia polecenie usuwania wydruku z kolejki printing - system druku (BSD,LPRNG,SYSV)

39 Kofiguracja drukarki lokalnej /etc/printcap lp:\ :sh:\ :ml=0:\ :mx=0:\ :sd=/var/spool/lpd/lp:\ :lp=/dev/lp0:\ :lpd_bounce=true:\ :if=/usr/share/printconf/mf_wrapper:\ :filter=/usr/libexec/filters/lpf: /etc/rc.d/initd.d/lpd restart

40 Opcje przeglądania local master - jeśli yes to Samba próbuje zostać główną przeglądarką lokalną remote browse sync - wymienia serwer Samby z którym należy synchronizować listy przeglądania announce as - ustawia system operacyjny (NT) domain master - jeśli yes to Samba próbuje zostać główną przeglądarką grupy roboczej browseable - jeśli ustawiona na yes to umożliwia wyświetlanie udziału na liście zasobów komputera

41 Opcje bezpieczeństwa admin users - określa listę użytkowników z przywilejami roota guest account - określa uniksowe konto do dostępu gościnnego (guest) security - określa poziom bezpieczeństwa serwera Samby share - każdy udział w grupie roboczej chroniony hasłem user - weryfikacja użytkownika za pomocą hasła server - Samba używa oddzielnego serwera SMB do uwierzyteniania domain - uwierzytelnianie za pomocą PDC

42 Opcje konfiguracji haseł encrypt passwords - jeśli yes to włącza obsługę zaszyfrowanych haseł smb passwd file - określa nazwę pliku z zaszyfrowanymi hasłami smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd null passwords - jeśli yes Samba zezwala na dostęp użytkownikom mającym puste hasło unix password sync - jeśli yes to Samba uaktualnia uniksową bazę haseł gdy użytkownik zmieni swoje zaszyfrowane hasło

43 Opcje WINS wins support - jeśli yes to Samba będzie działać jako serwer nazw WINS wins server - identyfikuje serwer wins serwer = IP adres lub nazwa DNS dns proxy - jeśli jest yes to Samba przeszuka DNS jeśli nie znajdzie nazwy WINS name resolve order - kolejność metod odwzorowywania nazw NetBIOSowych name resolv order = wins lmhosts hosts bcast max ttl - określa czas życia nazwy (w sek.)

44 Inne opcje opcje logowania log file = /var/log/samba/log.%m opcje systemu plików follow symlinks = no opcje praw dostępu create mask = 0755 opcje przekształcenia nazw case sensitive = yes opcje blokad share modes = yes opcje domenowe, logowania i pozostałe

45 Wersje Samby RedHat a z ostatnia wersja serii 2.2.x a z Wersja aktualna pre2 z nowa komenda net (podobna do komendy net z Windows) nowa autentyzacja obsługa Unicode poprawiona obsługa nazw nowe moduły obsługi RPC większa funkcjonalność wydruku dla W2K/XP kompatybilność zabezpieczeń dla Windows 2003 lepsza dokumentacja (ok. 500 stron)

46 Instalacja Samby Pobranie źródeł wget a.tar.gz wget a.tar.asc weryfikacja podpisu PGP ftp://ftp.icm.edu.pl/packages/samba/samba-pubkey.asc {gunzip bunzip2} samba-wydanie.tar.{gz bz2} gpg --import samba-pubkey.asc gpg --verify samba-wydanie.tar.asc

47 Instalacja Samby (c.d) rozpakowanie źródeł cd /usr/src tar xzfvp samba-2.2.8a.tar.gz konfigurowanie cd samba-2.2.8a/source./configure --with-logfilebase=/var/log/samba --with-smbmount --mandir=/usr/man kompilacja make instalacja make install

48 Jak działa Samba? Dystrybucja RedHat zawiera Sambę ręczne uruchomienie /usr/sbin/smbd -D /usr/sbin/nmbd -D za pośrednictwem superdemona inetd plik /etc/services... netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service netbios-ns 137/udp # netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service netbios-dgm 138/udp # netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS Session Service netbios-ssn 139/udp #

49 Jak działa Samba? (c.d.) za pośrednictwem superdemona inetd (c.d.) plik /etc/inetd.conf... netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/smbd smbd netbios-ns dgram udp wait root /usr/sbin/nmbd nmbd kill -HUP `cat /var/run/inetd.pid`

50 Testowanie demonów Samby wypisanie aktywnych procesów ps -ax testowanie połączenia z serwerem smbclient -L localhost smbclient \\\\serwer -U username korzystanie z zasobów serwera smbclient -L \\\\serwer\\udział -U username plik diagnostyczny /var/log/samba/log.smb

51 Hasła (1) Windows95 (z uaktualnieniem SMB), Windows 98, Windows NT (4.0 service pack >=3), Windows 2000 wykorzystują kodowane hasła (ang. encrypted passwords) Samba ma domyślnie ustawione wykorzystywanie haseł niekodowanych Dwa rozwiązania wyłączenie szyfrowania haseł w Windows włączenie szyfrowania haseł w Linuxie

52 Hasła (2) Windows 95/98 ->Uruchom regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\vxd\vnetsup dodajemy DWORD value : Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01 Windows NT HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\rdr\parameters Windows 2000 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\lanmanworkstation\parameters

53 Hasła (3) Linux - plik /etc/samba/smb.conf [global] encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/smbpasswd Warto przejrzeć w dokumentacji Samby ENCRYPTION.txt Win95.txt WinNT.txt

54 Przykłady (1) Startowanie/Zamykanie w Red Hat cd /etc/rc.d/init.d./smb start..../smb stop Startowanie klienta smbclient -L pc313a smbclient \\\\pc313a \\tmp -U zssz smbclient \\\\lab73\\druk -U guest

55 Przykłady (2) Startowanie klienta (mount) smbmount \\\\pc313a\\tmp /mnt1 mount -t smbfs -o username=guest //pc313a/tmp /mnt1 Zamykanie klienta smbumount /mnt1 smbclient \\\\pc313a \\tmp -U zssz Zarządzanie kontami smbpasswd -a zssz smbpasswd -u guest

56 Serwer SMB - Windows Konfigurowanie protokołów i klienta Panel Sterowania -> Sieć-> Protokół->TCP/IP i NetBEUI Panel Sterowania -> Sieć-> Klient->Klient Microsoft W2K: Połączenia sieciowe i telefoniczne Identyfikacja Panel Sterowania -> Sieć-> Identyfikacja (W2K: System ) nazwa komputera - lab80 grupa robocza - LAB4 Udostępnianie Panel Sterowania -> Sieć-> Klient->Udostępnianie plików i drukarek chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików i drukarek

57 Klient Samby - Windows Klient WINS - jeśli mamy serwer WINS na Sambie Panel Sterowania -> Sieć-> Protokół TCP/IP-> Właściwości->Konfiguracja WINS Włącz rozpoznawanie WINS Dodaj IP adres serwera Samby Klient Samby graficzny Otoczenie sieciowe Klient tekstowy

58 Klient tekstowy Komenda NET [parametry...] NET CONFIG - ustawienie bieżącej grupy roboczej NET LOGON - indentyfikuje jako członka grupy roboczej NET PRINT - steruje zadaniami wydruku NET VIEW - wyświetla listę komputerów udostępniających zasoby lub listę udostępnianych zasobów na określonym komputerze NET USE - podłącza lub odłącza komputer do/od udostępnionego zasobu lub wyświetla informacje o połączeniach

59 Klient Samby - NET USE Komenda NET USE [parametry...] NET USE [dysk: *] [\\komputer\katalog [hasło?]] [SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE [port: ] [\\komputer\drukarka [hasło?]] [SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE dysk: \\komputer\katalog /DELETE [/YES] NET USE port: \\komputer\drukarka /DELETE [/YES] NET USE * /DELETE [/YES] NET USE dysk: * /HOME

60 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE dysk - określa literę dysku przypisaną do udostępnianego katalogu * - określa następną wolną literę dysku; jeśli użyto z opcją /DELETE określa odłączenie wszystkich połączeń port - określa nazwę portu równoległego (LPT) przypisanego do udostępnionej drukarki komputer - określa nazwę komputera udostępniającego zasoby katalog - określa nazwę udostępnianego katalogu drukarka - określa nazwę udostępnianej drukarki

61 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE (c.d.) hasło - określa hasło do udostępnianego zasobu, jeśli takie jest? - określa, że chcemy aby system pytał o hasło do udostępnianego zasobu; nie ma potrzeby używać tej opcji jeśli hasło jest opcjonalne /SAVEPW:NO - określa, że wpisane hasło nie powinno zostać zapisane w pliku haseł; aby ponownie podłączyć się do zasobu, należy wpisać hasło jeszcze raz /YES - wykonuje polenie NET USE bez żądania potwierdzenia

62 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE (c.d.) /NO - wykonuje polecenie NET USE, odpowiadając NIE na każde pytanie lub prośbę o potwierdzenie akcji /HOME - tworzy połączenie z katalogiem domowym (HOME) jeśli taki określono w koncie użytkownika Windows NT lub LAN Manager Przykład C:\WINDOWS\> net use d: \\pc313a\cdrom C:\WINDOWS\> net use lpt1: \\pc313a\hplj5

63 Klient Samby - NET VIEW NET VIEW Serwery dostępne dla grupy STAFF Nazwa serwera Opis \\JULIUSZ \\LPCOLOR drukarka w p. 309 \\PC107A WMiI \\PC309A PC309a \\PC313A SZEWCZAK \\PC444A \\PRO1 Inne serwery \\NOVELL2 Polecenie zostało wykonane pomyślnie

64 Klient Samby - NET CONF NET CONF Nazwa komputera \\PC313A Nazwa użytkownika GUEST Grupa robocza STAFF Katalog stacji roboczej C:\WINDOWS Wersja oprogramowania Readresator - wersja 4.00 Klient wersji NetWare 4.00 Informacje logowania: Nazwa serwera NOVELL2 Wersja serwera Netware v4.02 Nazwa logowania (Przyłączony ale nie zalogowany) Numer połączenia 23 Połączenie zostało wykonane pomyślnie

65 Klient tekstowy - W2K net help more net help services net help use more net help share more net config {server workstation} net share net view \\lab73 net share tmp=c:\tmp net share net share c:\tmp /delete

66 Konfigurowanie klienta drukarki W9x Otoczenie sieciowe - wybieramy drukarkę Kreator dodawania drukarki producenci - HP drukarki - HP LaserJet 5L PCL Wydruk strony testowej Linux w W9x udostępniamy drukarkę stosujemy smbprint SMB-HOWTO

67 Pokaz działania W98 - klient - hostname: radio131 Linux - serwer Samby - hostname: pc313a Samba na pc313a ma udział cdrom Logujemy się jako użytkownik na W98 Otoczenie sieciowe -> Właściwości -> Znajdź komputer-> pc313a Wybieramy pc313a

68 Linux - Literatura R. Eckstein, D. Collier-Brown, P. Kelly - Samba, RM, Warszawa, 2000 M. Welsh, M. Dalheimer, L. Kaufamn - Linux, RM, Warszawa, 2000 C. Hunt - Serwery sieciowe Linuksa, Mikom, Warszawa, LinuxPlus, SOFTWARE, Wyd. Sp. z o.o. Strona WWW

69 Podsumowanie Linuksowy komputer z Sambą może udawać serwer w sieci Microsoftu i udostępniać następujące usługi współdzielić systemy plików współdzielić drukarki podłączone do serwera i klientów wspomagać klientów w przeglądaniu Otoczenia sieciowego uwierzytelniać klientów logujących się do domeny Windows wspomagać odwzorowywanie nazw NetBIOSa jako serwer WINS

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SAMBA co to takiego? SaMBa zbiór uniksowych aplikacji rozumiejących

Bardziej szczegółowo

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Serwer SMB Udostępnienie zasobów systemowych w sieci Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Protokół SMB Samba - implementacja

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Serwer plików i drukarek Samba

Serwer plików i drukarek Samba Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Serwer plików i drukarek Samba ćwiczenie numer: 14 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Samba. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Oprogramowanie Samba. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Usługi udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Oprogramowanie Samba Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby Samba jest serwerem plików i drukarek, który zawiera implementację protokołu SMB

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Usługa DNS i SMB

Wykład 5 Usługa DNS i SMB Wykład 5 Usługa DNS i SMB hierarchiczna i rekurencyjna architektura DNS rekordy DNS SMB możliwości protokołu rodzaje wezłów SMB, proces elekcji parametry konfiguracyjne pakietu Samba DNS co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali. Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład

Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali. Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład Wybrane usługi sieciowe DFS, SMB, Serwer terminali Monitorowanie i zarządzanie serwerami sieciowymi Wykład DFS Rozproszony System Plików (DFS, Distributed File System ) - system umożliwiający stworzenie

Bardziej szczegółowo

Samba, instalacja i konfiguracja

Samba, instalacja i konfiguracja Samba, instalacja i konfiguracja Samba oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tak zwanego serwera plików, na systemie Linux. Jest ono kompatybilne z systemem Windows, dlatego jest bardzo powszechnie

Bardziej szczegółowo

SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI. Mateusz Zimny Dawid Winiarz

SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI. Mateusz Zimny Dawid Winiarz SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI Mateusz Zimny Dawid Winiarz I. Cześć teoretyczna: 1. Historia Samby. 2. Co to jest Samba? 3. Aplikacje pakietu. 4. Protokół SMB. 5. Sposób działania. 6. Profile Samby 7.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA

Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA Wprowadzenie Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA Server Message Block (SMB) to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. SMB jest protokołem typu klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie

Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie Serwer Samba Samba 1. Co to jest? Pakiet narzędzi umoŝliwiający współdzielenie zasobów (drukarki, pliki) w sieciach hetorogenicznych 2. Do czego moŝe jeszcze się przydać? - WINS - Podstawowy kontroler

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Sieci Komputerowe Projekt Temat: Serwer SAMBA Wykonał: Paweł Kogut IV FDS L-07 STRESZCZENIE 1 Dostępna od czasów Microsoft Windows 3.11 usługa współdzielenia plików i drukarek to najważniejsza właściwość

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed

Bardziej szczegółowo

SMB protokół udostępniania plików i drukarek

SMB protokół udostępniania plików i drukarek SMB protokół udostępniania plików i drukarek Początki protokołu SMB sięgają połowy lat 80., kiedy to w firmie IBM opracowano jego wczesną wersję (IBM PC Network SMB Protocol). W kolejnych latach protokół

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny serwera

Samba plik konfiguracyjny serwera Samba plik konfiguracyjny serwera Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję serwera (dla wielu usług). Jest m.

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny klienta

Samba plik konfiguracyjny klienta Samba plik konfiguracyjny klienta Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję klienta (tzn. podległą wobec innego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba 1. Ustawienia komputera 2. Podłączenie dysku USB 3. Ustawienia routera Vigor 3.1. Ustawienia ogólne 3.1. Konta użytkowników 4. Połączenie z serwerem plików 4.1. Odnajdywanie serwera plików 4.1.1. \\lokalny_adres_ip_routera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA.

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Z racji, iż w mym gospodarstwie domowym są 2 komputery, w celu wzajemnej wymiany

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 4 Sieciowe systemy operacyjne.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 4 Sieciowe systemy operacyjne. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 4 Sieciowe systemy operacyjne. Toruń, 2006 Propozycje terminu egzaminu I termin sobota, 10.02.2007, g.14.00-16.00 II termin sobota, 10.03.2007, g.14.00-16.00

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Samba informacje ogólne

Samba informacje ogólne Samba informacje ogólne Położenie: (nie dotyczy) 3bird Projects 2016, http://edukacja.3bird.pl Informacje ogólne Samba jest odpowiednikiem windowsowego Otoczenia sieciowego i korzysta z implementacji protokołu

Bardziej szczegółowo

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS:

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: 1 Pakiet Samba 1.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO Sławomir Zatorski 21 stycznia 2003 1 Spis treści 1 Pakiet Samba 3 2 Implementacje Microsoftu 3 3 Dostęp do plików na innym komputerze 3 4 Różnice w

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 3. DNS v.2 Windows Serwer 2008 R2 Moduł 3. DNS v.2 ROZPOZNAWANIE NAZW W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 2 Rozpoznawanie nazw Sieci oparte na systemie Windows Server 2008 zawierają przynajmniej trzy systemy rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle PORADNIKI Atak SMB Man-In-The-Middle Atak SMB Man-In-The-Middle Ponieważ system Windows automatycznie próbuje się zalogować jako bieżący użytkownik,jeśli żadna inna informacja uwierzytelniania nie jest

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block. 18 grudnia 2002

Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block. 18 grudnia 2002 Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block 18 grudnia 2002 1 Spis treści 1 Dfs - Distributed File System 3 1.1 Przyjęte tłumaczenie................................ 3 1.2 Wprowadzenie...................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej

Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: usługą udostępniania zasobów w sieci lokalnej, integracją usług katalogowych edirectory (NDS) w systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. T: Samba współpraca z siecią Windows. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. Zadanie2: Sprawdź przy użyciu konsoli tekstowej dostępność oprogramowania Samba

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB

Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB Wykład 1 Konfiguracja środowiska sieciowego systemów unixowych na przykładzie GNU/Linux. Usługa DNS i SMB obsługa poleceń netstat, ifconfig, route, etc. hierarchiczna i rekurencyjna architektura DNS rekordy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC)

NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC) NFS - serwer (Linux) NFS jest protokołem zdalnego wywoływania procedur (RPC) działa w oparciu o protokoły IP/{UDP TCP} wywołanie systemowe w przypadku we/wy na zdalny plik przejmowane i obsługiwane przez

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo