Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba."

Transkrypt

1 Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003

2 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w systemie Windows Klient SMB w systemie Windows Konfigurowanie klienta SMB dla drukarki

3 Systemy sieciowe Linuxa Jądro systemu Linux realizuje protokoły sieciowe m.in. protokoły TCP/IP, IPX/SPX, SMB System Linux ma zaimplementowane systemy sieciowe NFS (Network File System) NCP (Network Control Program) - mars SMB (Server Message Block) - samba Generacja jądra systemu Linux

4 Systemy sieciowe SMB Systemy operacyjne W9x/NT/2K, OS/2 używają standardowo SMB do komunikacji sieciowej klient/serwer Jakie są możliwości łączenia Windows i Linuxa? System Linux(serwer) - System Linux (klient) System Linux(serwer) - System Windows (klient) System Windows(serwer) - System Linux (klient) System Windows(serwer) - System Windows (klient)

5 System sieciowy Samba System sieciowy Samba to zbiór aplikacji działających zgodnie z protokołem SMB (Server Message Block) LAN Manager (Microsoft, 1987) OS/2 LAN Server (IBM, 1988) Twórcą Samby jest Andrew Tridgell z Canberry (Australia) Samba powstała w 1991 roku na potrzeby protokołu DEC firmy Digital Pathworks, który później okazał się protokołem SMB

6 Protokóły transportowe SMB SMB wymaga protokołu transportowego NetBIOS Frames protocol (NBF, NetBEUI) NetBIOS over TCP/IP (NBT, NetBT, RFCNB) NetBIOS over IPX NetBIOS over DECNet TCP/IP (CIFS) inne

7 Dialekty SMB SMB posiada wiele odmian (dialektów) Core - id: PC NETWORK PROGRAM 1.0 Extended 1.0 protocol - id: MICROSOFT NETWORKS 3.0 LAN Manager id: LANMAN1.0 Windows for Workgroups 3.1a LAN Manager id: LANMAN2.1 NT LAN Manager 1.0 (WNT) - id: NT LM 0.12 Samba NT LM 0.12 (Samba) - id: Samba CIFS (W2K) - id: CIFS 1.0

8 System sieciowy SMB/CIFS Microsoft przyczynił się do rozwoju Samby udostępniając definicję protokołu SMB oraz jego nowej internetowej odmiany zwanej CIFS (Common Internet File System) wprowadzonej w 1996 roku ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs CIFS w Windows Wiecej o CIFS

9 Po co nam Samba? Nic nie kosztuje Zastępuje serwer Windows NT Pozwala na współużytkowanie plików i drukarek w systemach Windows i Unix Umożliwia bardzo szybki transfer z/do komputerów systemu Windows Działa pod systemem Linux

10 NetBIOS W 1983 Sytek dla IBM opracował prosty interfejs programowy aplikacji (API-Application Programming Interface) do łączenia komputerów w sieć o nazwie NetBIOS (Network Basic Input/Output System) NetBIOS sieciowe rozszerzenie BIOS-a, musiał wymieniać instrukcje przez sieć (IBM PC) W 1985 roku IBM opracował niskopoziomowy protokół transportowy, który po scaleniu z NetBIOS nazwano: NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) - IBM NetBIOS Frames Protocol (NBF) - Microsoft

11 Nazwy NetBIOS Maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych # $ % ^ & ( ) - { }. ~ Nazwy NetBIOS nie mogą rozpoczynać się od znaku * Gdy nazwy NetBIOSowe są wysyłane przez sieć są uzupelniane spacjami do 15 znaków oraz dodawany jest 16 znak określający typ nazwy Microsoft Knowledge Base: support.microsoft.com/support/bk/articles/q163/4/09.asp

12 NetBIOS nad TCP/IP Jak pogodzić protokół TCP/IP używający adresów IP z protokołem NetBIOS używającym tylko nazw Standard NBT (NetBIOS over TCP/IP) opisany w RFC 1001/1002 definiuje usługę nazewniczą - pozwalającą na tłumaczenie adresów IP na nazwy NetBIOS usługi komunikacyjne - pozwalające na transmisję w intersieci enkapsułowanych w datagramy TCP/IP pakietów NetBIOS pomiędzy komputerami NetBIOS-owymi datagramy sesje polecenia ogólne

13 NetBIOS nad TCP/IP (c.d.) Usługi nazw dodaj nazwę(unikatową,grupową) skasuj nazwę sprawdź czy nazwa jest zarejestrowana Usługi komunikacyjne Usługi sesji otwarcie sesji (czynne, bierne) wysłanie danych otwieranie danych zakończenie sesji Usługi datagramów wysłanie datagramu do adresata (do wszystkich) odebranie datagramu

14 NetBIOS nad TCP/IP (c.d.) Polecenia ogólne odtwórz stan początkowy (usuń dane z tablicy nazw) skasuj połączenie z serwerem Warto pamiętać Sesje są otwierane zawsze między dwoma i tylko dwoma komputerami NetBIOSowymi Jeśli sesja zostaje przerwana rzadko udaje się ją odtworzyć Datagramy mogą być rozgłaszane do wielu komputerów ale są zawodne

15 NBT - uzyskiwanie nazwy Rozgłaszanie IP - pakiet zawierający nazwę NetBIOS komputera jest rozgłaszany i host, który ją usłyszy swoją nazwę zwraca do źródła rozgłoszenia swój adres IP Plik lmhosts - odworowuje statycznie nazwy NetBIOS na adresy IP Serwer nazw NetBIOS (NBNS) - odwozorowuje nazwy NetBIOS na adresy IP dla swoich klientów DNS, plik /etc/hosts

16 NBT - typy węzłów Strategie klientów sieciowych podczas rejestrowania i rozgłaszania nazw b-węzeł (ang. broadcast-node)- rozwiązywanie adresów przez rozgłaszanie; skuteczne tylko w sieci LAN p-węzeł (ang. point-to-point-node)- IP - rozwiązywanie adresów przez wysłanie zapytania bezpośrednio do NBNS m-węzeł (ang. mixed-node)- najpierw działa jak b-węzeł a dopiero jeśli się nie powiedzie jako p-węzeł; podejście rzadko wykorzystywane h-węzeł (ang. hybrid-node)- najpierw działa jako p-węzeł a jeśli się nie powiedzie jako b-węzeł a jeśli i to się nie powiedzie, przeszukuje plik lmhosts

17 SMB/CIFS Domeny Windows grupa robocza to zbiór komputerów rezydujących w tej samej podsieci i zarejestrowanych w tej samej grupie SMB domena windows to grupa robocza wraz z serwerem pełniącym funkcje kontrolera domeny Kontrolery domeny są odpowiedzialne m.in. za uwierzytelnianie Uwierzytelnianie to proces zezwalania użytkownikowi na dostęp na podstawie hasła Po uwierzytelnieniu użytkownika uważa się za zalogowanego

18 SMB/CIFS (c.d.) Aktywny kontroler domeny jest nazywany podstawowym kontrolerem domeny (ang. Primary Domain Controller - PDC) Zapasowy kontroler domeny (ang. Backup Domain Controller - BDC) przejmuje zadania podstawowego kontrolera domeny gdy ulegnie on awarii lub stanie się niedostępny Samba nie może działać jako zapasowy kontroler domeny Udziały to zasoby udostępniane klientom (pliki,drukarki)

19 SMB/CIFS (c.d.) W sieci SMB/CIFS mamy do czynienia z dwoma typami przeglądania przeglądanie listy komputerów (ze współdzielonymi zasobami) przeglądanie współdzielonych zasobów konkretnego komputera Komputer odpowiedzialny za utrzymywanie listy komputerów dostępnych w sieci nazywamy główną przeglądarką lokalną a zarządzaną przez niego listę - listą przeglądania Otoczenie sieciowe NBNS nie musi być główną przeglądarką

20 Serwer WINS WINS (Windows Internet Name Service) jest implementacją serwera nazw NBNS firmy Microsoft CIFS wykorzystuje dynamiczny DNS Samba jest zgodna z WINS Aktywny serwer WINS nazywany jest serwerem podstawowym (PDC) Można zdefiniować serwer zapasowy WINS, który przejmuje działania w przypadku awarii serwera podstawowego (BDC)

21 Struktura komunikatu SMB Komunikat = nagłówek + łańcuch Nagłówek identyfikator - 0xFF534D42 (0xFF SMB ) kod polecenia (COM) - od 0x00 do 0xFF klasa błedu (RCLS) - 1B zarezerwowane (REH) -1B kod błędu (ERR) - 2B zarezerwowane (REB) - 1B zarezerwowane (RES) - 14B identyfikator drzewa (TID) - 2B identyfikator wywołującego procesu (PID) -2B identyfikator użytkownika (UID) - 2B identyfikator multipleksowy (MID) - 2B

22 Struktura komunikatu SMB (c.d.) Przykłady kod polecenia: 0x72 (SMBnegprot) - negocjuj dialekt SMB 0x70 (SMBtcon) - start połączenia 0x02 (SMBopen) - otwórz zbiór 0x29 (SMBcopy) - kopiuj (LANMAN1.0) Łańcuch - parametry polecenia lub odpowiedź liczba słów (WTC) - 1B słowa parametrów (VWV) - zmienna długość liczba bajtów danych (BCC) - 2B dane (DATA) - zmienna długość

23 Struktura komunikatu SMB (c.d.) Przykład użycia klient wysyła listę wszystkich zrozumiałych dialektów (komendą 0x72), serwer odpowiada (komendą 0x72) podając w łańcuchu numer pozycji wybrany z tej listy Więcej o komunikatach SMB ourworld.compuserve.com/homepages/timothydevans/smb. htm Więcej informacji o SMB/CIFS ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs

24 Działanie SMB Połączenie między klientem a serwerem nawiązanie połączenia wirtualnego negocjacja dialektu SMB ustawienie parametrów sesji (np. kodowanie haseł) nawiązanie połączenia z zasobem Wszystkie etapy można zbadać przy pomocy zmodyfikowanej wersji programu tcpdump o nazwie tcpdump-smb należy użyć opcji -s 1500 aby przechwycić całe pakiety

25 Funkcje Samby Serwer plików Serwer wydruku Podstawowy kontroler domeny Uwierzytelnianie klientów Windows Główna przeglądarka domeny Podstawowy serwer WINS

26 Struktura Samby smbd - demon odpowiedzialny za zarządzanie zasobami współdzielonymi przez serwer Samby i jego klientów zapewnia klientom SMB dostęp do plików i drukarek oraz usługi przeglądania odpowiada za uwierzytelnianie użytkowników odpowiada za blokowanie zasobów odpowiada za współdzielenie danych przez protokół SMB serwujący zasoby (pliki, drukarki) dla klientów SMB

27 Struktura Samby (c.d.) nmbd - serwer nazw emulujący serwer WINS i serwer nazw NetBIOSowych pakietu LAN Manager oczekuje na żądania od klientów i dostarcza im odpowiedniej informacji obsługuje listy przęglądania na potrzeby Otoczenia sieciowego bierze udział w wyborze przeglądarki smbclient - program klienta (UNIX) dla serwera SMB, pozwala na maszynie pracującej w systemie UNIX na korzystanie z zasobów maszyny Windows

28 Struktura Samby (c.d.) smbtar - program do tworzenia kopii udziałów nmblookup - program klienta (UNIX) pozwalający na korzystanie z usług obsługi nazw smbpasswd - program pozwalający na zmianę hasła na serwerze SMB (UNIX, Windows NT) smbstatus - program wyświetlający bieżące połączenia sieciowe z udziałami w serwerze testparm - program sprawdzający poprawność pliku konfiguracyjnego Samby

29 Struktura Samby (c.d.) testprn - program umożliwiający sprawdzenie, czy różne drukarki są rozpoznawane przez demona smbd /etc/samba/smb.conf - plik konfigurujący demony smbd i nmbd /etc/samba/smbpasswd - plik z hasłami

30 Konfigurowanie Samby plik /etc/samba/smb.conf - edycja serwer SWAT (ang. Samba Web-based Administration Tool) /etc/services swat 901/tcp #nr portu programu swat /etc/inetd.conf swat stream tcp nowait.400 root /usr/local/bin/swat swat wykorzystanie

31 Struktura smb.conf plik smb.conf jest podzielony na sekcje sekcja [global] definiuje opcje konfiguracyjne dla całego serwera sekcja [homes] definiuje plikowy udział domyślny ( home directory ) sekcja [printers] definuje drukarkowy udział domyślny sekcja [test] definuje udział testowy sekcja [xyz] definiuje udział

32 Opcje konfiguracyjne opcje globalne - występują tylko w sekcji [global] opcje udziałów - występują w sekcjach udziałów; jeśli występują w sekcji [global] to definiują domyślne zachowanie udziałów opcje mogą przyjmować następujące wartości wartości logiczne - yes, no, true, false, 0, 1 wartości liczbowe - dziesiętne (NN), szesnastkowe (0xNN), ósemkowe (0NNN) łańcuchy - ciąg znaków listy wyliczane - skończone listy znanych wartości

33 Zmienne konfiguracyjne %a - architektura klienta (np. Samba, Win95) %I - adres IP klienta (np ) %m - NetBIOSowa nazwa klienta %M - nazwa DNS klienta %H - katalog home %u - nazwa uniksowa użytkownika %P - katalog główny bieżącego udziału %S - nazwa bieżącego udziału

34 Zmienne konfiguracyjne (c.d.) %d - bieżący identyfikator serwera %h - nazwa DNS serwera Samby %L - nazwa NetBIOSowa serwera Samby %s - scieżka do drukowanego pliku w serwerze %f - nazwa drukowanego pliku %p - nazwa uniksowej drukarki do wydruku %j - numer zlecenia wydruku %v - wersja samby %R - wynegocjowany wariant protokołu SMB %T - bieżący czas oraz data

35 Konfiguracja serwera [global] # Parametry konfiguracyjne serwera netbios name = LAB154 server string = Samba %v w serwerze (%L) workgroup = LAB1 należy mieć zdefiniowaną w Windows grupę roboczą LAB1!!!! netbios name - ustawia nazwę NetBIOSową serwera server string - określa łańcuch komentarza workgroup - ustawia nazwę grupy roboczej

36 Opcje udziałów dyskowych [public] comment = publiczny katalog źródłowy path = /usr/src hide file = /*README*/ read only = yes guest ok = yes comment - komentarz przy udziale [public] path - udostępniany katalog hide file - nie pokazuj pliku read only - tylko odczyt guest ok - dostęp nie wymaga uwierzytelniania

37 Opcje udziałów drukarkowych [hplj5] comment = drukarka HP printable = yes print command = /usr/bin/lpr -r -P%p %s lpq command = /usr/bin/lpq -P%p lprm command = /usr/bin/lprm -P%p %j printing = BSD read only = yes guest ok = yes comment - komentarz przy udziale [hplj5] printable - udział drukarkowy

38 Opcje udziałów drukarkowych (c.d.) print command - ustawia polecenie wydruku lpq command - ustawia polecenie przglądania kolejki wydruku lprm command - ustawia polecenie usuwania wydruku z kolejki printing - system druku (BSD,LPRNG,SYSV)

39 Kofiguracja drukarki lokalnej /etc/printcap lp:\ :sh:\ :ml=0:\ :mx=0:\ :sd=/var/spool/lpd/lp:\ :lp=/dev/lp0:\ :lpd_bounce=true:\ :if=/usr/share/printconf/mf_wrapper:\ :filter=/usr/libexec/filters/lpf: /etc/rc.d/initd.d/lpd restart

40 Opcje przeglądania local master - jeśli yes to Samba próbuje zostać główną przeglądarką lokalną remote browse sync - wymienia serwer Samby z którym należy synchronizować listy przeglądania announce as - ustawia system operacyjny (NT) domain master - jeśli yes to Samba próbuje zostać główną przeglądarką grupy roboczej browseable - jeśli ustawiona na yes to umożliwia wyświetlanie udziału na liście zasobów komputera

41 Opcje bezpieczeństwa admin users - określa listę użytkowników z przywilejami roota guest account - określa uniksowe konto do dostępu gościnnego (guest) security - określa poziom bezpieczeństwa serwera Samby share - każdy udział w grupie roboczej chroniony hasłem user - weryfikacja użytkownika za pomocą hasła server - Samba używa oddzielnego serwera SMB do uwierzyteniania domain - uwierzytelnianie za pomocą PDC

42 Opcje konfiguracji haseł encrypt passwords - jeśli yes to włącza obsługę zaszyfrowanych haseł smb passwd file - określa nazwę pliku z zaszyfrowanymi hasłami smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd null passwords - jeśli yes Samba zezwala na dostęp użytkownikom mającym puste hasło unix password sync - jeśli yes to Samba uaktualnia uniksową bazę haseł gdy użytkownik zmieni swoje zaszyfrowane hasło

43 Opcje WINS wins support - jeśli yes to Samba będzie działać jako serwer nazw WINS wins server - identyfikuje serwer wins serwer = IP adres lub nazwa DNS dns proxy - jeśli jest yes to Samba przeszuka DNS jeśli nie znajdzie nazwy WINS name resolve order - kolejność metod odwzorowywania nazw NetBIOSowych name resolv order = wins lmhosts hosts bcast max ttl - określa czas życia nazwy (w sek.)

44 Inne opcje opcje logowania log file = /var/log/samba/log.%m opcje systemu plików follow symlinks = no opcje praw dostępu create mask = 0755 opcje przekształcenia nazw case sensitive = yes opcje blokad share modes = yes opcje domenowe, logowania i pozostałe

45 Wersje Samby RedHat a z ostatnia wersja serii 2.2.x a z Wersja aktualna pre2 z nowa komenda net (podobna do komendy net z Windows) nowa autentyzacja obsługa Unicode poprawiona obsługa nazw nowe moduły obsługi RPC większa funkcjonalność wydruku dla W2K/XP kompatybilność zabezpieczeń dla Windows 2003 lepsza dokumentacja (ok. 500 stron)

46 Instalacja Samby Pobranie źródeł wget a.tar.gz wget a.tar.asc weryfikacja podpisu PGP ftp://ftp.icm.edu.pl/packages/samba/samba-pubkey.asc {gunzip bunzip2} samba-wydanie.tar.{gz bz2} gpg --import samba-pubkey.asc gpg --verify samba-wydanie.tar.asc

47 Instalacja Samby (c.d) rozpakowanie źródeł cd /usr/src tar xzfvp samba-2.2.8a.tar.gz konfigurowanie cd samba-2.2.8a/source./configure --with-logfilebase=/var/log/samba --with-smbmount --mandir=/usr/man kompilacja make instalacja make install

48 Jak działa Samba? Dystrybucja RedHat zawiera Sambę ręczne uruchomienie /usr/sbin/smbd -D /usr/sbin/nmbd -D za pośrednictwem superdemona inetd plik /etc/services... netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service netbios-ns 137/udp # netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service netbios-dgm 138/udp # netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS Session Service netbios-ssn 139/udp #

49 Jak działa Samba? (c.d.) za pośrednictwem superdemona inetd (c.d.) plik /etc/inetd.conf... netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/smbd smbd netbios-ns dgram udp wait root /usr/sbin/nmbd nmbd kill -HUP `cat /var/run/inetd.pid`

50 Testowanie demonów Samby wypisanie aktywnych procesów ps -ax testowanie połączenia z serwerem smbclient -L localhost smbclient \\\\serwer -U username korzystanie z zasobów serwera smbclient -L \\\\serwer\\udział -U username plik diagnostyczny /var/log/samba/log.smb

51 Hasła (1) Windows95 (z uaktualnieniem SMB), Windows 98, Windows NT (4.0 service pack >=3), Windows 2000 wykorzystują kodowane hasła (ang. encrypted passwords) Samba ma domyślnie ustawione wykorzystywanie haseł niekodowanych Dwa rozwiązania wyłączenie szyfrowania haseł w Windows włączenie szyfrowania haseł w Linuxie

52 Hasła (2) Windows 95/98 ->Uruchom regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\vxd\vnetsup dodajemy DWORD value : Value Name: EnablePlainTextPassword Data: 0x01 Windows NT HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\rdr\parameters Windows 2000 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Se rvices\lanmanworkstation\parameters

53 Hasła (3) Linux - plik /etc/samba/smb.conf [global] encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/smbpasswd Warto przejrzeć w dokumentacji Samby ENCRYPTION.txt Win95.txt WinNT.txt

54 Przykłady (1) Startowanie/Zamykanie w Red Hat cd /etc/rc.d/init.d./smb start..../smb stop Startowanie klienta smbclient -L pc313a smbclient \\\\pc313a \\tmp -U zssz smbclient \\\\lab73\\druk -U guest

55 Przykłady (2) Startowanie klienta (mount) smbmount \\\\pc313a\\tmp /mnt1 mount -t smbfs -o username=guest //pc313a/tmp /mnt1 Zamykanie klienta smbumount /mnt1 smbclient \\\\pc313a \\tmp -U zssz Zarządzanie kontami smbpasswd -a zssz smbpasswd -u guest

56 Serwer SMB - Windows Konfigurowanie protokołów i klienta Panel Sterowania -> Sieć-> Protokół->TCP/IP i NetBEUI Panel Sterowania -> Sieć-> Klient->Klient Microsoft W2K: Połączenia sieciowe i telefoniczne Identyfikacja Panel Sterowania -> Sieć-> Identyfikacja (W2K: System ) nazwa komputera - lab80 grupa robocza - LAB4 Udostępnianie Panel Sterowania -> Sieć-> Klient->Udostępnianie plików i drukarek chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików i drukarek

57 Klient Samby - Windows Klient WINS - jeśli mamy serwer WINS na Sambie Panel Sterowania -> Sieć-> Protokół TCP/IP-> Właściwości->Konfiguracja WINS Włącz rozpoznawanie WINS Dodaj IP adres serwera Samby Klient Samby graficzny Otoczenie sieciowe Klient tekstowy

58 Klient tekstowy Komenda NET [parametry...] NET CONFIG - ustawienie bieżącej grupy roboczej NET LOGON - indentyfikuje jako członka grupy roboczej NET PRINT - steruje zadaniami wydruku NET VIEW - wyświetla listę komputerów udostępniających zasoby lub listę udostępnianych zasobów na określonym komputerze NET USE - podłącza lub odłącza komputer do/od udostępnionego zasobu lub wyświetla informacje o połączeniach

59 Klient Samby - NET USE Komenda NET USE [parametry...] NET USE [dysk: *] [\\komputer\katalog [hasło?]] [SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE [port: ] [\\komputer\drukarka [hasło?]] [SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] NET USE dysk: \\komputer\katalog /DELETE [/YES] NET USE port: \\komputer\drukarka /DELETE [/YES] NET USE * /DELETE [/YES] NET USE dysk: * /HOME

60 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE dysk - określa literę dysku przypisaną do udostępnianego katalogu * - określa następną wolną literę dysku; jeśli użyto z opcją /DELETE określa odłączenie wszystkich połączeń port - określa nazwę portu równoległego (LPT) przypisanego do udostępnionej drukarki komputer - określa nazwę komputera udostępniającego zasoby katalog - określa nazwę udostępnianego katalogu drukarka - określa nazwę udostępnianej drukarki

61 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE (c.d.) hasło - określa hasło do udostępnianego zasobu, jeśli takie jest? - określa, że chcemy aby system pytał o hasło do udostępnianego zasobu; nie ma potrzeby używać tej opcji jeśli hasło jest opcjonalne /SAVEPW:NO - określa, że wpisane hasło nie powinno zostać zapisane w pliku haseł; aby ponownie podłączyć się do zasobu, należy wpisać hasło jeszcze raz /YES - wykonuje polenie NET USE bez żądania potwierdzenia

62 Klient Samby - NET USE (c.d.) Parametry NET USE (c.d.) /NO - wykonuje polecenie NET USE, odpowiadając NIE na każde pytanie lub prośbę o potwierdzenie akcji /HOME - tworzy połączenie z katalogiem domowym (HOME) jeśli taki określono w koncie użytkownika Windows NT lub LAN Manager Przykład C:\WINDOWS\> net use d: \\pc313a\cdrom C:\WINDOWS\> net use lpt1: \\pc313a\hplj5

63 Klient Samby - NET VIEW NET VIEW Serwery dostępne dla grupy STAFF Nazwa serwera Opis \\JULIUSZ \\LPCOLOR drukarka w p. 309 \\PC107A WMiI \\PC309A PC309a \\PC313A SZEWCZAK \\PC444A \\PRO1 Inne serwery \\NOVELL2 Polecenie zostało wykonane pomyślnie

64 Klient Samby - NET CONF NET CONF Nazwa komputera \\PC313A Nazwa użytkownika GUEST Grupa robocza STAFF Katalog stacji roboczej C:\WINDOWS Wersja oprogramowania Readresator - wersja 4.00 Klient wersji NetWare 4.00 Informacje logowania: Nazwa serwera NOVELL2 Wersja serwera Netware v4.02 Nazwa logowania (Przyłączony ale nie zalogowany) Numer połączenia 23 Połączenie zostało wykonane pomyślnie

65 Klient tekstowy - W2K net help more net help services net help use more net help share more net config {server workstation} net share net view \\lab73 net share tmp=c:\tmp net share net share c:\tmp /delete

66 Konfigurowanie klienta drukarki W9x Otoczenie sieciowe - wybieramy drukarkę Kreator dodawania drukarki producenci - HP drukarki - HP LaserJet 5L PCL Wydruk strony testowej Linux w W9x udostępniamy drukarkę stosujemy smbprint SMB-HOWTO

67 Pokaz działania W98 - klient - hostname: radio131 Linux - serwer Samby - hostname: pc313a Samba na pc313a ma udział cdrom Logujemy się jako użytkownik na W98 Otoczenie sieciowe -> Właściwości -> Znajdź komputer-> pc313a Wybieramy pc313a

68 Linux - Literatura R. Eckstein, D. Collier-Brown, P. Kelly - Samba, RM, Warszawa, 2000 M. Welsh, M. Dalheimer, L. Kaufamn - Linux, RM, Warszawa, 2000 C. Hunt - Serwery sieciowe Linuksa, Mikom, Warszawa, LinuxPlus, SOFTWARE, Wyd. Sp. z o.o. Strona WWW

69 Podsumowanie Linuksowy komputer z Sambą może udawać serwer w sieci Microsoftu i udostępniać następujące usługi współdzielić systemy plików współdzielić drukarki podłączone do serwera i klientów wspomagać klientów w przeglądaniu Otoczenia sieciowego uwierzytelniać klientów logujących się do domeny Windows wspomagać odwzorowywanie nazw NetBIOSa jako serwer WINS

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. T: Samba współpraca z siecią Windows. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. Zadanie2: Sprawdź przy użyciu konsoli tekstowej dostępność oprogramowania Samba

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo