Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker, biblioteki Scalar i500 oraz platformy wirtualnej VMware. Szczegółowe wymagania są przedstawione w dalszej części specyfikacji A. Zapewnienie wsparcia producenta dla środowiska pamięci masowych EMC Clariion oraz jego modernizacja. I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia producenta do 31 grudnia 2013r. oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego środowiska pamięci masowych Clariion. Środowisko to jest oparte o cztery macierze: 1. macierz CX3-20 (CK ) w konfiguracji: 3xDAE, 13 dysków 146GB FC, 15 dysków 300GB FC, 15 dysków 500GB FC, 4 x Porty FC (po 2 na SP) wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC SnapView, 2. macierz CX3-20 (CK ) w konfiguracji: 8xDAE, 36 dysków 146GB FC, 45 dysków 300GB FC, 30 dysków 500GB SATA, 4 x Porty FC (po 2 na SP) wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise, 3. macierz CX4-240 (CKM ) w konfiguracji: 11xDAE, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP, 105 dysków 146 GB 15k FC, 45 dysków 300 GB 15k FC, 15 dysków 1TB 7,2k SATA wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC Advanced Fast Suite for the CX4-240, 4. macierz CX4-240 (CKM ) w konfiguracji: 11xDAE, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP, 105 dysków 146 GB 15k FC, 45 dysków 300 GB 15k FC, 15 dysków 1TB 7,2k SATA, wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC Advanced Fast Suite for the CX Modernizacja polega na aktualizacji (ang. upgrade) dwóch macierzy CX3-20 do macierzy CX4-240 oraz dostarczeniu dodatkowych licencji oprogramowania PowerPath.. Wykonanie niniejszego zamówienia nie moŝe powodować obniŝenia poziomu wykupionego wsparcia technicznego lub jego utraty. Musi zapewnić pełną kompatybilność z istniejącą siecią SAN utworzoną na przełącznikach Brocade 200E Strona 1 z 16

2 i Brocade Musi zapewnić pełną kompatybilność z posiadanymi macierzami Clariion CX II. Wymagania dotyczące dostarczenia wsparcia producenta i modernizacji Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 4 miesiące przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. 1. Aktualizacja dwóch macierzy CX3-20 do modelu CX4-240 a. Konfiguracja posiadanych macierzy, które mają zostać zaktualizowane do modelu CX4-240: Macierz 1 CX3-20 P/N Produkt Poziom wsparcia Ilość CX-4G CX-4PDAE CX-4PDAE-20 CX-4PDAE-FD CX-4G CX-SA NAV32-EN Macierz 2 CX3-20FD CX-4G CX-4PDAE CX-4G CX-4PDAE-FD CX-SA07-500U NAV32-WG NAV32-WG-EN SV32 CX3-20 SPE-FACTORY INSTAL 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY INSTALL CX3-20 DAE OS 4G DAE FIELD INSTALL 300GB 15K 4GB FC 500GB SATA II DISK FOR 4G DAE NAVI MGR CX3-20 ENTPR LIC CX3-20 SPE-FIELD INSTALL 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY INSTALL 300GB 15K 4GB FC 4G DAE FIELD INSTALL 500GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE NAVI MGR CX3-20 WKGRP LIC NAVI CX3-20 WG TO EN UPGR SNAPVIEW CX3-20 b. Konfiguracja macierzy 1 po aktualizacji: Strona 2 z 16 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE Maintenance Renewal Start Date 1 01-sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty lut lut lut-2011

3 i. CX4-240 with redundant SPS, ii. iii. iv. co najmniej cztery porty FC (po dwa na SP) o prędkości co najmniej 4Gb/s, trzy półki dyskowe, 15 dysków FC o pojemności co najmniej 146 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, v. 15 dysków FC o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, vi. vii. 15 dysków SATA o pojemności co najmniej 500 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, oprogramowanie Navisphere/Unisphere dla CX4-240 lub nowsze, viii. oprogramowanie SnapView dla CX c. Konfiguracja macierzy 2 po aktualizacji: i. CX4-240 with redundant SPS, ii. iii. iv. co najmniej cztery porty FC (po dwa na SP) o prędkości co najmniej 4Gb/s, osiem półek dyskowych, 45 dysków FC o pojemności co najmniej 146 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, v. 45 dysków FC o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, vi. vii. 30 dysków SATA o pojemności co najmniej 500GB i prędkości obrotowej co najmniej rmp oprogramowanie Navisphere/Unisphere dla CX4-240 lub nowsze, viii. oprogramowanie SnapView dla CX4-240 d. Wszystkie posiadane przez Zamawiającego dyski aktualizowanych macierzy pozostają u niego. e. Półki dyskowe zaktualizowanych macierzy muszą być zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami CX4-240, tzn. musi być moŝliwość ich instalacji w macierzach CX f. Wszystkie podzespoły zaktualizowanych macierzy, półki dyskowe, dyski i oprogramowanie mają być objęte wsparciem producenta na poziomie Premium Strona 3 z 16

4 (tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny) do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. g. Fizyczna aktualizacja macierzy dwóch macierzy CX3-20 do modelu CX4-240 obejmuje: i. instalację fizyczną całości dostarczonego sprzętu w szafach montaŝowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, okablowanie i uruchomienie, ii. aktualizację, o ile jest to konieczne, mikrokodów na wszystkich dostarczonych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie wykonywania instalacji u Zamawiającego, iii. konfigurację urządzeń, w tym konfigurację przestrzeni dyskowych, iv. przeniesienie danych z posiadanych przez Zamawiającego macierzy, które podlegają aktualizacji modelu. Prace związane z aktualizacją macierzy muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość pracy środowiska Zamawiającego. Wszystkie przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montaŝu urządzeń dostarcza Wykonawca. 2. Dostarczenie dodatkowych licencji oprogramowania PowerPath zgodnie z poniŝszą specyfikacją: Produkt P/N Ilość POWERPATH LINUX KIT PP-LX-KIT 1 POWERPATH WINDOWS KIT PP-WN-KIT 1 POWERPATH LICENSE SOLUTION POWERPATH-LS 1 POWERPATH PP-WN-COUNTR POWERPATH PP-LX-COUNTR POWERPATH PP-X86-T Dostarczone oprogramowanie ma być objęte wsparciem producenta na poziomie Premium, tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Strona 4 z 16

5 Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. 3. Dostarczenie usługi wsparcia producenta do 31 grudnia 2013 r. dla poniŝszych produktów: CX4-240C V-CX K P/N Produkt Poziom wsparcia Ilość CX-SA CX-4G CX4-4PDAE CX-4G NAV4-240 AFS-240 CX4-240C SPE WITH REDUNDANT SPS, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP CX4 VAULT PACK 146GB 15K 4G DRIVES QTY GB 7200RPM SATA II 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL 300GB 15K 4GB FC NAVISPHERE/UNISPHERE FOR BLOCK FOR THE CX4-240 EMC ADVANCED FAST SUITE FOR THE CX4-240 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE Maintenance Renewal Start Date 1 14-lip lip lip lip lip lip cze gru-2011 CX4-240C CX-4G CX-SA07-010U V-CX K CX-4G CX4-4PDAE NAV4-240 AFS-240 CX4-240C SPE WITH REDUNDANT SPS, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP 146GB 15K 4GB FC 1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE CX4 VAULT PACK 146GB 15K 4G DRIVES QTY 5 300GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL NAVISPHERE/UNISPHERE FOR BLOCK FOR THE CX4-240 EMC ADVANCED FAST SUITE FOR THE CX4-240 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE 1 10-mar mar mar mar-2013 HARDWARE mar-2013 HARDWARE mar-2013 SOFTWARE 1 22-gru-2010 SOFTWARE 1 28-gru-2011 DS-220B-FF-0 DS-220B-FF-0 DS-5100B BRSFP- 4GSW8P PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-LX- COUNTR 4GB 8/16 PORT FC SWITCH 4GB 8/16 PORT FC SWITCH DS-5100B 24P/40P BASE SWITCH BRCD LBL 4GB SHORT WAVE SFPS 8PACK PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS COUNTS # OF POWERPATH LINUX HOSTS Strona 5 z 16 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SW - OPEN SW SW - OPEN SW SW - OPEN SW SW - OPEN SW SOFTWARE 2 01-sty mar gru gru cze cze cze cze cze-2011

6 Dostarczona ma być usługa wsparcia producenta na poziomie Premium (tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny) do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. 4. Wykupienie dla pracowników Zamawiającego autoryzowanych przez producenta szkoleń dotyczących macierzy EMC Clariion: a. kurs EMC Information Storage and Management oraz egzamin dla dwóch osób, b. kurs EMC CLARiiON Host Integration and Management with SnapView oraz egzamin dla dwóch osób. Dostarczone dokumenty będą uprawniały do realizacji szkoleń w okresie sześciu miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru systemu. B. Zapewnienie usług wsparcia producenta oprogramowania i urządzeń składających się na środowisko do tworzenia kopii archiwalnych oraz jego rozbudowa. I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego producenta oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska do tworzenia kopii archiwalnych opartego o: oprogramowanie EMC Networker (wsparcie producenta zakończyło się 27 marca 2011r.) i bibliotekę Scalar i500 2xLTO (wsparcie producenta zakończyło się 31 marca 2010r.). Rozbudowa polega na rozszerzeniu biblioteki Scalar i500 o kolejne 92 kieszenie (ang. slot) i dwa napędy LTO5 oraz dostarczeniu dodatkowych licencji oprogramowania Networker. II. Wymagania dotyczące wsparcia technicznego producenta oraz rozbudowy biblioteki Scalar i500 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 4 miesiące przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją na trzy lata świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dostarczone licencje muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych. 1. Rozbudowa biblioteki Quantum Scalar i500 o kolejne 92 kieszenie (ang. slot) obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie poniŝszych produktów: Strona 6 z 16

7 a. moduł rozszerzający: Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, zero activated slots, field upgrade (EMEA), P/N LSC5H-UEXM-900E, b. trzyletnie wsparcie techniczne producenta dla dostarczonego modułu: Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, Bronze Support Plan (5x9xNBD on-site), Uplift, annual, zone 1 P/N SSC5H-LEXM-BL11 c. licencje na 92 kieszenie (ang. slot): dwie licencje Quantum Scalar i slot License Key, field upgrade P/N LSC5H-ULSL-046A, 2. Rozbudowa biblioteki Quantum Scalar i500 o dwa dodatkowe napędy LTO5 obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie poniŝszych produktów: a. dwa napędy Quantum Scalar i500 HP LTO-5 Tape Drive Module, 8Gb native Fibre Channel, field upgrade, P/N LSC5H-UTDJ-L5HA, b. trzyletnie wsparcie techniczne producenta dla dostarczonych dwóch napędów: Quantum Scalar i500 Library, Tape Drive Module, Bronze Support Plan (5x9xNBD on-site), Uplift, annual, zone 1, P/N SLBBM- LTDX-BL11 3. Dostarczenie 3 letniej usługi wsparcia technicznego producenta dla biblioteki Scalar i500 (2xLTO) na poziomie Bronze Support Plan (5x9xNBD on site), P/N TD-SRVSTD-QTM III. Wymagania dotyczące oprogramowania Networker 1. Dostarczenie usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych licencji Networker do 31 grudnia 2013 roku. a. Wsparciem producenta mają być objęte następujące licencje: Produkt P/N Ilość NETWORKER CLIENTPAK FOR LINUX NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR UNIX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR UNIX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 2: 1TB TO <6TB NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER AUTOCHANGER SOFTWARE MOD SLOTS NETWORKER CLIENT CONNECTIONS QTY Strona 7 z 16

8 NETWORKER CLIENTPAK FOR UNIX b. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. c. Poziom wsparcia technicznego powinien w razie problemów umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie, tryb zgłoszeń 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 2. Rozszerzenie posiadanych licencji Networker obejmujące: a. dostawę dodatkowych licencji zgodnie z poniŝszą specyfikacją: Produkt P/N Ilość Networker Network ED Storage Node win/lin networker auochngr slot upgrd from to NETWORKER DYNAMIC DRIVE SHARING OPTION NETWORKER VIRTUAL EDITION CLIENT b. konwersję licencji NETWORKER SERVER NETWORK EDITION WINDOWS do licencji NETWORKER SERVER NETWORK EDITION LINUX c. Licencje wymienione w pkt. a. i b. mają być objete wsparciem technicznym producenta oprogramowani a do 31 grudnia 2013r. d. Poziom wsparcia technicznego powinien w razie problemów umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie, tryb zgłoszeń 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym e. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. IV. Instalacja i konfiguracja urządzeń Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń obejmuje (wszystkie prace wykonywane są w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 3): 1. montaŝ dostarczonych urządzeń we wskazanych szafach montaŝowych, 2. aktualizację mikrokodów dostarczonych urządzeń do najnowszych, zalecanych przez producenta wersji, 3. konfigurację i uruchomienia dostarczonych urządzeń, 4. instalację wymaganych licencji. Strona 8 z 16

9 Wszystkie niezbędne przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montaŝu urządzeń dostarcza Wykonawca. C. Zapewnienie usługi wsparcia dla platformy wirtualnej VMware oraz jej rozbudowa I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia (ang. maintenace) oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego VMware opartego o następujące licencje: Lp Opis ilość data zakończenia usługi wsparcia producenta 1 VMware vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) 2 VMware Center Server 4 Standard for vsphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) VMware View 3 Enterprise Bundle: Starter Kit VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit to vsphere Enterprise Plus 8 CPU Acceleration Kit 5 VMware vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) Dodatkowo rozbudowie podlega warstwa fizyczna środowiska wirtualnego dedykowanego do obsługi systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (dwie niezaleŝne farmy serwerów) opartego VMware Vsphere 4.0 Enterprise Plus, posadowionego na 12 serwerach IBM 3550m2 (2 x Xeon, 64GB RAM, 2 x 4Gb FC, 4 x 1Gb Ethernet). KaŜdy z hostów fizycznych wzmiankowanego środowiska objęty jest serwisem producenta z gwarantowanym 24-godzinnym czasem naprawy w miejscu instalacji. II. Wymagania dotyczące oprogramowania i urządzeń Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją na trzy lata świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 1. Oprogramowanie VMware vsphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor) lub równowaŝne licencje na 30 procesorów na czas nieograniczony. Strona 9 z 16

10 a. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania określa punkt C.III.1 b. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3 letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 5 dni roboczych / 12 godzin dziennie oraz obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień c. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać instalację na 15 dwuprocesorowych serwerach fizycznych. d. Dostarczone licencje oprogramowania muszą umoŝliwiać instalację na istniejących farmach serwerów wirtualnych ESXi w celu objęcia ich zarządzaniem przez VCenter. 2. Oprogramowanie VMware vcenter Server 4 for vsphere lub równowaŝny licencja na jedno dodatkowe niezaleŝne centrum zarządzające oraz vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) lub równowaŝne licencje na 16 procesorów na czas nieograniczony. a. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania określa punkt C.III.2 b. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z usługą 3 letniego wsparcia technicznego, świadczonego przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu oraz obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. c. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać jednoczesną instalację na 8 serwerach dwuprocesorowych. d. Dostarczone licencje oprogramowania muszą umoŝliwiać instalację na istniejących farmach serwerów wirtualnych obsługiwanych przez VMware w celu rozszerzenia ich zasobów fizycznych oraz umoŝliwiać zarządzanie rozszerzonymi zasobami przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie VCenter. 3. Odnowienie oraz przedłuŝenie usług wsparcia producenta dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania wymienionego w pkt. C.I. a. Usługa wsparcia ma być świadczona do 31 grudnia 2013 roku. b. Wsparcie ma być świadczone przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. c. Dostarczona usługa wsparcia technicznego producenta oprogramowania nie moŝe powodować ani utraty licencji posiadanych przez Strona 10 z 16

11 Zamawiającego ani obniŝenia poziomu posiadanego wsparcia; musi teŝ zapewnić pełną kompatybilność z posiadaną platformą. d. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. 4. Serwer IBM x3550m3 lub równowaŝny cztery sztuki, a. kryteria równowaŝności serwerów podane są w pkt. B.III.3, b. kaŝdy oferowany serwer musi być dostarczony w poniŝszej konfiguracji: i. Zainstalowane dwa procesory typu: minimum Six-Core Intel Xeon Processor 5690 (3,46 GHz) lub równowaŝny. W przypadku procesora równowaŝnego, oferowany model serwera z procesorem równowaŝnym musi osiągać w teście SPECint_rates_base2006 wynik minimum 387 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie ii. iii. iv. zainstalowane 64 GB RAM typu DDR3 (nie więcej niŝ osiem modułów pamięci o pojemności co najmniej 8GB kaŝdy) z zaawansowaną technologią wykrywania i korekcji błędów, zaoferowane moduły RAM muszą pochodzić od producenta serwera i być oznaczone jego znakiem firmowym, moŝliwość rozbudowy do 192GB RAM, zainstalowane dwie jednoportowe karty Fibre Channel o prędkości minimum 4Gb/s dla kaŝdego portu. Wydajność karty ma być nie mniejsza niŝ IOPS. zainstalowane cztery interfejsy sieciowe typu 1Gb Ethernet, z cechą Wake On LAN, na dwóch niezaleŝnych kartach sieciowych, v. zainstalowany napęd DVD RW, vi. vii. zainstalowane dwa dyski SAS 146GB 6Gbps obrotów na minutę, skonfigurowane jako RAID 1, zainstalowany moduł zarządzający z dedykowanym portem Ethernet, oraz dostarczone niezbędne licencje dla oprogramowania zarządzającego serwerem, c. kaŝdy z oferowanych serwerów ma być dostarczony z z zestawem szyn do mocowania w szafie rack i wysuwania do celów serwisowych, d. kaŝdy z oferowanych serwerów musi być objęty 3-letnią gwarancją producenta w miejscu instalacji (ang. on-site). Gwarantowany przez producenta sprzętu czas naprawy 24 godziny. Strona 11 z 16

12 III. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania 1. Kryteria równowaŝności dla oprogramowania vsphere Standard a. Oprogramowanie wirtualizacyjne ma być instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego. b. Rozwiązanie musi mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. c. Musi być zapewniona moŝliwość automatycznego uruchomienia maszyn wirtualnych w przypadku uszkodzenia maszyn fizycznych. d. Musi być zapewniona moŝliwość tworzenia backupu maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. e. Musi być zapewnione wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NAS, SAN, iscsi f. Musi być zapewniona moŝliwość wykonywania wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji. g. Musi być zapewniona moŝliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury. h. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2003/2008 Server, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.x, RedHat Enterprise Linux 5.x, i. Zapewnione wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych j. Oprogramowanie musi umoŝliwiać zarządzanie i monitorowania infrastruktury maszyn wirtualnych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania zarządzającego (VMware VCenter). k. Musi być zapewniona przenaszalność licencji wirtualnych, pomiędzy serwerami róŝnych producentów z zachowaniem supportu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną świadczonego przez producenta oprogramowania wirtualizacyjnego 2. Kryteria równowaŝności dla oprogramowania vsphere Enterprise Plus Konsolidacja a. Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. b. Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym moŝliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. c. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z moŝliwością dostępu do 255GB pamięci operacyjnej. Strona 12 z 16

13 d. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 procesorowych. e. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. f. Rozwiązanie powinno w moŝliwie największym stopniu być niezaleŝne od producenta platformy sprzętowej. g. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows Server 2003, Windows Server 2008, RHEL 5, RHEL 4, Debian h. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niŝ fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. i. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. j. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w moŝliwie najkrótszym czasie. k. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. l. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. m. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać moŝliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z moŝliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. n. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieŝek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieŝek. o. Platforma wirtualizacyjna musi umoŝliwiać wykorzystanie procesorów fizycznych do 12 rdzeni na procesor. p. Rozwiązanie musi umoŝliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniŝeli fizycznie zarezerwowane. q. System musi umoŝliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i zautomatyzowanie zgodności dla tych konfiguracji. r. System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umoŝliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a takŝe na zewnątrz sieci fizycznej. Przełączniki wirtualne powinny mieć moŝliwość konfiguracji 2040 portów. s. System powinien umoŝliwiać podłączenie wirtualnych przełączników firm trzecich. Strona 13 z 16

14 Wysoka dostępność a. Rozwiązanie powinno mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. b. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. c. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. d. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. e. Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo powaŝnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. f. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. g. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. h. Rozwiązanie powinno zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezaleŝnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. i. Rozwiązanie musi umoŝliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów, j. System musi umoŝliwiać kontrole dostępu sieciowego do obszarów wraŝliwych wirtualnego centrum danych takiego jak DMZ lub serwery z danymi wraŝliwymi podlegające zgodności z przepisami PCI lub SOX w obszarze środowiska wirtualnego. RównowaŜenie obciąŝenia i przestoje serwisowe a. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Wymagana jest moŝliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Strona 14 z 16

15 b. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać automatyczne równowaŝenie obciąŝenia serwerów fizycznych pracujących jak platforma dla infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Obsługa potrzeb biznesu a. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych. b. Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 3. Kryteria równowaŝności oferowanych serwerów a. Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe wykonane w architekturze x86, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych. b. Wydajność jednego serwera: oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 387 punktów w konfiguracji 2 procesory, 12 rdzeni. Wyniki testu dla oferowanego serwera (z wyłączeniem dysków twardych i pamięci operacyjnej) muszą być opublikowane i powszechnie dostępne w dniu składania ofert na stronie niezaleŝnej organizacji c. Oferowane serwery musza umoŝliwiać instalację co najmniej 8 dysków hot-swap, typu SAS/SATA typu Small Form Factor (SSF), w wewnętrznych zatokach serwera, moŝliwość instalacji dysków SSD. d. Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. e. Serwer musi posiadać minimum 2 porty PCI-Express x16 oraz mieć moŝliwość uzyskania slotu PCI-X lub posiadać takowy w standardzie. f. Zainstalowane minimum 64 GB DDR3 (moduły pamięci RAM minimum 8GB) z technologią ECC, memory mirroring, Chipkill lub równowaŝna, moŝliwość rozszerzenia pamięci do minimum 192 GB. g. KaŜdy serwer oraz zainstalowany w nim osprzęt (adaptery) musi być wspierany przez RedHat Enterprise Linux ES 4 i 5 (wersje 32-bitowe i 64- bitowe) oraz Windows Server 2003 i/lub 2008 (wersje 32-bitowe i 64- bitowe). h. Oferowany serwer musi być na liście zgodności (oficjalnego wsparcia) VMware vsphere4.0 Enterprise Plus, i. Dostarczone serwery muszą umoŝliwiać rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego z moŝliwością migracji maszyn wirtualnych pomiędzy nowymi i starymi hostami ESX (serwery fizyczne), Strona 15 z 16

16 a takŝe uruchomienie innych funkcjonalności zaleŝnych od typu procesora i innych podzespołów serwera. j. Dostawa i instalacja serwerów nie moŝe obniŝać poziomu wsparcia ani gwarancji dla posiadanych farm serwerów. k. Serwery muszą posiadać mechanizmy przewidywania awarii takich komponentów jak dyski twarde, procesory, wentylatory, zasilacze, stabilizatory napięcia. l. Serwer musi być wyposaŝony w panel diodowy lub LCD umoŝliwiający diagnostykę stanu serwera. IV. Instalacja i konfiguracja dostarczonych serwerów Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń obejmuje (wszystkie prace wykonywane są w siedzibie Zamawiającego: Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 3 oraz w Sękocinie): 1. montaŝ dostarczonych serwerów we wskazanych szafach montaŝowych, 2. aktualizację mikrokoków dostarczonych serwerów do najnowszych, zalecanych przez producenta wersji, 3. włączenie serwerów w sieć LAN i SAN 4. Instalacja RHEL 5.x (domyślna) oraz próbne uruchomienie serwerów. Wszystkie niezbędne przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montaŝu urządzeń dostarcza Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Strona 16 z 16

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Kąty Wrocławskie, r.

Kąty Wrocławskie, r. Kąty Wrocławskie, 26.06.2014 r. Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W Załącznik I do siwz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa serwera dwuprocesorowego opartego o procesory 6-rdzeniowe ze wsparciem architektury NUMA SZTUK 2 (dwa) [CPV 48821000-9] (Serwery sieciowe) wraz z macierzą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 Serwery typu BLADE (2 szt.) producent.. L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się trzy zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego. Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*..

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup 1 sztuki serwera dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ... rok produkcji..., producent...

Nazwa, typ... rok produkcji..., producent... ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ znak sprawy: IN/1/PN/14 Dotyczy postępowania na dostawę wyposaŝenia informatycznego oddziałów szpitalnych w budynku ambulatoryjno-łóŝkowym (znak sprawy: IN/1/PN/14). 1 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego opisanego w pkt III

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 2a i 2b do SIWZ Zał. 1a Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego JW. 3984, wykorzystywanego do realizacji zdań związanych z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo