Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker, biblioteki Scalar i500 oraz platformy wirtualnej VMware. Szczegółowe wymagania są przedstawione w dalszej części specyfikacji A. Zapewnienie wsparcia producenta dla środowiska pamięci masowych EMC Clariion oraz jego modernizacja. I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia producenta do 31 grudnia 2013r. oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego środowiska pamięci masowych Clariion. Środowisko to jest oparte o cztery macierze: 1. macierz CX3-20 (CK ) w konfiguracji: 3xDAE, 13 dysków 146GB FC, 15 dysków 300GB FC, 15 dysków 500GB FC, 4 x Porty FC (po 2 na SP) wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC SnapView, 2. macierz CX3-20 (CK ) w konfiguracji: 8xDAE, 36 dysków 146GB FC, 45 dysków 300GB FC, 30 dysków 500GB SATA, 4 x Porty FC (po 2 na SP) wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise, 3. macierz CX4-240 (CKM ) w konfiguracji: 11xDAE, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP, 105 dysków 146 GB 15k FC, 45 dysków 300 GB 15k FC, 15 dysków 1TB 7,2k SATA wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC Advanced Fast Suite for the CX4-240, 4. macierz CX4-240 (CKM ) w konfiguracji: 11xDAE, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP, 105 dysków 146 GB 15k FC, 45 dysków 300 GB 15k FC, 15 dysków 1TB 7,2k SATA, wraz z oprogramowaniem Navisphere Manager w wersji Enterprise oraz EMC Advanced Fast Suite for the CX Modernizacja polega na aktualizacji (ang. upgrade) dwóch macierzy CX3-20 do macierzy CX4-240 oraz dostarczeniu dodatkowych licencji oprogramowania PowerPath.. Wykonanie niniejszego zamówienia nie moŝe powodować obniŝenia poziomu wykupionego wsparcia technicznego lub jego utraty. Musi zapewnić pełną kompatybilność z istniejącą siecią SAN utworzoną na przełącznikach Brocade 200E Strona 1 z 16

2 i Brocade Musi zapewnić pełną kompatybilność z posiadanymi macierzami Clariion CX II. Wymagania dotyczące dostarczenia wsparcia producenta i modernizacji Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 4 miesiące przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. 1. Aktualizacja dwóch macierzy CX3-20 do modelu CX4-240 a. Konfiguracja posiadanych macierzy, które mają zostać zaktualizowane do modelu CX4-240: Macierz 1 CX3-20 P/N Produkt Poziom wsparcia Ilość CX-4G CX-4PDAE CX-4PDAE-20 CX-4PDAE-FD CX-4G CX-SA NAV32-EN Macierz 2 CX3-20FD CX-4G CX-4PDAE CX-4G CX-4PDAE-FD CX-SA07-500U NAV32-WG NAV32-WG-EN SV32 CX3-20 SPE-FACTORY INSTAL 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY INSTALL CX3-20 DAE OS 4G DAE FIELD INSTALL 300GB 15K 4GB FC 500GB SATA II DISK FOR 4G DAE NAVI MGR CX3-20 ENTPR LIC CX3-20 SPE-FIELD INSTALL 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY INSTALL 300GB 15K 4GB FC 4G DAE FIELD INSTALL 500GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE NAVI MGR CX3-20 WKGRP LIC NAVI CX3-20 WG TO EN UPGR SNAPVIEW CX3-20 b. Konfiguracja macierzy 1 po aktualizacji: Strona 2 z 16 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE Maintenance Renewal Start Date 1 01-sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty lut lut lut-2011

3 i. CX4-240 with redundant SPS, ii. iii. iv. co najmniej cztery porty FC (po dwa na SP) o prędkości co najmniej 4Gb/s, trzy półki dyskowe, 15 dysków FC o pojemności co najmniej 146 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, v. 15 dysków FC o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, vi. vii. 15 dysków SATA o pojemności co najmniej 500 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, oprogramowanie Navisphere/Unisphere dla CX4-240 lub nowsze, viii. oprogramowanie SnapView dla CX c. Konfiguracja macierzy 2 po aktualizacji: i. CX4-240 with redundant SPS, ii. iii. iv. co najmniej cztery porty FC (po dwa na SP) o prędkości co najmniej 4Gb/s, osiem półek dyskowych, 45 dysków FC o pojemności co najmniej 146 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, v. 45 dysków FC o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej co najmniej rpm, vi. vii. 30 dysków SATA o pojemności co najmniej 500GB i prędkości obrotowej co najmniej rmp oprogramowanie Navisphere/Unisphere dla CX4-240 lub nowsze, viii. oprogramowanie SnapView dla CX4-240 d. Wszystkie posiadane przez Zamawiającego dyski aktualizowanych macierzy pozostają u niego. e. Półki dyskowe zaktualizowanych macierzy muszą być zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami CX4-240, tzn. musi być moŝliwość ich instalacji w macierzach CX f. Wszystkie podzespoły zaktualizowanych macierzy, półki dyskowe, dyski i oprogramowanie mają być objęte wsparciem producenta na poziomie Premium Strona 3 z 16

4 (tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny) do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. g. Fizyczna aktualizacja macierzy dwóch macierzy CX3-20 do modelu CX4-240 obejmuje: i. instalację fizyczną całości dostarczonego sprzętu w szafach montaŝowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, okablowanie i uruchomienie, ii. aktualizację, o ile jest to konieczne, mikrokodów na wszystkich dostarczonych urządzeniach do wersji zalecanych przez producenta w czasie wykonywania instalacji u Zamawiającego, iii. konfigurację urządzeń, w tym konfigurację przestrzeni dyskowych, iv. przeniesienie danych z posiadanych przez Zamawiającego macierzy, które podlegają aktualizacji modelu. Prace związane z aktualizacją macierzy muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość pracy środowiska Zamawiającego. Wszystkie przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montaŝu urządzeń dostarcza Wykonawca. 2. Dostarczenie dodatkowych licencji oprogramowania PowerPath zgodnie z poniŝszą specyfikacją: Produkt P/N Ilość POWERPATH LINUX KIT PP-LX-KIT 1 POWERPATH WINDOWS KIT PP-WN-KIT 1 POWERPATH LICENSE SOLUTION POWERPATH-LS 1 POWERPATH PP-WN-COUNTR POWERPATH PP-LX-COUNTR POWERPATH PP-X86-T Dostarczone oprogramowanie ma być objęte wsparciem producenta na poziomie Premium, tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Strona 4 z 16

5 Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. 3. Dostarczenie usługi wsparcia producenta do 31 grudnia 2013 r. dla poniŝszych produktów: CX4-240C V-CX K P/N Produkt Poziom wsparcia Ilość CX-SA CX-4G CX4-4PDAE CX-4G NAV4-240 AFS-240 CX4-240C SPE WITH REDUNDANT SPS, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP CX4 VAULT PACK 146GB 15K 4G DRIVES QTY GB 7200RPM SATA II 146GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL 300GB 15K 4GB FC NAVISPHERE/UNISPHERE FOR BLOCK FOR THE CX4-240 EMC ADVANCED FAST SUITE FOR THE CX4-240 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE Maintenance Renewal Start Date 1 14-lip lip lip lip lip lip cze gru-2011 CX4-240C CX-4G CX-SA07-010U V-CX K CX-4G CX4-4PDAE NAV4-240 AFS-240 CX4-240C SPE WITH REDUNDANT SPS, 2IO_Flex FC 4Gb/s per SP, 1IO_Flex iscsi 1Gb/s per SP 146GB 15K 4GB FC 1000GB 7200RPM SATA II UPG FOR 4G DAE CX4 VAULT PACK 146GB 15K 4G DRIVES QTY 5 300GB 15K 4GB FC 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL NAVISPHERE/UNISPHERE FOR BLOCK FOR THE CX4-240 EMC ADVANCED FAST SUITE FOR THE CX4-240 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE 1 10-mar mar mar mar-2013 HARDWARE mar-2013 HARDWARE mar-2013 SOFTWARE 1 22-gru-2010 SOFTWARE 1 28-gru-2011 DS-220B-FF-0 DS-220B-FF-0 DS-5100B BRSFP- 4GSW8P PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-X86-T1 PP-LX- COUNTR 4GB 8/16 PORT FC SWITCH 4GB 8/16 PORT FC SWITCH DS-5100B 24P/40P BASE SWITCH BRCD LBL 4GB SHORT WAVE SFPS 8PACK PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS PP IND LIC X CPUS COUNTS # OF POWERPATH LINUX HOSTS Strona 5 z 16 HARDWARE HARDWARE HARDWARE HARDWARE SW - OPEN SW SW - OPEN SW SW - OPEN SW SW - OPEN SW SOFTWARE 2 01-sty mar gru gru cze cze cze cze cze-2011

6 Dostarczona ma być usługa wsparcia producenta na poziomie Premium (tryb zgłoszeń 24x7, czas reakcji 4 godziny) do 31 grudnia 2013 roku. Poziom wsparcia musi w szczególności obejmować prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie. 4. Wykupienie dla pracowników Zamawiającego autoryzowanych przez producenta szkoleń dotyczących macierzy EMC Clariion: a. kurs EMC Information Storage and Management oraz egzamin dla dwóch osób, b. kurs EMC CLARiiON Host Integration and Management with SnapView oraz egzamin dla dwóch osób. Dostarczone dokumenty będą uprawniały do realizacji szkoleń w okresie sześciu miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru systemu. B. Zapewnienie usług wsparcia producenta oprogramowania i urządzeń składających się na środowisko do tworzenia kopii archiwalnych oraz jego rozbudowa. I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego producenta oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska do tworzenia kopii archiwalnych opartego o: oprogramowanie EMC Networker (wsparcie producenta zakończyło się 27 marca 2011r.) i bibliotekę Scalar i500 2xLTO (wsparcie producenta zakończyło się 31 marca 2010r.). Rozbudowa polega na rozszerzeniu biblioteki Scalar i500 o kolejne 92 kieszenie (ang. slot) i dwa napędy LTO5 oraz dostarczeniu dodatkowych licencji oprogramowania Networker. II. Wymagania dotyczące wsparcia technicznego producenta oraz rozbudowy biblioteki Scalar i500 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 4 miesiące przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją na trzy lata świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dostarczone licencje muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych. 1. Rozbudowa biblioteki Quantum Scalar i500 o kolejne 92 kieszenie (ang. slot) obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie poniŝszych produktów: Strona 6 z 16

7 a. moduł rozszerzający: Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, zero activated slots, field upgrade (EMEA), P/N LSC5H-UEXM-900E, b. trzyletnie wsparcie techniczne producenta dla dostarczonego modułu: Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, Bronze Support Plan (5x9xNBD on-site), Uplift, annual, zone 1 P/N SSC5H-LEXM-BL11 c. licencje na 92 kieszenie (ang. slot): dwie licencje Quantum Scalar i slot License Key, field upgrade P/N LSC5H-ULSL-046A, 2. Rozbudowa biblioteki Quantum Scalar i500 o dwa dodatkowe napędy LTO5 obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie poniŝszych produktów: a. dwa napędy Quantum Scalar i500 HP LTO-5 Tape Drive Module, 8Gb native Fibre Channel, field upgrade, P/N LSC5H-UTDJ-L5HA, b. trzyletnie wsparcie techniczne producenta dla dostarczonych dwóch napędów: Quantum Scalar i500 Library, Tape Drive Module, Bronze Support Plan (5x9xNBD on-site), Uplift, annual, zone 1, P/N SLBBM- LTDX-BL11 3. Dostarczenie 3 letniej usługi wsparcia technicznego producenta dla biblioteki Scalar i500 (2xLTO) na poziomie Bronze Support Plan (5x9xNBD on site), P/N TD-SRVSTD-QTM III. Wymagania dotyczące oprogramowania Networker 1. Dostarczenie usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych licencji Networker do 31 grudnia 2013 roku. a. Wsparciem producenta mają być objęte następujące licencje: Produkt P/N Ilość NETWORKER CLIENTPAK FOR LINUX NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR UNIX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR UNIX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 2: 1TB TO <6TB NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE FOR LINUX V NETWORKER AUTOCHANGER SOFTWARE MOD SLOTS NETWORKER CLIENT CONNECTIONS QTY Strona 7 z 16

8 NETWORKER CLIENTPAK FOR UNIX b. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. c. Poziom wsparcia technicznego powinien w razie problemów umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie, tryb zgłoszeń 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. 2. Rozszerzenie posiadanych licencji Networker obejmujące: a. dostawę dodatkowych licencji zgodnie z poniŝszą specyfikacją: Produkt P/N Ilość Networker Network ED Storage Node win/lin networker auochngr slot upgrd from to NETWORKER DYNAMIC DRIVE SHARING OPTION NETWORKER VIRTUAL EDITION CLIENT b. konwersję licencji NETWORKER SERVER NETWORK EDITION WINDOWS do licencji NETWORKER SERVER NETWORK EDITION LINUX c. Licencje wymienione w pkt. a. i b. mają być objete wsparciem technicznym producenta oprogramowani a do 31 grudnia 2013r. d. Poziom wsparcia technicznego powinien w razie problemów umoŝliwiać Zamawiającemu konsultacje, zgłaszanie i usuwanie usterek bez ograniczenia na ilość, drogą elektroniczną i telefonicznie, tryb zgłoszeń 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym e. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. IV. Instalacja i konfiguracja urządzeń Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń obejmuje (wszystkie prace wykonywane są w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 3): 1. montaŝ dostarczonych urządzeń we wskazanych szafach montaŝowych, 2. aktualizację mikrokodów dostarczonych urządzeń do najnowszych, zalecanych przez producenta wersji, 3. konfigurację i uruchomienia dostarczonych urządzeń, 4. instalację wymaganych licencji. Strona 8 z 16

9 Wszystkie niezbędne przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montaŝu urządzeń dostarcza Wykonawca. C. Zapewnienie usługi wsparcia dla platformy wirtualnej VMware oraz jej rozbudowa I. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia (ang. maintenace) oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego VMware opartego o następujące licencje: Lp Opis ilość data zakończenia usługi wsparcia producenta 1 VMware vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) 2 VMware Center Server 4 Standard for vsphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) VMware View 3 Enterprise Bundle: Starter Kit VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit to vsphere Enterprise Plus 8 CPU Acceleration Kit 5 VMware vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) Dodatkowo rozbudowie podlega warstwa fizyczna środowiska wirtualnego dedykowanego do obsługi systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (dwie niezaleŝne farmy serwerów) opartego VMware Vsphere 4.0 Enterprise Plus, posadowionego na 12 serwerach IBM 3550m2 (2 x Xeon, 64GB RAM, 2 x 4Gb FC, 4 x 1Gb Ethernet). KaŜdy z hostów fizycznych wzmiankowanego środowiska objęty jest serwisem producenta z gwarantowanym 24-godzinnym czasem naprawy w miejscu instalacji. II. Wymagania dotyczące oprogramowania i urządzeń Dostarczone oprogramowanie będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe tzn. nieuŝywane, wyprodukowane nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed datą dostarczenia oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, ponadto muszą być objęte gwarancją na trzy lata świadczoną przez organizację serwisową producenta, mającego swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 1. Oprogramowanie VMware vsphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor) lub równowaŝne licencje na 30 procesorów na czas nieograniczony. Strona 9 z 16

10 a. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania określa punkt C.III.1 b. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3 letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 5 dni roboczych / 12 godzin dziennie oraz obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień c. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać instalację na 15 dwuprocesorowych serwerach fizycznych. d. Dostarczone licencje oprogramowania muszą umoŝliwiać instalację na istniejących farmach serwerów wirtualnych ESXi w celu objęcia ich zarządzaniem przez VCenter. 2. Oprogramowanie VMware vcenter Server 4 for vsphere lub równowaŝny licencja na jedno dodatkowe niezaleŝne centrum zarządzające oraz vsphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) lub równowaŝne licencje na 16 procesorów na czas nieograniczony. a. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania określa punkt C.III.2 b. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z usługą 3 letniego wsparcia technicznego, świadczonego przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu oraz obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. c. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać jednoczesną instalację na 8 serwerach dwuprocesorowych. d. Dostarczone licencje oprogramowania muszą umoŝliwiać instalację na istniejących farmach serwerów wirtualnych obsługiwanych przez VMware w celu rozszerzenia ich zasobów fizycznych oraz umoŝliwiać zarządzanie rozszerzonymi zasobami przez posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie VCenter. 3. Odnowienie oraz przedłuŝenie usług wsparcia producenta dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania wymienionego w pkt. C.I. a. Usługa wsparcia ma być świadczona do 31 grudnia 2013 roku. b. Wsparcie ma być świadczone przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umoŝliwiać zgłaszanie problemów w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. c. Dostarczona usługa wsparcia technicznego producenta oprogramowania nie moŝe powodować ani utraty licencji posiadanych przez Strona 10 z 16

11 Zamawiającego ani obniŝenia poziomu posiadanego wsparcia; musi teŝ zapewnić pełną kompatybilność z posiadaną platformą. d. Dostarczona usługa wsparcia producenta musi obejmować prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień. 4. Serwer IBM x3550m3 lub równowaŝny cztery sztuki, a. kryteria równowaŝności serwerów podane są w pkt. B.III.3, b. kaŝdy oferowany serwer musi być dostarczony w poniŝszej konfiguracji: i. Zainstalowane dwa procesory typu: minimum Six-Core Intel Xeon Processor 5690 (3,46 GHz) lub równowaŝny. W przypadku procesora równowaŝnego, oferowany model serwera z procesorem równowaŝnym musi osiągać w teście SPECint_rates_base2006 wynik minimum 387 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie ii. iii. iv. zainstalowane 64 GB RAM typu DDR3 (nie więcej niŝ osiem modułów pamięci o pojemności co najmniej 8GB kaŝdy) z zaawansowaną technologią wykrywania i korekcji błędów, zaoferowane moduły RAM muszą pochodzić od producenta serwera i być oznaczone jego znakiem firmowym, moŝliwość rozbudowy do 192GB RAM, zainstalowane dwie jednoportowe karty Fibre Channel o prędkości minimum 4Gb/s dla kaŝdego portu. Wydajność karty ma być nie mniejsza niŝ IOPS. zainstalowane cztery interfejsy sieciowe typu 1Gb Ethernet, z cechą Wake On LAN, na dwóch niezaleŝnych kartach sieciowych, v. zainstalowany napęd DVD RW, vi. vii. zainstalowane dwa dyski SAS 146GB 6Gbps obrotów na minutę, skonfigurowane jako RAID 1, zainstalowany moduł zarządzający z dedykowanym portem Ethernet, oraz dostarczone niezbędne licencje dla oprogramowania zarządzającego serwerem, c. kaŝdy z oferowanych serwerów ma być dostarczony z z zestawem szyn do mocowania w szafie rack i wysuwania do celów serwisowych, d. kaŝdy z oferowanych serwerów musi być objęty 3-letnią gwarancją producenta w miejscu instalacji (ang. on-site). Gwarantowany przez producenta sprzętu czas naprawy 24 godziny. Strona 11 z 16

12 III. Kryteria równowaŝności oferowanego oprogramowania 1. Kryteria równowaŝności dla oprogramowania vsphere Standard a. Oprogramowanie wirtualizacyjne ma być instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego. b. Rozwiązanie musi mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. c. Musi być zapewniona moŝliwość automatycznego uruchomienia maszyn wirtualnych w przypadku uszkodzenia maszyn fizycznych. d. Musi być zapewniona moŝliwość tworzenia backupu maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. e. Musi być zapewnione wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NAS, SAN, iscsi f. Musi być zapewniona moŝliwość wykonywania wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji. g. Musi być zapewniona moŝliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury. h. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2003/2008 Server, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.x, RedHat Enterprise Linux 5.x, i. Zapewnione wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych j. Oprogramowanie musi umoŝliwiać zarządzanie i monitorowania infrastruktury maszyn wirtualnych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania zarządzającego (VMware VCenter). k. Musi być zapewniona przenaszalność licencji wirtualnych, pomiędzy serwerami róŝnych producentów z zachowaniem supportu telefonicznego i przez pocztę elektroniczną świadczonego przez producenta oprogramowania wirtualizacyjnego 2. Kryteria równowaŝności dla oprogramowania vsphere Enterprise Plus Konsolidacja a. Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. b. Oprogramowanie powinno zapewnić moŝliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym moŝliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. c. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z moŝliwością dostępu do 255GB pamięci operacyjnej. Strona 12 z 16

13 d. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić moŝliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 procesorowych. e. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. f. Rozwiązanie powinno w moŝliwie największym stopniu być niezaleŝne od producenta platformy sprzętowej. g. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows Server 2003, Windows Server 2008, RHEL 5, RHEL 4, Debian h. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niŝ fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. i. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. j. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w moŝliwie najkrótszym czasie. k. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. l. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić moŝliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. m. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać moŝliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z moŝliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. n. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieŝek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieŝek. o. Platforma wirtualizacyjna musi umoŝliwiać wykorzystanie procesorów fizycznych do 12 rdzeni na procesor. p. Rozwiązanie musi umoŝliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniŝeli fizycznie zarezerwowane. q. System musi umoŝliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i zautomatyzowanie zgodności dla tych konfiguracji. r. System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umoŝliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a takŝe na zewnątrz sieci fizycznej. Przełączniki wirtualne powinny mieć moŝliwość konfiguracji 2040 portów. s. System powinien umoŝliwiać podłączenie wirtualnych przełączników firm trzecich. Strona 13 z 16

14 Wysoka dostępność a. Rozwiązanie powinno mieć moŝliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. b. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. c. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. d. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. e. Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo powaŝnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. f. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. g. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. h. Rozwiązanie powinno zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezaleŝnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. i. Rozwiązanie musi umoŝliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów, j. System musi umoŝliwiać kontrole dostępu sieciowego do obszarów wraŝliwych wirtualnego centrum danych takiego jak DMZ lub serwery z danymi wraŝliwymi podlegające zgodności z przepisami PCI lub SOX w obszarze środowiska wirtualnego. RównowaŜenie obciąŝenia i przestoje serwisowe a. Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Wymagana jest moŝliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Strona 14 z 16

15 b. Rozwiązanie powinno umoŝliwiać automatyczne równowaŝenie obciąŝenia serwerów fizycznych pracujących jak platforma dla infrastruktury wirtualnej. NaleŜy opisać wykorzystywany mechanizm. Obsługa potrzeb biznesu a. Rozwiązanie powinno zapewnić moŝliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych. b. Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 3. Kryteria równowaŝności oferowanych serwerów a. Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe wykonane w architekturze x86, dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych. b. Wydajność jednego serwera: oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 387 punktów w konfiguracji 2 procesory, 12 rdzeni. Wyniki testu dla oferowanego serwera (z wyłączeniem dysków twardych i pamięci operacyjnej) muszą być opublikowane i powszechnie dostępne w dniu składania ofert na stronie niezaleŝnej organizacji c. Oferowane serwery musza umoŝliwiać instalację co najmniej 8 dysków hot-swap, typu SAS/SATA typu Small Form Factor (SSF), w wewnętrznych zatokach serwera, moŝliwość instalacji dysków SSD. d. Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. e. Serwer musi posiadać minimum 2 porty PCI-Express x16 oraz mieć moŝliwość uzyskania slotu PCI-X lub posiadać takowy w standardzie. f. Zainstalowane minimum 64 GB DDR3 (moduły pamięci RAM minimum 8GB) z technologią ECC, memory mirroring, Chipkill lub równowaŝna, moŝliwość rozszerzenia pamięci do minimum 192 GB. g. KaŜdy serwer oraz zainstalowany w nim osprzęt (adaptery) musi być wspierany przez RedHat Enterprise Linux ES 4 i 5 (wersje 32-bitowe i 64- bitowe) oraz Windows Server 2003 i/lub 2008 (wersje 32-bitowe i 64- bitowe). h. Oferowany serwer musi być na liście zgodności (oficjalnego wsparcia) VMware vsphere4.0 Enterprise Plus, i. Dostarczone serwery muszą umoŝliwiać rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualnego z moŝliwością migracji maszyn wirtualnych pomiędzy nowymi i starymi hostami ESX (serwery fizyczne), Strona 15 z 16

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo