KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI"

Transkrypt

1 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni Katedry sociálnej práce za rok 2011 Ružomberok, január 2012

2 I. Základné informácie o Inštitúte Viktora Trstenského v Starej Ľubovni: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, Štúrova 3, Stará Ľubovňa, Tel. 044/ kl.2020, mobil.č , Koordinátor detašovaného pracoviska: PhDr. Gabriela Feranecová Katedra sociálnej práce (KSP) Vedúci katedry: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. Tajomník: PhDr. ThDr. PaedDr. Peter Ružbarský, PhD. Sekretariát katedry: PhDr. Gabriela Feranecová Štruktúra funkčných miest: funkčné miesto profesor: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU v Ružomberku) prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z KKaPT v Ružomberku) prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z KSP) prof. PhDr. Ing. Jozef Pastier, CSc. (spolupracovník z KMaM v Ružomberku) prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.(spolupracovník z KMaM v Ružomberku) prof. zw. dr. hab. Boguslaw Śliwerski, PhD. (spolupracovník z KPP v Ružomberku) doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KBaE v Ružomberku) doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaVZ v Ružomberku) doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP v Ružomberku) funkčné miesto docent: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (KLP) doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ) doc. ThDr. Anton Adam, PhD. (KT) doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč,PhD. (KSP) doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD. (KVSaP) doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. (KMaM) doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. (KI) doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. (KMaM) doc. PhDr. František Hanobík, PhD. (ex. spolupracovník) 2

3 doc. Ing. PhDr. Emília Janigová, PhD. (KVSaP) doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (KSP) doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (KVU) doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (KMaChČ) funkčné miesto odborný asistent: PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. (KSP) PhDr. ThDr. PaedDr. Peter Ružbarský, PhD. (KSP) PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (KŠP) Mgr. JUDr. Mária Sedláková, PhD. (KVSaP) PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (KPaVZ) PaedDr. Peter Krška, PhD. (KTVaŠ) PhDr. Vladimíra Antolová, PhD. (KMaChČ) ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD. (KSVaSNC) ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD. (KMaChČ) PaedDr. Ing. Petr Vyhnal, PhD. (KMaM) Ing. Jana Janíčková, PhD. (KEaCR) PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (KŠPaPMP) PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (KPEP) PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KKaPT) PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD. (KSVaSNC) Ing. Richard Kerekeš, PhD. (KMaM) PhDr. František Drozd, PhD. (KSVaSNC) funkčné miesto asistent: PhDr. Gabriela Feranecová (KMaM) PhDr. Mária Kerekešová (KPEP) externí spolupracovníci: Mgr. Mária Kovalčíková Mgr. Anetta Buchovecká Mgr. Vjačeslava Sabová Mgr. František Grich Mgr. Ján Alexík MUDr. Jaroslav Fedorko Mgr. Jozef Gnebus Ing. Gabriela Tišáková Ing. Natália Jeleňová Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, ) 3

4 II. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry, ústavu, inštitútu za uplynulý rok Týždeň vedy a techniky V rámci podujatia sa uskutočnilo stretnutie v riaditeľmi a výchovnými poradcami stredných škôl z okresu Stará Ľubovňa a susedných okresov, Deň otvorených dverí pracovisko navštívilo 200 študentov SŠ, prednáška doc. PhDr. M.Gažiovej, PhD. na tému Problémy súčasnej rodiny a prednáška Ing. R. Zacha, PhD. na tému Systémové myslenie: výučba a reálna skúsenosť. Účasť Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni na podujatiach: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III., Mestské divadlo v Levoči, november Obsahom tretieho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie bolo, za účasti významných hostí zo slovenských, poľských, českých a maďarských univerzít a vysokých škôl, reflektovať tradície a navrhnúť inovácie vo výchove a vzdelávaní učiteľov. Vedecké rokovanie v pléne aj v sekciách bolo zamerané na tradície a inovácie v predškolskej, elementárnej, všeobecnej, špeciálnej, liečebnej a sociálnej pedagogike. Autori sa v príspevkoch orientovali na analýzu súčasného stavu, prezentovanie najnovších výskumných zistení, či návrhy možností zlepšenia aktuálneho stavu problematiky konferencie. Nauczyciel kreatorem działan edukacyjnych, Państwowva Wyzsza Szkoła w Chełmie, Instytu Matematiki i Informatyki, Katedra Pedagogiki, 8. mája Vedeckú konferenciu organizovala Katedra Pedagogiki. Obsahom vedeckej konferencie bola vedecká rozprava so zameraním na kľúčové hodnoty a etické princípy sociálnej práci. Dosah školskej reformy na vyučovanie náboženstva, 8.marca Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta. Dosah školskej reformy na vyučovanie náboženstva. Zborník z konferencie. Ružomberok : Verbum Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. IV. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Dátum: KU, Pedagogická fakulta, Nábrežie Jána Pavla II. 15, Poprad. Zborník: Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti. Zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok : Verbum Współczesne Strategie I Wyzwania Edukacyjne. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Súčasné vzdelávacie stratégie a výzvy 1. medzinárodná vedecká konferencia. Dátum: Miesto konania: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, PL Zborník: Wspólczesne strategie i wyzwania edukacyje. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Chelm, Dobrovoľníctvo vo vzťahu k spirituálnej teológii v odkaze blahoslavenej Sáry Salkaházi, Medzinárodná vedecká konferencia septembra 2011, KU v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach. Košice Sociálny aspekt penitenciárnej pomoci, Vedecká konferencia novembra 2011, KU v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach. Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku, Vedecká konferencia, , KU v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach. III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra. Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v nasledujúcich študijných programoch: 4

5 Trojročné bakalárske štúdium: Manažment (v externej forme štúdia, štúdium sa uskutočňuje v slovenskom jazyku) Sociálna práca (v dennej a externej forme štúdia, štúdium sa uskutočňuje v slovenskom jazyku) Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni v roku 2011 Stará Ľubovňa Externá forma Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis manažment Denná a externá forma Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis sociálna práca denná forma sociálna práca - externá forma Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.): Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu : Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť: - IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania - V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry Inštitútu Viktora Trstenského zameriava svoju výskumnú činnosť predovšetkým na oblasť sociálnej práce a manažmentu. 7.1 Zameranie výskumu a vývoja : Výskumná činnosť Inštitútu Viktora Trstenského sa zameriava predovšetkým na oblasť sociálnej práce a manažmentu. Výsledky vedeckej a výskumnej činnosti boli prezentované na vedeckých konferenciách s medzinárodnou účasťou v uvedených odboroch. 5

6 7.2 Uvedú sa podané projekty Domáce výskumné GAPF Grantová agentúra Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2010 Doba trvania projektu Plánovaná riešiteľská kapacita v hodinách GAPF 6A/14/2011 Rodina ako cieľová skupina sociálnej práce Nagranová Mária, ThDr. PaedDr., PhD. Prebehla prvá časť projektu "Rodina ako cieľová skupina sociálnej práce". Na základe odbornej prednášky študenti pripravili postery k danej problematike. Študenti odovzdali fotografie v rámci fotografickej súťaže o rodine, ktoré budú nainštalované v interiéri Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni. V rámci projektu sa ešte uskutočnia kolokviá, v rámci ktorých budú spracovaný študijný propagačný materiál. November 2011 marec 2012 Hlavný riešiteľ: 20 hod., riešiteľský kolektív: 35 hod. 7.3 Uvedú sa riešené projekty GAPF Grantová agentúra Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2010 Doba trvania projektu Plánovaná riešiteľská kapacita v hodinách GAPF 6A/14/2011 Rodina ako cieľová skupina sociálnej práce Nagranová Mária, ThDr. PaedDr., PhD. Prebehla prvá časť projektu "Rodina ako cieľová skupina sociálnej práce". Na základe odbornej prednášky študenti pripravili postery k danej problematike. Študenti odovzdali fotografie v rámci fotografickej súťaže o rodine, ktoré budú nainštalované v interiéri Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni. V rámci projektu sa ešte uskutočnia kolokviá, v rámci ktorých budú spracovaný študijný propagačný materiál. November 2011 marec 2012 Hlavný riešiteľ: 20 hod., riešiteľský kolektív: 35 hod 6

7 VI. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) PhDr. Mária Kerekešová (KPEP) doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ukončenie v r Téma dizertačnej práce: Analýza príčin odkladania detí do inštitucionálnej starostlivosti, školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. PhDr. Gabriela Feranecová (KMaM) doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ukončenie v r Téma dizertačnej práce: Etika v práci sociálneho pracovníka, školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011) - c) HABILITAČNÉ KONANIE - d) INAUGURAČNÉ KONANIE - VII. Zamestnanci na katedre (mobility): ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD. Karlova univerzita v Prahe (Erasmus) VIII. Podporné činnosti katedry - IX. Rozvoj katedry - X. Medzinárodné aktivity katedry - XI. Sumár (Executive summary) Inštitút Viktora Trstenského funguje od roku 2004 (do ako Detašované pracovisko, od ako Inštitút Viktora Trstenského), s možnosťou štúdia v odbore manažment (v externej forme) a od roku 2009 v odbore sociálna práca (v dennej a externej forme). Pedagogický a vedecký výskum zabezpečujú: - Ústav sociálnych vied v Ružomberku, - Inštitút manažmentu a cestovného ruchu v Poprade, - Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni. Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni plánuje zintenzívniť výskumnú činnosť pomocou realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Rozvoju vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy a katedry. Učebné programy, ktoré pracovníci ústavu, inštitútu a katedry zabezpečujú, sú cielené na 7

8 odbornú prípravu budúcich absolventov sociálnych pracovníkov a manažérov s dôrazom na odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore začínajúc prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami. Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti i praktické skúsenosti a zručnosti z príslušných odborov. Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni plánuje v roku 2012 zorganizovať 3 medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácie a účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami. Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných univerzitách, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj vedecko-výskumných činností. XII. Obsah uvedie sa obsah správy III. Základné informácie o Inštitúte Viktora Trstenského:... 2 IV. Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu V.Trstenského za uplynulý rok... Chyba! Záložka nie je definovaná. Organizované najvýznamnejšie podujatie Inštitútu V.TrstenskéhoChyba! Záložka nie je definovaná. Účasť Inštitútu V. Trstenského na podujatiach... Chyba! Záložka nie je definovaná. V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaníchyba! Záložka nie je definovaná. VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania... Chyba! Záložka nie je definovaná. VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti DP Zameranie výskumu a vývoja... Chyba! Záložka nie je definovaná. 7.2 Podané projekty Riešené projekty... 8 VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov Inštitútu V. Trstenského... 9 IX. Zamestnanci Inštitútu Viktora Trstenského... Chyba! Záložka nie je definovaná. X. Podporné činnosti katedry...9 XI. Rozvoj katedry...9 XII. Medzinárodné aktivity katedry... 9 XIII. Sumár (Executive summary)...10 XIII. Prílohy XIV. Príloha 1: Prehľad publikačnej činnosti Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni za rok 2011 XV. Príloha 2: Prehľad ocenení Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni za rok

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročn{ spr{va Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry soci{lnej za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 Vypracovaná v súlade s 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV

PROGRAM TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI v spolupráci s Uniwersytetom Śląskim v Katowiciach Humanitnou spoločnosťou Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

Bardziej szczegółowo

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Úvod I. Organizácia vedúci katedry: Prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. zástupca vedúceho

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV

TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI a spolupracujúce inštitúcie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Ľubor Fišera predseda Akreditačnej komisie Hodnotiaca správa schválená na

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017

EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 PROGRAM KONFERENCIE EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2017 5. apríl 2017, Banská Bystrica 9.00 10.00 PREZENTÁCIA 10.00 10.30 OTVORENIE KONFERENCIE prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Vedúci Katedry andragogiky, Pedagogická

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 Sládkovičovo, máj 2015 2 OBSAH I. Základné informácie o vysokej

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE Personálne obsadenie inštitútu Profesorka: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Docenti: doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. doc. PhDr. Vladimír

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV so zameraním na VÝCHOVY V SÚČASNEJ PEDAGOGIKE

TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV so zameraním na VÝCHOVY V SÚČASNEJ PEDAGOGIKE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI a spolupracujúce inštitúcie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

3. Názov podujatia: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. ústavné dni

3. Názov podujatia: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. ústavné dni Oligodendroglioma Astrocytoma Supraten Ependym Optic Glioma Pituitary Tumors Medu Schwannomas Cerebella Astrocyto Sprievodné podujatia 2012 Heat Exchanger Pipe Beam Pipe ORGANIZÁTOR: GENERÁLNY PARTNER:

Bardziej szczegółowo

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 1 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 2 OBSAH 1. Obsah... 3 2. Vedenie... 5 3. Akademický senát... 6 4. Akademické orgány... 7 Vedecká rada Správna rada Kolégium rektora 5. Organizačná

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA

VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA 1 VÝROČNÁ SPRÁVA ÚSTAVU VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ZA ROK 2009 14.12.2009 ÚSTAV VEDY A VÝSKUMU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Úvod I. Organizácia Ústav vedy a výskumu špeciálnej pedagogiky Riaditeľ ústavu:

Bardziej szczegółowo

Spoločnosť, kríza, rodina

Spoločnosť, kríza, rodina Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi Katedra manažmentu a marketingu Katedra ekonomiky a cestovného ruchu Spoločnosť, kríza, rodina

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY Personálne obsadenie inštitútu profesori: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. prof. PhDr. František Mihina, CSc.

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI DNI VEDY A OTVORENÝCH DVERÍ 10. 14. 11. 2014 www.umb.sk Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva študentov, pedagógov a záujemcov na DNI VEDY A

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY Slovenské periodiká 1 Názov časopisu: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2468 Vedecký časopis zameraný na

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^ Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU Ilgpfe^ KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner LITANIAE DE

Bardziej szczegółowo

ERUDITIO. MORES FUTURUM

ERUDITIO. MORES FUTURUM ERUDITIO www.umb.sk info@umb.sk www.umb.sk MORES FUTURUM marketing@umb.sk UNIVERZITA MATEJA BELA v BANSKEJ BYSTRICI Národná 12 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI VZDELANOSŤ TVORÍ BUDÚCNOSŤ BUĎ BUDÚCNOSŤOU!

Bardziej szczegółowo

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Spravodajca Universitas Matthiae Belii Rocník 20 január február 2014 Císlo 3 Univerzita Mateja Bela usporiadala 14. Univerzitný bál U niverzitný bál UMB má dlhodobú pozíciu reprezentačnej spoločenskej

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe Anna Tokárová - Tatiana Matulayová (editorky) Prešov 2008 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONKURS INTERPRETACYJNY

ZAPROSZENIE NA KONKURS INTERPRETACYJNY KATOLICKI UNIWERSYTET W RUŽOMBERKU (SŁOWACJA) WYDZIAŁ PEDAGOGIKI KATEDRA MUZYKI PaedDr. Miriam Matejová, PhD., KH PF KU, Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok, e mail: miriam.matejova@ku.sk W Ružomberku,

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C Simon Ferdinand Leclileitner VESPERAE in C KATOLÍCKA U N IVERZITA V RU ŽO M BERKU PED AGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner VESPERAE in C editor /

Bardziej szczegółowo

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Universitas Matthiae Belii Roèník 14 máj jún 2008 Èíslo 5 J. E. Vincent Obsitnik, veľvyslanec USA navštívil Univerzitu Mateja Bela Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výročná správa o činnosti 2015 Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ ODBOR 3.1.14. SOCIÁLNA PRÁCA Sociálna práca je študijný odbor (ďalej len SP) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( 50 ods. l Zákona.131/2002,

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Materiál na rokovanie: KD TF, VR TF SPU v Nitre Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 KD

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií TEMPORÁLNE SÚVISLOSTI SOCIOKULTÚRNYCH DETERMINANTOV VÝCHOVY ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Katedra pedagogických štúdií A UNIWERSYTET OPOLSKI Instytut studiow edukacyjnych A UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky

Bardziej szczegółowo