ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41"

Transkrypt

1 ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

2 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPIS URZĄDZENIA PANEL STEROWANIA PROGRAMY USTAWIENIA OPCJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM CODZIENNA EKSPLOATACJA WSKAZÓWKI I PORADY KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE...20 Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux! Odwiedź naszą witrynę internetową, aby: OBSŁUGA KLIENTA Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: /shop Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie/przestroga informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

3 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. 1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa POLSKI 3 Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich miejscach, jak: gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych; do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa). Maksymalna liczba kompletów wynosi 13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba. Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo. Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.

4 4 Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy). Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży. 1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje temperatura poniżej 0 C. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do urządzenia. Należy zadbać o to, aby elementy zabudowy znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. 2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na

5 POLSKI 5 tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę. Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG. Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii. Urządzenie wyposażono we wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli zachodzi konieczność wymiany bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika: 13 amp ASTA (BS 1362). 2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węży wodnych. Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków. Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie. W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany węża dopływowego. 2.4 Przeznaczenie Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach urządzenia. Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu. Nie pić wody z urządzenia ani nie wykorzystywać jej do zabawy. Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent. Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. 2.5 Serwis Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.

6 6 Model: Numer produktu: Numer seryjny: 2.6 Utylizacja OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem. 3. OPIS URZĄDZENIA Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć i wyrzucić przewód zasilający. Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu Blat roboczy 2 Górne ramię spryskujące 3 Dolne ramię spryskujące 4 Filtry 5 Tabliczka znamionowa 6 Zbiornik soli 7 Otwór wentylacyjny 8 Dozownik płynu nabłyszczającego 9 Dozownik detergentu 10 Kosz na sztućce 11 Dolny kosz 12 Górny kosz

7 4. PANEL STEROWANIA POLSKI Przycisk wł./wył. 2 Przycisk Program 3 Wskaźniki programów 4 Wyświetlacz 5 Przycisk Delay 6 Przycisk Start 7 Wskaźniki 8 Przycisk Option 4.1 Wskaźniki Wskaźnik Opis Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania. Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia. Wskaźnik funkcji Multitab. Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony. Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony. Wskaźnik funkcji EnergySaver.

8 8 5. PROGRAMY Program Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku 1) Średnie Naczynia stołowe i sztućce 2) Dowolne Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 3) Duże Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie Lekkie Naczynia stołowe i sztućce 4) Świeże Naczynia stołowe i sztućce Fazy programu Zmywanie wstępne Zmywanie 50 C Płukania Suszenie Zmywanie wstępne Zmywanie od 45 C do 70 C Płukania Suszenie Zmywanie wstępne Zmywanie 70 C Płukania Suszenie Zmywanie 50 C lub 55 C Płukania Zmywanie 60 C lub 65 C Płukania 5) Dowolne Zmywanie wstępne Opcje EnergySaver Multitab EnergySaver Multitab EnergySaver Multitab Multitab Multitab 1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy). 2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu. 3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70 C przez co najmniej 10 minut. 4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania. 5) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.

9 5.1 Parametry eksploatacyjne POLSKI 9 Program 1) Zużycie wody (l) Zużycie energii (kwh) Czas trwania (min) ) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń. 5.2 Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość na adres: 6. USTAWIENIA 6.1 Tryb wyboru programów i tryb użytkownika Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programów, można ustawić program i przejść do trybu użytkownika. W trybie użytkownika można zmienić następujące ustawienia: Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody. Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu. Wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego przy jednoczesnym korzystaniu z opcji Multitab bez płynu nabłyszczającego. Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich ponownej zmiany. Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej. Ustawianie trybu wyboru programów Urządzenie jest w trybie wyboru programów, gdy wskaźnik programu jest włączony, a na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania programu. Po włączeniu urządzenia znajduje się ono zwykle w trybie wyboru programów. Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb wyboru programów można ustawić w następujący sposób: Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. 6.2 Zmiękczanie wody Zmiękczacz usuwa z wody substancje mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na rezultaty zmywania lub na pracę urządzenia.

10 10 Im wyższa zawartość substancji mineralnych, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach. Zmiękczanie powinno być dostosowane do stopnia twardości wody Twardość wody doprowadzonej do urządzenia. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody, aby zapewnić dobre rezultaty zmywania. Stopnie niemieckie ( dh) Stopnie francuskie ( fh) mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmiękczania wody ) <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Ustawienie fabryczne. 2) Przy tym poziomie nie stosować soli. Ustawianie poziomu zmiękczania wody Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Program. Wskaźniki i wyłączą się. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: np. = poziom Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić ustawienie. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. 6.3 Dozownik płynu nabłyszczającego Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Płyn nabłyszczający jest uwalniany automatycznie w fazie gorącego płukania.

11 Stosowanie płynu nabłyszczającego i tabletek wieloskładnikowych Gdy włączona jest opcja Multitab, dozownik płynu nabłyszczającego w dalszym ciągu dawkuje płyn. Można jednak wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego. W tym przypadku efekty suszenia mogą nie być zadowalające. Gdy dozownik płynu nabłyszczającego jest wyłączony, wskaźnik płynu nabłyszczającego jest zawsze wyłączony. Wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż zaczną migać wskaźniki, i, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Option. Wskaźniki i zgasną. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie. = dozownik płynu nabłyszczającego włączony. = dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony. 3. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. 6.4 Sygnały dźwiękowe Sygnały dźwiękowe są emitowane w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych nie można wyłączyć. Sygnał dźwiękowy może być również emitowany po zakończeniu programu. Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć. Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia programu Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Delay Wskaźniki i wyłączą się. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: = sygnał dźwiękowy wyłączony. = sygnał dźwiękowy włączony. 3. Nacisnąć Delay, aby zmienić ustawienie. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. POLSKI 11

12 12 7. OPCJE Żądane opcje należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu. Opcji nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu. Nie wszystkie opcje są ze sobą zgodne. Po wybraniu niezgodnych ze sobą opcji urządzenie automatycznie wyłączy jedną lub większą liczbę opcji. Tylko wskaźniki aktywnych opcji pozostaną wówczas włączone. 7.1 Multitab Włączyć tę opcję w przypadku stosowania tabletek wieloskładnikowych z solą, płynem nabłyszczającym i detergentem. Mogą one zawierać także inne środki do mycia lub płukania. Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania soli. Nie włącza się wskaźnik soli. Użycie tej opcji powoduje wydłużenie czasu trwania programu w celu poprawy efektów zmywania i suszenia podczas używania tabletek wieloskładnikowych. 8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Multitab nie jest opcją stałą, dlatego należy ją włączać przy każdym cyklu. Włączanie opcji Multitab Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik. 7.2 EnergySaver Opcja ta powoduje zmniejszenie temperatury podczas ostatniej fazy płukania, a w rezultacie zmniejszenie zużycia energii (o ok. 25%). Po zakończeniu programu naczynia mogą być wciąż mokre. Czas trwania programu może być krótszy. Włączanie opcji EnergySaver Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik. Jeśli opcja nie jest dostępna w danym programie, jej wskaźnik nie zaświeca się lub miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie. Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany czas trwania programu. 1. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, dostosować poziom zmiękczania wody. 2. Napełnić zbiornik soli. 3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego. 4. Otworzyć zawór wody. 5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie należy stosować detergentu ani umieszczać naczyń w koszach. Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody może to potrwać do 5 minut. Może wydawać się, że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces ten jest powtarzany co pewien czas. 8.1 Zbiornik soli UWAGA! Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Sól jest używana do aktywowania żywicy w zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre rezultaty zmywania podczas codziennej eksploatacji.

13 Napełnianie zbiornika soli 1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w lewo i ją zdjąć. 2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem). 3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek. 8.2 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego A D B POLSKI 13 C A B 4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli. MAX C D 5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w prawo, aby zamknąć zbiornik soli. Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program. UWAGA! Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek. 1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby otworzyć pokrywę (C). 2. Wlać płyn nabłyszczający do dozownika (A), aż osiągnie poziom napełnienia max. 3. Rozlany płyn nabłyszczający należy zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany. 4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany. Dozowanie płynu nabłyszczającego można wyregulować za pomocą pokrętła (B) między pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa ilość).

14 14 9. CODZIENNA EKSPLOATACJA 1. Odkręcić zawór wody. 2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie wyboru programów. Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić zbiornik soli. Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu nabłyszczającego. 3. Załadować kosze. 4. Dodać detergent. Aby stosować tabletki wieloskładnikowe, należy włączyć funkcję Multitab. 5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. 9.1 Stosowanie detergentu D A B A 30 B 20 D 1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby otworzyć pokrywę (C). 2. Umieścić detergent, w postaci proszku lub tabletki, w przegródce (A). 3. Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w przegródce (D). 4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany. C 9.2 Ustawianie i uruchamianie programu C Funkcja Auto Off Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono używane. Funkcja uruchamia się: Po upływie 5 minut od zakończenia programu. Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu. Uruchamianie programu 1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że

15 POLSKI 15 urządzenie jest w trybie wyboru programów. 2. Zamknąć drzwi urządzenia. 3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aż włączy się wskaźnik wybranego programu. Wyświetlacz wyświetli czas trwania programu. 4. Ustawić odpowiednie opcje. 5. Nacisnąć Start, aby uruchomić program. Włączy się wskaźnik fazy zmywania. Czas trwania programu będzie odliczany skokowo co 1 minutę. Uruchamianie programu z opóźnieniem 1. Ustawić program. 2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od 1 do 24 godzin). Wskaźnik wybranego programu miga. 3. Nacisnąć Start. 4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie. Po zakończeniu odliczania czasu program uruchomi się automatycznie i włączy się wskaźnik fazy zmywania. Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia Otworzenie drzwi w trakcie działania programu powoduje zatrzymanie urządzenia. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w którym została przerwana. Po otworzeniu drzwi na dłużej niż 30 sekund podczas fazy suszenia, bieżący program zostanie zakończony. 10. WSKAZÓWKI I PORADY 10.1 Informacje ogólne Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zapewnić optymalne efekty prania i suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony środowiska. Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu należy ponownie ustawić program. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. Anulowanie programu Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent. Zakończenie programu Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźniki faz programu są wyłączone. Wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku wł./wył. 1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż funkcja Auto Off automatycznie wyłączy urządzenie. W przypadku otwarcia drzwi przed uruchomieniem funkcji Auto Off urządzenie wyłącza się automatycznie. 2. Zakręcić zawór wody. Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza. Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie potrzeby użyć programu zmywania wstępnego (jeśli jest

16 16 dostępny) lub wybrać program z fazą zmywania wstępnego. Należy zawsze wykorzystywać całą pojemność koszy. Podczas ładowania urządzenia sprawdzić, czy woda wydostająca się z dysz ramion spryskujących ma swobodny dostęp do naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają. Możliwe jest używanie osobno detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek lub używanie tabletek wieloskładnikowych (np. typu 3 w 1, 4 w 1, Wszystko w jednym ). Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu. Ustawić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. W programie ECO uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców Stosowanie soli, płynu nabłyszczającego i detergentu Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie. Tabletki wieloskładnikowe są zwykle przeznaczone do użycia z wodą o twardości do 21 dh. Gdy twardość wody jest większa, należy oprócz tabletek wieloskładnikowych stosować także płyn nabłyszczający i sól. Jednak do twardej i bardzo twardej wody zaleca się stosowanie się osobno detergentu (w postaci proszku, żelu lub tabletek bez dodatkowych funkcji), płynu nabłyszczającego i soli, aby zapewnić optymalne efekty mycia i suszenia. Aby stosować tabletki wieloskładnikowe, należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest dostępna). Opcja ta wpływa na poprawę efektów zmywania i suszenia podczas korzystania z tabletek wieloskładnikowych. Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach. Nie używać większej ilości detergentu niż zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu Postępowanie w przypadku zaprzestania korzystania z tabletek wieloskładnikowych Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie dozowanego detergentu, soli i płynu nabłyszczającego należy wykonać poniższą procedurę. 1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody. 2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne. 3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania. Nie dodawać detergentu ani nie umieszczać naczyń w koszach. 4. Po zakończeniu programu ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia. 5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego Ładowanie koszy W urządzeniu należy zmywać przedmioty przystosowane do zmywania w zmywarkach. Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi. Nie wkładać do urządzenia przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki, ściereczki). Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza. Namoczyć przypalone resztki potraw. Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół. Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.

17 Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w koszu na sztućce. Lekkie naczynia umieścić w górnym koszu. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają. Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramiona spryskujące swobodnie się obracają Przed rozpoczęciem programu Upewnić się, że: filtry są czyste i prawidłowo założone; pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana; ramiona spryskujące są drożne; w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z detergentem); 11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach jest prawidłowe; program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia; użyto prawidłową ilość detergentu Opróżnianie koszy POLSKI Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu. 2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego. Po zakończeniu programu po bokach oraz na drzwiach urządzenia może wciąż znajdować się woda. OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania. Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić Czyszczenie filtrów System filtrów składa się z 3 części. C B A 1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i go wyjąć.

18 18 2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B). 3. Wyjąć filtr płaski (A). 7. Włożyć filtry (B) i (C). 8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje. 4. Umyć filtry. 5. Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia. 6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami. UWAGA! Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia Czyszczenie ramion spryskujących Nie wolno wyjmować ramion spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu Czyszczenie obudowy Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Używać wyłącznie neutralnych detergentów.

19 Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników Czyszczenie wnętrza Urządzenie, w tym gumową uszczelkę drzwi, należy czyścić wilgotną miękką szmatką. 12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI 19 Częste korzystanie z krótkich programów może powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu zapobiec, zaleca się korzystanie z długich programów co najmniej 2 razy w miesiącu. Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy. Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym należy sprawdzić, czy problem można rozwiązać samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w tabeli. Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy. Problem i kod alarmowy Możliwe rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazdka. Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest sprawny. Program nie uruchamia się. Urządzenie nie napełnia się wodą. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie. Urządzenie nie wypompowuje wody. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie. Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie. Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte. Nacisnąć Start. Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5 minut. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. Upewnić się, że zawór wody jest drożny. Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny. Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieciony. Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny. Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony. Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

20 20 Po sprawdzeniu urządzenia należy je wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające Problem Białawe smugi lub niebieskawy nalot na szklankach i naczyniach. Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody na szklankach i naczyniach. Możliwe rozwiązanie Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie. Użyto za dużo detergentu. Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie. Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego. Naczynia są mokre. Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia odbywa się w niskiej temperaturze. Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty. Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego. Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami. Patrz rozdział Wskazówki i porady, gdzie omówiono inne możliwe przyczyny. 13. DANE TECHNICZNE Wymiary Szerokość / Wysokość / Głębokość (mm) 600 / 850 / 625 Podłączenie do sieci elektrycznej Napięcie (V) ) Częstotliwość (Hz) 50 Ciśnienie doprowadzanej wody Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Dopływ wody Zimna lub ciepła woda2) maks. 60 C Pojemność Liczba standardowych nakryć Pobór mocy Tryb czuwania (W)

21 POLSKI 21 Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) ) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej. 2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii. 14. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

22 22 CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA DESCRIEREA PRODUSULUI PANOU DE COMANDĂ PROGRAME SETĂRI OPŢIUNI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE UTILIZAREA ZILNICĂ INFORMAŢII ŞI SFATURI ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA DEPANARE INFORMAŢII TEHNICE NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare. Bine aţi venit la Electrolux. Vizitaţi website-ul la: Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service: Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune: Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.: /shop SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE Utilizaţi doar piese de schimb originale. Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie. Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa Informaţii generale şi recomandări Informaţii privind mediul înconjurător Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

23 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară. 1.1 Aspecte generale privind siguranţa ROMÂNA 23 Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi: în casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru; de către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial. Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat. Presiunea apei utilizate (minimă şi maximă) trebuie să fie în intervalul 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa) Respectaţi numărul maxim de 13 seturi de veselă. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol. Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri ascuţite în coşul pentru tacâmuri cu vârfurile în jos sau în poziţie orizontală. Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără supraveghere, pentru a preveni căderea pe aceasta. Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului. Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie blocate de covoare. Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.

24 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă pericolele la care se expun. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa aparatului când aceasta este deschisă. Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi. 2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA 2.1 Instalarea Îndepărtaţi toate ambalajele. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi. Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub 0 C. Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este instalat sub structuri sigure şi adiacent acestora. 2.2 Conexiunea la reţeaua electrică AVERTIZARE! Pericol de incendiu şi electrocutare. Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare. Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactaţi un electrician. Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect. Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora ştecherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către centrul autorizat de service. Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher. Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E. Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda. Aparatul are un ştecher pentru 13 amperi. Dacă este necesară schimbarea siguranţei din ştecher, folosiţi siguranţa: 13 amp ASTA (BS 1362). 2.3 Racordarea la apă Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora furtunurile de apă. Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la ţevi care nu au mai fost

25 ROMÂNA 25 folosite de mult, lăsaţi apa să curgă până când este curată. La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că nu există nicio pierdere de apă. Furtunul de alimentare cu apă este prevăzut cu o supapă de siguranţă şi o teacă cu un cablu de alimentare interior. AVERTIZARE! Tensiune periculoasă. Dacă furtunul de alimentare cu apă este deteriorat, deconectaţi imediat ştecherul din priză. Pentru a înlocui furtunul de alimentare cu apă contactaţi centrul autorizat de service. 2.4 Utilizarea Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă. Detergenţii pentru maşina de spălat vase sunt periculoşi. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalajul detergentului. Nu beţi şi nu vă jucaţi cu apa din aparat. Nu scoateţi vasele din aparat înainte de finalizarea programului. Este posibil ca pe vase să fie detergent. Aparatul poate genera abur fierbinte dacă deschideţi uşa în timpul desfăşurării unui program. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. 2.5 Service Contactaţi centrul autorizat de service pentru repararea aparatului. Vă recomandăm să utilizaţi doar piese de schimb originale. Când contactaţi centrul autorizat de service verificaţi dacă aveţi disponibile următoarele informaţii pe care le găsiţi pe plăcuţa cu date tehnice. Model: PNC: Număr de serie: 2.6 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al aparatului AVERTIZARE! Pericol de vătămare sau sufocare. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică. Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l. Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

26 26 3. DESCRIEREA PRODUSULUI Suprafaţă de lucru 2 Braţ stropitor superior 3 Braţ stropitor inferior 4 Filtre 5 Plăcuţă cu date tehnice 6 Rezervor pentru sare 7 Orificiu de aerisire 8 Dozator pentru agentul de clătire 9 Dozator pentru detergent 10 Coş pentru tacâmuri 11 Coş inferior 12 Coş superior

27 4. PANOU DE COMANDĂ ROMÂNA Buton pornire/oprire 2 Buton Program 3 Indicatoare programe 4 Afişaj 5 Buton Delay 6 Buton Start 7 Indicatoare luminoase 8 Buton Option 4.1 Indicatoare luminoase Indicator Descriere Faza de spălare. Se aprinde în momentul derulării fazei de spălare. Faza de uscare. Se aprinde în momentul derulării fazei de uscare. Indicator Multitab. Indicator pentru sare. Acesta este întotdeauna oprit în timpul funcţionării unui program. Indicator pentru agentul de clătire. Acesta este întotdeauna oprit în timpul funcţionării unui program. Indicator EnergySaver.

28 28 5. PROGRAME Program Grad de murdărire Tip încărcătură 1) Nivel de murdărie mediu Vase din porţelan şi tacâmuri 2) Toate Vase din porţelan, tacâmuri, oale şi cratiţe 3) Nivel ridicat de murdărie Vase din porţelan, tacâmuri, oale şi cratiţe Nivel redus de murdărie Vase din porţelan şi tacâmuri 4) Murdărire recentă Vase din porţelan şi tacâmuri Fazele programului Opţiuni Prespălare Spălare 50 C Clătiri Uscare Prespălare Spălare de la 45 C la 70 C Clătiri Uscare Prespălare Spălare 70 C Clătiri Uscare Spălare 50 C sau 55 C Clătiri Spălare 60 C sau 65 C Clătiri 5) Toate Prespălare EnergySaver Multitab EnergySaver Multitab EnergySaver Multitab Multitab Multitab 1) Cu ajutorul acestui program aveţi cea mai eficientă utilizare a apei şi cel mai eficient consum energetic pentru vase din porţelan şi tacâmuri cu un nivel mediu de murdărie. (Acesta este programul standard omologat la institutele de testare). 2) Aparatul detectează gradul de murdărie şi cantitatea articolelor din coşuri. Acesta reglează automat temperatura şi cantitatea apei, consumul de energie şi durata programului. 3) Acest program are o fază de clătire la temperatură înaltă pentru rezultate mai bune din punct de vedere al igienei. În timpul fazei de clătire, temperatura se menţine la 70 C pentru cel puţin 10 minute. 4) Cu ajutorul acestui program puteţi spăla o încărcătură cu murdărie recentă. Oferă rezultate de spălare bune într-un timp scurt. 5) Cu acest program puteţi clăti rapid vasele pentru a împiedica lipirea resturilor alimentare de vase şi formarea de mirosuri în aparat. Nu utilizaţi detergent în cadrul acestui program. 5.1 Valori de consum Program 1) Consum de apă (l) Consum de curent (kwh) Durata (min)

29 ROMÂNA 29 Program 1) Consum de apă (l) Consum de curent (kwh) Durata (min) ) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot modifica valorile. 6. SETĂRI 5.2 Informaţii pentru institutele de testare Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare privind realizarea testului, trimiteţi un la adresa: 6.1 Modul de selectare a programului şi modul utilizator Când aparatul este în modul de selectare a programului este posibilă setarea unui program şi intrarea în modul utilizator. În modul utilizator pot fi modificare următoarele setări: Nivelul dedurizatorului apei în funcţie de duritatea apei. Activarea sau dezactivarea semnalului acustic pentru terminarea programului. Dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire atunci când doriţi să utilizaţi opţiunea Multitab fără agent de clătire. Aceste setări vor fi salvate până la modificarea lor ulterioară. Setarea modului de selectare a programului Aparatul se află în modul de selectare a programului când indicatorul programului Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu datele tehnice. este aprins şi afişajul indică durata programului. Când activaţi aparatul, de obicei acesta se află în modul de selectare a programului. Însă, dacă acest lucru nu se întâmplă, puteţi seta astfel modul de selectare a programului: Apăsaţi lung şi simultan Program şi Option până când aparatul este în modul de selectare a programului. 6.2 Dedurizatorul de apă Dedurizatorul de apă elimină substanţele minerale din apă, substanţe care ar putea avea efecte nedorite asupra performanţelor la spălare şi a aparatului. Cu cât conţinutul de substanţe minerale este mai mare, cu atât apa este mai dură. Duritatea apei este măsurată în scale echivalente. Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie reglat în conformitate cu duritatea apei din zona dvs. Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii privind duritatea apei din zona dvs. Este important ca dedurizatorul să fie setat la

30 30 nivelul potrivit pentru a asigura rezultate bune la spălare. Duritate apă Grade germane ( dh) Grade franceze ( fh) mmol/l Grade Clarke Nivelul dedurizatorului apei ) <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Setarea din fabrică. 2) Nu utilizaţi sare la acest nivel. Setarea nivelului pentru dedurizatorul apei Aparatul trebuie să fie în modul de selectare a programului. 1. Pentru a intra în modul utilizator apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii, şi încep să clipească şi afişajul este gol. 2. Apăsaţi Program. Indicatoarele şi se sting. Indicatorul continuă să se aprindă intermitent. Afişajul indică setarea curentă: de ex. = nivelul Apăsaţi în mod repetat Program pentru a modifica setarea. 4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a confirma setarea. 6.3 Dozatorul pentru agentul de clătire Agentul de clătire ajută la uscarea vaselor fără dâre şi pete. Agentul de clătire este eliberat automat pe durata fazei de clătire cu apă fierbinte. Utilizarea simultană a agentului de clătire şi a tabletelor combinate Când activaţi opţiunea Multitab, dozatorul agentului de clătire continuă să elibereze agent de clătire. Însă puteţi dezactiva dozatorul pentru agentul de clătire. În acest caz rezultatele la uscare pot să nu fie satisfăcătoare. Atunci când dozatorul agentului de clătire este dezactivat, indicatorul agentului de clătire este întotdeauna oprit.

31 ROMÂNA OPŢIUNI Dezactivarea dozatorului pentru agent de clătire Aparatul trebuie să fie în modul de selectare a programului. 1. Pentru a intra în modul utilizator apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii, şi încep să clipească şi afişajul este gol. 2. Apăsaţi Option. Indicatoarele şi se sting. Indicatorul continuă să se aprindă intermitent. Afişajul indică setarea curentă. = dozatorul pentru agent de clătire este activat. = dozatorul pentru agent de clătire este dezactivat. 3. Apăsaţi Option pentru a modifica setarea. 4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a confirma setarea. 6.4 Semnalele acustice Semnalele acustice sunt emise când apare o defectare a aparatului. Aceste semnale acustice nu pot fi dezactivate. Opţiunile dorite trebuie activate de fiecare dată înainte de pornirea unui program. Este imposibilă activarea sau dezactivarea opţiunilor în timpul funcţionării unui program. Nu toate opţiunile sunt compatibile între ele. Dacă aţi selectat opţiuni care nu sunt compatibile, aparatul va dezactiva una sau mai multe opţiuni. Vor rămâne aprinşi doar indicatorii opţiunilor care sunt în continuare active. Există şi un semnal acustic care este emis la terminarea programului. Implicit, acest semnal acustic este dezactivat, însă îl puteţi activa. Activarea semnalului acustic pentru încheierea programului Aparatul trebuie să fie în modul de selectare a programului. 1. Pentru a intra în modul utilizator apăsaţi lung şi simultan Delay şi Start până când indicatorii, şi încep să clipească şi afişajul este gol. 2. Apăsaţi Delay Indicatoarele şi se sting. Indicatorul continuă să se aprindă intermitent. Afişajul indică setarea curentă: = Semnal acustic dezactivat. = Semnal acustic activat. 3. Apăsaţi Delay pentru a modifica setarea. 4. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a confirma setarea. 7.1 Multitab Activaţi această opţiune când utilizaţi tablete combinate care integrează funcţiile pentru sare, agent de clătire şi detergent. Tablete pot să conţină şi alţi agenţi de curăţenie sau de clătire. Această opţiune dezactivează eliberarea sării. Indicatorul pentru sare nu se aprinde. Când utilizaţi această opţiune se prelungeşte durata programului pentru a îmbunătăţi rezultate le curăţare şi uscare când utilizaţi tabletele combinate. Multitab nu este o opţiune permanentă şi trebuie selectată la fiecare ciclu.

32 32 Activarea Multitab Durata programului va fi mai mică. Apăsaţi Option până când se aprinde indicatorul. 7.2 EnergySaver Această opţiune reduce temperatura de la ultima fază de clătire, reducând corespunzător şi consumul de energie (aproximativ -25%). Vasele pot fi încă ude după terminarea programului. 8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE Activarea EnergySaver Apăsaţi Option până când se aprinde indicatorul. Dacă opţiunea nu este aplicabilă programului, indicatorul corespunzător nu se aprinde sau clipeşte rapid timp de câteva secunde după care se opreşte. Afişajul indică durata actualizată a programului. 1. Verificaţi dacă nivelul curent al dedurizatorului de apă corespunde durităţii apei de la reţeaua de alimentare. Dacă nu corespunde, reglaţi nivelul dedurizatorului de apă. 2. Umpleţi rezervorul pentru sare. 3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire. 4. Deschideţi robinetul de apă. 5. Porniţi un program pentru a îndepărta toate reziduurile din fabrică care încă mai pot fi în interiorul aparatului. Nu folosiţi detergent şi nu încărcaţi coşurile. Când porniţi un program, poate dura până la 5 minute până când aparatul reîncarcă răşina în dedurizatorul de apă. Pare că aparatul nu funcţionează. Faza de spălare începe doar după finalizarea acestei proceduri. Procedura se va repeta periodic. 8.1 Rezervorul pentru sare Umplerea rezervorului pentru sare 1. Rotiţi capacul rezervorului pentru sare spre stânga şi scoateţi-l. 2. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pentru sare (numai la prima utilizare). 3. Umpleţi rezervorul pentru sare folosind sare pentru maşina de spălat vase. 4. Înlăturaţi sarea din jurul orificiului rezervorului pentru sare. ATENŢIE! Folosiţi numai sare specială pentru maşina de spălat vase. Sarea este utilizată pentru a reîncărca răşina din dedurizatorul de apă şi pentru a asigura rezultate bune la spălare în utilizarea zilnică. 5. Rotiţi capacul rezervorului pentru sare spre dreapta pentru a închide rezervorul.

33 ROMÂNA 33 În timpul umplerii rezervorului pentru sare este posibil ca din acesta să se reverse apă şi sare. Pericol de coroziune. Pentru a preveni acest lucru, după ce umpleţi rezervorul pentru sare, porniţi un program. 8.2 Umplerea dozatorului pentru agent de clătire A D B C ATENŢIE! Folosiţi numai agenţi de clătire concepuţi special pentru maşinile de spălat vase. 1. Apăsaţi butonul de eliberare (D) pentru a deschide capacul (C). 2. Turnaţi agentul de clătire în dozator (A) până când lichidul ajunge în dreptul nivelului max. 3. Pentru a evita formarea excesivă de spumă curăţaţi agentul de clătire vărsat pe alături cu o lavetă absorbantă. 4. Închideţi capacul. Verificaţi dacă butonul de eliberare se blochează în poziţie. Puteţi roti selectorul cantităţii eliberate (B) între poziţia 1 (cea mai mică cantitate) şi poziţia 4 sau 6 (cea mai mare cantitate). A B MAX C D 9. UTILIZAREA ZILNICĂ 1. Deschideţi robinetul de apă. 2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de selectare a programului. Dacă indicatorul pentru sare este aprins, umpleţi rezervorul pentru sare. Dacă indicatorul pentru agent de clătire este aprins, umpleţi dozatorul pentru agent de clătire. 3. Încărcaţi coşurile. 4. Adăugaţi detergent. Dacă utilizaţi tablete combinate, activaţi opţiunea Multitab. 5. Selectaţi şi porniţi programul corect pentru tipul de încărcătură şi gradul de murdărie.

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF75511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 40 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 41 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 42 3. OPIS URZĄDZENIA... 44 4. PANEL STEROWANIA...45 5. PROGRAMY...45 6. USTAWIENIA... 47 7. OPCJE...49

Bardziej szczegółowo

ESF 8620ROW ESF 8620ROX

ESF 8620ROW ESF 8620ROX ESF 8620ROW ESF 8620ROX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT IM0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 66702 IM0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL 8316RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL74300LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76510LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76510LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESF76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESF76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESL76350LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL76350LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL76350LO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL76211LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL76211LO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...

ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS... ESF2300OW ESF2300OH ESF2300OK ESF2300OS...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

FEE53600ZM. PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL

FEE53600ZM. PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL FEE53600ZM PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3

Bardziej szczegółowo

ESL 74561RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESL 74561RO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESL 74561RO...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL

Bardziej szczegółowo

ESF7466ROX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESF7466ROX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESF7466ROX PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESF75531LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESF75531LX PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7 5. PROGRAMY...8 6. USTAWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: ESF6201LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 15 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 28 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 42 PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 40 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 41 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 42 3. OPIS URZĄDZENIA... 44 4. PANEL STEROWANIA...45 5. PROGRAMY...45 6. USTAWIENIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA

SPIS TREŚCI Z MYŚLĄ O TOBIE OBSŁUGA KLIENTA 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7 5. PROGRAMY...7 6. USTAWIENIA...

Bardziej szczegółowo

ESL75310LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESL75310LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESL75310LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL75330LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESL75330LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESL75330LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESF74513LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESF74513LX. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESF74513LX PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT VI0P

Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT VI0P PL Instrukcja obsługi Zmywarka FAVORIT 55602 VI0P 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zmywarka JGVX60628

Instrukcja obsługi. Zmywarka JGVX60628 PL Instrukcja obsługi Zmywarka JGVX60628 2 SPIS TREŚCI Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące 4 bezpieczeństwa Opis urządzenia 5 Panel sterowania 6 Programy 7 Ustawienia 9 Opcje 13 Przed

Bardziej szczegółowo

ESL7721RA. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESL7721RA. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESL7721RA PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL8550RO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESL8550RO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESL8550RO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESI 8810RAX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ESI 8810RAX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESI 8810RAX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

ESL7740RO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi

ESL7740RO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi ESL7740RO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 3. OPIS URZĄDZENIA... 6 4. PANEL STEROWANIA...7

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Zmywarka ESL63010

instrukcja obsługi Zmywarka ESL63010 instrukcja obsługi Zmywarka ESL63010 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012

instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012 instrukcja obsługi Zmywarka ESF63012 2 electrolux SPIS TREŚCI Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C.

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C. Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: 8017709151225 OPIS URZĄDZENIA Zmywarka do kuchni bez cokołów i uchwytów (drzwi o wys.840-885 mm) Automatyczny system

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18

SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18 SPIS TREŚCI PL PRZED UŻYCIEM ZMYWARKI STRONA 18 PORADY ODNOŚNIE OCHRONY ŚRODOWISKA STRONA 18 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE STRONA 18 JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ I WODĘ STRONA 18 JAK NAPEŁNIĆ ZBIORNIK

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Czajnik elektryczny Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do korzystania z czajnika. Instrukcję należy zachować do skorzystania z niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem frytownicy! 1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami instrukcji. 2. Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at HP8116. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  HP8116. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 PL Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW... EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 F G E D B C A 2 Bezpieczeństwo Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo