AACC ATAF AIRSPACE COORDINATION CENTRE centrum koordynacji ruchu lotniczego przestrzeni powietrznej taktycznych sił powietrznych NATO (ATAF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AACC ATAF AIRSPACE COORDINATION CENTRE centrum koordynacji ruchu lotniczego przestrzeni powietrznej taktycznych sił powietrznych NATO (ATAF)"

Transkrypt

1 A ARMY armia; siły lądowe A AUSTRIA Austria A/C AIRCRAFT samolot A/D ANALOG-TO-DIGITAL analogowo - cyfrowy A/DC ANALOG TO DIGITAL CONVERTER przetwornik analogowo - cyfrowy A/E AIRFIELDS ENGINEERING inżynieria lotniskowa A/F AIRFIELD lotnisko A/G AIR-TO-GROUND powietrze - ziemia A/N ALPHANUMERIC alfanumeryczny A/S ANTI-SUBMARINE przeciw okrętom podwodnym AA AIR ARMAMENT uzbrojenie lotnicze AA AIR-TO-AIR powietrze - powietrze AAA ANTI AIRCRAFT ARTILLERY artyleria przeciwlotnicza AABCP ADVANCED AIRBORNE COMMAND POST wysunięte powietrzne stanowisko dowodzenia AABNCP ADVANCED AIRBORNE NATIONAL COMMAND POST narodowe wysunięte powietrzne stanowisko dowodzenia AAC ALASKAN AIR COMMAND Dowództwo Sił Powietrznych USA na Alasce AACC ATAF AIRSPACE COORDINATION CENTRE centrum koordynacji ruchu lotniczego przestrzeni powietrznej taktycznych sił powietrznych NATO (ATAF) AACOMS ARMY AREA COMMUNICATIONS SYSTEM rejonowy system łączności sił lądowych AACS AIRWAYS AND AIR COMMUNICATIONS SERVICE służba obsług linii lotniczych i komunikacji powietrznej AAD ADVANCED AMMUNITION DEPOT wysunięty skład amunicji AADC ADVANCED AVIONICS DIGITAL COMPUTER komputer lotniczy nowej generacji AADC AREA AIR DEFENCE COMMANDER dowódca rejonu obrony powietrznej AADCOM ARMY AIR DEFENCE COMMAND dowództwo obrony przeciwlotniczej sił lądowych AADCP ARMY AIR DEFENCE COMMAND POST stanowisko dowodzenia obrony przeciwlotniczej sił lądowych AADGE ALLIED AIR DEFENSE GROUND ENVIRONMENT (ACE) system obrony powietrznej PSZ NATO w Europie (ACE) AADNS AUTOMATIC AIR DEFENSE NOTIFICATION SYSTEM automatyczny system notyfikacji obrony powietrznej AADSACS ARMY AIR DEFENSE SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM system rozpoznania i dowodzenia obrony przeciwlotniczej sił lądowych AAF ALLIED AIR FORCES Połączone Siły Powietrzne NATO AAFCE ALLIED AIR FORCES CENTRAL EUROPE (RAMSTEIN, GE) Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Środkowej AAFNE ALLIED AIR FORCES NORTHERN EUROPE Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Północnej AAFSE ALLIED AIR FORCES SOUTHERN EUROPE Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Południowej AAG AEROMEDICAL AIRLIFT GROUP grupa medyczna transportowana drogą powietrzną AAIG ACE ANNUAL INFRASTRUCTURE GUIDANCE coroczne wytyczne w zakresie infrastruktury Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AAIP ACE ACCIS IMPLEMENTATION PLAN plan wdrażania zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania (ACCIS) w dowództwie PSZ NATO w Europie (ACE) AAM AIR TO AIR MISSILE pocisk rakietowy klasy powietrze - powietrze AAMG ANTI-AIRCRAFT MACHINE GUN przeciwlotniczy karabin maszynowy AAMS AREA AIRSPACE MANAGEMENT SYSTEM system zarządzania przestrzenią powietrzną AAOC ANTI-AIRCRAFT OPERATION CENTRE (SHAPE) centrum operacyjne obrony powietrznej AAOC ARMY AIR OPERATIONS operacje lotnictwa sił lądowych AAP ALLIED ADMINISTRATIVE PUBLICATION(S) publikacje dotyczące administracji NATO AAR AIR-TO-AIR REFUELLING tankowanie w powietrzu AAR AUTOMATIC ALTERNATIVE ROUTING automatyczne alternatywne kierowanie ruchem AAS AEROMEDICAL AIRLIFT SQUADRON eskadra medyczna AAS AEROSPACE APPLICATION STUDY ocena wykorzystania przestrzeni powietrznej AAS ARCHITECTURAL ADP SYSTEM system architekturowy przetwarzania danych AASC ARMY AUTOMATION STEERING COMMITEE komitet sił lądowych ds. automatycznego sterowania AAW ANTI AIR WARFARE przeciwlotnicze działania bojowe AAW ANTI-AIRCRAFT AUTOMATIC WEAPON automatyczna broń przeciwlotnicza AAWA ANTI-AIR WARFARE AREA rejon przeciwlotniczych działań bojowych AAWC ANTI AIR WARFARE COORDINATOR/COMMANDER koordynator (dowódca) przeciwlotniczych działań bojowych AB AIR BASE baza lotnicza AB AIR BURST powietrzny wybuch jądrowy ABC ATOMIC, BIOLOGICAL AND CHEMICAL atomowy, biologiczny, chemiczny ABC (NATIONS) AMERICA,BRITAIN,CANADA Ameryka, Wielka Brytania, Kanada ABCA (NATIONS) AMERICA,BRITAIN,CANADA, AUSTRALIA Ameryka, Wielka Brytania, Kanada, Australia ABCC AIRBORNE COMMAND AND CONTROL lotnicze środki dowodzenia i kierowania ABCCC AIRBORNE BATTLEFIELD COMMAND AND CONTROL CENTRE powietrzne centrum dowodzenia i kierowania działaniami bojowymi ABCCC AIRBORNE COMMAND,CONTROL AND COMMUNICATIONS lotnicze środki dowodzenia, kierowania i łączności ABCCIS AIR BASE COMMAND AND CONTROL INFORMATION SYSTEM system dowodzenia i kierowania bazy lotniczej 1

2 ABDR AIRFIELD BATTLE DAMAGE REPAIR naprawa i remont infrastruktury lotniskowej uszkodzonej w wyniku działań bojowych przeciwnika ABER AVERAGE BIT ERROR RATE średnia procentowa stopa błędów ABG AIR BASE GROUP grupa bazy lotniczej ABM ANTI BALLISTIC MISSILE rakieta antybalistyczna ABNOC AIRBORNE COMMAND POST powietrzne stanowisko dowodzenia ABNOC AIRBORNE OPERATIONS CENTRE powietrzne centrum operacyjne ABUS ACCEPTED BUT UNINSTALLED SYSTEM (STRADIS) system akceptowany lecz nie instalowany ABW AIR BASE WING skrzydło bazy lotniczej AC AD HOC COMMITTEE komitet doraźny AC AIRCRAFT samolot, aparat latający ACA ARMS/AIRSPACE CONTROL AGREEMENT(S)/AUTHORITY porozumienie kontroli uzbrojenia; władze przestrzeni powietrznej ACAMP ALLIED CAMOUFLAGE AND CONCEALMENT PUBLICATION(S) publikacje dotyczące maskowania i ukryć ACAP ANALYSIST CAPABILITY możliwości analityczne ACAWS ADVISORY,CAUTION AND WARNING SYSTEM (COCKPIT MODIFICATION) system doradztwa i ostrzegania ACBA ALLIED COMMAND BALTIC APPROACHES Połączone Dowództwo Obszaru Cieśnin Bałtyku ACBA-CCIS ALLIED COMMAND BALTIC APPROACHES CCIS system dowodzenia i kierowania Połączonego Dowództwa Obszaru Cieśnin Bałtyku ACC ACCUMULATOR akumulator ACC AIR/AIRSPACE CONTROL CENTRE ośrodek kontroli przestrzeni powietrznej ACC AIRSPACE COORDINATION CENTER ośrodek koordynacji ruchu lotniczego ACC ALLIED CONTROL CENTRE centrum kierowania NATO ACC ALTERNATE CONTROL CENTRE (SATCOM) zapasowe centrum kierowania (SATCOM) ACC ARMY COMMUNICATIONS COMMAND dowództwo łączności sił lądowych ACC AUTODIN COMMUNICATIONS CONTROL kierowanie łącznością systemu AUTODIN ACCC ACE COMMAND AND CONTROL COUNCIL rada dowodzenia i kierowania Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACCDS AREA CONTROL CENTER DISPLAY SYSTEM system zobrazowania centrum kontroli obszaru ACCHAN ALLIED COMMAND CHANNEL (NORTHWOOD, UK) Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO Strefy Kanału La Manche ACCIS AUTOMATED COMMAND AND CONTROL INFORMATION SYSTEM zautomatyzowany system dowodzenia ACCNET ARMY COMMAND AND CONTROL NETWORK sieć dowodzenia i kierowania sił lądowych ACCS AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM system dowodzenia i kierowania lotnictwem i kierowania ACCS AIRBORNE COMMAND AND CONTROL SEGMENT powietrzny element dowodzenia i kierowania ACCS AIRBORNE COMMAND AND CONTROL SQUADRON eskadra powietrznych środków dowodzenia i kierowania ACCS AMPHIBIOUS COMMAND AND CONTROL SYSTEM system dowodzenia i kierowania desantem morskim ACCS ARMY COMMAND AND CONTROL SYSTEM system dowodzenia i kierowania siłami lądowymi ACCS AUTOMATED COMMUNICATIONS CONTROL SYSTEM zautomatyzowany system kierowania łącznością ACCS MOR ACCS MILITARY OPERATIONAL REQUIREMENTS wymagania operacyjno - wojskowe ACCS ACCS(T) AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM (TEAM) system dowodzenia i kierowania siłami powietrznymi ACCSA ALLIED COMMUNICATIONS AND COMPUTER SECURITY AGENCY agencja NATO ds. bezpieczeństwa komputerów i telekomunikacji ACCST AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM TEAM zespół systemu dowodzenia i kierowania lotnictwem ACCW AIRBORNE COMMAND AND CONTROL WING skrzydło powietrznych środków dowodzenia i kierowana ACD TO ADD/CHANGE OR DELETE dodać (zmienić) lub usunąć ACDS AUTOMATIC COUNTERMEASURE DISPENSING SYSTEM automatyczny system sterowania przeciwdziałaniem ACE ALLIED COMMAND EUROPE Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie ACE ACCIS ALLIED COMMAND EUROPE AUTOMATED CCIS zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACE IEP ACE INFORMATION EXCHANGE PLAN plan wymiany informacji Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACE NET ACE COMMUNICATIONS NETWORK (SHAPE TECHN.CENTRE) sieć telekomunikacyjna Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACE TACS ACE TACTICAL AIR CONTROL SYSTEM system kierowania lotnictwem taktycznym Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACEADGE ALLIED COMMAND EUROPE AIR DEFENSE GROUND ENVIRONMENT system obrony powietrznej NATO w Europie ACED ADVANCED COMMUNICATIONS EQUIPMENT DEPOT wysunięty skład sprzętu łączności ACEHIGH ACE TROPOSCATTER COMMUNICATIONS SYSTEM system łączności troposferycznej Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACEHIGH PRIMARY ACE TRANSMISSION NETWORK pierwotnia sieć teletransmisyjna Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACELIP ACE LONG-TERM INFRASTRUCTURE PLAN długoterminowy plan infrastruktury Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACELIP ACE LONG-TERM INFRASTRUCTURE PROGRAMME długoterminowy program infrastruktury Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACEMET ACE METEOROLOGICAL SERVICE służba meteorologiczna Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACENET ACE NETWORK DATA BASE baza danych sieci Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ACEREP ACE REPORTING SYSTEM system meldunkowy Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) 2

3 ACETACS ACE TACTICAL AIR CONTROL SYSTEM taktyczny system kontroli obszaru powietrznego PSZ NATO w Europie(ACE) ACEWS AUTOMATED COMPUTER-ASSISTED ELECTRONIC WARFARE SYSTEM (UK) zautomatyzowany system walki radioelektronicznej (WB) ACG AMPHIBIOUS COMBAT GROUP zespół sił lądowania desantu morskiego ACI ANALYTICAL CONDITION INSPECTION sprawdzenie warunków analitycznych ACIA ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS INTERFACE ADAPTER asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego ACIL ALLIED COMMAND EUROPE INSTALLATION LIST wykaz obiektów PSZ NATO w Europie (ACE) ACINTEL ASSISTENT CHIEF OF STAFF, INTELLIGENCE asystent szefa sztabu ds. rozpoznania ACK ACKNOWLEDGED potwierdzenie ACLANT ALLIED COMMAND ATLANTIC (NORFOLK, USA) Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku ACLANTREP ALLIED COMMAND ATLANTIC REPORTING SYSTEM system meldunkowy Dowództwa PSZ NATO na Atlantyku (ACLANT) ACM ADVANCED CRUISE MISSILE rakieta manewrująca nowej generacji ACM ASSOCATION FOR COMPUTER MACHINERY Towarzystwo Techniki Komputerowej ACMB AFCENT CCIS COMPUTER-EQUIPMENT BOARD rada AFCENT ds. sprzętu komputerowego ACMO AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEMS MANAGEMENT ORGANIZATION organizacja ds. zarządzania systemami dowodzenia i kierowania sił powietrznych ACMR AIR COMBAT MANOEUVRING RANGE poligon przeznaczony do ćwiczeń walk powietrznych ACMS ARMY WWMCCS CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM zarządzanie konfiguracją systemu dowodzenia i kierowania SZ USA (WWMCCS) w wojskach lądowych ACO ADMIN COMPUTER OPERATIONS administracyjne operacje komputerowe ACO AIRSPACE COORDINATION ORDER rozkaz koordynacyjny przestrzeni powietrznej ACOC AIR COMMAND OPERATIONS CENTRE (STC) centrum dowodzenia działaniami bojowymi lotnictwa ACOC AREA COMMUNICATIONS OPERATION CENTER ośrodek operacyjny łączności obszaru ACOS ASSISTANT CHIEF OF STAFF asystent szefa sztabu ACP ADVANCED COMMAND POST (AFSOUTH) wysunięte stanowisko dowodzenia ACP AIRSPACE CONTROL PLAN plan kontroli przestrzeni powietrznej ACP ALLIED COMMUNICATIONS PUBLICATION (OR PROCEDURES) wydawnictwo (lub procedury) PSZ NATO w zakresie łączności ACQ ACQUISITION(RADAR) radar ostrzegawczy ACR AIRFIELD CONTROL RADAR stacja radiolokacyjna kontroli lotniska ACR AIRSPACE CONTROL REQUEST żądanie kontroli przestrzeni powietrznej ACRC ALTERNATIVE CONTROL AND REPORTING CENTRE (AD) zapasowe centrum kierowania i meldowania (obrony przeciwlotniczej) ACRITH HIGH ACCURACY ARITHMETIC FACILITY (MICROCODE) urządzenie arytmetyczne o dużej dokładności ACS AIRWAYS COMMUNICATION STATION stacja komunikacyjna korytarza powietrznego ACS ARMAMENT CONTROL SYSTEM system kontroli uzbrojenia ACS ARTILLERY COMPUTER SYSTEM artyleryjski system komputerowy ACS AUTOMATED CONTROL SYSTEM zautomatyzowany system kierowania ACSA ALLIED COMMUNICATION SECURITY AGENCY agencja NATO ds. bezpieczeństwa łączności ACSI ASSISTANT CHIEF-OF-STAFF, INTELLIGENCE asystent szefa sztabu ds. rozpoznania ACSM ASSEMBLIES, COMPONENTS, SPARE PARTS, MATERIALS zestawy, elementy, części zamienne, materiały ACT AUTHORIZATION CHANGE TIME czas zmiany autoryzacji ACTICE ACTIMED AGENCY FOR COORDINATION OF INLAND SURFACE TRANSPORT IN C EUR AGENCY FOR COORDINATION OF TRANSPORT IN THE MEDITERRANEAN agencja ds. koordynacji transportu Europy Środkowej ACU AIR CONTROL UNIT jednostka kierowania lotnictwem agencja ds. koordynacji transportu w obszarze Morza Śródziemnego ACU AUTOMATIC CONTROL UNIT automatyczne urządzenie sterujące ACW AIRCRAFT CONTROL WARNING wykrywanie i powiadamianie przeciwlotnicze ACXSVC AIRCRAFT CROSS SERVICING SYSTEM służba zabezpieczająca działania lotnictwa z obcych baz (lotnisk) AD ACE DIRECTIVE dyrektywa Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AD AIR DEFENSE obrona powietrzna AD AIR DIRECTIVE dyrektywa sił powietrznych AD AIR DIVISION dywizja lotnicza AD AIRBORNE DISPERSAL rozproszenie sił powietrznodesantowych AD ANALOG TO DIGITAL (CONVERTER) analogowo-cyfrowy (konwerter) AD APPLICATION DESIGN projekt aplikacyjny ADA AIR DEFENSE ARTILLERY/AREA artyleria przeciwlotnicza; rejon obrony powietrznej ADA AIRBORNE DATA AUTOMATION automatyzacja danych pokładowych ADA NATO APPROVED HIGHER ORDER PROGRAMMING LANGUAGE nazwa języka programowania ADA ADA SYSTEMS ACTION DATA AUTOMATION SYSTEM urządzenie do automatycznego przetwarzania danych dotyczących celu i korekcji lotu ADADS ACE CCIS ADP DESIGN AND DEVELOPMENT SPECIFICATION specyfikacje projektowania i rozwoju systemów przetwarzania danych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ADAIC ADA INFORMATION CLEARINGHOUSE (PENTAGON,WASH DC) ośrodek informacyjny obrony przeciwlotniczej ADAS AUTOMATIC DATA ANALYSIS SYSTEM system automatycznej analizy danych 3

4 ADASCC ADA SUPPORT & CONTROL CAPABILITY (AT NICSMA) możliwość wspomagania i kierowania obrony przeciwlotniczej ADATP ALLIED DATA PROCESSING PUBLICATION wydawnictwo NATO w zakresie przetwarzania danych ADATP ALLIED DATA PUBLICATION wydawnictwo NATO w zakresie danych ADATS AIR DEFENCE ANTI-TANK SYSTEM przeciwlotniczy i przeciwpancerny zestaw rakietowy ADC AIR DEFENSE COMMMAND /COMMANDER /COMPONENT / CONTROLLER dowództwo (dowódca, element) obrony powietrznej ADC ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTER przetwornik analogowo-cyfrowy ADC AUTOMATIC DATA COMMUNICATIONS automatyczne przesyłanie danych ADCA ARMS CONTROL AND DISARMAMENT AGENCY agencja ds. kontroli broni i rozbrojenia ADCC AIR DEFENCE CONTROL CENTRE ośrodek kierowania obroną powietrzną ADCCP ADVANCED DATA COMMUNICATIONS CONTROL PROCEDURE procedury sterujące przesyłaniem danych (w systemach łączności) ADCCS AIR DEFENCE COMMAND AND CONTROL SYSTEM system dowodzenia i kierowania obroną powietrzną ADCIS AIR DEFENCE COMMAND INFORMATION SYSTEM system dowodzenia obroną powietrzną ADCRS AUTOMATIC DATA COLLECTION AND REPORTING SYSTEM automatyczny system zbierania danych i meldowania ADDHS AUTOMATIC DEFENSE DATA HANDLING SYSTEM automatyczny system przetwarzania danych dla celów wojskowych ADDM ADAPTION DATA DICTIONARY MASTER wzorzec słownika danych adaptacyjnych ADDR ADDRESS adres ADE ADDITIONAL DRIVE ELECTRONICS dodatkowy napęd elektroniczny ADE ANALYSIS DATA REDUCTION & PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM analiza przekształcania danych pierwotnych i oceny funkcjonowania systemu ADEW AIR DEFENCE EARLY WARNING wczesne ostrzeganie obrony powietrznej ADEWS AIR DEFENCE ELECTRONIC WARFARE SYSTEM system walki radioelektronicznej obrony powietrznej ADF ACE DGZ FILE zbiór punktów zerowych (wybuchu) Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ADF AIR DEFENCE FIGHTER samolot myśliwski obrony powietrznej ADF APPLICATION DEFINITION FILE zbiór definicji aplikacji ADF AUXILARY DISTRIBUTION FRAME przełącznica zapasowa ADFC AIR DEFENCE FORCE COMPONENT komponent sił obrony powietrznej ADGE AIR DEFENCE GROUND ENVIRONMENT ACE,(NADGE,STRIDA 11,UKADGE) system obrony powietrznej NATO w Europie ADHC AIR DEFENSE HARDWARE COMMITTEE komitet ds. sprzętu obrony powietrznej ADI AIR DEFENSE INITIATIVE inicjatywa obrony powietrznej ADIDB AUTOMATED DCAPS INSTALLATION DATA BASE zautomatyzowana baza danych DCAPS ADIS AUTOMATIC DATA INTERCHANGE SYSTEM system automatycznej wymiany danych ADIZ AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE strefa identyfikacji samolotów w systemie obrony powietrznej ADL APPLICATION DEFINITION LANGUAGE język ADL ADL AUTOMATIC DATA LINK automatyczny kanał przesyłania danych ADM ATOMIC DEMOLITION MUNITION ruiny atomowe ADMDANFLT ADMIRAL DANISH FLEET dowódca floty duńskiej ADMIN ADMINISTRATION/ADMINISTRATIVE administracja, administracyjny ADN ACE DGZ NUMBER numer celu do zniszczenia ADNC AIR DEFENCE IDENTIFICATION CENTER ośrodek identyfikacji obrony powietrznej ADNO AIR DEFENSE NUCLEAR OPERATIONS przeciwpowietrzne operacje nuklearne ADO AFCENT DUTY OFFICER oficer dyżurny AFCENT ADO AIR DEFENCE OPERATIONS operacje przeciwpowietrzne ADOA AIR DEFENCE OPERATIONS AREA obszar operacji przeciwpowietrznej ADOC AIR DEFENSE OPERATIONS CENTER (ATAF) centrum operacyjne obrony powietrznej ADOCS ADVANCED DIGITAL OPTICAL CONTROL SYSTEM system kontroli cyfrowo-optycznej nowej generacji ADOD CUSTOMER SUPPORT DIVISION dział obsługi klienta ADOLT AIR DEFENSE OPERATIONS LIAISON TEAM zespół łącznikowy operacji przeciwpowietrznej ADOS SYSTEM SOFTWARE DIVISION oddział oprogramowania systemowego ADP ADAPTION DATA PROGRAM program danych adaptacyjnych ADP ALLIED DEFENCE PUBLICATION(S) wojskowe publikacje NATO ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING automatyczne przetwarzanie danych ADP AUTOMATIC DELETION PROCEDURE procedura automatycznego kasowania ADPE AUTOMATED DATA SYSTEMS INTEROPERABILITY AGENCY agencja ds. interoperacyjności zautomatyzowanych systemów danych ADPE AUTOMATIC DATA PROCESSING EQUIPMENT sprzęt informatyczny, sprzęt do automatycznego przetwarzania danych ADPESP ADP EXECUTIVE STEERING COMMITEE komitet ds. kierowania przetwarzaniem danych ADPG AIR DEFENSE PLANNING GROUP grupa planowania obrony powietrznej ADPOC AIR DEFENCE POINTS OF CONTACT punkt kontaktowy obrony powietrznej ADPPC AIR DEFENCE PLANS,PROGRAMMES AND COST plany, programy i koszt obrony powietrznej ADPR ADP REQUIREMENT zapotrzebowanie na automatyczne przetwarzanie danych ADPS AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM system automatycznego przetwarzania danych 4

5 ADR AIR DEFENCE REGION rejon obrony powietrznej ADR AIRBASE DAMAGE REPORT meldunek o zniszczeniach w bazie lotniczej ADR AIRFIELD DAMAGE REPAIR naprawa zniszczeń lotniska ADREP AIR DEFENCE REPRESENTATIVE przedstawiciel obrony powietrznej ADRG ANALYSIS AND DESIGN REVIEW GROUP grupa ds. analizy i rozwoju ADRS AUTOMATIC DATA REPORTING SYSTEM automatyczny system składania meldunków ADS ADVANCED DECISION SYSTEMS (MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA) systemy decyzyjne nowej generacji ADS AIR DATA SYSTEM system danych o sytuacji powietrznej ADS AIR DEFENCE SHIP okręt obrony powietrznej ADS AIR DEFENCE SYSTEM system obrony powietrznej ADS AIRCREWS DEBRIEFING SYSTEM system omawiania rezultatów działań bojowych przez załogi samolotów ADS ARCHITECTURAL DESIGN STUDY ocena projektu architektonicznego ADS AUDIO DISTRIBUTION SYSTEM system dystrybucji dźwięku ADS AUTOMATIC DATA SYSTEM automatyczny system danych ADSAF AUTOMATIC DATA SYSTEM WITHIN ARMY IN FIELD automatyczny system danych w siłach lądowych rozwiniętych w warunkach polowych ADSC AIR DEFENSE SOFTWARE COMMITEE komitet ds. oprogramowania systemów komputerowych wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej ADSCCC AIR DEFENCE SOFTWARE CONFIGURATION CONTROL COMMITTEE (ADSC) komitet ds. konfiguracji oprogramowania dla obrony przeciwlotniczej ADSD AIR DEFENCE SYSTEMS DIRECTORATE zarząd systemów obrony powietrznej ADSEL ADDRESS SELECTIVE SSR SYSTEM system selektywnego adresowania ADSIA ALLIED DATA SYSTEMS INTEROPERABILITY AGENCY agencja NATO ds. interoperacyjności systemów danych ADT AUTOMATED DATA TRANSMISSION automatyczna transmisja danych ADT AUTOMATIC DETECTION AND TRACK automatyczne wykrywanie i śledzenie ADT AUTOMATIC DIAL-UP TEST (CIRCUIT) test automatycznego wybierania ADTS ACE DATA TRANSFER SERVICE/SYSTEM system przesyłania danych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ADU AUXILLARY DISPLAY UNIT pomocnicze urządzenie wyświetlające ADV AIR DEFENCE VERSION wersja obrony powietrznej ADW AIR DELIVERED WEAPON broń przenoszona drogą powietrzną ADWG AUGMENTED DOCUMENTATION WORKING GROUP (AECMA) grupa robocza ds. dokumentacji ADWS AIR DEFENCE WEAPON SYSTEM system uzbrojenia przeciwlotniczego ADX AUTOMATIC/AUTOMATED DATA EXCHANGE automatyczna komutacja danych AE ACRONYM ENCYCLOPEDIA słownik skrótów AE APPLICATIONS EXECUTIVE wykonanie aplikacji AECM ACTIVE ELECTRONIC COUNTER MEASURE aktywne przeciwdziałanie radioelektroniczne AED ALPHANUMERIC ENTRY DEVICE wejściowe urządzenie alfanumeryczne AEGIS AEW GROUND INTERPRETATION SEGMENT element naziemny powietrznego systemu wczesnego ostrzegania AEGIS AIRBORNE EARLY WARNING GROUND INTEGRATION SEGMENT element naziemny powietrznego systemu wczesnego ostrzegania AEP ALLIED ENGINEERING PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie inżynierii AETP ALLIED ELECTRONICS PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie elektroniki AETS AREA ELECTRONIC THREAT STUDY studium zagrożenia elektronicznego obszaru AEW AIRBORNE EARLY WARNING (RADAR PICKET AIRCRAFT) powietrzny system wczesnego ostrzegania (posterunek radiolokacyjny na samolocie) AEW&C AIRBORNE EARLY WARNING AND CONTROL powietrzny system wczesnego ostrzegania i naprowadzania AEWSC AIRBORNE EARLY WARNING AND CONTROL SUPPORT COMMITTEE komitet ds. działania powietrznego systemu wczesnego ostrzegania i naprowadzania AEWTF AIRCREW ELECTRONIC WARFARE TACTICS FACILITY samolotowe urządzenia walki radioelektronicznej AF AIR FORCE siły powietrzne AFAD AIR FORCE AQUISITION DOCUMENT dokument wykrycia celu sił powietrznych AFAF AIR FORCE AUXILIARY FIELD zapasowe lotnisko sił powietrznych AFAP ARTILLERY FIRED ATOMIC PROJECTILES nuklearne pociski artyleryjskie AFAS ATTAIN AND MAINTAIN A FAVOURABLE AIR SITUATION (KMC) zdobycie i utrzymanie dogodnej sytuacji w powietrzu AFB AIR FORCE BASE baza sił powietrznych AFC AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL automatyczna regulacja częstotliwości AFCAC AIR FORCE COMPUTER ACQUISITION CENTER komputerowy ośrodek zbierania danych o celach powietrznych AFCC AIR FORCE COMMUNICATIONS COMMAND dowództwo łączności sił powietrznych AFCC AIR FORCE COMPONENT COMMANDER dowódca komponentu lotniczego AFCE ALLIED FORCES,CENTRAL EUROPE Połączone Siły Zbrojne NATO Europy Środkowej AFCENT ALLIED FORCES CENTRAL EUROPE (BRUNSSUM, NL) Połączone Siły Zbrojne NATO Europy Środkowej AFCIP AFCENT INFRASTRUCTURE PROGRAM program infrastruktury PSZ NATO Europy Środkowej (AFCENT) AFCLIP AFCENT LONGTERM INFRASTRUCTURE PLANNING długoterminowe planowanie infrastruktury PSZ NATO Europy Środkowej (AFCENT) 5

6 AFCRWG AADGE FUTURE COMPUTING REQUIREMENT WORKING GROUP grupa robocza ds. komputeryzacji perspektywicznego systemu obrony powietrznej (AADGE) AFD AAFCE DIRECTIVE dyrektywa dowódcy Połączonych Sił Powietrznych NATO Europy Środkowej AFDAA AIR FORCE COMPUTER ACQUISITION OFFICE komputerowe biuro zbierania danych o celach powietrznych AFDSDC AIR FORCE DATA SYSTEM DESIGN CENTER ośrodek projektowy systemów danych sił powietrznych AFEWC AIR FORCE (US) ELECTRONIC WARFARE CENTRE ośrodek walki radioelektronicznej sił powietrznych (USA) AFIT AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY Instytut Techniki Sił Powietrznych AFLANT AIR FORCE ATLANTIC (US) Siły Powietrzne Atlantyku (USA) AFLC AIR FORCE LOGISTICS COMMAND szefostwo logistyczne sił powietrznych AFM AIR FORCES MANUAL (US) regulamin sił powietrznych AFMD AIR FORCE OF THE MILITARY DISTRICTS siły powietrzne okręgu powietrznego AFMED ALLIED FORCES MEDITERRANEAN Połączone Siły Zbrojne NATO Morza Śródziemnego AFNON ALLIED FORCES NORTH NORWAY Połączone Siły Zbrojne NATO Norwegii Północnej AFNORTH AFOTEC ALLIED FORCES NORTHERN EUROPE (KOLSAAS, NEAR OSLO, NO) AIR FORCE OPERATIONAL TEST AND EVALUATION CENTER (US) Połączone Siły Zbrojne NATO Europy Północnej AFR AIR FORCE REGULATION (US) regulamin sił powietrznych (USA) AFRES AIR FORCE RESERVE rezerwa sił powietrznych ośrodek sprawdzania i oceny założeń operacyjnych wykorzystania sił powietrznych AFS ACE FORCES STANDARD standard sił zbrojnych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AFS AIR FORCE STATION baza sił powietrznych AFSATCOM AIR FORCE SATELLITE COMMUNICATIONS (US) łączność satelitarna sił powietrznych (USA) AFSCS AIR FORCE SATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEM system łączności satelitarnej sił powietrznych AFSONOR ALLIED FORCES SOUTH NORWAY Połączone Siły NATO Norwegii Południowej AFSOUTH ALLIED FORCES SOUTHERN EUROPE (NAPLES, IT) Połączone Siły Zbrojne NATO Południowej Europy AFT AUTOMATIC FREQUENCY TRACKING automatyczna regulacja częstotliwości AFT AVAILABLE FILE TABLE tablica zbiorów dostępnych AFTN AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK sieć telekomunikacyjna stałej radionawigacji AFTO AIR FORCE TECHNICAL ORDER rozkaz techniczny dla sił powietrznych AFU ASSAULT FIRE UNIT jednostka uderzeniowa AFV ARMOURED FIGHTING VEHICLE opancerzony wóz bojowy AFWIS AIR FORCE WIS (WWMCCS INFORMATION SYSTEM) podsystem sił powietrznych systemu dowodzenia i kierowania SZ USA (WWMCCS) AG ARMY GROUP grupa armii AGC AUTOMATIC GAIN CONTROL automatyczna regulacja wzmocnienia AGE AEROSPACE GROUND EQUIPMENT (MAINTENANCE EQUIPMENT) AGL ABOVE GROUND LEVEL powyżej poziomu ziemi wyposażenie naziemne techniki lotniczo-rakietowej AGM AIR TO GROUND MISSILE pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia AGZ ACTUAL GROUND ZERO rzeczywiste epicentrum wybuchu (atomowego) AH ATTACK OR ARMED HELICOPTER śmigłowiec uzbrojony AHOB ACTUAL HEIGHT OF BURST rzeczywista wysokość wybuchu (atomowego) AHP ALLIED HYDROGRAPHIC PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie hydrografii AHWGADAD AD-HOC WORKING GROUP ON ADA DEVELOPMENTS doraźna grupa robocza ds. rozwoju obrony przeciwlotniczej AHWGRI AD HOC WORKING GROUP ON RADAR INTEGRATION doraźna grupa robocza ds. integracji radiolokacji AI AIR INTERDICTION izolacja powietrzna rejonu działań bojowych AI ARTIFICAL INTELLIGENCE sztuczna inteligencja AICV ARMOURED INFANTRY COMBAT VEHICLE transporter opancerzony AID AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT agencja ds. rozwoju międzynarodowego AID AUTODIN INTERFACE DEVICE interfejs systemu AUTODIN AIDES ANALYSIS INTELLIGENCE DISSEMINATION AND EXPLOITATION SYSTEM system rozpowszechniania i wykorzystywania danych uzyskiwanych ze powietrznych AIDHS ACE INTELLIGENCE DATA HANDLING SYSTEM system przetwarzania danych rozpoznawczych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AIDS AUTOMATED INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM (VII CORPS) zautomatyzowany system przetwarzania informacji AIE ADA INTEGRATED ENVIROMENT (USAF TERM) zintegrowana obrona przeciwlotnicza AIFS ACE INFORMATION FLOW SYSTEM system obiegu informacji Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AIFV ARMOURED INFANTRY FIGHTING VEHICLE opancerzony pojazd bojowy piechoty AIG ADDRESS INDICATING GROUP (FOR MESSAGE DISTRIBUTION) grupa adresowa AIM AIR INTERCEPT MISSILE rakietowy pocisk przeciwlotniczy AIMS AVIONICS INTERMEDIATE MAINTENANCE SHOP warsztat remontu średniego płatowców AINCA ACE INTELLIGENCE COMMUNICATIONS ARCHITECTURE architektura łączności rozpoznania Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) 6

7 AINPS ACE INTERGRATED NUCLEAIR PLANNING SYSTEM zintegrowany system planowania nuklearnego Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AINTP ALLIED INTELLIGENCE PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie rozpoznania AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie żeglugi powietrznej AIP ATOC IMPLEMENTATION PLAN plan wdrożenia centrum dowodzenia operacją powietrzną AIR ANNUAL INFRASTRUCTURE REPORT roczny meldunek o infrastrukturze AIR AREA OF INTELLIGENCE RESPONSIBILITY obszar odpowiedzialności rozpoznania AIR ARMAMENT INITIATIVES AND REQUIREMENTS zestawienie inicjatyw i wymogów w zakresie uzbrojenia AIR STAT AIR DEFENSE STATUS REPORT meldunek o stanie systemu obrony powietrznej AIRBALTAP ALLIED AIR FORCE BALTIC APPROACHES (KARUP, DA) Połączone Siły Powietrzne NATO Obszaru Cieśnin Bałtyku AIRCENT ALLIED AIR FORCES CENTRAL EUROPE Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Środkowej AIRDEF AIR DEFENCE DIVISION (SHAPE) oddział obrony powietrznej Kwatery Głównej Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) AIRNON ALLIED AIR FORCES NORTH NORWAY (BODO, NO) Połączone Siły Powietrzne NATO Norwegii Północnej AIRNORTH ALLIED AIR FORCES NORTHERN EUROPE Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Północnej AIROFEX AIR OFFENSIVE EXERCISE ćwiczenie ofensywne sił powietrznych AIRSONOR ALLIED AIR FORCES SOUTH NORWAY (OSLO, NO) Połączone Siły Powietrzne NATO Norwegii Południowej AIRSOUTH ALLIED AIR FORCES SOUTHERN EUROPE (NAPLES, IT) Połączone Siły Powietrzne NATO Europy Południowej AIS ADVANCED IDENTIFICATION SYSTEM system identyfikacyjny nowej generacji AIS AIR INFORMATION SERVICE system informacyjny sił powietrznych AIS AUTOMATED INFORMATION SYSTEM (SHAPE) zautomatyzowany system informacyjny AISG ADA IMPLEMENTATION SUB-GROUP podgrupa ds. zaopatrywania obrony przeciwlotniczej AISIM AUTOMATED INTERACTIVE SIMULATION MODELLING TOOL zautomatyzowane interakcyjne narzędzia modelowania symulacyjnego AISWG AIR INTERFACE SUB WORKING GROUP grupa robocza ds. współdziałania z lotnictwem AIU ANTENNA INTERFACE UNIT urządzenie interfejsu anteny AJ ANTI-JAM przeciwzakłócacz; przeciwzakłóceniowy AJU ACCESS JACK UNIT blok przyłączeniowy łącznicy AKDC AUTOMATIC KEY DISTRIBUTION CENTRE centrum dystrybucji kluczy AL ALBANIA Albania ALARM AIR-LAUNCHED ANTI-RADAR MISSILE przeciwradiolokacyjny pocisk rakietowy klasy powietrze - ziemia ALARM ACK ALARM ACKNOWLEDGED potwierdzenie alarmu ALC AIR LOGISTICS CENTRE/COMMAND centrum (dowództwo) logistyki sił powietrznych ALCC AIR LIFT COORDINATION CENTER centrum koordynacji przerzutu drogą lotniczą ALCM AIR LAUNCHED CRUISE MISSILE pocisk manewrujący wystrzeliwany z samolotu ALCOP ALTERNATE COMMAND POST zapasowe stanowisko dowodzenia ALD AIRLIFT DIVISION dywizja lotnictwa transportowego ALEXPG AIR LOGISTICS EXERCISES PLANNING GROUP grupa planowania ćwiczeń logistyki sił powietrznych ALFA AIR LAND FORCES APPLICATION AGENDA harmonogram działania lotnictwa sił lądowych ALFCE ALLIED LAND FORCES CONTROL EUROPE Połączone Siły Lądowe NATO Europy Środkowej ALFSH ALLIED LAND FORCES SCHLESWIG-HOLSTEIN Połączone Siły Lądowe NATO Obszaru Schleswig - Holstein ALGOL ALGORITHMIC LANGUAGE język programowania ALGOL ALIMPREPS ALERT IMPLEMENTATION REPORTS meldunek o wprowadzeniu stanu pogotowia ALLA ALLIED LONG LINES AGENCY agencja NATO ds. łączności dalekosiężnej ALO AIR LIAISON OFFICER oficer łącznikowy lotnictwa ALP ALLIED LOGISTIC PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie logistyki ALPS ACCIDENTAL LAUNCH PROTECTION SYSTEM (US) system zabezpieczenia przed przypadkowym wystrzeleniem ALS ADA LANGUAGE SYSTEM terminologia obrony przeciwlotniczej ALS ARMY LANGUAGE SYSTEM terminologia sił lądowych ALSS ADVANCED LOGISTICS SUPPORT SITE wysunięty punkt zabezpieczenia logistycznego ALSYS ALERT SYSTEM system alarmowania ALSYS AUTOMATED LEARNING SYSTEM (ADA TRAINING SCHOOL) zautomatyzowany system nauczający ALT ALTERNATE alternatywa ALT ALTITUDE wysokość ALT ROCCENT ALTERNATE REGIONAL OPERATIONAL CONTROL CENTER zapasowe operacyjne centrum kierowania Regionem ALTPAG AAFCE LONG TERM PLANNING ADVISORY GROUP grupa doradcza dowódcy Połączonych Sił Powietrznych NATO Europy Środkowej ds. planowania długoterminowego ALU ARITHMETIC LOGIC UNIT arytmometr, jednostka arytmetyczno-logiczna AM ABOVE MENTIONED wyżej wymieniony AM ACCESS MODULE moduł dostępu AM ACE MANUAL regulamin Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AM ADDRESS MODIFICATION modyfikacja adresu AM AIRSPACE MANAGEMENT zarządzanie przestrzenią powietrzną AM AMPLITUDE MODULATION modulacja amplitudy 7

8 AM ANTE MERIDIEM (LATIN FOR : BEFORE NOON) przed południem AMC AIR MATERIAL COMMAND dowództwo zabezpieczenia materiałowo - technicznego sił powietrznych AMC AIR MISSION CONTROL kierowanie zadaniem powietrznym AMC AIRCRAFT MODIFICATION COMMITTEE komitet ds. modyfikacji samolotu AMC AIRSPACE MANAGEMENT CENTRE centrum zarządzania przestrzenią powietrzną AMCC AIR MISSION COORDINATION CELL komórka koordynacyjna lotniczego zadania bojowego AMD AMENDMENT poprawka AME AMPLITUDE MODULATION EQUIVALENT ekwiwalent modulacji amplitudy AMEDP ALLIED MEDICAL PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie służby zdrowia AMF ACE MOBILE FORCE Siły Manewrowe Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AMF(A) ACE MOBILE FORCES (AIR) (Powietrzne) Siły Manewrowe Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AMF(L) ACE MOBILE FORCES (LAND) (Lądowe) Siły Manewrowe Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AMH AUTOMATIC MESSAGE HANDLING/HANDLER automatyczne przetwarzanie komunikatów AMHS AUTOMATED MESSAGE HANDLING SYSTEM system automatycznego przetwarzania komunikatów AMIS ARMY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM system informacyjny kierowania siłami lądowymi AMLS AIRSPACE MANAGEMENT LIAISON SECTION sekcja łącznikowa zarządzania przestrzenią powietrzną AMME ARMY AUTOMATED MULTI-MEDIA EXCHANGE zautomatyzowana centrala multimedialna sił lądowych AMMS AUTOMATED MESSAGE MANAGEMENT SUBSYSTEM podsystem zarządzania komutacją wiadomości AMO ALLIED METEOROLOGICAL OFFICE biuro meteorologiczne NATO AMP ALLIED MINING PUBLICATION(S) publikacje NATO w zakresie minowania AMPE AUTOMATED MESSAGE PROCESSING EXCHANGE zautomatyzowana centrala przetwarzania komunikatów AMPN AMPLIFICATION wzmocnienie AMPS AUTOMATED MESSAGE PROCESSING SYSTEM zautomatyzowany system przetwarzania komunikatów AMRAAM ADVANCED MEDIUM-RANGE AIR-TO-AIR MISSILE pocisk rakietowy klasy powietrze - powietrze średniego zasięgu nowej generacji AMS AIRSPACE MANAGEMENT SYSTEMS systemy zarządzania przestrzenią powietrzną AMSA ALLIED MILITARY SECURITY AGENCY agencja NATO ds. bezpieczeństwa militarnego AMSC ALLIED MILITARY SECURITY CODE kod bezpieczeństwa AMSG ALLIED MILITARY SECURITY GENERAL PUBLICATION publikacje NATO w zakresie bezpieczeństwa ogólnego AMSL ABOVE MEAN SEA LEVEL powyżej średniego poziomu morza AMSP ALLIED MILITARY SECURITY PUBLICATION publikacje NATO w zakresie bezpieczeństwa militarnego AMTI AIRBORNE MOVING TARGET INDICATOR wskaźnik ruchomych celów powietrznych ANCA ALLIED NAVAL COMMUNICATIONS AGENCY (LONDON, UK) agencja NATO ds. łączności morskiej AND ASSISTANT NETWORK DIRECTOR asystent dyrektora (administratora) sieci ANDVT ADVANCED NARROW-BAND DIGITAL VOICE TERMINAL (US) wąskopasmowy terminal cyfrowy nowej generacji ANG AIR NATIONAL GUARD Siły Powietrzne Gwardii Narodowej ANGB AIR NATIONAL GUARD BASE baza lotnicza Gwardii Narodowej ANNA ARMY-NAVY-NASA-AIR FORCE siły lądowe - siły morskie - NASA - siły powietrzne ANPP ACE NUCLEAR PLANNING PROCESS proces planowania nuklearnego ANS AMERICAN NATIONAL STANDARD standard amerykański ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Amerykański Instytut Standaryzacyjny ANSPS AUTOMATED NUCLEAR STRIKE PLANNING SYSTEM zautomatyzowany system planowania uderzeń jądrowych ANT ANTENNA antena ANT/DL ANTENNA/DUMMY LOAD imitator promieniowania elektromagnetycznego ANTCF ACE NETWORK TECHNICAL CONTROL FACILITY urządzenie kontroli technicznej sieci Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AO AIR OPERATIONS operacje powietrzne AOA AMPHIBIOUS OBJECTIVE AREA obszar desantu morskiego AOA ANGLE OF ATTACK kąt uderzenia AOB AIR ORDER-OF-BATTLE lotnicze ugrupowanie bojowe AOBAC AIR ORDER OF BATTLE AND AIRCRAFT CATALOGUE katalog samolotów i lotniczych ugrupowań bojowych AOBS AIR ORDER OF BATTLE SYSTEM system lotniczego ugrupowania bojowego AOC AIR OPERATIONS CENTRE centrum operacji powietrznej AOCC AIR OPERATIONS COORDINATIONS CENTRE centrum koordynacyjne operacji powietrznej AOCP AIRBORNS OPERATIONAL COMPUTER PROGRAM program komputerowy do planowania operacji powietrznodesantowej AOI AREA OF INTEREST obszar zainteresowania AOIRS ACE OPERATIONAL INTELLIGENCE REQUIREMENTS wymagania na rozpoznanie operacyjne Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AOR AREA OF RESPONSIBILITY obszar odpowiedzialności AOS ARMY ORGANIC SHORAD organiczny system obrony powietrznej bliskiego zasięgu sił lądowych AOTN ACE OPERATIONAL TELETYPE NETWORK operacyjna sieć telegraficzna Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AOWG AEW OPERATIONS WORKING GROUP grupa operacyjna ds. powietrznego systemu wczesnego ostrzegania AP ACTIVE PORT port aktywny 8

9 AP ADAPTIVE PLANNING planowanie adaptacyjne AP ANOMALOUS PROPAGATION propagacja nieprawidłowa AP APPLICATION PROGRAMMING programowanie użytkowe AP AUTOPILOT INDICATOR wskaźnik autopilota APAG ATLANTIC POLICY ADVISORY GROUP grupa doradcza ds. polityki NATO APAR AUTHORIZED PROGRAM ANALYSIS REPORT autoryzowany meldunek analizy programu APB ALL POINTS BULLETIN biuletyn ogólny APC ARMOURED PERSONNEL CARRIER transporter opancerzony API APPLICATION PROGRAMME INTERFACE interfejs programu użytkowego API ARMOUR-PIERCING INCENDIARY przeciwpancerno-zapalający APIC ALLIED PRESS INFORMATION CENTRE centrum informacyjno-prasowe sprzymierzonych APIN ACE PROTOTYPE INTERCOMPUTER NETWORK prototypowa sieć międzykomputerowa Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) APL A PROGRAMMING LANGUAGE język programowania PAL APMIS AUTOMATED PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM zautomatyzowany system informacyjny zarządzania projektem APOD AIRPORT OF DEBARKATION port lotniczy załadunkowy APP ALLIED PROCEDURAL PUBLICATION publikacja w zakresie procedur NATO APQ ARMAMENTS PLANNING QUESTIONARY kwestionariusz planowania uzbrojenia APS AUTOMATED PROGRAMMING SYSTEM zautomatyzowany system programowania APSE (NATO) ADA PROGRAMMING SUPPORT ENVIRONMENT wspomaganie programowe obrony przeciwlotniczej APSW APPLICATION SOFTWARE oprogramowanie użytkowe APT AIR PLANNING TEAM zespół planowania lotniczego APU AUXILLIARY POWER UNIT pomocniczy blok zasilania AR ADVANCED READINESS (FGL) wzmożona gotowość bojowa AR AIR ROUTES trasa lotnicza AR ARMY REGULATION regulamin sił lądowych ARADCOM ARMY AIR DEFENCE COMMAND dowództwo obrony przeciwlotniczej sił lądowych ARCONET ARMY COMMAND AND CONTROL COMMUNICATIONS NETWORK sieć łączności dowodzenia i kierowania siłami lądowych ARCS ACQUISITION RADAR AND CONTROL SYSTEM radar ostrzegawczy i system kontroli ARDAS AMPLIFYING REPORT ON DECLARED AIR SITUATIONS meldunek uzupełniający o sytuacji w powietrzu ARDF AIRBORNE RADIO DIRECTION FINDING namierzenie źródeł promieniowania energii elektromagnetycznej ze środków powietrznych ARFA ALLIED RADIO FREQUENCY AGENCY agencja NATO ds. częstotliwości radiowych ARFCOS ARMED FORCES COURIER SERVICE (US) usługi kurierskie sił zbrojnych ARG AIR REFUELLING GROUP grupa tankowania powietrznego ARG AIR RESCUE GROUP lotnicza grupa ratownicza ARI ACTIVE RELAY INDICATOR wskaźnik przekaźnika aktywnego ARLO AIR RECONNAISSANCE LIAISON OFFICER oficer łącznikowy ds. rozpoznania powietrznego ARM ANTI-RADIATION/REACTION MISSILE pocisk rakietowy z głowicą samonaprowadzającą na źródło promieniowania AROD AIRBORNE REMOTELY OPERATED DEVICE aparat powietrzny zdalnie sterowany ARP AFCENT RECONSTRUCTION PROGRAM program odtworzenia PSZ NATO Europy Środkowej (AFCENT) ARPANET EXPERIMENTAL NETWORK (US) sieć komutacji pakietów ARPA ARQ AUTOMATIC REQUEST żądanie automatyczne ARRC ACE RAPID REACTION FORCE siły szybkiego reagowania Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ARS ADAPTIVE RATE SYSTEM system adaptacji przepływu ARS AIR REFUELLING SQUADRON eskadra tankowania powietrznego ARS AIR RESCUE SQUADRON lotnicza eskadra ratownicza ARSE AMPHIBIOUS REPLENISHMENT AT SEA uzupełnienie sił desantowych w morzu ARSUM ARMY SUMMARY ocena sił lądowych ART AVERAGE RESPONSE TIME (COCOMO TERM) średni czas odpowiedzi ARTADS ARMY TACTICAL ADS system obrony przeciwlotniczej sił lądowych ARTY ARTILLERY artyleria ARW AIR REFUELLING WING skrzydło samolotów tankowania powietrznego AS ACCESS SWITCH przełącznik dostępu AS AIR SITUATION sytuacja powietrzna AS AIR STATION baza sił powietrznych AS ALARM SENSOR czujnik alarmowy ASA AIR SURVEILLANCE AREA obszar obserwacji przestrzeni powietrznej ASA AUTOMATION SECURITY APPRAISAL automatyczna ocena bezpieczeństwa ASAC ALL SOURCE ANALYSIS CENTRE (USAREUR) centrum analityczne ASACS AIR SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM system kontroli i obserwacji przestrzeni powietrznej 9

10 ASAP AS SOON AS POSSIBLE gdy tylko będzie możliwe; jak najszybciej ASARS ADVANCED SYNTHETIC APERATURE RADAR SYSTEM system radarowy o syntetycznej aperturze nowej generacji ASAS ALL SOURCE ANALYSIS SYSTEM kompleksowy system analizy ASAT ANTI SATELLITE WEAPON broń przeciwsatelitarna ASB ADMINISTRATIVE SERVICES BRANCH oddział administracyjny ASC ACE SUPPORT CENTER (OF ACE ACCIS) centrum wspomagania Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ASC AIR SPACE CONTROL kontrola przestrzeni powietrznej ASC AUTODIN SWITCHING CENTER centrum komutacyjne systemu AUTODIN ASCAC ASSISTANT TO SACEUR FOR COMMAND AND CONTROL asystent Naczelnego Dowódcy PSZ NATO w Europie ds. dowodzenia i kierowania ASCAP ARMY SUPPORT COMBAT AIR PATROL bojowy patrol lotniczy wsparcia sił lądowych ASCII AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE standardowy ośmiobitowy kod do przesyłania informacji między komputerami a urządzeniami peryferyjnymi ASCM ANTI-SHIP CRUISE MISSILE przeciwokrętowy pocisk manewrujący ASCOC AIR SUPPORT COORDINATION CENTRE centrum koordynacyjne wsparcia lotniczego ASCON AUTOMATIC SWITCHED COMMUNICATIONS NETWORK (NETHERLANDS) sieć łączności komutowana automatycznie ASCSARO AIR SPACE CONTROL SEARCH AND RESCUE OPERATIONS kontrola przestrzeni powietrznej w operacjach poszukiwawczoratowniczych ASDOC ALTERNATE SPACE DEFENSE OPERATIONS CENTER zapasowe centrum operacyjne obrony powietrznej ASET AUTOMATED SYSTEM DESIGN AND EVALUATION TOOLS zautomatyzowane narzędzia projektowania i oceny systemu ASF ACE STRIKE FILE zbiór celów uderzeń Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ASG AFCENT SUPPORT GROUP grupa zabezpieczenia dowództwa PSZ NATO Europy Środkowej (AFCENT) ASG ASSESSMENT GROUP grupa oceny ASG ASSISTANT SECRETARY GENERAL (NATO) asystent Sekretarza Generalnego (NATO) ASGMT ASSIGNMENT wyznaczenie ASGW AIR-TO-SURFACE GUIDED WEAPON naprowadzane pociski klasy powietrze-ziemia ASI ARMAMENTS, STANDARISATION, INTEROPERABILITY uzbrojenie, standaryzacja, interoperacyjność ASIC ALL SOURCE INTELLIGENCE CENTRE centrum rozpoznania wszystkimi metodami ASK AMPLITUDE SHIFT KEYING kluczowanie amplitudy ASL ABOVE SEA LEVEL powyżej poziomu morza ASL AUTHORIZED SPARE LISTINGS zatwierdzone zestawy części zamiennych ASL AUTHORIZED STOCKAGE LIST zatwierdzony wykaz zapasów ASM AIR SPACE MANAGEMENT zarządzanie przestrzenią powietrzną ASM AIR-TO-SURFACE MISSILE pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia ASM AIRCRAFT SURVIVAL MEASURES przedsięwzięcia na rzecz podniesienia żywotności samolotu ASM ASSEMBLER asembler, translator języka symbolicznego ASMA AIR STAFF MANAGEMENT AID system wspomagania sztabu sił powietrznych ASMAT ADMINISTRATIVE SOFTWARE MANAGEMENT TEAM (HQ AFCENT) zespół zarządzania oprogramowaniem administracyjnym ASMD ANTI-SHIP MISSILE DEFENSE obrona przed rakietami okrętowymi ASO AIR SURVEILLANCE/FCM OFFICER-SC oficer obserwacji przestrzeni powietrznej ASOC AIR SUPPORT OPERATIONS CENTER centrum dowodzenia operacjami wsparcia lotniczego ASOJ ANTI STAND-OFF JAMMER środek zakłócający pociski (stand off) wystrzeliwane i naprowadzane z samolotów ASP ANNUAL SERVICE PRACTICE roczna praktyka służbowa ASPDB ACE STRIKE PLANNING DATA BASE baza danych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) w zakresie planowania uderzeniami ASPR ARMED SERVICE PROCEDURE REGULATION regulamin zaopatrzenia i gromadzenia rezerw materiałowych dla sił zbrojnych ASPTL ACE STRIKE PLAN TARGET LIST wykaz celów planu uderzeń Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ASR ARMED STRIKE RECONNAISSANCE rozpoznanie walką ASR AUTOMATIC SEND RECEIVE automatyczne urządzenie nadawczo-odbiorcze ASRAAM ADVANCED SHORT-RANGE AIR-TO-AIR MISSILE pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu nowej generacji ASROC ANTI-SUBMARINE ROCKET rakietotorpeda przeciw okrętom podwodnym ASRT AIR SUPPORT RADAR TEAM zespół powietrznej osłony radiolokacyjnej ASSESSREP COMMANDERS ASSESSMENT REPORT meldunek o stanie sił i środków ASSM ANTI-SHIP SUBMARINE uderzeniowy okręt podwodny ASSOC ASSOCIATE współdziałać, połączyć ASSWI ANTI-SUB SURFACE,SURFACE VESSEL WARNING INSTALLATION AST ATHMOSPHERIC SURVEILLANCE TECHNOLOGY technika obserwacji atmosfery urządzenie ostrzegające okręt nawodny przed okrętem podwodnym ASTANP ALLIED MATERIAL STANDARDS PUBLICATION publikacja NATO w zakresie standardów materiałowych ASU AUTOMATIC SWITCHOVER UNIT (ELECTRONIC) blok przełączania automatycznego 10

11 ASUW ANTI-SURFACE WARFARE broń przeciw celom napowierzchniowym ASVC AUTOMATIC SECURE VOICE COMMUNICATIONS automatyczna utajniona łączność telefoniczna ASVR AIRCRAFT TO SURFACE VESSEL RADAR radar samolotowy do wykrywania obiektów nawodnych ASW AEROSPACE SUPPORT WING skrzydło wsparcia lotniczego ASW ALL WEATHER STRIKE działający w każdych warunkach meteorologicznych ASW ANTI-SUBMARINE WARFARE zwalczanie okrętów podwodnych ASWG ADP SUB WORKING GROUP podgrupa robocza ds. automatycznego przetwarzania danych AT ACCEPTANCE TESTING testowanie akceptacyjne AT/AP ANTI-TANK/ANTI-PERSONNEL przeciwczołgowy; przeciwpiechotny ATA AIR TARGET AREA obszar celu powietrznego ATACMS ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM taktyczny system rakietowy sił lądowych ATACS ATADSIA ATADSIA ARMY TACTICAL COMMUNICATIONS SYSTEMS (MULTICHANNEL/TASS/SAT) ALLIED TACTICAL AUTOMATED DATA SYSTEM INTERFACE AGENCY ALLIED TACTICAL DATA SYSTEMS INTEROPERABILITY AGENCY taktyczny system łączności sił lądowych ATAF ALLIED TACTICAL AIR FORCE taktyczne siły powietrzne NATO agencja NATO ds. interfejsów zautomatyzowanych systemów danych na szczeblu taktycznym agencja NATO ds. interoperacyjności systemów danych na szczeblu taktycznym ATARS AUTOMATIC TRAFFIC ADVISORY AND RESOLUTION SYSTEM zautomatyzowany system kierowania ruchem wojsk ATB ADVANCED TECHNOLOGY BOMBER bombowiec nowej generacji ATBM ANTI TACTICAL BALLISTIC MISSILE przeciwrakieta do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych ATBMS ADVANCED TACTICAL BATTLE MANAGEMENT SYSTEM system zarządzania walką na szczeblu taktycznym ATC AIR TRAFFIC CONTROL kontrola ruchu powietrznego ATC AIR TRAINING COMMAND (US) dowództwo szkolenia lotniczego ATC ARMOURED TROOP CARRIER transporter opancerzony ATCA ALLIED TACTICAL COMMUNICATIONS AGENCY (NATO) agencja NATO ds. łączności na szczeblu taktycznym ATCC AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE ośrodek kontroli ruch lotniczego ATCCIS ARMY TACTICAL COMMAND, CONTROL AND INFORMATION SYSTEM (FR,GE,UK,US) system dowodzenia i kierowania siłami lądowymi na szczeblu taktycznym ATCCSS AIR TRAFFIC CONTROL COMMUNICATIONS SUPPORT SYSTEM system łączności kontroli ruchu lotniczego ATCRU AIR TRAFFIC CONTROL RADAR UNIT radar kontroli ruchu lotniczego ATCS AIR TRAFFIC CONTROL SURVIVABILITY żywotność kontroli ruchu lotniczego ATDB ACE TARGET DATA BASE baza danych celów Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ATDB ALLIED COMMAND EUROPE DATA BASE baza danych Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) ATDL ARMY TACTICAL DATA LINK łącze danych sił lądowych szczebla taktycznego ATDMA ADVANCED TDMA (TIME DIVISION MULTIPLEX ACCESS) udoskonalony wielodostęp z podziałem czasu ATDS AIRBORNE TACTICAL DATA SYSTEM pokładowy system danych szczebla taktycznego ATE AUTOMATED TEST EQUIPMENT tester zautomatyzowany ATF AMPHIBIOUS TASK FORCE grupa operacyjna desantu morskiego ATG AUTOMATIC RAID TAPE GENERATOR generator pamięci taśmowej lotu automatycznego ATGM ANTI-TANK GUIDED MISSILE kierowany (naprowadzany) przeciwpancerny pocisk rakietowy ATGW ANTI-TANK GUIDED WEAPON kierowana broń przeciwpancerna ATI AUTOMATED TRACK INITIATION rozpoczęcie śledzenia zautomatyzowanego ATILA AUTOMATISATION DE TIR ET DE LIAISON DE L'ARTILLERY francuski system kierowania ogniem artyleryjskim ATK ATTACK atak ATM AIR TASK MESSAGE komunikat zadania powietrznego ATM ANTI TACTICAL MISSILE rakieta wykorzystywana na szczeblu taktycznym ATMA AIR TRANSPORT MANAGEMENT AID pomoc w zarządzaniu transportem powietrznym ATO AIR TASK ORDER rozkaz bojowy dla sił powietrznych ATOC ALLIED TACTICAL OPERATIONS CENTRE (AIR FORCE) ośrodek dowodzenia lotnictwem taktycznym ATOC-CCIS ALLIED TACTICAL OPERATIONS CENTRE COMMAND,CONTROL INFO SYST ATOL AUTOMATIC TAKE OFF AND LANDING automatyczny start i lądowanie system dowodzenia i kierowania centrum operacji powietrznej NATO ATOMAL NATO MARKING FOR US ATOMIC INFORMATION uwagi NATO do informacji atomowych USA ATP ACCEPTANCE-TEST PROCEDURES procedury próby odbiorczej ATP ALLIED TACTICAL PUBLICATION wydawnictwo NATO w zakresie taktycznym ATR ADDRESS TRANSLATION REGISTER rejestr zmiany adresu ATR ATDL-2 TRACK NUMBER INDICATOR wskaźnik numeru ścieżki ADTL-2 ATRAN AUTOMATIC TERRAIN RADAR NAVIGATION automatyczna nawigacja z wykorzystaniem radiolokacyjnego zobrazowania terenu ATS AIR TRAFFIC SECURITY/SERVICE bezpieczeństwo lotów samolotów, służba bezpieczeństwa lotów ATS AUTOMATIC TEST SYSTEM automatyczny system pomiarowy ATSS AUTOMATIC TEST SUPPORT SYSTEM automatyczny system wspomagania testu ATSTAT AIR TRANSPORT STATUS REPORT meldunek o stanie transportu lotniczego 11

12 ATTEN ATTENUATOR wzmacniacz ATTG AUTOMATED TACTICAL TARGET GRAPHIC zautomatyzowana grafika celów taktycznych ATTN ATTENTION uwaga ATTU ATLANTIC TO THE URALS od Atlantyku do Uralu AUDCON AUDITING CONSULTANT (STRADIS TERM) konsultant kontrolujący AUS AWACS UTILITY SYSTEM system usługowy AWACS AUTODIN AUTOMATIC DIGITAL INFORMATION NETWORK automatyczna sieć cyfrowa AUTODIN AUTOKO AUTOMATISCHES KORPS STAMMNETZ (GE-C&E) niemiecki system łączności szczebla taktycznego AUTOKO AUTOSEVO COM AUTOMATIC SECURE VOICE COMMUNICATIONS automatyczna utajniona łączność telefoniczna AUTOVON AUTOMATED VOICE NETWORK (US) zautomatyzowana sieć telefoniczna (USA) AUX AUXILIARY pomocniczy AV AVIONIC awionika AVC AUTOMATIC VOLUME CONTROL automatyczna kontrola wzmocnienia AVCB ACCEPTANCE VERIFICATION CONTROL BOARD zespół ds. kontroli i weryfikacji AVCN ACE VITAL COMMUNICATIONS NETWORK żywotna sieć telekomunikacyjna Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AVE AERONAUTICAL VEHICLE EQUIPMENT wyposażenie statków powietrznych AVG AVERAGE średni, przeciętny AVKP ARMOURED VEHICLE KILL POTENTIAL prawdopodobieństwo unieszkodliwienia transportera opancerzonego AVL AUTOMATIC VEHICLE LOCATION automatyczne określenie położenia pojazdu AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR automatyczny regulator napięcia AVSCOM AVIATION SYSTEMS COMMAND (U.S. ARMY) dowództwo systemów lotniczych sił lądowych USA AW&CS AIRBORNE WARNING AND CONTROL SQUADRON eskadra samolotów wczesnego wykrywania i naprowadzania AW&CTS AIRBORNE WARNING AND CONTROL TRAINING SQUADRON szkolna eskadra samolotów wczesnego wykrywania i naprowadzania AW&CW AIRBORNE WARNING AND CONTROL WING skrzydło samolotów wczesnego wykrywania i naprowadzania AWACS AIRBORNE WARNING AND CONTROL SYSTEM powietrzny system wczesnego wykrywania i naprowadzania AWC AIR WARFARE CENTER (USAF) ośrodek dowodzenia działaniami bojowymi sił powietrznych AWCS ALTERNATE WAR HEADQUARTERS COMMUNICATION SQUADRON kompania łączności zapasowego wojennego stanowiska dowodzenia AWDS AUTOMATED WEATHER DISTRIBUTION SYSTEM zautomatyzowany system dystrybucji prognozy pogody AWHQ ALTERNATE WAR HEADQUARTERS zapasowe wojenne stanowisko dowodzenia AWIS ARMY WWMCCS INFORMATION SYSTEM podsystem sił lądowych systemu dowodzenia i kierowania SZ USA (WWMCCS) AWOC ALTERNATE WING OPERATION CENTER zapasowe centrum operacyjne skrzydła lotniczego AWPDS ATTACK WARNING PROCESSING AND DISPLAY SYSTEM system przetwarzania i zobrazowania ostrzegający przed atakiem AWR AIR WAR ROOM sala operacyjna walki powietrznej AWS ACE-WIDE STRUCTURE struktura Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) AWS AIR WEATHER SERVICE służba meteorologiczna sił powietrznych AWS ALL WEATHER STRIKE zdolny do uderzenia w każdych warunkach meteorologicznych AWX ALL WEATHER FIGHTER samolot myśliwski zdolny do działania w każdych warunkach meteorologicznych AX AERONAUTICAL FIXED STATION stała stacja lotnicza AXP ALLIED EXERCISE PUBLICATION publikacja NATO dotycząca ćwiczenia AZ AZIMUTH azymut B BILLION miliard B2 AN INCAPACITATING AGENT gaz B2 BA BEARING ACCURACY dokładność namiaru BA TRANSMITTED DATA (RS-232C) dane nadawane BADC BRIGADE AIR DEFENCE CENTER centrum obrony przeciwlotniczej brygady BADGE BASE AIR DEFENSE GROUND ENVIRONMENT obrona przeciwlotnicza bazy wojskowej BAI BATTLEFIELD AIR INTERDICTION izolacja powietrzna pola walki BAL BASIC ASSEMBLY LANGUAGE podstawowy język asemblerowy BALTAP ALLIED FORCES BALTIC APPROACHES (KARUP, DA) dowództwo PSZ NATO Obszaru Cieśnin Bałtyku BAM BIDIRECTIONAL ASSOCIATIVE MEMORY dwukierunkowa pamięć skojarzona BAMS BATTLEFIELD ANALYSIS AND MANAGEMENT SYSTEM (NOW NAPIS) system zarządzania i analizy pola walki BAOR BRITISH ARMY ON THE RHINE Brytyjska Armia Renu BAR BASE ADDRESS REGISTER rejestr adresów początkowych BAROPS BARRIER OPERATIONS operacje zaporowe BARSTA INTEGRATED BATTLEFIELD SURVEILLANCE & TARGET AQUISITION SYST zintegrowany system obserwacji pola walki i wykrywania celów BAS BATTLEFIELD AUTOMATED SYSTEM (US) zautomatyzowany system pola walki (USA) BASESTAT BASE OPS STATUS REPORT meldunek o stanie operacyjnym bazy BASIC BEGINNERS ALL-PURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE język programowania Basic 12

13 BASICS BATTLE AREA SURVEILLANCE INTELLIGENCE COMMUNICATION SYSTEM system łączności rozpoznania i obserwacji pola walki BASS BASE AUTOMATED SUPPORT SYSTEM zautomatyzowany system wspomagania bazy BATES BATTLEFIELD ARTILLERY TARGET ENGAGEMENT SYSTEM system wskazywania celów artyleryjskich na polu walki BATREPS BATTLEFIELD TARGET REPORTING SYSTEM system meldowania o celach na polu walki BAUD UNIT OF TRANSMISSION SPEED (BITS PER SECOND) bod BC BATTERY COMMANDER dowódca baterii BCA BROADCAST CONTROL AUTHORITY władze kontroli źródeł promieniowania radiowego BCD BID CLOSING DATE termin zamknięcia oferty BCD BIDIRECTIONAL COUPLER DISPLAY wyświetlacz sprzęgacza dwukierunkowego BCD BINARY CODED DECIMAL liczba dziesiętna kodowana dwójkowo (kod BCD) BCE BATTLE COORDINATION ELEMENT (ARMY) element koordynacji walki BCI INTERNATIONAL BROADCASTING STATION międzynarodowa stacja radiowa BCO BATTERY CONTROL OFFICER oficer kierujący baterią BCS BATTLEFIELD COMPUTER SYSTEM system komputerowy pola walki BCS BRITISH COMPUTER SOCIETY brytyjskie towarzystwo komputerowe BCS BROADCAST CONTROL STATION stacja kontroli radiodyfuzji BD BEARING DRIFT "płynięcie" namiaru BDA BOMB DAMAGE ASSESSMENT ocena zniszczeń wskutek bombardowania BDE BRIGADE brygada BDL BATTERY DATA LINK łącze danych baterii BDOS BASIC DISK OPERATING SYSTEM podstawowy dyskowy system operacyjny BDP BUSINESS DATA PROCESSING przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania BDR BATTLE DAMAGE REPAIR naprawa zniszczeń powstałych w wyniku działań bojowych BDU BATTLE DRESS UNIFORM mundur polowy BDZ BASE DEFENSE ZONE podstawowa strefa obrony BE BELGIUM Belgia BE (N) BASIC ENCYCLOPEDIA (NUMBER) encyklopedia podstawowa BEMILCOM BELGIAN MILITARY COMMUNICATIONS NETWORK belgijska sieć łączności wojskowej BENECHAN BENELUX SUB-AREA CHANNEL (DEN HELDER, NL) podobszar kanału w rejonie Beneluksu BENELUX BELGIUM,NETHERLANDS AND LUXEMBOURG Belgia, Holandia i Luksemburg BEP BIT ERROR PROBABILITY prawdopodobieństwo wystąpienia bitów błędnych BER BASE EXTENSION REGISTER podstawowy rejestr rozszerzony BER BIT ERROR RATE bitowy współczynnik błędów BF BUDGET AND FINANCE DIVISION oddział budżetu i finansów BFBS BRITISH FORCES BROADCASTING SERVICES serwis radiowy rozgłośni sił brytyjskich BFI BULK FUEL INSTALLATION instalacje magazynowe paliw płynnych BIAU BILLION INTERNATIONAL ACCOUNTING UNITS miliard IAU BICC BATTLEFIELD INFORMATION COMMUNICATION CENTER centrum systemu łączności pola walki BICC BATTLEFIELD INFORMATION COORDINATION CENTER centrum koordynacji informacji pola walki BICES BATTLEFIELD INFORMATION COLLECTION & EXPLOITATION SYSTEM system zbierania informacji z pola walki BICS BALTAP IMPROVED COMMUNICATIONS SYSTEM zmodernizowany system łączności PSZ NATO Obszaru Cieśnin Bałtyku BIO BUFFERED INPUT / OUTPUT buforowe wejście-wyjście BIOS BASIC INPUT / OUTPUT SYSTEM podstawowy system wejścia-wyjścia BIOU BUFFERED INPUT / OUTPUT UNIT urządzenie buforowego wejścia-wyjścia BIR BIANNUAL INFRASTRUCTURE REPORT meldunek o infrastrukturze sporządzany co dwa lata BISCLANT BAY OF BISCAY SUB-AREA podobszar Zatoki Biskajskiej BISS BASE AND INSTALLATION SECURITY SYSTEMS systemy bezpieczeństwa obiektu i bazy BIT A CONTRACTION OF BINARY DIGIT bit, cyfra dwójkowa BITE BUILT IN TEST EQUIPMENT urządzenie samotestujące BIU BUS INTERFACE UNIT układ sterowania magistralą BLACS BATTALION LEVEL AUTOMATED COMMAND AND CONTROL SYSTEM zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania na szczeblu batalionu BLD BALANCED LINE DRIVER zrównoważony nadajnik magistrali (danych) BLEWS BASIC LINE ELECTRONIC WARFARE SYSTEM system walki radioelektronicznej BLOS BEYOND LINE-OF-SIGHT poza zasięgiem optycznym BLSS BASE LEVEL SELF SUFFICIENT STOCKS poziom zapasów niezbędny do samowystarczalności BLT BASIC LOGIC TEST podstawowy test logiczny BLT BATTALION LANDING TEAM batalionowy zespół desantowy BM/C3 BM/C3I BATTLE MANAGEMENT/ COMMAND, CONTROL AND COMMUNICATIONS BALLISTIC MISSILE COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS AND INTELLIGENCE zarządzanie walką - dowodzenie, kierowanie i łączność system dowodzenia kierowania łączności i rozpoznania dla potrzeb rakiet balistycznych 13

14 BMEWS BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM system wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi BMR BASIC MILITARY REQUIREMENTS podstawowe wymagania wojskowe BMR BOMBER bombowiec BMX BLOCK MULTIPLEXING multipleksowanie bloków BN BATTALION batalion BO BACK ORDER rozkaz do wycofania BOC BASE/BATTERY/BRIGADE OR BATTALION OPERATIONS CENTRE centrum operacyjne bazy, baterii, brygady lub batalionu BOD BOARD OF DIRECTORS dyrekcja, zarząd, rada nadzorcza BOF BEGINNING OF FILE początek zbioru BOIC BASE OPERATIONAL INTELLIGENCE GUIDE podstawowy przewodnik rozpoznania operacyjnego BOLD CMWG BOLD AND CONFIGURATION MANAGEMENT WORKING GROUP grupa robocza ds. zarządzania konfiguracją BOP BALANCE OF PAYMENTS bilans płatniczy BOSS BALLISTIC OFFENSIVE SUPPRESSION SYSTEM system obezwładniania ofensywnych rakiet balistycznych BP BATCH PROCESSING przetwarzanie wsadowe BP BRITISH PETROLEUM koncern naftowy British Petroleum BPA BATTLEFIELD PSYCHOLOGICAL ACTIVITIES działania psychologiczne pola walki BPG BUFFER PARITY GENERATOR generator parzystości bufora BPI BITS PER INCH bit na cal BPJF BLACK PATCH JACK FIELD część jawna łącznicy BPP BACKGROUND PREPROCESSING PROGRAMME program przetwarzania drugoplanowego BPS BITS PER SECOND bit na sekundę BPSK BINARY PHASE SHIFT KEYING kluczowanie binarne z przesuwem fazy BR BASIC READINESS (FGL) stała gotowość bojowa BRAA BASE RECOVERY AFTER ATTACK zbiórka i ewakuacja po ataku BRG BEARING namiar, peleng BRI BASIC RATE INTERFACE (ISDN) styk BRI (ISDN) BRISS BRITISH INTELLIGENCE SUPPORT SERVICE (RAF(G) AND BAOR) brytyjski wywiad wojskowy BRL BOMB RELEASE LINE rubież zrzutu bomb BRLSC BRITISH LOGISTIC SUPPORT COMMAND brytyjskie dowództwo zabezpieczenia logistycznego BRS BROADCAST RADIATING STATION stacja promieniowania radiodyfuzyjnego BRUIN BRITISH TACTICAL AREA COMMUNICATION SYSTEM system łączności Wielkiej Brytanii na szczeblu taktycznym BS BOMBARDMENT SQUADRON eskadra bombowa BSC BINARY SYNCHRONOUS COMMUNICATION dwójkowa transmisja synchroniczna BST BATTLE STAFF TRAINING szkolenie bojowe sztabu BSTS BOOST SURVEILLANCE AND TRACKING SYSTEM (SDI) system obserwacji i śledzenia toru rakiety BTH BEYOND THE HORIZON poza horyzontem BTH DYN BTH DYNAMIC RANGE CONTROL sterowanie zasięgiem poza horyzontem BTHR BTH RANGE zasięg poza horyzontem BTRY/BTY BATTERY bateria BU BACK-UP zapas BU BULGARIA Bułgaria BUCS BACKUP COMPUTER SYSTEM dublujący system komputerowy BUDFIN BUDGET AND FINANCE OFFICE biuro finansowe BUS BATCH UPDATE SYSTEM system uaktualniania wsadowego BVP BEACON VIDEO PROCESSOR procesor wideo radiolatarnia (nawigacyjnej) BVR BEYOND VISUAL RANGE poza zasięgiem widzialności BVSP BEACON VIDEO SIGNAL PROCESSOR procesor sygnału wideo radiolatarni (nawigacyjnej) BW BAND WIDTH szerokość pasma BW BIOLOGICAL WARFARE wojna biologiczna BW BOMBARDMENT WING skrzydło lotnictwa bombowego BW BUNDESWEHR Bundeswehra BZ BUFFER ZONE strefa buforowa C & EE CENTRAL AND EASTERN EUROPE Europa Centralna i Wschodnia C / C+ / C++ HIGH PROGRAMMING LANGUAGES języki programowania wysokiego poziomu C SYSTEM COMSEC SYSTEM USING COMPARTMENTATION system łączności utajnionej C&E COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS łączność i elektronika C-DMA CODE-DIVISION MULTIPLE ACCESS wielodostęp z podziałem kodowym C2 OR CC COMMAND AND CONTROL dowodzenie i kierowanie C2RA COMMAND AND CONTROL REQUIREMENTS ANALYSIS analiza wymagań dowodzenia i kierowania C2RM C2 RESOURCE MANAGEMENT zarządzanie zasobami dowodzenia i kierowania 14

15 C3I COMMAND,CONTROL COMMUNICATIONS AND INTELLIGENCE dowodzenie, kierowanie, łączność i rozpoznanie C3SCI C3 DIRECTORATE, INFORMATION SYSTEMS DIVISION (OF OJCS)(J6I) oddział systemów informatycznych zarządu C3 C4 COUNTER COMMAND,CONTROL AND COMMUNICATIONS przeciwdziałanie systemom dowodzenia, kierowania i łączności CA CANADA Kanada CA COMPONENT AMOUNT(S) ilość komponentów CA CONTRACT AWARD nagroda za najlepszy kontrakt CA CRUISER krążownik CAAIS COMPUTER ASSISTED ACTION INFORMATION SYSTEM (UK) system informacyjny wspomagany komputerowo CABB CONVENTIONAL AERIAL BOMBARDMENT bombardowanie konwencjonalne CAC CONFIGURATION ACCOUNTING CELL komórka rozliczeniowa konfiguracji CAC CONTROL AND COORDINATION NET sieć kontroli i konfiguracji CACCS CR/ACE CCIS COMMUNICATIONS SUB-NETWORK podsystem łączności zautomatyzowanego systemu dowodzenia dowództwa NATO w Europie CACE CORPS AIRSPACE CONTROL ELEMENT element kontroli przestrzeni powietrznej korpusu CACO COSMIC AND ATOMAL CONTROL OFFICER oficer ds. kontroli dokumentów "ściśle tajne - kosmiczne - atomowe" CACS COMPUTER ASSISTED COMMAND SYSTEM system dowodzenia wspomagany komputerowo CAD CARTRIDGE ACTIVATED DEVICES urządzenie uruchamiane kasetą z dodatkową pamięcią CAD COMPUTER AIDED DESIGN projektowanie wspomagane komputerowo CAD COMPUTER AIDED DETECTION wykrywanie wspomagane komputerowo CADA COORDINATED AIR DEFENCE AREA skoordynowany obszar obrony powietrznej CADC CENTRAL AIR DATA COMPUTER centralny komputer zbioru danych o sytuacji powietrznej CADIMS COORDINATED AIR DEFENSE IN MUTUAL SUPPORT współdziałanie w zakresie obrony powietrznej CADIN CADOS CONTINENTAL AIR DEFENSE SYSTEM (AGREEMENT CANADA- USA) COMM. AND AUTOMATED DATA PROCESSING DESIGN OPTIONS STUDY CADS CONCEPT AND DESIGN STUDY projekt koncepcyjny kontynentalny system obrony powietrznej Ameryki Północnej ocena opcji projektów łączności i przetwarzania danych CAE COMPUTER AIDED ENGINEERING inżynieria wspomagana komputerowo CAL CALIBRATION STATUS stan kalibracji CAL/CM CALORIES PER SQUARE CENTIMETER kalorie na centymetr kwadratowy CALS COMPUTER AIDED LOGISTICS SUPPORT zabezpieczenie logistyczne wspomagane komputerowo CAM COMPUTER AIDED MANUFACTURING produkcja wspomagana komputerowo CAM CONVENTIONAL AIR MISSION zadanie lotnicze z wykorzystaniem środków konwencjonalnych CAME CORPS AIRSPACE MANAGEMENT ELEMENT element zarządzania przestrzenią powietrzną na szczeblu korpusu CAMPAL COMPUTER AIDED MISSION PLANNING AT AIRBASE LEVEL planowanie zadania na szczeblu bazy wspomagane komputerowo CAMPS COMPUTER AIDED MISSION PLANNING SYSTEM system planowania zadania wspomagany komputerowo CAMPS COMPUTER AIDED/ASSISTED MESSAGE PROCESSING)PREPARATION SYST. przygotowanie (przetwarzanie) komunikatów wspomagane komputerowo CANDE COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS DIVISION oddział łączności i elektroniki CANLANT CANADIAN ATLANTIC SUB-AREA kanadyjski podobszar Atlantyku CAO COMPUTER AIDED OFFICE prace biurowe wspomagane komputerowo CAOC COMBINED AIR OPERATIONS CENTRE centrum międzynarodowej operacji lotniczej CAOFA COORDINATION OF AIR OPERATIONS IN THE FORWARD AREA koordynacja działań sił powietrznych w strefie taktycznej CAOSOP COORDINATOR OF ATOMIC OPERATIONS STANDING OPERATIONS PROC koordynator atomowych stałych procedur operacyjnych CAP COMBAT AIR PATROL dyżurowanie bojowe w powietrzu CAP COMMUNICATION ANALYSIS PROGRAM program analizy sieci łączności CAP CONTRACT AMENDMENT PROCEDURE procedura dokonywania poprawek w kontrakcie CAP CONVENTIONAL ARMAMENTS PLAN plan uzbrojenia konwencjonalnego CAPC CIVIL AIRLIFT PLANNING COMMITTEE (NATO-SCEPC) komitet ds. planowania cywilnego transportu lotniczego CAPE COMMUNICATIONS AUTOMATIC PROCESSING EQUIPMENT sprzęt automatycznego przetwarzania telekomunikacyjnego (danych) CAPS COMPUTER ASSISTED PROCESSING SYSTEM system przetwarzający wspomagany komputerowo CAPS CONVENTIONAL ARAMENTS PLANNING SYSTEM system planowania użycia broni konwencjonalnej CAPSIN CIVIL AVIATION PACKET SWITCHED INTEGRATED zintegrowana sieć komutacji pakietów lotnictwa cywilnego CAR COMPUTER ASSISTED RETRIEVAL wyszukiwanie wspomagane komputerowo CAR COSMIC AND ATOMAL REGISTRY rejestr "kosmiczny i atomowy" CARSTRIK FOR CARRIER STRIKING FORCE lotniskowcowy zespół uderzeniowy CAS CLOSE AIR SUPPORT bezpośrednie wsparcie lotnicze CAS COMMON ACCESS SYSTEM system wspólnego dostępu CAS CONCEPTUAL ADP SYSTEM koncepcyjny system przetwarzania danych CASAF COMPOSITE AIR STRIKE FORCES mieszana operacyjna lotnicza grupa uderzeniowa CASE COMMON APPLICATION SERVICE ELEMENTS usługi wspólne dla wielu typów zastosowań CASE COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING modelowanie oprogramowania wspomagane komputerowo 15

16 CAST COMPUTER ASSISTED SUPERVISION OF TRANSMISSION komputerowe wspomaganie nadzoru transmisji CASTBG CANADIAN AIR/SEA TRANSPORTABLE BRIGADE GROUP kanadyjska grupa brygadowa transportowana drogą lotniczą (morską) CASTCG CANADIAN AIR SEA TRANSPORTABLE COMBAT GROUP (CASTG) CAT CATEGORY kategoria kanadyjska grupa bojowa transportowana drogą lotniczą (morską) CAT COMPUTER AIDED TESTING testowanie wspomagane komputerowo CATF COMMANDER AMPHIBIOUS TASK FORCE dowódca desantowej grupy zadaniowej CATIA COMPUTER AIDED TRI-DIMENSIONAL INTERACTIVE APPLICATION przestrzenne aplikacje interaktywne wspomagane komputerowo CATIS COMPUTER AIDED TACTICAL INFORMATION SYSTEM taktyczny system informacyjny wspomagany komputerowo CATRIN ITALIAN TACTICAL COMMUNICATIONS SYSTEM włoski system łączności szczebla taktycznego CATS CENTRALIZED AUTOMATIC TEST SYSTEM scentralizowany automatyczny system pomiarowy CAU COMPUTER ARITHMETIC UNIT arytmometr, jednostka arytmetyczno-logiczna CAU CRYPTO AUXILIARY UNIT pomocnicze urządzenie kryptograficzne CAW CARRIER AIR WING (NAVY) skrzydło lotnictwa pokładowego CAW CHANNEL ADDRESS WORD słowo adresowe kanału CAX COMPUTER ASSISTED EXERCISE ćwiczenie z wykorzystaniem komputerów CB CENTRAL BATTERY bateria centralna CBB CONTRACT BUDGET BASELINE limit budżetowy zawieranych kontraktów CBC CIVILIAN BUDGET COMMITTEE komitet ds. budżetu cywilnego CBM CONFIDENCE BUILDING MEASURES przedsięwzięcia budowy zaufania CBM CONVENTIONAL BALLISTIC MISSILE konwencjonalna rakieta balistyczna CBR CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL chemiczny, biologiczny, radiologiczny CBS CENTRAL BATTERY SIGNALLING sygnalizowanie baterii centralnej CBS COST BREAKDOWN STRUCTURE struktura podziału kosztów CBSM CONVENTIONAL BALLISTIC SUB-SURFACE MISSILE rakieta z głowicą konwencjonalną wystrzeliwana spod ziemi CBT COMPUTER BASED TRAINING ćwiczenie z wykorzystaniem komputera CBU CLUSTER BOMB UNIT seria bomb CC CENTRAL COMPUTER komputer centralny CC COMMAND CENTRE centrum dowodzenia CC COMMANDER (US) dowódca CC COMMUNICATIONS CENTRE centrum łączności (węzeł łączności) CC COMPASS CALL (US EW AIRCRAFT) samolot WRE C-130 Compass Call CC CONFIGURATION CONTROL sterowanie konfiguracją CC CONTROL CONSOLE konsola sterowania CC CONVENTIONAL CONFLICT konflikt konwencjonalny CC OR C2 COMMAND AND CONTROL dowodzenie i kierowanie CCA CIRCUIT CARD ASSEMBLY montaż płytek obwodów elektronicznych CCA CONFIGURATION CONTROL AUTHORITY (STRADIS) ekspert kontroli konfiguracji CCATF COMMANDER COMBINED AMPHIBIOUS TASK FORCE dowódca wielonarodowej grupy desantu morskiego CCB CONFIGURATION/CHANGE CONTROL BOARD tablica sterowania konfiguracją (zmianami) CCC CHANGE AND CONFIGURATION CONTROL sterowanie zmianami i konfiguracją CCC FIGHTING COMMUNIST CELLS (A BELGIAN TERRORIST GROUP) belgijska grupa terrorystyczna CCC OR C3 COMMAND, CONTROL AND COMMMUNICATIONS dowodzenie, kierowanie i łączność CCCCE OR FOURCE CCCCM CCCI COMMAND,CONTROL,COMMUNICATIONS & COMBAT EFFECTIVENESS COMMAND,CONTROL AND COMMUNICATIONS COUNTERMEASURES COMMAND,CONTROL COMMUNICATIONS AND INTELLIGENCE/INFORMATION dowodzenie, kierowanie, łączność i efektywność bojowa przedsięwzięcia mające na celu zwalczanie systemu dowodzenia przeciwnika i ochronę własnych systemów dowodzenia dowodzenie, kierowanie, łączność i rozpoznanie CCCS COMMAND, CONTROL AND COMMUNICATIONS SYSTEM system dowodzenia kierowania i łączności CCD CAMOUFLAGE,CONSEALMENT AND DECEPTION maskowanie i dezorientowanie CCE CIVIL COMMUNICATIONS ELEMENT (NATO-SCEPC) cywilny element łączności CCI CLOSED CONTROL INDICATOR wskaźnik sterowania zamkniętego CCI COMMON CONTROL INTERFACE interfejs wspólnego systemu sterowania (w telekomunikacji) CCIO CENTRAL COMPUTER INPUT/OUTPUT wejście-wyjście komputera centralnego CCIP COMMAND CONTROL INTELLIGENCE PROGRAM program dowodzenia, kierowania i rozpoznania CCIR CONSULTATIVE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RADIO Międzynarodowy Doradczy Komitet Radiokomunikacyjny CCIS COMMAND AND CONTROL INFORMATION SYSTEM (zautomatyzowany) system dowodzenia i kierowania CCITT CONSULTATIVE COMMITTEE ON INTERNATIONAL TELEGRAPH & TELEPHON Międzynarodowy Doradczy Komitet Telegraficzny i Telefoniczny CCIU CENTRAL COMPUTER INTERFACE UNIT jednostka interfejsu komputera centralnego CCLF COMMANDER,COMBINED LANDING FORCE dowódca wielonarodowej grupy desantowej 16

17 CCNET COMMAND CENTER NETWORK sieć centrum dowodzenia CCO CHIEF CURRENT OPERATIONS szef operacji bieżącej CCO CONFIGURATION CONTROL ORGANIZATION / OFFICE biuro lub organizacja sterowania konfiguracją CCP COMMUNICATIONS CONTROL PROGRAM program sterowania transmisją CCP CONSOLE COMMAND PROCESSOR dialogowy procesor komend CCP CONTACT CHANGE PROPOSAL propozycja zmiany kontraktu CCP COORDINATE CONVERSION PROGRAM program konwersji współrzędnych CCPC CIVIL COMMUNICATIONS PLANNING COUNCIL rada ds. planowania łączności cywilnej CCPC COMMUNICATION COMPUTER PROGRAMMING CENTRE ośrodek programowania komputerów telekomunikacyjnych CCPDS COMMAND CENTER PROCESSING AND DISPLAY SYSTEM system przetwarzania i zobrazowania informacji centrum dowodzenia CCPDS-R COMMAND CENTER PROCESSING AND DISPLAY SYSTEM REPLACEMENT uzupełnianie systemu przetwarzania i wyświetlania informacji centrum dowodzenia CCPO CONSOLIDATED CIVILIAN PERSONNEL OFFICE biuro personalne pracowników cywilnych CCRA COMMAND AND CONTROL REQUIREMENTS ANALYSIS analiza wymagań dowodzenia i kierowania CCS CASUALTY CLEARING STATION punkt ewakuacji rannych i porażonych CCS COMMON CHANNEL SIGNALLING wspólny kanał sygnalizacyjny CCSC COMMAND & CONTROL SYSTEMS COUNCIL (SR) rada ds. systemów dowodzenia i kierowania CCSDB C3 COUNTERMEASURES SUPPORT DATA BASE baza danych wspomagająca zwalczanie systemu dowodzenia przeciwnika CCSPR COMMAND AND CONTROL SYSTEM PROGRAM REVIEW przegląd programu systemu dowodzenia i kierowania CCSS COMMAND CENTER SUPPORT SYSTEM system wspomagający centrum dowodzenia CCSS COMMON CHANNEL SIGNALLING SUBSYSTEM podsystem wspólnego kanału sygnalizacyjnego CCT CIRCUIT obwód CCT COMBAT CAPABILITIES TEST (ORI, ORE) sprawdzenie zdolności bojowej CCTA CENTRAL COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (UK) centralne władze łączności i informatyki (Wielka Brytania) CCTS COMBAT CREW TRAINING SQUADRON eskadra szkolna załóg bojowych CCTV CLOSED CIRCUIT TELEVISION telewizja przemysłowa CCTW COMBAT CREW TRAINING WING szkolne skrzydło lotnicze załóg bojowych CCU CRYPTO CONTROL UNIT blok sterowania krypto CD CHEMICAL DEFENCE obrona chemiczna CD CHEMICAL DISARMAMENT rozbrojenie chemiczne CD COMPACT DISK dysk kompaktowy CD CONTRACT DEFINITION definicja kontraktu CD CORPS DIPLOMATIQUE korpus dyplomatyczny CD-ROM COMPACT DISK - READ ONLY MEMORY dysk kompaktowy - tylko odczyt CDA COMMON DATA AREA obszar wspólnych danych CDC CIVIL DEFENCE COMMITTEE komitet obrony cywilnej CDD COLLATERAL DAMAGE DISTANCE zasięg zniszczeń towarzyszących CDE COMPOUND DAMAGE EXPECTANCY wartość oczekiwana ogólnych zniszczeń CDG CODER-DECODER GROUP (ADL SYSTEM) układ kodująco-dekodujący CDG COLOUR DISPLAY GENERATOR generator monitora kolorowego CDI CONVENTIONAL DEFENCE IMPROVEMENTS wzmocnienie obrony konwencjonalnej CDIDMA COMPUTER DEVICE INTERFACE DIRECT MEMORY ACCESS urządzenie interfejsu bezpośredniego dostępu do pamięci komputera CDIIO COMPUTER DEVICE INTERFACE INPUT/OUTPUT urządzenie interfejsu wejścia-wyjścia komputera CDIP CONSOLIDATED DEFENSE INTELLIGENCE PROGRAM skonsolidowany program wywiadu wojskowego CDLL COMMON DATA LINK LANGUAGE język CDLL CDM CODE DIVISION MULTIPLEXING multipleksowanie z podziałem kodowym CDMA CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS dostęp wielokrotny z podziałem kodowym CDMS COMMUNICATION DATA MONITORING SYSTEM system monitorowania danych o sieci łączności CDO COMMANDO komandos CDP CHANGE DATA PACKAGE pakiet danych aktualizujących CDP CONTRACT DEFINITION PHASE faza definiowania kontraktu CDP CONTROL DISPLAY PANEL panel monitora kontrolnego CDPC CENTRAL DATA PROCESSING CENTER ośrodek centralnej jednostki przetwarzającej CDR CONTRACT DESIGN REVIEW przegląd projektu kontraktu CDR CRITICAL DESIGN REVIEW recenzja projektu CDRL CONTRACTUAL DATA REQUIREMENT LIST wykaz wymagań danych kontraktowych CDTS COMPUTER DIRECTED TRAINING SYSTEM system szkolenia kierowany komputerowo CDU CONTROL DISPLAY UNIT wskaźnik kontrolny CE CENTRAL EUROPE Europa Środkowa CE CIVIL ENGINEERING inżynieria lądowa i wodna CE COMMON EQUIPMENT wyposażenie wspólne 17

18 CE COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS telekomunikacja i elektronika CE COMPUTATIONAL ELEMENT element obliczeniowy CE COUNCIL OF EUROPE Rada Europy CEAC COMMITTEE FOR EUROPEAN AIRSPACE COORDINATION komitet ds. koordynacji europejskiej przestrzeni powietrznej CEC CENTRAL EUROPEAN COMMAND dowództwo Europy Środkowej CEC COMMAND ENTRY CODE kod komendy wejściowej CEC COMMUNICATIONS ELECTRONICS COMMITTEE Komitet Telekomunikacji i Elektroniki CELP CODE EXITED LINEAR PREDICTIVE PROCESSING ALGORITHM algorytm przetwarzania CELP CELT CRYPTO EQUIPMENT FOR LINE TELEGRAPHY urządzenie kryptograficzne dla telegrafii CELT CRYPTO EQUIPMENT FOR LOW SPEED TELEGRAPHY urządzenie kryptologiczne dla wolnej telegrafii CEM CIS EQUIPMENT MESSAGE komunikat wyposażenia łączności CEM COMBINED EFFECT MUNITION amunicja o działaniu kombinowanym CEM COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANAGER menedżer sprzętu łączności CEMETERY CEMSDR CENT CENTAG HF/SSB COMMUNICATIONS NETWORK USCINCEUR (UNCLAS CODENAME) CENTRAL EUROPEAN MILITARY SHIPPING DESTINATION ROOM (CCCC) PERMISSION SUBSYSTEM TO UPDATE CENTRAL IDENTIFICATION FILE CENTRAL ARMY GROUP (CENTRAL EUROPE) (SECKENHEIM, GE) sieć łączności radiowej KF/SSB dowództwa amerykańskiego w Europie centralne europejskie biuro morskich przewozów wojskowych podsystem zezwolenia na uaktualnienie centralnego zbioru identyfikacyjnego Centralna Grupa Armii NATO CENTID CENTRAL IDENTIFICATION FILE centralny zbiór identyfikacyjny CENTLANT CENTRAL ATLANTIC SUB-AREA (PLYMOUTH,UK) centralny podobszar Atlantyku CENTO CENTRAL TREATY ORGANIZATION Organizacja Traktatu Centralnego CEO CHIEF EXECUTIVE OFFICER szef zespołu oficerów CEOI COMMUNICATIONS ELECTRONIC OPERATING INSTRUCTIONS instrukcje łączności i elektroniki CEP CIRCULAR ERROR OF PROBABILITY kołowe prawdopodobieństwo błędu CEP CIVIL EMERGENCY PLANNING planowanie zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof CEP COMMUNICATIONS EQUIPMENT PROGRAMME program rozwojowy sprzętu łączności CEPAS CRYPTO EQUIPMENT FOR PACKET SWITCHING urządzenie kryptologiczne do komutacji pakietów CEPO CENTRAL EUROPE PIPELINE OFFICE biuro ds. rurociągów Europy Środkowej CEPS CENTRAL EUROPE PIPELINE SYSTEM system rurociągów Europy Środkowej CEPT CONFERENCE EUROPEENE DES ADMINNISTRATIONS,POSTES,TELECOM CER CHARACTER ERROR RATE znakowa stopa błędów CER COST ESTIMATION/ESTIMATE RELATIONSHIP szacunek kosztów Organizacja Europejskich Administracji Łączności CERES COMPUTER ENHANCED RADIO EMISSION SURVEILLANCE obserwacja emisji radiowych komputera udoskonalonego CEROFF CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT, RAPID OFF-LINE wyposażenie kryptograficzne CERRRS CENTRAL REGION RECCE RESULTS REPORTING SYSTEM system meldunkowy rezultatów rozpoznania Regionu Centralnego CERT CENTRAL REGION REPORTING TEST test meldunkowy Regionu Centralnego CETS CONTRACTOR ENGINEERING TECHNICAL SERVICES/SUPPORT wsparcie techniczne ze strony wykonawcy CEW COUNTER ELECTRONIC WARFARE działania przeciw środkom elektronicznym CEWI COMBAT ELECTRONIC WARFARE INTELLIGENCE rozpoznanie środków radioelektronicznych pola walki CF CLUSTER FEATURE właściwość grupowania CF COST FACTOR współczynnik kosztów CF COVER FORCE siły osłonowe CFA COMMUNICATIONS FUNCTIONAL AREA obszar funkcjonalny łączności CFAR CONSTANT FALSE ALARM RATE stały współczynnik alarmów fałszywych CFE CANADIAN FORCES EUROPE siły kanadyjskie w Europie CFE CONTRACTOR FURNISHED EQUIPMENT sprzęt dostarczony przez wykonawcę CFE CONVENTIONAL FORCES IN EUROPE konwencjonalne siły zbrojne w Europie CFE CUSTOMER FURNISHED EQUIPMENT sprzęt dostarczony przez klienta CFFP COVERT FIELD FIRING POSITION zakryte polowe stanowisko ogniowe CFG COMMUNICATIONS FUNCTIONAL GROUP grupa łączności CFS CONTRACTOR FIELD SERVICE serwis polowy wykonawcy CFSR CONTRACTOR FIELD SERVICE REPRESENTATIVE przedstawiciel polowego serwisu wykonawcy CG COMMAND GROUP grupa dowódcza CGI COMPUTER GRAPHIC INTERFACE interfejs grafiki komputerowej CGM COMPUTER GRAPHICS METAFILE metazbiór grafiki komputerowej CGS CHIEF OF GENERAL STAFF szef Sztabu Generalnego CH COMPONENT HEADQUARTERS element kwatery głównej CHA CHARACTER ASSEMBLER asembler znaku CHANCOM CHANNEL COMMAND (NORTHWOOD, UK) dowództwo PSZ NATO Obszaru Kanału La Manche CHOD CHIEF OF DEFENSE szef obrony 18

19 CHODDEN MINISTER OF DEFENSE, DENMARK minister obrony Danii CHODNOR MINISTER OF DEFENSE, NORWAY minister obrony Norwegii CHOP CHANGE OF OPERATIONAL COMMAND/CONTROL przejście w nowe podporządkowanie operacyjne CHOP CHANGE OF OPERATIONAL PROCEDURE zmiana procedury operacyjnej CHOPS CHIEF OF OPERATIONS szef operacji CI CANCELLATION INDICATOR wskaźnik utraty dokładności CI CEILING INDICATOR wskaźnik pułapu CI CHIEF INSTRUCTOR (NCS) szef instruktorów CI COMMAND INSTRUCTION instrukcja dowodzenia CI CONFIGURATION IDENTIFICATION OR ITEM identyfikacja konfiguracji lub składnik konfiguracji CI CONFIGURATION INDEX indeks konfiguracji CI COUNTER INTELLIGENCE kontrwywiad CIA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (US) Centralna Agencja Wywiadowcza CIAD COMO INTEGRATED AIR DEFENCE MODEL zintegrowany model obrony powietrznej COMO CIC COMBAT/COMMAND INFORMATION CENTER (ON BOARD SHIP) ośrodek informacyjny dowodzenia CICS CUSTOMER INFORMATION CONTROL SYSTEM system informacyjny dostępny dla użytkowników CID CHANNEL IDENTIFIER OR IDENTIFICATION identyfikator lub identyfikacja kanału CID COMBAT INTELLIGENCE DIVISION oddział rozpoznania pola walki CIG COMPUTER IMAGE GENERATION generacja obrazów wspomagana komputerowo CIG COMPUTERIZED INTERACTIVE GRAPHICS interaktywna grafika komputerowa CIG CURRENT INTELLIGENCE GROUP (NATO HQ) grupa rozpoznania bieżącego CIL CABLE INTERCONNECTION LINK połączenie kablowe CIM COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING produkcja skomputeryzowana CIMIC CIVIL-AND MILITARY COOPERATION współpraca wojskowo-cywilna CIN COMMUNICATION OF NATO INTENTION zamiar łączności NATO CINC COMMANDER-IN-CHIEF głównodowodzący CINCEAST LANT COMMANDER-IN-CHIEF EASTERN ATLANTIC AREA głównodowodzący PSZ NATO Atlantyku Wschodniego CINCENT COMMANDER-IN-CHIEF ALLIED FORCES CENTRAL EUROPE głównodowodzący PSZ NATO Europy Środkowej CINCEUR COMMANDER-IN-CHIEF EUROPE (US-FORCES) głównodowodzący SZ USA w Europie CINCFIGHTR COM COMMANDER IN CHIEF FIGHTER COMMAND (RAF) głównodowodzący lotnictwem myśliwskim RAF CINCHAN COMMANDER-IN-CHIEF CHANNEL głównodowodzący PSZ NATO Obszaru Kanału La Manche CINCIBER LANT COMMANDER-IN-CHIEF IBERIAN ATLANTIC AREA głównodowodzący PSZ NATO Obszaru Iberyjskiego Atlantyku CINCLANT COMMANDER-IN-CHIEF US FORCES ATLANTIC głównodowodzący SZ USA na Atlantyku CINCNOR AD COMMANDER-IN-CHIEF NORTH AMERICAN AIR DEFENCE COMMAND głównodowodzący Obroną Powietrzną Ameryki Północnej CINCNORTH COMMANDER-IN-CHIEF ALLIED FORCES, NORTHERN EUROPE głównodowodzący PSZ NATO Europy Północnej CINCSOUTH COMMANDER-IN-CHIEF ALLIED FORCES, SOUTHERN EUROPE głównodowodzący PSZ NATO Europy Południowej CINCUKAIR COMMANDER-IN-CHIEF UNITED KINGDOM AIR FORCE głównodowodzący Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii CINCUSAFE COMMANDER-IN-CHIEF US AIR FORCE,EUROPE głównodowodzący Sił Powietrznych USA w Europie CINCUSAR EUR COMMANDER-IN-CHIEF US ARMY,EUROPE głównodowodzący Sił Lądowych USA w Europie CINCWESTALANT COMMANDER-IN-CHIEF, WESTERN ATLANTIC AREA głównodowodzący PSZ NATO Atlantyku Zachodniego CIO COMPUTER INPUT / OUTPUT urządzenie wejściowe-wyjściowe komputera CIOC CURRENT INTELLIGENCE OPERATIONS CENTER ośrodek operacyjny wywiadu bieżącego CIP CAPITAL INVESTMENT PROGRAM program inwestycyjny CIP COMMUNICATIONS IMPROVEMENT PLAN plan modernizacji systemu łączności NATO CIP COMPONENT IMPROVEMENT PROGRAM program ulepszania komponentów CIP CONTRACT IMPLEMENTATION PLAN plan wdrażania kontraktu CIP-67 COMMUNICATIONS IMPROVEMENT PROGRAMME-1967 program modernizacji systemu łączności NATO CIPACE COUNTER INTELLIGENCE POLICY ACE kontrwywiad Dowództwa PSZ NATO w Europie (ACE) CIS COMBAT IDENTIFICATION SYSTEM system identyfikacji na polu walki CIS COMMON INTERFACE STANDARDS standardy wspólnego interfejsu CIS COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES wspólnota niepodległych państw CIS COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS systemy łączności i informatyki CIS-ISS COMBAT IDENTIFICATION SYSTEM - INDIRECT SUBSYSTEM system identyfikacji pola walki - podsystem pośredni CISB COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS BOARD rada ds. systemów łączności i informatyki CISD COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS DIVISION oddział systemów łączności i informatyki CIUS CORPS INTERIM UPGRADE SYSTEM przejściowy system uaktualniania danych korpusu CIV CIVILIAN cywilny CIVIC CIVILIAN CASUALTY INDICATOR CODE (COMPUTER PROGRAMME) kod wskaźnika strat cywilnych CIW CONTROL INPUT WORD kontrolne słowo wejściowe CJTF COMBINED JOINT TASK FORCE wielonarodowe połączone siły operacyjne 19

20 CK CLOCK zegar CL COMMUNICATION LINK linie łączności CL COORDINATION LEVEL poziom koordynacji CLD COMMUNICATIONS LOGISTIC DEPOT magazyn sprzętu łączności CLF COMMANDER LANDING FORCE(S) dowódca sił desantowych CLK CLOCK zegar CLM CONFIGURATION LOAD MANAGER program konfigurujący CLR CLEAR zerowanie CLS COORDINATED LOGISTIC SUPPORT skoordynowane zabezpieczenie logistyczne CM CONFIGURATION MANAGEMENT zarządzanie konfiguracją CM CORRECTIVE MAINTENANCE przeglądy i naprawy nieplanowane CM CRISIS MANAGEMENT zarządzanie w sytuacjach kryzysowych CM/CB COUNTER MORTAR/COUNTER BATTERY zwalczanie artylerii przeciwnika CMB CONFIGURATION MANAGEMENT BOARD rada ds. zarządzania konfiguracją CMBG CANADIAN MECHANIZED BRIGADE kanadyjska brygada zmechanizowana CMC CONTRACT MANAGEMENT CENTRE centrum zarządzania kontraktem CMCC CONFIGURATION MANAGEMENT COORDINATION COMMITTEE komitet koordynacyjny ds. zarządzania konfiguracją CMCS CENTAG MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM mobilny system łączności Centralnej Grupy Armii NATO CMDS COUNTER MEASURES DISPENSER SYSTEM system kierowania przeciwdziałaniem CMED CONTROL, MONITOR AND DISPLAY kontrola, monitorowanie i wyświetlanie CMG COMBAT MISSION GUIDE regulamin walki CMG CONFIGURATION MANAGEMENT WORKING GROUP grupa robocza ds. zarządzania konfiguracją CMIS COMMUNICATIONS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM system informatyczny zarządzania łącznością CMIS CRISIS MANAGEMENT INTERCOM SYSTEM system łączności wewnętrznej grupy kryzysowej CML CHEMICAL chemiczny CMM CRISIS MANAGEMENT MANUAL regulamin na sytuacje kryzysowe CMO CONFIGURATION MANAGEMENT OFFICE (OF ACE ACCIS) biuro zarządzania konfiguracją CMOS COMPLEMENTARY-METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR układ CMOS, komplementarny półprzewodnik tlenkowy CMP CENTRAL MAINTENANCE PANEL centralny pulpit konserwacyjny CMP CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN plan zarządzania konfiguracją CMP CONTINUOUSLY MONITORED PARAMETER parametr pod stałym nadzorem CMS CIRCUIT MANAGEMENT SECTION sekcja zarządzania połączeniem CMS CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM system zarządzania konfiguracją CMU CORE MEMORY UNIT jednostka pamięci rdzeniowej CMUX COMMUNICATION MULTIPLEXER multiplekser komunikacyjny CMWG CENTRAL REGION ADP CONFIGURATION MANAGEMENT WORKING GROUP CN COMPUTER NETWORK sieć komputerowa grupa robocza ds. zarządzania konfiguracją automatycznego przetwarzania danych Regionu Centralnego CNCE COMMUNICATIONS NODAL CONTROL ELEMENT element kierowania węzłem łączności CNDES CONSOLIDATED NATO DEFENCE EQUIPMENT SCHEDULES harmonogram wdrażania sprzętu wojskowego CNI COMMUNICATION OF NATO'S INTENTION telekomunikacyjne zamierzenia NATO CNI COMMUNICATIONS/NAVIGATION/INFORMATION telekomunikacja; nawigacja; informacja CNR COMBAT NET RADIO sieć radiowa pola walki CNRMIS COMBAT NET RADIO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (UK) CO CHANGE ORDER rozkaz zmiany informatyczny system zarządzania siecią radiową pola walki CO COMMANDING OFFICER dowódca (dowódca batalionu) CO COMMUNICATIONS OPERATOR operator łączności CO COMPANY kompania CO CONTACT(ING) OFFICER oficer kontaktowy CO-NEWS COMMUNICATIONS - NAVAL ELECTRONIC WARFARE SYSTEM system walki elektronicznej w zakresie łączności morskiej COA CHIEF OF ADMINISTRATION szef administracji COB CLOSE OF BUSINESS zakończenie przedsięwzięcia COBOL COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE język COBOL, Uniwersalny Język Ekonomiczny COBS COMBINED ORDER OF BATTLE SYSTEM system połączonego rozkazu bojowego COC CERTIFICATE OF CONFORMITY atest COC COMBAT OPERATIONS CENTRE centrum dowodzenia działaniami bojowymi COC COMMAND OPERATIONS CENTRE centrum operacyjne dowodzenia COCIC COMBAT OPERATION CENTRE/INTELLIGENCE CENTRE centrum dowodzenia działaniami bojowymi / centrum rozpoznania COCOM COORDINATING COMMITTEE (USA,JAPAN,WESTERN EUROPE) Komitet Koordynacyjny ds. Handlu ze Wschodem COCOMO CONSTRUCTIVE COST MODEL model kosztów COCT COMMUNICATIONS OPERATOR CONVERSION TRAINING przeszkalanie operatorów łączności 20

PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS

PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS PREZENTACJA SAMOLOTU E 3A AWACS 10 marca 2009 roku 1. Baza Lotnicza Wojskowy Port Lotniczy Warszawa Okęcie Samolot E 3 AWACS Samoloty dalekiego wykrywania i śledzenia E 3/A AWACS są zmodyfikowaną wersją

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania 1. 8217001 STE. kapitan - dowódcy 2. 8217002 STE. kapitan - w sztabach

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Principles of anti-amphibious operations in the Baltic in the post World War II period

Principles of anti-amphibious operations in the Baltic in the post World War II period Principles of anti-amphibious operations in the Baltic in the post World War II period Przeniesienie punktu ciężkości z blue water do brown water 650 NM Sfery działania task force w ramach operacji połączonej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa 1 HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH - część opisowa 1 8217001 Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan) 2 miesiące 01.02-31.03 35 11 22

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Lotnictwo Wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej GEN. BRYG. PIL. TOMASZ DREWNIAK DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Tematyka wystąpienia Lotnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWEJ NAWIGACJI SATELITARNEJ W SZ RP

WYKORZYSTANIE I KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWEJ NAWIGACJI SATELITARNEJ W SZ RP SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD KIEROWANIA I DOWODZENIA P6 WYKORZYSTANIE I KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWEJ NAWIGACJI SATELITARNEJ W SZ RP ppłk rez. Włodzimierz Głogowski WGlogowski@mon.gov.pl Oddział Identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Poznań, 26 sierpnia 2016r. Plan prezentacji Wprowadzenie; Definicje;

Bardziej szczegółowo

Wstępny wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) pionowego startu klasy taktycznej krótkiego zasięgu

Wstępny wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) pionowego startu klasy taktycznej krótkiego zasięgu Wstępny wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) pionowego startu klasy taktycznej krótkiego zasięgu Załącznik 1 1. WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE Lp. 1. Siły

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/47/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/47/2017 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 11.05.2017 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/47/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 027 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-82 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 26 lutego 2014 r. AC 027 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

28.IX Morski,,parasol" ochronny

28.IX Morski,,parasol ochronny 28.IX.2014 "Anakonda-14" na lądzie, wodzie i w powietrzu Na poligonach w Drawsku Pomorskim, Nowej Dębie, Orzyszu i w Ustce oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej trwa "Anakonda-14", największe,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej 2 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE GRZESIK Norbert 1 Virtual cockpit, computer-aided learning application, maintenance procedures F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE Author,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania 1. 8217001 Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH w latach 2013-2022 Nazwa Programu Uzbrojenia Czego dotyczy Aktualny stan realizacyjny Czas pozyskania Ilości docelowe OBRONA PRZECIWLOTNICZA I PRZECIWRAKIETOWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

1 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH SZER. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 3 OGÓLNA KPT.

1 BUDOWA I OBSŁUGA POLOWYCH SIECI KABLOWYCH SZER. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ORAZ BAZAMI DANYCH 3 OGÓLNA KPT. W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH STACJONUJĄCYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W SZCZECINIE WYSTĘPUJĄ WOLNE STANOWISKA PRZEWIDZIANE DLA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. ŻOŁNIERZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Systemy ochrony infrastruktury morskiej kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Konwersatorium "Systemy inteligentne w ochronie gospodarki" Ryszard Rugała AMW, 20 maja 2015 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

"Wspólne Europejskie Niebo. Udział PAZP w SES i zapewnienie odpowiedniego poziomu usług. Warszawa, 18.09.2012 r.

Wspólne Europejskie Niebo. Udział PAZP w SES i zapewnienie odpowiedniego poziomu usług. Warszawa, 18.09.2012 r. "Wspólne Europejskie Niebo Udział PAZP w SES i zapewnienie odpowiedniego poziomu usług. Warszawa, 18.09.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 na bazie ustawy określającej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office ryzenko@onet.pl

wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office ryzenko@onet.pl Operacyjne wykorzystanie zobrazowań satelitarnych wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office Jakub Ryzenko Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej ryzenko@onet.pl

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO płk Paweł BRATKOWSKI SINGLE EUROPEAN SKY Inicjatywa Single European Sky (SES) docelowo ma doprowadzić do utworzenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ

KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WP PROJEKT KONCEPCJA ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ MARZEC R. Szanowni Państwo, Prezentację Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej rozpocznę od przedstawienia determinantów

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi

Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi Opracowanie studium wykonalności dla programu strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi. dr inż. Marcin SZOŁUCHA Warszawa dnia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach

Ministerstwo Obrony Narodowej Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022 Warszawa, 12 grudnia 2012 roku SYSTEM OBRONY POWIETRZNEJ I OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ Program obejmuje m.in : przeciwlotniczy

Bardziej szczegółowo

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja MSWiA nr B 075/2007 1 Systemy okrętowe opracowane, produkowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM mjr mgr inŝ. Mirosław MYSZKA kpt. mgr inŝ. Zbigniew LEWANDOWSKI por. mgr inŝ. Marek BRZOZOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE OBIEKTÓW DOWODZENIA DYWIZJONEM RAKIETOWYM

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III Materiały dydaktyczne Język angielski Semestr III 1 Temat 1 (4 godziny): Semestr III 30 godzin Pirates on Board A. Revision of grammar and vocabulary Czytanie ze zrozumieniem i tłumaczenie tekstu Pirates

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok.

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok. WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI kwiecień 2013 rok. Lp. Nazwa stanowiska Komórka Eskadra/Klucz Pododdział SW1 SW2 STE: 1 2 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA - DOWÓDCA ZESPOŁU PODOFICER ANALIZY

Bardziej szczegółowo

FAKTY NA TEMAT OFERTY RAYTHEON DOTYCZĄCEJ SYSTEMU PATRIOT DLA POLSKI

FAKTY NA TEMAT OFERTY RAYTHEON DOTYCZĄCEJ SYSTEMU PATRIOT DLA POLSKI FAKTY NA TEMAT OFERTY RAYTHEON DOTYCZĄCEJ SYSTEMU PATRIOT DLA POLSKI MIT: Patriot to przestarzały system oparty na starej technologii. FAKT: Patriot jest najnowocześniejszym systemem obrony przeciwlotniczej

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje NATO w Polsce (NSIP) Geneza programu

Inwestycje NATO w Polsce (NSIP) Geneza programu Inwestycje NATO w Polsce (NSIP) Polskiej obecności w NATO towarzyszy szereg inwestycji w infrastrukturę obronną kraju. Szacunkowa wartość wspólnie finansowanych inwestycji natowskich planowanych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63954-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2016/S 039-063954 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA WSTĘP Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC) pracuje nad nowymi projektami okrętów wojennych oraz okrętami wsparcia technicznego. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania i wynikające z nich potrzeby Marynarki

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader 2017-01-24 Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader Program CS27 Reader należy uruchomić przez wybór opcji CS27 i naciśnięcie przycisku START. Programme

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów przeznaczonych do wykonania w komputerze (ang. software).

Bardziej szczegółowo

Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia

Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

THE VAST, HETEROGENEOUS DISTRIBUTED NETWORK SIMULATION PROGRAM - TESTING AND TRAINING ENVIRONMENT FOR THE COMMAND AND CONTROL SYSTEMS

THE VAST, HETEROGENEOUS DISTRIBUTED NETWORK SIMULATION PROGRAM - TESTING AND TRAINING ENVIRONMENT FOR THE COMMAND AND CONTROL SYSTEMS Journal of KONBiN 4(20)2011 ISSN 1895-8281 THE VAST, HETEROGENEOUS DISTRIBUTED NETWORK SIMULATION PROGRAM - TESTING AND TRAINING ENVIRONMENT FOR THE COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PROGRAM ROZLEGŁEJ, HETEROGENICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

płk dr Artur ZDROJEWSKI, ul. RADIOWA 49, WARSZAWA tel. (+ 48) ,

płk dr Artur ZDROJEWSKI, ul. RADIOWA 49, WARSZAWA tel. (+ 48) , płk dr Artur ZDROJEWSKI, amz@army.mil.pl ul. RADIOWA 49, 01-499 WARSZAWA tel. (+ 48) 22 68 92 612, http://www.cresz.wp.mil.pl 1 SPIS ZAWARTOŚCI WSTĘP. DEFINICJE MEDINTU. ZAŁOŻENIA PODŁOŻE HISTORYCZNE WYWIADU

Bardziej szczegółowo

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie 1 z 5 2013-09-25 09:55 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP627 Lotnicze systemy łączności Wersja przedmiotu 2012/13 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo