IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie"

Transkrypt

1 Raport MSI Polska 2011/2012 MES PLM APS EAM/CMMS IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów

2

3 REDAKCJA redaktor naczelny Elżbieta Jaworska Korekta Małgorzata Wyrwicz IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Reklama Alicja Malinowska DTP Grzegorz Solecki Marketing Aleksander Poniatowski Administracja Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus W raporcie: Rozwiązania IT zbudowane z... atomów... 4 Przegląd systemów MES w Polsce... 5 Tabela: Systemy MES, SCADA, HMI oferowane w Polsce...10 Jak powstawał raport...12 Przegląd systemów PLM (PDM, workflow) w Polsce...19 Tabela: Systemy PLM oferowane w Polsce...22 Przegląd systemów APS w Polsce...28 Tabela: Systemy APS oferowane w Polsce...30 Przegląd systemów EAM/CMMS w Polsce...37 Tabela: Systemy EAM/CMMS oferowane w Polsce...38 Tabela: Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji...48, 50 WYDAWNICTWO TMI Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59a, Warszawa tel , faks Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Spis reklamodawców: AB-Micro sp. z o.o ASTOR sp. z o.o COPA-DATA Polska sp. z o.o DSR sp. z o.o EQ System sp. z o.o IFS Poland (IFS Industrial and Financial Systems Poland) sp. z o.o Oracle Polska sp. z o.o Plastpol XVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy...37 PSI Produkty i Systemy Informatyczne sp. z o.o Siemens Industry Software sp. z o.o....iv okładka Simple sp. z o.o.... 9, 49 Transition Technologies SA...35 UNIT4 TETA Październik

4 Raport MSI Rozwiązania IT zbudowane z... atomów Według jednego z naszych ekspertów przyszłość będzie należała do produktów, które zapewnią łatwe i szybkie rozbudowanie działających aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji. Tytuł nawiązuje do wypowiedzi przedstawiciela firmy Qcadoo Limited, według którego przedsiębiorstwa produkcyjne oczekują od dostarczanych im systemów faktycznej modułowości, czyli rozwiązań zbudowanych z atomów, realizujących konkretne zadania, kompatybilnych z wdrożonymi systemami. Jakie są potrzeby branży produkcyjnej? Jakie trendy dominują w rozwoju rozwiązań dla produkcji? Jaka jest świadomość niezbędności IT na hali produkcyjnej? Do czego służą np. systemy MES? Niektórym głównie do... uzyskania przewagi nad konkurencją. Taki był wniosek z przeprowadzonego przez Aberdeen Group w styczniu i lutym 2009 r. badania wśród kadry zarządzającej z ponad 150 przedsiębiorstw A Platform Approach to Manufacturing Operations Management. Od tego czasu trochę zmieniły się światowe trendy, zmieniła się kondycja gospodarki. Jak sytuację w Polsce oceniają ankietowani przez nas przedstawiciele firm oferujących rozwiązania IT dla sektora produkcji? Polski rynek coraz bardziej dojrzewa do wykorzystywania rozwiązań IT w produkcji. Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? Najczęściej stosowane są systemy: SCADA, MES, EAM/CMMS, APS, PLM. Ta kolejność nie jest przypadkowa i wskazuje jednoznacznie strategię rozwoju systemów w obszarze produkcji, która gwarantuje fi rmom bezpieczeństwo inwestycji, przy jednocześnie wysokiej rentowności projektów. Kierunek ten jest też wymuszany przez Automatyczny przepływ informacji między systemami kluczem do efektywności Jarosław Gracel, Dział Doradztwa Biznesowego, ASTOR Consulting bardzo dużą zmienność popytu w dzisiejszej sytuacji rynkowej. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Zasadniczo można powiedzieć, że w przypadku fi rm międzynarodowych nie ma barier w stosowaniu tych rozwiązań. Natomiast w przypadku fi rm z kapitałem polskim często przeszkodą w rozpoczęciu projektu jest brak świadomości nt. długofalowych korzyści płynących z inwestowania w efektywność oraz nastawienie na alokowanie kapitału głównie w środki trwałe, a w mniejszym stopniu w wiedzę i optymalizację procesów. Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu? Jeżeli chodzi o systemy klasy SCADA, MES to znajdują one zastosowanie najczęściej w branżach i procesach o wysokim stopniu automatyzacji oraz w branżach, w których standardy międzynarodowe wymuszają konieczność jednoznacznej identyfi kacji produktu. Systemy klasy APS to domena produkcji dyskretnej o dużej zmienności popytu. Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT? Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? W nadchodzących latach głównym kierunkiem rozwoju aplikacji w obszarze produkcji będzie integracja. Główne kierunki tej integracji to: integracja i automatyczne pobieranie danych z systemów sterowania maszyn, linii produkcyjnych, integracja różnych systemów w obszarze produkcji, czyli SCADA, MES, CMMS, LIMS, ERP, zapewniająca automatyczny przepływ informacji tutaj stosowane będą rozwiązania klasy worfklow, integracja systemów zarządzających produkcją z systemami zarządzania mediami (m.in. energią elektryczną) i BMS w celu obniżania kosztów mediów w koszcie jednostkowym produktu. Jest to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i lepsze zarządzanie własnym biznesem wyjaśnia Edward Jędrzejowski z Epicor Software Poland. Opinię tę potwierdzają różne badania statystyczne. Z danych Indeksu konkurencyjności branży informatycznej opracowanego na zlecenie Business Software Alliance przez Economist Intelligence Unit wynika, że Polska poprawiła swoją konkurencyjność w dziedzinie technologii informatycznych (awans o 5 miejsc). Od pewnego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami zapewniającymi wzrost produktywności wyjaśnia Edward Jędrzejowski. Z raportu prezentowanego przez serwis automatykab2b.pl wynika, że wciąż najczęściej wykorzystywanym systemem w automatyce jest SCADA. Z tego rozwiązania najchętniej korzystają firmy z rynku energetycznego (13,9%), przemysłu maszynowego (13,6%) oraz chemicznego (12,4%). Widoczna jest także zmiana dotycząca zapotrzebowania na rozwiązanie MES. Coraz częściej z systemu korzystają nie tylko najwięksi gracze, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, głównie z branży FMCG. Obecne trendy to kompleksowe zarządzanie produktem typu end-to-end: od generowania wymagań dla nowego produktu, poprzez fazę projektowania, produkcji testowej, wprowadzania na rynek, dystrybucji A-Z, aż po wycofywanie produktu z rynku i zastępowanie go nowym produktem/nową wersją to opinia Adama Adamczyka z firmy SAP. Firmy oczekują zaawansowanych modułów produkcyjnych, które kompleksowo wspomagają kluczowe obszary związane z organizacją produkcji uważa Marcin Rosiak z Asseco Business Solutions. Systemy muszą więc efektywnie zarządzać recepturami, marszrutami produkcyjnymi oraz partiami surowców, umożliwiać planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę nad partiami półproduktów i produktów. Eksperci w swoich opiniach są zgodni bez IT nie da się zarządzać nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Dlatego oferta rozwiązań IT dla obszaru produkcji jest naprawdę bogata. Przedsiębiorstwa sektora produkcji mają w czym wybierać, a nasz raport może im służyć pomocą. Elżbieta Jaworska Systemy opisywane w raporcie MES (Manufacturing Execution System) system do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu, HMI (Human-Machine Interface) interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny, PLM (Product Lifecycle Management) zarządzanie cyklem życia produktu, PDM (Product Data Management) zarządzanie danymi o produkcie, workfl ow mechanizmy sterowania przepływem prac, APS (Advanced Planning System) zaawansowane planowanie produkcji, APS (Advanced Planning and Scheduling) zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji, EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu 4 Październik 2011

5 Przegląd systemów MES w Polsce (w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy) Uzupełnienie informacji na Proficy ifix + Proficy Historian AB-Micro + Proficy Portal Typowe systemy akwizycji, archiwizacji, wizualizacji, raportowania danych. Funkcje od monitoringu do sterowania operatorskiego, z zaawansowanymi możliwościami prezentacji danych w formie raportu, również dostępnymi przez strony WWW. Askom Simatic IT Zapewnia pełną funkcjonalność zarządzania produkcją MES i jakością LIMS zgodnie z normą ANSI/ISA-95 w zakresie: zarządzania zleceniami i zasobami, genealogii i śledzenia produkcji, rejestracji danych procesowych (Historian), optymalizacji produkcji na bazie wskaźników KPI (OEE), statystycznej kontroli procesu (SPC), harmonogramowania produkcji, pełnego zarządzania recepturami (BoM) oraz automatycznego raportowania. Simatic IT jest elementem Siemens TIA (integracja MES i automatyki). Business Solutions Asseco BS ERP Asseco Softlab ERP zapewnia zarządzanie recepturami, marszrutami produkcyjnymi i partiami surowców, umożliwia planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę nad partiami półproduktów i produktów. System można integrować z maszynami, urządzeniami pomiarowymi oraz innym oprogramowaniem. Proces zarządzania produkcją wspomagają dodatkowo mechanizmy automatycznej identyfikacji i rozwiązania mobilne. System ma funkcję związaną z utrzymaniem parku maszynowego, jego ewidencją, planowaniem napraw, remontów i prowadzeniem bieżącej konserwacji. ASTOR Wonderware MES Rozwiązanie zapewniające projektowanie kompleksowych systemów IT klasy MES/ EMI. Oparte na przemysłowej, modułowej architekturze Wonderware ArchestrA. Wonderware MES umożliwia analizy jakości oraz wydajności produkcji, zarządzania produkcją typu wsadowego oraz dyskretnego, integrację z systemami klasy ERP oraz bezpośrednią integrację do maszyn, urządzeń oraz systemów sterowania. W zależności od wymagań klienta dostępne są 2 rodzaje integracji: Wonderware Enterprise Integrator kompleksowe rozwiązanie middleware z możliwością przejęcia pełnego zarządzania produkcją w przypadku niedostępności systemu ERP, Wonderware Supply Chain Connector narzędzie do wymiany danych między systemami MES i ERP za pomocą transakcji bazodanowych, plików XML bądź WebServices 2.0. Bonair Proficy Plant Applications Oprogramowanie do monitorowania produkcji, umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów i surowców, kontrolę jakości, poprawę efektywności oraz wizualizację procesów produkcyjnych. Ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Proficy Plant Applications złożony jest z 4 głównych modułów: Efficiency moduł zarządzania wydajnością, Production moduł zarządzania wykonaniem produkcji, Quality moduł zarządzania jakością, Batch Analysis moduł analizy produkcji wsadowej. BPSC Impuls 5 System MES tworzony był z myślą o optymalizacji produkcji i skróceniu czasu cyklu produkcyjnego dzięki usprawnieniu obiegu informacji. System jest również tak skonstruowany, aby mógł być szybko dostosowany do specyfiki każdej firmy. Pełna integracja z systemem ERP Impuls 5 oraz z urządzeniami takimi, jak wagi, terminale (także bezprzewodowe), etykieciarki zapewnia sprawne planowanie i zarządzanie realizacją produkcji na każdym stanowisku. Syspems APS Operator Funkcje: monitorowanie wykonania zleceń produkcyjnych z dokładnością do operacji, rejestrowanie wadliwych wyrobów (kody oprogramowanie HMI/SCADA Zobacz jak... To standard pracujesz tylko z najlep- Precyzyjnie dostosowany do Twoich trzeb, optymalnie zintegrowany z procesa- pomautomatyzacji energii plus perfekcyjne COPA-DATA Kraków

6 Raport MSI Zauważamy wzrost zapotrzebowania na systemy o rozbudowanych modułach raportowania i analizy danych Tomasz Papaj, inżynier ds. sprzedaży w fi rmie COPA-DATA Polska sp. z o.o. Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? W Polsce można zaobserwować bardzo duży potencjał dla systemów IT wspierających produkcję. Ten rynek jest wciąż nienasycony. Przed producentami szeroko pojętych rozwiązań HMI/SCADA stoją więc duże wyzwania. Przez ostatnich kilka lat świadomość potrzeby i korzyści płynących z posiadania tego typu rozwiązań bardzo wzrosła. Klienci potrzebują i poszukują konkretnych rozwiązań do optymalizacji własnych produkcji. Wiedzą, że inwestycja w zakresie systemów IT bezpośrednio wspierających oraz umożliwiających poprawę i optymalizację produkcji szybko się zwraca dzięki zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Największą barierą, jaka stoi przed rozpowszechnieniem rozwiązań IT masowo wspierających produkcję jest jednak wciąż zbyt mała, niekompletna bądź kierowana pod zły adres informacja o bezsprzecznych korzyściach wynikających ze stosowania tych systemów. Firmy, które widziały lub testowały wcześniej tego typu rozwiązania od razu bez wahania decydują się na wdrożenie ich we własnym zakładzie. Na przykład proponowane przez nas nowoczesne rozwiązania, dynamicznie w czasie rzeczywistym monitorują i wskazują obszary potencjalnej optymalizacji produkcji, redukcji strat, przestojów, poprawy efektywności wykorzystania linii produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn czy urządzeń. Rynek domaga się łatwych w użyciu, elastycznych pod względem wykorzystania i implementacji oraz bezpiecznych systemów. Nasz system zenon już teraz spełnia wszystkie te wymagania. Jednocześnie stale podnosimy standardy i doskonalimy procesy, by być liderem i prekursorem nowych rozwiązań. Nadajemy rytm i wytyczamy nowe trendy w automatyzacji. Dużą barierą dla zakładów produkcyjnych w implementacji systemów IT może być obecna, niepewna sytuacja ekonomiczna, która coraz częściej wymusza na klientach końcowych samodzielne modernizowanie użytkowanych aplikacji. Ze względu na bardzo prosty interfejs oraz parametryzowanie zamiast programowania zenon jest idealnym rozwiązaniem dla takich fi rm. Wśród naszych odbiorców coraz częściej pojawiają się zakłady, którym dostarczamy nasze edytory projektów. Przeszkoleni pracownicy z łatwością samodzielnie dokonują zmian i adaptacji istniejących projektów do dynamicznie zmieniających się warunków zapotrzebowania. Kolejną przykładową funkcją, którą także zawiera nasz system, jest kompatybilność różnych wersji. zenon pozwala uniknąć aktualizacji działających i wdrażanych aplikacji, zapewnia obsługę starszych projektów w nowych edytorach. Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu? Każdą branżę charakteryzują specyfi czne, kluczowe rozwiązania. W branży samochodowej jest to PLM, czego bardzo dobrym przykładem jest fi rma BMW, która ustanowiła system zenon standardem w swoich wszystkich fabrykach. W branży energetycznej to m.in. konieczność spełniania standardów IEC 61850, IEC 60870, DNP3. We wszystkich zakładach produkcyjnych niezależnie od branży coraz ważniejszy staje się monitoring zużycia mediów. Doskonale sprawdza się tu jeden z naszych modułów EMS (zenon Energy Management System), który prognozuje zużycie energii elektrycznej z 15-minutowym wyprzedzeniem oraz zużycie gazu i ogrzewania z godzinnym wyprzedzeniem. Ponadto może on samodzielnie reagować na niepożądane skoki zużycia energii odcinać lub dołączać z określonymi priorytetami źródła i odbiorniki energii. Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? Najbardziej popularne na rynku są nadal standardowe pakiety oprogramowania HMI/SCADA. Zauważamy jednak wzrost zapotrzebowania na bardziej zaawansowane systemy o rozbudowanych modułach raportowania i analizy danych. Klienci oczekują szybkiej i czytelnej informacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stworzyliśmy nasz nowy produkt zenon Analyzer, który będzie miał premierę w listopadzie na targach w Norymberdze. Umożliwia on szeroką analizę i raportowanie danych. Dynamicznie ocenia produkcję na podstawie danych czasu rzeczywistego oraz danych historycznych, pozwala więc na bieżąco reagować na wszelkie nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. System zenon to potężne narzędzie, które już teraz realizuje większość z zaawansowanych funkcji MES, ponieważ specjaliści z fi rmy COPA-DATA doskonale zdają sobie sprawę, że w przyszłości taki system będzie jednym z głównych narzędzi wspomagających zarządzanie. Kolejne, wciąż jeszcze niedocenione, nowoczesne rozwiązanie pojawiające się w sektorze energetycznym to z pewnością smart grids. Coraz więcej mówi się o nich, budzą coraz większe zainteresowanie. Liczba zrealizowanych projektów z wykorzystaniem tych technologii pozostawia jednak wiele do życzenia. przyczyny), rejestrowanie czasu pracy maszyn i ludzi (praca produkcyjna, czasy przezbrojeń, przestoje planowane i nieplanowane), konsumpcja komponentów (backflush/ push), kolejkowanie zleceń produkcyjnych, drzewo genealogiczne produktów (z jakich komponentów składa się wyrób końcowy, jakie wyroby zostały wykonane z danych komponentów), integracja z maszynami, analiza danych mierzenie wydajności (KPIs), np. OEE. Polska Process Manufacturing (OPM), Oracle Discrete Manufacturing (ODM) System MES jest dodatkową opcją do systemów Oracle Manufacturing, dostarczającą konieczne funkcje realizacji produkcji na poziomie wydziałów w celu kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego. Aplikacja MES zapewnia zdobywanie danych bezpośrednio z dozujących urządzeń wydziałów produkcyjnych, linii produkcyjnych oraz rejestratorów przepływu produkcji. System zapewnia przekazywanie rzeczywistych danych o przebiegu produkcji do zarządów firmy. Moduły rozwiązania: instrukcje do procesu i integracja ze sprzedażą, dozowanie i wstępne ważenie, rekord elektroniczny, zarządzanie odchyleniami, integracja z urządzeniami, etykietowanie, transakcje mobilne. Produkty i Systemy Informatyczne PSImes System klasy MES, czyli System Realizacji Produkcji, składa się z autonomicznych modułów, z których każdy może zostać wdrożony osobno lub w pakiecie: Zarządzanie projektami PSIpm, Planowanie personelu PSIplp, Zarządzanie zleceniami PSIgat, Harmonogramowanie produkcji PSIls (Stanowisko Dyspozytorskie), Zarządzanie czasem pracy i Kontrola dostępu PSIpz, Zbieranie danych z produkcji PSIbde, Utrzymanie ruchu PSImnt. PSImes zapewnia optymalizację procesów produkcyjnych od przyjęcia zlecenia do gotowego produktu i pozwala zaplanować co do minuty proces produkcyjny z uwzględnieniem dostępnych zasobów. Graficzna prezentacja danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zdarzenia. System pozwala wykrywać wąskie gardła i reagować na ich pojawienie się. Qcadoo Limited qcadoo MES qcadoo MES ułatwia śledzenie procesów produkcji, optymalne planowanie zlecenia, kontrolowanie wydajności i wskazywanie obszarów nierentownych lub wymagających usprawnienia. qcadoo MES to system modułowy. Moduły i funkcje dostępne są w wirtualnym sklepie qcoostore. System działa w przeglądarce jako usługa (SaaS). qcadoo MES od początku był projektowany z myślą o współpracy z nadrzędnym systemem ERP lub księgowo-sprzedażowym. Integrację z innymi rozwiązaniami umożliwia jego modułowa budowa i otwarty kod źródłowy systemu. Obecnie współpracuje z systemami Subiekt, enova, kolejne będą dołączane przez lokalnych partnerów qcadoo na całym świecie. 6 Październik 2011

7 Polska SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII) SAP MII pozwala zarządzać produkcją, kontrolować procesy produkcyjne i integrować je z pozostałymi obszarami firmy. Ułatwia prawidłowy przebieg powstawania produktu, zbierając dane z różnych źródeł i integrując systemy z czynnościami produkcyjnymi. W efekcie uzyskujemy zagregowany zapis całej historii produkcji. Rozwiązanie SAP wspiera planowanie produkcji, jej realizację, zarządzanie jakością oraz zgodność z przepisami środowiskowymi i BHP. SKK Wonderware Podstawowe funkcje: zwiększanie efektywność maszyn i urządzeń, rejestracja i kontrola produkcji, Traceability, rejestracja i kontrola operacji produkcyjnych, monitoring mediów. SOLDIS Guardus MES Platforma do powszechnego zbierania, wizualizacji oraz nadzoru danych dotyczących jakości oraz produkcji. Wszystkie dane dotyczące produktu oraz procesu z działu zapewnienia jakości, produkcji, planowania aż po dane klienta i dostawcy oraz dane z działu rozwoju zostają zespolone w jeden system. UNIT4 TETA (d. TETA SA) TETA Produkcja.NET W skład modułu Produkcja.NET wchodzą podmoduły: Konstrukcje i Technologie.NET, Kalkulacje Kosztów Normatywnych.NET, Planowanie Produkcji.NET, Zarządzanie Warsztatem Produkcyjnym.NET, Dokumenty Produkcyjne.NET, Zarządzanie Zleceniami.NET, Kanban.NET, Kontrola Jakości.NET. Przegląd systemów SCADA-HMI (w kolejności alfabetycznej wg nazwy dostawcy) Askom ASIX Cechy charakterystyczne systemu to: wydajny Historian, szybkie i intuicyjne trendy, swobodne raportowanie, zdalne powiadamianie o alarmach, wizualizacja w Internecie, system recepturowania, zdarzeniowa rejestracja danych w bazie SQL, m.in. dla śledzenia produkcji, walidacja zgodna z FDA 21CFR11. System sprawdzony w wielu zastosowaniach, także tych stawiających podwyższone wymagania niezawodnościowe lub związane z walidacją dla krytycznych aplikacji, np. w przemyśle spożywczym. ASTOR Platforma Systemowa Wonderware Jednolita platforma składająca się z zestawu usług oraz aplikacji opartych na technologii ArchestrA. Ten modułowy system obej-

8 Raport MSI Kierujemy się zasadą: system dostosowany do firmy, a nie firma do systemu Edward Jędrzejowski, Solutions Engineer, Epicor Software Poland Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? Złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych to najważniejszy argument stanowiący o inwestowaniu w systemy IT. Ilość danych i zasobów, które należy uwzględnić i przetworzyć sprawia, że efektywne zarządzanie produkcją bez wsparcia rozwiązań IT staje się praktycznie niemożliwe. Dlatego od pewnego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami zapewniającymi wzrost produktywności. Z raportu prezentowanego przez serwis automatykab2b.pl wynika, że wciąż najczęściej wykorzystywanym systemem w automatyce jest SCADA. Z tego rozwiązania najchętniej korzystają fi rmy z rynku energetycznego (13,9%), przemysłu maszynowego (13,6%) oraz chemicznego (12,4%). Widoczna jest także zmiana dotycząca zapotrzebowania na rozwiązanie MES. Coraz częściej z systemu korzystają nie tylko najwięksi gracze, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, głównie z branży FMCG. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Polski rynek coraz bardziej dojrzewa do wykorzystywania rozwiązań IT w produkcji. Jest to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i lepsze zarządzanie własnym biznesem. Jeszcze do niedawna czynnikiem, który mógł stanowić pewną barierę były koszty wdrożenia systemu. Obecnie jednak fi rmy są coraz bardziej świadome korzyści wynikających ze stosowania IT, zwracają uwagę na takie czynniki, jak choćby wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI). Patrząc na rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie długoterminowym, ma to istotne znaczenie na podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia. Ważną kwestią jest także sposób skonturowania systemu, który jest złożony z wielu modułów, co pozwala na systematyczną integrację poszczególnych funkcji, a przez to rozłożenie kosztów w czasie. Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu? PLM (Product Lifecycle Management) to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w przypadku produkcji artykułów złożonych z wielu mniejszych elementów, takich jak sprzęt medyczny, elektroniczny czy AGD. PLM zapewnia kontrolę historii życia produktu, co usprawnia pracę kierowników projektu, inżynierów oraz innych pracowników, a także stanowi wsparcie dla działu konstrukcyjnego. APS (Advanced Planning and Scheduling) to z kolei system dedykowany branży tworzyw sztucznych i fi rmom zajmującym się przetwórstwem. Jest podstawą do tworzenia wielowymiarowych harmonogramów produkcyjnych. Na inne zapotrzebowanie odpowiada EAM/CMMS, który znajduje zastosowanie w zakładach ruchu ciągłego, takich jak elektrownie oraz w przedsiębiorstwach obsługujących parki maszynowe. System umożliwia wcześniejsze zaplanowanie przeglądów, co pozwala uniknąć awarii, której usunięcie w przypadku ruchu ciągłego jest niemożliwe. Inne funkcje dostarcza Mobile Field Service wdrażany w fi rmach handlowych oraz serwisowych, posiadających skomplikowaną strukturę personelu pracującego w terenie. Rozwiązanie zapewnia dostęp do poszczególnych narzędzi biznesowych bez potrzeby ciągłego utrzymywania połączenia. Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT? W procesie obserwacji potrzeb fi rm z branży produkcyjnej i dostarczania odpowiednich rozwiązań kierujemy się zasadą system dostosowany do fi rmy a nie fi rma do systemu. Postępując i rozwijając naszą ofertę zgodnie z tym kierunkiem, staramy się tworzyć rozwiązania, które są realną odpowiedzią na wymagania danego sektora rynku. Ze względu na wielozadaniowość, która występuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych, fi rmy te oczekują od wdrażanych systemów usprawnienia poszczególnych procesów tak, aby zapewnić ich jak najwyższą rentowność. W tym celu ważnym elementem jest opracowanie wielowymiarowego harmonogramu produkcyjnego, który będzie porządkował realizację zamówienia, począwszy od kontroli terminów, jakości wyrobu czy wydajności infrastruktury i dostępności poszczególnych zasobów. Tworzenie kolejek produkcyjnych z uwzględnieniem tak wielu aspektów umożliwiają harmonogramy oparte na systemie APS (Advanced Planning and Scheduling), zapewniającym dokładniejsze planowanie wszystkich składowych procesu produkcyjnego. Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek? Kryzys zmienia wymagania stawiane przed fi rmami produkcyjnymi. Prosta produkcja przenoszona jest w tańsze regiony. Odporność przed taką migracją wykazują jednak przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły na zamówienie, projektujące ad hoc według wskazówek klienta. Odpowiadając na potrzeby fi rm: rozwiązaniem umożliwiającym tworzenie bardziej precyzyjnych wycen, a przez to zwiększenie opłacalności całego zamówienia, jest narzędzie part on the fl y. Przydaje się zwłaszcza w sytuacjach, gdy otrzymujemy zapytania ofertowe dotyczące produktów, których do tej pory nie produkowaliśmy. Dzięki part on the fl y jesteśmy w stanie stworzyć symulację realizacji zlecenia, uwzględniając takie informacje, jak projekt artykułu, ze wskazaniem jego składu, wymaganej ilości czy terminu. Part on the fl y to idealny przykład na to, jak wymagania branży produkcyjnej przekładają się na dostępność i rozwój nowych rozwiązań IT. muje zarówno komunikację z urządzeniami produkcyjnymi, warstwy pośrednie zarządzania informacją z procesów i produkcji, jak i warstwę integracji z systemami ERP. Składa się z czterech głównych komponentów: Industrial Application Server, Historian, Information Server, InTouch. Współpraca: GIS, otwarte standardowe systemy baz danych, otwarte systemy ERP, m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS, JD Edwards, CDN XL itp., otwarte system wizualizacji i SCADA, aplikacje potrafiące wymieniać dane w standardzie bazodanowym, plikowym, DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC. ASTOR InTouch 10 InTouch to przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych; Oferuje łatwe w użyciu i intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz rozległą funkcjonalność umożliwiającą szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie wartościowych systemów udostępniających użytkownikom dane bezpośrednio z systemów sterowania i produkcji. InTouch to otwarte i elastyczne oprogramowanie, umożliwiające dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń z urządzeniami oraz systemami spotykanymi w przemyśle. Współpraca: sterowniki PLC, systemy bazodanowe SQL, systemy analizy danych i zaawansowanego raportowania. COPA-DATA Polska zenon System zenon od prawie 25 lat umożliwia automatyzację, sterowanie i wizualizację procesów, w przedsiębiorstwach działających w najróżniejszych branżach, takich jak: energetyczna, spożywcza, motoryzacyjna, farmaceutyczna, chemiczna, oczyszczanie wody i ścieków. Najważniejsze funkcje to: zbieranie danych, analiza, raportowanie, archiwizowanie, alarmy i funkcje powiadamiania oraz maintenance. System o prostej budowie, łatwy użyciu, stabilny w trakcie pracy z pełną redundancją, zapewniający 100% bezpieczeństwa danych. Nowe funkcje (2010/2011): Dynamic Production Reporting analizuje istotne dane pobierane w czasie trwania procesu produkcyjnego. Generowane raporty zapewniają wszechstronny i przejrzysty przegląd wcześniejszej aktywności, jak również bieżącej sytuacji produkcyjnej. Raporty te wykorzystują do oceny zarówno dane czasu rzeczywistego, jak i dane historyczne. Elmark Automatyka FT View SE v6.0, FT VantagePoint, FT Historian SE Oprogramowanie z rodziny FactoryTalk. Skalowalny, nowoczesny i łatwy w obsłudze 8 Październik 2011

9 Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce Czy w Polsce wzrośnie liczba wdrożeń MES Janusz Latacz, Wiceprezes SIMPLE sp. z o.o. MSI Polska: Liczba wdrożeń systemów MES jest wielokrotnie mniejsza niż systemów ERP. Czym wytłumaczyć tę dysproporcję, skoro zdaniem ekspertów systemy MES i APS charakteryzują się najszybszym zwrotem z inwestycji? Nasza firma od ponad 20 lat realizuje projekty informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na tej podstawie mogę ocenić, że najczęściej wykorzystywaną funkcją systemów ERP w firmach produkcyjnych nie jest MRP, ale rejestracja zdarzeń gospodarczych. Każda firma produkcyjna rozlicza się z urzędem skarbowym, co przez długie lata generowało popyt na systemy ERP. Nowe wdrożenia, w których uczestniczymy, mają charakter projektów bardziej przemyślanych i kompleksowych, obejmujących z definicji obszar produkcji, co nie zmienia faktu, że ten segment rynku ulega nasyceniu. Trudno dziś wskazać firmę produkcyjną, która nie eksploatuje jeśli nie ERP, to przynajmniej w pełni zintegrowanego systemu informatycznego. Z systemów APS i MES korzysta w Polsce zaledwie kilka procent podmiotów. Przyczyną mniejszej popularności APS i MES są uwarunkowania gospodarcze. W minionej dekadzie główną przewagą konkurencyjną polskich firm produkcyjnych były niskie koszty pracy, które gwarantowały utrzymanie rentowności i konkurencyjności produkcji. Po wejściu do Unii Europejskiej takich państw jak Bułgaria czy Rumunia, gdzie koszty pracy są dużo niższe, czy ze wzrostem udziału chińskich firm produkcyjnych w globalnych łańcuchach dostaw utrzymania rentowności trzeba będzie szukać poprzez optymalizację procesów produkcji. Trend rosnącej popularności MES i APS będzie tym silniejszy, im szybciej będą rosły wynagrodzenia w Polsce lub im szybciej będzie się umacniał kurs złotówki wobec euro czy USD. MSI Polska: Czy brak wiedzy menedżerów o korzyściach, jakie niesie wdrożenie MES, może być przyczyną mniejszej popularności tych rozwiązań? Pojęcie systemów MES jest dobrze znane w polskich firmach. Just-in-time, kaizen, lean to idee znane polskim menedżerom, niemniej trudno je wdrożyć, szczególnie bez systemu MES. Nawet niniejszy raport jest dowodem na rosnące zainteresowanie problematyką APS i MES. Przyznam, że mniejszej popularności systemów MES w stosunku do ERP upatruję w relatywnie wysokich dziś kosztach wdrożenia, również tych organizacyjnych. Przedsiębiorcy w naszym kraju mają mniejszy wybór rozwiązań MES w porównaniu do przedsiębiorców z krajów starej unii, przez co ceny na naszym rynku niejednokrotnie przekraczają możliwości budżetowe rodzimych firm. MSI: Jak pana zdaniem można zwiększyć liczbę wdrożeń MES w Polsce? W Polsce dostępni są wszyscy wiodący na świecie producenci systemów MES, natomiast ich lokalna konkurencja nie jest rozwinięta tak dobrze, jak w Niemczech, Francji, we Włoszech czy Hiszpanii. Uczestnicząc w projekcie unijnym wspierającym kooperację pomiędzy innowacyjnymi podmiotami o nazwie Enterprise Europe Network, mieliśmy okazję do wielu spotkań z dostawcami systemów MES na lokalnych rynkach europejskich, gdzie liczba dostępnych rozwiązań MES jest o wiele większa. Gros rodzimych firm aspirujących do pozycji producenta i dostawcy polskiego MES jest na etapie wdrażania prototypów u swoich klientów. Klienci muszą wybierać pomiędzy rozwiązaniem korporacyjnym, z definicji kosztownym, a dostawcą z listą referencyjną obejmującą co prawda autorskie, ale pojedyncze projekty. Gdy klienci będą mieli większy wybór rozwiązań technicznie sprawdzonych a zróżnicowanych kosztowo, liczba wdrożeń powinna wzrastać. Nasza firma chce przyczynić się do przybliżenia profesjonalnych systemów MES możliwościom budżetowym rodzimych przedsiębiorstw. Mamy w tym bogate doświadczenie, gdyż jesienią 2009 r. wprowadziliśmy na rynek oprogramowanie APS, które wcześniej nie było dostępne dla polskich firm, podpisując następnie szereg umów wdrożeniowych. Lokalizowanie sprawdzonego zagranicznego rozwiązania ma tę zaletę, że polski przedsiębiorca może skorzystać z doświadczeń zdobytych w setkach wdrożeń przeprowadzonych w zagranicznych firmach produkcyjnych. Lokalizowana technologia jest więc sprawdzona, a co więcej jej popularność w danym kraju stanowi dowód dobrego stosunku jakości do ceny. Warto wspomnieć, że lokalizowane przez nas oprogramowanie doskonale sprawdza się także w firmach o niskim stopniu automatyzacji produkcji, w firmach z produkcją warsztatową. W pilotażowym wdrożeniu w Polsce ma brać udział podmiot, będący partnerem międzynarodowej korporacji MES, który jednak dla własnej fabryki wybrał naszą propozycję. Upatrujemy w tym potwierdzenia słusznego wyboru lokalizowanej technologii. Oficjalną premierę nowych systemów MES w naszej ofercie planujemy r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Październik

10 Raport MSI Systemy MES (Manufacturing Execution System), SCADA (Supervisory Control and Dostawca System MES System SCADA System HMI Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek Partnerzy we wdrażaniu AB-Micro Profi cy ifix + Profi cy Historian + Profi cy Portal Profi cy ifix Profi cy ifix General Electric Intelligent Platforms, USA ciągła produkcja i rozwój od lat 90. XX w AB-Micro wdrażanie, sprzedaż, szkolenia Askom Simatic IT Siemens, Niemcy 2000* 2005 Askom sp. z o.o. jedyny certyfi kowany partner w Polsce Askom ASIX Askom, Polska m.in. Argo, Automatyka Pomiary Sterowanie, Delta Control Asseco Business Solutions Asseco BS ERP Asseco Business Solutions, Polska 1996 ASTOR Wonderware MES Invensys Operations Management, Wonderware, USA ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor ASTOR Platforma Systemowa Wonderware Invensys Operations Management, Wonderware, USA ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor ASTOR InTouch 10 Invensys Wonderware, USA ASTOR sp. z o.o. wyłączny dystrybutor Bonair Profi cy Plant Applications GE Intelligent Platforms, USA VIX Automation Autoryzowany Dystrybutor, Bonair SA partner we wdrażaniu* BPSC Impuls 5 BPSC SA, Polska COPA-DATA Polska zenon zenon COPA-DATA, Austria 1987* 2006 integratorzy: m.in. Aniro Engineering, Festo, Infoster Elmark Automatyka FactoryTalk: View SE v6.0, VantagePoint, Historian SE* Rockwell Automation, USA 2009 Rockwell Automation Polska Epicor Software Poland Epicor MES (moduł Epicor ERP) Epicor Software Corporation, USA Qumak-Sekom, MSG Consulting, L-systems, UM-Data ips Control Wonderware MES Platforma Systemowa Wonderware Wonderware InTouch Invensys Operations Management, Wonderware, USA /2006 ips Group kompleksowe realizacje całych zakładów produkcyjnych* Operator Systems APS Operator Operator Systems APS, Dania PCC Oracle Polska Oracle Process Manufacturing (OPM), Oracle Discrete Manufacturing (ODM) Oracle Process Manufacturing (OPM) Oracle Corporation, USA Fideltronik PSI Produkty i Systemy Informatyczne PSImes PSI, Niemcy Qcadoo Limited qcadoo MES 2010/2011 Qcadoo Limited sp. z o.o. Sabur Control Maestro Elutions, Francja 2011 (najnowsza wersja) 2008 (Control Maestro)* Sabur sp. z o.o. wyłączny dystrybutor, wdrażanie współpracujące fi rmy integratorskie Sabur Polymath Polymath ESA Elettronica, Włochy 2007 (najnowsza wersja: Polymath 2.1) 2007 Sabur sp. z o.o. wyłączny dystrybutor, wdrażanie współpracujące fi rmy integratorskie * uzupełnienie informacji na str. 5 i na 10 Październik 2011

11 Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce Data Acquisition), HMI (Human-Machine Interface) oferowane w Polsce Współpraca z innymi systemami (wymiana danych) Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2010/2011 r. Szacunkowa liczba klientów w Polsce Przykłady wdrożeń w Polsce w 2010/2011 r. Przykłady branż przemysłowych reprezentowanych przez klientów systemami wymieniającymi dane w standardzie OPC, bazami danych SQL dostosowanie do współpracy z najnowszymi systemami operacyjnymi Windows, zwiększenie precyzji liczb do 64b* ponad 3000 Zakłady Azotowe Puławy* chemiczna, energetyczna, farmaceutyczna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, przetwórstwa minerałów, rafi neryjno-petrochemiczna dowolny ERP (certyfi kowany interfejs do systemu SAP)* wsparcie dla najnowszych wersji systemów operacyjnych Windows Vista, 7 i Server 2008* kilkunastu Akzo Nobel Decorative Paints, Federal-Mogul Gorzyce* chemiczna (20%), energetyczna (20%), motoryzacyjna (20%), spożywcza (40%) OPC, Microsoft SQL, OLE Automation,.NET moduł AsAlarm do analizy modelu systemu alarmów i statystycznej analizy historii zdarzeń* ok Metsa Tissue SA, Elektrownia Bełchatów SA, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA* ceramiczna, chemiczna, energetyczna, metalowa, papiernicza, samochodowa, spożywcza (zakłady mleczarskie), gazownictwo moduł systemu ERP Asseco Softlab ERP, także wdrażany samodzielnie Topsil, Canpol,Trzuskawica* wszystkie otwarte systemy ERP, m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS Applications, CDN XL, Movex, Exact, Impuls* nowy middleware oparty na Windows Communication Foundation, zgodność z Windows 7, nowy moduł do zarządzania procesami biznesowymi ArchestrA Workfl ow* ok. 60 Ferrum, Good-Food, Nomanet, OSM Piątnica* chemiczna (10%), elektroniczna (10%), energetyczna (10%), farmaceutyczna (10%), metalurgiczna (10%), motoryzacyjna (10%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (10%) GIS, wszystkie otwarte standardowe systemy baz danych, wszystkie otwarte systemy ERP, m.in. SAP, Oracle* integracja z systemem InTouch w celu podniesienia efektywności tworzenia klienckich stacji wizualizacyjnych* 180 Kopalnia Wapienia Czatkowice, Kopalnia Soli Wieliczka, PWSZ Sulechów* budowlana (5), chemiczna (5), elektroniczna (5), energetyczna (10), farmaceutyczna (5), metalurgiczna (15), motoryzacyjna (10), papiernicza, drzewna, włókiennicza (5) wszystkie otwarte systemy HMI, programy komunikacyjne standardów OPC, SuiteLink, DDE 1800 Zakłady Azotowe w Tarnowie- -Mościcach SA, PWiK Nysa sp. z o.o. w Zgorzelcu* chemiczna (30%), energetyczna (10%), farmaceutyczna (5%), metalurgiczna (5%), motoryzacyjna (5%), spożywcza (20%) każdy system ERP harmonogramowanie Profi cy Scheduler, zarządzanie obiegiem informacji Profi cy Workfl ow 1 Grupa Żywiec, Browar w Warce spożywcza produkt jest częścią systemu ERP pełna integracja z Impuls 5 oraz z urządzeniami, jak wagi, terminale (także bezprzewodowe), etykieciarki* 13 Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Virtu, Unimięs* budowlana (1), chemiczna (1), spożywcza (9), usługi (1), metalowa (1) z systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, takimi jak HMI, ERP, MES Dynamic Production Reporting* Celsa, Huta Ostrowiec sp. z o.o.* budowlana (2%), chemiczna (7%), energetyczna (18%), farmaceutyczna (12%), motoryzacyjna (21%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (7%) integracja z produkcją, bazami danych, systemami ERP, aplikacjami biznesowymi* nowe konektory, obiekty grafi czne, obsługa oprogramowania SAP 10 motoryzacyjna (3), papiernicza, drzewna, włókiennicza (1), spożywcza (1) integracja z każdym systemem, który obsługuje wymianę danych w standardzie XML; część Epicor ERP 2010: sprawdzanie obecności pracowników, bieżących działań gniazd produkcyjnych oraz ustawienia defi niowanych przez użytkownika warunków alarmowych z poziomu produkcji budowlana, elektroniczna, energetyczna, metalurgiczna, motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza wszystkie otwarte systemy baz danych oraz ERP praktycznie dowolny system SCADA i ERP: SAP, IFS, Microsoft AX, Microsoft NAV, Intentia b.d. ok. 50 Good Food SA Kontrola Jakości 5 Swedwood budowlana, chemiczna, elektroniczna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza elektroniczna, farmaceutyczna, motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza moduły MES i SCADA są częścią większych systemów OPM i ODM, które z kolei są składnikami zintegrowanego rozwiązania Oracle E-Business Suite 13 Magnetics Systems Technology ERP różnych fi rm SAPA Aluminium* budowlana (5%), metalurgiczna (15%), motoryzacyjna (50%), maszynowa (30%) z nadrzędnym systemem ERP lub księgowo-sprzedażowym, obecnie z systemami Subiekt, enova* wizualizacja harmonogramów w wykresach Gantta, kalkulacje czasu trwania oraz kosztów zleceń, raporty zwrotne oraz rozliczanie produkcji* 8 Walczak* systemy bazodanowe SQL, Oracle, systemy ERP, MES, CMMS obsługa 64-bitowych systemów operacyjnych Windows 7 i 2008 R2 Serwer kilkuset Aquanet Poznań, Envirotech, Radpec Radom, EPEC Elbląg, MPEC Olsztyn* tak m.in. tryb Passthrough, obsługa plików PNG, nowa biblioteka obiektów grafi cznych w wysokiej rozdzielczości* kilkudziesięciu ABT Częstochowa, Envirotech, Promont Automatyka* Październik

12 Raport MSI Systemy MES (Manufacturing Execution System), SCADA (Supervisory Control and Dostawca SAP Polska System MES SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII) System SCADA System HMI SKK Wonderware Wonderware Wonderware Producent, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu Rok wprowadzenia na polski rynek SAP, Niemcy Invensys Operations Management, Wonderware, USA Partnerzy we wdrażaniu SAP Polska sp. z o.o. wyłączny dystrybutor w Polsce, wdrożenia: SAP Consulting i autoryzowani partnerzy SAP SKK SA SOLDIS Guardus MES Guardus Solutions AG, Niemcy 1985 (VIII 2011 wersja 3.7) 2009 SOLDIS sp. z o.o. TEL-STER TelWin SCADA TEL-STER sp. z o.o., Polska 1995* 1995 (wersja 1.0) Transition Technologies Enterprise Data Server (d. Enterprise Server System II) Enterprise Data Server (d. Enterprise Server System II) (pierwsze wdrożenie) Emerson Process Management Power and Water Solutions UNIT4 TETA (d. TETA SA) TETA Produkcja. NET* UNIT4 TETA SA, Polska 1995 VIX Automation Profi cy Plant Applications GE Intelligent Platforms, USA 2001, 2010 (najnowsza wersja 5.0) 2007 VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor fi rmy GE Intelligent Platforms VIX Automation Profi cy HMI/ SCADA ifix 5.1 PL, Profi cy HMI/ SCADA ifix 5.5 EN* Profi cy HMI/ SCADA ifix 5.1 PL, Profi cy HMI/ SCADA ifix 5.5 EN* GE Intelligent Platforms, USA 1985* 1995 VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor fi rmy GE Intelligent Platforms VIX Automation Profi cy HMI/ SCADA ifix WebSpace Profi cy HMI/ SCADA ifix WebSpace GE Intelligent Platforms, USA VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor fi rmy GE Intelligent Platforms * uzupełnienie informacji na str. 5 i na Ryszard Krawczyński główny konsultant ds. sprzedaży aplikacji do zarządzania produkcją, Oracle Polska Współczesne systemy produkcyjne w przedsiębiorstwach mają wiele oczekiwań w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, które zarządza ich kluczowymi procesami. Systemy te muszą np. odpowiadać na ciągle rosnące standardy obsługi klientów w związku z tym oczekiwane są innowacje w produkcji i serwisowaniu, wyższa jakość i szybsza dostawa towarów czy projektowanie konstrukcji i technologii nadążające za wymaganiami klientów (model PLM). Wyzwaniem jest też zmienność kanałów dostaw oraz coraz mniejsza lojalność klientów. Systemy muszą także poradzić sobie z coraz większą złożonością operacyjną, której wyrazem są np. wysoce dedykowane wyroby, rozdrobnienie łańcuchów dostaw czy problemy związane z produkcją kontraktową. Problemem jest także sprostanie regulacjom wynikającym z nowoczesnych reguł zarządzania zgodnością i ryzykiem, w czym zawierają się takie zagadnienia, jak normy branżowe i unijne, podwyższone standardy komunikacji czy odpowiedzialność ekologiczna (zerowe oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko, normy ekologiczne, zapewnienie należytego bezpieczeństwa). Trendy w obecnych systemach produkcyjnych Inne wyzwania to na przykład: redukcja kosztów w obliczu skomplikowanych konstrukcji, redukcja czasów/cykli wytwarzania, redukcja braków i odpadów, obsługa szybkiego przestrajania/przezbrajania czy konieczność szybkiej adaptacji do oczekiwanych i nieoczekiwanych zdarzeń, np. zmian popytu. W obecnych systemach produkcyjnych można zaobserwować kilka wiodących trendów. Najważniejsze z nich to: Flexible Manufacturing Systems (FMS) elastyczne systemy produkcyjne zapewniające wytwarzanie dużej różnorodności wyrobów na tych samych systemach i w ten sposób dopasowujące się do zmian otoczenia i popytu, Agile Manufacturing model produkcji dostosowany do nieznanych zmian otoczenia, Lean Manufacturing system dający szybką odpowiedź na zmiany popytu, zapewniający ciągłą poprawę jakości i obniżanie kosztów wytwarzania. Osobną klasą nowych trendów jest tak zwany Wise Manufacturing, czyli systemy ze sztuczną inteligencją, które mają zaprogramowane cechy podmiotowości człowieka i samodzielnie rozwiązują problemy natury technicznej oraz sterowania procesami. Systemy takie mogą np. monitorować i oceniać efektywność ekonomiczną procesu produkcyjnego, urządzenia lub podzespołu, mogą zdiagnozować przyczyny niższej wydajności i same podjąć właściwe decyzje dotyczące poprawy wyników. Jak powstawał raport Raport MSI Polska został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów lub dostawców rozwiązań IT dla obszaru produkcji, obecnych na polskim rynku. Oczywiście, nie jest to pełny obraz rynku. Raport pokazuje jedynie rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania. Ankiety wypełnili przedstawiciele 42 fi rm, co dało w sumie 85 pozycji w naszych tabelach, zawierających informacje o systemach IT dla obszaru produkcji. Niektóre systemy występują w nich podwójnie (lub nawet potrójnie), chcieliśmy bowiem skupić się na pełnej ofercie dostawców działających w Polsce. W raporcie pojawiło się kilka nowych w stosunku do poprzedniego wydania systemów, np. w dziale MES, SCADA, HMI system zenon (dostawca: COPA-Data Polska), rodzina systemów FactoryTalk (dostawca: Elmark Automatyka), qcadoo MES (dostawca: Qcadoo Limited), zupełnie nowy na polskim rynku system Operator (dostawca: Operator Systems APS), Enterprise Data Server (dostawca: Transition Technologies), w dziale Systemy PLM rozwiązania Windchill, Creo (dostawca: fi rma Prodart), w dziale Systemy APS Advanced Discrete Manufacturing for MS Dynamics AX 2009/2012 (dostawca: Columbus Polska), APS Preactor (dostawca: DSR), no i w dziale Systemy EAM/CMMS system Agility (dostawca: Centrum Przemysłowo- -Usługowe ZETO). 12 Październik 2011

13 Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce Data Acquisition), HMI (Human-Machine Interface) oferowane w Polsce Współpraca z innymi systemami (wymiana danych) Nowe funkcje wprowadzone do systemu w 2010/2011 r. Szacunkowa liczba klientów w Polsce Przykłady wdrożeń w Polsce w 2010/2011 r. Przykłady branż przemysłowych reprezentowanych przez klientów Plant Automation (HMI/SCADA, Batch and Control systems, Distributed Control Systems), LIMS rozszerzone funkcje raportowe i wizualizacyjne (oparte na platformie BOBJ) ok. 70 budowlana (3), chemiczna (17%), elektroniczna (2), energetyczna (28%), farmaceutyczna (20%), metalurgiczna (14%), motoryzacyjna (2), papiernicza, drzewna, włókiennicza (5) z systemami ERP, z automatyką przemysłową kontakt: www. skk.com.pl kontakt: systemy ERP i PLM większości producentów* uproszczona ewidencja danych SPC, wizualizacja danych pomiarowych podczas kalibracji przyrządów 5 MTU Aero Enginies* elektroniczna (15%), farmaceutyczna (15%), metalurgiczna (20%), motoryzacyjna (25%), przetwórstwo tworzyw sztucznych (25%) otwarte interfejsy wymiany danych: DDE, ODBC, SQL, WebService wprowadzenie interfejsu (szyna integracyjna) wymiany danych z wykorzystaniem technologii WebService* kilkuset Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach* budowlana, chemiczna, energetyczna, metalurgiczna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza, wodno-kanalizacyjna dwukierunkowa wymiana danych z systemami sterowania, biznesowymi* buforowanie danych na poziomie interfejsów do systemów źródłowych, pobieranie danych archiwalnych bezpośrednio z historiana systemu DCS Ovation* 25 chemiczna (5%), energetyczna (85%), wodno-kanalizacyjna (10%) produkt jest częścią systemu ERP TETA Constellation zarządzanie transportem, rozliczanie kosztów zleceń transportowych własnych i obcych, fi nansowa obsługa wytwarzania/ montażu na zamówienie 200 Eurocast* budowlana (4%), chemiczna (10%), elektroniczna (10%), energetyczna (3%), farmaceutyczna (3%), metalurgiczna (9%), motoryzacyjna (5%), papiernicza, drzewna z każdym systemem ERP (SAP, JD Edwards, Baan)* Profi cy Scheduler szczegółowe harmonogramowanie i optymalizowanie produkcji, wymiana informacji nie tylko z ERP, ale również bezpośrednio z linią produkcyjną poprzez Profi cy Historian* Grupa Żywiec SA Browary Warka sp. z o.o.* komunikacja dzięki wykorzystaniu protokołów: OPC, ODBC, ADO, DAO, zapytań SQL oraz VBA lub narzędzi SDK nowa wersja PL (5.1), dalsze rozszerzanie opcji związanych z redundancją systemów, integracja z oprogramowaniem Profi cy Historian* 4500 licencji Avon Operations Polska, Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, KSC Oddział Cukrownia Malbork* ifix WebSpace jest dodatkiem do oprogramowania Profi cy HMI/ SCADA ifix* 20 Jeżeli lubimy funkcjonalne i ładne rzeczy w życiu osobistym, to dlaczego nie przenosimy tego na kupowane systemy IT? Marcin Perłak, CEO, Qcadoo Limited Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? Duże fi rmy produkcyjne najczęściej mają już wdrożone rozwiązania klasy MES połączone z ERP czy SCADA. Tym samym pole do innowacji czy też nowości w tym segmencie rynku powoli się zawęża. Oczywiście, te wspomniane duże przedsiębiorstwa są obsługiwane przez dużych dostawców systemów IT są niejako skazani na siebie. Znacznie bardziej ciekawie wygląda sytuacja na rynku MSP. Tutaj fi rmy mają wdrożone systemy F-K, Magazynowe, CRM czy nawet ERP. Gdy chodzi jednak o produkcję, dalej dominującym narzędziem jest kartka i ołówek, a w bardziej zaawansowanych fi rmach są to krążące arkusze kalkulacyjne. Nie oznacza to wcale, że potrzeby tych fi rm w zakresie zarządzania produkcją są mniejsze niż tych większych one są takie same, tylko na mniejszą skalę. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? W sektorze MSP dwie największe bariery to po pierwsze stopień skomplikowania tego typu systemów są to najczęściej olbrzymie pakiety oprogramowania, których wdrożenie jest żmudne i czasochłonne a użytkowanie wymaga dużej liczby godzin przeznaczonych na szkolenia. Ingerencja w fi rmę podczas wdrożenia tego typu systemów jest ogromna albo wdraża się całość albo nic. Tym samym ryzyko dla mniejszej fi rmy może być nie do zaakceptowania. Drugą barierą związaną z poprzednią jest cena. Nie chodzi tutaj bynajmniej o cenę wyłącznie licencji jest to zazwyczaj tylko wisienka na torcie. Cena to koszt wdrożenia, dostosowania, przeszkolenia ludzi, zakupu sprzętu i licencji na systemy operacyjne i bazy danych, czy w końcu czas oddelegowania pracowników do współpracy z dostawcą. To są koszty, których nie da się pominąć, a które są ujawniane dopiero na końcu przez dostawcę, gdy klient zdąży się już oswoić z myślą o rewolucji na swojej hali produkcyjnej. Wtedy zazwyczaj następuje pierwszy szok. Drugi ma miejsce, gdy wdrożenie trwa dłużej niż deklarowany przez dostawcę tydzień, a ludzie zaczynają wpadać we frustrację i bojkotować wdrożenie. Po takich wdrożeniach pozostaje niesmak i nawet najlepszy system ma już problem, aby się obronić w oczach właściciela zakładu produkcyjnego. Dlaczego zatem systemy do zarządzania produkcją nie mogą być proste w obsłudze, bogate funkcjonalnie, podzielone na mikromoduły, które mogą być wdrażane etapami, a ich cena będzie dla właściciela porównywalna z miesięcznym abonamentem za jego telefon komórkowy? Na dodatek dlaczego takie systemy nie są obsługiwane przez przeglądarkę WWW i nie wymagają zakupu żadnych dodatkowych serwerów? Te pytania zadawaliśmy sobie, tworząc qcadoo MES i postanowiliśmy dać to wszystko naszym klientom. Tak, aby na koniec dnia prezesi fi rm produkcyjnych mieli więcej czasu na miłe chwile z rodziną, zamiast umartwiać się z powodu niedziałającego systemu IT. Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT? Każda fi rma produkcyjna poszukuje odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: czy mogę to wyprodukować, czy mam potrzebne surowce, maszyny i pracowników? na kiedy mogę to wyprodukować? ile mnie to będzie kosztowało? Pomoc w odpowiedzi na te pytania to zasadniczy cel wdrożenia każdego systemu IT dla produkcji. Jeżeli jakiś dostawca IT nie pomaga w tym bądź skupia się na dodawaniu kolejnych funkcji bez korzyści z nich wypływających dla użytkownika rozwiązania skazany jest na sromotną porażkę. Natomiast czy dostarcza te odpowiedzi w jasny i przejrzysty sposób, który nie wymaga od użytkownika żmudnego scalania w umyśle wielu faktów, które prezentuje mu nieprzyjazny system IT to już osobna kwestia. Każdy zatem musi sobie odpowiedzieć na pytanie: jeżeli lubimy funkcjonalne i ładne rzeczy w życiu osobistym, to dlaczego nie przenosimy tego na kupowane systemy IT? Październik

14 Raport MSI Case study: minimalizacja stanów magazynowych i ilości gotówki zamrożonej w towarach w Wytwórni Wyrobów Papierowych WORWO Zmiany chleb powszedni każdego biznesu Ostatnie lata to dla Wytwórni Wyrobów Papierowych WORWO czas dużych zmian. Dynamiczny rozwój firmy, spowodowany przede wszystkim systematycznym wzrostem liczby klientów zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, pociągnął za sobą zmiany w produkowanym asortymencie. Firma na bieżąco musiała dostosowywać ofertę do potrzeb nabywców, co bezpośrednio wiązało się z unowocześnianiem nie tylko linii produkcyjnych, ale i samych procedur działania. Progres w firmie sprawił, że dotychczas użytkowany system informatyczny przestał zaspokajać wszystkie potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem pakietu TETA Constellation korzystaliśmy również z produktu UNIT4 TETA, pakietu TETA Biznes Partner mówi Michał Rymacki, koordynator wdrożenia ze strony WORWO. Pakiet mimo swojej bogatej funkcjonalności miał pewne obszary, których nie wspomagał Wdrożenie w skrócie Firma: WORWO sp. z o.o. Branża: produkcja Liczba pracowników: 140 osób Oprogramowanie: pakiet TETA Constellation: Produkcja.NET, Logistyka.NET, Finanse.NET, Majątek Trwały.NET, Personel.NET, CRM.NET Dostawca oprogramowania: UNIT4 TETA (www.unit4teta.pl) i dlatego korzystaliśmy z dodatkowych narzędzi, które uzupełniały te brakujące funkcje. Przez długi czas było to dla nas wystarczające, jednak na pewnym etapie skala zmian proceduralnych w firmie okazała się na tyle duża, że najbardziej racjonalnym krokiem była wymiana oprogramowania, z którego do tej pory korzystaliśmy. Czas decyzji Decyzję o zmianie systemu informatycznego przyspieszył fakt, że firma WORWO planowała dużą reorganizację działu handlowego, a dotychczas stosowane rozwiązanie nie mogło wspomóc pracy na nowo ukształtowanego działu. Dla nas wybór nowego systemu był oczywisty. Z UNIT4 TETA współpracujemy już od dziesięciu lat i doskonale znamy jej ofertę. Nie rozglądaliśmy się po rynku i nie rozważaliśmy wyboru innego dostawcy. W firmach takich jak nasza wszelkie działania podporządkowane są obsłudze procesów produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Dlatego istotnym czynnikiem, który zadecydował o wyborze TETA Constellation był moduł TETA Produkcja.NET, który w nowatorski sposób podchodzi do zarządzania procesami produkcyjnymi. Istotne znaczenie miała także aplikacja TETA CRM.NET, która zachęciła nas swoją funkcjonalnością i dodatkowymi możliwościami wyjaśnia Michał Rymacki. Niestandardowe potrzeby wymagają elastyczności Na tle innych firm WORWO wyróżnia się przede wszystkim bardzo szczegółowym rozliczaniem zużycia materiałów pod produkcję określonego wyrobu gotowego. Normatywy, a następnie rzeczywiste zużycia są ciągle uaktualniane i nierzadko właściwa ilość znajduje się dopiero na czwartym miejscu po przecinku, co przy zastosowaniu zaokrągleń może powodować duże różnice pomiędzy rzeczywi- 14 Październik 2011

15 Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce Dziś możemy stwierdzić, że cele wdrożenia zostały osiągnięte, a dzięki temu, że system TETA Constellation jest naprawdę rozbudowany, uruchomione zostały podmoduły, o których na początku wdrożenia nie myśleliśmy w kategoriach potrzebnych funkcji. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że plan został wykonany w stu dwudziestu procentach. Kluczowe cele wdrożenia Sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz automatyczne tworzenie realnych planów produkcji Usprawnienie procesów zarządzania zasobami ludzkimi Automatyzacja rozliczeń finansowo-księgowych Opracowywanie kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcyjnych Nowoczesna i funkcjonalna obsługa procesów handlowych Sprawne planowanie zakupów surowców i materiałów na potrzeby produkcyjne stym a księgowym zużyciem materiałów. W związku z tym konieczne było przygotowanie w TETA Constellation specjalnego mechanizmu wyliczającego rzeczywisty koszt wyrobu. Zaimplementowanie systemu TETA Produkcja.NET umożliwiło generację zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień sprzedaży. Na potrzeby WORWO zastosowano także niestandardowe rozwiązanie związane z generacją długookresowych planów na podstawie danych powiązanych z historycznymi zamówieniami sprzedaży, dzięki czemu firma na bieżąco może sprawdzać i przygotowywać się na zamiany związane z sezonowością. Z perspektywy firmy istotne było również planowanie produkcji na dany dzień przez zastosowanie bilansu potrzeb na półprodukty/materiały z dwóch źródeł danych zleceń produkcyjnych oraz zleceń długoterminowych oraz generację zleceń i zamówień zakupu na brakujące elementy. W przedsiębiorstwie udało się także zautomatyzować proces rozliczania dokumentów produkcyjnych powiązanych ściśle ze zleceniami w pełnym zakresie, tj. z ewidencją wytworzonych produktów, zużytych materiałów, czasów pracy pracowników oraz wytworzonych odpadów, dzięki czemu firma może szczegółowo rozliczać planowane i rzeczywiste koszty produkcji. Uzyskano również możliwość ewidencji stanu realizacji poszczególnych pozycji zleceń produkcyjnych oraz zużyć dzięki automatycznej generacji z dokumentów produkcyjnych dokumentów magazynowych (przychodowych PW i PO oraz rozchodowych RW) na różne magazyny. Istotne z punktu widzenia osób decyzyjnych w firmie było zastosowanie wspólnej bazy indeksów, dzięki czemu osiągnięto kontrolę nad technologiami oraz możliwość globalnych zmian w konstrukcji i technologii. Warte podkreślenia jest również powiązanie modułu produkcji z pozostałymi funkcjami, takimi jak automatyczna dekretacja dokumentów obrotowych (Finanse.NET), wspólne bazy indeksów, kontrahentów, zamówień zakupu oraz sprzedaży (Logistyka.NET), ewidencja wprowadzonych już wcześniej pracowników na dokumentach produkcyjnych (Personel.NET). Podstawa dobrego wdrożenia Firma WORWO miała sprecyzowane oczekiwania i potrzeby odnośnie do procesów realizowanych przez nowy system oraz sposobu współpracy przy wdrożeniu. Nawiązuje do tego koordynator wdrożenia ze strony WORWO Michał Rymacki: Pomocne było zrozumienie przez UNIT4 TETA naszego nietypowego podejścia do wdrożenia, które polegało na szkoleniu koordynatorów we Wrocławiu, którzy przekazywali wiedzę pracownikom WORWO. Wyjątkiem był moduł Finansowo-Księgowy, który uruchamiany był w normalnym trybie podczas wizyt wdrożeniowych w Wąbrzeźnie. Tak sprawnie i bezproblemowo przeprowadzone wdrożenie nie byłoby możliwe bez dużej wiedzy i kompetencji zespołu wdrożeniowego UNIT4 TETA. Główne korzyści z wdrożenia Rzeczywiste rozliczenia produkcji wraz z informacją o wydajności na zmianie, kosztach, pobranych materiałach oraz wytworzonych wyrobach Minimalizacja stanów magazynowych i ilości gotówki zamrożonej w towarach Możliwość uwzględnienia wybranych magazynów przy bilansowaniu zleceń oraz sposobność wygenerowania zleceń wewnętrznych (na półprodukty), a także zamówień zakupów na materiały Łatwość i intuicyjność podczas wprowadzania oraz generacji danych Proste zarządzanie uprawnieniami i dostępem do danych poszczególnych użytkowników Łatwa integracja narzędzia z innymi aplikacjami Dostęp do bogatych funkcji aplikacji dostosowanych do potrzeb firmy i poszczególnych użytkowników Październik

16 Raport MSI Obszar produkcyjny w polskich przedsiębiorstwach jest wciąż niezagospodarowany Zbigniew Lisowski, CPIM, menedżer Domeny Biznesowej Produkcja, UNIT4 TETA SA Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? Czasami można spotkać się z opinią, jakoby rynek systemów ERP dla dużych i średnich przedsiębiorstw był już nasycony. Zwykle podpiera się przy tym analizą procentowego udziału fi rm posiadających rozwiązania tej klasy. W rzeczywistości jednak rzadko mamy do czynienia z pełnym wdrożeniem modułów produkcyjnych. Zamiast tego popularne jest stosowanie różnorodnych, pośpiesznie stworzonych arkuszy kalkulacyjnych, a nawet luźnych kartek i zeszytów. Standardowo informatyzowana jest gospodarka materiałowa (w tym dokumenty wydania materiałów i przyjęcia wyrobów z produkcji), co czasami nazywa się wdrożeniem produkcji. Nieco ambitniejsze fi rmy budują porządne BOM-y, automatycznie generują listy potrzeb materiałowych i z nich tworzą dokumenty obrotowe oraz stosują ilościowy bilans potrzeb materiałowych (bez uwzględnienia aspektu czasowego). Natomiast pełne wdrożenie modułów produkcyjnych obejmujące wielopoziomowe planowanie (SOP, MPS, MRP i APS), rejestrację wykonanych procesów (traceability) i rozbudowane analizy (typu what-if lub CTP) zdarza się rzadko. Dlatego ciągle w polskich przedsiębiorstwach obszar produkcyjny pozostaje do zagospodarowania. Dzieje się tak pomimo unowocześnionego parku maszynowego i coraz większej automatyzacji. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? W wielu przypadkach jedną z głównych barier jest brak dostatecznej elastyczności samego systemu ERP, jak również niechęć po stronie fi rmy wdrażającej do wprowadzania zmian w programie, w celu jego lepszego dostosowania do potrzeb biznesowych. Należy pamiętać, że istnieje bardzo duża różnorodność typów produkcji, rodzajów wytwarzania i strategii produkcyjnych. Każda fi rma jest inna, każda posiada swoją specyfi kę i w większym lub mniejszym stopniu różni się od innych przedsiębiorstw nawet z tej samej branży. Stąd coraz większa potrzeba systemów, które łatwo się kastomizuje, w których zmiany może wprowadzać klient samodzielnie bez konieczności angażowania programistów i wykonywania upgrade u. Barierą stojącą na drodze pełnej informatyzacji produkcji jest także brak dostateczniej wiedzy odnośnie do sposobów zarządzania operacyjnego zarówno po stronie fi rm kupujących, jak i dostarczających takie oprogramowanie. Obszar ten po prostu jest trudny i wymaga odmiennego podejścia dla przedsiębiorstw różnego rodzaju. Z jednej strony klient oczekuje, że wraz z wdrożeniem nowego systemu ERP usprawni procesy biznesowe, z drugiej dostawca liczy na to, że klient zna dobrze swoje procesy oraz potrzeby i jest w stanie odzwierciedlić je w systemie. Tymczasem o sukcesie wdrożenia modułów produkcyjnych, oprócz warstwy informatycznej, w dużej mierze decyduje porządna analiza biznesowa i wypracowanie nowego podejścia do planowania i zarządzania produkcją. Można się tu wspierać np. bogatą literaturą i szkoleniami APICS. Jakie nowe funkcje wymusi rynek? Klienci systemów ERP poza oprogramowaniem do modułów produkcyjnych coraz częściej potrzebują dobrze zintegrowanych modułów do serwisu, utrzymania ruchu, dokumentacji kontroli jakości, zarządzania laboratorium i obsługi narzędziowni. Wprawdzie istnieją zewnętrzne programy dedykowane do tych celów, ale ze względu na konieczność integracji danych i potrzebę zachowania jednorodnego środowiska informatycznego wykorzystuje się moduły wbudowane w pakiety ERP. Funkcjonalność taka jest zawarta w pakiecie TETA Constellation, w którym dodatkowo dostępne są mechanizmy MES, EAS, kolejkowanie, minimalizacja kosztów przezbrojeń i optymalizacja rozkroju, a nawet moduł do obsługi kart kanban. Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach MES, SCADA, HMI oczekują klienci z sektora produkcji? Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm AB-Micro Trendy: udostępnianie danych, wizualizacji i raportów przez sieci WWW. Bazowanie na technologii Thin Client dla terminali klienckich. Askom Systemy MES. Gros systemów MES oferowanych na polskim rynku to proste rozwiązania oparte na SCADA (Historian, OEE Overall Equipment Effectiveness, raporty, portal). Systemy te będą rozbudowywane o funkcje charakterystyczne dla MES, np. śledzenie materiałów i parametrów procesu, bieżąca kontrola jakości, zarządzanie maszynami i personelem. Systemy SCADA. Trendy: możliwość integracji z różnymi źródłami danych, obsługa otwartych standardów komunikacyjnych, dostęp do danych przez Internet, wydajne narzędzia raportowania, precyzyjny mechanizm administrowania uprawnieniami. Asseco Business Solutions Obecnie fi rmy oczekują zaawansowanych modułów produkcyjnych, które kompleksowo wspomagają kluczowe obszary związane z organizacją produkcji. Systemy muszą więc efektywnie zarządzać recepturami, marszrutami produkcyjnymi oraz partiami surowców, umożliwiać planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę nad partiami półproduktów i produktów. Dodatkową zaletą aplikacji powinna być funkcjonalność związana z utrzymaniem parku maszynowego. Marcin Rosiak, szef Wydziału Handlowo- -Projektowego w Asseco Business Solutions SA ASTOR Systemy MES. Rozwój funkcjonalności systemów klasy MES w najbliższych latach będzie skupiał się na wsparciu fi rm produkcyjnych w podnoszeniu efektywności operacyjnej. Automatyczne raportowanie danych niezbędnych do wizualizacji wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), prezentowane na kokpitach menedżerskich, umożliwi przedsiębiorstwom szybką diagnozę wąskich gardeł w obszarze produkcji. Docelowo przełoży się to na znaczące obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie elastyczności procesów. Dodatkowo przedsiębiorstwa będą wdrażały narzędzia wspierające automatyzację procesów biznesowych, np. ArchestrA Workfl ow w celu standaryzowania procesów krytycznych. Systemy SCADA. Klasa produktów SCADA będzie ewoluowała w stronę systemów zarządzania informacją np. Wonderware Information Server, Wonderware Intelligence. Z jednej strony prowadzi to do tworzenia coraz bardziej złożonych aplikacji, z drugiej zaś powstają aplikacje skalowalne z początku niewielkie, ale łatwo rozwijane do dużych i rozproszonych systemów. Przyszłość będzie należała do tych produktów, które zapewnią łatwe i szybkie rozbudowanie działających już aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji. Systemy HMI. Rozwój systemów HMI będzie ukierunkowany na dalszą integrację i ułatwienie przepływu danych pomiędzy systemami różnej klasy. Widoczne jest znaczne zwiększenie możliwości grafi cznych obiektów używanych w aplikacjach, połączone z większym bezpieczeństwem ich modyfi kacji (zmiana w jednym miejscu całej grupy obiektów), a także zawieraniem w nich coraz to bardziej zaawansowanych logicznych procedur działania. Systemy HMI będą w większym zakresie odpowiadały na potrzeby użytkowników związane z szybkością wprowadzania zmian we wdrożonych aplikacjach oraz mniejszym całkowitym kosztem ich utrzymania. Bonair Klienci oczekują lepszej integracji różnych systemów związanych z zarządzaniem, monitorowaniem i sterowaniem procesem produkcyjnym. Oczekują jednego wspólnego repozytorium danych, dostępnego dla obecnie istniejących oraz w przyszłości wdrażanych systemów. Rozwiązanie MES powinno także zapewniać otwartą i opartą na standardach wymianę danych pomiędzy systemami pracującymi na liniach produkcyjnych a systemami klasy ERP oraz jeden, wspólny dla wszystkich systemów, interfejs użytkownika, który może być dostosowywany do potrzeb klienta. Oprogramowanie powinno także obejmować wszystkie aspekty procesu produkcyjnego (począwszy od planowania, zarządzania czasem pracy ludzi i maszyn, monitorowaniem procesu produkcyjnego poprzez wspomaganie zarządzania magazynem, logistykę aż po wspomaganie rozliczania kosztów produkcji). BPSC Użytkownicy naszych rozwiązań klasy MES zyskali możliwość rozliczania w nich kosztów oznacza to, że otrzymują wynik kosztowy na każdym etapie wytworzenia. Nastąpiło połączenie i integracja rozwiązań produkcyjnych (MES) z automatyką, np. z maszynami pakującymi. Możliwe stało się także dokonywanie wizualizacji harmonogramu produkcji. Dla użytkowników rozwiązań klasy MES istotne jest także zaawansowane planowanie z automatycznym przekazywaniem do realizacji spływające zamówienia mogą być wtedy kierowane bezpośrednio na kolejne linie produkcyjne. Paweł Pilch, specjalista ds. kontraktów w BPSC SA Elmark Automatyka Trendy: przede wszystkim unifi kacja oprogramowania, uproszczenie konfi guracji, łatwy dostęp do danych. COPA-DATA Polska Najlepiej sprzedającymi się systemami IT są nadal standardowe pakiety oprogramowania SCADA/HMI. Ze względu jednak na wzrost zapotrzebowania na bardziej realną informację, czytelne i zanalizowane dane z produkcji będzie następował duży wzrost zapotrzebowania na zaawansowane systemy Dokończenie na str Październik 2011

17 Osiągnięcie doskonałości w produkcji wymaga niezawodnego oprogramowania Planowanie MES Zarządzanie Produkcją Wizualizacja Produkcji Optymalizacja Zarządzanie Projektami Supply Chain Management Raportowanie APS Monitorowanie Oprogramowanie dla energetyki i przemysłu

18 Raport MSI Doświadczone i innowacyjne kierownictwo powinno zauważyć potrzebę integracji danych i całego cyklu życia produktu Wojciech Obst, kierownik działu technicznego, CNS Solutions Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce? Obecnie fi rmy poszukują rozwiązań informatycznych, dostosowanych do wszystkich działań operacyjnych. Coraz częściej spotyka się rozwiązania dostosowane do konkretnej grupy użytkowników (np. PDM dla działów konstrukcyjnych), które integrowane są w jedną całość z systemem PLM/MRP/ ERP. Takie podejście umożliwia oddzielenie grup pracowników i przydzielenie im systemów, które będą odpowiadać ich potrzebom i wymaganiom. Polskiemu rynkowi dużo brakuje do rynku chociażby niemieckiego, gdzie rozwiązania informatyczne wspomagające działanie przedsiębiorstwa są powszechnie stosowane. Firmy z sektora MŚP powoli zaczynają zauważać potrzebę wdrożenia rozwiązania IT i integracji danych fi rmowych. Oprogramowanie typu PDM/PLM nie jest tak spektakularne, jak chociażby trójwymiarowe systemy CAD, natomiast doświadczone i innowacyjne kierownictwo fi rmy powinno zauważyć potrzebę integracji danych i całego cyklu życia produktu oraz straty i utracone korzyści, wynikające z braku spójnego rozwiązania. Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce? Barierą ciągle jest mentalność i konieczność wydania sporej kwoty na oprogramowanie oraz wdrożenie. Barierę tę można częściowo rozwiązać poprzez obliczenie ROI (kalkulacja zwrotu inwestycji) dla konkretnych przypadków, dzięki czemu łatwo wskazać potencjalne oszczędności czy utracone korzyści. Coraz większa liczba fi rm stosujących rozwiązania typu PDM/PLM to dowód na to, że konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwa muszą inwestować w tego typu systemy i rozwiązywać typowe problemy za pomocą IT. Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu? Trudno wyróżnić branżę, która jest szczególnie zainteresowana systemami określonego typu. W przypadku systemów PDM widzimy duże zainteresowanie branży metalurgicznej oraz wszelkiego rodzaju fi rm, zajmujących się przemysłem wojskowym, lotniczym. Konieczność przechowywania dokumentacji oraz zaawansowane procedury sprawdzania jakości to tylko niektóre z przesłanek do zastosowania rozbudowanego rozwiązania do zarządzania dokumentacją. Z kolei w przypadku branży meblarskiej ważne jest zarządzanie strukturą wyrobu (informacje te eksportowane są później do systemu ERP). Istotne również są szybkie kalkulacje czy możliwość wykonania kopii projektu i ponownego użycia istniejących danych. Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT? Największą bolączką jest integracja wszystkich rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w fi rmie. Począwszy od etapu inicjacji projektu, badań, dalszego rozwoju, skończywszy na etapie fi nalnym, czyli produkcji i eksploatacji konkretnych urządzeń/wyrobów. Istnieje wiele rozwiązań określanych jako rozwiązania zintegrowane. Jakość poszczególnych części takich rozwiązań nie jest najlepsza, w związku z czym dla pewnych grup użytkowników należy przeznaczyć inny system. Dobrym przykładem jest porównanie systemów PDM wchodzących w skład rozwiązań klasy ERP oraz produktów dedykowanych. Te drugie, stworzone dla konkretnej grupy użytkowników, mają znacznie szerszą funkcjonalność oraz większą ergonomię pracy. Dokończenie ze str. 8 system zarządzania produkcją. Umożliwia archiwizację danych z produkcji w czasie rzeczywistym, pełną wizualizację (redundantne serwery HMI i Alarmowe), tworzenie zestawień, raportów, trendów (live) na portalu WWW. FT VantagePoint z założenia ma łączyć poziom MES/ERP z produkcją, zarządzaniem jakością. Sabur Control Maestro System wprowadzony na polski rynek w 2008 r. (następca systemu Wizcon Supervisor w Polsce od 1996 r.). ControlMaestro jest nowoczesną, kompletną, otwartą i w pełni skalowalną platformą SCADA/BMS zapewniającą pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach przemysłowych, infrastrukturalnych, a także automatyce budynkowej. Modułowa architektura pakietu ControlMaestro pozwala na dopasowanie poszczególnych usług (modułów) i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pakiet ControlMaestro 2011 obsługuje dodatkowo 64-bitowe systemy operacyjne, oferując wydajność z wykorzystaniem technologii webowej, mobilność użytkowników, bezpieczeństwo oraz integrację z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem. Polymath Nowoczesny, wydajny pakiet oprogramowania przeznaczony do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych HMI/SCADA na wszystkie terminale operatorskie i komputery firmy ESA. Występuje w dwóch wersjach: Basic (do programowania terminali rodziny VT) oraz Advanced (obsługującej terminale IT, VT oraz VTCE). Oferuje funkcje ułatwiające i przyspieszające projektowanie aplikacji HMI i SCADA (m.in. symulację projektów, bogatą bibliotekę obiektów, biblioteki użytkownika czy możliwość programowania w Visual Basic). TEL-STER TelWin SCADA Nowoczesny, skalowalny pakiet oprogramowania umożliwiający kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Ma charakter rozproszony, tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez pracujące równolegle moduły zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w sieciach LAN/WAN. Wbudowane narzędzia do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem umożliwiają samodzielną rozbudowę aplikacji. VIX Automation Proficy Plant Applications Oprogramowanie ułatwiające monitorowanie produkcji według kluczowych kryteriów, co pomaga zwiększać efektywność i jakość produkcji. Za pomocą zintegrowanych raportów sieciowych oraz usług umożliwiających komunikację ze wszystkimi modułami Proficy ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym, poszerzając możliwości tradycyjnych aplikacji MES. Oprogramowanie może być wdrażane jako pojedyncze moduły lub jako zintegrowane rozwiązanie. Proficy HMI/SCADA ifix 5.1 PL Proficy HMI/SCADA ifix 5.5 EN Narzędzie HMI/SCADA, umożliwiające wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu produkcji. Zapewnia precyzyjne monitorowanie i kontrolę wszystkich aspektów procesu produkcyjnego, jak również urządzeń i środków produkcji, co umożliwia szybszą reakcję na problemy, zmniejszenie zużycia materiałów, podniesienie jakości, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych towarów oraz większą dochodowość produkcji. Proficy HMI/SCADA ifix WebSpace Dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego ifix WebSpace rozszerza możliwości podglądu i kontroli oprogramowania ifix. Narzędzie zapewnia podgląd wielu aplikacji SCADA z dowolnego miejsca w sieci, wyświetlanie w pełni funkcjonalnych aplikacji w przeglądarkach bez potrzeby modyfikacji istniejącego projektu. 18 Październik 2011

19 Systemy PLM na polskim rynku Przegląd systemów PLM (PDM, workflow) w Polsce (w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy) CNS Solutions SolidWorks Enterprise PDM Oprogramowanie do zarządzania danymi produktu (PDM Product Data Management) pomaga bardziej efektywnie zarządzać danymi i współużytkować odpowiednie pliki w celu tworzenia lepszych produktów w krótszym czasie. System bezpośrednio integruje się z Eksploratorem Windows oraz wieloma systemami CAD. Przykłady wdrożeń (2010/2011): Apator Powogaz (XII 2010), Hydro-Vacuum SA ( ), Obrum sp. z o.o. (2010), Bison- Bial (2011) pełna obsługa działu technologicznego przygotowania produkcji, począwszy od konstrukcji, poprzez technologię i marszruty technologiczne, skończywszy na eksporcie danych do systemu SAP. Dassault Systemes Platforma V6 Platforma V6 stanowi kompletne środowisko wspomagające rozwój i wprowadzanie w życie nowych produktów oraz usprawnianie istniejących. Elementy platformy V6 umożliwiają użytkownikom tworzenie produktów (systemy CAD CATIA/SolidWorks), symulowanie oraz weryfikowanie konstrukcji. Następnie zapewniają weryfikację poprawności konstrukcji poprzez analizy inżynierskie (Symulia) oraz definiowanie i optymalizację procesów produkcyjnych (Delmia). Sercem całego systemu jest warstwa zarządzająca i udostępniająca informacje dla wszystkich użytkowników (Enovia). To dzięki niej konstruktorzy mogą szybko wymieniać się informacją. Zapewnia ona zarządzanie danymi inżynierskimi oraz wspomaga cykl projektowy. Dostarcza użytkownikom właściwych informacji, które są niezbędne do szybkiego podejmowania decyzji. Informacje te są odpowiednio przygotowywane w zależności od profilu użytkownika, np. dla kadry kierowniczej prezentowane są wszystkie informacje niezbędne do podjęcia odpowiednich decyzji, natomiast osoby zajmujące się planowaniem produkcji mają wszystkie informacje związane z parametrami produkcyjnymi. Platforma V6 wspiera i usprawnia cykl życia produktu począwszy od jego powstawania, przez fazy produkcji i dystrybucji, kończąc na wycofaniu go z użytku. Platforma V6 Dassault Systèmes może mieć znaczący wpływ na wartość biznesową przedsiębiorstw, dla których rozwój produktów jest istotnym elementem działania. Infor10 PLM Discrete DBI Infor10 PLM Process Systemy umożliwiają: stworzenie produktów o wyższej jakości, wprowadzanie nowych produktów na rynek w krótszym czasie (o 98%) i po niższych kosztach (o 20%-50%), wprowadzanie zmian (50%), zwiększenie zysków oraz udziału w rynku. Zastosowanie: produkcja procesowa i opracowywanie produktów przy ciągle zmieniających się potrzebach klientów i zmieniających się przepisach. Software Poland Epicor PLM (moduł Epicor ERP) Epicor PLM pełni funkcję centralnego repozytorium wiedzy o historii produktów i procesów oraz wspiera integrację i wymianę danych między wszystkimi użytkownikami w przedsiębiorstwie, którzy mają kontakt z danym produktem, w tym kierownikami projektów, inżynierami, handlowcami, za-

20 Raport MSI Polska ERP na przyspieszonych obrotach Opowieść o tym, jak lider branży elektronicznej, firma Fideltronik najpierw wdrożyła u siebie pakiet Oracle E-Business Suite, a potem to samo rozwiązanie zaczęła instalować w innych przedsiębiorstwach, stając się zarówno klientem, jak i partnerem Oracle Polska. Gdy ktoś zawita do spokojnej miejscowości Sucha Beskidzka, spodziewa się tam głównie atrakcji turystycznych, czyli pięknych górskich krajobrazów czy możliwości pojeżdżenia na nartach. Trudno niektórym uwierzyć, że to właśnie miasto jest siedzibą jednego z najbardziej prężnych polskich przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii, lidera branży elektronicznej, firmy Fideltronik. Nieprzerwany rozwój Na początku była to typowa firma inżynierska, specjalizująca się w produkcji zasilaczy awaryjnych. Dziś, po 25 latach, stała się wielozakładowym przedsiębiorstwem klasy EMS (Electronics Manufacturing Services), obsługującym wszystkie procesy swojej branży od planowania i projektowania nowych wyrobów, przez ich produkcję i testowanie, aż po dostarczenie klientowi. Firma ma obecnie pięć oddziałów i cztery zakłady produkcyjne, zatrudnia 1500 pracowników i ponad 100 inżynierów. Posiada w ofercie ok produktów i używa aż 25 tys. różnych komponentów potrzebnych przy ich produkcji. Przygoda z Oracle EBS W roku 2005 firma rozpoczęła bliską znajomość z systemem Oracle E-Business Suite (EBS), który został zainstalowany przez własny zespół informatyków z pomocą konsultantów Oracle. Przez kilka następnych lat informatycy Fideltronika doskonale rozpoznali wszystkie tajemnice systemu Oracle, szczególnie te cechy, które są najbardziej przydatne w przedsiębiorstwie typowo produkcyjnym. Sprawdzili na przykładzie własnej firmy, że pakiet Oracle EBS ma fabrycznie wbudowane niezbędne funkcje wspierające procesy produkcyjne i zaszytą wewnątrz systemu ogromną wiedzę na temat najlepszych praktyk działania. Od klienta do partnera Trzy lata temu firma Fideltronik wykonała prawdziwie niezwykłą woltę będąc klientem Oracle, stała się także partnerem, specjalizującym się we wdrażaniu systemu Oracle EBS! Jak do tego doszło, opowie najlepiej prezes Grupy Fideltronik, Zbigniew Fidelus. Po kilku latach używania aplikacji Oracle w naszej firmie doszło do sytuacji, gdy trzeba było system Oracle EBS wdrożyć w pochodzącej ze Szwecji spółce, z którą Fideltronik zamierzał stworzyć wspólny podmiot gospodarczy. Można było oczywiście zlecić wdrożenie zewnętrznej firmie, postanowiliśmy jednak zmierzyć się sami z tym zadaniem. Okazało się, że przeniesienie doskonale nam znanego systemu i jeszcze lepiej znanych procesów do całkiem nowej lokalizacji jest nie tylko wykonalne, ale możliwe do zrobienia bez specjalnych problemów. Po tym pozytywnym doświadczeniu postanowiliśmy kontynuować działalność konsultingową i dzisiaj mamy już zrealizowane dwa kolejne projekty. Stworzyliśmy unikalny zespół konsultantów złożony z inżynierów naszej firmy, którzy zdobyli wiedzę w zakresie systemów i narzędzi Oracle, a jednocześnie mają ogromne doświadczenie biznesowe dotyczące procesów produkcyjnych w branży zaawansowanych technologii. Ostatnio do wdrażania Oracle EBS używamy nowego zestawu narzędzi udostępnionych przez Oracle w ubiegłym roku są to tzw. Oracle Business Accelerators. Akceleratory, o których wspomniał prezes Fidelus, to zestaw narzędzi pozwalający firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu EBS, zawierającą dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla klienta z konkretnego sektora gospodarki. Akceleracja, czyli przyspieszenie Fideltronik jest na razie jedyną firmą partnerską w Polsce, która stworzyła prekonfigurowany system do wspomagania procesów biznesowych w branży produkcyjnej, oparty na idei Oracle Business Accelerators dla Oracle EBS. Tworząc konkretną implementację EBS, do procesów zaprogramowanych fabrycznie w systemie dodajemy naszą własną wiedzę o biznesie oraz informacje o procesach biznesowych klienta zdobyte dzięki specjalnym interaktywnym formularzom ankietowym, które on wypełnia mówi szef grupy wdrożeniowej w Fideltronik, Krzysztof Woźny. Na tej podstawie dokonujemy wstępnej parametryzacji, dodając do predefiniowanych procesów elementy specyfiki firmy, takie jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów, i dopiero tak przygotowany pakiet instalujemy na miejscu. Dzięki temu wszystko trwa bardzo krótko. Ponadto już po uruchomieniu wersji bazowej we współpracy ze specjalistami przedsiębiorstwa dostrajamy szczegółowo system, aby spełniał wszystkie specyficzne wymagania. Ponieważ we wdrożenie angażuje się niewiele godzin pracy konsultacyjnej, w efekcie cena jest na tyle konkurencyjna, że staje się dostępna dla rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP. Przykładem może być działająca w tej samej branży co Fideltronik spółka Magnetic Systems Technology, u której takie właśnie, oparte na Akceleratorze wdrożenie zostało zakończone w pierwszej połowie 2011 r. Podsumowując: dzięki zastosowaniu Oracle Business Accelerators specjaliści Fideltronika mogą zaoferować firmie produkcyjnej kompletne wdrożenie systemu Oracle EBS w takim zakresie, jaki jest potrzebny do prowadzenia działalności, i to w rekordowo krótkim terminie. Klasyczny zestaw obejmujący finanse, logistykę i produkcję instaluje się w czasie czterech, a w niektórych przypadkach nawet trzech miesięcy. W porównaniu do klasycznego wdrożenia, trwającego zwykle niemal rok, jest to prawdziwe ERP na przyspieszonych obrotach! Andrzej Amanowicz Autor jest dyrektorem konsultingu sprzedaży aplikacji Oracle na Polskę i Kraje Bałtyckie 20 Październik 2011

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo