MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu"

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu 100 dni w skrócie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Intensyfikacja poszukiwań złóż gazu łupkowego porozumienie o współpracy między PGNiG S.A., KGHM PM S.A., PGE S.A. oraz Tauron PE S.A. Zamknięcie budowy łącznika gazowego w Lasowie i zwiększenie technicznych możliwości importu gazu ziemnego do Polski z nowych kierunków o 3,3 mld m sześciennych, co stanowi ponad 30% dotychczasowego importu Rozpoczęcie budowy nowych gazociągów (podpisano umowy z wykonawcą: Szczecin-Świnoujście, Gustorzyn-Odolanów, wkrótce umowa z wykonawcami na budowę Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz wydanie pozwoleń na budowę Szczecin-Gdańsk) Nowe udziały spółek SP w koncesjach wydobywczo-poszukiwawczych w Norwegii Wsparcie PGNiG S.A. w postępowaniu arbitrażowym przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w celu doprowadzenia do obniżenia ceny za importowany gaz zapisanej w kontrakcie długoterminowym z 1996 r. DYNAMICZNA PRYWATYZACJA Podpisanie oraz rozliczenie około 34 umów (w tym: prywatyzacyjnych, z komunalizacji i z wniesień), co daje przychody z prywatyzacji ponad 3,6 mld zł Porządkowanie struktury organizacyjnej spółek SP sprzedaż części Huty Stalowa Wola chińskiemu inwestorowi EFEKTYWNY NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I PROFESJONALIZACJA KADR SPÓŁEK SP Kodeks dobrych praktyk, czyli przejrzyste standardy przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze w 19 kluczowych spółkach SP Wyłonienie headhuntera do procesów naboru do zarządów kluczowych spółek SP

2 Ustawa o nadzorze właścicielskim WSPIERANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO Promocja polskiej prywatyzacji giełdowej za granicą REORGANIZACJA MSP Ustawa o likwidacji delegatur MSP (redukcja zatrudnienia o 11%, 2,7 mln zł oszczędności) Likwidacja gabinetu politycznego Zmiana struktury organizacyjnej LEGISLACJA Ustawa o uchyleniu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w Sejmie (3,2 mln zł) Opracowanie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Bezpieczeństwo energetyczne, nowe inwestycje oraz gaz łupkowy to jedne z kluczowych priorytetów Ministerstwa Skarbu Państwa, które stanowiły obszar szczególnego zainteresowania resortu skarbu w ciągu pierwszych 100 dni pracy Rządu. Zainicjowane działania mają na celu zwiększenie niezależności energetycznej Polski, większe możliwości dywersyfikacji dostaw gazu oraz wykorzystanie historycznej szansy, jaką stwarza gaz łupkowy. W strategię dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa wpisuje się terminal LNG w Świnoujściu, który pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Oznacza to, że nawet jedna trzecia potrzeb gazowych Polski może być wypełniona dzięki tej inwestycji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia uniezależnienia od monopolu na import gazu. Gazoporty łączą dwie funkcje: bezpiecznika oraz rentownej inwestycji. Największe gospodarki świata opierają się na skroplonym gazie, a o sensowności tego typu inwestycji przekonali się przed nami Hiszpanie. Dziś na Półwyspie Iberyjskim stoi już sześć takich terminali. Budowa jest odpowiedzią na unijne wymogi ograniczenia emisji CO 2, a jako jedna z najważniejszych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego i przyszłości energetyki krajowej, została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. Ministerstwo Skarbu Państwa na bieżąco nadzoruje jej realizację. W listopadzie 2011 r. zakończono budowę ścian dwóch zbiorników na skroplony gaz ziemny, stanowiących kluczowy element całej inwestycji. Każdy zbiornik będzie miał pojemność 160 tysięcy metrów sześciennych, 80 metrów średnicy, oraz około 40 metrów wysokości wewnątrz zmieściłby

3 się ponad trzynastopiętrowy budynek. MSP wspierało także wszelkie działania, których celem jest intensyfikacja poszukiwań gazu łupkowego. 25 stycznia 2012 r. PGNiG S.A. zawarło porozumienie dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż gazu z łupków, z KGHM PM S.A. PGE S.A. oraz Tauron PE S.A. Szczegóły zostaną zawarte w umowach, których podpisanie planowane jest do końca kwietnia. Współpraca ta obejmuje obszary na koncesji Wejherowo (Pomorze Gdańskie) i ma się przełożyć na przyśpieszenie prac poszukiwawczych oraz rozpoczęcie eksploatacji na skalę przemysłową w 2014 r. W dalszej perspektywie intensyfikacja poszukiwań i wydobycia powinna przyczynić się do obniżki cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych. Wystarczy przypomnieć, że obecnie w Stanach Zjednoczonych, które stały się łupkową potęgą, 1000 metrów sześciennych gazu kosztuje poniżej 100$, podczas gdy ceny w Europie nie spadają poniżej 300$, a w wielu przypadkach przekraczają 500$. Resort skarbu nie ogranicza się wyłącznie do kreowania długofalowych priorytetów, ale skupia się także na rozbudowywaniu istniejącej infrastruktury polskiego systemu gazociągów, łącząc go z systemami innych krajów. Polska otwiera się na nowe kierunki rozwoju w Europie, aby stać się ważnym uczestnikiem zintegrowanego wspólnotowego rynku gazu UE. Do niedawna polska infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego nastawiona była przede wszystkim na odbiór surowca ze Wschodu. Tymczasem rosnące zapotrzebowanie gospodarek na gaz, konieczność zabezpieczenia źródeł jego dostaw, a przede wszystkim potrzeba obniżenia kosztów energii, sprawiają, że w strategicznym interesie Polski pozostaje poszukiwanie nowych kierunków dostaw surowca. Dzięki połączeniu z sieciami przesyłowymi krajów sąsiednich Polska staje się częścią efektywnego, konkurencyjnego oraz zintegrowanego systemu energetycznego Unii Europejskiej. Takim łącznikiem jest właśnie uruchomiony w styczniu tego roku zmodernizowany węzeł gazowy w Lasowie, którego przepustowość wzrosła z 1 do 1,5 mld metrów sześciennych, co umożliwia dodatkowe dostawy z Zachodu. Uruchomiony gazociąg wraz ukończonymi inwestycjami tworzy połączenie punktu wejścia na granicy polsko-niemieckiej z krajową siecią przesyłową i pozwala na swobodny przepływ surowca w kierunku zachodnim oraz południowym. Ma strategiczne znaczenie zarówno dla importu gazu do Polski, jak i potencjalnego eksportu gazu związanego z wydobyciem z łupków w Polsce. OGP Gaz-System S.A. przygotowuje program dalszej rozbudowy łącznika, w ramach Procedury Badania Rynku na lata Ponadto, jako operator gazociągu jamalskiego, od listopada 2011 r. udostępnia dodatkowe około 2,3 mld metrów sześciennych przepustowości rocznej, co pozwala na zakup tańszego gazu od zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw oraz wpisuje się w postępującą liberalizację rynku gazu oraz dywersyfikację dostaw. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w samym 2011 r. z zakresu rozbudowy sieci gazociągów oraz interkonektorów, techniczne możliwości importu gazu ziemnego z nowych kierunków do Polski zostały zwiększone o 3,3 mld metrów sześciennych, co stanowi ponad 30% dotychczasowego importu.

4 Natomiast w lutym tego roku zakończyła się, współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu Transeuropejskiej Sieci Energetycznej (TEN-E), analiza ekonomiczna budowy łącznika gazowego Polska-Litwa o długości 562 km, przepustowości 2,3 mld metrów sześciennych rocznie (z możliwością zwiększenia do 4,5 mld metrów sześciennych) i planowanym terminie uruchomienia w 2017 r. Analizę tę prowadził OGP Gaz-System S.A. we współpracy z AB Lietuvos Dujos, operatorem litewskiej sieci przesyłowej. OGP Gaz-System S.A. rozpoczął również współpracę ze słowackim operatorem systemu przesyłowego Eurstream a.s. w postaci wszczęcia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy analizy uwarunkowań budowy połączenia gazowego Polska-Słowacja, który jest ważnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe. Jeśli chodzi o zakres inwestycji związanych z gazem ziemnym, to w grudniu 2011 r. OGP Gaz-System S.A. i Pol-Aqua S.A. podpisały umowę na budowę gazociągu przesyłowego Świnoujście-Szczecin (około 80 km). Zakończenie inwestycji wartej 147 mln zł zaplanowane zostało na 2013 r. Miesiąc później, OGP Gaz-System S.A. i ZRUG Sp. z o.o. podpisały umowę na budowę gazociągu Gustorzyn-Odolanów (około 168 km), o wartości około 178 mln zł. Planowany termin zakończenia - marzec 2014 r. Ważne miejsce odgrywają także nowe koncesje gazowe. PGNiG Norway uzyskała zgodę na zwiększenie udziału w jednej z koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do 30%, a także otrzymała nowe udziały w trzech koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv, na którym PGNiG posiada 11,9175% udziałów, i gdzie rozpoczęcie wydobycia zaplanowane jest na II kwartał 2012 r. (w 2012 r. PGNiG uzyska 0,211 mld metrów sześciennych gazu oraz 180 tys. ton ropy). Poza tym w styczniu 2012 r. PGNiG S.A. sfinalizował transakcję zakupu Vattenfall Heat Poland (VHP), przejmując 99,98% akcji spółki za 3,017 mld zł. VHP to krajowy lider sektora ciepłowniczego, który posiada 23% całkowitej mocy cieplnej zainstalowanej w Polsce. Transakcja stanowi jeden z elementów realizowanej przez PGNiG strategii dla grupy kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest ważnym elementem w dywersyfikacji jej działalności. Przejęcie spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony rynku, czego przykładem jest możliwe podwyższenie perspektywy ratingu PGNiG. DYNAMICZNA PRYWATYZACJA Resort kontynuuje misję transformacji gospodarczej w obszarze przekształceń własnościowych rozpoczętą przez Polskę na początku lat 90. Jej kolejnym etapem jest dynamiczny Plan prywatyzacji na lata , który został skierowany pod obrady Komitetu Stałego RM. W dokumencie ujęto około 300 spółek, również nadzorowanych przez inne resorty. W 2012 r. planowane jest uzyskanie przychodów z prywatyzacji na poziomie co najmniej 10 mld zł.

5 Tempo prywatyzacji przekłada się na konkretne liczby. Od 18 listopada 2011 r. zostało podpisanych oraz rozliczonych około 34 umów (w tym: prywatyzacyjne, z komunalizacji i wniesień). Przychody z prywatyzacji w tym czasie, również z umów warunkowych, wyniosły ponad 3,6 mld zł. Wśród nich znalazła się sprzedaż 7% pakietu akcji PGE S.A., Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Azotów Adipol czy też uzdrowisk w: Konstancinie Jeziornej, Iwoniczu Zdroju oraz Kamieniu Pomorskim. Aktualnie MSP pracuje nad debiutem giełdowym Grupy Polski Holding Nieruchomości (GPHN). W drugim kwartale 2012 r. zostanie złożony do KNF prospekt emisyjny, a debiut spółki planowany jest pod koniec I półrocza. Poza tym trwają przygotowania do upublicznienia na warszawskim parkiecie akcji Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. (ZE PAK). W grudniu 2011 r. dla tego procesu zostali wybrani doradcy prywatyzacyjni (m.in. Credit Suisse, JP Morgan), a IPO spółki planowane jest w drugiej połowie 2012 r. MSP, uwzględniając sytuację na rynkach finansowych rozważa także powrót do oferty wtórnej PKO BP. Efektywnie sprawowany nadzór nad spółkami przeznaczonymi do prywatyzacji przekłada się nie tylko na sprawne utrzymanie ich bieżącej działalności, ale także poszukiwanie rozwiązań, które wzmocnią ich wartość rynkową. Przykładowo, w przypadku Polskich Linii Lotniczych LOT oraz spółki EuroLOT polegają one na procesie wymiany floty na bardziej nowoczesną. Zarząd EuroLOT-u podjął decyzję o wyborze nowego samolotu Bombardier Q400 (dostępne już w 2012 r.), zaś LOT postawił na samoloty dalekiego zasięgu typu Boeing 787 Dreamliner. Pierwszy z nich pojawi się w Warszawie w listopadzie, a na początku przyszłego roku LOT będzie posiadał już pięć takich samolotów. Na przestrzeni następnych dwóch lat flota powiększy się o kolejne trzy. Pozwoli to spółce rozwinąć siatkę połączeń długodystansowych (Pekin i Tokio), zwiększyć przychody, przyczynić się do powstania portu przesiadkowego w Warszawie. Działania te powinny sprawić, że spółka będzie postrzegana jak atrakcyjny partner dla potencjalnego inwestora. Równolegle do tego procesu prowadzona jest restrukturyzacja oraz rozmowy prywatyzacyjne z potencjalnymi partnerami. W ramach porządkowania struktury organizacyjnej spółek nadzorowanych przez MSP, a przygotowywanych do prywatyzacji, 31 stycznia 2012 r. zawarto umowę sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola (Oddział I HSW S.A.) na rzecz chińskiego inwestora Guangxi LiuGong Group. Jest on jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych. LiuGong Group deklaruje, że nabycie I Oddziału HSW jest krokiem w kierunku utworzenia w Polsce znaczącego centrum produkcyjnego, dystrybucyjnego oraz badań i rozwoju dla rynku krajowego i rynków zagranicznych obejmujących Europę, Amerykę Północną, oraz kraje WNP. Środki pozyskane ze sprzedaży cywilnej części HSW pozostaną w Hucie Stalowa Wola i zostaną przeznaczone na unowocześnienie produkcji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, a także umocnienie pozycji spółki w branży produkcji obronnej.

6 PROFESJONALIZACJA KADR SPÓŁEK SP W pierwszych 100 dniach prac Rządu znaczącym dla umacniania pozycji kluczowych dla kraju spółek SP było wejście w życie Zarządzenia w sprawie trybu doboru kandydatów na członków organów niektórych spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Dokument to tzw. dobre praktyki, wyznaczające standardy przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze w 19 kluczowych spółkach Skarbu Państwa. Listę spółek można pobrać TUTAJ. Wprowadzenie dobrych praktyk przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze pozwoli na prowadzenie procesów rekrutacyjnych z uwzględnieniem w szczególności zasad: otwartości, jawności, przejrzystości, konkurencyjności, bezstronności i neutralności politycznej. Obowiązujące od 20 stycznia 2012 r. Zarządzenie, zakłada, że członkowie rad nadzorczych będą wybierani z pomocą firm headhunterskich. MSP wyłoniło już doradcę, który jest renomowaną firmą z doświadczeniem w realizowaniu rekrutacji dla spółek giełdowych. Z pomocą doradcy odbywa się właśnie konkurs na Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Inwestycji oraz Członka Zarządu ds. Technicznych PERN Przyjaźń S.A. MSP opracowało także ważny, m.in. z punktu widzenia profesjonalizacji kadr spółek SP, projekt ustawy o nadzorze i uprawnieniach Skarbu Państwa (zwany potocznie ustawą o nadzorze właścicielskim). Dokument czeka umieszczenie w wykazie prac legislacyjnych rządu i wkrótce zostanie skierowany do uzgodnień zewnętrznych. Jego zadaniem jest, m.in. kompleksowe uregulowanie sposobu zarządzania majątkiem SP, a sformułowanie i wprowadzenie jednolitych standardów wykonywania uprawnień przysługujących SP zapewni warunki dla kompetentnego i efektywnego zarządzania w procesie podejmowania i realizacji decyzji zarządczych. Projekt wprowadza kategorię podmiotów o kluczowym znaczeniu. Zakłada także, że przez dłuższy czas (a w niektórych przypadkach docelowo) uzasadnione jest utrzymanie kontroli SP nad grupą podmiotów działających w strategicznych sektorach gospodarki. Projekt przewiduje również modyfikację zasad wynagradzania szefów spółek o strategicznym dla kraju znaczeniu. WSPIERANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W ciągu 100 dni pracy Rządu Ministerstwo Skarbu Państwa kontynuowało, wypracowane przez ostatnie 4 lata, dobre praktyki w zakresie wspierania polskiego rynku kapitałowego, a w szczególności Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego Europy Środkowej i Wschodniej. Model prywatyzacji oparty o rynek kapitałowy jest korzystny dla polskiej gospodarki oraz samej giełdy. Wzmocniony prywatyzacją giełdową spółek SP warszawski parkiet stał się atrakcyjną platformą debiutów dla spółek zagranicznych. Świadczą o tym osiągnięte wyniki - pierwsze miejsce pod względem liczby debiutów w Europie w ubiegłym roku i trzecie, jeśli chodzi o łączną wartość debiutujących spółekz wynikiem ponad 8,8 mld zł. Tym samym Warszawa wyprzedziła Wiedeń i

7 Pragę. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu od listopada ub. roku przedstawiciele MSP promowali polski rynek kapitałowy za granicą. W Rumunii odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji, jak i szefami rumuńskich agencji prywatyzacyjnych. Istotnym punktem programu było seminarium Evolution of Capital Markets in CEE - Opportunities forcompanies from the Region. The Polish Privatization Experience poświęcone wymianie doświadczeń prywatyzacyjnych między Polskąa Rumunią oraz dyskusji na temat znaczenia prywatyzacji giełdowej dla rozwoju rodzimego rynku kapitałowego i budowania relacji ze środowiskiem inwestorskim w Rumunii. Natomiast konsultacje prywatyzacyjne w Grecji potwierdziły, że sukces polskiej prywatyzacji, który znacząco przyczynił się do zmiany jakościowej krajowej gospodarki, zauważają kraje europejskie. W grudniu na zaproszenie Premiera Gruzji w Tbilisi odbyły się warsztaty nt. rynków kapitałowych dla przedstawicieli gruzińskiego sektora prywatnego i administracji. W wizycie wzięła udział reprezentacja resortu Skarbu oraz przedstawiciele instytucji infrastrukturalnych polskiego rynku kapitałowego. Seminarium było kolejną okazją do promowania możliwości warszawskiej giełdy wśród gruzińskich emitentów oraz tamtejszej administracji. Ministerstwo zorganizowało również, we współpracy z bankami inwestycyjnymi aktywnymi w Polsce, śniadanie rynków kapitałowych w Davos, w którym uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski. W ramach promocji polskiej oferty prywatyzacyjnej w listopadzie i grudniu 2011 r. MSP zorganizowało cykl spotkań z przedstawicielami zagranicznych firm obecnych w Polsce. Spotkania, w których każdorazowo brało udział ok. 30 inwestorów, odbyły się we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową, Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz Polsko-Niemiecką Izbą Handlowo-Przemysłową. REORGANIZACJA MSP Ministerstwo Skarbu Państwa dotychczas było identyfikowane wyłączniez prywatyzacją. Tymczasem od symbolicznego 89 Polska przeszła długą drogę od własności państwowej do własności prywatnej, od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Pojawiły się nowe wyzwania, m.in. związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz nowym układem sił, jeśli chodzi o zdolnośćdo produkcji energii i drzemiących w głębi ziemi zasobów naturalnych. Tym samym, wraz z dynamicznymi zmianami rynkowymi oraz imponującym tempem prywatyzacji w latach Ministerstwo Skarbu Państwa ma do wykonania nowe, dotychczas niedefiniowane cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W związku z tym, zgodnie z koncepcją zwinnego biznesu agile business, pierwsze tygodnie pracy MSP,

8 oprócz bieżącej działalności, skupiły się wokół zbudowania zdolności organizacyjnych do efektywnego reagowania na zmianę. Uważam, że resort sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, powinien zachowywać się jak korporacja. To oznacza umiejętność reorganizacji i przeorientowania celów w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie. mówi Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa Chcemy wzorować się na biznesie i podobnie jak IBM w 2004 r. podejmować odważne decyzje just in time. 1.) Stąd jednym z pierwszych kroków była restrukturyzacja zatrudnienia, zapoczątkowana przygotowaniem projektu ustawyo likwidacji delegatur MSP (obecnie w Sejmie). Zgodnie z nim, 30 kwietnia 2012 r. 13 delegatur terenowych MSP zostanie zlikwidowanych. Restrukturyzacja wynika z przyspieszenia prywatyzacji, zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek oraz konieczności racjonalizacji zatrudnienia i kosztów w administracji publicznej. Zredukowane zostanie 11% etatów, a szacowane oszczędności wynikające z regulacji to ok. 2,7 mln zł. Minister Budzanowski zdecydował także o likwidacji gabinetu politycznego oraz zmianach organizacyjnych polegających, m.in. na utworzeniu Departamentu Projektów Strategicznych. LEGISLACJA Dbając o jakość prawa, w ramach dokończenia Programu Powszechnej Prywatyzacji, Rada Ministrów skierowała do Sejmu opracowany przez MSP projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Znosi on, m.in. przywileje podatkowe niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Projektowana ustawa, w związku z uchyleniem ulg w podatkach dochodowych, będzie miała pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych (wzrost wpływów z podatku PIT i CIT) w postaci wzrostu dochodów budżetu państwa w wysokości 3,2 mln zł. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1.) IBM podjął wtedy decyzję o sprzedaży działu PC chińskiej firmie Lenovo Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Ministerstwo Skarbu Państwa Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian Następna

9

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Strona znajduje się w archiwum. Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa, kierując się najlepszymi wzorcami

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022 Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów Bramy Północnej Scenariusze

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku Warszawa, 4 stycznia 2011 roku Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2010 roku Raport bieżący nr 01/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tchórzewski

Krzysztof Tchórzewski Krzysztof Tchórzewski Warszawa, 28 czerwca 2016 r. BM-I-0700-69/16BM-I-0700-69/16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację Pana

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa tel. 22 220 18 00 faks: 22 220 16 06 e-mail: pr@gaz-system.pl www.gaz-system.pl PROJEKTY O STATUSIE PCI REALIZOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Warszawa, 22 września 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Raport bieżący nr 67/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu październik 2014 Wstęp Europa Centralna (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) wraz z Ukrainą zużywają ok. 85 mld m 3 gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd możliwych działań właścicielskich wzmacniających portfel nadzorowanych podmiotów

Przegląd możliwych działań właścicielskich wzmacniających portfel nadzorowanych podmiotów OD URZĘDNICZEGO MOLOCHA DO SPRAWNEJ AGENCJI 01 03 05 07 02 04 06 Nowa koncepcja sprawnego zarządzania aktywami Skarbu Państwa Harmonijne przekazywanie nadzoru nad spółkami branżowymi do ministrów sektorowych

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja MIĘDZYZDROJE, maj 2012 1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji c) Połączenia

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku energetyka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Autor: dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ("Nowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Szczecin, 5 czerwca 2008 GAZ SYSTEM S.A. Spółka powstała w wyniku wydzielania z PGNiG S.A. działalności związanej z przesyłaniem gazu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca

Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Gaz łupkowy w Polsce przegląd postępów w pracach oraz perspektyw wydobycia surowca Rok 2015 pozostaje realnym terminem rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego w Polsce Wydobywanie gazu łupkowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r.

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. Kontrybucja segmentów wg skorygowanej EBITDA* Wytwarzanie 11% 8% Q1-3 2016 Poszukiwanie i Wydobycie 34% 33% Q1-3 2015 45% Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa Akceptuję... Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji...

Bardziej szczegółowo

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego Bojano, 9 grudnia 2016 Plan naprawczy wyniki podjętych działań Kluczowe obszary planu naprawczego Sprzedaż łodzi Sprzedaż innych wyrobów Produkcja Plan

Bardziej szczegółowo

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - wrzesień 2013 rok 02.09.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kierunki strategiczne KIERUNEK 1 Budowa pozycji Spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Piotr Bujalski Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 7 marca 2013 GAZ-SYSTEM S.A.

Bardziej szczegółowo

Ile gazu niekonwencjonalnego może potrzebować polska gospodarka w 2023 roku?

Ile gazu niekonwencjonalnego może potrzebować polska gospodarka w 2023 roku? Ile gazu niekonwencjonalnego może potrzebować polska gospodarka w 2023 roku? Autor: Mariusz Ruszel, serwis MojeOpinie.pl Powszechnie panująca euforia związana z szacunkowymi danymi dotyczącymi ilości gazu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Warszawa, 22.03.2013 Konferencja Rzeczpospolitej Rynek gazu ziemnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Cele raportu Stan infrastruktury gazowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku

GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku Rekordowy przesył gazu ziemnego Profesjonalna praca służb eksploatacyjnych w całej spółce umożliwiła przesył rekordowej ilości 9,1 mld m 3 gazu ziemnego w sezonie grzewczym

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.):

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.): Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Szósta spółka z Ukrainy zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. - GPW przygotowana

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok

Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - maj 2013 rok 07.05.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji "Polityki

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Warszawa, Maj 2007 Agenda 1 Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG 2 Obecność GK

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków

Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Strona znajduje się w archiwum. Intensyfikacja poszukiwania gazu z łupków Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło kolejny etap poszukiwań gazu z łupków na południowym wschodzie Polski. 26

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Projekty poprawiające konkurencyjność polskiej gospodarki. Wrzesień, 2013 r. Jan Chadam Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. Projekty poprawiające konkurencyjność polskiej gospodarki. Wrzesień, 2013 r. Jan Chadam Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A. Projekty poprawiające konkurencyjność polskiej gospodarki Jan Chadam Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Wrzesień, 2013 r. Niemcy GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r.

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Podstawowe informacje o spółce Forma prawna Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2009 roku

Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2009 roku Warszawa, 5 stycznia 2010 Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w Raport bieżący nr 1/2010 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG ) przekazuje wykaz

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10 Warszawa, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca 2010 r., znak: BPS/KGN-034/253/10

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2016 NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE

PODSUMOWANIE ROKU 2016 NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE PODSUMOWANIE ROKU 2016 NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE Rok 2016 dał początek długo wyczekiwanej zmianie dotyczącej uwolnienia cen gazu ziemnego oraz ustabilizował sytuację wolnej konkurencji na krajowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU OPEN SEASON SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU ASPEKTY REGULACYJNE RAMOWY HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w Polsce północno wschodniej Warszawa, 16.03.2011 Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu Połączenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Warszawa, 7 czerwca 2016 roku Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Raport bieżący nr 53/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG,

Bardziej szczegółowo