MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu"

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. MSP - podsumowanie 100 dni prac Rządu 100 dni w skrócie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Intensyfikacja poszukiwań złóż gazu łupkowego porozumienie o współpracy między PGNiG S.A., KGHM PM S.A., PGE S.A. oraz Tauron PE S.A. Zamknięcie budowy łącznika gazowego w Lasowie i zwiększenie technicznych możliwości importu gazu ziemnego do Polski z nowych kierunków o 3,3 mld m sześciennych, co stanowi ponad 30% dotychczasowego importu Rozpoczęcie budowy nowych gazociągów (podpisano umowy z wykonawcą: Szczecin-Świnoujście, Gustorzyn-Odolanów, wkrótce umowa z wykonawcami na budowę Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz wydanie pozwoleń na budowę Szczecin-Gdańsk) Nowe udziały spółek SP w koncesjach wydobywczo-poszukiwawczych w Norwegii Wsparcie PGNiG S.A. w postępowaniu arbitrażowym przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w celu doprowadzenia do obniżenia ceny za importowany gaz zapisanej w kontrakcie długoterminowym z 1996 r. DYNAMICZNA PRYWATYZACJA Podpisanie oraz rozliczenie około 34 umów (w tym: prywatyzacyjnych, z komunalizacji i z wniesień), co daje przychody z prywatyzacji ponad 3,6 mld zł Porządkowanie struktury organizacyjnej spółek SP sprzedaż części Huty Stalowa Wola chińskiemu inwestorowi EFEKTYWNY NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I PROFESJONALIZACJA KADR SPÓŁEK SP Kodeks dobrych praktyk, czyli przejrzyste standardy przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze w 19 kluczowych spółkach SP Wyłonienie headhuntera do procesów naboru do zarządów kluczowych spółek SP

2 Ustawa o nadzorze właścicielskim WSPIERANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO Promocja polskiej prywatyzacji giełdowej za granicą REORGANIZACJA MSP Ustawa o likwidacji delegatur MSP (redukcja zatrudnienia o 11%, 2,7 mln zł oszczędności) Likwidacja gabinetu politycznego Zmiana struktury organizacyjnej LEGISLACJA Ustawa o uchyleniu ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w Sejmie (3,2 mln zł) Opracowanie BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI Bezpieczeństwo energetyczne, nowe inwestycje oraz gaz łupkowy to jedne z kluczowych priorytetów Ministerstwa Skarbu Państwa, które stanowiły obszar szczególnego zainteresowania resortu skarbu w ciągu pierwszych 100 dni pracy Rządu. Zainicjowane działania mają na celu zwiększenie niezależności energetycznej Polski, większe możliwości dywersyfikacji dostaw gazu oraz wykorzystanie historycznej szansy, jaką stwarza gaz łupkowy. W strategię dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa wpisuje się terminal LNG w Świnoujściu, który pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Oznacza to, że nawet jedna trzecia potrzeb gazowych Polski może być wypełniona dzięki tej inwestycji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia uniezależnienia od monopolu na import gazu. Gazoporty łączą dwie funkcje: bezpiecznika oraz rentownej inwestycji. Największe gospodarki świata opierają się na skroplonym gazie, a o sensowności tego typu inwestycji przekonali się przed nami Hiszpanie. Dziś na Półwyspie Iberyjskim stoi już sześć takich terminali. Budowa jest odpowiedzią na unijne wymogi ograniczenia emisji CO 2, a jako jedna z najważniejszych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego i przyszłości energetyki krajowej, została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. Ministerstwo Skarbu Państwa na bieżąco nadzoruje jej realizację. W listopadzie 2011 r. zakończono budowę ścian dwóch zbiorników na skroplony gaz ziemny, stanowiących kluczowy element całej inwestycji. Każdy zbiornik będzie miał pojemność 160 tysięcy metrów sześciennych, 80 metrów średnicy, oraz około 40 metrów wysokości wewnątrz zmieściłby

3 się ponad trzynastopiętrowy budynek. MSP wspierało także wszelkie działania, których celem jest intensyfikacja poszukiwań gazu łupkowego. 25 stycznia 2012 r. PGNiG S.A. zawarło porozumienie dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż gazu z łupków, z KGHM PM S.A. PGE S.A. oraz Tauron PE S.A. Szczegóły zostaną zawarte w umowach, których podpisanie planowane jest do końca kwietnia. Współpraca ta obejmuje obszary na koncesji Wejherowo (Pomorze Gdańskie) i ma się przełożyć na przyśpieszenie prac poszukiwawczych oraz rozpoczęcie eksploatacji na skalę przemysłową w 2014 r. W dalszej perspektywie intensyfikacja poszukiwań i wydobycia powinna przyczynić się do obniżki cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych. Wystarczy przypomnieć, że obecnie w Stanach Zjednoczonych, które stały się łupkową potęgą, 1000 metrów sześciennych gazu kosztuje poniżej 100$, podczas gdy ceny w Europie nie spadają poniżej 300$, a w wielu przypadkach przekraczają 500$. Resort skarbu nie ogranicza się wyłącznie do kreowania długofalowych priorytetów, ale skupia się także na rozbudowywaniu istniejącej infrastruktury polskiego systemu gazociągów, łącząc go z systemami innych krajów. Polska otwiera się na nowe kierunki rozwoju w Europie, aby stać się ważnym uczestnikiem zintegrowanego wspólnotowego rynku gazu UE. Do niedawna polska infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego nastawiona była przede wszystkim na odbiór surowca ze Wschodu. Tymczasem rosnące zapotrzebowanie gospodarek na gaz, konieczność zabezpieczenia źródeł jego dostaw, a przede wszystkim potrzeba obniżenia kosztów energii, sprawiają, że w strategicznym interesie Polski pozostaje poszukiwanie nowych kierunków dostaw surowca. Dzięki połączeniu z sieciami przesyłowymi krajów sąsiednich Polska staje się częścią efektywnego, konkurencyjnego oraz zintegrowanego systemu energetycznego Unii Europejskiej. Takim łącznikiem jest właśnie uruchomiony w styczniu tego roku zmodernizowany węzeł gazowy w Lasowie, którego przepustowość wzrosła z 1 do 1,5 mld metrów sześciennych, co umożliwia dodatkowe dostawy z Zachodu. Uruchomiony gazociąg wraz ukończonymi inwestycjami tworzy połączenie punktu wejścia na granicy polsko-niemieckiej z krajową siecią przesyłową i pozwala na swobodny przepływ surowca w kierunku zachodnim oraz południowym. Ma strategiczne znaczenie zarówno dla importu gazu do Polski, jak i potencjalnego eksportu gazu związanego z wydobyciem z łupków w Polsce. OGP Gaz-System S.A. przygotowuje program dalszej rozbudowy łącznika, w ramach Procedury Badania Rynku na lata Ponadto, jako operator gazociągu jamalskiego, od listopada 2011 r. udostępnia dodatkowe około 2,3 mld metrów sześciennych przepustowości rocznej, co pozwala na zakup tańszego gazu od zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw oraz wpisuje się w postępującą liberalizację rynku gazu oraz dywersyfikację dostaw. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w samym 2011 r. z zakresu rozbudowy sieci gazociągów oraz interkonektorów, techniczne możliwości importu gazu ziemnego z nowych kierunków do Polski zostały zwiększone o 3,3 mld metrów sześciennych, co stanowi ponad 30% dotychczasowego importu.

4 Natomiast w lutym tego roku zakończyła się, współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu Transeuropejskiej Sieci Energetycznej (TEN-E), analiza ekonomiczna budowy łącznika gazowego Polska-Litwa o długości 562 km, przepustowości 2,3 mld metrów sześciennych rocznie (z możliwością zwiększenia do 4,5 mld metrów sześciennych) i planowanym terminie uruchomienia w 2017 r. Analizę tę prowadził OGP Gaz-System S.A. we współpracy z AB Lietuvos Dujos, operatorem litewskiej sieci przesyłowej. OGP Gaz-System S.A. rozpoczął również współpracę ze słowackim operatorem systemu przesyłowego Eurstream a.s. w postaci wszczęcia postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy analizy uwarunkowań budowy połączenia gazowego Polska-Słowacja, który jest ważnym elementem Korytarza Gazowego Północ-Południe. Jeśli chodzi o zakres inwestycji związanych z gazem ziemnym, to w grudniu 2011 r. OGP Gaz-System S.A. i Pol-Aqua S.A. podpisały umowę na budowę gazociągu przesyłowego Świnoujście-Szczecin (około 80 km). Zakończenie inwestycji wartej 147 mln zł zaplanowane zostało na 2013 r. Miesiąc później, OGP Gaz-System S.A. i ZRUG Sp. z o.o. podpisały umowę na budowę gazociągu Gustorzyn-Odolanów (około 168 km), o wartości około 178 mln zł. Planowany termin zakończenia - marzec 2014 r. Ważne miejsce odgrywają także nowe koncesje gazowe. PGNiG Norway uzyskała zgodę na zwiększenie udziału w jednej z koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do 30%, a także otrzymała nowe udziały w trzech koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv, na którym PGNiG posiada 11,9175% udziałów, i gdzie rozpoczęcie wydobycia zaplanowane jest na II kwartał 2012 r. (w 2012 r. PGNiG uzyska 0,211 mld metrów sześciennych gazu oraz 180 tys. ton ropy). Poza tym w styczniu 2012 r. PGNiG S.A. sfinalizował transakcję zakupu Vattenfall Heat Poland (VHP), przejmując 99,98% akcji spółki za 3,017 mld zł. VHP to krajowy lider sektora ciepłowniczego, który posiada 23% całkowitej mocy cieplnej zainstalowanej w Polsce. Transakcja stanowi jeden z elementów realizowanej przez PGNiG strategii dla grupy kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest ważnym elementem w dywersyfikacji jej działalności. Przejęcie spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony rynku, czego przykładem jest możliwe podwyższenie perspektywy ratingu PGNiG. DYNAMICZNA PRYWATYZACJA Resort kontynuuje misję transformacji gospodarczej w obszarze przekształceń własnościowych rozpoczętą przez Polskę na początku lat 90. Jej kolejnym etapem jest dynamiczny Plan prywatyzacji na lata , który został skierowany pod obrady Komitetu Stałego RM. W dokumencie ujęto około 300 spółek, również nadzorowanych przez inne resorty. W 2012 r. planowane jest uzyskanie przychodów z prywatyzacji na poziomie co najmniej 10 mld zł.

5 Tempo prywatyzacji przekłada się na konkretne liczby. Od 18 listopada 2011 r. zostało podpisanych oraz rozliczonych około 34 umów (w tym: prywatyzacyjne, z komunalizacji i wniesień). Przychody z prywatyzacji w tym czasie, również z umów warunkowych, wyniosły ponad 3,6 mld zł. Wśród nich znalazła się sprzedaż 7% pakietu akcji PGE S.A., Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Azotów Adipol czy też uzdrowisk w: Konstancinie Jeziornej, Iwoniczu Zdroju oraz Kamieniu Pomorskim. Aktualnie MSP pracuje nad debiutem giełdowym Grupy Polski Holding Nieruchomości (GPHN). W drugim kwartale 2012 r. zostanie złożony do KNF prospekt emisyjny, a debiut spółki planowany jest pod koniec I półrocza. Poza tym trwają przygotowania do upublicznienia na warszawskim parkiecie akcji Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. (ZE PAK). W grudniu 2011 r. dla tego procesu zostali wybrani doradcy prywatyzacyjni (m.in. Credit Suisse, JP Morgan), a IPO spółki planowane jest w drugiej połowie 2012 r. MSP, uwzględniając sytuację na rynkach finansowych rozważa także powrót do oferty wtórnej PKO BP. Efektywnie sprawowany nadzór nad spółkami przeznaczonymi do prywatyzacji przekłada się nie tylko na sprawne utrzymanie ich bieżącej działalności, ale także poszukiwanie rozwiązań, które wzmocnią ich wartość rynkową. Przykładowo, w przypadku Polskich Linii Lotniczych LOT oraz spółki EuroLOT polegają one na procesie wymiany floty na bardziej nowoczesną. Zarząd EuroLOT-u podjął decyzję o wyborze nowego samolotu Bombardier Q400 (dostępne już w 2012 r.), zaś LOT postawił na samoloty dalekiego zasięgu typu Boeing 787 Dreamliner. Pierwszy z nich pojawi się w Warszawie w listopadzie, a na początku przyszłego roku LOT będzie posiadał już pięć takich samolotów. Na przestrzeni następnych dwóch lat flota powiększy się o kolejne trzy. Pozwoli to spółce rozwinąć siatkę połączeń długodystansowych (Pekin i Tokio), zwiększyć przychody, przyczynić się do powstania portu przesiadkowego w Warszawie. Działania te powinny sprawić, że spółka będzie postrzegana jak atrakcyjny partner dla potencjalnego inwestora. Równolegle do tego procesu prowadzona jest restrukturyzacja oraz rozmowy prywatyzacyjne z potencjalnymi partnerami. W ramach porządkowania struktury organizacyjnej spółek nadzorowanych przez MSP, a przygotowywanych do prywatyzacji, 31 stycznia 2012 r. zawarto umowę sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola (Oddział I HSW S.A.) na rzecz chińskiego inwestora Guangxi LiuGong Group. Jest on jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych. LiuGong Group deklaruje, że nabycie I Oddziału HSW jest krokiem w kierunku utworzenia w Polsce znaczącego centrum produkcyjnego, dystrybucyjnego oraz badań i rozwoju dla rynku krajowego i rynków zagranicznych obejmujących Europę, Amerykę Północną, oraz kraje WNP. Środki pozyskane ze sprzedaży cywilnej części HSW pozostaną w Hucie Stalowa Wola i zostaną przeznaczone na unowocześnienie produkcji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, a także umocnienie pozycji spółki w branży produkcji obronnej.

6 PROFESJONALIZACJA KADR SPÓŁEK SP W pierwszych 100 dniach prac Rządu znaczącym dla umacniania pozycji kluczowych dla kraju spółek SP było wejście w życie Zarządzenia w sprawie trybu doboru kandydatów na członków organów niektórych spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Dokument to tzw. dobre praktyki, wyznaczające standardy przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze w 19 kluczowych spółkach Skarbu Państwa. Listę spółek można pobrać TUTAJ. Wprowadzenie dobrych praktyk przy naborze na stanowiska menedżerskie i nadzorcze pozwoli na prowadzenie procesów rekrutacyjnych z uwzględnieniem w szczególności zasad: otwartości, jawności, przejrzystości, konkurencyjności, bezstronności i neutralności politycznej. Obowiązujące od 20 stycznia 2012 r. Zarządzenie, zakłada, że członkowie rad nadzorczych będą wybierani z pomocą firm headhunterskich. MSP wyłoniło już doradcę, który jest renomowaną firmą z doświadczeniem w realizowaniu rekrutacji dla spółek giełdowych. Z pomocą doradcy odbywa się właśnie konkurs na Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Inwestycji oraz Członka Zarządu ds. Technicznych PERN Przyjaźń S.A. MSP opracowało także ważny, m.in. z punktu widzenia profesjonalizacji kadr spółek SP, projekt ustawy o nadzorze i uprawnieniach Skarbu Państwa (zwany potocznie ustawą o nadzorze właścicielskim). Dokument czeka umieszczenie w wykazie prac legislacyjnych rządu i wkrótce zostanie skierowany do uzgodnień zewnętrznych. Jego zadaniem jest, m.in. kompleksowe uregulowanie sposobu zarządzania majątkiem SP, a sformułowanie i wprowadzenie jednolitych standardów wykonywania uprawnień przysługujących SP zapewni warunki dla kompetentnego i efektywnego zarządzania w procesie podejmowania i realizacji decyzji zarządczych. Projekt wprowadza kategorię podmiotów o kluczowym znaczeniu. Zakłada także, że przez dłuższy czas (a w niektórych przypadkach docelowo) uzasadnione jest utrzymanie kontroli SP nad grupą podmiotów działających w strategicznych sektorach gospodarki. Projekt przewiduje również modyfikację zasad wynagradzania szefów spółek o strategicznym dla kraju znaczeniu. WSPIERANIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W ciągu 100 dni pracy Rządu Ministerstwo Skarbu Państwa kontynuowało, wypracowane przez ostatnie 4 lata, dobre praktyki w zakresie wspierania polskiego rynku kapitałowego, a w szczególności Warszawy jako Regionalnego Centrum Finansowego Europy Środkowej i Wschodniej. Model prywatyzacji oparty o rynek kapitałowy jest korzystny dla polskiej gospodarki oraz samej giełdy. Wzmocniony prywatyzacją giełdową spółek SP warszawski parkiet stał się atrakcyjną platformą debiutów dla spółek zagranicznych. Świadczą o tym osiągnięte wyniki - pierwsze miejsce pod względem liczby debiutów w Europie w ubiegłym roku i trzecie, jeśli chodzi o łączną wartość debiutujących spółekz wynikiem ponad 8,8 mld zł. Tym samym Warszawa wyprzedziła Wiedeń i

7 Pragę. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu od listopada ub. roku przedstawiciele MSP promowali polski rynek kapitałowy za granicą. W Rumunii odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji, jak i szefami rumuńskich agencji prywatyzacyjnych. Istotnym punktem programu było seminarium Evolution of Capital Markets in CEE - Opportunities forcompanies from the Region. The Polish Privatization Experience poświęcone wymianie doświadczeń prywatyzacyjnych między Polskąa Rumunią oraz dyskusji na temat znaczenia prywatyzacji giełdowej dla rozwoju rodzimego rynku kapitałowego i budowania relacji ze środowiskiem inwestorskim w Rumunii. Natomiast konsultacje prywatyzacyjne w Grecji potwierdziły, że sukces polskiej prywatyzacji, który znacząco przyczynił się do zmiany jakościowej krajowej gospodarki, zauważają kraje europejskie. W grudniu na zaproszenie Premiera Gruzji w Tbilisi odbyły się warsztaty nt. rynków kapitałowych dla przedstawicieli gruzińskiego sektora prywatnego i administracji. W wizycie wzięła udział reprezentacja resortu Skarbu oraz przedstawiciele instytucji infrastrukturalnych polskiego rynku kapitałowego. Seminarium było kolejną okazją do promowania możliwości warszawskiej giełdy wśród gruzińskich emitentów oraz tamtejszej administracji. Ministerstwo zorganizowało również, we współpracy z bankami inwestycyjnymi aktywnymi w Polsce, śniadanie rynków kapitałowych w Davos, w którym uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski. W ramach promocji polskiej oferty prywatyzacyjnej w listopadzie i grudniu 2011 r. MSP zorganizowało cykl spotkań z przedstawicielami zagranicznych firm obecnych w Polsce. Spotkania, w których każdorazowo brało udział ok. 30 inwestorów, odbyły się we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową, Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz Polsko-Niemiecką Izbą Handlowo-Przemysłową. REORGANIZACJA MSP Ministerstwo Skarbu Państwa dotychczas było identyfikowane wyłączniez prywatyzacją. Tymczasem od symbolicznego 89 Polska przeszła długą drogę od własności państwowej do własności prywatnej, od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Pojawiły się nowe wyzwania, m.in. związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz nowym układem sił, jeśli chodzi o zdolnośćdo produkcji energii i drzemiących w głębi ziemi zasobów naturalnych. Tym samym, wraz z dynamicznymi zmianami rynkowymi oraz imponującym tempem prywatyzacji w latach Ministerstwo Skarbu Państwa ma do wykonania nowe, dotychczas niedefiniowane cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. W związku z tym, zgodnie z koncepcją zwinnego biznesu agile business, pierwsze tygodnie pracy MSP,

8 oprócz bieżącej działalności, skupiły się wokół zbudowania zdolności organizacyjnych do efektywnego reagowania na zmianę. Uważam, że resort sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, powinien zachowywać się jak korporacja. To oznacza umiejętność reorganizacji i przeorientowania celów w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie. mówi Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa Chcemy wzorować się na biznesie i podobnie jak IBM w 2004 r. podejmować odważne decyzje just in time. 1.) Stąd jednym z pierwszych kroków była restrukturyzacja zatrudnienia, zapoczątkowana przygotowaniem projektu ustawyo likwidacji delegatur MSP (obecnie w Sejmie). Zgodnie z nim, 30 kwietnia 2012 r. 13 delegatur terenowych MSP zostanie zlikwidowanych. Restrukturyzacja wynika z przyspieszenia prywatyzacji, zmniejszającej się liczby nadzorowanych spółek oraz konieczności racjonalizacji zatrudnienia i kosztów w administracji publicznej. Zredukowane zostanie 11% etatów, a szacowane oszczędności wynikające z regulacji to ok. 2,7 mln zł. Minister Budzanowski zdecydował także o likwidacji gabinetu politycznego oraz zmianach organizacyjnych polegających, m.in. na utworzeniu Departamentu Projektów Strategicznych. LEGISLACJA Dbając o jakość prawa, w ramach dokończenia Programu Powszechnej Prywatyzacji, Rada Ministrów skierowała do Sejmu opracowany przez MSP projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Znosi on, m.in. przywileje podatkowe niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Projektowana ustawa, w związku z uchyleniem ulg w podatkach dochodowych, będzie miała pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych (wzrost wpływów z podatku PIT i CIT) w postaci wzrostu dochodów budżetu państwa w wysokości 3,2 mln zł. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1.) IBM podjął wtedy decyzję o sprzedaży działu PC chińskiej firmie Lenovo Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Ministerstwo Skarbu Państwa Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian Następna

9

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski W najbliższych latach kształt polskiego rynku gazu ulegnie poważnym

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo