Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do zarządzania projektami"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management Katedra Strategii i Metod Zarządzania, UE we Wrocławiu Wrocław 2011

2 Prowadzący informacje, kontakt, sylwetka Katedra Strategii i Metod Zarządzania Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kontakt tel.: pok. 804 bud. Z Zainteresowania naukowe i praktyczne struktury projektowe zarzadzanie projektami współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorczość sieci międzyorganizacyjne

3 Literatura Blok 1: Frame J.D. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa. Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Blok 2: Struktury projektowe i BZP Kerzner H. (2005), Zarządzanie projektami. Studium przypadków. Helion, Gliwice. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Blok 3: Kierowanie zespołem projektowym (Team Building) Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym. PWE, Warszawa. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

4 Podstawy zarządzania projektami Cele modułu (4h): ukazanie różnych aspektów zarządzania projektami i powiązań pomiędzy nimi ukazanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjających rozwojowi podejścia projektowego i zarządzania projektami podejście projektowe przykłady praktyczne poszukiwanie rozwiązania dylematu celów w projekcie ćwiczenie praktyczne dyskusja

5 Różne aspekty zarządzania projektami Aspekt funkcjonalny (cele i zadania) Aspekt instytucjonalny (struktura projektu) Aspekt instrumentalny (narzędzia i techniki) Aspekt personalny (kierowanie zespołem) Aspekt finansowy (budżet i rozliczenia)

6 Przyczyny rozwoju podejścia projektowego i zarządzania projektami wzrost dynamiki otoczenia potrzeba dokonywania niemal ciągłych zmian w przedsiębiorstwach skracanie się cyklu życia produktów i usług Model Lata produkcji Cykl życia (lat) Golf I Golf II Golf III Golf IV Golf V Golf VI Golf VII 2012-??

7 Przyczyny rozwoju podejścia projektowego i zarządzania projektami wchodzenie PM do produkcji seryjnej i masowej model samochodu lub kolekcja odzieży jako projekt coraz szybsza dyfuzja innowacji telefon stacjonarny 38 radio 28 telewizja kablowa 25 fax 22 telefon komórkowy magnetowid 9 9 komputer osobisty 7 internet

8 Przyczyny rozwoju podejścia projektowego i zarządzania projektami niska efektywność hierarchicznych struktur organizacyjnych oraz tradycyjnych metod i narzędzi zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia rozwój i upowszechnianie współczesnych koncepcji i metod zarządzania, np. controlling, reengineering, Total Quality Management, zarządzanie wiedzą (KM), itd. informatyzacja działalności przedsiębiorstw i rozwój e-biznesu coraz wyższe kompetencje kadry kierowniczej i pracowników, umożliwiające podejmowanie złożonych i kompleksowych przedsięwzięć zmiany społeczno-kulturowe, m.in. większa mobilność ludzi (projekty inżynierskie, rozwojowe), większe ambicje i oczekiwania wobec pracy (rozwój), większa akceptacja heterarchii i niepewności rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwalających na pracę zespołów rozproszonych geograficznie globalizacja i europeizacja rozwój projektów międzynarodowych, transfer pomysłów i technologii, możliwość wykorzystania środków unijnych (dotacje na projekty!)

9 Podstawowe pojęcia Projekt Zbiór zaplanowanych, powiązanych i skoordynowanych działań prowadzących do ściśle określonego celu zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem zadań (PM BoK) Zarządzanie projektami Uporządkowany zestaw działań w sferze regulacyjnej, wykonawczej i pomocniczej, obejmujący definiowanie celów projektu, planowanie działań i kosztów (harmonogramowanie i budżetowanie), organizowanie struktur i zasobów, kierowanie zespołem projektowym, a także prowadzenie nadzoru i rozliczenie projektu, aby w sposób skuteczny i sprawny zrealizować zamierzone przedsięwzięcie. Menedżer projektu (Project Manager) Osoba odpowiedzialna za całokształt prac nad projektem i ostateczny rezultat prac, posiadająca odpowiednie uprawnienia decyzyjne i kompetencje (cechy osobowości, umiejętności specjalistyczne i społeczne, wiedza branżowa i ogólna, odpowiednia postawa, itd.)

10 Ewolucja podejścia projektowego w nauce okres tzw. nieświadomy elementy PM są stosowane, ale nie są nazwane, stosowane są nieświadomie, brak kompleksowości, proste narzędzia i metodyki, itd. rozwój narzędzi w praktyce check listy, harmonogramy, wykresy Gantta, CPM, itd., nadal mała kompleksowość rozwój metodyk ogólnych PMI, Prince2 bardziej całościowe i sformalizowane spojrzenie na PM rozwój nauki i dydaktyki (ośrodki i instytucje kształcące i stowarzyszające PM, katedry i kierunki studiów zarządzania projektami, itd.) rozwój metodyk rozwój metodyk dedykowanych (ITIL, Agile, Scrum) atomizacja zarządzania projektami i rozwój poszczególnych poddziedzin? Jaka będzie przyszłość zarządzania projektami w praktyce zarządzania i w nauce?

11 Środowisko projektów otoczenie dalsze otoczenie bliższe organizacja projekt organizacja podmiot, w którym projekt jest realizowany przedsiębiorstwo, jednostka sektora publicznego, organizacja non-profit, itp. otoczenie bliższe odbiorcy, dostawcy, konkurencja, partnerzy, władze lokalne, itd. otoczenie dalsze sytuacja makroekonomiczna, obowiązujące regulacje prawne, otoczenie społeczno kulturowe, technika i technologia

12 Środowisko wieloprojektowe Warunki, w których jednocześnie realizowanych jest wiele (od kilku do kilkudziesięciu) projektów, powiązanych i korzystających ze wspólnych zasobów: ludzkich, informacyjnych, relacyjnych, rzeczowych, finansowych, itd. Problemy: jak zapewnić dogodne warunki do jednoczesnej realizacji wielu projektów przy ograniczonych zasobach? jak wyeliminować suboptymalizację i nadmierną rywalizację pomiędzy poszczególnymi projektami? jak zsynchronizować prace projektowe w poszczególnych przedsięwzięciach? jak zapewnić wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy zespołami / zespołowe uczenie się?

13 Typy projektów ze względu na obszar Projekty inżynierskie i budowlane Projekty produkcyjne Projekty naukowobadawcze Projekty naprawcze i rozwojowe Projekty informatyczne Projekty szkoleniowe i edukacyjne Projekty społeczne Projekty sportowe i kulturowe Inne

14 Cykl życia projektu - modele Faza początkowa (wstępna) Fazy pośrednie (realizacji) Faza końcowa (zamknięcia) Autor Lewis Kruger Keeling Fazy / etapy cyklu życia projektu koncepcja definicja projektowanie rozwój zastosowanie zakończenie impuls planowanie realizacja włączenie konceptualizacja planowanie wdrożenie/wykonanie zakończenie

15 Cykl życia projektu

16 Trójkąt zarządzania projektami Kluczowym elementem w zarządzaniu projektami jest określenie orientacji / natężenia celów podstawowych: wykonania (jakości), czasu realizacji i kosztów. trzech Wykonanie Koszt Czas

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł cena 46 zł ( ) wdrożenie w organizacji zespołu wirtualnego jest typową innowacją zarządczą. Niezwykłe zalety tej metody w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów zarządzania przez zespół pracowników wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 POMIAR I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW BADAWCZYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 POMIAR I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 JAN BETTA AGATA KLAUS-ROSIŃSKA POMIAR I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW BADAWCZYCH Słowa kluczowe: projekty

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo