idee fixe Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "idee fixe Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0"

Transkrypt

1 Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0

2 Znane takŝe jako: IF będzie na luty... Ale nie wiadomo, którego roku A zdąŝycie przed Duke Nukem Forever? IF? Miał kiedyś być taki system... Autorzy: Witold Witaszewski (koncepcja świata, koordynator produkcji, krwawy pot i ataki zwątpienia) Łukasz Komuda (historia świata, geopolityka) Leszek Leslie Karlik (nitpicker, gearhead i mechanik kwantowy) Maciej krap Grzeszczuk (sprzęt, uwagi, mapy, broń, uwagi, testy, komputery, testy, uwagi...) Krzysztof Tarhim Ziętara (Aglomeracja Bydgosko-Toruńska) Janusz Alex Urbanowicz (Aglomeracja Bydgosko-Toruńska, konsultacje fizyczne i nie tylko) Maciej Zefir Starzycki (nitpicking, betates ng) Kaja kya Mikoszewska (jeszcze nie skończyłam) Playtesterzy: Aleander, Alex, Alien (Aśka), Ama, Artur, Damian, Domin, Dominik Maria de Laurans, Dorotka, ducky, Dzikus, em, El a, eł, Havoc, Ingwar, Jarecki, Kędzior, Kender, Kozzy, krap, Kur s, Leslie, MaFa, Magda Fabrykowska, Marcin Miduch, Marciniak, Mariusz, Michał Anioł, Michał Młotek, Misiek, Młody-Kaczorowski, MSZ, Olo, Ovi, Patryk, Piotr Adamiak, Piotr Wasilewski, Piotrek Leszczyński, Przemek Majtyka, Pumbaa/Maskotka, Rafd, Robson, Ryszard Janiszewski, Saddie, Sławek Uliasz, Socha, Szary, Tarhim, Thanatos, Uksiu, Witaszewski, Wojtas, Zefir, Zośka oraz na pewno mnóstwo ludzi, o których zapomnieliśmy, ale jesteśmy im wdzięczni. Testowaliśmy go ponad dziesięć lat, musi być dobry! Crea ve Commons 2011 CC BY-NC-SA 3.0 2

3 Wstęp Wstęp Co to za system i czemu mam go czytać? W idee fixe z załoŝenia gra się ulicznym cwaniakiem usiłującym przeŝyć (i zarobić) w pękniętym, zdemolowanym wojnami świecie totalitarnego nadzoru w połowie XXI wieku. Akcja dzieje się w Polsce kraju absurdu, syfu, rozkładającego się moherowego katolicyzmu, na obrotowym przedmurzu między Wschodem a Zachodem. Idee fixe jest światem pozornie poukładanym, ale pchanym przez niewidoczne siły do kolejnej drastycznej zmiany, być moŝe katastrofalnej. W idee fixe mieszają się trzy główne składniki: technototalitaryzm, teorie spiskowe i polski lokalny smrodek. Proporcje zaleŝą od Mistrza Gry. Brzmi ciekawie? Czytaj dalej. Źródła W podręczniku zawarliśmy mnóstwo informacji, ale inne źródła mogą pomóc w uchwyceniu klimatu. Planującym granie w idee fixe lub prowadzenie kampanii polecamy: Filmy Ghost In The Shell (1995, reŝ. Mamoru Oshii) Klimat bliskiej przyszłości, zatłoczonych megamiast, no i pracy w jednostce specjalnej policji złoŝonej głównie z borgów. Spojrzenie z drugiej strony barykady. Teoria spisku ( Conspiracy Theory, 1997, reŝ. Richard Donner) Połączenie tajemnicy, spisków i technologii wykręca w precel Ŝycie zupełnie zwyczajnego człowieka. W mgnieniu oka ( Split Second, 1992, reŝ. Tony Maylam i Ian Sharp) Twardy gliniarz w Londynie powoli niszczonym przez wodę spotyka Coś Innego. Wielkie spluwy, horror i szaleni protagoniści to często zdarza się w idee fixe. Wróg publiczny ( Enemy of the State, reŝ. 1998, Tony Sco ) Zbieg okoliczności wystawia zupełnie zwyczajnego człowieka na celownik tajnych słuŝb. Znakomita rzecz dla chcących zrozumieć, co mamy na myśli, mówiąc o totalitarnym aparacie nadzoru. Oni Ŝyją ( They live!, 1988, reŝ. John Carpenter) Kompletnie pojechana teoria spisku; bezcenny moment, w którym główny bohater odkrywa, Ŝe albo kompletnie zwariował, albo świat zupełnie nie jest taki, jak sądził. Komiksy Breakoff, Overload (Adler, Piątkowski) Polska XXI wieku z Ŝabiej perspektywy Ŝycia na ulicy. Lektura obowiązkowa. 100 naboi ( 100 Bullets, Azzarello, Risso) Przegranego człowieka ulicy odwiedza anioł z walizką pełną pieniędzy, nienamierzalnym pistoletem i niezbitymi dowodami wskazującymi na ludzi, przez których bohater wylądował na dnie. Oczywiście robi to z czystego altruizmu... KsiąŜki Hal ng State (2007, Charles Stross) Komputerowy przewał na wielką skalę w świecie piętnaście minut od teraz. Plus gry MMORPG, totalnie usieciowiona policja oraz rzeczywistość wspomagana. Li le Brother (2007, Cory Doctorow) Przypadkowy przechodzień kontra totalitarna machina nadzoru i bezpieczeństwa wewnętrznego. Lektura obowiązkowa. Dostępna za darmo (na licencji Crea ve Commons), moŝesz od razu ściągnąć ją i przeczytać. Zamieć ( Snow Crash, 1992, Neal Stephenson) Mikropaństwa, hakerzy, spiski na ogromną skalę, mafie-jako-państwa i rozprzestrzenianie broni masowego raŝenia posunięte do absurdu. 3

4 Świat AD 2045

5 Historia XXI wieku Historia XXI wieku PoniŜszy tekst to rozdział Historia najnowsza pochodzący z podręcznika do historii dla szkół podstawowych. Podręcznik ten przeznaczony był do prowadzenia zajęć wychowania patriotycznego, ale został odrzucony przez komisję Ministerstwa Edukacji z uwagi na prezentowanie wydarzeń historycznych w nieodpowiednim świetle oraz ich tendencyjny wybór. Po takim werdykcie tekst podręcznika został przez autorów umieszczony w Internecie, gdzie szybko obrósł licznymi komentarzami. Podręcznik 'Historia' autorstwa Marcinkowskiego i Kuźnierczyka to odwaŝne, bezkompromisowe i wysoce merytoryczne podsumowanie wydarzeń ostatniego półwiecza przedstawione w sposób łatwy do przyswojenia dla przeciętnego ucznia... JT, Gazeta.pl Marcinkowski i Kuźnierczyk słuŝą interesom technokratycznej burŝuazji, podsuwając uczniom przetworzoną papkę wciskaną ogłupianym społeczeństwom Zachodu. Ich podręcznik nie powinien zostać dopuszczony do naszych szkół. Nie dajmy ogłupiać naszych dzieci! Apel na wave.radiomaryja.pl Ot, dwóch gości napisało podręcznik dla szkoły podstawowej, opierając się głównie na tym, co im wyguglały systemy eksperckie, ale mieli pecha podpaść PKK, to im nie dopuszczono publikacji do obrotu. To podręcznik do szkoły podstawowej, jest w nim pełno błędów merytorycznych, przekłamań i wybielania historii. Spodziewaliście się czegoś innego? anonimowa recenzja na wave.dyskusje.o.historii.pl Lata Sprawiedliwego Rozwoju ( ) Świat po zimnej wojnie zmiany polityczne W zaleŝności od długości wektora zmian gospodarczych i politycznych cięŝar mentalności społeczeństwa oraz jego lęki i frustracje doprowadzają do degeneracji systemu i patologii społecznej. Dlatego nie da się łatwo przeskoczyć z systemu monarchii absolutnej do welfare state. Ewolucja społeczeństwa w kierunku bardziej efektywnych gospodarczo systemów jest kosztowna, długotrwała i szalenie trudna jeśli nie niemoŝliwa do kontrolowania. Arno G. Caminar, wybitny socjolog początku XXI wieku, filozof i wizjoner Wbrew powszechnie uŝywanej nazwie ten okres historyczny nie był czasem powszechnego wzrostu szczęśliwości i niezakłóconego rozkwitu. Koniec zimnej wojny miał takŝe swoje negatywne skutki. Odzyskanie suwerenności przez państwa wasalne Związku Radzieckiego, a takŝe rozpad tego ostatniego na republiki, wywołało przejściową destabilizację znacznej części świata. Konieczność dostosowania się do reguł wolnego rynku spowod owała ostry kryzys w wielu do tej pory stabilnych gospodarkach. Wiele byłych państw bloku socjalistycznego doświadczyło lokalnych konfliktów na tle religijnym i etnicznym, które nie ułatwiały opanowania sytuacji. Sama Rosja, do niedawna supermocarstwo, cięŝko zniosła pierwsze lata demokracji i gospodarki rynkowej. Symbolem zapaści państwa stała się stacja kosmiczna Mir jej kolejne awarie, nieskuteczny program ratowania, wreszcie niekontrolowane zej ście z orbity i wejście w atmosferę nad Oceanem Spokojnym w 1999 roku przypominają losy Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Nieprzystosowane do wymogów współczesnego świata postkomunistyczne państwo chwiało się w posadach, a w próŝnię powstałą w miejscu niesprawnych instytucji państwowych wchodziła zorganizowana przestępczość. Mimo pleniącej się korupcji, przestarzałego i zdewastowanego przemysłu oraz wszechobecnej zorganizowanej przestępczości, pod koniec pierwszej dekady stulecia Federacja Rosyjska wraz z postradzieckimi republikami Środkowej Azji pomału zaczęła dźwigać się z cywilizacyjnej zapaści. Stało się tak głównie dzięki bogatym złoŝom ropy na owej i gazu ziemnego, za urobek z których hojnie płacił spragniony energii Zachód. Dodatkowym źródłem dochodów była takŝe dzierŝawa bogatych w surowce terenów Syberii. Eksploatacją bogactw naturalnych zajęły się korporacje, głównie dalekowschodnie. Zakończenie zimnej wojny wpłynęło teŝ na los krajów Trzeciego Świata, szczególnie państw afrykańskich. Skończyła się epoka interwencji, małych wojen i walk o wpływy. Małe państwa, uwolnione od roli pionków w grze mocarstw, zyskały szansę ułoŝenia swoich wewnętrznych i zewnętrznych spraw wedle własnej woli. W wielu z nich u steru stanęli ludzie nieprzeŝarci korupcją, dbający o coś więcej niŝ własne interesy. Niektóre państwa stanęły w ogniu krwawych konfliktów etnicznych, jednak Afryka jako całość zanotowała stały, znaczący wzrost gospodarczy. Pomni kolonialnej eksploatacji przywódcy krajów afrykańskich starali się zadbać o korzystny dla swych państw podział zysków z zasobów naturalnych, a takŝe rosnącej pomału produkcji przemysłowej. Od początku nowego stulecia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej moŝna było dostrzec znaczny wzrost znaczenia ekstremizmu islamskiego. Państwa strategicznie waŝnej Zatoki Perskiej stały się areną waśni religijnych, głównie między sunnickimi i szyickimi odłamami islamu. Islamistyczne ugrupowania polityczne zdobywały takŝe władzę w kolejnych państwach regionu, co poskutkowało rychłym zejściem ze ścieŝki demokracji i neutralności światopoglądowej. Kulminacją tych tendencji było powstanie w 2007 roku Ligi Muzułmańskiej państwa oficjalnie głoszącego doktrynę panislamizmu, czyli zjednoczenia wszystkich 5

6 Historia XXI wieku wyznających Allaha ludów świata. Powstała z połączenia Arabii Saudyjskiej i Egiptu Liga była jednoznacznie wroga zarówno świeckiemu Irakowi, jak i sunnickiemu Iranowi, nie wspominając o Izraelu. Zamachy terrorystyczne, kolejne paroksyzmy wojny irackoirańskiej, masakry szyitów i sunnitów, przewroty i kontrprzewroty wojskowe destabilizowały rejon Zatoki Perskiej praktycznie do lat dwudziestych. Ekstremiści nie skupiali jednak uwagi na regionie głównym celem ich gniewu pozostały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Reformy polityczne w Chinach umoŝliwiły szybki rozwój gospodarczy kraju. Wprowadzone przez Deng Xiaopinga zmiany oficjalnej linii par i przewidywały zachowanie a nawet wzmocnienie kontroli par i nad Ŝyciem politycznym kraju połączone z odejściem od centralnego planowania na rzecz gospodarki rynkowej. W Chinach powstawały specjalne strefy ekonomiczne, w których zachodnie firmy budowały fabryki i główne siedziby, korzystając z liberalnych przepisów podatkowych i kompletnego braku poszanowania praw pracowników. Wbrew opiniom zachodnich specjalistów utoŝsamiających wolny rynek z demokracją, system okazał się trwały, podnosząc stopę Ŝycia mieszkańców Chin (szczególnie okolic specjalnych stref ekonomicznych) przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej kontroli nad mediami, Ŝyciem politycznym i społecznym. Korporacje zachodnie, a później takŝe rodzime nie mogły sobie pozwolić na pominięcie rynku złoŝonego z prawie półtora miliarda ludzi gotowych kupić kaŝdy podsuwany im produkt. Sukces chińskiej polityki sprawił, Ŝe inne państwa regionu (głównie Wietnam) zaczęły ją naśladować. Wkrótce strefy ekonomiczne wyrosły wzdłuŝ całego wybrzeŝa Morza Południowochińskiego, a wraz z ich rozwojem postępował podział krajów na bogatą, dobrze rozwiniętą część przybrzeŝną i biedny, zacofany interior. Ogólnoświatowe tendencje Pierwsze dwadzieścia lat XXI wieku upłynęło pod znakiem sprzecznych tendencji separatystycznych i zjednoczeniowych. Separatyści, popierani przez opinię publiczną i szermujący hasłami prawa narodów do samostanowienia, w wielu przypadkach wywalczyli autonomię lub niepodległość (autonomia Katalonii, przejście Włoch i Wielkiej Brytanii na ustrój federacyjny, secesja Quebecu). Powstałe w ten sposób państwa często są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania ani nie są uznawane przez społeczność międzynarodową. Jest to szczególnie widoczne na Zakaukaziu. Powstałe tam państewka mimo narodowego sztafaŝu nie róŝnią się zbytnio od prowincji Rosji i tak jak one są kontrolowane przez zorganizowaną przestępczość. Ruchy separatystyczne nader często powstawały w ramach reakcji na tendencje zjednoczeniowe taki rodowód ma autonomia Kraju Basków, a takŝe nieudane referenda secesyjne w Teksasie i Kalifornii. Tendencje zjednoczeniowe, inicjowane i wspierane przez polityków, owocują powstaniem wielkich bloków gospodarczych: zjednoczonej Unii Europejskiej, Federacji Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Quebec, Meksyk), Unii Wschodnioazjatyckiej (Japonia i Korea). Pojawiają się one w odpowiedzi na otwarcie nowych rynków oraz ostrą konkurencję ze strony rosnących w siłę wielonarodowych korporacji. Powstanie megakorporacji AEWA (w wyniku fuzji Warner/AOL z American Express) otworzyło drzwi dla dalszych działań tego typu. Wkrótce potem powstały dwa następne wielkie konsorcja RISC (połączenie Boeinga, Rockwella i Exxona) oraz IMI (Intel-Microso -IBM). W wyniku intensywnego lobbingu megakorporacje uzyskały status podmiotów prawa międzynarodowego. Postęp naukowo-techniczny Początek nowego wieku przyniósł ogromny rozwój technologii cyfrowej i sieci komputerowych. Internet awansował do roli globalnego medium, kreując z sukcesem wizję świata bez granic. Powstanie i wdroŝenie standardu AkTV rewolucyjnego połączenia telewizji, telefonii i sieci informatycznej odmieniło świat. Sieć stała się głównym środkiem zdalnej komunikacji, łącząc wszystkich i wszystko: zespoły naukowe, korporacje, zwykłych ludzi. Postęp w technologii przetwarzania informacji umoŝliwił stworzenie pierwszych systemów eksperckich pierwszy z nich, Heron I (obwołany natychmiast przez media sztuczną inteligencją ), powstał w 2002 roku. Dzięki rozwojowi mikrotroniki wszechobecne komputery zmniejszały się, a ich wydajność rosła. Upowszechnienie dostępu do sieci i komputerów umoŝliwiło wirtualizację operacji finansowych i stopniowy zanik fizycznych pieniędzy, tzw. gotówki. Pierwszą w pełni elektroniczną walutą został dolar amerykański. Rozwój techniki nie ograniczał się do technologii obliczeniowych w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku opracowano szereg nowych materiałów będących dziś elementami codziennego Ŝycia. W tym okresie powstały plas ki biodegradowalne (rozkładające się bez śladu w pięć lat, a nie siedemdziesiąt) czy polimery o zmiennym kolorze. WdroŜono takŝe metody przemysłowej produkcji fullerenów i arachnowłókien, uŝywanych dziś praktycznie wszędzie, gdzie potrzebna jest duŝa wytrzymałość mechaniczna. Na przykład w kamizelkach kuloodpornych. KissKissBangBang, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Jednak największy postęp dokonał się w technologiach medycznych. Rozwój transplantologii umoŝliwił przeszczepy w zasadzie dowolnych organów oprócz centralnego układu nerwowego, a nowoczesna kriogenika pozwala przechowywać tkanki do przeszczepów niemal dowolnie długo. W 2005 roku ma miejsce pierwsze udane klonowanie człowieka. Medycyna znajduje remedia na znaczną część chorób poza AIDS i rakiem większość jest juŝ wyleczalna. Tak, poza AIDS, rakiem, wciąŝ nowymi szczepami odpornymi na antybiotyki, Troisiemmem-Chowem, zespołem Dujarda i innymi chorobami prionowymi... Skąd oni to wzięli, z ulotek AustraliTech Pharmaceu cals? Doktor Potwór, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 6

7 Historia XXI wieku Genetyka i inŝynieria genetyczna pozwalały przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia chorób dziedzicznych u dzieci, tworzyć transgeniczne, odporne na trudne warunki rośliny, prowadzono takŝe pierwsze prace nad terapią genową na obciąŝonych dziedzicznie zarodkach. Dostęp do nowoczesnych technologii medycznych ograniczały jednak ich koszty. Wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły znaczącą i coraz większą część budŝetów zarówno państw, jak i zwykłych ludzi. Podbój kosmosu Początek XXI wieku to takŝe wzrost zainteresowania przestrzenią kosmiczną. Postęp technologiczny sprawił, Ŝe eksploracja kosmosu przestała być horrendalnie drogim przedsięwzięciem dostępnym dla bogatych krajów. Do gry mogły włączyć się korporacje i bogacze. Pierwsze suborbitalne loty komercyjne wywiozły Ŝądnych wraŝeń turystów ponad atmosferę. Ukończona w 2008 roku międzynarodowa naukowa stacja orbitalna Alfa udostępniła miejsca wszystkim, którzy byli w stanie zapłacić niebagatelną kwotę za pobyt. Wkrótce na orbicie powstał pierwszy kosmiczny hotel brytyjskie konsorcjum ukończyło w 2010 roku stację Brightstar. W kosmos pchały ludzi nie tylko ciekawość i Ŝądza przygody. Istotną przyczyną wzrostu zainteresowania było takŝe zagroŝenie trajektoria odkrytej u schyłku XX wieku asteroidy Apophis przebiegała niebezpiecznie blisko Ziemi, groŝąc kolizją w 2036 roku. Celem rozpoczętego w 2009 roku programu Thor było odchylenie Apophis z potencjalnie niebezpiecznej orbity. Bezzałogowa misja będąca wspólnym dziełem NASA i kilku korporacji miała nieoczekiwany wynik asteroida weszła na stałą orbitę wokół Ziemi. Nieoczekiwany? Bez Ŝartów. Odchylenie asteroidy jest o rząd wielkości mniej skomplikowane technicznie niŝ precyzyjne osadzenie jej na nowej, ustalonej z góry orbicie. Nawet tak ekscentrycznej jak obecna orbita Apophis. To musiało być zaplanowane od początku pytanie tylko, czy przez NASA, czy przez RISC. Syn Hermaszewskiego, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Sytuacja została szybko wykorzystana przez koncern RISC powstały z firm stojących za projektem Thor wkrótce na powierzchni asteroidy osadzono automatyczną przetwórnię minerałów. Stała się ona źródłem tanich materiałów budowlanych dla stacji kosmicznych. PosłuŜyły one między innymi do budowy bazy naukowej na KsięŜycu. Prócz kosmicznego hotelu i stacji Alfa powstało takŝe kilka innych stacji, głównie badawczych. Oczywiście nieprzerwanie umieszczano na orbicie wciąŝ nowe satelity, przede wszystkim telekomunikacyjne. A takŝe szpiegowskie i podobno bojowe. Plotka głosi, Ŝe Izrael umieścił na stałej niskiej orbicie przynajmniej paręnaście swoich głowic atomowych, gotowych do zdeorbitowania prosto na główne miasta Ligi Muzułmańskiej. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Symptomy i przyczyny kryzysu epoki Lata Sprawiedliwego Rozwoju to nazwa nadana mocno na wyrost przez historyków współczesnych. W rzeczywistości sprawiedliwy rozwój był raczej poboŝnym Ŝyczeniem. Postępujący wzrost poziomu Ŝycia w krajach rozwijających się zaspokajał jedynie elementarne potrzeby: dostęp do wody, Ŝywności i schronienia a i to nie zawsze. Na całym świecie, takŝe w krajach dobrobytu, zauwaŝalne było rosnące rozwarstwienie społeczeństw. Pogłębiała się przepaść między Ŝyjącymi w luksusie przedstawicielami klas wyŝszych a próbującą wiązać koniec z końcem klasą niŝszą. Przedstawiciele elit najlepiej wykształceni, doświadczeni, dysponujący kapitałem i poparciem lobbystów praktycznie zmonopolizowali dostęp do władzy. Polityka w rozwiniętych, demokratycznych państwach świata upodobniła się do anglosaskiego systemu dwupartyjnego, co cztery lata dając społeczeństwom wybór między dwoma prawie identycznymi kandydatami prezentującymi prawie identyczne programy. Rosło rozczarowanie demokracją i przekonanie o niemoŝliwości przeprowadzenia zmian metodami politycznymi. Napięcie rosło takŝe w stosunkach między pracownikami a wielkimi koncernami łamiącymi niejednokrotnie prawa zatrudnionych. Przenoszenie stanowisk pracy do tanich krajów i wywołane tym redukcje powiększały rzesze bezrobotnych. W pogoni za zyskiem korporacje wykorzystywały wszelkie metody minimalizowania kosztów własnych, unikając odpowiedzialności dzięki matactwom i kruczkom prawnym. Coraz częstsze były teŝ starcia między korporacjami szpiegostwo przemysłowe, sabotaŝe i kompromitujące przecieki do prasy stawały się powoli normą. Zabezpieczające się przed takimi działaniami firmy inwestowały w ochronę swoich siedzib, stawianych na połaciach wydzierŝawionego i w przypadku megakorporacji coraz częściej eksterytorialnego terenu. Pojawiły się firmy oferujące kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa, czyli w istocie korporacyjne siły paramilitarne do wynajęcia. Kolejną przyczyną niechęci wobec korporacji był ich intensywny lobbing w sprawie praw patentowych i dotyczących własności intelektualnej. Broniąc się przed plagą piractwa i innych naruszeń praw autorskich, korporacje Ŝądały poszerzenia zakresu obowiązywania prawa autorskiego i patentowego oraz forsowały wprowadzenie mechanizmów utrudniających naruszanie prawa własności intelektualnej. Mechanizmy takie wprowadzono w kilku krajach i wprawdzie ograniczyły one liczbę przypadków kradzieŝy dóbr intelektualnych, jednak wśród legalnych uŝytkowników nie cieszyły się popularnością ze względu na niewygody, jakie powodowały. Fak, ale bełkot! A co z patentami na modyfikacje genetyczne, w wyniku których masz do wyboru albo mieć dziecko z zespołem Downa, albo zawierające opatentowany materiał będący własnością firmy Monsanto? A co z lekami powstrzymującymi rozwój AIDS, na które stać pół procenta chorych w Afryce, bo Pfizer-Genetek sprzedaje tylko swoje, 7

8 Historia XXI wieku opatentowane, i ściga producentów leków generycznych? A co z ochroną własności intelektualnej, dzięki której przed wejściem do kina cię prześwietlają, Ŝebyś na pewno nie przemycił telefonu, którym na pewno chcesz nagrać film? To mają być niewygody? Chyba ich --wycięte przez moderatora--. MickeyIsPublicDomain, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Konflikty etniczne i religijne, wrogość krajów biednego Południa do zindustrializowanej, bogatej Północy, ogromne niezadowolenie społeczne czynniki te spowodowały wzrost znaczenia ruchów ekstremistycznych i rozmaitych dziwacznych ugrupowań politycznych. Wszelkiej maści ekstremiści, lewacy i islamiści sięgali po urozmaicone środki wyrazu od stosunkowo niegroźnych manifestów politycznych w Internecie aŝ po zamachy terrorystyczne, często skutkujące tysiąmi ofiar. Zamachy z kolei powodowały nasilenie państwowej kontroli nad obywatelami, co w państwach demokratycznych dodatkowo rozpalało niepokoje społeczne. Lata Sprawiedliwego Rozwoju nie były okresem sielanki, stały się jednak czasem ciepło wspominanym przez pokolenie, które zmierzyło się z wojną totalną, rozpaczą i chaosem. Dla wielu ludzi będą minionym i na wpół zapomnianym złotym wiekiem. Wojna z Obcymi ( ) Nie rozumiemy Obcych. Ich brak konsekwentnej strategii i niezrozumiałe posunięcia spędzają nam sen z powiek. Bóg tylko wie, czy niszcząc ostatniego najeźdźcę naprawdę obronimy nasz świat. Być moŝe ta wojna jest przegrana od samego początku. Gramy w grę, której zasad kompletnie nie rozumiemy. gen. William S. Mullahey, dowódca Armii Terrańskiej na obszarze Ameryki Północnej, wypowiedź na krótko przed degradacją i samobójstwem Świat od połowy XX wieku miał do czynienia z relacjami na temat niewyjaśnionych zjawisk określanych wspólnym mianem UFO Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Zagadnienie UFO spychano na margines, składając je na karb złudzeń optycznych, mistyfikacji i masowych histerii. Trudno było uwierzyć w moŝliwość pokonania międzygwiezdnych odległości przez zaawansowaną cywilizację, mało prawdopodobne wydawało się zgłaszane przez naocznych świadków znaczne podobieństwo Obcych do ludzi. Niegodne uwagi były takŝe rewelacje podejrzanej proweniencji badaczy głoszących, Ŝe kontakty między pozaziemską inteligencją a mieszkańcami naszej planety trwają od dawna. Te rozsądne wyjaśnienia załamały się wobec niezaprzeczalnego, namacalnego, wrogiego kontaktu z Obcymi. PrzecieŜ wszystkie te mało prawdopodobne tezy sprawdziły się w praktyce. Obcy przybyli z innego układu gwiezdnego. Obcy byli znacząco podobni do ludzi. Co więcej niektóre relacje z lat pięćdziesiątych najwyraźniej opisują znanego nam Wroga. Zastanawiające, nie? Ale bardziej zastanawia mnie, dlaczego ED się tym nie interesowała. Hangar 18, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Interesowało. Poczytaj sobie o Dziale Studiów i Analiz jeśli uda ci się o nim cokolwiek znaleźć. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Pierwszy kontakt. Panika 22 czerwca 2018 r. światowe media podały wiadomość o utracie kontaktu radiowego z bazą naukową na KsięŜycu. 22 czerwca. Letnie przesilenie. Zbieg okoliczności? Moonite, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Wysłany ze stacji Alfa pojazd bezzałogowy na krótko przed utratą łączności przekazał obrazy instalacji startych z powierzchni KsięŜyca. Początkowo jedynym komentarzem do prezentowanych w aktywizji zdjęć były wypowiedzi ekspertów na temat roju meteorów, który miał kompletnie zniszczyć bazę. Przeoczenie roju przez satelity systemu NEAR-Shield pomijano milczeniem. Przez sieciowe tabloidy przewinęło się kilka sensacyjnych artykułów obarczających odpowiedzialnością za zniszczenie bazy tajemniczą pozaziemską cywilizację. Miała ona jakoby rozpocząć tym aktem kampanię eksterminacji Ziemian, którą poprzedziło blisko siedemdziesiąt lat rozpoznania. Artykuły te stały się wiele lat później obiektem zainteresowania historyków. I nie tylko historyków ale podobno nikomu nie udało się odnaleźć autorów tych artykułów. Nawet Earth Defense. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 29 czerwca satelita NEAR-Shield zarejestrował nadlatujące zza orbity Marsa manewrujące obiekty rozmiaru planetoid. 2 lipca obiekty dotarły w pobliŝe Ziemi i zaatakowały. Ich celami były stacje kosmiczne Alfa, niedokończone osiedle Se ler i kilkaset satelitów telekomunikacyjnych. Po ataku obiekty oddaliły się w kierunku Pasa Asteroid. Świat wpadł w panikę. Domorośli prorocy wieszczyli koniec świata, astrolodzy przepowiadali nieuniknioną zagładę wynikłą z koniunkcji planet, cyniczni oszuści i naciągacze zarabiali krocie na schronach przeciw kosmitom i innych cudownych receptach, kościoły pękały w szwach od przeraŝonych wiernych, a kostnice od samobójców. Szerzyło się przekonanie o nieuchronności zniszczenia Ziemi przez zaawansowanych technologicznie Obcych. Łącznie ofiarą rozpaczliwej paniki padło niemal trzy miliony ludzi. 8

9 Historia XXI wieku Mobilizacja. Pierwszy rok wojny Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy byli w stanie nakłonić ludzkość do mobilizacji. Jednym z nich był zastępca sekretarza generalnego ONZ, Eliasz Levi Barbane. W orędziu wzywał ludzkość do zjednoczenia, porzucenia swarów w imię wyŝszego celu i wspólnego wysiłku dla ocalenia całej rasy przed zagładą. Bezpośrednim efektem dramatycznego apelu Barbane a było przekazanie pod tymczasową kuratelę ONZ satelitów bojowych. Skąd się wzięły te satelity, hmm? O ile pamiętam, w 2018 roku układ o zakazie militaryzacji przestrzeni kosmicznej był jak najbardziej w mocy. Or Tillery, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Ich pospieszne zrekalibrowanie pozwoliło na zapewnienie Ziemi przynajmniej podstawowych środków obronnych. Inne apele Barbane a, w szczególności ten o konieczności powszechnego podporządkowania się decyzjom ONZ, spotkały się z mieszanym przyjęciem. Nie wszystkie państwa zgodziły się na częściowe zawieszenie suwerenności, o którym mówił Barbane, choć wszystkie zadeklarowały gotowość poparcia inicjatyw ONZ. Ta błyskawicznie reformująca się organizacja okazała się jedynym ciałem ponadpaństwowym, które zachowało minimum zdrowego rozsądku. Co jest dość dziwne, jak się nad tym zastanowić. Przed Wojną ONZ była kółkiem dyskusyjnym generującym raczej ignorowane rezolucje. Nie była instytucją ani zbytnio szanowaną, ani zbytnio skuteczną. A potem pojawiają się Obcy i nagle okazuje się, Ŝe tylko ONZ jest w stanie jakkolwiek znaleźć się w tej sytuacji. Nie Ŝebym narzekał alternatywa byłaby gorsza ale tak sobie po prostu myślę. CzyŜby ktoś wiedział wcześniej? not me, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Do obrony Ziemi niezbędna była armia, do której nabór ONZ zaczęła prowadzić na całym świecie. Ochotników nie brakowało, od kiedy wraz z początkiem rajdów Obcych na osiedla ludzkie wojna przeniosła się z kosmosu na próg kaŝdego domu. Prócz zorganizowanych jednostek przekazanych przez chętne do współpracy rządy, ONZ wcielała do armii kaŝdego, kto nadawał się na Ŝołnierza. Powoli powstawała pierwsza armia światowa, nazwana Armią Terrańską. Z pozostałych ochotników stworzono Korpus Pomocniczy, którego zadaniem były: produkcja przemysłowa, ratowanie rannych, usuwanie zniszczeń oraz budowa domów i umocnień. Na czele Armii Terrańskiej stanął generał Sebas an de Vries, tytułowany Strategiem. Po zniszczeniu większości satelitów zwiadowczych i bojowych Obcy rozpoczęli ataki na całej planecie, pustosząc prowincje, porywając i mordując ludzi tysiącami, wyludniając setki wsi i małych miasteczek. Mimo niesłychanego okrucieństwa Obcy nie uŝyli ani razu broni masowego raŝenia, nie sprowadzili teŝ na kurs kolizyjny Apophis ani innego asteroidu. W swych morderczych rajdach Obcy zwykle omijali teŝ duŝe miasta. Analitycy ONZ nie znaleźli nigdy wyjaśnienia takiego zachowania Najeźdźców, oparli jednak na nim strategię obronną dla Ziemi. Strategia ta, nazwana Doktryną Skupienia, zakładała przesiedlenie ludności globu z bezbronnych, systematycznie niszczonych osad i miasteczek do wielkich miast, które miały zostać podzielone na niezaleŝne strefy. KaŜda z takich stref miała być wyposaŝona we własne rezerwowe zasilanie, szpital, ujęcie wody pitnej, policję i słuŝby porządkowe oraz garnizon Armii Terrańskiej. Proponowaną liczebnością strefy miał być milion ludzi. Taki podział miast miał ułatwić ich obronę w wypadku ataku Obcych, utrudnić przemieszczanie się Wroga po mieście i usprawnić usuwanie szkód po ataku. Doktryna Skupienia spotkała się początkowo ze znacznym oporem zarówno ze strony rządów, jak i zwykłych obywateli. Jednak szybko stało się jasne, Ŝe poza miastami szanse przetrwania ataku są praktycznie zerowe. Ludzkość gromadziła się zatem pospiesznie w kilku tysiącach stref miejskich łączących się w kilku miejscach globu w mrowiska megapolis. Mieszkańców wsi, miast, miasteczek przesiedlano do stref miejskich, nakazując im pozostawienie niemal całego dobytku. Za dorobek całego Ŝycia wypłacano mniej lub bardziej symboliczne odszkodowania. Realizacja Doktryny Skupienia stała się przykrywką dla niezliczonej liczby przewałów i kantów, zmieniając miliony ludzi w nędzarzy na utrzymaniu państwa. Wydziedziczony, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl WdroŜenie Doktryny Skupienia nie przebiegało równomiernie na całym świecie, w wielu krajach nie zostało w zasadzie nigdy ukończone, jednak do 2022 roku świat przybrał postać znaną nam dziś 80 proc. populacji Ziemi mieszkało w samodzielnych strefach miejskich, w małych, państwowych mieszkankach. Dla wielu milionów ludzi był to znaczny awans cywi lizacyjny zniknęła plaga miast Trzeciego Świata, czyli rozciągające się na dziesiątki kilometrów slumsy poz bawione podstawowych zdobyczy cywilizacji. Tak, w slumsy zmieniły się za to dzielnice mrówkowców. Przekwaterowanie rodziny ze slumsów nie zmieni jej automatycznie w przestrzegających prawa mieszczan. RobotSociologist, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Przestrzeganie prawa i utrzymywanie spokoju zapewniała za to darmowa neuroizotropina, rozdawana podczas Wojny za darmo. Jak myślisz, czemu przeciętny człowiek niewiele pamięta z tamtych czasów? Bo non-stop chodził otumaniony środkami uspokajającymi. Marcin Luter Król, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 9

10 Historia XXI wieku A dziwi cię to? Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Prócz megamiast jedynymi osiedlami chronionymi przez Armię Terrańską były enklawy produkcyjne kopalnie surowców, farmy i fabryki. Niewielka liczba ludzi odmówiła przeniesienia się do miast i enklaw, postanawiając przeczekać wojnę na własną rękę. Niewiele z tych osiedli przetrwało. Powstanie Earth Defense Szybko stało się jasne, Ŝe Armia Terrańska ledwo radzi sobie z obroną, z trudem stawiając czoło Najeźdźcom atakującym enklawy i miasta. Doktryna Skupienia zdała egzamin, jednak Obcy dysponowali przewagą mobilności i coraz lepiej dostosowywali się do walki na planecie. Armia Terrańska nie była w stanie podejmować Ŝadnych działań zaczepnych. Prócz tego korporacje, których instytutom badawczym zlecono badanie pozaziemskiej technologii, zaczęły rościć sobie prawo do wyników badań i oczekiwać sowitych opłat za moŝliwość korzystania z nich. Konieczne stało się utworzenie instytucji, której zadaniem będzie gromadzenie wiedzy o Obcych i ich technologii, a później wykorzystanie jej do przejęcia inicjatywy strategicznej i wygrania wojny. Organizacja ta, nazwana Earth Defense, powstała w grudniu 2019 roku. Są tacy, którzy mówią, Ŝe istniała juŝ wcześniej a w 2019 po prostu się ujawniła. Hangar 18, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Fakt jej utworzenia nie został utajniony, ściśle tajne natomiast były wszystkie dane dotyczące połoŝenia baz i wewnętrznej organizacji instytucji. Earth Defense, dziecko Stratega de Vriesa, składała się ze stu tysięcy starannie wyselekcjonowanych ludzi, z których mniej więcej jedną trzecią stanowili Ŝołnierze, resztę zaś inŝynierowie, naukowcy i personel pomocniczy. Z czasem liczebność ED rosła, pod koniec Wojny osiągając niemal milion ludzi. Jednym z pododdziałów ED była legendarna Kompania Omega, którą utworzono z ludzi obdarzonych śladowymi chociaŝ zdolnościami parapsychicznymi. Na początku nie było mowy o szkoleniu psi-aktywnych, cała jednostka była zresztą mocno eksperymentalna, projekt nabrał jednak skrzydeł po odkryciu, Ŝe Wróg posługuje się psioniką i ma ten temat rozpracowany. Bibliotekarz, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Stworzenie Earth Defense było przełomowym momentem w dziejach wojny. Od tej pory zamiast wyłącznie się bronić, siły Ziemi zaczęły oddawać ciosy. Walki w latach Początkowo straty Earth Defense były ogromne, szczególnie wśród pilotów myśliwców aeroorbitalnych, które miały przechwytywać pojazdy Wroga. Ci, którzy przeŝyli, nabierali jednak doświadczenia, zaś laboratoria ED prowadziły badania na artefaktach Obcych przechwyconych przez Armię Terrańską i własne jednostki bojowe. Wynikiem tych badań była wiedza o budowie i moŝliwościach sprzętu Najeźdźców, a takŝe nowe rodzaje broni i wyposaŝenia. Wiedzą dzielono się z regularnymi jednostkami AT, ale dostęp do technologii Obcych miała wyłącznie ED. W 2021 roku odkryto pierwszą bazę Obcych na Ziemi, a w niej dowody na manipulacje genetyczne przeprowadzane na ludziach oraz obecność agentów Wroga wśród mieszkańców Ziemi. Nie pozostało nic innego, jak uszczelnić granice między strefami miejskimi, a przekraczających poddawać baterii pospiesznie opracowanych testów. Pośpiesznie opracowanych i całkowicie nieskutecznych. Nie dość, Ŝe sklecone naprędce przez ED testy były w zasadzie bezwartościowe, to w dodatku prominenci i oficjele byli z nich wyłączeni a kto się lepiej nadaje na agenta? Nie lincze były problemem, tylko to, Ŝe zlinczowano nie tych, co trzeba. 100% Człowiek, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Plotki o infiltracji społeczeństw przez agentów Obcych wywołały panikę. Samosądy na dziwakach, odmieńcach, kalekach i albinosach stały się nagminne. Wielu ludzi ze skazami genetycznymi zlinczowano, często na śmierć z rąk tłumu skazywał zaledwie niecodzienny kolor oczu. Ludzie rozładowywali strach i bezsilność w jedyny znany sposób agresją. Echa tego okrucieństwa i strachu wracały jeszcze przez dziesięciolecia. Strategia współpracy i podziału kompetencji między Earth Defense i Armią Terrańską przynosiła owoce. Liczba ataków Wroga co prawda rosła, ale ich skuteczność malała. Tam, gdzie instytucje publiczne zorganizowały się wokół sztabu i sił logistycznych regimentów terrańskich, jasno podzielone kompetencje i sprawna komunikacja podnosiły skuteczność zarówno obrony, jak i odbudowy. Tak, tak, regiment Armii Terrańskiej gwarancją sprawnego działania, pokoju i bezpieczeństwa. Ciekaw tylko jestem, czemu autorzy zapomnieli wspomnieć, Ŝe ta organizacja wokół sztabu i sił logistycznych oznaczała wojskową cenzurę, 10

11 Historia XXI wieku nadzór globalnego systemu ewidencji ludności, przymusowy dryl Obrony Cywilnej co dnia, praktyczną likwidację samorządów, godzinę policyjną... Legalny, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl A brak organizacji wokół sztabu i sił logistycznych przewaŝnie oznaczał spory między wojskowymi i cywilami, większą znacznie liczbę ofiar w przypadku ataku Obcych, ślimaczące się usuwanie zniszczeń i większą przestępczość, bo lokalna policja spychała utrzymanie porządku na AT. Co byś wolał? RobotSociologist, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl W styczniu 2022 roku siły Earth Defense przeprowadziły kampanię zmasowanych ataków na bazy Obcych na Ziemi. Część baz przejęto i zabezpieczono, zyskując dostęp do ogromnej liczby artefaktów; część zniszczono lub cięŝko uszkodzono. Kampania ta utrudniła Wrogowi działanie na Ziemi i była początkiem końca wojny. Oddziały ED uniemoŝliwiały odbudowę baz przeciwnika, lokalizowały i niszczyły nowe, tworząc jednocześnie tarczę satelitów bojowych wokół naszej planety. Pod koniec 2022 roku wojna weszła w fazę końcową walki od tego momentu toczyły się wyłącznie w przestrzeni kosmicznej. Koniec Wojny z Obcymi. Początek Lat Chaosu ( ) Ostatnie dwa lata Wojny to coraz rzadsze walki ze znajdującym się w odwrocie Najeźdźcą. Oparte na technologii Wroga pojazdy kosmiczne ED wyszukiwały i niszczyły rozsiane w Pasie Asteroid bazy Obcych. Wojna zmieniła Ziemię nie do poznania. Ogromna większość ludzkości zamieszkiwała pospiesznie rozbudowane, zatłoczone miasta, w których władzę sprawowali przewaŝnie wojskowi dowódcy regimentów AT. Spokój w strefach miejskich utrzymywany był za pomocą rozdawanych za darmo środków psychotropowych, a gdy one zawiodły takŝe siłą. Nieliczne głosy polityków domagających się zakończenia globalnego stanu wyjątkowego i przywrócenia demokracji napotykały na mur niechęci generalicji AT. Armia gotowa była oddać władzę dopiero po zaŝegnaniu zagroŝenia ze strony Obcych. A jak tu zaŝegnać zagroŝenie, skoro ED do końca wojny nie ustaliła, skąd właściwie przybyli Obcy? JeŜeli nie wiemy, skąd są, dlaczego nas najechali ani czy jest ich więcej, jak moŝna mówić o zakończeniu stanu wyjątkowego? Wygodne. Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Trwająca siedem lat Wojna z Obcymi pochłonęła trzysta milionów ofiar zabitych, rannych, zaginionych. Lata Chaosu ( ) Lata Chaosu zniszczyły marzenia ludzkości o jedności, wzajemnym szacunku, wspólnym rozwiązywaniu globalnych problemów. Ziemianie od wieków dla rozwoju swej cywilizacji potrzebowali wojny lub groźby unicestwienia. Do dziś nic się nie zmieniło. Ron Nakayama, prezydent Austronezji, przemówienie z 2038 roku Trudno o obiektywny opis tego, co dotknęło ludzkość w końcu pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. Nie ma spójnego, jasnego wytłumaczenia dla masowego szaleństwa, które opanowało wtedy świat. Trudno jest zrozumieć zachowania ludzi, jeŝeli nie przeŝyło się tych lat. Nie są znane dokładne straty poniesione przez całą ludzkość. Pewne jest jednak, Ŝe nigdy jeszcze cywilizacja na świecie nie była tak bliska zagłady. Wielka DŜihad ( ) Za początek Wielkiej DŜihad powszechnie uznaje się przemówienie Ahmeda ibn Alego, zwanego Ostatnim Imamem, wygłoszone 19 lipca 2023 r. Adresowana do wszystkich muzułmanów świata mowa nakazywała wiernym porzucić pokorę i stanąć do świętej wojny przeciw niewiernym. Reakcją na powtarzane dzień w dzień wezwania imama były muzułmańskie rewolty we wszystkich krajach Afryki, w których wyznawcy islamu byli przynajmniej znaczącą mniejszością. Ugrupowania muzułmańskie przejęły władzę w większości państw północnej Afryki. Państwa te przyłączyły się do Ligi Muzułmańskiej, która zmieniła nazwę na Wielki Kalifat Arabski. Jednocześnie z rewoltami w Afryce islamskie bojówki rozpoczęły kampanię terroru w Ameryce Północnej i Unii Europejskiej. Chaos powiększały bratobójcze walki wewnątrz jednostek wojskowych, gdy muzułmanie stanowiący dość liczną mniejszość zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Ameryce Północnej wymierzyli broń w kolegów innego wyznania. Władze Kalifatu wysunęły Ŝądania oddania im kontroli nad ziemiami, na których Ŝyją muzułmanie w tym częścią Europy, połową Afryki i Indii oraz jedną z prowincji Chin. Mediacja męŝów stanu nie przyniosła efektu. Mimo Ŝe Wojna z Obcymi de facto jeszcze trwała, nikt nie zwracał uwagi na informacje o kolejnych potyczkach ED. Nadchodziła III Wojna Światowa. Pierwszym celem muzułmańskich wojsk stał się Izrael. Większość ludności państwa skupiona była w Jerozolimie, gdzie znajdowało się takŝe kilka milionów ochotników ściągniętych z całego świata wezwaniami izraelskiego rządu. Łącznie w mieście przebywało blisko dwanaście milionów ludzi. W nocy z 28 na 29 grudnia 2023 Państwo Izrael przestało istnieć Jerozolima została unicestwiona potęŝnym uderzeniem atomowym Kalifatu. 11

12 Historia XXI wieku Zgrabna teoria, tylko ma jedną, hehe, wielką dziurę. Owszem, po Jerozolimie został wielki, radioaktywny krater. Tyle Ŝe nie ma nawet skrawka dowodu na jakikolwiek wybuch jądrowy. Żaden satelita nie zarejestrował błysku, Ŝaden sejsmograf nie odnotował wstrząsu a musiały być niezłe, bo do zrobienia takiego krateru trzeba kilkudziesięciu megaton mocy. No i powiedzcie, czemu Kalifat wydał swoje oświadczenie dopiero dwa dni później? Cokolwiek się stało to nie był wybuch atomowy. Midnight Sun, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Chyba zapomniałeś wziąć dziś leki, kolego. Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Zanim przeraŝony i oburzony świat zareagował, muzułmanie uczynili następny krok. Pierwszego stycznia 2024 roku wojska Kalifatu uderzyły na Iran i AzerbejdŜan. W państwach tych przewaŝała szyicka odmiana islamu, którą sunnicki Kalifat zamierzał zetrzeć z powierzchni ziemi. Po niezwykle krwawej dwudziestodniowej kampanii zwycięskie wojska rozpoczęły zorganizowaną kampanię masowych mordów. Ocenia się, Ŝe zginęło około dwudziestu milionów ludzi. Gdy wojska ibn Alego uderzyły na Kazachstan, jasne stało się, Ŝe wezwania do światowej dŝihad nie były czczymi słowami. Obronę armii Kazachstanu wsparły lokalne garnizony AT, wkrótce wzmocnione posiłkami. Kazachstan nie upadł, ale walki w tym rejonie nigdy zupełnie nie ustały, tocząc się ze zmiennym nasileniem w miarę zmian liczebności wojsk obu stron. Kocioł Kaukaski, jak wkrótce nazwano ten rejon, jest dziś doszczętnie zdewastowany jedyne osiedla na jego terenie to enklawy produkcyjne korporacji, które usiłują eksploatować tamtejsze bogate złoŝa mineralne. Kampania indyjska Równocześnie z atakiem na Kazachstan ruszyła ofensywa na wschód na Indie. Wojska Kalifatu, wspierane muzułmańskimi ochotnikami z Europy, Pakistanu i Afganistanu, zajęły Kaszmir i parły dalej, zdobywając kolejne miasta. A cywilom z podbitych terenów dając prosty wybór przejście na islam albo śmierć. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi wtedy wymordowano, ale rzeki spływały krwią. Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Ofensywa Kalifatu została powstrzymana dopiero uderzeniem atomowym. Władze Indii podjęły decyzję o zastosowaniu broni jądrowej na zapleczu frontu, niszcząc rezerwy, odwody, sieci zaopatrzenia, komunikacji i dowodzenia. Uderzenie uczyniło dwie przygraniczne prowincje Indii niezdatnymi do zamieszkania. Kalifat odpowiedział strategicznym uderzeniem jądrowym wymierzonym w największe miasta Indii New Delhi, Bombaj, Kalkutę, Madras i Jaipur. Na granicy Indii i dawnego Pakistanu jest teraz teren nazywany Szklaną Pustynią to wielokilometrowy obszar szkliwa stopionego atomowym ogniem. Całe pogranicze w zasadzie nie nadaje się do zamieszkania. New Delhi, Bombaj i Kalkuta tam, gdzie rakiety się przedarły zostały praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi, a ich ruiny opuszczone. W wyniku tych uderzeń zginęło prawie 100 mln ludzi od wybuchów, choroby popromiennej, głodu, epidemii... Tak wygląda ograniczona wymiana jądrowa. Hammerzeit, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Sto milionów ofiar to łączna liczba ofiar całej kampanii indyjskiej, licząc wszystkie strony konfliktu, razem z rannymi, zaginionymi i z hinduskimi szacunkowymi stratami które zresztą są powszechnie uwaŝane za bardzo mocno zawyŝone. Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Indie wspólnie z Chinami opanowały muzułmańskie powstanie w Bangladeszu, po czym wspólnie z Indonezją która poparła światową dŝihad tylko werbalnie dokonały rozbioru ziem Indochin. Walki w Afryce Armia Kalifatu w Afryce ruszyła na południe, podbijając państwo za państwem. Opór stawiła dopiero naprędce sklecona Koalicja Wolnych Narodów Afryki. Po cięŝkich walkach na sawannach i w dŝungli Armia Proroka utknęła na wysokości piątego równoleŝnika i Wielkich Jezior Afrykańskich. Działania partyzanckie, cięŝkie warunki klimatyczne i terenowe oraz wroga ludność cywilna wspierały wysiłki obronne. Twardy opór wkrótce zniechęcił najwyŝsze dowództwo Armii Kalifatu do prób przełamania linii obronnej Koalicji, zwłaszcza Ŝe zasoby były potrzebne do zbliŝającej się ofensywy europejskiej. Skuteczna obrona zmieniła Koalicję z pospiesznie organizowanego sojuszu obronnego w związek narodów, które wspólnie stawiły czoło bezlitosnym wrogom. Wola przetrwania zamieniła się w wolę samostanowienia na afrykańskiej ziemi powstało pierwsze państwo o granicach nienarzuconych przez kolonialne układy. Ofensywa Wielkanocna W kwietniu 2024 roku wojska Wielkiego Kalifatu Arabskiego uderzyły na Europę. Muzułmańskie oddziały ruszyły jednocześnie przez Turcję na Bałkany, przez Gibraltar na Hiszpanię i przez Morze Śródziemne na Półwysep Apeniński, Sycylię, Sardynię i Kor- 12

13 Historia XXI wieku sykę. Atak na Włochy był największym desantem morskim w historii, znacznie przewyŝszającym skalą lądowanie w Normandii w czasie drugiej wojny światowej. Wojska Kalifatu poniosły straszliwe straty lotnictwo Eurokorpusu zdobyło i utrzymało przewagę w powietrzu, po czym wykorzystało ją do zdziesiątkowania floty desantowej. Wyniszczona jeszcze przed lądowaniem Armia Rijah zdołała wylądować w południowych Włoszech i ruszyć na Rzym. Spowodowało to ewakuację Watykanu papieŝ wraz z częścią zabytków Stolicy Piotrowej przeniósł się do Cork w Irlandii. Muzułmańskie oddziały dotarły na przedmieścia Wiecznego Miasta, ale główne siły zostały powstrzymane i niedługo potem zniszczone. O wiele gorzej sytuacja wyglądała w Hiszpanii. Zachodni Front utrzymał się krótko armie Hiszpanii i Portugalii zostały wkrótce rozbite, a regimenty AT nie zdołały utworzyć spójnej linii obrony w Pirenejach. Francuzom wspieranym przez AT i brytyjski korpus ekspedycyjny nie udało się powstrzymać Armii al-bad pod Bordeaux. Nie wiadomo, jak wyglądałaby dziś mapa Europy, gdyby nie konflikt w dowództwie wojsk Kalifatu. Szlachta i krewni króla Maroka Ŝądali dla siebie większej roli w operacji dowodzonej przez Palestyńczyków. Kłótnie zahamowały marsz na ParyŜ i pozwoliły obrońcom na przegrupowanie się i kontratak muzułmanów odrzucono aŝ na Półwysep Iberyjski. Chlubną kartę w dziejach naszego oręŝa zapisał polski 254 Regiment AT, który wspólnie z Irlandczykami zdobył silnie umocnione pozycje obronne w Salinas, otwierając w ten sposób drogę przez Pireneje. Co byłoby nawet jeszcze bardziej chlubne, gdyby AT dokonała jakiegoś ataku przez Pireneje. Tymczasem trzy dni po zdobyciu Salinas przyszło zawieszenie broni. 254 wykrwawił się strasznie i nic z tego nie było. Poza chwałą polskiego oręŝa, jak zwykle. Hammerzeit, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Na Bałkanach zaatakowanych przez Armię Sadin wybuchł kompletny chaos. Muzułmański najazd rozbudził tlące się waśnie narodowościowe, religijne i zwykłe wende y wojska Kalifatu wkrótce ugrzęzły na podbitych przez siebie terenach, szarpane przez partyzantki wszystkich bałkańskich nacji. Partyzanci zwalczający muzułmańskich najeźdźców nie przepuszczali okazji, by wyrównać zadawnione krzywdy z sąsiadami, toteŝ Bałkany szybko utraciły jakiekolwiek pozory stabilności. Pozbawiona zaplecza Armia Sadin została rozproszona przez regimenty AT, ale nigdy nie rozbito jej do końca. Jej oderwane jednostki sporadycznie zaopatrywane z morza walczą do dziś z milicjami, oddziałami partyzanckimi i oddziałami AT, które bezskutecznie usiłują ustabilizować region. Cała Europa Środkowa pełna jest teraz uchodźców z obszaru Kotła Bałkańskiego i nie zanosi się, aby w najbliŝszej przyszłości sytuacja się poprawiła. Bezpośrednim efektem Wielkiej DŜihad było znaczne wyniszczenie populacji męŝczyzn w wieku produkcyjnym w Kalifacie dlatego zresztą mułłowie tak intensywnie popierają wieloŝeństwo. Prócz tego islam w Unii Europejskiej zamknął się w samorzutnie powstających ge ach: muzułmańskie rodziny wolały mieszkać blisko siebie, w strefach, w których nie musieliby bać się łysych osiłków. Rabzouz, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Wielkie Niepokoje Społeczne ( ) Nim minęły ostatnie paroksyzmy wojny, na świecie rozpoczynały się juŝ rozruchy. Prawie jednocześnie wygasały ognie Wielkiej DŜihad i Wojny z Obcymi podpisanie Porozumienia Kairskiego oznaczało zawieszenie broni z Kalifatem, zaś wkrótce potem dowództwo Earth Defense doniosło o zniszczeniu ostatniego znanego pojazdu Obcych w Układzie Słonecznym. A zaraz po usunięciu Obcych z Układu Słonecznego ED została praktycznie rozwiązana. Zredukowano całą część bojową, pozostawiając na stanowiskach wyłącznie obsługę stacji wczesnego wykrywania i niektórych baz myśliwców. Murzyn zrobił swoje, murzyn moŝe odejść. not me, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl I dobrze. Pod koniec Wojny ci obrońcy Ziemi byli klonowanymi, genetycznie modyfikowanymi potworami naszprycowanymi chemią i sztukowanymi technologią Wroga. RóŜnili się od Obcych tylko tym, Ŝe byli po naszej stronie kto wie, co by im strzeliło do głów, jak juŝ zabrakło grejów do mordowania? Po wymordowaniu Obcych powinniśmy byli ED nie tylko rozwiązać. Wszystkich Ŝołnierzy, wszystkich zmodyfikowanych trzeba było wystrzelać. 100% Człowiek, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Stłoczona w megamiastach, rządzona przez generałów ludzkość miała juŝ dość stanu wyjątkowego. Żądała przywrócenia instytucji demokratycznych, zawieszenia nadrzędnej roli ONZ, słowem normalności. Oprócz zakończenia rządów junty AT Ŝądano teŝ zniesienia Ustaw Populacyjnych regulujących dopuszczalną dzietność par, wyjęcia ludzi spod kontroli Centralnego Systemu Zatrudnienia, który przydzielał ich do optymalnej pracy, rozmontowania globalnego systemu identyfikacji AEGIS, zakończenia ciągłego śledzenia mieszkańców miast przez drony, kamery i nasłuch, zniesienia ograniczeń w przekraczaniu granic stref. Jak widać, wiele z tych postulatów do tej pory pozostaje niezrealizowanych. RobotSociologist, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 13

14 Historia XXI wieku W miastach całego świata odbywały się demonstracje, których liczba i gwałtowność szybko rosły. Sytuacja ostatecznie wymknęła się spod kontroli w ParyŜu 4 kwietnia 2025 roku, gdy w obliczu wielkiej demonstracji dowódca sił porządkowych wydał rozkaz otwarcia ognia. Następnego dnia wybuchły zamieszki, które szybko przeszły w regularne powstanie. Tłum rozbroił policjantów i ruszył na koszary. Zanim doszło do starcia, część oddziałów poparła rebelię i rzuciła swe siły przeciw regularnej armii i regimentom AT posłusznym dowództwu Korpusu Francuskiego. Rozgorzały walki uliczne, które wkrótce przerodziły się w koszmarny chaos. Prócz starć między rebeliantami a lojalistami pełno było samosądów na agentach i szpiegach, szabrowania i grabieŝy, zwyczajnego wandalizmu. Najgorsze jednak było to, Ŝe na tragedię ParyŜa patrzył cały świat. Przekazywane przez aktywizję obrazy pobudziły miejskie tłumy na całym globie, targane tymi samymi frustracjami co paryŝanie. Zanim ktokolwiek zdąŝył sensownie zareagować, świat stanął w ogniu. Miasta rozpaliły się zamieszkami walki toczyły stronnictwa, potem grupy, wreszcie bandy i klany. KaŜdy przeciw kaŝdemu. Chaos rozruchów społecznych najszybciej stłumiono w Chinach i Australii, gdzie wojskowi przekazali władzę w ręce cywili. Niepokoje społeczne w Australii były nieznaczne i nietłumione zaowocowały reformami społeczno-administracyjnymi, których zwieńczeniem było powstanie państwa austronezyjskiego w 2025 roku. Na terytorium Australii właśnie rozpoczął działalność tworzony pośpiesznie przez ONZ Korpus Mediatorów międzynarodowy zespół specjalistów w dziedzinach psychologii, socjologii, resocjalizacji, a takŝe tłumaczy i psioników. Korpus rozpoczął działalność pod koniec 2025 roku przerzucani po całym świecie specjaliści gasili waśnie, tworzyli zaląŝki nowych rządów, rozwiązywali konflikty i uspokajali masy. Czasem, gdy perswazja zawodziła, z pomocą komandosów Armii Terrańskiej niszczyli hordy zdegenerowanych bandytów, rozbijali niewolnicze imperia, siedziby paranoidalnych kultów i szalonych utopistów. Pokonani prowodyrowie trafiali przed Trybunał Międzynarodowy, a stamtąd na długie lata do więzień. W praktyce do Korpusu Mediatorów przeszło duŝo ludzi ze zredukowanego Earth Defense. Sprawiło to, Ŝe niejednokrotnie wsparcie komandosów AT nie było potrzebne. Hammerzeit, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Zwróćcie uwagę na ten fragment: tworzyli zaląŝki nowych rządów. Korpus Mediatorów złoŝony w znacznej części z psioników! osadzał na czele państw ludzi, którzy byli posłuszni rozkazom płynącym z ONZ. NiezaleŜne kraje dostały się w ręce ludzi wyniesionych na bagnetach AT albo przekonanych przez psioników Korpusu. Przekazanie władzy cywilom, akurat. Nowy Porządek Światowy, nic innego. PaveTheEarth, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Niszczenie tych paranoidalnych kultów i szalonych utopistów zaprzepaściło być moŝe ostatnią szansę na zmianę dominującej formy rządów na tej planecie. Dzięki reakcjonistycznej polityce Rządu Światowego, o przepraszam, Organizacji Narodów Zjednoczonych oczywiście, utraciliśmy moŝliwość prawdziwego samorządzenia, stworzenia na drodze inŝynierii społecznej takiej formy rządów, która pasować będzie do ludzkości XXI wieku. Janko Ryzykant, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Janko, social engineering znaczy co innego, niŝ sądzisz, Ŝe znaczy. RobotSociologist, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Prócz Wielkich Niepokojów Społecznych uwagę ONZ i Korpusu Mediatorów zajmował takŝe konflikt chińsko-indyjski, który wybuchł w 2027 roku. Krwawa wojna groziła destabilizacją całego regionu, a obawy te nasiliły się po podpisaniu w 2028 r. porozumienia o współpracy strategicznej między Indiami a Unią Wschodnioazjatycką. Ku uldze społeczności międzynarodowej zagroŝone wojną na dwa fronty Chiny podpisały zaproponowane przez Korpus Mediatorów trójstronne porozumienie pokojowe. Później jednak Chiny rozpoczęły trwający do dziś okres izolacji wyrzucając z kraju wszystkich cudzoziemców i obserwatorów ONZ oraz zamykając granice. Wojna zakończyła się przyłączeniem niektórych nadbrzeŝnych obszarów Chin do HAD, nowym podziałem terytorium Indochin między Indie, Unię Wschodnioazjatycką i Indonezję oraz stabilizacją Azji Południowowschodniej. Opanowanie chaosu Wielkich Niepokojów Społecznych było tym trudniejsze, Ŝe w tym samym czasie szczególnie widoczne stały się przemiany klimatyczne. Efekt cieplarniany sprawił, Ŝe poziom wód oceanu światowego podniósł się znacznie, zatapiając wiele nadmorskich nizin. Gwałtowne burze zaczęły pustoszyć tereny nadmorskie na całym świecie. Najbardziej ucierpiały Indie i Bangladesz, który zatopiony został niemal w całości. Kraje rozwinięte budowały systemy zapór i rekultywowały tereny spustoszone zmianami klimatu co odbiło się na ich gospodarce. Fluktuacje klimatyczne zmieniły proporcje opadów powiększyły się pustynie centralnej Azji i Sahara (powodując lokalne konflikty między Kalifatem a Koalicją), rejon Bliskiego Wschodu przeŝywał zaś prawdziwy potop. Odnotowano takŝe wzmoŝoną aktywność wulkaniczną, a związane z nią tsunami dwukrotnie zniszczyło wybrzeŝa Japonii w 2020 i 2026 roku. Jednocześnie miasta połoŝone wysoko nad poziomem morza zaczęły borykać się z problemem spadku zawartości tlenu w atmosferze. Rabunkowe wycinanie lasów tropikalnych połączone z wymieraniem planktonu oceanicznego zaczęło wpływać na jakość powietrza na całej planecie. Zanim problem tlenu zaczęto rozwiązywać w większej skali, na całym świecie zmarło lub zginęło w wypadkach prawie milion ludzi. Ani słowa o obszarach klęski ekologicznej? Hm. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 14

15 Historia XXI wieku Okres Odbudowy ( ) NajwaŜniejszym problemem świata jest obecnie kwes a, co zrobić z tłumami bezrobotnych stłoczonych w miastach-molochach. Jak uczynić ich Ŝycie bardziej znośnym? Czym ich zająć? Myślę, Ŝe problem ten jest trudniejszy niŝ kolonizacja Układu Słonecznego. Zmienić obecnie istniejący system jest trudniej niŝ tworzyć zupełnie nowy świat, nawet na Marsie. Marcellus Stalto, mer Londynu Po opanowaniu sytuacji na świecie przyszedł czas na odbudowę. Zadanie koordynacji wysiłków wzięła na siebie ONZ. Opracowany przez jej analityków Globalny Plan Odbudowy został podzielony na trzy pięcioletnie fazy, mające zakończyć się w latach 2033, 2038 i Plan ten nie obejmował wyłącznie odbudowy miast i osiedli zniszczonych trwającymi przez dziesięć lat wojnami i niepokojami. Jego celem było takŝe a moŝe przede wszystkim stworzenie nowego układu polityczno -społecznego biorącego pod uwagę zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Analitycy ONZ zajmowali się więc takŝe takimi kwes ami, jak bezpieczeństwo paliwowoenergetyczne świata, pogarszająca się jakość atmosfery, zmiany klimatyczne i nastroje społeczne. Nadzór nad wprowadzeniem w Ŝycie Globalnego Planu Odbudowy spadł na barki nowoutworzonej Rady Pokoju, Współpracy i Rozwoju Globalnego. RaPWiRG szczególnie energicznie zajęła się problemem zmian kulturowych i społecznych, co zaowocowało wydaniem w 2030 r. Rezolucji Nadzoru Rozwoju Technologicznego. RaPWiRG nawoływała w niej do zwiększenia uwagi przy prowadzeniu badań naukowych i powstrzymywania się od wykorzystywania ich efektów, jeśli nie zostały rozwaŝone moŝliwe konsekwencje. W szczególności dotyczy to badań nad wytworami technologii Obcych oraz urządzeń opracowanych na podstawie tych technologii. Chwileczkę. Naukowcy mieli po prostu przestać pracować nad ksenotechem, bo ONZ im tak kazała? I tak po prostu przestali? Nieqmak, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Najwyraźniej. A co, widziałeś ostatnio jakieś latające talerze w sprzedaŝy? Historia Podwodna, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl No dobrze, a co się stało ze sprzętem opracowanym w czasie Wojny i zaraz po niej? Hangar 18, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Nie chcesz wiedzieć. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl RaPWiRG zajęła się takŝe kwes ą degradacji atmosfery naszej planety. Prócz wprowadzenia norm emisji gazów cieplarnianych opracowano takŝe pakiet subsydiów mających zachęcać rządy do dbania o lasy tropikalne. Zbierana od wszystkich krajów Renta Ekologiczna wypłacana była rządom państw, na których terenie rosła dŝungla proporcjonalnie do areału. Wpływy z Renty Ekologicznej okazały się na tyle znaczące, Ŝe spowodowały nie tylko zanik zjawiska karczowania lasów, ale takŝe zmiany polityczne. W Afryce zawiązał się blok polityczny skupiający państwa Afryki Równikowej Wolna Afrykańska Federacja Równikowa (co znacznie osłabiło Koalicję Wolnych Narodów Afryki). W Ameryce Południowej natomiast konflikty na tle rozdziału pieniędzy z Renty Ekologicznej spowodowały wyjście Brazylii z Ligi Łacińskiej. Kryzys paliwowy, którego pierwsze zwiastuny widoczne były juŝ na początku XXI wieku, stał się szczególnie dotkliwy w Okresie Odbudowy. Kalifat posiadał większość światowych złóŝ ropy i nie Ŝyczył sobie sprzedawać jej bogatej Północy. Głód paliw kopalnych paraliŝujący transport próbowano zaspokoić, wprowadzając do powszechnego uŝytku nowe modele pojazdów elektrycznych. Proces ten musiał jednak potrwać. W okresie przejściowym rozwiązaniem okazał się poliol gęsty olej otrzymywany ze zmodyfikowanego genetycznie rzepaku będącego dziełem polskich naukowców. Odporna na trudne warunki roślina przyjmowała się w zasadzie wszędzie, a olej po niewielkiej obróbce nadawał się nie tylko na paliwo, ale takŝe jako surowiec dla chemii organicznej. Wszystkie patenty na rzepak olejowy naleŝały do Polaków. Przychody z rzepaku dały Polsce kilka lat prawdziwego dobrobytu (tzw. Siedem Lat Tłustych, ) i pozwoliły zrealizować większość projektów odbudowy miast i rozbudowy infrastruktury (w tym projektu obrony Trójmiasta przed morzem, pokrycia krakowskiej Starówki geokopułą oraz budowy sieci metra w Warszawie). Poliol jest uŝywany do dziś mimo popieranego przez RaPWiRG i ONZ programu wprowadzania ekologicznie czystych źródeł energii. Masowa robotyzacja przemysłu i coraz powszechniejsze stosowanie systemów eksperckich w usługach i handlu wywindowały światowe wskaźniki bezrobocia na poziom przewyŝszający 50 proc. Bezrobotna większość pozostaje na utrzymaniu rządów wspieranych przez globalny system redystrybucji zasobów. Do tego ostatniego dokładają się takŝe korporacje płacące podatki od udziału w rynku. Zasiłek, w znacznej części świata obejmujący takŝe dostęp do opieki lekarskiej, mieszkania i inne usługi, umoŝliwia bezrobotnym godne, choć skromne Ŝycie. Godne, choć skromne brak mi słów. Autorzy powinni przestać korzystać z propagandy rządu, a zamiast tego zrobić jakieś badania terenowe wśród prowadzących godne, choć skromne Ŝycie bezrobotnych. Godne, choć skromne to mieszkanie w ciasnej, ciemnej kiszce w mrówkowcu, Ŝywienie się straszliwymi waflami z morskiego ryŝu, 15

16 Historia XXI wieku wielomiesięczne terminy oczekiwania na wizytę u lekarza i nocne ryki pijanych małolatów. Godne, choć skromne Ŝycie to przemykanie się między mięśniakami w drodze po przydział wafli, to ogłupiająca papka w aktywizji i kompletny, kompletny brak nadziei na cokolwiek innego. Siwa, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Lata Odbudowy upłynęły pod znakiem normalizacji sytuacji światowej. Stabilizowały się stosunki międzynarodowe i społeczne. Wraz z zakończeniem ostatniej fazy Globalnego Planu Odbudowy świat wydobył się ze zniszczeń dwóch wojen i późniejszego światowego chaosu. 16

17 Kalendarium Kalendarium 1999 Spada stacja orbitalna Mir mimo wysiłków rosyjskich specjalistów i amerykańskiego wsparcia finansowego nie udaje się ustabilizować jej orbity. Początek budowy międzynarodowej stacji kosmicznej Alfa. Rozwinięte kraje całego świata doświadczają paniki millenijnej kumuluje się strach przed Y2K Bug i przepowiedniami wieszczącymi koniec świata, co wychodzi nieraz na jedno. Fuzja Time Warner i AOL. Odkrycie asteroidy 1999 WX Wybory w USA wygrywa (przewagą niewielu głosów) Al Gore. Fuzja Hewle -Packarda i Compaqa. Rozpoczęcie programu NEAR-Shield globalnego systemu koordynacji i organizacji wszystkich istniejących i wdraŝanych programów wykrywania i oznaczania torów asteroid, które mogą stanowić zagroŝenie dla Ziemi. Masowe samobójstwa członków sekt końca świata Seria spektakularnych morderstw działaczy ruchów separatystycznych umacnia nastroje niepodległościowe w Quebecu. W referendum separatyści wygrywają ponad dziesięcioprocentową większością. Rozpoczynają się negocjacje z rządem Kanady w sprawie procedury odłączenia. Pierwszy sukces programu NEAR-Shield: trajektoria asteroidy 1999 WX której nadano stałą nazwę Apophis okazuje się przechodzić niebezpiecznie blisko Ziemi, z moŝliwą kolizją w 2036 roku. Japonia, znuŝona ciągnącymi się w nieskończoność negocjacjami o przekazanie Wysp Kurylskich, postanawia kupić je od Federacji Rosyjskiej. Chińczycy lecą w kosmos pierwszy samodzielny lot załogowy Kryzys w Federacji Rosyjskiej w zamachu, a później kontrzamachach stanu giną praktycznie wszyscy znaczący politycy. Rozpoczyna się walka o przejęcie władzy w kraju; trwa przez dwa następne lata, osiągając momentami intensywność niemal wojny domowej. Powstaje Heron 1 pierwszy system ekspercki, natychmiast obwołany przez media sztuczną inteligencją Stany Zjednoczone oferują pomoc w negocjacjach dotyczących odłączenia Quebecu. Po pół roku rozmów Quebec uzyskuje niepodległość. Firma Du Pont wprowadza na rynek pierwsze produkty, w których zastosowano arachnowłókna syntetyczną nić pajęczą. Arachnowłókna stają się głównym składnikiem lin, sieci, wysokowytrzymałych tkanin. Początek eksploatacji złóŝ ropy na owej w Azji Centralnej urobek transportuje się przez nowo zbudowany rurociąg irański. Powstaje pierwsza w pełni sprawna cyberręka ramię i dłoń sterowane sygnałami przekazywanymi przez nerwy pacjenta. Proteza nadal nie zapewnia takiej sprawności jak normalna ręka, ale pozwala pacjentom normalnie funkcjonować. Zakończenie Human Genome Project opracowano kompletną mapę genotypu człowieka Zjednoczenie Europy Unia Europejska oprócz wspólnej waluty przyjmuje wspólną politykę zagraniczną i tworzy wspólną armię (Eurokorpus). Przed wyborami prezydenckimi Stany Zjednoczone rozpoczynają prace nad układem współpracy gospodarczej NAFTA-2, nazwanym później NAF Treaty. Al Gore wygrywa ponownie, tym razem z większą przewagą. Komercyjna premiera systemu AkTV Ac vetelevision, który łączy telewizję, telefonię i dostęp do Internetu. W ciągu kilku następnych lat AkTV rozprzestrzenia się na całym świecie. Kolejna klęska głodu w Korei Północnej. Atak terrorystyczny na Love Parade w Berlinie w czasie imprezy terroryści zrzucają na ulice sarin. PoraŜonych gazem zostaje około 50 tysięcy osób. Infrastruktura nie jest w stanie podołać liczbie poszkodowanych udzielenie pomocy 17

18 Kalendarium wszystkim potrzebującym okazuje się niemoŝliwe. Z powodu gazu, paniki i zamieszek oraz braku opieki medycznej umiera pięć tysięcy osób. Do ataku przyznaje się nieznana przedtem organizacja Rycerze Jezusa, walcząca jak twierdzi manifest o przywrócenie roli Kościoła w Ŝyciu państwa. Potwierdzenie istnienia na KsięŜycu zamarzniętej wody Podział Włoch. Przychodzi na świat pierwszy ludzki klon córka nieuleczalnie bezpłodnej kobiety. Systemy telefonii komórkowej trzeciej generacji zostają wprowadzone w Europie. Systemy telefonii internetowej i komunikacji głosowej przez Internet zaczynają wypierać tradycyjną telefonię stacjonarną. Rurociąg irański staje się zarzewiem konfliktów islamskich atak Iraku rozpoczyna drugą wojnę iracko -irańską. Iran odpowiada zamachem bombowym w Bagdadzie. Pierwszy suborbitalny lot komercyjny. Firma FalconAero zdobywa nagrodę X Prize. Pierwsza w miarę sprawna proteza oka umoŝliwia czytanie duŝego druku. Zamach stanu w Egipcie rządy przejmuje teokracja Opublikowany zostaje manifest Ekowojny ekstremistyczny odłam Greenpeace ogłasza w nim porzucenie pokojowych metod walki o ochronę przyrody, przejście do podziemia i zmianę nazwy na Greenwar. Green peace natychmiast oficjalnie się od tego odcina, ale deklaracja ma powaŝny negatywny wpływ na wizerunek organizacji. Następne lata przynoszą wiele zamachów na instalacje i personel korporacji niszczących środowisko naturalne. Wyniszczona Korea Północna bezwarunkowo przyłącza się do Południowej Powstaje Liga Muzułmańska początkowo jako federacja, a potem prawie jednolite organizacyjno-prawnie państwo oparte o szariat. Podpisanie układu NAFTA-2 przez Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanadę i po pół roku zaŝartych debat Quebec. Padają pierwsze propozycje integracji państw bloku NAFTA w celu lepszego konkurowania ze zjednoczoną Europą. Mitsubishi wprowadza do seryjnej produkcji samochód zasilany komórkami paliwowymi, wykonany w całości z materiałów biodegradowalnych. Samochody nie sprzedają się zbyt dobrze. Pierwsza komercyjna telewizja internetowa na duŝą skalę Zjednoczone Królestwo zmienia status na federację równoprawnych Anglii, Szkocji i Walii. Irlandia Północna zostaje przyłączona do macierzy, co wywołuje kolejną falę przemocy, tym razem ze strony protestanckich rojalistów. NASA wysyła sondę Kepler, która ma dokładnie zbadać kilka asteroid NEO, a następnie przelecieć przez Pas Asteroid znajdujący się między Marsem a Jowiszem. Rosja rozpoczyna dzierŝawienie terenów Syberii korporacjom i państwom. Konsorcjum Time Warner/AOL łączy się z American Express, tworząc de facto pierwszą megakorporację AEWA. Ukończenie międzynarodowej załogowej stacji kosmicznej Alfa Śmierć dolara dolar amerykański zostaje pierwszą w pełni elektroniczną walutą świata. Grupy separatystów i wolne milicje ogłaszają to zamachem na American Way of Life, konstytucję USA i wolność obywatelską. Konsorcjum Boeing-Exxon-Rockwell-Toyota we współpracy z NASA oficjalnie ogłasza rozpoczęcie projektu Thor, którego celem ma być sprowadzenie asteroidy Apophis z niebezpiecznej trajektorii. Umiera Jan Paweł II. Chińczycy wynoszą na orbitę pierwszy moduł stacji orbitalnej i oficjalnie rozpoczynają program księŝycowy Powstaje pierwsza turystyczna stacja kosmiczna orbitalny hotel Brightstar. Początek kosmomanii w Stanach Zjednoczonych groźba chińskiej ekspansji wznawia zainteresowanie przestrzenią kosmiczną w USA. Zjawisko IQ-bezrobocia znikają miejsca pracy dla robotników zastępowanych przez roboty. 18

19 Kalendarium Wejście w Ŝycie standardu AkTV zintegrowanej telewizji i telefonii na pla ormie internetowej. Powstaje NAF Federacja Ameryki Północnej, w której skład wchodzą Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada i Quebec. Milicje amerykańskie ogłaszają rozpoczęcie nieograniczonej wojny partyzanckiej przeciw rządowi NAF Korporacje Boeing, Exxon i Rockwell łączą się w megakorporację RISC Rocket Interna onal Space Consor um. Ostateczne przejście telefonii stacjonarnej w NAF i UE na standard AkTV Fuzja Microso u i Intela utworzenie megakorporacji Microso -Intel. Akcja policyjna w NAF wojsko, FBI i policje stanowe uderzają w wolne milicje, które stawiają zaciekły opór. Opinia publiczna NAF nie reaguje. Konflikt wkrótce przeradza się w wojnę domową, która ciągnie się ze zmienną siłą jeszcze przez kilka lat. Powstaje NetNa on załoŝona z inicjatywy Electronic Fron er Founda on i społeczności hackerskiej niedochodowa organizacja wspierająca oświatę komputerową, badania nad sztuczną inteligencją i przejawy Ŝycia w sieci, czyli społeczności sieciowe. Rusza pierwsza automatyczna fabryka na KsięŜycu. Wydobywane lokalnie minerały są przetapiane, zaś gotowych elementów uŝywa się do konstrukcji innych kopalni i fabryk na KsięŜycu, stacji kosmicznych, a takŝe do zasilania fabryk orbitalnych Projekt Thor owocuje pierwszą w historii zmianą trajektorii asteroidy. Nieoczekiwanym rezultatem jest wejście asteroidy Apophis na stałą, silnie ekscentryczną orbitę Ziemi. Spadek cen systemów eksperckich powoduje ich powszechną implementację. Wywołuje to protesty kadry technicznej niskiego szczebla, która traci miejsca pracy. Fuzja Microso -Intel i IBM powstaje megakorporacja IMI Kolejne nasilenie wojny partyzanckiej w NAF pojawiają się następne grupy domagające się uznania swoich praw, takie jak ekstremistyczne organizacje amerykańskich Indian. Aktywizja praktycznie eliminuje telewizję rozpowszechnianą drogą radiową oraz klasyczną telefonię stacjonarną na całym świecie Megakorporacje uzyskują status eksterytorialnych podmiotów prawa międzynarodowego, z moŝliwością przyznawania obywatelstw i reprezentacją w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Pierwsze trzy uznane przez ONZ megakorporacje to AEWA, RISC oraz IMI. Powstaje HAD Unia Wschodnioazjatycka, w której skład wchodzą Japonia i niedawno zjednoczona Korea. Akces zgłasza takŝe Tajwan, ale nie zostaje przyjęty z uwagi na obawę przed reakcją Chin. Powstaje Economical Studies Consor um, firma zajmująca się analizą i prognozowaniem ekonomicznym, korzystająca z pracy sztucznych inteligencji powiązanych z NetNa on NetNa on kupuje opuszczoną pla ormę wiertniczą na wodach eksterytorialnych Zatoki Meksykańskiej i przenosi tam swoje urządzenia. Początek prac nad osiedlem orbitalnym Se ler. Docelowo ma być ono domem dla półtora tysiąca ludzi NetNa on rozpoczyna w ONZ serię procesów i działań lobbingowych mających na celu uzyskanie statusu państwa. Fuzja Deutsche Telekom i France Télécom w Euro-Telecom czerwca Obcy rozpoczynają najazd od zniszczenia instalacji księŝycowych. 19

20 Kalendarium 2 lipca statki kosmiczne Obcych w pierwszym ataku na Ziemię niszczą setki satelitów telekomunikacyjnych, kilka satelitów bojowych, bazy Alfa i Brightstar oraz niedokończoną bazę Se ler. Na Ziemi wybucha panika, jedynie ONZ zachowuje resztki rozsądku. Pospiesznie zreformowana ONZ przyjmuje funkcję tymczasowego rządu światowego. 11 września Obcy po raz pierwszy atakują metropolię. Los Angeles płonie, dziesiątki tysięcy ofiar. Mobilizacja i utworzenie Armii Terrańskiej. W wyniku fuzji General Electrics, McDonnel-Douglas i ThyssenKrupp AG powstaje megakorporacja Defense Systems Group. Od razu zdobywa kilka ogromnych kontraktów na zaopatrzenie Armii Terrańskiej. Economical Studies Consor um łączy się z Ci group i przejmuje Barclays, stając się potęgą na rynku usług bankowych Powstaje UNACC United Na ons Alien Civilisa ons Commitee, ciało mające koordynować badania nad Obcymi i walkę z nimi. UNACC opracowuje Doktrynę Skupienia, w myśl której większość ludności świata ma zostać umieszczona w łatwych do obrony megamiastach, zaopatrywanych w Ŝywność i produkty przez enklawy. Doktryna ma wejść w Ŝycie natychmiast, w praktyce napotyka gigantyczny opór ludności i rządów większości państw. Powstaje Earth Defense niewielki oddział Armii Terrańskiej. W dalszym ciągu wojny przeistoczy się w osobną organizację mającą prowadzić działania zaczepne przeciw Obcym. Grupa ESC-Ci group-barclays przejmuje Lloydsa, zmienia nazwę na Net-Orbital Banking, Leasing & Economical Studies (NOBLES) i uzyskuje status megakorporacji Fala tsunami wywołana przez podmorskie trzęsienie ziemi uderza w Japonię. Dziesiątki tysięcy ofiar, kilka milionów ludzi traci dach nad głową. Początek implementacji AEGIS (Advanced Electronic Global Iden fica on System), ogólnoświatowego systemu ewidencji ludności integrującego istniejące lokalne systemy. Polską gałęzią systemu jest PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. NetNa on uzyskuje status państwa w duŝej mierze dzięki poparciu NOBLES Odkrycie pierwszej bazy Obcych na Ziemi. Opinia publiczna dowiaduje się o prawdopodobnym istnieniu agentów Obcych wśród ludzi. Ogólnoświatowy wybuch paniki, samosądy i pogromy. Uszczelnienie stref w megamiastach, całkowite zamknięcie enklaw produkcyjnych, blokada cywilnej komunikacji międzynarodowej. Kolejna fala zamieszek (tym razem głodowych) w niektórych mega - miastach. Pełna realizacja Doktryny Skupienia w megamiastach mieszka 80 proc. ludzkości Styczeń kampania zmasowanych ataków oddziałów ED na bazy Obcych na Ziemi. Część ataków kończy się sukcesem i przejęciem licznych wytworów techniki Obcych. Na całym świecie gwałtownie rozrastają się lasy zwłaszcza na Florydzie, w Brazylii, Wietnamie i Kongu. W Polsce przyrost lasów powoduje połączenie się puszcz Białowieskiej i Augustowskiej. Końcowa faza wojny przeniesienie walk w kosmos Ahmed ibn Ali zwany Ostatnim Imamem w święto Al-Hijra nawołuje do rozpoczęcia Świętej Wojny przeciw niewiernym z Północy i zjednoczenia muzułmanów. Przemówienie Ostatniego Imama wywołuje rewolty i rozruchy z udziałem wyznawców islamu na całym świecie. Muzułmanie przejmują władzę w Afryce Północnej, a państwa w ich władzy jednoczą się z Ligą Muzułmańską i zmieniają nazwę na Wielki Kalifat Arabski. Wielki Kalifat wspiera działanie partyzantek islamskich działających na terenie Europy Zachodniej. ED deklaruje usunięcie Wroga z Ziemi. Od tej pory walki toczą się wyłącznie w kosmosie. Konsolidacja Unii Europejskiej po okresie rozprzęŝenia. Polska kupuje od Rosjan obwód kaliningradzki. Uderzenie jądrowe Kalifatu niszczy Jerozolimę. Pierwsze uŝycie broni jądrowej przeciw ludziom od 1945 roku. 20

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata.

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Tym bardziej, że ogromna jest dynamika zmian jakich jesteśmy światkami w ostatnich kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Francuska armia w Mali zaczyna robić "w tył zwrot" 12 kwietnia 2013

Francuska armia w Mali zaczyna robić w tył zwrot 12 kwietnia 2013 Francja rozpoczyna zapowiadane wycofywanie swoich żołnierzy z Mali jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, w ubiegły wtorek, 9 kwietnia, wyjechało pierwszych stu żołnierzy armii francuskiej.

Bardziej szczegółowo

T: Cele zadania i organizacja

T: Cele zadania i organizacja T: Cele zadania i organizacja Obrony Cywilnej. Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA IV WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE RELIGII I KULTURY RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim zagadnień oraz form organizacji

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders Azja w stosunkach międzynarodowych dr Andrzej Anders Japonia współczesna Japonia jest jednym z nielicznych krajów pozaeuropejskich, które uniknęły kolonizacji w XIX w. Wraz z wzrostem mocarstwowości Japonii

Bardziej szczegółowo

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej. karta pracy nr 1 (część 3, grupa 1) kwiecień 1961 Gagarin lipiec 1958 NASA Nikt nie wiedział, czy Gagarin przeżyje tę misję. Sputnik1 wystrzelili na orbitę naukowcy ze Związku Radzieckiego. Amerykańscy

Bardziej szczegółowo

Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych

Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych Gniewomir Pieńkowski Funkcjonalne Obszary Analizy Problemu Kryzysu w Stosunkach Międzynarodowych Łódź 2014r. Skład, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt okładki: Wydawnictwo Locuples

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Życie młodych ludzi w państwie Izrael

Życie młodych ludzi w państwie Izrael III SPOTKANIE - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku Życie młodych ludzi w państwie Izrael 1. Powszechna służba wojskowa kobiet i mężczyzn (rola IDF w społeczeństwie); 2. Aktywność polityczna

Bardziej szczegółowo

1. Arabia przed Mahometem

1. Arabia przed Mahometem Świat islamu 1. Arabia przed Mahometem 2. Pojawienie się islamu Członkowie licznych plemion arabskich byli politeistami; ważną rolę odgrywała pielgrzymka do Mekki (tutaj tzw. Czarny Kamień w świątyni Al-Kaaba)

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Instytut Wschodni UAM moduł: Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Życie młodych ludzi w państwie Izrael

Życie młodych ludzi w państwie Izrael III SPOTKANIE - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku Życie młodych ludzi w państwie Izrael 1. Powszechna służba wojskowa kobiet i mężczyzn (rola IDF w społeczeństwie); 2. Aktywność polityczna

Bardziej szczegółowo

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Literatura do zajęć: Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz (red) Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne a energia odnawialna

Surowce energetyczne a energia odnawialna Surowce energetyczne a energia odnawialna Poznań 6 czerwca 2012 1 Energia = cywilizacja, dobrobyt Warszawa 11 maja 2012 Andrzej Szczęśniak Bezpieczeństwo energetyczne - wykład dla PISM 2 Surowce jako twarda

Bardziej szczegółowo

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 Wiek XIX i pierwsze dekady XX były dla Hiszpanii bardzo trudnym okresem licznych wojen domowych i rewolt. Z olbrzymiego niegdyś imperium kolonialnego pozostały jedynie

Bardziej szczegółowo

1.01. Kosmiczna mapa mieci 1.02.

1.01. Kosmiczna mapa mieci 1.02. 1. WPROWADZENIE 1.01. Kosmiczna mapa śmieci 1.02. Źródła zanieczyszczenia przestrzeni okołoziemskiej 1.03. Kolizje w kosmosie 1.04. Powroty kosmicznego złomu na Ziemię 1.05. Inne kolizje w kosmosie i powroty

Bardziej szczegółowo

Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE

Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE X: 2013 nr 3 Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE W latach 60. wybitny amerykański politolog Malcolm Kerr, znawca problematyki bliskowschodniej, wprowadził do obiegu naukowego termin arabska zimna wojna. W tym

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

A gdyby nie leciał z nami pilot?

A gdyby nie leciał z nami pilot? A gdyby nie leciał z nami pilot? Czy leci z nami pilot? źródło: zombie pilot flickr.com Założenie, które w zasadzie wszyscy przyjmujemy bardziej lub mniej świadomie jest takie, że rządzący wiedzą co robią.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ. Autor: Artur Brzeziński

Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ. Autor: Artur Brzeziński Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają podstawowe informacje na temat celów i struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 Szczyt Zrównoważonego Rozwoju 2015 2 3 Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Prawie miliard ludzi żyje za mniej niż 1,25 USD dziennie Głód Brak przychodów Prawo do własności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII

Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych

Spis treści. Wstęp. 3. Konkurencyjne perspektywy. Jak myśleć teoretycznie o stosunkach międzynarodowych Spis treści Wstęp 1. Ujęcia stosunków międzynarodowych Stosunki międzynarodowe w Ŝyciu codziennym Myślenie teoretyczne Formułowanie odpowiedzi Historia Filozofia Behawioryzm Ujęcia alternatywne Scalanie

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA III TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE TERRORYZMU Terroryzm: - jedna z form przemocy politycznej - politycznie motywowana przemoc skierowana przeciw celom

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH Wykład 4 KONFLIKT CYWILIZACJI Samuel Huntington SAMUEL HUNTINGON ZDERZENIE CYWILIZACJI, 1993, 1997 Ur. 1927 r., amerykański profesor Uniwersytetu Eaton, prezes

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY Witaj w podróży. Jest to podróż matematyczna oparta na historii mojej, Jamesa, która jednak nie wydarzyła się naprawdę. Kiedy byłem dzieckiem, wynalazłem maszynę -

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Naukowiec NASA zasugerował, że żyjemy w sztucznej rzeczywistości stworzonej przez zaawansowaną obcą cywilizację

Naukowiec NASA zasugerował, że żyjemy w sztucznej rzeczywistości stworzonej przez zaawansowaną obcą cywilizację Naukowiec NASA zasugerował, że żyjemy w sztucznej rzeczywistości stworzonej przez zaawansowaną obcą cywilizację Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że nasza rzeczywistość nie jest tak realna jak wydaje

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas na ENELOOP

Nadszedł czas na ENELOOP Nadszedł czas na ENELOOP Wszyscy znamy problemy jakie stwarzają konwencjonalne akumulatorki z moŝliwością ładowania. W przeciwieństwie do baterii jednorazowych moŝna je ładować ponownie kiedy energia zawarta

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza Aktualna sytuacja geopolityczna Robert Brzoza 1 2 http://www.understandingwar.org 3 http://www.understandingwar.org Strategia ISIS Krzyżyk lokalizacja jednej lub większej liczby guwernii. Brąz teren wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla osób chcących poszerzyć wiedzę o pracy zmianowej.

Poradnik dla osób chcących poszerzyć wiedzę o pracy zmianowej. Aleksander Nowak PRACA ZMIANOWA Poradnik dla osób chcących poszerzyć wiedzę o pracy zmianowej. Copyright 2013 Aleksander Nowak ISBN: 978-83-272-3968-6 Poznań 2013 r. Wydanie I 2 Spis treści Od Autora...

Bardziej szczegółowo

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin Mao Tse-tung Dwojaki los Chin http://maopd.wordpress.com/ Przemówienie Towarzysza Mao Tse-tunga z okazji otwarcia VII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wygłoszone 23 kwietnia 1945 roku. Maoistowski Projekt

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Światłowód w małej firmie testujemy go od roku

GSMONLINE.PL. Światłowód w małej firmie testujemy go od roku GSMONLINE.PL Światłowód w małej firmie testujemy go od roku 2018-01-23 Światłowód w ofercie Orange zwykle prezentowany jest jako rozwiązanie dla nowoczesnych rodzin, które chcą korzystać z szybkiego internetu,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ Podczas klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w państwie Należy brać pod uwagę aspekty Polityczne Militarne Ekonomiczne Społeczne Zasięg i znaczenie możliwych następstw dla bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia w sieciach komputerowych

ZagroŜenia w sieciach komputerowych ZagroŜenia w sieciach komputerowych Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego 02.03.2006 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa jaroslaw.sajko@man.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPIN SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949)

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) PRAWO LOTNICZE ŹRÓDŁA Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) Porozumienie w sprawie wykonywania międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji.

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. SZKOCJA ZMIENIA SIĘ NOWY POCZĄTEK. Szkocki parlament uzyskuje nowe uprawnienia. Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. Uczynią Holyrood jednym z najpotężniejszych

Bardziej szczegółowo

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność

Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność Polska i Irlandia Wspólne doświadczenia w walce o wolność DominikaSiejkowskaklasa II c IRLANDIA Irlandia była pod panowaniemangielskimprzez 750 lat, od złożenia hołdu lennegohenrykowi II z dynastiiplantagenetóww1171r.

Bardziej szczegółowo

cofnąłby się bez elektryczności o kilkaset lat.

cofnąłby się bez elektryczności o kilkaset lat. W swoim znakomitym dokumencie o internecie, Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci, reżyser Werner Herzog porusza ciekawy temat rozbłysku słonecznego, który w początkach elektrycznej nowoczesności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument DWA ŚWIATY BOGACTWO I NĘDZA W WIELKIM MIEŚCIE KAIR, miasto na styku światów القاهرة Kair to położona nad Nilem stolica

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca NAUCZYCIEL: DOROTA BARCZYK WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE III B G SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Spory i konflikty międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod MK_6 Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BBC WORLD SERVICE GLOBESCAN INCORPORATED PIPA - THE PROGRAM ON INTERNATIONAL POLICY ATTITUDES CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 OŚRODEK INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP. Opracował: Krzysztof KACZMAR ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA RP Opracował: Krzysztof KACZMAR 1 BEZPIECZEŃSTWO jednostka, grupa społeczna, organizacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swego istnienia lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat obronności kraju. Październik 2014 roku

Opinie Polaków na temat obronności kraju. Październik 2014 roku Opinie Polaków na temat obronności kraju Październik 2014 roku Podsumowanie (1/2) Co trzeci badany (38%) uważa, że w ciągu najbliższych 10-lat może dojść do wybuchu konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem

Bardziej szczegółowo