idee fixe Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "idee fixe Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0"

Transkrypt

1 Witold Witaszewski Łukasz Komuda Leszek Karlik Maciej Grzeszczuk wersja 1.0

2 Znane takŝe jako: IF będzie na luty... Ale nie wiadomo, którego roku A zdąŝycie przed Duke Nukem Forever? IF? Miał kiedyś być taki system... Autorzy: Witold Witaszewski (koncepcja świata, koordynator produkcji, krwawy pot i ataki zwątpienia) Łukasz Komuda (historia świata, geopolityka) Leszek Leslie Karlik (nitpicker, gearhead i mechanik kwantowy) Maciej krap Grzeszczuk (sprzęt, uwagi, mapy, broń, uwagi, testy, komputery, testy, uwagi...) Krzysztof Tarhim Ziętara (Aglomeracja Bydgosko-Toruńska) Janusz Alex Urbanowicz (Aglomeracja Bydgosko-Toruńska, konsultacje fizyczne i nie tylko) Maciej Zefir Starzycki (nitpicking, betates ng) Kaja kya Mikoszewska (jeszcze nie skończyłam) Playtesterzy: Aleander, Alex, Alien (Aśka), Ama, Artur, Damian, Domin, Dominik Maria de Laurans, Dorotka, ducky, Dzikus, em, El a, eł, Havoc, Ingwar, Jarecki, Kędzior, Kender, Kozzy, krap, Kur s, Leslie, MaFa, Magda Fabrykowska, Marcin Miduch, Marciniak, Mariusz, Michał Anioł, Michał Młotek, Misiek, Młody-Kaczorowski, MSZ, Olo, Ovi, Patryk, Piotr Adamiak, Piotr Wasilewski, Piotrek Leszczyński, Przemek Majtyka, Pumbaa/Maskotka, Rafd, Robson, Ryszard Janiszewski, Saddie, Sławek Uliasz, Socha, Szary, Tarhim, Thanatos, Uksiu, Witaszewski, Wojtas, Zefir, Zośka oraz na pewno mnóstwo ludzi, o których zapomnieliśmy, ale jesteśmy im wdzięczni. Testowaliśmy go ponad dziesięć lat, musi być dobry! Crea ve Commons 2011 CC BY-NC-SA 3.0 2

3 Wstęp Wstęp Co to za system i czemu mam go czytać? W idee fixe z załoŝenia gra się ulicznym cwaniakiem usiłującym przeŝyć (i zarobić) w pękniętym, zdemolowanym wojnami świecie totalitarnego nadzoru w połowie XXI wieku. Akcja dzieje się w Polsce kraju absurdu, syfu, rozkładającego się moherowego katolicyzmu, na obrotowym przedmurzu między Wschodem a Zachodem. Idee fixe jest światem pozornie poukładanym, ale pchanym przez niewidoczne siły do kolejnej drastycznej zmiany, być moŝe katastrofalnej. W idee fixe mieszają się trzy główne składniki: technototalitaryzm, teorie spiskowe i polski lokalny smrodek. Proporcje zaleŝą od Mistrza Gry. Brzmi ciekawie? Czytaj dalej. Źródła W podręczniku zawarliśmy mnóstwo informacji, ale inne źródła mogą pomóc w uchwyceniu klimatu. Planującym granie w idee fixe lub prowadzenie kampanii polecamy: Filmy Ghost In The Shell (1995, reŝ. Mamoru Oshii) Klimat bliskiej przyszłości, zatłoczonych megamiast, no i pracy w jednostce specjalnej policji złoŝonej głównie z borgów. Spojrzenie z drugiej strony barykady. Teoria spisku ( Conspiracy Theory, 1997, reŝ. Richard Donner) Połączenie tajemnicy, spisków i technologii wykręca w precel Ŝycie zupełnie zwyczajnego człowieka. W mgnieniu oka ( Split Second, 1992, reŝ. Tony Maylam i Ian Sharp) Twardy gliniarz w Londynie powoli niszczonym przez wodę spotyka Coś Innego. Wielkie spluwy, horror i szaleni protagoniści to często zdarza się w idee fixe. Wróg publiczny ( Enemy of the State, reŝ. 1998, Tony Sco ) Zbieg okoliczności wystawia zupełnie zwyczajnego człowieka na celownik tajnych słuŝb. Znakomita rzecz dla chcących zrozumieć, co mamy na myśli, mówiąc o totalitarnym aparacie nadzoru. Oni Ŝyją ( They live!, 1988, reŝ. John Carpenter) Kompletnie pojechana teoria spisku; bezcenny moment, w którym główny bohater odkrywa, Ŝe albo kompletnie zwariował, albo świat zupełnie nie jest taki, jak sądził. Komiksy Breakoff, Overload (Adler, Piątkowski) Polska XXI wieku z Ŝabiej perspektywy Ŝycia na ulicy. Lektura obowiązkowa. 100 naboi ( 100 Bullets, Azzarello, Risso) Przegranego człowieka ulicy odwiedza anioł z walizką pełną pieniędzy, nienamierzalnym pistoletem i niezbitymi dowodami wskazującymi na ludzi, przez których bohater wylądował na dnie. Oczywiście robi to z czystego altruizmu... KsiąŜki Hal ng State (2007, Charles Stross) Komputerowy przewał na wielką skalę w świecie piętnaście minut od teraz. Plus gry MMORPG, totalnie usieciowiona policja oraz rzeczywistość wspomagana. Li le Brother (2007, Cory Doctorow) Przypadkowy przechodzień kontra totalitarna machina nadzoru i bezpieczeństwa wewnętrznego. Lektura obowiązkowa. Dostępna za darmo (na licencji Crea ve Commons), moŝesz od razu ściągnąć ją i przeczytać. Zamieć ( Snow Crash, 1992, Neal Stephenson) Mikropaństwa, hakerzy, spiski na ogromną skalę, mafie-jako-państwa i rozprzestrzenianie broni masowego raŝenia posunięte do absurdu. 3

4 Świat AD 2045

5 Historia XXI wieku Historia XXI wieku PoniŜszy tekst to rozdział Historia najnowsza pochodzący z podręcznika do historii dla szkół podstawowych. Podręcznik ten przeznaczony był do prowadzenia zajęć wychowania patriotycznego, ale został odrzucony przez komisję Ministerstwa Edukacji z uwagi na prezentowanie wydarzeń historycznych w nieodpowiednim świetle oraz ich tendencyjny wybór. Po takim werdykcie tekst podręcznika został przez autorów umieszczony w Internecie, gdzie szybko obrósł licznymi komentarzami. Podręcznik 'Historia' autorstwa Marcinkowskiego i Kuźnierczyka to odwaŝne, bezkompromisowe i wysoce merytoryczne podsumowanie wydarzeń ostatniego półwiecza przedstawione w sposób łatwy do przyswojenia dla przeciętnego ucznia... JT, Gazeta.pl Marcinkowski i Kuźnierczyk słuŝą interesom technokratycznej burŝuazji, podsuwając uczniom przetworzoną papkę wciskaną ogłupianym społeczeństwom Zachodu. Ich podręcznik nie powinien zostać dopuszczony do naszych szkół. Nie dajmy ogłupiać naszych dzieci! Apel na wave.radiomaryja.pl Ot, dwóch gości napisało podręcznik dla szkoły podstawowej, opierając się głównie na tym, co im wyguglały systemy eksperckie, ale mieli pecha podpaść PKK, to im nie dopuszczono publikacji do obrotu. To podręcznik do szkoły podstawowej, jest w nim pełno błędów merytorycznych, przekłamań i wybielania historii. Spodziewaliście się czegoś innego? anonimowa recenzja na wave.dyskusje.o.historii.pl Lata Sprawiedliwego Rozwoju ( ) Świat po zimnej wojnie zmiany polityczne W zaleŝności od długości wektora zmian gospodarczych i politycznych cięŝar mentalności społeczeństwa oraz jego lęki i frustracje doprowadzają do degeneracji systemu i patologii społecznej. Dlatego nie da się łatwo przeskoczyć z systemu monarchii absolutnej do welfare state. Ewolucja społeczeństwa w kierunku bardziej efektywnych gospodarczo systemów jest kosztowna, długotrwała i szalenie trudna jeśli nie niemoŝliwa do kontrolowania. Arno G. Caminar, wybitny socjolog początku XXI wieku, filozof i wizjoner Wbrew powszechnie uŝywanej nazwie ten okres historyczny nie był czasem powszechnego wzrostu szczęśliwości i niezakłóconego rozkwitu. Koniec zimnej wojny miał takŝe swoje negatywne skutki. Odzyskanie suwerenności przez państwa wasalne Związku Radzieckiego, a takŝe rozpad tego ostatniego na republiki, wywołało przejściową destabilizację znacznej części świata. Konieczność dostosowania się do reguł wolnego rynku spowod owała ostry kryzys w wielu do tej pory stabilnych gospodarkach. Wiele byłych państw bloku socjalistycznego doświadczyło lokalnych konfliktów na tle religijnym i etnicznym, które nie ułatwiały opanowania sytuacji. Sama Rosja, do niedawna supermocarstwo, cięŝko zniosła pierwsze lata demokracji i gospodarki rynkowej. Symbolem zapaści państwa stała się stacja kosmiczna Mir jej kolejne awarie, nieskuteczny program ratowania, wreszcie niekontrolowane zej ście z orbity i wejście w atmosferę nad Oceanem Spokojnym w 1999 roku przypominają losy Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Nieprzystosowane do wymogów współczesnego świata postkomunistyczne państwo chwiało się w posadach, a w próŝnię powstałą w miejscu niesprawnych instytucji państwowych wchodziła zorganizowana przestępczość. Mimo pleniącej się korupcji, przestarzałego i zdewastowanego przemysłu oraz wszechobecnej zorganizowanej przestępczości, pod koniec pierwszej dekady stulecia Federacja Rosyjska wraz z postradzieckimi republikami Środkowej Azji pomału zaczęła dźwigać się z cywilizacyjnej zapaści. Stało się tak głównie dzięki bogatym złoŝom ropy na owej i gazu ziemnego, za urobek z których hojnie płacił spragniony energii Zachód. Dodatkowym źródłem dochodów była takŝe dzierŝawa bogatych w surowce terenów Syberii. Eksploatacją bogactw naturalnych zajęły się korporacje, głównie dalekowschodnie. Zakończenie zimnej wojny wpłynęło teŝ na los krajów Trzeciego Świata, szczególnie państw afrykańskich. Skończyła się epoka interwencji, małych wojen i walk o wpływy. Małe państwa, uwolnione od roli pionków w grze mocarstw, zyskały szansę ułoŝenia swoich wewnętrznych i zewnętrznych spraw wedle własnej woli. W wielu z nich u steru stanęli ludzie nieprzeŝarci korupcją, dbający o coś więcej niŝ własne interesy. Niektóre państwa stanęły w ogniu krwawych konfliktów etnicznych, jednak Afryka jako całość zanotowała stały, znaczący wzrost gospodarczy. Pomni kolonialnej eksploatacji przywódcy krajów afrykańskich starali się zadbać o korzystny dla swych państw podział zysków z zasobów naturalnych, a takŝe rosnącej pomału produkcji przemysłowej. Od początku nowego stulecia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej moŝna było dostrzec znaczny wzrost znaczenia ekstremizmu islamskiego. Państwa strategicznie waŝnej Zatoki Perskiej stały się areną waśni religijnych, głównie między sunnickimi i szyickimi odłamami islamu. Islamistyczne ugrupowania polityczne zdobywały takŝe władzę w kolejnych państwach regionu, co poskutkowało rychłym zejściem ze ścieŝki demokracji i neutralności światopoglądowej. Kulminacją tych tendencji było powstanie w 2007 roku Ligi Muzułmańskiej państwa oficjalnie głoszącego doktrynę panislamizmu, czyli zjednoczenia wszystkich 5

6 Historia XXI wieku wyznających Allaha ludów świata. Powstała z połączenia Arabii Saudyjskiej i Egiptu Liga była jednoznacznie wroga zarówno świeckiemu Irakowi, jak i sunnickiemu Iranowi, nie wspominając o Izraelu. Zamachy terrorystyczne, kolejne paroksyzmy wojny irackoirańskiej, masakry szyitów i sunnitów, przewroty i kontrprzewroty wojskowe destabilizowały rejon Zatoki Perskiej praktycznie do lat dwudziestych. Ekstremiści nie skupiali jednak uwagi na regionie głównym celem ich gniewu pozostały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Reformy polityczne w Chinach umoŝliwiły szybki rozwój gospodarczy kraju. Wprowadzone przez Deng Xiaopinga zmiany oficjalnej linii par i przewidywały zachowanie a nawet wzmocnienie kontroli par i nad Ŝyciem politycznym kraju połączone z odejściem od centralnego planowania na rzecz gospodarki rynkowej. W Chinach powstawały specjalne strefy ekonomiczne, w których zachodnie firmy budowały fabryki i główne siedziby, korzystając z liberalnych przepisów podatkowych i kompletnego braku poszanowania praw pracowników. Wbrew opiniom zachodnich specjalistów utoŝsamiających wolny rynek z demokracją, system okazał się trwały, podnosząc stopę Ŝycia mieszkańców Chin (szczególnie okolic specjalnych stref ekonomicznych) przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej kontroli nad mediami, Ŝyciem politycznym i społecznym. Korporacje zachodnie, a później takŝe rodzime nie mogły sobie pozwolić na pominięcie rynku złoŝonego z prawie półtora miliarda ludzi gotowych kupić kaŝdy podsuwany im produkt. Sukces chińskiej polityki sprawił, Ŝe inne państwa regionu (głównie Wietnam) zaczęły ją naśladować. Wkrótce strefy ekonomiczne wyrosły wzdłuŝ całego wybrzeŝa Morza Południowochińskiego, a wraz z ich rozwojem postępował podział krajów na bogatą, dobrze rozwiniętą część przybrzeŝną i biedny, zacofany interior. Ogólnoświatowe tendencje Pierwsze dwadzieścia lat XXI wieku upłynęło pod znakiem sprzecznych tendencji separatystycznych i zjednoczeniowych. Separatyści, popierani przez opinię publiczną i szermujący hasłami prawa narodów do samostanowienia, w wielu przypadkach wywalczyli autonomię lub niepodległość (autonomia Katalonii, przejście Włoch i Wielkiej Brytanii na ustrój federacyjny, secesja Quebecu). Powstałe w ten sposób państwa często są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania ani nie są uznawane przez społeczność międzynarodową. Jest to szczególnie widoczne na Zakaukaziu. Powstałe tam państewka mimo narodowego sztafaŝu nie róŝnią się zbytnio od prowincji Rosji i tak jak one są kontrolowane przez zorganizowaną przestępczość. Ruchy separatystyczne nader często powstawały w ramach reakcji na tendencje zjednoczeniowe taki rodowód ma autonomia Kraju Basków, a takŝe nieudane referenda secesyjne w Teksasie i Kalifornii. Tendencje zjednoczeniowe, inicjowane i wspierane przez polityków, owocują powstaniem wielkich bloków gospodarczych: zjednoczonej Unii Europejskiej, Federacji Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada i Quebec, Meksyk), Unii Wschodnioazjatyckiej (Japonia i Korea). Pojawiają się one w odpowiedzi na otwarcie nowych rynków oraz ostrą konkurencję ze strony rosnących w siłę wielonarodowych korporacji. Powstanie megakorporacji AEWA (w wyniku fuzji Warner/AOL z American Express) otworzyło drzwi dla dalszych działań tego typu. Wkrótce potem powstały dwa następne wielkie konsorcja RISC (połączenie Boeinga, Rockwella i Exxona) oraz IMI (Intel-Microso -IBM). W wyniku intensywnego lobbingu megakorporacje uzyskały status podmiotów prawa międzynarodowego. Postęp naukowo-techniczny Początek nowego wieku przyniósł ogromny rozwój technologii cyfrowej i sieci komputerowych. Internet awansował do roli globalnego medium, kreując z sukcesem wizję świata bez granic. Powstanie i wdroŝenie standardu AkTV rewolucyjnego połączenia telewizji, telefonii i sieci informatycznej odmieniło świat. Sieć stała się głównym środkiem zdalnej komunikacji, łącząc wszystkich i wszystko: zespoły naukowe, korporacje, zwykłych ludzi. Postęp w technologii przetwarzania informacji umoŝliwił stworzenie pierwszych systemów eksperckich pierwszy z nich, Heron I (obwołany natychmiast przez media sztuczną inteligencją ), powstał w 2002 roku. Dzięki rozwojowi mikrotroniki wszechobecne komputery zmniejszały się, a ich wydajność rosła. Upowszechnienie dostępu do sieci i komputerów umoŝliwiło wirtualizację operacji finansowych i stopniowy zanik fizycznych pieniędzy, tzw. gotówki. Pierwszą w pełni elektroniczną walutą został dolar amerykański. Rozwój techniki nie ograniczał się do technologii obliczeniowych w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku opracowano szereg nowych materiałów będących dziś elementami codziennego Ŝycia. W tym okresie powstały plas ki biodegradowalne (rozkładające się bez śladu w pięć lat, a nie siedemdziesiąt) czy polimery o zmiennym kolorze. WdroŜono takŝe metody przemysłowej produkcji fullerenów i arachnowłókien, uŝywanych dziś praktycznie wszędzie, gdzie potrzebna jest duŝa wytrzymałość mechaniczna. Na przykład w kamizelkach kuloodpornych. KissKissBangBang, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Jednak największy postęp dokonał się w technologiach medycznych. Rozwój transplantologii umoŝliwił przeszczepy w zasadzie dowolnych organów oprócz centralnego układu nerwowego, a nowoczesna kriogenika pozwala przechowywać tkanki do przeszczepów niemal dowolnie długo. W 2005 roku ma miejsce pierwsze udane klonowanie człowieka. Medycyna znajduje remedia na znaczną część chorób poza AIDS i rakiem większość jest juŝ wyleczalna. Tak, poza AIDS, rakiem, wciąŝ nowymi szczepami odpornymi na antybiotyki, Troisiemmem-Chowem, zespołem Dujarda i innymi chorobami prionowymi... Skąd oni to wzięli, z ulotek AustraliTech Pharmaceu cals? Doktor Potwór, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 6

7 Historia XXI wieku Genetyka i inŝynieria genetyczna pozwalały przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia chorób dziedzicznych u dzieci, tworzyć transgeniczne, odporne na trudne warunki rośliny, prowadzono takŝe pierwsze prace nad terapią genową na obciąŝonych dziedzicznie zarodkach. Dostęp do nowoczesnych technologii medycznych ograniczały jednak ich koszty. Wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły znaczącą i coraz większą część budŝetów zarówno państw, jak i zwykłych ludzi. Podbój kosmosu Początek XXI wieku to takŝe wzrost zainteresowania przestrzenią kosmiczną. Postęp technologiczny sprawił, Ŝe eksploracja kosmosu przestała być horrendalnie drogim przedsięwzięciem dostępnym dla bogatych krajów. Do gry mogły włączyć się korporacje i bogacze. Pierwsze suborbitalne loty komercyjne wywiozły Ŝądnych wraŝeń turystów ponad atmosferę. Ukończona w 2008 roku międzynarodowa naukowa stacja orbitalna Alfa udostępniła miejsca wszystkim, którzy byli w stanie zapłacić niebagatelną kwotę za pobyt. Wkrótce na orbicie powstał pierwszy kosmiczny hotel brytyjskie konsorcjum ukończyło w 2010 roku stację Brightstar. W kosmos pchały ludzi nie tylko ciekawość i Ŝądza przygody. Istotną przyczyną wzrostu zainteresowania było takŝe zagroŝenie trajektoria odkrytej u schyłku XX wieku asteroidy Apophis przebiegała niebezpiecznie blisko Ziemi, groŝąc kolizją w 2036 roku. Celem rozpoczętego w 2009 roku programu Thor było odchylenie Apophis z potencjalnie niebezpiecznej orbity. Bezzałogowa misja będąca wspólnym dziełem NASA i kilku korporacji miała nieoczekiwany wynik asteroida weszła na stałą orbitę wokół Ziemi. Nieoczekiwany? Bez Ŝartów. Odchylenie asteroidy jest o rząd wielkości mniej skomplikowane technicznie niŝ precyzyjne osadzenie jej na nowej, ustalonej z góry orbicie. Nawet tak ekscentrycznej jak obecna orbita Apophis. To musiało być zaplanowane od początku pytanie tylko, czy przez NASA, czy przez RISC. Syn Hermaszewskiego, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Sytuacja została szybko wykorzystana przez koncern RISC powstały z firm stojących za projektem Thor wkrótce na powierzchni asteroidy osadzono automatyczną przetwórnię minerałów. Stała się ona źródłem tanich materiałów budowlanych dla stacji kosmicznych. PosłuŜyły one między innymi do budowy bazy naukowej na KsięŜycu. Prócz kosmicznego hotelu i stacji Alfa powstało takŝe kilka innych stacji, głównie badawczych. Oczywiście nieprzerwanie umieszczano na orbicie wciąŝ nowe satelity, przede wszystkim telekomunikacyjne. A takŝe szpiegowskie i podobno bojowe. Plotka głosi, Ŝe Izrael umieścił na stałej niskiej orbicie przynajmniej paręnaście swoich głowic atomowych, gotowych do zdeorbitowania prosto na główne miasta Ligi Muzułmańskiej. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Symptomy i przyczyny kryzysu epoki Lata Sprawiedliwego Rozwoju to nazwa nadana mocno na wyrost przez historyków współczesnych. W rzeczywistości sprawiedliwy rozwój był raczej poboŝnym Ŝyczeniem. Postępujący wzrost poziomu Ŝycia w krajach rozwijających się zaspokajał jedynie elementarne potrzeby: dostęp do wody, Ŝywności i schronienia a i to nie zawsze. Na całym świecie, takŝe w krajach dobrobytu, zauwaŝalne było rosnące rozwarstwienie społeczeństw. Pogłębiała się przepaść między Ŝyjącymi w luksusie przedstawicielami klas wyŝszych a próbującą wiązać koniec z końcem klasą niŝszą. Przedstawiciele elit najlepiej wykształceni, doświadczeni, dysponujący kapitałem i poparciem lobbystów praktycznie zmonopolizowali dostęp do władzy. Polityka w rozwiniętych, demokratycznych państwach świata upodobniła się do anglosaskiego systemu dwupartyjnego, co cztery lata dając społeczeństwom wybór między dwoma prawie identycznymi kandydatami prezentującymi prawie identyczne programy. Rosło rozczarowanie demokracją i przekonanie o niemoŝliwości przeprowadzenia zmian metodami politycznymi. Napięcie rosło takŝe w stosunkach między pracownikami a wielkimi koncernami łamiącymi niejednokrotnie prawa zatrudnionych. Przenoszenie stanowisk pracy do tanich krajów i wywołane tym redukcje powiększały rzesze bezrobotnych. W pogoni za zyskiem korporacje wykorzystywały wszelkie metody minimalizowania kosztów własnych, unikając odpowiedzialności dzięki matactwom i kruczkom prawnym. Coraz częstsze były teŝ starcia między korporacjami szpiegostwo przemysłowe, sabotaŝe i kompromitujące przecieki do prasy stawały się powoli normą. Zabezpieczające się przed takimi działaniami firmy inwestowały w ochronę swoich siedzib, stawianych na połaciach wydzierŝawionego i w przypadku megakorporacji coraz częściej eksterytorialnego terenu. Pojawiły się firmy oferujące kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa, czyli w istocie korporacyjne siły paramilitarne do wynajęcia. Kolejną przyczyną niechęci wobec korporacji był ich intensywny lobbing w sprawie praw patentowych i dotyczących własności intelektualnej. Broniąc się przed plagą piractwa i innych naruszeń praw autorskich, korporacje Ŝądały poszerzenia zakresu obowiązywania prawa autorskiego i patentowego oraz forsowały wprowadzenie mechanizmów utrudniających naruszanie prawa własności intelektualnej. Mechanizmy takie wprowadzono w kilku krajach i wprawdzie ograniczyły one liczbę przypadków kradzieŝy dóbr intelektualnych, jednak wśród legalnych uŝytkowników nie cieszyły się popularnością ze względu na niewygody, jakie powodowały. Fak, ale bełkot! A co z patentami na modyfikacje genetyczne, w wyniku których masz do wyboru albo mieć dziecko z zespołem Downa, albo zawierające opatentowany materiał będący własnością firmy Monsanto? A co z lekami powstrzymującymi rozwój AIDS, na które stać pół procenta chorych w Afryce, bo Pfizer-Genetek sprzedaje tylko swoje, 7

8 Historia XXI wieku opatentowane, i ściga producentów leków generycznych? A co z ochroną własności intelektualnej, dzięki której przed wejściem do kina cię prześwietlają, Ŝebyś na pewno nie przemycił telefonu, którym na pewno chcesz nagrać film? To mają być niewygody? Chyba ich --wycięte przez moderatora--. MickeyIsPublicDomain, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Konflikty etniczne i religijne, wrogość krajów biednego Południa do zindustrializowanej, bogatej Północy, ogromne niezadowolenie społeczne czynniki te spowodowały wzrost znaczenia ruchów ekstremistycznych i rozmaitych dziwacznych ugrupowań politycznych. Wszelkiej maści ekstremiści, lewacy i islamiści sięgali po urozmaicone środki wyrazu od stosunkowo niegroźnych manifestów politycznych w Internecie aŝ po zamachy terrorystyczne, często skutkujące tysiąmi ofiar. Zamachy z kolei powodowały nasilenie państwowej kontroli nad obywatelami, co w państwach demokratycznych dodatkowo rozpalało niepokoje społeczne. Lata Sprawiedliwego Rozwoju nie były okresem sielanki, stały się jednak czasem ciepło wspominanym przez pokolenie, które zmierzyło się z wojną totalną, rozpaczą i chaosem. Dla wielu ludzi będą minionym i na wpół zapomnianym złotym wiekiem. Wojna z Obcymi ( ) Nie rozumiemy Obcych. Ich brak konsekwentnej strategii i niezrozumiałe posunięcia spędzają nam sen z powiek. Bóg tylko wie, czy niszcząc ostatniego najeźdźcę naprawdę obronimy nasz świat. Być moŝe ta wojna jest przegrana od samego początku. Gramy w grę, której zasad kompletnie nie rozumiemy. gen. William S. Mullahey, dowódca Armii Terrańskiej na obszarze Ameryki Północnej, wypowiedź na krótko przed degradacją i samobójstwem Świat od połowy XX wieku miał do czynienia z relacjami na temat niewyjaśnionych zjawisk określanych wspólnym mianem UFO Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Zagadnienie UFO spychano na margines, składając je na karb złudzeń optycznych, mistyfikacji i masowych histerii. Trudno było uwierzyć w moŝliwość pokonania międzygwiezdnych odległości przez zaawansowaną cywilizację, mało prawdopodobne wydawało się zgłaszane przez naocznych świadków znaczne podobieństwo Obcych do ludzi. Niegodne uwagi były takŝe rewelacje podejrzanej proweniencji badaczy głoszących, Ŝe kontakty między pozaziemską inteligencją a mieszkańcami naszej planety trwają od dawna. Te rozsądne wyjaśnienia załamały się wobec niezaprzeczalnego, namacalnego, wrogiego kontaktu z Obcymi. PrzecieŜ wszystkie te mało prawdopodobne tezy sprawdziły się w praktyce. Obcy przybyli z innego układu gwiezdnego. Obcy byli znacząco podobni do ludzi. Co więcej niektóre relacje z lat pięćdziesiątych najwyraźniej opisują znanego nam Wroga. Zastanawiające, nie? Ale bardziej zastanawia mnie, dlaczego ED się tym nie interesowała. Hangar 18, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Interesowało. Poczytaj sobie o Dziale Studiów i Analiz jeśli uda ci się o nim cokolwiek znaleźć. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Pierwszy kontakt. Panika 22 czerwca 2018 r. światowe media podały wiadomość o utracie kontaktu radiowego z bazą naukową na KsięŜycu. 22 czerwca. Letnie przesilenie. Zbieg okoliczności? Moonite, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Wysłany ze stacji Alfa pojazd bezzałogowy na krótko przed utratą łączności przekazał obrazy instalacji startych z powierzchni KsięŜyca. Początkowo jedynym komentarzem do prezentowanych w aktywizji zdjęć były wypowiedzi ekspertów na temat roju meteorów, który miał kompletnie zniszczyć bazę. Przeoczenie roju przez satelity systemu NEAR-Shield pomijano milczeniem. Przez sieciowe tabloidy przewinęło się kilka sensacyjnych artykułów obarczających odpowiedzialnością za zniszczenie bazy tajemniczą pozaziemską cywilizację. Miała ona jakoby rozpocząć tym aktem kampanię eksterminacji Ziemian, którą poprzedziło blisko siedemdziesiąt lat rozpoznania. Artykuły te stały się wiele lat później obiektem zainteresowania historyków. I nie tylko historyków ale podobno nikomu nie udało się odnaleźć autorów tych artykułów. Nawet Earth Defense. anonimowa wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 29 czerwca satelita NEAR-Shield zarejestrował nadlatujące zza orbity Marsa manewrujące obiekty rozmiaru planetoid. 2 lipca obiekty dotarły w pobliŝe Ziemi i zaatakowały. Ich celami były stacje kosmiczne Alfa, niedokończone osiedle Se ler i kilkaset satelitów telekomunikacyjnych. Po ataku obiekty oddaliły się w kierunku Pasa Asteroid. Świat wpadł w panikę. Domorośli prorocy wieszczyli koniec świata, astrolodzy przepowiadali nieuniknioną zagładę wynikłą z koniunkcji planet, cyniczni oszuści i naciągacze zarabiali krocie na schronach przeciw kosmitom i innych cudownych receptach, kościoły pękały w szwach od przeraŝonych wiernych, a kostnice od samobójców. Szerzyło się przekonanie o nieuchronności zniszczenia Ziemi przez zaawansowanych technologicznie Obcych. Łącznie ofiarą rozpaczliwej paniki padło niemal trzy miliony ludzi. 8

9 Historia XXI wieku Mobilizacja. Pierwszy rok wojny Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy byli w stanie nakłonić ludzkość do mobilizacji. Jednym z nich był zastępca sekretarza generalnego ONZ, Eliasz Levi Barbane. W orędziu wzywał ludzkość do zjednoczenia, porzucenia swarów w imię wyŝszego celu i wspólnego wysiłku dla ocalenia całej rasy przed zagładą. Bezpośrednim efektem dramatycznego apelu Barbane a było przekazanie pod tymczasową kuratelę ONZ satelitów bojowych. Skąd się wzięły te satelity, hmm? O ile pamiętam, w 2018 roku układ o zakazie militaryzacji przestrzeni kosmicznej był jak najbardziej w mocy. Or Tillery, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Ich pospieszne zrekalibrowanie pozwoliło na zapewnienie Ziemi przynajmniej podstawowych środków obronnych. Inne apele Barbane a, w szczególności ten o konieczności powszechnego podporządkowania się decyzjom ONZ, spotkały się z mieszanym przyjęciem. Nie wszystkie państwa zgodziły się na częściowe zawieszenie suwerenności, o którym mówił Barbane, choć wszystkie zadeklarowały gotowość poparcia inicjatyw ONZ. Ta błyskawicznie reformująca się organizacja okazała się jedynym ciałem ponadpaństwowym, które zachowało minimum zdrowego rozsądku. Co jest dość dziwne, jak się nad tym zastanowić. Przed Wojną ONZ była kółkiem dyskusyjnym generującym raczej ignorowane rezolucje. Nie była instytucją ani zbytnio szanowaną, ani zbytnio skuteczną. A potem pojawiają się Obcy i nagle okazuje się, Ŝe tylko ONZ jest w stanie jakkolwiek znaleźć się w tej sytuacji. Nie Ŝebym narzekał alternatywa byłaby gorsza ale tak sobie po prostu myślę. CzyŜby ktoś wiedział wcześniej? not me, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Do obrony Ziemi niezbędna była armia, do której nabór ONZ zaczęła prowadzić na całym świecie. Ochotników nie brakowało, od kiedy wraz z początkiem rajdów Obcych na osiedla ludzkie wojna przeniosła się z kosmosu na próg kaŝdego domu. Prócz zorganizowanych jednostek przekazanych przez chętne do współpracy rządy, ONZ wcielała do armii kaŝdego, kto nadawał się na Ŝołnierza. Powoli powstawała pierwsza armia światowa, nazwana Armią Terrańską. Z pozostałych ochotników stworzono Korpus Pomocniczy, którego zadaniem były: produkcja przemysłowa, ratowanie rannych, usuwanie zniszczeń oraz budowa domów i umocnień. Na czele Armii Terrańskiej stanął generał Sebas an de Vries, tytułowany Strategiem. Po zniszczeniu większości satelitów zwiadowczych i bojowych Obcy rozpoczęli ataki na całej planecie, pustosząc prowincje, porywając i mordując ludzi tysiącami, wyludniając setki wsi i małych miasteczek. Mimo niesłychanego okrucieństwa Obcy nie uŝyli ani razu broni masowego raŝenia, nie sprowadzili teŝ na kurs kolizyjny Apophis ani innego asteroidu. W swych morderczych rajdach Obcy zwykle omijali teŝ duŝe miasta. Analitycy ONZ nie znaleźli nigdy wyjaśnienia takiego zachowania Najeźdźców, oparli jednak na nim strategię obronną dla Ziemi. Strategia ta, nazwana Doktryną Skupienia, zakładała przesiedlenie ludności globu z bezbronnych, systematycznie niszczonych osad i miasteczek do wielkich miast, które miały zostać podzielone na niezaleŝne strefy. KaŜda z takich stref miała być wyposaŝona we własne rezerwowe zasilanie, szpital, ujęcie wody pitnej, policję i słuŝby porządkowe oraz garnizon Armii Terrańskiej. Proponowaną liczebnością strefy miał być milion ludzi. Taki podział miast miał ułatwić ich obronę w wypadku ataku Obcych, utrudnić przemieszczanie się Wroga po mieście i usprawnić usuwanie szkód po ataku. Doktryna Skupienia spotkała się początkowo ze znacznym oporem zarówno ze strony rządów, jak i zwykłych obywateli. Jednak szybko stało się jasne, Ŝe poza miastami szanse przetrwania ataku są praktycznie zerowe. Ludzkość gromadziła się zatem pospiesznie w kilku tysiącach stref miejskich łączących się w kilku miejscach globu w mrowiska megapolis. Mieszkańców wsi, miast, miasteczek przesiedlano do stref miejskich, nakazując im pozostawienie niemal całego dobytku. Za dorobek całego Ŝycia wypłacano mniej lub bardziej symboliczne odszkodowania. Realizacja Doktryny Skupienia stała się przykrywką dla niezliczonej liczby przewałów i kantów, zmieniając miliony ludzi w nędzarzy na utrzymaniu państwa. Wydziedziczony, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl WdroŜenie Doktryny Skupienia nie przebiegało równomiernie na całym świecie, w wielu krajach nie zostało w zasadzie nigdy ukończone, jednak do 2022 roku świat przybrał postać znaną nam dziś 80 proc. populacji Ziemi mieszkało w samodzielnych strefach miejskich, w małych, państwowych mieszkankach. Dla wielu milionów ludzi był to znaczny awans cywi lizacyjny zniknęła plaga miast Trzeciego Świata, czyli rozciągające się na dziesiątki kilometrów slumsy poz bawione podstawowych zdobyczy cywilizacji. Tak, w slumsy zmieniły się za to dzielnice mrówkowców. Przekwaterowanie rodziny ze slumsów nie zmieni jej automatycznie w przestrzegających prawa mieszczan. RobotSociologist, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl Przestrzeganie prawa i utrzymywanie spokoju zapewniała za to darmowa neuroizotropina, rozdawana podczas Wojny za darmo. Jak myślisz, czemu przeciętny człowiek niewiele pamięta z tamtych czasów? Bo non-stop chodził otumaniony środkami uspokajającymi. Marcin Luter Król, wypowiedź na wave.dyskusje.o.historii.pl 9

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych SONG HONGBING Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych Spis treści Wstęp.... 10 ROZDZIAŁ I Rodzina Rothschildów: niewidzialna droga najbogatszej rodziny świata.... 13 Klucz do rozdziału...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki

Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Raport psz.pl: Surowce - przekleństwo Afryki Bardzo częste jest patrzenie na afrykańskie konflikty przez pryzmat motywów religijnych, politycznych czy etnicznych. Mówi się wtedy o kolonialnej przeszłości

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA WŁADZY . I. WŁADZE. Piramida władzy MAREK CHLEBUŚ

GLOBALIZACJA WŁADZY . I. WŁADZE. Piramida władzy MAREK CHLEBUŚ MAREK CHLEBUŚ GLOBALIZACJA WŁADZY. Oto mamy nowe tysiąclecie, dwunaste od początków osadnictwa, szóste w dziejach cywilizacji i pierwsze, w którym większość żyjących ludzi tworzy jedną Ludzkość. Przez

Bardziej szczegółowo

POMOC ROZWOJOWA. Susze i głód POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA

POMOC ROZWOJOWA. Susze i głód POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA POMOC ROZWOJOWA POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE / KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI / PRAWA CZŁOWIEKA Susze i głód Przegląd wydarzeń / 04 DOSSIER: SUSZE I GŁÓD Głód - paradoks współczesnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo

14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE 14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE AMNESTY INTERNATIONAL Raport roczny Amnesty International 2014/15 dokumentuje sytuację praw człowieka w 160 krajach

Bardziej szczegółowo

14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE 14/15 RAPORT ROCZNY AMNESTY INTERNATIONAL 2014/15 SYTUACJA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE AMNESTY INTERNATIONAL Raport roczny Amnesty International 2014/15 dokumentuje sytuację praw człowieka w 160 krajach

Bardziej szczegółowo

ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII

ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII INP UWM Olsztyn Forum Politologiczne - Tom 7 2008 Ks. Adam Romejko ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII THE RULING ELITĘ OF MODERN ALGERIA Dla przeciętnego Polaka Algieria jawi się jako kraj daleki i

Bardziej szczegółowo

faire Laissez Numer 9, MAJ 1 2007 Spis rzeczy

faire Laissez Numer 9, MAJ 1 2007 Spis rzeczy faire Laissez LAISSEZ FAIRE Numer 9, MAJ 2007 Pismo Konserwatywno-Anarchistyczne Numer 9, MAJ 1 2007 www.mises.pl PIERWSZA KOLUMNA Po przeprowadzonej pod koniec długiego weekendu majowego drugiej turze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Lustracja posłów niemieckich

Lustracja posłów niemieckich Paraliż polskiego wywiadu Lustracja posłów niemieckich Fałszywy budżet ministra Rok XXI Nr 43 (1066) 23 października 2010 Cena 5 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366 NR 43 (1066)

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją?

Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją? Zeszyt 43 Ryszard M. Machnikowski Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją? Muslims in Western Europe between integration and radicalisation? Muzułmanie w Europie Zachodniej między

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wstęp Europa nigdy dotąd nie cieszyła się w takim stopniu jak obecnie dobrobytem, bezpieczeństwem i wolnością. Przemoc z pierwszej

Bardziej szczegółowo

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Sylwia Gawrońska * Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Od setek tysięcy lat rodzaj ludzki wędruje po całym świecie uciekając przed zagroŝeniami bądź

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego isbn: 978-83-65269-00-3 ISSN 1507-1383 BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Numer 2 (69) czerwiec 2015 Wydanie specjalne przy udziale Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim Forum Myśli

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

Chapter 1 TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Chapter 1 TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje życie wielokrotnie przeszło własne oczekiwania i los wyznaczył mi zadanie, przed którym

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Prywatna obronność oparta na ubezpieczeniach a efekt gapowicza

Prywatna obronność oparta na ubezpieczeniach a efekt gapowicza Prywatna obronność oparta na ubezpieczeniach a efekt gapowicza Autor: Robert Danneskjöld Źródło: mises.org Tłumaczenie: Jakub Borusewicz Journal of Libertarian Studies, Vol. 22 (2011) Stwórzmy libertariańską

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Oddajemy do rąk Czytelników książkę autora, który choć mieszka poza granicami Polski, uważnie śledzi wydarzenia w kraju. Kazimierz Z.

Bardziej szczegółowo

TEORIA JEDWABNIKA. We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I. Strona1

TEORIA JEDWABNIKA. We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I. Strona1 TEORIA JEDWABNIKA by We are the truth. We are the soldiers. We are the freedom. Join us! Polska, październik 2012 Wydanie I Strona1 Spis treści I. Współczesna Konstrukcja Systemu 1. Przedmowa... 4 2. Kapitalizm

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje naród śląski?

Czy istnieje naród śląski? Wolne państwo Tyrol Czy istnieje naród śląski? Rokossowski ciągle żywy w WP Rok XX Nr 33 34 (1004 1005) 15 22 sierpnia 2009 numer podwójny Cena 7 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366

Bardziej szczegółowo

Co znajdziecie w tej pracy?

Co znajdziecie w tej pracy? ARIF Robert Trzpis aktualizacja z dnia 26.02.2012 Co znajdziecie w tej pracy? Jak działa współczesny świat. Jak działają mechanizmy sterujące naszą rzeczywistością. Co nas czeka....oraz dlaczego to będzie

Bardziej szczegółowo

Nagrania dokonano w 1989 r. Fragmenty wypowiedzi dr Day a i komentarze dr Dunegan a:

Nagrania dokonano w 1989 r. Fragmenty wypowiedzi dr Day a i komentarze dr Dunegan a: Wszystko zaczyna się sprawdzać. Oto co niektórzy mieli przywilej usłyszeć z ust jednego z oświeconych w 1969 roku 40 lat temu, pozwolę sobie zamieścić całość tłumaczenia dla być może przestrogi, być może

Bardziej szczegółowo